Af: Skolechef Lone Vestergaard. belyst fra flere sider, da Skoleafdelingen op til sommerferien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af: Skolechef Lone Vestergaard. belyst fra flere sider, da Skoleafdelingen op til sommerferien"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI August 2012 Tema: Skolekulturen Kulturen er nøglen til forandringer Side 2 Opgør med den tavse viden Side 4 Råderum giver energi Side 5 At finde den faglige uniform Side 6 En professionel kultur Af: Skolechef Lone Vestergaard I skoleverdenen tror jeg, det kan være givende at arbejde med udvikling af en professionalisering En god skolekultur er en vigtig forudsætning for, at af kulturen, hvor der drøftes læring, adfærd, roller skolen kan udvikle sig i overensstemmelse med de og sprog og arbejdes professionelt med relationerne aktuelle udfordringer. Men hvad mener vi egentlig, i mødet med elever, kolleger, ledelse og forældre. når vi taler om skolekultur? Det spørgsmål blev Anerkendelse er et vigtigt nøgleord. Det er vigtigt belyst fra flere sider, da Skoleafdelingen op til sommerferien samlede skolernes ledere til det halvårlige plads til at udøve professionen og lyst til at tage nye at fremme den anerkendende kultur, som giver skoleledelsesmøde. udfordringer op. Man kan ikke regelstyre sig til succeser. Alle har pligt til at følge med, men man når Min forståelse af en god skolekultur er, at den anerkender de kompetencer, der ligger i professionerne, kun i mål med forandringer, hvis der er lyst og ejerskab til forandringerne som rektor Stefan at den er professionel, og at den er ressourceorienteret. Når vi drøfter skolepolitik, indsatser m.v., kan vi Hermann fra Metropol også påpegede i sit indlæg være tilbøjelige til at tale meget om det indholdsmæssige, men bag indholdsdelen skal der være en I Skoleafdelingen kan vi komme med pejlemær- på skoleledelsesmødet. professionel kultur, hvor det professionelle ligger i fagligheden og i måden, man udvikler fagligheden på. udvikle sig. Men det er lokalt, der skal arbejdes ker for, hvordan vi ønsker, at skolevæsenet skal med Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen m.fl. Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer september 2012 Fortsættes side 2

2 udvikling af skolekulturen og findes løsninger. På skoleledelsesmødet fortalte to skoler om deres arbejde med to forskellige sider af skolekulturen. På Vodskov Skole arbejdes der systematisk med videndeling og vejledning med en professionalisering af arbejdet med det faglige indhold. På Skansevejens Skole arbejdes der med en professio - nalisering af processerne og relationerne mellem ledelse og medarbejdere. Begge steder handler det om adfærd, samspil og faglig indsigt. Om en tro på, at der er meget at hente i de ressourcer, der er i organisationen. I dette skoleår venter flere nye udfordringer for skolevæsenet. Inklusionsindsatsen vil utvivlsomt få stor bevågenhed, men det er vigtigt, at vi ikke blæ - ser os selv omkuld med store ord. Problemstillingen er ikke ny, for vi har altid arbejdet med inklusion og har gode erfaringer at trække på. En anden udfordring bliver at få udarbejdet en ny skolepolitik, hvor kontinuiteten fra de nuværende temaer og indsatsområder til nye fokusområder vil være central. Fælles for udfordringerne er, at de i deres kerne handler om skolens kultur om en dynamisk udvikling af de værdier, der skal kendetegne vores skolevæsen. Jeg vil ønske alle rigtig god arbejdslyst i det nye skoleår. Med venlig hilsen Lone Vestergaard, skolechef I skolen er vi aldrig kommet væk fra Kold, Grundtvig og Løgstrup. Der er en angst for at blive identificeret med den sorte skole, sagde Stefan Hermann. Kulturen er nøglen til forandringer Kulturen hænger i gardinerne, konstaterede rektor Stefan Hermann fra Professionshøjskolen Metropol, da han tog livtag med den danske skolekultur ved Skoleafdelingens halvårlige skoleledelsesmøde. Culture eats strategy for breakfast. Under denne overskrift prikkede Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol i København, på både humoristisk og kritisk vis til skoleverdenens selvfor - ståelse i sit indlæg ved Skoleafdelingens skole ledel - sesmøde 22. juni 2012 på Hotel Hvide Hus. Stefan Hermann er medlem af dialoggruppen i Ny Nordisk Skole, der er et ministerielt forandringsprojekt for dagtilbuds- og skolesystemet. Gruppen har bl.a. arbejdet med at definere den danske skoles kendetegn, og i sit indlæg fremdrog Stefan Her mann flere eksempler på kendetegn, der dels er typisk danske, dels er hæmmende, når man ønsker at forandre kulturen. Demokratiske beslutninger bør være den fines - te ledestjerne, men i skoleverdenen mener man, at alt bør kunne diskuteres. Når man spørger lærerne, hvad de mener om listen over kanonforfattere, siger de, at de synes, den er inspirerende. Men den Fortsættes side 3 2

3 er faktisk obligatorisk. Tænk, hvis landmæn dene betragtede spildevandsloven som vejledende. Det ville ingen finde sig i, sagde Stefan Hermann. Et hav af kulturer Stefan Hermann påpegede, at det særligt fantastis - ke ved skolen er, at den er alles og ingens. Heraf følger, at den rummer et hav af kulturer. Skolen er ingen supertanker, men 1500 optimistjoller, der oversætter formålsparagraffen forskelligt og prioriterer forskelligt. I skolen priser vi konsekvent mangfoldighed. Vi elsker at holde møder og ordne tingene over en kop kaffe. I skolen føler lederen sig ikke som boss. Det er ikke forventningen, at lederen er boss i gammeldags forstand. En lærer vil typisk ikke definere sig selv som ekspert i sine linjefag, men ud fra noget værdibaseret omkring omsorg og pædagogik. Derved adskiller skolen sig fra andre kulturer. Kulturen hænger i gardinerne. Vi har en skolekultur, der er præget af ritualer og artefakter. Vi elsker at hygge os og synge. Vi har det årlige teater, vi har pompøse bygninger osv. Vi viser vores kultur gennem artefakterne og de tykke antagelser, som vi ynder at gøre brug af. Vi antager, at sådan er børn bare. Da disciplinen forsvandt ud af skolen i 70 og 80 erne, sagde vi, at børn bare er livlige. En anden tyk antagelse er, at man ikke kan lære, hvis man ikke har lyst. En kultur har altid sine forbilleder. I skolen er vi aldrig kommet væk fra Kold, Grundtvig og Løgstrup. Derfor har den danske skolekultur det svært med PISA osv. Der er en angst for at blive identificeret med den sorte skole. Klangen af faglighed er klangen af ikke-dannelse efter manges mening, sagde Stefan Hermann. Forandring fordrer en alliance Fra 60 erne og frem til dette årtusinde fik skolerne lov til at forme sig selv ud fra den herskende praktik. Denne praktik ønskede Anders Fogh Rasmussen at gøre op med, konstaterede Stefan Hermann. Fogh varslede et opgør med hjemlighed og hygge. Han ville have en kultur, der var præget af strategi og handling. Der kom mange nye mål, nye dokumentationskrav og test. Den danske skolekultur kom under politisk pres. Men det gav stort set ikke bedre resultater. Problemet var, at man ikke fik lavet en alliance med skolen og skolekulturen. Vi respekterer kun de debatter, der ligger tæt på os. Derfor skal ændringer forankres lokalt. Kulturen er nøglen til forandringer, fastslog Stefan Hermann. At tage tegn af kulturen Stefan Hermann mener, det er afgørende for den enkelte skole at tage tegn af skolens kultur, analysere den, formidle den og handle på den. Ikke for at hylde kulturen eller det modsatte, men for at sikre, at skolekulturen til stadighed tjener sit formål og støtter op om de nødvendige indsatser og drømme for børn og unges skolegang. Han påpegede, at det er nødvendigt for skoleledelsen at ekskludere sig mentalt fra organisationen, når der skal tages tegn af skolens kultur og drøftes, hvordan kulturen kan ændres i bestræbelserne på at få en bedre skole. Forskningsresultater og besøg på andre skoler, inden- og udenlands, kan give god viden og inspiration i en kultur, der er præget af, at ledere typisk rekrutteres lokalt fra et lukket kredsløb. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med at forandre kulturen er. Hvilke resultater, der skal skabes, og hvad det er vigtigst at tage fat på. Der skal prioriteres, og der skal skelnes mellem mål og midler. Trivsel kan være et middel, men aldrig et mål. Der skal defineres fælles mål, der skal skabes alliancer med medarbejdere eller f.eks. forældre omkring forandringsplanerne, og der skal laves regler og rammer, som understøtter og styrer udviklingen. Nøglen til en bedre skole er professionalisme blandt ledere og lærere. Lærerne skal frigøres fra praksisorienteringen til professionelle i læring fra hjemlighedens regime til skolens professionelle verden. Support, support, support but you can t hide. Alle skal kunne få støtte, men ingen må gemme sig. Autonomi er ingen rettighed, men en metodefrihed, man kan opnå, hvis man er meget dygtig. Kompetencer og viden kan ændre antagelser og fordomme. Og først da kan kulturen masseres, sagde Stefan Hermann og bad afslutningsvis tilhørerne huske, at der skal følges op på strategierne for forandring. I modsat fald vil målene ikke blive taget seriøst, men udelukkende få karakter af inspiration. En anden vigtig ting at huske er, at dannelse, livsduelighed etc. altså ikke er hyggeligt! Skoleledelsesmødet blev som altid indledt med sang helt i overensstemmelse med Stefan Hermanns konstatering af, at skolefolk elsker ritualer som eksempelvis at synge. 3

4 Opgør med den tavse viden Videndeling er blevet en integreret del af skolekulturen på Vodskov Skole. Viden er først viden, når den italesættes og anvendes. Men alt for ofte forbliver den tavs i skoleverdenen, fordi den er orienteret mod praksis og sidder på rygraden af den enkelte lærer. Dette forhold besluttede Vodskov Skole for et par år siden at tage fat på at ændre. Den tilfældige, ustrukturerede erfaringsudveksling skulle systematiseres i en skolekultur, hvor der var både rammer, tid og forventninger til videndeling. Inspirationsmesse På skoleledelsesmødet 22. juni 2012 fortalte skole - leder Kim Malthe Skinbjerg og ansvarlig skolebiblio - tekar Anja Emilie Madsen om vejen fra individuel viden til organisatorisk læring. En vej, som skolen for alvor tog fat på at betræde, da Anja Emilie Madsen for et par år siden foreslog ledelsen, at der blev holdt en inspirationsmesse på skolen. Ledelsen var med på ideen, og resultatet blev en spændende messe, hvor PLC-teamet og medarbejderne på kompetencecentret bidrog flittigt med input og oplæg, men hvor flere lærere og team også tog imod opfordringen til at præsentere spændende undervisningsmaterialer, demonstrere programmer, fortælle om undervisningsforløb m.v. Inspirationsmessen blev en stor succes. Den tydeliggjorde, at vi i ledelsen skulle fokusere mere på videndeling. Videndeling frigør ressourcer og professionaliserer medarbejderne, og lærerne vil rigtig gerne stille deres kompetencer og viden til rådighed. Nu er det fast procedure, at der på alle større møder er lærere, der kommer med korte eller længere indlæg om kurser, succeshistorier, nye materialer osv. PLC, vejledere, fagteam og triv- If you don t share nobody can care havde Kim Malthe Skinbjerg og Anja Emilie Madsen døbt indlægget, hvor de fortalte om Vodskov Skoles arbejde med organisatorisk læring. selspersonen stiller også op, forklarede Kim Malthe hvilke medarbejdere i kompetencecentret der har Skinbjerg. særlige kompetencer inden for eksempelvis sprogvurdering, læsevejledning, inklusion eller matematik. Tættere ledelsestilknytning I bestræbelserne på at få medarbejdernes viden Udfordringer og erfaringer i spil frem i lyset har skolen organiseret sig med en tydeligere afdelingsopdeling med en tættere ledelsestil- at skolens deltagelse i et udviklingsprojekt om akti- På konferencen påpegede Kim Malthe Skindbjerg, knytning end tidligere. Lederne har lært den enkeltes kompetencer bedre at kende, og efteruddan- organisatorisk læring. Det samme har det forhold, at onslæring har været med til at fremme arbejdet med nelsesindsatsen er intensiveret med medfølgende klare aftaler om, at ny viden fra uddannelsen bevidsthed om værdien af at bringe egne udfordrin- skolen er en LP-skole. Der er blevet en langt større skal videreformidles. Internt er der rokeret rundt på ger og erfaringer i spil, fordi alle er forskellige og kan nogle poster i PLC og kompetencecentret, og ved bidrage med noget forskelligt til læringen. ansættelser ses der meget på, hvad de nye medarbejdere kan bibringe skolen. der skal arbejde med pædagogisk it Google I skoleåret 2012/13 laver vi tre store fagteam, Samtidig arbejder PLC løbende på at udbygge Apps, kompenserende it, Skoletube m.v. Alle vil mulighederne for elektronisk erfaringsudveksling, blive instrueret i det, og alle skal arbejde med det. både i form af digital opbevaring af viden og i form af Som ledelse skal vi sætte rammer, give tid, sparre, kommunikation og debatter medarbejderne imellem. evaluere og anerkende. Men vi skal også have et PLC-teamet har bl.a. lanceret en guide, der kan filtrere, hvem der har brug for forskellige informationer, Malthe Skinbjerg. mål og lave klare forventningsaftaler, sluttede Kim og kompetencecentret har en blog, hvor man kan se, Der blev lyttet og debatteret flittigt på skoleledelsesmødet, hvor deltagerne bl.a. blev delt i grupper for at komme med deres bud på skolekulturens byggesten. 4

5 Råderum giver energi Den gensidige tillid er afgørende for ledelsen på Skansevejens Skole, hvor medejerskabet og samarbejdskulturen vægtes højt. Fra den privatpraktiserende lærer til den samarbejdende lærer i medledende team. Under denne overskrift fortalte skoleleder Wagner Foldberg, viceskoleleder Lene Hvilsom Larsen og DUS-fælles - leder Birgitte Schouw Pedersen fra Skansevejens Skole på skoleledelsesmødet om skolens bestræ - belser på at skabe og fastholde en skolekultur, der er kendetegnet af medarbejderinvolvering, medejerskab og gode relationer mellem ledelse og medarbejdere. I 1997 deltog Wagner Foldberg som nyansat leder i et treårigt udviklingsprojekt, der fokuserede på forankring, forbedring og fornyelse i skolen. Projektet resulterede bl.a. i, at alle medarbejdere på skolen blev organiseret i team, og at de fra 2002 var medstyrende med ansvar for økonomi, vikar - dækning, skemalægning, fagfordeling, beregning af årsnormer mv. Teamorganiseringen blev indført uden større bryderier og er nu en fast indarbejdet del af skolekulturen. Ledelsen er af den overbevisning, at stort råderum giver energi, og at gensidig tillid er afgørende, også når det handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi fokuserer på at skabe rammerne. Vi lægger kursen, laver støttematerialer og bruger meget tid på dialog med teamene. Vi har et klart mål, men vi har stor tillid til, at alle løser opgaverne bedst muligt. Vi vil lede en skole, der er båret af værdier, konstaterede Birgitte Schouw Pedersen. Inddraget i besparelsesrunde Da skolen i 2009 stod over for store besparelser, blev medarbejderne spurgt, hvad de mente, man skulle beholde eller skære i. Medarbejderne ønskede ikke, at der blev skåret i timerne til teamsamarbejde og holddeling. Løsningen blev, at skolen i stedet indførte undervisningspas af 20 minutters varighed. Nu arbejdes der med ni pas om formiddagen og fire-seks pas over middag afhængigt af klasse - trin, og det store antal holdtimer er bevaret. Det kvalificerer løsningerne, at medarbejderne er involveret. Vi tror på, at det også under pres er vigtigt at gå efter mulighederne og have mod til at afprøve noget nyt, sagde Wagner Foldberg. Bæredygtigt arbejdsliv I efteråret 2010 igangsatte skolen et udviklingsprojekt omkring bæredygtigt arbejdsliv i samarbejde med innovatører fra UCN. Medarbejderne var med til at udvælge de tre temaer, som kompetenceudviklingen skulle fokusere på. Temaerne var: Hvordan sikrer vi medarbejdernes trivsel, hvordan bliver vi endnu bedre til at anerkende hinanden medarbejdere imellem, ledelse/medarbejdere imellem og medarbejdere/elever imellem, og hvordan bliver vi bedre til at tilgodese alle børns behov. Hele personalet var i Tranum tre dage, og ledelsen oplevede, at det gav engagement og glæde blandt personalet at være af sted og drøfte arbejdslivet. Et års tid senere måtte ledelsen for første gang konstatere, at de gode samarbejdsrelationer blev sat under pres. Ledelsen ønskede, at der skulle ses på at øge tilstedeværelsestiden på skolen, men dens begrundelser og forslag vakte ikke begejstring blandt lærerne. Vi ønskede at gøre op med lærernes grænseløse arbejde. Samtidig kunne vi se, at det vil kræve øget samarbejde og dermed mere fælles forberedelse, hvis man skal tilgodese alle elevers behov. Men vi måtte erkende, at det ikke var muligt at opnå enighed om tilstedeværelsen. Vores argumentation gav ikke mening for medarbejderne, forklarede Lene Hvilsom Larsen. Vi oplevede en anden kultur, end vi normalt oplever blandt lærerne. Stemningen var dårlig, og vi var bekymrede for, at den tillid, vi bygger vores arbejde på, var ved at forsvinde. Derfor indkaldte vi de lærere, der havde udtalt sig meget negativt om forslaget, til møde enkeltvis for at få samarbejdet tilbage på sporet. Vi holdt også et ekstraordinært fællesmøde, hvor vi fik talt processen igennem. Det lettede stemningen. Vi havde ikke fået involveret personalet nok i vores tanker, og de så ikke de samme behov som os. Timingen og inddragelsen af medarbejderne i processen er vigtig for at lykkes med væsentlige beslutninger. Den gensidige tillid er helt afgørende for, at vi kan finde frem til gode, fælles løsninger. Wagner Foldberg: Det kvalificerer løsningerne, at medarbejderne er involveret. Birgitte Schouw Pedersen: Vi vil lede en skole, der er båret af værdier. Lene Hvilsom Larsen: Den gensidige tillid er afgørende for samarbejdskulturen. 5

6 Tema: Skolekulturen Arrangørteamet fra Netværksgruppen for DUS-fællesledere, John Sloth Nielsen (tv), Camilla Walberg, Kirsten Arden Pedersen og Hans Sørensen, har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne i konferencen. At finde den faglige uniform Den pædagogiske profession nu og i fremtiden var temaet Hele 650 ansatte fra DUS-ordningerne mødte op til arrangementet, der for en velbesøgt konference for medarbejdere i Aalborg vekslede mellem oplæg og gruppearbejde med fokus på nutidens og fremti- Kommunes DUS-ordninger. dens udfordringer. Lærerne har en tydelig profession og er historisk set anerkendt som dem, der Nye opgaver har det faglige ansvar for undervisningen i skolen. Pædagogerne har derimod I de senere år har pædagogerne fået flere opgaver. Der er mange arenaer, en kort tradition for at være i skolen og en svagere defineret rolle, når det hand- de skal magte at være i. Der er morgenåbning med hygge, småsnak osv., der ler om at deltage i elevernes læring. Hvis der skal leves op til målsætningerne i den kommunale skolepolitik om et tæt arbejdsfælleskab mellem lærere og pædagoger i forhold til den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling, er der behov for at få pædago- er O-lektioner, hvor de er på egen hånd med eleverne, der er samordnet indskoling, hvor de samarbejder med lærerne, og der er fritidsdelen efter skoletid, siger John Sloth Nielsen. Pædagogerne er blevet vigtige aktive medspillere i den daglige pædago- gernes rolle synliggjort og styrket, mener DUS-fælleslederne Camilla Walberg, giske opgave, både i undervisningsdelen og i fritidsdelen. De er de gennem- Ulsted Skole, John Sloth Nielsen, Kollegievejens Skole, Kirsten Arden Peder- gående personer i børnenes hverdag. Samtidig er forventningen nu i høj grad, sen, Nørholm Skole, og Hans Sørensen, Vester Mariendal Skole. I regi af Netværksgruppen for DUS-fællesledere gik de fire ledere i foråret sammen om at planlægge en temadag med fokus på den pædagogiske pro- at fritidsdelen er et lærested, og ikke kun et værested. Derfor er det vigtigt, at pædagogerne træder ud af lærernes skygge og ser sig selv som fagligt kompetente mennesker. fession nu og i fremtiden. I samarbejde med Skoleafdelingen fik de tilrettelagt en stor konference, der løb af stablen i Aalborg Kongres & Kultur Center 9. juni Fortsættes side 7 6

7 Anne Skare Nielsen havde bedt deltagerne medbringe billeder og plancher, der illustrerede, hvad der giver dem god og dårlig energi i hverdagen. Med hele 650 deltagere fra kommunens DUS-ordninger blev arrangementet i Aalborg Kongres & Kultur Center en stor succes. En professionel kultur Den ene indlægsholder på konferencen var rektor på Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann, der også deltog i skoleledelsesmødet samme måned. Stefan Hermann talte bl.a. om behovet for, at pædagogerne finder deres faglige uniform. De pædagogiske institutioner har traditionelt stået for det hjemlige. Nu er de læresteder. Stefan Hermann bad os bl.a. tænke over vores kultur og måden, vi kommunikerer på. Hvad vi egentlig udtrykker, når vi siger til eleverne, at de skal finde en voksen. Vi skal have skabt en mere professionel kultur, hvor vi definerer os ud fra vores fag og synliggør vores kompetencer, siger Camilla Walberg. Gang i debatterne Konferencearrangørerne er enige om, at der er grund til at være stolt over, at Aalborg Kommune er den kommune i landet, der er længst fremme med at have integreret pædagogerne i det samlede skolevæsen. Der har været pædagoger i skolerne i mange år, og samarbejdet med lærerne og Skoleafdelingen er rigtigt godt. Vores mål med konferencen var at få sat gang i en bevægelse i gode debatter om, hvordan pædagogerne i højere grad kan være med til at skabe fortsat udvikling og forandring i skolen. Hvad vi skal være skarpe på, og hvad vi kan bibringe. Vores anden indlægsholder på konferencen, fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, forudså bl.a., at der fremover vil blive set mere på, om det, vi gør, giver mening. Hun talte om behovet for at beherske teknikker og vigtigheden af at kunne indgå i fællesskaber. Hendes indlæg understregede, at det er vigtigt, at alle medarbejdere ser på egne kompetencer og byder aktivt ind med det, de er skarpest til, siger John Sloth Nielsen. Op til konferencen åbnede netværksgruppen en facebook-side, hvor deltagerne under og efter konferencen kunne komme med kommentarer til gruppedrøftelserne og egne overvejelser i relation til udviklingen af den pædago - giske profession. Adressen på facebook er DUS Aalborg. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ny Nordisk Skole Til inspiration

Ny Nordisk Skole Til inspiration Ny Nordisk Skole Til inspiration Lise Tingleff Nielsen Forskningschef, Professionshøjskolen UCC Hvad er Ny Nordisk Skole? Initiativ fra Børne og undervisningsminister Christine Antorini Nedsættelse af

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Inklusionsstrategi

Inklusionsstrategi Inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN

Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18 Stevnstrup 8870 Langå www.munkholmskolen.skoleintra.dk 89 15 40 40 Uddannelsesplan for praktikanter ved læreruddannelsen på Munkholmskolen 2015 Birgitte Vendelbo

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere