KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I"

Transkript

1 KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UndervisNINGEN 11 succeshistorier fra undervisere som tør

2 I Danmark skal vi ikke blot være veluddannede men også entreprenørielle University College Lillebælt og University College Syddanmark har i 2009/10 via medfinansiering til socialfondsprojektet Entreprenørskab på kryds og tværs taget initiativ til et formaliseret efteruddannelsesprojekt i innovation og entreprenørskab for undervisere. Regeringen satte med globaliseringsstrategien 2006 mål for, hvordan Danmark, indenfor det private- såvel som indenfor offentlige regi, skal være blandt de mest innovative i verden. For at regeringens vision skal lykkedes, skal Danmark have uddannelser i verdensklasse, der kan, sikre, at landet bliver et af verdens mest konkurrence-dygtige samfund. Danmark skal således konkurrere på viden, idéer og evnen til at omstille sig og finde på nye løsninger, der omsat i praksis giver værdi. Regeringens ambition skal understøttes af en markant indsats på uddannelsesområdet, hvad angår kompetencer og færdigheder indenfor entreprenørskab og innovation. Regeringen lancerede i den forbindelse d. 19. november 2009 Strategi for uddannelse i entreprenørskab, der er en sammenhængende strategi, der sætter mål for uddannelse i entreprenørskab på alle uddannelsesinstitutioner. Strategi for uddannelse i entreprenørskab er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Som professionshøjskoler i region Syddanmark ønsker begge UC er også fremover at udvikle professionsuddannelserne med henblik på at imødekomme samfundets behov for stærke entreprenørskabs-kompetencer. For at dette skal lykkedes er der brug for nytænkning så entreprenørskab på længere sigt bliver integreret i undervisningen i alle uddannelser og i alle fag og semestre. Med denne entreprenørskabsfolder ønsker vi at give dig som underviser inspiration til innovativ og entreprenant undervisning. Kik i den lad dig inspirere af 11 forskellige fortællinger fra undervisere der hver især og i varieret grad har kastet sig ud i det entreprenørielle univers. God fornøjelse og husk: I Innovation, kreativitet og entreprenørskab, handler det også om at turde. Lena Venborg Pedersen, prorektor University College Lillebælt Omslag: Bjørn Okholm Skaarups skulptur, Struds Tekst: Ditte Bjerrisgaard Bundesen, UC Lillebælt Susan Rasmussen, UC Syddanmark Morten Andersen, UC Syddanmark Layout og grafisk produktion: Hanne Nissen, UC Syddanmark 2 3 Strategiens overordnede vision er at: give studerende introduktion til entreprenøriel tankegang udvikle studerendes viden om entreprenørskab udvikle studerendes evner til at handle entreprenørielt Søren Vang, rektor University College Syddanmark

3 Dorthe Christiane Iversen på Fighter Wing Skrydstrup Vi styrer mod at udvikle forestillingsevnen Projekt Entreprenørskab på kryds og tværs satte kursen for 180 undervisere fra University College Lillebælt og University College Syddanmark. Målet for projektet var: at styrke kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen, herunder at stimulere og kvalificere studerende til at anvende egen faglighed i nye og utraditionelle kontekster at professionsuddannelserne får uddannet egne innovationskonsulenter, som kan fungere som katalysatorer i forhold til en generel udbredelse af innovative studieformer samt undervisning i entreprenørskab på professionshøjskolerne at projektet styrker dannelsen af et formaliseret innovationsnetværk på tværs af de to professionshøjskoler Projektet har med fokus på kreativitet, innovation og entreprenørskab været startskuddet til udvikling af en innovations- og entreprenant undervisningskultur. En kultur hvor spørgsmålet hvad nu hvis bliver et naturligt spørgsmål at stille som underviser i sin tilrettelæggelse af undervisning. Innovation og entreprenørskab har en dristig, kreativ og eksperimenterende tilgang 4 5 Hvad nu hvis åbner for nytænkning og muligheden for at overskride den sædvanlige måde at tænke og agere på som underviser. Spørgsmålet er fremadrettet, eksperimenterende, proaktivt og er med til at skærpe vores forestillingsevne, så fantasien åbner og giver plads til, at nye ideer opstår. Forestillingsevnen gør os i stand til at løse undervisningsopgaver, som vi endnu ikke kender løsningen på og giver os samtidig frihed til at tænke hvad kunne være i stedet for hvad er. Projekt Entreprenørskab på kryds og tværs udstak en kurs nu handler det om at komme videre og fortsat udvikle vores forestillingsevne så vi holder den kreative, innovative og entreprenante kurs. Dorthe Christiane Iversen, Innovationskonsulent Projektleder på Entreprenørskab på kryds og tværs: telefon for yderligere spørgsmål Projektet har udarbejdet en hjemmeside: til inspiration

4 Eva Hoffmann sygeplejerskeuddannelsen, UC Syddanmark, Sønderborg Studievejleder, Master i klinisk sygepleje Sygeplejerske Ledelsens accept Eva Hoffmann er næsten synonym med sygeplejerskeuddannelsen på campusset i Sønderborg. Ud over at være underviser og studievejleder er en del af hendes opgaver at beskæftige sig med pr og markedsføring af sygeplejerskeuddannelsen i det sønderjyske. Derfor var det også naturligt for hende at sige ja tak til at deltage i Entreprenørskab på kryds og tværs..det er en måde at være til stede i sit fag. At tænke nye tanker i forhold til undervisning og rekruttering er naturligt for hende. Men det betyder også, at når man prøver noget nyt, kan det give tanken er det nu også i orden at gå den her vej. Og netop den utryghed der ligger i det, blev for Eva Hoffmanns vedkommende ryddet af vejen. - Jeg synes, det har betydet, at den organisation jeg er ansat i, på en eller anden måde formelt anerkender den måde at arbejde på. Det synes jeg, har givet en tryghed i forhold til mit eget arbejde. Det er noget, vi alle sammen tror på. Fra kursus til valgfag De studerende i Sønderborg ved det måske ikke, men Eva Hoffmanns deltagelse i projektet har givet dem et helt nyt tilbud. - Konkret har jeg sammen med to kolleger lavet et nyt valgfag i Sønderborg, hvor det handler om kreativitet i sygeplejen. Det er et fag, som jeg blev inspireret af projektet til at lave, fordi det handler om at få lidt mere kreativitet, motivation og positiv psykologi ind i sygeplejerskeuddannelsen. Og det er der mulighed for, hvis man laver et valgfag, hvor de studerende selv kan sige ja tak til at stifte bekendtskab med sådan nogle ting. Og der møder de for eksempel tankegangen fra coaching. Og de møder noget omkring mind fullness og meditation. Vi kan som et eksempel finde på at sætte fokus på æstetikken i sygeplejen. Det at omgivelserne skal være pæne for patienterne. Alt sådan noget, som har nogle lidt andre vinkler i forhold til, hvad vi traditionelt har beskæftiget os med i uddannelsen. Der giver det valgfag mulighed for at tænke lidt skævt, anderledes og kreativt. Bedre sygeplejersker Eva Hoffmann lægger ikke skjul på, at det naturligvis handler om at undervise bedst muligt. Og have en undervisningsform som er attraktiv for potentielle studiesøgende. Men som uddannet sygeplejerske tænker hun også på, hvad det er for nogle sygeplejersker, der kommer ud efter tre et halvt års studie. Jeg tror helt sikkert, at patienterne har brug for sygeplejersker, der er innovative og entreprenante. Det handler jo ikke om, at de skal ud og starte et privat hospital. Det er jo ikke det, vi taler om. Det handler om, at det er en måde at være til stede i sit fag at man ser muligheder og ikke begrænsninger. Så jeg tror så absolut, at det giver bedre sygeplejersker. De bliver også bedre sygeplejersker af den simple grund, at hvis vi kan skabe en undervisning, der har nogle kreative læringsprocesser, så har vi en større chance for, at det vi rent faktisk vil formidle til dem også er noget de tager imod. 6 7

5 De studerende ser verden med andre øjne Radiograferne bliver som mange andre udøvere af velfærdsydelser målt på antallet af patienter, der dagligt kommer gennem praksis. Derfor har det også være med stor entusiasme, at Bo Redder Mussmann fra CONRAD Radiografisk videncenter i UC Lillebælt har taget imod og brugt de kreative metoder i sin undervisning. For ham har det betydet øget fokus på den humanistiske side af sit fag. - Når jeg har inddraget de kreative metoder i min undervisning, er fokus på den humanistiske side af radiografien blevet styrket. De studerende ser verden med andre øjne. De bliver stimulerede til at komme med kreative løsninger, og vi får et fælles sprog for det humanistiske aspekt, siger Bo Redder Mussmann og håber på, at der kommer bachelorer ud af forløbet, der er godt rustet til den praksis, de indtræder i. - Vi skal bruge vores kreativitet til at skabe humanitet. Brug af de kreative metoder er derfor mere en tilgang til faget end en metode, siger han..vi skal bruge vores kreativitet til at skabe humanitet. Underviseren lærer at give slip Brug af de kreative metoder bryder således med vante tanker og handlemønstre. Det kan være krævende for den enkelte underviser. - Jeg har lært at give slip og lade tingene udvikle sig. Tidligere var forløbet af min undervisning givet på forhånd. Det er det ikke i samme omfang længere, og det betyder en mere levende undervisning, siger radiografen og understreger, at brug af kreative metoder har været en positiv oplevelse både for ham selv som underviser og de studerende. - Den kreative platform er faktisk meget styrende. Derfor er det vigtigt, at man som underviser udvælger elementer, der understøtter det pædagogiske sigte for undervisningen, siger Bo Redder Mussmann, der blandt andet har benyttet speeddating til introforløb for de studerende og til diskussion af faglige dilemmaer. Kollegaer lærer noget af hinanden Arbejdet med de kreative metoder er stadig relativt nyt for Bo Redder Mussmann, men han har oplevet stor succes med de aktiviteter, han har gennemført. - I UCL har vi skabt nogle tværprofessionelle arbejdsfællesskaber. Det giver stor inspiration til nye projekter, når vi ser vores praksis med andres øjne. Vi kan virkelig lære noget af hinanden, siger Bo Redder Mussmann, der i samarbejde med videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering fra fysioterapeutuddannelsen i UCL arbejder med øget tværfaglighed i bachelorprojekter. - Vi er gået sammen på tværs af videncentre for at se, om der kan komme noget nyt ud af det samarbejde. Jeg drømmer også om at køre et personalemøde efter de kreative metoder, så vi kan få spredt de kreative metoder fra uddannelsen til vores kollegaer, slutter Bo Redder Mussmann. Bo Redder Mussmann radiografuddannelsen UC Lillebælt, Odense Studie- og videncenterleder 8 9

6 Innovative metoder og ergoterapeuter er et godt match Brug af kreative metoder i undervisningen er noget, de kan på ergoterapeutuddannelsen i UC Lillebælt. Anette J. Madsen, der er underviser og internudviklingskonsulent på uddannelsen, samt en tredjedel af hendes kollegaer var derfor ikke sene til at deltage i Entreprenørskab på Kryds & Tværs. - Ergoterapeutuddannelsen og faget ergoterapi er i udgangspunkt meget innovativ. Vi har altid fokus på handling. Vi har fokus på, hvad der er svært for den enkelte borger, og på hvilke aktiviteter og handlinger, der kan forbedre borgerens hverdag. Derfor ligger brugen af kreative metoder godt til os, fortæller Anette J. Madsen. Ved kursets start var Anette i samarbejde med en kollega i fuldt sving med udvikling af et innovativt studiestartforløb. Kurset gav inspiration til brug af nye redskaber i det forløb..ergoterapeuterne kan det med innovation. Studiestartforløb løb med Entreprenørskabspris - Målet med studiestartforløbet var at skabe en god stemning, fællesskab og rum for erfaringsudveksling. Vi lod fx de studerende danne et Danmarkskort af et tov, hvorefter de skulle placere sig der, hvor de kom fra, fortæller Anette J. Madsen, som på denne måde kombinerede læring med leg. - Den legende tilgang i kombination med det seriøse giver de studerende et fordomsfrit miljø at mødes i, og det er underviserens ansvar at sikre balancen samt være bevidst om, hvor og hvordan metoderne anvendes i uddannelsen og i de studerendes læring, siger underviseren, der til daglig bruger metoderne både på gruppeniveau og individniveau. Udvikling af studiestartforløbet indbragte først i 2010 ergoterapeutuddannelsen Entreprenørprisen, der var en studietur til Cambridge med fokus brug af innovative metoder i ergoterapien. Så der er altså noget om snakken, når ergoterapeuterne siger, at de kan det med innovation. Ergoterapeuter i Innovationslab De nye metoder har især givet Anette J. Madsen inspiration til det videre arbejde. - Med de kreative processer fjerner vi fokus på korrektheden og flytter det til kreativiteten og ideudviklingen. Vi speeder nogle processer op og frigør dermed tid til fordybning, som det er vigtig at give plads til, siger hun og understreger, at der er mange spirer til udvikling rundt om på uddannelsen. - Vi vil innovation, og den skal integreres mere i uddannelsen. UCL er i gang med at etablere et innovationslab, hvor vi sammen med studerende, samarbejdspartnere og praksis skal udvikle på de innovative metoder. Innovationslab et bliver en af vores platforme også for nye tværprofessionelle samarbejder, siger Anette J. Madsen og slår dermed en tyk streg under, at det med innovation bare ligger til ergoterapeuterne. Anette Judithe Madsen ergoterapeutuddannelsen, UC Lillebælt, Odense MScOT ergoterapeut 10 11

7 Jonna Nøttrup pædagoguddannelsen UC Syddanmark, Kolding Cand. Scient. Soc. Ergoterapeut Væk fra katederet Forestiller du dig Jonna Nøttrup som underviseren, der stiller sig op foran tavlen for at øse af sin viden, så tager du fejl. Hun bryder sig meget lidt om den undervisningsform. Og netop det faktum var en medvirkende årsag til, at hun tilmeldte sig Entreprenørskab på kryds og tværs. - Jeg synes, det kunne være spændende at få flere bud på og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så man kommer væk fra den der 1 til 25 position. Jeg er ikke særlig begejstret for den der rolletilskrivning, der finder sted, hvor det er underviseren, der står og skal sige de kloge ord, mens de studerende bare skal slå lyttelapperne ud. Jeg vil gerne finde nogle veje, hvor de studerende kommer til at være mere involverede i det der foregår og tage større ansvar i undervisningsseancerne.. de studerende fik lige pludselig noget energi. Konkurrenceelement som metode Deltagelsen i projektet flyttede også grænser for den koldingensiske underviser. Der er specielt et element i entreprenant undervisning, som Jonna Nøttrup har haft det svært med, men som nu er en undervisningsform eller et motivationselement, hun har taget til sig. - Det med at bruge konkurrencer ligger meget fjernt fra min måde at tænke på. Men forleden havde jeg noget undervisning - det var en fredag, det var sent og vi var trætte alle sammen. De studerende havde arbejdet med at finde frem til, hvilke netværksskabende initiativer de havde mødt i deres praktik. Vi havde fundet mange initiativer og så beder jeg dem om, at i stedet for at liste dem alle op, så bad jeg dem vælge to inden for nogle forskellige områder. Det skulle være den mindste indsats, der gør en forskel. Og det skulle være et område, hvor de tænkte: det her var stort. Vi får en del bud, får vist et bredt felt og det er spændende. Så siger jeg til dem godt, de næste ti minutter har I til at finde på noget som rækker ud over. Og det bedste initiativ bliver belønnet med en pose vingummibamser. Altså en belønning til den gruppe som kunne komme med det bedste og mest kreative bud. Jeg havde aldrig sat sådan en konkurrence i gang før. Fordi det er altså ikke det, det handler om. Men der kom nogle kanon gode bud og de studerende fik lige pludselig noget energi. De fik noget energi kvart i lukketid, som ikke havde været der, hvis ikke jeg havde sat sådan noget konkurrenceagtigt i gang. Det er bare et eksempel på sådan en lille seance, hvor jeg bruger det med at være entreprenant og sætte nogle andre ting i spil. Kreativitet og innovation som faste undervisningselementer - Hvis vi gør det her jævnligt - jeg vil ikke sige hele tiden, men hvis vi gør det jævnligt - sætter nogle kreative og innovative processer i gang, så tror jeg på, de studerende frigør sig lidt fra det konforme og tør at tænke alternativt. Den lille konkurrenceøvelse er sådan en, hvor man får skabt nogle ideer, som ikke ligger inden for det opnåelige, men så kan man jo vælge, om man vil gå efter ideen, for så skal man sprænge rammerne. Og det gør jo ikke noget

8 Vinderprojekt I forbindelse med Entreprenørskab på kryds og tværs blev der udskrevet en konkurrence blandt deltagerne. En af vinderne var Ulla Pedersen fra Videncenter for Sundhedsfremme. Og konkurrencen gav hende noget konkret at bygge videre på. - Det at jeg vandt entreprenørprisen gjorde jo, at jeg kom af sted på turen til Cambridge. Det betød også, at jeg fik nogle kontakter på Syddansk Universitet, som jeg ikke havde før. Ellers er der kommet det konkrete ud af at deltage i projektet, at jeg har opfundet et koncept. Jeg arbejder sammen med min kollega på det, og det er en metode til at få professionspraktikere til at forholde sig til teorier. Personer som gerne vil lære noget fagligt, men ikke ønsker for eksempel at tage en diplomuddannelse, mangler ofte et tilbud. Når man gerne vil præsentere noget teoretisk for dem, så er der mange, der bliver lidt forskrækkede over det som siger til sig selv, at det er svært. Der tænker jeg i at formidle teorier og metoder blandt andet ved hjælp af symboler og læringshistorier til at fortælle, hvordan man bruger det, og på den måde gøre teorierne synlige.. få professionspraktikere til at forholde sig til teorier. Teorierne er på plads Som konsulent i et videncenter er innovation som nyskabende faktor i undervisnings sammenhæng ikke fremmed for Ulla Pedersen. Til gengæld kunne teorierne bag ligge på et lille sted. - Primært fandt jeg ud af, at der faktisk findes adskillige teorier om entreprenørskab og innovation. Selve metoderne har jeg arbejdet med hele tiden, og her lærte jeg knap så meget nyt. Men at få at vide at der rent faktisk bliver forsket i det her, og at der findes dokumentation for teorierne, det har gjort mig stærkere i forhold til at arbejde med metoderne didaktisk. Det handler altså ikke blot om personlighed og om at være en god kommunikator. Fra projekt til bog Ulla Pedersens opfindelse består af redskaber til projektet Inklusion i Dagtilbud, og disse redskaber er på vej til at blive en reel værktøjskasse. Et forlag har sagt ja til at udgive arbejdsmetoderne som bog. - Hele konceptet bliver til en bog med værktøjer og plancher. De kan kopieres og bruges af pædagoger, der sidder ude i praksis og tænker: Vi vil godt arbejde mere intenst med nogle emner, men vi ved ikke, hvordan vi skal gribe det an. Og det dér med teorier, det er for svært. De kan få hjælp via bogen. Lige nu arbejder jeg med pædagoger, men der er andre UC er, der har spurgt til, om konceptet kan bruges på andre grunduddannelser. For eksempel i forhold til ergoterapeutteorier. Og det kan det. Det startede som pædagogisk inspirationsmateriale til en kommune, og nu vokser det. Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme UC Syddanmark, Haderslev Master i sundhedspædagogik Ergoterapeut 14 15

9 Vi styrer mod at udvikle forestillingsevnen... at forestille sig noget, som endnu ikke eksisterer gør det muligt at udstikke en kurs for at opnå det Plakat fra projekt Entreprenørskab på kryds og tværs 16

10 Kan jeg bruge det til noget? Jeg kan da ikke bruge den kreative platform i min engelskundervisning! Sådan tænkte Ingelise Jensen fra UC Lillebælts læreruddannelse i Jelling umiddelbart, da hun modtog invitationen til Entreprenørskab på Kryds & Tværs, men nu har hun ændret opfattelse. - Det har været inspirerende at deltage. Jeg har fået mange redskaber med hjem, som jeg sorterer i ud fra, hvad jeg kan bruge i min hverdag. Mit udgangspunkt er, at det skal være sprogligt og konkret, fortæller Ingelise Jensen. - Jeg har indtil videre arbejdet med små fysiske tiltag, og de studerende har taget godt imod, fortæller engelskunderviseren og forklarer succesen med, at brug af de kreative metoder frisker op i en hverdag præget af gentagelser....de kreative metoder frisker op i en hverdag præget af gentagelser. Resultatet er ikke det vigtige En af de øvelser, Ingelise Jensen med succes har gennemført, er en opvarmningsøvelse. Dagens program var gennemgang af et digt. De studerende skulle gå samme to og to, mens de skiftevis talte og kom med anerkendende tilbagemeldinger. Afslutningsvis skulle klassen i plenum diskutere digtet. - De studerende fik snakket engelsk, og den efterfølgende diskussion på klassen kunne gå direkte i dybden, fortæller Ingelise Jensen En anden gang arbejdede vi med værktøjskassen, der er en samling forskellige ting og sager. De studerende skulle sætte to tilfældige ting sammen og efterfølgende beskrive denne nye ting. De skulle opfinde en funktion og komme med en verbaliseret beskrivelse, fortæller hun. - De studerende indgik mere eller mindre ubevidst i sproglige kognitive aktiviteter. Fokus blev flyttet fra det at tale engelsk til selve aktiviteten, og det bevirkede, at flere var mere fri i deres opgaveløsning, fortæller Ingelise Jensen. Hun oplever et større udbytte af undervisningen, når presset for at svare rigtigt er væk. Derudover lader de kreative metoder i sprogtilegnelsen sig med lethed differentiere, da niveauet kan hæves og sænkes. Dermed kan alle være med og få en god og inspirerende oplevelse. Variation skaber motivation - Brug af de kreative metoder bryder de vante rammer, og det kræver gennemslagskraft fra underviseren for at kunne lykkedes. - Vi får en vigtig viden frem, når vi spørger, hvorfor gør du, som du gør? Dermed er de kreative metoder også med til at grave lidt dybere og gøre os i stand til at reflektere over vores handlinger, siger Ingelise Jensen. Ingerlise Jensen læreruddannelsen UC Lillebælt, Jelling Lektor i engelsk

11 Søren Bach Ernæring og sundhed/ læreruddannelsen UC Syddanmark, Haderslev Cand.scient.pol. Innovation som motivation Søren Bach har sin gang på UC Syddanmarks campus i Haderslev, hvor han hovedsagligt er tilknyttet læreruddannelsen. Men han har også undervisning på uddannelsen Ernæring og sundhed. Og netop arbejdet på Ernæring og Sundhed var den direkte årsag til, at Søren Bach meldte sig til kurset, selv om projektarbejde og innovation ikke er fremmedord for ham. - Jeg har arbejdet med innovation og innovationsteori også i pædagogikken i forhold til for eksempel Ernæring og sundhed, hvor jeg haft et valgfag, der hedder innovation. Og der manglede jeg noget, så meldte jeg mig til Entreprenørskab på kryds og tværs, fordi jeg synes, det lød helt vildt spændende. Jeg vil ikke sige, jeg er ekspert i innovation, jeg har bare arbejdet meget med projekter hele mit liv. Også da jeg var helt almindelig seminarielærer, hvor en seminarielærer kun var en, der underviste. Jeg har altid haft som en stor del af mit arbejde at arbejde i projekter, men det innovative, altså selve tilgangen til det, specielt den pædagogiske side af det, der vil jeg bestemt sige, at jeg er novice, og der havde jeg meget at lære og prøve af. Universitet, som lavede alle de her processer med os for at vise, at vi faktisk har mulighed for at tænke kreativt og fuldstændig anderledes, mere end vi normalt gør. Vi tænker normalt meget lineært i vores undervisningsverden, hvor vi i stedet skal tænke meget mere rundt - sådan lidt mere kaosagtigt. Kurset som øjenåbner Deltagelsen i kurset har på nogle punkter været en aha-oplevelse, hvor Søren Bach efterfølgende har konstateret, at der kan være stor forskel på, hvordan undervisning opfattes hvad det er, de studerende får ud af undervisningen i forhold til det, som underviseren forventer, de studerende får ud af undervisningen. - Du må acceptere, at det den studerende får ud af din undervisning kan være noget helt andet eller noget bredere, end det du i første omgang gik og troede. Og Søren Bach siger i samme åndedrag, at innovativ undervisning har det store plus, at der er højere til loftet, og at det giver bedre undervisning, både for de studerende og for underviseren.. Lidt mere kaosagtigt. Kreativitet og kaos Innovation i betydningen nyskabelse er altså ikke et nyt begreb for Søren Bach. - Hele netuddannelsen (læreruddannelsen red.) bankede jeg op sammen med en kollega. Og jeg har tidligere arbejdet i projekter og lavet ansøgninger ud af huset i forhold til forskellige projekter, så jeg kan godt lide den tilgang til arbejdet. - Det mest spændende var de tre dage, vi var på kursus, hvor vi blev undervist af folk fra den kreative platform fra Aalborg 20 Afkastet Med det konkrete udbytte i baghovedet er Søren Bach ikke i tvivl om, at kurset var en stor succes for ham. Og han tøver ikke med at svare ja, hvis man spørger om han ville deltage i noget lignende, hvis tilbuddet byder sig i fremtiden. At få noget med hjem som kan bruges i faglig udvikling er udviklende, mener lektoren fra Haderslev. - Et konkret udbytte er at jeg tænker væsentlig bredere på læring end jeg gjorde før. Altså i min daglige undervisning hvordan de studerende lærer. Og at de lærer så ekstremt forskelligt, som de gør. Og at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem undervisning og læring. 21

12 Kreative metoder er en tankegang Den kreative platform kan bruges på flere niveauer i undervisernes hverdag. På grunduddannelserne og i efter- og videreuddannelsen kan metoderne blandt andet bruges til idégenerering og til at skabe et trygt læringsmiljø. Forskningsmæssigt kan de supplere eksisterende metoder og tilbyde nye vinkler på gamle problemstillinger. Organisatorisk kan metoderne understøtte og fremme et tværfagligt samarbejde, hvor undervisere fra samme eller forskellige uddannelser lærer af hinanden. Alle niveauer er i spil, når fysioterapeutuddannelsen ved UC Lillebælt i Odense arbejder med den kreative platform. Pia Jørgensen er underviser på fysioterapeutuddannelsen, og hun bruger de kreative metoder som et supplement til sin undervisning og i sit udviklingsarbejde. For hende er det vigtigt, at de kreative metoder ikke bliver en teknisk redskabskasse. - Kreative metoder er en tankemåde, vi skal åbne op for at arbejde med. Ideerne skal kropsliggøres i den enkelte undervisers kontekst. Først når forløbet er knyttet til den enkeltes hverdag, og metoderne er videreudviklet, giver det mening, fortæller Pia Jørgensen..Den enkelte underviser skal turde sætte sig selv i spil. Det kræver mod at sætte sig selv på spil Pia Jørgensen bruger til daglig de kreative redskaber til at skabe nærvær, humør og et tillidsfuldt rum. Det har givet god respons fra de studerende, der er glade for nærværet og variationen. Men det stiller også nye udfordringer til underviseren. - Det er vigtigt, at det er lysten, der driver værket, når der arbejdes med kreative metoder. Den enkelte underviser skal turde sætte sig selv i spil og sætte sig selv på spil. Det kræver mod på den måde at slippe tøjlerne, siger Pia Jørgensen. - Som underviser kan vi med de kreative metoder ikke helt styre, hvilken vej undervisningen tager. Derfor skal vi konstant være klar til at sadle om, hvis tingene ikke lige lykkes i første omgang. Det vil nok være udfordrende for mange, spår Pia Jørgensen. Perspektivskifte Hun oplever dog, at arbejdet med de kreative metoder bidrager til at give ny indsigt i egen og andres praksis. Når perspektivet ændres, kommer der en ny viden til syne. Derfor planlægger fysioterapeutuddannelsen i Odense også konkret at arbejde med metoderne på en tværfaglig trivselsdag, hvor der er fokus på det gode møde. - De kreative metoder kan ikke bruges til alting, men her vurderer vi, at det giver rigtig god mening og god energi at komme op af stolene og ud i kroppen, siger Pia Jørgensen og understreger samtidig, at opbakning til arbejdet med den kreative platform skal være til stede på alle niveauer i organisationen, for at det for alvor gør en forskel. - Nu skal vi også have ledelsen på kursus, så de kan mærke energi på egen krop, slutter Pia Jørgensen med et smil på læben. Pia Jørgensen fysioterapeutuddannelsen, UC Lillebælt, Odense Efter- og videreuddannelsen samt Udvikling & Viden MSc. PT, Associate Research Fellow i Ruml Fysioterapeut 22 23

13 Birgit Christensen bioanalytikeruddannelsen UC Syddanmark, Esbjerg Studieleder Diplom i Ledelse Bioanalytiker De små grå i arbejde Birgit Christensen kom med 10 års erfaring som leder på sygehuset i bagagen, da hun i april 2009 startede som studieleder på bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg. Det første hold bioanalytikerstuderende startede i Esbjerg i september 2009, og som noget af det første blev de delt op i grupper og bedt om at tegne deres hjerne. Birgit Christensens formål med øvelsen var at gøre de studerende bevidste omkring de kompetencer, de studerende i de forskellige grupper var i besiddelse af. - Grupperne skulle tegne deres egne hjerner og definere, hvad man var god til i gruppen. Hvis de andre studerende så sad med noget, som de ikke kunne finde ud af, kunne de bruge hjernerne til at se, hvem der måske kunne finde ud af det, og så gå hen og spørge dem. Det var faktisk meget godt, og de studerende syntes, at det var sjovt. Det kunne vi godt finde på at bruge igen.. tegn din hjerne. Redskaber der kan vække de studerende Entreprenørskab på kryds og tværs bød på konkrete øvelser, der viste, hvordan man kan lave afbræk i undervisningen. - Vi så eksempler på, hvordan man i undervisningen kan lave afbræk, der kan vække de studerende en gang i mellem. Enkeltstående er de redskaber gode, og vi har også brugt flere af dem. I den faglige undervisning prøver vi at variere undervisningsformen, og vi laver øvelser i forhold til den teori, der bliver gennemgået. Men på en uddannelse, hvor stoffet er meget faktuelt, vurderer Birgit Christensen, at det kan være svært at benytte den innovative tankegang i den faglige undervisning. Hun har fået meget at vide om innovativ undervisning og en værktøjskasse med redskaber, og nu synes hun, at det kunne være spændende at se konkrete eksempler på, hvordan hun kan lave faglig undervisning innovativt, for eksempel i forhold til brug af forskellige medier og anderledes inddragelse af de studerende i undervisningen. Øvelsen er et eksempel på en af de oplevelser Birgit Christensen fik med fra Entreprenørskab på kryds og tværs. Hun brugte øvelsen for at de studerende på holdet skulle lære hinanden bedre at kende og være i stand til efterfølgende at gøre brug af hinandens kompetencer og interesser

14 Ind i fællesskabet med fagligt indhold Sabina Jensen Jæger stråler af entusiasme og begejstring. Som relativt nyansat adjunkt på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg meldte hun sig til Entreprenørskab på kryds og tværs for at være med på beatet. - Jeg syntes bare, at det kunne være super interessant at få nye måder at undervise på og samtidig få noget fælles fagligt med mine kolleger. Og så er det fantastisk at deltage i noget, hvor dem der står bag virkelig brænder for det. Jeg synes også, at jeg fik nogle gode input... Hvad er det så, man nu gør, når der er fokus på innovative undervisningsformer? Det er blandt andet det der med at være meget anerkendende og sige super fede ideer, kom med noget mere!. Man skal aldrig sige nej og lukke folk ned. Det er meget i tråd med det, vi underviser vores studerende i. Den humørfyldte indgangsvinkel Selvom Sabina er forholdsvis ny i faget som underviser og har rigeligt at se til med at få undervisningen til at fungere, så har de studerende på socialrådgiveruddannelsen allerede lagt ryg til nogle af hendes skøre tiltag. - Jeg tror, at jeg har brugt den der lidt humørfyldte indgangsvinkel til tingene. Der skal være plads til, at det også skal være sjovt. Undervisningen behøver ikke at være kedsommelig, og for at forstå noget, behøver det ikke at være hamrende alvorligt. Det ligger meget i tråd med, hvem jeg er. Der er ingen tvivl om, at jeg godt kan høre, hvornår det hænger mest ved. Det er, når vi gør et eller andet specielt. Det sætter sig fast, når man kan koble det på en eller anden oplevelse. Bare en lille bitte banal ting. Sidste gang jeg tog imod første semester og vi skulle snakke navne, så skulle de sige deres navn og sige den ting, som de syntes var pænest ved dem selv. Så kommer janteloven og den der Hvad skal jeg nu sige?, men de husker det! For fire måneder efter siger de stadig, at Anne, det er hende med de pæne ører.. det rykker inden i mig og min forståelse af at undervise. Sabina Jensen Jæger er begejstret for det anerkendende perspektiv, der ligger i den innovative tankegang og giver klart udtryk for, at det har påvirket hende. - Jeg tror, at det vigtige ved det er det, det rykker inden i mig og min forståelse af at undervise. Jeg har det jo ikke sådan med trend-begreber, at så er det det eneste rigtige. Det er fedt også at have det redskab på hylden. For det fjerner ikke den gode gamle tavleundervisning og det fjerner ikke mine PowerPoints og alt det andet. Men det giver bare lidt krydderi. Og det aller fineste, som jeg nok har fået ud af det er, at man faktisk godt kan være seriøs, samtidig med at man laver skøre ting. Det er ikke noget nyt for mig, men det er nyt, at det er okay. Sabina Jensen Jæger socialrådgiveruddannelsen, UC Syddanmark, Esbjerg Mastergrad - inddragelse af børnefamilier. Socialrådgiver 26 27

15 Innovation og entreprenørskab i et naturvidenskabeligt miljø Som lektor og International koordinator på jordemoderuddannelsen i Esbjerg arbejder Hanne Graugaard i et naturvidenskabeligt miljø med studerende, der har store forventninger til konkret, faktuel undervisning. Men det betyder ikke, at hun ikke tænker i alternative undervisningsformer. - Jeg tænker selv meget i billeder, og tanken med at bruge det visuelle og kreativiteten hos den studerende er i tråd med det, jeg har gjort. Men jeg er selvfølgelig blevet mere inspireret til at sige, at vi skal inspirere de studerende på flere fronter. Undervisningen må ikke blive for låst. Vi har blandt andet kurser, hvor vi leger situationen på fødegangen, og så er det en meget praksisnær uddannelse, hvor de studerende bruger halvdelen af deres studietid i klinikken..tænk positivt tænk videre. God start Da jordemoderuddannelsen blev etableret i Esbjerg stod Hanne Graugaard i en situation, hvor hun ret hurtigt skulle samarbejde tæt med undervisere, som hun ikke kendte. - Man kommer meget tæt på hinanden, og når man er i den fase med at opbygge en ny uddannelse, så har man den der inspiration til, at det her skal blive rigtig godt. Derfor får man helt naturligt den tanke om, at alle muligheder er åbne, og det skaber en positiv ånd. Fejl er helt i orden Entreprenørskabsforløbet betød for Hanne Graugaard, at hun fik sat ord på nogle af de oplevelser hun har haft i forbindelse med etableringen af jordemoderuddannelsen i Esbjerg. De skulle foretage al planlægning fra bunden, og hun blev bekræftet i, at deres måde at tackle situationen på var en del af den innovative tankegang, og det gjorde hende mere bevidst omkring, hvordan hun fremadrettet kan håndtere processer, hvor man skal opbygge og planlægge. - Jeg bruger innovationstanken om at tænke positivt og sige yes, jeg har lavet en fejl!. Det er en del af det at være innovativ, at man ikke altid når frem, og at man ikke skal stoppe tankerækken. Man skal hele tiden bare prøve at tænke videre. Det kan jeg godt tænke en gang imellem, når jeg synes, at det ser mest sort ud i forhold til at planlægge noget. Det kan godt være, at jeg er på vej hen mod en løsning, som er god, selvom vejen umiddelbart er mærkelig. Den rationelt tænkende vil synes, at det var en mærkelig og ubrugelig vej, men man når frem til noget, som er brugbart. Det er okay at tænke på den måde og prøve at vende tingene positivt. Der er ingen tvivl om, at Hanne Graugaard grundlæggende er præget af en kreativ og innovativ tilgang til undervisning og planlægningsprocesser, og at Entreprenørskab på kryds og tværs har styrket denne tilgang. Hanne Graugaard jordemoderuddannelsen, UC Syddanmark, Esbjerg International koordinator Cand.scient.san Jordemoder 28 29

16 Fremtiden tilhører dem som skaber ny værdi gennem entreprenørskab Sådan lyder mantraet i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab. 1 Men gør entreprenørskabs undervisning en forskel? Vi ved det simpelthen ikke udtalte Christian Vintergaard der er administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab ved et arrangement for grunduddannelsesledere i University College Lillebælt og Syddanmark den 20. maj Christian Vintergaard henviste i den forbindelse til en amerikansk undersøgelse (Charney & Libecap, 2000) om entreprenørskab hvor undersøgelsens konklusion blandt andet er, at undervisning i entreprenørskab giver mulighed for en anden karrierevej samt at det er en måde at se mening med sin grunduddannelse på. Fonden for Entreprenørskab skal medvirke til at gøre Danmark til et af de førende europæiske lande, hvad angår intraprenør- og entreprenørskab, hvor ovennævnte spørgsmål på sigt også ønskes besvaret nationalt. Begrebet entreprenør kommer fra det franske ord entreprendre, der oprindelig betyder foretagsomhed. Det blev oprindeligt brugt i middelalderen om en person, der er aktiv og får tingene gjort. Entreprenørskab er selve handlingen, som entreprenøren foretager sig, når personen bestræber sig på nyskabelse. I publikationen Entreprenørskab i undervisningen 2, kobles der yderligere et element til om at stille høje krav til kvalitet og fortsat motivation for et arbejde, ud fra en tanke om at et godt resultat aldrig er definitivt. Men at der altid kan findes nye veje og forbedringer. Dertil fremgår det at entreprenørskab kan forstås som et dannelsesideal eller en ny undervisningsdidaktik, hvor Entreprenørskab anses for en generel holdning. Kernen i foretagsomhed, når en tanke bliver til handling, til noget der sætter en forandring i gang Anne Kirketerp, ph.d, Aarhus Entrepreneurship Centre mener, at det for undervisere handler om, at den studerende skal bringes i en læringssituation, der tager udgangspunkt i, hvem de selv er, hvem de kender, hvilke ressourcer de har og har adgang til. Gradvist skal de afprøve, hvor foretagsomheden kan bringe dem hen. Der kræver at mange faglige og personlige kompetencer sættes i spil og den studerende bliver herved mere bevidst om, hvilke kompetencer der skal udvikles undervejs. 3 Mens vi venter på videnskabelig viden om entreprenørskab gør forskel, så er vi i hvert fald tre der tror på at entreprenørskab gør en forskel. 3 Kirketerp, Anne(2009): Sådan fremmer underviseren de studerendes foretagsomhed. Idea Midtjylland. Magasin om projektet Undervisning i et foretagsomhedsperspektiv. Vi anser det at være foretagsom som en dannelsesproces. En proces hvor vi udfordrer vores egen og de studerendes forestillingsevne. For os er målet at styre mod at udvikle forestillingsevnen at forestille sig noget, som endnu ikke eksisterer, gør det muligt at udstikke en kurs for at opnå det. Det entreprenørielle univers er stadig under udvikling indenfor professionshøjskole regi. Vi mener at være på kursen, men hvor vi helt præcist ender, ved vi først senere. Imens ønskes der herfra en god rejse til de kreative, innovative og entreprenante ukendte destinationer. Projektgruppen for Entreprenørskab på Kryds og Tværs: Tove Larsen, University College Syddanmark Henrik Ottosen, University College Lillebælt Dorthe Christiane Iversen, University College Syddanmark 30 31

17 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej Esbjerg Ø T ucsyd.dk University College Lillebælt Soldalen Vejle T ucl.dk Kurs mod KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB 32

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs Det magiske kort som vælger dig!! Ta et kort og find en makker der har nogenlunde den samme håndtemperatur som dig selv Fortæl på baggrund af kortet hvilke tanker

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos SFO Tænketank Danmark Vi mener, at alle der arbejder i og

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Sundheds-entreprenører og innovatorer

Sundheds-entreprenører og innovatorer HUSK TILMELDING TIL VALGFAG Sundheds-entreprenører og innovatorer Internationalt valgfag på modul 13 Valgfaget er udviklet i samarbejde med Windesheim University of Applied Sciences, og med støtte fra

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen University College Lillebælt og Region Syddanmark Oktober 2016 1. Baggrund Det pædagogiske værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Radiografuddannelsen

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser.

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. UJJ Undervisnings Jiu Jitsu Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. Bang Akademi introducerer nu Undervisnings

Læs mere