Lærerprofessionens betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerprofessionens betydning"

Transkript

1 Lærerprofessionens betydning Disposition: 1. Aktuelle udfordringer 2. Hvad siger forskningen om lærerprofessionalisme hvad kan en lærer? 3. Hvordan kan vi sætte temaet på dagsordenen centralt og lokalt? Oplæg om lærerprofessionens betydning 1

2 Lærerprofessionens betydning Mange faktorer har betydning for elevernes læring, fx: Elevens baggrund En involverende og støttende skoleledelse Et godt forældresamarbejde Men lærerens handlinger i undervisningen er den skolefaktor, der i størst udstrækning forklarer elevens tilvækst i læring Kilde: Viden om input, proces og udbytte i grundskolen, Dansk Clearinghouse, Oplæg om lærerprofessionens betydning 2

3 Lærerprofessionens betydning Læreren har ansvaret for kvaliteten i undervisningen Oplæg om lærerprofessionens betydning 3

4 Aktuelle udfordringer Debat om undervisningsbegrebet (fx læringsmål vs. undervisningsmål) Pres på professionsudøvelsen Andre professioner i undervisningen Samarbejdet mellem kommune og skole/kreds er vigtigt Oplæg om lærerprofessionens betydning 4

5 Aktuelle udfordringer En tømrer kan sagtens levere et lokalt bidrag til sløjdundervisningen i en periode. Give eleverne en oplevelse i et andet fagsprog og med en anden tilgang. Det kunne vel også give både elever og lærere ny inspiration, hvis en kok varetog et forløb i hjemkundskab og på den måde blev en del af skolens hverdag i en periode? I dag blokeres der desværre for, at man overhovedet kan gøre sig den slags overvejelser. (Stina Willumsen, rådmand, Odense Kommune i Folkeskolen den 24/ ) Oplæg om lærerprofessionens betydning 5

6 Aktuelle udfordringer Forskellige pædagogiske traditioner Dansk skoletradition bygger på den nordisk-tyske pædagogiktradition med fokus på læreren som den veluddannede nøgleperson, der træffer de faglige didaktiske valg på baggrund af læseplaner eller Fælles Mål og eleverne = Den autonome lærerpersonlighed. I modsætning hertil står den angelsaksiske pædagogiktradition, som bygger på kontrol og ikke tillid. Læreren er ikke selvstændig ansvarlig, men nærmest en undervisningssergent, der kontrolleres via test og andre evalueringer. Oplæg om lærerprofessionens betydning 6

7 Aktuelle udfordringer Mulige fremtidsscenarier A) Curriculum styrer undervisningen gennem centralt fastsatte mål for indholdet, der evalueres gennem test mv. B) Brede undervisningsmål, som omsættes af den professionelle lærer, der tilpasser undervisningen til de aktuelle elever og konteksten Oplæg om lærerprofessionens betydning 7

8 Hvad siger forskningen? Læreren er den vigtigste enkeltfaktor Lærerkvalitet er signifikant og positivt korreleret med elevresultater, og dens effekt er meget større end virkningen af elevens forudgående læringsresultater, klassestørrelse, skoleorganisation og ledelse, etnicitet og socioøkonomisk status (Hanushek: Teacher quality og Palo Alto, 2002). Glem alt om at opdele eleverne efter niveau eller ændre klassernes størrelser. Den vigtigste parameter for kvaliteten af undervisningen er, hvor dygtig læreren er. (Professor John Hattie) Oplæg om lærerprofessionens betydning 8

9 Hvad siger forskningen? Hvad har stor betydning: Dygtige lærere Gode pædagogiske relationer mellem lærere og elever Tydelige læringsmål Feedback og evaluering lære-at-lære Klasserumsledelse (Kilde: Notat fra MBU om Elevpræstationer - evidens og sammenhænge 2012 med udgangspunkt i Hatties undersøgelse). Oplæg om lærerprofessionens betydning 9

10 Hvad siger forskningen? Kernen i lærerfagligheden Den integrerede enhed af: Faglig kunnen Pædagogisk kunnen Praktisk kunnen Andre faggrupper og professioner har en eller måske to af disse aspekter i deres kompetence, men folkeskolelærerne er ene om at have den særlige integrerede kompetence målrettet folkeskolen. (Moos, Krejsler og Fibæk Laursen, 2004, s. 81) Oplæg om lærerprofessionens betydning 10

11 Hvad siger forskningen? Der er tre kompetencer, som er afgørende for elevers læring i førskole og skole: Relationskompetence Ledelse af undervisningen Didaktisk kompetence (Clearinghouse, 2008) Oplæg om lærerprofessionens betydning 11

12 Hvad siger forskningen Der er sammenhæng mellem de 3 kompetencer Relationen mellem lærer og elever Klasserumdsledelse Faglig didaktisk viden Oplæg om lærerprofessionens betydning 12

13 Hvad siger forskningen? 11 forhold der har betydning for elevernes læring i grundskolen (Clearinghouse) 1. HR i skoleledelse 2. Pædagogisk ledelse 3. Lærerens evne til at organisere undervisningen 4. Gode fysiske og psykiske rammer 5. Lærerens engagement i eleverne læringsklima 6. Gode relationer mellem lærere og elever 7. Lærerens professionelle værdier 8. Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen og brug af metoder 9. Læreren som aktør (teamsamarbejde, uddannelse, lærertilfredshed mm.) 10. Elevsammensætningen på skolen 11. Skole-hjem-samarbejdet Oplæg om lærerprofessionens betydning 13

14 Hvad siger forskningen? Lærerens betydning for elevernes læring (Darling-Hammond and Brasford, 2005) Læreres ekspertise i form af viden og kompetencer er den væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevers udbytte af undervisning Den gode lærer behersker suverænt det undervisningsstof, som skal formidles, samt et bredt repertoire af undervisningsformer og viden om deres anvendelse i forhold til det faglige stof og den enkelte elev Fagligheden får først sin fulde virkning, når den indgår i og kombineres med lærerens fagdidaktiske viden og kompetence Oplæg om lærerprofessionens betydning 14

15 Hvad siger forskningen? Samarbejde på skolen skal sikre kvaliteten i undervisningen. Det har positiv betydning for elevernes præstationer at: Der er en stærk faglig kultur på skolen, hvor lærerne diskuterer pædagogik med hinanden Lærerne samarbejder i mange typer af team Skoleledelsen har fokus på faglighed Skolen har frihed til at tilrettelægge undervisningen. (kilde: Ledelse, læring og trivsel, SFI 2011) Oplæg om lærerprofessionens betydning 15

16 Hvad kan vi gøre? Samarbejde skal sikre kvaliteten i undervisningen! The International Summit on the Teaching Profession i New York blev indkaldt på baggrund af den klare erkendelse af, at uddannelsessystemet kun kan udvikles positivt, hvis det sker i et tæt samarbejde mellem politikerne og lærernes repræsentanter. Lærerprofessionen er den helt afgørende faktor, hvis undervisningen skal styrkes. Oplæg om lærerprofessionens betydning 16

17 Hvad kan vi gøre? Samarbejde skal sikre kvaliteten i undervisningen! Uddannelsesforsker Ben Levin fra Ontario Canada fremhæver samarbejdet med lærerne på såvel nationalt-, regionalt- og skoleniveau som omdrejningspunktet for udviklingen. Delstatens undervisningsministerium har gennem de seneste otte år ændret radikalt på måden at drive skole på. Lærerorganisationerne er centrale i de ændringer, der er foretaget. Størstedelen af ministeriets ansatte er tidligere lærere, og hver gang man ønsker en ændring på et område, sker det i et tæt samarbejde med lærere og ledere. Oplæg om lærerprofessionens betydning 17

18 Hvad kan vi gøre? Handlemuligheder: Det gode argument: Viden og forskning Samarbejde og dialog: være med til at sætte dagsordenen i formelle og uformelle demokratiske fora (f.eks. Byrådet, MED, PR, Skolebestyrelsen, faglig klub mm) Og sidst men ikke mindst: Proaktiv tilstedeværelse! Oplæg om lærerprofessionens betydning 18

19 Hvad kan vi gøre? Initiativer fra hovedstyrelsen Nedsættelse af ad hoc gruppe Udarbejdelse af materiale Tilbud om oplæg af hst.medlemmer Åbne medlemskurser med lærerprofessionen som tema Oplæg om lærerprofessionens betydning 19

20 Jeg må tilstå, at jeg ingen oprigtig glæde kan føle ved, at stater påtager sig opdragelsesanliggender på en måde, som om de mente sig i stand til, gennem deres styren og overvågen, at opnå det, som kun kan nås ved den enkelte lærers talent, trofasthed, flid, klogskab og dygtighed, kun kan tilvejebringes gennem hans frie bevægelighed og udbredes gennem hans eksempel. For regeringen bliver der kun tilbage at fjerne hindringer, jævne vejen, skabe muligheder og give opmuntringer også dét er en stor og meget ærefuld fortjeneste overfor menneskeheden. (Johann Friedrich Herbart, I Allgemeine Pädagogik 1806) Oplæg om lærerprofessionens betydning 20

21 Til syvende og sidst vil den effektive gennemførelse af skolereformen afhænge af lærernes arbejde i tillid til, at de vil bruge deres pædagogiske kunnen og erfaring i deres elevers og nationens interesse, med et minimum af ydre kontrol, fordi de vil være rimeligt ansvarlige for, hvad de gør. For mange forskrifter og udefra kommende gransken af lærernes arbejde vil føre til umulige arbejdsbyrder, bureaukratisk stivhed og et af-professionaliseret lærerkorps. (Her Majesty s Senior chief Inspector of Schools, Rapporten fra ) Oplæg om lærerprofessionens betydning 21

22 Hvad kan vi gøre? Lokale initiativer Gruppedrøftelse Hvad kan vi gøre lokalt for at sætte fokus på lærerprofessionens betydning? På skoleniveau? På kommunalt niveau? Oplæg om lærerprofessionens betydning 22

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Små og store skoler -et notat om forskningen

Små og store skoler -et notat om forskningen Små og store skoler -et notat om forskningen Nærværende notat søger at kortlægge, hvad der er forskningsmæssigt belæg for i forhold til kvalitet og skolestørrelse. Når sammenhængen mellem kvalitet og skolestørrelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Gjøl Skole Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste anbefalinger A 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold juni 2010 Rapport A: Fremtidens folkeskole én af verdens bedste Anbefalinger

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere