1. interview, hurtigt og nemt Login Remote Control Sites (kunder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5"

Transkript

1 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt Login Remote Control Sites (kunder) Installationsdata Adresseoplysninger Faner Kontaktpersoner Indsæt Globale enheder Indsæt Kontaktpersoner Instruks Paneler Zoner Styringer Panelkoder Tekster Grafik Prikmarkering Kodeord Søgning Hurtig søgning Avanceret søgning Alarmbehandling Kø manuel alarmgenerering Alarmbehandling interview Kom godt igang Side 1

2

3 Indledning Denne håndbog giver hurtig adgang til anvendelse af interview. Manualen indeholder beskrivelse af hvordan man: - starter interview - opretter Kunder - foretagersøger kundesøgning - behandler alarmer For mere detaljerede oplysninger henvises til manualerne Brugervejledning og Systemopsætning. interview Kom godt igang Side 1

4

5 1. interview, hurtigt og nemt Start med at kontrollere at alle kerneprogrammer (nucs) og koncentratoren er startet. Kerneprogrammerne kan kontrolleres ved at starte Service Manager fra Start Programmer interview. Koncentratoren er et særskilt DOSprogram og startes fra Start Programmer interview. Følgende kerneprogrammer skal være startet: - IvSysNuc - IvImmNuc - IvAlaNuc - IvSrchNuc - IvCustNuc - IvRepNuc Hvis enkelte kerneprogrammer ikke er startet, skal disse startes Login Start interview ved at klikke på interview program-ikon i Windows. Indtast navn og kodeord i Login-vinduet og vælg OK. Første gang interview startes anvendes Navn: iva og Kodeord: iva. Fig. 1 Login En Remote Control vil nu blive vist på skærmen Remote Control Remoten styrer systemet på den enkelte arbejdsplads og giver adgang til samtlige funktioner i systemet fra en Systemmenu. Systemmenuen åbnes og lukkes ved at klikke i checkboksen Menu. For flere detaljer se Brugervejledning og Systemopsætningsmanualen. interview Kom godt igang Side 1-3

6 Fig. 2 Remote Control Side 1-4 interview Kom godt igang

7 2. Sites (kunder) Når interview startes er der ingen kunder eller anden data i systemet end systemdata og en systemkunde. I det efterfølgende beskrives hvordan man opretter en site. Opret site: 1. Vælg Menu Daglige rutiner Anlægsoplysninger. Fig. 3 Menu Vinduet Anlægsoplysninger (se figur nedenfor) indeholder funktioner, som optimerer oprettelsen af data. Alle data vedr. installationen indsættes i dette vindue. Når vinduet åbnes vil den være i Visningstilstand. Tilstanden ændres til Rette tilstand når man vælger Indsæt og Installation i menuen. I rette tilstand vil vinduet vise hvide og gule felter. I de hvide felter er det muligt at indsætte data direkte. De gule felter, derimod, er picklister som kan indeholder prædefinerede data. Hvis data er defineret, vil det være muligt at vælge denne fra listerne. Bemærk: Det anbefales at indsætte data i picklisterne inden kunder oprettes i systemet. Se Systemopsætningsmanualen for flere oplysninger herom. Vinduet Anlægsoplysninger er opdelt i tre dele: - Øverste venstre del indeholder grundoplysninger om installationen. - Den øverste højre del indeholder kundeoplysninger. - Den nederste del indeholder en række faneblade hvori man kan indtaste mere information vedr. installationen. interview Kom godt igang Side 2-5

8 Fig. 4 Anlægsoplysninger 2. I vinduet vælg Indsæt og Installation fra menubjælken.systemet vil nu ændre tilstand til rettetilstand. vise pickliste felter og gør det muligt at indsætte data. Bemærk: For at gemme en kunde og efterfølgende generere en alarm på kunden, skal der som minimum indtastes følgende oplysninger: Inst.nr. i installationsdata Kundenr.. i kundedata samt Paneloplysninger i fanen Paneler l. 3. Indtast de generelle installationsoplysninger i øverste venstre hjørne. Såfremt systemet er sat op til automatisk at generere Inst. nr. og kunde nr., skal disse felter blot springes over. 4. I felterne til højre indtastes Adresseoplysninger 5. Fortsæt herefter med at indtaste andre vigtige oplysninger (såsom kontaktpersoner, instrukser, og paneldata etc.) i den nederste del af vinduet (fanerne). 6. Afslut med at trykke ok og gem data (tryk F9). Bemærk: Når ændringer/tilføjelser gemmes, vil systemet prompte for en ændringskommentar. Indtast kommentar eller vælg fortryd. De efterfølgende afsnit gennemgår hvordan man indsætter data i de forskellige dele af vinduet Anlægsoplysninger Installationsdata For at oprette en installation indsættes data om anlægget. Der er til installationen oprettet forskellige typer af felter. Felterne er henholdsvis af type: pickliste, tekst, og dato. Anvend F12 for at vælge fra picklisten. For at oprette en installation skal feltet installationsnr. udfyldes med mindre systemet er sat op til automatisk nr. generering. Udfyld herefter de nødvendige felter. For detaljeret beskrivelse af felterne se Bruger-vejledning. Bemærk: Dato formater er afhængige af Windows opsætning. Side 2-6 interview Kom godt igang

9 Fig. 5 Installationsdata Udfyld felterne en ad gangen. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Pickliste data vælges ved hjælp af genvejstasten F12. Der kan bladres i listen med pil-tasterne. 1. Indtast Installations nr. Installationsnummer er et entydigt nummer for en installation f.eks Nummeret anvendes til f.eks. at opretholde et eksisterende nummereringssystem. 2. Vælg klasse fra picklisten, hvis defineret. Klasser bruges til at klassificere eller gruppere installationer efter f.eks. kundetype (kontor, bank, varmeværker etc.). 3. Vælg et sikkerhedsniveau, hvis defineret. F.eks. Høj risiko, Minimal risiko, Normal risiko. 4. Indtast dato for installation af anlægget. (Windows dataformat) 5. Vælg installations type, hvis defineret. Anvendes til at adskille installationer af forskellige typer. F.eks. Brand, Tyveri, Teknik. 6. Indtast datoen for idriftsættelsen af anlægget. (Windows dataformat) 7. Indtast dato for hvornår instruksen sidst er opdateret. (Windows dataformat) 8. Vælg branche betegnelse, hvis defineret. Den enkelte branche er tilknyttet til en overordnet kundetype. F.eks.: Branche: Vuggestue, Install. type: Institution. 9. Indtast service dato. Servicedato og Næste service er datofelter til angivelse af sidste service samt evt. planlagte servicebesøg. 10. Vælg status og indtast Fra/Til dato. Status samt Til og Fra dato er felter der vedrører alarmbehandlings status f.eks. Aktiv, Passiv, Nedtaget. I dato felterne angives fra og til hvilken dato den angivet status er gælende. (Windows dataformat) 11. Indtast Gl. kunde nr. Gl. kundenr. kan anvendes ved konvertering af gamle kunder eller til at søge på kunder. (max længde er 12 tegn) 2.2. Adresseoplysninger Til hver installation skal der angives adresseoplysninger herunder et kundenr., en adressetype og nødvendge telefon nr.. Vælg adressetype fra picklisten ved at trykke F12. Bemærk: Den første adressetype skal være Installation. Der kan efterfølgende tilknyttes andre adresser til en installation. F.eks. rapport- og faktura adresse. For flere detaljer om adresseoplysninger se Brugervejledning. interview Kom godt igang Side 2-7

10 Fig. 6 Kundedata Vælg fanen Installation og udfyld felterne som beskrevet nedenfor. Hvis der opstår fejl, kontroller da om picklisteværdierne er valgt korrekt. Anvend F12 til at åbne en pickliste og brug piletasterne til at bladre i listen. 1. Vælg fanen til højre. 2. Indtast kundenr, hvis dette ikke sker automatisk. Kundenummer er et entydigt nummer for en kundeadresse. 3. Vælg Adressetype fra picklisten. Der kan være tilknyttet flere adresser til same installation f.eks. faktura adresse. Tryk F12 for at åbne picklisten 4. Indtast Titel hvis nødvendigt. (Max. 40 tegn) 5. Indtast navn. (Max. 40 tegn) 6. Indtast adresse (max. 40 tegn), By (max. 30 tegn), Postnr. (max 20 tegn) 7. Indsæt krydsende gader/veje (max. 40 tegn) og evt. kort-reference og koordinater (max 16 tegn) 8. Marker feltet Rapportflag, hvis der skal genereres en rapport. 9. Placer markøren i feltet Telefonnr. og tryk Ctrl+Z for at åbne vinduet. Indtast tlf. nr. (Max. 60 tegn) 10. Vælg telefontype f.eks. Tale, Fax, Mobil fra picklisten. 11. I feltet kommentar er der mulighed for at tilføje en kort tekstkommentar. (Max. 60 tegn) 12. Indtast i feltet Def. Data (dvs. en styring eller en SMS besked etc.). (Max. 80 tegn) 13. Tryk F9 for at gemme. Bemærk: For at tilknytte yderligere adressetyper til en installation, vælg Indsæt Kunde fra menuen eller tryk Alt+1. En ny fane vil nu blive vist. Indsæt i fanen adressetype (vælg fra picklisten) og udfyld felterne som forklaret ovenfor Side 2-8 interview Kom godt igang

11 Fig. 7 Anlægsoplysninger, Visningstilstand 2.3. Faner Den nederste del af vinduet indeholder faner. Fanerne anvendes til at indtaste yderligere oplysninger om installationen. For at indtaste flere oplysninger sæt systemet i Rettetilstand. Vælg den nederste del af vinduet, som indeholder fanebladene. Fanerne er beskrives en for en i det følgende afsnit Kontaktpersoner I fanen kontaktpersoner, kan samtlige personer og enheder med tilknytning til den pågældende installation oprettes. Fanen Kontaktpersoner er opdelt i to tabeller. Den første tabel er beregnet til at linke Globale enheder til en installation. Globale enheder er eksterne instanser af forskellige typer (Enhedstyper) f.eks. Politi, Brandvæsen, Falck, Vægter, afdelinger eller andre enheder, som har tilknytning til flere kunder. Den anden del af fanen er beregnet til kontaktpersoner. Kontaktpersonerne er personer, som har tilknytning til installationen. Kontaktpersonerne behøver ikke nødvendigvis at have en tilknytning til instrukser, men de kan refereres når instruksen defineres Indsæt Globale enheder Bemærk: Globale enheder kan kun anvendes, hvis der er defineret globale betegnelser og enheds id-er. 1. Vælg det blå område under feltet Betegnelser og tryk Ctrl+Z. 2. I det nye vindue indsæt Betegnelse. Vælg fra picklisten ved at trykke F12. Afslut med Enter. 3. Indsæt Enheds Id. Vælg fra picklisten ved at trykke F12. Afslut med Enter. 4. Vælg Ok for at acceptere og F9 for at gemme. interview Kom godt igang Side 2-9

12 Fig. 8 Globale enheder Indsæt Kontaktpersoner For at oprette en kontaktperson vælg fanen Kontaktpersoner og flyt markøren til den anden del af tabellen Navnefeltet. 1. Tryk Ctrl+Z for at se detaljer og tryk F3 for at oprette en ny kontaktperson. 2. Udfyld de nødvendige felter. (Fornavn/Efternavn/titel max. 40 tegn, Postnr. max 20 tegn, By max 30 tegn, Passcard max. 20 tegn og Kommentar max. 60 tegn). 3. Indtast herefter telefon nr. ved at vælge tlf. feltet og trykke Ctrl+Z. Vælg tlf. type fra picklisten ved at trykke F12. Se mere herom i Adresseoplysninger. 4. Afslut med at vælge Ok og tryk F9 for at gemme. Fig. 9 Kontaktpersoner Side 2-10 interview Kom godt igang

13 Instruks Under fanebladet instruks oprettes de instrukser eller forholdsordrer, der skal udføres i forbindelse med alarmbehandlingen. Instruksen kan bestå af et antal aktioner og en tekst, som kan tilknyttes en eller flere zoner via zonefanen. Der kan som beskrivelse indsættes globale navne på instruksen. F.eks. Tyveri, Brand osv. Det er også muligt at lave en kalenderstyret samt en alternativ instruks. Fig. 10 Instruks For at oprette instruks: 1. Vælg fanen Instruks. 2. Indsæt evt. en beskrivelse eller vælg en instruksbeskrivelse fra picklisten (tryk F12). (Max. 60 tegn) 3. Indsæt evt. kalendernummer (Kal. Nr.). Det er muligt at definere en instruks, som er gældende inden for åbningstiden og en anden uden for åbningstiden. Vælg fra picklisten. Bemærk: Kræver Åbne/Lukke modul! 4. Indsæt evt. en alternativ instruks. Vælg fra picklisten. Bemærk: Kræver Åbne/Lukke modul! Selve Instruksen oprettes ved at placere markøren i tabellen. Bemærk. Det er krævet at de tilhørende picklister er oprettet, eller er det ikke muligt at tilføje en instruks. 5. Vælg en aktion som skal udføres fra picklisten. 6. Afmærk checkboksfeltet, hvis aktionen skal udføres automatisk. Anvend mellemrumstasten. 7. Vælg opkaldstype fra picklisten. 8. Vælg kontaktperson som skal kaldes fra picklisten. 9. Vælg OK og gem (tryk F9). Bemærk: Det er også muligt at indsætte tekst i det hvide felt under Instruksfanen. 1. Flyt markøren til det hvide felt 2. Indtast tekst. For at ændre fonten, klik højre museknap og vælg Sæt font. 3. Tryk F9 for at gemme. Husk at gemme kontaktpersoner og panel-styring inden en instruks oprettes/rettes. interview Kom godt igang Side 2-11

14 Paneler Til hver installation kan der tilknyttes et eller flere paneler. Paneloplysningerne indtastes i vinduet Vis detaljer. Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Fig. 11 Paneler For at indtaste paneldata placeres markøren i det blå område i fanen Paneler. Tryk herefter Ctrl+Z. Åben picklisten ved at bruge genvejstasten F12. Nyt panel oprettes ved yderligere at trykke F3. For detaljer omkring paneler se Brugervejledning. 1. Indtast HwId. (Max 20 tegn). 2. Indtast evt. Præfix, hvis nødvendigt. 3. Vælg en paneltype fra picklisten. F.eks. TSA Indtast evt. telefonnr., panelet sender signaler fra. 5. Indtast evt. en serienr. på panelet. F. eks Indtast evt. panelversion. F.eks. v Indtast testinterval og tolerance. 8. Marker checkboksfeltet hvis nødvendigt og udfyld efterfølgende de næste fire felter. 9. Indtast evt. en kort kommentar. (Max 60 tegn) 10. Indtast paneladresse 11. Tryk Ok og F9 for at gemme Side 2-12 interview Kom godt igang

15 Zoner Til hver hardware Id kan der tilknyttes en række alarm zoner. Zoner kan indtastes direkte eller kopieres fra en anden hardware Id. Det er også muligt at indtaste data vedr. styringer samt panelkoder. Fig. 12 Zoner Opret zoner For at indtaste zonedata placeres markøren i det blå område i fanen Paneler Zoner. Tryk herefter Ctrl+Z. Indtast data i de relevante felter. Åben pickliste ved at trykke F12 og for at oprette en ny zone tryk F3. For detaljeret beskrivelse se Brugervejledning. 1. Indtast Zonenr. F.eks. 1, 2, (max. 6 tegn) 2. Vælg zonetype f.eks. Tyv, Brand etc fra picklisten. 3. Vælg -/= (alarmgenereringsstatus) fra picklisten. F.eks. + betyder genererer alarm, - angiver at alarmen skal ignoreres og = for logge alarmen. 4. Indtast prioritet. Prioriteten kan defineres fra 1-99, hvor prioritet 1 er den vigtigste. 5. Vælg det instruks nr. picklisten, som skal præsenteres ved alarm. 6. Vælg evt. kalender nr. fra pickliste. Bemærk: For at vælge kalendernr, kræves kalendermodul samt at kalenderdata er indtastet og gemt. 7. Marker feltet Inverter, hvis nødvendigt. Ved Markering inverteres alarm til restore og restore til alarm. 8. Marker evt. feltet Restore krav. Hvis feltet er markerete kan alarm ikke afmeldes. 9. Indtast evt. Restore zone Id. Udfyldes kun i tilfælde, hvor restore modtages som en alarm på en anden zone. 10. Indtast evt. antal sekunder alarmerne skal holdes tilbage. interview Kom godt igang Side 2-13

16 11. Angiv Nulstil-zone nr. (Max 6 tegn). Zonen afmelder signaler i forbindelse med delay. 12. Vælg evt. Detektor type fra picklisten. (F.eks. PIR = Passiv infrarød, DTI P#003412) 13. Indtast evt. kommentar. (Max. 60 tegn) 14. Vælg Ok for at afslutte og F9 for at gemme Styringer Såfremt kundens installation understøtter fjernkontrol/styring af f.eks. porte, lys, eller lyd, er det muligt at definere disse styringer med tilhørende beskrivelser i styringsfanen. Der kan sendes styring til Installations adr., Kontaktperson og Globale enheder. De kan oprettes med en At. Adr. (Alarmterminal adresse) som telefonnr. Telefontypen skal understøtte en kaldeservice (protokol), som eksempel kan nævnes AlarmNet, der understøtter styringer. Indtast Styringer Styringer til inst. Adr., kontaktpersoner og globale enheder indtastes som beskrevet nedenfor. Bemærk: Det er paneltypen, der skal tilknyttes den korrekte kaldeservice (protokol) for at sende en styring og protokollen skal være understøttet af interview. Bemærk yderligere: For at tilknytte en kalender til en styring, kræves et Åbne/Lukke modul. 1. Vælg Panel fanen og vælg så Styring. 2. Indtast en kort beskrivelse i feltet Beskrivelse f.eks. tænd lampe nr. 1. Bemærk: Felterne Spec. type og Kalender nr. udfyldes kun hvis åbne/lukke modul anvendes. 3. Vælg type fra picklisten ( tryk F12). I picklisten er defineret Tilkobling og Frakobling. Disse specialtyper understøtter automatisk udførsel af til- og frakobling på faste tidspunkter. 4. Vælg Kalender nr. fra picklisten. Kalender referer til det Åbne/Lukke skema, som anvendes under Spec. type. 5. Indsæt herefter format og styringsværdien i Data feltet. Indtast formatbogstav (H=Hex eller D=Decimal) efterfulgt af kolon og en styringsværdi. F. eks. H:00, D:01. Ved pulsstyring indtastes: H:01,00. Default formatbogstav er H. 6. Vælg Ok for at acceptere Panelkoder I panelkode fanen er der mulighed for at indtaste servicekoder. For hver kode kan man angive type og kommentar, og desuden om koden er global (relevant hvis panelet er delt). Panelkoder indtastes som beskrevet nedenfor. 7. Vælg fanen panelkoder. 8. Indtast en kode i feltet. 9. Vælg en kodetype fra picklisten. F.eks. Rengøring, Vægter, Master etc. 10. Marker evt. feltet Delt med, hvis koden er delt med et andet panel. 11. Indtast evt. kommentar. Side 2-14 interview Kom godt igang

17 Tekster Tekst fanen giver mulighed for at indsætte forskellige typer af tekster i RTF-format med små grafiske elementer. Bemærk: Det er ikke muligt at indsætte store bitmaps i tekstfanen. Hvis sådanne indsættes vil systemet stoppe programmet. Vi anbefaler derfor, at man bruger grafikfanen til større bitmaps. Fig. 13 Tekster Skriv tekst 1. Vælg fanen Tekster. 2. Flyt markøren til picklistefeltet, tryk F12 og vælg en notetype. F.eks. Vagtplan. 3. I felterne Fra og Til indsæt dato for hvilken teksten er gældende. 4. Vælg herefter tekstfeltet og skriv tekst. Bemærk: Det er muligt at ændre fontstørrelse, farve og type samt lave understregning ved at trykke højre museknap og vælge Sæt font. For at indsætte en prædefineret tekst, vælg feltet Tekst Id. Tryk F12 og vælg tekst. Tryk F9 for at gemme. Teksten vil blive vist i tekstvinduet. 5. Tryk F9 for at gemme Grafik Grafikfanen giver mulighed for at indsætte forskellige typer af både tekst og grafik. Grafik fanen er opdelt i to dele. I den venstre del er det muligt at skrive og indsætte en default tekst ved at angive en default Tekst Id. Det er også muligt at indsætte tekst ved at anvende funktionerne kopier og indsæt. I den anden del indsættes grafik ved at angive en Grafik Id. Grafik Id gør det muligt at indsætte allerede oprettede bmp-filer fra grafik biblioteket. Det er også muligt at lave en markering på et grafisk plan. Se kap Før grafikken indsættes: 1. Vælg grafik og placer markøren i pickliste feltet 2. Vælg grafiktype ved at trykke F12. Typerne kan f.eks. være Generelt kort, Kort 1, Kort 2, Kort 3 etc. Herefter kan grafik indsættes. Det efterfølgende afsnit beskriver, hvordan grafikken indsættes. interview Kom godt igang Side 2-15

18 Fig. 14 Grafik Indsæt tekst/grafik (Del 1): Vinduet er beregnet til at indsætte tekstkommentar til grafikken. Tekst kan indsættes direkte ved indtastning eller ved kopiering fra udklipsholderen. Anvend følgende genvejstaster: Shift + Insert Ctrl + Insert Ctrl + Delete Sæt ind Kopier Slet Kopiering fra udklipsholderen foretages på følgende måde: 1. Kopier grafik/tekst til Windows Udklipsholder. 2. Indsæt data i interview (Shift+Insert). 3. Tryk F9 for at gemme. Indsæt eksisterende grafik (Del 2): Den højre del er beregnet til at indsætte allerede prædefineret bmp-filer fra grafikbiblioteket. Disse filer indsættes ved hjælp af en Grafik Id, hvilket betyder at den samme grafik-fil kan anvendes til flere installationer. Dette betyder også at billedet kun skal ændres ét sted, hvis der skal tilføjes rettelser. Grafikken indsættes på følgende måde 1. Vælg Grafik Id feltet og tryk F Vælg et af de oprettede billeder fra listen og tryk Enter. 3. Tryk F9 for at gemme og se grafikken. Side 2-16 interview Kom godt igang

19 Indsæt ny grafik i Del 2 1. Vælg Grafik Id feltet og tryk F I drop-down vindue tryk Ctrl+Z og F3 for at indsætte ny grafik. Et nyt vindue Grafik bibliotek vil nu blive vist. 3. Indtast Grafik Id (max. 12 tegn. F.eks. Billede_1, Grafik_55) udfyld evt. feltet Beskrivelse. 4. Dobbeltklik i det store grå vindue. 5. Marker den ønskede bitmap fil. Og vælg Åben. Grafikken vil nu blive vist i feltet. 6. Vælg Tryk F9 for at gemme Prikmarkering Formålet med prik-markerings-funktionen er at give mulighed for angivelse af en markering på en grafisk plan, som er tilknyttet en bestemt installation. Markeringen kan således anvendes til at angive eksempelvis et brandskabs eksakte placering på et generelt oversigtskort. Prikmarkeringens placering knyttes til den enkelte grafikfane på en installation. Placeringen afhænger tillige af den til fanen knyttede grafiske fil, idet placeringen beregnes relativt i forhold til størrelsen af det grafiske billede. 1. Sæt systemet i Rettetilstand. 2. Find billede og indsæt dette. 3. Tryk F9 for at gemme. 4. Sæt systemet i Rettetilstand igen. 5. Højreklik med musen på det sted på billedet, hvor prikken skal placeres. 6. Vælg Indsæt symbol. 7. Tryk F9. Fig. 15 Prikmarkering interview Kom godt igang Side 2-17

20 Kodeord Der kan oprettes kodeord til de forskellige grupper, som skal have adgang til at f.eks. afmelde en alarm eller ændre på instruktionen. For at indtaste kodeord placeres markøren i fanen Kodeord herefter trykkes der på Tab-tasten efterfulgt af Ctrl+Z. I det nye vindue: 1. Indtast en kode. (Max. 20 tegn). 2. Indtast evt. en sikkerhedsniveau. 3. Indtast evt. Fra/Til dato. 4. Indtast evt. en kort kommentar. (Max. 60 tegn). 5. Tryk Ok for at gemme. Kunden er nu oprettet. Det er herefter muligt at generere en Alarm for at teste systemet. Side 2-18 interview Kom godt igang

21 3. Søgning interview har to søgefunktioner, en hurtig og en avanceret søgefunktion. Søgning efter en installation/kunde, som allerede er oprettet i systemet, sker ved indtastning af kundenr., installationsnr., HwID osv. Avanceret søgning (Av. Søgning) giver mulighed for at indtaste mere detaljerede søgekriterier. Søgningen kan aktiveres fra både anlægsoplysninger og alarmbehandlingsvinduet Hurtig søgning Hurtig søgning er en hurtig søgemåde, hvis man f.eks. kender det eksakte kundenr. eller telefonnr. på kunden. Start søgning 1. Vælg Daglig-rutiner Anlægsoplysninger i menuen. Et ny vindue vil nu fremkomme på skærmen 2. Tryk herefter Ctrl+F og følgende søgevindue vil blive vist. Fig. 16 Hurtig søgning 3. For at foretage hurtig søgning indtast f.eks. installations nr. og tryk på knappen Installation eller vælg Av. Søgning for avanceret søgning. Bemærk: For at foretage hurtig søgning skal det eksakte kunde nr., installations nr. tlf.nr. etc. være kendt. 4. For at se alle kunder, indtast % og vælg Installation Avanceret søgning Avanceret søgning gør det mulig at søge på flere forskellige kriterier. Disse kriterier er beskrevet i Brugervejledningen. interview Kom godt igang Side 3-19

22 1. Vælg Av. søgning fra menubjælken 2. Indtast søgekriterier og vælg Søg Bemærk: For at anvende afkrydsningsfelter i Søg feltet, kræves det, at der indtastes HwID, når der søges på paneler, og Navne når der er tale om Kunder, Kontaktpersoner og Globale enheder. Fig. 17 Avanceret søgning Ved angivelse af søgekriterier kan der anvendes forskellige symboler til at gøre søgningen mere fleksibel. Følgende symboler kan anvendes: % Enhver streng af ingen eller flere tegn. _ Ethvert enkelttegn. [ ] Ethvert enkelttegn indenfor et angivet interval (f.eks. [a-f]) og/eller nogle angivne tegn (f.eks. [abcdeo-9] eller [a-fo-9x]). [^] Ethvert enkelttegn som ikke er indenfor et angivet interval (f.eks. [a-f]) eller nogle angivne tegn (f.eks. [a,b,c,d,e,f]). Side 3-20 interview Kom godt igang

23 Eksempel på anvendelse i efternavnsfeltet: %sen %an% finder alle med et efternavn, der ender på 'sen' (Jensen, Poulsen). finder alle hvor strengen 'an' forekommer i efternavnet (Andersen, Jansson, Morgan). _ans% finder alle som har 'ans' som andet, tredje og fjerde bogstav i efternavnet (Jansen, Hansen). [ck]lausen finder alle Clausen og Klausen. [^a-f]% finder alle, med et efternavn, der starter med et bogstav efter f i alfabetet. interview Kom godt igang Side 3-21

24

25 4. Alarmbehandling Alarmbehandlingsdel af systemet indeholder alle informationer og funktioner, som er nødvendige for at lave alarmbehandling. F. eks. er det muligt at vise alarmer i en eller flere køer, liste kontaktpersoner til hvert hændelsesforløb, vise specifikke instrukser for hver hændelsesforløb og m.m. Alarmen modtages og præsenteres i et alarmbehandlingsvindue og behandles fra to vinduer et kø og et behandlingsvindue. Start alarmbehandlingen ved at vælge Alarm fra remoten. Et kø- og et alarmbehandlingsvindue vil nu blive vist på skærmen Kø Køvinduet viser en liste over nye og ikke afsluttede alarmer. Når alarmbehandlingen startes, vil Hovedkøen vises på skærmen. Hovedkøen er default valgt af IBS (hvis andet ønskes, bedes De rette henvendelse til IBS). En ny alarm bliver vist med rødt skrift i de relevante køer, indtil en operatør kvitterer alarmen ved at tage den fra køen. Herefter skifter alarmen farve til grøn. Alarmen forbliver grøn, mens den er i behandling. Bemærk: alarmen vises i køen, indtil den bliver afmeldt. Fig. 18 Hovedkø 4.2. manuel alarmgenerering For at teste systemet kan man generere en alarm: 1. Vælg vinduet Alarmbehandling og menupunktet Tag Lav alarm 2. Indtast HWID og zone nr. i det fremkomne vindue Manuel Alarm og klik OK. interview Kom godt igang Side 4-23

26 Fig. 19 Alarmgenerering Alarmen vil nu blive vist i køen Alarmbehandling Selve alarmbehandlingen foregår fra alarmbehandlingsvinduet. I alarmbehandlingsvinduet vises installationsdata samt de instrukser, der skal udføres i forbindelse med en alarm. Når en alarm tages til behandling, vil systemet automatisk vise den til alarmen tilknyttede instruks. Øvrige installationsdata kan ses ved at bladre i fanerne. Bemærk: Det er ikke muligt at oprette/rette data fra alarmbehandlingsvinduet. Behandling af alarmer: 1. Tag alarmen fra køen ved at dobbeltklikke på alarmlinien. Alarmen vil nu blive vist i alarmbehandlingsvinduet med alle nødvendige data samt den til alarmen hørende instruks. 2. Behandel alarmen efter instruksen 3. Ring til kontaktpersoner eller globale enheder via dial-up, sæt alarmen på hold, send en styring, skriv kommentar til køen m. m. Det er også muligt at frigive alarmen. Alarmen vil forsat vises i køen og kan tages til behandling senere. 4. Inden behandlingen afsluttes kan der evt. tilføje en dispositions kommentar til alarmforløbet. 5. Afmeld alarmen med en dispositionskode. Alarmen vil forsvinde fra køen. Alarmen er nu behandlet og afsluttet. Side 4-24 interview Kom godt igang

27 Fig. 20 Alarmbehandling interview Kom godt igang Side 4-25

28

29 Appendiks Genvejstaster I det efterfølgende beskrives genvejtaster, som anvendes i interview. Genvejstasterne beskrives i den rækkefølge de optræder i systemet. Det er i systemet også muligt selv at definere genvejstaster. Bemærk: For at definere genvejstaster kræves, at man er autoriseret til at arbejde med picklister. Generelle Følgende genvejstaster kan anvendes over alt i interview. Genvej Beskrivelse Ctrl+X Klip Vælg Klip for at slette dataene og indsætte dem et andet sted Ctrl+C Kopier Vælg Kopier for at bibeholde dataene på den oprindelige placering og indsætte en kopi af dem et andet sted. Ctrl+V Indsæt Indsætter indholdet af udklipsbordet på det sted, hvor markøren er placeret. F1 Hjælp Viser hjælp til det markerede område. Alt+F4 Forlad vinduet Funktionen lukker det aktuelle skærmbillede. Ctrl+D Dato Indsætter dato i feltet. Ctrl+Tab Gå til næste fane Gå frem til næste fane. Det er også muligt at anvende piletasterne ( og ) til at bladre frem og tilbage. Ctrl+Shift+Tab Gå til forrige fane Gå tilbage til forrige fane. Det er også muligt at anvende piletasterne ( og ) til at bladre frem og tilbage. Sortering af data Det er også muligt at sortere data i den enkelte kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften. F.eks. er det muligt at sortere zoner efter ZoneId eller Zone type i faldende eller stigende orden. interview Kom godt igang Side 27

30 Appendiks Picklister Genvej Beskrivelse F3 Ny post Indsæt ny data i picklisten. F12 Åben Pickliste Åben picklisten. Ctrl+Z Vis detaljer (zoom) Zoom ind i listen og vis flere detaljer. Ctrl+ / Flyt række op og ned Flytter markøren en række op eller ned. Vælg fra pickliste Det er muligt at vælge fra en pickliste ved hjælp af indtastning af tegn. F.eks. kan man ved valg af zonetyper vælge fra picklisten ved at indtaste Bra, B, Pol etc. Anlægsoplysninger I det efterfølgende vises de genvejtaster, som anvendes under oprettelsen af installation. Disse funktioner kan kun anvendes i vinduet, hvor der indsættes installationsdata. Genvej Beskrivelse F5 Genlæs kunde Opdaterer vinduet F9 Gem Gemmer data Ctrl+E Rette tilstand Sætter vinduet i rettetilstand. Ctrl+F9 Visningstilstand Forlader rettetilstanden uden at gemme. Ctrl+F3 Slet Slet række. Alt+1 Indsæt kunde Opretter en ny kunde til samme installation. Alt+2 Indsæt telefonnr Zoomer ind på telefonnr., så man kan ændre eller tilføje et nyt nummer. Shift+Ctrl+F9 Ryd skærm Rydder skærmen Kundesøgning Mulige genvejstaster til avanceret søgning. Bemærk: Genvejstasterne til kundesøgning og avanceret søgning er brugerdefinerbare og kan defineres i Stamkartoteker 4, System, Genvejstaster, Labels. Genvej Beskrivelse Ctrl+F Find kunde Fremkalder søgevinduet, hvor det er muligt at indsætte forskellige søge-kriterier. Ctrl+Q Avanceret søgning Fremkalder søgevinduet, hvor det er muligt at indsætte detaljeret søgekriterier. Ctrl+1 Installations nr. Gå til feltet Inst. nr. Ctrl+2 Kundenr. Gå til feltet Kundenr. Ctrl+3 Hardware Id Gå til feltet Hwid. Side 28 interview Kom godt igang

31 Appendiks Ctrl+4 Gl. Kund.nr. Gå til feltet Gl. Kundenr. Ctrl+5 Løbenr. Gå til feltet Løbenr. Ctrl+6 Kodeord Gå til feltet Kodeord. Ctrl+7 Navn Gå til feltet Navn. Ctrl+8 Telefonnr. Gå til feltet telefon nr. Ctrl+9 Gade Gå til feltet Gade. Ctrl+A Postnr. Gå til feltet Post nr. Ctrl+B By Gå til feltet By. Ctrl+C PassCard Gå til feltet passcard Ctrl+D Fornavn Gå til feltet Fornavn. Ctrl+E Efternavn Gå til feltet Efternavn. Ctrl+F Begge navne Gå til feltet Begge navne. Ctrl+G Kunder Gå til feltet Kunde nr. Ctrl+H Paneler Gå til feltet Paneler. Ctrl+I Kontaktpersoner Gå til feltet Kontaktpersoner. Ctrl+J Globale enheder Gå til feltet Globale enheder. Ctrl+K Medtag passive Gå til feltet Medtag passive. Ctrl+Q Søg kun i kø Gå til feltet Søg kun i kø. Alarmbehandling For at oprette en ny kø-indgang kan følgende genvejstaster anvendes. Bemærk: Det er ikke mulig at ændre genvejstasterne, men det er muligt at ændre køtyperne fra picklisten Køfiltre i Stamkartoteker 2. Det er også muligt at anvende de nedenfor stående genvejstaster i alarmbehandlingsvinduet. Ny Genvej Beskrivelse Ctrl+Alt+0 Ny alarmskærm Fremkalder en ny blank skærm. Ctrl+Alt+1 Hovedkø Genvejstasten viser hovedkøen. Ctrl+Alt+2 Privatkø Genvejstasten opretter en privatkø. Ctrl+Alt+3 Servicekø Funktionen opretter en servicekø. Ctrl+Alt+4 Timer Opretter en timerkø. Ctrl+Alt+5 Røde Opretter en kø som viser alle røde alarmer. Ctrl+Alt+6 Ukendt Denne genvejstast opretter en kø, som viser alle ukendte alarmer. Ctrl+Alt+7 Prioritet 1,5 Denne genvejstast opretter prioritet kø. Ctrl+Alt+8 Test Denne genvejstast opretter en Test kø. Ctrl+Alt+9 Gruppe Denne genvejstast opretter en kø efter grupper, som er defineret under autorisation. Gå til For at går til de forskellige kø-indgange er det muligt at anvende nedenfor stående eksempler på genvejstaster. interview Kom godt igang Side 29

32 Appendiks Genvejstasterne kan også anvendes i alarmbehandlings vinduet. Genvej Beskrivelse Alt+0 Næste Skift til næste kø. Alt+1 Kø 1 Med genvejstasterne Alt+1, 2, 3 og 4 er det muligt at skifte mellem køerne. Alt+2 Kø 2 Alt+3 Kø 3 Alt+4 Kø 4 Alt+8 Alarm Aktiverer Alarmbehandlings vinduet. Alt+9 Remote Aktiverer Remote Control. Vælg I menuen er listet en række genvejstaster, som anvendes til at vælge en kø-indgang. Bemærk: Det er ikke mulig at ændre genvejstasterne, men det er muligt at ændre køtyperne fra picklisten Køfiltre i Stamkartoteker 2. Genvej Beskrivelse Shift+Ctrl+Alt+1 Hovedkø Skift til Hovedkø Shift+Ctrl+Alt+2 Privat Skift til Privatkø. Shift+Ctrl+Alt+3 Service Skift til Servicekø. Shift+Ctrl+Alt+4 Timer Skift til Timer kø. Shift+Ctrl+Alt+5 Røde Skift til alarmkø Røde. Shift+Ctrl+Alt+6 Ukendt Shift+Ctrl+Alt+7 Prio 1-2 Shift+Ctrl+Alt+8 Operatør Shift+Ctrl+Alt+9 Test Naviger Menupunktet Naviger i køvinduet indeholder følgende genvejstaster. Bemærk: Det er kun muligt at tage op til 9 alarmer ved hjælp af genvejstasterne. Er der mere end 9 alarmer i køen, tages alarmerne ved at vælge alarmen med pile tasterne og trykke Enter. Menuen Naviger findes både i køvinduet og i alarmbehandlingsvinduet. Genvej Beskrivelse Ctrl+1 L: 1 Tag alarm fra linie 1 Ctrl+2 L: 2 Tag alarm fra linie 2 Ctrl+3 L: 3 Tag alarm fra linie 3 Ctrl+4 L: 4 Tag alarm fra linie 4 Ctrl+5 L: 5 Tag alarm fra linie 5 Ctrl+6 L: 6 Ctrl+7 L: 7 Ctrl+8 L: 8 Side 30 interview Kom godt igang

33 Appendiks Ctrl+9 L: 9 De nedenfor stående genvejtaster anvendes til at bladre mellem faner i alarmbehandlingsvinduet. Genvej Ctrl+F Ctrl+Q Beskrivelse Find kunde Find kunde. Avanceret søgning Shift+1 Shift+2 Shift+3 Shift+4 Shift+5 Shift+6 Shift+7 Shift+8 Shift+9 Installation Kontaktpersoner Instruks Paneler Tekster Kodeord Åbne/lukke Alarmlog Sumlog Tag Genvejstaster til denne funktion er brugerdefinerbare og kan defineres/omdøbes i picklisten Hændelseskoder i Stamkartotek 2. Genvej Beskrivelse Ctrl+S Tag Systemet vælger den første modtaget og højest prioriteret alarm fra køen og viser denne. Ctrl+M Tag Tager manuelt den aktuelle alarm fra køen. Overtag Tag alarm fra en Overtager alarm fra en anden operatør. anden bruger Frigiv Frigiv alarmen Funktionen sletter tilknytningen til en terminal uden at slette alarmen fra køen. Alarmen kan nu tages til behandling fra en anden terminal. Ctrl+B Blank Funktionen blanker behandlingsvinduet uden at fjerne alarmen fra køen. Ctrl+R Service Sætter en eller flere zoner i service. Ctrl+A Manual alarm Genererer manuel alarm Behandling Behandling og genvejstaster til denne er brugerdefineret. Defineringen foregår i picklisten Hændelseskoder i Stamkartoteker 2. Genvej Ctrl+L Beskrivelse Tekst kommentar Denne genvejstast åbner et nyt vindue, hvori det er muligt at indtaste lang og/eller kort tekst. Det er også muligt at vælge prædefinerede tekster fra punktet Andre og selv definerer genvejstaster interview Kom godt igang Side 31

34 Appendiks Andet Anden tekst Viser en række prædefinerede tekster. Timer Sæt timer Funktionen gør det muligt, at sætte alarm i timermode ved at indsætte et tids interval. Timer-funktionen anvendes i situationer, hvor det f.eks. ikke har været muligt at komme i kontakt med kontaktpersonen, da tlf. var optaget og man skal huske at ringe igen efter nogle minutter. Kald Funktionen giver mulighed for at vælge hvilken en enhed/kontaktperson som skal kaldes. Genvejstasterne til denne er brugerdefinerbare og kan oprettes i picklisten Hændelseskoder. Genvej Beskrivelse Ctrl+Y Kald kontaktperson 1 Alt+V AlarmNet Disposition Dispositionskoder og genvejstaster til disse er brugerdefineret. Defineringen foregår i Stamkartoteker 2, i picklisten Hændelseskoder. Genvej Beskrivelse Alt+F1 Reel Funktionen registrerer, at modtaget alarm er reel og afslutter alarmforløbet Alt+F2 Falsk Funktionen registrerer alarmen som falsk og afslutter alarmforløbet. Alt+F3 Afmeldt med kode Funktionen registrerer alarmen som afmeldt med kode og afslutter alarmforløbet. Alt+F4 Test Funktionen registrerer, at det modtagne signal var et testsignal og afslutter alarmforløbet. Alt+F5 Teknisk fejl Funktionen registrerer tekniske fejl og afslutter alarmforløbet. Alt+F6 Installatør Funktionen registrerer, at der er en installatør tilstede og afslutter alarmforløbet. Side 32 interview Kom godt igang

35

36 Indeks A alarm...2-6, 4-23 Alarm , 4-24 Alarmbehandling Anlægsoplysninger...2-5, 2-9, 3-19 Avanceret søgning D Dato formater G Globale enheder...2-9, 2-10, 3-20 Grafik , 2-16 H Hovedkøen Hurtig søgning I Inst.nr Installationsnr Instruks , 4-24 K Kø Kodeord Kontaktpersoner...2-9, 2-11 Kundenr Kundenr Kundesøgning L Login M Manuel alarmgenerering Menu...1-3, 2-5 P Panel paneler Paneler...2-6, 2-12 Prikmarkering R Remoten Rettetilstand...2-6, 2-9, 2-17 S Søgning Styringer T Tekster V Visningstilstand Z zoner Zoner Side 34 interview Kom godt igang

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter... 1-3 1.1. System... 1-4 1.2. Skift kodeord på Sybase administrator... 1-9 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc... 1-10 2. Start interview Remote...

Læs mere

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

INTELECOM CONNECT KLIENT

INTELECOM CONNECT KLIENT INTELECOM CONNECT KLIENT BRUGERVEJLEDNING FOR AGENT Ver. 2.1.6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM HURTIGT I GANG... 4 Statusfelt... 4 2. OM INTELECOM CONNECT... 7 2.1 GENERELT... 7 2.2 ALTERNATIVE PÅLOGNINGSMULIGHEDER...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere