A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved"

Transkript

1 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN b. Referat af bestyrelsesmøde 5. april 2003 Bilag: Tilstede: Bestyrelsens foreløbige forslag til den ordinære generalforsamling 30 B: Janne Kümmel Nielsen 30 C: Anne Dorte & Ole Grønlund 30 D: Kisten Bo Lattuca 30 E: Marianne & Lars Krogh 30 F: Mette & Jørn Christensen 30 G: Inger Nielsen 30 H: Inge & Jørgen Gieseler I henhold til referat indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 10. maj 2003 kl på gårdspladsen med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2002 inkl. Revisionsberetning Forelæggelse/godkendelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Indkomne forslag Valg af bestyrelse m.v. - Valg af formand og bestyrelsesmedlem - Valg af bestyrelsessuppleant - Evt. valg af ny revisor Eventuelt Velkomst Fm. bød velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Janne Kümmel Nielsen fra 30B som dirigent. Janne Kümmel Nielsen accepterede valget. Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen accepterede udsættelsen.

2 Bestyrelsens beretning Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2002/2003. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Hvis der er interesse for en kopi af beretningen udleveres den ved henvendelse til formanden. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2002 inkl. Revisionsberetning Næstformand Lars Krogh fremlagde regnskabet. Anlægsudgifterne på Abrikosnettet figurerer ikke på regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med anmærkning om, at anlægsudgifterne ikke er bogført som en indtægt. Punktet undersøges efterfølgende af kassereren. Forelæggelse/godkendelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Næstformand Lars Krogh fremlagde budgettet. Efterlyser manglende indbetalinger kr. 110,00 x 6 = ca kr. for drift af Abrikosnettet. Generalforsamlingen efterlyste en forklaring på, hvorfor der figurerer en nedgang i udgifterne på kontingentudgifterne. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med anmærkninger. Punktet undersøges efterfølgende af kassereren. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at der ikke varsles huslejestigning. Boligafgift for årene 2003 og 2004: Boligfordeling %-sats Årlig 2003 Måned Årlig 2004 Måned Bolig A 11, , , , ,69 Bolig B 12, , , , ,99 Bolig C 11, , , , ,69 Bolig D 13, , , , ,61 Bolig E 12,43 46,662, , , ,14 Bolig F 13, , , , ,61 Bolig G 12, , , , ,99 Bolig H 10, , , , ,78 Indkomne forslag 2 forslag fra bestyrelsen. Ændring af vedtægter i forbindelse med fastsættelse af pris for andelsboligen. Der stilles forslag om, at andelsboligerne prisfastsættes efter den skattemæssige værdi i stedet for den nuværende regnskabsmæssige værdi. ABF er blevet kontaktet, og de mener også, at det bedst kan betale sig at prisfastsætte efter den skattemæssige værdifastsættelse. De vil dog hverken anbefale for eller imod. Ændres det fra den regnskabsmæssige til den skattemæssige prisfastsættelse, skal der ske en vedtægtsændring i 14. Det blev vedtaget, at prisen i fremtiden bliver fastsat efter den skattemæssige værdi. For forslaget = 6 imod forslaget = 1 Forslaget vedtaget.

3 Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående punkt: Bolig Andels - % Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig værdi 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, , Forslag fra bestyrelsen om en ændring i sammensætningen af bestyrelsen. Deltagelse fra hver andel med 1 person. Dette skulle give en større indsigt i, hvad der rører sig i Abrikoshaven og en større fleksibilitet i beslutningstagningen altså en kortere ekspeditionstid. Foreningen tegnes stadig af en: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og diverse menige medlemmer. Forslaget enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændring i 28. Valg til bestyrelse m.v. Valg af formand Ny formand Mette Christensen Valg af næstformand Næstformand Ole Grønlund Valg af sekretær Sekretær Janne Kümmel Nielsen Valg af kasserer Kasserer Ulla Jensen Bestyrelsens nye sammensætning pr. 10. maj 2003: 30 A: Ulla Jensen - kasserer 30 B: Janne Kümmel Nielsen - sekretær 30 C: Ole Grønlund - næstformand 30 D Kirsten Lattuca 30 E Lars Krogh 30 F Mette Christensen - formand 30 G Inger Kümmel Nielsen 30 H: Jørgen Gieseler Evt. valg af ny revisor Revisoren fortsætter. Eventuelt Græsslåningsplan er under udarbejdelse. Punktet postkasser tages op på næste bestyrelsesmøde.

4 Husregler menes ikke at blive overholdt: Hundeefterladenskaber skal fjernes Parkering på holdepladsen må kun foregå i op til 15 minutter. Nyopståede problemer med revner i boligerne bliver taget op på det kommende bestyrelsesmøde. 30 E: Nye lejere Bør deltage i bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret. Aflæsningsteamet Ole Grønlund forsætter med aflæsning af målerne. Marianne Krogh afløses af Jørgen Gieseler. 10 års jubilæum Jubilæumsudvalget arbejder videre med projektet. Varmemålere BRUNATA er blevet kontaktet med henblik på at få oplyst typer på nye varmemålere: Der er to muligheder: Den billige udgave: Ray Heat pris kr ,50 inkl. moms + VVS Den dyre udgave: Sharkey Heat pris kr ,50 inkl. moms + VVS Der er 10 % rabat, hvis vi skifter alle målere samtidig. Det anbefales løbende at få udskiftet målerne til Sharkey Heat, da den er fremtidssikret. Bemærkning fra Ole Grønlund: Allerede i 2001 kunne man ud fra Brunatas aflæsninger se, at der var en difference på aflæsningstallene i 30 F. BRUNATA har dog ikke registreret nogen afvigelser hvad man kan undres over. Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Janne Kümmel Nielsen i 30 B. Jørn Christensen, formand Lars Krogh, Næstformand Ulla Jensen, Kasserer Anne Dorte Grønlund, sekretær Referent: Anne Dorte Grønlund

5 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Abrikoshaven den 8. september 1994 Til dirigent valgtes advokat Jørgen Hedin. Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var beslutningsdygtig. 1. Bestyrelsens beretning omdeltes skrifligt og oplæstes. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 2. Årsregnskabet var udsendt og blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes et forslag om, at andelene værdiansættes til kr ,52 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene godkendtes. 3. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Der besvarede stillede spørgsmål og redegjorde for, hvad den foreslåede stigning for boligafgiften for 1995 betød for hver enkelt andelshaver. Budgettet, herunder den foreslåede stigning af boligafgiften, godkendtes. 4. Ingen forslag indkommet. 5. Valg til bestyrelse: a. Formand: Mette Christensen b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen Gieseler Bestyrelsesmedlem for 1 år: Svend Mørkeberg Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anne Dorte M. Nielsen Bestyrelsesmedlem for 1 år: Karin Hugger

6 2 6. Ikke noget ønske om valg af administrator. 7. Knud Mørkeberg blev valgt som revisor. 8. Generalforsamlingen drøftede skiltning ved parkeringspladsen og indkørsel. Byggeregnskab omdeltes. Belysning på fællesarealerne drøftes. Det undersøges om, der kan isættes en stærkere pære ved bolig D. I givet fald isættes en stærkere pære. Der var enighed om, at træret på gårdspladsen fjernes, hvis det kan ske uden væsentlige udgifter. Bestyrelsen beslutter i givet fald, hvad der skal plantes istedet for. Generalforsamligen afsluttedes. Næstved, den 8. september 1994 Siden stiftelsen har følgende andelshavere afstået deres andel til de ud for pågældende navne anførte personer. Jørgen Aunborg til Brian Christiansen og Karin Hugger. Siden stiftelsen er indtrådt følgende yderligere andelshavere: 1. Dorte Rye Jensen 2. Anne Dorte Mahler Nielsen og Ole Kølle Grønlund 3. Kirsten Bo Poulsen og Giuseppe Lattuca. Andelsboligforeningen har herefter 8 andelsboliger.

7 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" torsdag den 30. marts 1995 Til dirigent valgtes: Revisor Arne Nilsson fra Revisorfirmaet Knud Mørkeberg Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var beslutningsdygtig. 1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år blev gennemgået af formand Mette Christensen. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 2. Årsregnskabet var udsendt og blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes et forslag om, at andelene værdiansættes til kr ,12 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene godkendtes. Der bliver foretaget en omvurdering af BRF i juni måned. 3. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Der besvarede stillede spørgsmål og redegjorde for, hvad den foreslåede stigning for boligafgiften for 1995 betød for hver enkelt andelshaver. Budgettet, herunder den foreslåede stigning af boligafgiften, godkendtes.

8 Forslag til værdiansættelse pr. 31. december 1994: Værdier: 2 Boligafgift og a/c varme: pr. 1/ pr. 1/ Bolig A: kr.3.873,30 kr.3.922,95 Bolig B: kr ,25 kr.4.113,66 Bolig C: kr ,81 kr.3.923,46 Bolig D: kr ,13 kr.4.494,06 Bolig E: kr ,76 kr.4.075,62 Bolig F: kr.4.436,13 kr.4.494,06 Bolig G: kr ,25 kr.4.113,66 Bolig H: kr ,93 kr.3.619,17 Fastsættelse af andelsværdier samt forslag til boligafgifter i 1995 og 1996 godkendtes. 4. Forelæggelse af budget Budgettet blev gennemgået af revisoren. Revisoren foreslog huslejestigning på kr pr. år. Fra 1/ til 1/1-1996: kr Fra 1/ til 31/ : kr Pr. andelshaver en stigning på kr. 50,00 pr. måned. Utilfredshed med at beløbet til fællesudgifterne og beløbet til den daglige drift ikke var meget specifiseret. Ønske om mere synlige tal. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Budgettet for 1995 blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen forslag 6. Valg til bestyrelse: Forslag om at reducere bestyrelsen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kompromi: Bestyrelsen består af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der kan deltage i møderne, men ingen stemmeret har. Formandens stemme er udslagsgivende til enhver tid. På valg i 1995: Svend Mørkeberg Karin Hugger ønskede genvalg ønskede ikke genvalg

9 3 a. Formand: Mette Christensen ønskede genvalg Formanden blev énstemmigt genvalgt. b. Bestyrelsesmedlem for 2 år:jørgen Gieseler Bestyrelsesmedlem for 2 år:svend Mørkeberg Bestyrelsesmedlem for 1 år:anne Dorte M. Nielsen Suppleant for 1 år: Dorthe Rye Jensen 6. Revisorfirmaet Knud Mørkeberg (Arne Nilsson) blev valgt som revisor. 7. Generalforsamlingen drøftede følgende emner: 1. ABF-vedtægter Generalforsamlingen blev enige om, at ABF-vedtægterne skal nærlæses af andelsbeboerne. Derefter vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Garager Efter nærmere gennemgang af forslag og prisniveau for garagerne, var der ikke stemning herfor. Derfor går bestyrelsen ikke videre med projektet. Flagstangen Flagstangen flyttes og renoveres. Flag indkøbes. Genplantning af træ i gården Der blev nedsat en arbejdsgruppen bestående af: Ulla - bolig A Dorthe - bolig B Anne Dorte - bolig C Mette - bolig F Inge - bolig H Denne arbejdsgruppe skal finde frem til en god placering af flagstangen og udarbejde et forslag til beplantning af gårdspladsen. Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 30. marts 1995

10 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" 26. maj 1996 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" tirsdag den 30. april 1996 Til dirigent valgtes: Revisor Arne Nilsson Det konstateredes, beslutningsdygtig. at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning for det forgangne år blev udleveret til gennemlæsning og godkendelse. Beretningen blev godkendt. Forelæggelse af årsregnskab Årsregnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes for 1996 værdiansættelse pr. andel - kr ,02 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene blev godkendt. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Budgettet blev godkendt.

11 2 Forslag til værdiansættelse pr. 31. december 1995: Andelsværdier: Boligafgift og a/c varme: pr. 1// pr. 1/ pr. 1/ Antal m 2 Bolig A: kr ,- kr.3.922,95 kr.4.022,95 kr ,95 90 m 2 Bolig B: kr ,- kr.4.113,66 kr.4.213,66 kr ,66 95 m 2 Bolig C: kr ,- kr.3.923,46 kr.4.023,46 kr ,46 90 m 2 Bolig D: kr ,- kr.4.494,06 kr.4.594,06 kr , m 2 Bolig E: kr ,- kr.4.075,62 kr.4.175,62 kr ,62 94 m 2 Bolig F: kr ,- kr.4.494,06 kr.4.594,06 kr , m 2 Bolig G: kr ,- kr.4.113,66 kr.4.213,66 kr ,66 95 m 2 Bolig H: kr ,- kr.3.619,17 kr.3.719,17 kr ,17 82 m 2 Fastsættelse af andelsværdier for 1996 og forslag til boligafgift i 1997 blev godkendt. Forelæggelse af budget Budgettet blev gennemgået af revisoren. Revisoren gjorde opmærksom på, at der i 1998 vil komme nogle vedligeholdelsesudgifter, der vil tære meget på andelsboligforeningens likvider. Derfor skal andelsboligforeningen nok påregne en huslejestigning på kr. 100,00 pr. måned i Generalforsamlingen blev enige om (stemmetal 5 for 3 imod), at en huslejestigning på kr. 50,00 pr. 1/ ville være en bedre løsning og yderligere kr. 50,00 pr. 1/ Pr. 1/ sættes de allerede afsatte kr ,- ind på en speciel oprettet drift- og vedligeholdelseskonto. Derefter bliver der løbende Pr. andel sat kr. 50,00 (kr. 100,00) ind foruden det allerede afsatte beløb på kontoen om måneden. Til ovennævnte konto gives der fuldmagt til formand og kasserer. Fra 1/ til 1/1-1998: kr.50,00 pr. månedi alt pr. år = kr ,00 Fra 1/ til 1/1-1999: kr. 50,00 pr. månedi alt pr. år = kr ,00 Allerede afsatte driftbeløb pr. 1/ / kr. 100,00 * 12 * 8 = i alt pr. år = kr ,00 Budgettet for 1996 blev godkendt.

12 3 Indkomne forslag Forslag om markering af privat parkeringsplads Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at parkeringspladserne kan markeres med husnummerskilt. Indkøb af skilte skal ske på eget initiativ. Informationer om indkøb og pris kan fås ved henvendelse til formanden. Forslag om beplantning af gårdspladsen Gårdudvalget har været på planteskole og fremkommer hermed med følgende 2 forslag til godkendelse: 1. forslag: 2 stk. havebænke á kr ,00 kr ,00 3 bdt. bøgehæk planter á kr. 129,00 kr. 387,00 2 stk. dværgparadisæbletræer á kr. 148,99 kr. 296,00 2 stk. opstammede hængepil á kr. 150,00 kr. 300,00 I alt kr ,00 + diverse. 2. forslag: 2 stk. havebænke á kr ,00 kr ,00 6 bdt. spirea hækplanter á kr. 70,00 kr. 420,00 2 stk. Koral beauty á kr. 188,00 kr. 376,00 2 stk. dværgparadisæbletræer á kr. 148,00 kr. 296,00 I alt kr ,00 + diverse. Forslag 1 blev vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at andelshaverne betaler hele beløbet, som vil være ca. kr. 450,00 pr. andel for bænke og beplantning. Valg til bestyrelse På valg i 1996: Dorte Rye Jensen Anne Dorte Mahler Nielsen ønskede genvalg ønskede genvalg Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anne Dorte M. Nielsen

13 4 Suppleant for 1 år: Dorte Rye Jensen Valg af revisor Revisor Arne Nilsson blev genvalgt som revisor. Generalforsamlingen drøftede følgende emner under eventuelt Gårdfest - indvielse Festudvalg blev nedsat med følgende udvalgsmedlemmer: Helle, Mette, Kirsten og Inger Fællesarealerne Det tilstræbes, at områderne ordnes i de sidste 14 dage i måneden. Skrænten For at holde jorden oppe på skrænten bliver de tiloversblevne sten lagt jævnt fordelt på skrænten. Tidspunktet for projektet er énstemmigt fastlagt til lørdag den 4. maj 1996 kl Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 26. maj 1996

14 Referent: Anne Dorte M. Nielsen 5

15 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" 26. Maj 1997 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" afholdt tirsdag den 29. april 1997 hos Svend Mørkeberg Tilstede: Bolig A - Ulla Jensen Bolig B - Dorte Rye Jensen Bolig C - Anne Dorte & Ole Grønlund Bolig D - Kirsten Poulsen Bolig E - Ingen fremmødt Bolig F - Mette & Jørn Christensen Bolig G - Inger & Svend Mørkeberg Bolig H - Inge & Jørgen Gieseler Revisor Arne Nilsson ---o0o--- Det konstateredes, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, men den blev godkendt som værende beslutningsdygtig. 1. Valg af dirigent Revisor Arne Nilsson. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab Årsregnskabet blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes for 1997 værdiansættelse pr. andel - kr ,30 pr. m 2. Regnskabet og værdiansættelsen af andelene blev godkendt.

16 2 Andelenes værdier pr. 31/ : Handelsværdi Handelsværdi Bolig 30 A: Bolig 30 B: Bolig 30 C: Bolig 30 D: Bolig 30 E: Bolig 30 F: Bolig 30 G: Bolig 30 H: Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Budgettet blev godkendt. 4. Forelæggelse af budget Budgettet for 1997 blev godkendt. 5. Indkomne forslag Forslag om opførelse af garager Et udvalg bestående af Ole Grønlund, Mette Christensen, Jørgen Gieseler og Svend Mørkeberg arbejder videre med forslaget. Et færdigbearbejdet forslag fremlægges senere på et beboermøde. 6. Valg til bestyrelse På valg i 1996: Mette Christensen (formand) Genvalgt (2 år) Jørgen Gieselse (menig) Genvalgt (2 år) Dorte Rye Jensen (suppleant) Genvalgt (1 år) 7. Valg af revisor Revisor Arne Nilsson blev genvalgt som revisor. 8. Eventuelt Taget: Situationsrapport - bestyrelsen er kørt fast i problematikken omkring tætning af taget. Afgørelse - Jørn Christensen forfatter en skrivelse til Byggeskadefonden - hvori der redegøres for vores situation. De anmodes om, at give et konkret

17 3 svar, hvordan vi skal forholde os i den givne situation - skal vi ordne taget inden 5 års gennemgangen - eller skal vi vente til de kommer på inspektion. Hegn - træstub på fællesarealet Hegn opsættes som en prøveordning på fællesarealet. Træstub fjernes fra fællesarealet. Container Containeren er kun forbeholdt almindeligt køkkenaffald. Haveaffald må ikke henkastes i containeren. Abrikoshaven er ikke tilmeldt Storskrald-ordningen, så hvis beboerne har haveaffald eller større ting til udsmidning - skal de afleveres på lossepladsen. Har man ikke mulighed for at komme på lossepladsen selv - så aftal evt. med de andre beboere, hvornår der bliver kørt på lossepladsen. Weishaupt Abrikoshaven her underskrevet en 1-årig servicekontrakt med Weishaupt (naturgas fyr). Vedligeholdelsesplan for Abrikoshaven Udleveres til beboerne i nærmeste fremtid. Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 26. Maj 1997 Formand: Mette Christensen Kasserer: Svend Mørkeberg Sekretær: Anne Dorte Grønlund Jørgen Gieseler

18 4 Dorte Rye Jensen Referent: Anne Dorte Grønlund

19 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S 6. juni 2000 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 2. maj 2000 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 27. april 2000 Tilstede: 30 A: Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 C: Anne Dorte & Ole Grønlund 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca 30 E: Helle Winther 30 F: Mette & Jørn Christensen 30 G: Inger Mørkeberg 30 H: Inge & Jørgen Giseler 30 B: Afbud fra Dorte Rye Jensen fuldmagt videregivet til formanden m.h.p. godkendelse af regnskab/budget, vedtægtsforslag, valg til bestyrelsen samt valg af revisor. -o0o- Formand Jørn Christensen bød velkommen til generalforsamlingen. Valg af dirigent Jørn Christensen blev valgt til dirigent. Bestyrelsens beretning Jørn Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for det indeværende foreningsår. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 1999 incl. Revisionsberetning Ulla Jensen (kasserer) gennemgik regnskabet udfra det udleverede regnskab. Efter gennemgangen blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

20 Ulla Jensen gennemgik andelsværdierne pr. 31. December Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående regnskab: Bolig: Andels-%: Skattemæssige værdi: Regnskabsmæssige værdi: 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Ulla Jensen gennemgik drift- og likviditetsbudgettet. Efter gennemgang af budgettet foreslår bestyrelsen, at boligafgiften forbliver uændret. Ulla Jensen oplyste, at foreningen kommer igennem budgetåret med et overskud på kr ,00. * Uændret boligafgift enstemmigt vedtaget. * Budget enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag Jørn Christensen stiller forslag om vedtægtsændring til 13, stk Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsret i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver. C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede en gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes. D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Vedtaget ved afstemning: 7 stemmer for og 1 stemme imod.

21 Valg Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år: Kirsten Bo Lattuca (næstformand) modtager genvalg genvalgt for 2 år Anne Dorte Grønlund (sekretær) modtager genvalg genvalgt for 2 år Inger Mørkeberg (suppleant) modtager genvalg genvalgt for 1 år Valg af revisor Bestyrelsen indstiller registreret revisor Jørgen Tvedegaard Madsen til genvalg. Genvalgt. Eventuelt Forslag om indkøb af sommerblomster til fællesbedene i gården. Mette, Inger og Anne Dorte meldte sig som aktører. Containerpladsen: Der blev gjort opmærksom på, at der ikke må kommes pap i selve containeren. Pappet skal udskæres i mindre stykker og lægges i de dertil indrettede skraldespande på containerpladsen husk det venligst. Forslag om nye postkasser. Bestyrelsen undersøger priser på nye. Spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for containerpladsen. Bestyrelsen tager problemet op, når fællesarealerne gennemgås. Jørn Christensen tager kontakt til arkitekt Helge Jørgensen og får en vurdering af, hvor langt håndværkerne er kommet. Der er indført en ny procedure med hensyn til indkommen/udgående post. Bestyrelsen går ind for, at alle beboerne orienteres om, hvilken post foreningen modtager og hvilken post bestyrelsen afsender. Bestyrelsen forespørger beboerne om, der er interesse for denne aktivitet generelt er der interesse, så bestyrelsen fortsætter med at udsende postlister sammen med referaterne. Jørn Christensen kunne oplyse, at der var fundet en køber til bolig 30 B. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen konstitueres som den var. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Referent: Anne Dorte Grønlund

22 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S maj 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 10. april 2001 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 7. april Tilstede: 30 A: Ulla Jensen (UJ) 30 B: Janne Kümmel Nielsen (JKN) 30 C: Anne Dorte (referent) & Ole Grønlund (ADG - OKG) 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca (KBL - GL) 30 E: Afbud fra Lars og Marianne Krogh 30 F: Jørn Christensen (JC) 30 G: Inger Kümmel Jensen (IKJ) 30 H: Inge & Jørgen Gieseler (IG - JG) -o0o- Formand JC bød velkommen til generalforsamlingen. Valg af dirigent JKN modtog valget til dirigent. Bestyrelsens beretning JC fremlagde bestyrelsens beretning for det indeværende foreningsår. Se vedlagte beretning. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2000 incl. revisionsberetning UJ (kasserer) gennemgik regnskabet udfra det udleverede regnskab. Efter gennemgangen blev regnskabet enstemmigt vedtaget. UJ gennemgik andelsværdierne pr. 31. december 2001.

23 Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående regnskab: Bolig: Andels-%: Skattemæssige værdi: Regnskabsmæssige værdi: 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften UJ gennemgik drift- og likviditetsbudgettet. Efter gennemgang af budgettet foreslår bestyrelsen, at boligafgiften pr. 1. januar 2002 hæves med for 30a 76,71 kr. 30b 80,03 kr. 30c 76,71 kr. 30d 86,58 kr. 30e 79,34 kr. 30f 86,58 kr. 30g 80,03 kr. 30h 71,51 kr. * Forhøjelse af boligafgift pr. 1. januar 2002 enstemmigt vedtaget. * Budget enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag Vedtægtsændrings forslag fra JC 30 F. Forslag til ændring af vedtægternes 15, stk. 2, således: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. For udarbejdelse af salgsaftale m.v. opkræver bestyrelsen et gebyr på kr. 250,00 fra henholdsvis sælger og erhverver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændringsforslag fra UJ 30 A. Forslag til ændring af vedtægternes 31, stk. 3, således: Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank. Til administration af foreningens bankforretninger anvendes webb-bank, såfremt det er teknisk muligt. Kassereren og formanden har begge læseadgang til foreningens konti. Herudover har kassereren adgang til at hæve og overføre penge fra foreningens driftskonto. Hver gang kassereren har hævet/overført på kontoen, bekræftes hævningen ved to af foreningens bestyrelsesmedlemmers underskrift. Såfremt der hæves fra foreningens andre konti, kan det kun ske ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer Anvender foreningen ikke webb-bank kan hævning fra foreningens konti kun ske ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

24 Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Valg Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jørn Christensen (formand) modtager genvalg Ulla Jensen (kasserer) Lars Krogh (suppleant) genvalgt for 2 år genvalgt for 2 år valgt for 1 år Valg af revisor Bestyrelsen indstiller registreret revisor Jørgen Tvedegaard Madsen til genvalg. Jørgen Tvedegaard Madsen blev enstemmigt genvalgt. Forelæggelse/godkendelse af forslag om omstrukturering af fællesarealer JC udleverede råskitse for ny opdeling af fællesarealer. Skitsen blev gennemgået og justeret. Bliver senere udleveret til andelshaverne, hvorefter den vil være gældende. Det blev vedtaget, at der udarbejdes en turnusordning (på samme vis som snerydningsordningen). Til formålet indkøbes en motorplæneklipper max. kr Status fra postkasseudvalget Brochure blev fremvist/gennemgået. Udvalget kunne oplyse, at de arbejder på at få postkasser hjem i udvalg. Udvalget blev pålagt at fremvise diverse modeller i f.m. reetablering af P-pladsen m.h.p., at andelshaverne kunne se et evt. valg i det korrekte miljø. Status fra P-pladsudvalget Det blev besluttet, at arbejdet iværksættes den 19. maj 2001, idet P-pladsudvalget forestår det praktiske omkring fællesarbejdet. Status fra skræntudvalget Udvalget blev pålagt at arbejde videre med projektet. (Indhente forslag, tilbud og lign.) Varmeregnskab Regnskab 2000 udarbejdet af Brunata blev gennemgået og udleveret. Da der efter bestyrelsens mening ikke er sammenhang mellem forbrug og pris for de enkelte andele, retter bestyrelsen henvendelse til Brunata for at afklare evt. fejl. Det betyder, at der hverken skal indbetales/vil blive udbetalt evt. beløb, før svar foreligger fra Brunata.

25 Eventuelt I.a.b. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær

26 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. april 2002 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 16. april 2002 Tilstede: 30 A: Ulla Jensen (UJ) 30 B: Janne Kümmel Nielsen (JKN) 30 C: Anne Dorte (referent) & Ole Grønlund (ADG - OKG) 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca (KBL - GL) 30 E: Lars Krogh (LK) 30 F: Jørn Christensen (JC) 30 G: Inger Kümmel Jensen (IKJ) 30 H: Inge & Jørgen Gieseler (IG - JG) -o0o- Formand JC bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden henledte opmærksomheden på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet jf. foreningens vedtægter, men efter en afstemning, hvor alle stemte for, besluttede generalforsamlingen, at den alligevel var beslutningsdygtig. Valg af dirigent JKN modtog valget til dirigent. Bestyrelsens beretning FM gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere