Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn. www.lejerneslo.dk"

Transkript

1 nr.4 november 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Klagede over køleskabet - fik kr. tilbage Grov udlejer får sparket af sine egne Valgkamp i gang: Alvorlige konsekvenser af fri leje Særligt tilbud til medlemmer i Grantoften Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn

2 Leder ////// Af helene Toxværd, Formand for Lejernes LO Ministeren skal i arbejdstøjet For omkring en måned siden refererede dagbladet Politiken, at Socialminister Benedikte Kiær ville fremlægge lejernes og udlejernes lejelovsforlig med 57 enighedspunkter til forenkling af de private lejelove. Trods omgående ros i dagspressen fra organisationerne skete der ikke noget. Så i starten af oktober kom regeringens lovkatalog. Men der var ikke noget om forenkling. Vi spørger igen: hvornår kommer ministeren med et udspil? Der er ingen grund til nøl, organisationerne har lavet forarbejdet! I stedet oplyser lovkataloget, at regeringen til næste år vil komme med et forslag om ændring af reglerne for energirenoveringer i den private udlejningssektor. Nærmere at regeringen vil se på, om reglerne for beregningen af huslejen for lejerne efter energiforbedringer af ejendommene skal ændres. Vi har allerede i foråret 2010 set regeringens første udspil herom. Det kom i form af et høringsudkast til lov, som regeringen sendte til organisationerne. Heldigvis trak regeringen forslaget, efter at organisationerne havde peget på adskillige klare urimeligheder. Så nu venter vi igen. Kom med et udspil minister og brug gerne den grundmodel, som lejer- og udlejerorganisationerne allerede har peget på. Forhandlingerne om vilkårene for lejerne i den almene udlejningssektor er i fuld gang. Det treårige boligforlig mellem regeringen, de Radikale og Dansk Folkeparti udløber. Desværre ser det ud til, at man vil fortsætte statens tyveri af lejernes op- boligspekulation ////// Af Kjeld Hammer Udlejer får sparket af sine egne Ejendomsforeningen Danmark har truffet en historisk beslutning. I årevis har en udlejer på Nørrebro i København ligget i krig med sine lejere. Der har været masser af sager om udlejer-chikane, trusler og ophævelser/opsigelser. 26 ud af 29 sager har lejerne vundet ved huslejenævn, ankenævn og boligret. I alle sager har de haft LLO i ryggen. Første gang Nu har også hans egen brancheforening fået nok. Udlejeren, Jens Sennefelder og hans selskab, J.S. Bygningsforbedring, er pr. 1. oktober ekskluderet af Ejendomsforeningen Danmark. Ingen hverken i Ejendomsforeningen Danmark eller i LLO kan huske, at udlejerne nogensinde før har ekskluderet et medlem. Eksklusionen, der er truffet af bestyrelsen, bekræftes af ED s nytiltrådte adm. direktør, Torben Christensen, overfor LLO og Vi Lejere. Han vil af principielle grunde ikke udtale sig om den konkrete sag, men siger: Når vi vurderer, om vi skal ekskludere, ser vi på, om udlejeren skader vores interesser og om pågældende udlejer følger vores vejledninger. Vi har et etisk regelsæt, som vi tager rigtig seriøst. Her står der, hvorledes man skal opføre sig i forhold til fællesskabet. Hvad betyder det? Det betyder, at man skal opføre sig på en sådan måde, at man tegner et godt og ordentlig billede af private udlejere, og at man skal sikre, at det image, som private udlejere får, er seriøst og ordentligt. Det er det, vi mener, skal kendetegne os, at vi er seriøse og ordentlige.. Jens Sennefelder har fået sparket af sine egne som den første i mands minde. Også andre sager Torben Christensen lægger ikke skjul på, at sagens behandling i Vi Lejere har gjort indtryk. Omtalen var dog ikke årsag til beslutningen. Den er truffet ud fra den dialog, vi har haft med det pågældende medlem, siger han. Torben Christensen understreger, at Ejendomsforeningen Danmark også vil tage fat i andre sager, hvor et medlem ikke opfører sig i overensstemmelse med de etiske regler. I sidste nummer af Vi Lejere efterlyste LLO s landsformand på lederplads lidt selvjustits i ED overfor de værste vil-dumme udlejere og bedre mulighed for at fradømme udlejere deres ret til at administrere. Den sidste mulighed findes i lejeloven, men kun på papiret. Når det drejer sig om tilstrækkeligt uduelige eller tilpas kyniske udlejere, slår loven ikke til. Der har nemlig ikke været et eneste eksempel på, at en udlejer er blevet fradømt retten til at drive udlejningsvirksomhed. LLO har taget skridt til, at det omsider sker i sagen mod Jens Sennefelder. I mellemtiden har hans egne altså nu givet ham sparket. Tilbage står, at loven stadig er utilstrækkelig. Se også artiklen side 7 om udlejeren, der nu er lokalpolitiker i Hørsholm 2 V I LEJERE

3 sparing i Landsbyggefonden. Det ser også ud til, at det almene nybyggeri vil gå i stå. Regeringen vil hæve kommunernes andel af omkostningerne ved nybyggeri af almene boliger. Så der er ingen lettelser til lejerne. I stedet har regeringen og oppositionen travlt med at markere sig på ghettoområdet. Det koster ikke så meget i kroner og ører og man kan komme med nogle markante meldinger, som mere er beregnet på et folketingsvalg end på at have praktisk betydning. Folketingspolitikere står nu i kø med ønsker om mere politi. Selvfølgelig skal der være lov og orden. Men politikerne går galt i byen. Når den almene sektor i dag i meget høj grad er sammensat af personer ude af erhverv og personer med lav indkomst, er det grundlæggende politikernes egen skyld. Man har i årevis overbelastet den almene udlejningssektor med boligsociale opgaver. Dertil erfarede beboerne i sektoren efterhånden, at centrale boligvilkår, såsom husleje og dispositionsret var for ringe, når man sammenlignede med andelsboliger og ejerboliger. Det fik mange husstande, faglærte som ufaglærte, til at forlade den almene udlejningssektor. Den effektive medicin er først og fremmest mærkbare huslejenedsættelser i de mange, alt for dyre boliger. Beboerdemokratiet skal genoprettes, og den boligsociale opgave skal spredes ud på til andre boligformer. Først da vil den almene udlejningssektor opdage, at beboerne ikke stemmer med fødderne, så snart de har mulighed herfor. LLO s hovedbestyrelse får planerne tilsendt i næste måned. Billedet er fra det seneste hovedbestyrelsesmøde i september, hvor Socialdemokraternes boligpolitiske ordfører, Thomas Jensen (i forgrunden), lagde op til politisk debat og dialog. Lejer-bevægelsen på vej mod samling En sammenlægning mellem Lejernes LO og Danmarks Lejerforeninger er meget tæt på at kunne realiseres. Planen er en sammenlægning i midten af næste år. Hvis de to lejer-organisationers baglande siger JA, vil 16 års strid i lejerbevægelsen være bilagt. God kemi Foråret, sommeren og efteråret igennem har de to organisationers sammenslutning-udvalg holdt jævnlige møder. Udvalget består af LLO s formand, Helene Toxværd, næstformanden Poul Erik Jensen og cheføkonom Jesper Larsen. Danmarks Lejerforeninger er repræsenteret ved formanden, Bodil Kjærum, landssekretær Henrik Stougaard og HB-medlem og hovedkasserer Søren Ramsing. Kemien i udvalget har været god og arbejdet er forløbet konstruktivt. Der har bl.a. været arbejdet med udkast til et arbejds- og principprogram, om love og om budget. Fælles HB-møde og fælles kongres Tanken er at præsentere planerne som en samlet pakke for LLO s forretningsudvalg på udvalgets møder i denne og næste måned. Danmarks Lejerforening fremlægger pakken for sin daglige ledelse. Efter disse drøftelser må man forudse en fase med tilretninger, men før jul sendes planen ud til de to organisationers hovedbestyrelser til grundig gennemlæsning. Den 15. og 16. januar mødes begge hovedbestyrelser samtidig på en week-end konference på Fyn og drøfter planerne. Dette møde forventes at medføre nye tekniske og organisatoriske spørgsmål, som skal løses på hovedbestyrelsesmøder i marts. Den 28. og 29. maj næste år kan de sidste søm slås i på en fælles kongres. Vedtages sammenlægningen her, kan den få effekt allerede fra 1. juni. VI LEJERE 3

4 politik ////// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Huslejereguleringen sikrer tryghed i boligen Lavindkomsterne betaler en overpris for at leje en ringe og dårlig bolig. Huslejereguleringen sikrer derimod en bedre overensstemmelse mellem pris og kvalitet. I forrige nummer af Vi Lejere blev et argument for huslejereguleringen grundigt gennemgået, nemlig det forhold, at huslejereguleringen sikrer at lejerne ikke betaler mere for at bo, end der betales i andre boligformer i Danmark. Huslejereguleringen sætter en overgrænse for lejen, der giver lejeren en boligudgift, som i gennemsnit nogenlunde balancerer med boligudgiftsniveauet i ejer - og andelsboligen. De gode grunde Men der er andre væsentlige argumenter for huslejereguleringen. Befolkningsprognoserne viser, at der først vil være boliger nok i Danmark på den anden side af år Hvis der var nok af betalelige boliger, vil der ikke være en fare for store huslejestigninger, hvis udbud og efterspørgsel skulle bestemme lejen. Men især i storbyerne er der mangel på betalelige boliger. Manglen på betalelige boliger viser sig i dag ved, at der er mange tomme, dyre nyopførte boliger, selv om boliger opført efter 1991 endda har ret til fri lejefastsættelse. Markedsleje vil derfor føre til store huslejestigninger. Det er ikke overraskende, at beregninger fra Det økonomiske Råd (DØR) og Lejelovskommissionens har vist, at markedsleje vil føre til et lejehop på 40 % i gennemsnit, men mere i storbyerne. Alt i alt endnu en væsentlig grund til at fastholde huslejereguleringen. Reguleringen kompenserer Det burde jo være således, at det er ligegyldigt om en person placerer sin opsparing i bank eller obligationer eller i ejerbolig/andelsbolig. Beskatningen af opsparingen burde være så lige som mulig. Der Økonomiske Råd har dokumenteret, at ejerboligen favoriseres voldsomt. Dette ulige forhold kompenserer huslejereguleringen. Udenlandske videnskabelige undersøgelser viser, at markedsleje betyder, at lavindkomsterne betaler en overpris for at leje en ringe og dårlig bolig. Huslejereguleringen sikrer derimod en bedre overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Private og almene boliger Lad os forestille os, at der blev gennemført markedsleje i de boliger i den private udlejningssektor. Det vil betyde en stor huslejeforskel i forhold til den omkostningsbestemte leje i de almene udlejningsboliger. Velfærdskommissionens rapport i 2005 anbefalede, at den lavere leje i den almene sektor kun skulle kunne opretholdes, hvis de almene afdelinger påtog sig en særlig boligsocial forpligtelse. Altså: du kan vælge mellem lavere leje og samtidigt bo i et kvarter med mange på overførselsindkomst, eller du kan vælge at betale markedsleje og så bo i kvarter, hvor kommunerne ikke har anvisningsret. Behøver man at kommentere dette nærmere? Lad os forestille os, at der blev gennemført markedsleje i de boliger i den private udlejningssektor. Det vil betyde en stor huslejeforskel i forhold til den omkostningsbestemte leje i de almene udlejningsboliger som f.eks. disse. Bunden ud af kassen Gennemføres markedsleje vil bunden gå ud af de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. Lejernes boligudgift vil afhænge af de årlige finanslovsforhandlinger. Huslejereguleringen sikrer lejerne ro om boligudgiften, og den sikrer, at lejerne ikke rammes af voldsomme såkaldte samspilsproblemer, hvis indkomsten stiger. Samspilsproblemet består i, at man ikke har noget ud af at få højere løn eller at arbejde mere, fordi forskellige tilskud fra det offentlige tilsvarende sættes ned, når ens indkomst stiger. 4 V I LEJERE

5 politik ////// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Markedsleje vil føre til et lejehop på 40 pct. i gennemsnit - mest i storbyerne. Der vil ske en eksplosion i kortidsudlejninger. For ejerlejligheden vil ikke blive udlejet for at give lejeren en tryg og varig bolig. Den udlejes indtil ejeren mener, at der kan sælges fordelagtigt. Alvorlige konsekvenser af fri leje Flere debatindlæg i medierne har foreslået huslejereguleringen fjernet, i det mindste således, at udlejere af ejerlejligheder og parcelhuse kan få fri leje. Forslaget har alvorlige konsekvenser for de svageste grupper på boligmarkedet. De svageste grupper er kort sagt alle, der ikke har råd til at købe en bolig, ikke har gode familieforbindelser til en ordinær ikke moderniseret privatejet udlejningsbolig, eller ikke har stået længe nok på en venteliste til en almen bolig. Det er den gruppe, som er i akut bolignød og som søger en bolig via annoncer i Den Blå Avis eller diverse internetsider. Udbuddet af boliger består her typisk af korttidslejeboliger, såsom udlejning af ejerlejligheder eller fremleje af værelser eller andelsboliger. Ofte er lejen sat langt højere end den lovlige leje. Fordobling af huslejen Hvis lejen sættes fri vil den lovlige leje mere end fordobles. Som beskrevet i artiklen om huslejereguleringen på modsatte side i bladet, vil et frimarked føre til lejestigninger på 40 % i gennemsnit, højere i byerne. Hvis lejen kun gives fri for en mindre del af boligerne, nemlig ejerlejlighederne, vil lejestigningerne ved udlejning blive endnu højere. Dernæst vil vi se eksplosion i kortidsudlejninger. For ejerlejligheden vil ikke blive udlejet for at give lejeren en tryg og varig bolig. Den udlejes indtil ejeren mener, at der kan sælges fordelagtigt. Derfor vil lejligheden blive udlejet tidsbegrænset, fx et til to år af gangen. Alternativt vil udlejeren lave en trappelejeaftale. Så stiger lejen så hurtigt, at lejeren efter kort tid alligevel tvinges til at flytte. Spekulanterne vil trives Spekulanterne på boligmarkedet vil få bedre muligheder. Velhavere med stor friværdi i huset og kommanditselskaber vil opkøbe ejerlejligheder. Køb nu, få alle udgifterne og mere til dækket ind ved udlejning, og sælg så, når det er gunstigt. Resultatet vil blive, at flere og flere lejere skal bo med høj leje og vilkår, som betyder, at familien må sik-sakse sig rundt på boligmarkedet for at finde en tryg og varig bolig. VI LEJERE 5

6 landet rundt ////// hele landet: Kurser og konferencer 2011 Beboerrepræsentationskursus Lørdag den 05. februar 2011 Lejeretskursus, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 09. april 2011 Nævnskonference (HHE), husleje og beboerklagenævn Lørdag den 07. maj 2011, (Dato er foreløbig). Lejeretskursus, lejefastsættelsen Lørdag den 24. september 2011 hele landet: Flere og flere og flere sættes på gaden Uge efter uge stiger antallet af familier, der sættes på gaden. Halvår efter halvår slår antallet nye kedelige rekorder. Det er Domsstolsstyrelsen, der gør tallene op. De nyeste kvartalstal for 2010 tyder på, at vi kan ende på udsættelser i år mod i fjor og i Går man tilbage til 2002 var der kun lejere, der blev sat på gaden med fogedens hjælp. Siden den borgerlige regering kom til i november 2001 er antallet altså mere end fordoblet og kan ende med en stigning på knap 170 pct. inden nytår. Hvad gør regeringen så ved problemet? Socialministeriet har iværksat en informationskampagne i form af plakater og pjecer. Ministeriet minder folk om, at de skal huske at betale husleje og kan man ikke finde ud af det, så skal man søge rådgivning hos sin kommune. Senere er kampagnen blevet fulgt op af en udmelding om, at man skal kunne kræve, at lejerne betaler deres husleje over PBS. En hån Det er en hån mod fattige lejere, at man prøver at spise dem af med nogle banale råd om privatøkonomi, siger formanden for LLO, Helene Toxværd. Socialministeriet klynger sig til den illusion, at udsættelserne skyldes, at de udsatte lejere blot har et problem med at finde ud af at betale lejen til tiden. Altså at udsættelserne blot er et spørgsmål om at kunne finde ud af at tage huslejeopkrævningerne alvorligt. Nogle af udsættelserne skyldes utvivlsomt, at lejere ikke kan overskue deres økonomi. men i en rapport fra 2008 slår SFI fast, at den primære grund til, at lejere ikke betaler deres husleje er, at de simpelthen ikke har pengene på grund af en meget lav disponibel indkomst. Skal vi bevæge os væk fra den virkningsløse hattedamepolitik, skal der sættes ind på flere områder: Lavindkomstgrupperne skal sikres bedre økonomi, f.eks. ved at den individuelle boligstøtte forbedres. Helt overordnet handler det om at få bygget betalelige boliger - også til lavtlønnede borgere. Og så må regeringen se at få lukket for de huller, der betyder at betalelige boliger omdannes til dyre lejligheder. I dag sættes der 10 husstande på gaden, det gør der også i morgen og resten af ugen. Børn og voksne i tusindvis mister deres hjem. Det gælder om at handle nu, siger LLO-formanden. Beboerrepræsentationskursus Lørdag den 29. oktober 2011 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 19. november 2011, (Dato er foreløbig). For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Rettelse En skrivefejl i en artikel i Vi Lejere nr. 3/2010 gav anledning til en beklagelig misforståelse. I artiklen Næse til kommunen i skimmelsag står der i 2. spalte, linie 16, at Frederikshavn Kommune havde det synspunkt, at sagen skulle håndteres efter byfornyelsesloven. Der skulle have stået almenboligloven, sådan som det også fremgår af sammenhængen ovenfor og i artiklen som helhed. Det var netop kommunens fejlagtige opfattelse af dens pligter i forhold til byfornyelsesloven, der skabte problemet og gav anledning til kritik fra Statsforvaltningen for Nordjylland. 6 V I LEJERE

7 København: Omstridt udlejer bliver politiker Den omstridte udlejer af ejendommen Baldersgade 55 på det ydre Nørrebro i København, Jens Sennefelder, er for alvor blevet politiker. I forvejen var han næstformand for Dansk Folkeparti i Hørsholm, hvor samleveren, Gitte Burchard, det sidste år har repræsenteret partiet i kommunalbestyrelsen. Men nu er Jens Sennefelder blevet partiets formand. På denne måde varetages hele det lokale partiarbejde i Hørsholm fra samme adresse. Den hidtidige formand, Anne Vase, valgte for nylig at trække sig i protest mod at være blevet modarbejdet af både Gitte Burchard og Jens Sennefelder. Det skriver hun i en mail til Ugeavisen Hørsholm. Hun tilføjer, at hun også er utilfreds med Gitte Burchards ønske om, at nybyggeri i Hørsholm kun skal være almene boliger og ikke ejerboliger! De var også lodret uenige om Rema 1000-sagen i Hørsholm. Jens Sennefelder lufter i samme avis sin utilfredshed med Vi Lejere s omtale i nr. 3/2010 af hans årelangde konflikter med sine lejere i Baldersgade. Ligesom de fleste andre udlejere i dette land har jeg været en tur igennem LLOs propagandamaskine. Det er så langt fra virkeligheden som det kan komme, siger han til Ugeavisen. Byfornyelsen i Baldersgade 55 blev standset af Sennefelder. Han hævder nu, at det var lejerne, der sagde nej. På billedet ses beboerrepræsentant Frank Harders der for nylig blev opsagt for anden gang på et halvt år.(arkivfoto). Avisen skriver ikke med ét ord, at beboerrepræsentationen i Sennefelders ejendom har vundet 26 sager ud af 29 på fem år ved huslejenævn, ankenævn og boligret mod deres udlejer. Til gengæld giver avisen spalteplads til denne beskyldning fra Sennefelder: Jeg har to gange fået grønt lys af myndighederne til at byforny familieselskabets ejendom i Baldersgade på Nørrebro, men begge gange har et snævert flertal af lejerne sagt nej. Hertil siger sekretariatschef Claus Højte, LLO i Hovedstaden: Det forholder sig modsat. Lejerne sagde faktisk ja til byfornyelsen, men Sennefelder standsede det og jog arkitekten på flugt. Lejerne har med stor interesse læst i samme avis, at Sennefelder nu er i gang med at afvikle sin direktørrolle i familieselskabet, der ejer og byfornyer en række ejendomme i København. Den tidligere formand for beboerrepræsentationen, Michael Larsen, undrer sig: Hvad er det mon for en række ejendomme? Og hvor langt mon han er med afviklingen? Se også artiklen side 2 Region Øst: To nye i ledelsen hos Region Øst Lejerenes LO, Region Øst, har holdt sin første ordinære generalforsamling med deltagere fra Rødovre/Hvidovre, Hovedstaden, Birkerød, Hillerød/Helsinge, Glostrup og Brøndby. Formanden, Dorthe Larsen, glædede sig over et godt samarbejde det første år og kunne oplyse, at regionen har fået nyt logo. På den organisatoriske front oplyste formanden, at LLO i Hovedstaden tilbyder sin assistance til store beboelser og almene foreninger. Indstillinger til nævn, m.m. i kommuner uden LLO-afdelinger koordineres af regionsbestyrelsen. Landsformanden, Helene Toxværd, der også er formand for LLOiH, var tilstede og orienterede om det landspolitiske. Regeringens salg af almene boliger var oppe i debatten og regionsformanden og landsformanden fremhævede, at kun 46 lejligheder er blevet solgt på landsplan. Det viser, at boligsektoren har brugt mange penge til ingen verdens nytte. Generalforsamlingen vedtog et sæt nye vedtægter og det blev besluttet fortsat at opkræve 1 kr. pr. medlem i kontingent. Anni Thorsen, Birkerød, nyvalgtes til bestyrelsen. Det samme gjorde Bjarne Holmbom, Hovedstaden. De afløser henholdsvis Henning Poulsen, Birkerød, der afgik på grund af sygdom og Helene Toxværd, som er blevet landsformand. Til suppleanter nyvalgtes Jan Baltzersen, Hovedstaden og Conni Birkholm, Birkerød. Region Syd/ Vestsjælland og Øerne: Genvalg og god økonomi Der var genvalg til alle poster, da LLO i Region Syd/Vestsjælland og Lolland-Falster holdt generalforsamling i Grønnegades Kasserne i Næstved. Formanden, Jørgen Sonne, aflagde beretning. Kassereren, Poul Erik Jensen, kunne konstatere, at regionen har et overskud, som er kr. større end forventet. Det beror på en medlemstilgang, som er større end forudset. I det hele taget går det godt i hele regionen, konstaterede kassereren. VI LEJERE 7

8 landet rundt ////// vejle: 386 nye medlemmer i Vejle LLO i Horsens, der dækker Horsens, Vejle og Hedensted kommuner, fik i årets første halvår 386 nye medlemmer i alene i Vejle kommune. Derudover hentede afdelingen kr. hjem til medlemmer, der betalte for meget i husleje eller havde problemer med deres depositum. Men, siger formanden, James Arbøl, Der er desværre fortsat mange lejere, som tror, at man er medlem af LLO, når man blot man bor til leje. Det er man altså ikke automatisk. Arbøl har i den varme sommer været efter både Vejle og Horsens Kommune, som han mener, er for langsommelige i deres bekæmpelse af rotter i og omkring byernes lejemål. Det er sket efter henvendelser fra lejere, som ikke fik noget ud at bede deres udlejer gribe ind. I Horsens påstod advokaten for Zolo Group A/S tværtimod, at lejeren mundtligt var blevet gjort bekendt med, at der var rotter i lejemålet. Lejernes LO hjalp lejeren med at komme ud af lejemålet Kildegade 15B. Kildegade 15 B i Horsens. Udlejerens advokat påstod, at lejeren havde fået at vide, at der var rotter i lejemålet. (Foto: James Arbøl) verden rundt ////// Hele verden efterspørger boliger der er til at betale Den verdensomspændende lejerorganisation, IUT, mødtes de sidste dage af september til kongres i Prag. Fra dansk side deltog landsformand Helene Toxværd og Jørgen D. Jensen, Skive. Kongressens hovedtema var betalelige boliger i en krisetid nu efter en periode med voldsomme prisstigninger på fast ejendom og huslejer. Endnu engang blev det fastslået, at en vis sikkerhed i lejeforholdet kun er til stede i de lande, hvor lovgivningsmagten sikrer lejerne beskyttelse. Akkurat som det i varierende grad er tilfældet i de nordiske lande. Svenskeren Sven Bergenstråhle blev valgt som ny præsident for IUT. Han efterfølger en anden svensker med samme fornavn, nemlig Sven Carlsson, der har siddet på posten i seks år. Den ny præsident, Sven Bergenstråhle, ses i forgrunden til højre. Bag ham Helene Toxværd fra Danmark, ved siden af hende den finske formand, bag Helene Toxværd den norske formand og ved siden af hende den norske kontorleder. 8 V I LEJERE

9 POLITIK ////// Fra Borgens verden og fra vores: 4 kontante svar fra LLO Fasthold reguleringen! Thomas Jensen, Socialdemokraternes boligordfører, kaldte socialministeren i samråd d. 28. oktober med spørgsmålet: om ministeren kan garantere, at den borgerlige regering i denne valgperiode og under en eventuel fortsat borgerlig regering i næste valgperiode ikke ændrer på reglerne for huslejeregulering i private udlejningsejendomme? For LLO er sagen helt klar: Huslejereguleringen skal fastholdes - uanset hvem der måtte have ansvaret for boligpolitikken efter næste valg. En fjernelse af huslejereguleringen vil være en katastrofe for mange, ganske almindelige familier og kun bidrage til det nærmest eksplosive antal udsættelser, vi ser i disse år. (Se i øvrigt ministerens svar og LLO s kommentar på LLO s hjemmeside: nedrivning er ingen løsning I sin åbningstale sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen bl.a. Vi vil rive murene ned. Vi vil åbne ghettoerne mod samfundet. Vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned. Det vil regeringen afsætte en halv milliard kroner til. Til dette siger LLOs formand, Helene Toxværd: Vi skal turde sige, at noget er tom retorik og symbolpolitik. At sætte penge af til nedrivning løser ingen problemer - tværtimod. Det skaber endnu større mangel på boliger for dem i samfundet, der har dårligst råd. Boligerne er gode nok og ligger ikke tættere end så meget andet, der bygges i disse år. Det handler ikke om så meget om boligernes fysiske udtryk, men om det, vi gør med dem. Vi skal tænke i helhedsløsninger, i beskæftigelse og selvfølgelig i sociale foranstaltninger, hvis der er sociale problemer. Og så trænger vi til, at nogen for alvor kigger på grundvilkårene i den almene boligsektor - den boligsociale anvisning. Så længe denne i praksis kun finder sted i de almene boliger, er det svært at ændre noget for alvor. vi har ikke ghettoer Heller ikke socialdemokraternes og SF s forslag om 200 nye ghettobetjente falder umiddelbart i god jord hos LLO-formanden: Man må gå ud fra, at den politimæssige indsats i problemområderne allerede i dag afspejler de problemer, der er. At der pludselig skal sættes mere ind, virker som en bevidstløs fortsættelse af en symbolpolitik, der i bund og grund ikke løser nogen problemer, men egner sin fint til fjernsynet! Selvfølgelig skal der gøres noget i de belastede boligområder, men man må starte et helt andet sted. Vi er trætte af at høre om ghettoer, kriminelle bander og områder og borgere, der tilsyneladende ikke betragtes som en del af Danmark. Vi har ikke ghettoer i Danmark, men vi har en række boligområder, som ikke fungerer særlig godt. Vil man virkelig hjælpe disse områder på fode igen, så må man stille op med andet og mere end hård retorik og flere patruljerende betjente. Os så glæder vi os selvfølgelig over forslaget fra S og SF om, at Landsbyggefonden skal ha mulighed for at renovere mere end planlagt. Det er meget mere perspektivrigt for de almene lejere. Ku vi så også lige få en udmelding om, at man agter at fjerne fingrene fra lejernes opsparing, så er vi faktisk allerede nået et stykke af vejen, siger Helene Toxværd. en bolig - og en ny kjole I Liberal Alliance har man aldrig lagt skjul på, at man vil af med huslejereguleringen. Således har den politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll, udtalt, at det bør være udbud og efterspørgsel, der fremover skal bestemme huslejen i det private udlejningsbyggeri. I LLO betragter vi ikke boligen som noget, der skal styres af mere eller mindre tilfældige udsving på ejendoms- pengemarkedet. En bolig kan aldrig sidestilles med f.eks. køb af en ny kjole. Boligen er ikke et forbrugsgode. En ordentlig og betalelig bolig er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne fungere i dagligdagen og ikke noget, som skal være forbeholdt de bedrestillede, mener LLO. VI LEJERE 9

10 llo hjælper ////// Af Kjeld Hammer Jeg tror jeg besvimer Lejernes LO skaffede en københavnsk lejer kr. tilbage i for meget betalt husleje gennem fem år. Men derudover får han sin månedlige husleje nedsat med kr. Først da udlejeren krævede lejeren for et nyt køleskab, havde han fået nok. En dag flød bægeret over for en lejer i det indre København. Mange gange havde han været utilfreds med sin udlejer, Datea A/S, og med skiftende administratorer. Han syntes også, han betalte enormt meget i husleje sammenlignet med sine naboer. Men da han selv skulle betale et nyt køleskab, sagde han stop og gik til LLO i Hovedstaden. LLO bad om at se hans lejekontrakt. Nu har han fået kr. tilbage i for meget betalt husleje. Derudover en klækkelig huslejenedsættelse på næsten kr. om måneden. Lejeren ønsker af personlige årsager ikke sit navn og sin adresse frem. Men han vil gerne fortælle sin historie. Køleskabet brød sammen Sidst forår brød køleskabet sammen og jeg kontaktede selvfølgelig udlejer med henblik på reparation eller udskiftning, fortæller han til Vi Lejere. Administrator blev ved med at sige, at vi måtte se på det. Efter to måneders betænkningstid og rykkere besluttede udlejeren sig for, at jeg kunne få et andet køleskab som ikke matchede det eksisterende. Så skete der intet i lang tid. I fire måneder var jeg uden køleskab. Så kom der en melding om, at jeg selv måtte stå for udgiften, og at det ikke var deres ansvar. Jeg blev rasende og henvendte mig til LLO i Hovedstaden. Sagsbehandlingen i LLO I LLO fik sagsbehandler Azra Besic hans sag. Hun viser med hænderne, at mailkorrespondancen og de efterfølgende papirer efterhånden fylder en halv meter i højden. Azra Besic i Lejernes LO kørte sagen fra ende til anden. Til allersidst reddede hun også lejeren fra at blive sagt op på grund af en fodfejl. Da jeg så hans første mail tænkte jeg: Jeg må se hans lejekontrakt!, fortæller Azra. Det sagde jeg så til ham i telefonen. Da han kom med den, var jeg ikke i tvivl om, at hans sag skulle for huslejenævnet. Siden har Azra kørt sagen fra ende til anden med tal-hjælp fra juristen Henrik Gøttrup. Lejeren fortsætter: Jeg mente selv, at huslejen steg hurtigere, end hvad der var aftalen ifølge allongen til min lejekontrakt. Det blev sværere og sværere at betale huslejen i takt med, at lejen steg i et aggressivt tempo. Så jeg var helt med på at indbringe sagen for huslejenævnet. Da ordet huslejenævn kom administrator for øre, stod der meget hurtigt en nyt køleskab til mig, og resten førte til en sag der strakte sig over et år. Nævnets kendelse Huslejenævnet kom ligesom LLO til den afgørelse, at lejeforholdet ikke er omfattet af boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 og at den stigning i huslejen, som lejeren har måttet betale i årevis, derfor er ulovlig. Nævnet har været ude for at besigtige lejligheden, der er 195 kvm. stor og kostede kr. pr. måned, incl. forbrug. Dette beløb er nu nedbragt til ca kr. I sin afgørelse fra 26/ siger nævnet, at udlejeren ikke har dokumenteret, at boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 3 er iagttaget. Denne bestemmelse handler om, at udlejeren har pligt til at orientere ejendommens øvrige beboere, inden lejemålet udlejes første gang efter paragraf 5, stk. 2, som handler om fri huslejefastsættelse. Da dette ikke er sket, skal lejeren betale husleje efter paragraf 5, stk. 1. Dermed fastsættes huslejen efter den omkostningsbestemte leje med tillæg for forbedringer og istandsættelser. Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn stadfæstede afgørelsen kr. af de i alt kr. er for meget betalt husleje fem år tilbage. Resten er for meget depositum og renter. Jeg besvimer! Da lejeren havde læst kendelsen igennem, sendte han straks en Juhuuuu-mail til LLO. Jeg tror jeg besvimer igen om lidt, skrev han og føjede til: Det er jo helt vildt... Jeg var ved at begynde at tude, da jeg læste det og har stadig ikke helt fattet 10 V I LEJERE

11 Landsformanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, har regnet ud, at det beløb, lejeren endte med at få tilbage, da han klagede over selv at skulle betale et nyt køleskab, svarer til prisen for 300 standard-køleskabe eller 200 større køleskabe. Han kunne åbne en hel butik, siger hun med et stort grin. det. TUSIND TUSIND TAK FOR JERES UVURDERLIGE HJÆLP! En fodfejl med happy end Også da han havde vundet sin sag med brask og bram, fik lejeren hjælp af LLO. I sin glæde over det store beløb, han skulle have betalt tilbage, glemte han nemlig at betale husleje i en måned, fordi han tænkte, at beløbet bare blev modregnet. Men den går jo ikke. Faktisk kunne udlejeren have sagt vores medlem op på denne fodfejl. Sådan gik det heldigvis ikke, smiler Azra. Fantastisk støtte og hjælp Lejeren selv, hvad mener han om hele sagsforløbet? Azra og Henrik har været en fantastisk støtte og hjælp, og det samme gælder resten af LLO. De har været gode til at spørge om min indstilling til sagen og følge op. Fra min side føler man lidt, at man kæmper med bind for øjnene, da LLO selvfølgelig ikke kan holde én dagligt orienteret. Men de har været meget tålmodige og gode til at besvare mine bekymringer. Jeg vandt sagen i huslejenævnet allerede i februar, men derefter kom en nervepirrende ankefrist og efterfølgende en nervepirrende ankesag i ankenævnet, som tog næsten 6 måneder. Derefter fulgte endnu en ankeperiode og en betalingsfrist. Til sidst mister man næsten troen på, at det vil lykkes, selvom jeg havde vundet sagen to gange. Det eneste jeg synes mangler i afgørelsens tekst er, at udlejeren aldrig har dokumenteret et påstået istandsættelsesbeløb på kr ,16, hvortil kommer hårde hvidevarer med kr ,00 eller i alt kr ,16. Dette beløb ligger nemlig til grund for beregningen af min nuværende husleje. Men udlejeren fremviste ikke en eneste kvittering eller noget som helst, og det mener jeg burde have stået i afgørelsen. Desuden er det ikke udlejer, men den tidligere lejer, der har betalt for denne istandsættelse. Min konklusion er: Hvis man ved, at udlejeren snyder én, så skal man ikke sidde på hænderne og håbe på, at han kommer til besindelse. Man skal gå til LLO, som hjælper én med en vurdering af, om sagen skal indbringes for huslejenævnet. Fortsætter side 12 VI LEJERE 11

12 LLO hjælper ////// Champagne til alle i LLO Hovedstaden Hvad bruger man kr. til, som man helt uventet får ind af døren? Først og fremmest skal de bruges til champagne til hele LLO Hovedstaden på Vester Voldgade. Det har jeg lovet dem siden februar og det har de fortjent. Så skal jeg finde på noget særligt til Azra, som også skal have en sjov måde at fejre det på og som fortjener en helt særlig tak for hendes kompetence og uvurderlige hjælp. Jeg håber også at hun bliver forfremmet og jeg håber at kontoret er vildt stolte af hende! Dernæst har jeg tænkt mig at købe et godt sæt tøj, da der er huller i alle mine bukser og derudover skal pengene sikre, at jeg kan betale husleje et godt stykke i fremtiden. Jeg er selvstændig, og pengene har ikke hængt på træerne de sidste år, så det er helt fantastisk at have lavet en opsparing i for meget betalt husleje, der kan give lidt ro i privatøkonomien. Endnu engang skal en dybfølt tak lyde til LLO og Azra! Da han selv skulle betale et nyt køleskab, sagde han stop og gik til LLO i Hovedstaden. LLO s formand: En profit der vil noget Landsformanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, har nærlæst afgørelsen med stor interesse. Den viser nemlig med stor tydelighed, hvor stor en fortjeneste udlejerne har på den paragraf, vi så længe har skældt ud over, nemlig boligreguleringslovens paragraf 5., stk. 2., siger hun. I dette tilfælde henter han alene på én lejlighed ekstra oveni sin normale fortjeneste ved at leje ud i fem år. Kun fordi lejeren gik til LLO, og vi efterfølgende tog sagen til huslejenævnet, måtte udlejeren nøjes med sin normale fortjeneste. Sagen viser klart, hvorfor udlejerne er så opsatte på at leje ud efter paragraf 5, stk.2. Profitten taler sit tydelige sprog. Jeg synes også, at eksemplet endnu engang dokumenterer, at der i al beskedenhed er brug for en organisation som LLO til at kigge selv store, professionelle administratorer over skuldrene. Magtforholdet bliver tydeligt Men der er endnu et vigtigt aspekt i sagen. De sidste to måneder har udlejer-repræsentanter på stribe harceleret over, at lejere kan spekulere sig til en lavere husleje, f.eks. med andelsboliger. Selvom denne sag handler om noget helt andet, viser den med al ønskelig tydelighed noget om både magtforhold og om, hvem der har adgang til at snyde hvem, hvis ikke lige lejeren er opmærksom. Den enkelte lejer er ikke dum og skal ikke gå hjem og slå hovedet ind i væggen, fordi han eller hun ikke kender loven. Sagen er, at loven desværre giver udlejerne mulighed for at omgå bestemmelserne, selvom loven er en beskyttelseslov. Eksemplet her viser om noget, at der er brug for LLO og brug for en forenkling og modernisering af loven, så vi kan få lukket de huller og åbenlyse urimeligheder, der er i dag. 13 mio. kr. tilbage til LLO s medlemmer I hele 2009 hentede LLO i Hovedstaden 9,1 mio. kr. tilbage til lejere, der blev startet op imod deres udlejere. Den 11. oktober i år ringede medlemmernes virtuelle pengekasse med et samlet beløb på ,06 kr. Men selvom beløbet sætter rekord år efter år, så er der stadig alt for mange lejere, der snydes til at betale for meget i husleje uden at vide det. Eksemplet på disse sider er et af dem, selvom det i sig selv er rekordstort. 12 V I LEJERE

13 juridisk kommentar ////// Af Jakob Busse, advokat Lejeregulering i byfornyede småhuse I forbindelse med den store lovrevision af leje- og boligreguleringsloven i 1995 ændres reglerne for huslejeregulering af småhuse. Småhuse er ejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt 6 eller færre beboelseslejligheder. Før dette tidspunkt skulle disse ejendomme på samme måde som store ejendomme beregne en omkostningsbestemt leje, hvis udlejer ønskede en forhøjelse af lejen. Udlejer skulle dokumentere, at hans driftsomkostninger var højere end hans lejeindtægt, og hvis han ikke kunne det, kunne han ikke kræve lejen forhøjet. Betingelserne De ændrede regler var begrundet i et ønske om at gøre det enklere at regulere lejen for små ejendomme, men at huslejen på den anden side ikke som følge heraf måtte blive højere end den husleje, der var gældende i store ejendomme med omkostningsbestemt leje. Reglerne fremgår af boligreguleringslovens 29c, hvor det bestemmes, at udlejer kan varsle lejeforhøjelse og lejer kan kræve lejenedsættelse, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller højere end den leje der betales i store ejendomme, der er tilsvarende med hensyn til art, størrelse, beliggenhed, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Udlejer skulle herefter ikke lave en detaljeret beregning, men kunne blot henvise til andre ejendommes leje. Det er så op til huslejenævn og domstole at kontrollere, at huslejen ikke overstiger den omkostningsbestemte leje. Uklarheden Efter sin ordlyd er disse regler uden undtagelse, men byfornyelsesloven indeholder regler der kræver, at huslejen i byfornyede ejendomme - både små og store - skal ske efter samme principper som omkostningsbestemt leje. Det har været uklart, hvad der ligger i at huslejen skal fastsættes efter samme principper, og Østre Landsret har derfor skullet tage stilling hertil. Udlejer var af den opfattelse, at blot I en dom af 30. marts 2010 bestemte landsretten, at det betyder, at småhuse der er byfornyede, skal varsles på helt samme måde som store ejendomme med omkostningsbestemt leje. D.v.s. budget med indtægter og udgifter. Sagen handlede om nr. 13 her på Frederiksberg. lejen var korrekt, gjaldt varslingsreglerne ikke. Omvendt var det lejers opfattelse, at hele systemet med en beregning krævedes for, at lejer kunne kontrollere budgets og princippernes rigtighed. Dommen I en dom af 30. marts 2010 bestemte landsretten, at det betyder, at småhuse der er byfornyede, skal varsles på helt samme måde som store ejendomme med omkostningsbestemt leje. Det medfører, at der skal udarbejdes et budget med indtægter og udgifter, som skal varsles efter de særlige regler i boligreguleringslovens 12. Baggrunden for at man har opretholdt kravet om budgetberegning er, at det offentlige har betalt store beløb til genopretning af ejendommene og derfor skal der være fuldstændigt gennemsigtighed med beregningen af huslejen. En udlejer må ikke kunne berige sig efter at have modtaget de offentlige tilskud. Dommen har skabt klarhed på området og lejerne bør være opmærksom herpå. VI LEJERE 13

14 kurser, konferencer, meddelelser ////// Juleferie på Landssekretariatet Landssekretariatet holder lukket i julen fra tirsdag den 21. december 2010 til fredag den 31. december 2010, begge dage inkl. Vinterferie på Landssekretariatet Landssekretariatet holder lukket i vinterferien fra mandag den 14. februar 2011 til fredag den 18. februar 2011, begge dage inkl. Horsens afdeling afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 1.februar.2011 kl. 19. Sted: Hulvej 21 Tilmelding til afdelingen senest den Bestyrelsen Tilbud til medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden Lejernes LO i Hovedstaden er andet end bare paragraffer. Vi arbejder på at skaffe vores medlemmer fordele på alle områder. Derfor har vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører for at få rabatter til vores medlemmer. Som du kan se på listen Medlemsrabatter på - Medlemsnettet, kan du få rabat på så forskellige ting som tandlægehjælp, rejser og maling, blot du er medlem hos os og fremviser et gyldigt rabatkort. Denne liste vil vokse sig større og vil blive opdateret jævnligt. Så klip Rabatkortet ud. Husk at skifte kortet ud, når du modtager det næste nummer af Vi Lejere. Når du ringer til en leverandør, skal du oplyse, at det gælder tilbud i samarbejde med Lejernes LO i Hovedstaden. Kender du en butik eller leverandør, som måske også vil give LLOmedlemmer rabat, kan de kontakte os på eller på telefon alle hverdage kl , dog ikke fredag. Rabatkort for perioden 1. nov. til 28. feb I den høje kælder her på Hulvej 21 får LLO Horsens nu eget kontor. Efter en større ombygning ventes kontoret taget i brug i næste måned. Horsens køber eget kontor Den yngste deltager var fem dage gammel, den ældste omkring 80 år, så alle generationer var repræsenteret, da Lejernes LO i Horsens havde dobbeltfest i Horsens: 60 års-fest for afdelingens stiftelse og 40 år med James Arbøl i spidsen. Festen blev holdt i restaurant Oasen d. 28. august og blandt gæsterne var bl.a. LLO s tidl. og nuværende landsformand, Klaus Hansen og Helene Toxværd. Alle medlemmer var inviteret og 60 tog imod tilbudet. De fik en rigtig jubilæumsfest med tre-fløjet middag, underholdning ved Lasse & Mathilde og dans. Ud på natten sluttede det hele med, at deltagerne i rundkreds - holdende hinanden i hænderne - sang Skuld gammel venskab Bomben Midt i festlighederne affyrede formanden, James Arbøl, en rigtig jubilæumsbombe. Det var nyheden om, at afdelingen ikke længere skal være lejere i Smedegade, men har købt nye lokaler i ejendommen Hulvej 21, lige ved siden af Hulvej Skole. Lokalerne ventes indviet med et åbent-husarrangement i december efter ombygning og en større istandsættelse til kr. Fremover får afdelingen mere end 100 kvadratmeter at virke på. Kontoret har fem rum, køkken og bad. Det bedste af det hele er, at LLO Horsens sparer kr. om året i husleje. Forrygende aktivitetsniveau LLO s formand, Helene Toxværd, fremhævede i sin tale afdelingens forrygende aktivitetsniveau og evne til at sætte en dagsorden. Det gælder både boligspekulation generelt, huslejekontrol, rengøring og vedligeholdelse af byens ejendomme eller skimmelsvamp. I har aldrig været bange for at tage teten og bringe kritisable forhold op. Om det så er i forhold til navngivne udlejere, kommunen, Folketinget eller andre frem det skal det nok komme, sagde hun og tilføjede: Og her spiller James altså en hovedrolle. Klaus Hansen takkede både afdelingens ledelse og dens medlemmer. I har påvirket lovgivningen til glæde for mange. Og I har forstået, at hvis man skal det, så må der være orden i dokumentationen, sagde han. James Arbøl kvitterede med at udnævne Klaus Hansen til æresmedlem. 14 V I LEJERE

15 x-ord ////// Vind tre flasker vin SUDOKU Vinder af X-ordet i nr 3/ 2010 blev: Elsebeth Jette Dalsaa, Nordens Plads 4, 15, -10, 2000 Frederiksberg Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til VI LEJERE 15

16 Nyt fra lejernes lo i hovedstaden ////// Medlemstilbud til beboerrepræsentanter/bestyrelser Fyraftensarrangementer kl for alle beboere i ejendommen Vi har udvalgt emnerne efter de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. Ønsker du andre oplæg end dem vi tilbyder her, så ring til os så vil vi forsøge at tilrettelægge dem. Dette tilbud ligger ud over, hvad det normale kontingent kan finansiere. Derfor har vi valgt at opkræve et gebyr pr. arrangement på kr. Gebyret dækker, at den byggesagkyndige komme ud i ejendommen (i et mødelokale i nærheden, i en lejlighed eller i et eventuelt beboerlokale), holder et oplæg og svarer på spørgsmål i ca. 1 time og eventuelt udleverer skriftligt informationsmateriale. - Hent viden til beboerne i din ejendom: Lejernes LO i Hovedstadens byggesagkyndige kommer til ejendommen til et fyraftensmøde, hvortil du kan invitere lejerne i ejendommen. 1) Fraflytning, hvordan gør man og hvordan gør man ikke? Den byggesagkyndige (som udfører flyttesyn) fortæller, hvordan man skal aflevere sin lejlighed, når man flytter afhængigt af lejekontrakten samt hvad der er af faldgruber, som man kan undgå krydret med eksempler fra LLO s daglige arbejde. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 2) Indvendig vedligeholdelse hvad er det og hvad betyder det for mig? Den byggesagkyndige fortæller om omfanget af den indvendige vedligeholdelse samt hvad du kan og må afhængigt af din lejekontrakt. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 3) Hvordan fungerer varmen og hvordan sparer man på den? Den byggesagkyndige fortæller om hvordan et fjernvarmeanlæg er skruet sammen i en etageejendom og gennemgår de typer, man normalt ser. Endvidere gennemgås hvordan man skal varme op for at få maksimalt udbytte af sine varmekroner og hvordan man går sine varmeapparater efter, hvis de ikke virker rigtigt. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 4) Hvordan undgår du skimmelsvamp? årsager og afhjælpning Den byggesagkyndige fortæller om årsager til skimmelsvamp og hvordan man undgår det, samt hvad man skal være opmærksom på hvis uheldet er ude og der er skimmelsvamp i ens bolig.. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 5) Hvordan får du styr på fugten i din lejlighed? En nede på jorden gennemgang af luftens relative fugtighed og hvordan den fungerer - og hvordan luftens fugtighed kan hænge sammen med vores gode eller dårlige - vaner og hvad det betyder for indeklimaet i ens bolig. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. Kontakt os med forslag til en dato for jeres møde på eller via mail til - skriv venligst Fyraftensarrangement i emnefeltet. Tilmeld din kontingentbetaling til Betalingsservice på Vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for, at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Du kan tilmelde dig på Ny hjemmeside Lejernes LO i Hovedstaden gik i september i luften med en ny hjemmeside på adressen Den nye hjemmeside er opdelt i flere niveauer. Umiddelbart kommer man ind på det offentlige net, som kan ses af alle medlemmer som ikke medlemmer. Medlemsnet Som noget nyt kan man logge ind på vores Medlemsnet, hvor vi går mere i dybden med beskrivelse af love og regler, og giver aktuelle råd og vejledninger. På Medlemsnettet kan du også finde vores pjecer og nyhedsbreve. Det er også på Medlemsnettet du kan se listen over de butikker der yder rabat, hvis du fremviser rabatkortet, som du kan klippe ud af bladet her. Der tilbydes også gode forsikringstilbud. Adgangskode skiftes onsdag den 1. december Bestyrelsesnet Bestyrelsesnettet er udviklet specielt til beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelser med henblik på støtte til deres organisatoriske arbejde. Brugernavn og password skiftes 4 gange om året og det nye password offentliggøres på Bestyrelsesnettet 6 uger før det skiftes. Julelukket Vi holder julelukket fra og med torsdag den 23. december. Sekretariatet er åbent igen mandag den 3. januar. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i (Pris pr. arrangement kr., beboerrepræsentationen/bestyrelsen sørger for lokale m.m. ) 16 V I LEJERE

17 Tilbud til medlemmer af LLO i Hovedstaden Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 1000 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på VI LEJERE 17

18 LLO ////// Af Kjeld Hammer Birkerød: Bøtten vendt: på vej mod medlemmer For tre år siden stod en mand udenfor LLO på hovedgaden i Birkerød med fire plastikposer. Dem gav han til John Hestehave. Manden med posen var den afgående formand og i poserne lå der bilag og papirer hulter til bulter. Den dag blev nulpunktet i afdelingens historie og John Hestehave kalder tiden, der fulgte, en grim tid. Men det var også datoen for en ny start. Nu er bøtten vendt. En lille, men effektiv bestyrelse har vendt op og ned på mange ting i kontoret på Hovedgaden 9 og medlemmerne strømmer til. Medlemsservicen er kommet i højsædet og nye medlemmer fra nær og fjern står ligefrem i kø ude på fortovet, når afdelingen har træffetid om mandagen fra 15 til 19 og ellers servicerer medlemmer og boligforeninger gennem telefonen. Opskriften på succes Men hvordan vender man bøtten og hvad er der sket? Vi Lejere og landsformand Helene Toxværd træffer hele bestyrelsen, tre sagsbehandlere og to erfarne medarbejdere fra hovedstadsafdelingen en onsdag efter telefontræffe-tid. Det har været endnu en travl dag på kontoret. Snakken går livligt og glæden over den gode udvikling er smittende. Vi har det først og fremmest godt med hinanden, siger John Hestehave. Conny Birkholm, det har siddet 20 år i bestyrelsen, skynder sig at føje til: Men vi er også blevet forsigtige! Vi var hele nede og suge grundvand. Hun fortæller, hvordan det lykkedes at overtale Anni Thorsen til at blive formand og at Anni lidt nølende accepterede. Selv siger Anni Thorsen: Det er kammeratskabet og den gode kemi, der gør det. Men det er også vigtigt, at vi kan delegere arbejde ud til hinanden og efterfølgende holde kontakt på mail, telefon og SMS. I forhold til medlemmerne er det vigtigt, at de får en venlig modtagelse. Når de så konstaterer, at de også får Tre sagsbehandlere dækker tre generationer ind på kontoret. Fra venstre: Astrid Juul, Kurt Jeppesen og Sandra Wøldicke. Astrid Juul bor i ejendommen og har haft sin gang på kontoret siden 1950 erne, da lokalerne var et advokatkontor og hun var ansat der. Astrid hjælper stadig til på kontoret. Næste år fylder hun 80 år. en ordentlig behandling af deres sag, og det bliver kendt, at man virkelig får hjælp hernede, så er det, at tingene rykker. Det sidste kan det sættes konkrete tal på. I september rundede afdelingen medlemmer mod for et år siden og Anni Thorsen håber på medlemmer ved årsskiftet. Sikken et nytår, vi kunne fejre, siger hun. Køber hjælp i Hovedstaden Succes en og de nye tider giver hun gerne LLO i Hovedstaden en stor del af æren for. Birkerød har nemlig indgået en aftale med hovedstadsafdelingen om, at folk herfra klarer sagsbehandlingen og administrationen af bl.a. kontingent mod betaling naturligvis. Det betyder, at en fast sagsbehandler fra LLOiH bistår afdelingens egen sagsbehandler, Sandra Wøldicke, med de indkomne og verserende sager. De første to år var det Robert Nedergaard, senere Anders Svendsen og nu Kurt Jeppesen. I baghånden sidder to af hovedstadsafdelingens mest erfarne medarbejdere, Karin Norup som har ansvaret for kontorets daglige drift, og Claus Højte, som har det overordnede ansvar for LLOiH s bistand til Birkerød. John Hestehave: Det var netop vigtigt, at det blev lige præcis de to. De fortjener tak og ros. Claus Højte sammenfatter det daglige 18 V I LEJERE

19 og når der en sjælden gang åbnes en flaske vin i bestyrelsen, så drikkes den altså nu af rigtige glas ikke af plastikglas. Til gengæld indkøbt på genbrug, som formanden pointerer. Kontorets historie og kontinuitet er repræsenteres af Astrid Juul, der bor i ejendommen og har haft sin gang på kontoret siden 1950 erne, da lokalerne var et advokatkontor og hun var ansat der. Astrid hjælper stadig til på kontoret. Næste år fylder hun 80 år. Det tidligere advokatkontor er nu en LLO-afdeling med medlemmer. På trappen ses fra venstre forrest: Conny Birkholm, Anni Thorsen, landsformand Helene Toxværd, Sandra Wøldicke, John Hestehave, Karin Norup, Astrid Juul, Kurt Jeppesen og Claus Højte. arbejde i Birkerød på den måde, at den frivillige bestyrelse laver beslutningerne og at LLOiH laver det professionelle papirarbejde. Bestyrelsen har hjertet på rette sted, men den har også forstået at give slip de rigtige steder. Så er det, at succes avler succes. Conny Birkholm: Arbejdsformen var fremtvunget af situationen, men formen blev ganske rigtigt en succes. Anni Thorsen: Jeg har lige siddet og glædet mig over regnskabet og over, at gælden er ved helt at forsvinde. Ukrudt og vin Den gode kemi på kontoret og de nye tilstande slår igennem helt nede i detaljerne. Gardinerne vaskes og stryges nu regelmæssigt og ukrudtet på fortovet fjernes i takt med, at det viser sig, Lidt luksus er der også plads til i form af småkager til kaffen Dækker seks kommuner LLO Birkerød dækker seks kommuner i Nordsjælland: Allerød, Rudersdal, Furesø, Helsingør, Hørsholm og Fredensborg. Afdelingen overvejer at kalde sig LLO Nordsjælland. Det afspejler bedre bredden og de faktiske forhold, siger formanden. Landsformand Helene Toxværd noterer sig pointet og hun er imponeret over udviklingen i Birkerød. Det bekræfter hende i antagelsen om, at hver gang en glad lejer går ud af døren, så har vi en ny ambassadør for LLO. Den positive spiral kommer også til udtryk ved, at hver gang, vi har været i pressen, så genererer det medlemmer. Det kan man også bruge lokalt. Vi skal fortælle de gode historier og løfte hinanden. Også gerne klappe hinanden lidt på skulderen og sige til os selv, at dette her, det gør vi altså godt!. Tilbud til lejere i Grantoften Et knebent flertal i Kollektivbyen Grantoften i Ballerup har opsagt den fælles aftale med LLO fra 1/ Fra denne dag står lejerne derfor uden LLO s hjælp, hvis de får problemer med deres bolig. Men du kan blive personligt medlem hos os og få hele apparatet i ryggen, hvis det bliver nødvendigt. Vi har et tilbud til dig, hvis du bor i Grantoften. Såfremt du melder dig til inden 1. januar, bliver du medlem på Lejernes LO i Hovedstadens laveste kontingentsats. Den er 440 kr. hvert halve år. Ved at melde dig til nu, sparer du 500 kr. på det første års medlemskab. Ring til os, skriv til os eller mail til os og fortæl, at du bor i Grantoften. Så kan du blive personligt medlem på den laveste kontingentsats fra 1/ Du kan samtidig få svar på alle spørgsmål om medlemskab. Som medlem af LLO har du adgang til rådgivning og sagshjælp om din bolig. Vores telefonrådgivning er åben mandag-torsdag fra Du kan også tale personligt med en rådgiver. Som medlem har du adgang til Medlemsnet på og du kan få rabat i en række butikker. Med et medlemskab støtter du desuden arbejdet for flere rettigheder for alle, som bor til leje. Kollektivbyen Grantoften i Ballerup er Danmarks største almene boligbebyggelse med 1341 lejligheder, beboere, skole, hotel, center og daginstitution. Et knebent flertal har nu opsagt en fælles aftale med LLO. Derfor har vi et tilbud til de enkelte lejere. VI LEJERE 19

20 Magasinpost PMP ID nr LLO hjælper ////// Af Kjeld Hammer Lasse & Mathilde snydt af udlejer Man kender ikke sine medmennesker, før man har lejet et hus af dem, sagde Lasse Helner fra den kendte musik-duo, Lasse & Mathilde, da parret som aftenens overraskelse optrådte til LLO Horsens afdelings jubilæumsfest 28. august. Bemærkningen høstede stort bifald, men bag den ligger en ubehagelig lejersag, som parret havde kørende med deres udlejer i Svendborg. Sagen gjorde dem til medlemmer af LLO Horsens. Den handler om Skovgården, som Lasse & Mathilde lejede i 2008 med forkøbsret. God udgang Konflikten drejer sig både om et utæt tag, utætte og rådne vinduer samt forskellige andre vedligeholdelsesmangler. Endvidere om betalingen for gårdens store varmeforbrug. Men først og fremmest om en investering på minimum kr., som parret foretog i hestebokse og indretningen af et musikrum. Det var aftalt, at vi skulle have de godtgjort af udlejeren, Niels Petterson, men han snød os, fortæller Mathilde Bondo til Vi Lejere. Pengene kom aldrig og kommunikationen har mildt sagt været vanskelig. Nu går sagen til inkasso. Et tilbud fra Lasse & Mathilde om, at de købte Skovgården eller fraflyttede den mod godtgørelse af det, de havde investeret, blev afvist som værende langt fra virkeligheden. De sidste dage af september havde parret fået nok, sagde op og flyttede 1. november. Vi kunne ikke mere. Nu har vi fundet en stabil og troværdig udlejer tæt på Lundeborg, siger Mathilde. Vi trænger til at få en anden og positiv energi ind i vores liv igen. Og så sparer vi minimum kr. pr. måned. Så når det skulle være, så er det en god udgang. Vi er flyttet ind på en anden gammel gård med atmosfære og historie. Det der med gamle gårde og mange kvadratmeter er ligesom gået os i blodet. Tak til LLO Horsens Lasse & Mathilde fik undervejs hjælp i LLO og syntes, de ville Vi er glade for, at vi er medlemmer her, sagde Mathilde Bondo i Horsens. Og Lasse Helner rammede det hele ind: Man kender ikke sine medmennesker, før man har lejet et hus af dem! gøre lidt til gengæld og deltog i hele festen. Vi er glade for, at vi er medlemmer her, sagde Mathilde og Lasse føjede til: Det er godt, at der er nogen, som vil gribe fat om tingene. Så gav de ørehængeren Fyn er fin og sluttede underholdningen med et løfte: Vi kommer gerne om 10 år til næste jubilæum og siger tak for det gode arbejde, I gør. NyT dobbeltalbum I samme uge, som parret optrådte i Horsens, kunne parret fejre deres eget, helt personlige jubilæum. Om mandagen udgav de nemlig et dobbeltalbum med cd og dvd under titlen Alle de bedste, der markerer deres 35-års jubilæum. Se også artiklen side 14 VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation. Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Udkommer fire gange årligt Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN brigadegarden@hotmail.com BEBOERREPRÆSENTATIONEN INDKALDER HERMED TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE NR.: 85/15 Beboermødet afholdes mandag den 23/3 2015 kl. 19.00 På Amager Fælled skole,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 721 Offentligt Talepapir Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere