INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 INDHOLD Forord Præsentation af ViFAB ViFABs aktiviteter i Formidling Information målrettet kronisk og langvarigt syge Information om forskningen i alternativ behandling Brugerne kommenterer Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud Mød en forsker Flot opbakning til ViFABs jubilæum Forskning Nye forskningsprojekter sat i gang Alternative behandlere og forskning ViFABs bestyrelse ViFABs resultatkrav ViFABs økonomi ViFABs driftsbevilling (FL ) ViFABs forskningsbevilling (FL ) Bilag Bestyrelse Medarbejdere ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 Forord Alternativ behandling berører en stor del af danskerne: Knap hver fjerde dansker har brugt alternativ behandling i det seneste år. Læger og sygeplejersker får ofte spørgsmål fra patienter om alternativ behandling. På 31 % af sygehusene i Danmark anvendes alternativ behandling. Der er knap aktive, organiserede alternative behandlere i Danmark, et antal der nærmer sig antallet af praktiserende læger. ViFABs bestyrelse repræsenterer et bredt udsnit af dem, der er i berøring med alternativ behandling i dagligdagen: patienter, sundhedsfagligt personale og alternative behandlere. Med den stigende udbredelse af alternativ behandling i Danmark er det derfor særligt vigtigt for ViFABs bestyrelse at sikre, at brugere og sundhedsfagligt personale har den information om alternativ behandling, de har brug for til at træffe et kvalificeret valg og rådgive patienter. ViFABs pjece Find rundt i de alternative behandlingstilbud er en indsats til at imødekomme dette behov for information. Pjecen er sendt til samtlige sygehuse i Danmark, og flere patientorganisationer har i foråret 2010 omdelt pjecen til deres medlemmer. Det ligger bestyrelsen stærkt på sinde, at de relevante målgrupper løbende sikres relevant og saglig information om området og at der er mulighed for en reel forskningsindsats på området. I 2010 har centerets økonomi og fremtid været fremtrædende i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen finder det derfor positivt, at ViFAB i slutningen af 2010, som led i en aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen, fik tilført tre millioner kroner via en tillægsbevilling på finansloven. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 1. Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer De alternative organisationer Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd Danske Patienter Det offentlige bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige ledelse varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere ViFABs aktiviteter finansieres af finansloven. ViFABs ordinære driftsbevilling ( ) var i 2010 på 3,1 millioner kroner til drift samt en tillægsbevilling december 2010 på 3 millioner kroner. Bevillingen til forskning ( ) var på 1 million kroner. Herudover anvendte ViFAB yderligere 0,6 million kroner af tilbageførte, uforbrugte tilskudsmidler fra tidligere års tilskudsmodtagere. Figur 1 viser en skematisk oversigt over ViFABs anvendelse af ressourcer på opgaveområder. Figur 1: Ressourcer ultimo 2010 fordelt på opgaveområder Administration og hjælpefunktioner 1 centerchef 1 sekretær Formidling 1 vidensformidler Forskning og dialog 1 AC medarbejder Forbrug 2010: 3,1 millioner kr. + 0,3 million kr. Forskningsmidler, uddeles til eksterne 1 million kr. + 0,6 million kr. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 2. ViFABs aktiviteter i 2010 I dette afsnit præsenteres ViFABs aktiviteter fordelt på de aktiviteter, der retter sig mod henholdsvis formidling og forskning. 2.1 Formidling ViFAB formidler hovedsagelig information gennem centerets hjemmeside, fordi det er den mest effektive måde at nå ud til de mange brugere med de ressourcer, ViFAB har til rådighed til opgaven. At skrive nye tekster og opdatere hjemmesiden er derfor nogle af centerets vigtigste opgaver. I de seneste år har ViFAB udbygget hjemmesiden med information om alternativ behandling målrettet kronisk og langvarigt syge, og i 2010 var der fokus på information til gigtpatienter. ViFAB har desuden leveret aktuel information direkte til brugerne i form af elektroniske nyhedsbreve. Centeret har i løbet af året udsendt to elektroniske nyhedsbreve, hver med fem til seks artikler om forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB og andre emner om alternativ behandling og naturmedicin. Herudover har ViFAB i løbet af året udsendt en række andre nyhedsartikler. For at nå ud til de brugere, som endnu ikke har fundet vej til ViFABs hjemmeside, udarbejdede ViFAB i december 2009 en informationspjece om, hvilke oplysninger man kan finde på hjemmesiden. Pjecen er målrettet patienter og blev via samarbejde med Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen i foråret 2010 sendt til patientforeningernes medlemmer. Alle hospitaler og kommuner i Danmark modtog pjecen i december I juni markerede ViFAB sit 10-års jubilæum med et åbent hus arrangement. Her havde de besøgende mulighed for at se, høre, smage og prøve alternativ behandling. De kunne eksempelvis også møde en kræftlæge og en rådgiver, der fortalte om deres erfaringer med kræftpatienters brug af alternativ behandling. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge I 2010 udbyggede ViFAB hjemmesiden med et menupunkt med information til gigtpatienter. Centeret har valgt dette indsatsområde, fordi mange kronisk og langvarigt syge bruger alternativ behandling. ViFAB arbejder derfor på at udbygge hjemmesiden med information om alternativ behandling i forhold til de mest udbredte kroniske og langvarige sygdomme i Danmark, de såkaldte folkesygdomme 1. ViFAB kan således nu tilbyde information om alternativ behandling målrettet fire forskellige patientgrupper: kræft-, hjertekar-, diabetes- og gigtpatienter. Hjemmesiden skal løbende udbygges med information til flere patientgrupper. Menupunkterne er blandt andet udviklet ved at indsamle ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger. På kan gigtpatienter blandt andet få information om: Usikre kombinationer af medicin Hvad forskningen konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til gigtsygdomme Gigtforeningens holdning til alternativ behandling Gigtpatienters brug af alternativ behandling Information om forskningen i alternativ behandling ViFABs hjemmeside er den eneste danske hjemmeside, hvor brugerne i en lettilgængelig og overskuelig form kan få information om, hvad forskningen viser om alternativ behandling. Informationen bygger på anerkendte videnskabelige oversigtsartikler, de såkaldte Cochrane-reviews fra den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane. ViFAB bearbejder og videreformidler oversigterne på hjemmesiden i samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus 1 De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet" type 2-diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og kronisk obstruktiv lungesygdom. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Universitet, så brugere og sundhedsfagligt personale hurtigt kan få et overblik over, om der er videnskabelig dokumentation for, om behandlingerne virker. Eksempler fra hvor forskningen viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod kroniske nakkesmerter Akupunktur mod migræne Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet kolesterol Akupunktur mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Fiskeolie til reducering af triglycerid- og VLDL kolesterolniveau hos patienter med diabetes 2 Gammasyresmør mod smerte og stivhed i led ved leddegigt Kinesisk urtemedicin mod menstruationssmerter Massage som supplerende behandling mod lænderygsmerter Tranebær til forebyggelse af urinvejsinfektioner Tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler fra hvor forskningen konkluderer, at der ingen effekt er: Antioxidanter (E-vitamin og beta-karoten) til forebyggelse af aldersrelateret macula-degeneration (AMD) Kalk til øgning af knoglemineraltæthed hos raske børn Vitamintilskud før eller tidligt i graviditeten til reducering af abortrisiko ViFAB opdaterer oversigten over forskningsresultaterne fire gange årligt. Brugerne skal dog være opmærksomme på, at der stadig er mange behandlinger, der ikke findes oversigter for, fordi der mangler forskning Brugerne kommenterer ViFAB arbejder på at fremme dialog om alternativ behandling og naturmedicin. Derfor har ViFAB givet hjemmesidens brugere mulighed for at kommunikere via kommentarbokse. I 2010 har ViFAB oprettet endnu flere kommentarbokse på hjemmesiden, hvor brugerne kan skrive indlæg, for eksempel om deres egne ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 erfaringer med alternativ behandling, kommentarer til indholdet og ideer til ViFAB. Kommentarboksene er blevet flittigt brugt af hjemmesidens brugere. Eksempler på brugernes indlæg på : Jeg synes, det er dejligt at så mange medicinstuderende viser interesse for komplementær og alternativ medicin. Det er imidlertid et meget omfattende emne, som er nødvendig at indsnævre, før det (efter min mening) giver mening. Virker alternativ behandling? Ja, måske hvilken behandlingsform?... hvilken teknik?... til hvilken lidelse? Allerede her er kompleksiteten uoverskuelig. Jeg fik tilbudt akupunktur i forbindelse med smertebehandling efter operation på Skejby Sygehus. Det hjalp dog ikke. Håber sygehusene vil uddanne personalet. Rigtig godt initiativ mener jeg, og helt sikkert vejen frem, da akupunktur ingen grimme bivirkninger har. Jeg har brugt akupunktur før og efter og véd, at det virker Det er en rigtig god hjemmeside, synes jeg. Man kan finde en masse info om alternative behandlinger Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB udsendte i 2010 to elektroniske nyhedsbreve, som hver indeholder fem til seks større artikler. Via nyhedsbrevene får brugere og landsdækkende medier nyheder om alternativ behandling, naturmedicin, forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB m.m. direkte i deres elektroniske postkasse. Nyhederne føres ofte videre i de landsdækkende medier og sætter dermed stort fokus på debat og information om alternativ behandling. Nyhedsbrevene genererer også meget trafik på hjemmesiden, hvilket viser, at brugerne efterspørger information om alternativ behandling. Udover nyhedsbrevene har ViFAB i løbet af året udsendt 30 nyheder. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Eksempler på nyhedsartikler udsendt af ViFAB i 2010: Spirituelt orienterede læger danner netværk Ambulancemusik mod stress hos hjertepatienter Pas på når du køber kosttilskud på nettet Fiskeolie mod gigt Akupunktur mod hedeture hos brystkræftpatienter De sørger for viden om alternativ behandling til fremtidens læger ViFABs støtte til universiteternes forskning giver bonus Forskere undersøger bivirkninger af alternativ behandling til børn ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud 45 % af befolkningen har brugt alternativ behandling og 15 % bruger naturlægemidler. Det er en del af ViFABs opgave at hjælpe brugere og sundhedsfagligt personale med at få saglig information om alternativ behandling. ViFAB har derfor udarbejdet informationspjecen Find rundt i de alternative behandlingstilbud. Pjecen er målrettet patienter og giver gode råd og hjælp til at finde yderligere oplysninger på ViFABs hjemmeside. Pjecen blev i 2010 via samarbejde med Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen sendt til patientforeningernes i alt ca medlemmer. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 Eksempel fra ViFABs pjece Find rundt i de alternative behandlingstilbud : Gode råd Tal med din læge Når du bruger naturmedicin og alternativ behandling, kan det påvirke din behandling hos lægen. Tal derfor med din læge om, hvilke risici du skal være opmærksom på. Vælg en RAB-behandler En RAB-behandler (registreret alternativ behandler) opfylder nogle minimumskrav til uddannelse og giver dig bedre klagemuligheder. Brug én alternativ behandlingsform ad gangen Når du holder dig til én behandlingsform ad gangen, er det nemmere for dig at gennemskue, hvad du eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af. For ViFAB har formålet med pjecen også været et middel til at nå ud til de brugere, som endnu ikke har fundet vej til ViFABs hjemmeside. Som en yderligere indsat inden for dette område har ViFAB i 2010 arbejdet med søgemaskineoptimering, dvs. at henvisninger til ViFABs hjemmeside bliver højere placeret i søgemaskiner, som eksempelvis google. Herved bliver hjemmesiden mere synlig for brugerne Mød en forsker Der var fuldt hus, da ViFAB i april måned inviterede til et offentligt arrangement om forskning i meditation. Deltagerne mødte hjerneforskerne Peter Vestergaard-Poulsen og Andreas Roepstorff, som fortalte om, hvordan meditation ændrer hjernen. Michael Stubberup, som har mange års erfaring med meditation, fortalte om, hvad man kan opnå ved at meditere. Arrangementet blev holdt i forbindelse med det landsdækkende Forskningens Døgn Foredraget blev efterfølgende lagt ud som lydfil på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 2.1.7 Flot opbakning til ViFABs jubilæum ViFAB kunne i 2010 fejre 10-års jubilæum. Kræftpatienternes Hus Hejmdal i Århus dannede i juni rammerne for et åbent-hus arrangement i forbindelse med jubilæet. Stedet summede af liv, da alternative behandlere, sygeplejersker, patienter og andre nysgerrige udnyttede muligheden for at se, høre, smage og prøve alternativ behandling. Besøgende havde mulighed for at lægge sig på en briks hos alternative behandlere, såsom akupunktører, zoneterapeuter og healere eller smage phytoterapeut Rikke Goerlichs farverige frugt-, grønsags-, urte- og bærdrikke. Der var også mulighed for at høre de to ph.d. ere Christina Gundgaard Pedersen og Anita Ulrich fortælle om deres ViFAB-støttede forskningsprojekter om alternativ behandling. Sidst på dagen kunne de besøgende møde lederen af rådgivningscenter for alternativ kræftbehandling, BUEN, Anne Grethe Christensen, og overlæge Anders Bonde fra Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus, som fortalte om deres erfaringer med kræftpatienters brug af alternativ behandling. Arrangementet blev holdt i samarbejde med rådgivningscenter for alternativ kræftbehandling, BUEN, der ligesom ViFAB kunne fejre sit 10-års jubilæum i I anledning af jubilæet offentliggjorde ViFAB desuden et tema på hjemmesiden om centerets arbejde gennem de første ti år. 2.2 Forskning ViFAB uddelte i ,6 millioner kroner til forskning i alternativ behandling. Derudover har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Nye forskningsprojekter sat i gang I 2010 kunne ViFAB støtte forskningsprojekter med i alt 1,6 millioner kroner. Én million kroner stammede fra den årlige bevilling på finansloven og 0,6 million kroner fra tidligere tilbageførte beløb fra projekter, der ikke blev gennemført. Forskningsmidlerne blev opslået i januar 2010, og der kom i alt otte ansøgninger til et samlet beløb på 5,6 millioner kroner. Uddelingspuljen på 1,6 millioner svarede til 29 % ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 af de ansøgte midler. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede fem ansøgninger støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende tre projekter: Virkning af mindfulness meditationstræning Peter Vestergaard-Poulsen, lektor, ph.d., Klinisk Institut, Aarhus Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvordan hjernen udvikler sig hos personer, som deltager i et otte ugers meditationsprogram. Forskerne vil også undersøge, hvordan hjerte- og åndedrætsfysiologi, immunsystem, stress, angst, depression og koncentrationsevne udvikler sig under meditationstræningen. Behandling af nedsat sædkvalitet med planteekstrakter Jens Fedder, overlæge, ph.d., Forskningsenheden & Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om indtagelse af ekstrakter af galangarod og granatæblejuice kan forbedre mænds sædkvalitet. Klienters forståelse og brug af kinesiologi Niels Viggo Hansen, adjunkt, ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvordan brugerne af kinesiologi forholder sig til og handler i forhold til kinesiologernes måde at forstå krop, sundhed og sygdom på. Projektet skal bidrage til en forståelse af, hvorfor et stigende antal danskere bruger alternativ behandling. ViFAB har til og med 2010 støttet 74 forskningsprojekter med i alt 26,5 millioner kr.: Hvert projekt har modtaget støtte på mellem kr. og 4,8 millioner kr. De 4,8 millioner kr. kom fra en særlig bevilling, som er væsentligt større end ViFABs almindelige bevillinger. Hvert projekt har ved de almindelige bevillinger gennemsnitligt fået godt kr. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 2.2.3 Alternative behandlere og forskning Stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere, og ViFAB ønsker at fremme denne udvikling. I ViFABs Forskningsforum, som er et netværk bestående af repræsentanter fra de alternative behandlerorganisationer, har der de seneste år været fokus på tværfagligt forskningssamarbejde. I 2010 mødte deltagere i Forskningsforum blandt andet en alternativ behandler, som gennemførte et pilotprojekt i samarbejde med etablerede forskere. Forskningsforum: Et netværk mellem ViFAB og de alternative behandlerorganisationer. Der deltager repræsentanter fra 21 alternative behandlerorganisationer. Formålet er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan bidrage til at styrke forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Medlemmerne mødes til foredrag, debat og orientering om forskning to gange årligt. I 2010 udarbejdede ViFAB desuden to artikler om forskningsrelaterede emner til de alternative behandlerorganisationers medlemsblade. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 3. ViFABs bestyrelse Bestyrelsen holdte i løbet af året tre møder, hvoraf det ene møde havde særligt fokus på strategi og ViFABs meget begrænsede økonomiske ressourcer. Bestyrelsen har herudover blandt andet beskæftiget sig med den overordnede planlægning af ViFABs aktiviteter og uddeling af forskningsmidler. Det overordnede tilsyn med ViFABs økonomi og aktiviteter er blandt bestyrelsens vigtigste opgaver. Bestyrelsen havde i 2010 skarpt fokus på ViFABs begrænsede ressourcer, som ifølge finansloven for 2010 skal yderligere reduceres i årene fremover. Bestyrelsen vurderede, at bevillingen i så fald ikke længere kunne dække et endog meget skrabet niveau af aktiviteter. I den forbindelse havde bestyrelsesmedlemmerne Peter Kauffeldt, Danske Patienter, og Jørgen Rungby, Lægeforeningen, et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om manglende økonomisk opbakning til ViFAB, og bestyrelsesmedlemmerne Birte Nielsen, RAB-forum, Søren Skogstad, LNS, og Inge Kellermann, Sundhedsrådet, udsendte pressemeddelelsen Det betaler sig at undersøge om alternativ behandling betaler sig. I december 2010 fik ViFAB via en tillægsbevilling på finansloven i alt tre millioner kroner. Pengene kom fra en særlig pulje og blev tildelt i december 2010 som en tillægsbevilling til finansloven for 2010 efter aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen. Det er bestyrelsens opfattelse, at tillægsbevillingen er med til at få økonomien til at hænge sammen i de næste par år. Fremadrettet ændrer det dog ikke på, at centerets økonomiske situation fortsat er yderst usikker, idet der ikke er tale om en fast bevilling. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 4. ViFABs resultatkrav ViFABs resultatkontrakt er en aftale, som er indgået mellem ViFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultatkontrakten beskriver, hvilke mål og opgaver ViFAB særligt skal prioritere i årets løb. Tabel 2 viser resultatkravene for Tabel 2: Resultatkrav for 2010 Opgaver Resultatkrav Opnåede resultater Forankring og formidling af viden 1. Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom 2. Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin 3. Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev via Udvikling af ny viden 4. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler 5. Svar til ansøgere af Forskningsmidler At udarbejde minimum seks tekster At foretage seks opdateringer At udsende minimum to nyhedsbreve At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt 6. Forskningsnetværk Afholdelse af minimum to møder i netværket Grad af målopfyldelse Der er udarbejdet seks tekster 100 % Der er foretaget mere end seks opdateringer 100 % Der er udsendt to nyhedsbreve Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt 100 % 100 % 100 % 100 % Øvrige resultatkrav 7. Trivselsmåling Gennemføre Trivselmeter er Trivselmeter gennemført. 100 % Målopfyldelse i alt 100 % ViFAB havde i 2010 en målopfyldelse på 100 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Opgaverne 1 6 er relateret til aktiviteter, der er mere uddybende beskrevet tidligere i denne årsberetning. Opgave 7 er et koncernkrav, dvs. krav, der stilles til samtlige organisationer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5. ViFABs økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i 2010 for ViFABs driftsbevilling (FL ) og for ViFABs forskningsbevilling (FL , reservationsbevilling). For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2010 på 5.1 ViFABs driftsbevilling (FL ) Tabel 3: ViFABs økonomiske hoved- og nøgletal ( ) Resultatopgørelse (1.000 kr.) Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4+FF6) Finansielle nøgletal Overskudsgrad 18 % 4 % 45 % Bevillingsandel 100 % 99 % 100 % Personaleoplysninger Antal årsværk 3,8 3,7 4,74 Årsværkspris Lønomkostningsandel 57 % 64 % 40 % Lønsumsloft * På TB08 og TB09 er der overført 0,4 million kroner af ViFABs låneramme til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. På TB10 blev der flyttet 0,6 million kroner af ViFABs låneramme som en del af en samlet omdisponering på ministerområdet. Da udnyttelsesgraden fortsat ligger under 100% er regnskabsreglerne overholdt. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 Regnskabet viser samlet et positivt resultat på ca. 2,8 millioner kroner. De ordinære driftsudgifter var i 2010 på 3,3 millioner kroner, hvilket er 0,2 million kroner mere end i Årets markant positive resultat på 2,8 millioner kroner er opnået som følge af en ekstrabevilling på 3 millioner kroner bevilget i december 2010 i forbindelse med en tillægsbevilling på finansloven. Det begrænsede forbrug af ekstrabevillingen skyldes, at bevillingen blev tildelt i slutningen af året og ikke var forventet. ViFAB forventer i 2011 et negativt resultat på 0,8 million kroner som følge af planlagt merforbrug, som finansieres af delvis anvendelse af førnævnte ekstrabevilling. ViFAB har meget få medarbejdere, og flere af disse er deltidsansatte. Det betyder, at ledelsen udgør en forholdsvis stor procentdel af antal årsværk, især fra 2008, hvor antal årsværk blev reduceret med ca. 20 % med deraf følgende stigning i årsværksprisen. ViFABs lønomkostningsandel faldt i 2010 til 40 % fra 64 % i Det markante fald er alene en konsekvens af ekstrabevillingen, idet lønomkostningernes andel af de ordinære driftsomkostninger er steget fra 2009 til 2010 som en følge af planlagt merforbrug af antal årsværk i 2010 samt en reduktion i øvrige driftsomkostninger fra 2009 til ViFABs forskningsbevilling (FL ) Som beskrevet i afsnit uddelte ViFAB i 2010 forskningsmidler for i alt 1,6 millioner kr. via hovedkonto Tabel 4 viser hvor mange penge, ViFAB har haft til rådighed til uddeling af forskningsmidler i 2010, og hvordan pengene er anvendt. Tabel 4: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) (mio. kr.) for FL (mio.kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,1 1,0 3,1 1,0 2,1 2,1 2,5 2,1 1,0 3,1 * afgivne tilsagn inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2010 én million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte midler, valgte ViFABs bestyrelse at uddele 0,6 million kroner af de uforbrugte midler. Der blev således bevilliget tilskud for 1,6 millioner kroner. Ultimo 2010 havde ViFAB 2,1 millioner kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 4. Tabel 5 viser udviklingen i udestående tilsagn, dvs. bevilligede forskningsmidler, i Tabel 5: Udestående tilsagn (mio. kr.) Hovedkonto Primo beholdning Tilgang i året Afgang i året Ultimo beholdning ,7 1,6 1,8 2,5 ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Bilag 1. Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der er beskikket af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af 2010 var: Personligt udpeget af den tidligere minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Aarhus Universitet: Bo Christensen LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen SundhedsRådet: Inge Kellermann RAB-forum: Birte Nielsen Lægeforeningen: Jørgen Rungby Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Danske Patienter: Peter Kauffeldt Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Niels Würgler Hansen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Dagsordener til og referater fra bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

20 2. Medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2010 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, cand.ling.merc., Pernille Kragh (vikar) Vidensformidler, cand.public., Lena O. Bjørnsen (tidsbegrænset stilling) AC-fuldmægtig, cand.scient.pol., Ann Bloch Medarbejdere under orlov: Vidensformidler, cand.mag., Anette Ranneries Sekretær, cand.ling.merc., Jannie Würtz ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19 / 19

21 Jens Baggesens Vej 90 K, 2. Sal DK-8200 Århus N T F CVR-nr EAN-nr ISSN

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Let livet for de demente

Let livet for de demente reportage fra frederiksberg hospital Oplært til at behandle stressbrevkassen Danish Journal of Nursing nr. 8 20. april 2007 107. årgang Let livet for de demente FAG Den Danske Kvalitetsmodel Varemærket

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2003 Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kræftens Bekæmpelses viden/værdigrundlag 7 Biologisk kræftforskning 8 Epidemiologisk kræftforskning

Læs mere

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010 nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Frivillige fællesskaber 'Spørg os' har fået nyt spørgepanel Årsmøde 2010 leder Sammenhængskraft

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere