Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005"

Transkript

1 Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport Indledning Som en del af Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt Hjælp til Sri Lanka gennemførte et hold bestående af PDG Nils Ove Jensen, DG Gunnar Dahl Pedersen PP Søren Havemann Søren Benthin, Journalist en rejse til Sri Lanka i tiden 12. til 21. februar Rejsen blev næsten helt finansieret af Individual Grants fra Rotary International. Opgaver for holdet var at: Besigtige skaderne efter tsunamien Besøge lejre, som var oprettet for ofrene efter tsunamien Besøge udvalgte skoler, som Rotary Danmark skal deltage i genopbygningen af Besøge Rotary klubber i udvalgte områder Drøfte igangværende og mulige kommende projekter Udarbejde aftale mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark om Rotary Danmarks støtte til skoleprojekter m.v. i Sri Lanka. Program for besøget fremgår af Bilag 1. Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter: Situationen i området, herunder en beskrivelse af skaderne i de tsunami ramte områder Beskrivelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af i alt tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og i Batticaloa Mulige nye projekter i Sri Lanka Rotary Sri Lanka, herunder kontakter, nøglepersoner samt samarbejdsmuligheder Dokumentation, herunder TV optagelser og fotos, som er til rådighed snarest efter hjemkomsten Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger til Projekt- og Styregruppe 2. Situationen i området Situationen i de katastroferamte områder, vi besøgte. ( Det følgende er baseret på indtryk fra et to døgns ophold i området, hvor vi blev guidede af lokalkendte rotarianere) Tsunamien. Nogle bydele, landsbyer og fiskerklynger er totalt udslettet, andre ødelagt i større eller mindre omfang. De menneskelige tabstal var op til 10 % af beboerne de pågældende steder. De overlevende mistede bogstavelig talt alt. Side 1 af 12

2 Dette oven i den kendsgerning, at alle i området har mistet familiemedlemmer eller nære venner betyder på den ene side apati, usikkerhed og frygt for fremtiden, men på den anden side også et stærkt engagement og en utrolig vilje til at hjælpe Den politiske situation. Ovennævnte gælder formentlig på hele den ramte kyststrækning, men netop de tre områder, vi besøgte Trincomalee, Batticaloa og Kalmunai på østkysten har i forvejen været hårdt ramt af den 20 år lange borgerkrig. Der er på tredje år våbenstilstand, men de mange soldater på vejene og de mange checkpoints, viser, at den er skrøbelig. De hjemløse. Bor alle mulige steder, hos familie og venner, i alle mulige tomme bygninger, i teltlejre og i ruinerne af deres gamle hjem. Det gælder generelt, at de lever på et eksistensminimum, som meget hurtigt må forbedres. Der er megen kritik af regeringens håndtering af katastrofens følger og den forestående genopbygning, men problemerne er så store og komplekse, at der ikke findes nemme løsninger. Et eksempel af frygt for nye tsunamier har regeringen besluttet, at de huse, der lå mindre end 100 meter fra havet ikke må genopbygges Det betyder i praksis, at de fiskerfamilier, som boede direkte på stranden nu må indstille sig på at skulle flytte op til 3 4 km fra kysten, for at få et nyt sted at bygge Skolesituationen. I dette område er mange skoler totalt ødelagt, så selv om der var bred enighed om at undervisningen skulle starte den , så fungerer det ikke endnu alle steder. Det er ikke alle elever der møder, men det er et overgangsproblem, og de personer, vi talte med, så alle frem til at vi får de nye skoler i gang. 3. Skoleprojektet Indledning Rotary Sri Lanka har efter direkte henvendelse til staten af denne fået til opgave at genopbygge 25 af de 168 skoler, der blev mere eller mindre ødelagt af tsunamien. Organisation nationalt For at løse denne gigantiske opgave er der dannet et regulært selskab, der får det fulde ansvar både politisk, juridisk og økonomisk. Den hedder The Rotary Standard Chartered School Trust Bestyrelsen for dette selskab er sammensat sådan: 7 medlemmer fra Rotary Sri Lanka 2 fra Standard Chartered Bank 1 fra Undervisningsministeriet 1 fra UNICEF Revisor er Price Waterhouse Coopers og advokat F. J. & G. De Saram Når der optræder en bank i denne sammenhæng er det fordi denne bank er konto førende bank og har doneret 1 mio. US dollars til projektet. Bestyrelsen er gennem denne sammensætning sikret muligheden for hurtige beslutninger, da man har ministeriet med direkte gennem medlemskab af bestyrelsen. Der ansættes en fuldtidsprojektleder og to assistenter til at stå for den daglige drift så længe projektet løber. Side 2 af 12

3 Organisation lokalt Hver af de 25 skoler knyttes til en lokal Rotary klub, der får hjælp af en eller to andre klubber til at følge genopbygningen af skolen og udarbejde månedlige rapporter til bestyrelsen. En af klubberne får ledelsen af dette arbejde Tidsplan Planer og overslag afleveres til godkendelse Byggeriet sættes i gang Skolebygningerne kan tages i brug Rotary Family Danmarks rolle De ca. 3 mio. kr. der er til rådighed, skønnes at række til genopbygningen af 3 skoler, da det kun er selve bygningen, det drejer sig om. Inventar og undervisningsmidler kommer fra bl.a. UNICEF. Etablering af samarbejde med skolerne og de involverede Rotary klubber. De 3 skoler, vi skal støtte, er nu udpeget. Det blev efter vort ønske skoler i de områder, hvor der i forvejen var kontakt til de lokale klubber gennem minerydningsprojektet. Vi har besøgt de to og de respektive Rotary klubber der, mens den tredje ikke kunne nås på den korte tid. Vi har mødt skolelederne og nogle af lærerne. Et sted også repræsentanten fra de lokale myndigheder. Fra Sri Lankas side var der lagt op til etablering af et samarbejde mellem de involverede klubber her og danske klubber. Den model mener vi ikke er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. I selve byggefasen må samarbejdet til skoleprojektet fra dansk side varetages af den danske Projektgruppe. Senere i forløbet, hvor der kommer andre projekter, bør disse køres fra klub i Sri Lanka til klub i Danmark. Såvel i Sri Lanka som i Danmark skal sådanne projekter koordineres af henholdsvis Rotary Sri Lanka og Projektgruppe og Rotary Danmark. Der er brug for en entydig organisation også af dette fremtidige samarbejde. Det foreslås, at projektgruppen får en koordinerende funktion. Inner Wheel og Rotaract inddrages ikke her direkte i projektet. De enkelte skoler Skolen i Jaffna Kudaththanai Karaiyoor RCTMS, Jaffna Kudaththanai Karaiyoor Roman Catholic Tamil Missionary School is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 3 school. The school has a total of 110 students, 54 male and 56 female. It has 12 teachers. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 200 elever Skolen i Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya, Trincomalee Thamaraivil Al-Rawla Vidyalaya is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has nine teachers and 169 students 90 male and 79 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 400 elever Side 3 af 12

4 Skolen i Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya, Batticaloa Sri Vinayagar Vidyalaya (Vidyalaya is the Sinhala term for School )is a Primary and Secondary grade school with classes from Grades 1-10(O Level). It is a Type 2 school. The school has 18 Teachers and 468 students, 208 male and 260 female. Skolen skal I forbindelse med genopbygningen udbygges til 600 elever Andet Når vi spurgte eleverne, om de vidste noget om Danmark var svaret et lille forlegent nej. Det synes vi der skal gøres noget ved. Vi undersøger om der i Danmark findes skolebøger om Danmark på tamilsk elle singhalesisk sprog. Alternativt om der findes bøger på engelsk, som kan oversættes. Disse bøger skal så overdrages til vore skoler. Delkonklusion Vi har haft en række møder med DG Lucky, formanden for det nye selskab, PDG Ravi og den daglige koordinator, PDG Krish, samt de rotarianere, der lokalt får ansvaret for vores skoler Projektet er gennemgået særdeles grundigt, og alle relevante spørgsmål er blevet besvaret tilfredsstillende. På det lokale plan har vi besøgt skolerne i to tilfælde og talt med skolelederne, ligesom vi har fået de foreløbige planer for bygningerne og tidsrammen for arbejdet. Der tegner sig et billede af en meget stærk og handlekraftig organisation af arbejdet, som vi har fuld tillid til. 4. Status i andre igangværende og mulige nye projekter Den akutte nødhjælp til Sri Lanka blev iværksat allerede den 29. december 2004 med overførsel af kr Beløbet er indbetalt til Rotary 3220 Disaster Relief Fund og er eller vil blive anvendt jr. opgørelsen Bilag 5 Side 4 af 12

5 Anskaffelse og udlevering af familiepakker med køkkengrej, soveudstyr m.v. til familier i lejre for dem som er blevet boligløse m.v. Der er udleveret sådanne familiepakker i følgende lejre: o Kalmunai 150 stk. o Batticaloa 200 stk. Anskaffelse af 150 latriner til de nævnte lejre Vandtanke, lejre, oprensninger De næste kr overføres snarest efter aftale til dækning af yderligere Kalmadu immediate relief project 167 families kr (Colombo North RC) Indkøb af skoleuniformer til ca skolebørn i Jaffna området for kr (Jaffna RC) De nævnte projekter, som nødhjælpen er givet til, støttes af den donation på kr som er modtaget fra Udenrigsministeriet. Vi havde lejlighed til at deltage i udleveringen af familiepakker i to lejre og begge steder var der stor taknemmelighed over de modtagne pakker. Der er fortsat et stort behov for at støtte de mange hjemløse i lejrene for at give dem et blot tåleligt liv i den tid, der vil gå, før de kan vende tilbage til deres bopæl eller blive genhuset et andet sted. Under besøgene i de forskellige Rotary klubber blev vi præsenteret for en række projekter, som for de flestes vedkommende må betegnes som nødhjælp. Sådanne projekter vil fremover fremgå af Rotary Sri Lankas hjemmeside ligesom status i gennemførelsen her af vil kunne følges der. Danske klubber, som vil byde ind på disse projekter vil efter koordination i Projektgruppen Sri Lanka blive henvist til direkte samarbejde med den projektansvarlige Sri Lanka klubber. Det er vores anbefaling, at vi fokuserer på de lejre og de områder, hvor de tre skoler er beliggende og i muligt omfang støtter de projekter, som udarbejdes af den lokale Rotary klub. Kommende projekter på dette område bør være klubprojekter som støttes af Rotary klubberne bl.a. i Danmark. Delkonklusion Den af Rotary Danmark ydede nødhjælp er blevet vel modtaget og godt anvendt. Rotary Danmark var en af de første, som meldte donationer ud til Rotary Sri Lanka. Vi har øremærket vores nødhjælp til den nordlige del (Jaffna) og den østlige del (Trincomalee, Batticaloa samt Kalmunai) af Sri Lanka og støtten ydes i samarbejde med den lokale Rotary klub. Der vil en rum tid endnu være behov for at yde nødhjælp. De lokale Rotary klubber i Sri Lanka vil udarbejde projekter, som efterfølgende kan støttes af en eller flere danske Rotary klubber. Koordinationen af støtten vil blive foretaget af Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark. Mere herom senere. Side 5 af 12

6 5. Rotaryaid Sri Lankas organisering af hjælpearbejdet samt etablering af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. Under besøget har vi haft lejlighed til at møde et stort antal rotarianere dækkende fra distriktsledere og til den enkelte rotarianer. De centrale personer i relation til Rotary hjælper Sri Lanka er. DG Lucky Pieris (Medlem af styregruppen) PDG Ravi (Chair Styregruppen) PDG Krish (Chair for Task force gruppen/medlem af styregruppen) Områdekoordinator Jaffna R. Ragunanthanan Områdekoordinator Trincomalee Michael Perera (Mike) Områdekoordinator Batticaloa Imran Hassen Præsident i Jaffna RC E. Saravanapavan (Sara) Præsident for lead club for Jaffna skolen Jeanne Samuel /Colombo North Præsident Trincomalee RC Ivan Cros (der også lead club) Præsident Batticaloa RC M. Vinayaga (Moorthy) Præsident for lead club for Batticaloa skolen Mario A. Peromal (Marion) Colombo Regency Præsident for Kalmunai RC Dr. Pushpalatha Loganathan Pushpa) Organiseringen af Rotary hjælpearbejdet i Sri Lanka fremgår af organisationsplan Bilag 2 Vi havde under besøget også lejlighed til at mødes med medlemmerne af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka. Inner Wheel Sri Lanka har forskellige projekter i gang for støtte til ofrene efter tsunamien. Det besluttedes at DG Gunnar Dahl Pedersen sikrer en kontakt til Inner Wheel Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Fra Sri Lankas side er fremsat ønske om støtte til genhusning samt til andre projekter. Inner Wheel Sri Lanka vil tilsende DG Gunnar forslag til projekter som herefter vil blive præsenteret for Inner Wheel Danmark af DG Gunnar. Det besluttedes at holde de her nævnte projekter adskilt fra Rotary projektet. Herudover vil Inner Wheel Sri Lanka deltage i beplantningen og udsmykning af de 25 skoler som Rotary har fået ansvaret for genopbygningen af. Inner Wheel Danmark vil også kunne inddrages i i dette arbejde i de tre skoler som Rotary Danmark har fået ansvaret for at støtte genopbygningen af. Rotaract i Sri Lanka har ligeledes været inddraget i støtte til ofrene, dels i egne projekter og dels i Rotary projekter. Det besluttedes at PP Søren Havemann sikrer kontakten til Rotaract Danmark efter hjemkomsten til Danmark. Rotaract Sri Lanka vil fremsende forslag til et projekt, som evt. kan støttes op af Rotaract Danmark. Side 6 af 12

7 Vi opfordrede Rotaract Sri Lanka til at tilmelde sig til Preconvention 2006 for at udbygge samarbejdet med Rotaract Danmark. Fra Rotary Sri Lankas side blev der fremsat ønske om at udbygge samarbejdet på forskellige områder: Twinning / venskabs distriktsforbindelser imellem Sri Lanka og Danmark. Fortsat samarbejde i relation til den enkelte skole og den lokale klub på klubniveau på længere sigt Fra dansk side fremsatte vi forslag om GSE udveksling landene i mellem samt evt. udveksling af studenter fra de to lande. Dette sidste synes ikke at være relevant fra Sri Lankas side, som har meget begrænset ungdomsudveksling. PDG Ravi, Chair for styregruppen, gav under besøget udtryk for stor taknemmelighed for den hurtige og omfattende danske indsats. Han gav udtryk for, at han meget gerne ville komme til Danmark og takke dansk rotarianere, Inner Wheeler og Rotaractere for deres store og uegennyttige støtte til de katastroferamte i Sri Lanka efter tsunamien. Rotary Sri Lanka, som skal genopføre i alt 25 af de i alt 168 beskadigede skoler, har med sin hurtige indsats taget førertrøjen på og viser vejen også for andre organisationer med en effektiv styring. Det forventes således, at Rotarys skoler vil blive de første som sættes i gang og bliver færdige. Det er vores vurdering, at de i Rotary Sri Lanka har samlet et meget velfungerende team til at lede, styre og koordinere indsatsen i de kommende måneder/år. Ligeledes er der fra de lokale Rotary klubbers vedkommende gennemført et stort arbejde for at støtte de mange ofre, efter at tsunamien ramte Sri Lanka med ufattelig kraft den 26. december Vi har været vidende til et meget stort engagement og hjælpsomhed i de mange klubber og områder som vi besøgte. Delkonklusion Netværket mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark er blevet væsentlig styrket gennem det gennemførte besøg Rotary Danmarks støtte er blevet særdeles godt modtaget og berømmet for sin hurtighed, størrelse og fokus på skoleområdet. Vi skal opstille en organisation som smidigt kan arbejde sammen med organisationen i Sri Lanka på de områder, som vi skal samarbejde om: o Skoleprojektet o Nødhjælpen o Nye projekter Beslutning om form for og indhold af det kommende samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark herunder præsentation af projekter under Convention 2006 Fastlæggelse af tid og sted for PDG Ravis besøg i Danmark (100 års fejringen i Odense den 21. maj er desværre ikke mulig) Side 7 af 12

8 6. Dokumentation (Rejserapport, film optagelser og fotos) Holdet havde deltagelse af journalist og TV rapporter Søren Benthin, som har optaget interviews, reportager m.v. af hele turen. Herudover er der taget et stort antal fotos. Endelig er udarbejdet og sendt Rejsebreve for alle rejsedagene. Disse Rejsebreve er alle lagt på Rotary Web, så alle, som har fundet derind, har kunnet følge holdets færden i Sri Lanka. Rejserapporterne er vedlagt som Bilag 3 Filmoptagelserne og fotos vil danne grundlag for fremstilling af flere materialer: Et minutters sammendrag af de væsentligste begivenheder og indtryk under turen til brug for besøg i klubber og til bl.a. klubbernes orientering (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af status i den humanitære minerydning i Sri Lanka til brug for orientering om minerydningsprojeket i D 1470 (DVD) Et 4-5 minutters sammendrag af et dansk firma BWSC humanitære indsats for vandrensning i Sri Lanka (DVD) Interviews med nøglepersoner vil være til rådighed i deres stort set hele og fulde længde. Personerne er: o PDG Ravi (Chair Styregruppen) o Præsident Dr. Pushja fra Kalmunai RC o DG Lucky o PDG Krish Herudover evt. tillige (kan også være en del af de min sammendraget) korte interview med: o DG Gunnar o PP Søren o PDG NO Herudover vil billedmaterialet blive redigeret og kopieret på CD rom til brug for det videre arbejde med projektet herunder o Power point præsentation o Orientering om projektet i klubberne og på Distriktskonferencer m.v. Endelig vil ovennævnte materiale blive anvendt til orientering uden for Rotary og bl.a. blive tilbudt Tv-stationer, landsdækkede aviser og lokalblade Terminer for materialets færdiggørelse er medio marts 2005 Delkonklusion Dokumentation er en væsentlig del af besøget og skal anvendes til såvel intern, som ekstern information. Materialet som forventes klar medio marts vil omfatte o En DVD med min. Sammendrag af Hjælp til Sri Lanka rejse. 4-5 min. Orientering om status i den humanitære minerydning 4-5 min. Orientering om det danske firmas humanitære indsats i Sri Lanka Interviews med nøglepersonerne i projektet o En Cd-rom med billedmateriale Side 8 af 12

9 7. Det videre arbejde med Hjælp til Sri Lanka projektet I fortsættelse af rejsen til Sri Lanka, som sluttede med underskrivelsen af en samarbejdsaftale i mellem Rotary Sri Lanka og Danmark på rejsens sidste dag tegner sig konturerne af et samarbejde, som vil omfatte bl.a. Gennemførelse af skoleprojektet, hvor Rotary Danmark skal støtte genopbygningen af tre skoler. Samarbejdsaftalen omhandler alene støtte til gennemførelsen af dette projekt. Aftalen vedlægges som Bilag 4. Gennemførelse af andre projekter i relation til skoleprojektet og i de områder hvor dette finder sted i GSE udvekslingen Præsentation af projektet på Convention 2006 De umiddelbare aktioner efter gennemførelse af rejsen vil bl.a. omfatte: Færdiggørelse af rapport, DVD, Cd-rom Orientering om rejsen i Projektgruppen og i Styregruppen, herunder orientering om samarbejdsaftalen mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark (5 Distrikter, Inner Wheel og Rotaract) Afslutning af igangværende nødhjælpsprojekter Følge skoleprojektets tilblivelse og færdiggørelse Støtte evt. nye projekter i relation til skoleprojektet, med inddragelse af klubber i alle 5 distrikter i Danmark (klubprojekter) og i Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Information om status i Sri Lanka projektet i alle distrikter, klubber m.v. Fortsætte indsamlingen indtil 30. juni 2005 Information om projektet til medierne (Tv-station, aviser og lokale blade) Delkonklusion Iværksætte ovennævnte delkonklusioner og aktioner. 8. Andet I forbindelse med rejsen havde vi drøftelse med bl.a. DANIDA, ved ambassaderåd Toni Michelsen om dansk hjælpeindsats i Sri Lanka DANCHURCHAID (Folkekirkens Nødhjælp) ved Cecilie Winther om evt. samarbejde omkring et projekt til støtte for 153 famlier i fire lokale fiskersamfund. Projeket vil i første omgang bliv drøftet mellem Rotary Sri Lanka og Danchurchaid og kan evt. også omfatte støtte fra Rotary Danmark (En eller flere klubber) BWSC A/S Sri Lanka ved Søren Barkholt, Søren Hougaard Andersen og Karsten V. Larsen om et dansk firmas humanitære indsats (vandrensning) i Sri Lanka. Herunder havde vi muligheden for at mødes med minerydningsholdet, Quick Response Teamet, som Distrikt 1470 har finansieret indsatsen for frem til maj Holdet har efter tsunamien dels været anvendt til evakuering, dels til oprydning af miner omkring en Navy Camp, som var blevet hårdt ramt af tsunamien og hvorved der var frigjort en del miner. Holdet vil blive udbygget til ni Side 9 af 12

10 mand, således at deres indsats muligheder og fleksibilitet heri bliver forøget. Holdet var ved godt mod, velfungerende og glade for gensynet med os. 9. Sammenfatning Som det fremgår ovenfor, har besøget i Sri Lanka resulteret i en række forslag til alternativer og videre udvikling af samarbejdet mellem Rotary Danmark og Rotary Sri Lanka. De opgaver, som vi havde sat os for at løse under opholdet, er alle blevet løst på en meget tilfredsstillende måde. Skoleprojektet er på plads med Rotary Danmarks støtte til genopbygning af tre skoler (Jaffna, Trincomalee og Batticaloa). Projektet påbegyndes forventelig med nedlæggelse af grundsten i april 2005 og med indvielse/overdragelse af skolerne i december Den aktuelle nødhjælp på kr er nu øremærket og de sidste betalinger igangsat. Yderligere nødhjælp kan blive aktuel og vil blive tilsendt klubberne efterhånden som de opstår. Der er fra Rotary Sri Lanka ønske om at udbygge samarbejdet med Rotary Danmark. Tilsvarende ønsker blev fremsat af Inner Wheel Sri Lanka og Rotaract Sri Lanka om udvikling af samarbejde gennem projekter med henholdsvis Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark. Vi har mødt alle de mest betydende rotarianere under besøget, herunder klubpræsidenter og distriktsledelse samt rotarianer i klubberne. Rotary Sri Lanka har fået tilbudt 25 skoler fordelt over hele øen. Den danske indsat på USD vurderes at kunne støtte genopførelsen af i alt tre skoler. Midlerne vil blive overført til Rotary Sri Lanka så snart byggeplaner og program foreligger for alle tre skoler. Det er vores vurdering, at der er sammensat et meget velfungerende hold til at lede, styre og koordinere indsatsen i den kommende tid i Rotary Sri Lanka. De har alle en høj grad af troværdighed og mange nyttige kompetencer repræsenteret i gruppen. Den gennemførte dokumentation (rejserapporten, TV-optagelser og fotos) vil danne et godt grundlag for information om Sri Lanka projektet internt i klubberne i Rotary Danmark samt eksternt (TV station, aviser og lokalaviser) Det videre arbejde med projektet er fastlagt i den samarbejdsaftale, som blev underskrevet ved afslutningen på besøget. Herudover gennemføres støtte til projekter fremsendt gennem distriktet til klubberne i Danmark. Endelig gennemførtes en række møder med relevante NGO er m.fl. i relation til projektet, ligesom vi mødtes med Distrikt 1470 Minerydningshold og hørte om deres indsats før, under og efter tsunamien. Side 10 af 12

11 På grund af at der ikke kunne skaffes flybillet til Jaffna, nåede vi ikke til Jaffna i denne omgang. På den sidste dag mødtes vi med præsidenten for Jaffna Rotary Klub og med præsidenten for den klub, som skal have ledelsen af genopbygningen af skolen i Jaffna, Jeanne Samuel. Jeanne vil besøge Jaffna RC og stedet, hvor skolen skal bygges i løbet af marts måned, hvorfor vi får en First Impression Report om situationen på skolen i Jaffna. Herudover mødtes vi med præsidenten for Colombo Regency RC som skal have ledelsen af den skole, som skal genopbygges i Batticaloa. 10 konklusioner Med baggrund i det gennemførte besøg, denne rapport og de her nævnte delkonklusioner kan uddrages følgende konklusioner: A. Skoleprojektet, hvor vi skal støtte genopførelsen af tre skoler i henholdsvis Jaffna, Trincomalee og Batticaloa er nu på plads. På vegne Rotary Danmark underskrev vi en aftale om støtte til genopbygningen af tre skoler med Rotary Sri Lanka. Vi forpligter os til at betale USD til genopbygning til Rotary Sri Lanka. B. Den akutte nødhjælp er afsluttet, men der kan fortsat blive tale om støtte til nødhjælp også for den kommende tid C. Fremtidige projekter vil blive givet klubberne til udførelse. D. Rotary Danmark skal etablere en projektorganisation til støtte for skoleprojektet. En organisation som skal matche den organisation som er etableret i Sri Lanka E. Der skal udarbejdes forslag til udvikling af det fortsatte samarbejde mellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark F. DG Gunnar Dahl Pedersen er ansvarlig for etableringen af kontakt til Inner Wheel Danmark og for at de hjembragte projekter straks videreføres til Inner Wheel Danmark til overvejelse og beslutning. G. PP Søren Havemann er tilsvarende ansvarlig for etableringen af kontakten til Rotaract Danmark H. Vi skal fremsætte forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark (max. 2 dage). I. Den indsamlede dokumentation (rejserapport, filmoptagelser og fotos) skal snarest færdiggøres, så den kan anvendes i den kommende information i klubberne m.v. 11 Anbefalinger Det anbefales at: A. Skoleprojektet gennemføres som planlagt, og i henhold til den underskrevne aftale. B. Afslutte den akutte nødhjælp som anført, og at være åbne overfor evt. nye projekter C. Etablere en projektorganisation i Rotary Danmark som afspejler Rotary Sri Lanka projekt organiationen D. Udarbejde forslag til det fortsatte samarbejde med Rotary Sri Lanka E. Udvælge forslag til PDG Ravi s besøg i Danmark F. Udarbejde og udsende DVD til klubberne om Sri Lanka besøget og projektet G. Iværksætte overførsel af USD når Rotary Sri Lanka anmoder herom Side 11 af 12

12 H. Gennemføre en aktiv informations politik og lægge denne rapport på Rotary portalen, så alle har mulighed for at læse den 12 Afslutning Dette afslutter vores rapportering som primært er tænkt som af Projektgruppens og Styregruppens gennemførelse af det videre arbejde og til orientering af klubber og rotarianere. Vort besøg i Sri Lanka er blevet særdeles godt modtaget af vore værter, som alle har udtrykt stor anerkendelse af vores hurtige reaktion, indsats og støtte til Sri Lanka. Vi er blevet opfordret til at vende tilbage, når skolerne ultimo dette år efter planen er færdig byggede o skal overdrages til Undervisningsministeriet. Holdet takker for tilliden, som Projekt- og Styregruppen har vist os ved at udpege os til opgaven. Vi har haft en fantastisk oplevelse og det er igen sjovt at være rotarianer, når man kan være med til at gøre en stor forskel. Colombo/København Lufthansa Boeing 767 DE 6344 Den 21. februar 2005 Nils Ove Jensen Gunnar Dahl Pedersen Søren Havemann Søren Benthin Bilag 1: Rotary Group Visit Sri Lanka Final version Bilag 2: Organisationsplan Rotary-aid Sri Lanka Bilag 3: Rejsebreve 1-6 Bilag 4: Samarbejdsaftalen Rotary-aid Sri Lanka Bilag 5: Disaster Relief Fund opgørelse Side 12 af 12

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden 20. - 28. august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen Side -

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Henriette Wülser (HW).

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Henriette Wülser (HW). Pårørenderådsmøde torsdag den 13. august 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Henriette Wülser (HW). Referent Anita Aagaard. Fraværende:

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr.6 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. 1. Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012 Vedtægter For ERISDA-Brugerklubben 6. udgave - marts 2012 1. Foreningens navn Foreningens navn er: ERISDA-Brugerklubben. ERISDA ( Elektronisk Rapporterings- og InformationsSystem for DeponeringsAnlæg )

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2016 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 28. DEC 2015

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 28. DEC 2015 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 8. DEC 015 BYGGEPLADSEN Nu kan man rigtig fornemme omfanget af Jagtens Hus og de forskellige stadier, som de tre bygninger er på. Det gamle Fælleshus i midten begynder

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Signe Holm-Larsen: Om Forældrerådgivningen. Af Signe Holm-Larsen

Signe Holm-Larsen: Om Forældrerådgivningen. Af Signe Holm-Larsen Af Signe Holm-Larsen Forældrerådgivningen er en del af Skole og Samfund. Forældrerådgivningens virksomhed er startet i 2006 med støtte i satspuljemidler. Til projektet er knyttet frivillige rådgivere,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Notat Emne: Fra: Til: Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Metroselskabet Selskabets ejere og bestyrelse Dato: 2015-04-13 1 Baggrund Metroselskabet stiller i alle kontrakter

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Indkomne forslag til repræsentantskabet

Indkomne forslag til repræsentantskabet Indkomne forslag til repræsentantskabet Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013:

Læs mere