Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse :6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

3 Beskæftigelsen ved sygehuse Indledning Endelige beskæftigelsestal for Datagrundlag Hermed offentliggøres endelige tal for beskæftigelsen ved sygehuse på baggrund af Sundhedsstyrelsens Løn- og beskæftigelsesregister. Oplysningerne er opdateret siden offentliggørelsen Beskæftigelsen ved sygehuse i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 11, juni Løn- og beskæftigelsesregistret dækker personale ansat i det offentlige danske sygehusvæsen. Registret eksisterer fra 2000 og frem. Registret indeholder detaljerede oplysninger om både lønelementer såsom A-indkomst, pension og tillæg samt beskæftigelseselementer såsom stillingsbeskrivelse, beskæftigelsesgrad og anciennitet. Den enkelte stilling er endvidere koblet til en afdeling på et sygehus i amtet. Data i registret er baseret på lønindberetninger i lønsystemerne fra Silkeborg Datacentral og KMD (Kommunedata). Disse videresendes til FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor) til viderebehandling, hvorefter de sendes til Sundhedsstyrelsen. Afgrænsning af datagrundlag Data dækker de offentlige sygehuse i Danmark inklusiv Kong Chr. X s Gigthospital, Gråsten, Epilepsihospitalet i Dianalund samt Distriktspsykiatrisk enhed Nord, Midt og Syd i Viborg Amt. I de endelige tal fra sygehusene er følgende personalegrupper ikke medtaget. Sygehusapoteker, elever og studerende, fondsfinansieret beskæftigelse, praksisreservelæger, personale ved skoler, personale ved centralvaskerier samt personale i arbejdsmarkedspolitiske ordninger, f.eks. jobtræning, aktivering og puljejobs. Jordemødre er endvidere kun medtaget i statistikken, hvis de er ansat på en sygehusafdeling. Disse personalegrupper er heller ikke medtaget i de foreløbige opgørelser, for så vidt det er muligt at identificere dem. Validitet Da statistikkerne er baseret på personalets faktiske beskæftigelses- og lønoplysninger, antages det, at validiteten af data er høj, idet den enkelte ansatte samt ansættelsesstedet har et økonomisk incitament til at berigtige forkerte oplysninger. Mangler i datamaterialet På grund af manglende indberetninger fra Vestsjællands Amt er beskæftigelsestallene for Øvrigt personale undervurderet i 2000 og Det medfører en overvurderet vækst frem til Definition af stillinger I udgivelsen er personalet på sygehusene beskrevet udfra forskellige stillingsgrupper. Disse repræsenterer personalets stillingsmæssige tilhørsforhold og ikke deres beskæftigelsesmæssige funktion. De stillinger, som findes på sygehusene, er inddelt i forskellige stillingsgrupper, hvor der i første omgang skelnes mellem to personalegrupper, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

4 Sundhedsfagligt uddannet og Øvrigt personale. Disse to personalegrupper er så igen opdelt i stillingsgrupper baseret på stillinger på sygehusene. I Tabel A.1 kan samtlige stillinger ses. Definition af omregnede fuldtidsbeskæftigede (årsværk) Antal ansatte personer omregnes til fuldtidsbeskæftigede, 37 timer. Fuldtidsbeskæftigede (årsværk) beregnes udfra de beskæftigelsesenheder, som en person i et ansættelsesforhold har haft i en given periode. Beskæftigelsesenheder opgøres ud fra ansættelsesdage under hensyn til arbejdstid, det for en given periode. Et ansættelsesforhold kan for fastlønnede maksimalt tælle svarende til én fuldtidsbeskæftigelse. For timelønnede omregnes præsterede timer i perioden til hele ansættelsesdage. En person, som har været ansat i hele optællingsperioden på halv tid vil tælle som 0,5 omregnet til fuldtidsbeskæftiget. En månedslønnet person, som har været heltidsansat i en stilling, 365 ansættelsesdage i løbet af året, vil derfor have en fuldtidsbeskæftigelse på 1 i en årsopgørelse. Indhold I de følgende tabeller er alle tal omregnede fuldtidsbeskæftigede. Udgivelsen indeholder tabeller, der beskriver udviklingen i beskæftigelse på sygehusene fra 2000 til Tabellerne indeholder tal for omregnede fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillings- og personalegrupper for hele landet og på amtsniveau samt fordelt på alderskategorier og køn. Til sidst i udgivelsen er der en kort sammenligning af forskellen mellem beskæftigelsestallene 2000 til 2002 før og efter opdateringen af data. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

5 Beskæftigelsen ved sygehusene Beskæftigelsen fordelt på stillingsgrupper Udviklingen i fuldtidsbeskæftigede fra 2000 til 2002 fordelt på stillingsgrupper er illustreret i figur 1. For alle stillingsgrupper under ét er den samlede vækst 2,4 pct. Størst fremgang findes blandt læger, hvor beskæftigelsen er øget 5,4 pct. Fra 2000 til Også blandt andre sundhedsfaglige stillingsgrupper ses en vækst over gennemsnittet, bl.a. hos sygeplejersker. Figur 1.1 Udvikling i fuldtidsbeskæftigede på sygehusene fra 2000 til Læger Sygeplejersker Indeks: 2000= Andet sundhedsfagligt personale Andet plejepersonale Øvrigt personale I alt Læger Andet plejepersonale Øvrigt personale Sygeplejersker Andet sundhedsfagligt personale I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 I 2002 er der i alt fuldtidsbeskæftigede på landets offentlige sygehuse. Der er fuldtidsbeskæftigede Sundhedsfagligt uddannet personale, og gruppen udgør 79,7 pct. af det samlede personale. Øvrigt personale har fuldtidsbeskæftigede og udgør 20,3 pct. Sygeplejersker er den største gruppe på fuldtidsbeskæftigede, hvilket er 34,0 pct. af personalet Administration er den mindste gruppe med fuldtidsbeskæftigede, svarende til 3,4 pct. af det samlede personale. Læger udgør fuldtidsbeskæftigede, svarende til 12,3 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

6 Tabel 1.1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingsgrupper Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i 2002 (pct.) Læger ,3 Sygeplejersker ,0 Andet plejepersonale ,0 Andet sundhedsfagligt personale ,4 Sundhedsfagligt uddannet personale ,7 Administration ,4 Andet personale ,9 Øvrigt personale ,3 I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Vækst i personalet på sygehusene Der er sket en stigning i fuldtidsbeskæftigede på sygehusene fra 2000 til 2002 på fuldtidsbeskæftigede, svarende til 2,4 pct. Den største relative stigning ses i stillingsgruppen administration på 10,9 pct., mens der er sket et fald blandt Andet personale på 469 fuldtidsbeskæftigede, hvilket er 3,1 pct. Tabel 1.2 Ændringer i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingsgrupper Ændring i antal fuldtidsbeskæftigede 2000 til 2002 Stillingsgruppens procentvise ændring fra 2000 til 2002 Stillingsgruppens vækstbidrag til den samlede vækst (pct. point) Læger 548 5,4 0,6 Sygeplejersker 859 3,0 1,0 Andet plejepersonale 367 2,9 0,4 Andet sundhedsfagligt personale 436 2,8 0,5 Sundhedsfagligt uddannet personale ,3 2,6 Administration ,9 0,3 Andet personale ,1-0,6 Øvrigt personale ,0-0,2 I alt ,4 2,4 Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Det største bidrag til stigningen i personalet kommer fra Sygeplejersker med et vækstbidrag på 1,0 procentpoint. Sygeplejersker udgør som nævnt den største personalegruppe i sygehusvæsnet. Øvrigt personales bidrag til stigningen på 2,4 pct. i personalet er negativt med 0,2 pct. point. Dette skyldes et større fald i Andet personale på 0,6 pct. point, mens Administration kun havde en mindre stigning på 0,3 pct. point. Samlet set er det altså blandt Sundhedsfagligt uddannet personale at bidraget til væksten er sket, mens Øvrigt personale samlet har haft et negativt bidrag. Den samlede ændring i personalet mellem 2000 og 2002 og især væksten blandt Administration er dog påvirket af data fra Vestsjællands Amt i 2000 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

7 Mangler i data fra Vestsjælland Fjernes Vestsjællands Amt, falder ændringen i personalet fra 2000 til 2002 fra 2,4 pct. til 2,1 pct., hvilket er følgen af en meget høj stigning i antal fuldtidsbeskæftigede i Vestsjællands Amt for Øvrigt personale, især for Administration Samlet er der altså ikke tale om en stor effekt af de manglende data fra Vestsjællands Amt. Fuldtidsbeskæftigelse fordelt på sygehusejere Fuldtidsbeskæftigelse på amtsniveau I Tabel 2.1 og 2.2 er fordelingen mellem sygehusejerne: amterne, H:S og Bornholms Regionskommune, vist samt ændringen i personalet fra 2000 til Tabel 2.1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i 2002 (pct.) H:S ,7 Københavns Amt ,5 Frederiksborg Amt ,8 Roskilde Amt ,4 Vestsjællands Amt ,0 Storstrøms Amt ,3 Bornholms Regionskommune ,6 Fyns Amt ,9 Sønderjyllands Amt ,7 Ribe Amt ,3 Vejle Amt ,2 Ringkøbing Amt ,7 Århus Amt ,7 Viborg Amt ,2 Nordjyllands Amt ,0 I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 H:S har den største andel af det samlede personale med 18,7 pct. svarende til fuldtidsbeskæftigede, mens Bornholms Regionskommune har den mindste andel på 0,6 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

8 Tabel 2.2 Ændring i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere Ændring i antal Den procentvise Vækstbidraget til fuldtidsbeskæftigede ændring fra 2000 den samlede vækst 2000 til 2002 til 2002 (pct. point) H:S ,5-0,5 Københavns Amt 77 0,8 0,1 Frederiksborg Amt 78 1,9 0,1 Roskilde Amt 124 4,4 0,1 Vestsjællands Amt ,2 0,5 Storstrøms Amt 135 3,7 0,2 Bornholms Regionskommune 23 4,2 0,0 Fyns Amt 425 5,2 0,5 Sønderjyllands Amt 120 3,9 0,1 Ribe Amt 10 0,3 0,0 Vejle Amt 277 6,5 0,3 Ringkøbing Amt 57 1,8 0,1 Århus Amt 519 4,5 0,6 Viborg Amt 84 2,4 0,1 Nordjyllands Amt 126 1,6 0,1 I alt ,4 2,4 Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Ændring i antal fuldtidsbeskæftigede fra 2000 til 2002 Århus Amt har den største stigning i antal fuldtidsbeskæftigede fra 2000 til 2002 på 519 fuldtidsbeskæftigede. Relativt har de dog ikke den største stigning. Udover Vestsjællands Amt, som har en stigning på 10,2 pct., har Vejle Amt en stigning på 6,5 pct., mens Århus Amt kun har en relativ stigning på 4,5 pct. Amtet har dog det største vækstbidrag til den samlede vækst på 0,6 pct. point, hvilket ikke er overraskende, da det er et af de største amter. H:S har som det eneste en negativ ændring i antal fuldtidsbeskæftigede og derfor et negativt vækstbidrag på -0,5 pct. point. Fuldtidsbeskæftigede fordelt på aldersgrupper Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper i 2002 I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 samt Figur 3.1 gennemgås fuldtidsbeskæftigelse fordelt på aldersgrupper Den største aldersgruppe på sygehusene i 2002 er de 45 til 54 årige med fuldtidsbeskæftigede, svarende til 30,1 pct. Den mindste aldersgruppe er personale over 65 år efterfulgt af de 15 til 24 årige. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

9 Tabel 3.1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på aldersgrupper 2000 til I alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt I alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt I alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Der er forskel i aldersfordelingen mellem Sundhedsfagligt uddannet personale og Øvrigt personale. Der er en større relativ andel af det yngre personale, fuldtidsbeskæftigede under 35 år, hos sundhedsfagligt uddannet personale, mens Øvrigt personale har en lidt større relativ andel af det ældre personale over 55år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

10 Tabel 3.2 Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i stillingsgruppen i (pct.) I alt Læger 0,2 19,2 32,2 31,3 15,4 1,8 100 Sygeplejersker 1,0 30,9 33,7 24,6 9,5 0,2 100 Andet plejepersonale 1,7 11,9 24,6 41,2 20,2 0,3 100 Andet sundhedsfagligt personale 1,8 24,3 26,8 28,5 18,0 0,6 100 Sundhedsfagligt uddannet personale 1,2 24,0 30,1 29,7 14,4 0,6 100 Administration 2,3 17,0 27,7 30,2 22,1 0,6 100 Andet personale 5,8 15,5 26,0 32,0 20,1 0,6 100 Øvrigt personale 5,2 15,7 26,3 31,7 20,5 0,6 100 I alt 2,0 22,3 29,4 30,1 15,6 0,6 100 Aldersgrupper fordelt på stillingsgrupper i 2002 Aldersfordelingen i de forskellige stillingsgrupper viser stor variation. Andet plejepersonale har en markant anden profil, idet de har en meget stor andel af gruppens personale blandt de 45 til 54 årige, mens de har den laveste relative andel hos de 15 til 34 årige. Figur 3.1 Aldersgrupper fordelt på stillingsgrupper i Procent år år år år 65+ år Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Øvrigt personale I alt Læger og Sygeplejersker har begge en større relativ andel af de 35 til 44 årige, som endvidere er større end deres andel af 45 til 44 årige. Ser man endvidere alene på Læger har de den største andel af personale over 65 år samt en lille relativ andel af personale under 35 år, hvor kun Andet plejepersonale har en lavere. Det er dog ikke ensbetydende med at det lægelige personale generelt har en aldersprofil med mange ældre. Den største andel af personalet er mellem 35 til 44 år og 45 til 54 år. Sygeplejersker har den største relative andel af personale under 35 år og har i det hele taget det yngste personale. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

11 Fuldtidsbeskæftigelse fordelt på køn Kønsfordelingen mellem mænd og kvinder i 2002 Størstedelen af personalet på sygehusene i 2002 er kvinder. Det er 80,6 pct. af personalet, svarende til fuldtidsbeskæftigede. Tabel 4.1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på køn og stillingskategori Mænd Kvinder I alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Tabel 4.2 Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i stillingsgruppen i 2002 (pct.) Mænd Kvinder I alt Læger 61,2 38,8 100 Sygeplejersker 4,1 95,9 100 Andet plejepersonale 10,3 89,7 100 Andet sundhedsfagligt personale 3,9 96,1 100 Sundhedsfagligt uddannet personale 14,0 86,0 100 Administration 20,9 79,1 100 Andet personale 44,5 55,5 100 Øvrigt personale 40,5 59,5 100 I alt 19,4 80,6 100 Køn fordelt på stillingsgrupper Der er dog større forskelle mellem stillingsgrupperne i fordelingen af mænd og kvinder. Blandt Læger er kønsfordelingen omvendt, idet der er flere mænd end kvinder. Fordelingen er 61,2 pct. mænd og 38,8 pct. kvinder. De andre grupper har alle en større andel af kvinder end mænd, dog er der forskelle. Hvor Sygeplejersker og Andet sundhedsfagligt personale har en andel af kvinder på over 95 pct., har Øvrigt personale en mere ligelig kønsfordeling med kun knap 60 pct. kvinder. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

12 Figur 4.1 Køn fordelt på stillingsgrupper i Procent Kvinder Mænd Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Øvrigt personale I alt Sammenligning mellem foreløbige og endelige tal Sammenligning af foreløbige og endelige tal for beskæftigelsen ved sygehuse Af tabel 5.1 ses det, at der er et fald fra de foreløbige til de endelige tal på mellem 2.6 pct. og 5,0 pct. i de forskellige år og personalegrupper. Tabel 5.1 Procentvis forskel mellem foreløbige og endelige tal Sundhedsfaglig uddannet personale -3,0-2,6-3,2 Øvrigt personale -3,0-2,9-5,0 I alt -3,0-2,7-3,6 Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Årsager til forskelle mellem de foreløbige og endelige tal Forskellen mellem de foreløbige og endelige tal skyldes flere forskellige faktorer. I en del tilfælde er det i de foreløbige tal ikke muligt at identificere beskæftigede, som er registret på sygehusene, men som ikke omhandler sygehusenes drift, eller som det er valgt ikke at medregne i statistikkerne (se ovenstående om afgrænsning i datagrundlag). I de endelige tal, er der foregået et stort udredningsarbejde, hvor denne beskæftigelse er blevet identificeret og frasorteret. Det har vist sig, at noget administrativt personale i Århus Amt fejlagtigt har været registret som værende tilhørende sygehusene. Dette er rettet i de endelige tal. Dette forklarer især faldet i Øvrigt personale i Personale i arbejdsmarkedspolitiske ordninger er endvidere fjernet i den endelige version. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

13 Af disse årsager er det forventeligt at de endelige tal vil være lavere end de foreløbige tal, som det også kan ses af tabel 6.1. Det skal nævnes, at det er valgt at ændre i personalegrupperingen i denne nye udgivelse. Fra personalegruppen Administration er det valgt at flytte ingeniører samt andre akademikere til personalegruppen Andet personale. Dette har dog ikke betydning for de forskelle, der er vist mellem de foreløbige og endelige tal. Yderligere tabeller Henvendelse: Næste offentliggørelse I de efterfølgende Tabel A.1 og Tabel A.2 er antallet af fuldtidsbeskæftigede for hele landet fordelt på stillinger vist, samt fuldtidsbeskæftigede i amterne, H:S og Bornholms regionskommune fordelt på stillinger. Monika Madsen, tlf , Beskæftigelsen ved sygehuse 2003, foreløbige tal, forventes offentliggjort juli Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

14 Tabel A.1 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier Hele landet Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sundhedsplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Note: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

15 Tabel A.2 Antal fuldtidsbeskæftigede i amterne, H:S og Bornholms regionskommune H:S Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sundhedsplejersker 0.. Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere. 0 0 Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

16 Københavns Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale 0.. Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

17 Frederiksborg Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

18 Roskilde Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger 0.. Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale. 0 0 Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

19 Vestsjællands Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter. 1 1 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer. 0 2 Teknisk personale Edb-personale i øvrigt. 1 3 Ejendommens drift Depotforvaltning... Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale. 0 2 Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

20 Storstrøms Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning 0.. Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere.. 1 Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

21 Bornholms regionskommune Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger 0.. Ingeniører og akademisk personale i øvrigt 1. 0 Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt 0.. Ejendommens drift Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

22 Fyns Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sundhedsplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale 2 1. Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere. 0. Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

23 Sønderjyllands Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

24 Ribe Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter... Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

25 Vejle Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

26 Ringkøbing Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre.. 0 Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning 1.. Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

27 Århus Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

28 Viborg Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter... Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere 0. 0 Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

29 Nordjyllands Amt Overlæger og andre lægelige chefer Afdelingslæger reservelæger og reservelæger Andre læger Læger Chefsygeplejersker, for- og viceforstandere Oversygeplejersker Afdelingssygeplejersker Sygeplejersker Sygeplejersker Sygehjælpere Social- og sundhedsassistenter Plejere og plejehjemsassistenter Radiografer Andet plejepersonale Jordemødre Tandlæger Farmaceuter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Beskæftigelsesvejledere Fodterapeuter Bioanalytikere Defektricer og farmakonomer Lægesekretærer Øvrige med anden sundhedsfaglig uddannelse Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Ledende administrativt personale og specialister Administrativt, akademisk personale i øvrigt Kontorpersonale Administration Psykologer og magistre Socialrådgivere Pædagoger Ingeniører og akademisk personale i øvrigt Laboratorie- og miljøpersonale Værkstedsledere og assistenter Portører og vagtmestre Fotografer Teknisk personale Edb-personale i øvrigt Ejendommens drift Depotforvaltning 0.. Rengøringspersonale Køkkenpersonale Servicepersonale Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere Øvrige Andet personale Øvrigt personale I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009 Tabel 515 Fordeling af medlemmer for tværgående skasser 29 761 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte løbende er (inkl bonus) - 1 kr/antal - alt * ekskl ister Aldersister Aldersister ister ister 1

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Tabel 5.5 Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2010

Tabel 5.5 Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2010 Tabel 55 Fordeling af medlemmer for tværgående skasser 2010 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Oversigt over forsikrede/medlemmer og årlige løbende er (inkl bonus) - 1000 kr/antal - * ekskl

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere