Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Hænger sundhed og uddannelse sammen? Netværkslokomotivets konference Stram op sætter fokus på sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Det er ikke morsomt at blive betragtet som dum og set ned på, fordi man er ordblind. Ordene er Ghita Nørbys, en af foredragsholderne på stram op. Ikke mange ved, at den store skuespiller har kæmpet med sin ordblindhed hele sit liv. På Netværkslokomotivets konference 8. november fortæller Ghita Nørby, hvordan hun har lært at leve med sin ordblindhed. Stram op! Konferencen holdes på Scandic Bygholm Parkhotel i Horsens mandag 8. november klokken Elektronisk tilmelding på Yderligere oplysninger: Bedre livsstil På en tidligere konference talte folketingsmedlem Karen Klint (S) om nye undersøgelser af sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. I Netværkslokomotivet synes vi, at denne sammenhæng er interessant, og derfor sætter vi fokus på uddannelse og sundhed på konferencen, fortæller Netværkslokomotivets formand, Jane Hansen. Netværkslokomotivet vil bevare fokus på uddannelse og sundhed også efter konferencen. Næstformand i 3F, Fagligt Fælles Forum, Jane Korczak, er en af oplægsholderne på konferencen. Hun fortæller, at mange af 3F s medlemmer gerne vil forbedre livsstilen og også gerne vil blive bedre til at læse og regne. Forskning i uddannelse og sundhed Fra AKF, Anvendt Kommunal Forskning, kommer seniorforsker Nicolai Kristensen og fortæller om den seneste danske og internationale forskning i sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Ved konferencens start og i pausen om eftermiddagen er det muligt at se forskellige stande, der også kombinerer uddannelse og sundhed. Offentlig støtte til medarbejderpleje HR konsulent Stig Vinther, Toms Gruppen A/S, fortæller i sit oplæg, at der de seneste år har været massivt fokus på medarbejdernes sundhed på chokoladefabrikken. Blandt andet har virksomheden sat udendørs redskaber op, som appellerer til medarbejdernes lyst til motion og udfoldelse. Virksomheden tager også hånd om de medarbejdere, der gerne vil blive stærkere til at læse og regne. Stig Vinther fortæller, hvordan chokoladefabrikken har fået offentligt tilskud til aktiviteterne. Spændende diskussioner Sidste oplægsholder er skuespiller Ghita Nørby, der fortæller om sit liv som ordblind. Efter oplægget vil hun og hendes mand, Svend Skipper, underholde. Jeg forventer, at konferencen vil lægge op til nogle meget spændende diskussioner, siger Netværkslokomotivets formand, Jane Hansen. Foto: Ole Haupt Invitation

2 Kolding HF & VUC har 40 års jubilæum de fleste kender os som VUC Kolding Af Forstander Verner Rylander, Kolding HF & VUC Nogle vil måske kalde det fødselsdag. Faktum er, at VUC Kolding der i denne anledning har fået moderniseret sit navn til Kolding HF & VUC har vaskeægte 40 års jubilæum. Det hele startede med, at en række oplysningsforbund i Kolding i 1970 dannede Oplysningsforbundenes Forberedelseskursus i Kolding, der i 1974 blev til Koldingegnens Forberedelseskursus. Baggrunden var den nye lov om fritidsundervisning fra 1969, der åbnede mulighed for at oprette kurser i enkeltfag og afslutte disse med en statskontrolleret prøve. I starten var det fag fra folkeskolens 9. og 10. klasse, der blev udbudt, men hurtigt kom hf-enkeltfag til. I det første skoleår blev der oprettet syv hold på 9. klasse niveau. Til sammenligning har Kolding HF & VUC i dag 126 hold og fem klasser med 2-årigt hf. Starten på enkeltfagseventyret var præget af mangel på lokaler, mangel på administration, mangel på undervisningsmidler og små budgetter. Til gengæld var der en ægte pionerånd blandt det beskedne antal ansatte. Starten var beskeden, men trods det voksede aktiviteten hurtigt. Så hurtigt i de første 4-6 år, at man i Folketinget besluttede, at de nye Forberedelseskurser, der var skudt op overalt i landet, skulle lægges ind under Amterne. Arbejdet med dette startede i 1977 og Kolding Forberedelseskursus som det nu hed blev overtaget af Vejle Amt i Lokalesituationen var svær de første år. Det løste sig delvist, da Teknisk Skole i 1976 flyttede til Tietgensvej, og Forberedelseskurset flyttede ind i den nu gamle Tekniske Skole. Det holdt et par år så blev der byttet med Realskolen, så Forberedelseskurset nu havnede i Døtreskolen i Katrinegade. Der boede vi frem til 1999, hvor det nye byggeri i Ålegården blev taget i brug. På uddannelsesfronten blev loven om Almen Voksenuddannelse og VUC endnu et vendepunkt. Vi fik egen lov, egne bekendtgørelser, egen fagrække og vigtigst egne eksamener. Hf-enkeltfag voksede sig større og større for hvert år. Ligesom Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning var kommet til i de senere år, har vi fra 2008 udbudt 2-årigt hf. I dag fremstår Kolding HF & VUC som én stor moderne skole med undervisning dag og aften på alle niveauer, herunder FVU-virksomhedskurser og Ordblindeundervisning en skole, der uddannelsespolitisk løser en mangeartet opgave til gavn for Koldings borgere og virksomheder.

3 Borgmestermøde blev startskuddet! Jobcenter Herning satser på at bedre læse- og skrivefærdigheder er en genvej til arbejde På Netværkslokomotivets borgmestermøde den 9. april 2010 deltog formanden for beskæftigelsesudvalget, Ingelis Sander, og beskæftigelseschef Carsten Lagoni, som repræsentanter for Herning Kommune. Netværkslokomotivet fornemmede stor interesse og velvillighed på borgmestermødet. Kort efter blev konsulenter fra Netværkslokomotivet inviteret til Jobcenter Herning, for at uddybe de seneste års erfaringer med jobcentre. Det blev startskuddet på en hurtig og aktiv proces, da ledelsen allerede på mødet nikkede godkendende og ønskede at sætte fokus på området. 36 rådgivere og konsulenter fra Jobcenter Herning og projektenheden har netop gennemført Netværkslokomotivets nøglepersonskursus. Samtidig har leder af projektenheden Ole Astrup planlagt at samtlige borgere, som skal gennem et fem ugers Transitforløb, fra 1. november gennemgår ministeriets vejledende læsetest i dansk. Vi ved, at jo mere implementeret læsetesten er i jobcenteret, jo større chance er der også for, at den enkelte med behov får efterfølgende undervisning, fortæller konsulent Hans Kærgaard. Derfor er det også meget vigtigt, at jobcenteret selv forstår læsetesten. Forsøg i andre jobcentre viser, at hvis arbejdet udføres i jobcenteret, er der kortere vej til den rigtige undervisning. Projektenheden har søgt og fået bevilliget kr. fra LBR i Herning til brug for opkvalificering af de ansatte, som skal foretage læsetesten. Formanden for beskæftigelsesudvalget, Ingelis Sander har bedt om, at udvalget på deres studietur i november kan komme på besøg på en af Netværkslokomotivets medlemsvirksomheder. Formålet er at få et indblik i, hvilket udbytte virksomhederne får af obligatoriske læsetest og efterfølgende FVU undervisning.

4 Polsevognsarrangementer Region Midtjylland KompetenceVækst Horsens-Hedensted og Østjysk Kompetencecenter har i fællesskab søgt KompetenceMidt og fået bevilget midler til 12 pølsevognsarrangementer. Midlerne kommer fra Puljen til særlige indsats- og udviklingsopgaver. Midlerne skal bruges til gennemførelse af aktiviteter med henblik på at skabe en dialog med virksomhedernes medarbejdere om uddannelse ude på virksomhederne, herunder øge interessen for FVU afklaring som optakt til planlægning og gennemførelse af kombinerede FVU/AMU forløb. Aktiviteterne falder indenfor indsatsområdet Fastholdelse af ansatte. Interesserede virksomheder i de to kompetencecentres områder med mellem 60 og 250 medarbejdere bedes kontakte: Gregers Hartmann-Petersen Tlf

5 Vejledningsforløb Netværkslokomotivet i Horsens har lige nu travlt med at tage ud til ledige og sygemeldte, der deltager i et vejledningsforløb enten ved Jobcentret eller ved anden aktør i Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner. Vi fortæller om Netværkslokomotivet, FVU og Ordblindeundervisning. Det tager ca. en time og umiddelbart derefter kommer en lærer fra den lokale FVUudbyder og tester de ledige, som ønsker det. Når de ledige frivilligt deltager i FVU-testen, er det uden omkostninger for Jobcentret. Det er ca. 80% af deltagerne, der tager testen. De sidste 20% ønsker ikke at deltage, eller har taget testen på deres tidligere arbejdsplads eller under et andet vejledningsforløb. Vi håber på denne måde at nå hele vejen rundt, da det er vigtigt at gøre de ledige klar til de krav, der bliver stillet til kompetencerne på fremtidens arbejdsmarked.

6 Fælles satsning på kompetenceudvikling i Midtjylland og Kattegat/Skagerrak-regionen Projektet Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk skal forbedre uddannelsesinstitutionernes samarbejde med virksomhederne om strategisk efteruddannelse af medarbejdere. Projektets målsætninger Det overordnede formål med projektet og med partnerskabet omkring Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er at skabe et bedre samspil mellem udbydere og efterspørgere af kompetenceudvikling for voksne. Partnerskabet består af organisationer og institutioner med stor viden og kompetence på området for livslang læring, og med ansvar for området i deres respektive regioner. På den ene side skal partnerskabet forbedre uddannelsesinstitutionernes forståelse af virksomhedernes behov og på den anden side skal partnerskabet give virksomhederne hjælp til at tænke uddannelse ind som en del af deres samlede strategi og dermed forbedre mødet mellem de to, så igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter kommer til at gå let. Disse målsætninger skal opnås ved at efteruddanne uddannelseskonsulenterne og indsamle best practice inden for virksomhedskontakt og efteruddannelsesmetoder fra både Danmark, Norge og Sverige. Komplementerende kompetencer i Skandinavien Livslang læring bliver stadig vigtigere i takt med skiftende betingelser på et arbejdsmarked, kendetegnet ved stigende kompetencekrav som følge af den globale konkurrence og arbejdsdeling. Det er derfor vigtigt, at de institutioner, som arbejder med uddannelse og læring, bliver bedre til at sætte sig ind i både medarbejderes og virksomheders behov. Projektet vil derfor identificere virksomme og uvirksomme måder at organisere voksenuddannelsesindsatsen og stille denne viden til rådighed for alle aktørerne i projektet (og i hele Kattegat/ Skagerrak-regionen). I Kattegat/Skagerrak-regionen er vi gode til forskellige ting: I Norge er man for eksempel meget langt fremme med realkompetencevurdering af arbejdstagerne. I Danmark er vi gode til samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, mens uddannelsesinstitutionerne i Sverige er rigtig gode til at samarbejde indbyrdes. Samlet set findes der i Kattegat/Skagerrak-regionen en meget stor viden på voksenuddannelsesområdet, og det er projektets målsætning, at vi skal lære af hinanden og inspireres til at finde nye måder at sætte gang i arbejdet med kompetenceudvikling. Timing og velkendte værktøjer Både Danmark, Sverige og Norge oplever i disse år, at den økonomiske krise rammer arbejdsmarkedet og får arbejdsløsheden til at stige voldsomt på meget kort tid. Krisen kan dog bruges positivt til at skabe stærkere virksomheder og en mere kompetent arbejdsstyrke. Tidspunktet er derfor helt rigtigt til at sørge for, at langt flere borgere får en uddannelse. I forlængelse heraf er det dog lige så vigtigt at hæve kompetenceniveauet for mange af de borgere, der allerede har mistet deres job og projektet rummer derfor muligheder for at lave jobrotationsordninger. Rotationen indebærer, at den arbejdsløse (efter et kortere kvalificeringsforløb) i en periode erstatter medarbejderen på virksomheden, mens denne deltager i et opkvalificerende uddannelsesforløb. Rotationsforløbet er dermed til gavn for både den arbejdsløse, medarbejderen og virksomheden. Netværkslokomotivets rolle i projektet I Region Midtjylland er Netværkslokomotivet én af de mange partnerinstitutioner og/eller partnerskaber af institutioner, som i forvejen arbejder målrettet og systematisk med samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Blandt Netværkslokomotivets konsulenter findes der derfor stor erfaring med alle de problemstillinger, som man møder i forbindelse med det opsøgende arbejde. Ikke mindst i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, der har læse-, stave- og regneproblemer. Netværkslokomotivet hilser derfor samarbejdet med de øvrige danske og ligeledes de svenske og norske institutioner velkomment, og ser frem til at stille viden til rådighed for alle aktørerne i projektet (og i hele Kattegat/Skagerakregionen).

7 FAKTA Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Totalt budget: EUR Bevilget støtte: ERUF: EUR Bevilget støtte: Norske Interreg-midler: EUR Projektperiode: 1/ / Projektleder: Stefan Knudsen Kontakt: Lead Partner: Region Midtjylland Norsk Prosjekteier: Arendal kommune Projektpartnere: Region Midtjylland (Lead Partner), Silkeborg Handelsskole, Uddannelsescenter Holstebro, VIA University College, Handelsskolen Minerva, Mercantec, Aarhus Tech, Arendal kommune (norsk Projekteier), Nasjonalt senter for Etter- og Videreutdanning AS, Netvärket Westum (svensk samordnende partner), Laholms kommun Lärcentrum, Meritea AB, Campus Varberg Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Halmstad kommun, Campus Lidköping Lidköpings kommun, Campus Alingsås Alingsås kommun, Orust kommun, Trollhättans kommun, Högskolecentrum Bohuslän Uddevalla kommun, Strömstad kommun, Lysekil-Sotenäs kommun.

8 Notesbogen Invitation Foto: Ole Haupt Netværkslokomotivets konference Stram Op holdes den 8. november på Scandic Bygholm Park Hotelfagdag 2011 holdes den 3. februar 2011 på Hotel Legoland Kursustilbuddene for 2010 findes på

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet 2011 2013 2 Plejehjemmet Elim Netværkslokomotivets nyhedsbrev. April 2011 Indhold Side 2-3 Livskvalitet som jeg ikke

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer...

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42

Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42 Nyhedsbrev Juni 2014 nr. 42 Kurser giver bedre samarbejde og mere glæde i arbejdet En ting er at forstå den danske grammatik og stavning. Noget andet er at kombinere det med arbejdet på en til tider besværlig

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Nyhedsbrev. Oktober 2013 nr. 39

Nyhedsbrev. Oktober 2013 nr. 39 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr. 39 Skub i danskprojekt hos Dansk Retursystem Dansk Retursystem A/S tilbyder danskundervisning. Foreløbig er 24 medarbejdere blevet bedre til at læse og skrive Side 2 Netværkslokomotivet

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

Oktober 2013 Nyhedsbrev

Oktober 2013 Nyhedsbrev Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse Magasin om efteruddannelse og kompetenceløft. Nr. 2 2009 Hele virksomheden på efteruddannelse: Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af Kursus i glædens pædagogik skaber stjernestunder i børnehaven

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere