Seminar. Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen Gode råd til alle på landet Klik ind på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar. Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen kek@agrovi.dk. Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk."

Transkript

1 Seminar Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen Side 1 Gode råd til alle på landet Klik ind på

2 Forårspakke 2 SP bidrag Ændring til ejendomsavancebeskatningloven Pensioner Personalebeskatning (multimedie) Personbeskatning Grøn Check Moms Afgifter Arbejdsmarkedsbidrag, selvangivelse, opkrævning, Restskat Aktier Personer Selskaber Afgifter på biler 27. januar 2010 Side 2

3 Ejendomsavance Stramning af genanbringelsesreglerne Der kan ikke genanbringes fra og til landbrugsejendomme, der er udlejet herunder bortforpagtning Delvis udlejning - delvis genanbringelse Der indekseres ikke i 2010 Regelændringerne betyder øget kompleksitet Side 3

4 Pensionsbeskatning Loft over indbetaling til rateforsikringer, ratepensioner og ophørende livrenter på kr 30% reglen for erhvervsdrivende berøres først fra 2015 Ophørspensionsordningen berøres ikke Aldersgrænse for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger ophæves Side 4

5 Pensionsbeskatning Hvad sker der hvis man har indbetalt over Overskydende beløb tilbagebetales uden afgift 2. Overskydende beløb overføres til livsvarig livrente 3. Midlerne bliver stående uden fradrag (hvilket medfører at disse ikke skal beskattes ved udbetaling)????? Giver pensionsaftalen samme muligheder??? Uanset loftet kan selvstændigt erhvervsdrivende bruge 30% reglen frem til Dette bør nok overvejes af selvstændige Side 5

6 Pensionsbeskatning Ophævelse af aldersgrænsen for etablering af ratepension Ophævelse af kravet om femårs binding Dette gælder ikke for ophørspensionsordninger Mere fleksibilitet i udbetaling af pensionsopsparing Side 6

7 Udvikling i bundskatteprocenten Bundskat Step 1: 5,26 % Step 2: 3,76 % Step 3: 3,67 % Sidste step en følge af forhøjelse i kommuneskatteprocenter Side 7

8 Udvikling i mellemskatten Mellemskat 6 % Side 8

9 Topskatten Topskat 15% Indkomstgrænse for topskat øges 2010: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB) 2011: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB) Side 9

10 Udviklingen i skatteprocenter Personskat Ændret skat på nettokapitalindkomst med kirkeskat + Nu 59,7% + Nye regler 52,2% 45% / kr 39% (Reguleres) 37,3% Side 10 _ 33,5% / kr (Reguleres ikke) _ 33,6% Falden -de til 25,6%

11 Sundhedsbidrag overføres til bundskat Sundhedsbidrag Bundskat Side 11

12 Marginalskat

13 Grøn check kr. pr. person over 18 år Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over kr. 300 kr. pr. barn, dog maks. to børn Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over / kr. Indregnes i årsopgørelsen Skattefri Side 13

14 Aktieindkomst personer Indkomst Enlige: Op til kr. Ægtepar: Op til kr. 28 % 28 % 27 % Enlige: kr. Ægtepar: kr. 43 % 42 % 42 % Enlige: Over kr. Ægtepar: Over kr. 45 % 42 % 42 %

15 Tabsfradrag aktier i dag Tab på børsnoterede aktier unoterede aktier Modregnes i fortjenester, udbytter mv. i børsnoterede aktier, udloddende aktiebaserede investeringsforeninger mv. positiv aktieindkomst, overskydende tab omregnes til skatteværdi og modregnes i indkomstårets øvrige skatter

16 Oplysningspligt fra 2010 og frem Indberetning af køb og salg af aktier handlet på regulerede markeder Betingelse for modregning af tab Oplysningerne skal indsendes af depotføreren eller fondshandleren aktionæren SKAT modtager oplysninger om udbytter og beholdningen af børsnoterede aktier samt aktier handlet på regulerede markeder

17 Modregning fra 2010 Tab på børsnoterede aktier unoterede aktier handlet på regulerede markeder (f.eks. DAMP, OMX) beviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger Modregnes i udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder

18 Forslag om skat på kursgevinster Ny beskatning af kursgevinster Blåstemplede obligationer har hidtil været skattefri for private investorer Fremover skal der betales skat ifølge forslaget Bundfradrag kr./år Gælder obligationer, sælgerpantebreve, gældsbreve Virkning for obligationer der er købt den 27/ eller senere Kursgevinster ved låneomlægning fortsat skattefri Side 18

19 Forslag om skat på kursgevinster Fradrag for kurstab Gælder obligationer, sælgerpantebreve, gældsbreve Virkning for obligationer der er købt den 27/ eller senere Også fradrag for tab på pengeudlån privat Dog ikke nær familie eller eget selskab Side 19

20 Forslag om skat på kursgevinster Nedsat skat på positiv kapitalindkomst Fra 51,5 % til 42 % i 2014 I 2010 nedsættes til 49,5 % Fordel for de investorer, der rammes af de nye regler om beskatning af kursgevinster Fordel for personer med store fremtidige ejendomsavancer og kapitalafkast fra virksomhedsordningen Side 20

21 Spørgsmål? Kurt Kristensen Side 21 Gode råd til alle på landet Klik ind på

22 Seminar Skat, pension & investering Hvordan gennemskues pensionsmarkedet Hvordan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Livrenter lotteriseddel eller god økonomi hele livet

23 # 2 Lidt om AP Pension 90 års erfaring inden for pension Kundeejet og uafhængigt Markedsandel målt på omsætning 6% Speciale: Firmapension Vi administrerer indbetalinger for ca. 5,0 mia. om året fordelt på ca kunder

24 # 3 Hvordan gennemskues pensionsmarkedet Pensionsmarkedets udbydere Traditionelle børsnoterede virksomheder Værdiskabelse for aktionærer i centrum Kundeejede virksomheder Værdiskabelse for kunden i centrum Overskudsfordelingen går i den grad det er muligt og fornuftigt til egenkapitalen Prisfastsættelsen skal være konkurrencedygtig men samtidig sikre selskabet det højest mulige afkast Overskudsfordelingen går i høj grad til kunderne og kun i meget begrænset omfang til egenkapitalen Prisfastsættelsen skal være konkurrencedygtig og så billig som muligt for kunderne Eksempler på aktører: Eksempler på aktører: Dagslys og klare øjne gør bedst køb.

25 Hvordan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Høj vækst og solidt afkast i 2009 Vækst i løbende præmier Omkostningsprocent Bonusgrad Afkast før skat (N1) 18,8% 3,6% 6,3% 8,3% "AP Pension har fået et særdeles godt årsresultat. Vi har fået mange nye kunder, finansafkastet er flot, og vi har igen fået skabt en solid bund i reserverne. Vores kunder kan glæde sig over, at det gode resultat giver basis for høje depotrenter."

26 AP PENSION # 5 Omkostningsprocent (N3) 1. halvår 2009 & % 9,5% 8,6% 8,8% 8% 6% 6,3% 5,9% 6,3% 6,0% 7,0% 5,8% 7,6% 7,0% 4% 3,1% 3,3% 2% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Topdanmark Liv Pensionsforsikring 1. halvår ? Skandia Liv Kilde: Selskabernes halvårsregnskaber 2009

27 # 6 Omkostningsprocent for ,0% 8,0% 7,5% 7,7% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,6% 6,0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv 2,0% 1,0% 0,0% Ej oplyst Ej oplyst Selskabernes hjemmesider

28 # 7 Nøgletal 1 Afkast før skat i gennemsnitsrente for ,0% 8,3% 8,0% 7,0% 6,0% 6,6% 6,8% 7,3% 6,1% 5,0% 4,0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ej oplyst 0,0% Selskabernes hjemmesider

29 # 8 Nøgletal 1 afkast før skat Akkumuleret 10 år % 87,5% 85% 80% 74,8% 75% 70% 68,7% 67,7% 70,7% 65% 61,5% 60% 55% 50% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv Kilde: F&P ; Finanstilsynet ; Selskabernes årsregnskaber 2008

30 # 9 Beskattet depotrente for 2009 og % 4% 4,00% 3% 3,00% 2,75% 2,75% 2% 1,70% 1,88% 2,25% 2,25% 2,00% 2,00% 1% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Topdanmark Liv Pensionsforsikring Selskabernes hjemmesider og Berlingske Tidende

31 # 10 Beskattet depotrente for akkumuleret 100% 68,6% 57,9% 56,5% 60,5% 58,8% 59,0% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv Selskabernes hjemmesider

32 Livrenter lotteriseddel eller god økonomi hele livet At se på varerne koster ingen penge.

33 AP PENSION # 12 Selvstændige Reglerne for Ophørspension og 30 pct. reglen er uændrede Ophørspension Reglerne for ophørspension er uændrede 30 pct.-reglen Indbetalingsloftet på kr. har virkning fra Indtil da kan der indbetales ubegrænset til ratepension Fra 2015 kan 30 pct.-reglen anvendes til at indbetale ubegrænset til livsvarig livrente Derudover kan der yderligere indbetales op til kr. på ratepension

34 AP PENSION # 13 Eksempel på pensionsplanlægning 60/62 år 65/67 år 75/77 år 85/87 år

35 AP PENSION # 14 Indbetalingsloftet til ratepension på kr. Loftet reguleres hvert år Loftet er ekskl. arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. Gælder samlet for alle ordninger, private og via firma Indbetalinger via firma går forud for private indbetalinger Indbetalinger over kr. kan anvendes til kapitalpension eller livsvarig livrente

36 AP PENSION # 15 LivsPension Livsvarig livrente En kontrakt, der sikrer udbetaling i hele din levetid De, der lever kortere end gennemsnittet, finansierer kontrakten for de, der lever længere end gennemsnittet På pensioneringstidspunktet er der tre muligheder: Alene en personlig udbetaling Garanteret udbetaling i en årrække og/eller Udbetaling til længstlevende i et parforhold I tilfælde af død inden pensioneringstidspunktet udbetales den opsparede værdi af livrenten som et engangsbeløb

37 Hvor gamle bliver vi? Det er tiden, ikke kammen, der gør os skaldede.

38 AP PENSION # 17 Restlevetider 80 87,2 88, ,5 84, ,3 83,4 Alder 40 77,7 81,5 Kvinder Mænd 20 76,9 81,1 0 76,3 80, Forventet restlevetid Kilde: Statistisk årbog 2009

39 AP PENSION # 18 Beregninger på livsvarig livrente Hvilke forskelle er der på livsvarig livrente med og uden garanti og en ratepension med 20 års garanti? I det følgende er der beregninger over årlig pension og samlet udbetaling efter en årrække Forudsætninger for beregninger: Pensioneringstidspunktet er 65 år Der er opsparet 1 mio. kr. Der er tilknyttet den tilladte garantiperiode på 18 år Den årlige depotrente er 4 pct. Den årlige inflation er 2,5 pct. Beregningsgrundlag AP Unisex med 2% grundlagsrente

40 AP PENSION # 19 Livsvarig livrente Årlig udbetaling ved en række aldre: Alder Livsvarig livrente uden garanti Livsvarig livrente med 18 års garanti Ratepension med 20 års garanteret udbetaling 65 år kr kr kr. 70 år kr kr kr. 75 år kr kr kr. 80 år kr kr kr. 85 år kr kr. 0 kr. Penge kan ikke gøre dig lykkelig, men de gør det lettere at leve med elendigheden.

41 AP PENSION # 20 Livsvarig livrente med eller uden garanti samt Ratepension med 20 års garanti Årlig pensionsudbetaling Alder Livrente uden garanti Livrente med 10% garanti (18 år) Ratepension over 20 år

42 AP PENSION # 21 Livsvarig livrente Samlet minimal udbetaling ved dødsfald efter en række aldre: Alder Livsvarig livrente uden garanti Livsvarig livrente med 18 års garanti Ratepension med 20 års garanti 70 år kr kr kr. 75 år kr kr kr. 80 år kr kr kr. 82 år kr kr kr. 85 år kr kr kr. 90 år kr kr kr. Penge er en god tjener, men en slet herre.

43 AP PENSION # 22 Livsvarig livrente med eller uden garanti samt ratepension med 20 års garanti Nutidsværdi af samlede pensionsudbetalinger Forv. levetid Livrente uden garanti Livrente med 10% garanti (18 år) Ratepension over 20 år

44 Hvordan kommer du videre?

45 AP Pension er ikke eksperter i landbrugsregnskaber AP Pension kan henvise til privateksperter for eksempel: Aon Privat Consulting Strandgade 4C 1401 København BEDSTpension forsikringsmægler A/S Centervænget Hillerød DLBR Forsikringsmægler Valdemarsgade Vordingborg Opal Danmark Teknikvej 57, Odense S

46 Seminar Skat, pension & investering Sådan gennemskues pensionsmarkedet Sådan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Livrenter god økonomi hele livet

47 Investeringsklima netop nu 2009 var et forrygende investeringsår Hvordan ser det aktuelle klima ud? Hvordan sammensættes den optimale portefølje i kølvandet på finanskrisen? Hvad er prognosen for de kommende år?

48 Hvem er Formuepleje? Danmarks største uafhængige formuerådgiver Grundlagt Kontorer i Århus og Hellerup Ejet af stifterne og medarbejderne Kun ét forretningsområde: rådgivning Kernekompetence: Formueplejeselskaber Kundekredsen tæller primært selskaber og formuende privatpersoner Forvaltning af 35 mia. kr. for aktionærer

49 2009 var et forrygende år Realkredit Aktier OMX-C20 Optimum LimiTTellus Safe

50 Den optimale arbejdsdeling Risiko Finansiering Håndteres af Formuepleje Aktie- og obligationsvalg Fordeling mellem aktier og obligationer Valg af risikoniveau Investors valg

51 Hvordan ser budgettet ud? Obligationer 5% 15 kr. 300 kr. Aktier 8% 6 kr. Obligationer 300 kr. Lånekapital 270 kr. 70 kr. = 21 kr. Lånekapital 270 kr. 3% -8 kr. Aktier 70 kr. Egenkapital 100 kr. Egenkapital 100 kr. = 13 kr. Aktiver Passiver Resultatopgørelse før skat og omkostninger

52 Hvordan er det gået? FT World i DKK Safe Trendvækst % 3,7% maj-88 maj-89 maj-90 maj-91 maj-92 maj-93 maj-94 maj-95 maj-96 maj-97 maj-98 maj-99 maj-00 maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 NB! Afkastet er efter alle omkostninger og selskabsskat i perioden Opdateret 1/ Formuepleje Safe FT World aktieindeks Samlet afkast 1275% Årligt Afkast 12,8%

53 Hvad koster det? Omkostninger i pct. af portefølje 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% 2,25% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% Omkostninger Investesteringsforeninger og Formuepleje -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Årligt afkast Formuepleje Dyreste Formuepleje Billigste IF Dyreste IF Gennemsnit IF Billigste Normalt ingen sammenhæng mellem afkast og omkostninger! Formueplejes prismodel 10% resultathonorar 0,25-0,5% fast honorar af porteføljen High Watermark: Underskud skal først genindtjenes før nyt resultathonorar beregnes. Kilde: Investeringsforeningsrådet, Globale aktie afdelinger, adm. omk. i 2007

54 Investeringsklima Hvad er investeringsklima og hvordan ser det ud lige nu? Væksten?, Produktionen og med samhandlen?, Inflationen? Korte rente?, Lange rente?, Aktierne?

55

56

57

58

59 Hvad er konklusionen? Verden kommer til at se et langsomt opsving Fortsat stram kreditgivning Opsvinget vil ikke skabe mange nye job Efterspørgslen vil fortsat være lav især i de udviklede økonomier, der har behov for at øge opsparingen Restruktureringen i erhvervslivet og i den finansielle sektor vil lægge et nedadgående pres på aktiviteten og vil hjælpe med at holde inflationen lav Det er det aktuelle investeringsklima!

60 Hvordan sammensættes den optimale portefølje? Obligationer 300 kr. Lånekapital 270 kr. Aktier 70 kr. Egenkapital 100 kr. Aktiver Passiver

61 Forudsætningerne Lavvækst scenarie Rebound scenarie Økonomien vender ikke, det er et falsk opsving udløst af hjælpepakker Pengemarkedsrenten forbliver lav Lange renter forbliver lave Renten på realkreditobligationer vil falde markant Aktierne vil falde, men ikke så voldsomt Økonomien vender som følge af redningspakkerne og forbrugsstigningen i udviklingslandene Man vil påbegynde en normalisering af pengemarkedsrenten Lange renter begynder at stige Renten på realkreditobligationer vil stige mindre som følge af øget risikovillighed Aktierne vil stige markant

62 Opdateret scenarie analyse for Formuepleje Safe A/S Indtægter Kursgevinst Udbytte Renter Kursgevinst Udgifter Renter CHF Kurs CHF Renter EUR Global lavvækst Beløb % p.a. -10,0% 1,5% 5,0% 0,5% -0,5% 0,0% -1,0% Kr. -13,3 2,1 30,8 12,0 31,6-1,3 0,0-2,7-4,0 Indtægter Kursgevinst Udbytte Renter Kursgevinst Udgifter Renter CHF Kurs CHF Renter EUR Flerårig lavvækst undgås Beløb % p.a. 25% 3,5% 5,0% -0,5% -2,5% 2,0% -3,5% Kr. 39,4 5,0 30,8-9,0 66,2-6,7 5,5-9,3-10,5 Resultat før skat og omk. 27,6 Resultat før skat og omk. 55,7 For forudsætninger henvises til artiklen Safe ser ud til at være i en win-win situation i de kommende år.

63 Næste skridt Vis os balancen Analyse af situationen Udfordringer Betydning vigtighed Oplæg FormueAnalyse Oplæg Investering & Løbende forvaltning Rapportering Opfølgning & evt. justering

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Formuepleje. Opsparingsformer og skattemiljø. Seminar den 19. april 2010

Formuepleje. Opsparingsformer og skattemiljø. Seminar den 19. april 2010 Formuepleje Opsparingsformer og skattemiljø Seminar den 19. april 2010 1 Foredragsholder Elan Schapiro Statsautoriseret revisor Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab www.ck.dk 2 Præsentation

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS INDLÆG VED PFA S PENSIONSRÅDGIVERE xxx 06-09-2017 ØKONOMI 1. Overvejelser og drømme 2. Pensionstyper 3. Offentlige ydelser 4. Anden opsparing 5. Pensionsplanlægning ØKONOMI - PENSIONSTYPER

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere