INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 INDHOLD Forord Præsentation af ViFAB ViFABs aktiviteter i Formidling Information målrettet kronisk og langvarigt syge Information om forskningen i alternativ behandling Brugerne kommenterer Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud Mød en forsker Flot opbakning til ViFABs jubilæum Forskning Nye forskningsprojekter sat i gang Alternative behandlere og forskning ViFABs bestyrelse ViFABs resultatkrav ViFABs økonomi ViFABs driftsbevilling (FL ) ViFABs forskningsbevilling (FL ) Bilag Bestyrelse Medarbejdere ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 Forord Alternativ behandling berører en stor del af danskerne: Knap hver fjerde dansker har brugt alternativ behandling i det seneste år. Læger og sygeplejersker får ofte spørgsmål fra patienter om alternativ behandling. På 31 % af sygehusene i Danmark anvendes alternativ behandling. Der er knap aktive, organiserede alternative behandlere i Danmark, et antal der nærmer sig antallet af praktiserende læger. ViFABs bestyrelse repræsenterer et bredt udsnit af dem, der er i berøring med alternativ behandling i dagligdagen: patienter, sundhedsfagligt personale og alternative behandlere. Med den stigende udbredelse af alternativ behandling i Danmark er det derfor særligt vigtigt for ViFABs bestyrelse at sikre, at brugere og sundhedsfagligt personale har den information om alternativ behandling, de har brug for til at træffe et kvalificeret valg og rådgive patienter. ViFABs pjece Find rundt i de alternative behandlingstilbud er en indsats til at imødekomme dette behov for information. Pjecen er sendt til samtlige sygehuse i Danmark, og flere patientorganisationer har i foråret 2010 omdelt pjecen til deres medlemmer. Det ligger bestyrelsen stærkt på sinde, at de relevante målgrupper løbende sikres relevant og saglig information om området og at der er mulighed for en reel forskningsindsats på området. I 2010 har centerets økonomi og fremtid været fremtrædende i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen finder det derfor positivt, at ViFAB i slutningen af 2010, som led i en aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen, fik tilført tre millioner kroner via en tillægsbevilling på finansloven. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 1. Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer De alternative organisationer Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd Danske Patienter Det offentlige bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige ledelse varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere ViFABs aktiviteter finansieres af finansloven. ViFABs ordinære driftsbevilling ( ) var i 2010 på 3,1 millioner kroner til drift samt en tillægsbevilling december 2010 på 3 millioner kroner. Bevillingen til forskning ( ) var på 1 million kroner. Herudover anvendte ViFAB yderligere 0,6 million kroner af tilbageførte, uforbrugte tilskudsmidler fra tidligere års tilskudsmodtagere. Figur 1 viser en skematisk oversigt over ViFABs anvendelse af ressourcer på opgaveområder. Figur 1: Ressourcer ultimo 2010 fordelt på opgaveområder Administration og hjælpefunktioner 1 centerchef 1 sekretær Formidling 1 vidensformidler Forskning og dialog 1 AC medarbejder Forbrug 2010: 3,1 millioner kr. + 0,3 million kr. Forskningsmidler, uddeles til eksterne 1 million kr. + 0,6 million kr. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 2. ViFABs aktiviteter i 2010 I dette afsnit præsenteres ViFABs aktiviteter fordelt på de aktiviteter, der retter sig mod henholdsvis formidling og forskning. 2.1 Formidling ViFAB formidler hovedsagelig information gennem centerets hjemmeside, fordi det er den mest effektive måde at nå ud til de mange brugere med de ressourcer, ViFAB har til rådighed til opgaven. At skrive nye tekster og opdatere hjemmesiden er derfor nogle af centerets vigtigste opgaver. I de seneste år har ViFAB udbygget hjemmesiden med information om alternativ behandling målrettet kronisk og langvarigt syge, og i 2010 var der fokus på information til gigtpatienter. ViFAB har desuden leveret aktuel information direkte til brugerne i form af elektroniske nyhedsbreve. Centeret har i løbet af året udsendt to elektroniske nyhedsbreve, hver med fem til seks artikler om forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB og andre emner om alternativ behandling og naturmedicin. Herudover har ViFAB i løbet af året udsendt en række andre nyhedsartikler. For at nå ud til de brugere, som endnu ikke har fundet vej til ViFABs hjemmeside, udarbejdede ViFAB i december 2009 en informationspjece om, hvilke oplysninger man kan finde på hjemmesiden. Pjecen er målrettet patienter og blev via samarbejde med Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen i foråret 2010 sendt til patientforeningernes medlemmer. Alle hospitaler og kommuner i Danmark modtog pjecen i december I juni markerede ViFAB sit 10-års jubilæum med et åbent hus arrangement. Her havde de besøgende mulighed for at se, høre, smage og prøve alternativ behandling. De kunne eksempelvis også møde en kræftlæge og en rådgiver, der fortalte om deres erfaringer med kræftpatienters brug af alternativ behandling. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge I 2010 udbyggede ViFAB hjemmesiden med et menupunkt med information til gigtpatienter. Centeret har valgt dette indsatsområde, fordi mange kronisk og langvarigt syge bruger alternativ behandling. ViFAB arbejder derfor på at udbygge hjemmesiden med information om alternativ behandling i forhold til de mest udbredte kroniske og langvarige sygdomme i Danmark, de såkaldte folkesygdomme 1. ViFAB kan således nu tilbyde information om alternativ behandling målrettet fire forskellige patientgrupper: kræft-, hjertekar-, diabetes- og gigtpatienter. Hjemmesiden skal løbende udbygges med information til flere patientgrupper. Menupunkterne er blandt andet udviklet ved at indsamle ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger. På kan gigtpatienter blandt andet få information om: Usikre kombinationer af medicin Hvad forskningen konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til gigtsygdomme Gigtforeningens holdning til alternativ behandling Gigtpatienters brug af alternativ behandling Information om forskningen i alternativ behandling ViFABs hjemmeside er den eneste danske hjemmeside, hvor brugerne i en lettilgængelig og overskuelig form kan få information om, hvad forskningen viser om alternativ behandling. Informationen bygger på anerkendte videnskabelige oversigtsartikler, de såkaldte Cochrane-reviews fra den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane. ViFAB bearbejder og videreformidler oversigterne på hjemmesiden i samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus 1 De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet" type 2-diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og kronisk obstruktiv lungesygdom. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Universitet, så brugere og sundhedsfagligt personale hurtigt kan få et overblik over, om der er videnskabelig dokumentation for, om behandlingerne virker. Eksempler fra hvor forskningen viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod kroniske nakkesmerter Akupunktur mod migræne Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet kolesterol Akupunktur mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Fiskeolie til reducering af triglycerid- og VLDL kolesterolniveau hos patienter med diabetes 2 Gammasyresmør mod smerte og stivhed i led ved leddegigt Kinesisk urtemedicin mod menstruationssmerter Massage som supplerende behandling mod lænderygsmerter Tranebær til forebyggelse af urinvejsinfektioner Tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler fra hvor forskningen konkluderer, at der ingen effekt er: Antioxidanter (E-vitamin og beta-karoten) til forebyggelse af aldersrelateret macula-degeneration (AMD) Kalk til øgning af knoglemineraltæthed hos raske børn Vitamintilskud før eller tidligt i graviditeten til reducering af abortrisiko ViFAB opdaterer oversigten over forskningsresultaterne fire gange årligt. Brugerne skal dog være opmærksomme på, at der stadig er mange behandlinger, der ikke findes oversigter for, fordi der mangler forskning Brugerne kommenterer ViFAB arbejder på at fremme dialog om alternativ behandling og naturmedicin. Derfor har ViFAB givet hjemmesidens brugere mulighed for at kommunikere via kommentarbokse. I 2010 har ViFAB oprettet endnu flere kommentarbokse på hjemmesiden, hvor brugerne kan skrive indlæg, for eksempel om deres egne ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 erfaringer med alternativ behandling, kommentarer til indholdet og ideer til ViFAB. Kommentarboksene er blevet flittigt brugt af hjemmesidens brugere. Eksempler på brugernes indlæg på : Jeg synes, det er dejligt at så mange medicinstuderende viser interesse for komplementær og alternativ medicin. Det er imidlertid et meget omfattende emne, som er nødvendig at indsnævre, før det (efter min mening) giver mening. Virker alternativ behandling? Ja, måske hvilken behandlingsform?... hvilken teknik?... til hvilken lidelse? Allerede her er kompleksiteten uoverskuelig. Jeg fik tilbudt akupunktur i forbindelse med smertebehandling efter operation på Skejby Sygehus. Det hjalp dog ikke. Håber sygehusene vil uddanne personalet. Rigtig godt initiativ mener jeg, og helt sikkert vejen frem, da akupunktur ingen grimme bivirkninger har. Jeg har brugt akupunktur før og efter og véd, at det virker Det er en rigtig god hjemmeside, synes jeg. Man kan finde en masse info om alternative behandlinger Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB udsendte i 2010 to elektroniske nyhedsbreve, som hver indeholder fem til seks større artikler. Via nyhedsbrevene får brugere og landsdækkende medier nyheder om alternativ behandling, naturmedicin, forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB m.m. direkte i deres elektroniske postkasse. Nyhederne føres ofte videre i de landsdækkende medier og sætter dermed stort fokus på debat og information om alternativ behandling. Nyhedsbrevene genererer også meget trafik på hjemmesiden, hvilket viser, at brugerne efterspørger information om alternativ behandling. Udover nyhedsbrevene har ViFAB i løbet af året udsendt 30 nyheder. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Eksempler på nyhedsartikler udsendt af ViFAB i 2010: Spirituelt orienterede læger danner netværk Ambulancemusik mod stress hos hjertepatienter Pas på når du køber kosttilskud på nettet Fiskeolie mod gigt Akupunktur mod hedeture hos brystkræftpatienter De sørger for viden om alternativ behandling til fremtidens læger ViFABs støtte til universiteternes forskning giver bonus Forskere undersøger bivirkninger af alternativ behandling til børn ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud 45 % af befolkningen har brugt alternativ behandling og 15 % bruger naturlægemidler. Det er en del af ViFABs opgave at hjælpe brugere og sundhedsfagligt personale med at få saglig information om alternativ behandling. ViFAB har derfor udarbejdet informationspjecen Find rundt i de alternative behandlingstilbud. Pjecen er målrettet patienter og giver gode råd og hjælp til at finde yderligere oplysninger på ViFABs hjemmeside. Pjecen blev i 2010 via samarbejde med Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen sendt til patientforeningernes i alt ca medlemmer. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 Eksempel fra ViFABs pjece Find rundt i de alternative behandlingstilbud : Gode råd Tal med din læge Når du bruger naturmedicin og alternativ behandling, kan det påvirke din behandling hos lægen. Tal derfor med din læge om, hvilke risici du skal være opmærksom på. Vælg en RAB-behandler En RAB-behandler (registreret alternativ behandler) opfylder nogle minimumskrav til uddannelse og giver dig bedre klagemuligheder. Brug én alternativ behandlingsform ad gangen Når du holder dig til én behandlingsform ad gangen, er det nemmere for dig at gennemskue, hvad du eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af. For ViFAB har formålet med pjecen også været et middel til at nå ud til de brugere, som endnu ikke har fundet vej til ViFABs hjemmeside. Som en yderligere indsat inden for dette område har ViFAB i 2010 arbejdet med søgemaskineoptimering, dvs. at henvisninger til ViFABs hjemmeside bliver højere placeret i søgemaskiner, som eksempelvis google. Herved bliver hjemmesiden mere synlig for brugerne Mød en forsker Der var fuldt hus, da ViFAB i april måned inviterede til et offentligt arrangement om forskning i meditation. Deltagerne mødte hjerneforskerne Peter Vestergaard-Poulsen og Andreas Roepstorff, som fortalte om, hvordan meditation ændrer hjernen. Michael Stubberup, som har mange års erfaring med meditation, fortalte om, hvad man kan opnå ved at meditere. Arrangementet blev holdt i forbindelse med det landsdækkende Forskningens Døgn Foredraget blev efterfølgende lagt ud som lydfil på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 2.1.7 Flot opbakning til ViFABs jubilæum ViFAB kunne i 2010 fejre 10-års jubilæum. Kræftpatienternes Hus Hejmdal i Århus dannede i juni rammerne for et åbent-hus arrangement i forbindelse med jubilæet. Stedet summede af liv, da alternative behandlere, sygeplejersker, patienter og andre nysgerrige udnyttede muligheden for at se, høre, smage og prøve alternativ behandling. Besøgende havde mulighed for at lægge sig på en briks hos alternative behandlere, såsom akupunktører, zoneterapeuter og healere eller smage phytoterapeut Rikke Goerlichs farverige frugt-, grønsags-, urte- og bærdrikke. Der var også mulighed for at høre de to ph.d. ere Christina Gundgaard Pedersen og Anita Ulrich fortælle om deres ViFAB-støttede forskningsprojekter om alternativ behandling. Sidst på dagen kunne de besøgende møde lederen af rådgivningscenter for alternativ kræftbehandling, BUEN, Anne Grethe Christensen, og overlæge Anders Bonde fra Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus, som fortalte om deres erfaringer med kræftpatienters brug af alternativ behandling. Arrangementet blev holdt i samarbejde med rådgivningscenter for alternativ kræftbehandling, BUEN, der ligesom ViFAB kunne fejre sit 10-års jubilæum i I anledning af jubilæet offentliggjorde ViFAB desuden et tema på hjemmesiden om centerets arbejde gennem de første ti år. 2.2 Forskning ViFAB uddelte i ,6 millioner kroner til forskning i alternativ behandling. Derudover har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Nye forskningsprojekter sat i gang I 2010 kunne ViFAB støtte forskningsprojekter med i alt 1,6 millioner kroner. Én million kroner stammede fra den årlige bevilling på finansloven og 0,6 million kroner fra tidligere tilbageførte beløb fra projekter, der ikke blev gennemført. Forskningsmidlerne blev opslået i januar 2010, og der kom i alt otte ansøgninger til et samlet beløb på 5,6 millioner kroner. Uddelingspuljen på 1,6 millioner svarede til 29 % ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 af de ansøgte midler. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede fem ansøgninger støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende tre projekter: Virkning af mindfulness meditationstræning Peter Vestergaard-Poulsen, lektor, ph.d., Klinisk Institut, Aarhus Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvordan hjernen udvikler sig hos personer, som deltager i et otte ugers meditationsprogram. Forskerne vil også undersøge, hvordan hjerte- og åndedrætsfysiologi, immunsystem, stress, angst, depression og koncentrationsevne udvikler sig under meditationstræningen. Behandling af nedsat sædkvalitet med planteekstrakter Jens Fedder, overlæge, ph.d., Forskningsenheden & Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om indtagelse af ekstrakter af galangarod og granatæblejuice kan forbedre mænds sædkvalitet. Klienters forståelse og brug af kinesiologi Niels Viggo Hansen, adjunkt, ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvordan brugerne af kinesiologi forholder sig til og handler i forhold til kinesiologernes måde at forstå krop, sundhed og sygdom på. Projektet skal bidrage til en forståelse af, hvorfor et stigende antal danskere bruger alternativ behandling. ViFAB har til og med 2010 støttet 74 forskningsprojekter med i alt 26,5 millioner kr.: Hvert projekt har modtaget støtte på mellem kr. og 4,8 millioner kr. De 4,8 millioner kr. kom fra en særlig bevilling, som er væsentligt større end ViFABs almindelige bevillinger. Hvert projekt har ved de almindelige bevillinger gennemsnitligt fået godt kr. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 2.2.3 Alternative behandlere og forskning Stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere, og ViFAB ønsker at fremme denne udvikling. I ViFABs Forskningsforum, som er et netværk bestående af repræsentanter fra de alternative behandlerorganisationer, har der de seneste år været fokus på tværfagligt forskningssamarbejde. I 2010 mødte deltagere i Forskningsforum blandt andet en alternativ behandler, som gennemførte et pilotprojekt i samarbejde med etablerede forskere. Forskningsforum: Et netværk mellem ViFAB og de alternative behandlerorganisationer. Der deltager repræsentanter fra 21 alternative behandlerorganisationer. Formålet er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan bidrage til at styrke forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Medlemmerne mødes til foredrag, debat og orientering om forskning to gange årligt. I 2010 udarbejdede ViFAB desuden to artikler om forskningsrelaterede emner til de alternative behandlerorganisationers medlemsblade. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 3. ViFABs bestyrelse Bestyrelsen holdte i løbet af året tre møder, hvoraf det ene møde havde særligt fokus på strategi og ViFABs meget begrænsede økonomiske ressourcer. Bestyrelsen har herudover blandt andet beskæftiget sig med den overordnede planlægning af ViFABs aktiviteter og uddeling af forskningsmidler. Det overordnede tilsyn med ViFABs økonomi og aktiviteter er blandt bestyrelsens vigtigste opgaver. Bestyrelsen havde i 2010 skarpt fokus på ViFABs begrænsede ressourcer, som ifølge finansloven for 2010 skal yderligere reduceres i årene fremover. Bestyrelsen vurderede, at bevillingen i så fald ikke længere kunne dække et endog meget skrabet niveau af aktiviteter. I den forbindelse havde bestyrelsesmedlemmerne Peter Kauffeldt, Danske Patienter, og Jørgen Rungby, Lægeforeningen, et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om manglende økonomisk opbakning til ViFAB, og bestyrelsesmedlemmerne Birte Nielsen, RAB-forum, Søren Skogstad, LNS, og Inge Kellermann, Sundhedsrådet, udsendte pressemeddelelsen Det betaler sig at undersøge om alternativ behandling betaler sig. I december 2010 fik ViFAB via en tillægsbevilling på finansloven i alt tre millioner kroner. Pengene kom fra en særlig pulje og blev tildelt i december 2010 som en tillægsbevilling til finansloven for 2010 efter aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen. Det er bestyrelsens opfattelse, at tillægsbevillingen er med til at få økonomien til at hænge sammen i de næste par år. Fremadrettet ændrer det dog ikke på, at centerets økonomiske situation fortsat er yderst usikker, idet der ikke er tale om en fast bevilling. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 4. ViFABs resultatkrav ViFABs resultatkontrakt er en aftale, som er indgået mellem ViFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultatkontrakten beskriver, hvilke mål og opgaver ViFAB særligt skal prioritere i årets løb. Tabel 2 viser resultatkravene for Tabel 2: Resultatkrav for 2010 Opgaver Resultatkrav Opnåede resultater Forankring og formidling af viden 1. Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom 2. Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin 3. Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev via Udvikling af ny viden 4. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler 5. Svar til ansøgere af Forskningsmidler At udarbejde minimum seks tekster At foretage seks opdateringer At udsende minimum to nyhedsbreve At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt 6. Forskningsnetværk Afholdelse af minimum to møder i netværket Grad af målopfyldelse Der er udarbejdet seks tekster 100 % Der er foretaget mere end seks opdateringer 100 % Der er udsendt to nyhedsbreve Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt 100 % 100 % 100 % 100 % Øvrige resultatkrav 7. Trivselsmåling Gennemføre Trivselmeter er Trivselmeter gennemført. 100 % Målopfyldelse i alt 100 % ViFAB havde i 2010 en målopfyldelse på 100 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Opgaverne 1 6 er relateret til aktiviteter, der er mere uddybende beskrevet tidligere i denne årsberetning. Opgave 7 er et koncernkrav, dvs. krav, der stilles til samtlige organisationer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5. ViFABs økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i 2010 for ViFABs driftsbevilling (FL ) og for ViFABs forskningsbevilling (FL , reservationsbevilling). For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2010 på 5.1 ViFABs driftsbevilling (FL ) Tabel 3: ViFABs økonomiske hoved- og nøgletal ( ) Resultatopgørelse (1.000 kr.) Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4+FF6) Finansielle nøgletal Overskudsgrad 18 % 4 % 45 % Bevillingsandel 100 % 99 % 100 % Personaleoplysninger Antal årsværk 3,8 3,7 4,74 Årsværkspris Lønomkostningsandel 57 % 64 % 40 % Lønsumsloft * På TB08 og TB09 er der overført 0,4 million kroner af ViFABs låneramme til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. På TB10 blev der flyttet 0,6 million kroner af ViFABs låneramme som en del af en samlet omdisponering på ministerområdet. Da udnyttelsesgraden fortsat ligger under 100% er regnskabsreglerne overholdt. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 Regnskabet viser samlet et positivt resultat på ca. 2,8 millioner kroner. De ordinære driftsudgifter var i 2010 på 3,3 millioner kroner, hvilket er 0,2 million kroner mere end i Årets markant positive resultat på 2,8 millioner kroner er opnået som følge af en ekstrabevilling på 3 millioner kroner bevilget i december 2010 i forbindelse med en tillægsbevilling på finansloven. Det begrænsede forbrug af ekstrabevillingen skyldes, at bevillingen blev tildelt i slutningen af året og ikke var forventet. ViFAB forventer i 2011 et negativt resultat på 0,8 million kroner som følge af planlagt merforbrug, som finansieres af delvis anvendelse af førnævnte ekstrabevilling. ViFAB har meget få medarbejdere, og flere af disse er deltidsansatte. Det betyder, at ledelsen udgør en forholdsvis stor procentdel af antal årsværk, især fra 2008, hvor antal årsværk blev reduceret med ca. 20 % med deraf følgende stigning i årsværksprisen. ViFABs lønomkostningsandel faldt i 2010 til 40 % fra 64 % i Det markante fald er alene en konsekvens af ekstrabevillingen, idet lønomkostningernes andel af de ordinære driftsomkostninger er steget fra 2009 til 2010 som en følge af planlagt merforbrug af antal årsværk i 2010 samt en reduktion i øvrige driftsomkostninger fra 2009 til ViFABs forskningsbevilling (FL ) Som beskrevet i afsnit uddelte ViFAB i 2010 forskningsmidler for i alt 1,6 millioner kr. via hovedkonto Tabel 4 viser hvor mange penge, ViFAB har haft til rådighed til uddeling af forskningsmidler i 2010, og hvordan pengene er anvendt. Tabel 4: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) (mio. kr.) for FL (mio.kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,1 1,0 3,1 1,0 2,1 2,1 2,5 2,1 1,0 3,1 * afgivne tilsagn inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2010 én million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte midler, valgte ViFABs bestyrelse at uddele 0,6 million kroner af de uforbrugte midler. Der blev således bevilliget tilskud for 1,6 millioner kroner. Ultimo 2010 havde ViFAB 2,1 millioner kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 4. Tabel 5 viser udviklingen i udestående tilsagn, dvs. bevilligede forskningsmidler, i Tabel 5: Udestående tilsagn (mio. kr.) Hovedkonto Primo beholdning Tilgang i året Afgang i året Ultimo beholdning ,7 1,6 1,8 2,5 ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Bilag 1. Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der er beskikket af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af 2010 var: Personligt udpeget af den tidligere minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Aarhus Universitet: Bo Christensen LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen SundhedsRådet: Inge Kellermann RAB-forum: Birte Nielsen Lægeforeningen: Jørgen Rungby Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Danske Patienter: Peter Kauffeldt Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Niels Würgler Hansen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Dagsordener til og referater fra bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

20 2. Medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2010 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, cand.ling.merc., Pernille Kragh (vikar) Vidensformidler, cand.public., Lena O. Bjørnsen (tidsbegrænset stilling) AC-fuldmægtig, cand.scient.pol., Ann Bloch Medarbejdere under orlov: Vidensformidler, cand.mag., Anette Ranneries Sekretær, cand.ling.merc., Jannie Würtz ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19 / 19

21 Jens Baggesens Vej 90 K, 2. Sal DK-8200 Århus N T F CVR-nr EAN-nr ISSN

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL KOMPLEMENTÆR ALTERNATIV BEHANDLING - SYGEPLEJERSKERS ROLLE Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 p:\projekt\vifab\rapport\vifab-rapport6.doc

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Indhold: 1. Formandens beretning, side 1 2. Årsregnskab 2013, side 14 3. Medlemskontingent, side 19 4. Kampagner og tiltag 2014 2015, side

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere