Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005"

Transkript

1 Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport Indledning Som en del af Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt Hjælp til Sri Lanka gennemførte et hold bestående af PDG Nils Ove Jensen, DG Gunnar Dahl Pedersen PP Søren Havemann Søren Benthin, Journalist en rejse til Sri Lanka i tiden 12. til 21. februar Rejsen blev næsten helt finansieret af Individual Grants fra Rotary International. Opgaver for holdet var at: Besigtige skaderne efter tsunamien Besøge lejre, som var oprettet for ofrene efter tsunamien Besøge udvalgte skoler, som Rotary Danmark skal deltage i genopbygningen af Besøge Rotary klubber i udvalgte områder Drøfte igangværende og mulige kommende projekter Udarbejde aftale mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark om Rotary Danmarks støtte til skoleprojekter m.v. i Sri Lanka. Program for besøget fremgår af Bilag 1. Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter: Situationen i området, herunder en beskrivelse af skaderne i de tsunami ramte områder Beskrivelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af i alt tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og i Batticaloa Mulige nye projekter i Sri Lanka Rotary Sri Lanka, herunder kontakter, nøglepersoner samt samarbejdsmuligheder Dokumentation, herunder TV optagelser og fotos, som er til rådighed snarest efter hjemkomsten Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger til Projekt- og Styregruppe 2. Situationen i området Situationen i de katastroferamte områder, vi besøgte. ( Det følgende er baseret på indtryk fra et to døgns ophold i området, hvor vi blev guidede af lokalkendte rotarianere) Tsunamien. Nogle bydele, landsbyer og fiskerklynger er totalt udslettet, andre ødelagt i større eller mindre omfang. De menneskelige tabstal var op til 10 % af beboerne de pågældende steder. De overlevende mistede bogstavelig talt alt. Side 1 af 12

2 Dette oven i den kendsgerning, at alle i området har mistet familiemedlemmer eller nære venner betyder på den ene side apati, usikkerhed og frygt for fremtiden, men på den anden side også et stærkt engagement og en utrolig vilje til at hjælpe Den politiske situation. Ovennævnte gælder formentlig på hele den ramte kyststrækning, men netop de tre områder, vi besøgte Trincomalee, Batticaloa og Kalmunai på østkysten har i forvejen været hårdt ramt af den 20 år lange borgerkrig. Der er på tredje år våbenstilstand, men de mange soldater på vejene og de mange checkpoints, viser, at den er skrøbelig. De hjemløse. Bor alle mulige steder, hos familie og venner, i alle mulige tomme bygninger, i teltlejre og i ruinerne af deres gamle hjem. Det gælder generelt, at de lever på et eksistensminimum, som meget hurtigt må forbedres. Der er megen kritik af regeringens håndtering af katastrofens følger og den forestående genopbygning, men problemerne er så store og komplekse, at der ikke findes nemme løsninger. Et eksempel af frygt for nye tsunamier har regeringen besluttet, at de huse, der lå mindre end 100 meter fra havet ikke må genopbygges Det betyder i praksis, at de fiskerfamilier, som boede direkte på stranden nu må indstille sig på at skulle flytte op til 3 4 km fra kysten, for at få et nyt sted at bygge Skolesituationen. I dette område er mange skoler totalt ødelagt, så selv om der var bred enighed om at undervisningen skulle starte den , så fungerer det ikke endnu alle steder. Det er ikke alle elever der møder, men det er et overgangsproblem, og de personer, vi talte med, så alle frem til at vi får de nye skoler i gang. 3. Skoleprojektet Indledning Rotary Sri Lanka har efter direkte henvendelse til staten af denne fået til opgave at genopbygge 25 af de 168 skoler, der blev mere eller mindre ødelagt af tsunamien. Organisation nationalt For at løse denne gigantiske opgave er der dannet et regulært selskab, der får det fulde ansvar både politisk, juridisk og økonomisk. Den hedder The Rotary Standard Chartered School Trust Bestyrelsen for dette selskab er sammensat sådan: 7 medlemmer fra Rotary Sri Lanka 2 fra Standard Chartered Bank 1 fra Undervisningsministeriet 1 fra UNICEF Revisor er Price Waterhouse Coopers og advokat F. J. & G. De Saram Når der optræder en bank i denne sammenhæng er det fordi denne bank er konto førende bank og har doneret 1 mio. US dollars til projektet. Bestyrelsen er gennem denne sammensætning sikret muligheden for hurtige beslutninger, da man har ministeriet med direkte gennem medlemskab af bestyrelsen. Der ansættes en fuldtidsprojektleder og to assistenter til at stå for den daglige drift så længe projektet løber. Side 2 af 12

3 Organisation lokalt Hver af de 25 skoler knyttes til en lokal Rotary klub, der får hjælp af en eller to andre klubber til at følge genopbygningen af skolen og udarbejde månedlige rapporter til bestyrelsen. En af klubberne får ledelsen af dette arbejde Tidsplan Planer og overslag afleveres til godkendelse Byggeriet sættes i gang Skolebygningerne kan tages i brug Rotary Family Danmarks rolle De ca. 3 mio. kr. der er til rådighed, skønnes at række til genopbygningen af 3 skoler, da det kun er selve bygningen, det drejer sig om. Inventar og undervisningsmidler kommer fra bl.a. UNICEF. Etablering af samarbejde med skolerne og de involverede Rotary klubber. De 3 skoler, vi skal støtte, er nu udpeget. Det blev efter vort ønske skoler i de områder, hvor der i forvejen var kontakt til de lokale klubber gennem minerydningsprojektet. Vi har besøgt de to og de respektive Rotary klubber der, mens den tredje ikke kunne nås på den korte tid. Vi har mødt skolelederne og nogle af lærerne. Et sted også repræsentanten fra de lokale myndigheder. Fra Sri Lankas side var der lagt op til etablering af et samarbejde mellem de involverede klubber her og danske klubber. Den model mener vi ikke er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. I selve byggefasen må samarbejdet til skoleprojektet fra dansk side varetages af den danske Projektgruppe. Senere i forløbet, hvor der kommer andre projekter, bør disse køres fra klub i Sri Lanka til klub i Danmark. Såvel i Sri Lanka som i Danmark skal sådanne projekter koordineres af henholdsvis Rotary Sri Lanka og Projektgruppe og Rotary Danmark. Der er brug for en entydig organisation også af dette fremtidige samarbejde. Det foreslås, at projektgruppen får en koordinerende funktion. Inner Wheel og Rotaract inddrages ikke her direkte i projektet. De enkelte skoler Skolen i Jaffna Kudaththanai Karaiyoor RCTMS, Jaffna Kudaththanai Karaiyoor Roman Catholic Tamil Missionary School is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 3 school. The school has a total of 110 students, 54 male and 56 female. It has 12 teachers. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 200 elever Skolen i Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya, Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has nine teachers and 169 students 90 male and 79 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 400 elever Side 3 af 12

4 Skolen i Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya, Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya (Vidyalaya is the Sinhala term for School )is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has 18 Teachers and 468 students, 208 male and 260 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 600 elever Andet Når vi spurgte eleverne, om de vidste noget om Danmark var svaret et lille forlegent nej. Det synes vi der skal gøres noget ved. Vi undersøger om der i Danmark findes skolebøger om Danmark på tamilsk elle singhalesisk sprog. Alternativt om der findes bøger på engelsk, som kan oversættes. Disse bøger skal så overdrages til vore skoler. Delkonklusion Vi har haft en række møder med DG Lucky, formanden for det nye selskab, PDG Ravi og den daglige koordinator, PDG Krish, samt de rotarianere, der lokalt får ansvaret for vores skoler Projektet er gennemgået særdeles grundigt, og alle relevante spørgsmål er blevet besvaret tilfredsstillende. På det lokale plan har vi besøgt skolerne i to tilfælde og talt med skolelederne, ligesom vi har fået de foreløbige planer for bygningerne og tidsrammen for arbejdet. Der tegner sig et billede af en meget stærk og handlekraftig organisation af arbejdet, som vi har fuld tillid til. 4. Status i andre igangværende og mulige nye projekter Den akutte nødhjælp til Sri Lanka blev iværksat allerede den 29. december 2004 med overførsel af kr Beløbet er indbetalt til Rotary 3220 Disaster Relief Fund og er eller vil blive anvendt jr. opgørelsen Bilag 5 Side 4 af 12

5 Anskaffelse og udlevering af familiepakker med køkkengrej, soveudstyr m.v. til familier i lejre for dem som er blevet boligløse m.v. Der er udleveret sådanne familiepakker i følgende lejre: o Kalmunai 150 stk. o Batticaloa 200 stk. Anskaffelse af 150 latriner til de nævnte lejre Vandtanke, lejre, oprensninger De næste kr overføres snarest efter aftale til dækning af yderligere Kalmadu immediate relief project 167 families kr (Colombo North RC) Indkøb af skoleuniformer til ca skolebørn i Jaffna området for kr (Jaffna RC) De nævnte projekter, som nødhjælpen er givet til, støttes af den donation på kr som er modtaget fra Udenrigsministeriet. Vi havde lejlighed til at deltage i udleveringen af familiepakker i to lejre og begge steder var der stor taknemmelighed over de modtagne pakker. Der er fortsat et stort behov for at støtte de mange hjemløse i lejrene for at give dem et blot tåleligt liv i den tid, der vil gå, før de kan vende tilbage til deres bopæl eller blive genhuset et andet sted. Under besøgene i de forskellige Rotary klubber blev vi præsenteret for en række projekter, som for de flestes vedkommende må betegnes som nødhjælp. Sådanne projekter vil fremover fremgå af Rotary Sri Lankas hjemmeside ligesom status i gennemførelsen her af vil kunne følges der. Danske klubber, som vil byde ind på disse projekter vil efter koordination i Projektgruppen Sri Lanka blive henvist til direkte samarbejde med den projektansvarlige Sri Lanka klubber. Det er vores anbefaling, at vi fokuserer på de lejre og de områder, hvor de tre skoler er beliggende og i muligt omfang støtter de projekter, som udarbejdes af den lokale Rotary klub. Kommende projekter på dette område bør være klubprojekter som støttes af Rotary klubberne bl.a. i Danmark. Delkonklusion Den af Rotary Danmark ydede nødhjælp er blevet vel modtaget og godt anvendt. Rotary Danmark var en af de første, som meldte donationer ud til Rotary Sri Lanka. Vi har øremærket vores nødhjælp til den nordlige del (Jaffna) og den østlige del (Trincomalee, Batticaloa samt Kalmunai) af Sri Lanka og støtten ydes i samarbejde med den lokale Rotary klub. Der vil en rum tid endnu være behov for at yde nødhjælp. De lokale Rotary klubber i Sri Lanka vil udarbejde projekter, som efterfølgende kan støttes af en eller flere danske Rotary klubber. Koordinationen af støtten vil blive foretaget af Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark. Mere herom senere. Side 5 af 12

6 5. Rotaryaid Sri Lankas organisering af hjælpearbejdet samt etablering af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. Under besøget har vi haft lejlighed til at møde et stort antal rotarianere dækkende fra distriktsledere og til den enkelte rotarianer. De centrale personer i relation til Rotary hjælper Sri Lanka er. DG Lucky Pieris (Medlem af styregruppen) PDG Ravi (Chair Styregruppen) PDG Krish (Chair for Task force gruppen/medlem af styregruppen) Områdekoordinator Jaffna R. Ragunanthanan Områdekoordinator Trincomalee Michael Perera (Mike) Områdekoordinator Batticaloa Imran Hassen Præsident i Jaffna RC E. Saravanapavan (Sara) Præsident for lead club for Jaffna skolen Jeanne Samuel /Colombo North Præsident Trincomalee RC Ivan Cros (der også lead club) Præsident Batticaloa RC M. Vinayaga (Moorthy) Præsident for lead club for Batticaloa skolen Mario A. Peromal (Marion) Colombo Regency Præsident for Kalmunai RC Dr. Pushpalatha Loganathan Pushpa) Organiseringen af Rotary hjælpearbejdet i Sri Lanka fremgår af organisationsplan Bilag 2 Vi havde under besøget også lejlighed til at mødes med medlemmerne af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka. Inner Wheel Sri Lanka har forskellige projekter i gang for støtte til ofrene efter tsunamien. Det besluttedes at DG Gunnar Dahl Pedersen sikrer en kontakt til Inner Wheel Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Fra Sri Lankas side er fremsat ønske om støtte til genhusning samt til andre projekter. Inner Wheel Sri Lanka vil tilsende DG Gunnar forslag til projekter som herefter vil blive præsenteret for Inner Wheel Danmark af DG Gunnar. Det besluttedes at holde de her nævnte projekter adskilt fra Rotary projektet. Herudover vil Inner Wheel Sri Lanka deltage i beplantningen og udsmykning af de 25 skoler som Rotary har fået ansvaret for genopbygningen af. Inner Wheel Danmark vil også kunne inddrages i i dette arbejde i de tre skoler som Rotary Danmark har fået ansvaret for at støtte genopbygningen af. Rotaract i Sri Lanka har ligeledes været inddraget i støtte til ofrene, dels i egne projekter og dels i Rotary projekter. Det besluttedes at PP Søren Havemann sikrer kontakten til Rotaract Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Rotaract Sri Lanka vil fremsende forslag til et projekt, som evt. kan støttes op af Rotaract Danmark. Side 6 af 12

7 Vi opfordrede Rotaract Sri Lanka til at tilmelde sig til Preconvention 2006 for at udbygge samarbejdet med Rotaract Danmark. Fra Rotary Sri Lankas side blev der fremsat ønske om at udbygge samarbejdet på forskellige områder: Twinning / venskabs distriktsforbindelser imellem Sri Lanka og Danmark. Fortsat samarbejde i relation til den enkelte skole og den lokale klub på klubniveau på længere sigt Fra dansk side fremsatte vi forslag om GSE udveksling landene i mellem samt evt. udveksling af studenter fra de to lande. Dette sidste synes ikke at være relevant fra Sri Lankas side, som har meget begrænset ungdomsudveksling. PDG Ravi, Chair for styregruppen, gav under besøget udtryk for stor taknemmelighed for den hurtige og omfattende danske indsats. Han gav udtryk for, at han meget gerne ville komme til Danmark og takke dansk rotarianere, Inner Wheeler og Rotaractere for deres store og uegennyttige støtte til de katastroferamte i Sri Lanka efter tsunamien. Rotary Sri Lanka, som skal genopføre i alt 25 af de i alt 168 beskadigede skoler, har med sin hurtige indsats taget førertrøjen på og viser vejen også for andre organisationer med en effektiv styring. Det forventes således, at Rotarys skoler vil blive de første som sættes i gang og bliver færdige. Det er vores vurdering, at de i Rotary Sri Lanka har samlet et meget velfungerende team til at lede, styre og koordinere indsatsen i de kommende måneder/år. Ligeledes er der fra de lokale Rotary klubbers vedkommende gennemført et stort arbejde for at støtte de mange ofre, efter at tsunamien ramte Sri Lanka med ufattelig kraft den 26. december Vi har været vidende til et meget stort engagement og hjælpsomhed i de mange klubber og områder som vi besøgte. Delkonklusion Netværket mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark er blevet væsentlig styrket gennem det gennemførte besøg Rotary Danmarks støtte er blevet særdeles godt modtaget og berømmet for sin hurtighed, størrelse og fokus på skoleområdet. Vi skal opstille en organisation som smidigt kan arbejde sammen med organisationen i Sri Lanka på de områder, som vi skal samarbejde om: o Skoleprojektet o Nødhjælpen o Nye projekter Beslutning om form for og indhold af det kommende samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark herunder præsentation af projekter under Convention 2006 Fastlæggelse af tid og sted for PDG Ravis besøg i Danmark (100 års fejringen i Odense den 21. maj er desværre ikke mulig) Side 7 af 12

8 6. Dokumentation (Rejserapport, film optagelser og fotos) Holdet havde deltagelse af journalist og TV rapporter Søren Benthin, som har optaget interviews, reportager m.v. af hele turen. Herudover er der taget et stort antal fotos. Endelig er udarbejdet og sendt Rejsebreve for alle rejsedagene. Disse Rejsebreve er alle lagt på Rotary Web, så alle, som har fundet derind, har kunnet følge holdets færden i Sri Lanka. Rejserapporterne er vedlagt som Bilag 3 Filmoptagelserne og fotos vil danne grundlag for fremstilling af flere materialer: Et minutters sammendrag af de væsentligste begivenheder og indtryk under turen til brug for besøg i klubber og til bl.a. klubbernes orientering (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af status i den humanitære minerydning i Sri Lanka til brug for orientering om minerydningsprojeket i D 1470 (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af et dansk firma BWSC humanitære indsats for vandrensning i Sri Lanka (DVD) Interviews med nøglepersoner vil være til rådighed i deres stort set hele og fulde længde. Personerne er: o PDG Ravi (Chair Styregruppen) o Præsident Dr. Pushja fra Kalmunai RC o DG Lucky o PDG Krish Herudover evt. tillige (kan også være en del af de min sammendraget) korte interview med: o DG Gunnar o PP Søren o PDG NO Herudover vil billedmaterialet blive redigeret og kopieret på CD rom til brug for det videre arbejde med projektet herunder o Power point præsentation o Orientering om projektet i klubberne og på Distriktskonferencer m.v. Endelig vil ovennævnte materiale blive anvendt til orientering uden for Rotary og bl.a. blive tilbudt Tv-stationer, landsdækkede aviser og lokalblade Terminer for materialets færdiggørelse er medio marts 2005 Delkonklusion Dokumentation er en væsentlig del af besøget og skal anvendes til såvel intern, som ekstern information. Materialet som forventes klar medio marts vil omfatte o En DVD med min. Sammendrag af Hjælp til Sri Lanka rejse. 4-5 min. Orientering om status i den humanitære minerydning 4-5 min. Orientering om det danske firmas humanitære indsats i Sri Lanka Interviews med nøglepersonerne i projektet o En Cd-rom med billedmateriale Side 8 af 12

9 7. Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka projektet I fortsættelse af rejsen til Sri Lanka, som sluttede med underskrivelsen af en samarbejdsaftale i mellem Rotary Sri Lanka og Danmark på rejsens sidste dag tegner sig konturerne af et samarbejde, som vil omfatte bl.a. Gennemførelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af tre skoler. Samarbejdsaftalen omhandler alene støtte til gennemførelsen af dette projekt. Aftalen vedlægges som Bilag 4. Gennemførelse af andre projekter i relation til skoleprojektet og i de områder hvor dette finder sted i GSE udvekslingen Præsentation af projektet på Convention 2006 De umiddelbare aktioner efter gennemførelse af rejsen vil bl.a. omfatte: Færdiggørelse af rapport, DVD, Cd-rom Orientering om rejsen i Projektgruppen og i Styregruppen, herunder orientering om samarbejdsaftalen mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark (5 Distrikter, Inner Wheel og Rotaract) Afslutning af igangværende nødhjælpsprojekter Følge skoleprojektets tilblivelse og færdiggørelse Støtte evt. nye projekter i relation til skoleprojektet, med inddragelse af klubber i alle 5 distrikter i Danmark (klubprojekter) og i Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Information om status i Sri Lanka projektet i alle distrikter, klubber m.v. Fortsætte indsamlingen indtil 30. juni 2005 Information om projektet til medierne (Tv-station, aviser og lokale blade) Delkonklusion Iværksætte ovennævnte delkonklusioner og aktioner. 8. Andet I forbindelse med rejsen havde vi drøftelse med bl.a. DANIDA, ved ambassaderåd Toni Michelsen om dansk hjælpeindsats i Sri Lanka DANCHURCHAID (Folkekirkens Nødhjælp) ved Cecilie Winther om evt. samarbejde omkring et projekt til støtte for 153 famlier i fire lokale fiskersamfund. Projeket vil i første omgang bliv drøftet mellem Rotary Sri Lanka og Danchurchaid og kan evt. også omfatte støtte fra Rotary Danmark (En eller flere klubber) BWSC A/S Sri Lanka ved Søren Barkholt, Søren Hougaard Andersen og Karsten V. Larsen om et dansk firmas humanitære indsats (vandrensning) i Sri Lanka. Herunder havde vi muligheden for at mødes med minerydningsholdet, Quick Response Teamet, som Distrikt 1470 har finansieret indsatsen for frem til maj Holdet har efter tsunamien dels været anvendt til evakuering, dels til oprydning af miner omkring en Navy Camp, som var blevet hårdt ramt af tsunamien og hvorved der var frigjort en del miner. Holdet vil blive udbygget til ni Side 9 af 12

10 mand, således at deres indsats muligheder og fleksibilitet heri bliver forøget. Holdet var ved godt mod, velfungerende og glade for gensynet med os. 9. Sammenfatning Som det fremgår ovenfor, har besøget i Sri Lanka resulteret i en række forslag til alternativer og videre udvikling af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. De opgaver, som vi havde sat os for at løse under opholdet, er alle blevet løst på en meget tilfredsstillende måde. Skoleprojektet er på plads med Rotary Danmarks støtte til genopbygning af tre skoler (Jaffna, Trincomalee og Batticaloa). Projektet påbegyndes forventelig med nedlæggelse af grundsten i april 2005 og med indvielse/overdragelse af skolerne i december Den aktuelle nødhjælp på kr er nu øremærket og de sidste betalinger igangsat. Yderligere nødhjælp kan blive aktuel og vil blive tilsendt klubberne efterhånden som de opstår. Der er fra Rotary Sri Lanka ønske om at udbygge samarbejdet med Rotary Danmark. Tilsvarende ønsker blev fremsat af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka om udvikling af samarbejde gennem projekter med henholdsvis Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Vi har mødt alle de mest betydende rotarianere under besøget, herunder klubpræsidenter og distriktsledelse samt rotarianer i klubberne. Rotary Sri Lanka har fået tilbudt 25 skoler fordelt over hele øen. Den danske indsat på USD vurderes at kunne støtte genopførelsen af i alt tre skoler. Midlerne vil blive overført til Rotary Sri Lanka så snart byggeplaner og program foreligger for alle tre skoler. Det er vores vurdering, at der er sammensat et meget velfungerende hold til at lede, styre og koordinere indsatsen i den kommende tid i Rotary Sri Lanka. De har alle en høj grad af troværdighed og mange nyttige kompetencer repræsenteret i gruppen. Den gennemførte dokumentation (rejserapporten, TV-optagelser og fotos) vil danne et godt grundlag for information om Sri Lanka projektet internt i klubberne i Rotary Danmark samt eksternt (TV station, aviser og lokalaviser) Det videre arbejde med projektet er fastlagt i den samarbejdsaftale, som blev underskrevet ved afslutningen på besøget. Herudover gennemføres støtte til projekter fremsendt gennem distriktet til klubberne i Danmark. Endelig gennemførtes en række møder med relevante NGO er m.fl. i relation til projektet, ligesom vi mødtes med Distrikt 1470 Minerydningshold og hørte om deres indsats før, under og efter tsunamien. Side 10 af 12

11 På grund af at der ikke kunne skaffes flybillet til Jaffna, nåede vi ikke til Jaffna i denne omgang. På den sidste dag mødtes vi med præsidenten for Jaffna Rotary Klub og med præsidenten for den klub, som skal have ledelsen af genopbygningen af skolen i Jaffna, Jeanne Samuel. Jeanne vil besøge Jaffna RC og stedet, hvor skolen skal bygges i løbet af marts måned, hvorfor vi får en First Impression Report om situationen på skolen i Jaffna. Herudover mødtes vi med præsidenten for Colombo Regency RC som skal have ledelsen af den skole, som skal genopbygges i Batticaloa. 10 konklusioner Med baggrund i det gennemførte besøg, denne rapport og de her nævnte delkonklusioner kan uddrages følgende konklusioner: A. Skoleprojektet, hvor vi skal støtte genopførelsen af tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og Batticaloa er nu på plads. På vegne Rotary Danmark underskrev vi en aftale om støtte til genopbygningen af tre skoler med Rotary Sri Lanka. Vi forpligter os til at betale USD til genopbygning til Rotary Sri Lanka. B. Den akutte nødhjælp er afsluttet, men der kan fortsat blive tale om støtte til nødhjælp også for den kommende tid C. Fremtidige projekter vil blive givet klubberne til udførelse. D. Rotary Danmark skal etablere en projektorganisation til støtte for skoleprojektet. En organisation som skal matche den organisation som er etableret i Sri Lanka E. Der skal udarbejdes forslag til udvikling af det fortsatte samarbejde mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark F. DG Gunnar Dahl Pedersen er ansvarlig for etableringen af kontakt til Inner Wheel Danmark og for at de hjembragte projekter straks videreføres til Inner Wheel Danmark til overvejelse og beslutning. G. PP Søren Havemann er tilsvarende ansvarlig for etableringen af kontakten til Rotaract Danmark H. Vi skal fremsætte forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark (max. 2 dage). I. Den indsamlede dokumentation (rejserapport, filmoptagelser og fotos) skal snarest færdiggøres, så den kan anvendes i den kommende information i klubberne m.v. 11 Anbefalinger Det anbefales at: A. Skoleprojektet gennemføres som planlagt, og i henhold til den underskrevne aftale. B. Afslutte den akutte nødhjælp som anført, og at være åbne overfor evt. nye projekter C. Etablere en projektorganisation i Rotary Danmark som afspejler Rotary Sri Lanka projekt organiationen D. Udarbejde forslag til det fortsatte samarbejde med Rotary Sri Lanka E. Udvælge forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark F. Udarbejde og udsende DVD til klubberne om Sri Lanka besøget og projektet G. Iværksætte overførsel af USD når Rotary Sri Lanka anmoder herom Side 11 af 12

12 H. Gennemføre en aktiv informations politik og lægge denne rapport på Rotary portalen, så alle har mulighed for at læse den 12 Afslutning Dette afslutter vores rapportering som primært er tænkt som af Projektgruppens og Styregruppens gennemførelse af det videre arbejde og til orientering af klubber og rotarianere. Vort besøg i Sri Lanka er blevet særdeles godt modtaget af vore værter, som alle har udtrykt stor anerkendelse af vores hurtige reaktion, indsats og støtte til Sri Lanka. Vi er blevet opfordret til at vende tilbage, når skolerne ultimo dette år efter planen er færdig byggede o skal overdrages til Undervisningsministeriet. Holdet takker for tilliden, som Projekt- og Styregruppen har vist os ved at udpege os til opgaven. Vi har haft en fantastisk oplevelse og det er igen sjovt at være rotarianer, når man kan være med til at gøre en stor forskel. Colombo/København Lufthansa Boeing 767 DE 6344 Den 21. februar 2005 Nils Ove Jensen Gunnar Dahl Pedersen Søren Havemann Søren Benthin Bilag 1: Rotary Group Visit Sri Lanka Final version Bilag 2: Organisationsplan Rotary-aid Sri Lanka Bilag 3: Rejsebreve 1-6 Bilag 4: Samarbejdsaftalen Rotary-aid Sri Lanka Bilag 5: Disaster Relief Fund opgørelse Side 12 af 12