Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr."

Transkript

1 Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Selvejende institutioner med Selvejende institutioner med I alt Der er samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. i forhold til renter vedrørende de selvejende institutioner. Afvigelsen er sammensat af både mindreindtægter og - merudgifter i forhold til renter af indestående i pengeinstitut og merudgifter til renter på lån. Både mindre indtægter og merforbrug relaterer sig til selvejende institutioners engagement Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Funktionen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. De selvejende institutioner har ingen renteindtægter set i forhold til et budget på 0,2 mio. kr. Hvilket betyder mindreindtægter på 0,2 mio. kr.. Årsagen er, at de selvejende institutioner modtager driftstilskud i form af en rateudbetalinger månedsvis forud., Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 71 Funktionen udviser et marginalt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. De selvejende institutioner har en indtægt på 0,1 mio. kr. Der er som udgangspunkt ikke er budgettet med, at de selvejende institutioner har indtægter. Indtægterne følger af de selvejende institutioners indestående i pengeinstitutter og kassebeholdninger, hvor der i 2014 er en mindre renteindtægt Selvejende institutioner med -255 Funktionen udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. De selvejende institutioner har samlet set haft renteudgifter på 0,4 mio. kr. set i forhold til et budget på 0,1 mio. kr. på de selvejende institutioner med. Årsagerne er træk på deres kassekreditter og overtræk Selvejende institutioner med -45 Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. De selvejende institutioner har haft udgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til renter på optagede lån, der er godkendt af kommunen. Der er budget på 0,2 mio. kr., hvilket medfører et marginalt merforbrug på 0,1 mio. kr.

2 Langfristede balanceposter Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Deponerede beløb for lån Selvejende institutioner med I alt Der er samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til deponering og afdrag på lån vedrørende de selvejende institutioner. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug vedrørende deponering af lån og de selvejende institutioner Deponerede beløb for lån Funktionen udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til deponering vedrørende optagelse af lån, da der ikke som forudsat i budgettet forventes at blive foretaget deponeringer til lån. Årsagen er, at budgettet er historisk betinget med baggrund i Det Kongelige Opfostringshjem, som blev lukket i Budgettet skal efterfølgende tilrettes, da der ikke længere foretages deponeringer af denne art Selvejende institutioner med Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. De selvejende institutioner var forventet at have udgifter til afdrag på lån på 1,4 mio. kr., mens reelt har der kun været en udgift på 0,1 mio. kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug for de selvejende institutioner med drifts. Årsagen er, at gælden er faldet betydeligt hos de selvejende institutioner de seneste år, og der er generelt ikke er optaget nye lån. Udviklingen kan ses i sammenhæng med at der konstant er et fokus på at skabe økonomiske bæredygtige enheder.

3 Øvrige balanceposter Hovedfunktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 Hovedfunktionen udviser balance Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktionen udviser en stigning på 125,5 mio. kr. i forhold til forskydninger i kortfristede tilgodehavender, der vedrører forskellige forhold. Der er et fald i debitor tilgodehavender på 54,5 mio.kr. hvilket er en meget positiv tendens, som bekræfter at Børne- og Ungdomsforvaltningen har færre tilgodehavender på blandt andet på køb- og salg af pladser og i forhold til takstopkrævningen på dagtilbudsområdet. Derudover er der ikke placerbare debitorindbetalinger på 0,5 mio. kr. vedr. Københavns Borgerservice. Der er en stigning i øvrige tilgodehavender på 92,7 mio. kr. Midlerne vedrører anlægsudgifter, hvor forbruget på anlægsbevillingerne er blevet omkonteret fra status til driften. Årsagen til stigningen i mellemregning med det foregående og det følgende regnskabsår på 57,9 mio. kr. er primært konteringen af salgsfakturaer på køb -og salgsområdet. Derudover ses en stigning på 2,3 mio.kr. på løndebitorer samt en stigning på 2,5 mio. kr. vedr. andre tilgodehavender i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Deposita udgør 1,9 mio. kr. Der er en stigning i de finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med på ca. 22,3 mio. kr. Årsagen er primært refusioner i forbindelse med barsel og sygdom.

4 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 0 Hovedfunktionen udviser balance Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 149 Hovedfunktionen udviser et fald på 0,1 mio. kr. Der er en indtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende forskydninger i forhold vedr. deposita for lejemål i selvejende institutioner Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktionen udviser et fald på 22,2 mio. kr. Faldet vedrører hovedsagligt leverandørgæld med 22,5 mio. kr., en stigning i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager med 11,8 mio. kr. samt et fald i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med 11,2 mio. kr.

5

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af Budget... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år... 6 Hoved- og

Læs mere