Indholdsfortegnelse Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indhold"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 Forord - Kodemanual... 5 Administrative koder - fælles... 6 Aflysning og udeblivelser... 7 Behandling af borgere bosat uden for Danmark samt asylansøgere...10 Cancerregistrering...12 Ventestatus...15 Henvisningsmåder...17 Afslutningsmåder...18 Kobling mellem afslutnings- og henvisningsmåde...19 Skrivning af henvisninger - interne...22 Indkomne henvisninger...23 Omvisitering af henvisninger...24 Betalingsmåde - udenamtspatienter...25 Udlevering af journaloplysninger...26 Registrering af medikamentel behandling...27 Sengeafsnit...31 Oversigt over procedurekoder...31 Oversigt over brevkoder i FPAS...32 Registrering af procedurekoder under indlæggelse...33 Specifikt ved epikriseskrivning...34 Rask ledsager...36 Indlæggelse FPAS G

2 Indlæggelse akut/planlagt FPAS G Udskrivning FPAS G Morspatienter, udskrives på tidspunkt og dato for mors Intern overflytning FPAS G Ved orlov Kontaktårsag v/epikrisekodning E-registrering Tilsyn assistancer Rekvirering af tilsyn fra anden afdeling Kodning og skrivning af tilsyn, Medicinsk Afdelings læger har gået Apopleksi Neurologi Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Infektionsmedicin (stikskader) Diagnostisk Center (DC) Oversigt over procedurekoder MAS-vejledning (kodning af kræftpakkeforløb) Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Endokrinologi Oversigt over procedurekoder Kodning i FPAS Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS

3 Oversigt over fraser i Cosmic...63 Reumatologi...69 Oversigt over procedurekoder...69 Oversigt over diagnosekoder...71 Oversigt over bookinggrupper...72 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...72 Oversigt over fraser i Cosmic...73 Diætist...77 Oversigt over procedurekoder...77 Oversigt over bookinggrupper...77 Kardiologi...78 Oversigt over procedurekoder...78 Vejledning i AK-behandling...78 Kodning af AK-behandling i FPAS...80 Kodning i FPAS...81 Pakkediagnoser...81 Oversigt over diagnosekoder...82 Oversigt over bookinggrupper...84 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...85 Oversigt over fraser i Cosmic...87 Lungemedicin...91 Oversigt over procedurekoder...91 Oversigt over diagnosekoder...93 Oversigt over bookinggrupper...94 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...94 Oversigt over fraser i Cosmic...96 Gastromedicin...99 Oversigt over procedurekoder...99 Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper

4 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Sårbehandling Oversigt over procedurekoder Oversigt over diagnosekoder Oversigt over teletolkningsapparater Oversigt over FAM-subakuttider Oversigt over Øjenfotoklinikken Visitering og -breve Oversigt over Garantiklinikker Diagnoseliste til -breve Oversigt over sektioner, lokaliteter og SKS-koder Svendborg-enheder der har sygehus S Hospice sygehus H Neurorehabiliteringen, Ringe Center Holmegaard Rygcentret Middelfart Henvisning til Mammakirurgisk Center, OUH Oversigt over afdelingsbetegnelser OUH Odense-enheder Oversigt over fraser, generelle

5 Forord - Kodemanual Kodemanualen er en vejledning i generel og specialespecifik brug af korrekt registrering på Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus. Samtidig er den tænkt som et opslagsværk f.eks. mhp. brevkoder, bookinggrupper m.v. Kodemanualen er udarbejdet af DRG-ansvarlig sekretær Merete Birkholm Hansen og ledende sekretær Thea Lindholm Larsen. Kodepraksis kan ikke som udgangspunkt fraviges i forhold til angivne vejledninger, men i det omfang, der er behov for tilføjelser og ændringer rettes henvendelse til DRG-ansvarlig sekretær Merete Birkholm Hansen. Kodemanualen vil blive gennemgået og revideret en gang årligt. Nærværende udgave er udarbejdet juni 2015 og er gældende frem til Cosmic-PAS implementeres. Juni 2015 Thea Lindholm Larsen Merete Birkholm Hansen Den henvises i øvrigt til Infonet, hvor altid senest godkendte og opdaterede kodemanuel er placeret: Infonet, dokument-id:

6 Administrative koder - fælles B VAA33A Telefonkonsultation med patient B VAA33B konsultation B VAC1 Brevsvar til patient B VAC20 Udfærdigelse af erklæringer/attester B VAA34 Kode til familiefokuserede sygeplejesamtaler (bruges i forskningsøjemed til denne samtaletype alene) Z AT0 Tolkebistand fra professionel tolk Z AT0B1 Tolkebistand fra teletolk Z Z0150 Journaloptagelse Z+ Z0151 Bruges som tillægskode til udeblivelse/afbud/aflysning af en almindelig kontrol, hvor der ikke er planlagt procedurer. Bruges ikke til et kontrolbesøg af alene. Z Z0152 Klinisk forskningsundersøgelse Z Z0179 Udlevering af journalmateriale (se specifikt vejledning for dette side 22). Specielle koder i forbindelse med udredningspatienter A AF8 Koden benyttes til alle ptt., der er henvist til udredning i forbindelse med forløbsoprettelsen. Dvs. første registrering af pt. A FX01D1 Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager A FX01D2 Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed A FX01D9 Udregningsplan udarbejdet pga. andre årsager A FX01A Færdigudredt, klinisk beslutning 30 dage, behandlingsbehov A FX01B Færdigudredt, klinisk beslutning 60 dage, behandlingsbehov A FX01C Færdigudredt, intet behandlingsbehov - 6

7 Aflysning og udeblivelser Z PP30 Proc. aflyst pga. pt s udeblivelse Z PP31 Proc aflyst, pt s afbud max. 1 dag før Z PP32 Proc. aflyst pt s tilstand max. 1 dag før Z PP33 Proc. aflyst, sygehuset max. 14 dage før planl. proc (når vi aflyser ambulatorier mindre end 14 dage før) Z PP33E Proc. aflyst pga. tekniske årsager Z PP38 Proc. aflyst af andre årsager Z PP38A Proc aflyst, pt's afbud min. 2d før planlagte proc Z PP38H Procedure aflyst pga. pt s død Z PP38J Proc. aflyst pga. omvisitering Der henvises for udeblivelser i øvrigt til infonet udeblivelsespolitik dokumentnr Vejledning i brug af aflysningskoder: Ovennævnte er et udpluk af de mest benyttede aflysningskoder. For fyldestgørende oversigt benyttes SKS-browser eller G- KODER (i FPAS). AFBUD, NYHENVISTE Når en ny pt. ringer afbud, skal dette altid registreres i FPAS med en passende ZPP-kode og ventestatus skal ændres til 23. Ventestatus 23 indberettes fra den første tilbudte tid dvs. hvis pt. ringer afbud den til den tilbudte tid den 20.03, er pt. ventende fra

8 Aflysning og udeblivelser AFBUD, KONTROL-PATIENTER Her registreres, hvis pt. melder afbud samme dag, som pågældende var tilsagt ellers ikke. UDEBLIVELSER, NYHENVISTE Når en ny pt. udebliver, skal dette altid registreres i FPAS med U i aktivitet og ZPP30 samt tillægskode. Ventestatus ændres til 23. Husk en patient er også udeblevet, selv om pågældende melder afbud efter den tilsagte tid. UDEBLIVELSER, KONTROL-PATIENTER Her registreres altid i FPAS med U i aktivitet og ZPP30 samt tillægskode. Husk en patient er også udeblevet selv om pågældende melder afbud efter den tilsagte tid. AFLYSNINGER Hvis vi aflyser ambulatorier mindre end 14 dage før tilsagt tid skal det registreres med ZPP33/ZPP33E samt tillægskode AFLYSNINGER VED KIRURGISKE INDGREB (K-koder) Skal altid registreres uanset årsag og tidspunkt. Hvis K-kode proceduren aflyses pga. udeblivelse, registreres U i aktivitet og derudover ZPP30 samt K-kode nedenunder som tillægskode. Hvis K-kode proceduren aflyses fra vores side, registreres et V i aktivitet og derudover den rette ZPP* kode alt efter hvor lang tid inden der aflyses samt K-kode nedenunder som tillægskode. Hvis K-kode procedure aflyses pga. afbud registreres med X/V i aktivitet og derudover den rette ZPP* kode samt K-kode nedenunder som tillægskode. - 8

9 REGISTRERING AF FLERE BESØG SAMME DAG VED AFBUD OG UDEBLIVELSER Hvis en patient har meldt afbud eller er udeblevet, og der samme dag er en anden kontakt til patienten fx brev eller telefon, er dette en ny registrering. - 9

10 Behandling af borgere bosat uden for Danmark samt asylansøgere EU-borgere Patienter har ret til gratis akut behandling samt ret til opfølgende/nødvendig behandling under det planlagte ophold i Danmark. Patienter med en kronisk lidelse (fx dialyse, diabetes) kan under ophold modtage planlagt/nødvendig behandling. Patienter skal vise deres blå sygesikringsbevis, vi tager kopi af kortet og sender til Regnskabsafdelingen. Vi skal oplyse konstrueret CPR, evt. Co-adresse og dato for, hvornår vi har set patienten. (hvis patienten ikke har et blåt sygesikringsbevis, skal de, når de kommer til deres hjemland, få oprettet et og sende kopi af dette til Regnskabsafdelingen, OUH, Att.: Britt Lundgreen ( ). Husk evt. at tage kopi af forsikringskort eller andet, hvis patienten ikke kan fremvise det blå sygesikringskort. Patienter har ikke ret til planlagt behandling i Danmark, disse skal afvises, undtagen ovennævnte behandling af kroniske patienter. Ovenstående gælder også borgere bosat i Grønland og på Færøerne - 10

11 Udlændinge bosat uden for EU Patienter har ret til gratis akut behandling, men de har ikke ret til opfølgende/nødvendig behandling. De skal ikke fremvise dokumentation. Patienter har ikke ret til planlagt behandling i Danmark, disse skal afvises. Behandling af asylansøgere Ved akut behandling kræves der ikke afregningsbilag/betalingsbilag fra Asylcentret. Ved planlagt behandling af asylansøgere (vi har modtaget en henvisning og indkaldt patienten), skal patienten medbringe et afregningsbilag/betalingsbilag fra Asylcentret, som vi sender til Regnskabsafdelingen, Att.: Britt Lundgreen. På afregningsbilaget skal vi påføre dato for undersøgelse/behandling og Afdeling (hvis det ikke er udfyldt fra Asylcentrets side). - 11

12 Cancerregistrering Når en anmeldelsespligtig sygdom er aktions- eller bidiagnose, er det obligatorisk at indberette anmeldelsesstatus som tillægskode til den anmeldelsespligtige diagnosekode. Indberetningskravet gælder alle patienttyper. Tillægskode Anmeldelsesstatus AZCA0 Anmeldelsesstatus endnu ikke angivet AZCA1 Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen AZCA3 Afdelingen er ikke involveret i primær diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen (må ikke anvendes ved aktionsdiagnoser) AZCA4 Sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen En canceranmeldelse skal som minimum have nedenstående tillægskoder: Diagnosegrundlag For at dokumentere, hvilke undersøgelser, der ligger til grund for diagnosen, skal der ved anmeldelsen registreres mindst én kode fra hver af nedenstående 2 grupper. Tillægskode Klinisk makroskopisk diagnosegrundlag AZCK0 Operation (inkl. biopsi) AZCK1 Endoskopisk undersøgelse/operation (inkl. biopsi) AZCK2 Billleddiagnostisk undersøgelse (røntgen, CT, MR, UL og lignende) AZCK3 Obduktion AZCK4 Klinisk undersøgelse (inkluderer eksploration, palpation og lignende) AZCKX Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse - 12

13 Cancerregistrering Tillægskode Klinisk mikroskopisk diagnosegrundlag AZCL0 Histologi/cytologi fra primærtumor (inkl. Knoglemarvsundersøgelse) AZCL1 Histologi/cytologi fra metastase AZCL2 Histologi/cytologi, uvist om fra primærtumor eller metastase AZCL3 Andre klinisk/mikroskopiske undersøgelser (blodanalyse, differentialtælling, immunologi, cytogenetik, tumormarkører og lignende) AZCL9 Ingen histologisk/cytologisk/kliniskmikroskopisk undersøgelse (udover almindelige blodprøver fx Hb, elektrolytter og lignende) AZCLX Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse Ofte vil man også skulle tillægskode med TNM-klassificering: T (AZCD1*): T angiver primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet N (AZCD3*): N angiver, om der er metastaser til regionale lymfeknuder eller ej M (AZCD4*): M angiver, hvorvidt der er fjernmetastaser eller ej - 13

14 Cancerregistrering En canceranmeldelse/kodning kunne se ud som nedenfor: INDLAGT: FORTROLIGT, KUN TIL LÆGELIGT BRUG D A C348 Kræft i bronkier og lunge A + ZCA1 ny anmeldelsespligtig sygd, ikke tidl. fuldt anmeldt A + ZCK1 endoskopisk undersøgelse A + ZCL2 histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor e T + UL1 højresidig A + ZCD14 TNM, T2: Primær tumors størrelse/udstrækning A + ZCD32 TNM, N2: Regionale lymfeknudemetastaser A + ZCD41B TNM, M1b: Fjernmetastaser tilstede K P TGA30B Terapeutisk torakocentese Vi har i Medicinsk Afdeling lavet canceranmeldelsesskemaer for en del cancertyper. Disse skemaer kan ses og printes fra Infonet: Dokument-ID (eller ved at bruge genvejen Udskrivelser, og vælge Cancervejledning -dokumentet). - 14

15 Ventestatus Kode Kodetekst Bemærkninger/beskrivelser 11 Ventende på udredning Anvendes når patienten venter på udredning (forundersøgelse) 12 Ventende på behandling Anvendes når patienten venter på behandling 13 Ventende, omvisiteret fra andre afsnit Anvendes ved omvisitering af henvist patient til andet sygehus/afsnit, inden patienten er modtaget i første kontakt. På det nye afsnit oprettes henvisningen med den oprindelige henvisningsdato og perioden fra oprindelig henvisningsdato til dato for modtagelse af henvisningen på det nye sygehus/afsnit indberettes med denne ventestatus 14 Ventende pga. manglende oplysninger 15 Ventende på assistance Anvendes når der fx mangler oplysninger fra egen læge. Når alle oplysninger er på plads skiftes ventestatus til den relevante værdi Henviste og ambulante patienter, der venter på en undersøgelse eller anden ydelse på et andet afsnit, fx MR-undersøgelse på røntgenafsnittet, hvor udredningen ikke kan fortsætte, før denne assistance er udført - 15

16 Ventestatus Kode Kodetekst Bemærkninger/beskrivelser 21 Ikke ventende på udredning/behandling Bruges til vores DCkonverteringer For patienter der afventer at blive klar til behandling fx for grå stær eller til sterilisation, skal denne ventestatus anvendes i perioden for behandlingsmodning eller betænkningstid 22 Ikke ventende, til kontrol, status ændres altid til 26 efter 1. besøg 23 Ikke ventende efter patientens ønske 24 Ikke ventende pga. udredning/behandling på andet afsnit 25 Ikke ventende, under udredning 26 Ikke ventende, under behandling Hvis kontrollen skal foregå under en planlagt kontakt, hvortil der oprettes en henvisning, skal denne ventestatus anvendes Anvendes når patienten melder afbud eller udebliver til undersøgelse/behandling. Patienten er ikke ventende fra den første tilbudte tid til patienten møder til den nye tid Anvendes når patienten pga. en anden komplicerende tilstand skal behandles eller reguleres for denne, inden behandling af den aktuelle lidelse kan foretages på afsnittet Anvendes i perioden under udredningen Kan anvendes i perioden under behandlingen. Afsluttende status På Medicinsk Afdeling M, er det vedtaget, at der huskes at ændre til ventestatus 26, så snart behandling påbegyndes. NB: En pt. må ikke stå med ventestatus 26, hvis pt. afsluttes med afslutningsmåde G eller L. I så fald skal forinden ændres til ventestatus

17 Henvisningsmåder Kode Kodetekst Bemærkninger 0 Ingen henvisning Kald på 112 Selvhenvendere 1 Alment Praktiserende læger praktiserende læge Vagtlæger 2 Praktiserende speciallæge Praktiserende speciallæger A Andet Andre instanser fx Dansk Røde Kors, infirmerier, fængsler, bocentre, tandlæger, forsikringsselskaber, kriminalforsorgen E Udlandet Patienter henvist fra udlandet F Henvist fra sygehusafsnit Patienter henvist direkte fra eget eller andet sygehus, herunder åbne/stående indlæggelser og patienter, som indlægges via skadestuen/fam G Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb Patienter henvist fra eget eller andet sygehus, hvor kontakterne skal kobles - 17

18 Afslutningsmåder Kode Kodetekst Bemærkninger 1 Alment praktiserende læge 2 Praktiserende speciallæge 8 Død Anvendes i alle tilfælde, hvor henvisningen/kontakten afsluttes pga. patientens død. Henvisningen/kontakten afsluttes på dato for modtagelse af besked om patientens død A Andet Må kun anvendes, hvis det ikke falder ind under nogle af de andre kategorier, fx udvandrede E Udlandet Kun hvor sygehuset afslutter behandling i udlandet F G K L U Afsluttet til sygehusafsnit (indlæggelse) Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (indlæggelse) Afsluttet til sygehusafsnit (går hjem) Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (går hjem) Afsluttet pga. udeblivelse 7-cifret kode (SKS-kode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes kun på ventende patienter mhp. kobling af venteforløb. 7-cifret kode (SKSkode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit 7-cifret kode (SKS-kode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes kun på ventende patienter mhp. kobling af venteforløb. 7-cifret kode (SKSkode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes hver gang en patient afsluttes pga. udeblivelse, der kodes fortsat også med u i aktivitet. - 18

19 Kobling mellem afslutnings- og henvisningsmåde Afslutningsmåde Til ambulatorium Til indlæggelse Henvisningsmåde på ny kontakt Ambulant / indlæggelse Pt.afsluttes til videre udredning for samme sygdom på L G G andet/egen afdeling Ex.1: Pt. starter udredning i MD, hvor man vurderer, at pt.skal videreudredes/behandles under indlæggelse på egen afdeling. Ex.:2:Pt.starter udredning i Kard.Amb., hvor man vurderer, at pt. skal videreudredes på Afdeling B, OUH. Pt.afsluttes til kontrol for samme sygdom på anden/egen K F F afdeling Ex.1.: Pt. udskrives til kontrol i eget ambulatorium Ex.2.: Pt. ønsker videre kontrol skal foregå på OUH Pt. afsluttes til udredning for anden sygdom på anden/egen K F F afdeling Ex.: Pt. er startet udredning i Endo.Amb., hvor man har færdigudredt pt., men imidlertid har pt. også ledklager, hvorfor pt. afsluttes og henvises til udredning i Reumaamb. Pt. omvisiteres efter anmodning fra pt. selv, inden vi har set pt. L G G første gang Ex.: Pt. er indkaldt til os, imidlertid synes pt., at der er for lang ventetid, hvorfor pt. ønsker sig omvisiteret. - 19

20 Ovenstående er kopieret fra Fællesindholdet

21 Skrivning af henvisninger eksterne Henvisning til: Henvisning til Radiologisk Afdeling/Nuklearmedicinsk Afdeling (Svendborg/Odense) Henvisning til Radiologisk Afdeling/Nuklearmedicinsk Afdeling (ekstern) Henvisning til anden sygehusafdeling, ambulant (Svendborg/Odense) Henvisning til INDLÆGGELSE på anden sygehusafdeling/hospice, (Svendborg/Odense) Henvisning til anden sygehusafdeling (ekstern) Benyt: Henvisning skrives og sendes fra Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-34. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, A-93, H. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-20. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-34. Henvisningstekst kopieres til Cosmic - 21

22 Skrivning af henvisninger - interne Ved henvisning internt i Medicinsk Afdeling M forstås: Henvisning sendt mellem 2 ambulatorier eller mellem sengeafdeling og ambulatorium Der skrives henvisning i FPAS, A-93, H, som sendes til Medicinsk Afdeling, O SM Øverst på henvisningen skal specialeambulatoriet stå med store bogstaver, fx ATT.: REUMATOLOGISK AMBULATORIUM Henvisningsteksten kan blot være en henvisning til et journalnotat i Cosmic eller en decideret henvisning dikteret af læge Ønsker man at give patienten tiden med hjem, kontaktes ambulatoriet telefonisk og henvisning sendes efterfølgende med angivelse af mødetidspunktet og ønsket undersøgelse/procedure Hvis patienten allerede har et forløb i det speciale, man ønsker at henvise til, sendes korrespondance i stedet for henvisning - 22

23 Indkomne henvisninger procedure Henvisninger printes fra FPAS, G-post x 2 dagligt i hvert speciale og lægges til visitering hos læge efter specialets interne aftaler. Efter visitering og hvis henvisningen danner baggrund for en indkaldelse gøres følgende: Henvisning vippes fra G-post Patienten indkaldes Der oprettes forløb i FPAS = henvisningsdato. Forløb i Cosmic omdøbes Der oprettes på baggrund af lægens visitation et visitationsnotat (brug skabelonen visitationsnotat ) i Cosmic = på visitationsdato. Sendes normalt ikke til egen læge Husk at udfylde nøgleordet udredningsgaranti Papirhenvisningen kan herefter smides ud - 23

24 Omvisitering af henvisninger procedure Efter visitering og hvis henvisningen giver anledning til en omvisitering til en anden afdeling: Der oprettes et administrationsforløb med henvisningsog aktionsdiagnosen Z76.8 Forløb i Cosmic omdøbes Henvisningstekst fra G-post kopieres ind i henvisningsnotatet Henvisningen omvisiteres elektronisk fra G-post, kobl et V-brev på og opdater, herved får egen læge (hvis denne er henviser) besked om, at henvisningen er omvisiteret Der skrives et visitationsnotat i Cosmic, hvoraf skal fremgå, hvorfra vi har modtaget henvisningen og hvortil vi har omvisiteret. Visiterende læges begrundelse for omvisitering skrives også her Visitationsnotat sendes elektronisk til henviser og egen læge. Forløb i FPAS afsluttes til egen læge Papirhenvisning smides herefter ud Patienten ønsker sig omvisiteret, efter vi har indkaldt og oprettet forløb (vi har endnu ikke set patienten): Der skrives et notat i Cosmic Henvisning printes fra arkiv i G-post og sendes sammen med notat fra Cosmic til den afdeling, patienten ønsker sig omvisiteret til. Sendes med post/fax Forløb afsluttes med L og SKS-kode for den afdeling, vi omvisiterer til Husk at påsætte kode ZPP38J procedure aflyst pga. omvisitering samt tillægskode for den aflyste procedure - 24

25 Betalingsmåde - udenamtspatienter Hvis dette billede popper op i forbindelse med besøgsregistrering, skal der ALTID udfyldes med B : SYGEHUS: O AFDELING: SM L CPR-NR.: Fiktiv,Mand DATO: Amb URSD Midtjy Hedensted BET.MÅDE: B L = Højt specialiseret niveau (LL-behandling) B = Hoved-/Regionsfunktionsniveau (Basis-behandling) U = uden afregning. Oprydning i ikke-angivne betalingsmåder: Blank skærm i FPAS. Tast: G-UA og tryk ENTER. Udfyld billede og tast ENTER: SYGEHUS: o AFD/AMB: sm A/I:. CPR-NR.: DATO:... Alle de cpr.numre på de angivne besøgsdatoer, gen-registreres i FPAS, hvor betalingsmåde angives. Hvert speciale rydder op for eget speciale. - 25

26 Udlevering af journaloplysninger Afsender af anmodning om aktiindsigt: LÆ101/105 (anmodning fra kommune) Praktiserende læge, speciallæger eller sygehuse. Tandlæger, fysioterapeuter, træningscentre m.v. Pensionskasser og forsikringsselskaber. Anmodning om aktindsigt fra pt. Anomodning om aktindsigt fra pårørende (f.eks. afdøde ptt.) Sekretærens kompetence: Sekretæren kan fremsende de anmodede oplysninger. Sekretæren kan fremsende de anmodede oplysninger. Skal godkendes af læge før afsendelse. Sekretæren kan fremsende PRÆCIS de anmodede journaloplysninger. Sekretæren udskriver journalkopi og evt. undersøgelser. Der er ikke lovhjemmel til at fremsende journaloplysninger til pårørende. Hvad skal sikres og dokumenteres i Cosmic? Intet Intet At der foreligger skriftligt samtykke fra pt. At der foreligger skriftligt samtykke fra pt. Godkendes først af læge, hvis det er oplysninger fra før Hvis det er efter denne dag, afsendes det uden godkendelse. Forespørgsel om aktindsigt fra pårørende SKAL viderebringes til afdelingsledelses sekretærer. Kodevejledning ved fremsendelse: Pt. med uafsluttet forløb på afd. M: Der registreres blot i aktuelle speciale, med v aktivitet, og med procedurekode: Z Z0179. I Cosmic skrives notat om, hvem, der har anmodet om aktsigt, samt hvad der er afsendt, skrives i bemærkningsfeltet ved udskrivning af journalkopi. Pt. med afsluttet forløb på afd. M: Registreres i A-93 i sektion for tidligere speciale (og hvis der kun har været indlæggelse, da vælges f.eks. for MK sektion K, etc.). Henviser er A (for Andet). Henvisnings- og aktionsdiagnose: Z76.8. Ventestatus 22! Procedurekode Z Z0179. Husk at afslutte forløb til 1 igen! I Cosmic skrives notat om, hvem, der har anmodet om aktsigt, samt hvad der er afsendt, skrives i bemærkningsfeltet ved udskrivning af journalkopi. - 26

27 Registrering af medikamentel behandling Sundhedsstyrelsen har i Fællesindholdet stillet krav om, at medikamentel behandling med nedenstående grupper registreres ved hver indlæggelseskontakt/ambulant besøg eller kontakt, hvor en eller flere af følgende grupper indgår: Gruppe Betydning BWHA* cytostatisk behandling (fx behandling med Metoject/Ebetrex) BOQE* behandling med stamcellekoncentrat BOHJ* behandling med antistoffer og immunmodulerende behandling (fx behandling med Remicade, Enbrel, Humira, biologiske antireumatik, behandling med TNF-alfa-antistof, behandling med MabThera) BWHB* BWHC* behandling med biologisk modificerende stoffer (fx behandling med Bonviva) hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling Tillægskode til en af ovennævnte grupper af medicin B+WDB0 B+WAA3 B+WAA62 A+AF2 A+AF1 Betydning: udlevering af medicin injektion af medicin infusion med medicin ambulant besøg/kontrol (bruges kun hvis man ikke bruger en af de andre tillægskoder, altså ikke udleverer/injicerer/giver infusion) indlæggelse (bruges kun hvis man ikke bruger en af de andre tillægskoder, altså ikke udleverer/injicerer/giver infusion) - 27

28 Registrering af medikamentel behandling Som noget nyt skal medicinbehandlingsprocedure samt tillægskode også registreres ved indlæggelser (og ikke kun ambulante besøg), hvis indlæggelsen relaterer til det præparat patienten er i behandling med (og altså den sygdom behandlingen gives for), dette uanset om pt. får medicinen under indlæggelsen eller ej. Ud over selve behandlingskoden skal påføres relevante tillægskoder. Det er vigtigt, at de registreres som tillægskoder, idet det er koder, der fortæller Sundhedsstyrelsen noget om procedurekoden for medicinen): Eksempler på kodning af særlig medicingruppe (ambulante patienter): Case ambulante patienter Behandlings kode for medicin Tillægskode Tillægskode Aktivitet Pt. møder i amb. og får udleveret medicin Pt. møder i amb. og får udleveret medicin og får injektion Pt. møder i amb. og får udleveret præparat, er samtidig i behandling med andet biologisk præparat Fx BOHJ18A2 B+WDB0 F Fx BOHJ18A2 B+WDB0 B+WAA3 F Fx BOHJ18A3 og Fx BWHA115 B+WDB0 og A+AF2 F - 28

29 Registrering af medikamentel behandling Eksempler fortsat Case ambulante patienter Behandlings kode for medicin Tillægskode Tillægskode Aktivitet Pt. møder til infusion med medicinen Fx BOHJ18A1 B+WAA6 2 F Pt. møder til kontrol, er i behandling med medicinen En pårørende til pt. afhenter medicinen i ambulatoriet Fx BOHJ18A2 A+AF2 F Fx BOHJ18A2 B+WDB0 V Vi tilsender medicinen til pt. Fx BOHJ18A2 B+WDB0 X/V Vi bestiller medicinen på Centralapotek, som skal sende medicinen til pt. 1) Vi aflyser pt s tid fx pga. blodprøver ikke er i orden 2) Pt. udebliver 3) Pt. aflyser selv tiden Fx BOHJ18A2 ZPP B+WDB0 B+OHJ18 A1 X/V X/V/U - 29

30 Registrering af medikamentel behandling Eksempler på kodning af særlig medicingruppe (indlagte patienter): Case indlagte patienter Pt. får behandling under indlæggelsen Behandlingskode for medicin Fx BOHJ18A1 Tillægskode B+WAA62 Tillægskode Pt. er sat i behandling i ambulatoriet og bliver indlagt under samme eller beslægtet diagnose, men får ikke medicinen under indlæggelsen Fx BOHJ18A1 A+AF1-30

31 Sengeafsnit Der henvises herudover til specialernes specifikke procedureog behandlingskoder. Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B FFA00 Ekstern DC-konververtering B GDA1 Non-invasiv ventilation (NIV) B OQA0 Blodtransfusion B OQA00 Blodtransfusion op til 1 liter B OQA01 Blodtransfusion op til 3 liter K TAB00 Lumbalpunktur K TGA30 Torakocentese (pleuracentese) K TGA30A Diagnostisk torakocentese K TGA30B Terapeutisk torakocentese K TJA10 Laparocentese K TJA10A Ascitespunktur K TJA10B Terapeutisk ascites tømning K TNE25A Knoglemarvsbiopsi fra crista iliaca (Islam) K UJD02 Gastroskopi K UJD05 Gastroskopi med biopsi U XUB30 UL/doppler af halskar U XUC80 Transthorakal ekkokardiografi U XUC81 Transøsofagal ekkokardiografi Z + PZA05 Palliativ behandling (Benyttes alene til palliative ptt. på ML, og sættes på umiddelbart under diagnosekoden) Z BA3 Død på intensivafdeling - 31

32 Oversigt over brevkoder i FPAS Brevkode C A Beskrivelse Indkaldelse til MK til DC-konvertering henvist fra ambulatorie Indkaldelse til MG + ML - 32

33 Registrering af procedurekoder under indlæggelse Registrering af procedurekoder under indlæggelse foretages af den sekretær, der skriver proceduren! Dette gælder også, selvom proceduren foregår i et af vores egne ambulatorier, såfremt pt. er indlagt på det pågældende tidpunkt. Registrering foregår ved at gå ind i G-07, hvor dato er indlæggelsesdatoen. - Skriv J ved samtykke. - Skriv nummer ved kontaktårsag (typisk 1, men se afsnit vedr. dette) - Angiv diagnosekode til Z02.8 (idet den korrekte først kendes ved epikrisediktering) - Skriv herefter procedurekoderne på samt tid og dato for udførelsen af denne (I nedenstående eksempel er angivet en ekkokardiografi udført kl den ) Diag.Reg O SM T054 OHR J Samtykke(J/N) Tid Dato Sg Afd Marie Prøveklud Kontaktårsag: 1 01 D A Z U. XUC

34 Specifikt ved epikriseskrivning FPAS: Lægen dikterer diagnosekoder til epikrisen. Disse indsættes i G-07. Såfremt der i forbindelse med procedureregistrering er sat en Z02.8- diagnose på i forvejen, overskrives denne med den dikterede diagnose. Cosmic: Der vælges ALTID skabelon epikrise uden lægemidler Dato sættes ALTID TIL UDSKRIVNINGSDATO og TIDSPUNKT (uanset dikteringstidspunkt af epikrisen). Dikterende læge angives, og hvis dette er en yngre læge, skal den afsnitsansvarlige læge på (afd./overlæge) som godkender. Umiddelbart under lægens navn (og evt. godkender) angives indlæggelsesperioden og afsnit (f.eks.): Rasmus Nielsen, res./axel Malchow-Møller, ovl. Indlagt på afsnit MG fra Ved udskrivelser, hvor pt. går hjem, udfærdiges patientinformation til pt. Informationen skrives under nøgleord Information/accept, og efter den dikterede info indsætter sekretæren frasen svbm-epiinfo. Det hele klippes over i brevskabelonen i Cosmic efterfølgende., som udleveres/sendes til pt. Kopier historik fra FMK (medicinlisten), dog ikke ved overflytning. I nøgleordet hændelser i FMK gøres følgende: Fremfind historik, der søges efter notat med overskriften ophæv suspendering fra respektive indlæggelse. Dette kopieres ind i nøgleordet hændelser i FMK. Epikrisen kan gøres færdig og sendes til egen læge. Brev kan printes og sendes til patienten. Hvis notat med overskriften ophæv suspendering ikke findes i hændelser i FMK, markeres nøgleordets felt med tegn og skrift, således at der kan rettes i det senere, herefter signeres notatet. Epikrisen kan ikke sendes til egen læge. Diktat lægges tilbage på diktatlisten med besked om, at FMK ikke er OK. Sekretær på respektiv afsnit samler op på disse diktater og sørger for via udskrivende læge og sygeplejerske, at suspenderingen i FMK ophæves, og at epikrisen sendes og brev printes til patienten. - 34

35 Hvis lægen ikke har dikteret diagnosekoder, sættes diagnosen Z02.8 på, og epikrisen fremsendes til egen læge. Epikrisen genfremsendes, når lægen har dikteret koder. Efter skrivning og afsendelse af epikrise: Epikrisen udskrives og lægges i papirform til godkendende afdelingseller overlæge i deres dueslag, hvis epikrisen er dikteret af yngre læge. Afdelingslæger og overlæger skal IKKE have deres egne epikriser til godkendelse. Såfremt pt. er planlagt til opfølgning i ambulant regi efter udskrivelse, sikrer sekretæren, at der er booket/bliver booket tid til dette. - 35

36 Rask ledsager Indlagt på sengeafsnit Når en rask ledsager har været medindlagt på sengeafsnit, udfærdiger lægesekretæren selv epikrisen ved udskrivelsen og afsender derefter til egen læge. I epikrisen angives blot tekst: XX har været indlagt som rask ledsager til xxx (angiv navn/cpr-nummer på den pågældende patient). Diagnosekode DA Z76.3 Rask ledsager Ved rask ledsager er kontaktårsag = 8-36

37 Indlæggelse FPAS G-03 Udfyld alle de gule felter i G-03. Faktisk placering angives alene, når pt. er placeret andet sted end stamafdeling. Sektion er altid V. INDSKRIVNING T054 OHR SYGEHUS: O LOKALITET: SM... FAKTISK PLACERING:.. AFDELING: SM SEKTION..: V CPR-NR.: Prøveklud, Marie INDL.DATO: KONTAKTPERSON:... KAUT.NR:.... INDL.TID.:.... INDL.MÅDE:. HENV.MÅDE:. HENV.DATO:... HENV.DIAG:... Akut=0 Prak.læge=1 Planlagt=3 Spec.læge=2 Her født=8 Sgh/afd. =F Sgh/afd.v=G Andet =A Udlandet =E Herfødt =8 Ved indlæggelser, hvor både indlæggelsesmåde OG henvisningmåde begge er 0 (=akut, dvs. indkommet direkte på KARMA med Falck uden om FAM) foretages IKKE henvisningsregistrering. Ved alle andre indlæggelser også akutte skal der foretages en efterfølgende henvisningsregistrering i det almindelige henvisningsbillede. Lægevagtens ydernr. er: Egen læges ydernr. findes via opslag i G-90. Anden afdeling angives med bogstavsbenævnelsen for afdelingen. Kan man ikke på nogen måde oplyse henvisende instans, kan man komme forbi henvisningsregistreringen ved at taste F3 men dette skal være meget undtagelsesvist! - 37

38 Indlæggelse akut/planlagt FPAS G-03 Akut indlæggelse Hvis henvisningen er fra samme dag som indlæggelsen, skal indlæggelsesmåde altid være akut (0), og der skal påføres kontaktårsag. Hvis henvisningen er fra dagen før indlæggelsen, skal indlæggelsesmåde altid være akut (0), og der skal påføres kontaktårsag. Ovenstående gælder også ved overflytninger samme dag mellem FAM/andre afdelinger. Planlagt indlæggelse Hvis henvisningen er ældre eller lig med 2 dage, skal indlæggelsesmåde altid være planlagt (3), og der skal ikke påføres kontaktårsag. - 38

39 Udskrivning FPAS G-05 Morspatienter, udskrives på tidspunkt og dato for mors UDSKRIVNING T054 OHR SYGEHUS: O LOKALITET: SM L FAKTISK PLACERING: AFDELING: SM SEKTION: V CPR-NR.: Prøveklud, Marie INDL.DATO: KONTAKTPERSON: UDSKR.DATO: KL.: UDSKR.MÅDE: 1 MORS:. UDSKR.ADR.:... Praktis. Læge =1 Syg/af. =F Syg/afd.+hjem =K Syg/afd.vent. =G Syg/afd.v.hjem=L Død =8 (MORS=J) Udlandet =E HJEMSENDES PT EN (J/N): J Der skrives alene J i hjemsendes pt., hvis pt. sendes til eget hjem. Udskrivningsadressen er SKS-koden (se disse under SKSkodeoversigt), når pt. udskrives til ambulatorium (udskrivningsmåde K ) eller overflyttes til andet sengeafsnit (udskrivningsmåde F ). - 39

40 Intern overflytning FPAS G-43 Når patienten overflyttes til et af vores andre sengeafsnit gøres det gennem G-43. Det samme gør sig gældende ved satellitpatienter, hvor lokalitet er det satellitafsnit, pt. placeres på. I nedenstående eksempel er pt. overflyttet fra ML til MG. Hvis pt. var satellitpatient på f.eks. afd. O, sengeafsnit 2, skulle der angives ved Lokalitet faktisk placering : O 2. * I N T E R N F L Y T N I N G * T054 OHR CPRNR : SYGEHUS: O AFD: SM INDLAGT: SIDSTE ORLOVSDATO:... LOKALITET FAKT.PLACERING INDSKREVET DEN: KL: PÅ SM L FRAFLYTTET DEN: KL: TIL SM MG Ved orlov, angives blot den dato, hvor pt. er aftalt til at vende tilbage til sengeafsnittet. Der angives ikke, hvad tidspunkt pt. forlader afsnittet på. * I N T E R N F L Y T N I N G * T054 OHR CPRNR : SYGEHUS: O AFD: SM INDLAGT: SIDSTE ORLOVSDATO: LOKALITET FAKT.PLACERING INDSKREVET DEN: KL: PÅ SM L FRAFLYTTET DEN:.... KL: TIL

41 Kontaktårsag v/epikrisekodning Kontaktårsag skal altid angives ved akutte pt., og ved visse diagnosekoder (for os er det, når diagnosekoderne ligger fra S00.0 til T7.99). Vi bruger kontaktårsag 1 ved alle almindelige akutte indlæggelser (sygdom). Herudover bruger vi ved forgiftninger kontaktårsag 2 eller 4, afhængigt af, om det skyldes uheld eller selvmordsforsøg. Diag.Reg O SM T054 OHR J Samtykke(J/N) Tid Dato Sg Afd Prøveklud, Marie Kontakt årsag:. 01 D A Z Nr. Kontaktårsagsbeskrivelse 1 Sygdom 2 Ulykke (herunder forgiftning ved ulykke) 3 Vold 4 Selvmordsforsøg 7 Benyttes, når der tidligere har været angivet E- registrering af samme skade og ved senfølge (efter tidligere skade) 8 Andet (anvendes kun, når en af ovenstående kontaktårsager ikke kan angives) - 41

42 E-registrering ved selvmordsforsøg eller medicinforgiftning Når kontaktårsag 2 (ulykke/forgiftning) eller 4 (selvmordsforsøg) bruges, skal der angives en E-registrering, hvilket FPAS også kræver. Som udgangspunkt skal lægen angive E-koderne under epikrisedikteringen. Dog er nedenstående E-koder typisk brugt på vores sengeafsnit MG (indtagelse af medicin i suicidalt øjemed), og vil grundlæggende skulle kodes på denne måde (dertil kan ATC-koden for medicinpræparatet angives supplerende med M+koden): INDLAGT: FORTROLIGT, KUN TIL LÆGELIGT BRUG D A Txx.x Forgiftning med xxxxxxx E UBP Fejlbrug af lægemiddel eller andet biologisk stof E UG1A Boligområde, indenfor - 42

43 Skadeindberetningens overordnede opbygning og regler Kontaktårsag 2. Ulykke 4. Selvmordsforsøg Aktionsdiagnose DS00-DT89.9 Skademekanisme X X EUB Skadested EUG X X Aktivitet EUA X Kode EUBP EUG1A EUA8 EUA9 Skademekanisme Fejlbrug af lægemiddel eller andet biologisk stof Inkl. forkert lægemiddel og fejldosering. Narkotika og substanser med biologisk effekt, herunder anvendt ifm. Undersøgelse og behandling Boligområde, indenfor Anden aktivitet Aktivitet ikke specificeret Se flere EU-koder på patientregistrering/patientregistrering/~/media/indhold/dk%2 0- %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Indberetning/patie ntregistrering/fi-2014_vejl.ashx Patienten er i mange tilfælde indkommet via FAM, hvor kodning oprindeligt anføres, se derfor kodning her, som kan hentes/kopieres - 43

44 Tilsyn assistancer Rekvirering af tilsyn fra anden afdeling Tilsynsrekvisitionen skrives ALTID i G-23. Eneste undtagelse herfra er ved CVK-anlæggelse o.lign. til Intensiv samt til Palliativt Team. Her skrives tilsynsrekvisitionen i G-20 (henvisningsmodulet for indlagte ptt.). Da alle kirurgiske afdelinger i Svendborg er sammenlagt med Odense og tilsynsrekvisitionerne forsvinder (kan ikke findes i Arkivet i G-POST) efter de er printet ud fra FPAS, skal tilsynsrekvisitioner, der skrives i dagtiden meldes telefonisk til følgende afdelinger: A, D, F, L og O (så de kan udprintes i Svendborg): Telefonnumre: A: lokal D: lokal F: lokal L: lokal O: lokal Der skrives IKKE tilsynsrekvisitioner ved interne tilsyn! Her ringes blot lægerne indbyrdes mhp. aftaler. - 44

45 TILSYN ASSISTANCER Kodning og skrivning af tilsyn, Medicinsk Afdelings læger har gået Kodning af tilsyn: Tilsynet kodes i sektion T. DER SKAL KUN UDFYLDES PÅ DE GULE FELTER! Dvs. ingen diagnoser m.v. STARTDATO: SEKTION: T HENVIS MÅDE: H.DATO:... H.DIAG:... AFD/YDERNUMMER:... KONTAKTPERSON:... BTYPE: I TILSYN PÅ AFD: F. O KONTROL PT.:. Diagnoser:..... HENVIS MÅDE: 1=Prak.læge =Spec.læge..... F=Sgh/afd G=Sgh/afd.v..... A=Andet =Herfødt..... E=Udlandet =Uden henv..... A=Andet Husk evt. procedurekoder i næste kodebillede Lokaliteten for sengeafsnittet, hvor pt. er indlagt, kan findes ved opslag i G-30, hvor lokaliteten er angivet. Se eksempel herunder. Afsluttes ALTID til F + SKS-kode for det sengeafsnit, pt. er indlagt på. - 45

46 Find lokalitet i FPAS (G-30): HENVIST GR SGH/AFD INDL.PERIODE MÅDE KOMM O F AMB INDK VENT.STAT: O N XAMB VENT.STAT: O B AMB INDK VENT.STAT: O SF SF AKUT O SM SM L AKUT O F F EPJ INDK O K K F EPJ INDK 479 Tilsyn på psyk. Svendborg: Her kan lokalitet ikke findes ved opslag i G-30, men sættes til: amb. Tilsyn på patient indlagt på intensiv med stamafdeling fx Afdeling A Find lokalitet i FPAS (G-30): HENVIST GR SGH/AFD INDL.PERIODE MÅDE KOMM O F AMB INDK VENT.STAT: O N XAMB VENT.STAT: O B AMB INDK VENT.STAT: O SF SF AKUT O SM SM L AKUT O A SI I EPJ INDK O K K F EPJ INDK 479 STARTDATO: SEKTION: T HENVIS MÅDE: H.DATO: H.DIAG: AFD/YDERNUMMER: KONTAKTPERSON:... BTYPE: I KONT.ÅRS:. TILSYN AFD: A O KONTR.PT.:. Diagnoser: FPAS vil tage A et med fra forrige side. Man taster noget tilfældigt i lokalitet efter A et, nu lyser teksten rødt (fejl), man kan nu overskrive A til SI I SEKTION: T LOKALITET: SI I STARTDATO: HENVISNINGSDATO: HENVIS MÅDE: AFD/YDERNUMMER: BTYPE: I TILSYN PÅ AFD: A - 46

47 Skrivning af tilsyn: I Cosmic vælges skabelonen Assistance, og der skrives på vanlig vis. Det er skrivende sekretær på Afsnit MK, der jævnligt checker og skriver fra Assistancelisten - 47

48 SEKTION: A og N Apopleksi Neurologi Oversigt over diagnosekoder Kode Diagnosekoder, mest anvendte G45.9 Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation I10.9 Hypertensio arterialis essentialis I63.3 Infarctus cerebri, thrombosis arteriae cerebri I63.9 Infarctus cerebri uden specification I64.9 Apoplexia cerebri uden specification I69.3 Sequelae infarcti cerebri I69.4 Sequelae apoplexia cerebri R42.9 Vertigo uden specification Z03.3 Obs. Pga. mistanke om sygdom i nervesystemet Z03.3E Obs. Pga. mistanke om apopleksi Oversigt over bookinggrupper Grp. ATR ASY AR1 ANE Beskrivelse af bookinggruppe Ambulatorie Thomas Rosen Aposygeplejerskeambulatorium Reservelægeambulatorium Neurolog - tilsyn Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Brevkode A1 A2 A3 A4-48 Beskrivelse Indkaldelse til opfølgning Vi kan ikke overholde den aftalte tid Vi havde ventet dig Indkaldelse til aposygepl. I Apoamb. (6-mdr.samtale)

49 Frase Beskrivelse Svb Svendborg Apo1 Apopleksi Ambulatorium, bygning 12, etage 01 Tid Apo2 Oversigt over fraser i Cosmic Frasenavn svbma-aq1 svbma-mh1 svbma-tr1 svbma-tr2 svbmaudeblev Frasetekst Generelle øvrige APOPLEKSIAMBULATORIET Anne-Mette Quist, sygeplejerske APOPLEKSIAMBULATORIET Mette Holm, sygeplejerske APOPLEKSIAMBULATORIET Thomas Rosen, overlæge Thomas Rosen, overlæge Apopleksiambulatoriet Patienten er UDEBLEVET fra planlagt kontrol d.d. rp. standardbrev til patienten: Vi havde reserveret tid til dig d.d. i Apopleksiambulatoriet, men du fremmødte ikke til den aftalte konsultation. Hvis du ønsker en ny tid til konsultation, skal vi bede dig kontakte os på telefonnummer: med henblik at aftale et tidspunkt, hvor du har mulighed for at komme. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 14 dage fra d.d., betragter vi dig som afsluttet fra Apopleksiambulatoriet. Skulle du på et senere tidspunkt få behov for fornyet kontakt til vores afdeling, skal du henvende dig til din egen læge med henblik på genhenvisning. - 49

50 SEKTION: C Infektionsmedicin (stikskader) Stikskader kodevejledning Tast cpr-nummer og henvendelsesdato i besøgsregistrering (a- 93, funktion 1), sygehus O, afdeling SM, sektion C. SGH: O AMB: SM CPR-NR: Fiktiv, Dame STARTDATO: SEKTION: C HENVIS MÅDE: F H.DATO: H.DIAG: Z042 AFD/YDERNUMMER: SM O KONTAKTPERSON:... BTYPE: A TILSYN PÅ AFD:... KONTROL PT.: J Diagnoser: D A Z048 D B Z BEMÆRK: H.DATO = Skadedato! SGH: O AMB: SM CPR-NR: Fiktiv, Dame SEKTION: C LOKALITET: SM C STARTDATO: HENVISNINGSDATO: HENVIS MÅDE: F AFD/YDERNUMMER: SM O BTYPE: A D A Z048 Undersøgelse og observation af andre specificerede årsager D B Z BESØGSDATO: SAMTYKKE J/N: J ANTAL ØVRIGE BESØG: 0 FAGGRUPPE: S INITIALER: xxxx KLOK.: 1100 ANVENDT MIN:... AFSLUT.TIL: 7 ADRESSE:. HUSK:... AKTIVITET: F INTRES:.. BEHANDLINGSKODER:

51 SEKTION: D Diagnostisk Center (DC) Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B MBZ01A Anlæggelse af gripper i vaskulær inj. Port B OQA00 Blodtransfusion op til 1 liter B OQA01 Blodtransfusion op til 3 liter K TAB00 Lumbalpunktur K TGA30 Torakocentese (pleuracentese) K TGA30A Diagnostisk torakocentese K TGA30B Terapeutisk torakocentese K TJA10 Laparocentese K TJA10A Ascitespunktur K TJA10B Terapeutisk ascites tømning K TNE25A Knoglemarvsbiopsi fra crista iliaca (Islam) B WAA1 Medicingivning ved inhalation B WAA3 Medicingivning ved injektion B WAA30 Medicingivning ved intramuskulær injektion B WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion B WAA60 Medicingivning ved intravenøs injektion B MBZ50 Anlæggelse af venekateter M B01AB01 Heparin M B03AC02 Venofer M B03AC Monofer M B05XA05 Magnesium M V03AE01 Resonium M J01DD04 Rocephalin/Ceftriaxon - 51

52 W EHKBXXD1 Synachten-test Z Z2020 Jernabsorptionstest Sideangivelse T UL1 Højresidig T UL2 Venstresidig T UL3 Dobbeltsidig MAS-vejledning (kodning af kræftpakkeforløb) Tekst Intressefelt Kode Ved modtagelse af AFA01A henvisning oprettes forløb (diagnostisk pakkeforløb, henvisning til pakkeforløb start) 1.besøg (diagnostisk pakkeforløb, MA AFA01B ZZ0150 udredning start, første fremmøde) Afsluttede besøg (diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning/patientens beslutning) AFA01X1-52

53 Oversigt over diagnosekoder Diagnosekoder, mest anvendte A46.9 Erysipelas D63.0 Anæmi med neoplasmer D64.9 Anæmi uden specifikation D69.6 Thrombocytopeni D72.9 Sygdomme i hvide blodlegemer E06.1C Thyreoiditis non suppurativa E83.5C Hypercalcæmi uden specifikation J18.9 Pneumoni uden specifikation J90.9 Pleuraekssudat J94.8A Hydrothorax K70.3 Cirrhosis hepatis alcoholica K76.9 Leversygdom uden specifikation M353 Polymyalgia rheumatica N19.9 Uræmi uden specifikation R06.0 Dyspnø R18.9 Ascites R42.9 Vertigo uden specifikation R50.9 Febrilia uden specifikation R52.9 Smerter R53.9 Utilpashed eller udmattelse R60.9 Ødem uden specifikation R63.4 Abnormt vægttab R70.0 Hypersedimentatio Z03.1 Obs. Pga. mistanke om ondartet svulst Z03.3 Obs. Pga. mistanke om sygdom i nervesystem Z03.5 Obs. Pga. mistanke om hjertekarlidelse - 53

54 Oversigt over bookinggrupper Grp. Beskrivelse af bookinggruppe DL1 Per Syrak Hansen, overlæge D*1 Stjernetider ved Per Syrak Hansen DL2 Peter Thye-Rønn, overlæge D*2 Stjernetider ved Peter Thye-Rønn DYL Yngre læge DEX Ekstra læge spor DST Sygeplejersketid, infusioner/blodprøver/transfusion DDU Undersøgelse (knoglemarv,lumbalpkt.,ascitespkt.mm.) DS* Stjernetid - sekretæropfølgning Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Brevkode Beskrivelse D1 Indkaldelse til klinisk kontrol D2 Udeblevet-brev D3 Specialbrev med indkaldelse til leverbiopsi Frase Beskrivelse DC1 Diagnostisk Center DC2 Bygning 12, etage 01 DC3 DC4 Telefontid mellem

55 Oversigt over fraser i Cosmic Frasenavn Svbmr-ps1 Svbmr-ps2 Svbmr-pt1 Svbmr-wo1 Svbmr-wo2 Svbmr-bn1 Svbmr-ht1 Svbmr-mh1 Svbmr-msf Svbmr-eva svbmr-indsats svbmr-prob Svbmrhandling svbmdudeblev Frasetekst DIAGNOSTISK CENTER Per Syrak Hansen, overlæge Per Syrak Hansen, overlæge Diagnostisk Center DIAGNOSTISK CENTER Peter Thye-Rønn, overlæge DIAGNOSTISK CENTER Wolfgang Böhme, overlæge Wolfgang Böhme, overlæge Diagnostisk Center DIAGNOSTISK CENTER Bodil Nielsen, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Hanne Toft, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Majbrit Have, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Marlene Svanholm Fisker, sygeplejerske Tranfusion udført uden komplikationer, patienten er velbefindende og går hjem 1. portion sat op kl.: Temperatur før infusion: Transfusionsnr.: 2. portion sat op kl.: Temperatur før infusion: Transfusionsnr.: Sluttemperatur: Der skal i alt gives: Kommer i Diagnostisk Center med henblik på blodtransfusion, patienten er henvist fra: Symptomerne er: Blodprøver kontrolleres, hæmoglobin dags dato er: Patienten er UDEBLEVET fra planlagt kontrol d.d. rp. standardbrev til patienten: Vi havde reserveret tid til dig d.d. i Diagnostisk Center Ambulatorium, men du fremmødte ikke til den aftalte konsultation. Hvis du ønsker en ny tid til konsultation, skal vi bede dig kontakte os på telefonnummer: med henblik at aftale et tidspunkt, hvor du har mulighed for at komme. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 14 dage fra d.d., betragter vi dig som afsluttet fra Diagnostisk Center. Skulle du på et senere tidspunkt få behov for fornyet kontakt til vores afdeling, skal du henvende dig til din egen læge med henblik på genhenvisning. - 55

56 SEKTION: E Endokrinologi Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B QFT19 Integreret forebyggelsesinterv., skole B + ZFC3 Diabetesskole (bruges som tillægskode til B QFT19) B + ZFA05 Osteoporoseskole (bruges som tillægskode til B QFT19) B WHB40A Behandling med Aclasta B + WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion B WHB40B Behandling med Bonviva B + WAA3 Medicingivning ved injektion B WHB42 Behandling med Prolia B + WAA3 Medicingivning ved injektion B BHG1 Behandling med mandligt kønshormon B VDY06 Vejledning i forbindelse med insulinpumpebehandling B BHF02 Insulinpumpebehandling B WAA3 Medicingivning ved injektion B WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion K QDB99 Anden sårbehandling på UE M + A11CC01 Kalciferol (ergocalciferol) D2 M + H05AA02 Behandling med Forsteo/PTH W EHKBXXD1 Synachten-test - 56

57 Procedurekoder Z + PW00900 Telemedicinsk ydelse (tillægskode til B VAA33D f.eks.) Z Z2000A Påsætning af udstyr til døgnmåling af BS + tillægskode ATTD05 Z Z2000B Fjernelse af udstyr til døgnmåling af BS Z Z2000C Analyse af døgn-bs Z Z2004 Glukosebelastning Z Z2007 Hypofysetest Z Z3170 Hjemmeblodtryksmåling udført af patient Z Z3921 Kardio-respiratorisk monitorering (CMR) søvnapnø Z Z4075 Påsætning af insulinpumpe Z Z5104 Biotesiometri, måling af vibrationssans W W PWSTXXX X HBMAXXS T Distalt systolisk blodtryk, UE, ankel-tå Ortostatisk blodtryksmåling U XUB10 UL-undersøgelse af gld. thyreoidea - 57

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

FPAS. Ambulant Modul A-93. Fyns Patient Administrative System. Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1.

FPAS. Ambulant Modul A-93. Fyns Patient Administrative System. Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1. FPAS Fyns Patient Administrative System Ambulant Modul A-93 Odense Universitetshospital - Planlægningsafdelingen September 2007 Version 1.3 1. HJÆLPEFUNKTIONER I AMBULANTSYSTEMET...3 2. FUNKTIONER I AMBULANTSYSTEMET...4

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Følgende indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer som foretages i PAS og WebPAS i servicevinduet. Beskrivelsen sendes som orientering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Visitation Visitator Visiterende læge Patienter med mistænkt eller kendt kronisk leversygdom med akut eller kronisk forværring Se evt. tværgående

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Indhold 1. HE - Henvisning... 2 1.1 Omvisitering af ekstern henvisning ud af regionen eller til privat aktør med tilknyttet indskrivning... 2 1.2 Automatisk

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget fra eksempelvis

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. c_blok 1 Medicinsk blok 01.01.1994 01.01.2500 2 Kirurgisk blok 01.01.1994 01.01.2500 5 Psykiatrisk blok 01.01.1994 01.01.2500 6 Laboratorie blok

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Hospitalsenhed Vest Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Hospitalsvisitationen...3 Registrering af visiterede skadestuepatienter, der kommer

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Vejledning KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Opdateret den 13.09.17 Spørgsmål 1-6 udfyldes for alle patienter, der er henvist til specialiserede, palliative

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen. 3. Udgave, den 21. maj Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen. 3. Udgave, den 21. maj Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 3. Udgave, den 21. maj 2014 Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1.

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Revideres senest: 1. januar 2017 Ansvarlig for dokumentet:

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere