ØKONOMISKE PRINCIPPER I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISKE PRINCIPPER I"

Transkript

1 ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige goder (sikkerhed, infrastruktur, osv.) Regulering af markedsfejl Fremme af lige muligheder; fremme af lige fordeling Social forsikring (mod arbejdsløshed, sygdom, invalidering, osv.) Paternalisme 1

2 Udvikling i det samlede skattetryk Skattetryk på tværs af 23 OECD lande i år 2003 Pct af BNP Sverige Danma rk Belgie n Finland Fra nkrig Norge Italien Ø strig Luxemborg Island Holland Ungarn Tjekkiet Portuga l G ræ kenland Sto rebritanien Tyskland Spa nien Polen Slova kie t Irland USA Japan 0 2

3 3

4 4

5 Repetition fra Mankiw & Taylor kapitel 6 Konsekvens af afgift på 1 kr./stk. Pris L.V. med skat S Skattekile 5,3 5 4,3 L.V. uden skat D Repetition fra Mankiw & Taylor kapitel 6 En skat/afgift på en økonomisk aktivitet driver en skattekile indimellem hvad køber vil give, og hvad sælger vil sælge for Indførelse af skat/afgift bevirker, at den økonomiske aktivitet falder, sælgere får en lavere pris for varen, mens køberne betaler en højere pris for varen Samme effekt uanset hvem (køber eller sælger) der skal betale skatten Skattebyrden falder mest på den side af markedet, som er mest uelastisk 5

6 Introduktion Hvordan påvirker beskatning gevinsterne ved handel? Hvor store er velfærdsomkostningerne ved beskatning? Er der omkostninger udover hvad det offentlige får ind i indtægter? Hvilke forhold har betydning for størrelsen af omkostningerne ved beskatning? Kapitel 8 kombinerer resultaterne vedrørende skatter fra kapitel 6 med velfærdsteorien gennemgået i kapitel 7 Eksempel: Skat og velfærd Betragt en handel mellem 2 individer. Sælger har én enhed af en vare (fx et TV), som har værdi 4000 kr. for ham. Købers værdi af varen er 6000 kr. Ved handel aftaler de en pris, som lige netop deler den samlede gevinst ligeligt imellem dem. Antag, at handlen er pålagt en skat på 20% som betales ligeligt af køber og sælger. Uden skat Med skat Forbrugeroverskud Producentoverskud Skatteindtægt Aggregeret velfærd 6

7 Eksempel: Skat og velfærd Betragt en handel mellem 2 individer. Sælger har én enhed af en vare (fx et TV), som har værdi 4000 kr. for ham. Købers værdi af varen er 6000 kr. Ved handel aftaler de en pris, som lige netop deler den samlede gevinst ligeligt imellem dem. Antag, at handlen er pålagt en skat på 50% som betales ligeligt af køber og sælger. Uden skat Med skat Forbrugeroverskud Producentoverskud Skatteindtægt Aggregeret velfærd Udregning af skatteindtægter Skatter og afgifter opgøres for det meste i procent af et produkts værdi. Fx forøges prisen på de fleste vare i Danmark med en momssats på 25 procent. Eksempel: 5000 kr. efter skat = 1,25 * 4000 kr. før skat For simpelhedens skyld vil vi her anvende den absolutte værdi, dvs. måle skattens/afgiftens størrelse i kroner: 5000 kr. efter skat = 4000 kr. før skat kr. i afgift 7

8 Velfærdsimplikationer af en skat/afgift Pris L.V. med skat Udbud Skat Pris, køber Pris, uden skat Pris, sælger A B D F C E L.V. uden skat Efterspørgsel Q med Q uden Mængde Velfærdsimplikationer af en skat/afgift Uden skat Med skat Ændring Forbrugeroverskud Producentoverskud Skatteindtægt Aggregeret velfærd 8

9 Velfærdsimplikationer af en skat/afgift Ændring i aggregeret velfærd består af Ændring i forbrugeroverskud Ændring i producentoverskud Ændring i skatteprovenu Tabet for forbrugere og producenter overstiger skatteprovenuet Dette fald i aggregeret velfærd kaldes dødvægtstabet ved beskatning Velfærdsimplikationer af en skat/afgift Pris Dødvægtstab Udbud Pris, køber Skat Pris, uden skat Pris, sælger Efterspørgsel Q med Q uden Mængde 9

10 Velfærdsimplikationer af en skat/afgift Definition: Dødvægtstab Fald i aggregeret velfærd pga. en forvridning Beskatning forhindrer købere og sælgere i at profitere fuldt ud ved handel, hvilket giver et dødvægtstab Dødvægtstabet opstår fordi den handlet mængde falder Mængdefaldet opstår på trods af, at forbrugernes betalingsvillighed er større end producentens omkostninger Skatten driver en kile ind mellem forbrugernes betalingsvillighed og producentens omkostninger Dødvægtstab ved skat/afgift: Betydning af efterspørgselssiden Pris Pris Dødvægtstab Udbud Dødvægtstab Udbud Skat Skat Efterspørgsel Efterspørgsel Mængde Mængde 10

11 Dødvægtstab ved skat/afgift: Betydning af udbudssiden Pris Pris Dødvægtstab Udbud Dødvægtstab Udbud Skat Skat Efterspørgsel Efterspørgsel Mængde Mængde Dødvægtstab ved skat/afgift Størrelsen af dødvægtstabet afhænger af hvor meget mængden falder Dødvægtstabet bliver stort, hvis mængden falder meget Mængdefaldet er stort, hvis efterspørgslen og udbuddet er meget prisfølsomt Dødvægstabet bliver mao. stort, hvis efterspørgslen og udbuddet er relativt elastisk 11

12 Betydning af skattens størrelse Pris Skatteprovenu Udbud Skat Dødvægtstab Efterspørgsel Mængde Betydning af skattens størrelse Pris Skatteprovenu Udbud Dødvægtstab Skat Efterspørgsel Mængde 12

13 Betydning af skattens størrelse Pris Skatteprovenu Udbud Dødvægtstab Skat Efterspørgsel Mængde Betydning af skattens størrelse Dødvægtstab Skatteprovenu Lafferkurve Skattesats Skattesats 13

14 Historien om Lafferkurven Lafferkurve første gang brugt af Jude Wanniski i bogen The Way the World Works (1978). Beskriver et møde mellem en ung Dick Cheney samt Jude Wanniski og Arthur Laffer på en cocktail lounge på Washington Hotel i D.C. i december 1974 Lafferkurve argumentation ofte forbundet med Reagan, som reducerer marginalskatten på de rigeste fra 70 procent til 28 procent Historien om Lafferkurven MEN Lafferkurven er i sig selv ukontroversiel: Sammenhæng beskrevet tilbage i 1844 af Jules Dupuit Arthur Laffer var selv inspireret af John Maynard Keynes Fundamentale argument brugt af John F. Kennedy i forbindelse med hans foreslåede skattelettelser i begyndelsen af 1960'erne (hvor marginalskatten på de højeste indkomster i USA var over 90 procent) 14

15 Betydning af skattens størrelse Dødvægtstab Konklusion: T * Skatteprovenu Betydning af skattens størrelse for dødvægstabet Når skattesatsen øges, så øges dødvægtstabet Dødvægtstabet vokser hurtigt, når skatten øges: Med lineær udbudskurve og efterspørgselskurve er dødvægtstabet givet ved arealet på en trekant (= ½ højde gange grundlinje) En fordobling af skattesatsen vil fordoble både højden og grundlinjen, hvorved arealet af trekanten vokser 4 gange 15

16 Betydning af skattens størrelse for skatteprovenuet Laffer-kurve: Sammenhæng mellem skattesats og skatteprovenu Når skattesatsen øges, påvirkes skatteprovenuet via 2 effekter: En forøget skattesats vil øge skatteprovenuet, hvis skattesatsen initialt er lille Hvis skattesatsen er over et vis niveau, vil en yderligere stigning i skattesatsen mindske skatteprovenuet (og skattelettelser vil øge provenuet) Eksempel: Hvor er toppunktet for Lafferkurven På langt sigt er det rimeligt at antage, at efterspørgselskurven efter arbejdskraft er vandret For en proportional skat på arbejdskraft (dvs. konstant skattesats på arbejdsindkomst) kan man vise, at toppunktet for Laffer-kurven er givet ved skattesatsen: t* = 1/(1+ε) hvor ε er arbejdsudbudselasticiteten mht. timelønnen efter skat Empiriske analyser indikerer, at ε [0.1;0.3] Elasticitet (ε): Toppunkt (t*): 91% 83% 77% 16

17 Debat Hvad siger skattetrykket om størrelsen af forvridningen? Er det muligt at lave skatter som ikke forvrider? I Danmark har vi et progressivt skattesystem. Hvad vil det sige? Hvordan påvirker arbejdsindkomstbeskatningen adfærd? Har progressionen i skattesystemet betydning for størrelsen af forvridningen? 17

18 Skattesystemer Skattebetaling Indkomst før skat Effektiv marginalskat i Danmark 80% 70% 60% 50% P5 P95 40% 30% 20% 10% 0% Percentil i lønindkomstfordelingen 18

19 Gennemsnitlige effektive skattesatser på tværs af percentiler 90% 80% Deltagelsesskat 70% 60% 50% Marginalskat 40% 30% 20% 10% 0% Percentil i lønindkomstfordelingen Skatter påvirker arbejdsindkomst Arbejdsudbudseffekter: arbejdstimer arbejdsmarkedsdeltagelse flid, karrierevalg osv. Andre effekter: lovlig skatteundgåelse (ex. frynsegoder) skatteunddragelse, sort arbejde 19

20 Hvorfor er det normalt mere selvfinansierende at lette skatten i toppen end skatten i bunden? Skat Reform 1 T 1 Reform 2 T 2 T 0 _ Y Y Indkomst Hvorfor er det mere selvfinansierende at lette skatten i toppen end skatten i bunden? Eksempel Betragt individ som tjener kr. og betaler 70% i marginalskat 1. Ekstra skat på 5% af hele indkomsten Skatteindtægter: kr. 2. Ekstra skat på 5% af indkomst over kr. Skatteindtægter: kr. I begge tilfælde stigning i marginalskat på 5% Individ sænker indkomst med kr. Hun taber selv kr. Staten taber kr. 20

21 Fordeling af årlig lønindkomst før skat Procent Årsløn incl. pension (målt i kroner) Hvor er Lafferkurvens toppunkt for Danmark? Skatteindtægter Maksimum?? Marginalskat 21

22 Debat Hvis skat på arbejde er meget forvridende hvorfor flytter man så ikke bare skatten over på forbrug (højere moms)? Hvorfor sænkede Stavad afgiften på cigaretter? Bør Danmark have en lavere moms på fødevarer? Hvordan påvirker skat på arbejdsindkomst incitamentet til uddannelse? 22

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

3 METODE 13 4 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 23 5 DE ØKONOMISKE SKOLER 25

3 METODE 13 4 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 23 5 DE ØKONOMISKE SKOLER 25 1 PROBLEMFELT 3 PROBLEMSTILLING 6 PROBLEMFORMULERING 7 DISKUSSION AF PROBLEMFORMULERINGEN 7 2 VIDENSKABSTEORI 8 VALG AF VIDENSKABSTEORETISK RETNING 8 KRITISK REALISME 8 IMPLEMENTERING AF KRITISK REALISME

Læs mere

Grønne afgifter. 1. Indledning. Resume

Grønne afgifter. 1. Indledning. Resume Grønne afgifter 1. Indledning Igennem de seneste 10-15 år er begreber som grønne afgifter, øko-skatter, økologisk skattereform, dobbeltdividende, omsættelige kvoter, grandfathering, miljøincitamenter,

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat Skatte- og Velfærdskommissionen Skat Baggrundsrapport Marts 2011 BAGGRUNDSNOTAT SKAT Indholdsfortegnelse BAGGRUNDSNOTAT...2 SKAT...2 1. Indledning...5 1.1. Målsætninger i et moderne skattesystem...5 1.1.1.

Læs mere

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV)

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Januar 2008 ISBN: 87-90922-83-2 I. Teoretisk og metodisk gennemgang af StØV-modellen II. Virkninger af personskatter i StØV eksempler/stilleskruer III.

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Kapitel 9: Skatter og Afgifter

Kapitel 9: Skatter og Afgifter Kapitel 9: Skatter og Afgifter 9.1 Indledning Skatternes primære funktion er at finansiere de offentlige udgifter. Skatternes størrelse og systemets indretning afhænger derfor først og fremmest af de politiske

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende :

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende : Afløsningsopgave Økonomi 2003, Cpr. Nr. : 310179-1423 Side 1 af 16 OPGAVE A Prisen på det frie marked (a1): I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd baggrundsnotat

Det handler om velstand og velfærd baggrundsnotat 19. oktober 2012 Det handler om velstand og velfærd baggrundsnotat Produktivitetskommissionen udgav d. 22. oktober 2012 debatpublikationen Det handler om velstand og velfærd. Publikationen indeholder en

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Skaτ April 2003. Skatteministeriet

Skaτ April 2003. Skatteministeriet Skaτ - Forældrekøb - Det norske skattesystem en analyse - Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndigheder - Aktuelle skattepolitiske initiativer April 2003 Skaτ April 2003 Skatteministeriet

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. oktober 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 2/9-09 4 2 Forelæsning

Læs mere

KAPITEL IV OG ADMINISTRATION

KAPITEL IV OG ADMINISTRATION KAPITEL IV SKATTESYSTEMETS OG ADMINISTRATION INDRETNING IV.1 Indledning Effektivt skattesystem vigtigt for velfærdsstat Opdaget skattesnyd for godt 5 mia. kr. Kun opdaget snyd En velfungerende og effektiv

Læs mere