Blad nr Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R."

Transkript

1 Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d Kl Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp, Birthe Dysager, Ebbe Heintze, Kirsten Haystrup, Miriam Østergaard Hejlskov, Grethe Skree, Tage Rasmussen, Anders Grinderslev, Lea Detlevsen Afbud: Tage R. Blad nr. 120 Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig Øvrige oplysninger / Afbud Martin G. Jensen deltager under pkt. 1 Deltagere Dagsorden 0. Indledning v. Ebbe 1. Kommunikationsstrategi 2. Økonomi a. Gennemgang af godkendt regnskab for 2014 b. Udestående økonomiske punkter c. Kvartalsrapport pr 30. marts 2015 kommer udskydes til næste møde 3. Valg af ny præst 4. Diverse information a. Generel information b. Nyt fra koordinations- og inspirationsmødet c. Nyt fra medarbejderrepræsentanten d. Nyt fra udvalg i øvrigt e. Information vedr. barselsafvikling m.v. 5. Eventuelt 1 Kommunikationsstrategi Sven Kom Vi har inviteret Sanne og Martin (studentermedhjælp) til en drøftelse. Forberedende spørgsmål til MR: I forhold til vores visioner og mål hvor er det så vi særligt skal have fokus på kommunikation? Hvad er det, vi ønsker at kommunikere? Hvem ønsker vi at nå med vores kommunikation? Gennem hvilke midler/medier skal vi kommunikere ovenstående? Konkret skal vi forholde os til, om vi fortsat vil bruge ca. kr på an-

2 Ref. nonce i Ugeavisen. Ligeledes skal vi forholde os til en mulig udgift på en ny hjemmeside på ca. kr moms (se nedenfor) Punktet blev drøftet. PR-udvalget (Anders, Birgitte, Sanne, Sven) arbejder videre med de input, der kom frem under mødet, og udvalget kommer med et oplæg til menighedsrådet. PR-udvalget kunne her ud over også være et par personer fra menigheden. Sven spørger et par stykker. Rådet ønsker ikke at fortsætte den nuværende ordning med Ugeavisen, idet rådet ikke vil være bundet for mere end et år. Ugeavisen ønsker en binding på 1½ år. PR-udvalget 2 Økonomi Claus, Grethe a) Gennemgang af godkendt regnskab for 2014 b) Udestående økonomiske punkter Overskud på drift 2013: MR fik af PU OK til anvendelse af overskud fra 2013 på 126,000 dkk som nedenfor anført (jf. ref. fra MR møde d. 30/9, blad 115 pkt. 5c) Men status er: Automatisk åben/lukkefunktion på kirkedør kr Ikke muligt at realisere 2 nye computere kr Anvendt infoskærme til menighedshuset kr Kommer til at indgå i den samlede anlægsramme som skærmløsningen for Kirken Lette borde til menighedshuset kr Ikke realiseret Vaskemaskine og tørretumbler +install. kr Under udførsel Dette giver os ca i endnu ikke anbragte overskudsmidler for Det har vist sig, at en tilfredsstillende løsning på lette borde til menighedshuset, vil blive betydeligt dyrere en de 35,000 dkk som først antaget. FU indstiller til MR, at vi ansøger PU om tilladelse til at anvende de

3 kr. i resterende overskud til indkøb af nye og lettere borde Overskud på drift 2014 Som det fremgår af regnskabet for 2014 har vi et overskud på driften på dkk FU indstiller til MR at vi ansøger PU om tilladelse til bruge ca ,000 dkk på en ny og bedre hjemmeside Andre forslag modtages gerne (En del af dette overskud kommer vi sandsynligvis til at bruge på merudgift til løn i 2015, da vi pt har en medarbejder på barsel og vikaren har højere anciennitet) Status på anlæg Vi har p.t kr. i endnu ikke anbragte anlægsmidler. Dertil kommer en bevilling på kr. til skærme i En fremtidssikret og anvendelig skærmløsning til kirken løber sandsynligvis op i ca. 350,000 kr. (der mangler en del beregninger endnu) hvilket er kr. mere end først antaget. FU indstiller til MR at vi ansøger PU om tilladelse til at bruge: Facadebelysning: ca. 140,000 kr. (en formalitet, da belysningen teknisk set er en del af pladsrenovering) Skærme: Dækning af meromkostninger til skærme i størrelsesorden ca afhængig af de endelige håndværker tilbud. Forslag til anlægsbevillinger for budget 2016 modtages gerne. Der har været nævnt nye ben til stole i menighedshuset. c) Kvartalsrapport for 1. kvartal Udskydes til næste gang Ref. a. Regnskab 2014 er godkendt og er indsendt til Provstiet. b. FU s indstilling omkring køb af nye borde godkendes. FU s indstilling omkring køb af ny hjemmeside godkendes incl. kalenderfunktion, som er mobilvenlig.

4 Desuden skal menighedshuset stole renoveres ( benene er skæve ) Der ønskes ligeledes indkøbt et cembalo kr Disse to ønsker kan enten tages fra overskuddet 2014 eller komme med i budgetønsket til Skrivelse til PU udfærdiges. Status på anlæg FU s indstilling mht. projektet med skærme i kirken godkendes. 3 Valg af ny præst Sven Vi vil tage fat på de indledende drøftelser i forhold til valg af ny præst. Vi skal have lavet en beskrivelse af, hvordan vi som sogn vil beskrive os selv. Overvej derfor nogle centrale formuleringer, som du ville bruge, hvis du skulle beskrive sognet. Vi skal have sat ord på, hvad vi særligt vil efterspørge hos vores nye præst. Medbring gerne nogle konkrete ønsker, der skal indgå i vores opslag. Vi prøver også at tegne en profil af vores nye præst. Gå ind på vedhæftede dokument og udfyld hver især, hvordan I tænker vores præst skal være. Følg anvisningen. På et ekstraordinært MR møde den 16. april deltager biskoppen og tager en drøftelse med os. Ref. Anders vil finde et par eksempler på jobannoncer blot til orientering. En beskrivelse af os som kirke blev udfærdiget. En skrivelse som Sven færdigarbejder, og sender til biskoppen. AG 4 Ansøgning fra Church of Love Sven Vedr. Økonomisk støtte til missionskonference 2015 Missionsbevægelsen Church of Love er nu siden den. 15. oktober 2014 anerkendt som Danmarks første migrant-valgmenighed, der fortsat arbejder med mission blandt muslimer. Vi arbejder på tværs af hele det kirkelige landskab, og særligt med alle de kirkelige organisationer, der er interesseret i denne form for mission. Vi er også med i flere internationale sammenhænge, hvor vi skaber kontakter til andre kirker med samme vision. Valgmenigheden Church of Love har lokale menigheder flere steder i landet (København, Odense, Århus) og husmenigheder i flere byer. Disse menigheder - og en lang række interesserede fra hele landet - samles på den første lørdag i måneden i Odense, hvor vi holder "Stor Lørdag" - et arrangement og fælles gudstjeneste, som er åbent for alle interesserede, og hvor også en lang

5 række etniske danskere deltager fast og arbejder til gavn for missionen. Missionen blandt muslimer bliver vigtigere dag for dag - og det er et område, hvor der sker rigtig meget positivt. Der er dog en række områder, hvor arbejdet for os er meget op af bakke, særligt det økonomiske område, da valgmenigheden Church of Love i et og alt afhænger af frivillige bidrag. Der er en lang række frivillige medarbejdere i valgmenigheden Church of Love, som arbejder efter frivillighedens og tjenestens princip. Kirken og medarbejderne arbejder meget målrettet med at oplyse og formidle evangeliet og de kristne værdier til bl.a. vores nye medborgere, nydanskerne. Derfor går alle midler, der kommer ind, direkte til arbejdet med og for mission og forkyndelsen af evangeliet purt og rent. Et af de områder, vi fokuserer meget på, er vores årlige sommerstævne - Mohabats Mission Konference (MMC) - som har fundet sted siden Det er et ugelangt stævne med undervisning og socialt samvær, som i år holdes på Skamlingsbanke Efterskole i Sjølund (uge 27). Der kommer normalt omkring deltagere, både voksne og børn, og det er både kristne, konvertitter og muslimer, der ønsker at lære mere om kristendommen. MMC er et vigtigt tiltag for de muslimer, der allerede er konverteret, da det jo ikke er nogen hemmelighed, at konvertering ofte har konsekvenser for deres tilknytning til familie og venner. Derfor er et nyt, solidt netværk af umådelig betydning for dem. Det har også stor betydning for de "nye" muslimer, der på den måde kan lære om kristendommen - både i teori og praksis, når de deltager i et sådant kristent stævne. MMC er et af de kristne arrangementer, der giver os flest nye kontakter i det muslimske miljø. Det er også et forum for integration, da stævnedeltagerne er både nye og "gamle" danskere. Vi vil derfor anmode om, at I overvejer at støtte dette stævne økonomisk, så vi atter en gang kan holde evangeliets fane op. Vores budget for dette års stævne ser således ud, idet vi fortsat har den udfordring, at kun få (ca. 30 %) af deltagerne har økonomi nok til at kunne støtte konferencen med egenbetaling (se venligst den vedhæftede opgørelsen fra sidste år). Husleje + kopiering/telefon/internet kr. Kost og forplejning (ca. 180 pers.) kr. Busser, rejse, honorar kr. Diverse (Tryk, kopi, EDB og teknik) kr i alt kr. Vi håber meget på, at rådet vil se venligst på vores ansøgning, hvor vi gerne vil søge kr. til dette vigtige kernearbejde i kirkens missionsbefaling. Vi ser meget frem til at høre fra jer igen. I kan naturligvis se yderligere oplysninger om valgmenigheden Church of Love på vores hjemmeside: - ligesom den undertegnede naturligvis står til rådighed, hvis der er noget, jeg kan gøre i denne anledning.

6 FU indstiller, at MR yder kr i tilskud. Ligeledes anbefales, at COL får lov til at stå for en kirkefrokost. Her betaler MR de indkøbte varer og COL får lov til at få en kollekt i forbindelse med kirkefrokosten. Ref. FU s indstilling godkendes. Det kunne evt. være kirkefrokosten i maj mdr. CD 5 Diverse information (I, D, B) Sven Generel information Nyt fra koordinations- og inspirationsmødet (intet møde siden sidst) Nyt fra medarbejderrepræsentanten Nyt fra udvalg i øvrigt Information vedr. barselsafvikling m.v. (Martin) Ref. Familieudvalget mødes i morgen d Martin: Susanne starter igen d Dog skal der afvikles ferie også. Mettea har den sidste gudstj. d Ebbe har deltaget ved Repræsentantskabsmøde for det Tværkulturelle samarbejde. Topp orienterede kort om projektet med skærmenes installation i kirken. Han er i færd med at indhente diverse tilbud, som sammen med en beskrivelse skal indsendes til Stiftsøvrigheden. Vi kan forvente, at vi har diverse priser i næste uge. (Murer, tømrer, elektriker mv ) 6 Eventuelt Kom Festivalen Karrusel Sven skal mødes med dem på tirsdag. Anders vil fremover Sven /AG have den videre dialog med dem hvis der er et behov for det. Ref. Næste mhr-møde d Underskrifter:

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere