OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft"

Transkript

1 OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion... 5 Konkret viden om din skole... 6 Forhistorie Endnu før blækket var tørt efter AC havde underskrevet en ny overenskomst med forslag til en akademikermodel på det gymnasiale område, var der historier i pressen. Historier der gik på at aftalen ville betyde massefyringer for gymnasielærerne fordi der ikke er råd til den aftalte lønstigning, og fordi aftalen vil få den enkelte lærer til at løbe hurtigere. For at kunne vurdere historiernes troværdighed er det væsentligt at se på de væsentligste elementer der påvirker efterspørgslen efter arbejdskraft på gymnasierne: Skolernes økonomi Antal pensioneringer/antal elever Bekendtgørelsesændringer Skolernes økonomi Institutionerne med gymnasialt udbud har samlet set haft overskud de seneste 5 år. I det seneste offentliggjorte regnskab, som er for 2011, havde institutionerne samlet et overskud på over ½ mia. kr., svarende til 2,7 pct. af omsætningen. Overskuddet på de almene gymnasier var på 4 pct. af omsætningen og for VUC knap 6 pct. Det betyder at der er uudnyttede ressourcer i gymnasiesektoren med det nuværende taxameter og den nuværende udgiftsstruktur. Samtidig viser opgørelser at en stor del af de gymnasiale udbydere ikke anvender det fulde undervisningstaxameter til de gymnasiale uddannelser til selve undervisningen. I 2011 havde alle udbydere af gymnasial ungdomsuddannelse et overskud på undervisningstaxameteret på omkring 4 pct.

2 Hvordan ser økonomien for skolerne så ud når man ser på fremtiden via finansloven for 2013? I år blev der tilført ressourcer til de fleste af undervisningstaxametrene på grund af '28- loftet'. Samlet set er undervisningstaxametrene inklusiv pris- og lønfremskrivning steget med mellem 1 og 2,7 pct. fra 2012 til De efterfølgende tre år er der varslet en såkaldt omstillingsreserve for hele uddannelsesområdet; akkumuleret svarende til 2 pct. i 2014, 4 pct. i 2015 og 6 pct. i Besparelser der, hvis de bliver gennemført, skal hentes i sektoren med eller uden den nye overenskomst og som kommer til at indskrænke skolernes råderum. Besparelserne er dog varslet tilbageført til sektoren, men på hvilket fordelingsgrundlag er endnu uvist. Den samlede udvikling i undervisningstaxameteret/færdiggørelsestaxameteret de seneste år ses af figur 1. Hvis man også medtager udgifterne til administration de såkaldte fællesudgifter ville stigningen være mindre idet skolerne de seneste år har skullet finde besparelser på administrationen (jf. figur 2). Enkeltfag på VUC er ikke medtaget på grund af problemstillinger omkring deltagerbetaling mv. Figur 1. Udvikling i taksterne for undervisning og færdiggørelse Kilde: Finansministeriet Finanslov Færdiggørelsestaksten indgår med 30 pct. på de treårige uddannelser og 45 pct. på hf 2

3 Figur 2. Udviklingen i taksterne for undervisning, fællesudgifter, færdiggørelse Kilde: Finansministeriet Finanslov Færdiggørelsestaksten indgår med 30 pct. på de treårige uddannelser og 45 pct. på hf Antal pensioneringer/antal elever Ser man på udgiftssiden, har der de seneste år været en stor udskiftning blandt de gymnasiale lærere på grund af to omstændigheder: For det første har aldersprofilen givet et stort antal pensioneringer, og for det andet har der de seneste 10 år været en stigning i antallet af elever. Samlet set har det resulteret i at gennemsnitslønnen, og dermed skolernes gennemsnitsudgifter til undervisning på de almene gymnasier og hf-kurser, er faldet de seneste år. Sammenholder man den gennemsnitlige lønudgift for de almene gymnasier og hf-kurser med antallet af elever, har denne udgift ligeledes være faldende jf. figur 3. GL har ikke valide tal for udviklingen i lønudgifterne for de erhvervsgymnasiale lærere samt for kursist tallene for VUC. Det er vurderingen at billedet er tilsvarende, dog med en mindre stejl kurve på grund af alderssammensætningen og tillægsstrukturen. 3

4 Figur 3. udviklingen i den gennemsnitlige lønudgift pr. elev Kilde: Finansministeriet og Uni-C, Med i lønudgifterne er samtlige akademikere ansat på det almene gymnasium og hf-kurser. I fremskrivningen af lønnen til 2013 indgår en gennemsnitlig stigning på 4,7 pct. Den tilsvarende fremskrivning for hhx/htx og VUC vil være lavere. Ser man på forholdet mellem elevtal og pensioneringer i fremtiden, vil efterspørgsel efter gymnasielærere alt andet lige fortsætte. Finansministeriets fremskrivninger af elevtallet for de gymnasiale uddannelser viser et svagt fald fra 2012 til 2016 med knap 700 elever, svarende til 25 klasser. Samtidig er det forventningen at mellem 350 og 400 gymnasielærere vil gå på pension hvert år i samme periode. Bekendtgørelsesændringer Ændringer i bekendtgørelsen kan give ændringer i lærernes arbejdstid og dermed også i efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette er senest sket ved omlægningen af eksamen til skriftlige opgaver. Da ændringen var ressourceneutral, har det dog ingen effekt haft på beskæftigelsen, men der har blot været tale om en omlægning af opgaver. Fremadrettet vil ændringer i bekendtgørelsen fortsat kunne give en effekt på beskæftigelsen. Det skal samtidig understreges at der ikke er sket indholdsmæssige ændringer af bekendtgørelsen ift. elevtid, uddannelsestid mv. i forbindelse med den nye overenskomstsituation. 4

5 Den nye overenskomst Den nye overenskomstsituation vil betyde at der er skoler der skal investere i etablering af lærerarbejdspladser for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø for tilstedeværelse. Ressourcer til lærerarbejdspladser er ikke indregnet i det nuværende taxameter. Overenskomsten giver desuden personlige lønløft på op til 6-7 pct. af den nuværende løn. Ser man på den gennemsnitlige løn pr. elev, er stigningen estimeret til 4,7 pct. fra 2012 til 2013 for de almene gymnasier og hf-kurser, mens den gennemsnitlige stigning vil være mindre for de erhvervsgymnasiale lærere og de gymnasiale lærere på VUC. Ser man på udviklingen i lønudgifterne pr. elev fra 2009 til 2013, er der som sagt sket et fald (jf. figur 3). Lønstigninger bliver normalt ikke indregnet direkte i taxameteret, men der sker en årlig pris- og lønfremskrivning på alle statens områder, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i den faktiske og estimerede gennemsnitlige lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked. Konklusion Kombinerer man lønudviklingen på de almene gymnasier og hf-kurser pr. elev/kursist med udviklingen af taxameteret (jf. figur 4), kan det konkluderes at mens lønudgifterne pr. elev er mindre i 2013 end 2009, er indtægterne pr. elev i samme periode steget. Det samme vurderes at være tilfældet for de øvrige gymnasiale lærere. Alligevel kan der være skoler der har behov for fremadrettet at prioritere økonomien og finde besparelser, men gennemsnitligt er der ressourcer i sektoren. Ser vi lidt længere fremad, vil det økonomiske råderum gennemsnitlig blive mindre de næste 2-3 år på grund af den varslede besparelse i form af en omstillingsreserve der tages fra taxametrene i perioden

6 Figur 4. Udviklingen i de samlede lønudgifter til akademikere pr. elev/kursist og i taxameteret vægtet for stx/hf Taxameteret indeholder et vægtet gennemsnit for hf og stx fra figur 2 (færdiggørelsestaxameter, undervisningstaxameter og færdiggørelsestaxameter) Med i lønudgifterne er samtlige akademikere ansat på det almene gymnasium og hf-kurser. I fremskrivningen af lønnen til 2013 indgår en gennemsnitlig stigning på 4,7 pct. Den tilsvarende fremskrivning for hhx/htx og VUC vil være lavere. Den overordnede konklusion er at der gennemsnitligt ikke er økonomiske, elevmæssige eller lignende argumenter for fyringer i sektoren på baggrund af de centralt aftalte tillæg i OK13, men at skolernes råderum mindskes hvis den varslede besparelse gennemføres. Konkret viden om din skole Dette notat handler om gennemsnitsbetragtninger for alle skoler. Har du som TR et behov for at få en vurdering af økonomien på din skole, er du velkommen til at kontakte Anette Rachlitz i GL's sekretariat. 6

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere