A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved"

Transkript

1 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN b. Referat af bestyrelsesmøde 5. april 2003 Bilag: Tilstede: Bestyrelsens foreløbige forslag til den ordinære generalforsamling 30 B: Janne Kümmel Nielsen 30 C: Anne Dorte & Ole Grønlund 30 D: Kisten Bo Lattuca 30 E: Marianne & Lars Krogh 30 F: Mette & Jørn Christensen 30 G: Inger Nielsen 30 H: Inge & Jørgen Gieseler I henhold til referat indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 10. maj 2003 kl på gårdspladsen med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2002 inkl. Revisionsberetning Forelæggelse/godkendelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Indkomne forslag Valg af bestyrelse m.v. - Valg af formand og bestyrelsesmedlem - Valg af bestyrelsessuppleant - Evt. valg af ny revisor Eventuelt Velkomst Fm. bød velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Janne Kümmel Nielsen fra 30B som dirigent. Janne Kümmel Nielsen accepterede valget. Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen accepterede udsættelsen.

2 Bestyrelsens beretning Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2002/2003. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Hvis der er interesse for en kopi af beretningen udleveres den ved henvendelse til formanden. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2002 inkl. Revisionsberetning Næstformand Lars Krogh fremlagde regnskabet. Anlægsudgifterne på Abrikosnettet figurerer ikke på regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med anmærkning om, at anlægsudgifterne ikke er bogført som en indtægt. Punktet undersøges efterfølgende af kassereren. Forelæggelse/godkendelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Næstformand Lars Krogh fremlagde budgettet. Efterlyser manglende indbetalinger kr. 110,00 x 6 = ca kr. for drift af Abrikosnettet. Generalforsamlingen efterlyste en forklaring på, hvorfor der figurerer en nedgang i udgifterne på kontingentudgifterne. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med anmærkninger. Punktet undersøges efterfølgende af kassereren. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at der ikke varsles huslejestigning. Boligafgift for årene 2003 og 2004: Boligfordeling %-sats Årlig 2003 Måned Årlig 2004 Måned Bolig A 11, , , , ,69 Bolig B 12, , , , ,99 Bolig C 11, , , , ,69 Bolig D 13, , , , ,61 Bolig E 12,43 46,662, , , ,14 Bolig F 13, , , , ,61 Bolig G 12, , , , ,99 Bolig H 10, , , , ,78 Indkomne forslag 2 forslag fra bestyrelsen. Ændring af vedtægter i forbindelse med fastsættelse af pris for andelsboligen. Der stilles forslag om, at andelsboligerne prisfastsættes efter den skattemæssige værdi i stedet for den nuværende regnskabsmæssige værdi. ABF er blevet kontaktet, og de mener også, at det bedst kan betale sig at prisfastsætte efter den skattemæssige værdifastsættelse. De vil dog hverken anbefale for eller imod. Ændres det fra den regnskabsmæssige til den skattemæssige prisfastsættelse, skal der ske en vedtægtsændring i 14. Det blev vedtaget, at prisen i fremtiden bliver fastsat efter den skattemæssige værdi. For forslaget = 6 imod forslaget = 1 Forslaget vedtaget.

3 Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående punkt: Bolig Andels - % Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig værdi 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, , Forslag fra bestyrelsen om en ændring i sammensætningen af bestyrelsen. Deltagelse fra hver andel med 1 person. Dette skulle give en større indsigt i, hvad der rører sig i Abrikoshaven og en større fleksibilitet i beslutningstagningen altså en kortere ekspeditionstid. Foreningen tegnes stadig af en: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og diverse menige medlemmer. Forslaget enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændring i 28. Valg til bestyrelse m.v. Valg af formand Ny formand Mette Christensen Valg af næstformand Næstformand Ole Grønlund Valg af sekretær Sekretær Janne Kümmel Nielsen Valg af kasserer Kasserer Ulla Jensen Bestyrelsens nye sammensætning pr. 10. maj 2003: 30 A: Ulla Jensen - kasserer 30 B: Janne Kümmel Nielsen - sekretær 30 C: Ole Grønlund - næstformand 30 D Kirsten Lattuca 30 E Lars Krogh 30 F Mette Christensen - formand 30 G Inger Kümmel Nielsen 30 H: Jørgen Gieseler Evt. valg af ny revisor Revisoren fortsætter. Eventuelt Græsslåningsplan er under udarbejdelse. Punktet postkasser tages op på næste bestyrelsesmøde.

4 Husregler menes ikke at blive overholdt: Hundeefterladenskaber skal fjernes Parkering på holdepladsen må kun foregå i op til 15 minutter. Nyopståede problemer med revner i boligerne bliver taget op på det kommende bestyrelsesmøde. 30 E: Nye lejere Bør deltage i bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret. Aflæsningsteamet Ole Grønlund forsætter med aflæsning af målerne. Marianne Krogh afløses af Jørgen Gieseler. 10 års jubilæum Jubilæumsudvalget arbejder videre med projektet. Varmemålere BRUNATA er blevet kontaktet med henblik på at få oplyst typer på nye varmemålere: Der er to muligheder: Den billige udgave: Ray Heat pris kr ,50 inkl. moms + VVS Den dyre udgave: Sharkey Heat pris kr ,50 inkl. moms + VVS Der er 10 % rabat, hvis vi skifter alle målere samtidig. Det anbefales løbende at få udskiftet målerne til Sharkey Heat, da den er fremtidssikret. Bemærkning fra Ole Grønlund: Allerede i 2001 kunne man ud fra Brunatas aflæsninger se, at der var en difference på aflæsningstallene i 30 F. BRUNATA har dog ikke registreret nogen afvigelser hvad man kan undres over. Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Janne Kümmel Nielsen i 30 B. Jørn Christensen, formand Lars Krogh, Næstformand Ulla Jensen, Kasserer Anne Dorte Grønlund, sekretær Referent: Anne Dorte Grønlund

5 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Abrikoshaven den 8. september 1994 Til dirigent valgtes advokat Jørgen Hedin. Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var beslutningsdygtig. 1. Bestyrelsens beretning omdeltes skrifligt og oplæstes. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 2. Årsregnskabet var udsendt og blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes et forslag om, at andelene værdiansættes til kr ,52 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene godkendtes. 3. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Der besvarede stillede spørgsmål og redegjorde for, hvad den foreslåede stigning for boligafgiften for 1995 betød for hver enkelt andelshaver. Budgettet, herunder den foreslåede stigning af boligafgiften, godkendtes. 4. Ingen forslag indkommet. 5. Valg til bestyrelse: a. Formand: Mette Christensen b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen Gieseler Bestyrelsesmedlem for 1 år: Svend Mørkeberg Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anne Dorte M. Nielsen Bestyrelsesmedlem for 1 år: Karin Hugger

6 2 6. Ikke noget ønske om valg af administrator. 7. Knud Mørkeberg blev valgt som revisor. 8. Generalforsamlingen drøftede skiltning ved parkeringspladsen og indkørsel. Byggeregnskab omdeltes. Belysning på fællesarealerne drøftes. Det undersøges om, der kan isættes en stærkere pære ved bolig D. I givet fald isættes en stærkere pære. Der var enighed om, at træret på gårdspladsen fjernes, hvis det kan ske uden væsentlige udgifter. Bestyrelsen beslutter i givet fald, hvad der skal plantes istedet for. Generalforsamligen afsluttedes. Næstved, den 8. september 1994 Siden stiftelsen har følgende andelshavere afstået deres andel til de ud for pågældende navne anførte personer. Jørgen Aunborg til Brian Christiansen og Karin Hugger. Siden stiftelsen er indtrådt følgende yderligere andelshavere: 1. Dorte Rye Jensen 2. Anne Dorte Mahler Nielsen og Ole Kølle Grønlund 3. Kirsten Bo Poulsen og Giuseppe Lattuca. Andelsboligforeningen har herefter 8 andelsboliger.

7 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" torsdag den 30. marts 1995 Til dirigent valgtes: Revisor Arne Nilsson fra Revisorfirmaet Knud Mørkeberg Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var beslutningsdygtig. 1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år blev gennemgået af formand Mette Christensen. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 2. Årsregnskabet var udsendt og blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes et forslag om, at andelene værdiansættes til kr ,12 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene godkendtes. Der bliver foretaget en omvurdering af BRF i juni måned. 3. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Der besvarede stillede spørgsmål og redegjorde for, hvad den foreslåede stigning for boligafgiften for 1995 betød for hver enkelt andelshaver. Budgettet, herunder den foreslåede stigning af boligafgiften, godkendtes.

8 Forslag til værdiansættelse pr. 31. december 1994: Værdier: 2 Boligafgift og a/c varme: pr. 1/ pr. 1/ Bolig A: kr.3.873,30 kr.3.922,95 Bolig B: kr ,25 kr.4.113,66 Bolig C: kr ,81 kr.3.923,46 Bolig D: kr ,13 kr.4.494,06 Bolig E: kr ,76 kr.4.075,62 Bolig F: kr.4.436,13 kr.4.494,06 Bolig G: kr ,25 kr.4.113,66 Bolig H: kr ,93 kr.3.619,17 Fastsættelse af andelsværdier samt forslag til boligafgifter i 1995 og 1996 godkendtes. 4. Forelæggelse af budget Budgettet blev gennemgået af revisoren. Revisoren foreslog huslejestigning på kr pr. år. Fra 1/ til 1/1-1996: kr Fra 1/ til 31/ : kr Pr. andelshaver en stigning på kr. 50,00 pr. måned. Utilfredshed med at beløbet til fællesudgifterne og beløbet til den daglige drift ikke var meget specifiseret. Ønske om mere synlige tal. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Budgettet for 1995 blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen forslag 6. Valg til bestyrelse: Forslag om at reducere bestyrelsen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kompromi: Bestyrelsen består af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der kan deltage i møderne, men ingen stemmeret har. Formandens stemme er udslagsgivende til enhver tid. På valg i 1995: Svend Mørkeberg Karin Hugger ønskede genvalg ønskede ikke genvalg

9 3 a. Formand: Mette Christensen ønskede genvalg Formanden blev énstemmigt genvalgt. b. Bestyrelsesmedlem for 2 år:jørgen Gieseler Bestyrelsesmedlem for 2 år:svend Mørkeberg Bestyrelsesmedlem for 1 år:anne Dorte M. Nielsen Suppleant for 1 år: Dorthe Rye Jensen 6. Revisorfirmaet Knud Mørkeberg (Arne Nilsson) blev valgt som revisor. 7. Generalforsamlingen drøftede følgende emner: 1. ABF-vedtægter Generalforsamlingen blev enige om, at ABF-vedtægterne skal nærlæses af andelsbeboerne. Derefter vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Garager Efter nærmere gennemgang af forslag og prisniveau for garagerne, var der ikke stemning herfor. Derfor går bestyrelsen ikke videre med projektet. Flagstangen Flagstangen flyttes og renoveres. Flag indkøbes. Genplantning af træ i gården Der blev nedsat en arbejdsgruppen bestående af: Ulla - bolig A Dorthe - bolig B Anne Dorte - bolig C Mette - bolig F Inge - bolig H Denne arbejdsgruppe skal finde frem til en god placering af flagstangen og udarbejde et forslag til beplantning af gårdspladsen. Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 30. marts 1995

10 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" 26. maj 1996 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" tirsdag den 30. april 1996 Til dirigent valgtes: Revisor Arne Nilsson Det konstateredes, beslutningsdygtig. at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning for det forgangne år blev udleveret til gennemlæsning og godkendelse. Beretningen blev godkendt. Forelæggelse af årsregnskab Årsregnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes for 1996 værdiansættelse pr. andel - kr ,02 pr. m 2. Regnskabet og forslaget om værdiansættelsen af andelene blev godkendt. Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Budgettet blev godkendt.

11 2 Forslag til værdiansættelse pr. 31. december 1995: Andelsværdier: Boligafgift og a/c varme: pr. 1// pr. 1/ pr. 1/ Antal m 2 Bolig A: kr ,- kr.3.922,95 kr.4.022,95 kr ,95 90 m 2 Bolig B: kr ,- kr.4.113,66 kr.4.213,66 kr ,66 95 m 2 Bolig C: kr ,- kr.3.923,46 kr.4.023,46 kr ,46 90 m 2 Bolig D: kr ,- kr.4.494,06 kr.4.594,06 kr , m 2 Bolig E: kr ,- kr.4.075,62 kr.4.175,62 kr ,62 94 m 2 Bolig F: kr ,- kr.4.494,06 kr.4.594,06 kr , m 2 Bolig G: kr ,- kr.4.113,66 kr.4.213,66 kr ,66 95 m 2 Bolig H: kr ,- kr.3.619,17 kr.3.719,17 kr ,17 82 m 2 Fastsættelse af andelsværdier for 1996 og forslag til boligafgift i 1997 blev godkendt. Forelæggelse af budget Budgettet blev gennemgået af revisoren. Revisoren gjorde opmærksom på, at der i 1998 vil komme nogle vedligeholdelsesudgifter, der vil tære meget på andelsboligforeningens likvider. Derfor skal andelsboligforeningen nok påregne en huslejestigning på kr. 100,00 pr. måned i Generalforsamlingen blev enige om (stemmetal 5 for 3 imod), at en huslejestigning på kr. 50,00 pr. 1/ ville være en bedre løsning og yderligere kr. 50,00 pr. 1/ Pr. 1/ sættes de allerede afsatte kr ,- ind på en speciel oprettet drift- og vedligeholdelseskonto. Derefter bliver der løbende Pr. andel sat kr. 50,00 (kr. 100,00) ind foruden det allerede afsatte beløb på kontoen om måneden. Til ovennævnte konto gives der fuldmagt til formand og kasserer. Fra 1/ til 1/1-1998: kr.50,00 pr. månedi alt pr. år = kr ,00 Fra 1/ til 1/1-1999: kr. 50,00 pr. månedi alt pr. år = kr ,00 Allerede afsatte driftbeløb pr. 1/ / kr. 100,00 * 12 * 8 = i alt pr. år = kr ,00 Budgettet for 1996 blev godkendt.

12 3 Indkomne forslag Forslag om markering af privat parkeringsplads Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at parkeringspladserne kan markeres med husnummerskilt. Indkøb af skilte skal ske på eget initiativ. Informationer om indkøb og pris kan fås ved henvendelse til formanden. Forslag om beplantning af gårdspladsen Gårdudvalget har været på planteskole og fremkommer hermed med følgende 2 forslag til godkendelse: 1. forslag: 2 stk. havebænke á kr ,00 kr ,00 3 bdt. bøgehæk planter á kr. 129,00 kr. 387,00 2 stk. dværgparadisæbletræer á kr. 148,99 kr. 296,00 2 stk. opstammede hængepil á kr. 150,00 kr. 300,00 I alt kr ,00 + diverse. 2. forslag: 2 stk. havebænke á kr ,00 kr ,00 6 bdt. spirea hækplanter á kr. 70,00 kr. 420,00 2 stk. Koral beauty á kr. 188,00 kr. 376,00 2 stk. dværgparadisæbletræer á kr. 148,00 kr. 296,00 I alt kr ,00 + diverse. Forslag 1 blev vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at andelshaverne betaler hele beløbet, som vil være ca. kr. 450,00 pr. andel for bænke og beplantning. Valg til bestyrelse På valg i 1996: Dorte Rye Jensen Anne Dorte Mahler Nielsen ønskede genvalg ønskede genvalg Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anne Dorte M. Nielsen

13 4 Suppleant for 1 år: Dorte Rye Jensen Valg af revisor Revisor Arne Nilsson blev genvalgt som revisor. Generalforsamlingen drøftede følgende emner under eventuelt Gårdfest - indvielse Festudvalg blev nedsat med følgende udvalgsmedlemmer: Helle, Mette, Kirsten og Inger Fællesarealerne Det tilstræbes, at områderne ordnes i de sidste 14 dage i måneden. Skrænten For at holde jorden oppe på skrænten bliver de tiloversblevne sten lagt jævnt fordelt på skrænten. Tidspunktet for projektet er énstemmigt fastlagt til lørdag den 4. maj 1996 kl Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 26. maj 1996

14 Referent: Anne Dorte M. Nielsen 5

15 Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" 26. Maj 1997 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen "Abrikoshaven" afholdt tirsdag den 29. april 1997 hos Svend Mørkeberg Tilstede: Bolig A - Ulla Jensen Bolig B - Dorte Rye Jensen Bolig C - Anne Dorte & Ole Grønlund Bolig D - Kirsten Poulsen Bolig E - Ingen fremmødt Bolig F - Mette & Jørn Christensen Bolig G - Inger & Svend Mørkeberg Bolig H - Inge & Jørgen Gieseler Revisor Arne Nilsson ---o0o--- Det konstateredes, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, men den blev godkendt som værende beslutningsdygtig. 1. Valg af dirigent Revisor Arne Nilsson. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab Årsregnskabet blev gennemgået af revisor Arne Nilsson. Regnskabet indeholdt ligeledes for 1997 værdiansættelse pr. andel - kr ,30 pr. m 2. Regnskabet og værdiansættelsen af andelene blev godkendt.

16 2 Andelenes værdier pr. 31/ : Handelsværdi Handelsværdi Bolig 30 A: Bolig 30 B: Bolig 30 C: Bolig 30 D: Bolig 30 E: Bolig 30 F: Bolig 30 G: Bolig 30 H: Drift- og likviditetsbudget blev gennemgået af revisor. Budgettet blev godkendt. 4. Forelæggelse af budget Budgettet for 1997 blev godkendt. 5. Indkomne forslag Forslag om opførelse af garager Et udvalg bestående af Ole Grønlund, Mette Christensen, Jørgen Gieseler og Svend Mørkeberg arbejder videre med forslaget. Et færdigbearbejdet forslag fremlægges senere på et beboermøde. 6. Valg til bestyrelse På valg i 1996: Mette Christensen (formand) Genvalgt (2 år) Jørgen Gieselse (menig) Genvalgt (2 år) Dorte Rye Jensen (suppleant) Genvalgt (1 år) 7. Valg af revisor Revisor Arne Nilsson blev genvalgt som revisor. 8. Eventuelt Taget: Situationsrapport - bestyrelsen er kørt fast i problematikken omkring tætning af taget. Afgørelse - Jørn Christensen forfatter en skrivelse til Byggeskadefonden - hvori der redegøres for vores situation. De anmodes om, at give et konkret

17 3 svar, hvordan vi skal forholde os i den givne situation - skal vi ordne taget inden 5 års gennemgangen - eller skal vi vente til de kommer på inspektion. Hegn - træstub på fællesarealet Hegn opsættes som en prøveordning på fællesarealet. Træstub fjernes fra fællesarealet. Container Containeren er kun forbeholdt almindeligt køkkenaffald. Haveaffald må ikke henkastes i containeren. Abrikoshaven er ikke tilmeldt Storskrald-ordningen, så hvis beboerne har haveaffald eller større ting til udsmidning - skal de afleveres på lossepladsen. Har man ikke mulighed for at komme på lossepladsen selv - så aftal evt. med de andre beboere, hvornår der bliver kørt på lossepladsen. Weishaupt Abrikoshaven her underskrevet en 1-årig servicekontrakt med Weishaupt (naturgas fyr). Vedligeholdelsesplan for Abrikoshaven Udleveres til beboerne i nærmeste fremtid. Generalforsamling afsluttedes kl og revisoren takkede for god ro og orden. Næstved, den 26. Maj 1997 Formand: Mette Christensen Kasserer: Svend Mørkeberg Sekretær: Anne Dorte Grønlund Jørgen Gieseler

18 4 Dorte Rye Jensen Referent: Anne Dorte Grønlund

19 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S 6. juni 2000 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 2. maj 2000 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 27. april 2000 Tilstede: 30 A: Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 C: Anne Dorte & Ole Grønlund 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca 30 E: Helle Winther 30 F: Mette & Jørn Christensen 30 G: Inger Mørkeberg 30 H: Inge & Jørgen Giseler 30 B: Afbud fra Dorte Rye Jensen fuldmagt videregivet til formanden m.h.p. godkendelse af regnskab/budget, vedtægtsforslag, valg til bestyrelsen samt valg af revisor. -o0o- Formand Jørn Christensen bød velkommen til generalforsamlingen. Valg af dirigent Jørn Christensen blev valgt til dirigent. Bestyrelsens beretning Jørn Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for det indeværende foreningsår. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 1999 incl. Revisionsberetning Ulla Jensen (kasserer) gennemgik regnskabet udfra det udleverede regnskab. Efter gennemgangen blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

20 Ulla Jensen gennemgik andelsværdierne pr. 31. December Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående regnskab: Bolig: Andels-%: Skattemæssige værdi: Regnskabsmæssige værdi: 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften Ulla Jensen gennemgik drift- og likviditetsbudgettet. Efter gennemgang af budgettet foreslår bestyrelsen, at boligafgiften forbliver uændret. Ulla Jensen oplyste, at foreningen kommer igennem budgetåret med et overskud på kr ,00. * Uændret boligafgift enstemmigt vedtaget. * Budget enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag Jørn Christensen stiller forslag om vedtægtsændring til 13, stk Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsret i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver. C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede en gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes. D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Vedtaget ved afstemning: 7 stemmer for og 1 stemme imod.

21 Valg Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år: Kirsten Bo Lattuca (næstformand) modtager genvalg genvalgt for 2 år Anne Dorte Grønlund (sekretær) modtager genvalg genvalgt for 2 år Inger Mørkeberg (suppleant) modtager genvalg genvalgt for 1 år Valg af revisor Bestyrelsen indstiller registreret revisor Jørgen Tvedegaard Madsen til genvalg. Genvalgt. Eventuelt Forslag om indkøb af sommerblomster til fællesbedene i gården. Mette, Inger og Anne Dorte meldte sig som aktører. Containerpladsen: Der blev gjort opmærksom på, at der ikke må kommes pap i selve containeren. Pappet skal udskæres i mindre stykker og lægges i de dertil indrettede skraldespande på containerpladsen husk det venligst. Forslag om nye postkasser. Bestyrelsen undersøger priser på nye. Spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for containerpladsen. Bestyrelsen tager problemet op, når fællesarealerne gennemgås. Jørn Christensen tager kontakt til arkitekt Helge Jørgensen og får en vurdering af, hvor langt håndværkerne er kommet. Der er indført en ny procedure med hensyn til indkommen/udgående post. Bestyrelsen går ind for, at alle beboerne orienteres om, hvilken post foreningen modtager og hvilken post bestyrelsen afsender. Bestyrelsen forespørger beboerne om, der er interesse for denne aktivitet generelt er der interesse, så bestyrelsen fortsætter med at udsende postlister sammen med referaterne. Jørn Christensen kunne oplyse, at der var fundet en køber til bolig 30 B. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen konstitueres som den var. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Referent: Anne Dorte Grønlund

22 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S maj 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 10. april 2001 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 7. april Tilstede: 30 A: Ulla Jensen (UJ) 30 B: Janne Kümmel Nielsen (JKN) 30 C: Anne Dorte (referent) & Ole Grønlund (ADG - OKG) 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca (KBL - GL) 30 E: Afbud fra Lars og Marianne Krogh 30 F: Jørn Christensen (JC) 30 G: Inger Kümmel Jensen (IKJ) 30 H: Inge & Jørgen Gieseler (IG - JG) -o0o- Formand JC bød velkommen til generalforsamlingen. Valg af dirigent JKN modtog valget til dirigent. Bestyrelsens beretning JC fremlagde bestyrelsens beretning for det indeværende foreningsår. Se vedlagte beretning. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2000 incl. revisionsberetning UJ (kasserer) gennemgik regnskabet udfra det udleverede regnskab. Efter gennemgangen blev regnskabet enstemmigt vedtaget. UJ gennemgik andelsværdierne pr. 31. december 2001.

23 Nedenstående værdier er beregnet på baggrund af foranstående regnskab: Bolig: Andels-%: Skattemæssige værdi: Regnskabsmæssige værdi: 30 A 11, B 12, C 11, D 13, E 12, F 13, G 12, H 10, Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften UJ gennemgik drift- og likviditetsbudgettet. Efter gennemgang af budgettet foreslår bestyrelsen, at boligafgiften pr. 1. januar 2002 hæves med for 30a 76,71 kr. 30b 80,03 kr. 30c 76,71 kr. 30d 86,58 kr. 30e 79,34 kr. 30f 86,58 kr. 30g 80,03 kr. 30h 71,51 kr. * Forhøjelse af boligafgift pr. 1. januar 2002 enstemmigt vedtaget. * Budget enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag Vedtægtsændrings forslag fra JC 30 F. Forslag til ændring af vedtægternes 15, stk. 2, således: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. For udarbejdelse af salgsaftale m.v. opkræver bestyrelsen et gebyr på kr. 250,00 fra henholdsvis sælger og erhverver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændringsforslag fra UJ 30 A. Forslag til ændring af vedtægternes 31, stk. 3, således: Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank. Til administration af foreningens bankforretninger anvendes webb-bank, såfremt det er teknisk muligt. Kassereren og formanden har begge læseadgang til foreningens konti. Herudover har kassereren adgang til at hæve og overføre penge fra foreningens driftskonto. Hver gang kassereren har hævet/overført på kontoen, bekræftes hævningen ved to af foreningens bestyrelsesmedlemmers underskrift. Såfremt der hæves fra foreningens andre konti, kan det kun ske ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer Anvender foreningen ikke webb-bank kan hævning fra foreningens konti kun ske ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

24 Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Valg Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jørn Christensen (formand) modtager genvalg Ulla Jensen (kasserer) Lars Krogh (suppleant) genvalgt for 2 år genvalgt for 2 år valgt for 1 år Valg af revisor Bestyrelsen indstiller registreret revisor Jørgen Tvedegaard Madsen til genvalg. Jørgen Tvedegaard Madsen blev enstemmigt genvalgt. Forelæggelse/godkendelse af forslag om omstrukturering af fællesarealer JC udleverede råskitse for ny opdeling af fællesarealer. Skitsen blev gennemgået og justeret. Bliver senere udleveret til andelshaverne, hvorefter den vil være gældende. Det blev vedtaget, at der udarbejdes en turnusordning (på samme vis som snerydningsordningen). Til formålet indkøbes en motorplæneklipper max. kr Status fra postkasseudvalget Brochure blev fremvist/gennemgået. Udvalget kunne oplyse, at de arbejder på at få postkasser hjem i udvalg. Udvalget blev pålagt at fremvise diverse modeller i f.m. reetablering af P-pladsen m.h.p., at andelshaverne kunne se et evt. valg i det korrekte miljø. Status fra P-pladsudvalget Det blev besluttet, at arbejdet iværksættes den 19. maj 2001, idet P-pladsudvalget forestår det praktiske omkring fællesarbejdet. Status fra skræntudvalget Udvalget blev pålagt at arbejde videre med projektet. (Indhente forslag, tilbud og lign.) Varmeregnskab Regnskab 2000 udarbejdet af Brunata blev gennemgået og udleveret. Da der efter bestyrelsens mening ikke er sammenhang mellem forbrug og pris for de enkelte andele, retter bestyrelsen henvendelse til Brunata for at afklare evt. fejl. Det betyder, at der hverken skal indbetales/vil blive udbetalt evt. beløb, før svar foreligger fra Brunata.

25 Eventuelt I.a.b. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær

26 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. april 2002 kl Ref.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 16. april 2002 Tilstede: 30 A: Ulla Jensen (UJ) 30 B: Janne Kümmel Nielsen (JKN) 30 C: Anne Dorte (referent) & Ole Grønlund (ADG - OKG) 30 D: Kirsten og Giuseppe Lattuca (KBL - GL) 30 E: Lars Krogh (LK) 30 F: Jørn Christensen (JC) 30 G: Inger Kümmel Jensen (IKJ) 30 H: Inge & Jørgen Gieseler (IG - JG) -o0o- Formand JC bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden henledte opmærksomheden på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet jf. foreningens vedtægter, men efter en afstemning, hvor alle stemte for, besluttede generalforsamlingen, at den alligevel var beslutningsdygtig. Valg af dirigent JKN modtog valget til dirigent. Bestyrelsens beretning FM gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker.

2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S-011 16. januar 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 03. november 2002 kl. 10.00 Ref.: Indkaldelse til beboermøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997

ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997 ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997 Bestyrelsesmøde nr. 1/97 - tirsdag den 9. April 1997 hos Svend Mørkeberg Tilstede: Revisor: Suppleant: Mette Christensen Svend Mørkeberg Jørgen Gieseler

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935 Love for Kolonihaveforeningen Ellevang Næstved Stiftet den 31. august 1935 Foreningens navn er Haveforeningen ELLEVANG. Dens formål er at bevare havekolonien som permanent havekoloni, samt varetage medlemmernes

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Grundejerforening. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål er at forestå

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere