ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 INDHOLD 1. Indledning ViFABs aktiviteter i Forankring og formidling af viden Information om folkesygdomme og alternativ behandling Udvikling af hjemmeside Andre aktiviteter Udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler Større tværgående forskergrupper Forskningsforum Bestyrelsen Fremtidige aktiviteter Bilag Præsentation af ViFAB Formål og opgaver Vision Bestyrelse Centerets medarbejdere Økonomi ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 1. Indledning 2008 var et år, hvor ViFAB med stor intensitet fortsatte sit oplysende arbejde. Informationerne om alternativ behandling og de store folkesygdomme blev udbygget og publikationsaktiviteten opretholdt. Dette til trods for at 2008 var et økonomisk vanskeligt år. ViFABs driftsbudget blev ved årsskiftet reduceret og det på et tidspunkt, hvor interessen og behovet for viden om komplementær og alternativ behandling aldrig har været større. Den ekstraordinære forskningsbevilling, der blev givet i 2005 til de to større tværgående forskergrupper, er opbrugt ved udgangen af 2008, og projekterne er nu under afslutning. ViFAB har ikke haft mulighed for at sikre de store forskningsmæssige satsningers fortsættelse, nu hvor de rigtig er kommet i gang, og hvor samfundet virkelig skulle til at høste frugterne af satsningerne. ViFABs prioritering af at kunne samle forskningskræfterne i et nyt felt, har vist sig at være vellykket og burde give anledning til, at man ikke blot sikrede fortsættelse, men også at andre grupper fik muligheden for at opbygge et forskningsmiljø omkring alternativ behandling. I den oprindelige ansøgningsrunde, hvor de to tværgående forskergrupper blev udvalgt til at modtage støtte, var der andre forskergrupper der også var kvalificerede til at opnå støtte. Det er derfor ViFABs håb, at der med finanslov 2010 vil blive nye muligheder for at støtte forskningen. ViFAB har i de seneste år haft en årlig bevilling på 1 million kr. til at støtte forskning i alternativ behandling, hvilket kun kan finansiere en beskeden mængde forskning. De forskningsoversigter over alternativ behandling, som eksisterer i dag, konkluderer ofte, at forskningen er for begrænset til at kunne sige noget sikkert om effekten af de forskellige behandlingsformer. Der er derfor fortsat et stort behov for mere forskning på området. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 2. ViFABs aktiviteter i 2008 ViFABs aktiviteter i 2008 har ligget inden for rammerne af ViFABs vision (jf. afsnit 5.3). Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med de resultatkrav og indsatsområder, som er fastlagt i Resultatkontrakt for ViFAB, Resultatkravene for 2008 er følgende: Tabel 1: ViFABs resultatkrav for 2008 Opgaver Forankring og formidling af viden Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og sygdom Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin Udarbejdelse/revision af tekster under den engelske version af Udvikling af ny viden Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler Svar til ansøgere af forskningsmidler Forskningsnetværk Øvrige Medarbejderudviklings-samtaler Arbejdspladsvurdering (APV) Resultatkrav Grad af målopfyldelse (%) Vægt (%) Vægtet resultat (%) At udarbejde minimum 12 tekster 100 % 20 % 20 % At foretage fire opdateringer 100 % 10 % 10 % Udarbejdelse/ revision af minimum 12 tekster At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt Afholdelse af minimum to møder i netværket Fastansatte medarbejdere med min. et års anciennitet har gennemført udviklingssamtale indenfor det seneste år Der er gennemført APV inden for de seneste tre år 100 % 20 % 20 % 100 % 13 % 13 % 100 % 13 % 13 % 100 % 20 % 20 % 100 % 2 % 2 % 100 % 2 % 2 % Samlet målopfyldelse 100 % Som det fremgår af resultatkravene, har ViFAB i 2008 både fokuseret på aktiviteter, der forankrer og formidler viden, og på aktiviteter, der udvikler ny viden. 2.1 Forankring og formidling af viden ViFABs vision er at etablere en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling forankres og formidles. Med dette formål for øje har ViFAB i de seneste år haft som én af sine vigtigste aktiviteter at udvikle centerets hjemmeside. Hjemmesiden er omfattende, og det ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 er ressourcekrævende at udbygge og vedligeholde den. Da centeret har begrænsede ressourcer, må arbejdet derfor prioriteres og strækkes over flere år. I 2008 har fokus været rettet mod udbygning af information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme under hovedmenupunktet sundhed og sygdom. I 2008 blev der udarbejdet undermenupunkter med information om alternativ behandling i forhold til kræft og hjertekarsygdom. Punktet skal løbende udbygges med information om flere sygdomme. ViFAB har desuden arbejdet med udbygning af den engelske version af hjemmesiden. Endelig har ViFAB i 2008 arbejdet videre med omlægningen af den tekniske base for hjemmesiden til et nyt CMS-system. ViFAB ønsker at bidrage til en bedre dialog mellem læge og patient om alternativ behandling og har blandt andet arbejdet med information til lægerne om alternativ behandling via deres fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. ViFAB fik således publiceret tre artikler i månedsskriftet i Information om folkesygdomme og alternativ behandling I 2008 har ViFAB haft fokus på at udvikle menupunktet sundhed og sygdom på hjemmesiden. Dette arbejde er en videreførelse af den analyse og arbejdsplan, der i 2007 blev udarbejdet vedrørende nyt indhold og ny struktur til menupunktet. Punktet skal løbende udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. I 2008 er der oprettet underpunkter med information om alternativ behandling i forhold til sygdommene kræft og hjertekarsygdom. Punkterne indeholder blandt andet information om, hvad anerkendte videnskabelige undersøgelser konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til henholdsvis kræft og hjertekarsygdom. Der er også information om usikre kombinationer af medicin og patientforeningernes overvejelser om brug af alternativ behandling i forhold til sygdommene. Man kan desuden finde statistikker om brugen af alternativ behandling i de respektive patientgrupper. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 Menupunkterne er blandt andet udviklet på baggrund af indsamling af ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger Udvikling af hjemmeside I 2008 har ViFAB arbejdet med udbygning og opdatering af den engelske version af hjemmesiden. Den engelske version er særligt målrettet udenlandske forskere med henblik på at synliggøre dansk forskning på området. ViFAB indledte i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet om at foretage forskningsfaglig gennemgang og opdatering af resultaterne af de såkaldte Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling, naturmedicin og kosttilskud. Samarbejdet fortsatte i 2008, og ViFAB videreformidler Cochrane-resultaterne på hjemmesiden fire gange årligt. I 2007 påbegyndte ViFAB en omlægning af hjemmesiden til et nyt CMS-system, og arbejdet fortsatte i Omlægningen er blandt andet foretaget for at forbedre den tekniske tilgængelighed. Desuden betyder omlægningen, at hjemmesiden har fået et mere brugervenligt design, som er lettere at navigere rundt på. ViFAB har også udbygget de menupunkter på hjemmesiden, som er særligt rettet mod læger. Endelig er hjemmesiden blevet udbygget med tal fra de nyeste danske undersøgelser om alternativ behandling Andre aktiviteter Som et led i at imødekomme lægernes stigende behov for viden om alternativ behandling og naturmedicin fik ViFAB i 2008 publiceret tre artikler i de praktiserende lægers fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning (MPL). Artiklerne blev udarbejdet i samarbejde med Bo Christensen, praktiserende læge, professor ved Almen Medicin, Aarhus Universitet og medlem af ViFABs bestyrelse. Emnerne for artiklerne er: Effekt af alternativ behandling offentliggjort i MPL nr. 5, maj ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Artiklen giver et overblik over Cochrane-forskningen i alternativ behandling og naturmedicin. Dialogen mellem læge og patient offentliggjort i MPL nr. 6, juni Hensigten med artiklen er at give lægen inspiration til dialogen med patienterne om alternativ behandling. Naturmedicin og kosttilskud offentliggjort i MPL nr. 8, august Hensigten med artiklen er at give lægen baggrundsviden til brug for dialogen med patienterne om naturmedicin og kosttilskud. Artiklen fokuserer bl.a. specifikt på den risiko for interaktion, som er forbundet med udvalgte patientgruppers brug af natur- og kosttilskudspræparater. 2.2 Udvikling af ny viden Med henblik på at udvikle ny viden har ViFAB i 2008 som hovedaktivitet haft uddeling af 1,6 million kr. til forskning i alternativ behandling. Derud over har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Uddeling af forskningsmidler I 2008 havde ViFAB på finansloven en økonomisk ramme til uddeling af forskningsmidler på 1 million kr. Da ViFAB har uforbrugte midler, som tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført, har ViFAB valgt at uddele 0,6 millioner kr. af disse uforbrugte midler i hvert af årene 2008 og Der blev i 2008 således uddelt forskningsmidler for i alt 1,6 million kroner. Forskningsmidlerne blev opslået januar ViFAB modtog i alt 19 ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede, at 12 ansøgninger var støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende fem projekter: Akupunktur og insemination: Marianne Wiegandt Krogslund, anæstesisygeplejerske og diplomuddannet akupunktør, Fertilitetsklinikken Trianglen, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om chancen for graviditet øges ved at give akupunktur til kvinder, som er i behandling med insemination. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 Hypnose som forberedelse til fødsel: Ingelise Andersen, chefjordemoder og MPO, Herlev Hospital, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om man kan mindske behovet for smertestillende indgreb under fødsler ved at træne kvinder i selvhypnose. Projektet vil også undersøge, om selvhypnose kan hjælpe til at give kvinder en mere positiv fødselsoplevelse. Kinesiologi: Bo Jacobsen, professor, dr.phil., Københavns Universitet, fik støtte til et projekt, som skal klarlægge de antagelser, der danner basis for kinesiologien som behandlingsform. Projektet skal bidrage med en ny og samlet fremstilling af kinesiologien som disciplin. Meditation og motion rehabilitering af kræftpatienter: Thomas Skovgaard, cand.scient., ph.d., regionsleder, Kræftens Bekæmpelse, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om meditation og motion kan modvirke de negative psykiske og fysiske følgevirkninger, der ofte rammer kræftpatienter, når de har afsluttet kræftbehandlingen. Sygeplejersker og alternativ behandling: Anita Lunde, videnskabelig assistent, sygeplejerske, cand.cur., Syddansk Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvilke forudsætninger danske sygeplejersker har for at tale med patienter om alternativ behandling. Baggrunden er, at sygeplejersker stadig oftere møder patienter, som bruger alternativ behandling som supplement til konventionel behandling, og som i den forbindelse ønsker at tale med sygeplejerskerne Større tværgående forskergrupper I 2004 fik ViFAB en ekstrabevilling på Finansloven på 10 millioner kr. ViFABs bestyrelse valgte, at disse midler skulle uddeles til større tværgående forskergrupper. Bestyrelsen ønskede med denne beslutning at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling på tværs af fagområder, institutioner og organisationer. Hensigten var desuden at styrke samspillet mellem etablerede forskningsinstitutioner, alternative behandlingsmiljøer, sundhedssektoren og ViFAB. Bevillingen af midlerne skete i 2005, hvor to forskergrupper blev tildelt knap fem millioner kr. hver. Forskergrupperne er forankret ved henholdsvis Københavns Universitet (KUFAB-gruppen) og Syddansk Universitet (CCESCAM-gruppen). ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Projekterne undersøger blandt andet alternativ behandling i forhold til kræft og sclerose. De to projekter er ultimo 2008 under afslutning. Projekterne har understøttet bestræbelserne på at skabe et universitetsbaseret forskningsmiljø omkring alternativ behandling i Danmark. ViFABs årlige bevilling på en million kr. til forskning er desværre næppe tilstrækkeligt til at kunne fastholde forskerne i forskningsmiljøerne indenfor området alternativ behandling og slet ikke tilstrækkelig til at styrke og udbygge forskningsindsatsen indenfor området. Det er dog meget positivt, at leder af CCESCAM-gruppen professor, ph.d. Helle Johannessen, har fået bevilget godt 10 mio. kr. fra de statslige puljer under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingen er givet til et projekt om evaluering af individualiserede behandlingsforløb med healing til kræftpatienter som case. Både KUFAB- og CCESCAM-gruppen har i projektperioden offentliggjort flere artikler om resultaterne af deres projekter. Man kan finde information om resultaterne af gruppernes arbejde på deres hjemmesider og Forskningsforum Formålet med Forskningsforum er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. I Forskningsforum deltager repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til den pågældende organisations forskningsmæssige aktiviteter. Deltagerne formidler information mellem netværket og deres organisation og fungerer som organisationens ressourceperson i forskningsmæssig henseende. 21 alternative behandlerorganisationer er blevet inviteret til at deltage med op til to repræsentanter. Mødernes indhold er tilrettelagt dels ud fra deltagernes ønsker og dels ud fra netværkets formål, at stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. Idet stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere har Forskningsforum i 2008 haft fokus på dette ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 samarbejde. Forumet har eksempelvis drøftet en række konkrete problemstillinger, som det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter. Forumet har endvidere været på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor der arbejdes i et tværfagligt projekt om alternativ behandling af astmapatienter. I de foregående år blev der i forlængelse af møderne holdt et offentligt arrangement om forskning i alternativ behandling. Men da ViFABs budget ved årsskiftet 2007 / 2008 blev reduceret med godt 7% i forhold til budgettet i 2007, valgte centeret af ressourcemæssige årsager ikke at holde offentlige arrangementer. Et påtænkt kursus for alternative behandlere måtte ligeledes opgives. 3. Bestyrelsen Bestyrelsens treårige funktionsperiode udløb ultimo I forbindelse med at der skulle udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, fik VIFAB nye vedtægter, der gav bestyrelsen en ny sammensætning. Kredsen af repræsenterede organisationer blev udvidet, så Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og RAB-forum (Registrerede Alternative Behandlere) nu også er repræsenteret i ViFABs bestyrelse. Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er dog som hidtil 11 i alt, idet tre organisationer (DADL, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og SundhedsRådet) samtidig reducerede antallet af repræsentanter fra to til en. Bestyrelsens medlemmer og sammensætning fremgår af afsnit 5.4. Bestyrelsen holdt to møder i Et planlagt tredje møde i december 2008 måtte aflyses, idet ministeriets beskikkelse af den nye bestyrelse blev forsinket. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 4. Fremtidige aktiviteter ViFABs vision vil også de kommende år danne udgangspunkt for centerets aktiviteter. Det er således ViFABs mål ved udvikling, forankring og formidling af viden at skabe en vidensmarkedsplads, hvor befolkningen, sundhedsfagligt personale og aktører inden for det alternative behandlingsområde kan finde aktuel, relevant og saglig information om alternativ behandling. Fokusområderne vil i 2009 være: Synlighed: ViFAB vil gøre centerets aktiviteter og tilbud mere synlige for de forskellige målgrupper. Udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev skal medvirke til at øge ViFABs synlighed blandt hjemmesidens brugere samt i pressen. ViFAB har tidligere udsendt et nyhedsbrev i papirformat, men produktionen af nyhedsbrevet blev efterfølgende opgivet, idet det var for ressourcekrævende at producere og ikke mindst distribuere nyhedsbrevet. I 2009 vil ViFAB genoptage udsendelsen af et nyhedsbrev, men denne gang i elektronisk version. Planen er at udsende to elektroniske nyhedsbreve i I relation til målgruppen alternative behandlere vil ViFAB søge at øge synligheden af centerets aktiviteter ved at udarbejde artikler målrettet alternative behandlerorganisationers medlemsblade. Endeligt har ViFAB til hensigt i 2009 at udarbejde en eller flere pjecer rettet mod specifikke målgrupper. Formidling af viden via centerets hjemmeside: ViFAB vil fortsat koncentrere sin formidlingsindsats omkring centerets hjemmeside. ViFAB er en lille institution med begrænsede ressourcer i forhold til opgavemængden, og derfor er hjemmesiden en meget vigtig kanal til at sikre, at formidlingen når ud til så stor en del af målgrupperne som muligt. Arbejdet med hjemmesiden vil i 2009 omfatte både udvikling af nyt indhold og generel vedligeholdelse og opdatering. Udvikling af nyt indhold vil være koncentreret om fortsat udbygning af menupunktet sundhed og sygdom. ViFAB er i starten af 2009 begyndt at opbygge et nyt undermenupunkt i forhold til sygdommen diabetes. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 Udvikling af ny viden: Med henblik på udvikling af ny viden om alternativ behandling vil ViFAB også i 2009 støtte og igangsætte forskning inden for området. ViFAB forventer i 2009 at uddele 1,6 million kroner til forskning i alternativ behandling. Derudover vil centeret fortsat følge op på den forskning, som allerede er sat i gang. Kompetence- og netværksopbygning hos alternative behandlere: ViFAB vil også fortsætte arbejdet med kompetenceopbygning hos alternative behandlere via Forskningsforum. Målet er, at de alternative behandlere skal kunne tilegne sig forskningsmæssige kvalifikationer og opbygge netværk inden for forskning. Dermed får behandlerne mulighed for at indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter eller gennemføre egne forskningsprojekter. Som et led i kompetenceopbygningen påtænker ViFAB desuden at holde et kursus i spørgeskemateknik målrettet alternative behandlere. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 5. Bilag 5.1 Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer såvel alternative behandlerorganisationer som det etablerede sundhedssystem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. 5.2 Formål og opgaver ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Med henblik på at realisere disse formål er det centerets opgave: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin. at igangsætte forskning inden for området alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller i andre forskningsmiljøer, herunder at samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer. at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. 5.3 Vision ViFAB formulerede i 2003 en vision for centerets arbejde: Med henblik på at opfylde den overordnede målsætning, at øge og udbrede viden om alternativ ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 behandling, vil ViFAB skabe en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling udvikles, formidles og forankres. En sådan vidensmarkedsplads involverer forskellige indsatsområder, der overlapper og understøtter hinanden. Visionen er ved hjælp af synergieffekt at opnå størst mulig kvalitet med færrest mulige ressourcer inden for disse indsatsområder. ViFABs vision er illustreret ved figur 2: Figur 2: ViFABs vision ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 ViFAB vil i løbet af de næste fem til syv år arbejde med de hovedområder, der indgår i ViFABs vision: Vidensmarkedsplads Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, gøres tilgængelig såvel internt i ViFAB som eksternt. Kompetenceudbygning ViFAB vil udbyde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning med henblik på at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter og gennemføre egne forskningsprojekter. Forskningsnetværk ViFAB vil skabe forskningsnetværk inden for området alternativ behandling og naturmedicin, gerne med deltagelse af ph.d.-studerende. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, eksempelvis universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes kurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling og vidensdeling. Formålet med at etablere alternative behandlernetværk og forskningsnetværk er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Efteruddannelse ViFAB vil medvirke til, at der på relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- og efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. i Europa. Rådgivning ViFAB vil arbejde for, at borgerne har adgang til neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5.4 Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning pr. januar 2009 er: To medlemmer udpeget personligt af ministeren for sundhed og forebyggelse: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Et medlem fra Aarhus Universitet: Bo Christensen Et medlem fra Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen Et medlem fra SundhedsRådet: Inge Kellermann Et medlem fra RAB-forum: Birte Nielsen Et medlem fra Den Almindelige Danske Lægeforening: Jørgen Rungby Et medlem fra Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Et medlem fra Danske Patienter: Peter Kauffeldt Et medlem fra Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Et medlem fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Henrik Grosen Nielsen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Bestyrelsen holdt i 2008 to ordinære møder. Referat af bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 5.5 Centerets medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2008 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, korrespondent, Hanne Secher Sørensen Vidensformidler, cand.mag. Anette I. S. Ranneries AC-fuldmægtig, cand.scient.pol. Ann Bloch Herudover havde ViFAB i perioden august december tilknyttet Else Johannesen, studerende i Folkesundhedsvidenskab, i praktik. Tabel 2: ViFABs personaleforhold Budget 2009 Antal årsværk 5,4 5,9 4,7 3,8 3,6 Tilgang af medarbejdere **3 *** Afgang af medarbejdere 1 ***4 ***1 ***2 1 * heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) ** heraf 2 tidsbegrænsede stillinger *** heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) 5.6 Økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2008 på ViFAB disponerer over to hovedkonti: Hovedkonto , der er ViFABs driftskonto. Hovedkonto , der er en reservationskonto, hvorfra midler til eksterne forskningsprojekter bevilges. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskabet efter omkostningsbaserede principper. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskab og bevillingsregnskab alene efter de udgiftsbaserede principper. ViFABs resultat for 2008 blev i det omkostningsbaserede regnskab et overskud på 0,6 millioner kr. jf. tabel 3, der viser resultatopgørelsen for I 2007 havde ViFAB en negativ egenkapital på kroner. Dette betød, at ViFAB i 2008 valgte at reducere udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter. Herudover er antallet af årsværk i 2008 blevet reduceret med ca. 20 % i forhold til 2007 svarende til knap et årsværk. Sammen med en tillægsbevilling på 0,2 million ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 kroner tilført september 2008 har dette betydet, at ViFAB i 2008 fik et samlet overskud på 0,6 million kroner. Tabel 3: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Resultatopgørelse R-2007 R-2008 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion 56 - Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter -8-4 Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Tabel 7: Balance ( og ) Aktiver (1.000 kr.) Passiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse * Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Langfristede gældsforpligtelser Infrastruktur Prioritetsgæld og anden langfristet gæld Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr Donationer Igangværende arbejder for Langfristede egen regning gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt * Differencen i det overførte overskud ultimo 2007 på ,83 kr. mellem SB og regnskabet i det lokale økonomisystem skyldes Økonomistyrelsens usaldering af SKB FF1-konti i regnskabet, som ikke påvirker regnskabstallet i SB. Af hensyn til opstillingen af resultatopgørelsen vil angivelsen på det overførte overskud være tallet fra det lokale økonomisystem, mens tallet fra SB fremgå i tabel 9. ** Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4- FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2009 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2009... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 4 2.1.2 Information om

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere