Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl pa Hjorring Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelceggelse afarsregnskab, forslag til vcerdianscettelse og evt. revisionsberetning, samt godkendelse af arsregnskabet og vcerdianscettelsen. Forelceggelse afdrifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel cendring af boligafgiften. Forslag: Indkommet forslag. Valg til bestyrelsen: Pa valg er Margit Ringkjobing og Nils J0rn Nielsen Begge er villige til gen valg. Suppleanter: Egon Christensen og Torben Nielsen. Valg af administrator Valg afrevisor og revisorsuppleant. Eventuelt. Adpkt. 1. Formanden Folmer Rasmussen bed velkommen ogforeslog Kaj Rafn til dirigent. Kaj Rafn blev valgt og takkede for valget, hvorefter han gennemgik dagsordenen, samt konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, der var modt 22 andelshavere. Dirigenten gennemgik indkomne forslag. Adpkt. 2. Formanden mente alle havde Icest beretningen, da den var udsendt til alle andelshavere -sa var der vel ingen grund til en oplcesning?.

2 Beretningen refereres derfor ikke. Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen Egon Boelskifte ncevnte at hans hcek ikke ville gro - sd det var lidt "trcels", da der var sat en ny sidste dr. Man skulle huske at kobe sine hcekplanter med grogaranti. Der blev diskuteret om den udvendige stikkontakt var standard for alle huse - Leif Nielsen ville undersege dette - har gjort det i skrivende stund, og det er ikke en standard for bebyggelsen ( kan se det pa tilkebsregningen ). Der var ikkeftere bemcerkninger til beretningen - hvorefter denne var godkendt. Ad. Pkt. 3. Kasserer Nils J0rn Nielsen gennemgik regnskabet. Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet. Der var en del debat om forstaelsen afvores renteswap og hvorfor dette fremkom. Formanden oplyste, at vijo sidste ar havde en stor droftelse afemnet. Det var jo en forsikring mod renteforhojelser, og hvis renten skulle stige, ville det anforte belob falde (formanden havde netopfaet viden om at belobet pt. varfaldet ,-). Belebet viljofalde og stige med at rentesatsen stiger ellerfalder, men det far jo kun indflydelse safremt vi lige nu ville indfri lanene i kreditforeningen, samt etfradrag i beregning af kontantvcerdien for andelsvcerdien. Der blev droftet en del under punktet, hvorunder ogsd andelsvcerdiens beregning var til afstemning. Brug af kontantvcerdien blev enstemmigt vedtaget. Egon Boelskifte mente, at ejendomsvcerdien var sat ca. 3,5 mill, for hejt - det kunne ses pa nettet, men Nils J0rn fremlagde brev fra kommunen pa det i regnskabet anforte bel0b. Bestyrelsen ville Jinde ud afom toilet var rigtigt. Navnetpa kontoen i regnskabet for "rentesikring" pa kr ,- skulle cendres til en vedligeholdelsekonto.

3 Under punktet vedligeholdelse i regnskabet var der en udgift pa WS som gav anlednlng til debat om hvad foreningen skulle afregne og hvad andelshaverne skulle betale, Det skal oplyses, at alt vedr. varmeinstallationen, samt vandinstallationen indtil lukkeventilerne under bordpladen, er foreningens opgave og det ovrige er andelshavernes. Husk at rette henvendelse til bestyrelse, hvis der skal rekvireres hdndvcerkere. Der var ikkeflere bemcerkninger, hvorefter regnskabet var godkendt. Ad. pkt. 4. Nils Jorn Nielsen gennemgik budgettetfor dret Der var ingen bemcerkninger Herefter var budgettet pr. l.januar 2011 godkendt. Ad pkt. 5 Der var fra Folmer Rasmussen indkommet forslag om at det skulle vcere tilladt at flytte ind i andelsboligen, selvom man havde en hund ( det kunne mdske gore det nemmere at fa en bolig solgt i Golfparken). Forslaget gcelder ikkefor katte. Der var en del debat om emnet bade for og imod, sd der blev bedt om en skriftlig afstemning. Denne afstemning blev 11 for og 11 imod og en blank ( brevstemme), sd hermed var forslaget forkastet. Ad pkt. 6. Dirigenten oplyste, at Margit Ringkjebing og Nils Jern Nielsen var villige til genvalg Der var ikke andre kandidater hvorefter de blev genvalgt. Suppleant Egon Christensen blev genvalgt som 1. suppl. og Torben Nielsen genvalgt som 2. suppl. Alle valg blev vedtaget med applaus. Ad pkt. 7. Formanden oplyste, at bestyrelsen sidste dr fik bemyndigelse til evt. at skifte administrator, og alle ved jo at vi valgte Sparekassen Vendsyssel, idet de var ca. 25% billigere end SparNord.. Der var enighed om dette valg.

4 Adpkt. 8. Kaj Rafn blev foreslaet - og genvalgt Som suppl blev Erling Mose Jensen foreslaet - og genvalgt. Adpkt. 9. Dirigenten efterlyste kommentarer. Torben Weber var ikke glad for den made at snedyngerne blev deponeretpa (lige pa hjornet ved udkorslen), men formanden oplyste, at vi kun betalte ce. Kr. 500,- pr. gang, so vi kunne ikkeforlange at de skulle kore det langt veek, men derfor kan vi jo godt anbefale et andet sted til nceste gang. Formanden havde et billede med (pa computeren) af en skulptur - Golfbold i stor sterrelse, der evt. kunne placeres pa arealet udfor nr. 10. Skulpturen kostede ca. kr. 9000,-. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med sagen. Formanden oplyste, at ENV (flbernet) har besegt nogle andelshavere med tilbud ont billig internet mv., og at de derved ikke skulle grave i vores belcegninger. Det blev dreftet intenst -, og der var enighed om at anmode ENV om afafholde et informationsmode for alle andelshavere, sa der kunne gives en ensartet info - og vi fik en garantifor vore belcegningers evt. reetablerings holdbarhed. Sidste ar lovede bestyrelsen en samling afvore regler og bestentmelser nedskrevet i en folder. Leif Nielsen uddelte folder en, og ncevnte at denne indeholdt de relevante ting der var anfert i vedtcegterne, samt besluttetpa de afholdte generalforsamlinger. Der var ikke mere til debat. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god debat.

5 Folmer Rasmussen takkede dirigenten for kyndig ledelse, samt en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak for en god often. f-~*~- ^ / bestyrelsen: Folmer Rasmussen Leif Nielsen referent 14. april 2011

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere