Seminar. Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen Gode råd til alle på landet Klik ind på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar. Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen kek@agrovi.dk. Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk."

Transkript

1 Seminar Skat, Pension, og investering 18. marts 2010 Kurt Kristensen Side 1 Gode råd til alle på landet Klik ind på

2 Forårspakke 2 SP bidrag Ændring til ejendomsavancebeskatningloven Pensioner Personalebeskatning (multimedie) Personbeskatning Grøn Check Moms Afgifter Arbejdsmarkedsbidrag, selvangivelse, opkrævning, Restskat Aktier Personer Selskaber Afgifter på biler 27. januar 2010 Side 2

3 Ejendomsavance Stramning af genanbringelsesreglerne Der kan ikke genanbringes fra og til landbrugsejendomme, der er udlejet herunder bortforpagtning Delvis udlejning - delvis genanbringelse Der indekseres ikke i 2010 Regelændringerne betyder øget kompleksitet Side 3

4 Pensionsbeskatning Loft over indbetaling til rateforsikringer, ratepensioner og ophørende livrenter på kr 30% reglen for erhvervsdrivende berøres først fra 2015 Ophørspensionsordningen berøres ikke Aldersgrænse for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger ophæves Side 4

5 Pensionsbeskatning Hvad sker der hvis man har indbetalt over Overskydende beløb tilbagebetales uden afgift 2. Overskydende beløb overføres til livsvarig livrente 3. Midlerne bliver stående uden fradrag (hvilket medfører at disse ikke skal beskattes ved udbetaling)????? Giver pensionsaftalen samme muligheder??? Uanset loftet kan selvstændigt erhvervsdrivende bruge 30% reglen frem til Dette bør nok overvejes af selvstændige Side 5

6 Pensionsbeskatning Ophævelse af aldersgrænsen for etablering af ratepension Ophævelse af kravet om femårs binding Dette gælder ikke for ophørspensionsordninger Mere fleksibilitet i udbetaling af pensionsopsparing Side 6

7 Udvikling i bundskatteprocenten Bundskat Step 1: 5,26 % Step 2: 3,76 % Step 3: 3,67 % Sidste step en følge af forhøjelse i kommuneskatteprocenter Side 7

8 Udvikling i mellemskatten Mellemskat 6 % Side 8

9 Topskatten Topskat 15% Indkomstgrænse for topskat øges 2010: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB) 2011: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB) Side 9

10 Udviklingen i skatteprocenter Personskat Ændret skat på nettokapitalindkomst med kirkeskat + Nu 59,7% + Nye regler 52,2% 45% / kr 39% (Reguleres) 37,3% Side 10 _ 33,5% / kr (Reguleres ikke) _ 33,6% Falden -de til 25,6%

11 Sundhedsbidrag overføres til bundskat Sundhedsbidrag Bundskat Side 11

12 Marginalskat

13 Grøn check kr. pr. person over 18 år Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over kr. 300 kr. pr. barn, dog maks. to børn Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over / kr. Indregnes i årsopgørelsen Skattefri Side 13

14 Aktieindkomst personer Indkomst Enlige: Op til kr. Ægtepar: Op til kr. 28 % 28 % 27 % Enlige: kr. Ægtepar: kr. 43 % 42 % 42 % Enlige: Over kr. Ægtepar: Over kr. 45 % 42 % 42 %

15 Tabsfradrag aktier i dag Tab på børsnoterede aktier unoterede aktier Modregnes i fortjenester, udbytter mv. i børsnoterede aktier, udloddende aktiebaserede investeringsforeninger mv. positiv aktieindkomst, overskydende tab omregnes til skatteværdi og modregnes i indkomstårets øvrige skatter

16 Oplysningspligt fra 2010 og frem Indberetning af køb og salg af aktier handlet på regulerede markeder Betingelse for modregning af tab Oplysningerne skal indsendes af depotføreren eller fondshandleren aktionæren SKAT modtager oplysninger om udbytter og beholdningen af børsnoterede aktier samt aktier handlet på regulerede markeder

17 Modregning fra 2010 Tab på børsnoterede aktier unoterede aktier handlet på regulerede markeder (f.eks. DAMP, OMX) beviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger Modregnes i udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder udbytter og fortjenester på aktier mv. handlet på regulerede markeder

18 Forslag om skat på kursgevinster Ny beskatning af kursgevinster Blåstemplede obligationer har hidtil været skattefri for private investorer Fremover skal der betales skat ifølge forslaget Bundfradrag kr./år Gælder obligationer, sælgerpantebreve, gældsbreve Virkning for obligationer der er købt den 27/ eller senere Kursgevinster ved låneomlægning fortsat skattefri Side 18

19 Forslag om skat på kursgevinster Fradrag for kurstab Gælder obligationer, sælgerpantebreve, gældsbreve Virkning for obligationer der er købt den 27/ eller senere Også fradrag for tab på pengeudlån privat Dog ikke nær familie eller eget selskab Side 19

20 Forslag om skat på kursgevinster Nedsat skat på positiv kapitalindkomst Fra 51,5 % til 42 % i 2014 I 2010 nedsættes til 49,5 % Fordel for de investorer, der rammes af de nye regler om beskatning af kursgevinster Fordel for personer med store fremtidige ejendomsavancer og kapitalafkast fra virksomhedsordningen Side 20

21 Spørgsmål? Kurt Kristensen Side 21 Gode råd til alle på landet Klik ind på

22 Seminar Skat, pension & investering Hvordan gennemskues pensionsmarkedet Hvordan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Livrenter lotteriseddel eller god økonomi hele livet

23 # 2 Lidt om AP Pension 90 års erfaring inden for pension Kundeejet og uafhængigt Markedsandel målt på omsætning 6% Speciale: Firmapension Vi administrerer indbetalinger for ca. 5,0 mia. om året fordelt på ca kunder

24 # 3 Hvordan gennemskues pensionsmarkedet Pensionsmarkedets udbydere Traditionelle børsnoterede virksomheder Værdiskabelse for aktionærer i centrum Kundeejede virksomheder Værdiskabelse for kunden i centrum Overskudsfordelingen går i den grad det er muligt og fornuftigt til egenkapitalen Prisfastsættelsen skal være konkurrencedygtig men samtidig sikre selskabet det højest mulige afkast Overskudsfordelingen går i høj grad til kunderne og kun i meget begrænset omfang til egenkapitalen Prisfastsættelsen skal være konkurrencedygtig og så billig som muligt for kunderne Eksempler på aktører: Eksempler på aktører: Dagslys og klare øjne gør bedst køb.

25 Hvordan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Høj vækst og solidt afkast i 2009 Vækst i løbende præmier Omkostningsprocent Bonusgrad Afkast før skat (N1) 18,8% 3,6% 6,3% 8,3% "AP Pension har fået et særdeles godt årsresultat. Vi har fået mange nye kunder, finansafkastet er flot, og vi har igen fået skabt en solid bund i reserverne. Vores kunder kan glæde sig over, at det gode resultat giver basis for høje depotrenter."

26 AP PENSION # 5 Omkostningsprocent (N3) 1. halvår 2009 & % 9,5% 8,6% 8,8% 8% 6% 6,3% 5,9% 6,3% 6,0% 7,0% 5,8% 7,6% 7,0% 4% 3,1% 3,3% 2% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Topdanmark Liv Pensionsforsikring 1. halvår ? Skandia Liv Kilde: Selskabernes halvårsregnskaber 2009

27 # 6 Omkostningsprocent for ,0% 8,0% 7,5% 7,7% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,6% 6,0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv 2,0% 1,0% 0,0% Ej oplyst Ej oplyst Selskabernes hjemmesider

28 # 7 Nøgletal 1 Afkast før skat i gennemsnitsrente for ,0% 8,3% 8,0% 7,0% 6,0% 6,6% 6,8% 7,3% 6,1% 5,0% 4,0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ej oplyst 0,0% Selskabernes hjemmesider

29 # 8 Nøgletal 1 afkast før skat Akkumuleret 10 år % 87,5% 85% 80% 74,8% 75% 70% 68,7% 67,7% 70,7% 65% 61,5% 60% 55% 50% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv Kilde: F&P ; Finanstilsynet ; Selskabernes årsregnskaber 2008

30 # 9 Beskattet depotrente for 2009 og % 4% 4,00% 3% 3,00% 2,75% 2,75% 2% 1,70% 1,88% 2,25% 2,25% 2,00% 2,00% 1% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Topdanmark Liv Pensionsforsikring Selskabernes hjemmesider og Berlingske Tidende

31 # 10 Beskattet depotrente for akkumuleret 100% 68,6% 57,9% 56,5% 60,5% 58,8% 59,0% 0% AP Pension PFA Pension Danica Pension Nordea Liv SEB Pensionsforsikring Topdanmark Liv Selskabernes hjemmesider

32 Livrenter lotteriseddel eller god økonomi hele livet At se på varerne koster ingen penge.

33 AP PENSION # 12 Selvstændige Reglerne for Ophørspension og 30 pct. reglen er uændrede Ophørspension Reglerne for ophørspension er uændrede 30 pct.-reglen Indbetalingsloftet på kr. har virkning fra Indtil da kan der indbetales ubegrænset til ratepension Fra 2015 kan 30 pct.-reglen anvendes til at indbetale ubegrænset til livsvarig livrente Derudover kan der yderligere indbetales op til kr. på ratepension

34 AP PENSION # 13 Eksempel på pensionsplanlægning 60/62 år 65/67 år 75/77 år 85/87 år

35 AP PENSION # 14 Indbetalingsloftet til ratepension på kr. Loftet reguleres hvert år Loftet er ekskl. arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. Gælder samlet for alle ordninger, private og via firma Indbetalinger via firma går forud for private indbetalinger Indbetalinger over kr. kan anvendes til kapitalpension eller livsvarig livrente

36 AP PENSION # 15 LivsPension Livsvarig livrente En kontrakt, der sikrer udbetaling i hele din levetid De, der lever kortere end gennemsnittet, finansierer kontrakten for de, der lever længere end gennemsnittet På pensioneringstidspunktet er der tre muligheder: Alene en personlig udbetaling Garanteret udbetaling i en årrække og/eller Udbetaling til længstlevende i et parforhold I tilfælde af død inden pensioneringstidspunktet udbetales den opsparede værdi af livrenten som et engangsbeløb

37 Hvor gamle bliver vi? Det er tiden, ikke kammen, der gør os skaldede.

38 AP PENSION # 17 Restlevetider 80 87,2 88, ,5 84, ,3 83,4 Alder 40 77,7 81,5 Kvinder Mænd 20 76,9 81,1 0 76,3 80, Forventet restlevetid Kilde: Statistisk årbog 2009

39 AP PENSION # 18 Beregninger på livsvarig livrente Hvilke forskelle er der på livsvarig livrente med og uden garanti og en ratepension med 20 års garanti? I det følgende er der beregninger over årlig pension og samlet udbetaling efter en årrække Forudsætninger for beregninger: Pensioneringstidspunktet er 65 år Der er opsparet 1 mio. kr. Der er tilknyttet den tilladte garantiperiode på 18 år Den årlige depotrente er 4 pct. Den årlige inflation er 2,5 pct. Beregningsgrundlag AP Unisex med 2% grundlagsrente

40 AP PENSION # 19 Livsvarig livrente Årlig udbetaling ved en række aldre: Alder Livsvarig livrente uden garanti Livsvarig livrente med 18 års garanti Ratepension med 20 års garanteret udbetaling 65 år kr kr kr. 70 år kr kr kr. 75 år kr kr kr. 80 år kr kr kr. 85 år kr kr. 0 kr. Penge kan ikke gøre dig lykkelig, men de gør det lettere at leve med elendigheden.

41 AP PENSION # 20 Livsvarig livrente med eller uden garanti samt Ratepension med 20 års garanti Årlig pensionsudbetaling Alder Livrente uden garanti Livrente med 10% garanti (18 år) Ratepension over 20 år

42 AP PENSION # 21 Livsvarig livrente Samlet minimal udbetaling ved dødsfald efter en række aldre: Alder Livsvarig livrente uden garanti Livsvarig livrente med 18 års garanti Ratepension med 20 års garanti 70 år kr kr kr. 75 år kr kr kr. 80 år kr kr kr. 82 år kr kr kr. 85 år kr kr kr. 90 år kr kr kr. Penge er en god tjener, men en slet herre.

43 AP PENSION # 22 Livsvarig livrente med eller uden garanti samt ratepension med 20 års garanti Nutidsværdi af samlede pensionsudbetalinger Forv. levetid Livrente uden garanti Livrente med 10% garanti (18 år) Ratepension over 20 år

44 Hvordan kommer du videre?

45 AP Pension er ikke eksperter i landbrugsregnskaber AP Pension kan henvise til privateksperter for eksempel: Aon Privat Consulting Strandgade 4C 1401 København BEDSTpension forsikringsmægler A/S Centervænget Hillerød DLBR Forsikringsmægler Valdemarsgade Vordingborg Opal Danmark Teknikvej 57, Odense S

46 Seminar Skat, pension & investering Sådan gennemskues pensionsmarkedet Sådan vælges det bedste afkast til de rigtige omkostninger Livrenter god økonomi hele livet

47 Investeringsklima netop nu 2009 var et forrygende investeringsår Hvordan ser det aktuelle klima ud? Hvordan sammensættes den optimale portefølje i kølvandet på finanskrisen? Hvad er prognosen for de kommende år?

48 Hvem er Formuepleje? Danmarks største uafhængige formuerådgiver Grundlagt Kontorer i Århus og Hellerup Ejet af stifterne og medarbejderne Kun ét forretningsområde: rådgivning Kernekompetence: Formueplejeselskaber Kundekredsen tæller primært selskaber og formuende privatpersoner Forvaltning af 35 mia. kr. for aktionærer

49 2009 var et forrygende år Realkredit Aktier OMX-C20 Optimum LimiTTellus Safe

50 Den optimale arbejdsdeling Risiko Finansiering Håndteres af Formuepleje Aktie- og obligationsvalg Fordeling mellem aktier og obligationer Valg af risikoniveau Investors valg

51 Hvordan ser budgettet ud? Obligationer 5% 15 kr. 300 kr. Aktier 8% 6 kr. Obligationer 300 kr. Lånekapital 270 kr. 70 kr. = 21 kr. Lånekapital 270 kr. 3% -8 kr. Aktier 70 kr. Egenkapital 100 kr. Egenkapital 100 kr. = 13 kr. Aktiver Passiver Resultatopgørelse før skat og omkostninger

52 Hvordan er det gået? FT World i DKK Safe Trendvækst % 3,7% maj-88 maj-89 maj-90 maj-91 maj-92 maj-93 maj-94 maj-95 maj-96 maj-97 maj-98 maj-99 maj-00 maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 NB! Afkastet er efter alle omkostninger og selskabsskat i perioden Opdateret 1/ Formuepleje Safe FT World aktieindeks Samlet afkast 1275% Årligt Afkast 12,8%

53 Hvad koster det? Omkostninger i pct. af portefølje 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% 2,25% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% Omkostninger Investesteringsforeninger og Formuepleje -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Årligt afkast Formuepleje Dyreste Formuepleje Billigste IF Dyreste IF Gennemsnit IF Billigste Normalt ingen sammenhæng mellem afkast og omkostninger! Formueplejes prismodel 10% resultathonorar 0,25-0,5% fast honorar af porteføljen High Watermark: Underskud skal først genindtjenes før nyt resultathonorar beregnes. Kilde: Investeringsforeningsrådet, Globale aktie afdelinger, adm. omk. i 2007

54 Investeringsklima Hvad er investeringsklima og hvordan ser det ud lige nu? Væksten?, Produktionen og med samhandlen?, Inflationen? Korte rente?, Lange rente?, Aktierne?

55

56

57

58

59 Hvad er konklusionen? Verden kommer til at se et langsomt opsving Fortsat stram kreditgivning Opsvinget vil ikke skabe mange nye job Efterspørgslen vil fortsat være lav især i de udviklede økonomier, der har behov for at øge opsparingen Restruktureringen i erhvervslivet og i den finansielle sektor vil lægge et nedadgående pres på aktiviteten og vil hjælpe med at holde inflationen lav Det er det aktuelle investeringsklima!

60 Hvordan sammensættes den optimale portefølje? Obligationer 300 kr. Lånekapital 270 kr. Aktier 70 kr. Egenkapital 100 kr. Aktiver Passiver

61 Forudsætningerne Lavvækst scenarie Rebound scenarie Økonomien vender ikke, det er et falsk opsving udløst af hjælpepakker Pengemarkedsrenten forbliver lav Lange renter forbliver lave Renten på realkreditobligationer vil falde markant Aktierne vil falde, men ikke så voldsomt Økonomien vender som følge af redningspakkerne og forbrugsstigningen i udviklingslandene Man vil påbegynde en normalisering af pengemarkedsrenten Lange renter begynder at stige Renten på realkreditobligationer vil stige mindre som følge af øget risikovillighed Aktierne vil stige markant

62 Opdateret scenarie analyse for Formuepleje Safe A/S Indtægter Kursgevinst Udbytte Renter Kursgevinst Udgifter Renter CHF Kurs CHF Renter EUR Global lavvækst Beløb % p.a. -10,0% 1,5% 5,0% 0,5% -0,5% 0,0% -1,0% Kr. -13,3 2,1 30,8 12,0 31,6-1,3 0,0-2,7-4,0 Indtægter Kursgevinst Udbytte Renter Kursgevinst Udgifter Renter CHF Kurs CHF Renter EUR Flerårig lavvækst undgås Beløb % p.a. 25% 3,5% 5,0% -0,5% -2,5% 2,0% -3,5% Kr. 39,4 5,0 30,8-9,0 66,2-6,7 5,5-9,3-10,5 Resultat før skat og omk. 27,6 Resultat før skat og omk. 55,7 For forudsætninger henvises til artiklen Safe ser ud til at være i en win-win situation i de kommende år.

63 Næste skridt Vis os balancen Analyse af situationen Udfordringer Betydning vigtighed Oplæg FormueAnalyse Oplæg Investering & Løbende forvaltning Rapportering Opfølgning & evt. justering

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere