Høringsudkast. Varmeplan Bornholm 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudkast. Varmeplan Bornholm 2012"

Transkript

1 Høringsudkast Varmeplan Bornholm 2012 Teknik & Miljø - september 2012

2 Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2012 Titel: Varmeplan Bornholm 2012 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter Flensborg Bornholms Regionskommune P Antal 1. oplag: 10 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BAGGRUND SAMMENFATNING Byer hvor det er fordelagtigt at etablere fjernvarme Byer hvor det vil være muligt at etablere fjernvarme Byer hvor det ikke vil være rentabelt at etablere fjernvarme VARMEPLANLÆGNING BAGGRUND GÆLDENDE LOVE OG REGLER Varmeforsyningsprojekter Tilslutningspligt og forbud Forhold til anden planlægning INDHOLD I VARMEPLANEN STATUS Eksisterende forsyningsselskaber RVV (Rønne Vand- og Varmeforsyning) Nexø Halmvarmeværk Klemensker Halmvarmeværk Aakirkeby Flisvarmeværk Vestbornholms Varmeforsyning Østerlars Halmvarmeværk Forbrugerøkonomi Byer uden kollektiv opvarmning PLANDEL BORNHOLMSKE MÅLSÆTNINGER NATIONALE MÅLSÆTNINGER TILTAG I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDERÅVARER TILTAG I BYER UDEN KOLLEKTIV VARMEFORSYNING ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Generelle forudsætninger De økonomiske og miljømæssige beregninger FØLSOMHEDSBEREGNINGER UDVALGTE BYER HVOR DET VIL VÆRE FORDELAGTIGT AT ETABLERE FJERNVARME UDVALGTE BYER HVOR DET VIL VÆRE MULIGT AT ETABLERE FJERNVARME BYER HVOR DET IKKE VIL VÆRE RENTABELT AT ETABLERE FJERNVARME BESKRIVELSE AF BYER Gudhjem Svaneke, Aarsdale og Listed Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkaas BLOKVARMECENTRALER OMRÅDER UDEN FOR BYMÆSSIG BEBYGGELSE MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER VED UDFØRELSE AF TILTAG TIDSPLAN PERSPEKTIVDEL MULIGHEDER I ØSTERMARIE, ØSTERLARS OG GUDHJEM MULIGHEDER I PEDERSKER MULIGHEDER I RØNNE BYGNINGER MED EL-VARME I FJERNVARMEOMRÅDER BIOKRAFTVARME FRA GYLLE ENERGIRESSOURCER OG ENERGIFORBRUG

4 Prisudvikling FORUDSÆTNINGER, GENERELLE Standardforbruger Drift og vedligehold individuel opvarmning Finansielle forudsætninger Driftsmæssige forudsætninger BILAGSOVERSIGT BEREGNINGSOVERSIGT

5 1. Indledning Bornholms Regionskommune ønsker med denne opdaterede plan at give et overblik over varmeforsyningsforholdene i kommunen. Planen indeholder en status over den nuværende varmeforsyning, og de regler som er gældende for denne, samt en vurdering af mulighederne for at etablere fjernvarme i de resterende af øens bysamfund. Nedenstående figur 1 viser nuværende fjernvarme forsynede områder markeret med gråt og de mulige fremtidige fjernvarme forsynede områder markeret med rødt. Det er Bornholms Regionskommunes ønske med denne plan, at præsentere en række lokale målsætninger og tiltag for varmeforsyningen. Dette skal give borgerne og erhvervslivet mulighed for at sætte varmeforsyningen i perspektiv, og rettidigt forholde sig til de kommende års udvikling af varmeforsyningen. Figur 1. Nuværende og mulige områder for fjernvarme 5

6 1.1. Baggrund Et væsentligt udgangspunkt for planen er endvidere de lokale tilgængelige brændsler på Bornholm, da det påregnes, at der skal anvendes lokale brændsler ved udbygningen af fjernvarmen, samt et tilskud fra vedvarende energikilder. Endelig skal det anføres, at denne plan ikke er en lovpligtig sektorplan, som fx affaldsplan og spildevandsplan, men kommunens eget planlægningsværktøj, der skal danne baggrund for de fremtidige beslutninger omkring kollektiv varmeforsyning. Planen sendes ud i offentlig høring på grund at ønsket om at involvere borgene, og ikke på grund af formelle krav herom. Varmeplanen er udarbejdet med bistand fra: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Jacob Worm Dale Energi Nybyvej Aakirkeby Kjeld Dale 1.2. Sammenfatning I varmeplanens statusdel beskrives den nuværende forsyningssituation. I varmeplanens plandel beskrives mål og handlingsplaner. Heraf fremgår det, at det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme i følgende byer: Område Etableringsår Gudhjem (inkl. Melsted) 2013/2014 Svaneke, Aarsdale og Listed 2014/2015 Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkaas 2015/2017 6

7 Byer hvor det er fordelagtigt at etablere fjernvarme Gudhjem (inkl. Melsted) Brugerbesparelse over 20 år i nuværdi Samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år Ø-økonomisk overskud i nuværdi over 20 år i CO 2 reduktion pr. år Fra oliefyr til 63 mio. kr. 21 mio. kr. 55 mio. kr ton 69 fjernvarme Fra oliefyr til varmepumpe 35 mio. kr. 9 mio. kr. 19 mio. kr. 160 ton 22 Værdier er ved 90 % tilslutning. Tilvækst af årsværk over 20 år Der er ligeledes positiv brugerøkonomi i forhold til individuelle varmepumper ved valg af fjernvarme. Det samme gælder for samfundsøkonomien, som er i fjernvarmens favør både i forhold til individuelle varmepumper og individuelle træpiller. Gudhjem forsynes fra halmvarmeværk i Østerlars. Svaneke, Aarsdale og Listed Brugerbesparelse over 20 år i nuværdi Samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år Ø-økonomisk overskud i nuværdi over 20 år CO2 reduktion pr. år Fra oliefyr til 111 mio. kr. 44 mio. kr. 108 mio. kr ton 139 fjernvarme Fra oliefyr til varmepumpe 60 mio. kr. 3 mio. kr. 21 mio. kr. 340 ton 25 Værdier er ved 90 % tilslutning. Tilvækst af årsværk over 20 år Der er ligeledes positiv brugerøkonomi i forhold til individuelle varmepumper ved valg af fjernvarme. Det samme gælder for samfundsøkonomien, som er i fjernvarmens favør både i forhold til individuelle varmepumper og individuelle træpiller. Svaneke, Listed og Aarsdale forsynes fra Nexø Halmvarmeværk via en transmissionsledning. Allinge Sandvig - Tejn Sandkaas Brugerbesparelse Samfundsøkonomisk over 20 år i nuværdi overskud i nuværdi over 20 år Fra oliefyr til Ø-økonomisk overskud i nuværdi over 20 år CO 2 reduction pr. år fjernvarme 216 mio. kr. 64 mio. kr. 184 mio. kr ton 257 Fra oliefyr til varmepumpe 114 mio. kr. 29 mio. kr. 55 mio. kr. 680 ton 66 Værdier er ved 90 % tilslutning. Tilvækst af årsværk over 20 år Der er ligeledes positiv brugerøkonomi i forhold til individuelle varmepumper ved valg af fjernvarme. Det samme gælder for samfundsøkonomien, som er i fjernvarmens favør både i forhold til individuelle 7

8 varmepumper og individuelle træpiller. Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkaas forsynes fra et nyt halmvarmeværk/flisvarmeværk, der placeres i Allinge og de andre byer forsynes via transmissionsledninger. Generelt giver anlæggene i de 3 ovennævnte områder følgende: Reduktioner af opvarmningsprisen på mellem % i forhold til oliefyring. Store muligheder for anvendelse af solvarme, store varmepumper og el-kedler som supplement, da halmbaserede anlæg er nemme at ud- og indkoble, samt at anlæggene har en størrelse, så det er muligt at regulere dem. Der kan akkumuleres forholdsvis store mængder energi i forbindelse med vindmøllestrøm for frekvensstabilisering. Den positive Ø-konomi (økonomi for Bornholm) giver bl.a. anledning til generering af et betydeligt antal årsværk på øen samt anvendelse af lokale energiressourcer. 80 % af de genererede årsværk forekommer i etableringsperioden. Projekterne har positiv samfundsøkonomi i forhold til andre individuelle forsyningsformer. Den forholdsvis lille egenbetaling for tilslutning til fjernvarme samt den relativt store besparelse i varmeudgifter i forhold til oliefyrsopvarmning betyder normalt en stor tilslutningsprocent og en hurtig udfasning af oliefyring i forhold til andre forsyningsformer. Endelig viser følsomhedsanalyser, at fjernvarmeprojekterne i ovennævnte byer vil være rimelig ufølsomme overfor ændringer af biomassepriser, således at varmeprisen vil meget stabil. Olie- og/eller elpriser skal falde meget før fjernvarmen stadig ikke er både bruger- og samfundsøkonomisk fordelagtig. Det ses også af undersøgelserne, at jo større byerne er, jo større er fordelen både brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk. Ifølge Varmeforsyningsloven skal man vælge den samfundsøkonomisk mest fordelagtige forsyningsform, hvilket i disse tilfælde vil være fjernvarmeløsningen. Projekterne vil ikke belaste det eksisterende varmeprisniveau, hvis der tages udgangspunkt i tarifferne der anvendes i Aakirkeby, Lobbæk, Nylars og Vestermarie. Det betyder, at de udvalgte byer har positiv selskabsøkonomi og ikke vil bidrage økonomisk negativt. En høj fremløbstemperatur er en fordel i den ældre boligmasse. Individuelle varmepumper vil sandsynligvis give en for lav fremløbstemperatur til et traditionelt normalt isoleret hus i den gamle boligmasse, og centralvarmeanlæggene i sådanne hus vil afgive for lidt varme om vinteren. Hvis fremløbstemperaturen hæves vil varmepumpen blive meget uøkonomisk med en lav COP værdi. 8

9 Byer hvor det vil være muligt at etablere fjernvarme Beregninger viser at de nævnte byer i det nedenstående vil have mulighed for at kunne fjernvarmeforsynes på forskellig måde. Byerne er små og ligger alene. De vil således være mere følsomme overfor brændselsprisændring, opvarmningsformer, tilslutningsprocent m.m. Det vil derfor være mere tvivlsomt, om der vil være en fjernvarmefordel i disse tilfælde. Stigende oliepriser vil kunne gøre det fordelagtigt at etablere fjernvarme. Rutsker. Olsker. Aarsballe. Arnager. Rø. Pedersker Byer hvor det ikke vil være rentabelt at etablere fjernvarme Vang. Det vil alene af brugerøkonomiske årsager ikke være fordelagtigt at etablere fjernvarme i Vang. 9

10 2. Varmeplanlægning I dette afsnit beskrives lovgrundlaget for den kommunale administration af varmeforsyningsområdet. Afsnittet omfatter ikke nødvendigvis alle love og regler af relevans for varmeforsyningsområdet, men fremhæver de væsentligste i forbindelse med varmeplanlægningen Baggrund Før 1990 foregik varmeplanlægningen gennem vedtagelse af kommunale og regionale varmeplaner. Langt hovedparten af landets kvarterer, bydele og byer, var med udgangen af 1989 udlagt til fjernvarme (eller individuel naturgas) mens resten af landets bygningsmasse fortsat anvendte individuel varmeforsyning (oliefyr, elvarme, fastbrændsel, m.m.). Før 1990 blev gennemførelsen af varmeplanen også baseret på, at der inden for varmeplanens rammer skulle udarbejdes og godkendes såkaldte projektforslag, for de enkelte etaper for et fjernvarmeprojekt. Amterne spillede dengang også en rolle ved udarbejdelse af regionale varmeplaner, med henblik på at belyse energiprojekter, der dækkede større områder end den enkelte kommune. I 1990 var den faktiske etablering af de kollektive forsyningssystemer i det store hele sket, og den fremtidige varmeplanlægning blev derfor betragtet som værende af mere begrænset og lokal karakter, der typisk kun angik den enkelte kommunes område. Dette var baggrunden for, at de lovpligtige varmeplaner blev afskaffet i 1990, og erstattes af en mere projektorienteret varmeplanlægning, primært gennem kommunernes vedtagelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektmodellen blev indført samtidig med Energistyrelsens udsendelse af såkaldte forudsætningsskrivelser, og udmøntet i en bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Til brug for udarbejdelsen af projektforslag blev der sammen med forudsætningsskrivelserne til kommunerne i 1990 udsendt et notat om forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger samt brændselspriser. Notatet er løbende er blevet opdateret Gældende love og regler Miljøministeriet samt Klima-, energi- og bygningsministeriet har fastlagt en række generelle retningslinjer, af betydning for planlægningen af varmeforsyningen. Disse og deres betydning for Bornholms Regionskommune gennemgås nedenfor. Den fulde tekst for de nævnte love og bekendtgørelser kan ses på Retsinformations hjemmeside ( Varmeforsyningsloven er opsummeret i lovbekendtgørelse nr af 14. december Varmeforsyningsloven er en rammelov, der dels fastsætter generelle bestemmelser, der skal overholdes 10

11 af de involverede aktører, og dels giver ministeren beføjelse til udarbejdelse af bekendtgørelser for nærmere specificerede områder. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand. Dette skal blandt andet ske gennem den kommunale planlægning af varmeforsyningen, som det ifølge loven er pålagt kommunalbestyrelsen at udføre i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter Varmeforsyningsprojekter Projekter vedrørende kollektive varmeforsyningsanlæg skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Retslige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, når kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. De nærmere detaljer for indholdet af projektansøgningerne fremgår af bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte energiforsyningsvirksomheder, kommuner, regionplanmyndigheder og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget. Indenfor en frist på fire uger kan disse så sende deres eventuelle kommentarer til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelse af et projektforslag vurdere de energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet. Det er kommunalbestyrelsens pligt at sørge for, at der udarbejdes projekter for kollektive energiforsyningsanlæg inden for følgende områder: Forsyning af et nærmere angivet område med varme. Indretning af anlægget med henblik på den mest økonomiske anvendelse af energien. Samkøring med andre anlæg, samt. Omstilling til kraftvarmeproduktion for anlæg over 1 MW. Kommunalbestyrelsen kan enten selv udarbejde sådanne projekter, eller pålægge energiforsyningsselskaberne at udarbejde dem. Endvidere kan kommunalbestyrelsen pålægge forsyningsselskaberne, at gennemføre disse projekter indenfor en given tidsfrist. Såfremt forsyningsselskabet ikke ser sig i stand til at gennemføre et pålagt projekt, kan det kræve, at kommunen overtager anlægget. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes gennem et projektforslag pålægge et kollektivt energiforsyningsselskab, at anvende bestemte former for energi i produktionen. 11

12 Tilslutningspligt og forbud For ny bebyggelse kan kommunalbestyrelsen fastlægge, at den nye bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. En sådan beslutning skal meddeles senest ved udstedelse af byggetilladelse. For eksisterende bebyggelse kan kommunalbestyrelsen bestemme, at bebyggelsen inden for en vis tidsfrist skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligt som beskrevet ovenfor, kan først pålægges efter at konsekvenserne er belyst i et godkendt projekt. Visse former for eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni Alternativt kan kommunen ifølge Planloven beslutte, at pålægge ny bebyggelse tilslutningspligt gennem lokalplaner. Blokvarmecentraler over 0,25 MW skal tilsluttes til et eventuelt kollektivt varmeforsyningsnet. Endelig kan kommunalbestyrelsen bestemme, at nærmere angivne opvarmningsformer ikke må etableres inden for et afgrænset geografisk område. Energiministeren har pålagt kommunerne (med skrivelse af 6. maj 1994), at nedlægge et generelt forbud mod etablering af elvarme, i såvel ny som eksisterende bebyggelse, samtidig med godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning, i de pågældende områder. Der er lovgivet omkring en kommunes eventuelle ønsker om at sælge/overdrage en virksomhed, der ejer anlæg til fremførelse af fjernvarme. I givet fald skal kommunen overfor Energitilsynet opgøre kommunens indskudskapital i virksomheden, samt nettoprovenuet ved salget. Dette nettoprovenu vil så blive reguleret i kommunens statstilskud, jf. lov om kommunal udligning. I forbindelse med helt eller delvist salg af fjernvarmeselskaber, sikrer loven bestemte forkøbsrettigheder. Hvis der er tale om salg af et ikke forbrugerejet anlæg, skal forbrugerne tilbydes anlægget til markedspris. Hvis der er tale om salg af et forbrugerejet anlæg, skal kommunen tilbydes anlægget til markedspris. Loven siger endvidere, at driften af fjernvarmenettet skal udføres i et selvstændigt selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere kommuner, og/eller forbrugerne. Forbrugerindflydelsen er endvidere sikret gennem loven, idet flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et fjernvarmeselskab skal vælges af forbrugerne og/eller kommunalbestyrelsen. Energiklagenævnet behandler klager over beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen, økonomi- og erhvervsministeren eller Energitilsynet, i forbindelse med Lov om varmeforsyning. Ifølge bekendtgørelse nr. 795 af den 12. juli er det fastsat, at fjernvarmeforsyning der hidtil har været baseret på naturgas, som udgangspunkt ikke må omlægges til andre brændselsformer. Omlægning fra naturgas til f.eks. biobrændsler på fjernvarmeværker er således ikke længere muligt, selvom der benyttes kombineret kraftvarmeproduktion. Såfremt et fjernvarmeselskab udvides på baggrund af et øget varmebehov (f.eks. flere forbrugere), kan kommunen dog godkende brug af CO2-afgiftsfrit brændsel, for den del af varmeproduktionen der vedrører udvidelsen. Det fremgår af Bygningsreglementet (29. august 2011) 8.2, stk. 5: 12

13 Varmeanlæg dimensioneres til lavest mulige fremløbstemperatur, for at opnå den højest mulige effektivitet på varmeforsyningen, f.eks. falder effektiviteten for et varmepumpeanlæg med 2-3 pct. pr. grad temperaturen hæves. For varmeanlæg forsynet med fjernvarme henvises til varmeværkets tekniske leveringsbetingelser Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012: Lovens primære formål er at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Lovens formål er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Loven med tilhørende bekendtgørelser udstikker regler for energimærkning, og energiplaner mv. Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse. nr af 1. december 2010: Loven har til formål at fremme af energibesparelser og energieffektivisering hos forbrugerne i overensstemmelse med klima- og miljømæssige hensyn og hensyn til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. Loven skal inden for den nævnte målsætning særligt 1) sikre prioriteringen af energibesparelsesaktiviteter, 2) fremme samarbejde og koordinering om udførelsen af aktiviteterne og 3) fremme en effektiv anvendelse af energi gennem kampagner, markedsintroduktion og information Forhold til anden planlægning I kommuneplanens rammedel, samt i lokalplaner, vil der ofte være anført nærmere om varmeforsyningen i givne områder. Disse oplysninger vil være at opfatte som Kommunalbestyrelsens vurdering af fremtidig varmeforsyning. Disse oplysninger binder kommunen, men ikke de berørte kollektive forsyningsselskaber, der ikke er forpligtede til at udarbejde projekter til godkendelse. 13

14 3. Indhold i varmeplanen Varmeplanen omfatter - foruden indledning - tre hoveddele og en bilagsdel: Statusdel, i afsnit 3, hvor nuværende varmeforsyning er beskrevet. Plandel, i afsnit 4, hvor mål og handlingsplan er beskrevet. Perspektivdel, i afsnit 4, hvor fremtidige muligheder er beskrevet. Bilagsdel, hvor kortdata og beregning er opstillet. Alternative energiformer og energiteknologier har stor interesse i disse år, men i denne del af varmeplan er kun medtaget teknologier, der har vist deres praktiske anvendelse. I bilag 1-3 til varmeplanen beskrives anvendelse af solvarme og store varmepumper i forbindelse med Østermarie, Østerlars og Gudhjem, jf. bilag 1 samt Pedersker, jf. bilag 2. Endelig er der vedlagt en særlig undersøgelse omkring Rønne i bilag 3. Brændselsceller vil formentlig først om år være tilgængelige, og er derfor ikke medtaget Status I det følgende afsnit er varmeforsyningsstrukturen kort skitseret, selve energiforbruget til opvarmning på Bornholm kortlagt, samt miljøforholdene forbundet hermed. Der er tre dominerende typer af opvarmning: Individuelle oliefyr, elvarme, og fjernvarme med følgende fordeling: opvarmede bygninger på hele øen * MWh fjernvarmeopvarmede bygninger på hele øen (tabel 11) MWh el/varmepumpeopvarmede bygninger på hele øen (BBR 2010) MWh fastbrændsel m.m. Skorstensfejerdata MWh Olieopvarmede bygninger på hele øen. Skorstensfejerdata 2010 ** MWh * Udtræk fra BBR 2010 for opvarmede boliger. Polygon hele Bornholm. ** Skorstenfejerdata korrigeret for konvertering af oliefyr til fjernvarme i Østerlars og Østermarie. 14

15 Eksisterende forsyningsselskaber Der eksisterer 4 forsyningsselskaber på øen: Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. Nexø Halmvarmeværk i Nexø (Difko LXV). Bornholms Forsyning A/S der driver anlæggene: Aakirkeby Flisvarmeværk, der udover Aakirkeby forsyner Lobbæk, Nylars og Vestermarie. Klemensker Halmvarmeværk, samt Østerlars Halmvarmeværk under opførelse, som skal forsyne Østermarie og Østerlars. Endvidere drives fjernvarmenettene i Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker, samt Balka/Snogebæk. Vestbornholms Varmeforsyning, der driver Halmvarmeværket i Hasle. I bilag 4 er de nuværende forsyningsområder angivet. I tabel 1 er energidata for ovennævnte selskabers værker angivet. Tabel 1. Energidata Status fjernvarmeområder Antal Restpotentiale Restpotentiale Varmeproduktion Gylle varmeproduktion Varmesalg forbrugere Tilslutning forbrugere varmemængde biomasse olie kul affald Biokraft MWh MWh % MWh MWh MWh MWh MWh MWh Noter Eksisterende fjernvarmeområder Rønne Vand og Varme Nexø Halmvarmeværk Klemmensker Varmeværk Lobbæk Aakirkeby Nylars Vestermarie Hasle Sorthat Muleby Nyker Balka Snogebæk I alt Fjernvarmeområder under begyndende etablering Østermarie Østerlars I alt Noter : 1) forsyner Balka Snogebæk, 2) forsynes fra Aakirkeby Flisvarmeværk, 3) forsyner Lobbæk, Nylars og Vestermarie, 4) forsyner Sorthat/Muleby og Nyker 5) forsynes fra Hasle Halmvarmeværk, 6) forsynes fra Nexø Halmvarmeværk, 7) forsynes fra Østerlars Halmvarmeværk, 8) forsyner Østermarie 15

16 RVV (Rønne Vand- og Varmeforsyning) Fjernvarmen i Rønne blev fra 1. januar 2000 udskilt i et forbrugerejet selskab. Der er gennemført tilslutningspligt, og næsten alle ejendomme som er omfattet af tilslutningspligten er tilsluttet. Der vil kunne ske en udvidelse på havneområdet. RVV køber næsten al energi fra Bornholms affaldsbehandling (BOFA) og Østkraft. BOFA leverer affaldsvarme fra forbrændingen af Bornholms affald. Østkraft leverer kraftvarme fra den kul- og flisbaserede el-produktion. RVV producerer selv varme til reservespidslast på olie. I bilag 5 er forsyningsområdet for RVV angivet Nexø Halmvarmeværk Nexø Halmvarmeværk blev etableret i 1989, og er ejet af Energiselskabet Danmark II (K/S DIFKO LXV), der er et privat anpartsselskab. Forbrugerne i Nexø har dannet en forbrugerforening. Der blev gennemført tilslutningspligt i 1995, for boliger. Der vil kunne ske en udvidelse på havneområdet. Nexø Halmvarmeværk forsyner Balka Snogebæk ledningsnet, som ejes af Bornholms Forsyning Nexø Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. I et enkelt år med halmmangel blev der suppleret med flis og i 2011/12 suppleres med træpiller. Reservespidslast produceres på olie, men denne mulighed benyttes stort set aldrig. Der er installeret to halmkedler på hver 5 MW, en oliekedel på 9 MW, samt akkumuleringstank på 825 m 3. I bilag 6 er forsyningsområdet for Nexø Halmvarmeværk angivet Klemensker Halmvarmeværk Klemensker Halmvarmeværk blev etableret i år 1986, og er ejet af og drives af Bornholms Forsyning. Der blev gennemført tilslutningspligt i 1991, og næsten alle ejendomme er tilsluttet. Klemensker Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. Reservespidslast produceres på olie. 16

17 Der er installeret en nyere halmkedel på 3,5 MW, en oliekedel på 3,5 MW, samt ny akkumuleringstank på 800 m 3. I bilag 7 er forsyningsområdet for Klemensker Halmvarmeværk angivet Aakirkeby Flisvarmeværk Aakirkeby Flisvarmeværk blev sat i drift i 2010, og producerer al sin energi fra træflis. Værket modtager overskudsenergi fra Biokraft. Reservespidslast produceres på olie samt træpiller. Der er installeret en træfliskedel på 8 MW samt en oliekedel på 6 MW. Der er endvidere installeret reservespidslastkedler på træpiller i Lobbæk med en samlet effekt på 1,7 MW. Lobbæk Halmvarmeværk der blev etableret i år 1985 er nu nedlagt og fungerer kun som pumpestation samt reservespidslast. Tilslutningspligten i Lobbæk blev ophævet i Aakirkeby Flisvarmeværk forsyner Aakirkeby, Lobbæk, Nylars og Vestermarie, og ejes og drives af Bornholms Forsyning. I bilag 8 er forsyningsområdet for Aakirkeby Flisvarmeværk angivet Vestbornholms Varmeforsyning Vestbornholms Varmeforsyning blev etableret i 2008, som privatejet selskab ejet af Ole Kofod, som skulle levere varme til et mindre område i Hasle Øst. Senere er varmeforsyningsområdet udvidet til hele Hasle samt Sorthat/Muleby og Nyker. Varmeværket i Hasle producerer al energien på halm samt reservespidslast på træpiller og olie. Der er installeret en 4 MW halmkedel, og til reservespidslast en 3 MW træpillekedel samt en 3,15 MW oliekedel i Hasle og en 1MW træpillekedel i Muleby. Bornholms Forsyning har overtaget ledningsnettet i Hasle, Sorthat/Muleby samt Nyker, og skal overtage varmeværket i I bilag 9 er forsyningsområdet for Vestbornholms Varmeforsyning angivet Østerlars Halmvarmeværk Ledningsnettene i Østerlars og Østermarie samt varmeværket i Østerlars er under udførelse. Varmeværket i Østerlars vil producere al sin energi på halm med kondenserende drift. Som reserve/spidslast forsynes værket med en 1 MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel. I bilag 10 er forsyningsområdet for Østerlars Halmvarmeværk angivet. 17

18 Forbrugerøkonomi Tabel 2. Forbruger økonomi Standardshus 15,5 MWh 125 RVV Nexø Halmvarmeværk Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker Klemmensker Halmarmevær abonnement Rumafgift Energiafgift kr/mwh Varmekøb Varmepris excl moms Varmepris incl moms balanceret energipris/mwh balanceret energipris/mwh uden dækningsbidrag 695 Aakirkeby, Nylars,Lobbæk, Vetsremarie,Øste rmarie, Østerlars Balka - Varmepump k og(gudhjem Snogebæk e Ol iefyr Elvarme Biomassefyr Værdierne er fra året Bornholms Forsynings varmepriser er under harmonisering, og vil i løbet af få år tilnærmes takststruktur og niveau i Aakirkeby mv. For olie, varmepumper og træpiller er abonnement og rumafgift svarende til henholdsvis drift/vedligehold og forrentning/afskrivning. Disse værdier benyttes i alle de økonomiske beregninger. Tabel 3. Emissioner Emissioner Energiproduktion NOx N2O CH4 SO2 CO2 MWh/år tons/år tons/år tons/år tons/år tons/år RVV ,2 1,21 0,5 13, Aakirkeby Flisvarmeværk ,6 0,3 2,2 1,8 - Nexø Halmvarmeværk ,0 0,6 4,3 18,7 Klemmensker Halmvarmeværk ,9 0,1 1,0 4,2 - Østerlars Halmvarmeværk ,4 0,1 0,8 Vestbornholms Varmeforsyning ,3 0,3 2,4 10,5 Individuelle fastbrændselsfyr på hele øen ,0 0,9 7,0 5,8 Individuelle oliefyr på hele øen ,3 0,1 0,2 5, El-opvarmning på hele øen ,0 0,4 16,1 14, emissioner fra reservelast på biomasseværkerne er ikke medtaget, da mængden er forsvindende lille. Værdier i skemaet er henført til året

19 Byer uden kollektiv opvarmning Byer med en bygningstæthed på over 10 boliger pr. hektar, og en størrelse der gør det muligt at etablere kollektiv varmeforsyning, er udvalgt til nærmere undersøgelse. Udtræk fra BBR giver nedenstående oversigt over de udvalgte byer: Tabel 4. Udtræk fra BBR over de udvalgte byer olie/tokammer olie/tokammer el el varmepumpe varmepumpe energidistrikt antal ejendomme i alt antal ejendomme opvarmet areal antal ejendomme opvarmet areal blokvarmecentral blokvarmecentralantal ejendomme opvarmet areal m2 m2 m2 m2 Arnager Listed Olsker Pedersker Rø Rutsker Sandkaas Vang Aarsballe Aarsdale Svaneke Gudhjem Tejn Sandvig - Allinge Tallene er fra året Ovennævnte skema angiver følgende: Antal ejendomme beliggende i de udvalgte områder, som fremgår af vedlagte bilag 11. Antal ejendomme med olie et- eller tokammer kedel. Antal ejendomme med el-opvarmning. Antal ejendomme med varmepumpe. Antal blokvarmecentraler med tilhørende opvarmede areal. Det opvarmede areal for henholdsvis olie-, el-, varmepumpe- og blokopvarmning. I tabel 5 er nettovarmebehovet anført. Nettovarmebehovet er beregnet for den del af boligmassen, som med fordel ville kunne omstilles til fjernvarme, d.v.s. olieopvarmede boliger og erhvervsarealer samt blokvarmecentraler. El-opvarmning er ikke medregnet her, på grund af de relative høje konverteringsomkostninger. 19

20 Tabel 5. Nettovarmebehov Antal huse Varmebehov Effekt Areal MWh MW m2 Rutsker , Olsker , Vang , Aarsballe , Arnager , Rø , Sandkaas , Listed , Pedersker , Aarsdale , Gudhjem , Tejn , Svaneke , Sandvig - Allinge , I alt Varmebehov er opgjort i forhold til opvarmet areal = boligareal + 40 % af erhvervsareal. Ovennævnte byer undersøges nærmere. 20

21 4. Plandel 4.1. Bornholmske målsætninger Bornholms Regionskommune vedtog i 2008 en vision om Bornholm som et CO 2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i Visionen er beskrevet i Bornholms Energi Strategi Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Der er i strategien fastsat følgende mål: Etablering af fjernvarme i 9 byer baseret på biomasse og sol. Udfasning af kul som brændsel i Beregninger udført i forbindelse med strategien viser, at følgende forudsætninger skal være tilstede for at nå de overstående mål: Der skal lokalt være t halm og m 3 flis årligt. Der skal importeres m 3 flis. Der skal opstilles solvarmeanlæg på i alt m 2. På nuværende tidspunkt er der kommet fjernvarme i alle 9 byer. De sidste byer var Østerlars/Østermarie. I den gældende energistrategis er følgende mål endnu ikke nået: I henhold til strategien mangler der at blive etableret m 2 solvarmeanlæg til at supplere biomassen. Ligeledes skal der findes en løsning, der kan udfase de fossile brændsler hos Østkraft og dermed en betydelig del af Rønnes fjernvarmeproduktion. I strategien er der lagt op til, at dette baserer sig på halm og flis. I udkastet til den reviderede energistrategi foreslås følgende: Klippebyerne Gudhjem (inkl. Melsted), Svaneke, Årsdale, Listed, Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn kan i prioriteret rækkefølge udbygges med fjernvarme baseret på f.eks. halm, energiafgrøder og sol evt. kombineret med store varmepumper m 2 solvarmeanlæg opsættes bl.a. på eller i tilknytning til biomassebaserede fjernvarmeanlæg. Løsning på Rønnes fjernvarme skal findes, så de fossile brændsler kan udfases og CO 2 - udledningen går i nul. Hvilken teknologi, der skal anvendes, skal afklares nærmere. Her kan være flere muligheder i spil: geotermi, mere biomasse, forgasning af biomasse, dampturbine, kondenseringsanlæg, hav-varmepumpe, etc. I varmeplan 2012 gennemgås de forskellige muligheder i bilag 1-3. Sammenfatningen kan ses i afsnit 5. 21

22 4.2. Nationale målsætninger Regeringens energipolitiske milepæle frem mod For at sikre, at vi opnår 100 pct. vedvarende energi i 2050, har regeringen en række energipolitiske milepæle i årene 2020, 2030 og Disse målsætninger er hver især skridt i den rigtige retning, der sikrer fremdrift mod Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind Kul udfases fra danske kraftværker. Oliefyr udfases El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi Hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi Initiativerne frem til 2020 resulterer i en reduktion af drivhusgasudledningerne på 35 pct. i forhold til Tiltag i eksisterende fjernvarmeområderåvarer Der er vedtaget tilslutningspligt i fjernvarmeområderne Rønne, Klemensker og Nexø, og næsten alle ejendomme, der er omfattet af tilslutningspligten, er tilsluttet. Endvidere er der i de resterende fjernvarmeområder så høj tilslutningsprocent at næsten alle ejendomme er med. Det vil være begrænset, hvad der kan foretages her, ud over en evt. afrunding af områderne og tilslutning af elvarmeforbrugere. Der er udarbejdet en særlig rapport vedr. Rønne som er vedlagt i bilag Tiltag i byer uden kollektiv varmeforsyning Der er foretaget brugerøkonomiske-, selskabsøkonomiske-, samfundsøkonomiske-, Ø-konomiske-, samt miljømæssige beregninger for følgende byer: Rutsker. Olsker. Vang. Aarsballe. Arnager. Rø. Sandkaas. Listed. 22

23 Pedersker. Aarsdale. Gudhjem. Tejn. Svaneke. Sandvig Allinge. På grundlag af disse beregninger, og følsomhedsanalyser, udvælges de byer hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme. Forudsætninger for beregningerne fremgår af de generelle forudsætninger i bilagsdelen, hvor der også er et eksempel på modellen til beregning af samfundsøkonomi, og Ø-konomi. Brugerøkonomi: Er nuværdien af brugerbesparelser over 20 år, som forskellen mellem prisen på oliefyring og prisen på fjernvarmeopvarmning i det pågældende område. Alle omkostninger til stik og konvertering er medtaget ved fjernvarme. Selskabsøkonomi: Er nuværdien af det selskabsøkonomiske overskud over 20 år, der opstår hvis et fjernvarmeområde uden varmeværk tilsluttes et fjernvarmeområde med varmeværk. Der regnes med uforandret varmeprisniveau; men da selskaberne ikke må have overskud, vil et selskabsøkonomisk overskud betyde en reduktion af varmepriserne. Samfundsøkonomi: Er beregnet efter Energistyrelsen vejledning og brændselsprisforudsætninger i april De samfundsøkonomiske omkostninger viser, hvor meget et givet projekt vil koste samfundet at realisere i nuværdi over 20 år. I disse beregninger er der taget højde for investering, drift- og vedligehold, skatteskævvridning når der benyttes afgiftsfrit brændsel (statens manglende afgiftsprovenu), samt omkostninger til CO2 og andre miljøbelastninger. Ø-konomi: Er beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi, således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel (kul, olie). Dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Skatteskævvridning er heller ikke indregnet, ved anvendelse af brændsler fra øen. Ø-konomien for de typiske projekter i denne varmeplan udviser relativt store overskud, da der anvendes halm eller flis fra øen, samt lokal arbejdskraft i anlægsfasen og til drift/vedligehold. Det er skønnet, at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. Ved varmepumper er 20 % af investeringer anvendt til lokal arbejdskraft samt 40 % af drift og vedligehold til arbejdskraft. 23

24 I tabel 6 er angivet forskellige tiltag og forsyningsmuligheder. Tabel 6. Forsyningsmuligheder Forsyning Rutsker Træpilleværk m.m. Olsker Tilkobles Allinge - Sandvig Vang Træpilleværk m.m. Aarsballe Træpilleværk m.m. Arnager Træpilleværk m.m. Rø Træpilleværk m.m. Sandkaas Tilkobles Allinge - Sandvig Listed Tilkobles Nexø Pedersker Træpilleværk m.m. Aarsdale Tilkobles Nexø Gudhjem Tilkobles Østerlars Tejn Tilkobles Allinge - Sandvig Svaneke Tilkobles Nexø Sandvig - Allinge Halmvarmeværk eller flisvarmeværk 4.5. Økonomiske og miljømæssige konsekvenser Generelle forudsætninger Der er foretaget beregninger for halmbaserede varmeværker som produktionsenheder i de byer hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme. Alternativt kunne der være foretaget beregninger for flisbaserede varmeværker; men da halmfyring og træflisfyring kan sidestilles økonomisk, er der i princippet valgfrihed mellem halm og flis. For de byer hvor det vil være muligt at etablere fjernvarme benyttes forskellige løsninger som f.eks. container med træpillefyr eller lign. Kraft/varme er ikke et alternativ, når der benyttes biobrændsel i form af halm eller flis til varmeværker i størrelser der er relevant på Bornholm (bortset fra Rønne). Biomassebaserede kraft/varmeværker skal være betydelige større end 50 MW før de er rentable, og derfor er de ikke medtaget i beregningerne. Der er foretaget flere forsøg med mindre biomassekraftvarmeværker, men de har til dato ikke vist sig fordelagtige. Systemudlægning af ledningsnet i klippebyerne følger nedenstående princip: Redekamsløsning, således at der kan lægges mindre dimensioner af rør i gader, hvor der er meget klippe. Anvendelse af eksisterende ledningstraceer så vidt muligt. Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dimension mm. Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension Beholderløsning til varmt brugsvand. 24

25 Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres. Redekamløsningen betyder at man udlægger rør i større dimensioner, hvor der er mest plads og så fordeler med mindre dimensioner rundt, hvor der er mindre plads p.g.a. klippe De økonomiske og miljømæssige beregninger I det efterfølgende er de miljømæssige og økonomiske konsekvenser gennemregnet og opstillet i skemaform. Tabel 7. Net og investeringer ved 90 % tilslutning Varmebehov + Antal huse Effekt Varmebehov 90% ledningstab Areal 90% Ledningsnet Ledningsnet Tillæg klippe Stik + konv. Transmissionledn. Værk Investering i alt 90% tilsl. MW MWh MWh m2 km etablering mio kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Rutsker 35 0, ,7 1,4 0,2 0,8 1,7 4,1 Olsker 36 0, ,7 1,4 0,1 0,8 3 5,3 Vang 41 0, , ,1 1,7 6,9 Aarsballe 51 0, ,1 0,4 1,1 2,8 6,4 Arnager 59 0, ,2 2,4 0,1 1,3 2 5,8 Rø 73 0, ,5 2, ,8 8,8 Sandkaas 77 0, ,5 3,8 1 2,1 2 9 Listed 99 0, ,8 1,5 1 12,2 Pedersker 96 0, ,1 4,1 0,1 2,3 2,8 9,3 Aarsdale 176 1, ,5 8,8 2 4, ,8 Gudhjem 322 2, ,4 16, ,5 39,6 Tejn 400 3, ,2 5 43,2 Svaneke 429 3, ,6 21, ,5 Sandvig Allinge ,4 28, , I alt Tabel 8. Net og investeringer ved 75 % tilslutning Antal huse Varmebehov total Effekt Varmebehov 75% Varmebehov + ledningstab Areal 75% Ledningsnet Ledningsnet Tillæg klippe Stik + konv. Transmission Værk Investering i alt 75% tilsl. MWh MW MWh MWh m2 km etablering mio kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Rutsker , ,7 1,4 0,2 0,6 1,7 3,9 Olsker , ,7 1,4 0,1 0,7 2,5 4,7 Vang , ,8 2,0 2 0,9 1,7 6,7 Aarsballe , ,0 2,1 0,4 0,9 2,8 6,2 Arnager , ,2 2,4 0,1 1,1 2 5,6 Rø , ,5 2,9 1 1,3 2,8 8,1 Sandkaas , ,5 3,1 1 1,6 2 7,7 Listed , ,0 4,0 2 1,8 1,5 9,3 Pedersker , ,1 4,1 0,1 1,9 2,8 8,9 Aarsdale , ,5 7,1 2 4,1 3 16,2 Gudhjem , ,4 16,1 10 7,5 3,5 37,1 Tejn , ,0 16,0 11 9,3 2,8 39,1 Svaneke , ,6 17,2 8 10,0 3 38,2 Sandvig Allinge , ,4 28, , ,7 I alt

26 Tabel 9. Bruger- og selskabsøkonomi ved 90 % tilslutning Nuværdi akkumuleret overskud i f t olie Nuværdi akkumuleret overskud i f t Nuværdi akkumuleret overskud i f t Nuværdi akkumuleret overskud i f t varmepumpe træpiller fjernvarme Årlig ydelse Brændsel +d/v Udgifter i alt Balanceret varmepris Varmepris olie Varmepris varmepumpe Varmepris træpiller Varmepris fjernvarme mio. kr. mio. kr. mio. kr. 90 % tilsl kr./mwh kr/mwh kr/mwh kr/mwh kr/mwh mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år Rutsker 0,26 0,20 0, ,9 1,4 0,5 0,8 Olsker 0,34 0,14 0, ,9 2,9 0,5 0,2 Vang 0,44 0,23 0, ,1 0,7 2,9 3,2 Aarsballe 0,41 0,48 0, ,6 6,6 2,0 1,3 Arnager 0,37 0,33 0, ,1 3,0 0,1 0,6 Rø 0,56 0,50 1, ,0 4,8 0,0 0,8 Sandkaas 0,57 0,29 0, ,5 7,4 2,7 2,0 Listed 0,78 0,38 1, ,3 9,3 3,2 2,2 Pedersker 0,60 0,55 1, ,1 5,3 0,1 0,6 Aarsdale 1,26 0,55 1, ,0 11,5 2,5 1,2 Gudhjem 2,54 1,32 3, ,2 35,4 13,9 10,7 Tejn 2,76 1,63 4, ,7 49,4 22,9 18,9 Svaneke 3,04 1,53 4, ,4 39,3 14,4 10,7 Sandvig Allinge 6,21 3,85 10, ,5 57,3 9,2 1,8 Bruger- og selskabsøkonomi ved 90 % tilslutning er illustreret i figur 1 Figur 1 26

27 Nedenstående tabel 10 angiver bruger- og selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning. Tabel 10. Bruger- og selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning Årlig ydelse Brændsel +d/v Udgifter i alt Balanceret varmepris Varmepris olie Varmepris varmepumpe Varmepris træpiller Varmepris fjernvarme mio. kr. mio. kr. mio. kr. 75 % tilsl kr./mwh kr/mwh kr/mwh kr/mwh kr/mwh mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år Rutsker 0,25 0,17 0, ,7 0,6 1,1 1,3 Olsker 0,30 0,13 0, ,6 2,1 0,1 0,2 Vang 0,43 0,19 0, ,7 1,6 3,4 3,7 Aarsballe 0,40 0,41 0, ,5 4,5 0,7 0,1 Arnager 0,36 0,28 0, ,1 1,7 0,9 1,3 Rø 0,52 0,43 0, ,2 3,1 0,9 1,5 Sandkaas 0,49 0,25 0, ,9 5,8 1,9 1,3 Listed 0,59 0,33 0, ,1 8,5 3,3 2,5 Pedersker 0,57 0,46 1, ,7 3,1 1,2 1,9 Aarsdale 1,04 0,48 1, ,2 9,5 2,1 0,9 Gudhjem 2,38 1,15 3, ,8 24,7 6,7 4,0 Tejn 2,50 1,42 3, ,7 37,1 15,0 11,7 Svaneke 2,44 1,33 3, ,9 33,2 12,5 9,4 Sandvig Allinge 6,00 3,35 9, ,5 32,7 7,4 13,5 Bruger- og selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning er illustreret i figur 2. Nuværdi akkumuleret overskud i f t olie Nuværdi akkumuleret overskud i f t varmepumpe Nuværdi akkumuleret overskud i f t træpiller Nuværdi akkumuleret overskud i f t fjernvarme Figur 2 Ved nuværdi af akkumuleret over/underskud i forhold til olie, varmepumpe og træpiller forstås over/underskud ved valg af fjernvarme i forhold til alternativer. Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 90 % tilslutning er vist i tabel

28 Tabel 11. Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 90 % tilslutning CO2 udslip Oliefyr CO2 udslip Varmepumpe Samfundsøkonomi ske omkostninger fjernvarme Samfundsøkonomi ske omkostninger varmepumpe Samfundsøkonomisk e omkostninger træpiller Samfundsøkonomisk e omkostninger oliefyr Øøkonomiske omkostninger fjernvarme Øøkonomiske omkostninger varmepumpe Øøkonomiske omkostninger træpiller Øøkonomiske omkostninger oliefyr tilvækst af årsværk over 20 år ved fjernvarme Ton over 20 år Ton over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio.kr. over 20 år mio. kr. Rutsker ,0 8,2 7,9 8,3 2,8 6,6 6,7 7,5 6 Olsker ,2 8,9 16,5 9,6 2,9 7,1 14,0 8,6 7 Vang ,0 9,5 9,0 9,4 3,9 7,6 7,7 8,5 6 Aarsballe ,7 13,9 15,9 17,3 5,5 11,1 13,5 15,6 13 Arnager ,8 13,7 13,0 13,6 4,1 11,0 11,1 12,2 10 Rø ,3 18,0 18,4 19,5 6,4 14,4 15,6 17,6 14 Sandkaas ,9 18,4 18,5 19,5 5,2 14,7 15,7 17,6 15 Listed ,7 24,0 24,1 25,5 5,5 19,2 20,5 22,9 22 Pedersker ,7 23,9 22,2 23,0 6,9 19,1 18,9 20,7 17 Aarsdale ,0 40,2 40,2 39,3 10,8 32,1 34,1 35,4 31 Gudhjem ,7 78,8 81,7 87,0 23,3 63,1 69,5 78,3 69 Tejn ,8 97,8 101,1 107,6 26,9 78,2 85,9 96,8 87 Svaneke ,7 101,1 99,8 104,8 27,6 80,9 84,8 94,3 83 Sandvig Allinge ,4 176,6 183,1 194,9 55,1 141,2 155,6 175,4 150 Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 90 % tilslutning er illustreret i figur 3. Figur 3 28

29 Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 75 % tilslutning er vist i tabel 12. Tabel 12. Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 75 % tilslutning Nettovarmebehov, potentiale for for fjernvarmeforsyning 75% tilslutning til fjernvarme Samfundsøkonomis CO2 udslip ke omkostninger Samfundsøkonomiske omkostninger Samfundsøkonomiske Samfundsøkonomiske omkostninger træpiller omkostninger oliefyr Øøkonomiske omkostninger fjernvarme Øøkonomiske Øøkonomiske omkostninger omkostninger varmepumpe træpiller Øøkonomiske omkostninger oliefyr CO2 udslip Oliefyr Varmepumpe fjernvarme varmepumpe Ton over 20 år Ton over 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år mio. kr. 20 år Rutsker ,0 6,8 6,6 6,9 2,5 5,5 5,6 6,2 5 Olsker ,2 7,4 7,5 8,0 2,5 5,9 6,4 7,2 6 Vang ,2 7,9 7,5 7,8 3,6 6,3 6,4 7,0 4 Aarsballe ,2 11,7 13,3 14,5 5,0 9,4 11,3 13,0 10 Arnager ,2 11,5 18,5 11,4 3,6 9,2 15,7 10,2 8 Rø ,2 15,0 15,3 16,3 5,7 12,0 13,0 14,6 11 Sandkaas ,8 15,3 15,4 16,2 4,5 12,2 13,1 14,6 13 Listed ,2 15,1 20,1 21,3 6,0 12,0 17,1 19,2 16 Pedersker ,8 19,8 18,4 19,1 6,2 15,8 15,7 17,2 14 Aarsdale ,8 33,5 31,6 32,8 9,0 26,8 26,9 29,5 26 Gudhjem ,3 65,8 68,2 72,6 21,1 52,7 57,9 65,3 55 Tejn ,0 81,4 84,2 89,6 23,8 65,1 71,6 80,7 71 Svaneke ,2 84,3 83,2 87,4 22,8 67,5 70,7 78,6 70 Sandvig Allinge ,4 147,2 152,6 162,4 50,9 117,7 129,7 146,2 119 Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved 75 % tilslutning er illustreret i figur 4. Tilvækst af åsværk ved fjernvarme Figur 4 29

30 4.6. Følsomhedsberegninger I det følgende er der opstillet kurver over projekternes følsomhed overfor prisændringer på de forskellige opvarmningsmuligheder. Det kan således afgøres hvor meget olieprisen må falde, før det ikke kan betale sig at udføre projektet. Figur 5. Det samme gør sig gældende for elpriserne, for at afgøre hvor meget el-priserne skal falde før det ikke vil være fordelagtigt med fjernvarme frem for varmepumper. Figur 6. Ligeledes er der kurver for betydning af stigning i priser på biobrændsel. Figur 7 og figur 8. Figur Følsomhed olieprisfald oliefyr nv af brugerøkonomisk overskud mio. kr. over % 20% 40% Rutsker Olsker Vang Aarsballe Arnager Rø Sandkaas Listed Pedersker Aarsdale Gudhjem Tejn Svaneke Sandvig Allinge 30

31 Figur 6 60 nv af brugerøkonomisk overskud mio. kr. over Følsomhed elprisfald varmepumpe 0% 20% 40% Rutsker Olsker Vang Aarsballe Arnager Rø Sandkaas Listed Pedersker Aarsdale Gudhjem Tejn Svaneke Sandvig Allinge 31

32 Figur Følsomhed prisstigning biomase fjernvarme i forhold til oliefyr nv af brugerøkonomisk overskud mio. kr. over % 50% 100% Rutsker Olsker Vang Aarsballe Arnager Rø Sandkaas Listed Pedersker Aarsdale Gudhjem Tejn Svaneke Sandvig Allinge 20 32

33 Figur 8 60 Følsomhed prisstigning biomase fjernvarme i forhold til varmepumpe nv af brugerøkonomisk overskud mio. kr. over % 50% 100% Rutsker Olsker Vang Aarsballe Arnager Rø Sandkaas Listed Pedersker Aarsdale Gudhjem Tejn Svaneke Sandvig Allinge 10 33

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne.

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Carsten Scheibye - (næstformand)

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

OK Entreprise. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker

OK Entreprise. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker OK Entreprise Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker December 2015 2 af 15 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Indlæg ved Nordvarmesymposiet 2004 Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Allerførst vil jeg takke for invitationen og denne mulighed for

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

1. Godkendelse af årsrapport... 102. 2. Status på option for Nexø Halmvarmeværk... 102. 3. Opførelse af halmvarmeværk ved Nybrovej, Østerlars...

1. Godkendelse af årsrapport... 102. 2. Status på option for Nexø Halmvarmeværk... 102. 3. Opførelse af halmvarmeværk ved Nybrovej, Østerlars... Bornholms Varme A/S 20.4.2012 101 Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 Bornholms Varme A/S Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarme-produktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker April 2015 2 af 20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004 Den 15. juni 2004 Status for varmeplanlægningen i Danmark F Flemming Andersen Teknisk direktør VEKS Overordnede energipolitiske målsm lsætninger Varmeforsyningsloven F 1973 92 % olieimport Mellemøstkrigen

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Velkommen til Bornholms Forsyning A/S

Velkommen til Bornholms Forsyning A/S Velkommen til Bornholms Forsyning A/S Bornholms Forsyning A/S Holding Bornholms Regionskommunen er ejer af alle aktier. Bestyrelsens opgave er at udøve kontrol med direktionen på aktionærernes vegne. Bornholms

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen!

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen! Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm Tirsdag den 1. december 2015 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.05 Kl. 17.15 Kl. 17.25 Kl. 17.55 Velkomst v/ fmd.

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere