DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN"

Transkript

1 DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN

2 INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER S OPLEVELSE AF DISTORTION S ET DIGITALT INDBLIK S PERSPEKTIVER & ANBEFALINGER S KENDSKAB & DELTAGELSE S TURISTØKONOMISK EFFEKT S SEGMENTER & PROFILER S DISTORTIONS FESTER S APPENDIKS METODE, DATA & FORBEHOLD S ØRESUNDSPERSPEKTIVER S GADEARMBÅND & TURPAS S. 69 2

3 DISTORTION OM DISTORTION Distortion er en event, der hvert år fejrer København, bylivet og den moderne festkultur. Festivalen inkluderer massive gadefester i Københavns bydele, pop-up fester i regionen og club-fester på diverse lokationer i København. Distortion blev grundlagt i 1998 af Thomas Fleurquin og tog i 2008 for alvor til med etableringen af eget sekretariat Nus/Nus ApS, egne lokaler mv. I dag består eventen af mere end 160 scener og mere end 160 forskellige værter for de mange fester under Distortion, der foregår både dag og nat i fem dage. Distortion er en fest for alle, der ønsker at fejre byen og festkulturen. Til trods for at eventen i udgangspunktet blev portrætteret som en fest for de få trendy storbyfolk, der begik sig i det eksperimenterende Københavnske natteliv, beskriver eventen sig selv som en fest for folket og med et ønske om at være mainstream. Dette kommer bl.a. til udtryk ved festivalens holdning om ikke at levere nogle former for VIP fordele og et ønske om, at alle skal slippe kontrollen og feste sammen. DISTORTION 2013 Distortion blev i 2013 struktureret således, at de gratis gadefester blev afholdt på henholdsvis Nørrebro, Vesterbro og som noget nyt på Refshaleøen. Herudover afholdt Distortion hver aften en officiel Distortion nattefest (betalingsfest) på udvalgte lokationer og til sidst den store afsluttende Final Party, der ligeledes blev afholdt på Refshaleøen. Endvidere har Distortion i 2013 afholdt events udenfor Region Hovedstaden, bl.a. i Malmö, hvor de med støtte fra Oresund Event Center afholdt et Pre-Party den 3. maj 2013, der ligeledes bestod af en gratis gadefest samt en nattefest med entrebetaling. Distortion nåede i 2013 et nyt maksimum med ca deltagere til gadefesterne på Nørrebro, Vesterbro og Refshaleøen. Opbakningen til de gratis gadefester og festivalen har således været enorm i henhold til deltagelse. Til gengæld har det været sværere for festivalen at opnå den ønskede økonomiske støtte fra deltagerne til eventen via salg af gadearmbåndet, som kan købes for netop at støtte eventens gadefester. I 2013 solgte Distortion således lidt mere end halvdelen af de gadearmbånd, de havde håbet på at sælge. 3

4 INTRODUKTION TIL ANALYSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED ANALYSEN Dataindsamling og analyse er gennemført og udarbejdet af Wonderful Copenhagens afdeling for udvikling og strategi af advisor Mille Marcussen for og i samarbejde med Oresund Event Center og Distortion. Analysen er gennemført med støtte fra EU s Interreg IVA ÖKS-program. Et af de primære formål med analysen har således været at afdække potentialet for at udvide Distortion i et øresundsregionalt perspektiv. Dette både i henhold til at tiltrække flere svenske deltagere til København under Distortion, samt at undersøge potentialet for at udvide festivalen til den svenske side af sundet, sidstnævnte også med henblik på at skabe større synergi mellem den svenske og danske side af sundet med udgangspunkt i events. For at opnå dette har analysen endvidere til formål at afdække eventen på andre parametre såsom kendskab, deltagelse, oplevelse, adfærd mv. for at opnå et helhedsbillede af eventen fra et klassisk eventanalytisk perspektiv. Dette, da et grundlæggende indblik og forståelse for eventen er afgørende for et udviklingsarbejde med eventen. ANALYSENS OPBYGNING Analysen er opbygget således, at den første del af analysen er opsamlende på hele analysen og indeholder således hovedkonklusioner, perspektiver og anbefalinger til analysen. Hernæst præsenteres de forskellige segmenter og profiler, der gennemgående arbejdes med i analysen. I kapitlet Øresundsperspektiver fremstilles de resultater og perspektiver af analysen, der handler om eventens reach-out til andre områder end København, i dette tilfælde eventen i Malmö samt mere generelle perspektiver på muligheder for at lave spin-off på Distortion. Efter dette kapitel fremstilles den del af analysen, der udelukkende bygger på Distortion i København og søger at belyse Distortion som en Københavnerevent. Denne del strækker sig over fire kapitler. Derpå følger et kapitel, der belyser nogle deltageres digitale adfærd og brug i forbindelse med eventen. Herefter kommer kapitlet Turistøkonomisk effekt, der estimerer eventens turistøkonomiske betydning samt beskriver afledte effekter i form af beskæftigelse, skatteprovenu og værditilvækst. Afslutningsvis er et appendiks, der beskriver de forskellige metoder, som er anvendt til dataindsamling, hvordan data er gengivet i analysen samt analysens begrænsninger og forbehold. 4

5 DATAGRUNDLAG PRIMÆR DATAGRUNDLAG FOR ANALYSEN Den primære datakilde udgøres af data indsamlet under Distortion i København: DISTORTION KØBENHAVN Indsamling af data til alle gadefester og Distortions egne betalingsfester Survey udsendt til 3439 deltagere hvoraf 1065 har gennemført (besvarelsesprocent på 31%) 36 kvalitative on-spot interviews med deltagere YDERLIGERE DATAKILDER Der er yderligere foretaget to undersøgelser i forbindelse med Distortion: PRE-PARTY MALMÖ En mindre undersøgelse baseret på Distortions Pre-Party i Malmö. Data fra denne undersøgelse anvendes kun i afsnittet Pre-Party i Malmö samt i hovedkonklusionerne Pre-Party i Malmö : Survey udsendt til 93 deltagere, hvoraf 31 har svaret (besvarelsesprocent på 33%) 4 kvalitative on-spot interviews med deltagere Indsamling af data fra deltagere til både gadefesten og betalingsfesten DIGITALE DISTORTION LOGBØGER I afsnittet Et digitalt indblik er data baseret på personlige digitale Distortion logbøger, udarbejdet af deltagere til Distortion: 4 personers personlige digitale Distortion logbog 5

6 HOVEDKONKLUSIONER DISTORTION EVENTANALYSE

7 HOVEDKONKLUSIONER DEMOGRAFISK PROFIL PÅ DELTAGERNE Undersøgelsen viser en lille overvægt af kvinder blandt respondenterne, 56% er kvinder og 44% er mænd. Generelt er respondenterne i undersøgelsen forholdsvis unge. 86% er således mellem 16 og 30 år og den primære målgruppe, hvor 40% af respondenterne placerer sig, er mellem 21 og 25 år. Kun 4% af respondenterne i undersøgelsen har deltaget i Distortion med børn. I henhold til den geografiske fordeling af deltagerne er 79% lokale deltagere (bosiddende i Storkøbenhavn), 14% er danske turister og 7% er udenlandske turister. DELTAGELSES-SEGMENTERING Ud fra analysens resultater er der udviklet tre segmenter baseret på, hvilken type fester man som deltager har medvirket i under Distortion. Disse er fremstillet gennemgående i analysen og adskiller sig signifikant på adskillige parametre i henhold til deres måde at deltage og opleve Distortion på. De giver således et grundlag for at forstå forskellige (ideal)typer af deltagere til eventen. Segmenterne er nærmere uddybet og opsummeret på side 19 og 20. Free Riders (57%): Har kun deltaget i gratisfester. Oplever i høj grad Distortion som en folkefest. 19% har købt gadearmbånd. Er dem, der er glade for gratis-konceptet deltager kun i gratisfester, køber i mindst grad deres øl i Distortion barer, køber ikke turpas og ligger middel iht. at købe gadearmbånd til trods for, at de kun deltager i gratisfester. Er mindst tilbøjelig til at flytte sig pga. Distortion, dvs. at følge med Distortion til en anden by end København som fx Malmö. Supporters (37%): Har deltaget i både betalingsfester og gratisfester. Har i højere grad end de to andre grupper et indgående kendskab til programmet og søger kendskab fra flere kilder. Er i højere grad end de andre grupper stolte af at være en del af Distortion og er også mest tilfredse med Distortion generelt. 32% har købt gadearmbånd. Positivt stemte for at flytte sig fra København pga. Distortion og events generelt. Outsiders (6%): Har kun deltaget i betalingsfester Oplever i højere grad end de andre, at Distortion rammer en niche, som de ser sig selv som en del af og, at Distortion kun bør være for nichen. De oplever endvidere i mindst grad Distortion som en folkefest. Kommer også i høj grad for at opsøge og opleve musik og er den gruppe, der i højst grad oplever, at programmet ved Distortion er af høj kvalitet. 8% har købt gadearmbånd. De er sammen med Supporterne mere positivt stemte for at flytte sig fra København pga. Distortion og events generelt. 7

8 HOVEDKONKLUSIONER DISTORTION I MALMÖ (Baseret på data fra Pre-Party i Malmö) Deltagerne i Malmö deltager i høj grad i Distortion for at feste og have det sjovt og for at opleve og opsøge musik. Musikken er mere afgørende for deltagelse I Malmö end i København. Respondenterne var generelt tilfredse med både Gade- og Nattefesten til Distortion i Malmö og beskriver festerne til Distortion som værende hyggelige, festlige, sociale/inkluderende og trygge. Respondenterne fra Malmö oplever, at eventen var kulturel og nyskabende. Disse udsagn vælges i højere grad end i undersøgelsen fra København. Dette skyldes højst sandsynligt, at Distortion er noget nyt og anderledes og en anden kultur end normalen i Sverige, hvor man ikke fester og drikker i det offentlige rum på samme måde som i Danmark. Hvor man i Danmark ofte forbinder den type kultur med noget meget folkeligt og en vant måde at være sammen på, er det i Sverige en anden kultur end man er vant til. DISTORTION & ØRESUND De svanske deltagere fra Distortion i København kan i højere grad end de danske forestille sig at krydse Øresund for at deltage i events og kan ligeledes i højere grad end danskerne forestille sig at krydse Øresund for at deltage i en Distortion-lignende event. Svenskerne kan i højere grad end danskerne forestille sig at krydse Øresund og rejse for at deltage i Distortion et andet sted end København. Svenskerne er ligeledes mere overbeviste end danskerne om, at det er en god idé, at Distortion også foregår i andre byer end København. DELTAGERNES OPLEVELSE AF DISTORTION Langt de fleste deltagere til Distortion oplever eventen som festlig og som en event, der er folkelig og skaber fællesskab. Endvidere oplever mange Distortion som en event, der fostrer en særlig kultur og en foranderlig event, der altid fornyer sig selv. Distortion frembringer en særlig følelse af stolthed hos deltagerne. Denne stolthed bunder bl.a. i, at mange tager ejerskab i Distortion og føler et medansvar for den gode fest. Man kommer ikke som tilskuer, men for at tage del i eventen og være med til at skabe den gode stemning. Distortion er noget særligt, fordi det er byen, der udgør rammen om eventen. Gadefesterne er ikke afgrænsede eller indhegnede, men finder sted midt i byen, hvor mange deltagere bor og lever til hverdag. Det giver deltagerne en særlig følelse, når byens rum ændres og fyldes ud med noget meget anderledes end det daglige. Distortion er for mange deltagere lig en følelse af frihed. Der er plads til alle under Distortion, og man kan bryde ud af de vante dagligdags rammer. Distortion er overskud og tolerance. Deltagerne oplever, at Distortion skaber fællesskab og, at Distortion er en event, hvor folk udviser stor tolerance og rummelighed over for hinanden. 8

9 HOVEDKONKLUSIONER KENDSKAB OG DELTAGELSE I DISTORTION Respondenterne har størst overordnet kendskab via tidligere deltagelse og anbefalinger. Endvidere har respondenterne et stort overordnet kendskab via Facebook og sociale medier sammenlignet med andre events. Generelt har respondenterne mindre kendskab til Distortions program og begivenheder. Mangel på tid er det, der i højest grad begrænser respondenterne i at deltage mere i Distortion. 19% oplever dog, at intet begrænser deres deltagelse. Uoverskuelighed i henhold til begivenheder og program opleves som en væsentlig barriere men man oplever ikke, at eventen er uorganiseret. 81% af respondenter angiver, at Distortion er en event, de gerne vil anbefale andre at deltage i og 86%, at de vil deltage i Distortion igen næste år. 76% af respondenterne har deltaget flere gange i Distortion. Næsten alle respondenter i undersøgelsen (95%) angiver, at de deltager i Distortion for at feste og have det sjovt. Endvidere deltager man for at opleve og tage del i stemningen (86%), at opleve København på en anderledes måde (82%) og være sammen med venner (80%). DISTORTIONS FESTER Langt de fleste respondenter (92%) har deltaget i en eller flere af Distortions gratisfester. Generelt er respondenterne mest tilfredse med gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro. Havnefesten opnår lavere grad af tilfredshed end gadefesterne i brokvartererne. Respondenterne oplever gadefesterne i brokvartererne som festlige, hyggelige, sociale/inkluderende og tætpakkede. Respondenterne oplever også havnefesten som festlig, hyggelig, socialt/inkluderende og tætpakket, dog i mindre grad end festerne i brokvartererne. Endvidere opleves havnefesten også som kaotisk. Ifølge de kvalitative interviews opleves Havnefesten mere som en festival i traditionel forstand end gadefesterne og opleves derfor som noget meget anderledes end gadefesterne. Knap halvdelen af respondenterne (42%) har deltaget i en eller flere betalingsfester under Distortion. Ud af Distortions fire betalingsfester har flest deltaget i Final Party (31%). Final Party er ligeledes den betalingsfest, respondenterne generelt er mest tilfredse med. 9

10 HOVEDKONKLUSIONER GADEARMBÅND OG TURPAS Man køber primært både gadearmbånd og turpas for at støtte op om Distortion. Yderligere motiv for at købe gadearmbånd er at sikre gadefesterne i Flest køber gadearmbånd i billetvogne og i Distortions barer under eventen Forglemmelse og mangel på deltagelse er de primære grunde til ikke at købe gadearmbåndet endvidere mangler mange information om hvad pengene går til samt synlighed iht., hvor det kan købes under eventen. ET DIGITALT DISTORTION De fire digitale brugere anvender forholdsvis få digitale platforme i forbindelse med Distortion, men bruger dem til gengæld til mange forskellige formål både før, under og efter eventen. De digitale platforme er et vigtigt værktøj for brugerne i forbindelse med eventen. TURISTØKONOMISK EFFEKT AF DISTORTION I forbindelse med Distortion estimeres det, at der på baggrund af danske og udenlandske turister, der kommer til København helt eller delvist pga. eventen skabes: En turistøkonomisk omsætning på i alt ca. 35,3 mio. kr. Afledte skatteprovenuer på ca. 12 mio. kr. NB! Der er i henhold til dette estimat, forbehold og usikkerheder, der er væsentlige at fremhæve, såfremt man ønsker at anvende disse data. Disse usikkerheder er uddybet i afsnittet Turistøkonomisk effekt og i analysens Appendiks og bør tages i betragtning ved anvendelsen af disse data. Når der er lavet en turistøkonomisk effektberegning på eventen skyldes det, at resultaterne udgør et pejlemærke for eventens omfang og økonomiske betydning, hvilket er væsentligt, når man søger at afdække både kvantitative og kvalitative effekter af Distortion, og er således også vigtigt for det videre arbejde med Distortion. 10

11 PERSPEKTIVER & ANBEFALINGER DISTORTION EVENTANALYSE

12 PERSPEKTIVER IDENTIFIKATION MED DISTORTION Distortion er en event, der indeholder mange forskellige elementer og antager mange forskellige former. Distortion er gadefester, havnefest, pop-up fester, betalingsfester, koncerter, festen i festen og meget andet. Formen eller formerne på eventen afspejler og muliggør ligeledes mange forskellige indgangsvinkler til at deltage i Distortion og også forskellige opfattelser af, hvad Distortion er og betyder for deltagerne. Når man søger at sige noget generelt om eventen fra deltagernes perspektiv den røde tråd, er det tydeligt, at gadefesterne er meget afgørende for en overvejende del af deltagerne, og er dét mange identificerer Distortion med. Endvidere forbinder mange Distortion (og især gadefesterne), med København og en følelse af stolthed, ejeskab, frihed, frivillighed og tolerance. Der er ikke noget, der som sådan er regelret, og man kan deltage lige præcis på den måde og i det gear, der passer til én. For mange kan denne følelse desværre ikke helt genskabes på Refshaleøen, da festen bliver sat i bås den bliver fysisk indrammet på en måde, som den ikke er til gadefesterne og bliver flyttet væk fra byen - der hvor man lever og har sit daglige liv, hvilket netop gør gadefesterne til noget unikt. Det føles mere som en regulær festival. Dette behøver ikke nødvendigvist være negativt, men det er noget andet det er ikke en gadefest og det mange identificerer Distortion med. Distortions største målgruppe kommer for gadefesterne og oplever Distortion som en folkefest og en gadefest. STØTTE TIL DISTORTION Som analysen viser, føler mange deltagere et vist ejeskab i eventen bl.a. fordi det foregår lige der, hvor man bor og fordi man føler et vist medansvar for at skabe den gode fest man kommer for at deltage (på egne præmisser) og ikke for bare at være tilskuer. Dette er også et medansvar man fra Distortions side har givet fra sig i og med, at eventen i høj grad er baseret på frivillighed og initiativ fra alle dem, der har lyst til at tage del i eventen på den ene eller anden måde. Dette er et perspektiv, der er vigtigt at tage med sig, når og hvis man ønsker deltagernes økonomiske støtte til eventen at en central del af det at deltage i Distortion er baseret på følelsen af frihed, frivillighed og at alle har mulighed for at deltage på egne præmisser, både økonomisk og personligt. EFFEKTER AF DISTORTION Der er generelt meget få negative udtalelser og holdninger at spore fra deltagernes side om Distortion. Dette er højst sandsynligt fordi alle kan finde en indgangsvinkel til eventen langt de fleste har en mening om, hvad Distortion er og bør være, men generelt afspejler analysen, at Distortion er en event, der udløser en masse positive holdninger fra deltagernes side. Distortion afleder således rigtig mange positive effekter både af kvalitativ, men også af kvantitativ karakter i form af en væsentlig turistøkonomisk effekt (35,3 mio. kr.). Når alle disse effekter ses i en sammenhæng, er der således ikke tvivl om, at Distortion har en væsentlig positiv indvirkning på København, de folk, der bor her, folk udefra og på billedet af København både indad og udad til. 12

13 ANBEFALINGER På baggrund af de før beskrevne perspektiver omkring eventen er følgende anbefalinger udarbejdet: IDENTIFIKATION MED DISTORTION Deltagerne til Distortion har en kærlighed til gadefesterne, som for mange gør Distortion til noget unikt, og det man i høj grad identificerer Distortion med. Spørgsmålet er, om identiteten udefra matcher det man fra organisationens side ønsker, at eventen er og skal være? Distortion vil for mange ikke være Distortion, hvis gadefesterne ikke er omdrejningspunktet for eventen, og for mange rykker det lidt ved identiteten, når man fx flytter en væsentlig del af festen ud på Refshaleøen. Som en deltager i analysen siger, må det helst gerne være mere en gadefest end en festival. Det anbefales derfor, at man fra organisationens side bibeholder gadefesterne som et fyrtårn og er tydelig i kommunikationen omkring gadefesterne som den blivende kerne i Distortion. Sådanne udmeldinger kan, som analysen viser, opleves meget modsatrettet de principper om frivillighed og alle kan være med, som man ellers oplever, at Distortion bygger på. Ét er at spørge om hjælp, hvilket mange giver udtryk for, at de gerne vil på egne præmisser, men det opleves ikke nødvendigvis positivt, når ansvarsfølelsen omkring økonomiske bekymringer lægges ud på deltagerne. Deltagerne foreslår selv følgende i henhold til muligheder for at støtte: Mange køber gadearmbåndet spontant under festen, og flere nævner, at de ville købe det, hvis de i højere grad aktivt blev opsøgt til gadefesterne omkring det både på gaden samt i ølboderne. Nogle nævner, at det ville være en fordel, hvis det var muligt, at købe et armbånd eller bare donere et beløb over telefonen. Flere vil gerne have mulighed for selv at vælge et beløb, man vil støtte med. STØTTE TIL DISTORTION Frihed og frivillighed er en stor del af konceptet omkring Distortion for mange deltagere, og et koncept som Distortion også selv bygger på. Når man fra Distortions side ønsker støtte i form af bl.a. køb af gadearmbånd er det vigtigt at holde dette in mente. Flere kan godt lide princippet om, at man ikke SKAL betale for at deltage i Distortion, og at man netop kan deltage uanset, hvordan man er stillet økonomisk. Man bør derfor overveje, hvordan man kommunikerer til deltagerne omkring dette. Kommunikationen fra organisationens side kan, som en respondent også skriver, til tider have lidt karakter af en løftet pegefinger at man er dårlig deltager, der vil have i pose og sæk, hvis man ikke køber armbåndet, og at det ligger på deltagernes skuldre, hvorvidt gadefesterne kan blive eller ej. EFFEKTER AF DISTORTION Som tidligere beskrevet afledes mange positive effekter af Distortion både kvalitative samt kvantitative. Mange af disse er dokumenteret og beskrevet i denne analyse og kan og bør således bruges aktivt i udviklingen af eventen og kommunikationen omkring eventen. Der har generelt været meget fokus på omkostningerne ved at afholde Distortion (både kvantitative og kvalitative). Dette gør det således muligt at bringe noget nyt til bordet i diskussionen omkring positive og negative effekter af Distortion. 13

14 ØRESUNDSPERSPEKTIVER EN ANDERLEDES KULTUR Distortion opleves i Malmö som noget anderledes og nyskabende. Dette skyldes højst sandsynligt, at det netop er en anden kultur og en anden type event, end man normalt ser i Sverige, hvor man ikke drikker og fester i det offentlige rum på samme måde som i Danmark. Hvor man i Danmark ofte forbinder den type kultur som Distortion bibringer med noget meget folkeligt, er det i Sverige en anden kultur, end man er vant til. Distortion bibringer således noget nyt til festivalscenen i Malmö. MUSIKKEN ER VIGTIG En stor andel af respondenterne fra Malmö deltager for at opleve og opsøge musik. Dette er en lidt anderledes fordeling end ved besvarelserne fra Distortion i København. Musikken er således langt mere afgørende for deltagelsen i Malmö end i København, hvilket også fremgår af de kvalitative interviews fra Malmö. Endvidere viser det sig, at segmenterne Supporters og Outsidere i højere grad end Free Riders er villige til at flytte sig pga. Distortion. Kigger man på disse segmenters præferencer deltager de generelt også i højere grad end Supporterne for at opsøge og opleve musik til Distortion. SVENSKE DISTORTION-DELTAGERE En overvejende del af respondenterne både danske og især svenske - svarer, at events er noget, de gerne vil rejse efter. Som andre analyser også viser, er især svenskerne meget villige til at krydse Øresund for at deltage i events. I henhold til denne analyse er Distortion en event, som man har en meget positiv oplevelse af og gerne vil deltage i. En overvejende del af deltagerne fra undersøgelsen af Distortion i Malmö planlagde at deltage i Distortion i både København og Malmö. Distortion er således en event med stor opbakning og kan derfor meget vel være en event, der vil kunne tiltrække og samle deltagere fra begge sider af sundet. Som en svensk pige udtaler i et interview vil hun elske at Distortion blev en fast del af festival-kalenderen i Malmö for den er bare ikke som de andre festivaler. 14

15 REACH-OUT ANBEFALINGER Såfremt Distortion ønsker at lave Spin-off og Reach-Out på eventen anbefales følgende i henhold til ovenstående perspektiver: MUSIKKEN ER VIGTIG Musikken er vigtig for de deltagere, der har deltaget i Distortion i Malmö, ligesom den er vigtig for de segmenter, der i højest grad er villige til at flytte sig pga. Distortion og events generelt (Outsiders og Supporters). Hvis man ønsker at skabe en Distortion-event på den svenske del af sundet, der skal tiltrække både svenske og danske deltagere, anbefales det således, at der i henhold til tiltrækning af deltagere er fokus på musik-nørderne og således lægges stor vægt på indholdet af eventen i form af musikken og programmet. Som beskrevet i perspektiverne er det i høj grad en event, der opleves som noget meget anderledes i Sverige en ny og anderledes kultur end den man normalt oplever i Sverige, og det anbefales derfor, at man sammen med musikken bruger dette som incitament til at tiltrække flere svenske deltagere til Distortion i København. INTERNATIONALISERING AF DISTORTION I henhold til analysen tiltrækker Distortion 7% udenlandske turister til byen, hvilket selvfølgelig har en vis betydning for byen i forhold til omsætning, kendskab mv. Med ovenstående taget i betragtning og de mange yderligere styrker, der er beskrevet ved eventen, er det rimeligt at antage, at eventen har potentiale for at gøre sig endnu mere bemærket i en international kontekst og tiltrække flere internationale gæster. Det anbefales derfor, at man udnytter dette potentiale og i højere grad end tilfældet er nu, satser på en internationalisering af eventen. SVENSKE DISTORTION-DELTAGERE De svenske deltagere er i langt højere grad end de danske villige til at flytte sig pga. Distortion og events generelt. Ser man på Skåne-borgere generelt i forhold til de svenske Distortion deltagere, er sidstnævnte i højere grad villige til at flytte sig over sundet pga. events, hvilket giver et godt grundlag for tiltrækning af svenske deltagere til Distortion i København. 15

16 SEGMENTER & PROFILER DISTORTION

17 GENEREL PROFIL PÅ PUBLIKUM EN LILLE OVERVÆGT AF KVINDER Undersøgelsen viser en lille overvægt af kvinder blandt respondenterne, 56% er kvinder og 44% er mænd. En lille overvægt af kvinder er ikke usædvanlig ved denne type kulturelle events. Kvinder er generelt mere aktive kulturbrugere end mænd, og denne forskel viser sig således også i andre tilsvarende analyser. DELTAGERE MED BLANDET UDDANNELSESNIVEAU Som det ses i nedenstående graf er uddannelsesniveauet blandt respondenterne meget blandet og afspejler aldersfordelingen udmærket. 37% har en gymnasial uddannelse, 22% en lang videregående uddannelse og 21% en mellemlang videregående uddannelse. DISTORTION TILTRÆKKER PRIMÆRT UNGE Generelt er respondenterne i undersøgelsen forholdsvist unge. 86% er således mellem 16 og 30 år og den primære målgruppe, hvor 40% af respondenterne placerer sig, er mellem 21 og 25 år. Kun 13% er 31 år eller derover, og ingen er under 16 år og over 50 år år år år år år år år 1% 1% 4% 7% 21% 26% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gymnasial Lang videregående Mellemlang videregående Grundskole Kort videregående Andet 2% 6% MEGET FÅ DELTAGER MED BØRN 8% 22% 21% 37% 0% 10% 20% 30% 40% Kun 4% af respondenterne i undersøgelsen har deltaget i Distortion med børn, hvilket tyder på, at Distortion ikke opfattes som en event, der er i særlig høj grad er henvendt mod børn. Endvidere viser det sig, at de børn, der er med, er forholdsvist unge. 40% er under 3 år og 47% er 4-7 år. 17

18 GEOGRAFISK SEGMENTERING GÆSTERNES GEOGRAFISKE BOSTED OG STATSBORGERSKAB 93% af respondenterne er bosat i Danmark og 87% har statsborgerskab i Danmark. Dvs. at 6% bor i Danmark, men har andet statsborgerskab. Under 1% af respondenterne er udvekslingsstuderende. 7% af respondenterne er således bosat udenfor Danmark. Heraf er 3% bosat i Sverige, 1% i Norge, 1% i Tyskland og 2% fra andre lande 1. I undersøgelsen segmenteres deltagerne fra Distortion i tre forskellige geografiske grupper med udgangspunkt i bosted. Dette da denne inddeling er den mest hensigtsmæssige fra et turistøkonomisk perspektiv. Lokale deltagere Lokale deltagere (79%): Denne gruppe er defineret ved at være bosiddende i Storkøbenhavn, som er defineret ved to landsdele ifølge Danmarks Statistik Københavns by og Københavns omegn (se kortet til venstre). Danske turister (14%): Denne gruppe tæller indbyggere i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Bornholm og Nordsjælland minus Københavns by og omegn. Udenlandske turister (7%): Denne gruppe tæller alle de udenlandske gæster til Distortion. 1 Bl.a. Australien, Belgien, Canada, Tjekkiet, Grækenland, Island, Holland, Polen, Portugal, Singapore, Schweiz og USA 18

19 DELTAGELSESSEGMENTERING 3 DELTAGELSESSEGMENTER I rapporten vil tre segmenter baseret på, hvilken type fester man som deltager har medvirket i under Distortion, være gennemgående, da de giver et godt grundlag for at forstå forskellige (ideal)typer af deltagere til eventen. I analysen af data har der vist sig at være signifikante forskelle på deltagerne på adskillige parametre alt afhængig af, hvilken type fester man har deltaget i under Distortion. Disse segmenter tegner dermed et billede af tre umiddelbart forskellige segmenter af Distortion-deltagere, der giver en forståelse for forskellige typer af deltagere, der med fordel kan anvendes strategisk i den videre udvikling af eventen. I tabellen til højre ses, hvordan de tre segmenter adskiller sig på nogle udvalgte centrale områder. Segmenterne vil blive beskrevet mere detaljeret på den følgende side. BRUG AF DE TRE DELTAGELSES-TYPER Analysen viser, at det er muligt at identificere forskelle på de tre typer af Distortion-deltagere ud fra deres besvarelser på diverse spørgsmål i surveyen samt de kvalitative interviews. Det giver dermed mening at opdele de tre typer af deltagere med henblik på disse forskelle. Det skal dog påpeges, at de på visse punkter også ligner hinanden, hvilket også vil blive beskrevet i analysen. De tre typer, der er identificeret, skal dermed tolkes som en form for idealtyper, der gør det muligt at arbejde analytisk og strategisk med dem. I virkeligheden er grænserne for, hvor de ligner eller adskiller sig fra hinanden mere flydende. 19

20 3 DELTAGELSES-TYPER Free Riders deltager kun i gratisfester under Distortion og deltager i højere grad end andre for at være sammen med venner/familie, opleve og være en del af stemningen og opleve København på en anderledes måde. De oplever i høj grad Distortion som en folkefest og en event for alle. De er den gruppe, der er mindst tilbøjelig til at flytte sig pga. Distortion, dvs. at følge med Distortion til en anden by end København som fx Malmö. De er mindre kræsne, når det handler om musikken de vil i højere grad end de andre gerne høre al musik (og rock) og er også den gruppe, der i mindst grad kommer for at opleve og opsøge musik. Endvidere er de glade for gratis-konceptet i og med, de kun deltager i gratisfester, de er den gruppe, der i mindst grad køber deres øl i Distortion barer, de køber ikke turpas og ligger middel iht. at købe gadearmbånd til trods for, at de kun deltager i gratisfester. Supporterne deltager i alle typer af fester under Distortion og har således både deltaget i gratis- og betalingsfester. De deltager i højere grad end de andre for at feste, for at støtte et godt initiativ og opleve og opsøge musik. Supporterne har i højere grad end de to andre grupper et indgående kendskab til programmet og søger kendskab fra flere kilder. De er de mest vedholdende Distortion-gængere, da 19% af disse har deltaget i 5 år eller mere. De er i højere grad end de andre grupper stolte af at være en del af Distortion og er også mest tilfredse med Distortion generelt. Man får et billede af, at de generelt er meget passionerede og støttende omkring eventen. De er også den af grupperne, der i højest grad køber både turpas og gadearmbånd, og ligeledes (sammen med Outsiderne) er mere positivt stemte for at flytte sig fra København pga. Distortion og events generelt. Outsiderne deltager kun i betalingsfester under Distortion og er Outsidere på den måde, at de udgør den mindste gruppe og i højere grad end de andre oplever, at Distortion rammer en niche, som de ser sig selv som en del af og i højere grad end de andre også mener, at Distortion kun bør være for nichen. De ser også i højere grad Distortion som en event, der bryder med normerne og går mod strømmen. De oplever endvidere i mindst grad Distortion som en folkefest. Ligesom Supporterne kommer de også i høj grad for at opsøge og opleve musik og er endvidere den gruppe, der i højst grad oplever, at programmet ved Distortion er af høj kvalitet. Blandt Outsiderne er en højere andel af udenlandske turister end i de andre grupper. De er sammen med Supporterne mere positivt stemte for at flytte sig fra København pga. Distortion og events generelt end Free Riderne. 20

21 ØRESUNDSPERSPEKTIVER DISTORTION EVENTANALYSE

22 OPSUMMERING - DISTORTION I MALMÖ BASERET PÅ DATA FRA PRE-EVENT I MALMÖ Datagrundlaget for denne del af analysen er en survey foretaget blandt deltagere til Distortions Pre-Party i Malmö den 3. maj Surveyen med deltagere fra Distortion i Malmö blev udsendt til 93 personer, hvoraf 31 har svaret, svarende til en besvarelsesprocent på 33%. Fordelingen af respondenternes svar vil primært gengives i absolutte tal (bortset fra multiple spørgsmål), da det grundet samplens størrelse giver det mest retvisende billede. Endvidere er der foretaget 5 kvalitative op-spot interviews under eventen, som ligeledes er anvendt i denne del af analysen. KENDSKAB TIL DISTORTION 28 af i alt 31 respondenter i Malmö havde kendskab til den danske udgave af Distortion og 20 af deltagerne har tidligere deltaget i Distortion i København. Halvdelen af respondenterne var helt sikre på at deltage i Distortion i København. Respondenterne opnåede i stor udstrækning kendskab til Distortion i Malmö via anbefalinger fra familier og venner, Distortions officielle Facebook-side og Moriska Paviljongen i Malmö. DELTAGELSE I DISTORTION I MALMÖ Respondenterne deltager primært i Distortion i Malmö for at feste og have det sjovt. Deltagerne i Malmö deltager i høj grad i Distortion for at feste og have det sjovt og for at opleve og opsøge musik. Musikken er mere afgørende for deltagelse I Malmö end i København. Respondenterne var generelt tilfredse med både Gade- og Nattefesten til Distortion i Malmö og beskriver festerne til Distortion som værende hyggelige, festlige, sociale/inkluderende og trygge. Respondenterne fra Malmö oplever, at eventen var kulturel og nyskabende. Disse udsagn vælges i højere grad end i undersøgelsen fra København. Dette skyldes højst sandsynligt, at det netop er noget nyt og anderledes og en anden kultur end normalen i Sverige, hvor man ikke drikker og fester i det offentlige rum på samme måde som i Danmark. Hvor man i Danmark ofte forbinder den type kultur med noget meget folkeligt og en vant måde at være sammen på, er det i Sverige en anden kultur, end man er vant til. 22

23 OPSUMMERING - DISTORTION & ØRESUND BASERET PÅ SVENSKE OG DANSKE RESPONDENTER Datagrundlaget for denne del af analysen er danske og svenske respondenter dvs. Øresundsborgere fra surveyen foretaget blandt deltagere til Distortion i København Respondenter med bopæl i Sverige og Danmark blev således stillet spørgsmål omhandlende Øresundsregionen. Antallet af danske besvarelser var i alt 93% og 3% svenske. Fordelingen af de svenske respondenter er: 37% fra Malmö 37% fra Skåne (ekskl. Malmö) 26% fra det øvrige Sverige ØRESUNDSBORGERE & EVENTS Svenskerne kan i højere grad end danskerne forestille sig at krydse Øresund for at deltage i events generelt og kan ligeledes i højere grad forestille sig at krydse Øresund for at deltage i en Distortionlignende event. Både danskere og svenskere føler sig velinformerede omkring begivenheder og events i deres lokalområde og egen region. Dog føler de sig mindre informerede omkring begivenheder og events i Øresundsregionen. MOBILITET PGA. DISTORTION De svenske Distortion-deltagere er mere villige til at flytte sig pga. events end Skåne-borgere generelt og de danske deltagere i mindre grad end Region Hovedstaden-borgere generelt. De svenske deltagere kan i højere grad end de danske forestille sig at krydse Øresund og rejse for at deltage i Distortion et andet sted end København. Svenskerne er ligeledes mere overbeviste om, at det er en god idé, at Distortion også foregår i andre byer end København, end danskerne. BARRIERER FOR AT KRYDSE ØRESUND Barrierer for at krydse Øresund er først og fremmest, at det er dyrt og besværligt at krydse Øresund, endvidere er transporttiden en grund til, at man ikke er villig til at rejse over Øresund. TILKNYTNING TIL REGIONEN Analysen viste, at svenskerne generelt føler en større tilknytning til Øresundsregionen end danskerne. Samme tendens gør sig gældende i forhold til følelsen af et unikt fælleskab blandt borgerne i Øresundsregionen. Her var det ligeledes svenskerne, der i gennemsnit mente, at dette var gældende. 23

24 PRE-PARTY I MALMÖ 24

25 DELTAGERPROFIL (MALMÖ) FLEST SVENSKE DELTAGERE 24 af 31 respondenter i surveyen fra Pre-Party i Malmö har bopæl i Sverige. 18 af disse er bosiddende i Malmö, 3 i Skåne og 3 i øvrige Sverige. 5 af de 31 respondenter er bosiddende i Danmark, primært fra København, Nørrebro. EN OVERVÆGT AF MÆND I STARTEN AF 20 ERNE Ud af det samlede antal respondenter på 31 er der en overvægt af mænd, i alt 21 og 10 kvinder, hvilket er usædvanligt for denne type events, hvor der som oftest er en overvægt af kvinder. Aldersfordelingen af respondenterne viser, at størstedelen af deltagerne er i starten af 20 erne, mellem år. BESØGENDE & OVERNATNING Ca. halvdelen af de respondenter, som ikke har bopæl i Malmö, var i Malmö udelukkende pga. Distortion, i alt 6 ud af år 1 Respondenterne rejste primært sammen i grupper på 2-3 personer. Der var i alt 4 ud af 10 respondenter, som havde behov for overnatning og de overnattede alle hos familie og venner. Gennemsnittet for antal overnatninger var 1, år år 7 17 MELLEMLANG UDDANNELSESNIVEAU Respondenternes uddannelsesniveau fordeler sig primært på de mellemlange videregående- og gymnasiale uddannelser. BØRN Der var ingen af respondenterne i Malmö, som deltog med børn år år

26 KENDSKABET TIL DISTORTION I MALMÖ HØJ KENDSKABSGRAD TIL DISTORTION Respondenterne har et stort kendskab til den danske udgave af Distortion, i alt havde 28 ud af de 31 kendskab til den danske udgave af Distortion. Endvidere har 20 respondenter ud af de 28 tidligere deltaget i Distortion i København. 5-7 år 2-4 år 1 år Aldrig deltaget HALVDELEN DELTAGER I DISTORTION 2013 I KØBENHAVN Ud af de 31 respondenter er der i alt 15, som var helt sikre på at skulle deltage i Distortion i København. Endvidere var der 12 respondenter, som måske ville deltage DISTORTION MALMÖ Den største kendskabskilde til Distortion i Malmö var via anbefalinger fra familie og venner (34%), Distortions officielle Facebook-side (21%) og Moriska Paviljongen i Malmö (15%). Anbefaling fra venner, familie osv. Distortions officielle Facebook Moriska Paviljongen Kom tilfældigt forbi arrangementet Plakater eller lignende i bybilledet Andre sociale medier, blogs, mv. Politiken og Ibyen Andet Instagram via hashtag'et #cphdistortion Ved ikke / ønsker ikke at besvare 0% 0% 2% 2% 2% 8% 8% 9% 15% 21% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 26

27 ÅRSAG TIL DELTAGELSE MUSIKKEN ER MERE AFGØRENDE I MALMÖ END I KØBENHAVN Respondenterne blev bedt om at vælge hvilke af højre stående udsagn, som passede på deres personlige grunde til at deltage i Distortion. Respondenterne deltager i Distortion i Malmö primært for at feste og have det sjovt. Endvidere deltager respondenterne i høj udstrækning for at opleve og opsøge musik og for at møde nye mennesker. Dette er en lidt anderledes fordeling end ved besvarelserne fra Distortion i København (se kapitlet Kendskab og deltagelse ), hvor det fremgår, at man deltager i Distortion for at feste og have det sjovt, at opleve og tage del i stemningen, og at opleve København på en anderledes måde. Her er det i sær bemærkelsesværdigt, at musikken er langt mere afgørende for deltagelsen i Malmö end i København, hvilket også fremgår af de kvalitative interviews fra Malmö. For at feste og ha det sjovt For at opleve og opsøge musik For at møde nye mennesker For at være sammen med venner/familie For at opleve og være en del af stemningen For at støtte et godt initiativ For at skeje ud 74% 65% 61% 61% 52% 45% 87% Jeg opfatter desuden Distortion som meget mere musik (end en gadefest), og det er også derfor, jeg er her. For at opleve Malmø på en anderledes måde For at slappe af 16% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Mand, dansk, 39) NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 27

28 TILFREDSHED MED FESTERNE I MALMÖ TILFREDSHEDSGRADEN Respondenterne var i gennemsnit mest tilfredse ved gadefesten i Malmö frem for nattefesten. Dette er den samme tendens, der ses i henhold til festerne under Distortion i København, hvilket uddybes senere i analysen i kapitlet Distortions fester. GADEFESTEN 28 ud af de i alt 31 respondenter deltog i gratisfesten til Distortion i Malmö. På en skala fra 1-5 scorede Gadefesten en tilfredshedsgrad på 3,9 i gennemsnit, hvilket er over gennemsnittet (3), men ikke udelukkende positivt (4-5). Gadefesten Nattefesten 3,5 3,9 NATTEFESTEN 17 ud af de i alt 31 respondenter deltog i betalingsfesten i Distortion i Malmö. Nattefesten havde på en skala fra 1-5 en tilfredsgrad på 3,47 i gennemsnit, hvilket ligeledes er over gennemsnittet (3), men ikke udelukkende positivt (4-5). Deltagerne beskriver begge fester som værende hyggelige, festlige, sociale/inkluderende og trygge. Endvidere beskriver deltagerne Nattefesten for at være organiseret Skala: 1 = Meget utilfreds, 5= Meget tilfreds Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. Distortion skaber socialt liv, fordi du møder og fester med folk, du ikke kender. (Mand, dansk, 39) 28

29 OPFATTELSE AF DISTORTION DISTORTION ER FESTLIG OG KULTUREL Mange deltagere forbinder Distortion med at være en festlig (77%) og en kulturel festival (74%). DISTORTION ER FOR ALLE Som beskrevet i det tidligere slide forbinder deltagerne til festen i Malmö Distortion med noget meget socialt, hvor det i høj grad handler om at møde mennesker. 65% mener således også, at Distortion er og bør være for alle og kun 13% mener, at det er til for nichen. Distortion er festlig Distortion er kulturel Distortion er og bør være for alle Distortion er nyskabende 77% 74% 65% 55% DISTORTION I MALMÖ ER KULTUREL OG NYSKABENDE Sammenligner man besvarelserne fra Malmö med besvarelserne fra surveyen i København, er opfattelsen af Distortion blandt respondenterne fra Malmö på nogle punkter anderledes end opfattelsen blandt respondenterne fra København. 74% af respondenterne fra Malmö oplever, at Distortion er kulturel og 55%, at det er nyskabende. Disse udsagn vælges i noget højere grad end i undersøgelsen fra København. Desuden opfattes den i mindre grad som folkelig i undersøgelsen fra Malmö. At kulturel og nyskabende vælges i højere grad end i København, skyldes højst sandsynligt, at det netop er noget nyt og anderledes og en anden kultur end normalen i Malmö og i Sverige i det hele taget, hvor man ikke drikker og i det offentlige rum på samme måde som i København. Hvor man i Danmark ofte forbinder den type kultur med noget meget folkeligt og en vant måde at være sammen på, er det i Sverige en anden kultur end man er vant til (se følgende side). Distortion er varieret 52% Distortion skaber fællesskab 52% Distortion er en international event 48% Distortion er folkelig 48% Distortion er involverende 19% Distortion er og bør være for nichen 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 29

30 OPLEVELSE AF DISTORTION I MALMÖ NOGET NYT OG ANDERLEDES Som tidligere beskrevet oplever mange Distortion i Malmö som noget nyt og anderledes, højst sandsynligt fordi det netop er en anderledes måde at bruge byens rum, end man er vant til i Sverige. (Kvinde, 25, svensk) (Kvinde, 22, svensk) DISTORTION SOM EN FAST DEL AF KALENDEREN I MALMÖ Endvidere er der fra svensk side en positiv holdning til, at Distortion også bør foregå i andre byer end i København. Som pigen til højre udtaler, ville hun elske at Distortion blev en fast del af festival-kalenderen i Malmö. Jeg ville elske at Distortion blev en fast del af festival-kalenderen her i Malmö for den er bare ikke som de andre festivaler Jeg synes, Distortion er jätte roligt og anderledes Det er cool, det føles som en indbydende gadefest og det er noget nyt 30

31 DISTOTION & ØRESUND 31

32 ØRESUNDSBORGERE OG EVENTS EVENTS KAN SKABE MOBILITET ISÆR HOS SVENSKERNE Respondenterne spørges ind til, hvorvidt de er villige til at krydse Øresund for besøge eller deltage i en event. Her svarer 71% af de svenske respondenter ja helt sikkert, og tilsvarende kun 10% af de danske respondenter. I en analyse foretaget for Öresund Event Center (2012) svarer kun 47% af respondenter fra Region Skåne, at de helt sikkert er villige til krydse Øresund for at deltage i events og 21% af respondenterne fra region Hovedstaden. De svenske Distortion deltagere er således mere villige til at flytte sig pga. events end Skåne-borgere generelt og de danske deltagere i mindre grad end Region Hovedstaden-borgere generelt. SVENSKERNE FØLER SIG BEDRE INFORMEREDE OM EVENTS END DANSKERNE Respondenterne såvel svenskere som danskere føler sig velinformerede omkring begivenheder og events i deres lokalområde. Det samme gør sig gældende i forhold til information omkring begivenheder og events i regionen. Svenskerne føler sig i gennemsnit bedre informerede end danskerne. Respondenterne føler sig i mindre grad informerede omkring begivenheder og events i Øresundsregionen. SVENSKERNE VIL GERNE DELTAGE I DISTORTION-LIGNENDE EVENTS Respondenterne bliver endvidere spurgt, hvorvidt de kunne forestille sig at krydse Øresund for at deltage i en Distortion-lignende event. Her er der også stor forskel på svenskernes og danskernes holdning. Svenskerne er langt mere positivt indstillede (3,9) end danskerne, der scorer under middel (2,41) og dermed hælder i en negativ retning på spørgsmålet. Mit lokalområde Min region 3,3 3,7 3,7 4,0 SE DK Jeg kunne godt forestille mig at krydse Øresund for at deltage i en Distortion-lignende event 2,4 3,9 SE DK Øresundsregionen 2,4 3, Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. på spørgsmålet. 32

33 PÅ TOUR MED DISTORTION SVENSKERNE MENER I HØJERE GRAD, AT DISTORTION SKAL FOREGÅ I ANDRE BYER END KØBENHAVN Respondenterne både de danske og de svenske er forholdsvis neutrale i deres holdning til hvorvidt Distortion bør foregå i andre byer end København. Svenskerne er dog mest overbeviste om, at det er en god ide, at Distortion også foregår i andre byer end København. Svenskernes gennemsnit er 3,16, hvilket er lige over middel og danskernes 2,94 som er lige under middel. Respondenterne blev endvidere spurgt ind til, hvorvidt de kunne forestille sig at rejse for at deltage i Distortion et andet sted end i København. Analysen viser at svenskerne i højere grad kan forestille sig dette end danskerne. Dog er der ingen af grupperne, der scorer over middel og dermed hælder mod en positiv besvarelse. OUTSIDERS OG SUPPORTERS VIL PÅ TOUR MED DISTORTION Ser man på de tre forskellige deltagelsestyper, er Outsiderne og Supporterne i højere grad positivt stemte for at flytte sig pga. events generelt, men også pga. Distortion. Outsiders og Supporters er således i højere grad end Free Riders villige til: At krydse Øresund for at deltage i events At krydse Øresund for at deltage i en Distortion-lignende event At rejse for at deltage i Distortion et andet sted end i København Jeg kunne godt forestille mig, at rejse for at deltage i Distortion et andet sted end København Jeg synes, det er en god ide at Distortion også foregår i andre lande og byer end København 2,2 3,0 3,2 2,9 SE DK Det nedbryder grænserne mellem Malmö og København, at have Distortion i Malmö. Jeg har ikke været til Distortion i København, men jeg vil rigtig gerne tage derover og opleve det i København. Hvis jeg kan få mine venner med, tager jeg afsted! (Interview fra Malmö) (Kvinde, svensk, 22) Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 33

34 BARRIERER FOR AT KRYDSE ØRESUND DET ER BESVÆRLIGT AT KRYDSE ØRESUND Ud af respondenterne med bopæl i Danmark og Sverige var der i alt 39 %, som svarede, at de næppe eller helt sikkert ikke var villige til krydse Øresund for at besøge/deltage i en event. Det er for dyrt eller besværligt at krydse Øresund 73% De største barrierer for at krydse Øresund jf. respondenterne er først og fremmest, at det er dyrt og besværligt at krydse Øresund (73%), endvidere føler de, at transporten tager for lang tid (54%), og at man mangler viden om, hvad der sker på den anden side af Øresund (40%). Færre mener, at det, at man taler forskellige sprog, er en væsentlig grund til, at man ikke er villig til at krydse Øresund. ANDRE ÅRSAGER Af andre årsager nævner respondenterne blandt andet, at der eksempelvis sker nok i København og at trygheden ved at kunne tage direkte hjem er årsager til, at de ikke var villige til at krydse Øresund. Endvidere mener flere, at Distortion for dem er en Københavnerting, hvilket også kommer frem i de kvalitative interviews fra København. Transporten tager for lang tid Jeg mangler viden om, hvad der sker på den anden side af Øresund Events er ikke noget, jeg vil rejse efter Det er et problem, at vi ikke har samme møntfod Anden årsag 13% 12% 20% 40% 54% På grund af sprogbarrieren 4% Ved ikke / ønsker ikke at besvare 3% 0% 20% 40% 60% 80% 34

35 TILKNYTNING TIL ØRESUNDSREGIONEN SVENSKERNE FØLER STØRST TILKNYTNING TIL ØRESUNDSREGIONEN Respondenterne blev spurgt ind til, hvor enig og uenig de var i nedenstående udsagn omkring tilknytning og fællesskab i Øresundsregionen. Analysen viste, at svenskerne i højere grad føler en tilknytning med et gennemsnit på 3,55 (over middel) til Øresundsregionen end danskerne, som havde et gennemsnit på 2,46 (under middel). Jeg føler mig stærkt knyttet til Øresundsregionen 2,5 3,6 Samme tendens gør sig gældende i henhold til spørgsmålet vedrørende følelsen af et unikt fællesskab blandt borgerne i Øresundsregionen, hvor svenskerne scorer 3,7 og danskerne 2,9. I en analyse foretaget for Öresund Event Center (2012) var tendensen den samme. Konklusionen i denne analyse var, at svenskerne var mere mobile i forhold til at være villige til krydse Øresund, endvidere har de et højere kendskab og føler en højere tilknytning til Øresundsregionen generelt. Der er et unikt fællesskab blandt borgerne i Øresundsregionen 2,9 3, Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 35

36 OPLEVELSE AF DISTORTION DISTORTION EVENTANALYSE

37 OPSUMMERING FOR LANGT DE FLESTE ER DISTORTION Fest Folkelighed og fællesskab Nyskabende og kulturelt Langt de fleste deltagere til Distortion oplever eventen som festlig og som en event, der er folkelig og skaber fællesskab. Endvidere oplever mange Distortion som en event, der fostrer en særlig kultur og en foranderlig event, der altid fornyer sig selv. STOLTE MEDSKABERE OG EJERE AF DISTORTION Ca. halvdelen af respondenterne i undersøgelsen siger, at Distortion frembringer en særlig følelse af stolthed hos dem. Denne stolthed bunder bl.a. i, at mange tager ejerskab i Distortion og føler et medansvar for den gode fest. Man kommer ikke som tilskuer, men for at tage del i eventen og være med til at skabe den gode stemning. DISTORTION OG KØBENHAVN 85% af respondenterne i undersøgelsen mener, at Distortion er noget særligt, fordi det er byen, der udgør rammen om eventen. Gadefesterne er ikke afgrænsede eller indhegnede, men finder sted midt i byen, hvor mange deltagere bor og lever til hverdag. Det giver deltagerne en særlig følelse, når byens rum ændres og fyldes ud med noget meget anderledes end det daglige, og er ligeledes med til at skabe følelsen af ejerskab, fordi en del af festen foregår lige der, hvor man bor. EN FØLELSE AF FFRIHED Ca. halvdelen af respondenterne oplever, at Distortion er en event, der bryder med normerne og går i mod strømmen. Mange fortæller, at Distortion for dem er lig en følelse af frihed og at der er plads til alle under Distortion og man kan bryde ud af de vante rammer. DISTORTION ER OVERSKUD OG TOLERANCE 66% af respondenterne svarer, at Distortion skaber fællesskab. I henhold til dette fortæller flere, at de oplever Distortion som en event, hvor folk udviser stor tolerance og rummelighed overfor hinanden. 37

38 DISTORTION ER FESTLIG! Langt de fleste respondenter (93%) mener, at Distortion er festlig og er således det, som flest respondenter generelt forbinder med Distortion. Distortion er festlig 93% Distortion er folkelig 68% FOLKELIG, FÆLLESSKAB OG FOR ALLE En overvejende del af respondenterne i undersøgelsen mener, at Distortion er folkelig (68%), at det skaber fællesskab (66%) og at det er og bør være for alle (63%). Mange oplever således, at Distortion er en begivenhed, der samler folk og er for massen. Distortion skaber fællesskab Distortion er og bør være for alle Distortion er kulturel 66% 63% 54% KULTUREL OG NYSKABENDE Ca. halvdelen af respondenterne oplever, at Distortion er kulturel (54%) og nyskabende (47%). Distortion er således også en event, der udvikler sig og giver folk kulturelle oplevelser. Distortion er nyskabende Distortion er en international event 47% 38% Disse tre områder, der betegner egenskaber for Distortion, er ligeledes nogle af dem, der går mest igen og er meget fremtrædende i de kvalitative interviews under Distortion, hvilket vil blive uddybet på den følgende side. Distortion er involverende Distortion er varieret Distortion er og bør være for nichen 10% 36% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 38

39 FESTLIGT, FOLKELIGT OG NYT DISTORTION ER FEST, FÆLLESSKAB OG ALTID NOGET NYT Som beskrevet er noget af det, man særligt forbinder med Distortion som begivenhed, at det er festligt, at det bringer folk sammen og at det er en særlig kultur - noget nyt. Dette har ligeledes været meget tydeligt i de kvalitative interviews, der er gennemført under eventen i København. Det er en god måde at være social på. Man er glade sammen og sammen om at hjælpe hinanden, det er rigtig meget fællesskabet Distortion har helt klart ført os sammen. FÆLLESSKAB (Ida, Laura, Isra og Fillip, 18, Chill Out) Intet minder om hinanden til Distortion, det er altid noget forskelligt og to år er aldrig ens. Man glæder sig, fordi man tænker hvad kommer det mon til at være i år. (Thomas, 31, Søpavillonen) ALTID NOGET NYT F E S T (Simon, 22, Gadefest Nørrebro) Jeg er her for at have det sjovt og feste. Jeg har taget fri fra arbejde både torsdag og fredag for at være med. 39

40 JEG ER DISTORTION SKABER EN SÆRLIG STOLTHED Det er tydeligt, at Distortion for mange frembringer en særlig følelse af stolthed. Ca. halvdelen (47%) af respondenterne i undersøgelsen siger således, at de er stolte over at være en del at Distortion. Denne stolthed handler om flere ting. Det handler om at være stolt over at bo i et land og en by, hvor det overhovedet kan lade sig gøre at skabe en event som Distortion. Endvidere handler det om at være stolt over at deltage og være en del eventen. ALLE ER MEDSKABERE AF DISTORTION I forhold til at være en del af eventen hænger stoltheden for mange også sammen med en følelse af at være medarrangør og medejer af Distortion. Man er der ikke som tilskuer, men som medskaber. Mange har en udpræget oplevelse af at være medvirkende til at skabe festen og føler således også et stort ejerskab og stolthed omkring eventen. Generelt er det tydeligt i analysen, at langt de fleste har store følelser og meninger omkring Distortion, hvilket højst sandsynligt bl.a. udspringer af denne følelse af at have et vist ejerskab og være medskaber. Det er verdens bedste og smukkeste initiativ. Det er jo så enormt fedt, når man oplever, at amerikanske udvekslingsstuderende nærmest står og græder, fordi det er dem tilladt at drikke øl på gaden. Det gør mig stolt som dansker. Det er fantastisk. Jeg bliver faktisk helt krøllet indeni. (Anna 30 og Ellen 34, Chill Out) (Kvinde, 27 (44 år), havnefest) Jeg ser det som en anarkistisk event. Altså selvfølgelig er det organiseret, men det føles bare som om den kommer mere nedefra folk bidrager selv til festen. Man er ikke gæst alle er værter. 40

41 DET HANDLER OM KØBENHAVN BYEN ER VENUE 85% af respondenterne i undersøgelsen mener, at Distortion er noget særligt, fordi det er byen, der udgør rammen om eventen. Dette er ligeledes tydeligt i de kvalitative interview, hvor mange netop lægger vægt på det særlige ved en event, som ikke er afgrænset eller indhegnet, men finder sted midt i byen, netop der, hvor mange bor og lever til hverdag. Det giver deltagerne en helt særlig følelse, når byens rum ændres og fyldes ud med noget meget anderledes end hverdag, og er ligeledes med til at skabe følelsen af ejerskab, fordi en del af festen foregår der, hvor man bor. EN FEJRING AF KØBENHAVN Distortion og København hænger unægtelig sammen for mange af deltagerne. Det er en måde at fejre København og hovedstaden og vise den frem i et anderledes lys. Distortion laver en markant forvandling af København i nogle få dage, hvor man fejrer hinanden og København. Flere nævner også, at de synes, at det er en god og interessant måde at vise København frem til folk, der ikke bor her, fordi det opleves som en unik event. (Thea 23, Sidsel 30, Danielle 25 og Hanne 30, Havnefest) (Dansker og Australier, 26 og 27, Gadefest Vesterbro) I love Copenhagen. Copenhagen is the craziest city in the world in a good way. Det er bare fedt at indtage gaderne, der hvor vi selv bor. Sådan - alle bor lige her og det er her, vi fester Til Distortion vil du for alt i verden være i København. Man ser og oplever det vante miljø helt anderledes. (Tobias 32, Christian 37, Final Party) 41

42 DET ER FRIHED DISTORTION ER EN FØLELSE AF FRIHED 51% af respondenterne oplever, at Distortion er en event, der bryder med normerne og går i mod strømmen, hvilket tyder på, at Distortion frembringer en følelse af noget, der er helt anderledes end hvad man oplever normalt. Mange fortæller, at Distortion for dem er lig en følelse af frihed. Det er nogle dage, hvor man bare kan give slip og være og lade sig rive med og deltage helt på egne præmisser. Endvidere nævner flere, at der er plads til alle under Distortion og at alle kan deltage. Dette vil blive yderligere uddybet på den følgende side. Det giver mig frihed og et åbent sind. Det giver mig bare en følelse af at være en del af noget større. (2 fyre på 20 og 23, Halvandet) EN OASE AF ALT DET, MAN GÅR OG TÆNKER PÅ TIL DAGLIG En af respondenterne udtaler, at Distortion er en oase af alt det, man går og tænker på til daglig, hvilket meget godt beskriver denne følelse af at føle sig fri og bryde ud af de vante rammer. Når interviewpersonerne spørges ind til deres bedste oplevelser ved Distortion er det ofte episoder, hvor de har gjort noget, de normalt ikke ville gøre; ex Vi løb bare rundt i gaderne, vi dansede på en mur omkring en kirke og for 20 min siden crowdsurfede jeg lige. (Wictor og Oscar, 18, Chill Out) (Mads, 21, Final Party) Det er så frit og der er virkelig plads til alle. Alle er frie og ligeglade, altså folk har ingen hæmninger; pigerne pisser i hækken. Distortion er det modsatte af etablissementet. Jeg ved ikke, hvordan de (arrangørerne) gør, men det er fedt, at det kan lade sig gøre 42

43 VI PASSER PÅ HINANDEN EN EVENT, DER FACILITERER OVERSKUD OG TOLERANCE 66% af respondenterne svarer, at Distortion skaber fællesskab. I de kvalitative interviews komme dette bl.a. til udtryk ved, at mange fortæller, at de oplever Distortion som en event, hvor folk udviser stor tolerance og rummelighed overfor hinanden. Folk har mere overskud end normalt til hinanden og man hjælper hinanden. Endvidere nævner flere, at de ikke oplever vold under Distortion og tror, at der er lavere crime-rate end normalt, når så mange er samlet til en fest, hvor mange også drikker alkohol. Ingen bliver diskrimineret til Distortion Alle fester sammen, der er ingen, der ødelægger det for hinanden. (Kvinde, 22, Gadefest Vesterbro) ALLE TYPER AF MENNESKER ER SAMLET Flere nævner yderligere, at de oplever, at alle typer af mennesker er samlet og fester sammen til Distortion. I virkeligheden er målgruppen til Distortion ikke så bred som den opleves af mange, men for mange opleves det faktisk sådan, at folk i alle aldre, etniciteter osv. fester sammen i ét forum af tolerance og tryghed. (Alexander 25, Lau 41, Final Party) Det er Distortion, folk passer på hinanden og hjælper hinanden over alt, så alle kan have en god fest. Der er ingen vold og usikkerhed Der er en rød tråd i Distortion, der handler om tryghed og tolerance. It is about peace like peace and love. You never see aggression during Distortion. (Polsk mand, 29, Havnefest) 43

44 KENDSKAB & DELTAGELSE DISTORTION EVENTANALYSE

45 OPSUMMERING KENDSKAB TIL DISTORTION Størst overordnet kendskab via tidligere deltagelse og anbefalinger Outsidere i mindre grad end Supporters og Free Riders Stort overordnet kendskab via Facebook og sociale medier sammenlignet med andre analyser af events især Outsidere Generelt forholdsvist lille kendskab til Distortions program og begivenheder. Supporterne har generelt størst kendskab og fra flere kilder ØL & DISTORTION 40% køber de fleste af deres øl i Distortions barer Outsiders køber i højest grad øl i Distortions barer og Free Riders i mindst grad Ca. halvdelen (51%) ved, at Royal er Distortions øl-sponser Free Riders ved det i mindre grad end de to andre grupper BARRIERER FOR DELTAGELSE Mangel på tid er det, der i højest grad (42%) begrænser deltagerne i at deltage mere i Distortion 19% svarer, at intet begrænser deres deltagelse i Distortion Uoverskuelighed i henhold til begivenheder og program opleves som en væsentlig barriere men man oplever ikke, at eventen er uorganiseret MUSIKKEN TIL DISTORTION Generelt er der en forholdsvis jævn fordeling iht. hvilken type musik respondenterne gerne vil høre. Flest vil dog helst høre house, hip hop og dancehall/bas/trap GENGANGERE TIL DISTORTION 81% af respondenter angiver, at Distortion er en event, de gerne vil anbefale andre at deltage i og 86% at de vil deltage i Distortion igen næste år 76% af respondenterne har deltaget flere gange i Distortion 24% deltog for første gang i 2013 dette er især yngre deltagere mellem år Supporters er de mest vedholdende Distortion-gængere, da 19% af disse har deltaget i 5 år eller mere ÅRSAG TIL DELTAGELSE Næsten alle respondenter i undersøgelsen (95%) angiver, at de deltager i Distortion for at feste og have det sjovt. Endvidere deltager man for at opleve og tage del i stemningen (86%), at opleve København på en anderledes måde (82%) og være sammen med venner (80%) 45

46 KENDSKAB TIL DISTORTION 46

47 OVERORDNET KENDSKAB TIL DISTORTION STØRST KENDSKAB VIA TIDLIGERE DELTAGELSE OG ANBEFALINGER Flest respondenter kender til Distortion, fordi de har deltaget tidligere (80%) og fordi de har fået eventen anbefalet af venner/familie (51%). Jeg kender Distortion fra tidligere år Mundtlige anbefalinger fra venner/familie 51% 80% FACEBOOK SKABER STORT KENDSKAB TIL DISTORTION En forholdsvis stor andel af respondenterne (ca. ¼ ) har fået kendskab til Distortion via Facebook eller andre sociale medier. 26% har således fået kendskab via Distortions Facebook side og 25% via anbefalinger på Facebook eller andre sociale medier. Ser man på andre velbesøgte festivaler og events, er dette en forholdsvis stor andel. I en eventanalyse af Copenhagen Jazz Festival (2011) har 13% således fået kendskab via sociale medier, og 7% i en eventanalyse af Copenhagen Cooking (2011). Distortions officielle Facebook side Anbefalinger på Facebook eller andre sociale medier Distortions hjemmeside (cphdistortion.dk) Plakater og lignende i bybilledet Omtale i TV/radio - nationale og internationale Politiken og Ibyen - nettet eller trykt version 26% 25% 22% 20% 11% 8% OUTSIDERNE ADSKILLER SIG I KENDSKAB Outsiderne adskiller sig lidt i henhold til kendskabskilder til Distortion. De har i lavere grad end Free Riders og Supporters kendskab via tidligere deltagelse og plakater og lignende i bybilledet, men i højere grad end de to andre grupper via Facebook, andre sociale medier og blogs. Dette skyldes højst sandsynligt bl.a. at Outsiderne har en noget højere andel af udenlandske deltagere end de andre to grupper. Andre sociale medier, blogs mv. 6% Soundvenue 6% Den officielle Distortion mobil app 3% Instagram via hashtag et #cphdistortion 2% Kom tilfældigt forbi arrangementet 1% 0% 50% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 47

48 NÆRMERE INFORMATION OM INDHOLD ET MINDRE GODT KENDSKAB TIL PROGRAM OG BEGIVENHEDER Spørger man respondenterne, hvorvidt de forud for Distortion havde et indgående kendskab til eventens program og begivenheder, har de fleste ikke et specielt godt kendskab. På en skala fra 1-5 hvor 1 er Slet ikke kendskab og 5 er I meget høj grad kendskab ligger respondenterne i gennemsnit på 2,6, hvilket er under middel (3). FLEST FÅR INFORMATION VIA DISTORTIONS HJEMMESIDE Når respondenterne spørges ind til, hvor de forud for Distortion har søgt information for at få et overblik over programmet og udvælge de arrangementer, de ville deltage i, svarer en overvejende del (70%) Distortions hjemmeside og hernæst Distortions Facebook side (51%). Distortions hjemmeside (cphdistortion.dk) Distortions officielle Facebook side Den officielle Distortion mobil app Politiken og Ibyen - nettet eller trykt version Jeg har ikke brugt nogle af ovenstående kilder Distortions printet program 15% 13% 11% 11% 51% 70% SUPPORTERNE HAR STØRRE KENDSKAB OG SØGER VIA FLERE KILDER Supporterne har i højere grad end de to andre grupper et indgående kendskab til programmet og begivenheder og vælger i højere grad de forskellige informationskilder, hvilket tyder på, at de i højere grad holder sig orienteret. Andre sociale medier, blogs mv. Soundvenue Human Infomail (nyhedsbrev) 9% 9% 2% Ved ikke / Andet 4% 0% 20% 40% 60% 80% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 48

49 ØL & DISTORTION MAN KØBER ØL I DISTORTIONS BARER En overvejende del af respondenterne i undersøgelsen har købt de fleste af deres øl under Distortion i officielle Distortion-barer (40%). 23% medbringer de fleste af deres øl hjemmefra, 29% køber i kiosker og supermarkeder og 5% i andre barer på gaden. Officiel Distortion-bar Medbragt hjemmefra Kiosk Supermarked Anden bar på gaden Ved ikke 5% 4% 23% 17% 12% 40% 0% 20% 40% 60% CA. HALVDELEN KENDER DISTORTIONS ØL-SPONSOR 60% af respondenterne svarer, at de godt ved, hvem der er årets sponsor af øl til Distortion Ud af disse svarer 84%, at Royal er øl-sponsor, hvilket svarer til, at 51% af alle respondenter ved, at Royal er Distortions officielle øl-sponsor. SUPPORTERS OG OUTSIDERS HAR STØRST KENDSKAB TIL SPONSOR Ser man på de tre deltagelses-typer, så kender Supporters og Outsiders i højest grad til, at Royal er sponsor. 71% af Supporterne svarer således, at de ved hvem Distortions øl-sponsor er og 69% af Outsiderne, mod 53% af Free Riderne. Alt i alt må man konkludere, at kendskabet til Royal som Distortions sponsor af øl er forholdsvist højt. OUTSIDERNE STØTTER ISÆR ØL-SALGET UNDER DISTORTION Ser man på de tre typer, er der stor forskel på, hvor man køber øl. Langt de fleste Outsiders (87%) køber øl i officielle Distortion-barer mod 52% af Supporterne og kun 28% af Free Riderne. Ud af de tre typer er Free Riders dem, der i højest grad medbringer øl hjemmefra. 27% af disse medbringer hjemmefra mod 18% af Supporterne og kun 5% af Outsiderne, hvilket med al sandsynlighed skyldes, at de kun fester på beværtninger og i aflukkede fora. 49

50 DELTAGELSE I DISTORTION 50

51 ÅRSAG TIL DELTAGELSE 74% AF RESPONDENTERNE ER GENERELT TILFREDSE MED DISTORTION For at feste og have det sjovt 95% MAN VIL FESTE OG HAVE DET SJOVT! Næsten alle respondenter i undersøgelsen (95%) angiver, at de deltager i Distortion for at feste og have det sjovt. Endvidere deltager man for at opleve og tage del i stemningen (86%), at opleve København på en anderledes måde (82%), og være sammen med venner (80%). For at opleve og være en del af stemningen For at opleve København på en anderledes måde 86% 82% FORSKELLE PÅ BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE FOR DE 3 TYPER I henhold til de tre deltagelses-typer ses visse forskelle i graden af bevæggrunde for at deltage. For at være sammen med venner / familie For at opleve og opsøge musik 57% 80% Supporters, der deltager i alle typer fester, deltager i højere grad end de andre typer for at støtte et godt initiativ, for at skeje ud og for at opleve musik. For at møde nye mennesker 47% Free Riders, der kun deltager i gadefester, deltager i højere grad end de andre typer for at være sammen med familie og venner og for at opleve stemningen. For at støtte et godt initiativ For at skeje ud 47% 44% Outsiders, der kun deltager i betalingsfester, deltager i mindre grad end de andre grupper for at være sammen med venner og familie. Ligesom Supporterne deltager de også for at opleve musik samt for at møde nye mennesker. For at slappe af 24% 0% 50% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 51

52 BARRIERER FOR DELTAGELSE TID ER DET, DER BEGRÆNSER MEST Når respondenterne spørges ind til hvilke forhold, de oplever, der begrænser deres deltagelse i Distortion, er mangel på tid den største faktor (42%). Hernæst svarer 29%, at penge er det, der begrænser deres deltagelse, 27% at de synes, at programmet er uoverskueligt og 26%, at der mangler toiletfaciliteter. Tid og penge er faktorer, der fra Distortions side er svære at ændre på, men derimod er programmets overskuelighed og toiletfaciliteter elementer, der kan ændres på og dermed gøre eventen mere tilgængelig for deltagerne. 19% svarer endvidere, at intet begrænser deres deltagelse i Distortion. EVENTEN ER IKKE UORGANISERET MEN MAN MANGLER OVERBLIK At Distortion er uoverskuelig, dårligt organiseret og, at man som deltager mangler overblik, er noget eventen ofte har måttet stå på mål for. I henhold til selve programmet for eventen og dens mange begivenheder og koncerter bekræfter analysen, at mange finder dette forholdsvist uoverskueligt. 27% angiver det som begrænsning for deltagelse og på en skala fra 1-5 scorer udsagnet om, hvorvidt man føler et godt overblik over Distortions begivenheder under middel (2,7). Endvidere oplever ca. 1/3, at festerne er kaotiske, hvilket fremgår af kapitlet Distortions fester. Til gengæld er det en forholdsvis lille andel af respondenterne (8%), der oplever, at eventen i sig selv er uorganiseret og uoverskuelig og angiver dette som begrænsning for deltagelse. Endvidere mener 28% af respondenterne, at eventen er velorganiseret. Dette understøttes endvidere af, at meget få føler sig utrygge under eventen (3%), hvilket ligeledes fremgår under kapitlet Distortions fester. Tid ikke tid til at deltage mere Penge ønsker ikke at bruge flere penge på eks. entre, mad og drikke Uoverskueligt program mangler overblik over de mange begivenheder under Distortion Mangler toiletfaciliteter Information informationen er mangelfuld Trængsel for mange mennesker Tilgængelighed svært ved at komme rundt Mad og drikke mangler gode steder at købe mad og drikke Organisering arrangementet er for uorganiseret og uoverskueligt Kvalitet kvaliteten af arrangementerne er ikke høj nok Tryghed der mangler sikkerhedsfolk til festerne Der er ikke noget, der begrænser min deltagelse i Distortion Andet 6% 3% 11% 8% 8% 18% 17% 15% 19% 29% 27% 26% 42% 0% 20% 40% 60% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 52

53 MUSIKKEN BLANDET MUSIKSMAG TIL DISTORTION 19% af respondenterne i undersøgelsen mener, at koncerterne til Distortion var af god kvalitet og 16% at programmet var af høj kvalitet. Spørger man respondenterne i undersøgelsen hvilken type musik, de helst vil høre under Distortion, er det forholdsvist jævnt fordelt. Ca. halvdelen vil helst høre house (52%), hip hop (45%) og dancehall/bas/trap (41%). Ca. en tredjedel vil gerne høre dubstep (33%) og EDM (33%), og ca. en fjerdedel vil gerne høre techno (26%), disco (25%) og rock (23%). 27% vil gerne høre det hele. House Hip Hop Dancehall / bas / trap Dubstep EDM Electronic Dance Music Techno Disco Rock Jeg vil gerne høre det hele 26% 25% 23% 27% 33% 33% 41% 45% 52% FORSKELLIGE MUSIKØNSKER FOR DE TRE TYPER Ser man på de tre deltagelses-typer, har de forskellige musikpræferencer under Distortion. Free Riders, der kun deltager i gratisfester, vil også helst høre house og hip hop. De vil dog i højere grad end de andre grupper gerne høre det hele og rock. Outsiders, der kun deltager i betalingsfester, vil også helst høre house, men vil som anden prioritet og i langt højere grad end de to andre grupper høre techno. Supporters, der deltager i begge typer fester, vil helst høre house og hip hop og dancehall/bas/trap. De to sidstnævnte vil de dog i højere grad høre end de to andre grupper. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 53

54 HVEM KOMMER IGEN? MAN ANBEFALER DISTORTION OG KOMMER IGEN 81% af respondenter angiver, at Distortion er en event, de gerne vil anbefale andre at deltage i og 86% at de vil deltage i Distortion igen næste år. 76% ER GENGANGERE TIL DISTORTION Ca. ¼ af respondenterne i undersøgelsen (24%) har deltaget i Distortion for første gang i 2013, hvilket vil sige, at 76% har deltaget flere gange. En overvejende del (62%), har deltaget 2-4 år, 12% har deltaget 5-7 år og 2% 8-10 år. Ingen har deltaget i længere tid. At andelen af debutanter er ca. ¼ af respondenterne kan bl.a. skyldes, at Distortion især tiltrækker unge deltagere og færre ældre. Ser man på gruppen af unge ml år, er der ligeledes en højere andel af disse, der deltager første gang i forhold til de andre alderskategorier. Første år 2-4 år 5-7 år 8-10 år 2% 12% 24% 62% 0% 25% 50% 75% 100% SUPPORTERS ER DE MEST VEDHOLDENDE DISTORTION-GÆNGERE Ser man på fordelingen af de tre deltagelses-typer fremgår det, at Supporters er de mest vedholdende Distortion-gængere, da 19% af disse har deltaget i 5 år eller mere. Ser man generelt på andelen af gengangere har en lige stor andel af Free Riders og Supporters deltaget tidligere (79%), hvor en overvejende del af Outsiderne (66%) deltager for første gang i 2013 og kun 34% har deltaget tidligere. Første år 2-4 år 5 år og mere 0% 12% 21% 21% 19% 34% 60% 66% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Supporters Outsiders Free Riders 54

55 DISTORTIONS FESTER DISTORTION EVENTANALYSE

56 OPSUMMERING STØRST TILFREDSHED MED GADEFESTERNE I BROKVARTERERNE Generelt er respondenterne mest tilfredse med gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro GRATISFESTERNE Langt de fleste respondenter (92%) har deltaget i en eller flere af Distortions gratisfester GADEFESTERNE PÅ VESTERBRO OG NØRREBRO Ca. 70% har deltaget i gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro Gadefesterne på Vesterbro og Nørrebro scorer den højeste tilfredshed blandt respondenterne Respondenterne oplever gadefesterne i brokvartererne som festlige, hyggelige, sociale/inkluderende og tætpakkede HAVNEFESTEN PÅ REFSHALEØEN Ca. 50% af respondenterne har deltaget i havnefesten på Refshaleøen Havnefesten opnår lavere grad af tilfredshed end gadefesterne i brokvartererne Supporters er i højere grad tilfredse med havnefesten end Free Riders Respondenterne oplever også havnefesten som festlig, hyggelig, socialt/inkluderende og tætpakket, dog i mindre grad end festerne i brokvartererne. Endvidere opleves havnefesten også som kaotisk Ifølge de kvalitative interviews opleves Havnefesten mere som en festival i traditionel forstand end gadefesterne og opleves derfor som noget meget anderledes BETALINGSFESTERNE Knap halvdelen af respondenterne (42%) har deltaget i en eller flere betalingsfester under Distortion Ud af Distortions fire betalingsfester har flest deltaget i Final Party (31%) Final party er ligeledes den betalingsfest respondenterne generelt er mest tilfredse med En lidt større andel af Outsiderne deltager i Final Party end Supporterne men Supporterne er i højere grad tilfredse med Final Party, hvor Outsiderne er mere tilfredse end Supporterne med de tre andre betalingsfester Free Riders, der slet ikke deltager i betalingsfester, deltager ikke, fordi de mere er til gadefesterne og oplever Distortion som en gadefest 56

57 GRATISFESTERNE 57

58 GRATISFESTER LANGT DE FLESTE DELTAGER I GADEFESTERNE 92% af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de under Distortion 2013 har deltaget i gratis events / gadefester. Der er således stor opbakning i form af deltagelse til gadefesterne under Distortion. GADEFESTER PÅ VESTERBRO OG NØRREBRO ER MEST BESØGT Gadefesterne på henholdsvis Vesterbro og Nørrebro er ikke overraskende de mest besøgte gadefester under Distortion. 70% af alle respondenterne har således deltaget i gadefesten på Vesterbro og 67% i gadefesten på Nørrebro. 53% af respondenterne har deltaget i havnefesten på Refshaleøen. At lidt færre har deltaget til denne skyldes højst sandsynligt, at det ligger lidt udenfor byen og kræver lidt ekstra i form af transport. Vesterbro 70% STOR TILFREDSHED MED BRO-FESTERNE Kigger man på tilfredsheden med deltagelsen i de tre forskellige gratisfester er respondenterne i høj grad tilfredse med gadefesterne på Vesterbro og Nørrebro. Festen på Vesterbro scorer således hele 4,5 på skalaen fra 1 5 og festen på Nørrebro 4,4, hvilke også er meget positivt. Ser man på de to grupper, der har deltaget i bro-festerne, Free Riders og Supporters, er der ingen nævneværdig forskel på deres tilfredshed med de to gadefester. MINDRE TILFREDSHED MED HAVNEFESTEN Havnefesten på Refshaleøen scorer 3,7 i henhold til tilfredshed, hvilket er noget lavere end de to andre betalingsfester og heller ikke udelukkende positivt (4-5), men dog over middel (3). I henhold til de kvalitative interviews, der blev lavet på stedet, fik festen på Refshaleøen for nogle ikke den samme følelse frem som gadefesterne, hvor hverdagsrammerne ændres til en stor fest. Det føles mere som en festival i traditionel forstand. Vesterbro 4,5 Nørrebro 67% Nørrebro 4,4 Havnefest på Refshaleøen 53% Havnefest på Refshaleøen 3,7 0% 20% 40% 60% 80% Skala: 1 = Meget utilfreds, 5= Meget tilfreds Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 58

59 STEMNINGEN TIL GRATISFESTERNE FESTERNE ER FESTLIGE, HYGGELIGE, INKLUDERENDE OG TÆTPAKKEDE Når respondenterne vælger hvilke stemningsbetegnelser, de mener, passer på deres oplevelse af de forskellige gratisfester, er det især ord som festlig, hyggelig, socialt/inkluderende og tætpakket, de vælger og i høj grad positive betegnelser. HAVNEFESTEN PÅ REFSHALEØEN Til havnefesten på Refshaleøen er det også disse betegnelser, der vælges mest dog ikke i så høj grad som til de to andre fester. Endvidere vælges også kaotisk, som ikke nødvendigvis behøver være negativt for alle i denne sammenhæng. Derudover vælges nogle af de mere negative betegnelser i højere grad til havnefesten end til de andre fester som fx ekskluderende/uvelkommen og utrygt. De vælges ikke i særlig høj grad, men dog betydeligt mere end til festerne på Vesterbro og Nørrebro. FORSKELLIGE OPLEVELSER FOR FREE RIDERS OG SUPPORTERS Ser man på de to typer Free Riders og Supporters, der har deltaget i gratisfesterne, har de på nogle punkter forskellige oplevelser af gratisfesterne. De steder, hvor de adskiller sig fra hinanden, i henhold til festerne på Nørrebro og Vesterbro, er at Free Riderne i højere grad end Supporterne oplever begge fester som hyggelige, hvor Supporterne i højere grad oplever dem som vilde/rå og skøre. I henhold til Havnefesten falder andelen for begge grupper, der finder det hyggeligt. Free Riders oplever i højere grad end Supporterne, at festen var ekskluderende/uvelkommen og Supporterne oplever i højere grad end Free Riderne, at festen var vild/rå, skør livsbekræftende, inkluderende og festlig. Dette tyder på, at Free Riderne generelt mere synes om de traditionelle gadefester, som de finder hyggelige, hvor Supporterne, der deltager i alle typer fester, er mere positive overfor det nye setup med Havnefesten og at det for dem gerne må være vildt/råt og skørt. 90% 85% Vesterbro Nørrebro Havnefest 9% 12% 10% 2% 1% 3% 7% 9% 1% 39% 27% 28% 32% 34% 37% 38% 29% 30% 33% 33% 26% 27% 31% 24% 64% 57% 59% 56% 37% 38% 67% 60% 51% 64% Ekskluderende / uvelkommen Utrygt Karl Smart Højt / larmende Skørt Kaotisk Vildt / råt Livsbekræftende Tætpakket Socialt / inkluderende NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. Hyggeligt Festlig 59

60 OPBAKNING TIL HAVNEFESTEN MINDRE OPBAKNING TIL INDHEGNET GADEFEST Når man spørger, hvorvidt respondenterne vil betale et mindre beløb for at deltage i en gadefest på et indhegnet område, svarer 35% af respondenterne, at de er enige/helt enige i at være villige til dette, og 38% er uenige/helt uenige i dette. Umiddelbart er der således ikke den største opbakning til dette forslag. Dette skyldes højst sandsynligt at noget særligt ved gadefesterne netop er, at de ikke er indhegnede som en traditionel festival, men en fest der opstår der, hvor man opholder sig til hverdag. SUPPORTERNE ER I HØJ GRAD TILFREDSE MED HAVNEFESTEN Ser man specifikt på det nye set-up omkring havnefesten på Refshaleøen er der, som tidligere beskrevet, færre, der har deltaget end til gadefesterne i brokvartererne, og generelt er respondenter lidt mindre tilfredse med havnefesten i forhold til de to andre gadefester. Ser man på deltagelsestyperne Supporters og Free Riders, som er de to grupper, der har deltaget i havnefesten - er især Supporterne tilfredse med havnefesten. Supporters Alle respondenter Free Riders 3,5 3,7 4, LANGT DE FLESTE VIL GERNE BETALE FOR AT DELTAGE I HAVNEFESTEN I 2014 Spørger man respondenterne, om de vil deltage næste år, hvis man gentager set-up et med havnefesten på Refshaleøen, svarer 53% af alle respondenter, at de vil deltage ved en gentagelse næste år, 22% ville ikke og 25% svarer ved ikke. Endvidere er 76% villige til at betale kr. for at deltage, 13% er ikke og 11% ved ikke. Ser man igen på Supporterne og Free Riderne, er Supporterne igen på alle punkter langt mere positivt indstillede overfor festen på Refshaleøen end Free Riderne. Supporters Free Riders Alle respondenter Ville være villig til at betale et mindre beløb (20-50 kr.) for at deltage i havnefesten på Refshaleøen næste år Ville deltage hvis havnefesten på Refshaleøen blev gentaget næste år (2014) på samme måde 64% 43% 53% 82% 69% 76% 0% 50% 100% Skala: 1 = Meget utilfreds, 5= Meget tilfreds Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 60

61 OPLEVELSE AF GADEFESTERNE FOR MANGE ER DISTORTION EN GADEFEST Når interviewpersonerne spørges ind til, hvilken type event Distortion er for dem, svarer mange, at det for dem er en gadefest. Distortion bliver således forbundet med gadefesterne og for mange af deltagerne er det gadefesten, der er speciel, fordi det er meget anderledes end andre events og festivaler man kender. HAVNEFESTEN MINDER MERE OM EN FESTIVAL I henhold til ovenstående fortæller flere af de interviewede deltagere fra dagene på Refshaleøen i forlængelse heraf, at festerne på Refshaleøen virker mere som en festival i traditionel forstand, fordi festen er trukket lidt væk fra byen og ind på et afgrænset område. (Dansker og Australier, 26 og 27, Gadefest Vesterbro) Rock on! It s a street party!! (Thea 23, Sidsel 30, Danielle 25 og Hanne 30, Havnefest) (Alexander 25, Lau 41, Final Party) Jeg kunne bare gå udenfor min dør og så var der fest gadefest. Derfor er det ikke det samme med Refshaleøen, det er bare en festival du oplever ikke byens charme. Det er en gadefest Det er også en festival, det er det i hvert fald helt klart mere her på Refshalen, det er lidt synd, det måtte gerne være mere en gadefest. 61

62 OUTSIDERNES SYN PÅ GADEFESTERNE TID ER DEN STØRSTE FORHINDRING FOR OUTSIDERNE Outsiderne, som er de eneste, der ikke har deltaget i nogen gratisfester under Distortion, svarer at den primære grund til ikke at have deltaget er, at de ikke havde tid (85%). Ser man på kategorien andet med åbne svar, skriver flere også, at de ikke kunne, da gratisfesterne primært lå i hverdagene. Hernæst svarer 16%, at de mere er til club-delen af Distortion og derfor ikke deltager i gratisfesterne. 7% mener, at det er for meget for dem at deltage i begge typer fester og 5%, at det er for tætpakket. Jeg ville gerne have deltaget, men havde ikke tid Jeg er mere til club-delen af Distortion (betalingsfesterne / nattefesterne) Det er for meget for mig både at deltage i gadefester og betalingsfester 7% 16% 85% 2% føler sig for gamle og 2% har en opfattelse af, at det er for vildt for dem. Det er for tætpakket / for mange mennesker 5% Jeg føler mig for gammel 2% Jeg har en opfattelse af, at det er for vildt for mig 2% Andet 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 62

63 ANDRE GRATISFESTER DELTAGELSE I ANDRE GRATISFESTER UNDER DISTORTION Ud af dem, der har svaret, at de har deltaget i gratisfester under Distortion har følgende deltaget i yderligere fester: 17% deltaget i Chill Out i H.C Ørstedsparken 3% i alt til Børne Distortion 2% til i alt til Københavnermiddage 1% til Garden Party i Malmö 0% til Berlin Open Air Beach Party POP UP S-TOGS FESTER Ud af de, der har svaret, at de har deltaget i gratisfester under Distortion har 3% deltaget i hver af de tre Pop Up S-togsfester (ligeligt fordelt mellem Free Riders og Supporters). Endvidere er disse blevet spurgt ind til tilfredsheden med de tre S- togsfester. De tre fester scorer forholdsvist lige i henhold til tilfredsheden, som er over middel (3), men ikke udelukkende positivt (4-5). Chill Out i H.C Ørstedsparken er således den event, som flest deltager i ud over de tre store gratisfester. Pop Up S-togsfest Charlottenlund Pop Up S-togsfest Skovbrynet 3,5 3,4 Pop Up S-togsfest Ballerup 3, Skala: 1 = Meget utilfreds, 5= Meget tilfreds Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 63

64 BETALINGSFESTERNE 64

65 BETALINGSFESTER KNAP HALVDELEN HAR DELTAGET I BETALINGSFESTER UNDER DISTORTION 42% af respondenterne har deltaget i betalingsfester under Distortion og 58% har ikke. 31% har deltaget i Final Party, 14% i festen på Halvandet, 12% i P- kæleren ved Langebro og 7% i Søpavillonen. OUTSIDERS OG SUPPORTERS DELTAGELSE Ser man på de to grupper, der har deltaget i betalingsfester Outsiders og Supporters, har Supporterne i højere grad deltaget i alle festerne bortset fra Final Party, hvor en lidt større andel af Outsiders har deltaget. TILFREDSHED MED FESTERNE I henhold til tilfredsheden med de forskellige betalingsfester, scorer festerne på Refshaleøen højest, hvilket er bemærkelsesværdigt, da det er omvendt gratisfesterne. Respondenterne er således meget tilfredse med både Final Party (4,2) og festen på Halvandet (4,0). De to andre fester scorer over middel (3), men ikke i den helt positive ende af skalaen (4-5). OUTSIDERS OG SUPPORTERS TILFREDSHED Ser man på tilfredsheden fordelt mellem de to grupper, er Outsiderne generelt mere tilfredse med alle betalingsfester bortset fra Final Party, hvor Supporterne er lidt mere tilfredse end Outsiderne. Final Party 31% Final Party 4,2 Halvandet 14% Halvandet 4,0 P-kælderen ved Langebro 12% P-kælderen ved Langebro 3,8 Søpavillonen 7% Søpavillonen 3,6 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Skala: 1 = Meget utilfreds, 5= Meget tilfreds Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 65

66 FINAL PARTY FINAL PARTY ER FESTLIGT, SOCIALT OG VILDT Respondenterne i undersøgelsen, der har deltaget i Final Party oplevede i høj grad festen som værende festlig (83%). Festlig Socialt / inkluderende 57% 83% Endvidere oplevede godt halvdelen at festen var social / inkluderende (57%), vildt / råt (54%) og hyggeligt (50%). Vildt / råt 54% Igen er det umiddelbart meget positive stemningsbetegnelser, der tillægges festen, selvom det selvfølgelig er en subjektiv vurdering, hvorvidt det er positivt at festen fx var vild / rå, hyggeligt eller skørt. Hyggeligt Skørt 50% 43% SUPPORTERS ER MERE ENTUSIASTISKE OMK. FINAL PARTY Livsbekræftende 37% Kigger man på de to typer, der har deltaget i festen Outsiders og Supporters, vælger Supporterne i højere grad stort set alle de forskellige stemningsbetegnelser. Sammenholdt med det faktum at Supporterne ligeledes er mere tilfredse med Final Party end Outsiderne, kan det tolkes som et udtryk for, at de generelt er mere entusiastiske omkring festen end Outsiderne, der i højere grad er til de mindre betalingsfester. Højt / larmende Kaotisk Tætpakket Karl Smart 7% 35% 30% 28% Utrygt 6% Ekskluderende / uvelkommen 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 66

67 OPLEVELSE AF BETALINGSFESTERNE NOGLE GÅR UDELUKKENDE OP I MUSIKKEN Nogle få af de interviewede personer under Distortion fortæller, at de udelukkende deltager i Distortion fordi, de er meget interesserede i musikdelen, og således ikke er til gadefest-delen af Distortion. (2 kvinder, 25 og 29 år, Søpavillonen) MUSIKKEN UD PÅ GADEN Andre fortæller, at de går meget op i musikken og derfor deltager i betalingsfesterne, men at de synes, at det er positivt, at musik som normalt hører clubscenerne og undergrunden til bliver taget ud på gaden. Vi er her udelukkende pga. koncerterne. Live-musikken er vi glade for, men ikke gadefesterne, der er for mange mennesker Musikken er et godt initiativ Jeg synes det er godt, at der bliver støttet op om den Københavnske musikscene, meget af det musik, der normalt hører undergrunden til bliver hevet ud på gaden Vi går meget op i musikken til Distortion. (Kvinde 28, mand 26, P-kælder Langebro) 67

68 FREE RIDERNES SYN PÅ BETALINGSFESTER FREE RIDERS FORETRÆKKER GADEFESTERNE Respondenterne, der ikke har deltaget i betalingsfester under Distortion (Free Riders), er blevet spurgt ind til, hvorfor de ikke har deltaget i nogen betalingsfester under Distortion. Her er den primære grund, at de mere er til den mere folkelige del af Distortion (69%) og at Distortion for dem udelukkende er en gadefest (66%). Hernæst mener 34%, at det er for dyrt, 25% ville gerne men havde ikke tid og 23% går sjældent på klubber. Jeg er mere til den mere folkelige del af Distortion (gadefesterne) For mig er Distortion en gadefest Det er for dyrt Jeg ville gerne - men jeg havde ikke tid Jeg går sjældent på klubber Det er for meget for mig både at deltage i gadefester og betalingsfester Det var for langt væk Jeg kender ikke musikken Jeg synes ikke programmet var godt nok Jeg har ikke hørt om betalingsfesterne Jeg har en opfattelse af at det er for vildt for mig Andet 34% 25% 23% 14% 11% 10% 5% 5% 4% 9% 69% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 68

69 GADEARMBÅND & TURPAS DISTORTION EVENTANALYSE

70 OPSUMMERING KONKLUSIONER Man køber primært både gadearmbånd og turpas for at støtte op om Distortion. Yderligere motiv for at købe gadearmbånd er, at sikre gadefesterne i Supporterne køber i højest grad både gadearmbånd og turpas. Flest køber gadearmbånd i billetvogne og i Distorions barer under eventen. Forglemmelse og mangel på deltagelse er de primære runde til ikke at købe gadearmbåndet endvidere mangler mange information om, hvad pengene går til samt synlighed iht., hvor det kan købes under eventen. Supporters køber primært tupas for at støtte op om festivalen og deltage mest muligt Outsidere køber for at få mest muligt ud af deres penge. Primære grunde til IKKE at købe turpasset er, at man ikke deltager nok. ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVER Nogle ved ikke, hvad gadearmbåndet er og mange ved ikke, hvad det præcist går til, og hvor man kan købe det. Mange føler således ikke, at de har et særlig godt kendskab til armbåndet og mangler rationale for at købe det. Nogle nævner endvidere i de åbne besvarelser, at de har mistro til den økonomiske forvaltning i organisationen, hvilket tydeligere kommunikation om hvad pengene præcist går til højst sandsynligt vil kunne afhjælpe. Nogle nævner, at de ville være en fordel, hvis det var muligt at købe det over telefonen. Mange køber gadearmbåndet spontant under festen, og flere nævner i de åbne besvarelser, at de ville købe det, hvis de aktivt blev opsøgt til gadefesterne omkring det både på gaden samt i ølboderne. Nogle nævner endvidere, at de godt kan lide princippet om, at man ikke SKAL betale for at deltage i Distortion, hvilket for nogle bliver lidt ødelagt, når de føler at de er dårlige deltager, hvis ikke de betaler for armbåndet. Hertil nævner flere, at man gerne vil have mulighed for selv at vælge et beløb, man vil give for armbåndet og støtte med. 70

71 GADEARMBÅNDET 71

72 KØB AF GADEARMBÅND KØB AF GADEARMBÅND I 2012 OG % af respondenterne svarer, at de har købt gadearmbåndet. Denne andel er dog ikke helt retvisende i henhold til det faktiske antal solgte armbånd i % svarer endvidere, at de købte gadearmbåndet i SUPPORTERS KØBER I HØJERE GRAD GADEARMBÅND Ser man på de tre deltagelses-typer, er det Supporterne, der i højest grad har købt gadearmbåndet (både i 2012 og i 2013). 39% af Supporterne svarer således, at de har købt gadearmbåndet i 2013, mod 19% af Free Riderne og 11% af Outsiderne. Her er det bemærkelsesværdigt at Free Riderne, der kun deltager i gadefester ikke støtter i højere grad, samt at 11% af Outsiderne køber det til trods for at de slet ikke deltager i gadefester. FLEST KØBER GADEARMBÅNDET I EN BILLETVOGN 31% af de respondenter, der har købt et gadearmbånd har købt det i en Distortion billetvogn. 25% har købt det i en Distortion bar, 22% i 7-eleven, 13% på billetto.dk og 1% i henholdsvis lokalebutikker og til pre-events. Dette tyder på, at deltagerne primært køber gadearmbånd på stedet under festen i billetvogne og i barer, hvilket kan tyde på at købet for mange er spontant frem for noget man gør på forhånd. I en Distortion billetvogn I en Distortion bar I 7-eleven På billetto.dk 13% 22% 25% 31% I lokale butikker Til Pre-Events 1% 1% Andet 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 72

73 MOTIVER FOR KØB MAN ØNSKER AT STØTTE DISTORTION OG SIKRE GADEFESTERNE Den primære årsag til at købe gadearmbåndet blandt respondenterne er, at man ønsker at støtte Distortion og gadefesterne (96%) samt at man ønsker at sikre, at der kommer gadefester igen i 2014 (83%). På den følgende side ses de forskellige gruppers motivation for at købe gadearmbåndet. For at støtte Distortion og gratis festerne For at sikre at der kommer gadefester igen i 2014 Fordi at det gør vi i min vennegruppe 11% 83% 96% MANGE HAR IKKE GJORT BRUG AF FORDELE VED GADEARMBÅNDET Kun en lille andel af respondenterne køber gadearmbåndet pga. de fordele, der følger med armbåndet. 51% har således heller ikke gjort brug af nogle af de fordele, der fulgte med køb af gadearmbåndet og 24% kendte ikke til fordelene. Fordi der var gratis S-tog under Distortion med gadearmbåndet Fordi det er pænt 10% 8% 27% har brugt armbåndet til at få en gratis øl ved Havnefesten på Refshaleøen, 18% til gratis S-tog under eventen og 3% til kvarterrabatter. Fordi der fulgte en gratis øl til Havnefesten med 6% Gratis øl ved Havnefesten på Refshaleøen Gratis S-tog under Distortion 2013 Kvarterrabatter til gadefesterne Kendte ikke til fordele har ikke gjort brug af fordelene 3% 18% 24% 27% 51% For at få adgang til kvarterrabatter i udvalgte lokale butikker under Distortion Andet 2% 4% 0% 50% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 73

74 FORSKELLIGE MOTIVER FOR KØB FREE RIDERS OG SUPPORTER KØBER ISÆR FOR AT STØTTE OG SIKRE GADEFSTER I 2014 Free Riderne og Supporterne køber i højere grad gadearmbåndet for at støtte Distortion og festerne (99%, 95%) og for at sikre, at der kommer gadefester igen i 2014 (95%, 83%). OUTSIDERNE ER KRITISKE OG SELEKTIVE Outsiderne vælger også disse to grunde mest, men ikke i nær så høj grad som de to andre grupper. Endvidere er der flere af nedenstående grunde som de overhovedet ikke vælger. Dette tyder på at Outsiderne er mere selektive og kritiske i henhold den måde, de deltager på, og hvorfor de deltager, hvilket også viser sig på andre parametre i analysen. Free Riders Outsiders Suppoters 100% 80% 60% 99% 86% 95% 85% 57% 83% 40% 20% 0% For at støtte Distortion og gratis festerne For at sikre at der kommer gadefester igen i % 14% 9% 8% 10% 7% 7% 9% 5% 0% 0% 0% 3% 0% Fordi at det gør vi i min vennegruppe Fordi der var gratis S-tog under Distortion med gadearmbåndet Fordi der fulgte en gratis øl til Havnefesten med Fordi det er pænt 2% For at få adgang til kvarterrabatter i udvalgte lokale butikker under Distortion NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 74

75 DE, DER IKKE HAR KØBT GADEARMBÅND FORGLEMMELSE OG MANGEL PÅ DELTAGELSE ER DE PRIMÆRE GRUNDE FOR IKKE AT KØBE GADEARMBÅNDET Ser man på de respondenter, der ikke har købt gadearmbåndet, er de primære grunde herfor, at man gerne vil, men ikke fik det gjort (30%) og, at man ikke deltager nok (30%). Endvidere er mangel på viden om armbåndet (23%), mangel på penge (22%) og, at man mener, at det skal være gratis at gå til gadefesterne (18%) ligeledes væsentlige grunde til ikke at købe det. Jeg ville have købt det, men fik det ikke gjort Jeg deltager ikke nok Jeg ved ikke nok om det, til at ville købe det Jeg er flad 23% 22% 30% 30% FORESKELLE PÅ FREE RIDERS, OUTSIDERE OG SUPPORTERE Jeg synes, det skal være gratis at gå til gadefesterne 18% Ser man på de tre grupper af deltagere mener Free Riderne i højere grad end de andre grupper, at det er for dyrt, og at det bør være gratis at deltage i gadefesterne. Outsiderne angiver i højere grad end de andre grupper, at de ikke deltager nok til at ville købe det. Supporterne angiver i langt mindre grad end de andre grupper ikke at vide nok om det til at ville købe det. Det er for dyrt Jeg synes ikke jeg får nok ud af det Det er for besværligt at købe det Jeg har slet ikke hørt om gadearmbåndet 12% 10% 8% 5% Jeg har ikke lyst til/gider ikke støtte op om festivalen på den måde 2% Andet 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 75

76 ANDRE ÅRSAGER TIL IKKE AT KØBE ANDRE ÅRSAGER 16% svarer andet. Her skriver flere, at de støtter på anden vis ved fx at købe turpas, være frivillig, købe øl el. lig. Endvidere skriver flere, at de ikke synes, at det var synligt nok under eventen, hvor man kunne købe armbåndet, at man kunne have ønsket mere opsøgende salg i barerne og gadesælgere under festen. Havde et frivillig armbånd, hvilket jeg følte var nok good will at give Distortion. Jeg kan godt se fordelen i at støtte med armbånd men eftersom det er en gadefest og det ikke er et tvang, gider jeg ikke bruge pengene på det. Jeg ville gerne købe et gadearmbånd, men fandt aldrig ud af, hvor jeg kunne gøre det. Hvis jeg havde mødt folk på gaden, som solgte dem, eller store skilte med "Her kan du købe gadearmbånd", så ville jeg have gjort det. Jeg hørte meget i medierne om, at det var et problem, at der var blevet solgt så få gadearmbånd, men intet om, hvor man kunne købe dem. FRIHED TIL SELV AT VÆLGE Som tidligere beskrevet er Distortion for mange særligt, fordi det er en fest for alle, og det er frivilligt, hvordan man deltager - man kan deltage på egne præmisser uanset alder, økonomi osv. Som nogle af citaterne antyder, vil flere også gerne selv have mulighed for at vælge, om man vil støtte og i så fald hvordan. Støtten skal komme frivilligt af lyst og ikke af en følelse af tvang eller at være en god eller mindre god deltager. (Citat, åbne besvarelser) Jeg blev lidt trodsig pga. markedsføringen. Synes det er forkert at prøve at få folk til at købe det pga. dårlig samvittighed. Der er blevet talt til Distortions gæster som var de små forkælede børn (hvilket vi til tider også opfører os som) men synes det var forkert sige: "Hvis ikke i køber armbånd, får I ikke lige så mange gadefester næste år. (Citat, åbne besvarelser) I kan ikke indtage min gade, også sige, at jeg skal betale for det... (Citat, åbne besvarelser) (Citat, åbne besvarelser) 76

77 TURPASSET 77

78 KØB AF TURPAS KØB AF TURPAS I % af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de i forbindelse med Distortion 2013 har købt turpas til eventen. Dvs. at 88% ikke har købt turpas. SUPPORTERS KØBER I HØJERE GRAD TURPAS Også i henhold til køb af turpas er det supporterne, der i højest grad køber disse. 31% af Supporterne har således købt turpas mod 23% af Outsiderne og ingen af Free Riderne. Jeg gerne vil støtte op om Distortion Jeg vil deltage så meget som muligt i Distortion Jeg gerne vil høre så meget musik som muligt under Distortion 4,1 4,0 4,3 KØBER TURPAS FOR AT STØTTE OG DELTAGE MEST MULIGT Ser man på hvilke årsager respondenterne angiver for at have købt turpasset, handler det i sær om, at støtte op om Distortion (4,3), samt at deltage så meget som muligt (4,1) og høre så meget musik som muligt under Distortion (4,0). På den følgende side er disse motiver uddybet i henhold til de forskellige typer af deltagere. Jeg synes det er Value for Money Distortions musikprogram er helt unikt og for vildt Det gør vi, i min vennegruppe 3,2 3,5 3, Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet. 78

79 FORSKELLIGE MOTIVER FOR KØB SUPPORTERS KØBER FOR AT STØTTE DISTORTION Supporterne køber i sær turpasset, fordi de gerne vil støtte op om Distortion (4,4), og hernæst for at deltage så meget som muligt (4,2) og høre så meget musik dom muligt (4,0). Supporterne vælger endvidere i højere grad end Outsiderne de fleste årsager, hvilket også viser deres generelle entusiasme og opbakning omkring Distortion de er generelt meget på. OUTSIDERS KØBER FOR AT FÅ MEST MULIGT FOR PENGENE Outsidernes primære motivation for at købe turpasset er, at de føler, at de får meget for pengene (3,8) og hernæst også for at støtte op om Distortion (3,7). Generelt vælger de ikke de forskellige årsager i så høj grad som Supporterne, hvilket tyder på, at de generelt er mere selektive og kræsne i henhold til deres deltagelse, og de valg de træffer. Det eneste punkt de vælger i højere grad end Supporterne og respondenterne generelt som motivation for at købe turpasset er, at musikprogrammet under Distortion er unikt og for vildt, hvilket er positivt da, de i højere grad deltager for musikken skyld og kun deltager i betalingsevents under Distortion. Supporters Outsiders ,4 4,2 4,0 3,7 3,8 3,5 3,6 3,8 3,5 3,6 Jeg gerne vil støtte op om Distortion Jeg vil deltage så meget som muligt i Distortion Jeg gerne vil høre så meget musik som muligt under Distortion Jeg synes det er Value for Money / Får meget for pengene Distortions musikprogram er helt unikt og for vildt 3,2 3,1 Det gør vi, i min vennegruppe Skala: 1 = Helt uenig, 5= Helt enig 79 Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 5, hvis alle respondenter har afgivet positivt svar på spørgsmålet.

80 DE, DER IKKE HAR KØBT TURPAS MAN KØBER IKKE TURPASSET FORDI MAN IKKE DELTAGER NOK Ser man på de respondenter, der ikke har købt turpas i 2013 er deres primære begrundelse for ikke at købe det, at de ikke deltager nok til at ville købe det (58%). Her skal det pointeres at det, til trods for at Free Riders slet ikke deltager i betalingsevents, i højest grad er Outsiderne, der ikke har købt turpasset, der vælger dette som grund til ikke at købe turpasset. Dette tyder igen på at Outsiderne er meget kritiske og selektive i deres valg, i det de kun deltager i betalingsfester, og dermed i princippet er en oplagt målgruppe til turpasset. Jeg deltager ikke nok, til at ville købe det Det er for dyrt Musikprogrammet siger mig ikke noget Jeg synes ikke, jeg får nok ud af det 9% 9% 30% 58% Endvidere svarer 30%, at de mener, at turpasset er for dyrt. Her er det især Free Riders og Supporters, der har denne holdning. Jeg prioriterer andre festivaller 8% 17% af de, der ikke har købt turpasset svarer yderligere, at de slet ikke kender til turpasset. FREE RIDERS GRUNDE TIL IKKE AT KØBE TURPASSET Ser man på Free Ridernes begrundelser for ikke at købe turpasset (ingen i denne gruppe har købt turpas) og, hvor de især adskiller sig fra de andre grupper, er der en noget højere andel af Free Riderne end i end andre to gruppe, der slet ikke har hørt om turpasset, der ikke kommer for musikkens skyld, musikken siger dem ikke noget, og prioriterer andre festivaller. Fordi jeg ikke kender musikken Jeg kommer ikke for musikkens skyld Det er for besværligt at købe det Jeg har slet ikke hørt om turpasset Andet angiv venligst 8% 8% 2% 17% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% NB! Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive flere svar. 80

81 ET DIGITALT INDBLIK DISTORTION EVENTANALYSE

82 OPSUMMERING DATAGRUNDLAG Fire personer meldte sig til at levere en beskrivelse af, hvordan de er digitale under Distortion. Det er disse fire personers beskrivelser, der udgør datagrundlaget. Denne del af analysen skal derfor ses som et indblik i, hvordan nogle benytter sig af digitale og sociale platforme under Distortion og ikke et udtryk for, hvordan man benytter sig af digitale medier under eventen. FÅ PLATFORME TIL MANGE FORMÅL De fire digitale brugere anvender forholdsvis få digitale platforme i forbindelse med Distortion, men bruger dem til gengæld til mange forskellige formål både før, under og efter eventen. De digitale platforme er således et vigtigt værktøj for brugerne i forbindelse med eventen. De digitale platforme er et vigtigt værktøj for brugerne, og man kan tydeligt fornemme en frustration over det ustabile netværk under eventen netop i henhold til at benytte forskellige platforme. DISTORTIONS APP Distortions egen app bruges primært under eventen til at finde forskellige steder som koncerter, events, barer, toiletter mv. En enkelt brugte den også til at planlægge eventen på forhånd. FACEBOOK Facebook er den platform, der bruges til flest forskellige formål i forbindelse med Distortion og også den eneste platform, der bruges både før, under og efter eventen. INSTAGRAM Instagram anvendes af brugerne til at uploade her-og-nu situationer og stemninger desværre var det sjældent muligt under eventen pga. det ustabile netværk. YDERLIGERE En bruger nævner yderligere, at hun bruger rejseplanens app under eventen, samt at hun løbende holder sig opdateret om vejrforhold på DMI og andre platforme med vejrinformationer. 82

83 DISTORTIONS APP DISTORTIONS OFFICIELLE APP De fire digitale brugere har alle downloadet Distortions officielle app og har alle brugt den under eventen og nogle også inden. LOCATION FINDING App en bruges primært til at finde forskellige ting under Distortion koncerter, events, barer, toiletter mv. App en bruges også som forberedelse til at planlægge, hvad man gerne vil under eventen, men bruges i sær under eventen til orientering. PLAYLIST Som det fremgår af billede og citat benyttes app en af én af de digitale brugere også til at lave en playliste og planlægge musikdelen af Distortion. I dagene op til Distortion benyttede jeg mig rigtig meget af Distortions egen App. Jeg brugte den til at se de forskellige locations for alle dage. Derudover brugte jeg også playlist fanen, til at se lineup for de forskellige efterfester. Appen benyttede jeg dog også en del under selve festivallen, for at holde mig ajour med locations. Matildes Logbog 83

84 FACEBOOK FACEBOOK FØR, UNDER OG EFTER DISTORTION Facebook bruges også af alle fire digitale brugere og benyttes som den eneste platform både før, under og efter Distortion. Nedenfor er beskrevet hvilke funktioner Facebook udfylder for de digitale brugere. PLANLÆGNING En af de digitale brugere har før Distortion oprettet en begivenhed på Facebook for at aftale med sine venner, hvor de skal mødes inden eventen og, hvad de skal. Endvidere bruges også Distortions Facebook side til at melde sig til de mange forskellige events og på den måde planlægge festen. STATUSOPDATERING, CHECK IN, BILLEDER Brugerne anvender også Facebook til at skrive statusopdateringer under Distortion, checke ind på forskellige locations og uploade billeder, hvilket både gøres under og efter eventen. En af brugerne benyttede det at checke ind på Facebook så de kunne finde hinanden i hendes vennegruppe, da signalet var dårligt under eventen, og de derfor ikke kunne ringe til hinanden. OPDATERING, INFORMATION OG EVALUERING Facebook anvendes også til at følge med i, hvad Distortion selv skriver af informationer om eventen før, under og efter eventen, og også til at evaluere begivenheden med venner efter eventen. 84

85 INSTAGRAM INSTAGRAM UNDER DISTORTION Instagram benyttes også af brugerne dog kun under eventen til at dokumentere sine oplevelser under Distortion. DOKUMENTATION AF HER-OG-NU OPLEVELSER Som brugeren Stephanie beskriver er billederne, der uploades på Instagram (til forskel fra Facebook) ofte med det formål at beskrive en situation eller stemning her-og-nu, hvilket er grunden til at platformen kun anvendes under eventen. Desværre var det svært at uploade billeder på Instagram under eventen, da netværket var overbelastet. Fordi netværket blev ved med at gå ned, var et ikke muligt at uploade billeder på Instagram med det samme, hvilket desværre tog lidt af glæden ved at uploade et billede med det samme billederne på Instagram bruges ofte til at indfange en bestemt stemning eller situation. Stephanies Logbog 85

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 Evaluering Udarbejdet af: Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling OM MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse Copenhagen Jazz Festival 2011 Publikumsanalyse Indledning Copenhagen Jazz Festival Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere