FORENINGEN AF MATEMATIK-ØKONOMER STUDIETUR TIL KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF MATEMATIK-ØKONOMER STUDIETUR TIL KØBENHAVN"

Transkript

1 FORENINGEN AF MATEMATIK-ØKONOMER STUDIETUR TIL KØBENHAVN SEPTEMBER

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 BRFkredit...4 Danske Capital...5 Danske Markets...6 SimCorp A/S...8 PFA Pension...9 Nykredit Markets...10 Forsvarets Forskningstjeneste...13 Berlingske Bladsalg og Service...15 PA Consult...17 Dong Energy...19 Danmarks Transportforskning...20 City Trafik A/S...22 Danmarks Nationalbank...23 Økonomi- & Erhvervsministeriet...24 Institut for Konjunkturanalyse

3 Indledning Hvert andet år tager Foreningen af Matematik-Økonomer på studietur til København. Hensigten med turen er at give de studerende indblik i, hvorledes matematik-økonomi uddannelsen kan anvendes i erhvervslivet og se eksempler på, hvilke konkrete arbejdsopgaver de kan blive stillet overfor i fremtiden. I år var vi fra d september 59 studerende af sted, og hver person besøgte 6 af nedenstående virksomheder. Vi vil gerne takke disse virksomheder for den tid og arbejdsindsats, de har brugt i forbindelse med vores besøg: - BRFkredit - Danske Bank o Danske Capital o Danske Markets - SimCorp A/S - PFA Pension - Nykredit Markets - Forsvarets Forskningstjeneste - Berlingske Bladsalg og Service - PA Consult - Dong Energy - Danmarks Transportforskning - City Trafik A/S - Danmarks Nationalbank - Økonomi & Erhvervsministeriet - Institut for Konjunkturanalyse Vi takker også følgende virksomheder og fonde, som har hjulpet os økonomisk i form af legater: - SimCorp - Oticon - DJØF - Svend Bundgaards Fond - MØF - Århus Universitet, Institut for Matematiske Fag Hæftet indeholder referater fra hvert af de 15 besøg. På Studietursgruppens vegne Vibeke Pedersen, Jannie Hedegaard, Simone Petterson, Annette Schmidt, Marie Louise Madsen, Didde Straarup Mohr, Dorthe Pedersen, Lotte Gade og Jesper Nielsen. 3

4 BRFkredit Onsdag den 20. september besøgte vi BRFkredit. Analysechef Søren Winkler bød velkommen og kom med en kort præsentation af BRFkredit. Herunder kan bl.a. nævnes, hvilke produkter BRFkredit tilbyder, samt hvilke kunder virksomheden hovedsageligt henvender sig til. Desuden kom Søren Winkler til sidst i præsentationen ind på arbejdsopgaverne for en økonom i BRFkredit. Disse spændte vidt fra rådgivning på lånesiden til mere modelarbejde og udvikling på fondssiden. Efter den korte introduktion blev ordet givet videre til Kristian Schomacker - matematikøkonom fra Københavns Universitet. Han fortalte om, hvordan de teoretiske tekstbogsbegreber blev benyttet i praksis. Herunder kan bl.a. nævnes, hvordan en cap kan bruges i praksis til f.eks. at lave et renteloft over et tilpasningslån eller som input til kalibrering af en LIBOR model. Derudover kom han ind på de mere praktiske problemstillinger, man bliver nødt til at tage stilling til i virkelighedens verden såsom dagetælleregler, samt hvad man gør, når en betaling skal foregå på helligdage etc. Efter en fin gennemgang af de mere praktiske elementer fortalte risikoanalytiker Jonas Hal om kreditvurdering. Problemstillingen er, at man er interesseret i en model for, hvor stor en procentdel af de låntagere, som defaulter, der ender med ikke at tilbagebetale deres lån. Til dette anvendes en henfaldsmodel for de låntagere, som er i restance. Jo længere tid, der går fra oprindelig termin, jo mindre er sandsynligheden for tilbagebetaling. Der blev opsat en funktionel form for henfaldet, hvor man kan estimere parametrene med historiske data. Det var en fin illustration af fremgangsmåden, når man opbygger en model. Henfaldsmodellen er bl.a. nyttig til at lave forudsigelser mht. nye terminer samt undersøge, om der er forskel på henfaldsintensiteten mellem forskellige delporteføljer af låntagere. Søren Winkler præsenterede dagens tredje punkt, hvilket var afkastmåling. Herunder både den mere teoretiske del, hvor BRFkredit brugte både absolut og relativt afkast som et mål for performance, men også den mere praktiske del som er selve implementeringen af afkastmåling. Implementeringen omhandlede hovedsageligt, hvordan det var nødvendigt at bruge IT samt en god udviklingsproces. Det er vigtigt at teste sit system - både mht. fejl, men også omkring stabilitet. Derudover er det vigtigt, at systemet bliver godt dokumenteret så den viden, der ligger i det, er let tilgængelig. Til slut blev ordet givet videre til Jacob Skinhøj, som snakkede om produktudvikling. Som et eksempel blev det gennemgået, hvad det ville koste at sætte "pari" på en 10-årig Garantiobligation ned til 100. Til dette blev der benyttet en binomial model for udviklingen i prisen. Alt i alt var der igennem besøget stor vægt på de praktiske og implementeringsmæssige aspekter, der kan opstå i forbindelse med teoretiske modeller - noget som ikke bliver behandlet i stor grad på en teoretisk uddannelse som matematik-økonomi. Vi vil på vegne af MØF slutte af med at sige tak for et godt og spændende besøg. 4

5 Danske Capital Studieturens første finansieringsbesøg blev aflagt hos Danske Capital. Her blev dagsordenen gennemgået af Rene Ebbesen, der også gav en kort introduktion til, hvad de beskæftiger sig med hos Danske Capital. Danske Capital forvalter formuer på 5 mio og op efter, hvilket samlet set løber op i mere end 470 mia.. Det er en afdeling, der specialiserer sig indenfor sine kerneområder, resten uddelegeres. Handlen foregår kun inden for europæiske aktier og obligationer. For tiden er lige over 30% placeret i aktier og resten i obligationer. Danske Capital ønsker, at andelen af aktier forøges i forhold til obligationer. Efter denne korte introduktion tog Jens Olsson over, hvor han fortalte os om, hvad kvantitativ analyse er. Til dette bruger de 45 i afdelingen flere screenings-procedurer. Både finansielt og ikke finansielt baseret. Afdelingen screener over aktier, så derfor er det vigtigt med nogle gode og objektive screenings-metoder. Når man bruger disse procedurer, kan det dog ikke undgås, at der opstår problemer så som data mining, survivorship bias, look-ahead bias, osv. Til screening bliver der brugt flere forskellige programmer, hvor alle har deres fordele og ulemper. Dog købes ingen aktier udelukkende på baggrund af programmerne. Næste foredragsholder var Jacob Hannover. Han sidder i afdelingen, der håndterer risikostyring af aktieporteføljer. Til dette bruges bl.a. programmerne BarraOne og PAS, sammen med egne analyser på baggrund af f. eks. Factset. På baggrund af de forskellige risikomål, der kommer som output, kan man blandt andet se de marginale risiko-bidrag og Tracking Errors på tværs af forskellige sektorer (lande, industri og andre). De mest brugte risikostørrelser er VaR og Tracking Error. Derefter kom Rene Ebbesen på banen igen, denne gang for at fortælle om aktiederivater. Han fortalte om, hvordan en for stor del i aktier (for meget risiko) kan afdækkes ved køb eller salg af derivater. Ønsker man en symmetrisk afdækning af sin risiko, kan dette gøres med futures, og er man villig til at gamble lidt på upside, kan en option bruges. Her efter gennemgik han to eksempler på, hvordan man kunne afdække en euro/dollar risiko. Sidste mand, der fortalte, var Lars Dam. Han var den eneste repræsentant fra den del af Danske Capital, der har med obligationer at gøre til dagligt. Først gennemgik han lige kort, hvad han selv havde lavet, siden han var færdig som mat-øk er fra Odense i 94 til nu. I den afdeling han sidder i, handler de obligationer globalt og alt fra grade AA til BBB. De kunder, der kommer i afdelingen, er forskellige: nogen går efter et positivt benchmark, andre vil bare have ikke-negative afkast. Obligationsafdelingen i Danske Capital har et tæt samarbejde med renteafdeling, da disse er meget tæt knyttet. I renteafdelingen ses der blandet andet på effekten af forskellige ændringer i de forskellige landes penge politik, renteniveau og rentekurver. Herefter var der en kort uformel snak mellem de tilstedeværende. Vi siger tak for godt og meget informativt besøg. 5

6 Danske Markets Torsdag d. 21. september besøgte vi Danske Markets til en præsentation af nogle af de værktøjer, de anvender og udvikler. Esben Hedegaard, kandidat i statistik fra KU, gav et indblik i, hvordan det er at være nyuddannet og komme ind i en finansiel institution som Danske Bank. Dernæst gav han en præsentation af stokastiske volatilitetsmodeller til prisning af swaptioner, caps/floors samt exotics. Grundlaget for at udvikle nye modeller er, at i en Black 76 verden vil alle swaptioner have samme implied volatility på tværs af strikes, men dette er dog ikke, hvad man observerer i markedet, hvor smiles og skews er en realitet. Ydermere gælder også, at volatilitet for en atthe-money swaption varierer over tid, hvorfor det er ønskeligt at have en model, der kan tilpasses dette. Vi så på flere udvidelser af modellen, hvor vi startede med en simpel udvidelse med en funk- dr = σφ R dw. Vælges f.eks. tion af renteniveauet ganget på volatilitesleddet, dvs. t ( t ) t α φ( ) =, α (0,1) R t R t fås et bedre fit til volkurven på tværs af strikes, men stadig ikke et udtryk, der kan fange et smile godt nok. Derfor anvendes endnu en udvidelse af modellen, nemlig Sabr modellen, der ud over ovestående udtryk også indeholder et stokastisk volatilitetsled. Denne model kan kalibreres til at ramme volkurven på fornuftig vis og ved at lave følsomhedsanalyser, kan man desuden se hvilke parametre, der er skyld i bevægelserne. Desuden anvendes også en stokastisk volatilitetsmodel udviklet af Heston til pricing af optioner. Denne model er yderligere kompliceret, idet den stokastiske proces, der angiver udviklingen i volatiliteten, har et mean-reverting driftsled, og derved bevæger sig omkring et langsigtsniveau. Modellen har ikke en løsning på lukket form, hvorfor Fouriertranformation og inversionsformlen er anvendt til fastsættelse af prisen. Danske Markets har implementeret Hestons model ud fra to artikler og har anvendt det bedste fra dem begge og derved forøget beregningshastigheden 2 3 gange. Denne del slutter af med lidt omkring arbejdsprocessen i Kvantitative Analyser, hvor der virkelig lægges vægt på detaljerne og forståelse af modellerne helt fra bunden. Næste mand, der præsenterer, er Martin Richter, der arbejder i Solutions. Han starter med en præsentation af, hvad Solutions laver. Gruppen er delt op i to segmenter, den første er Corporate Solutions, der hjælper finansieringsafdelinger i større virksomheder, og den anden er Institutional Solutions der primært fokuserer på større pensionskasser og lignende. I Institutional Solutions arbejdes der meget indenfor områderne Risk, Advisory, Asset Allocation og Product Development. Risk Advisory er rådgivning til blandt andet pensionkasser omkring ALM og risiko forbundet med investering og gæld, der skal rapporteres til Finanstilsynet. Asset Allocation er rådgivning og investeringspleje, hvor man på forskellige måder skruer en portefølje sammen til en kunde så afkast- og risikoprofilen passer til kunden. Her kan alt lige fra råvarer, valutakryds, derivater og mere traditionelle aktie-/obligationsinvesteringer komme på tale. Desuden fokuseres på overlay produkter, der populært sagt er et sæt instrumenter, der sættes sammen så det ændrer afkastprofilen for kunden ud fra en given forventning, dog uden at have en initial omkostning. Product Development udvikler strukturerede produkter, så man f.eks. kan sikre sig mod et simultant fald i renter og aktiepriser, hvilket kan have anvendelse inden for risk management for pensionskasser, der skal rapportere resultater af stresstests til Finanstilsynet efter trafiklyssystemet. Sidste emne under behandling er alfa-strategier, hvor en portefølje sammensættes, så man forventer et givent afkast under hensyntagen til porteføljens risiko, og hvilke overvejelser, der kan ligge i forbindelse med denne sammensætning. 6

7 Vi vil gerne sige tak for et spændende og inspirerende oplæg fra Danske Markets, herunder et indblik i specielt Quant og Solutions daglige arbejde. 7

8 SimCorp A/S Traditionen tro besøgte vi SimCorp A/S, hvor vi blev budt velkommen af direktør, Peter Theill, som fortalte os lidt om virksomheden som helhed. SimCorp er en IT-virksomhed, der har eksisteret siden De leverer to produkter. Det ene, SimCorp Dimension, som udgør 95 % af profitten, er et investment management system mens det andet, IT/2, er et treasury management system. Virksomheden er blandt de otte førende inden for deres felt. Gennemsnitsalderen i virksomheden er 36,2 år. 95 % af deres medarbejdere har en akademisk uddannelse (heraf er 40 % indenfor økonomi og finansiering), og 73,2 % af medarbejderne er mænd. De sidste par år har SimCorp ansat langt over 100 nye medarbejdere pr. år, hvoraf ca. halvdelen er nyuddannede. Som ny medarbejder får man coaching og skal deltage i kurser på SimCorps egne uddannelsescentre. Her bliver man introduceret til de forskellige afdelinger, og dermed kan man finde ud af hvilket arbejdsområde, man finder mest interessant. Desuden bør det nævnes, at SimCorp er en international virksomhed, hvilket betyder, der er mulighed for at arbejde udenlands (Virksomheden ser gerne at deres medarbejdere arbejder i udlandet i 2-3 år, men det er selvfølgelig ikke et krav). Chefkonsulent Klaus Krarup-Christensen fortalte lidt om de forskellige funktioner, matematik-økonomer kan have i virksomheden. Derefter gav hans os et kort indblik i nogle af Sim- Corp Dimensions mange funktioner. SimCorp Dimension sælges som en software-pakke til portefølje styring af værdipapirer, og bliver derefter tilpasset den enkelte kunde. Herefter var der en række korte oplæg. Næste taler var Allan, der blev uddannet matematikøkonom i Odense i Han havde primært taget finansiering og datalogifag og arbejder som programmør i SimCorp, men er også med til at undervise de nye programmører. Desuden er han formand for deres fest-forening. Kim, der blev uddannet matematik-økonom fra Århus i 1998 arbejder også som programmør, selvom han startede i en anden afdeling. Han arbejder både med udvikling og implementation, og det, han især kan lide ved at være programmør, er muligheden for at fordybe sig i et emne. Bo, der også er uddannet mat-øk er, har været i SimCorp i 2 år og arbejder med beregning af priser og nøgletal. Han mener især, han benytter empati og analytisk sans i sit arbejde. Anja, er forsikringsuddannet og manager for testgruppen, hvor de tester ny software og identificerer problemstillinger i systemet. Det kan f. eks. være, om to programdele arbejder rigtigt sammen. Det er især i testgruppen, de kvindelige medarbejdere er ansat. Besøget blev afsluttet med et besøg i Flemmings Frikvarter, SimCorps bar. Endnu et socialt initiativ, da virksomheden går meget op i, at deres medarbejder trives. Der er også andre aktiviteter og arrangementer, man kan deltage i efter arbejdstid så som, sport, vin- eller kagesmagning. 8

9 PFA Pension Introduktion Vi startede besøget med en kort introduktion ved Frans Bevort fra Human Resources. Han fortalte bl.a., at PFA har over 1 mio. danskere som kunder, og at de har ca ansatte, hvoraf omtrent 800 sidder i København. De betegner sig selv som en virksomhed, der bl.a. yder stor forståelse og mange personalegoder. Investering Cand. polit. Martin Schiött Rasmussen gennemgik investeringsområdet. PFA forvalter ca. 200 mia. kr., og de forsøger naturligvis at få det bedste afkast til den laveste risiko. Som redskaber bruger de bl.a. CAPM-modellen. Aktuariatet Cand.scient.oecon. Anne Louise Engelund og cand.act., Ph.d. Thomas Møller fortalte om aktuariatet. Hver enkelt forsikringskontrakt specificerer præmier og ydelser, som fører til nogle garanterede betalinger. Aktuariatet er den afdeling, der udvikler modeller til opgørelse af markedsværdier og cash flows for betalingerne. En af udfordringerne inden for pensionsverdenen er f.eks. de ændrede levetider, da den forventede stigende levetid er medvirkende til længere cash flows. Som model benytter de en generel Markovkæde med tilstande som bl.a. aktiv og død. Kapital og Risiko Cand.scient.oecon erne Jacob Carlsen og Finn Knudsen gennemgik afdelingen Kapital og Risiko. De undersøger, om der til enhver tid er balance mellem kapitalstyrke og risici. Desuden varetager de den eksterne kontakt og rapporterer til Finanstilsynet. Som model benytter de en udvidet VaR-model og en ALM-model, og deres risikostyring består bl.a. i Trafiklys og stresstest. Afrunding Til slut blev der talt om, hvad man bruger fra mat-øk-studiet, og udover at de faktisk benytter mange begreber fra studietiden, så bruger de især: Makroøkonomi, økonometri, finansiering, regnskab, statistik og lidt multikriterie-optimering. 9

10 Nykredit Markets En opvisning i udviklingen, anvendelsen og værdien af den finansielle teori Med tre veloplagte og kompetente værter fremviste Nykredit Markets tre meget forskellige arbejdsprofiler for færdiguddannede matematik-økonomer. Under overskriften Udvikling og anvendelse af prisfastsættelsesmodeller for realkreditobligationer og fixed income-derivater indbød chefanalytiker Jesper Lund fra Nykredit Markets til et detaljeret og veltilrettelagt oplæg. Et første oplæg, der især kredsede om udfordrende overvejelser i disciplinen kvantitativ finansieringsanalyse; kræs for den hårde kerne af asset pricing-elskere. Med afsæt i en fyndig præsentation og indplacering af Markets-divisionen i Nykreditkoncernen, berettede Jesper Lund om analytikeres primære arbejdsopgaver i den teoritunge division: udarbejdelse af analyse-publikationer, præsentationer af disse og udvikling af analyse-systemet. Selve systemet består af et modelbibliotek i C++ med dynamisk Excel-frontend (genereret gennem VBA), suppleret af SQL-database og ud fra realtids-kurser fra Reuters. Det blev videre uddybet, at de bagvedliggende kvantitative analyser bevæger sig mest omkring inkonverterbare obligationer (herunder generering af betalingsstrømme under hensyntagen til blandt andet dag-problematikken, diskontering af betalingerne ud fra interpoleret rentekurve, og endeligt beregning af yield-curve-spreads og risikonøgletal), og dernæst dels derivater, dels obligationer med medfødte optioner. Sidstnævnte kræver udvikling af en stokastisk rentestrukturmodel med en række teoretiske udfordringer til følge. Efter en kort fremvisning af analyseværktøjets formåen i den virkelige verden, intensiverede Jesper Lund fokus på swaps (kontrakt til muliggørelse af bytte af variabel rente med fast rente), caps (rentesikringsinstrument, renteloft ), floors (som caps, men rentegulv ) og swaptioner (optionskontrakter på swapkontrakter). Fra de lettilgængelige plain vanilla-varianter førte Jesper Lund os videre mod de mere komplekse varianter. Rettet mod de indviede oplyste Jesper Lund, at Nykredit Markets anvender en udvidet Vašiček model, der kalibreres ud fra swaprentekurven, caps- og swaptionspriser, og at der til numerisk prisfastsættelse anvendes (til en enkelt tilhørers udtalte undren) PDE-grid. Herefter gled gennemgangen i retning af realkreditobligationer med henblik på udvikling af prepayment-modeller. En modeludvikling, der motiveres af den empirisk underbyggede fornemmelse: selv, når en model konstaterer, at det eneste rationelle træk for alle agenter er at udnytte sin option, så udnytter kun en mindre andel af de virkelige agenter optionen. Det kontrarationelle udfald forklares ikke i tilstrækkelig grad af omkostningsforskelle hos agenterne. Jesper Lund pointerede rigtigheden af det intuitivt oplagte: store lån konverterer hurtigere end små lån i virkelighedens verden. Af andre årsager til den irrationelle agentadfærd fremhævede Jesper Lund, at kontantlån konverteres mindre ivrigt, da den fremtidige skatterabat undermineres ved konvertering, og at restløbetiden for lån er af afgørende betydning for konverteringsadfærd; desto længere restløbetid, desto mindre villighed til konvertering. Udviklingen af prepaymentmodeller adresserer præcist dette problem på stringent teoretisk vis. Gennemgangen koncentrerede sig efterfølgende om særtilpassede hedges af specifikke realkreditobligationer: amortizing cancellable swaps. Begrebet indførtes gennem et specifikt eksempel, 5 % 2038 IO. Jesper Lund afsluttede sit oplæg med en fortolkning af det nuværende realkreditobligationsmarked med særligt fokus på produktudviklingen. De alternative metoder til integration af renteloft på obligationer hos de store danske aktører viste sig et interessant 10

11 diskussionsobjekt; og de mindre danske aktørers modsvar, strukturerede obligationer, viste sig så interessant, at det måske kunne være et specialeemne for en kommende matematikøkonom? Rune Kristensen tilførte med sit oplæg en anden vinkling på besøget. Med fokus på hverdagen og herunder de umiddelbare udfordringer som analytiker i Nykredit Markets, bidrog Rune Kristensen væsentligt til besøgets kvalitet. Under overskriften Fixed Income and Derivatives Research gennemgik Rune Kristensen først de vigtigste arbejdsopgaver i afdelingen af samme navn. Blandt disse er direkte handelsanbefalinger, analyser af såvel større begivenheder som for eksempel nye produkter i forhold til markedsudvikling, og præsentation for kunder/kolleger. Ansvaret for udbredelsen af analyseværktøjet til såvel kunder som kolleger og den direkte anvendelse af de kvantitative modeller påhviler også Fixed Income and Derivatives Research. I modstilling til Jesper Lunds arbejde som primært har karakter af udviklende, forekom Rune Kristensens arbejde mere anvendende og formidlende. Rune Kristensen pointerede senere i sit oplæg, at afdelingen er præget af megen professionel sparring med kompetente kolleger, herunder makroøkonomiske analytikere, market makere, kundeplejere osv. Efterfølgende fokuserede Rune Kristensen på temaerne for 4. kvartal af I korthed kan fremhæves, at rentekurven er fladet betydeligt med øget præference for fastforrentede konverterbare lån som direkte konsekvens. Udstedelsen af variabelt forrentede annuitetslån med renteloft forventes, ifølge Rune Kristensen, at tiltage, hvis kurven på ny stejler. Med legende lethed vurderede Rune Kristensen videre på fremtiden og implikationerne for obligationsmarkedet, indtil Jens Woeste under overskriften Kvantitative modeller til gældspleje og ALM fortsatte præsentationen af Nykredits Markets. Som repræsentant for erhvervsdelen af den kvantitative analyse introducerede Jens Woeste på engageret og indlevende vis os for konceptet helhedsrådgivning. Først præsenterede Jens Woeste afdelingens primære arbejdsområder. Kernekompetencerne er udviklingen af rådgivningsværktøjer og servicering af især Nykredits erhvervsafdeling, afdelingerne Financial Solutions and Derivatives og Currency Products. Herefter udviklede Jens Woeste fundamentet for helhedsrådgivning, og redegjorde for motivationen herfor. Gældspleje og aktivpleje forenes gennem Asset-Liability-modellering (ALM). Netop sammenkoblingen af passiver og aktiver rummer et forbedringspotentiale i forhold til isolerede delanalyser. Jens Woeste argumenterede for, at virkefeltet for traditionel gældspleje oftest begrænses til modstillinger af fast og variabel gældsforrentning, eventuelt suppleret af overvejelser om muligheden for placering i fremmed valuta. Resultatet af isoleret gældspleje, som Jens Woeste endvidere påpegede, ofte er uhensigtsmæssig kortsigtet, skulle være dårligt. Opløftes gældsanalysen i stedet til taktisk og strategisk niveau med passende tidshorisont vil aktiverne også mere naturligt integreres i analysen. På det taktiske niveau fremhævede Jens Woeste især markedsværdiopgørelser, sensitivitetsanalyse og Value-at- Risk-beregninger. Det strategiske niveau eksemplificerede Jens Woeste ved fastlæggelse af risikopræferencer og strukturelle risici, hvorunder cost-at-risk indgår. Den oplagte implikation af analyserne er muligheden for bedre (mere præcise) finansielle løsninger for bankens kunder. Jens Woestes helhedsrådgivning -koncept i korthed. Efter fremførelsen af de overordnede overvejelser og rammer for arbejdet i erhvervsdelen af kvantitativ analyse, bevægede Jens Woeste sig dybere ind i ALM-processen. Han argumenterede præcist for, at ALM-processen omfatter en indledende identificeringsfase, efterfulgt af en kvantificeringsfase. Med udgangspunkt heri drages beslutninger om hedging. Især kvantifice- 11

12 ringsfasen og dens værdifastsættelse af såvel aktiver som passiver, havde Jens Woestes opmærksomhed. Den praktiske vinkling af ALM-processen var særligt værdifuld for os, som de håbløse teoretikere vi er: Jens Woeste fremhævede et særligt ondsindet eksempel med værdivurderinger for en svindebonde. Oplægget fortsatte videre igennem processen, helt frem til et faktisk eksempel på en modeludskrift, og et faktisk eksempel på en grafisk fremstilling af et beslutningsgrundlag og effekten af anbefalelsesværdige beslutninger. Med eksemplerne afrundedes det særdeles spændende besøg, som i sin varierende form uden tvivl kunne tilfredsstillede alle tilhørere. 12

13 Forsvarets Forskningstjeneste Onsdag den 20. september var 20 matematik-økonomer, fra Århus Universitet, på besøg hos Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT). Under besøget var der oplæg fra 7 oplægsholdere, inden for emnerne operationsanalyse og statistik/modellering og simulation. Om FOFT Seniorforsker, Steen Livbjerg leder af OR-sektionen ved FOFT, bød velkommen og fortalte om FOFTs arbejde. FOFT hjælper alle forsvarets værn med forskellige opgaver, heriblandt forsvarsplanlægning, træning og uddannelse, operationsstøtte og anskaffelsesvurderinger (life cycle cost). En politisk beslutning betyder, at FOFT ved årets udgang lukkes. Det forventes, at halvdelen af medarbejderne bliver flyttet til Forsvarets materieltjeneste. Simulation, internationalt samarbejde Seniorrådgiver, Niels Krarup-Hansen holdt et oplæg omkring internationalt samarbejde. Krarup-Hansen fortalte om de store ændringer, der var sket efter 11. september 2001, hvor verdensbilledet blev ændret totalt. Herudover fortalte han om internationalt arbejde i organisationerne CEPA og Nato Modelling and Simulation Group, og om problemer med internationalt samarbejde i forbindelse med de danske EU-forbehold. Simulation til uddannelse og træning: Lægetræner Seniorforsker, Per Garhøj havde arbejdet med udviklingen af et pc-baseret træningsværktøj. Værktøjet skulle bruges til at uddanne læger til katastrofesituationer. Programmet var lavet som en brugergrænseflade med en underliggende database. Garhøj viste, hvorledes en læge under uddannelse ville opleve programmet, hvor syge og sårede ankom til en forbindeplads, og hvilke muligheder lægen havde for at behandle/videresende patienterne. FOFT har modtaget besked om at lukke projektet. Programmet er dog stadig realistisk og anvendeligt, selvom der er muligheder for at forbedre det. Simulation til træning: Krigsspil Seniorforsker, Karl Johan Simonsen fortalte om JCATS. JCATS er et computerprogram, der bruges til at træne officerer. Programmet fungerer ved, at der er en mellemmand, der via radio formidler computerens reaktioner/svar ud til de militære chefer. Cheferne skal så melde tilbage til disse mellemmænd. Derved oplever cheferne ikke, at det er computersimulation. I stedet får de den samme oplevelse, som de vil få i en skarp situation. Vi fik også forevist, hvorledes den grafiske brugerflade så ud. Optimal våbensammensætning for kampfly Seniorforsker, Jens Meng Hansen gennemgik, hvordan han havde arbejdet med våben på kampfly. Modellen, FLYVAK er en LP-model, der bruges som indkøbsmodel for våben. Modellen optimerer kampeffekten under bibetingelse af budgetbegrænsninger. Vi fik forevist det lineære program, og fik gennemgået hvorledes både de militære værdier og budgettet spillede ind. Der var mange overvejelser med i dette program, for eksempel hvorledes man optimerer både politiske og økonomiske interesser sammen med militære: Hvad er værdien af et nedskudt kampfly i forhold til at destruere et angivet mål? Vedligeholdelsesplanlægning for materielsystemer Thomas E. Pedersen, PhD, skrev i årene sin Ph.d.-afhandling ved FOFT. Afhandlingen omhandlede præventiv vedligeholdelse af materiel og effekten heraf. Der blev taget 13

14 udgangspunkt i Leopardkampvogne, hvor der blev kigget på hele levetiden. Der blev observeret reparationer og driftstid. Thomas Pedersen gennemgik også sine erfaringer med forskellene på at læse på universitetet og arbejdet på FOFT. Forskelle, der alle skyldes mere virkelige forhold end universitetets teori. Udvikling i værnepligtiges BMI, livmål og kondital i rekruttiden Seniorforsker, Anders F. Johnsen fra statistiksektionen afsluttede præsentationerne med at fortælle om arbejdet med tests. Vi fik gennemgået hvorledes arbejdet med statistiske undersøgelser forløb, herunder forsøgsplanlægning, dataindsamling og kvalitetskontrol af data. I forsøget med værnepligtige blev det også forklaret, hvorledes der var problemer med indsamlingen af data. Forsøget var startet ud med 1200 værnepligtige, men inden forsøget var slut var antallet nede på 500. Vi blev også præsenteret for forskellige plots, hvor det blev diskuteret, hvorledes data kunne præsenteret mest informativt og overskueligt. Om besøget På vegne af deltagerne på besøget, vil vi gerne sige tak for et godt og informativt besøg. Da besøget var meget indholdsrigt, har det ikke været muligt, at få alle emner med i dette referat. Det var meget spændende at opleve en præsentation af operationsanalysen/statistikken fra mange vinkler. 14

15 Berlingske Bladsalg og Service En dag med BBS Onsdag den 20. september besøgte vi Berlingske Bladsalg og Service (BBS). Vi blev budt velkommen af Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid, administrerende direktør for BBS, der gav en kort præsentation af Berlingske koncernen som helhed og BBS rolle i virksomheden. BBS er et internt salgsselskab i Berlingske koncernen rettet mod at servicere udgivere. Afdelingens primære arbejde er at skaffe nye kunder telefonisk, samt at sørge for løssalget af aviser. Berlingske Officin er i dag Danmarks største bladudgiver. Berlingske Tidende har eksisteret i mere end 250 år og er i dag et datterselskab ejet 100 procent af Berlingske koncernen. Koncernen indgår som et selvstændigt forretningsområde i Orkla Media, der er nordens femtestørste medieselskab. Dernæst var der oplæg ved journalist Iver Høj Nielsen, som gav en præsentation af Berlingske Tidendes udvikling, specielt med fokus på de seneste år. Berlingske Tidende er en avis med mange veluddannede læsere, som fokuserer på kvalitet og troværdighed. Avisen anses stadig for en borgerlig avis med mange trofaste læsere. Konkurrencen er eskaleret de senere år, og derfor er man konstant nødt til at være på forkant med udviklingen. I 2001 fik avisen et rekord-stort underskud, som et resultat af manglende annoncer. Berlingske Tidende fik bla. derfor i 2003 et nyt layout, det nye læsevenlige tabloidformat. Den foreløbige modtagelse er god, så det bliver spændende at se, hvilke nye initiativer fremtiden bringer. Avisen skal som udgangspunkt henvende sig til enhver, derfor er grundideen, at avisen skal kunne læses på 3 minutter, 30 minutter og 3 timer. Hanne Bech, Cand. Scient Oecon fra Århus Universitet, præsenterede dernæst et Data Mining projekt, som har til formål at øge avissalget. Der er i øjeblikket aviskrig på markedet, det boomer med gratisaviser, internet osv., så derfor er det vigtigt at kunne fastholde sin kundeskare. Projektet går ud på at udvikle en model, der siger noget om kundernes mønstre og adfærd, når de modtager et telefonopkald fra en avissælger. Det er kort sagt et segmenteringsprojekt af Berlingske Tidendes kunder, der har til formål at skaffe information om kunderne, så sandsynligheden for at skaffe en ny kunde ved et telefonopkald er størst mulig. Programmet udvikles vha. Enterprice Miner i SAS. Datamaterialet er udarbejdet over et udsnit af alle sjællandske husstande, der ikke har abonnement. De forskellige modeller sammenlignes ved at se på performance. Modellen med de foreløbigt bedste resultater er den logistiske regressionsmodel. Modellen er implementeret, men endnu ikke udført i praksis. Det forventes, at der i samarbejde med telemarketing vil komme et endeligt resultat i slutningen af oktober Til slut præsenterede Bjørn Nedergaard Jensen, Cand. Scient Oecon fra Århus Universitet, et projekt der omhandler leveringsstyring. Projektet går kort sagt ud på at bestemme antallet af aviser, der skal trykkes til løssalgsforhandlere, så omkostningerne ved spild mindskes. Målsætningen er at maksimere dækningsbidraget ved løssalg af aviser. Leveringsstyring består af to komponenter: - Model til bestemmelse af den økonomisk optimale leveringsstørrelse. - Forecaste efterspørgslen og udnytte informationen ud fra modellen. Til opdatering af forecasts benyttes eksponentiel udglatning. Det antages, at salget følger en normalfordeling. Det svære ved denne problematik er at tage højde for events og sæsonændringer. Gode historier, kongelige begivenheder og kampagner sælger flere aviser, men disse 15

16 faktorer er svære at implementere i modellen. Desuden tager modellen ikke højde for forhandler-interaktion, kasselinjeproblematikken og hvornår der er udsolgt. Vi vil på vegne af studieturen takke for et godt og spændende besøg. 16

17 PA Consult Torsdag d. 21/ var vi 38 mat-øk ere, der besøgte PA Consult i deres flotte bygninger ved Tuborg havn i Hellerup. Besøget gjorde et stort indtryk på de fleste, både fordi PA stillede med omtrent 10 ansatte, og fordi størstedelen af tiden blev brugt på en sjov øvelse, vi alle var med til. Virksomheden Mikkel Pødenphant bød velkommen til PA Consult, som er en konsulentvirksomhed med 3000 medarbejdere på verdensplan. De er fordelt på mindst 35 lande, og alene i Danmark er der 230 medarbejdere. De arbejder med ledelse, IT og teknologi, og et af deres vigtigste værktøjer er SAP. Virksomheden har 5 hovedformål: - Innovation - Forandringsledelse - Viden og indsigt - Evner og ressourcer - Uafhængig rådgivning De lægger stor vægt på, at de sælger rådgivning og ikke systemer, og derved fungerer som uafhængig. Efter et endt projekt gør de meget for internt at evaluere såvel enkeltpersonerne samt teamet som helhed, for derved at forbedre arbejdsprocessen løbende. PA Consult ligger stor vægt på teamwork og analytiske evner hos deres medarbejdere, og de ansætter kun dem, der ligger blandt de 10 % bedste på studiet. Anne Louise Hyttel er med i rekrutteringsprocessen, som afsluttes af et partner interview. Eksempel på Case Nicky, som er produktionsingeniør, fortalte om en opgave, de havde lavet for Tulip. En øget efterspørgsel på markedet kunne ikke tilfredsstilles, da produktionsapparatet var fuldt belastet. De kontaktede PA for at finde ud, hvordan produktionen kunne optimeres. Ved hjælp af programmet Arena opbyggede de modeller til simulering af produktionsprocesserne, bl.a. for at finde den potentielle gevinst ved indkøb af nye maskiner. Modellerne blev valideret, og til slut blev en cost-benefit analyse gennemført. Efter 4 uger var resultatet klart: En øget indtjening, bedre indsigt i produktionsprocessen, større sikkerhed omkring levering og en kapacitetsforøgelse. Øvelse Det blev tid til, at vi skulle aktiveres. Mange var nervøse for dette punkt, men det viste sig hurtigt at være uden grund. Setup et var en produktionsvirksomhed, der i produktionen og leveringen af containere, klarede sig dårligt på markedet. I et forsøg på at forbedre processen, skulle vi simulere den manuelt. Vi blev inddelt i tre hold, og hvert hold skulle simulere produktionen lige fra afhentning af råvarer hos leverandøren via produktionen og frem til færdigvaren var leveret til kunden. I simuleringen bestod containerne af legoklodser, de forskellige led i produktionen var os og de krævende kunder var konsulenter fra PA. Vi havde opgaver lige fra leder og sælger til samler og kvalitetskontrollør. Øvelsen forløb i to runder, og pausen blev brugt til at lave de rette omstruktureringer som følge af vores erfaringer. Anden runde fungerede uden tvivl bedst, også ifølge psykolog Christina Hjortshøj, der uden vores viden, havde observeret de menneskelige interaktioner undervejs. Hun havde blandt andet lagt mær- 17

18 ke til, hvordan stress og pres fra første runde var erstattet af overblik og overskud i anden runde. Øvelsen udløste stort engagement hos os deltagere, og alle hold kæmpede undervejs en brav kamp for at leve op til kundens forventninger og skabe et positivt resultat på bundlinien. Det var en spændende og sjov aktivitet, der satte gang i diskussionen, og det er helt sikkert et besøg, der vil bliver husket. På vegne af studieturen takkes mange gange for et spændende og anderledes besøg. 18

19 Dong Energy Torsdag den 21/ besøgte ca. 20 mat-øk ere fra Århus Universitet Dong Energy. Vi blev modtaget af Anders Aaholm, som er uddannet matematik-økonom ved Aarhus Universitet i Han blev ansat hos Dong i oktober 2004 i afdelingen Operations. Han fortalte, at DONG Energy blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning. De udbyder i dag bl. a. gas til kunder i mange lande; hovedsageligt i Danmark, Tyskland og Holland, mens de før 2004 kun havde kunder i Danmark. Operations varetager den daglige transport af gas. Det er en meget operativ afdeling, der benytter sig af resultater fra andre afdelinger og bruger dem i praksis. Anders fortalte, at der er en del rutineprægede opgaver, men at de også hjælper til at få et godt overblik. En del af Anders opgaver omhandler balancering, som går ud på at styre kapacitetsbookinger af gasrør, altså reservere retten til at transportere gas. Tidligere skulle man reservere plads i rørene til den største efterspørgsel hele året. Nu kan man booke helt ned til et døgn af gangen, men senest 2 dage forud. Og det giver mulighed for mange økonomiske spekulationer. For eksempel kan for lav bestilling af kapacitet medføre en bøde. Til balance hører også ubalance, der f.eks. kan skabes af årstider (sommer/vinter), tider på døgnet (dag/nat) og uforudsete nedbrydelser som f.eks. en nedbrudt boreplatform. (Kundernes efterspørgsel skal stadig dækkes.) Den øgede handel med udlandet har også en bagside, idet efterspørgslen er sværere at forudse. Her bruger de en simpel metode, som går ud på, at i dag ligner i går, hvorimod man i Danmark har historiske data at gå ud fra. Til sidst fortalte Thomas Mondrup, supervisor fra en anden afdeling, om oliemarkedet, som ikke er et perfekt marked. Han fortalte om olieprisernes udvikling gennem tiden; hvad der var skyld i de forskellige prisudsving. OPEC har lavet et prisbånd, der er et interval, som man ønsker at olieprisen holder sig inden for. Yderlige fortalte han om, hvornår man skal udbygge et felt, hvori der er fundet olie, og hvor ofte man finder olie. 19

20 Danmarks Transportforskning Fredag d. 22. september 2006 var vi på besøg hos Danmarks Transportforskning (DTF) på Danmarks Tekniske Universitet. Forskningschef Jens Hauch, der er Ph.D. og cand.polit fra Københavns Universitet (KU), indledte med en præsentation af DTF. DTF blev oprettet i 2000 og er delt op i to grupper, Transportøkonomi og Modellering, samt Transportsikkerhed og Risiko. Desuden er der tilknyttet et modelcenter til understøttelse af de to. Ansat på DTF er personale fra mange forskellige faggrene bl.a. økonomer, ingeniører og psykologer. Alle, der var til stede, var ansat ved Transportøkonomi og Modellering. Aftagerne af forskningen er primært offentlige myndigheder, der bruger forskningen til at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. DTF beskæftiger sig ikke med grundforskning. Det er vigtigt, at forskningen er anvendelig for aftageren og har et klart samfundsmæssigt sigte. Desuden er det vigtigt, at forskningen er af høj kvalitet, og at resultaterne er uafhængige af holdningen hos de, der finansierer forskningen. Forsker Ninette Pilegaard har været ansat ved DTF i 5 år. Hun er Ph.D. og cand.scient.oecon fra KU. Matematik-økonomer arbejder hos DTF med antagelser samt modeller og arbejder på at forbedre disse. Ninette Pilegaard har bl.a. arbejdet som en del af en projektgruppe under Trafik- og Energiministeriet. Projektgruppen havde bl.a. deltagelse fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, DTF og Energistyrelsen. Baggrunden for projektgruppen er, at der indenfor forskning af transportinfrastruktur er en lang tradition for projektvurdering bl.a. ved costbenefit analyser, men at resultaterne ikke var umiddelbart sammenlignelige. Gruppens formål var derfor at skabe en manual, hvori der står, hvordan forskningen bør udføres og præsenteres. Denne har været brugt et stykke tid nu, og der er en ny og forbedret manual på vej. Ph.D.-studerende Jens Erik Nielsen har arbejdet ved DTF siden han blev færdig som cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet (AU) i Han har arbejdet meget med at udvikle mikroøkonomiske modeller, der er mere avancerede og beskriver samfundet bedre end standardmodellerne. Det hele skal munde ud i at forsøge at finde den optimale investerings- og beskatningsstrategi for regeringen. Matematisk programmering og mikroøkonomi er nogle af de vigtigste redskaber, Jens Erik Nielsen havde med sig fra universitetet. Han mener, at man som matematik-økonom fra AU er godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet. Dog skal man lige vænne sig til, at det er analysen og ikke formlerne, der er resultatet. Katrine Hjorth er stud.scient.oecon ved AU. Hun forventer snart at blive færdig med specialet og derefter at blive forskningsassistent hos DTF, hvor hun har været ca. et år. Hun arbejder med fastsættelse af værdien af tid i trafikken. Hendes arbejde består bl.a. af dataforståelse, begrebsmodellering, data cleaning og programmering. Baggrunden for forskningen var spørgeskemaundersøgelser blandt en repræsentativ gruppe af befolkningen. Disse blev foretaget over internettet eller ansigt til ansigt. De interviewede skulle svare på en række spørgsmål, hvor de skulle vælge mellem to alternativer i trafikken, nemlig et hurtigere, men dyrere, og et langsommere, men billigere. Desuden blev der stillet et kontrolspørgsmål. På baggrund af disse svar søger DTF at finde ud af, hvor meget en rejsetidsenhed er værd for de rejsende. I arbejdet støtter hun sig desuden op ad observationer fra virkeligheden og tidsværdistudier fra udlandet. Til denne forskning har hun bl.a. brugt en sandsynlighedsteoretisk model udviklet specielt til projektet af Fosgerau og Bielaire i

21 Forsker Mikal Holmblad har arbejdet for DTF i 2-3 år. Han er Ph.d. og civilingeniør fra DTU. Han forklarede om en Production-Consumption og Origin-Destination (PCOD) -model, han er i færd med at udvikle, og som han forventer vil komme til at tage ham i alt ca. 5 år at udvikle ved siden af hans andet arbejde, der bl.a. omhandler godstransport. Godstransportforskere er generelt dårligere stillet end persontransportforskere, da datamaterialet til rådighed er dårligere. PCOD-modellen forsøger at skelne mellem handelsstrømme og transportstrømme og derefter at sætte dem sammen til én model. Dette er første gang, en sådan model forsøges lavet i Danmark. Ud over selve arbejdet med modellen arbejdes også med potentielle kunder til modellen. Ved DTF kan man som matematik-økonom blive ansat som: - Forskningsassistent, der er en to-årig ansættelse med henblik på et Ph.D.-forløb - Modelcentermedarbejder, der er en fast stilling indenfor modelcentrets arbejdsområder - Kandidatstuderende som Katrine Hjorth, hvis man er meget dygtig Vi vil gerne sige tak for et spændende besøg og god forplejning. 21

22 City Trafik A/S Besøget begyndte med en kort præsentation af virksomheden ved Christian Svarer uddannet cand.oecon., der har skrevet speciale i operations-analyse. Firmaet har for øjeblikket kontrakt med HUR, Nordjyllands Trafikselskab og Vejle Amts Trafikselskab. Firmaet forhandler kontrakter med de forskellige trafikselskaber, som strækker sig over en seksårig periode. Kontrakterne fortæller præcist, hvor, hvornår, hvordan og hvor tit hver rute skal køres, og derefter er det op til City Trafik at sørge for, at det bliver gjort. Virksomheden er naturligvis interesseret i at benytte så få chaufførtimer som muligt for at minimere omkostningerne. Christian overlod herefter ordet til Peter Stougaard, der er ansvarlig for at få fordelt chaufførerne ud på de forskellige ruter. Peter begyndte med en kort gennemgang af, hvordan det chaufførtekniske fungerer med hensyn til opstart, tomkørsel, spildtid, tilstedeværelsestid og pauser. Peter lægger skemaet, det eneste, computerne hjælper med, er, at beregne hvor lang arbejdstid og hvor mange pauser de forskellige chauffører har ved en given plan. Andre busselskaber har store, dyre programmer til at planlægge chaufførernes tid, men det er City Trafiks erfaring, at disse programmer ikke er bedre end, hvad Peter kan præstere. Herefter begyndte en spændende diskussion, hvor vi kunne komme med ideer til, hvordan City Trafik kunne optimere deres forbrug af chaufførtimer. Der var generel enighed om, at det ville kræve utrolig meget arbejde at udvikle et program, der kunne forbedre City Trafiks planer. Dette forværres yderligere af, at løbende ændringer i hastighedsbegræsninger og trængsel har stor indflydelse på ruterne. Derfor er det ikke nok at finde den optimale plan i forbindelse med, at en kontrakt indgås. Hvorfor et evt. program skal være i stand til at håndtere dette. Vi vil på vegne studieturen gerne sige tak for et interessant besøg, der gav et indblik i, hvor kompleks virkeligheden er, og hvor svært det kan være at passe den ind i en model. Vi siger også tak til DTU for lån af lokale til besøget. 22

23 Danmarks Nationalbank Oplæg ved Niels Christian Beier og Lars Mayland Nielsen Vi ankommer til Nationalbanken onsdag d. 20. september kl. 9 og bliver modtaget af Niels Christian Beier. Han har tidligere arbejdet i økonomiafdelingen, der tager sig af pengepolitiske tiltag, i dag arbejder han som informationsmedarbjeder. Han vil fortælle om, hvordan man bruger pengepolitik og makroteori i Nationalbanken. De hovedpunkter han tager op, er den nuværende fastkurspolitik, den pt. ophedede økonomi og finanspolitikken i forhold til pengepolitikken. Danmark har siden 70 erne ført en fastkurspolitik overfor først den tyske Mark og siden hen Euroen. Dette gøres for at få en stabil inflation, hvilket lettest opnåes ved at have en lav inflation. Når kursen og renten holdes fast op mod Euroen, vil inflationen være den samme som i eurolandene, da inflationen drives af udenlandsk inflation og ændring i vekselkurs (hvilket under fastkursregime er nul). Ved en gennemgang af hvordan fastkursregimet har virket, siden det blev indført ses, at Danmarks Nationalbank har haft succes med at holde inflationen stabil og lav. Der har været perioder, hvor billedet ikke helt har været som ønsket, specielt i sluthalvfemserne, men generelt er resultaterne gode. Implementeringen af fastkursregimet gør, at Danmarks Nationalbank i det store hele følger ECB i alt, hvad de gør. Dette sker uden skelen til den aktuelle finanspolitik i Danmark. Dette er en nødvendighed for, at systemet skal fungere og være troværdigt. Med udgangspunkt i, at Danmarks økonomi ligger på grænsen til en ophedning, gennemgår N. C. Beier en rapport, han har skrevet om den hollandske økonomi, som i 90 erne lignede det, Danmark oplever idag. Holland troede på det tidspunkt, at et opsving var reel vækst, hvor det viste sig at være et udslag af business cycle. Denne fejl bør Danmark ikke begå, hvilket havde resulteret i en finanspolitisk kontraktiv anbefaling fra Nationalbanken til regeringen. Lars Mayland Nielsen tager over og fortæller om, hvordan den danske statsgæld finansieres og i det hele taget administreres. Lars er uddannet økonom fra AU og arbejder i statsgæld. Statsgæld består af statsobligationer (passiver) og pension (aktiver). Statsgælds strategi bygger på at have en låntagning ved udstedelse af statsobligationer, der er relativt likvide. Der sker en løbende styring af risikoen ved at variere den relative varighed. Dette gøres ved at holde aktiver med passende varighed og mindst mulig risiko. Nationalbanken har blandt andet en beholdning af Euro og en portefølje af obligationer med restløbetider, der modsvarer de forpligtelser, banken står over for. Da Nationalbanken har et meget stort ansvar, arbejdes der med en risikomodel, der giver et lavere forventet afkast end muligt, hvor risikoen i stedet minimeres, så der er sikkerhed for Nationalbankens evne til at indfri lån til aftalt tid. 23

24 Økonomi- & Erhvervsministeriet Torsdag d. 21. september var vi på besøg ved Økonomi- & Erhvervsministeriet. Her blev vi af Julie Sonne og Martin Jensen introduceret til, hvordan man som økonom kan komme til at arbejde under en velfærdsreform. Julie Sonne er uddannet cand.polit er og har været fast ansat i ministeriet siden jul. Martin Jensen er tidligere fuldmægtig og har været fastansat siden marts. Det er karakteristisk for dette ministerium, at der er mange unge og nyuddannede medarbejdere, hvilket giver udslag i et ungt og dynamisk arbejdsmiljø med hyppig udskiftning. Vi startede med at få en introduktion til ministeriets opbygning. I dette ministerium er der ansat en del djøf er, HK er og servicepersonale. I den afdeling, hvor Julie og Martin arbejder, er størstedelen økonomer. En økonoms arbejdsopgaver i Ø&E-ministeriet er bl.a. at: - Betjene ministeren. - Briefe og redegøre for konkrete emner. - Udfærdige rapporter om konkurrenceevnen i forhold til udlandet. - Udfærdige egne og ministeriets publikationer og redegørelser. Case: Velfærdsreformen En case relateret til velfærdsreformen blev fremlagt. Her fik vi indsigt i, hvordan velfærdsreformen blev udformet fra start af med velfærdskommissionens udspil til løsningen af fremtidens problemer. De største af disse problemer er, at der bliver færre i arbejde til at forsørge flere ældre. Under sådan et forhandlingsforløb er Ø&E-ministeriet det koordinerende ministerium. Derfor er det også her, at de fleste beregninger sker, når politikerne får en ide om at ændre i det allerede forelagte forslag. Det er især her økonomerne har et stort stykke arbejde, som kan strække sig til langt ud på natten. Vi sluttede af med en række spørgsmål, hvor der bl.a. blev besvaret spørgsmål om løn, job tilgang, avancement. Vi vil gerne sige mange tak for et godt og inspirerende oplæg! 24

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Risikostyring i Asset Allocation 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Agenda Faglig profil: Jan Bo Jakobsen Introduktion Paradigmer Asset Allocation & Risikostyring Afslutning 2 Jan Bo Jakobsen, cand.oecon.,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015.

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN

ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN OM NOBELPRISMODTAGERNE I ØKONOMI 2011 Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims Præsentation på Statens Naturhistoriske Museum Nobelkavalkade 2012 d. 25/1 2012 ved Professor

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Sæt skub i karrieren!

Sæt skub i karrieren! Sæt skub i karrieren! Er du i gang med en økonomisk uddannelse? Brænder du for analyse? Kan du din teori og kunne du tænke dig at bruge den i praksis? Vil du åbne dørene for en karriere på længere sigt?

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Fundamental review of the trading book dækker over forskellige

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse

Kursus i Teknisk Analyse Kursus i Teknisk Analyse udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som virksomheder på baggrund af mere end 30 års erfaring. Kurset giver både en grundlæggende og en dybdegående viden indenfor

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver Status for HP Hedge ultimo januar 2011 I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Kilde: Egen produktion Afdelingen har i januar haft kurstab på sine lange

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 9. oktober 2012 Dias 1/19 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Introduktionsforelæsning Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er økonomi? Formålet med økonomi/statsvidenskab/polit studiet er IKKE

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Præsentation af ph.d. projekt med titlen

Præsentation af ph.d. projekt med titlen Præsentation af ph.d. projekt med titlen Hvilken rolle spiller makroøkonomiske variable for udviklingen i rentestrukturen - et erhvervsphd projekt i samarbejde med Handelshøjskolen og Jyske Bank. Lasse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Helhedsorienteret Risikostyring

Helhedsorienteret Risikostyring Helhedsorienteret Risikostyring Resultater fra lead-user behovsanalysen Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Udvikling, Salg & Marketing Baggrund Producenternes behov for er afdækket ved hjælp af lead-user

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge Cand. Scient. Stud, detrullende UNIVERSITET HVEM ER JEG?, 26 år Startede på Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet i 2010 Vil undervise jer i Hvem skal betale for din uddannelse?

Læs mere

DIP S FORRETNINGSMODEL. September 2014

DIP S FORRETNINGSMODEL. September 2014 DIP S FORRETNINGSMODEL September 2014 1 FORRETNINGSMODEL DIP s formål: DIP er ejet af medlemmerne og formålet er at sikre medlemmerne den højest mulige pension under hensyntagen til risiko, pensionsprodukt

Læs mere