HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD"

Transkript

1 Share with care HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

2 INDHOLD Intro 5 Bag om SWC 7 Filosofien bag SWC 11 Aktiviteter i SWC 15 9 IDEER TIL AT PÅVIRKE ADFÆRD 01 Udnyt digitale kontaktpunkter Mærk debatklimaet Forbrugeren lyver sjældent med vilje Sociale normer kan påvirkes Fordriv frygten for at miste Moral er relativ Giv brugeren valgmuligheder Udnyt brugerens positive selvfølelse Fortæl den positive historie 40 Redigeret af Mette Bom og Mikala Poulsen Layout: 2 By Hand and Heart HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

3 INTRO Formålet med denne håndbog er at dele, hvad Share With Care-kampagnen har lært os om digitale kulturbrugere, deres adfærd og at formidle nogle metoder til at påvirke denne adfærd. Helt grundlæggende har vi med baggrund i enkle test og undersøgelser opnået en ny forståelse af den digitale brugers adfærd. Denne nye viden kan vi bruge fremover i arbejdet med positiv adfærdspåvirkning. Kampagnen har også givet os et opløftende bevis på, at det faktisk er muligt at påvirke brugernes digitale adfærd på internettet og det endda med små og enkle værktøjer og positiv kommunikation. Denne lille håndbog er derfor et koncentrat af de vigtigste erfaringer fra Share With Care-kampagnen. Her omsætter vi vores nye erfaringer om påvirkning af brugeradfærd til 9 håndgribelige måder at skabe positive adfærdsændringer på. Vi håber, at alle der arbejder med digitale tjenester og brugeradfærd, vil få gavn af håndbogen, som en enkel guide til positiv adfærdsforandring. Med venlig hilsen Kulturministeriet, Teleindustrien, Dansk Industri/ITEK og RettighedsAlliancen 4 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

4 Bag om swc Kampagnen Share With Care (SWC) havde sit afsæt i det digitale kulturliv anno 2012, hvor diskussionen om piratkopiering af kreativt indhold (musik, film, spil og litteratur) delte vandene og hvor fronterne var trukket skarpt op imellem teleudbyderne, rettighedshaverne, myndighederne, kunstnerne og brugerne. Tiden var præget af et lovligt marked med digitale tjenester i hurtig vækst udfordret af et piratmarked med en endnu højere vækstrate. På baggrund af flere års forhandlinger mellem branchens interessenter lancerede Kulturministeriet i sommeren 2012 en ophavsretspakke med 8 initiativer, hvoraf ét var en fælles oplysningsindsats mellem de tre parter: Telebranchen, Rettighedsbranchen og Kulturministeriet, der hver bidrog med 1 mio. kr. i kampagnen. Derudover blev Forbrugerrådet inviteret med som forbrugernes repræsentant i arbejdet med at udvikle kampagnekonceptet. 6 Foto: Jack Fussel Kulturministeriet, Teleindustrien, RettighedsAlliancen og DI ITEK blev i 2012 enige om sammen at søsætte kampagnen Share With Care. En oplysningsindsats, der både havde til formål at styrke samarbejdet mellem interessenterne og udbrede kendskabet til de lovlige tjenester til forbrugerne. HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

5 Share With Care betyder del med omtanke på engelsk. Navnet er en videreudvikling af internetpiraternes kampråb Sharing is Caring. Tanken bag navnet er, at mennesker elsker kultur og oplevelser, og elsker at dele det. Kampagnen forsøger ikke at ændre ved denne indstilling, men opfordrer blot til at drage omsorg for kulturen ved at tænke sig om, når man deler og downloader. Fra begyndelsen var der enighed blandt projektejerne om, at Share With Care skulle være positiv; kampagnen skulle fokusere på de mange gode muligheder for lovlig digital adgang til musik, film, bøger osv. Samtidig var der en stor åbenhed overfor at prøve noget nyt. Derfor blev de nyeste metoder inden for kampagner såsom nudging og adfærdsdesign taget i brug for at teste brugeradfærd, og hvordan man med en positiv tilgang kan påvirke eller puffe brugerne hen imod lovlige digitale løsninger og tjenester. Det har været af afgørende betydning for kampagnens succes, at det var en bred interessentgruppe, der sluttede op om dette budskab. Nemlig ønsket om at stimulere en brugeradfærd, der støtter lovlige løsninger fremfor ulovlige. Share With Care har udover at etablere stærke konstruktive bånd mellem de forskellige aktører på nettet også formået at skabe en ny og bedre forståelse af digital brugeradfærd. Begge væsentlige succesparametre i arbejdet med at skabe en sund digital kultur. Ambitionen om at styrke et bæredygtigt kulturforbrug gennem positiv påvirkning af normer har gjort Share With Care til en utraditionel oplysningsindsats og samtidigt en indsats, der arbejder på brugerens præmisser og tager imod digitaliseringens muligheder. Håndbog til digital brugeradfærd er til dem og de brancher, der beskæftiger sig med medieog kulturforbrugeres adfærd på internettet, og bogen vil: give råd og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med og påvirke brugeradfærd og holdninger videreformidle ny indsigt og viden om brugeradfærd, som kan fungere som platform for fremtidige aktiviteter Data og alle erfaringer fra kampagnen er blevet analyseret i perspektiv af international adfærdsforskning. Vi har i SWC ønsket at bekræfte alle vores iagttagelsers validitet og brugbarhed ved at sammenholde dem med resultaterne fra internationale forskningsindsatser og praksiserfaringer med adfærdspåvirkning. Dette gør vi også, fordi vi mener, at den digitale brugeradfærd skal ses i tråd med vores kendskab til helt almindelig menneskelig opførsel. Mennesker har ikke pludselig udviklet nye adfærdsmønstre, blot fordi adfærden er blevet digital vi har blot fået mange nye muligheder for at gøre meget mere af det, vi altid har gjort. God fornøjelse! 8 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

6 Filosofien Bag swc Share With Care en ny tilgang Adfærdsforskning har gennem de seneste årtier tilvejebragt ny viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger. En forskning som gør op med forståelsen af brugere som bevidste, rationelle beslutningstagere, der handler i direkte tråd med deres viden, fornuft og holdninger. I stedet skal nutidens digitale brugere forstås som travle mennesker med mange gøremål og behov, der træffer deres beslutninger på baggrund af umiddelbare behov og sociale normer. Det betyder, at oplysningsindsatser, som ønsker at påvirke eller ændre en given digital adfærd, bør have mindre fokus på at oplyse og belære og mere fokus på at forstå og kende de mentale genveje som brugeren anvender i en given digital situation. Det var denne tankegang, der inspirerede Share With Cares projektejere til at prøve noget nyt efter mange års mere traditionelle oplysningskampagner og hidsige debatter. Share With Care blev derfor en indsats baseret på den seneste viden og forskning inden for adfærdsdesign og nudging. 10 Foto: KL.7 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

7 Tankegangen bygger på følgende fire principper: 1. Fokus på brugernes positive adfærd Hjørnestenen i positiv psykologi og kommunikation, at rose i stedet for at skælde ud, viser også i adfærdsforskning, at man flytter mere adfærd ved at tilskynde en ønsket adfærd end ved at fraråde en uønsket. Dette står i kontrast til mange tidligere kampagner på området, som har lagt vægt på den ulovlige adfærd, fx piratkopiering, dens konsekvenser og straf. I Share With Care fokuserer vi på det, brugerne gør rigtigt, og opmuntrer i stedet for at skælde ud. Det er en grundlæggende præmis for tankegangen altid at kommunikere positive budskaber fremfor negative. 2.Vaner fremfor holdning Menneskers handlinger er styret af sociale normer. Vi følger ofte ubevidst flokken og vi er også underlagt flokkens normer, når vi udtrykker vores egne holdninger i diskussioner, debatter, analyser, interviews og spørgeskemaer. Derfor afspejler vores holdninger i disse sammenhænge oftere, hvordan vi gerne vil være, end hvordan vi rent faktisk er. Derfor har Share With Care ikke fokuseret på at påvirke brugernes digitale adfærd ved at påvirke brugernes holdninger, men har i stedet fokuseret på at påvirke adfærden gennem nudging at puffe brugeren i kontaktpunktet eller brugsøjeblikket i retning mod den lovlige adfærd. 3. Service frem for snak Share With Care forsøger ikke at tale forbrugerne over i ny adfærd, men arbejder i stedet med at gøre det let for brugeren at gøre det rigtige ved at tilbyde en henvisning til lovlige tjenester eller lovlig adfærd. Og gøre den lovlige adfærd så let og bekvem som muligt for brugeren at vælge. Fx ved at henvise til lovlige tjenester på de blokeringssider, som brugere møder, når de søger ulovlige indholdstjenester. Vi lader brugerne blive i behovssituationen forbrug af kulturindhold men giver dem mulighed for at kunne stille deres behov med lovlige tjenester i stedet. 4. Skabelse af nye normer Hvis man vil skabe en ny adfærdsnorm, nytter det ikke meget at tale til brugerens fornuft for at overbevise ham/hende om det umoralske i ikke at betale for kreativt indhold, da behovet for let og billig adgang til indhold nok vil vinde alligevel. Paradoksalt nok viser vores undersøgelser, at adfærd går forud for holdninger. Holdninger opstår først i det øjeblik, forbrugeren forsøger at rationalisere sin adfærd og ofte bliver holdningen derfor en selvretfærdiggørende efterrationalisering. Hvis man vil skabe nye adfærdsnormer, kan man derfor forsøge at skubbe til adfærden i forbrugsøjeblikket og samtidig synliggøre de mange (måske i brugerens eget netværk), der forbruger lovligt. Så skal holdningerne nok følge efter. Share With Care ønsker at skabe en ny almindelig lovlig adfærd, ved at fokusere på de positive fortællinger om brugbare lovlige tjenester, på de mange, der anvender dem, og bæredygtigheden og værdikæden i branchen, og understøtte normen om, at det er god stil at være lovlig. 12 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

8 Aktiviteter i swc Share With Care-kampagnen består af fire hovedaktiviteter; Online platforme sharewithcare.dk, Facebook og Twitter for at tilbyde uddybende information om kampagnens aktiviteter og opliste de lovlige tjenester. Offentlige events Happenings og aktiviteter på Roskilde Festival, Kulturnatten m.m. Synliggørelse og vidensdeling PR-arbejde, gå hjem-møder, netværksmøder, præsentationer, håndbog m.m. Metoder og værktøjer Fælles kommunikation på blokerede sider, webpuf, Kulturbarometer, Den Digitale Kulturtest og Camps. 14 Foto: Jack Fussel HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

9 De følgende 5 underaktiviteter var alle en del af SWC; 1. Blokeringsside bliver et vigtigt aktiv som nudgeside En af de mest interessante Share With Care-aktiviteter er de såkaldte blokeringssider. Når domstolene dømmer en tjeneste for ulovlig i Danmark, opsættes en såkaldt DNS-spærring på domænet, så brugerne ikke kan komme ind på den ulovlige tjeneste. Share With Care har sammen med de danske teleselskaber udarbejdet en ny, fælles tekst på blokeringssiden, som forklarer, at siden brugeren søgte, er blevet dømt ulovlig. Samtidig tilbydes brugeren et link til en lang liste over lovlige tjenester på sharewithcare.dk. Hvis brugeren ønsker yderligere viden om, hvorfor sitet er dømt ulovligt, er der også et link til yderligere information. Denne strategi har resulteret i mange besøg på Share With Cares side og et overraskende lille antal irriterede brugere. Nudgesiden guider altså helt udramatisk brugeren væk fra den ulovlige side og hen til de lovlige udbydere. Hele 59 % af alle de besøgende på sharewithcare.dk kommer via linket på nudgesiden. Det tyder på, at de brugere der potentielt var på vej til at anvende ulovlige fildelingssider er modtagelige for tilbuddet om information eller lovligt indhold andetsteds. En sidegevinst ved nudgesiden er, at vi går fra et negativt fokus til et positivt. I stedet for at påtale det kriminelle i brugerens potentielle handling hjælper vi brugeren videre i ønsket om at få stillet sit kulturbehov og denne gang med lovligt indhold. 2. Webpuf Webpuf-aktiviteten er en semi-blokeringsside, dvs. en side, der popper op på brugerens vej til en indholdsside med ulovligt indhold. Her bliver brugerne oplyst om, at de er på vej ind på en side med ulovligt indhold. Derefter stilles de frit overfor valget om at gå videre til den ulovlige side som de nu ved er ulovlig eller gå et andet sted hen. Dette er én af webpufs væsentligste pointer; at brugerne i det mindste bør være informeret om deres lovovertrædelser. Webpuf handler om at synliggøre og bevidstgøre de mange valg, brugerne træffer, når de finder digitalt indhold online. Aktiviteten tvinger i al sin enkelhed forbrugeren til at forholde sig bevidst til sin egen adfærd en adfærd man i dagligdagen måske ikke sætter spørgsmålstegn ved. Resultatet var markant: Hele 84 % fravalgte at fortsætte ind på den ulovlige side. Denne webpuf-aktivitet lykkes med at gøre forbrugeren bevidst om ofte ubevidste, vanestyrede handlinger og sætter brugeren i stand til at træffe et informeret valg. Dermed bliver der sammenfald mellem handling, holdning og konsekvens og i det afgørende øjeblik vælger langt de fleste brugere at handle lovligt. I Share With Cares månedsrapport #5 offentligt tilgængelig på kan du læse mere om webpuf. 16 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

10 3. Kulturbarometret Debatten om ophavsret har i mange år været præget af en konflikt mellem to hensyn; brugernes ønske om informationsfrihed og rettighedsejernes kommercielle hensyn. Denne interessekonflikt har ført til oprørte debatter og en vis berøringsangst overfor diskussioner af lov og orden på internettet. Siden da er der sket meget, og der er nu et væld af attraktive lovlige internettjenester men det er i dag også en lukrativ indtægtskilde at drive ulovlige sider. Den oprindelige interessekonflikt er derfor stadig i live. Share With Care iværksatte et debatanalyseværktøj, vi kaldte for Kulturbarometeret, for at efterprøve, om det stadig var idealet om informationsfrihed, der motiverer ulovlig fildeling, eller om brugernes motivation har forandret sig siden internettets spæde begyndelse. Vores formål var at undersøge, hvilke slags indvendinger en håndhævelse af ophavsretten på internettet ville blive mødt med. Kulturbarometret blev udviklet med henblik på at opnå indsigt i danskernes holdninger til digitalt indhold ved at crawle internetdebatten igennem for kommentarer og debattråde om lovligt og ulovligt digitalt kulturforbrug. Dermed kunne vi få et billede af, hvordan tema og tone i debatten ændrer sig over tid. Kulturbarometret lærte os, at idealet om informationsfrihed kun driver en marginal minoritet af internetpiraterne, og at økonomiske, praktiske og pragmatiske begrundelser i dag er den primære motivation for ulovlig fildeling. 4. Den Digitale Kulturtest Den Digitale Kulturtest er en mobilapp, som kan teste brugernes viden og fordomme om kulturforbrug. Testen spørger til brugernes viden om ophavsret i forskellige konkrete sammenhænge og undersøger deres viden om, hvordan de stiller sig overfor rettighedshavere og omvendt. Samtidig undersøger testen deres syn på egen og andres lovlige/ulovlige brugeres adfærd og afdækker dermed normen på området. Selvom Den Digitale Kulturtest ligner et klassisk, digitalt spørgeskema, er den også designet til to andre formål. For det første at sikre forbrugeren et oplyst debatgrundlag. Når testen afsluttes, får brugeren en melding om, hvor mange rigtige svar vedkommende havde i forhold til sine klassekammerater, sine jævnaldrende og resten af Danmark. For det andet er Den Digitale Kulturtest et redskab til at puffe til adfærdsnormer. Respondenten får til sidst vist forskellen mellem, hvor meget vedkommende oplever, at de andre downloader ulovligt, og hvor meget de andre selv mener, de downloader ulovligt. Testen viste, at næsten alle tror, at alle andre er meget mere ulovlige end dem selv. Ved at vise, det ikke forholder sig sådan, punkteres opfattelsen af og normen om at alle de andre gør det. 18 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

11 5. Camps Ideen med camps er at involvere den primære målgruppe unge digitale kulturforbrugere til sammen med branchefolk at finde løsninger på udfordringen om ophavsret, digitalt indhold og tjenester. SWC udførte to camps som en konceptudviklingskonkurrence, hvor vinderne fik en økonomisk gevinst, som skal hjælpe dem videre med at lave et proof-of-concept på deres idé. Gennem en mængde tilknyttede branchespecialister og mentorer fra forskellige dele af kulturbranchen bliver det samtidig tydeligt for de unge, hvor kompleks problemstillingen om nutidens ophavsret egentlig er. Samtidig skaber camps masser af billeder og video til web og facebook med optagelser af virkelige mennesker, som prøver at løse problemerne og en metafortælling om, at vi alle er ansvarlige for vores fælles digitale fremtid. Camps danner også grundlag for en kvalitativ analyse af målgruppens motiver og incitamenter til, og barrierer mod, at downloade og streame både lovligt og ulovligt. I de fem Share With Care månedsrapporter offentligt tilgængelige på kan du læse meget mere om alle kampagnens aktiviteter. 20 Foto: Rasmus Degnbol HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

12 9 Idéer TIL AT PÅVIRKE ADFÆRD 22 Foto: Share With Care HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

13 01 Udnyt de digitale kontaktpunkter Digitale kontaktpunkter er dér, hvor forbrugerne møder virksomheden online. Med den rette strategi kan selv de mest negative kontaktpunkter som fx en blokeringsside vendes til et relevant og positivt puf i den rigtige retning. Virksomheden kan også ubesværet og næsten omkostningsløst måle effekten af denne interaktion med brugeren. Eksempel Share With Care fokuserede netop på kontaktpunkter i aktiviteten Nudge-side og webpuf: Dér hvor brugeren er lige ved at udføre ulovlig online adfærd. Den redesignede blokeringsside og webpuf er eksempler på kontaktpunkter, der som udgangspunkt er negative: Forbrugerne er frustrerede over, at de ikke kan finde eller tilgå det indhold, de leder efter. I Share With Cares version blev adgangen til det ulovlige indhold blokeret men i stedet for en løftet pegefinger hjalp nudgesiden brugeren videre til relevant indhold. Et negativt kontaktpunkt kan vendes til et positivt Ligger dit indhold fx på YouTube, Vimeo, Facebook, er det en oplagt mulighed for at skabe positive digitale kontaktpunkter med forbrugeren. I stedet for blot at blokere indholdet, uden yderligere aktiviteter, anbefaler vi at bruge modellen fra nudgesiden. Blokér indholdet. Vis brugeren videre til lovligt indhold. Oplys om, hvorfor det ulovlige indhold er fjernet. Denne model er filmproducenter allerede ved at implementere i forbindelse med ulovlige YouTube-videoer. Sørg for at tonen i adfærdspunktet er konkret og positiv Belærende ord eller trusler øger ikke sandsynligheden for lovlig adfærd. Tværtimod kan det opildne til ufrugtbare diskussioner og give bagslag. Brugerne vil i bund og grund bare gerne se det indhold, de søgte; hjælp dem derfor videre til attraktive lovlige tjenester. Tænk på Google-vejen til jeres produkt og indhold: Prøv at søge på noget af jeres specifikke indhold, og se, hvad der kommer frem af resultater. Når brugeren leder efter indhold, søger brugeren direkte på produktnavnet, og bliver oftest tilbudt links til ulovlige tjenester som det første. Derfor er det næsten altid en overvejelse værd at vurdere, hvordan man selv kan komme i betragtning i søgningen og ad den vej guide brugeren over mod de lovlige muligheder. 24 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

14 02 Mærk debatklimaet Forbrug af ulovligt digitalt indhold har historisk set været opfattet som en moralsk og ideologisk diskussion. Derfor har meget af rettighedsarbejdet drejet sig om forbrugernes moralske stillingtagen til området. I den henseende har Share With Care skabt en vigtig ny indsigt. Alt debatanalysearbejdet fra Kulturbarometret tyder nemlig på, at adfærden i højere og højere grad er drevet af, hvor nemt og billigt det pågældende indhold kan skaffes med andre ord: bekvemmelighed. Brugerne vil nyde musik, film, bøger eller andet indhold øjeblikkeligt til en god pris, og dette hensyn trumfer de moralske overvejelser. I Kulturbarometret har vi set, at bl.a. opblomstringen af lovlige streamingtjenester på fx musik og serier gør, at den ideologiske diskussion er så godt som forstummet og erstattet af en debat om pris og tilgængelighed. Kulturbarometeret viser, at forbrugere af ulovligt digitalt indhold først og fremmest er behovsstyrede og derfor debatterer de oftest ud fra egne behov. Brugernes efterrationaliseringer og selvmodsigelser er ømtålelige og skal derfor imødekommes med omtanke og disse erfaringer giver anledning til tre debatanbefalinger: Find winwin-argumentet og forsøg altid at kommunikere i en fælles forståelse af fælles vinding. Brugeren tænker oftest blot i at få tilfredsstillet sit behov, og dette kan imødekommes med konstruktive appeller. Find den positive brugerfortælling frem som modsvar og appellér til at lade den danne norm for andre brugere. Argumentér objektivt og undgå følelsesappeller. Disse ansporer ofte blot brugeren til at efterrationalisere sine ulovlige handlinger moralsk. Fokusér på konstruktivt at stille brugerens behov for kultur. Eksempel Da Share With Care blokerede fire ulovlige fildelingssider, opstod der stort set ingen reaktion i pressen eller internetdebatten. Blokeringen fremprovokerede ingen idealistisk debat der var simpelthen ikke tilstrækkelig konflikt i emnet. Til gengæld debatteres der ivrigt om pris og tilgængelighed for i sidste ende er netop dette brugernes vigtigste parametre. 26 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

15 03 forbrugeren lyver sjældent med vilje Forbrugere vil ofte bare gerne forbruge. Af og til bryder de derfor deres egne ideologiske principper i dagligdagens behov for kultur. Derfor bør man måle på, hvad forbrugerne gør, og ikke hvad de siger, de gør. I Share With Care skelner vi derfor imellem resultater fra adfærdsundersøgelser og besvarelser fra spørgeundersøgelser. Når forbrugerne bliver spurgt, kan de svare ét og gøre noget andet i virkeligheden. Denne forskel er næsten aldrig gjort i ond mening, ofte fordi det sker fuldstændig ubevidst. Vi kan således sagtens synes, at kunstnere bør betales for i næste øjeblik at forbryde os mod dette ideal gennem ulovlig adfærd. Eksempel I forbindelse med en EU-undersøgelse (OHIM), hvor 96 % af respondenterne svarede Ja til, at kunstnerne skulle have betaling for deres arbejde, så man tydeligt uoverensstemmelsen mellem ideologisk selvopfattelse og faktiske handlinger. I samme undersøgelse svarede 42 % dog, at ulovlig fildeling er i orden så længe det kun er til eget forbrug. Dette kan meget vel være et forsøg på at efterrationalisere sin egen ulovlige adfærd som bl.a. Kulturbarometeret har påvist. Praktisk brug af spørgeskemaer Data der viser, hvad forbrugerne rent faktisk gør adfærdsdata er derfor at foretrække på dette område. Ideelt set skal indsatsers effektivitet måles på faktiske adfærdsændringer. Benyttes spørgeskemaer alligevel, skal man drage sine konklusioner med omtanke. Fra SWCs spørgeskemaer så vi tre tendenser: 1. Når vi spørger forbrugerne om deres tidligere adfærd, får vi svar på, hvad de har oplevet, de gjorde. Det er ikke lig med faktisk adfærd. 2. Når vi spørger forbrugerne om, hvad de synes er moralsk rigtig adfærd, får vi svar på, hvad de har tænkt sig (eller ønsker) at gøre. Det er ikke lig med faktisk adfærd. 3. Når vi spørger til vurderinger af andres adfærd, får vi indikationer på, om adfærden er socialt acceptabel. Hvis respondenter vurderer de andre hårdt fx siger at andre har et stort ulovligt forbrug af digitalt online indhold peger det på en svag social norm: Ja, det er måske forkert, men alle andre gør det jo. Spørgeskemaer er bestemt ikke værdiløse, men de bør benyttes med en sikker viden om konklusionsgrundlaget. Share With Care benyttede fx positive selvvurderinger til at understøtte en positiv social norm og det kan igen flytte adfærd i den rigtige retning. Implementeringen af webpuf er et eksempel fra Share With Care på at tilskynde forbrugerne til at forholde sig aktivt til deres adfærd. 28 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

16 04 sociale normer kan påvirkes Sociale normer er uskrevne regler, der påvirker adfærd i grupper og samfund. Mennesker vil ofte følge disse normer, fordi vi helt basalt set er flokdyr. Derfor kan menneskers adfærd ændres ved at påvirke eller fremhæve flokkens sociale normer. Eksempel Nudge-kommunikation er blevet brugt til at ændre adfærd i hotelindustrien. Målsætningen var her, at få hotelgæster til at genbruge deres håndklæder. På badeværelserne i hvert værelse blev der hængt skilte op med følgende tekst: Størstedelen af de besøgende på netop dette værelse genbruger deres håndklæde mindst én gang i løbet af deres ophold. Skiltene resulterede i, at hotellets håndklæder blev genbrugt % mere end ved det tidligere skilt med en opfordring om at tænke på miljøet: Tænk på miljøet Genbrug dit håndklæde. Sociale normer kan bruges til at flytte adfærd. Nedenfor fem eksempler på brug. Vi orienterer os altid socialt nogle gange bevidst, andre gange helt ubevidst. Henvisninger til hvad langt de fleste andre gør, har i utallige forsøg vist sig at kunne flytte adfærd. Informér derfor om de positive sociale normer, fx hvor mange der bruger lovlige tjenester. Husk at sociale normer også påvirker folks adfærd negativt. Derfor skal forbrugerne ikke informeres om alle dem, der forbruger ulovligt indhold for den fortælling er med til at retfærdiggøre egen ulovlig adfærd. Man kan kommunikere på andres oplevelse af egen adfærd også selvom det ikke er direkte udtryk for deres faktiske adfærd. Fx at 96 % af respondenterne i en EU-undersøgelse synes, at kunstnerne skal betales for deres arbejde. Vidste du, at 96 % af alle europæere mener, at det er vigtigt, at kunstnerne får penge for deres arbejde? Kilde: OHIM Rapport 2013 Sociale normer skal vækkes i den rette kontekst fx lige når den ulovlige adfærd er ved at finde sted. 30 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

17 05 Fordriv frygten for at miste Forskning indenfor kognitiv psykologi viser, at frygten for tab påvirker os dobbelt så meget som forventningen om gevinst den såkaldte tabsaversion. Eksempel I Kulturbarometret så vi et eksempel på tabsaversion, da vi undersøgte kommentarer i forbindelse med blokeringen af musikstreamingtjenesten Grooveshark. Kommentarerne fokuserede ensidigt på følelsen af tabet af noget, de var rigtig glade for og ofte brugte. Forbrugerne havde været glade for tjenesten, og det gjorde ondt at give slip. Og denne tilstand bliver kun overeksponeret, hvis kommunikationen omkring blokering er skarp, taler dårligt om tjenesten og berøver forbrugerens gode. Forbrugerne kan ikke lide at miste. Lukkes en tjeneste på nettet, lovlig eller ej, gør det derfor ondt på de forbrugere, der mister adgangen til siden. Tabsfølelsen kan potentielt nedbringes ved at følge nedenstående råd. Undlad at tale om, hvad forbrugeren mister Fokusér kommunikation på, hvad forbrugeren har af muligheder for at få let, lovlig adgang til det indhold, brugeren søgte på den blokerede side. Prøv at designe en glidende overgang fra ulovlig tjeneste til de lovlige, således at forbrugeren ikke oplever et hul i sine behov fx ved at tilbyde gratis adgang til en lovlig side i en tidsbegrænset periode. Fokusér på forbrugerens behov, ikke på lov og ret. Lad kommunikationen styres af forbrugerens behov. Brug en servicestrategi i stedet for en juridisk strategi. 32 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

18 06 moral er relativ Selvom vi tror, moral er en fast størrelse, så er moral ofte noget, vi argumenterer os frem til efter en given adfærd. Vi kan mene, at noget i princippet er moralsk forkert, men udfører alligevel handlingen i en konkret situation. Efterfølgende er vi gode til at komme med argumenter for, hvorfor moralbruddet er i orden lige præcis i den givne sammenhæng. Tommelfingerregelen er, at jo lettere det er at rationalisere en adfærd, des mindre uetisk er den. Og ulovlig fildeling er meget let at efterrationalisere med argumenter om alt fra manglende tilgængelighed af lovligt indhold til fri deling af kultur. Eksempel Eksemplet fra EU-undersøgelsen kan igen anskueliggøre forskellen på, hvad respondenterne mener er ideologisk rigtigt (kunstnerne skal have betaling) og de reelle konsekvenser for egne handlinger (ulovlig fildeling er OK, når det kun er til mig selv). I undersøgelsen er det endda i særlig grad på spil, da respondenterne de facto fritager netop sig selv fra at skulle efterleve ideologien. Forbrugere skaber deres egen moral. Det har indflydelse på, hvordan man skal henvende sig til dem. Kommunikér ikke med en moraliserende oplysningskampagne Man vil oftest tabe til forbrugernes rationalisering af deres adfærd. Ved at være moraliserende overfor forbrugerne risikerer man, at fremprovokere et nyopfundet moralsk modsvar, jeg synes ikke man skal betale for kultur, som kan immunisere forbrugeren. Puf til brugernes adfærd ikke til deres samvittighed Ofte kan det bedst betale sig at undgå at prøve at påvirke holdninger og gå direkte efter at påvirke forbrugernes faktiske adfærd. Det er fx tanken ved nudgesiden, hvor fokus netop flyttes fra forbrugernes holdninger og moralske intentioner over på en pragmatisk søgen efter indhold. Billedligt kan man sige, at den gamle blokeringsside var den belærende skole- eller politimester, og den nye nudgeside er turistguiden, der tager forbrugerne i hånden og puffer dem let i retning af de lovlige muligheder. Når først forbrugerne ændrer adfærd, resulterer det ofte i ændrede holdninger eller nye efterrationaliseringer, der passer godt på den nye lovlige adfærd. Og når volumen af lovlig adfærd er tilstrækkelig stor, vil det ændre den sociale norm på området, og de positive sociale normer er som tidligere nævnt værd at kommunikere til forbrugerne. 34 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

19 07 Giv brugeren valgmuligheder Mennesker kan godt lide at have vished og kunne overskue deres valgmuligheder. Det gør, at vi føler, at vi har styr på situationen, fordi det i sidste ende er os selv, der har overtaget. Husk dog, at for mange valgmuligheder kan føre til handlingslammelse og at et lille skub over mod den bedste beslutning ofte er kærkommen. Eksempel Share With Cares eget webpuf er et eksempel på at lægge valget i hænderne på forbrugerne. I stedet for blot at blokere adgangen til ulovlige sider uden videre får forbrugerne oplysning om, at den pågældende ulovlige side ikke sikrer kunstnerne deres betaling. Herefter kan forbrugerne aktivt beslutte, om de vil fortsætte ind på siden. Det kan betale sig at overveje, hvordan valg præsenteres for forbrugerne. Her er nogle eksempler på, hvordan forbrugerens valg kan påvirkes: Giv ikke kun én valgmulighed (om muligt), hvor forbrugerne skal flytte deres adfærd hen. Giv dem flere (men ikke for mange) valgmuligheder så føler de kontrol og selvstændig indflydelse på valget. En melding som Men valget er dit i et kontaktpunkt vil øge den ønskede adfærd markant. Share With Cares webpuf var et eksempel på at flytte beslutningskraften ud til forbrugerne. Præsentér kun forbrugeren for relevante alternativer. Søger forbrugerne på ulovlig musik, skal de ikke i samme ombæring se listen over filmtjenester. Det viser sig, at kun ca. 16 % vælger at fortsætte til den ulovlige side, når de stilles overfor det aktive valg. De resterende 84 % søger væk. Her er det værd at bemærke, at alle brugerne oprindeligt havde søgt direkte efter den ulovlige side og altså måske først blev bevidst om ulovligheden i det øjeblik, de lærte deres valgmuligheder at kende. 36 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

20 08 Udnyt brugerens positive selvfølelse Når mennesker beskriver deres egen adfærd, har de en tendens til at overdrive positivt. Til gengæld har vi en tendens til at vurdere andres adfærd værre end vores egen. Det betyder, at vi ofte ser vores egen adfærd som over middel i forhold til andre. Eksempel I Share With Care så vi også denne tendens til at overvurdere sig selv i Kulturtesten, som var et tilbagevendende indslag. Respondenterne blev her spurgt, hvor meget af eget og andres digitale kulturforbrug der var lovligt. Helt generelt vurderede respondenterne 75,14 % af deres digitale medieforbrug som lovligt. Vurderingen blev straks hårdere, når det gjaldt Andre, som generelt bliver vurderet til en lovlighed på 56,2 %. Respondenterne vurderer altså, at alle andre har næsten dobbelt så meget mere ulovligt medieforbrug. Tallene fra Kulturtesten er interessante, fordi den hårde dom af andre også peger indirekte på en social accept af egen ulovlig adfærd: Alle andre gør det, og jeg gør det endda mindre end dem!. Nedenfor er tre råd til at afbøde effekten af selvovervurdering. Tag ikke forbrugernes selvvurdering for gode varer Hvis forbrugerne siger, at de er lovlige, så lad dem forpligte sig på deres postulat. Og jo tættere på adfærdsøjeblikket, jo bedre. Det kunne konkret ske ved at lade forbrugere bekræfte holdningen om, at kunstnere skal have betaling for deres materiale mens de forbruger. Kommunikér på andres lovlige adfærd Det kan vise forbrugerne, at andre også vurderer deres lovlige forbrug højt og dermed neutralisere argumentet for ulovlig adfærd. Hos brugere, der har et stort forbrug af ulovligt digitalt indhold, kan tal på andres faktiske adfærd gøre, at disse forbrugere bliver klar over, at deres forbrug af ulovligt digitalt indhold er større end gennemsnittet. Tal nænsomt om (det ubevidste) hykleri Træd ikke på den dårlige samvittighed. Det er som nævnt ikke ønskværdigt at vække rationaliseringsevnens selvforsvar. 38 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

21 09 Fortæl den positive historie Historier inspirerer. Fortæller man den positive brugerhistorie, følger andre brugere ofte det gode eksempel og fortæller man den negative brugerhistorie, følger andre brugere det dårlige eksempel. Da skattemyndighederne i England lavede en kampagne mod fejl i skatteoplysningerne og kommunikerede med negative eksempler om skattesnyd etc., havde det den stik modsatte effekt. Det førte til en stigning på 22 % i skattefusk det følgende år for skattebetalerne lærte fusk af fuskerne og blev bekræftet i, at det var normalt at snyde i skat. Husk at det ofte er muligt at rammesætte tilskyndelser til lovlig adfærd positivt i stedet for negativt. Interaktionen med forbrugerne bliver rammesat af den tone, kommunikationen foregår i. Kommunikér om den positive udvikling, og hvor udbredt lovlige tjenester er, hvor variende indhold de tilbyder, hvor lette de er at bruge, og hvor mange mennesker bruger dem. Fortæl ikke forbrugerne hvad de ikke må fortæl forbrugerne hvad de gerne må Fokusér på mulighederne og den lette tilgængelighed ved de mange lovlige tilbud. Husk at ulovlig fildeling og søgning også er et ønske fra forbrugeren om at finde godt kulturelt indhold. Bekræft forbrugerne i deres interesse for film, musik eller bøger. Kom forbrugeren i møde og oplys om, at der findes sider med et større udvalg og i bedre kvalitet som måske vil passe bedre til brugerens behov. Eksempel En af de grundlæggende præmisser for Share With Care er at fokusere på positive budskaber. Konkret blev det fx gjort i forbindelse med blokeringssiderne, hvor fokus blev flyttet fra den ulovlige handling, der skulle til at udføres, hen mod de lovlige muligheder for faktisk at forbruge kultur på en bæredygtig måde. Læs meget mere om Share With Care på sharewithcare.dk, hvor du finder månedsrapporter, beskrivelser af de digitale værktøjer og vores evaluering i sin fulde længde. 40 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

22 Share With Care Højbro Plads København K 42

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd?

Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd? Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd? Poli&kere vil kun få succes, hvis de forsøger at behandle mennesker som de fak&sk er, i modsætning &l, hvordan de gerne vil have, at de er.

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013!

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013! UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013 2 Månedsrapport #4 En væsentlig del af Share With Care (SWC)-indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle og udvikle undersøgelserne er at opnå

Læs mere

ALTERNATIV OPHAVSRET

ALTERNATIV OPHAVSRET . ALTERNATIV OPHAVSRET DAGENS PROGRAM Kl. 9:0010:00 Om alternativ ophavsret Om Creative Commons Creative Commons Mix Tape 15 min. pause Se filmen: RIP! A Remix manifesto Kl. 11.4512.15 Frokostpause Om

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Karen-Margrethe Hansen Bager

Karen-Margrethe Hansen Bager Kickstart, 2. nov. 2011 100 sider på 10 min. Titel: Oplevelsesledelse og begivenhedsledelse Veje til øget motivation i offentlige virksomheder Belyst ved case fra Bornholms Regionskommune Politisk og Administrativt

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere