HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD"

Transkript

1 Share with care HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

2 INDHOLD Intro 5 Bag om SWC 7 Filosofien bag SWC 11 Aktiviteter i SWC 15 9 IDEER TIL AT PÅVIRKE ADFÆRD 01 Udnyt digitale kontaktpunkter Mærk debatklimaet Forbrugeren lyver sjældent med vilje Sociale normer kan påvirkes Fordriv frygten for at miste Moral er relativ Giv brugeren valgmuligheder Udnyt brugerens positive selvfølelse Fortæl den positive historie 40 Redigeret af Mette Bom og Mikala Poulsen Layout: 2 By Hand and Heart HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

3 INTRO Formålet med denne håndbog er at dele, hvad Share With Care-kampagnen har lært os om digitale kulturbrugere, deres adfærd og at formidle nogle metoder til at påvirke denne adfærd. Helt grundlæggende har vi med baggrund i enkle test og undersøgelser opnået en ny forståelse af den digitale brugers adfærd. Denne nye viden kan vi bruge fremover i arbejdet med positiv adfærdspåvirkning. Kampagnen har også givet os et opløftende bevis på, at det faktisk er muligt at påvirke brugernes digitale adfærd på internettet og det endda med små og enkle værktøjer og positiv kommunikation. Denne lille håndbog er derfor et koncentrat af de vigtigste erfaringer fra Share With Care-kampagnen. Her omsætter vi vores nye erfaringer om påvirkning af brugeradfærd til 9 håndgribelige måder at skabe positive adfærdsændringer på. Vi håber, at alle der arbejder med digitale tjenester og brugeradfærd, vil få gavn af håndbogen, som en enkel guide til positiv adfærdsforandring. Med venlig hilsen Kulturministeriet, Teleindustrien, Dansk Industri/ITEK og RettighedsAlliancen 4 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

4 Bag om swc Kampagnen Share With Care (SWC) havde sit afsæt i det digitale kulturliv anno 2012, hvor diskussionen om piratkopiering af kreativt indhold (musik, film, spil og litteratur) delte vandene og hvor fronterne var trukket skarpt op imellem teleudbyderne, rettighedshaverne, myndighederne, kunstnerne og brugerne. Tiden var præget af et lovligt marked med digitale tjenester i hurtig vækst udfordret af et piratmarked med en endnu højere vækstrate. På baggrund af flere års forhandlinger mellem branchens interessenter lancerede Kulturministeriet i sommeren 2012 en ophavsretspakke med 8 initiativer, hvoraf ét var en fælles oplysningsindsats mellem de tre parter: Telebranchen, Rettighedsbranchen og Kulturministeriet, der hver bidrog med 1 mio. kr. i kampagnen. Derudover blev Forbrugerrådet inviteret med som forbrugernes repræsentant i arbejdet med at udvikle kampagnekonceptet. 6 Foto: Jack Fussel Kulturministeriet, Teleindustrien, RettighedsAlliancen og DI ITEK blev i 2012 enige om sammen at søsætte kampagnen Share With Care. En oplysningsindsats, der både havde til formål at styrke samarbejdet mellem interessenterne og udbrede kendskabet til de lovlige tjenester til forbrugerne. HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

5 Share With Care betyder del med omtanke på engelsk. Navnet er en videreudvikling af internetpiraternes kampråb Sharing is Caring. Tanken bag navnet er, at mennesker elsker kultur og oplevelser, og elsker at dele det. Kampagnen forsøger ikke at ændre ved denne indstilling, men opfordrer blot til at drage omsorg for kulturen ved at tænke sig om, når man deler og downloader. Fra begyndelsen var der enighed blandt projektejerne om, at Share With Care skulle være positiv; kampagnen skulle fokusere på de mange gode muligheder for lovlig digital adgang til musik, film, bøger osv. Samtidig var der en stor åbenhed overfor at prøve noget nyt. Derfor blev de nyeste metoder inden for kampagner såsom nudging og adfærdsdesign taget i brug for at teste brugeradfærd, og hvordan man med en positiv tilgang kan påvirke eller puffe brugerne hen imod lovlige digitale løsninger og tjenester. Det har været af afgørende betydning for kampagnens succes, at det var en bred interessentgruppe, der sluttede op om dette budskab. Nemlig ønsket om at stimulere en brugeradfærd, der støtter lovlige løsninger fremfor ulovlige. Share With Care har udover at etablere stærke konstruktive bånd mellem de forskellige aktører på nettet også formået at skabe en ny og bedre forståelse af digital brugeradfærd. Begge væsentlige succesparametre i arbejdet med at skabe en sund digital kultur. Ambitionen om at styrke et bæredygtigt kulturforbrug gennem positiv påvirkning af normer har gjort Share With Care til en utraditionel oplysningsindsats og samtidigt en indsats, der arbejder på brugerens præmisser og tager imod digitaliseringens muligheder. Håndbog til digital brugeradfærd er til dem og de brancher, der beskæftiger sig med medieog kulturforbrugeres adfærd på internettet, og bogen vil: give råd og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med og påvirke brugeradfærd og holdninger videreformidle ny indsigt og viden om brugeradfærd, som kan fungere som platform for fremtidige aktiviteter Data og alle erfaringer fra kampagnen er blevet analyseret i perspektiv af international adfærdsforskning. Vi har i SWC ønsket at bekræfte alle vores iagttagelsers validitet og brugbarhed ved at sammenholde dem med resultaterne fra internationale forskningsindsatser og praksiserfaringer med adfærdspåvirkning. Dette gør vi også, fordi vi mener, at den digitale brugeradfærd skal ses i tråd med vores kendskab til helt almindelig menneskelig opførsel. Mennesker har ikke pludselig udviklet nye adfærdsmønstre, blot fordi adfærden er blevet digital vi har blot fået mange nye muligheder for at gøre meget mere af det, vi altid har gjort. God fornøjelse! 8 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

6 Filosofien Bag swc Share With Care en ny tilgang Adfærdsforskning har gennem de seneste årtier tilvejebragt ny viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger. En forskning som gør op med forståelsen af brugere som bevidste, rationelle beslutningstagere, der handler i direkte tråd med deres viden, fornuft og holdninger. I stedet skal nutidens digitale brugere forstås som travle mennesker med mange gøremål og behov, der træffer deres beslutninger på baggrund af umiddelbare behov og sociale normer. Det betyder, at oplysningsindsatser, som ønsker at påvirke eller ændre en given digital adfærd, bør have mindre fokus på at oplyse og belære og mere fokus på at forstå og kende de mentale genveje som brugeren anvender i en given digital situation. Det var denne tankegang, der inspirerede Share With Cares projektejere til at prøve noget nyt efter mange års mere traditionelle oplysningskampagner og hidsige debatter. Share With Care blev derfor en indsats baseret på den seneste viden og forskning inden for adfærdsdesign og nudging. 10 Foto: KL.7 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

7 Tankegangen bygger på følgende fire principper: 1. Fokus på brugernes positive adfærd Hjørnestenen i positiv psykologi og kommunikation, at rose i stedet for at skælde ud, viser også i adfærdsforskning, at man flytter mere adfærd ved at tilskynde en ønsket adfærd end ved at fraråde en uønsket. Dette står i kontrast til mange tidligere kampagner på området, som har lagt vægt på den ulovlige adfærd, fx piratkopiering, dens konsekvenser og straf. I Share With Care fokuserer vi på det, brugerne gør rigtigt, og opmuntrer i stedet for at skælde ud. Det er en grundlæggende præmis for tankegangen altid at kommunikere positive budskaber fremfor negative. 2.Vaner fremfor holdning Menneskers handlinger er styret af sociale normer. Vi følger ofte ubevidst flokken og vi er også underlagt flokkens normer, når vi udtrykker vores egne holdninger i diskussioner, debatter, analyser, interviews og spørgeskemaer. Derfor afspejler vores holdninger i disse sammenhænge oftere, hvordan vi gerne vil være, end hvordan vi rent faktisk er. Derfor har Share With Care ikke fokuseret på at påvirke brugernes digitale adfærd ved at påvirke brugernes holdninger, men har i stedet fokuseret på at påvirke adfærden gennem nudging at puffe brugeren i kontaktpunktet eller brugsøjeblikket i retning mod den lovlige adfærd. 3. Service frem for snak Share With Care forsøger ikke at tale forbrugerne over i ny adfærd, men arbejder i stedet med at gøre det let for brugeren at gøre det rigtige ved at tilbyde en henvisning til lovlige tjenester eller lovlig adfærd. Og gøre den lovlige adfærd så let og bekvem som muligt for brugeren at vælge. Fx ved at henvise til lovlige tjenester på de blokeringssider, som brugere møder, når de søger ulovlige indholdstjenester. Vi lader brugerne blive i behovssituationen forbrug af kulturindhold men giver dem mulighed for at kunne stille deres behov med lovlige tjenester i stedet. 4. Skabelse af nye normer Hvis man vil skabe en ny adfærdsnorm, nytter det ikke meget at tale til brugerens fornuft for at overbevise ham/hende om det umoralske i ikke at betale for kreativt indhold, da behovet for let og billig adgang til indhold nok vil vinde alligevel. Paradoksalt nok viser vores undersøgelser, at adfærd går forud for holdninger. Holdninger opstår først i det øjeblik, forbrugeren forsøger at rationalisere sin adfærd og ofte bliver holdningen derfor en selvretfærdiggørende efterrationalisering. Hvis man vil skabe nye adfærdsnormer, kan man derfor forsøge at skubbe til adfærden i forbrugsøjeblikket og samtidig synliggøre de mange (måske i brugerens eget netværk), der forbruger lovligt. Så skal holdningerne nok følge efter. Share With Care ønsker at skabe en ny almindelig lovlig adfærd, ved at fokusere på de positive fortællinger om brugbare lovlige tjenester, på de mange, der anvender dem, og bæredygtigheden og værdikæden i branchen, og understøtte normen om, at det er god stil at være lovlig. 12 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

8 Aktiviteter i swc Share With Care-kampagnen består af fire hovedaktiviteter; Online platforme sharewithcare.dk, Facebook og Twitter for at tilbyde uddybende information om kampagnens aktiviteter og opliste de lovlige tjenester. Offentlige events Happenings og aktiviteter på Roskilde Festival, Kulturnatten m.m. Synliggørelse og vidensdeling PR-arbejde, gå hjem-møder, netværksmøder, præsentationer, håndbog m.m. Metoder og værktøjer Fælles kommunikation på blokerede sider, webpuf, Kulturbarometer, Den Digitale Kulturtest og Camps. 14 Foto: Jack Fussel HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

9 De følgende 5 underaktiviteter var alle en del af SWC; 1. Blokeringsside bliver et vigtigt aktiv som nudgeside En af de mest interessante Share With Care-aktiviteter er de såkaldte blokeringssider. Når domstolene dømmer en tjeneste for ulovlig i Danmark, opsættes en såkaldt DNS-spærring på domænet, så brugerne ikke kan komme ind på den ulovlige tjeneste. Share With Care har sammen med de danske teleselskaber udarbejdet en ny, fælles tekst på blokeringssiden, som forklarer, at siden brugeren søgte, er blevet dømt ulovlig. Samtidig tilbydes brugeren et link til en lang liste over lovlige tjenester på sharewithcare.dk. Hvis brugeren ønsker yderligere viden om, hvorfor sitet er dømt ulovligt, er der også et link til yderligere information. Denne strategi har resulteret i mange besøg på Share With Cares side og et overraskende lille antal irriterede brugere. Nudgesiden guider altså helt udramatisk brugeren væk fra den ulovlige side og hen til de lovlige udbydere. Hele 59 % af alle de besøgende på sharewithcare.dk kommer via linket på nudgesiden. Det tyder på, at de brugere der potentielt var på vej til at anvende ulovlige fildelingssider er modtagelige for tilbuddet om information eller lovligt indhold andetsteds. En sidegevinst ved nudgesiden er, at vi går fra et negativt fokus til et positivt. I stedet for at påtale det kriminelle i brugerens potentielle handling hjælper vi brugeren videre i ønsket om at få stillet sit kulturbehov og denne gang med lovligt indhold. 2. Webpuf Webpuf-aktiviteten er en semi-blokeringsside, dvs. en side, der popper op på brugerens vej til en indholdsside med ulovligt indhold. Her bliver brugerne oplyst om, at de er på vej ind på en side med ulovligt indhold. Derefter stilles de frit overfor valget om at gå videre til den ulovlige side som de nu ved er ulovlig eller gå et andet sted hen. Dette er én af webpufs væsentligste pointer; at brugerne i det mindste bør være informeret om deres lovovertrædelser. Webpuf handler om at synliggøre og bevidstgøre de mange valg, brugerne træffer, når de finder digitalt indhold online. Aktiviteten tvinger i al sin enkelhed forbrugeren til at forholde sig bevidst til sin egen adfærd en adfærd man i dagligdagen måske ikke sætter spørgsmålstegn ved. Resultatet var markant: Hele 84 % fravalgte at fortsætte ind på den ulovlige side. Denne webpuf-aktivitet lykkes med at gøre forbrugeren bevidst om ofte ubevidste, vanestyrede handlinger og sætter brugeren i stand til at træffe et informeret valg. Dermed bliver der sammenfald mellem handling, holdning og konsekvens og i det afgørende øjeblik vælger langt de fleste brugere at handle lovligt. I Share With Cares månedsrapport #5 offentligt tilgængelig på kan du læse mere om webpuf. 16 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

10 3. Kulturbarometret Debatten om ophavsret har i mange år været præget af en konflikt mellem to hensyn; brugernes ønske om informationsfrihed og rettighedsejernes kommercielle hensyn. Denne interessekonflikt har ført til oprørte debatter og en vis berøringsangst overfor diskussioner af lov og orden på internettet. Siden da er der sket meget, og der er nu et væld af attraktive lovlige internettjenester men det er i dag også en lukrativ indtægtskilde at drive ulovlige sider. Den oprindelige interessekonflikt er derfor stadig i live. Share With Care iværksatte et debatanalyseværktøj, vi kaldte for Kulturbarometeret, for at efterprøve, om det stadig var idealet om informationsfrihed, der motiverer ulovlig fildeling, eller om brugernes motivation har forandret sig siden internettets spæde begyndelse. Vores formål var at undersøge, hvilke slags indvendinger en håndhævelse af ophavsretten på internettet ville blive mødt med. Kulturbarometret blev udviklet med henblik på at opnå indsigt i danskernes holdninger til digitalt indhold ved at crawle internetdebatten igennem for kommentarer og debattråde om lovligt og ulovligt digitalt kulturforbrug. Dermed kunne vi få et billede af, hvordan tema og tone i debatten ændrer sig over tid. Kulturbarometret lærte os, at idealet om informationsfrihed kun driver en marginal minoritet af internetpiraterne, og at økonomiske, praktiske og pragmatiske begrundelser i dag er den primære motivation for ulovlig fildeling. 4. Den Digitale Kulturtest Den Digitale Kulturtest er en mobilapp, som kan teste brugernes viden og fordomme om kulturforbrug. Testen spørger til brugernes viden om ophavsret i forskellige konkrete sammenhænge og undersøger deres viden om, hvordan de stiller sig overfor rettighedshavere og omvendt. Samtidig undersøger testen deres syn på egen og andres lovlige/ulovlige brugeres adfærd og afdækker dermed normen på området. Selvom Den Digitale Kulturtest ligner et klassisk, digitalt spørgeskema, er den også designet til to andre formål. For det første at sikre forbrugeren et oplyst debatgrundlag. Når testen afsluttes, får brugeren en melding om, hvor mange rigtige svar vedkommende havde i forhold til sine klassekammerater, sine jævnaldrende og resten af Danmark. For det andet er Den Digitale Kulturtest et redskab til at puffe til adfærdsnormer. Respondenten får til sidst vist forskellen mellem, hvor meget vedkommende oplever, at de andre downloader ulovligt, og hvor meget de andre selv mener, de downloader ulovligt. Testen viste, at næsten alle tror, at alle andre er meget mere ulovlige end dem selv. Ved at vise, det ikke forholder sig sådan, punkteres opfattelsen af og normen om at alle de andre gør det. 18 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

11 5. Camps Ideen med camps er at involvere den primære målgruppe unge digitale kulturforbrugere til sammen med branchefolk at finde løsninger på udfordringen om ophavsret, digitalt indhold og tjenester. SWC udførte to camps som en konceptudviklingskonkurrence, hvor vinderne fik en økonomisk gevinst, som skal hjælpe dem videre med at lave et proof-of-concept på deres idé. Gennem en mængde tilknyttede branchespecialister og mentorer fra forskellige dele af kulturbranchen bliver det samtidig tydeligt for de unge, hvor kompleks problemstillingen om nutidens ophavsret egentlig er. Samtidig skaber camps masser af billeder og video til web og facebook med optagelser af virkelige mennesker, som prøver at løse problemerne og en metafortælling om, at vi alle er ansvarlige for vores fælles digitale fremtid. Camps danner også grundlag for en kvalitativ analyse af målgruppens motiver og incitamenter til, og barrierer mod, at downloade og streame både lovligt og ulovligt. I de fem Share With Care månedsrapporter offentligt tilgængelige på kan du læse meget mere om alle kampagnens aktiviteter. 20 Foto: Rasmus Degnbol HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

12 9 Idéer TIL AT PÅVIRKE ADFÆRD 22 Foto: Share With Care HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

13 01 Udnyt de digitale kontaktpunkter Digitale kontaktpunkter er dér, hvor forbrugerne møder virksomheden online. Med den rette strategi kan selv de mest negative kontaktpunkter som fx en blokeringsside vendes til et relevant og positivt puf i den rigtige retning. Virksomheden kan også ubesværet og næsten omkostningsløst måle effekten af denne interaktion med brugeren. Eksempel Share With Care fokuserede netop på kontaktpunkter i aktiviteten Nudge-side og webpuf: Dér hvor brugeren er lige ved at udføre ulovlig online adfærd. Den redesignede blokeringsside og webpuf er eksempler på kontaktpunkter, der som udgangspunkt er negative: Forbrugerne er frustrerede over, at de ikke kan finde eller tilgå det indhold, de leder efter. I Share With Cares version blev adgangen til det ulovlige indhold blokeret men i stedet for en løftet pegefinger hjalp nudgesiden brugeren videre til relevant indhold. Et negativt kontaktpunkt kan vendes til et positivt Ligger dit indhold fx på YouTube, Vimeo, Facebook, er det en oplagt mulighed for at skabe positive digitale kontaktpunkter med forbrugeren. I stedet for blot at blokere indholdet, uden yderligere aktiviteter, anbefaler vi at bruge modellen fra nudgesiden. Blokér indholdet. Vis brugeren videre til lovligt indhold. Oplys om, hvorfor det ulovlige indhold er fjernet. Denne model er filmproducenter allerede ved at implementere i forbindelse med ulovlige YouTube-videoer. Sørg for at tonen i adfærdspunktet er konkret og positiv Belærende ord eller trusler øger ikke sandsynligheden for lovlig adfærd. Tværtimod kan det opildne til ufrugtbare diskussioner og give bagslag. Brugerne vil i bund og grund bare gerne se det indhold, de søgte; hjælp dem derfor videre til attraktive lovlige tjenester. Tænk på Google-vejen til jeres produkt og indhold: Prøv at søge på noget af jeres specifikke indhold, og se, hvad der kommer frem af resultater. Når brugeren leder efter indhold, søger brugeren direkte på produktnavnet, og bliver oftest tilbudt links til ulovlige tjenester som det første. Derfor er det næsten altid en overvejelse værd at vurdere, hvordan man selv kan komme i betragtning i søgningen og ad den vej guide brugeren over mod de lovlige muligheder. 24 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

14 02 Mærk debatklimaet Forbrug af ulovligt digitalt indhold har historisk set været opfattet som en moralsk og ideologisk diskussion. Derfor har meget af rettighedsarbejdet drejet sig om forbrugernes moralske stillingtagen til området. I den henseende har Share With Care skabt en vigtig ny indsigt. Alt debatanalysearbejdet fra Kulturbarometret tyder nemlig på, at adfærden i højere og højere grad er drevet af, hvor nemt og billigt det pågældende indhold kan skaffes med andre ord: bekvemmelighed. Brugerne vil nyde musik, film, bøger eller andet indhold øjeblikkeligt til en god pris, og dette hensyn trumfer de moralske overvejelser. I Kulturbarometret har vi set, at bl.a. opblomstringen af lovlige streamingtjenester på fx musik og serier gør, at den ideologiske diskussion er så godt som forstummet og erstattet af en debat om pris og tilgængelighed. Kulturbarometeret viser, at forbrugere af ulovligt digitalt indhold først og fremmest er behovsstyrede og derfor debatterer de oftest ud fra egne behov. Brugernes efterrationaliseringer og selvmodsigelser er ømtålelige og skal derfor imødekommes med omtanke og disse erfaringer giver anledning til tre debatanbefalinger: Find winwin-argumentet og forsøg altid at kommunikere i en fælles forståelse af fælles vinding. Brugeren tænker oftest blot i at få tilfredsstillet sit behov, og dette kan imødekommes med konstruktive appeller. Find den positive brugerfortælling frem som modsvar og appellér til at lade den danne norm for andre brugere. Argumentér objektivt og undgå følelsesappeller. Disse ansporer ofte blot brugeren til at efterrationalisere sine ulovlige handlinger moralsk. Fokusér på konstruktivt at stille brugerens behov for kultur. Eksempel Da Share With Care blokerede fire ulovlige fildelingssider, opstod der stort set ingen reaktion i pressen eller internetdebatten. Blokeringen fremprovokerede ingen idealistisk debat der var simpelthen ikke tilstrækkelig konflikt i emnet. Til gengæld debatteres der ivrigt om pris og tilgængelighed for i sidste ende er netop dette brugernes vigtigste parametre. 26 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

15 03 forbrugeren lyver sjældent med vilje Forbrugere vil ofte bare gerne forbruge. Af og til bryder de derfor deres egne ideologiske principper i dagligdagens behov for kultur. Derfor bør man måle på, hvad forbrugerne gør, og ikke hvad de siger, de gør. I Share With Care skelner vi derfor imellem resultater fra adfærdsundersøgelser og besvarelser fra spørgeundersøgelser. Når forbrugerne bliver spurgt, kan de svare ét og gøre noget andet i virkeligheden. Denne forskel er næsten aldrig gjort i ond mening, ofte fordi det sker fuldstændig ubevidst. Vi kan således sagtens synes, at kunstnere bør betales for i næste øjeblik at forbryde os mod dette ideal gennem ulovlig adfærd. Eksempel I forbindelse med en EU-undersøgelse (OHIM), hvor 96 % af respondenterne svarede Ja til, at kunstnerne skulle have betaling for deres arbejde, så man tydeligt uoverensstemmelsen mellem ideologisk selvopfattelse og faktiske handlinger. I samme undersøgelse svarede 42 % dog, at ulovlig fildeling er i orden så længe det kun er til eget forbrug. Dette kan meget vel være et forsøg på at efterrationalisere sin egen ulovlige adfærd som bl.a. Kulturbarometeret har påvist. Praktisk brug af spørgeskemaer Data der viser, hvad forbrugerne rent faktisk gør adfærdsdata er derfor at foretrække på dette område. Ideelt set skal indsatsers effektivitet måles på faktiske adfærdsændringer. Benyttes spørgeskemaer alligevel, skal man drage sine konklusioner med omtanke. Fra SWCs spørgeskemaer så vi tre tendenser: 1. Når vi spørger forbrugerne om deres tidligere adfærd, får vi svar på, hvad de har oplevet, de gjorde. Det er ikke lig med faktisk adfærd. 2. Når vi spørger forbrugerne om, hvad de synes er moralsk rigtig adfærd, får vi svar på, hvad de har tænkt sig (eller ønsker) at gøre. Det er ikke lig med faktisk adfærd. 3. Når vi spørger til vurderinger af andres adfærd, får vi indikationer på, om adfærden er socialt acceptabel. Hvis respondenter vurderer de andre hårdt fx siger at andre har et stort ulovligt forbrug af digitalt online indhold peger det på en svag social norm: Ja, det er måske forkert, men alle andre gør det jo. Spørgeskemaer er bestemt ikke værdiløse, men de bør benyttes med en sikker viden om konklusionsgrundlaget. Share With Care benyttede fx positive selvvurderinger til at understøtte en positiv social norm og det kan igen flytte adfærd i den rigtige retning. Implementeringen af webpuf er et eksempel fra Share With Care på at tilskynde forbrugerne til at forholde sig aktivt til deres adfærd. 28 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

16 04 sociale normer kan påvirkes Sociale normer er uskrevne regler, der påvirker adfærd i grupper og samfund. Mennesker vil ofte følge disse normer, fordi vi helt basalt set er flokdyr. Derfor kan menneskers adfærd ændres ved at påvirke eller fremhæve flokkens sociale normer. Eksempel Nudge-kommunikation er blevet brugt til at ændre adfærd i hotelindustrien. Målsætningen var her, at få hotelgæster til at genbruge deres håndklæder. På badeværelserne i hvert værelse blev der hængt skilte op med følgende tekst: Størstedelen af de besøgende på netop dette værelse genbruger deres håndklæde mindst én gang i løbet af deres ophold. Skiltene resulterede i, at hotellets håndklæder blev genbrugt % mere end ved det tidligere skilt med en opfordring om at tænke på miljøet: Tænk på miljøet Genbrug dit håndklæde. Sociale normer kan bruges til at flytte adfærd. Nedenfor fem eksempler på brug. Vi orienterer os altid socialt nogle gange bevidst, andre gange helt ubevidst. Henvisninger til hvad langt de fleste andre gør, har i utallige forsøg vist sig at kunne flytte adfærd. Informér derfor om de positive sociale normer, fx hvor mange der bruger lovlige tjenester. Husk at sociale normer også påvirker folks adfærd negativt. Derfor skal forbrugerne ikke informeres om alle dem, der forbruger ulovligt indhold for den fortælling er med til at retfærdiggøre egen ulovlig adfærd. Man kan kommunikere på andres oplevelse af egen adfærd også selvom det ikke er direkte udtryk for deres faktiske adfærd. Fx at 96 % af respondenterne i en EU-undersøgelse synes, at kunstnerne skal betales for deres arbejde. Vidste du, at 96 % af alle europæere mener, at det er vigtigt, at kunstnerne får penge for deres arbejde? Kilde: OHIM Rapport 2013 Sociale normer skal vækkes i den rette kontekst fx lige når den ulovlige adfærd er ved at finde sted. 30 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

17 05 Fordriv frygten for at miste Forskning indenfor kognitiv psykologi viser, at frygten for tab påvirker os dobbelt så meget som forventningen om gevinst den såkaldte tabsaversion. Eksempel I Kulturbarometret så vi et eksempel på tabsaversion, da vi undersøgte kommentarer i forbindelse med blokeringen af musikstreamingtjenesten Grooveshark. Kommentarerne fokuserede ensidigt på følelsen af tabet af noget, de var rigtig glade for og ofte brugte. Forbrugerne havde været glade for tjenesten, og det gjorde ondt at give slip. Og denne tilstand bliver kun overeksponeret, hvis kommunikationen omkring blokering er skarp, taler dårligt om tjenesten og berøver forbrugerens gode. Forbrugerne kan ikke lide at miste. Lukkes en tjeneste på nettet, lovlig eller ej, gør det derfor ondt på de forbrugere, der mister adgangen til siden. Tabsfølelsen kan potentielt nedbringes ved at følge nedenstående råd. Undlad at tale om, hvad forbrugeren mister Fokusér kommunikation på, hvad forbrugeren har af muligheder for at få let, lovlig adgang til det indhold, brugeren søgte på den blokerede side. Prøv at designe en glidende overgang fra ulovlig tjeneste til de lovlige, således at forbrugeren ikke oplever et hul i sine behov fx ved at tilbyde gratis adgang til en lovlig side i en tidsbegrænset periode. Fokusér på forbrugerens behov, ikke på lov og ret. Lad kommunikationen styres af forbrugerens behov. Brug en servicestrategi i stedet for en juridisk strategi. 32 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

18 06 moral er relativ Selvom vi tror, moral er en fast størrelse, så er moral ofte noget, vi argumenterer os frem til efter en given adfærd. Vi kan mene, at noget i princippet er moralsk forkert, men udfører alligevel handlingen i en konkret situation. Efterfølgende er vi gode til at komme med argumenter for, hvorfor moralbruddet er i orden lige præcis i den givne sammenhæng. Tommelfingerregelen er, at jo lettere det er at rationalisere en adfærd, des mindre uetisk er den. Og ulovlig fildeling er meget let at efterrationalisere med argumenter om alt fra manglende tilgængelighed af lovligt indhold til fri deling af kultur. Eksempel Eksemplet fra EU-undersøgelsen kan igen anskueliggøre forskellen på, hvad respondenterne mener er ideologisk rigtigt (kunstnerne skal have betaling) og de reelle konsekvenser for egne handlinger (ulovlig fildeling er OK, når det kun er til mig selv). I undersøgelsen er det endda i særlig grad på spil, da respondenterne de facto fritager netop sig selv fra at skulle efterleve ideologien. Forbrugere skaber deres egen moral. Det har indflydelse på, hvordan man skal henvende sig til dem. Kommunikér ikke med en moraliserende oplysningskampagne Man vil oftest tabe til forbrugernes rationalisering af deres adfærd. Ved at være moraliserende overfor forbrugerne risikerer man, at fremprovokere et nyopfundet moralsk modsvar, jeg synes ikke man skal betale for kultur, som kan immunisere forbrugeren. Puf til brugernes adfærd ikke til deres samvittighed Ofte kan det bedst betale sig at undgå at prøve at påvirke holdninger og gå direkte efter at påvirke forbrugernes faktiske adfærd. Det er fx tanken ved nudgesiden, hvor fokus netop flyttes fra forbrugernes holdninger og moralske intentioner over på en pragmatisk søgen efter indhold. Billedligt kan man sige, at den gamle blokeringsside var den belærende skole- eller politimester, og den nye nudgeside er turistguiden, der tager forbrugerne i hånden og puffer dem let i retning af de lovlige muligheder. Når først forbrugerne ændrer adfærd, resulterer det ofte i ændrede holdninger eller nye efterrationaliseringer, der passer godt på den nye lovlige adfærd. Og når volumen af lovlig adfærd er tilstrækkelig stor, vil det ændre den sociale norm på området, og de positive sociale normer er som tidligere nævnt værd at kommunikere til forbrugerne. 34 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

19 07 Giv brugeren valgmuligheder Mennesker kan godt lide at have vished og kunne overskue deres valgmuligheder. Det gør, at vi føler, at vi har styr på situationen, fordi det i sidste ende er os selv, der har overtaget. Husk dog, at for mange valgmuligheder kan føre til handlingslammelse og at et lille skub over mod den bedste beslutning ofte er kærkommen. Eksempel Share With Cares eget webpuf er et eksempel på at lægge valget i hænderne på forbrugerne. I stedet for blot at blokere adgangen til ulovlige sider uden videre får forbrugerne oplysning om, at den pågældende ulovlige side ikke sikrer kunstnerne deres betaling. Herefter kan forbrugerne aktivt beslutte, om de vil fortsætte ind på siden. Det kan betale sig at overveje, hvordan valg præsenteres for forbrugerne. Her er nogle eksempler på, hvordan forbrugerens valg kan påvirkes: Giv ikke kun én valgmulighed (om muligt), hvor forbrugerne skal flytte deres adfærd hen. Giv dem flere (men ikke for mange) valgmuligheder så føler de kontrol og selvstændig indflydelse på valget. En melding som Men valget er dit i et kontaktpunkt vil øge den ønskede adfærd markant. Share With Cares webpuf var et eksempel på at flytte beslutningskraften ud til forbrugerne. Præsentér kun forbrugeren for relevante alternativer. Søger forbrugerne på ulovlig musik, skal de ikke i samme ombæring se listen over filmtjenester. Det viser sig, at kun ca. 16 % vælger at fortsætte til den ulovlige side, når de stilles overfor det aktive valg. De resterende 84 % søger væk. Her er det værd at bemærke, at alle brugerne oprindeligt havde søgt direkte efter den ulovlige side og altså måske først blev bevidst om ulovligheden i det øjeblik, de lærte deres valgmuligheder at kende. 36 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

20 08 Udnyt brugerens positive selvfølelse Når mennesker beskriver deres egen adfærd, har de en tendens til at overdrive positivt. Til gengæld har vi en tendens til at vurdere andres adfærd værre end vores egen. Det betyder, at vi ofte ser vores egen adfærd som over middel i forhold til andre. Eksempel I Share With Care så vi også denne tendens til at overvurdere sig selv i Kulturtesten, som var et tilbagevendende indslag. Respondenterne blev her spurgt, hvor meget af eget og andres digitale kulturforbrug der var lovligt. Helt generelt vurderede respondenterne 75,14 % af deres digitale medieforbrug som lovligt. Vurderingen blev straks hårdere, når det gjaldt Andre, som generelt bliver vurderet til en lovlighed på 56,2 %. Respondenterne vurderer altså, at alle andre har næsten dobbelt så meget mere ulovligt medieforbrug. Tallene fra Kulturtesten er interessante, fordi den hårde dom af andre også peger indirekte på en social accept af egen ulovlig adfærd: Alle andre gør det, og jeg gør det endda mindre end dem!. Nedenfor er tre råd til at afbøde effekten af selvovervurdering. Tag ikke forbrugernes selvvurdering for gode varer Hvis forbrugerne siger, at de er lovlige, så lad dem forpligte sig på deres postulat. Og jo tættere på adfærdsøjeblikket, jo bedre. Det kunne konkret ske ved at lade forbrugere bekræfte holdningen om, at kunstnere skal have betaling for deres materiale mens de forbruger. Kommunikér på andres lovlige adfærd Det kan vise forbrugerne, at andre også vurderer deres lovlige forbrug højt og dermed neutralisere argumentet for ulovlig adfærd. Hos brugere, der har et stort forbrug af ulovligt digitalt indhold, kan tal på andres faktiske adfærd gøre, at disse forbrugere bliver klar over, at deres forbrug af ulovligt digitalt indhold er større end gennemsnittet. Tal nænsomt om (det ubevidste) hykleri Træd ikke på den dårlige samvittighed. Det er som nævnt ikke ønskværdigt at vække rationaliseringsevnens selvforsvar. 38 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

21 09 Fortæl den positive historie Historier inspirerer. Fortæller man den positive brugerhistorie, følger andre brugere ofte det gode eksempel og fortæller man den negative brugerhistorie, følger andre brugere det dårlige eksempel. Da skattemyndighederne i England lavede en kampagne mod fejl i skatteoplysningerne og kommunikerede med negative eksempler om skattesnyd etc., havde det den stik modsatte effekt. Det førte til en stigning på 22 % i skattefusk det følgende år for skattebetalerne lærte fusk af fuskerne og blev bekræftet i, at det var normalt at snyde i skat. Husk at det ofte er muligt at rammesætte tilskyndelser til lovlig adfærd positivt i stedet for negativt. Interaktionen med forbrugerne bliver rammesat af den tone, kommunikationen foregår i. Kommunikér om den positive udvikling, og hvor udbredt lovlige tjenester er, hvor variende indhold de tilbyder, hvor lette de er at bruge, og hvor mange mennesker bruger dem. Fortæl ikke forbrugerne hvad de ikke må fortæl forbrugerne hvad de gerne må Fokusér på mulighederne og den lette tilgængelighed ved de mange lovlige tilbud. Husk at ulovlig fildeling og søgning også er et ønske fra forbrugeren om at finde godt kulturelt indhold. Bekræft forbrugerne i deres interesse for film, musik eller bøger. Kom forbrugeren i møde og oplys om, at der findes sider med et større udvalg og i bedre kvalitet som måske vil passe bedre til brugerens behov. Eksempel En af de grundlæggende præmisser for Share With Care er at fokusere på positive budskaber. Konkret blev det fx gjort i forbindelse med blokeringssiderne, hvor fokus blev flyttet fra den ulovlige handling, der skulle til at udføres, hen mod de lovlige muligheder for faktisk at forbruge kultur på en bæredygtig måde. Læs meget mere om Share With Care på sharewithcare.dk, hvor du finder månedsrapporter, beskrivelser af de digitale værktøjer og vores evaluering i sin fulde længde. 40 HÅNDBOG OM DIGITAL BRUGERADFÆRD ı V.02 ı

22 Share With Care Højbro Plads København K 42

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Undersøgelser Månedsrapport #1

Undersøgelser Månedsrapport #1 Undersøgelser Månedsrapport #1 2 [SHARE WITH CARE MÅNEDSRAPPORT 1] Månedsrapport #1 Dette er den første i en stribe månedlige rapporter om fund og indsigter skabt af Share With Care-indsatsen (SWC). Rapporten

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2

UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2 UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2 OKTOBER 2013 2 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Månedsrapport #2 En væsentlig del af Share With Care (SWC) indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR Den fysiske sikring er på plads, der er udarbejdet færdselspolitik og færdselsregler, men alligevel er der jævnligt arbejdsulykker, tilløb til ulykker og materielle skader. Det er virkeligheden for mange

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014!

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014! /KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014 2 Månedsrapport #5 En væsentlig del af Share With Care (SWC)-indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle og udvikle undersøgelserne er, at opnå

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Bilag til KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Kan det lade sig gøre at få studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd?

Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd? Tænk, hvis politik var baseret på menneskers faktiske adfærd? Poli&kere vil kun få succes, hvis de forsøger at behandle mennesker som de fak&sk er, i modsætning &l, hvordan de gerne vil have, at de er.

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Psykologi på staldgangen

Psykologi på staldgangen 25. oktober 2017 Herning Psykologi på staldgangen Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Lidt teori om hvordan, vores hjernen fungerer Hvorfor det er svært at skabe forandringer i hverdagen Hvad skal der til for

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd

Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt RettighedsAlliancen Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd Hvem er de digitale mellemmænd? Alle er del af en aktiv indholds fødekæde Flyt fra

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE:

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere