Horsens Østre Rotary Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Østre Rotary Klub"

Transkript

1 Horsens Østre Rotary Klub

2 Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling:

3 Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: A Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation

4 Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: A Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation B Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienterede for den enkelte

5 Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: A Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation B Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienterede for den enkelte C Vi vil kvalificere og optimere vort hidtidige koncept

6 SCENARIO A Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation

7 Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation fordi... DET GIVER MENING Både for det enkelte menneske og i det store hele. Det giver stor personlig tilfredsstillelse og livskvalitet at hjælpe andre, som har brug for det.

8 Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation fordi... DET GIVER OS EN SKARP OG SYMPATISK PROFIL Formålet er let at beskrive, og budskabet let at forstå. Man vil på et øjeblik kunne klargøre, hvilke værdier netværket står inde for. Vi vil lettere kunne tiltrække nye medlemmer og sikre, at der fremover bliver ved med at komme nye.

9 Vi vil altovervejende være en hjælpeorganisation fordi... VI KAN BEDRE BRUGE VORT STORE INTERNATIONALE NETVÆRK Projekter kan med fordel laves i samarbejde med udenlandske og udenbys Rotary klubber. Det giver god mening at bruge hinandens referencer og erfaringer og giver samtidig mulighed for at udvide sine bekendskaber.

10 Sådan kan det gøres i praksis... UDVALGSARBEJDE Der etableres en projektorganisation med udvalg, der hvert år fremkommer med forslag til og gennemfører ét hjælpeprojekt, som kan være både stort eller småt. Udvalgene er tovholdere og ansvarlige for deres egne projekter.

11 Sådan kan det gøres i praksis... FLERE WORKSHOPS F.eks. hvert andet møde afholdes som en workshop, hvor de ansvarlige udvalg står for dagsorden, som er udvalgenes konkrete hjælpeprojekter. Det enkelte udvalg er derudover ansvarligt for yderligere et ugemøde, som f.eks. kan omfatte foredrag med relation til udvalgets hjælpeprojekt.

12 Sådan kan det gøres i praksis... MERE KVALITET I FOREDRAGENE - MINDRE ADMINISTRATON 3 min. afskaffes. Egoforedrag optones på bekostning af de halvgode eksterne indlæg. De administrative byrder bl.a. for bestyrelsesarbejdet reduceres til et absolut minimum. Stadig mulighed for de interesserede medlemmer for at deltage i ture til f.eks. CZ og beværte udvekslingsstudenter, men på de enkeltes initiativ.

13 Sådan kan det gøres i praksis... SOCIALE ARRANGEMENTER & FUNDRAISING FESTER Et festudvalg arrangerer 2 3 årlige sociale arrangementer. Hertil kan der årligt arrangeres et stort Rotary velgørenhedsarrangement - hvor overskuddet går til godtgørende formål.

14 SCENARIO B Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienteret for den enkelte

15 Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienteret for den enkelte fordi... DET GIVER STØRRE PLADS TIL INDIVIDUELT UDBYTTE Man accepterer at det, mange mennesker gerne vil have, er et konkret udbytte af deres engagement og tid - og former klubben således, at udbyttet kan opnåes på forskellige niveauer.

16 Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienteret for den enkelte fordi... DET TILGODESER ET BEHOV FOR STØRRE FRIHED Rummeligheden legitimerer, at den enkelte kan have skiftende mødefrekvens og involvering over tiden, afhængig af andre ydre omstændigheder, som fx. pres på jobbet, familie osv. Rummelighed må ikke forveksles med ligegyldighed.

17 Vi vil være mere rummelige, bredtfavnende og udbytteorienteret for den enkelte fordi... DET GIVER MULIGHED FOR AT DANNE NETVÆRK Netværksdannelser, som den enkelte kan til- og fravælge. Der kan f.eks. være tale om forretningsnetværk, velgørenhedsaktiviteter, sociale aktiviteter, udlandsrejser, studiegrupper (faglitteratur, skønlitteratur, kunst m.v.), samarbejde med venskabsklubber, sportslige aktiviteter m.v., som etableres på bestyrelsens og enkeltmedlemmers initiativ.

18 Sådan kan det gøres i praksis... FEEDBACK PÅ AKTIVITERNE TIL RESTEN AF KLUBBEN De ugentlige møder er fortsat omdrejningspunktet, men skal være rammen for drøftelse af særlige aktiviteter, og skal omfatte tilbagemeldinger fra de aktiviteter, som medlemmerne har valgt at involvere og gruppere sig i.

19 Sådan kan det gøres i praksis... STØRRE INTERNE DIALOG OG INITIATIVER De faste udvalg forpligtes til at lægge op til mere intern dialog, indlæg fra egne rækker, virksomhedsbesøg (bl.a. i egne virksomheder), så møderne i højere grad indebærer medlemsinvolvering og aktiv deltagelse.

20 Sådan kan det gøres i praksis... 3 MINUTTER ERSTATTES AF 15 MINUTTER 3 minutter erstattes med 15 minutter med mulighed for dialog, og generelt lægges der op til flere klubmøder uden eksterne foredragsholdere.

21 SCENARIO C Vi vil optimere og kvalificere vores hidtidige koncept

22 Vi vil optimere og kvalificere vores hidtidige koncept fordi... Det nuværende koncept anses for bæredygtigt Klubmøderne er det primære omdrejningspunkt med styrkede krav til deltagelse og aktiv tilstedeværelse (værdigrundlaget styrkes eventuelt gennem en værdiproces).

23 Sådan kan det gøres i praksis... styrke viljen til at tjene andre Med afsæt i formålet om at styrke viljen til at tjene andre, opfordres og opmuntres den enkelte rotarianer til at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre.

24 Sådan kan det gøres i praksis... KVALIFICERING AF KONCEPTET Til kvalificering af konceptet eksperimenteres med morgenmøder, workshops, sociale events og fester. 3 minutter fastholdes og kommenteres ikke. Ego-foredrag optones og præsentation af egne virksomheder indtænkes i højere grad.

25 Sådan kan det gøres i praksis... INDSLUSNINGEN AF NYE MEDLEMMER ForbedrES Indslusningen styrkes f.eks. gennem følordninger. Ansvaret placeres på klubtjenesten. Intro-aftener/Kaminmøder for nye og nyere medlemmer. Fokus på historien, udvalgsmøder, organisationen og hvad Rotary er, med inspiration fra de gule sider.

26 Sådan kan det gøres i praksis... NYTÆNKNING Arbejdet med venskabsklubber, udlandsrejser m.v. nedtones rent økonomisk og forbeholdes de særligt interesserede. Der nytænkes via bl.a. motionsfællesskaber, gerne i samarbejde med andre klubber.

27 7 skarpe til reflektion og drøftelse: Skal bestyrelsen fortsat isolere sig fra den øvrige forsamling på klubmøderne ved at sidde ved deres eget bord? Skal vi have nålen på, når vi kommer til møderne og i øvrigt bære den? Kan vi opstille kvalitetskrav til de inviterede foredragsholdere? Skal maden betales på forhånd, f.eks. for hele året, så dette praktiske problem er overstået én gang for alle? Er det en idé at lade referatskrivningen gå på omgang? Ved du reelt, hvem alle de andre er? Har du et medansvar for, at udvekslingsstudenterne får det bedst tænkelige ophold?

28 Oplægget er udarbejdet af Klub- og udviklingsudvalget: Hans Werner Jacobsen (formand) Kaj Møller Johannes Nielsen Jørgen Pommerencke Kent Kragh Lars Fensbo Marianne Hejlsberg Thorvald Jacobsen Præsentation er udviklet af Marianne Hejlsberg, SPIRIT:

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes! Årsrapport 2012 Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes! Indhold Forord... Side 3 Daglig ledelse, administration og økonomi... Side 4 Afdeling for Salg og markedsføring... Side 6 Afdeling for Event og

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte!

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte! HilsenfraDANIO Detlavervi og opfordringtilatsøgeom støtte! DANIOAwardsog reportagefra verdenspræsidentens besøg Reportagefra7zone mødeiberlin Odensesjulefrokostog hørtpåvandrørene Internationaltudsyn!

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET Et medbestemmende korps med og for unge PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK INTRO Dette er en konceptmanual til igangsættelsen af et Ungekorps et medbestemmende korps for og med unge på

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere