Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler"

Transkript

1 January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring. Som led i den generelle kampagne gennemfører DI en række sideløbende aktiviteter, som alle har til formål at sætte spot på vækst. En af disse aktiviteter er delkampagnen Mindre spildtid i trafikken, der skal sætte fokus på sammenhængen mellem mobilitet og vækst. Kampagnen indeholder et regionalt og et nationalt spor. Det regionale spor fortsættes i uge 9, hvor kampagnen ankommer til Østjylland (Aarhus). Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler Den trafikale infrastruktur udgør en helt afgørende del af rammevilkårene for vækst og udvikling. Transport indgår i alle dele af en velsmurt vækstkæde, hvor medarbejdere, underleverandører og slutbrugere på nære og fjerne markeder alle er afhængige af en velfungerende infrastruktur. I nedenstående 7 delanalyser sættes fokus på de trafikale trængsler på Østjylland og på sammenhængen mellem mobilitet og vækst. Delanalyser; 1. Østjyske virksomheder: Prioritér infrastruktur! 2. Østjyderne bruger næsten en halv times transport til arbejde 3. Østjyderne pendler stadig længere 4. Trængsler i Østjylland 5. Dyrt når østjyderne spilder tiden i trafikken 6. God infrastruktur giver højere vækst 7. Østjylland til lands, til vands og i luften

2 1. Østjyske virksomheder: Prioritér infrastruktur! Ifølge DI s erhvervsklimaundersøgelse mener de østjyske virksomheder, at kommunerne først og fremmest bør prioritere infrastrukturen. Virksomheder i Østjylland er mere optaget af en velfungerende infrastruktur end virksomheder i andre dele af landet. Dette er én af konklusionerne i DI s Erhvervsklimaundersøgelse. Hele 54 pct. af de østjyske virksomheder mener, at kommunerne bør forbedre den kommunale indsats på infrastruktur- og transportområdet. 25 pct. af virksomhederne mener skatter og afgifter bør prioriteres først, mens kun 19 pct. vurderer den kommunale sagsbehandling til at være det første sted der bør sættes ind. På landsplan peger næsten 49 pct. af virksomhederne på, at infrastruktur og transportforholdene, som det første, bør forbedres. Mens 26 pct. ser skatter og afgifter som området, der først skal forbedres. Næsten 22 pct. mener, at arbejdskraft er området, der bør forbedres først. I DI s Erhvervsklimaundersøgelse er knap virksomheder i hele landet blevet spurgt om deres holdning til kommunernes erhvervsvenlighed, herunder den kommunale indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. 289 virksomheder fra Østjylland indgår i undersøgelsen. 2. Østjyderne bruger næsten en halv times transport til arbejde Det tager i snit østjyderne 26 min. at komme henholdsvis til/fra arbejde, og deres gennemsnitlige rejsehastighed er 45 km/t. Når østjyderne skal på arbejde, tager det i snit 26 min. og den gennemsnitlige hastighed for bolig-arbejdsstedsrejser er på 45 km/timen. Dette er den gennemsnitlige hastighed for alle typer af bolig-arbejdsstedsrejser, herunder både rejser i bil, med kollektiv transport og på cykel. Generelt bruger østjyderne i snit 58 minutter i trafikken om dagen og de transporterer sig i snit 41 km. Disse gennemsnit dækker alle transportformål (arbejde, fritid, uddannelse, ærinder, erhverv etc.) og de afspejler transporten for alle østjyder, herunder både dem på og uden for arbejdsmarkedet, hvor førstnævnte ikke tager på arbejde alle ugens dage samt i ferier m.v. 83 % af østjydernes transportarbejde foregår med bil, mens 4 % foregår med bus og 6 % med tog. Når østjyderne skal på arbejde vælger de primært at benytte bilen. 85 % af transporten til/fra arbejde foregår i bil, mens 4 % foregår med bus og 5 % med tog. 4 % af transporten til/fra arbejde foregår på cykel. 2

3 De ovennævnte data er baseret på et særudtræk fra den såkaldte transportvaneundersøgelse (ofte forkortet som TU), der kortlægger danskernes transportvaner. Metoden er et stort antal interview med danskere (10-84 år) om transportadfærden dagen i går. Datagrundlaget er, en 4-års periode fra maj 2006 til april DTU Transport står bag transportvaneundersøgelsen. En række undersøgelser viser, at det er vigtigere for den enkelte, hvor stort det daglige tidsforbrug til transport er, end hvor stor den geografiske afstand er. Samtidig viser undersøgelser, at vi bruger nogenlunde samme tid på transport over tid, og at forbedringer/forringelser af transportsystemet ind e- bærer, at vi rejser længere/kortere. I gennemsnit er danskerne parate til at bruge ca. en time på transport pr. dag. 3. Østjyderne pendlere stadig længere Østjyderne pendler i snit 19,9 km til og fra arbejde. I 2009 var den gns. pendlingsafstand for folk bosat på Østjylland 19,9 km. hvilket er noget mere end landsgennemsnittet, der i 2009 lå på 19,1 km. km ,8 19,6 19,4 19, ,8 18,6 Gns. pendlingsafstand Landsdel Østjylland Landsgennemsnit Kilde: Danmarks Statistik. De seneste 3 år er den gns. pendlingsafstand for østjyderne steget med 9 pct., hvilket er en lidt større stigning end på landsplan, hvor pendlingsafstanden i snit er steget med 8,5 pct. Knap hver tiende østjyde pendler til et job uden for Østjylland. Og stadig flere østjyder har job uden for Østjylland. I 2009 pendlede næsten 10 pct. af østjyderne til et job uden for Østjylland, mens det kun var 9 pct. i De er især de østjyske mænd, der tager en ordentlig pendlertørn. De pendler i snit 23,2 km, mens de østjyske kvinder i snit pendler 16,4 km. På landsplan pendler mænd 7 km mere end kvinder. De østjyske mænd pendler 6,8 km. mere end kvinderne. Data om pendlingsafstande kommer fra Danmarks Statistik. 3

4 4. Trængsler i Østjylland Trængsel er primært noget man forbinder med hovedstadsområdet. Trængsel er dog også noget man kender til i Østjylland, hvor der ofte er trængsel på motorvejen mellem Skanderborg og Aarhus og ved Vejlefjordbroen. Hver dag kører op i mod biler på den østjyske motorvej syd for Aarhus. (Kilde: Vejdirektoratet, Statsvejnettet), og ved Vejlefjordbroen er trafikken næsten oppe på biler i døgnet. De sidste 10 år ( ) er trafikken på den østjyske motorvej syd for Aarhus steget med 35 pct., mens trafikken ved Vejlefjordbroen er steget med 28 pct. (Kilde: Vejdirektoratet). I dag er der dagligt i op til flere timer trængselsproblemer syd for Aarhus, jf. nedenstående kort fra Vejdirektoratet. Endvidere mærker man også en stigende trængsel nede omkring Vejlefjordbroen og ned til trekantsområdet. Kilde: Vejdirektoratet. Trængselsproblemerne medfører, at rejsehastigheden på den østjyske motorvej er lavere i myldretiderne - både i nord og sydgående retning, jf. figur 2 og 3. Det ses, at hastigheden kommer helt ned på 95 km/t. morgen og aften på strækninger, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t. De nedsatte hastigheder kan vare helt op til en halvanden time. 4

5 Km/t Rejsehastighed på den østjyske motorvej (sydgående retning) Anm.: Gælder vejstrækningen mellem Høring <50> og Skanderborg V <52>. Bemærk den tilla d- te hastighed er maks.110 km/t på hele strækningen. Kilde: Vejdirektoratet Km/t Rejsehastighed på den østjyske motorvej (nordgående retning) Anm.: Gælder vejstrækningen mellem Høring <50> og Skanderborg V <52>. Bemærk den tilla d- te hastighed er maks.110 km/t på hele strækningen. Kilde: Vejdirektoratet Infrastrukturkommissionen forventer, at i 2030 vil køretøjer hvert døgn være berørt af trængsel langs den østjyske motorvej, og trængslen vil toppe omkring Vejlefjordbroen, hvor over biler dagligt ventes at være berørt af trængsel i Med transportaftalen fra december 2009 blev det besluttet at udbygge motorvejen i Østjylland på den ca. 13 km lange strækning mellem Skærup og Vejle nord fra 4 til 6 spor. For at øge fremkommeligheden og aflaste Vejlefjordbroen. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år

6 Antal køretøjer, der forventes berørt af trængsel i 2030 Kilde: Infrastrukturkommissionen. 5. Dyrt når østjyderne spilder tiden i trafikken Der er næsten pendlere i Østjylland, og hvis de hver bruger blot 5 min. mere end nødvendigt for at komme til og fra arbejde viser DI beregninger, at det hvert år vil koste samfundet 1,8 mia. kr. Spildtid i trafikken er dyrt for samfundet. Det går også ud over velfærden, fordi den enkelte får mindre tid til familie og fritidsaktiviteter. Der er næsten pendlere i Østjylland, og hvis de hver skal bruge bare 5 minutter mere på at komme henholdsvis til og fra arbejde, lyder regningen for spildtid i trafikken på 1.8 mia. kr. Udover pendlerne rammes erhvervstrafikken også af spildtid i trafikken. Det koster samfundet dyrt når erhvervstrafikken spilder tiden i trafikken, idet dyrebar arbejdstid går til spilde frem for at blive anvendt til produktive formål så som kundebesøg, salgsmøder eller effektive vareleverancer. Omkostningerne ved spildtid i trafikken kan værdisættes ud fra de såkaldte transportøkonomiske enhedspriser, som er nøgletal fra DTU Transport, der bruges til samfundsøkonomiske kalkuler. Når pendlere eller fritidsrejsende spilder én time i trafikken er den samfundsøkonomiske omkostning sat til 116 kr., mens en spildtime for erhvervstrafikken er sat til 488 kr. Reelt er omkostningen ved spildtid i trafikken for pendlere højere end angivet ovenfor, idet spildtid i trafikken reducerer arbejdsudbuddet (nogle medarbejdere lægger færre timer på arbejdspladsen og nogle vælger deltids- frem for fuldstidsbeskæftigelse). Spildtid i trafikken har også indflydelse på, hvilke jobs potentielle medarbejdere er interesserede i og dermed, om stillinger besættes med ansøgere med de bedst mulige kvalifikationer. 6

7 6. God infrastruktur giver højere vækst Der er mange veje til at øge væksten. Gode veje er én af dem. 21 pct. af det danske BNP skabes i Region Midtjylland. (Kilde: Danmarks Statistik). Der er en snæver sammenhæng mellem kvaliteten af infrastrukturen og vækst. DI beregninger viser, at BNP årligt vil kunne øges med 0,1 procent, hvis vi får en bedre infrastruktur. I løbet af 10 år kan bedre infrastruktur altså øge velstandsniveauet med 1 procent. Et velfungerende og effektivt transportsystem giver både et direkte og et indirekte vækstbidrag. En reduktion af rejse- og spildtid er en gevinst i sig selv, og derudover er der afledte positive effekter i form af tiltrækning af investeringer, skabelse af nye muligheder for klyngedannelse og videndeling, øget produktivitet og øget specialisering og arbejdsdeling. 7. Østjylland til lands, til vands og i luften Der er ca km vej i Østjylland, heraf er der ca. 152 km motorvej. (Kilde: Danmarks Statistik). Midttrafik havde i 2009 knap 45 mio. passagerer, hvilket svarer til 68 busrejser per østjyde. (Kilde: Midttrafik og Statistikbanken). Østjylland har både Odder- og Grenaabanen der kører til Aarhus. Der er en lokalbane mellem Aarhus-Langå-Randers, som køres af DSB, mens Arriva kører på Aarhus-Langå-Struer. Endvidere er der i Østjylland baneforbindelsen Vejle-Aarhus-Randers, samt Vejle-Aarhus-Grennaa Østjylland har Danmarks største containerhavn i form af Aarhus havn. Endvidere er Aarhus havn den største offentlige bulkhavn, hvor det især er korn, foderstoffer og olie, som passerer igennem havnen. Aarhus lufthavn flyver i dag rutefly til bl.a. Stansted, Oslo, Stockholm og København. Lufthavnen flyver endvidere charter til bl.a. Tenerife, Rhodos, Tyrkiet, Kreta, Mallorca og Maderia. Der er også mulighed for taxiflyvning i lufthavnen. 7

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Et velfungerende og effektivt transportsystem øger både velfærd og vækst. Investeringer i infrastruktur har udgjort ca. 0,9 pct. af BNP i perioden 1990

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor

Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor Både på kort og langt sigt er investeringer i den offentlige sektor afgørende for at sikre høj beskæftigelse i Danmark. I krisetider er offentlige

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere