Indholdsfortegnelse Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indhold"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 Forord - Kodemanual... 5 Administrative koder - fælles... 6 Aflysning og udeblivelser... 7 Behandling af borgere bosat uden for Danmark samt asylansøgere...10 Cancerregistrering...12 Ventestatus...15 Henvisningsmåder...17 Afslutningsmåder...18 Kobling mellem afslutnings- og henvisningsmåde...19 Skrivning af henvisninger - interne...22 Indkomne henvisninger...23 Omvisitering af henvisninger...24 Betalingsmåde - udenamtspatienter...25 Udlevering af journaloplysninger...26 Registrering af medikamentel behandling...27 Sengeafsnit...31 Oversigt over procedurekoder...31 Oversigt over brevkoder i FPAS...32 Registrering af procedurekoder under indlæggelse...33 Specifikt ved epikriseskrivning...34 Rask ledsager...36 Indlæggelse FPAS G

2 Indlæggelse akut/planlagt FPAS G Udskrivning FPAS G Morspatienter, udskrives på tidspunkt og dato for mors Intern overflytning FPAS G Ved orlov Kontaktårsag v/epikrisekodning E-registrering Tilsyn assistancer Rekvirering af tilsyn fra anden afdeling Kodning og skrivning af tilsyn, Medicinsk Afdelings læger har gået Apopleksi Neurologi Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Infektionsmedicin (stikskader) Diagnostisk Center (DC) Oversigt over procedurekoder MAS-vejledning (kodning af kræftpakkeforløb) Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Endokrinologi Oversigt over procedurekoder Kodning i FPAS Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS

3 Oversigt over fraser i Cosmic...63 Reumatologi...69 Oversigt over procedurekoder...69 Oversigt over diagnosekoder...71 Oversigt over bookinggrupper...72 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...72 Oversigt over fraser i Cosmic...73 Diætist...77 Oversigt over procedurekoder...77 Oversigt over bookinggrupper...77 Kardiologi...78 Oversigt over procedurekoder...78 Vejledning i AK-behandling...78 Kodning af AK-behandling i FPAS...80 Kodning i FPAS...81 Pakkediagnoser...81 Oversigt over diagnosekoder...82 Oversigt over bookinggrupper...84 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...85 Oversigt over fraser i Cosmic...87 Lungemedicin...91 Oversigt over procedurekoder...91 Oversigt over diagnosekoder...93 Oversigt over bookinggrupper...94 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS...94 Oversigt over fraser i Cosmic...96 Gastromedicin...99 Oversigt over procedurekoder...99 Oversigt over diagnosekoder Oversigt over bookinggrupper

4 Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Oversigt over fraser i Cosmic Sårbehandling Oversigt over procedurekoder Oversigt over diagnosekoder Oversigt over teletolkningsapparater Oversigt over FAM-subakuttider Oversigt over Øjenfotoklinikken Visitering og -breve Oversigt over Garantiklinikker Diagnoseliste til -breve Oversigt over sektioner, lokaliteter og SKS-koder Svendborg-enheder der har sygehus S Hospice sygehus H Neurorehabiliteringen, Ringe Center Holmegaard Rygcentret Middelfart Henvisning til Mammakirurgisk Center, OUH Oversigt over afdelingsbetegnelser OUH Odense-enheder Oversigt over fraser, generelle

5 Forord - Kodemanual Kodemanualen er en vejledning i generel og specialespecifik brug af korrekt registrering på Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus. Samtidig er den tænkt som et opslagsværk f.eks. mhp. brevkoder, bookinggrupper m.v. Kodemanualen er udarbejdet af DRG-ansvarlig sekretær Merete Birkholm Hansen og ledende sekretær Thea Lindholm Larsen. Kodepraksis kan ikke som udgangspunkt fraviges i forhold til angivne vejledninger, men i det omfang, der er behov for tilføjelser og ændringer rettes henvendelse til DRG-ansvarlig sekretær Merete Birkholm Hansen. Kodemanualen vil blive gennemgået og revideret en gang årligt. Nærværende udgave er udarbejdet juni 2015 og er gældende frem til Cosmic-PAS implementeres. Juni 2015 Thea Lindholm Larsen Merete Birkholm Hansen Den henvises i øvrigt til Infonet, hvor altid senest godkendte og opdaterede kodemanuel er placeret: Infonet, dokument-id:

6 Administrative koder - fælles B VAA33A Telefonkonsultation med patient B VAA33B konsultation B VAC1 Brevsvar til patient B VAC20 Udfærdigelse af erklæringer/attester B VAA34 Kode til familiefokuserede sygeplejesamtaler (bruges i forskningsøjemed til denne samtaletype alene) Z AT0 Tolkebistand fra professionel tolk Z AT0B1 Tolkebistand fra teletolk Z Z0150 Journaloptagelse Z+ Z0151 Bruges som tillægskode til udeblivelse/afbud/aflysning af en almindelig kontrol, hvor der ikke er planlagt procedurer. Bruges ikke til et kontrolbesøg af alene. Z Z0152 Klinisk forskningsundersøgelse Z Z0179 Udlevering af journalmateriale (se specifikt vejledning for dette side 22). Specielle koder i forbindelse med udredningspatienter A AF8 Koden benyttes til alle ptt., der er henvist til udredning i forbindelse med forløbsoprettelsen. Dvs. første registrering af pt. A FX01D1 Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager A FX01D2 Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed A FX01D9 Udregningsplan udarbejdet pga. andre årsager A FX01A Færdigudredt, klinisk beslutning 30 dage, behandlingsbehov A FX01B Færdigudredt, klinisk beslutning 60 dage, behandlingsbehov A FX01C Færdigudredt, intet behandlingsbehov - 6

7 Aflysning og udeblivelser Z PP30 Proc. aflyst pga. pt s udeblivelse Z PP31 Proc aflyst, pt s afbud max. 1 dag før Z PP32 Proc. aflyst pt s tilstand max. 1 dag før Z PP33 Proc. aflyst, sygehuset max. 14 dage før planl. proc (når vi aflyser ambulatorier mindre end 14 dage før) Z PP33E Proc. aflyst pga. tekniske årsager Z PP38 Proc. aflyst af andre årsager Z PP38A Proc aflyst, pt's afbud min. 2d før planlagte proc Z PP38H Procedure aflyst pga. pt s død Z PP38J Proc. aflyst pga. omvisitering Der henvises for udeblivelser i øvrigt til infonet udeblivelsespolitik dokumentnr Vejledning i brug af aflysningskoder: Ovennævnte er et udpluk af de mest benyttede aflysningskoder. For fyldestgørende oversigt benyttes SKS-browser eller G- KODER (i FPAS). AFBUD, NYHENVISTE Når en ny pt. ringer afbud, skal dette altid registreres i FPAS med en passende ZPP-kode og ventestatus skal ændres til 23. Ventestatus 23 indberettes fra den første tilbudte tid dvs. hvis pt. ringer afbud den til den tilbudte tid den 20.03, er pt. ventende fra

8 Aflysning og udeblivelser AFBUD, KONTROL-PATIENTER Her registreres, hvis pt. melder afbud samme dag, som pågældende var tilsagt ellers ikke. UDEBLIVELSER, NYHENVISTE Når en ny pt. udebliver, skal dette altid registreres i FPAS med U i aktivitet og ZPP30 samt tillægskode. Ventestatus ændres til 23. Husk en patient er også udeblevet, selv om pågældende melder afbud efter den tilsagte tid. UDEBLIVELSER, KONTROL-PATIENTER Her registreres altid i FPAS med U i aktivitet og ZPP30 samt tillægskode. Husk en patient er også udeblevet selv om pågældende melder afbud efter den tilsagte tid. AFLYSNINGER Hvis vi aflyser ambulatorier mindre end 14 dage før tilsagt tid skal det registreres med ZPP33/ZPP33E samt tillægskode AFLYSNINGER VED KIRURGISKE INDGREB (K-koder) Skal altid registreres uanset årsag og tidspunkt. Hvis K-kode proceduren aflyses pga. udeblivelse, registreres U i aktivitet og derudover ZPP30 samt K-kode nedenunder som tillægskode. Hvis K-kode proceduren aflyses fra vores side, registreres et V i aktivitet og derudover den rette ZPP* kode alt efter hvor lang tid inden der aflyses samt K-kode nedenunder som tillægskode. Hvis K-kode procedure aflyses pga. afbud registreres med X/V i aktivitet og derudover den rette ZPP* kode samt K-kode nedenunder som tillægskode. - 8

9 REGISTRERING AF FLERE BESØG SAMME DAG VED AFBUD OG UDEBLIVELSER Hvis en patient har meldt afbud eller er udeblevet, og der samme dag er en anden kontakt til patienten fx brev eller telefon, er dette en ny registrering. - 9

10 Behandling af borgere bosat uden for Danmark samt asylansøgere EU-borgere Patienter har ret til gratis akut behandling samt ret til opfølgende/nødvendig behandling under det planlagte ophold i Danmark. Patienter med en kronisk lidelse (fx dialyse, diabetes) kan under ophold modtage planlagt/nødvendig behandling. Patienter skal vise deres blå sygesikringsbevis, vi tager kopi af kortet og sender til Regnskabsafdelingen. Vi skal oplyse konstrueret CPR, evt. Co-adresse og dato for, hvornår vi har set patienten. (hvis patienten ikke har et blåt sygesikringsbevis, skal de, når de kommer til deres hjemland, få oprettet et og sende kopi af dette til Regnskabsafdelingen, OUH, Att.: Britt Lundgreen ( ). Husk evt. at tage kopi af forsikringskort eller andet, hvis patienten ikke kan fremvise det blå sygesikringskort. Patienter har ikke ret til planlagt behandling i Danmark, disse skal afvises, undtagen ovennævnte behandling af kroniske patienter. Ovenstående gælder også borgere bosat i Grønland og på Færøerne - 10

11 Udlændinge bosat uden for EU Patienter har ret til gratis akut behandling, men de har ikke ret til opfølgende/nødvendig behandling. De skal ikke fremvise dokumentation. Patienter har ikke ret til planlagt behandling i Danmark, disse skal afvises. Behandling af asylansøgere Ved akut behandling kræves der ikke afregningsbilag/betalingsbilag fra Asylcentret. Ved planlagt behandling af asylansøgere (vi har modtaget en henvisning og indkaldt patienten), skal patienten medbringe et afregningsbilag/betalingsbilag fra Asylcentret, som vi sender til Regnskabsafdelingen, Att.: Britt Lundgreen. På afregningsbilaget skal vi påføre dato for undersøgelse/behandling og Afdeling (hvis det ikke er udfyldt fra Asylcentrets side). - 11

12 Cancerregistrering Når en anmeldelsespligtig sygdom er aktions- eller bidiagnose, er det obligatorisk at indberette anmeldelsesstatus som tillægskode til den anmeldelsespligtige diagnosekode. Indberetningskravet gælder alle patienttyper. Tillægskode Anmeldelsesstatus AZCA0 Anmeldelsesstatus endnu ikke angivet AZCA1 Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen AZCA3 Afdelingen er ikke involveret i primær diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen (må ikke anvendes ved aktionsdiagnoser) AZCA4 Sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen En canceranmeldelse skal som minimum have nedenstående tillægskoder: Diagnosegrundlag For at dokumentere, hvilke undersøgelser, der ligger til grund for diagnosen, skal der ved anmeldelsen registreres mindst én kode fra hver af nedenstående 2 grupper. Tillægskode Klinisk makroskopisk diagnosegrundlag AZCK0 Operation (inkl. biopsi) AZCK1 Endoskopisk undersøgelse/operation (inkl. biopsi) AZCK2 Billleddiagnostisk undersøgelse (røntgen, CT, MR, UL og lignende) AZCK3 Obduktion AZCK4 Klinisk undersøgelse (inkluderer eksploration, palpation og lignende) AZCKX Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse - 12

13 Cancerregistrering Tillægskode Klinisk mikroskopisk diagnosegrundlag AZCL0 Histologi/cytologi fra primærtumor (inkl. Knoglemarvsundersøgelse) AZCL1 Histologi/cytologi fra metastase AZCL2 Histologi/cytologi, uvist om fra primærtumor eller metastase AZCL3 Andre klinisk/mikroskopiske undersøgelser (blodanalyse, differentialtælling, immunologi, cytogenetik, tumormarkører og lignende) AZCL9 Ingen histologisk/cytologisk/kliniskmikroskopisk undersøgelse (udover almindelige blodprøver fx Hb, elektrolytter og lignende) AZCLX Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse Ofte vil man også skulle tillægskode med TNM-klassificering: T (AZCD1*): T angiver primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet N (AZCD3*): N angiver, om der er metastaser til regionale lymfeknuder eller ej M (AZCD4*): M angiver, hvorvidt der er fjernmetastaser eller ej - 13

14 Cancerregistrering En canceranmeldelse/kodning kunne se ud som nedenfor: INDLAGT: FORTROLIGT, KUN TIL LÆGELIGT BRUG D A C348 Kræft i bronkier og lunge A + ZCA1 ny anmeldelsespligtig sygd, ikke tidl. fuldt anmeldt A + ZCK1 endoskopisk undersøgelse A + ZCL2 histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor e T + UL1 højresidig A + ZCD14 TNM, T2: Primær tumors størrelse/udstrækning A + ZCD32 TNM, N2: Regionale lymfeknudemetastaser A + ZCD41B TNM, M1b: Fjernmetastaser tilstede K P TGA30B Terapeutisk torakocentese Vi har i Medicinsk Afdeling lavet canceranmeldelsesskemaer for en del cancertyper. Disse skemaer kan ses og printes fra Infonet: Dokument-ID (eller ved at bruge genvejen Udskrivelser, og vælge Cancervejledning -dokumentet). - 14

15 Ventestatus Kode Kodetekst Bemærkninger/beskrivelser 11 Ventende på udredning Anvendes når patienten venter på udredning (forundersøgelse) 12 Ventende på behandling Anvendes når patienten venter på behandling 13 Ventende, omvisiteret fra andre afsnit Anvendes ved omvisitering af henvist patient til andet sygehus/afsnit, inden patienten er modtaget i første kontakt. På det nye afsnit oprettes henvisningen med den oprindelige henvisningsdato og perioden fra oprindelig henvisningsdato til dato for modtagelse af henvisningen på det nye sygehus/afsnit indberettes med denne ventestatus 14 Ventende pga. manglende oplysninger 15 Ventende på assistance Anvendes når der fx mangler oplysninger fra egen læge. Når alle oplysninger er på plads skiftes ventestatus til den relevante værdi Henviste og ambulante patienter, der venter på en undersøgelse eller anden ydelse på et andet afsnit, fx MR-undersøgelse på røntgenafsnittet, hvor udredningen ikke kan fortsætte, før denne assistance er udført - 15

16 Ventestatus Kode Kodetekst Bemærkninger/beskrivelser 21 Ikke ventende på udredning/behandling Bruges til vores DCkonverteringer For patienter der afventer at blive klar til behandling fx for grå stær eller til sterilisation, skal denne ventestatus anvendes i perioden for behandlingsmodning eller betænkningstid 22 Ikke ventende, til kontrol, status ændres altid til 26 efter 1. besøg 23 Ikke ventende efter patientens ønske 24 Ikke ventende pga. udredning/behandling på andet afsnit 25 Ikke ventende, under udredning 26 Ikke ventende, under behandling Hvis kontrollen skal foregå under en planlagt kontakt, hvortil der oprettes en henvisning, skal denne ventestatus anvendes Anvendes når patienten melder afbud eller udebliver til undersøgelse/behandling. Patienten er ikke ventende fra den første tilbudte tid til patienten møder til den nye tid Anvendes når patienten pga. en anden komplicerende tilstand skal behandles eller reguleres for denne, inden behandling af den aktuelle lidelse kan foretages på afsnittet Anvendes i perioden under udredningen Kan anvendes i perioden under behandlingen. Afsluttende status På Medicinsk Afdeling M, er det vedtaget, at der huskes at ændre til ventestatus 26, så snart behandling påbegyndes. NB: En pt. må ikke stå med ventestatus 26, hvis pt. afsluttes med afslutningsmåde G eller L. I så fald skal forinden ændres til ventestatus

17 Henvisningsmåder Kode Kodetekst Bemærkninger 0 Ingen henvisning Kald på 112 Selvhenvendere 1 Alment Praktiserende læger praktiserende læge Vagtlæger 2 Praktiserende speciallæge Praktiserende speciallæger A Andet Andre instanser fx Dansk Røde Kors, infirmerier, fængsler, bocentre, tandlæger, forsikringsselskaber, kriminalforsorgen E Udlandet Patienter henvist fra udlandet F Henvist fra sygehusafsnit Patienter henvist direkte fra eget eller andet sygehus, herunder åbne/stående indlæggelser og patienter, som indlægges via skadestuen/fam G Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb Patienter henvist fra eget eller andet sygehus, hvor kontakterne skal kobles - 17

18 Afslutningsmåder Kode Kodetekst Bemærkninger 1 Alment praktiserende læge 2 Praktiserende speciallæge 8 Død Anvendes i alle tilfælde, hvor henvisningen/kontakten afsluttes pga. patientens død. Henvisningen/kontakten afsluttes på dato for modtagelse af besked om patientens død A Andet Må kun anvendes, hvis det ikke falder ind under nogle af de andre kategorier, fx udvandrede E Udlandet Kun hvor sygehuset afslutter behandling i udlandet F G K L U Afsluttet til sygehusafsnit (indlæggelse) Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (indlæggelse) Afsluttet til sygehusafsnit (går hjem) Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (går hjem) Afsluttet pga. udeblivelse 7-cifret kode (SKS-kode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes kun på ventende patienter mhp. kobling af venteforløb. 7-cifret kode (SKSkode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit 7-cifret kode (SKS-kode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes kun på ventende patienter mhp. kobling af venteforløb. 7-cifret kode (SKSkode), inkluderer afsluttet fra eget afsnit Anvendes hver gang en patient afsluttes pga. udeblivelse, der kodes fortsat også med u i aktivitet. - 18

19 Kobling mellem afslutnings- og henvisningsmåde Afslutningsmåde Til ambulatorium Til indlæggelse Henvisningsmåde på ny kontakt Ambulant / indlæggelse Pt.afsluttes til videre udredning for samme sygdom på L G G andet/egen afdeling Ex.1: Pt. starter udredning i MD, hvor man vurderer, at pt.skal videreudredes/behandles under indlæggelse på egen afdeling. Ex.:2:Pt.starter udredning i Kard.Amb., hvor man vurderer, at pt. skal videreudredes på Afdeling B, OUH. Pt.afsluttes til kontrol for samme sygdom på anden/egen K F F afdeling Ex.1.: Pt. udskrives til kontrol i eget ambulatorium Ex.2.: Pt. ønsker videre kontrol skal foregå på OUH Pt. afsluttes til udredning for anden sygdom på anden/egen K F F afdeling Ex.: Pt. er startet udredning i Endo.Amb., hvor man har færdigudredt pt., men imidlertid har pt. også ledklager, hvorfor pt. afsluttes og henvises til udredning i Reumaamb. Pt. omvisiteres efter anmodning fra pt. selv, inden vi har set pt. L G G første gang Ex.: Pt. er indkaldt til os, imidlertid synes pt., at der er for lang ventetid, hvorfor pt. ønsker sig omvisiteret. - 19

20 Ovenstående er kopieret fra Fællesindholdet

21 Skrivning af henvisninger eksterne Henvisning til: Henvisning til Radiologisk Afdeling/Nuklearmedicinsk Afdeling (Svendborg/Odense) Henvisning til Radiologisk Afdeling/Nuklearmedicinsk Afdeling (ekstern) Henvisning til anden sygehusafdeling, ambulant (Svendborg/Odense) Henvisning til INDLÆGGELSE på anden sygehusafdeling/hospice, (Svendborg/Odense) Henvisning til anden sygehusafdeling (ekstern) Benyt: Henvisning skrives og sendes fra Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-34. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, A-93, H. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-20. Henvisningstekst kopieres til Cosmic Henvisning skrives i FPAS, G-34. Henvisningstekst kopieres til Cosmic - 21

22 Skrivning af henvisninger - interne Ved henvisning internt i Medicinsk Afdeling M forstås: Henvisning sendt mellem 2 ambulatorier eller mellem sengeafdeling og ambulatorium Der skrives henvisning i FPAS, A-93, H, som sendes til Medicinsk Afdeling, O SM Øverst på henvisningen skal specialeambulatoriet stå med store bogstaver, fx ATT.: REUMATOLOGISK AMBULATORIUM Henvisningsteksten kan blot være en henvisning til et journalnotat i Cosmic eller en decideret henvisning dikteret af læge Ønsker man at give patienten tiden med hjem, kontaktes ambulatoriet telefonisk og henvisning sendes efterfølgende med angivelse af mødetidspunktet og ønsket undersøgelse/procedure Hvis patienten allerede har et forløb i det speciale, man ønsker at henvise til, sendes korrespondance i stedet for henvisning - 22

23 Indkomne henvisninger procedure Henvisninger printes fra FPAS, G-post x 2 dagligt i hvert speciale og lægges til visitering hos læge efter specialets interne aftaler. Efter visitering og hvis henvisningen danner baggrund for en indkaldelse gøres følgende: Henvisning vippes fra G-post Patienten indkaldes Der oprettes forløb i FPAS = henvisningsdato. Forløb i Cosmic omdøbes Der oprettes på baggrund af lægens visitation et visitationsnotat (brug skabelonen visitationsnotat ) i Cosmic = på visitationsdato. Sendes normalt ikke til egen læge Husk at udfylde nøgleordet udredningsgaranti Papirhenvisningen kan herefter smides ud - 23

24 Omvisitering af henvisninger procedure Efter visitering og hvis henvisningen giver anledning til en omvisitering til en anden afdeling: Der oprettes et administrationsforløb med henvisningsog aktionsdiagnosen Z76.8 Forløb i Cosmic omdøbes Henvisningstekst fra G-post kopieres ind i henvisningsnotatet Henvisningen omvisiteres elektronisk fra G-post, kobl et V-brev på og opdater, herved får egen læge (hvis denne er henviser) besked om, at henvisningen er omvisiteret Der skrives et visitationsnotat i Cosmic, hvoraf skal fremgå, hvorfra vi har modtaget henvisningen og hvortil vi har omvisiteret. Visiterende læges begrundelse for omvisitering skrives også her Visitationsnotat sendes elektronisk til henviser og egen læge. Forløb i FPAS afsluttes til egen læge Papirhenvisning smides herefter ud Patienten ønsker sig omvisiteret, efter vi har indkaldt og oprettet forløb (vi har endnu ikke set patienten): Der skrives et notat i Cosmic Henvisning printes fra arkiv i G-post og sendes sammen med notat fra Cosmic til den afdeling, patienten ønsker sig omvisiteret til. Sendes med post/fax Forløb afsluttes med L og SKS-kode for den afdeling, vi omvisiterer til Husk at påsætte kode ZPP38J procedure aflyst pga. omvisitering samt tillægskode for den aflyste procedure - 24

25 Betalingsmåde - udenamtspatienter Hvis dette billede popper op i forbindelse med besøgsregistrering, skal der ALTID udfyldes med B : SYGEHUS: O AFDELING: SM L CPR-NR.: Fiktiv,Mand DATO: Amb URSD Midtjy Hedensted BET.MÅDE: B L = Højt specialiseret niveau (LL-behandling) B = Hoved-/Regionsfunktionsniveau (Basis-behandling) U = uden afregning. Oprydning i ikke-angivne betalingsmåder: Blank skærm i FPAS. Tast: G-UA og tryk ENTER. Udfyld billede og tast ENTER: SYGEHUS: o AFD/AMB: sm A/I:. CPR-NR.: DATO:... Alle de cpr.numre på de angivne besøgsdatoer, gen-registreres i FPAS, hvor betalingsmåde angives. Hvert speciale rydder op for eget speciale. - 25

26 Udlevering af journaloplysninger Afsender af anmodning om aktiindsigt: LÆ101/105 (anmodning fra kommune) Praktiserende læge, speciallæger eller sygehuse. Tandlæger, fysioterapeuter, træningscentre m.v. Pensionskasser og forsikringsselskaber. Anmodning om aktindsigt fra pt. Anomodning om aktindsigt fra pårørende (f.eks. afdøde ptt.) Sekretærens kompetence: Sekretæren kan fremsende de anmodede oplysninger. Sekretæren kan fremsende de anmodede oplysninger. Skal godkendes af læge før afsendelse. Sekretæren kan fremsende PRÆCIS de anmodede journaloplysninger. Sekretæren udskriver journalkopi og evt. undersøgelser. Der er ikke lovhjemmel til at fremsende journaloplysninger til pårørende. Hvad skal sikres og dokumenteres i Cosmic? Intet Intet At der foreligger skriftligt samtykke fra pt. At der foreligger skriftligt samtykke fra pt. Godkendes først af læge, hvis det er oplysninger fra før Hvis det er efter denne dag, afsendes det uden godkendelse. Forespørgsel om aktindsigt fra pårørende SKAL viderebringes til afdelingsledelses sekretærer. Kodevejledning ved fremsendelse: Pt. med uafsluttet forløb på afd. M: Der registreres blot i aktuelle speciale, med v aktivitet, og med procedurekode: Z Z0179. I Cosmic skrives notat om, hvem, der har anmodet om aktsigt, samt hvad der er afsendt, skrives i bemærkningsfeltet ved udskrivning af journalkopi. Pt. med afsluttet forløb på afd. M: Registreres i A-93 i sektion for tidligere speciale (og hvis der kun har været indlæggelse, da vælges f.eks. for MK sektion K, etc.). Henviser er A (for Andet). Henvisnings- og aktionsdiagnose: Z76.8. Ventestatus 22! Procedurekode Z Z0179. Husk at afslutte forløb til 1 igen! I Cosmic skrives notat om, hvem, der har anmodet om aktsigt, samt hvad der er afsendt, skrives i bemærkningsfeltet ved udskrivning af journalkopi. - 26

27 Registrering af medikamentel behandling Sundhedsstyrelsen har i Fællesindholdet stillet krav om, at medikamentel behandling med nedenstående grupper registreres ved hver indlæggelseskontakt/ambulant besøg eller kontakt, hvor en eller flere af følgende grupper indgår: Gruppe Betydning BWHA* cytostatisk behandling (fx behandling med Metoject/Ebetrex) BOQE* behandling med stamcellekoncentrat BOHJ* behandling med antistoffer og immunmodulerende behandling (fx behandling med Remicade, Enbrel, Humira, biologiske antireumatik, behandling med TNF-alfa-antistof, behandling med MabThera) BWHB* BWHC* behandling med biologisk modificerende stoffer (fx behandling med Bonviva) hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling Tillægskode til en af ovennævnte grupper af medicin B+WDB0 B+WAA3 B+WAA62 A+AF2 A+AF1 Betydning: udlevering af medicin injektion af medicin infusion med medicin ambulant besøg/kontrol (bruges kun hvis man ikke bruger en af de andre tillægskoder, altså ikke udleverer/injicerer/giver infusion) indlæggelse (bruges kun hvis man ikke bruger en af de andre tillægskoder, altså ikke udleverer/injicerer/giver infusion) - 27

28 Registrering af medikamentel behandling Som noget nyt skal medicinbehandlingsprocedure samt tillægskode også registreres ved indlæggelser (og ikke kun ambulante besøg), hvis indlæggelsen relaterer til det præparat patienten er i behandling med (og altså den sygdom behandlingen gives for), dette uanset om pt. får medicinen under indlæggelsen eller ej. Ud over selve behandlingskoden skal påføres relevante tillægskoder. Det er vigtigt, at de registreres som tillægskoder, idet det er koder, der fortæller Sundhedsstyrelsen noget om procedurekoden for medicinen): Eksempler på kodning af særlig medicingruppe (ambulante patienter): Case ambulante patienter Behandlings kode for medicin Tillægskode Tillægskode Aktivitet Pt. møder i amb. og får udleveret medicin Pt. møder i amb. og får udleveret medicin og får injektion Pt. møder i amb. og får udleveret præparat, er samtidig i behandling med andet biologisk præparat Fx BOHJ18A2 B+WDB0 F Fx BOHJ18A2 B+WDB0 B+WAA3 F Fx BOHJ18A3 og Fx BWHA115 B+WDB0 og A+AF2 F - 28

29 Registrering af medikamentel behandling Eksempler fortsat Case ambulante patienter Behandlings kode for medicin Tillægskode Tillægskode Aktivitet Pt. møder til infusion med medicinen Fx BOHJ18A1 B+WAA6 2 F Pt. møder til kontrol, er i behandling med medicinen En pårørende til pt. afhenter medicinen i ambulatoriet Fx BOHJ18A2 A+AF2 F Fx BOHJ18A2 B+WDB0 V Vi tilsender medicinen til pt. Fx BOHJ18A2 B+WDB0 X/V Vi bestiller medicinen på Centralapotek, som skal sende medicinen til pt. 1) Vi aflyser pt s tid fx pga. blodprøver ikke er i orden 2) Pt. udebliver 3) Pt. aflyser selv tiden Fx BOHJ18A2 ZPP B+WDB0 B+OHJ18 A1 X/V X/V/U - 29

30 Registrering af medikamentel behandling Eksempler på kodning af særlig medicingruppe (indlagte patienter): Case indlagte patienter Pt. får behandling under indlæggelsen Behandlingskode for medicin Fx BOHJ18A1 Tillægskode B+WAA62 Tillægskode Pt. er sat i behandling i ambulatoriet og bliver indlagt under samme eller beslægtet diagnose, men får ikke medicinen under indlæggelsen Fx BOHJ18A1 A+AF1-30

31 Sengeafsnit Der henvises herudover til specialernes specifikke procedureog behandlingskoder. Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B FFA00 Ekstern DC-konververtering B GDA1 Non-invasiv ventilation (NIV) B OQA0 Blodtransfusion B OQA00 Blodtransfusion op til 1 liter B OQA01 Blodtransfusion op til 3 liter K TAB00 Lumbalpunktur K TGA30 Torakocentese (pleuracentese) K TGA30A Diagnostisk torakocentese K TGA30B Terapeutisk torakocentese K TJA10 Laparocentese K TJA10A Ascitespunktur K TJA10B Terapeutisk ascites tømning K TNE25A Knoglemarvsbiopsi fra crista iliaca (Islam) K UJD02 Gastroskopi K UJD05 Gastroskopi med biopsi U XUB30 UL/doppler af halskar U XUC80 Transthorakal ekkokardiografi U XUC81 Transøsofagal ekkokardiografi Z + PZA05 Palliativ behandling (Benyttes alene til palliative ptt. på ML, og sættes på umiddelbart under diagnosekoden) Z BA3 Død på intensivafdeling - 31

32 Oversigt over brevkoder i FPAS Brevkode C A Beskrivelse Indkaldelse til MK til DC-konvertering henvist fra ambulatorie Indkaldelse til MG + ML - 32

33 Registrering af procedurekoder under indlæggelse Registrering af procedurekoder under indlæggelse foretages af den sekretær, der skriver proceduren! Dette gælder også, selvom proceduren foregår i et af vores egne ambulatorier, såfremt pt. er indlagt på det pågældende tidpunkt. Registrering foregår ved at gå ind i G-07, hvor dato er indlæggelsesdatoen. - Skriv J ved samtykke. - Skriv nummer ved kontaktårsag (typisk 1, men se afsnit vedr. dette) - Angiv diagnosekode til Z02.8 (idet den korrekte først kendes ved epikrisediktering) - Skriv herefter procedurekoderne på samt tid og dato for udførelsen af denne (I nedenstående eksempel er angivet en ekkokardiografi udført kl den ) Diag.Reg O SM T054 OHR J Samtykke(J/N) Tid Dato Sg Afd Marie Prøveklud Kontaktårsag: 1 01 D A Z U. XUC

34 Specifikt ved epikriseskrivning FPAS: Lægen dikterer diagnosekoder til epikrisen. Disse indsættes i G-07. Såfremt der i forbindelse med procedureregistrering er sat en Z02.8- diagnose på i forvejen, overskrives denne med den dikterede diagnose. Cosmic: Der vælges ALTID skabelon epikrise uden lægemidler Dato sættes ALTID TIL UDSKRIVNINGSDATO og TIDSPUNKT (uanset dikteringstidspunkt af epikrisen). Dikterende læge angives, og hvis dette er en yngre læge, skal den afsnitsansvarlige læge på (afd./overlæge) som godkender. Umiddelbart under lægens navn (og evt. godkender) angives indlæggelsesperioden og afsnit (f.eks.): Rasmus Nielsen, res./axel Malchow-Møller, ovl. Indlagt på afsnit MG fra Ved udskrivelser, hvor pt. går hjem, udfærdiges patientinformation til pt. Informationen skrives under nøgleord Information/accept, og efter den dikterede info indsætter sekretæren frasen svbm-epiinfo. Det hele klippes over i brevskabelonen i Cosmic efterfølgende., som udleveres/sendes til pt. Kopier historik fra FMK (medicinlisten), dog ikke ved overflytning. I nøgleordet hændelser i FMK gøres følgende: Fremfind historik, der søges efter notat med overskriften ophæv suspendering fra respektive indlæggelse. Dette kopieres ind i nøgleordet hændelser i FMK. Epikrisen kan gøres færdig og sendes til egen læge. Brev kan printes og sendes til patienten. Hvis notat med overskriften ophæv suspendering ikke findes i hændelser i FMK, markeres nøgleordets felt med tegn og skrift, således at der kan rettes i det senere, herefter signeres notatet. Epikrisen kan ikke sendes til egen læge. Diktat lægges tilbage på diktatlisten med besked om, at FMK ikke er OK. Sekretær på respektiv afsnit samler op på disse diktater og sørger for via udskrivende læge og sygeplejerske, at suspenderingen i FMK ophæves, og at epikrisen sendes og brev printes til patienten. - 34

35 Hvis lægen ikke har dikteret diagnosekoder, sættes diagnosen Z02.8 på, og epikrisen fremsendes til egen læge. Epikrisen genfremsendes, når lægen har dikteret koder. Efter skrivning og afsendelse af epikrise: Epikrisen udskrives og lægges i papirform til godkendende afdelingseller overlæge i deres dueslag, hvis epikrisen er dikteret af yngre læge. Afdelingslæger og overlæger skal IKKE have deres egne epikriser til godkendelse. Såfremt pt. er planlagt til opfølgning i ambulant regi efter udskrivelse, sikrer sekretæren, at der er booket/bliver booket tid til dette. - 35

36 Rask ledsager Indlagt på sengeafsnit Når en rask ledsager har været medindlagt på sengeafsnit, udfærdiger lægesekretæren selv epikrisen ved udskrivelsen og afsender derefter til egen læge. I epikrisen angives blot tekst: XX har været indlagt som rask ledsager til xxx (angiv navn/cpr-nummer på den pågældende patient). Diagnosekode DA Z76.3 Rask ledsager Ved rask ledsager er kontaktårsag = 8-36

37 Indlæggelse FPAS G-03 Udfyld alle de gule felter i G-03. Faktisk placering angives alene, når pt. er placeret andet sted end stamafdeling. Sektion er altid V. INDSKRIVNING T054 OHR SYGEHUS: O LOKALITET: SM... FAKTISK PLACERING:.. AFDELING: SM SEKTION..: V CPR-NR.: Prøveklud, Marie INDL.DATO: KONTAKTPERSON:... KAUT.NR:.... INDL.TID.:.... INDL.MÅDE:. HENV.MÅDE:. HENV.DATO:... HENV.DIAG:... Akut=0 Prak.læge=1 Planlagt=3 Spec.læge=2 Her født=8 Sgh/afd. =F Sgh/afd.v=G Andet =A Udlandet =E Herfødt =8 Ved indlæggelser, hvor både indlæggelsesmåde OG henvisningmåde begge er 0 (=akut, dvs. indkommet direkte på KARMA med Falck uden om FAM) foretages IKKE henvisningsregistrering. Ved alle andre indlæggelser også akutte skal der foretages en efterfølgende henvisningsregistrering i det almindelige henvisningsbillede. Lægevagtens ydernr. er: Egen læges ydernr. findes via opslag i G-90. Anden afdeling angives med bogstavsbenævnelsen for afdelingen. Kan man ikke på nogen måde oplyse henvisende instans, kan man komme forbi henvisningsregistreringen ved at taste F3 men dette skal være meget undtagelsesvist! - 37

38 Indlæggelse akut/planlagt FPAS G-03 Akut indlæggelse Hvis henvisningen er fra samme dag som indlæggelsen, skal indlæggelsesmåde altid være akut (0), og der skal påføres kontaktårsag. Hvis henvisningen er fra dagen før indlæggelsen, skal indlæggelsesmåde altid være akut (0), og der skal påføres kontaktårsag. Ovenstående gælder også ved overflytninger samme dag mellem FAM/andre afdelinger. Planlagt indlæggelse Hvis henvisningen er ældre eller lig med 2 dage, skal indlæggelsesmåde altid være planlagt (3), og der skal ikke påføres kontaktårsag. - 38

39 Udskrivning FPAS G-05 Morspatienter, udskrives på tidspunkt og dato for mors UDSKRIVNING T054 OHR SYGEHUS: O LOKALITET: SM L FAKTISK PLACERING: AFDELING: SM SEKTION: V CPR-NR.: Prøveklud, Marie INDL.DATO: KONTAKTPERSON: UDSKR.DATO: KL.: UDSKR.MÅDE: 1 MORS:. UDSKR.ADR.:... Praktis. Læge =1 Syg/af. =F Syg/afd.+hjem =K Syg/afd.vent. =G Syg/afd.v.hjem=L Død =8 (MORS=J) Udlandet =E HJEMSENDES PT EN (J/N): J Der skrives alene J i hjemsendes pt., hvis pt. sendes til eget hjem. Udskrivningsadressen er SKS-koden (se disse under SKSkodeoversigt), når pt. udskrives til ambulatorium (udskrivningsmåde K ) eller overflyttes til andet sengeafsnit (udskrivningsmåde F ). - 39

40 Intern overflytning FPAS G-43 Når patienten overflyttes til et af vores andre sengeafsnit gøres det gennem G-43. Det samme gør sig gældende ved satellitpatienter, hvor lokalitet er det satellitafsnit, pt. placeres på. I nedenstående eksempel er pt. overflyttet fra ML til MG. Hvis pt. var satellitpatient på f.eks. afd. O, sengeafsnit 2, skulle der angives ved Lokalitet faktisk placering : O 2. * I N T E R N F L Y T N I N G * T054 OHR CPRNR : SYGEHUS: O AFD: SM INDLAGT: SIDSTE ORLOVSDATO:... LOKALITET FAKT.PLACERING INDSKREVET DEN: KL: PÅ SM L FRAFLYTTET DEN: KL: TIL SM MG Ved orlov, angives blot den dato, hvor pt. er aftalt til at vende tilbage til sengeafsnittet. Der angives ikke, hvad tidspunkt pt. forlader afsnittet på. * I N T E R N F L Y T N I N G * T054 OHR CPRNR : SYGEHUS: O AFD: SM INDLAGT: SIDSTE ORLOVSDATO: LOKALITET FAKT.PLACERING INDSKREVET DEN: KL: PÅ SM L FRAFLYTTET DEN:.... KL: TIL

41 Kontaktårsag v/epikrisekodning Kontaktårsag skal altid angives ved akutte pt., og ved visse diagnosekoder (for os er det, når diagnosekoderne ligger fra S00.0 til T7.99). Vi bruger kontaktårsag 1 ved alle almindelige akutte indlæggelser (sygdom). Herudover bruger vi ved forgiftninger kontaktårsag 2 eller 4, afhængigt af, om det skyldes uheld eller selvmordsforsøg. Diag.Reg O SM T054 OHR J Samtykke(J/N) Tid Dato Sg Afd Prøveklud, Marie Kontakt årsag:. 01 D A Z Nr. Kontaktårsagsbeskrivelse 1 Sygdom 2 Ulykke (herunder forgiftning ved ulykke) 3 Vold 4 Selvmordsforsøg 7 Benyttes, når der tidligere har været angivet E- registrering af samme skade og ved senfølge (efter tidligere skade) 8 Andet (anvendes kun, når en af ovenstående kontaktårsager ikke kan angives) - 41

42 E-registrering ved selvmordsforsøg eller medicinforgiftning Når kontaktårsag 2 (ulykke/forgiftning) eller 4 (selvmordsforsøg) bruges, skal der angives en E-registrering, hvilket FPAS også kræver. Som udgangspunkt skal lægen angive E-koderne under epikrisedikteringen. Dog er nedenstående E-koder typisk brugt på vores sengeafsnit MG (indtagelse af medicin i suicidalt øjemed), og vil grundlæggende skulle kodes på denne måde (dertil kan ATC-koden for medicinpræparatet angives supplerende med M+koden): INDLAGT: FORTROLIGT, KUN TIL LÆGELIGT BRUG D A Txx.x Forgiftning med xxxxxxx E UBP Fejlbrug af lægemiddel eller andet biologisk stof E UG1A Boligområde, indenfor - 42

43 Skadeindberetningens overordnede opbygning og regler Kontaktårsag 2. Ulykke 4. Selvmordsforsøg Aktionsdiagnose DS00-DT89.9 Skademekanisme X X EUB Skadested EUG X X Aktivitet EUA X Kode EUBP EUG1A EUA8 EUA9 Skademekanisme Fejlbrug af lægemiddel eller andet biologisk stof Inkl. forkert lægemiddel og fejldosering. Narkotika og substanser med biologisk effekt, herunder anvendt ifm. Undersøgelse og behandling Boligområde, indenfor Anden aktivitet Aktivitet ikke specificeret Se flere EU-koder på patientregistrering/patientregistrering/~/media/indhold/dk%2 0- %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Indberetning/patie ntregistrering/fi-2014_vejl.ashx Patienten er i mange tilfælde indkommet via FAM, hvor kodning oprindeligt anføres, se derfor kodning her, som kan hentes/kopieres - 43

44 Tilsyn assistancer Rekvirering af tilsyn fra anden afdeling Tilsynsrekvisitionen skrives ALTID i G-23. Eneste undtagelse herfra er ved CVK-anlæggelse o.lign. til Intensiv samt til Palliativt Team. Her skrives tilsynsrekvisitionen i G-20 (henvisningsmodulet for indlagte ptt.). Da alle kirurgiske afdelinger i Svendborg er sammenlagt med Odense og tilsynsrekvisitionerne forsvinder (kan ikke findes i Arkivet i G-POST) efter de er printet ud fra FPAS, skal tilsynsrekvisitioner, der skrives i dagtiden meldes telefonisk til følgende afdelinger: A, D, F, L og O (så de kan udprintes i Svendborg): Telefonnumre: A: lokal D: lokal F: lokal L: lokal O: lokal Der skrives IKKE tilsynsrekvisitioner ved interne tilsyn! Her ringes blot lægerne indbyrdes mhp. aftaler. - 44

45 TILSYN ASSISTANCER Kodning og skrivning af tilsyn, Medicinsk Afdelings læger har gået Kodning af tilsyn: Tilsynet kodes i sektion T. DER SKAL KUN UDFYLDES PÅ DE GULE FELTER! Dvs. ingen diagnoser m.v. STARTDATO: SEKTION: T HENVIS MÅDE: H.DATO:... H.DIAG:... AFD/YDERNUMMER:... KONTAKTPERSON:... BTYPE: I TILSYN PÅ AFD: F. O KONTROL PT.:. Diagnoser:..... HENVIS MÅDE: 1=Prak.læge =Spec.læge..... F=Sgh/afd G=Sgh/afd.v..... A=Andet =Herfødt..... E=Udlandet =Uden henv..... A=Andet Husk evt. procedurekoder i næste kodebillede Lokaliteten for sengeafsnittet, hvor pt. er indlagt, kan findes ved opslag i G-30, hvor lokaliteten er angivet. Se eksempel herunder. Afsluttes ALTID til F + SKS-kode for det sengeafsnit, pt. er indlagt på. - 45

46 Find lokalitet i FPAS (G-30): HENVIST GR SGH/AFD INDL.PERIODE MÅDE KOMM O F AMB INDK VENT.STAT: O N XAMB VENT.STAT: O B AMB INDK VENT.STAT: O SF SF AKUT O SM SM L AKUT O F F EPJ INDK O K K F EPJ INDK 479 Tilsyn på psyk. Svendborg: Her kan lokalitet ikke findes ved opslag i G-30, men sættes til: amb. Tilsyn på patient indlagt på intensiv med stamafdeling fx Afdeling A Find lokalitet i FPAS (G-30): HENVIST GR SGH/AFD INDL.PERIODE MÅDE KOMM O F AMB INDK VENT.STAT: O N XAMB VENT.STAT: O B AMB INDK VENT.STAT: O SF SF AKUT O SM SM L AKUT O A SI I EPJ INDK O K K F EPJ INDK 479 STARTDATO: SEKTION: T HENVIS MÅDE: H.DATO: H.DIAG: AFD/YDERNUMMER: KONTAKTPERSON:... BTYPE: I KONT.ÅRS:. TILSYN AFD: A O KONTR.PT.:. Diagnoser: FPAS vil tage A et med fra forrige side. Man taster noget tilfældigt i lokalitet efter A et, nu lyser teksten rødt (fejl), man kan nu overskrive A til SI I SEKTION: T LOKALITET: SI I STARTDATO: HENVISNINGSDATO: HENVIS MÅDE: AFD/YDERNUMMER: BTYPE: I TILSYN PÅ AFD: A - 46

47 Skrivning af tilsyn: I Cosmic vælges skabelonen Assistance, og der skrives på vanlig vis. Det er skrivende sekretær på Afsnit MK, der jævnligt checker og skriver fra Assistancelisten - 47

48 SEKTION: A og N Apopleksi Neurologi Oversigt over diagnosekoder Kode Diagnosekoder, mest anvendte G45.9 Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation I10.9 Hypertensio arterialis essentialis I63.3 Infarctus cerebri, thrombosis arteriae cerebri I63.9 Infarctus cerebri uden specification I64.9 Apoplexia cerebri uden specification I69.3 Sequelae infarcti cerebri I69.4 Sequelae apoplexia cerebri R42.9 Vertigo uden specification Z03.3 Obs. Pga. mistanke om sygdom i nervesystemet Z03.3E Obs. Pga. mistanke om apopleksi Oversigt over bookinggrupper Grp. ATR ASY AR1 ANE Beskrivelse af bookinggruppe Ambulatorie Thomas Rosen Aposygeplejerskeambulatorium Reservelægeambulatorium Neurolog - tilsyn Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Brevkode A1 A2 A3 A4-48 Beskrivelse Indkaldelse til opfølgning Vi kan ikke overholde den aftalte tid Vi havde ventet dig Indkaldelse til aposygepl. I Apoamb. (6-mdr.samtale)

49 Frase Beskrivelse Svb Svendborg Apo1 Apopleksi Ambulatorium, bygning 12, etage 01 Tid Apo2 Oversigt over fraser i Cosmic Frasenavn svbma-aq1 svbma-mh1 svbma-tr1 svbma-tr2 svbmaudeblev Frasetekst Generelle øvrige APOPLEKSIAMBULATORIET Anne-Mette Quist, sygeplejerske APOPLEKSIAMBULATORIET Mette Holm, sygeplejerske APOPLEKSIAMBULATORIET Thomas Rosen, overlæge Thomas Rosen, overlæge Apopleksiambulatoriet Patienten er UDEBLEVET fra planlagt kontrol d.d. rp. standardbrev til patienten: Vi havde reserveret tid til dig d.d. i Apopleksiambulatoriet, men du fremmødte ikke til den aftalte konsultation. Hvis du ønsker en ny tid til konsultation, skal vi bede dig kontakte os på telefonnummer: med henblik at aftale et tidspunkt, hvor du har mulighed for at komme. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 14 dage fra d.d., betragter vi dig som afsluttet fra Apopleksiambulatoriet. Skulle du på et senere tidspunkt få behov for fornyet kontakt til vores afdeling, skal du henvende dig til din egen læge med henblik på genhenvisning. - 49

50 SEKTION: C Infektionsmedicin (stikskader) Stikskader kodevejledning Tast cpr-nummer og henvendelsesdato i besøgsregistrering (a- 93, funktion 1), sygehus O, afdeling SM, sektion C. SGH: O AMB: SM CPR-NR: Fiktiv, Dame STARTDATO: SEKTION: C HENVIS MÅDE: F H.DATO: H.DIAG: Z042 AFD/YDERNUMMER: SM O KONTAKTPERSON:... BTYPE: A TILSYN PÅ AFD:... KONTROL PT.: J Diagnoser: D A Z048 D B Z BEMÆRK: H.DATO = Skadedato! SGH: O AMB: SM CPR-NR: Fiktiv, Dame SEKTION: C LOKALITET: SM C STARTDATO: HENVISNINGSDATO: HENVIS MÅDE: F AFD/YDERNUMMER: SM O BTYPE: A D A Z048 Undersøgelse og observation af andre specificerede årsager D B Z BESØGSDATO: SAMTYKKE J/N: J ANTAL ØVRIGE BESØG: 0 FAGGRUPPE: S INITIALER: xxxx KLOK.: 1100 ANVENDT MIN:... AFSLUT.TIL: 7 ADRESSE:. HUSK:... AKTIVITET: F INTRES:.. BEHANDLINGSKODER:

51 SEKTION: D Diagnostisk Center (DC) Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B MBZ01A Anlæggelse af gripper i vaskulær inj. Port B OQA00 Blodtransfusion op til 1 liter B OQA01 Blodtransfusion op til 3 liter K TAB00 Lumbalpunktur K TGA30 Torakocentese (pleuracentese) K TGA30A Diagnostisk torakocentese K TGA30B Terapeutisk torakocentese K TJA10 Laparocentese K TJA10A Ascitespunktur K TJA10B Terapeutisk ascites tømning K TNE25A Knoglemarvsbiopsi fra crista iliaca (Islam) B WAA1 Medicingivning ved inhalation B WAA3 Medicingivning ved injektion B WAA30 Medicingivning ved intramuskulær injektion B WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion B WAA60 Medicingivning ved intravenøs injektion B MBZ50 Anlæggelse af venekateter M B01AB01 Heparin M B03AC02 Venofer M B03AC Monofer M B05XA05 Magnesium M V03AE01 Resonium M J01DD04 Rocephalin/Ceftriaxon - 51

52 W EHKBXXD1 Synachten-test Z Z2020 Jernabsorptionstest Sideangivelse T UL1 Højresidig T UL2 Venstresidig T UL3 Dobbeltsidig MAS-vejledning (kodning af kræftpakkeforløb) Tekst Intressefelt Kode Ved modtagelse af AFA01A henvisning oprettes forløb (diagnostisk pakkeforløb, henvisning til pakkeforløb start) 1.besøg (diagnostisk pakkeforløb, MA AFA01B ZZ0150 udredning start, første fremmøde) Afsluttede besøg (diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning/patientens beslutning) AFA01X1-52

53 Oversigt over diagnosekoder Diagnosekoder, mest anvendte A46.9 Erysipelas D63.0 Anæmi med neoplasmer D64.9 Anæmi uden specifikation D69.6 Thrombocytopeni D72.9 Sygdomme i hvide blodlegemer E06.1C Thyreoiditis non suppurativa E83.5C Hypercalcæmi uden specifikation J18.9 Pneumoni uden specifikation J90.9 Pleuraekssudat J94.8A Hydrothorax K70.3 Cirrhosis hepatis alcoholica K76.9 Leversygdom uden specifikation M353 Polymyalgia rheumatica N19.9 Uræmi uden specifikation R06.0 Dyspnø R18.9 Ascites R42.9 Vertigo uden specifikation R50.9 Febrilia uden specifikation R52.9 Smerter R53.9 Utilpashed eller udmattelse R60.9 Ødem uden specifikation R63.4 Abnormt vægttab R70.0 Hypersedimentatio Z03.1 Obs. Pga. mistanke om ondartet svulst Z03.3 Obs. Pga. mistanke om sygdom i nervesystem Z03.5 Obs. Pga. mistanke om hjertekarlidelse - 53

54 Oversigt over bookinggrupper Grp. Beskrivelse af bookinggruppe DL1 Per Syrak Hansen, overlæge D*1 Stjernetider ved Per Syrak Hansen DL2 Peter Thye-Rønn, overlæge D*2 Stjernetider ved Peter Thye-Rønn DYL Yngre læge DEX Ekstra læge spor DST Sygeplejersketid, infusioner/blodprøver/transfusion DDU Undersøgelse (knoglemarv,lumbalpkt.,ascitespkt.mm.) DS* Stjernetid - sekretæropfølgning Oversigt over brevkoder og fraser i FPAS Brevkode Beskrivelse D1 Indkaldelse til klinisk kontrol D2 Udeblevet-brev D3 Specialbrev med indkaldelse til leverbiopsi Frase Beskrivelse DC1 Diagnostisk Center DC2 Bygning 12, etage 01 DC3 DC4 Telefontid mellem

55 Oversigt over fraser i Cosmic Frasenavn Svbmr-ps1 Svbmr-ps2 Svbmr-pt1 Svbmr-wo1 Svbmr-wo2 Svbmr-bn1 Svbmr-ht1 Svbmr-mh1 Svbmr-msf Svbmr-eva svbmr-indsats svbmr-prob Svbmrhandling svbmdudeblev Frasetekst DIAGNOSTISK CENTER Per Syrak Hansen, overlæge Per Syrak Hansen, overlæge Diagnostisk Center DIAGNOSTISK CENTER Peter Thye-Rønn, overlæge DIAGNOSTISK CENTER Wolfgang Böhme, overlæge Wolfgang Böhme, overlæge Diagnostisk Center DIAGNOSTISK CENTER Bodil Nielsen, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Hanne Toft, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Majbrit Have, sygeplejerske DIAGNOSTISK CENTER Marlene Svanholm Fisker, sygeplejerske Tranfusion udført uden komplikationer, patienten er velbefindende og går hjem 1. portion sat op kl.: Temperatur før infusion: Transfusionsnr.: 2. portion sat op kl.: Temperatur før infusion: Transfusionsnr.: Sluttemperatur: Der skal i alt gives: Kommer i Diagnostisk Center med henblik på blodtransfusion, patienten er henvist fra: Symptomerne er: Blodprøver kontrolleres, hæmoglobin dags dato er: Patienten er UDEBLEVET fra planlagt kontrol d.d. rp. standardbrev til patienten: Vi havde reserveret tid til dig d.d. i Diagnostisk Center Ambulatorium, men du fremmødte ikke til den aftalte konsultation. Hvis du ønsker en ny tid til konsultation, skal vi bede dig kontakte os på telefonnummer: med henblik at aftale et tidspunkt, hvor du har mulighed for at komme. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 14 dage fra d.d., betragter vi dig som afsluttet fra Diagnostisk Center. Skulle du på et senere tidspunkt få behov for fornyet kontakt til vores afdeling, skal du henvende dig til din egen læge med henblik på genhenvisning. - 55

56 SEKTION: E Endokrinologi Oversigt over procedurekoder Procedurekoder B QFT19 Integreret forebyggelsesinterv., skole B + ZFC3 Diabetesskole (bruges som tillægskode til B QFT19) B + ZFA05 Osteoporoseskole (bruges som tillægskode til B QFT19) B WHB40A Behandling med Aclasta B + WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion B WHB40B Behandling med Bonviva B + WAA3 Medicingivning ved injektion B WHB42 Behandling med Prolia B + WAA3 Medicingivning ved injektion B BHG1 Behandling med mandligt kønshormon B VDY06 Vejledning i forbindelse med insulinpumpebehandling B BHF02 Insulinpumpebehandling B WAA3 Medicingivning ved injektion B WAA62 Medicingivning ved intravenøs infusion K QDB99 Anden sårbehandling på UE M + A11CC01 Kalciferol (ergocalciferol) D2 M + H05AA02 Behandling med Forsteo/PTH W EHKBXXD1 Synachten-test - 56

57 Procedurekoder Z + PW00900 Telemedicinsk ydelse (tillægskode til B VAA33D f.eks.) Z Z2000A Påsætning af udstyr til døgnmåling af BS + tillægskode ATTD05 Z Z2000B Fjernelse af udstyr til døgnmåling af BS Z Z2000C Analyse af døgn-bs Z Z2004 Glukosebelastning Z Z2007 Hypofysetest Z Z3170 Hjemmeblodtryksmåling udført af patient Z Z3921 Kardio-respiratorisk monitorering (CMR) søvnapnø Z Z4075 Påsætning af insulinpumpe Z Z5104 Biotesiometri, måling af vibrationssans W W PWSTXXX X HBMAXXS T Distalt systolisk blodtryk, UE, ankel-tå Ortostatisk blodtryksmåling U XUB10 UL-undersøgelse af gld. thyreoidea - 57

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Gå ind på: http://easy.ask.dk/easy Tast dit Brugernavn og Password. Bemærk, at systemet skelner mellem store og små bogstaver. Herefter kommer du ind på forsiden og du

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere