1. interview, hurtigt og nemt Login Remote Control Sites (kunder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5"

Transkript

1 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt Login Remote Control Sites (kunder) Installationsdata Adresseoplysninger Faner Kontaktpersoner Indsæt Globale enheder Indsæt Kontaktpersoner Instruks Paneler Zoner Styringer Panelkoder Tekster Grafik Prikmarkering Kodeord Søgning Hurtig søgning Avanceret søgning Alarmbehandling Kø manuel alarmgenerering Alarmbehandling interview Kom godt igang Side 1

2

3 Indledning Denne håndbog giver hurtig adgang til anvendelse af interview. Manualen indeholder beskrivelse af hvordan man: - starter interview - opretter Kunder - foretagersøger kundesøgning - behandler alarmer For mere detaljerede oplysninger henvises til manualerne Brugervejledning og Systemopsætning. interview Kom godt igang Side 1

4

5 1. interview, hurtigt og nemt Start med at kontrollere at alle kerneprogrammer (nucs) og koncentratoren er startet. Kerneprogrammerne kan kontrolleres ved at starte Service Manager fra Start Programmer interview. Koncentratoren er et særskilt DOSprogram og startes fra Start Programmer interview. Følgende kerneprogrammer skal være startet: - IvSysNuc - IvImmNuc - IvAlaNuc - IvSrchNuc - IvCustNuc - IvRepNuc Hvis enkelte kerneprogrammer ikke er startet, skal disse startes Login Start interview ved at klikke på interview program-ikon i Windows. Indtast navn og kodeord i Login-vinduet og vælg OK. Første gang interview startes anvendes Navn: iva og Kodeord: iva. Fig. 1 Login En Remote Control vil nu blive vist på skærmen Remote Control Remoten styrer systemet på den enkelte arbejdsplads og giver adgang til samtlige funktioner i systemet fra en Systemmenu. Systemmenuen åbnes og lukkes ved at klikke i checkboksen Menu. For flere detaljer se Brugervejledning og Systemopsætningsmanualen. interview Kom godt igang Side 1-3

6 Fig. 2 Remote Control Side 1-4 interview Kom godt igang

7 2. Sites (kunder) Når interview startes er der ingen kunder eller anden data i systemet end systemdata og en systemkunde. I det efterfølgende beskrives hvordan man opretter en site. Opret site: 1. Vælg Menu Daglige rutiner Anlægsoplysninger. Fig. 3 Menu Vinduet Anlægsoplysninger (se figur nedenfor) indeholder funktioner, som optimerer oprettelsen af data. Alle data vedr. installationen indsættes i dette vindue. Når vinduet åbnes vil den være i Visningstilstand. Tilstanden ændres til Rette tilstand når man vælger Indsæt og Installation i menuen. I rette tilstand vil vinduet vise hvide og gule felter. I de hvide felter er det muligt at indsætte data direkte. De gule felter, derimod, er picklister som kan indeholder prædefinerede data. Hvis data er defineret, vil det være muligt at vælge denne fra listerne. Bemærk: Det anbefales at indsætte data i picklisterne inden kunder oprettes i systemet. Se Systemopsætningsmanualen for flere oplysninger herom. Vinduet Anlægsoplysninger er opdelt i tre dele: - Øverste venstre del indeholder grundoplysninger om installationen. - Den øverste højre del indeholder kundeoplysninger. - Den nederste del indeholder en række faneblade hvori man kan indtaste mere information vedr. installationen. interview Kom godt igang Side 2-5

8 Fig. 4 Anlægsoplysninger 2. I vinduet vælg Indsæt og Installation fra menubjælken.systemet vil nu ændre tilstand til rettetilstand. vise pickliste felter og gør det muligt at indsætte data. Bemærk: For at gemme en kunde og efterfølgende generere en alarm på kunden, skal der som minimum indtastes følgende oplysninger: Inst.nr. i installationsdata Kundenr.. i kundedata samt Paneloplysninger i fanen Paneler l. 3. Indtast de generelle installationsoplysninger i øverste venstre hjørne. Såfremt systemet er sat op til automatisk at generere Inst. nr. og kunde nr., skal disse felter blot springes over. 4. I felterne til højre indtastes Adresseoplysninger 5. Fortsæt herefter med at indtaste andre vigtige oplysninger (såsom kontaktpersoner, instrukser, og paneldata etc.) i den nederste del af vinduet (fanerne). 6. Afslut med at trykke ok og gem data (tryk F9). Bemærk: Når ændringer/tilføjelser gemmes, vil systemet prompte for en ændringskommentar. Indtast kommentar eller vælg fortryd. De efterfølgende afsnit gennemgår hvordan man indsætter data i de forskellige dele af vinduet Anlægsoplysninger Installationsdata For at oprette en installation indsættes data om anlægget. Der er til installationen oprettet forskellige typer af felter. Felterne er henholdsvis af type: pickliste, tekst, og dato. Anvend F12 for at vælge fra picklisten. For at oprette en installation skal feltet installationsnr. udfyldes med mindre systemet er sat op til automatisk nr. generering. Udfyld herefter de nødvendige felter. For detaljeret beskrivelse af felterne se Bruger-vejledning. Bemærk: Dato formater er afhængige af Windows opsætning. Side 2-6 interview Kom godt igang

9 Fig. 5 Installationsdata Udfyld felterne en ad gangen. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Pickliste data vælges ved hjælp af genvejstasten F12. Der kan bladres i listen med pil-tasterne. 1. Indtast Installations nr. Installationsnummer er et entydigt nummer for en installation f.eks Nummeret anvendes til f.eks. at opretholde et eksisterende nummereringssystem. 2. Vælg klasse fra picklisten, hvis defineret. Klasser bruges til at klassificere eller gruppere installationer efter f.eks. kundetype (kontor, bank, varmeværker etc.). 3. Vælg et sikkerhedsniveau, hvis defineret. F.eks. Høj risiko, Minimal risiko, Normal risiko. 4. Indtast dato for installation af anlægget. (Windows dataformat) 5. Vælg installations type, hvis defineret. Anvendes til at adskille installationer af forskellige typer. F.eks. Brand, Tyveri, Teknik. 6. Indtast datoen for idriftsættelsen af anlægget. (Windows dataformat) 7. Indtast dato for hvornår instruksen sidst er opdateret. (Windows dataformat) 8. Vælg branche betegnelse, hvis defineret. Den enkelte branche er tilknyttet til en overordnet kundetype. F.eks.: Branche: Vuggestue, Install. type: Institution. 9. Indtast service dato. Servicedato og Næste service er datofelter til angivelse af sidste service samt evt. planlagte servicebesøg. 10. Vælg status og indtast Fra/Til dato. Status samt Til og Fra dato er felter der vedrører alarmbehandlings status f.eks. Aktiv, Passiv, Nedtaget. I dato felterne angives fra og til hvilken dato den angivet status er gælende. (Windows dataformat) 11. Indtast Gl. kunde nr. Gl. kundenr. kan anvendes ved konvertering af gamle kunder eller til at søge på kunder. (max længde er 12 tegn) 2.2. Adresseoplysninger Til hver installation skal der angives adresseoplysninger herunder et kundenr., en adressetype og nødvendge telefon nr.. Vælg adressetype fra picklisten ved at trykke F12. Bemærk: Den første adressetype skal være Installation. Der kan efterfølgende tilknyttes andre adresser til en installation. F.eks. rapport- og faktura adresse. For flere detaljer om adresseoplysninger se Brugervejledning. interview Kom godt igang Side 2-7

10 Fig. 6 Kundedata Vælg fanen Installation og udfyld felterne som beskrevet nedenfor. Hvis der opstår fejl, kontroller da om picklisteværdierne er valgt korrekt. Anvend F12 til at åbne en pickliste og brug piletasterne til at bladre i listen. 1. Vælg fanen til højre. 2. Indtast kundenr, hvis dette ikke sker automatisk. Kundenummer er et entydigt nummer for en kundeadresse. 3. Vælg Adressetype fra picklisten. Der kan være tilknyttet flere adresser til same installation f.eks. faktura adresse. Tryk F12 for at åbne picklisten 4. Indtast Titel hvis nødvendigt. (Max. 40 tegn) 5. Indtast navn. (Max. 40 tegn) 6. Indtast adresse (max. 40 tegn), By (max. 30 tegn), Postnr. (max 20 tegn) 7. Indsæt krydsende gader/veje (max. 40 tegn) og evt. kort-reference og koordinater (max 16 tegn) 8. Marker feltet Rapportflag, hvis der skal genereres en rapport. 9. Placer markøren i feltet Telefonnr. og tryk Ctrl+Z for at åbne vinduet. Indtast tlf. nr. (Max. 60 tegn) 10. Vælg telefontype f.eks. Tale, Fax, Mobil fra picklisten. 11. I feltet kommentar er der mulighed for at tilføje en kort tekstkommentar. (Max. 60 tegn) 12. Indtast i feltet Def. Data (dvs. en styring eller en SMS besked etc.). (Max. 80 tegn) 13. Tryk F9 for at gemme. Bemærk: For at tilknytte yderligere adressetyper til en installation, vælg Indsæt Kunde fra menuen eller tryk Alt+1. En ny fane vil nu blive vist. Indsæt i fanen adressetype (vælg fra picklisten) og udfyld felterne som forklaret ovenfor Side 2-8 interview Kom godt igang

11 Fig. 7 Anlægsoplysninger, Visningstilstand 2.3. Faner Den nederste del af vinduet indeholder faner. Fanerne anvendes til at indtaste yderligere oplysninger om installationen. For at indtaste flere oplysninger sæt systemet i Rettetilstand. Vælg den nederste del af vinduet, som indeholder fanebladene. Fanerne er beskrives en for en i det følgende afsnit Kontaktpersoner I fanen kontaktpersoner, kan samtlige personer og enheder med tilknytning til den pågældende installation oprettes. Fanen Kontaktpersoner er opdelt i to tabeller. Den første tabel er beregnet til at linke Globale enheder til en installation. Globale enheder er eksterne instanser af forskellige typer (Enhedstyper) f.eks. Politi, Brandvæsen, Falck, Vægter, afdelinger eller andre enheder, som har tilknytning til flere kunder. Den anden del af fanen er beregnet til kontaktpersoner. Kontaktpersonerne er personer, som har tilknytning til installationen. Kontaktpersonerne behøver ikke nødvendigvis at have en tilknytning til instrukser, men de kan refereres når instruksen defineres Indsæt Globale enheder Bemærk: Globale enheder kan kun anvendes, hvis der er defineret globale betegnelser og enheds id-er. 1. Vælg det blå område under feltet Betegnelser og tryk Ctrl+Z. 2. I det nye vindue indsæt Betegnelse. Vælg fra picklisten ved at trykke F12. Afslut med Enter. 3. Indsæt Enheds Id. Vælg fra picklisten ved at trykke F12. Afslut med Enter. 4. Vælg Ok for at acceptere og F9 for at gemme. interview Kom godt igang Side 2-9

12 Fig. 8 Globale enheder Indsæt Kontaktpersoner For at oprette en kontaktperson vælg fanen Kontaktpersoner og flyt markøren til den anden del af tabellen Navnefeltet. 1. Tryk Ctrl+Z for at se detaljer og tryk F3 for at oprette en ny kontaktperson. 2. Udfyld de nødvendige felter. (Fornavn/Efternavn/titel max. 40 tegn, Postnr. max 20 tegn, By max 30 tegn, Passcard max. 20 tegn og Kommentar max. 60 tegn). 3. Indtast herefter telefon nr. ved at vælge tlf. feltet og trykke Ctrl+Z. Vælg tlf. type fra picklisten ved at trykke F12. Se mere herom i Adresseoplysninger. 4. Afslut med at vælge Ok og tryk F9 for at gemme. Fig. 9 Kontaktpersoner Side 2-10 interview Kom godt igang

13 Instruks Under fanebladet instruks oprettes de instrukser eller forholdsordrer, der skal udføres i forbindelse med alarmbehandlingen. Instruksen kan bestå af et antal aktioner og en tekst, som kan tilknyttes en eller flere zoner via zonefanen. Der kan som beskrivelse indsættes globale navne på instruksen. F.eks. Tyveri, Brand osv. Det er også muligt at lave en kalenderstyret samt en alternativ instruks. Fig. 10 Instruks For at oprette instruks: 1. Vælg fanen Instruks. 2. Indsæt evt. en beskrivelse eller vælg en instruksbeskrivelse fra picklisten (tryk F12). (Max. 60 tegn) 3. Indsæt evt. kalendernummer (Kal. Nr.). Det er muligt at definere en instruks, som er gældende inden for åbningstiden og en anden uden for åbningstiden. Vælg fra picklisten. Bemærk: Kræver Åbne/Lukke modul! 4. Indsæt evt. en alternativ instruks. Vælg fra picklisten. Bemærk: Kræver Åbne/Lukke modul! Selve Instruksen oprettes ved at placere markøren i tabellen. Bemærk. Det er krævet at de tilhørende picklister er oprettet, eller er det ikke muligt at tilføje en instruks. 5. Vælg en aktion som skal udføres fra picklisten. 6. Afmærk checkboksfeltet, hvis aktionen skal udføres automatisk. Anvend mellemrumstasten. 7. Vælg opkaldstype fra picklisten. 8. Vælg kontaktperson som skal kaldes fra picklisten. 9. Vælg OK og gem (tryk F9). Bemærk: Det er også muligt at indsætte tekst i det hvide felt under Instruksfanen. 1. Flyt markøren til det hvide felt 2. Indtast tekst. For at ændre fonten, klik højre museknap og vælg Sæt font. 3. Tryk F9 for at gemme. Husk at gemme kontaktpersoner og panel-styring inden en instruks oprettes/rettes. interview Kom godt igang Side 2-11

14 Paneler Til hver installation kan der tilknyttes et eller flere paneler. Paneloplysningerne indtastes i vinduet Vis detaljer. Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Fig. 11 Paneler For at indtaste paneldata placeres markøren i det blå område i fanen Paneler. Tryk herefter Ctrl+Z. Åben picklisten ved at bruge genvejstasten F12. Nyt panel oprettes ved yderligere at trykke F3. For detaljer omkring paneler se Brugervejledning. 1. Indtast HwId. (Max 20 tegn). 2. Indtast evt. Præfix, hvis nødvendigt. 3. Vælg en paneltype fra picklisten. F.eks. TSA Indtast evt. telefonnr., panelet sender signaler fra. 5. Indtast evt. en serienr. på panelet. F. eks Indtast evt. panelversion. F.eks. v Indtast testinterval og tolerance. 8. Marker checkboksfeltet hvis nødvendigt og udfyld efterfølgende de næste fire felter. 9. Indtast evt. en kort kommentar. (Max 60 tegn) 10. Indtast paneladresse 11. Tryk Ok og F9 for at gemme Side 2-12 interview Kom godt igang

15 Zoner Til hver hardware Id kan der tilknyttes en række alarm zoner. Zoner kan indtastes direkte eller kopieres fra en anden hardware Id. Det er også muligt at indtaste data vedr. styringer samt panelkoder. Fig. 12 Zoner Opret zoner For at indtaste zonedata placeres markøren i det blå område i fanen Paneler Zoner. Tryk herefter Ctrl+Z. Indtast data i de relevante felter. Åben pickliste ved at trykke F12 og for at oprette en ny zone tryk F3. For detaljeret beskrivelse se Brugervejledning. 1. Indtast Zonenr. F.eks. 1, 2, (max. 6 tegn) 2. Vælg zonetype f.eks. Tyv, Brand etc fra picklisten. 3. Vælg -/= (alarmgenereringsstatus) fra picklisten. F.eks. + betyder genererer alarm, - angiver at alarmen skal ignoreres og = for logge alarmen. 4. Indtast prioritet. Prioriteten kan defineres fra 1-99, hvor prioritet 1 er den vigtigste. 5. Vælg det instruks nr. picklisten, som skal præsenteres ved alarm. 6. Vælg evt. kalender nr. fra pickliste. Bemærk: For at vælge kalendernr, kræves kalendermodul samt at kalenderdata er indtastet og gemt. 7. Marker feltet Inverter, hvis nødvendigt. Ved Markering inverteres alarm til restore og restore til alarm. 8. Marker evt. feltet Restore krav. Hvis feltet er markerete kan alarm ikke afmeldes. 9. Indtast evt. Restore zone Id. Udfyldes kun i tilfælde, hvor restore modtages som en alarm på en anden zone. 10. Indtast evt. antal sekunder alarmerne skal holdes tilbage. interview Kom godt igang Side 2-13

16 11. Angiv Nulstil-zone nr. (Max 6 tegn). Zonen afmelder signaler i forbindelse med delay. 12. Vælg evt. Detektor type fra picklisten. (F.eks. PIR = Passiv infrarød, DTI P#003412) 13. Indtast evt. kommentar. (Max. 60 tegn) 14. Vælg Ok for at afslutte og F9 for at gemme Styringer Såfremt kundens installation understøtter fjernkontrol/styring af f.eks. porte, lys, eller lyd, er det muligt at definere disse styringer med tilhørende beskrivelser i styringsfanen. Der kan sendes styring til Installations adr., Kontaktperson og Globale enheder. De kan oprettes med en At. Adr. (Alarmterminal adresse) som telefonnr. Telefontypen skal understøtte en kaldeservice (protokol), som eksempel kan nævnes AlarmNet, der understøtter styringer. Indtast Styringer Styringer til inst. Adr., kontaktpersoner og globale enheder indtastes som beskrevet nedenfor. Bemærk: Det er paneltypen, der skal tilknyttes den korrekte kaldeservice (protokol) for at sende en styring og protokollen skal være understøttet af interview. Bemærk yderligere: For at tilknytte en kalender til en styring, kræves et Åbne/Lukke modul. 1. Vælg Panel fanen og vælg så Styring. 2. Indtast en kort beskrivelse i feltet Beskrivelse f.eks. tænd lampe nr. 1. Bemærk: Felterne Spec. type og Kalender nr. udfyldes kun hvis åbne/lukke modul anvendes. 3. Vælg type fra picklisten ( tryk F12). I picklisten er defineret Tilkobling og Frakobling. Disse specialtyper understøtter automatisk udførsel af til- og frakobling på faste tidspunkter. 4. Vælg Kalender nr. fra picklisten. Kalender referer til det Åbne/Lukke skema, som anvendes under Spec. type. 5. Indsæt herefter format og styringsværdien i Data feltet. Indtast formatbogstav (H=Hex eller D=Decimal) efterfulgt af kolon og en styringsværdi. F. eks. H:00, D:01. Ved pulsstyring indtastes: H:01,00. Default formatbogstav er H. 6. Vælg Ok for at acceptere Panelkoder I panelkode fanen er der mulighed for at indtaste servicekoder. For hver kode kan man angive type og kommentar, og desuden om koden er global (relevant hvis panelet er delt). Panelkoder indtastes som beskrevet nedenfor. 7. Vælg fanen panelkoder. 8. Indtast en kode i feltet. 9. Vælg en kodetype fra picklisten. F.eks. Rengøring, Vægter, Master etc. 10. Marker evt. feltet Delt med, hvis koden er delt med et andet panel. 11. Indtast evt. kommentar. Side 2-14 interview Kom godt igang

17 Tekster Tekst fanen giver mulighed for at indsætte forskellige typer af tekster i RTF-format med små grafiske elementer. Bemærk: Det er ikke muligt at indsætte store bitmaps i tekstfanen. Hvis sådanne indsættes vil systemet stoppe programmet. Vi anbefaler derfor, at man bruger grafikfanen til større bitmaps. Fig. 13 Tekster Skriv tekst 1. Vælg fanen Tekster. 2. Flyt markøren til picklistefeltet, tryk F12 og vælg en notetype. F.eks. Vagtplan. 3. I felterne Fra og Til indsæt dato for hvilken teksten er gældende. 4. Vælg herefter tekstfeltet og skriv tekst. Bemærk: Det er muligt at ændre fontstørrelse, farve og type samt lave understregning ved at trykke højre museknap og vælge Sæt font. For at indsætte en prædefineret tekst, vælg feltet Tekst Id. Tryk F12 og vælg tekst. Tryk F9 for at gemme. Teksten vil blive vist i tekstvinduet. 5. Tryk F9 for at gemme Grafik Grafikfanen giver mulighed for at indsætte forskellige typer af både tekst og grafik. Grafik fanen er opdelt i to dele. I den venstre del er det muligt at skrive og indsætte en default tekst ved at angive en default Tekst Id. Det er også muligt at indsætte tekst ved at anvende funktionerne kopier og indsæt. I den anden del indsættes grafik ved at angive en Grafik Id. Grafik Id gør det muligt at indsætte allerede oprettede bmp-filer fra grafik biblioteket. Det er også muligt at lave en markering på et grafisk plan. Se kap Før grafikken indsættes: 1. Vælg grafik og placer markøren i pickliste feltet 2. Vælg grafiktype ved at trykke F12. Typerne kan f.eks. være Generelt kort, Kort 1, Kort 2, Kort 3 etc. Herefter kan grafik indsættes. Det efterfølgende afsnit beskriver, hvordan grafikken indsættes. interview Kom godt igang Side 2-15

18 Fig. 14 Grafik Indsæt tekst/grafik (Del 1): Vinduet er beregnet til at indsætte tekstkommentar til grafikken. Tekst kan indsættes direkte ved indtastning eller ved kopiering fra udklipsholderen. Anvend følgende genvejstaster: Shift + Insert Ctrl + Insert Ctrl + Delete Sæt ind Kopier Slet Kopiering fra udklipsholderen foretages på følgende måde: 1. Kopier grafik/tekst til Windows Udklipsholder. 2. Indsæt data i interview (Shift+Insert). 3. Tryk F9 for at gemme. Indsæt eksisterende grafik (Del 2): Den højre del er beregnet til at indsætte allerede prædefineret bmp-filer fra grafikbiblioteket. Disse filer indsættes ved hjælp af en Grafik Id, hvilket betyder at den samme grafik-fil kan anvendes til flere installationer. Dette betyder også at billedet kun skal ændres ét sted, hvis der skal tilføjes rettelser. Grafikken indsættes på følgende måde 1. Vælg Grafik Id feltet og tryk F Vælg et af de oprettede billeder fra listen og tryk Enter. 3. Tryk F9 for at gemme og se grafikken. Side 2-16 interview Kom godt igang

19 Indsæt ny grafik i Del 2 1. Vælg Grafik Id feltet og tryk F I drop-down vindue tryk Ctrl+Z og F3 for at indsætte ny grafik. Et nyt vindue Grafik bibliotek vil nu blive vist. 3. Indtast Grafik Id (max. 12 tegn. F.eks. Billede_1, Grafik_55) udfyld evt. feltet Beskrivelse. 4. Dobbeltklik i det store grå vindue. 5. Marker den ønskede bitmap fil. Og vælg Åben. Grafikken vil nu blive vist i feltet. 6. Vælg Tryk F9 for at gemme Prikmarkering Formålet med prik-markerings-funktionen er at give mulighed for angivelse af en markering på en grafisk plan, som er tilknyttet en bestemt installation. Markeringen kan således anvendes til at angive eksempelvis et brandskabs eksakte placering på et generelt oversigtskort. Prikmarkeringens placering knyttes til den enkelte grafikfane på en installation. Placeringen afhænger tillige af den til fanen knyttede grafiske fil, idet placeringen beregnes relativt i forhold til størrelsen af det grafiske billede. 1. Sæt systemet i Rettetilstand. 2. Find billede og indsæt dette. 3. Tryk F9 for at gemme. 4. Sæt systemet i Rettetilstand igen. 5. Højreklik med musen på det sted på billedet, hvor prikken skal placeres. 6. Vælg Indsæt symbol. 7. Tryk F9. Fig. 15 Prikmarkering interview Kom godt igang Side 2-17

20 Kodeord Der kan oprettes kodeord til de forskellige grupper, som skal have adgang til at f.eks. afmelde en alarm eller ændre på instruktionen. For at indtaste kodeord placeres markøren i fanen Kodeord herefter trykkes der på Tab-tasten efterfulgt af Ctrl+Z. I det nye vindue: 1. Indtast en kode. (Max. 20 tegn). 2. Indtast evt. en sikkerhedsniveau. 3. Indtast evt. Fra/Til dato. 4. Indtast evt. en kort kommentar. (Max. 60 tegn). 5. Tryk Ok for at gemme. Kunden er nu oprettet. Det er herefter muligt at generere en Alarm for at teste systemet. Side 2-18 interview Kom godt igang

21 3. Søgning interview har to søgefunktioner, en hurtig og en avanceret søgefunktion. Søgning efter en installation/kunde, som allerede er oprettet i systemet, sker ved indtastning af kundenr., installationsnr., HwID osv. Avanceret søgning (Av. Søgning) giver mulighed for at indtaste mere detaljerede søgekriterier. Søgningen kan aktiveres fra både anlægsoplysninger og alarmbehandlingsvinduet Hurtig søgning Hurtig søgning er en hurtig søgemåde, hvis man f.eks. kender det eksakte kundenr. eller telefonnr. på kunden. Start søgning 1. Vælg Daglig-rutiner Anlægsoplysninger i menuen. Et ny vindue vil nu fremkomme på skærmen 2. Tryk herefter Ctrl+F og følgende søgevindue vil blive vist. Fig. 16 Hurtig søgning 3. For at foretage hurtig søgning indtast f.eks. installations nr. og tryk på knappen Installation eller vælg Av. Søgning for avanceret søgning. Bemærk: For at foretage hurtig søgning skal det eksakte kunde nr., installations nr. tlf.nr. etc. være kendt. 4. For at se alle kunder, indtast % og vælg Installation Avanceret søgning Avanceret søgning gør det mulig at søge på flere forskellige kriterier. Disse kriterier er beskrevet i Brugervejledningen. interview Kom godt igang Side 3-19

22 1. Vælg Av. søgning fra menubjælken 2. Indtast søgekriterier og vælg Søg Bemærk: For at anvende afkrydsningsfelter i Søg feltet, kræves det, at der indtastes HwID, når der søges på paneler, og Navne når der er tale om Kunder, Kontaktpersoner og Globale enheder. Fig. 17 Avanceret søgning Ved angivelse af søgekriterier kan der anvendes forskellige symboler til at gøre søgningen mere fleksibel. Følgende symboler kan anvendes: % Enhver streng af ingen eller flere tegn. _ Ethvert enkelttegn. [ ] Ethvert enkelttegn indenfor et angivet interval (f.eks. [a-f]) og/eller nogle angivne tegn (f.eks. [abcdeo-9] eller [a-fo-9x]). [^] Ethvert enkelttegn som ikke er indenfor et angivet interval (f.eks. [a-f]) eller nogle angivne tegn (f.eks. [a,b,c,d,e,f]). Side 3-20 interview Kom godt igang

23 Eksempel på anvendelse i efternavnsfeltet: %sen %an% finder alle med et efternavn, der ender på 'sen' (Jensen, Poulsen). finder alle hvor strengen 'an' forekommer i efternavnet (Andersen, Jansson, Morgan). _ans% finder alle som har 'ans' som andet, tredje og fjerde bogstav i efternavnet (Jansen, Hansen). [ck]lausen finder alle Clausen og Klausen. [^a-f]% finder alle, med et efternavn, der starter med et bogstav efter f i alfabetet. interview Kom godt igang Side 3-21

24

25 4. Alarmbehandling Alarmbehandlingsdel af systemet indeholder alle informationer og funktioner, som er nødvendige for at lave alarmbehandling. F. eks. er det muligt at vise alarmer i en eller flere køer, liste kontaktpersoner til hvert hændelsesforløb, vise specifikke instrukser for hver hændelsesforløb og m.m. Alarmen modtages og præsenteres i et alarmbehandlingsvindue og behandles fra to vinduer et kø og et behandlingsvindue. Start alarmbehandlingen ved at vælge Alarm fra remoten. Et kø- og et alarmbehandlingsvindue vil nu blive vist på skærmen Kø Køvinduet viser en liste over nye og ikke afsluttede alarmer. Når alarmbehandlingen startes, vil Hovedkøen vises på skærmen. Hovedkøen er default valgt af IBS (hvis andet ønskes, bedes De rette henvendelse til IBS). En ny alarm bliver vist med rødt skrift i de relevante køer, indtil en operatør kvitterer alarmen ved at tage den fra køen. Herefter skifter alarmen farve til grøn. Alarmen forbliver grøn, mens den er i behandling. Bemærk: alarmen vises i køen, indtil den bliver afmeldt. Fig. 18 Hovedkø 4.2. manuel alarmgenerering For at teste systemet kan man generere en alarm: 1. Vælg vinduet Alarmbehandling og menupunktet Tag Lav alarm 2. Indtast HWID og zone nr. i det fremkomne vindue Manuel Alarm og klik OK. interview Kom godt igang Side 4-23

26 Fig. 19 Alarmgenerering Alarmen vil nu blive vist i køen Alarmbehandling Selve alarmbehandlingen foregår fra alarmbehandlingsvinduet. I alarmbehandlingsvinduet vises installationsdata samt de instrukser, der skal udføres i forbindelse med en alarm. Når en alarm tages til behandling, vil systemet automatisk vise den til alarmen tilknyttede instruks. Øvrige installationsdata kan ses ved at bladre i fanerne. Bemærk: Det er ikke muligt at oprette/rette data fra alarmbehandlingsvinduet. Behandling af alarmer: 1. Tag alarmen fra køen ved at dobbeltklikke på alarmlinien. Alarmen vil nu blive vist i alarmbehandlingsvinduet med alle nødvendige data samt den til alarmen hørende instruks. 2. Behandel alarmen efter instruksen 3. Ring til kontaktpersoner eller globale enheder via dial-up, sæt alarmen på hold, send en styring, skriv kommentar til køen m. m. Det er også muligt at frigive alarmen. Alarmen vil forsat vises i køen og kan tages til behandling senere. 4. Inden behandlingen afsluttes kan der evt. tilføje en dispositions kommentar til alarmforløbet. 5. Afmeld alarmen med en dispositionskode. Alarmen vil forsvinde fra køen. Alarmen er nu behandlet og afsluttet. Side 4-24 interview Kom godt igang

27 Fig. 20 Alarmbehandling interview Kom godt igang Side 4-25

28

29 Appendiks Genvejstaster I det efterfølgende beskrives genvejtaster, som anvendes i interview. Genvejstasterne beskrives i den rækkefølge de optræder i systemet. Det er i systemet også muligt selv at definere genvejstaster. Bemærk: For at definere genvejstaster kræves, at man er autoriseret til at arbejde med picklister. Generelle Følgende genvejstaster kan anvendes over alt i interview. Genvej Beskrivelse Ctrl+X Klip Vælg Klip for at slette dataene og indsætte dem et andet sted Ctrl+C Kopier Vælg Kopier for at bibeholde dataene på den oprindelige placering og indsætte en kopi af dem et andet sted. Ctrl+V Indsæt Indsætter indholdet af udklipsbordet på det sted, hvor markøren er placeret. F1 Hjælp Viser hjælp til det markerede område. Alt+F4 Forlad vinduet Funktionen lukker det aktuelle skærmbillede. Ctrl+D Dato Indsætter dato i feltet. Ctrl+Tab Gå til næste fane Gå frem til næste fane. Det er også muligt at anvende piletasterne ( og ) til at bladre frem og tilbage. Ctrl+Shift+Tab Gå til forrige fane Gå tilbage til forrige fane. Det er også muligt at anvende piletasterne ( og ) til at bladre frem og tilbage. Sortering af data Det er også muligt at sortere data i den enkelte kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften. F.eks. er det muligt at sortere zoner efter ZoneId eller Zone type i faldende eller stigende orden. interview Kom godt igang Side 27

30 Appendiks Picklister Genvej Beskrivelse F3 Ny post Indsæt ny data i picklisten. F12 Åben Pickliste Åben picklisten. Ctrl+Z Vis detaljer (zoom) Zoom ind i listen og vis flere detaljer. Ctrl+ / Flyt række op og ned Flytter markøren en række op eller ned. Vælg fra pickliste Det er muligt at vælge fra en pickliste ved hjælp af indtastning af tegn. F.eks. kan man ved valg af zonetyper vælge fra picklisten ved at indtaste Bra, B, Pol etc. Anlægsoplysninger I det efterfølgende vises de genvejtaster, som anvendes under oprettelsen af installation. Disse funktioner kan kun anvendes i vinduet, hvor der indsættes installationsdata. Genvej Beskrivelse F5 Genlæs kunde Opdaterer vinduet F9 Gem Gemmer data Ctrl+E Rette tilstand Sætter vinduet i rettetilstand. Ctrl+F9 Visningstilstand Forlader rettetilstanden uden at gemme. Ctrl+F3 Slet Slet række. Alt+1 Indsæt kunde Opretter en ny kunde til samme installation. Alt+2 Indsæt telefonnr Zoomer ind på telefonnr., så man kan ændre eller tilføje et nyt nummer. Shift+Ctrl+F9 Ryd skærm Rydder skærmen Kundesøgning Mulige genvejstaster til avanceret søgning. Bemærk: Genvejstasterne til kundesøgning og avanceret søgning er brugerdefinerbare og kan defineres i Stamkartoteker 4, System, Genvejstaster, Labels. Genvej Beskrivelse Ctrl+F Find kunde Fremkalder søgevinduet, hvor det er muligt at indsætte forskellige søge-kriterier. Ctrl+Q Avanceret søgning Fremkalder søgevinduet, hvor det er muligt at indsætte detaljeret søgekriterier. Ctrl+1 Installations nr. Gå til feltet Inst. nr. Ctrl+2 Kundenr. Gå til feltet Kundenr. Ctrl+3 Hardware Id Gå til feltet Hwid. Side 28 interview Kom godt igang

31 Appendiks Ctrl+4 Gl. Kund.nr. Gå til feltet Gl. Kundenr. Ctrl+5 Løbenr. Gå til feltet Løbenr. Ctrl+6 Kodeord Gå til feltet Kodeord. Ctrl+7 Navn Gå til feltet Navn. Ctrl+8 Telefonnr. Gå til feltet telefon nr. Ctrl+9 Gade Gå til feltet Gade. Ctrl+A Postnr. Gå til feltet Post nr. Ctrl+B By Gå til feltet By. Ctrl+C PassCard Gå til feltet passcard Ctrl+D Fornavn Gå til feltet Fornavn. Ctrl+E Efternavn Gå til feltet Efternavn. Ctrl+F Begge navne Gå til feltet Begge navne. Ctrl+G Kunder Gå til feltet Kunde nr. Ctrl+H Paneler Gå til feltet Paneler. Ctrl+I Kontaktpersoner Gå til feltet Kontaktpersoner. Ctrl+J Globale enheder Gå til feltet Globale enheder. Ctrl+K Medtag passive Gå til feltet Medtag passive. Ctrl+Q Søg kun i kø Gå til feltet Søg kun i kø. Alarmbehandling For at oprette en ny kø-indgang kan følgende genvejstaster anvendes. Bemærk: Det er ikke mulig at ændre genvejstasterne, men det er muligt at ændre køtyperne fra picklisten Køfiltre i Stamkartoteker 2. Det er også muligt at anvende de nedenfor stående genvejstaster i alarmbehandlingsvinduet. Ny Genvej Beskrivelse Ctrl+Alt+0 Ny alarmskærm Fremkalder en ny blank skærm. Ctrl+Alt+1 Hovedkø Genvejstasten viser hovedkøen. Ctrl+Alt+2 Privatkø Genvejstasten opretter en privatkø. Ctrl+Alt+3 Servicekø Funktionen opretter en servicekø. Ctrl+Alt+4 Timer Opretter en timerkø. Ctrl+Alt+5 Røde Opretter en kø som viser alle røde alarmer. Ctrl+Alt+6 Ukendt Denne genvejstast opretter en kø, som viser alle ukendte alarmer. Ctrl+Alt+7 Prioritet 1,5 Denne genvejstast opretter prioritet kø. Ctrl+Alt+8 Test Denne genvejstast opretter en Test kø. Ctrl+Alt+9 Gruppe Denne genvejstast opretter en kø efter grupper, som er defineret under autorisation. Gå til For at går til de forskellige kø-indgange er det muligt at anvende nedenfor stående eksempler på genvejstaster. interview Kom godt igang Side 29

32 Appendiks Genvejstasterne kan også anvendes i alarmbehandlings vinduet. Genvej Beskrivelse Alt+0 Næste Skift til næste kø. Alt+1 Kø 1 Med genvejstasterne Alt+1, 2, 3 og 4 er det muligt at skifte mellem køerne. Alt+2 Kø 2 Alt+3 Kø 3 Alt+4 Kø 4 Alt+8 Alarm Aktiverer Alarmbehandlings vinduet. Alt+9 Remote Aktiverer Remote Control. Vælg I menuen er listet en række genvejstaster, som anvendes til at vælge en kø-indgang. Bemærk: Det er ikke mulig at ændre genvejstasterne, men det er muligt at ændre køtyperne fra picklisten Køfiltre i Stamkartoteker 2. Genvej Beskrivelse Shift+Ctrl+Alt+1 Hovedkø Skift til Hovedkø Shift+Ctrl+Alt+2 Privat Skift til Privatkø. Shift+Ctrl+Alt+3 Service Skift til Servicekø. Shift+Ctrl+Alt+4 Timer Skift til Timer kø. Shift+Ctrl+Alt+5 Røde Skift til alarmkø Røde. Shift+Ctrl+Alt+6 Ukendt Shift+Ctrl+Alt+7 Prio 1-2 Shift+Ctrl+Alt+8 Operatør Shift+Ctrl+Alt+9 Test Naviger Menupunktet Naviger i køvinduet indeholder følgende genvejstaster. Bemærk: Det er kun muligt at tage op til 9 alarmer ved hjælp af genvejstasterne. Er der mere end 9 alarmer i køen, tages alarmerne ved at vælge alarmen med pile tasterne og trykke Enter. Menuen Naviger findes både i køvinduet og i alarmbehandlingsvinduet. Genvej Beskrivelse Ctrl+1 L: 1 Tag alarm fra linie 1 Ctrl+2 L: 2 Tag alarm fra linie 2 Ctrl+3 L: 3 Tag alarm fra linie 3 Ctrl+4 L: 4 Tag alarm fra linie 4 Ctrl+5 L: 5 Tag alarm fra linie 5 Ctrl+6 L: 6 Ctrl+7 L: 7 Ctrl+8 L: 8 Side 30 interview Kom godt igang

33 Appendiks Ctrl+9 L: 9 De nedenfor stående genvejtaster anvendes til at bladre mellem faner i alarmbehandlingsvinduet. Genvej Ctrl+F Ctrl+Q Beskrivelse Find kunde Find kunde. Avanceret søgning Shift+1 Shift+2 Shift+3 Shift+4 Shift+5 Shift+6 Shift+7 Shift+8 Shift+9 Installation Kontaktpersoner Instruks Paneler Tekster Kodeord Åbne/lukke Alarmlog Sumlog Tag Genvejstaster til denne funktion er brugerdefinerbare og kan defineres/omdøbes i picklisten Hændelseskoder i Stamkartotek 2. Genvej Beskrivelse Ctrl+S Tag Systemet vælger den første modtaget og højest prioriteret alarm fra køen og viser denne. Ctrl+M Tag Tager manuelt den aktuelle alarm fra køen. Overtag Tag alarm fra en Overtager alarm fra en anden operatør. anden bruger Frigiv Frigiv alarmen Funktionen sletter tilknytningen til en terminal uden at slette alarmen fra køen. Alarmen kan nu tages til behandling fra en anden terminal. Ctrl+B Blank Funktionen blanker behandlingsvinduet uden at fjerne alarmen fra køen. Ctrl+R Service Sætter en eller flere zoner i service. Ctrl+A Manual alarm Genererer manuel alarm Behandling Behandling og genvejstaster til denne er brugerdefineret. Defineringen foregår i picklisten Hændelseskoder i Stamkartoteker 2. Genvej Ctrl+L Beskrivelse Tekst kommentar Denne genvejstast åbner et nyt vindue, hvori det er muligt at indtaste lang og/eller kort tekst. Det er også muligt at vælge prædefinerede tekster fra punktet Andre og selv definerer genvejstaster interview Kom godt igang Side 31

34 Appendiks Andet Anden tekst Viser en række prædefinerede tekster. Timer Sæt timer Funktionen gør det muligt, at sætte alarm i timermode ved at indsætte et tids interval. Timer-funktionen anvendes i situationer, hvor det f.eks. ikke har været muligt at komme i kontakt med kontaktpersonen, da tlf. var optaget og man skal huske at ringe igen efter nogle minutter. Kald Funktionen giver mulighed for at vælge hvilken en enhed/kontaktperson som skal kaldes. Genvejstasterne til denne er brugerdefinerbare og kan oprettes i picklisten Hændelseskoder. Genvej Beskrivelse Ctrl+Y Kald kontaktperson 1 Alt+V AlarmNet Disposition Dispositionskoder og genvejstaster til disse er brugerdefineret. Defineringen foregår i Stamkartoteker 2, i picklisten Hændelseskoder. Genvej Beskrivelse Alt+F1 Reel Funktionen registrerer, at modtaget alarm er reel og afslutter alarmforløbet Alt+F2 Falsk Funktionen registrerer alarmen som falsk og afslutter alarmforløbet. Alt+F3 Afmeldt med kode Funktionen registrerer alarmen som afmeldt med kode og afslutter alarmforløbet. Alt+F4 Test Funktionen registrerer, at det modtagne signal var et testsignal og afslutter alarmforløbet. Alt+F5 Teknisk fejl Funktionen registrerer tekniske fejl og afslutter alarmforløbet. Alt+F6 Installatør Funktionen registrerer, at der er en installatør tilstede og afslutter alarmforløbet. Side 32 interview Kom godt igang

35

36 Indeks A alarm...2-6, 4-23 Alarm , 4-24 Alarmbehandling Anlægsoplysninger...2-5, 2-9, 3-19 Avanceret søgning D Dato formater G Globale enheder...2-9, 2-10, 3-20 Grafik , 2-16 H Hovedkøen Hurtig søgning I Inst.nr Installationsnr Instruks , 4-24 K Kø Kodeord Kontaktpersoner...2-9, 2-11 Kundenr Kundenr Kundesøgning L Login M Manuel alarmgenerering Menu...1-3, 2-5 P Panel paneler Paneler...2-6, 2-12 Prikmarkering R Remoten Rettetilstand...2-6, 2-9, 2-17 S Søgning Styringer T Tekster V Visningstilstand Z zoner Zoner Side 34 interview Kom godt igang

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview+web ("Montøradgang") 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter... 1-3 1.1. System... 1-4 1.2. Skift kodeord på Sybase administrator... 1-9 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc... 1-10 2. Start interview Remote...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere