LØNSTATISTIK - Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK - Februar 2005"

Transkript

1 - Februar 2005

2 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra 2004 og frem til 2005 og hvordan lønnen var sammensat. Åbenhed om tillægsbegrundelser er en vigtig del af amtets lønpolitik. I lønstatistikken fremgår derfor også anvendelsen af amtets kriterier for funktions- og kvalifikationsløn. Lønstatistikken vises med et højt detaljeringsniveau. Tallene er således opgjort for faggrupper, køn, forvaltningsområde samt udvalgsområde. Lønstatistikken giver derfor et godt grundlag for den lønpolitiske dialog. Lønstatistikken udarbejdes af Centralforvaltningens Personaleafdeling og eventuelle spørgsmål kan rettes til Indholdsfortegnelse: Tabel 1: Obligatorisk lønstatistik opgjort for mænd og kvinder Tabel 2: Lønsammensætning opgjort for mænd og kvinder Tabel 3: Obligatorisk statistik opgjort på forvaltningsområder Grafik 1: Anvendelse af kvalifikationsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder Grafik 2: Anvendelse af funktionsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder Grafik 3: Anvendelse af kvalifikationsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på forvaltningsområder Grafik 4: Anvendelse af funktionsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på forvaltningsområder Tabel 4: Detaljeret obligatorisk statistik for mænd og kvinder Bilag 1: Oversigt over forvaltninger og udvalgsområder i Københavns Amt Bilag 2: Faggruppeinddeling Bilag 3: Københavns Amts Lønpolitik Bilag 4: Københavns Amts generelle kriterier for tillæg inden for Ny Løn

3 Tabel 1: Obligatorisk lønstatistik opgjort for mænd og kvinder ( ) Stillinger ACere HKere Håndværkere m.v. Læger Magistre og lærere Omsorgs- og pædagogmedhj. Pædagoger Social- og sundhedspersonale Sygeplejersker Øvrige Øvrigt plejepersonale Alle Ansatte 2005 Samlet løn Grundløn Pension Tillæg Ansatte i både 2005 og 2004 samlet løn grundløn pension stigning i tillæg Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder (10.06) Mænd ( 8.88) Alle ( 9.72) Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder ( 0.32) Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Note1: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken.

4 Tabel 2: Lønsammensætning opgjort på mænd og kvinder ( 2005) Stillinger ACere HKere Håndværkere m.v. Læger Magistre og lærere Omsorgs- og pædagogmedhj. Pædagoger Social- og sundhedspersonale Sygeplejersker Øvrige Øvrigt plejepersonale Alle Ansatte 2005 Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Resultattillæg Udligningstillæg Overgangstillæg Andre tillæg Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Note1: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken.

5 Tabel 3: Obligatorisk lønstatistik opgjort på forvaltningsområder ( ) CF PSF SHF TF UK Alle Forvaltning Ansatte 2005 Samlet løn Grundløn Pension Tillæg Ansatte i både 2005 og 2004 samlet løn grundløn pension stigning i tillæg ACere HKere Håndværkere m.v Magistre og lærere Pædagoger Øvrige Alle ACere HKere Håndværkere m.v Læger Magistre og lærere Omsorgs- og pædagogmedhj Pædagoger ( 9.32) Social- og sundhedspersonale Sygeplejersker Øvrige ( 5.67) Øvrigt plejepersonale Alle ACere HKere Håndværkere m.v Læger Magistre og lærere Pædagoger Social- og sundhedspersonale Sygeplejersker Øvrige Øvrigt plejepersonale Alle ACere HKere Håndværkere m.v Øvrige Alle ACere HKere Håndværkere m.v Læger Magistre og lærere Omsorgs- og pædagogmedhj Pædagoger (14.11) Sygeplejersker Øvrige ( 0.09) Øvrigt plejepersonale Alle ACere HKere Håndværkere m.v Læger Magistre og lærere Omsorgs- og pædagogmedhj Pædagoger ( 9.72) Social- og sundhedspersonale Sygeplejersker Øvrige Øvrigt plejepersonale Alle Note1: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken.

6 Grafik 1: Anvendelse af kvalifikationsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad K1 til K7 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: PSYK=Psykiatriudvalget, SOC=Socialudvalget, SU=Sygehusudvalget, SUFO=Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, UKI= Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt samarbejde, ØK= Økonomiudvalget

7 Grafik 1: Anvendelse af kvalifikationsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad K1 til K7 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: PSYK=Psykiatriudvalget, SOC=Socialudvalget, SU=Sygehusudvalget, SUFO=Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, UKI= Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt samarbejde, ØK= Økonomiudvalget

8 Grafik 2: Anvendelse af funktionsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad F1 til F4 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: PSYK=Psykiatriudvalget, SOC=Socialudvalget, SU=Sygehusudvalget, SUFO=Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, UKI= Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt samarbejde, ØK= Økonomiudvalget

9 Grafik 2: Anvendelse af funktionsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på udvalgsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad F1 til F4 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: PSYK=Psykiatriudvalget, SOC=Socialudvalget, SU=Sygehusudvalget, SUFO=Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, UKI= Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt samarbejde, ØK= Økonomiudvalget

10 Grafik 3: Anvendelse af kvalifikationsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på forvaltningsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad K1 til K7 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: CF=Centralforvaltningen, PSF= Psykiatri- og Socialforvaltningen, SHF=Sundhedsforvaltningen, TF=Teknisk Forvaltning, UK=Undervisning- og Kulturalforvaltningen

11 Grafik 4: Anvendelse af funktionsløn efter amtets tillægskriterier opgjort på forvaltningsområder ( 2005) Note1: Se beskrivelse af hvad F1 til F4 dækker over i bilag 4 (sidst i publikationen) Note2: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 og er opgjort i nettobeløb for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken. Note3: CF=Centralforvaltningen, PSF= Psykiatri- og Socialforvaltningen, SHF=Sundhedsforvaltningen, TF=Teknisk Forvaltning, UK=Undervisning- og Kulturalforvaltningen

12 Tabel 4: Detaljeret obligatorisk lønstatistik for mænd og kvinder ( ) PPR Akademikere Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh Amtsvejmænd m.fl., arf Audiologiassistenter og -elever Bibliotekarer, inkl. ledere Bygningskonstruktører Chefer, Arf Edb-personale, ARF Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl Ergo- og fysioterapeuter, arf,kl Ernærings- og husholdningsøkonomer Fotografer Grafisk personale Husassistenter, arf, KL Husholdningsledere Håndværkere Jordemødre Journalister Kontor- og edb-personale, arf, KL,Frb Kort- og Landmålingsteknikere Laboratorie- og miljøpersonale Ledende servicepersonale Ansatte 2005 Samlet løn Grundløn Pension Tillæg Ansatte i både 2005 og 2004 samlet løn grundløn pension stigning i tillæg Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Alle Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle

13 PPR Ledende værkst.pers. kv., klientværkst. Lægesekretærer, arf,kl,frb Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v. Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m. Lærere, gymn./hf-kurser Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf Miljøteknikere, ARF Neurofysiologiassistenter og -elever Oldfrueassistenter Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Overlæger mv., sygehuse Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. Pedeller/skolebetjente, arf,kbh Portører/sygehusportører Pædagogisk personale, døgninst. m.v. Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb Rengøringsassistenter, arf, KL Skov- og landskabsingeniører Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere/socialformidlere Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Syge- og sundhedspersonale, Arf Ansatte 2005 Samlet løn Grundløn Pension Tillæg Ansatte i både 2005 og 2004 samlet løn grundløn pension stigning i tillæg Kvinder ( 8.81) Mænd (12.44) Alle (10.47) Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder (11.99) Mænd ( 9.00) Alle (11.08) Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd ( 0.02) Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle

14 PPR Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf Sygehuschefer m.fl. Sygeplejersker/skolesygepl. arf,kbh,frb Tandklinikassistenter Tekniske assistenter m.fl., arf,kl,frb Tilsynsførende ass., forsorgshjem Tolke Underordnede læger (reservelæger) Øvrige Alle Ansatte 2005 Samlet løn Grundløn Pension Tillæg Ansatte i både 2005 og 2004 samlet løn grundløn pension stigning i tillæg Kvinder Mænd Alle Mænd Alle Kvinder ( 2.93) Alle ( 2.93) Kvinder Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd ( 2.14) ( 0.59) Alle Kvinder ( 9.51) Mænd (15.59) Alle ( 9.97) Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Note1: Data er fra Silkeborg Data fra 2005 for månedslønnede. Ansatte, der er tiltrådt eller fratrådt skævt i måneden, indgår ikke i statistikken.

15 Bilag 1: Oversigt over forvaltninger & udvalgsområder i Københavns Amt Centralforvaltningen 1 (CF) Amtsrådet (AR) Økonomiudvalget (ØK) Udvalget for Samarbejde mellem Erhverv og Forskning (USEF) Undervisnings- og Kulturforvaltningen 2 (U&K) Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt samarbejde (UKI) Sundhedsforvaltningen 3 (SHF) Sygehusudvalget (SU) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUFO) Psykiatri- og Socialforvaltningen 4 (PSF) Socialudvalget (SOC) Psykiatriudvalget (PSF) Teknisk Forvaltning (TF) Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) Bilag 2: Faggruppeinddeling En præsentation af samtlige faggrupper vil medføre en meget uoverskuelig opgørelse. Derfor er faggrupperne i amtet inddelt i 11 overordnede faggrupper, som har været gennemgående for amtets personalepolitiske regnskab siden Faggruppeinddelingerne er ikke lig de overenskomstmæssige definitioner. Udgangspunktet har i stedet været at inddele faggrupperne i sammenlignelige arbejdsfunktioner. AC ere Arkitekter, bibliotekarer, kandidater, jurister, økonomer, landinspektører, ingeniører, psykologer, translatører/tolke (med videregående uddannelse), dyrlæger, civiløkonomer, levnedsmiddelingeniører og kandidater, landskabsingeniører, landmålingsteknikere, konstruktører, tekniske assistenter og tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere samt øvrige ansatte med lignende stillingskategori. HK ere Håndværkere mv. Pædagoger Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Magistre og lærere Sygeplejersker Social- & sundhedsassistenter Læger Øvrigt plejepersonale Øvrige Administrativt personale under HK, edb-personale og lægesekretærer. Håndværkere, specialarbejdere, køkkenpersonale, rengøringspersonale, malere, snedkere, tømrere, elektrikere, rørarbejdere, kvartermestre samt lignende stillinger. Uddannede pædagoger og socialrådgivere. Ikke uddannet pædagogisk personale, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere. Lærere, magistre, gymnasielærere, lærere ved SOSU- og Sygeplejeskolerne samt øvrige med undervisningsopgaver, der har en selvstændig lønklasse. Omfatter sygeplejersker, samt radiografer. Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejere samt lignende stillingskategorier. Speciallæger, yngre læger, tandlæger mv. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, lægestuderende samt øvrige plejestillinger, som ikke hører under fagområderne sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Apoteksassistenter, fodterapeuter, journalister, grafikere, typografer, piccoloer mv., som ikke logisk hører under et af de øvrige fagområder. Indeholder deslige individuelt aflønnet personale ( lønklasser). 1 Centralforvaltningen omfatter desuden seks beskæftigelsesprojekter. 2 Undervisnings- og Kulturforvaltningen omfatter undervisningsinstitutioner (gymnasier, HF og VUC), specialskoler samt Social- og sundhedsskolen og Sygepleje- og Radiografskolen. 3 Sundhedsforvaltningen omfatter forvaltningen, Amtssygehuset i Gentofte, Amtssygehuset i Glostrup, Amtssygehuset i Herlev, Centralapoteket og Forebyggelse. 4 Psykiatri- og Socialforvaltningen omfatter ca. 100 sociale institutioner og tilbud inden for børn og unge, voksen- og psykiatriområdet.

16 Bilag 3: Københavns Amts Lønpolitik Den fælles lønpolitik bygger på følgende principper: Lønpolitikken skal understøtte arbejdspladsens mål og et godt arbejdsmiljø. Lønpolitikken skal tiltrække og fastholde kvalificerede ansatte og understøtte den faglige kompetenceudvikling. Lønpolitikken skal afspejle sammenhæng mellem jobindhold og løn, herunder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Lønpolitikken skal understøtte, at ansatte ikke i længere perioder alene forbliver på grundløn. Lønpolitikken skal understøtte åbenhed og synlighed om proces, kriterier og resultat i løndannelsen. Bilag 4: Københavns Amts generelle kriterier for tillæg inden for Ny Løn Overordnede kriterier for funktionsløn F1: Ledelse Varetagelse af selvstændigt ledelsesansvar, der ikke er indeholdt i grundlønnen. F.eks. projekt- eller teamledelse. F2: Fagligt ansvar Varetagelse af selvstændigt fagligt ansvar i forbindelse med opgaveløsningen. F.eks. specialist-, projekt- eller konsulentfunktioner. F3: Særlig opgave Varetagelse af særlig opgave, som har betydning for den samlede opgaveløsning. F.eks. uddannelses- og oplæringsansvar og budgetansvar. F4: Belastning Varetagelse af særligt belastende funktioner. F.eks. særlige arbejdstider og arbejdssteder, belastende fysisk og psykisk arbejdsmiljø og udgående funktioner. Overordnede kriterier for kvalifikationsløn K1: Særlige kvalifikationer Til medarbejdere med faglige kvalifikationer, som ligger uden for det normale for fagområdet. F.eks. specialviden og særlig erfaring. K2: Efter- og videreuddannelse Til medarbejdere der gennem efter-, videre- eller anden relevant uddannelse eller kursus opnår en større faglig viden og kompetence til gavn for opgaveløsningen eller/og i forhold til et bedre samarbejde, omstilling og udvikling. K3: Kvalitet i opgaveløsningen Til medarbejdere der løser opgaver med særlig kvalitet og kompetence. F.eks. særligt vanskelige og betroede opgaver. K4: Tværfaglighed Til medarbejdere der fremmer tværfaglige løsning, bidrager med nytænkning, kan løse flere forskellige opgaver samt udvikle opgaveløsningen. K5: Erfaring Til medarbejdere hvis erfaring, viden og/eller solide indsats får dagligdagen til at hænge sammen. K6: Rekruttering og fastholdelse Til medarbejdere som er efterspurgt arbejdskraft. K7: Udligningstillæg Tillægget bruges i særlige situationer, hvor der er behov for at udligne en lønforskel. Der kan modregnes i et udligningstillæg i henhold til den konkrete lokale aftale. Overordnede kriterier for resultatløn R1: Kvantitative resultater Øget produktion eller service set i forhold til ressourceindsatsen - mere for samme ressourcer. R2: Kvalitative resultater Forbedret produkt- eller servicekvalitet set i forhold til ressourceindsatsen - bedre for samme ressourcer. R3: Mål-baserede aftaler Forbedret indsats på prioriterede områder eller forbedrede arbejdsmetoder. R4: Ikke-planlagte effektiviseringer Hvor der i særlige tilfælde sker ikke-planlagte effektiviseringer forstået som øget produktion eller mere service uden en tilsvarende forøgelse af ressourcerne. Den fælles lønpolitik blev revideret i 2004 og kan findes i sin fulde ordlyd på amtets hjemmeside (

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere