Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neuropsykologiske betragtninger over APD."

Transkript

1 Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk undersøgelse af, om barnet har APD. APD er bredt defineret, som en forstyrrelse af den neurale processering af auditive stimuli - APD kan koeksistere med andre dysfunktioner såsom læsevanskeligheder, sprogforstyrrelser, ADHD og forstyrrelser indenfor autismespektret. Comormiditet. Man ved, at det ikke er holdbart, at stille krav om modalitets specificitet ved APD. Grundlæggende forskning indenfor kognitiv neurovidenskab viser, at der ikke er nogen afgrænsede områder, der alene varetager én modalitet (ASHA, 2, 2005). Det betyder, at definitioner der som udgangspunkt har et specifikt modalitets krav ikke er anvendelige. Sammenholdes dette med den indledningsvise brede definition af APD, er det logisk at forestille sig, at de neuropsykologiske grundfunktioner, der er baggrund for kognition og udvikling af kognitive strategier, også er de funktioner, der indgår omkring det auditive område. Auditory Processing afgrænses på flere måder, dog er der enighed om, at følgende funktioner indgår: 1. Lokalisation af lyd, for eks. at adskille den lyd man ønsker at høre - for eks. tale fra baggrundsstøj. 2. Auditiv diskrimination, både grove og fine forskelle i lyd incl. fonemer. 3. Temporale aspekter bl.a. temporal integration og ordning. Timing er vigtig i forhold til læsning, auditiv hukommelse, sekventiel bearbejdning etc. 4. Auditiv skelneevne. Hvor der er konkurrerende lyd - og auditiv genkendelse, for eks. hvis en person taler med en anden dialekt eller stærk accent. I de ovennævnte indgår bl.a. følgende funktioner: 1. Auditiv closure 2. Sekventiel hukommelse og sekventiel bearbejdning. 3. Mønstergenkendelse lydgenkendelse og ordning

2 4. Associativ hukommelse (sekventiel bearbejdelse af verbale begreber mm.) 5. Rytme- mønstergenkendelse og prosodi. 6. og flere andre funktioner givetvis! I den kompleksitet af psykologiske funktioner, der indgår, kan der isoleres mindst tre - fire grundfunktioner, som vi kan undersøge i forbindelse med en neuropsykologisk udredning. I Leiter R indgår Repeated Patterns (RP) og Sequential Order (SO). Det er to gennemgående funktioner i auditory processing jf. ovenfor RP og SO indgår i begrebet Fluid Reasoning, som i Leiter R er beskrevet som den grundlæggende evne til problemløsning (relativt kultur uafhængig) hvor RP indgår med dobbelt værdi. Det anses altså for at være en meget vigtig funktion i den kognitive udvikling herunder den sproglige udvikling. I samme undersøgelse finder man også et udtryk for arbejdshukommelse og associativ hukommelse. Et barn med APD med eller uden comorbiditet lider under en forstyrrelse af dets eksekutive funktioner alene med baggrund i forstyrrelse af sprogbaserede funktioner! I de eksekutive funktioner indgår hele vores værktøjskasse, vores kognition dvs. perception, følelser, motorik, opmærksomhed, social kognition, hukommelse, abstraktion m.m. og sprog. Andetsteds på vores hjemmeside er de adfærdsmæssige karakteristika gennemgået og diskuteret og blandt andet illustreret ved hjælp af spørgeskemaer. Det er jo ved hjælp af disse fællestræk, vi kan arbejde målrettet på at afdække, om barnets problemkreds indeholder APD. Psykologisk set vil den afdækning bestå i: 1. En vurdering af den sproglige del af WISC III eller WWPSI R i forhold til den ikke sproglige del, hvor den sproglige del typisk ligger lavest. Desuden en vurdering af, om der er soft signs på forstyrrelse af arbejdshukommelsen. Det vil sige test værdier, som ikke viser signifikans, men viser at det bør undersøges nøjere i forhold til arbejdshukommelsen, her tænkes for eks. på talspændvidde i WISC III forfra og bagfra. 2. En vurdering af de forskellige delstests indbyrdes placering i Leiter R (både den ikke sproglige evnedel og den neuropsykologiske del). Specielt, som nævnt ovenfor, er SO og RP særligt interessante desuden også arbejdshukommelse. Det er muligt i vurderingen af Leiter R og WISC III også at danne sig et indtryk af, om der er generelle opmærksomhedsforstyrrelser som en del af barnets problemkreds. Børn med APD er beskrevet med en mangelfuldt udviklet arbejdshukommelse. Eksempler på arbejdshukommelse: 1. fastholde en tanke mens den udvikles, videreforarbejdes, afklares eller anvendes 2. at genkalde sig noget fra langtidshukommelsen mens nogle oplysninger fastholdes i korttidshukommelsen

3 3. at holde sammen på de enkelte komponenter i en opgave i hukommelsen, mens man fuldfører opgaven 4. holde sammen på en række nye oplysninger, så de bliver meningsfulde 5. fastholde en langsigtet plan, mens man overvejer noget mere kortsigtet Hos børn med APD (og comorbide sammenhænge) vil dele af ovennævnte 5 punkter hvis ikke alle være mangelfuldt fungerende. Når man vender sig mod sproget og sprogets forskellige funktioner i barnets generelle udvikling, er det værd at lægge mærke til, at kategorisering og sekvensopfattelse indgår som centrale funktioner i analyse/syntese som kognitiv strategi, som indeholder: 1. Kategorisering (analyse af ligheder og forskelle) 2. Sekvensopfattelse (delene i rækkefølge) 3. Meningsbærende og ikke-meningsbærende materiale 4. Rutiner og selvorganisering. Hvis barnet ikke opnår færdighed i analyse/syntese som kognitiv strategi, vil det hovedsagelig opleve og ordne sin verden ud fra en global kognition, med fravær i en eller anden udstrækning af ovennævnte fire centrale funktionsmåder. Det vil sige, at barnet vil tænke og ordne sin dagligdag, sine sociale relationer, sin sproglige adfærd mm., meget konkret og ikke kunne formå at vise kognitiv fleksibilitet. Global Kognition: Testeksempler. Dreng på 9;9:

4 Her kan vi se, at almenviden og dannelse af begreber tilsyneladende er normalt fungerende, problemet er, at S ikke kan udnytte disse normale scoringer i sit daglige liv, for det kniber at forstå, hvad der egentligt bliver sagt forskellen mellem ligheder og ordforståelse viser, at S har en teknisk forståelse af ord og begreber men ikke en indholdsforståelse hans sprog bliver ikke adfærdsregulerende. Bilag 2

5 Ser vi nærmere på talspændvidde, er der et soft sign i retning af mangelfuld arbejdshukommelse. Dette bekræftes af Leiter R. Attention & Memory Battery. Arbejdshukommelse (Memory Proces) er sammensat af værdierne i FM, RM og VC (SS: 5, 14 og 8) hvilket ikke er en troværdig sammenregning idet spredningsværdierne langt overstiger det tilladte Specielt kan siges om Visuel Coding (VC), at denne meget høje scoring er signifikant for manglende arbejdshukommelse, hvilket betyder at S har særligt vanskeligt ved sekventiel bearbejdning og mønster genkendelse. Overordnet set er S en dreng på 9 år 9 mdr. på undersøgelsestidspunktet med forstyrrelser indenfor autismespekteret, hvor APD er en del af hans problemstilling. Den næste er en dreng på 4 år. Her ses, at netop RP og SO ligge under normalområdet. Bilag 3

6 Ved Attention & Memory delen ses, at opmærksomheds funktionen er knapt 2 SD under normalværdien. Bilag 4.

7 SSO/SSW viser nedenstående: Bilag 5

8 Det vil sige, at en dikotisk lyttetest matcher de fund der er i den øvrige psykologiske undersøgelse. Nedenstående model viser sammenhængen mellem en dikotisk lyttetest og neuropsykologiske beskrivelse af APD: Bilag 6 Grundforudsætningerne for at kunne gentage de stavelsesforskudte ord er: 1. Sekventiel bearbejdning 2. Mønstergenkendelse 3. Arbejdshukommelse Jeg har fundet en rigtig god overensstemmelse mellem de fund der er i den (neuro)psykologiske undersøgelse og fundene i SSO/SSW. Denne foran beskrevne måde er ét af de bidrag til udredning af med en mulig APD, som deres - eller en del af deres - problemkreds

9 Som nævnt andetsteds på hjemmesiden indgår dette som en del af en tværfaglig beskrivelse og vurdering. APD er tildelt diagnosekoden DH 933B af sundhedsstyrelsen. Testresultater som de viste bør foranledige en audiologisk udredning med henblik på at få fastlagt diagnosen og videre foranstaltninger, så vi ikke risikerer en mangelfuld diagnose. Referencer: De neuropsykologiske modeller er frit efter Specialist i neuropsykologi Anne Vibeke Fleichers kursusmateriale om eksekutive funktioner. Examiners Manual, Leiter R Dansk Manual til SSW, Jack Katz, PH.D oversat af Metete Wolf, Olsen tryk American Speech-Launguage-Hearing Association (Central) Auditory Processing Disorders. Position Statement.

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI Denne beskrivelse om aspekter i Affolter modellen er udarbejdet som en del af et studie: Kortvarende ændringer i adfærd som tegn på behandlingseffekt under

Læs mere

Neuropsykologisk Klinik APS

Neuropsykologisk Klinik APS Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser i kommunalt regi Neuropsykologisk Klinik APS Den neuropsykologiske undersøgelse i kommunalt regi Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Marts 2015 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 7 udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER KoMmuNI kations HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV Kommunikationshandicap LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Læringsmiljøer, differentiering, elever Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Indledning For børn i alderen 0-6 år er verden en udfordring

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV

TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV TESTKTLOG KLINISK OG ERHVERV Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotograf Mikkel Mortensen/Yellows ps samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ps Tryk Clemenstrykkeriet /S Redaktion afsluttet februar

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere