Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005"

Transkript

1 Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport Indledning Som en del af Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt Hjælp til Sri Lanka gennemførte et hold bestående af PDG Nils Ove Jensen, DG Gunnar Dahl Pedersen PP Søren Havemann Søren Benthin, Journalist en rejse til Sri Lanka i tiden 12. til 21. februar Rejsen blev næsten helt finansieret af Individual Grants fra Rotary International. Opgaver for holdet var at: Besigtige skaderne efter tsunamien Besøge lejre, som var oprettet for ofrene efter tsunamien Besøge udvalgte skoler, som Rotary Danmark skal deltage i genopbygningen af Besøge Rotary klubber i udvalgte områder Drøfte igangværende og mulige kommende projekter Udarbejde aftale mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark om Rotary Danmarks støtte til skoleprojekter m.v. i Sri Lanka. Program for besøget fremgår af Bilag 1. Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter: Situationen i området, herunder en beskrivelse af skaderne i de tsunami ramte områder Beskrivelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af i alt tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og i Batticaloa Mulige nye projekter i Sri Lanka Rotary Sri Lanka, herunder kontakter, nøglepersoner samt samarbejdsmuligheder Dokumentation, herunder TV optagelser og fotos, som er til rådighed snarest efter hjemkomsten Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger til Projekt- og Styregruppe 2. Situationen i området Situationen i de katastroferamte områder, vi besøgte. ( Det følgende er baseret på indtryk fra et to døgns ophold i området, hvor vi blev guidede af lokalkendte rotarianere) Tsunamien. Nogle bydele, landsbyer og fiskerklynger er totalt udslettet, andre ødelagt i større eller mindre omfang. De menneskelige tabstal var op til 10 % af beboerne de pågældende steder. De overlevende mistede bogstavelig talt alt. Side 1 af 12

2 Dette oven i den kendsgerning, at alle i området har mistet familiemedlemmer eller nære venner betyder på den ene side apati, usikkerhed og frygt for fremtiden, men på den anden side også et stærkt engagement og en utrolig vilje til at hjælpe Den politiske situation. Ovennævnte gælder formentlig på hele den ramte kyststrækning, men netop de tre områder, vi besøgte Trincomalee, Batticaloa og Kalmunai på østkysten har i forvejen været hårdt ramt af den 20 år lange borgerkrig. Der er på tredje år våbenstilstand, men de mange soldater på vejene og de mange checkpoints, viser, at den er skrøbelig. De hjemløse. Bor alle mulige steder, hos familie og venner, i alle mulige tomme bygninger, i teltlejre og i ruinerne af deres gamle hjem. Det gælder generelt, at de lever på et eksistensminimum, som meget hurtigt må forbedres. Der er megen kritik af regeringens håndtering af katastrofens følger og den forestående genopbygning, men problemerne er så store og komplekse, at der ikke findes nemme løsninger. Et eksempel af frygt for nye tsunamier har regeringen besluttet, at de huse, der lå mindre end 100 meter fra havet ikke må genopbygges Det betyder i praksis, at de fiskerfamilier, som boede direkte på stranden nu må indstille sig på at skulle flytte op til 3 4 km fra kysten, for at få et nyt sted at bygge Skolesituationen. I dette område er mange skoler totalt ødelagt, så selv om der var bred enighed om at undervisningen skulle starte den , så fungerer det ikke endnu alle steder. Det er ikke alle elever der møder, men det er et overgangsproblem, og de personer, vi talte med, så alle frem til at vi får de nye skoler i gang. 3. Skoleprojektet Indledning Rotary Sri Lanka har efter direkte henvendelse til staten af denne fået til opgave at genopbygge 25 af de 168 skoler, der blev mere eller mindre ødelagt af tsunamien. Organisation nationalt For at løse denne gigantiske opgave er der dannet et regulært selskab, der får det fulde ansvar både politisk, juridisk og økonomisk. Den hedder The Rotary Standard Chartered School Trust Bestyrelsen for dette selskab er sammensat sådan: 7 medlemmer fra Rotary Sri Lanka 2 fra Standard Chartered Bank 1 fra Undervisningsministeriet 1 fra UNICEF Revisor er Price Waterhouse Coopers og advokat F. J. & G. De Saram Når der optræder en bank i denne sammenhæng er det fordi denne bank er konto førende bank og har doneret 1 mio. US dollars til projektet. Bestyrelsen er gennem denne sammensætning sikret muligheden for hurtige beslutninger, da man har ministeriet med direkte gennem medlemskab af bestyrelsen. Der ansættes en fuldtidsprojektleder og to assistenter til at stå for den daglige drift så længe projektet løber. Side 2 af 12

3 Organisation lokalt Hver af de 25 skoler knyttes til en lokal Rotary klub, der får hjælp af en eller to andre klubber til at følge genopbygningen af skolen og udarbejde månedlige rapporter til bestyrelsen. En af klubberne får ledelsen af dette arbejde Tidsplan Planer og overslag afleveres til godkendelse Byggeriet sættes i gang Skolebygningerne kan tages i brug Rotary Family Danmarks rolle De ca. 3 mio. kr. der er til rådighed, skønnes at række til genopbygningen af 3 skoler, da det kun er selve bygningen, det drejer sig om. Inventar og undervisningsmidler kommer fra bl.a. UNICEF. Etablering af samarbejde med skolerne og de involverede Rotary klubber. De 3 skoler, vi skal støtte, er nu udpeget. Det blev efter vort ønske skoler i de områder, hvor der i forvejen var kontakt til de lokale klubber gennem minerydningsprojektet. Vi har besøgt de to og de respektive Rotary klubber der, mens den tredje ikke kunne nås på den korte tid. Vi har mødt skolelederne og nogle af lærerne. Et sted også repræsentanten fra de lokale myndigheder. Fra Sri Lankas side var der lagt op til etablering af et samarbejde mellem de involverede klubber her og danske klubber. Den model mener vi ikke er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. I selve byggefasen må samarbejdet til skoleprojektet fra dansk side varetages af den danske Projektgruppe. Senere i forløbet, hvor der kommer andre projekter, bør disse køres fra klub i Sri Lanka til klub i Danmark. Såvel i Sri Lanka som i Danmark skal sådanne projekter koordineres af henholdsvis Rotary Sri Lanka og Projektgruppe og Rotary Danmark. Der er brug for en entydig organisation også af dette fremtidige samarbejde. Det foreslås, at projektgruppen får en koordinerende funktion. Inner Wheel og Rotaract inddrages ikke her direkte i projektet. De enkelte skoler Skolen i Jaffna Kudaththanai Karaiyoor RCTMS, Jaffna Kudaththanai Karaiyoor Roman Catholic Tamil Missionary School is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 3 school. The school has a total of 110 students, 54 male and 56 female. It has 12 teachers. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 200 elever Skolen i Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya, Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has nine teachers and 169 students 90 male and 79 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 400 elever Side 3 af 12

4 Skolen i Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya, Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya (Vidyalaya is the Sinhala term for School )is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has 18 Teachers and 468 students, 208 male and 260 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 600 elever Andet Når vi spurgte eleverne, om de vidste noget om Danmark var svaret et lille forlegent nej. Det synes vi der skal gøres noget ved. Vi undersøger om der i Danmark findes skolebøger om Danmark på tamilsk elle singhalesisk sprog. Alternativt om der findes bøger på engelsk, som kan oversættes. Disse bøger skal så overdrages til vore skoler. Delkonklusion Vi har haft en række møder med DG Lucky, formanden for det nye selskab, PDG Ravi og den daglige koordinator, PDG Krish, samt de rotarianere, der lokalt får ansvaret for vores skoler Projektet er gennemgået særdeles grundigt, og alle relevante spørgsmål er blevet besvaret tilfredsstillende. På det lokale plan har vi besøgt skolerne i to tilfælde og talt med skolelederne, ligesom vi har fået de foreløbige planer for bygningerne og tidsrammen for arbejdet. Der tegner sig et billede af en meget stærk og handlekraftig organisation af arbejdet, som vi har fuld tillid til. 4. Status i andre igangværende og mulige nye projekter Den akutte nødhjælp til Sri Lanka blev iværksat allerede den 29. december 2004 med overførsel af kr Beløbet er indbetalt til Rotary 3220 Disaster Relief Fund og er eller vil blive anvendt jr. opgørelsen Bilag 5 Side 4 af 12

5 Anskaffelse og udlevering af familiepakker med køkkengrej, soveudstyr m.v. til familier i lejre for dem som er blevet boligløse m.v. Der er udleveret sådanne familiepakker i følgende lejre: o Kalmunai 150 stk. o Batticaloa 200 stk. Anskaffelse af 150 latriner til de nævnte lejre Vandtanke, lejre, oprensninger De næste kr overføres snarest efter aftale til dækning af yderligere Kalmadu immediate relief project 167 families kr (Colombo North RC) Indkøb af skoleuniformer til ca skolebørn i Jaffna området for kr (Jaffna RC) De nævnte projekter, som nødhjælpen er givet til, støttes af den donation på kr som er modtaget fra Udenrigsministeriet. Vi havde lejlighed til at deltage i udleveringen af familiepakker i to lejre og begge steder var der stor taknemmelighed over de modtagne pakker. Der er fortsat et stort behov for at støtte de mange hjemløse i lejrene for at give dem et blot tåleligt liv i den tid, der vil gå, før de kan vende tilbage til deres bopæl eller blive genhuset et andet sted. Under besøgene i de forskellige Rotary klubber blev vi præsenteret for en række projekter, som for de flestes vedkommende må betegnes som nødhjælp. Sådanne projekter vil fremover fremgå af Rotary Sri Lankas hjemmeside ligesom status i gennemførelsen her af vil kunne følges der. Danske klubber, som vil byde ind på disse projekter vil efter koordination i Projektgruppen Sri Lanka blive henvist til direkte samarbejde med den projektansvarlige Sri Lanka klubber. Det er vores anbefaling, at vi fokuserer på de lejre og de områder, hvor de tre skoler er beliggende og i muligt omfang støtter de projekter, som udarbejdes af den lokale Rotary klub. Kommende projekter på dette område bør være klubprojekter som støttes af Rotary klubberne bl.a. i Danmark. Delkonklusion Den af Rotary Danmark ydede nødhjælp er blevet vel modtaget og godt anvendt. Rotary Danmark var en af de første, som meldte donationer ud til Rotary Sri Lanka. Vi har øremærket vores nødhjælp til den nordlige del (Jaffna) og den østlige del (Trincomalee, Batticaloa samt Kalmunai) af Sri Lanka og støtten ydes i samarbejde med den lokale Rotary klub. Der vil en rum tid endnu være behov for at yde nødhjælp. De lokale Rotary klubber i Sri Lanka vil udarbejde projekter, som efterfølgende kan støttes af en eller flere danske Rotary klubber. Koordinationen af støtten vil blive foretaget af Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark. Mere herom senere. Side 5 af 12

6 5. Rotaryaid Sri Lankas organisering af hjælpearbejdet samt etablering af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. Under besøget har vi haft lejlighed til at møde et stort antal rotarianere dækkende fra distriktsledere og til den enkelte rotarianer. De centrale personer i relation til Rotary hjælper Sri Lanka er. DG Lucky Pieris (Medlem af styregruppen) PDG Ravi (Chair Styregruppen) PDG Krish (Chair for Task force gruppen/medlem af styregruppen) Områdekoordinator Jaffna R. Ragunanthanan Områdekoordinator Trincomalee Michael Perera (Mike) Områdekoordinator Batticaloa Imran Hassen Præsident i Jaffna RC E. Saravanapavan (Sara) Præsident for lead club for Jaffna skolen Jeanne Samuel /Colombo North Præsident Trincomalee RC Ivan Cros (der også lead club) Præsident Batticaloa RC M. Vinayaga (Moorthy) Præsident for lead club for Batticaloa skolen Mario A. Peromal (Marion) Colombo Regency Præsident for Kalmunai RC Dr. Pushpalatha Loganathan Pushpa) Organiseringen af Rotary hjælpearbejdet i Sri Lanka fremgår af organisationsplan Bilag 2 Vi havde under besøget også lejlighed til at mødes med medlemmerne af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka. Inner Wheel Sri Lanka har forskellige projekter i gang for støtte til ofrene efter tsunamien. Det besluttedes at DG Gunnar Dahl Pedersen sikrer en kontakt til Inner Wheel Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Fra Sri Lankas side er fremsat ønske om støtte til genhusning samt til andre projekter. Inner Wheel Sri Lanka vil tilsende DG Gunnar forslag til projekter som herefter vil blive præsenteret for Inner Wheel Danmark af DG Gunnar. Det besluttedes at holde de her nævnte projekter adskilt fra Rotary projektet. Herudover vil Inner Wheel Sri Lanka deltage i beplantningen og udsmykning af de 25 skoler som Rotary har fået ansvaret for genopbygningen af. Inner Wheel Danmark vil også kunne inddrages i i dette arbejde i de tre skoler som Rotary Danmark har fået ansvaret for at støtte genopbygningen af. Rotaract i Sri Lanka har ligeledes været inddraget i støtte til ofrene, dels i egne projekter og dels i Rotary projekter. Det besluttedes at PP Søren Havemann sikrer kontakten til Rotaract Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Rotaract Sri Lanka vil fremsende forslag til et projekt, som evt. kan støttes op af Rotaract Danmark. Side 6 af 12

7 Vi opfordrede Rotaract Sri Lanka til at tilmelde sig til Preconvention 2006 for at udbygge samarbejdet med Rotaract Danmark. Fra Rotary Sri Lankas side blev der fremsat ønske om at udbygge samarbejdet på forskellige områder: Twinning / venskabs distriktsforbindelser imellem Sri Lanka og Danmark. Fortsat samarbejde i relation til den enkelte skole og den lokale klub på klubniveau på længere sigt Fra dansk side fremsatte vi forslag om GSE udveksling landene i mellem samt evt. udveksling af studenter fra de to lande. Dette sidste synes ikke at være relevant fra Sri Lankas side, som har meget begrænset ungdomsudveksling. PDG Ravi, Chair for styregruppen, gav under besøget udtryk for stor taknemmelighed for den hurtige og omfattende danske indsats. Han gav udtryk for, at han meget gerne ville komme til Danmark og takke dansk rotarianere, Inner Wheeler og Rotaractere for deres store og uegennyttige støtte til de katastroferamte i Sri Lanka efter tsunamien. Rotary Sri Lanka, som skal genopføre i alt 25 af de i alt 168 beskadigede skoler, har med sin hurtige indsats taget førertrøjen på og viser vejen også for andre organisationer med en effektiv styring. Det forventes således, at Rotarys skoler vil blive de første som sættes i gang og bliver færdige. Det er vores vurdering, at de i Rotary Sri Lanka har samlet et meget velfungerende team til at lede, styre og koordinere indsatsen i de kommende måneder/år. Ligeledes er der fra de lokale Rotary klubbers vedkommende gennemført et stort arbejde for at støtte de mange ofre, efter at tsunamien ramte Sri Lanka med ufattelig kraft den 26. december Vi har været vidende til et meget stort engagement og hjælpsomhed i de mange klubber og områder som vi besøgte. Delkonklusion Netværket mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark er blevet væsentlig styrket gennem det gennemførte besøg Rotary Danmarks støtte er blevet særdeles godt modtaget og berømmet for sin hurtighed, størrelse og fokus på skoleområdet. Vi skal opstille en organisation som smidigt kan arbejde sammen med organisationen i Sri Lanka på de områder, som vi skal samarbejde om: o Skoleprojektet o Nødhjælpen o Nye projekter Beslutning om form for og indhold af det kommende samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark herunder præsentation af projekter under Convention 2006 Fastlæggelse af tid og sted for PDG Ravis besøg i Danmark (100 års fejringen i Odense den 21. maj er desværre ikke mulig) Side 7 af 12

8 6. Dokumentation (Rejserapport, film optagelser og fotos) Holdet havde deltagelse af journalist og TV rapporter Søren Benthin, som har optaget interviews, reportager m.v. af hele turen. Herudover er der taget et stort antal fotos. Endelig er udarbejdet og sendt Rejsebreve for alle rejsedagene. Disse Rejsebreve er alle lagt på Rotary Web, så alle, som har fundet derind, har kunnet følge holdets færden i Sri Lanka. Rejserapporterne er vedlagt som Bilag 3 Filmoptagelserne og fotos vil danne grundlag for fremstilling af flere materialer: Et minutters sammendrag af de væsentligste begivenheder og indtryk under turen til brug for besøg i klubber og til bl.a. klubbernes orientering (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af status i den humanitære minerydning i Sri Lanka til brug for orientering om minerydningsprojeket i D 1470 (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af et dansk firma BWSC humanitære indsats for vandrensning i Sri Lanka (DVD) Interviews med nøglepersoner vil være til rådighed i deres stort set hele og fulde længde. Personerne er: o PDG Ravi (Chair Styregruppen) o Præsident Dr. Pushja fra Kalmunai RC o DG Lucky o PDG Krish Herudover evt. tillige (kan også være en del af de min sammendraget) korte interview med: o DG Gunnar o PP Søren o PDG NO Herudover vil billedmaterialet blive redigeret og kopieret på CD rom til brug for det videre arbejde med projektet herunder o Power point præsentation o Orientering om projektet i klubberne og på Distriktskonferencer m.v. Endelig vil ovennævnte materiale blive anvendt til orientering uden for Rotary og bl.a. blive tilbudt Tv-stationer, landsdækkede aviser og lokalblade Terminer for materialets færdiggørelse er medio marts 2005 Delkonklusion Dokumentation er en væsentlig del af besøget og skal anvendes til såvel intern, som ekstern information. Materialet som forventes klar medio marts vil omfatte o En DVD med min. Sammendrag af Hjælp til Sri Lanka rejse. 4-5 min. Orientering om status i den humanitære minerydning 4-5 min. Orientering om det danske firmas humanitære indsats i Sri Lanka Interviews med nøglepersonerne i projektet o En Cd-rom med billedmateriale Side 8 af 12

9 7. Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka projektet I fortsættelse af rejsen til Sri Lanka, som sluttede med underskrivelsen af en samarbejdsaftale i mellem Rotary Sri Lanka og Danmark på rejsens sidste dag tegner sig konturerne af et samarbejde, som vil omfatte bl.a. Gennemførelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af tre skoler. Samarbejdsaftalen omhandler alene støtte til gennemførelsen af dette projekt. Aftalen vedlægges som Bilag 4. Gennemførelse af andre projekter i relation til skoleprojektet og i de områder hvor dette finder sted i GSE udvekslingen Præsentation af projektet på Convention 2006 De umiddelbare aktioner efter gennemførelse af rejsen vil bl.a. omfatte: Færdiggørelse af rapport, DVD, Cd-rom Orientering om rejsen i Projektgruppen og i Styregruppen, herunder orientering om samarbejdsaftalen mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark (5 Distrikter, Inner Wheel og Rotaract) Afslutning af igangværende nødhjælpsprojekter Følge skoleprojektets tilblivelse og færdiggørelse Støtte evt. nye projekter i relation til skoleprojektet, med inddragelse af klubber i alle 5 distrikter i Danmark (klubprojekter) og i Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Information om status i Sri Lanka projektet i alle distrikter, klubber m.v. Fortsætte indsamlingen indtil 30. juni 2005 Information om projektet til medierne (Tv-station, aviser og lokale blade) Delkonklusion Iværksætte ovennævnte delkonklusioner og aktioner. 8. Andet I forbindelse med rejsen havde vi drøftelse med bl.a. DANIDA, ved ambassaderåd Toni Michelsen om dansk hjælpeindsats i Sri Lanka DANCHURCHAID (Folkekirkens Nødhjælp) ved Cecilie Winther om evt. samarbejde omkring et projekt til støtte for 153 famlier i fire lokale fiskersamfund. Projeket vil i første omgang bliv drøftet mellem Rotary Sri Lanka og Danchurchaid og kan evt. også omfatte støtte fra Rotary Danmark (En eller flere klubber) BWSC A/S Sri Lanka ved Søren Barkholt, Søren Hougaard Andersen og Karsten V. Larsen om et dansk firmas humanitære indsats (vandrensning) i Sri Lanka. Herunder havde vi muligheden for at mødes med minerydningsholdet, Quick Response Teamet, som Distrikt 1470 har finansieret indsatsen for frem til maj Holdet har efter tsunamien dels været anvendt til evakuering, dels til oprydning af miner omkring en Navy Camp, som var blevet hårdt ramt af tsunamien og hvorved der var frigjort en del miner. Holdet vil blive udbygget til ni Side 9 af 12

10 mand, således at deres indsats muligheder og fleksibilitet heri bliver forøget. Holdet var ved godt mod, velfungerende og glade for gensynet med os. 9. Sammenfatning Som det fremgår ovenfor, har besøget i Sri Lanka resulteret i en række forslag til alternativer og videre udvikling af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. De opgaver, som vi havde sat os for at løse under opholdet, er alle blevet løst på en meget tilfredsstillende måde. Skoleprojektet er på plads med Rotary Danmarks støtte til genopbygning af tre skoler (Jaffna, Trincomalee og Batticaloa). Projektet påbegyndes forventelig med nedlæggelse af grundsten i april 2005 og med indvielse/overdragelse af skolerne i december Den aktuelle nødhjælp på kr er nu øremærket og de sidste betalinger igangsat. Yderligere nødhjælp kan blive aktuel og vil blive tilsendt klubberne efterhånden som de opstår. Der er fra Rotary Sri Lanka ønske om at udbygge samarbejdet med Rotary Danmark. Tilsvarende ønsker blev fremsat af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka om udvikling af samarbejde gennem projekter med henholdsvis Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Vi har mødt alle de mest betydende rotarianere under besøget, herunder klubpræsidenter og distriktsledelse samt rotarianer i klubberne. Rotary Sri Lanka har fået tilbudt 25 skoler fordelt over hele øen. Den danske indsat på USD vurderes at kunne støtte genopførelsen af i alt tre skoler. Midlerne vil blive overført til Rotary Sri Lanka så snart byggeplaner og program foreligger for alle tre skoler. Det er vores vurdering, at der er sammensat et meget velfungerende hold til at lede, styre og koordinere indsatsen i den kommende tid i Rotary Sri Lanka. De har alle en høj grad af troværdighed og mange nyttige kompetencer repræsenteret i gruppen. Den gennemførte dokumentation (rejserapporten, TV-optagelser og fotos) vil danne et godt grundlag for information om Sri Lanka projektet internt i klubberne i Rotary Danmark samt eksternt (TV station, aviser og lokalaviser) Det videre arbejde med projektet er fastlagt i den samarbejdsaftale, som blev underskrevet ved afslutningen på besøget. Herudover gennemføres støtte til projekter fremsendt gennem distriktet til klubberne i Danmark. Endelig gennemførtes en række møder med relevante NGO er m.fl. i relation til projektet, ligesom vi mødtes med Distrikt 1470 Minerydningshold og hørte om deres indsats før, under og efter tsunamien. Side 10 af 12

11 På grund af at der ikke kunne skaffes flybillet til Jaffna, nåede vi ikke til Jaffna i denne omgang. På den sidste dag mødtes vi med præsidenten for Jaffna Rotary Klub og med præsidenten for den klub, som skal have ledelsen af genopbygningen af skolen i Jaffna, Jeanne Samuel. Jeanne vil besøge Jaffna RC og stedet, hvor skolen skal bygges i løbet af marts måned, hvorfor vi får en First Impression Report om situationen på skolen i Jaffna. Herudover mødtes vi med præsidenten for Colombo Regency RC som skal have ledelsen af den skole, som skal genopbygges i Batticaloa. 10 konklusioner Med baggrund i det gennemførte besøg, denne rapport og de her nævnte delkonklusioner kan uddrages følgende konklusioner: A. Skoleprojektet, hvor vi skal støtte genopførelsen af tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og Batticaloa er nu på plads. På vegne Rotary Danmark underskrev vi en aftale om støtte til genopbygningen af tre skoler med Rotary Sri Lanka. Vi forpligter os til at betale USD til genopbygning til Rotary Sri Lanka. B. Den akutte nødhjælp er afsluttet, men der kan fortsat blive tale om støtte til nødhjælp også for den kommende tid C. Fremtidige projekter vil blive givet klubberne til udførelse. D. Rotary Danmark skal etablere en projektorganisation til støtte for skoleprojektet. En organisation som skal matche den organisation som er etableret i Sri Lanka E. Der skal udarbejdes forslag til udvikling af det fortsatte samarbejde mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark F. DG Gunnar Dahl Pedersen er ansvarlig for etableringen af kontakt til Inner Wheel Danmark og for at de hjembragte projekter straks videreføres til Inner Wheel Danmark til overvejelse og beslutning. G. PP Søren Havemann er tilsvarende ansvarlig for etableringen af kontakten til Rotaract Danmark H. Vi skal fremsætte forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark (max. 2 dage). I. Den indsamlede dokumentation (rejserapport, filmoptagelser og fotos) skal snarest færdiggøres, så den kan anvendes i den kommende information i klubberne m.v. 11 Anbefalinger Det anbefales at: A. Skoleprojektet gennemføres som planlagt, og i henhold til den underskrevne aftale. B. Afslutte den akutte nødhjælp som anført, og at være åbne overfor evt. nye projekter C. Etablere en projektorganisation i Rotary Danmark som afspejler Rotary Sri Lanka projekt organiationen D. Udarbejde forslag til det fortsatte samarbejde med Rotary Sri Lanka E. Udvælge forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark F. Udarbejde og udsende DVD til klubberne om Sri Lanka besøget og projektet G. Iværksætte overførsel af USD når Rotary Sri Lanka anmoder herom Side 11 af 12

12 H. Gennemføre en aktiv informations politik og lægge denne rapport på Rotary portalen, så alle har mulighed for at læse den 12 Afslutning Dette afslutter vores rapportering som primært er tænkt som af Projektgruppens og Styregruppens gennemførelse af det videre arbejde og til orientering af klubber og rotarianere. Vort besøg i Sri Lanka er blevet særdeles godt modtaget af vore værter, som alle har udtrykt stor anerkendelse af vores hurtige reaktion, indsats og støtte til Sri Lanka. Vi er blevet opfordret til at vende tilbage, når skolerne ultimo dette år efter planen er færdig byggede o skal overdrages til Undervisningsministeriet. Holdet takker for tilliden, som Projekt- og Styregruppen har vist os ved at udpege os til opgaven. Vi har haft en fantastisk oplevelse og det er igen sjovt at være rotarianer, når man kan være med til at gøre en stor forskel. Colombo/København Lufthansa Boeing 767 DE 6344 Den 21. februar 2005 Nils Ove Jensen Gunnar Dahl Pedersen Søren Havemann Søren Benthin Bilag 1: Rotary Group Visit Sri Lanka Final version Bilag 2: Organisationsplan Rotary-aid Sri Lanka Bilag 3: Rejsebreve 1-6 Bilag 4: Samarbejdsaftalen Rotary-aid Sri Lanka Bilag 5: Disaster Relief Fund opgørelse Side 12 af 12

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden 20. - 28. august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen Side -

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr.6 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma VEDTÆGTER for Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1. Navn og hjemsted 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1.2 Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

Læs mere

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte!

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte! HilsenfraDANIO Detlavervi og opfordringtilatsøgeom støtte! DANIOAwardsog reportagefra verdenspræsidentens besøg Reportagefra7zone mødeiberlin Odensesjulefrokostog hørtpåvandrørene Internationaltudsyn!

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere