LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE"

Transkript

1 LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og Landstingets Bureau Landsstyrets Sekretariat Grønlands Repræsentation Personaledirektoratet Økonomidirektoratet Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Direktoratet for Miljø og Natur Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Erhvervsdirektoratet Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Råstofdirektoratet Anlægs- og renoveringsfonden Noter til status

3 Læsevejledning til Bilag Bilaget til Landskassens Regnskab er udarbejdet for at give en uddybende fremstilling af de enkelte aktivitetsområders bevillinger og forbrug. Bilaget består af: Den konsoliderede resultatopgørelse på hovedkontoniveau for Det konsoliderede forbrug på hovedkontoniveau i årene 2005, 2006 og Resultatopgørelse for de enkelte aktivitetsområder. Hvert område har udarbejdet en overordnet beskrivelse af området samt redegjort for, hvilke aktiviteter det har gennemført. Hvis aktivitetsområder har indgået servicekontrakter, er der redegjort for, om der er sket den aftalte rapportering. Herefter følger tre tabeller, der indeholder områdets regnskabstal og bevilling i forskellige niveauer. Første tabel er en aktivitetsoversigt over bevillingstyperne for området. Anden tabel er en hovedkontooversigt over bevilling i kr., forbrug i kr. og forbrug i procent af bevilling pr. hovedkonto. Tredje tabel er en regnskabsspecifikation over udviklingen i de sidste 3 år pr. hovedkonto opdelt i artskontogrupper. Til sidst er noter til regnskabets status. Eksempel på hjemmestyrets kontoplan Aktivitetsområde: Familiedirektoratet Formål: Fællesudgifter Hovedkonto: Familiedirektoratet, administration Artskontogruppe: Lønninger Generelle bemærkninger Der er i regnskaberne for de enkelte aktivitetsområder foretaget afrunding i hele tusinde kroner, hvilket kan medføre ubetydelige differencer. Ved sammenstilling af tallene fra de sidste 3 regnskabsår gør følgende forhold sig gældende: Hvis en hovedkonto er flyttet fra et aktivitetsområde til et andet i løbet af de sidste 3 år, er alle 3 år anført under det aktivitetsområde, som blev anvendt i Et eksempel er tilskud til de Grønlandske Huse, der i 2005 var opført under aktivitetsområde 40, mens det i 2007 var opført under 62. I opstillingen er alle 3 år henført under aktivitetsområde 62. Hvis en del af en hovedkonto er flyttet fra en hovedkonto til en anden i løbet af de sidste 3 år, er der ikke foretaget en tilsvarende flytning af udgiften. Det forhold gør sig specielt gældende indenfor administrationsområdet, hvor for eksempel arbejdsmarkedsafdelingen i 2005 var en del af Erhvervsdirektoratet, mens det i 2007 var en del af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Endelig er der ikke korrigeret for, hvis der er sket ændringer i konteringspraksis. 3

4 Oversigt over bevilling og regnskab Driftsudgifter Bevilling Forbrug Diff Landstingets Bureau Politisk arbejde Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Landstingets Ombudsmand Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Landsstyret Udgifter til sagsanlæg Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Hjemmestyrets lejligheder i København Personaledirektoratet, administration Efteruddannelsespulje Innovations- og projektopgaver Økonomidirektoratet Forretningsplaner Grønlands Statistik Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Repræsentationen i Bruxelles Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Kystledelsen Embedslægeinstitutionen Dir. for Miljø og Natur Landsplanlægning Dir. for Kultur, Udd., Forsk. & Kirke Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd Erhvervsdirektoratet Dir. for Boliger og Infrastruktur Adm, projektudg. på anlægsområdet Tilsyn med eksplosivstoffer Bygningsmyndigheden Boligklagenævnet Radioforvaltningen Hjemmestyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Bygherreadm, Hj.st. ejendomme Bygherremyndighed - trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Råstofdirektoratet Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninst. for børn - unge Oplysningskampagne for børn og unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet

5 Bevilling Forbrug Diff Handicapforsorg i Grl. og DK samt forsø Handicapinstitutioner Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Folkesundhedsprogram Fællesudgifter, sundhedsformål Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Center for Sundhedsuddannelser Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Fællesudgifter, lægebetjening Fællesudgifter, evakueringer mv Sundhedsdistrikter, lægebetjening Landsapotek Fællesudgifter, tandlægebetjening Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Familie og Sundhed Pædagogisk, psykologisk rådgivning Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Inf. om internationalt program samarb Inerisaavik/Pilersuiffik Folkeskolens afsluttende prøver Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri Kulturrådet og Idrættens Råd Udviklingsarbejde TV- og Radionævn Hjemmestyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia Vidtgående specialundervisning/folkesko Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, "Ilimmarfik" Kateket- og organistuddannelse Den kirkelige højskole Inst. under videregående uddannelser Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Fritidsvirksomh. udenfor komm. inddelin Arctic Winter Games og Island Games Forskning Bispekontoret Kirkelig virksomhed i Danmark Kirken i Grønland Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Elevindkvartering i Nuuk Udviklingsarbejde Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Uddannelsesstøtteforvaltningen Efter- og viderudd. iht. AEB ordning Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ASIAQ Grønlands forundersøgelser Nukissiorfiit

6 Bevilling Forbrug Diff GLV-Mittarfeqarfiit Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol Jagtbetjentordning Konkurrencenævn og Forbrugerrådet Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Uddannelsesreserve Reserve til nye initiativer Tab på A-skatter Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Forsikringer Effektivisering af låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Råstofprojekter Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Delpension, Nordisk Konvention Familie og Sundhed Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Rentetilskud, opsparingsordninger Boligstøtte, rente- og afdragstilskud Boligbørnetilskud i boligstøttehuse Boligområdet Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Børneopsparing Revalidering Indfrielse af garantier for lån Andre lovbundne Lovbundne udgifter Tilskud 6

7 Bevilling Forbrug Diff Vestnordisk Råd Udgifter til valg Drift + vedl. hold af Hj.s. Edb. maskin Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd Administration Inuit Circumpolar Conference Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse CopyDan aftale Efterskole Skolemad Højskoler Tilskud til grl. aviser og NCB-afgifter Tilskud til idræt Tilskud til børne og unge org Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokale Radio og TV virksomh Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grl s andel tips/lotto A/S Andre tilskud til kultur Tilskud udg. af grl. bøger Teatervirksomhed Tilskud - oprettelse af Nationalgalleri Tilskud til De Grønlandske Huse Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm, USF Særydelser, rejseudgifter mm, institut Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kontingenter Fiskeri og fangst Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Fiskeriudviklingspulje Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Renter- og afdragsfrie udlån Rentetilskud Rentebærende udlån Rente- og afdragsfri udlån til landbrug Indfrielse af garantier - fåreavl Arbejdsmarkedsreform Ligestillingsråd Piareersarfiit Mobilitetsfremmende ydelse IT-området Erhvervsudviklingssamarbejder Finansieringsstøtte Støtte landbaserede erhverv og turisme Procesbevilling ankesag. Konkurrencenæv Brugerdrevne erhvervsfremmeakt Eksport af vand og is fra Grønland Projekter, vedvarende energi Vandkraft forundersøgelser Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Udgifter til kommunesammenlægning

8 Bevilling Forbrug Diff Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommun Borgerråd Bloktilskud til kommunerne Reserve til merudgift på komm. område Tilskud til kommunerne Bankforsyning Indhandlingstilskud, sælskind Vareforsyning Driftaftaler, produktionsanlæg Godstransport Tilskud til passagerbefordring Overgangsreserve - Trafikstruktur Servicekontrakter Tilskud til ITCIP Kontante udgifter til aktieselskaber Driftsreserven Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Brandingsstrategi Forebyggende virksomhed Qaanaaq pulje Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudsty Strategisk Miljøvurdering Kunsthåndværk, husflid, skindprodukter GLV, serviceydelser til staten Eftersøgnings- og Redningsberedskab Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Miljø, anlæg Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Erhvervsuddannelsesområdet Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Universitetsparken i Nuuk Kollegiebyggeri Institutioner for børn og unge Øvrige skolebygninger Kirken Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Nukissiorfiit tilskudsbevillinger Havneanlæg Havnerelaterede anlæg Forundersøgelser for div.trafikanlæg Udbygning af landingsbanestruktur GLV - helistop GLV - landingspladser GLV, personaleboliger

9 Bevilling Forbrug Diff Nukissiorfiit - anlægsudlån Nukissiorfiit-Byggemodning Offentlige arbejder mv Omkostninger ved salg af udlejningsboli Reinvest. Hjem. udlejningsboliger Personaleboliger i Nuuk /40 byggeri /40 - modernisering Særlig renovering Andelsboligbyggeri Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikter Boligstøtte, istandsættelsestilskud Overdr.saneringsm. udlejningsejend. kom Sanering af udlejningsboliger mm Støttet privat boligbyggeri Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand, anlæg Miljøteknologi, anlæg Affaldsbortskaf. i mellemstore byer Affaldsbortskaff. i byer Udisponerede anlægsreserver Omrokeringsreserve Tilbageførsler fra Anlægsfonden Nyt IT- system til skat Servicehuse, bygder Tilskud til kommuner års eftersyn Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Grl. andel fra Danske Spil Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat Selskabsskat, Hjemmestyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift

10 Bevilling Forbrug Diff Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift Indirekte skatter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Nettorenter Renteindtægter Renteindtægter Nukissiorfiit, renter Boligstøtte, terminsrenter Boligstøtte, rykkergebyrer Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Forrentning af investeret kapital Afdrag rentebærende udlån Afdrag på uddannelseslån Nukissiorfiit, afdrag Boligstøtte, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Indbet. på tidl. afskrevne skatter Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Betaling for bolignumre Salg af udlejningsejendomme Salg af boligstøttehuse Andre indtægter Indtægter

11 Bevilling Forbrug Diff. Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU resultat

12 Sammenstilling af regnskabsår Forbrug Driftsudgifter Landstingets Bureau Politisk arbejde Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Landstingets Ombudsmand Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Landsstyret Udgifter til sagsanlæg Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Hjemmestyrets lejligheder i København Personaledirektoratet, administration Efteruddannelsespulje Innovations- og projektopgaver Direktoratet for Selvstyre Økonomidirektoratet Forretningsplaner Grønlands Statistik Skattedirektoratet Udenrigsdirektoratet Repræsentationen i Bruxelles Familiedirektoratet Direktoratet for Sundhed Kystledelsen Embedslægeinstitutionen Dir. for Miljø og Natur Landsplanlægning Dir. for Kultur, Udd., Forsk. & Kirke Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd Erhvervsdirektoratet Dir. for Boliger og Infrastruktur Adm, projektudg. på anlægsområdet Elektronisk videnscenter Tilsyn med eksplosivstoffer Bygningsmyndigheden Boligklagenævnet Radioforvaltningen Hjemmestyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Bygherreadm, Hj.st. ejendomme Bygherremyndighed - trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Råstofdirektoratet Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark

13 Forbrug Landsdækkende døgninst. for børn - unge Oplysningskampagne for børn og unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Handicapforsorg i Grl. og DK samt forsø Handicapinstitutioner Krisehjælp og kriseberedskab Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Folkesundhedsprogram Fællesudgifter, sundhedsformål Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Center for Sundhedsuddannelser Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Fællesudgifter, lægebetjening Fællesudgifter, evakueringer mv Sundhedsdistrikter, lægebetjening Landsapotek Fællesudgifter, tandlægebetjening Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Familie og Sundhed Pædagogisk, psykologisk rådgivning Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger Inf. om internationalt program samarb Inerisaavik/Pilersuiffik Folkeskolens afsluttende prøver Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri Kulturrådet og Idrættens Råd Udviklingsarbejde TV- og Radionævn Hjemmestyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia Vidtgående specialundervisning/folkesko Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, "Ilimmarfik" Kateket- og organistuddannelse Den kirkelige højskole Inst. under videregående uddannelser Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Fritidsvirksomh. udenfor komm. inddelin Arctic Winter Games og Island Games Forskning Bispekontoret Kirkelig virksomhed i Danmark Kirken i Grønland Vedligehold af hjemmestyrets bygninger Elevindkvartering i Nuuk Udviklingsarbejde Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Uddannelsesstøtteforvaltningen

14 Forbrug Efter- og viderudd. iht. AEB ordning Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ASIAQ Grønlands forundersøgelser Nukissiorfiit GLV-Mittarfeqarfiit Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol Jagtbetjentordning Beredskab, algegift kammusling Udgifter til sagsanlæg, APK Fangstrådet Konkurrencenævn og Forbrugerrådet Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Kommunalreform Tab på A-skatter Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Forsikringer Effektivisering af låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Råstofprojekter Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Delpension, Nordisk Konvention Familie og Sundhed Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Stipendier, erhvervsudd., grundudd Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Rentetilskud, opsparingsordninger Boligstøtte, rente- og afdragstilskud Boligstøtte, restanceudvikling Boligbørnetilskud i boligstøttehuse Boligområdet

15 Forbrug Tilskud til partiernes valgkamp Hjemmestyrets udgifter til AMA Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Børneopsparing Revalidering Indfrielse af garantier for lån Andre lovbundne Lovbundne udgifter Tilskud Vestnordisk Råd Udgifter til valg Drift + vedl. hold af Hj.s. Edb. maskin Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI Mandetimetilskud til kommunale byggesæt Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd Servicekontrakter på råstofområdet Administration Inuit Circumpolar Conference Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse CopyDan aftale Efterskole Skolemad Højskoler Tilskud til grl. aviser og NCB-afgifter Tilskud til idræt Tilskud til børne og unge org Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokale Radio og TV virksomh Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grl s andel tips/lotto A/S Andre tilskud til kultur Tilskud udg. af grl. bøger Teatervirksomhed Tilskud - oprettelse af Nationalgalleri Tilskud til De Grønlandske Huse Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm, USF Særydelser, rejseudgifter mm, institut Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kontingenter Fiskeri og fangst Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Strukturtilpasning i fiskeriet Fiskeriudviklingspulje Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Renter- og afdragsfrie udlån Rentetilskud

16 Forbrug Rentebærende udlån Rente- og afdragsfri udlån til landbrug Arbejdsmarkedsreform Sæsonledighedsbekæmpelse Ligestillingsråd Piareersarfiit Reserve arbejdsmarkedsydelser Mobilitetsfremmende ydelse IT-området Erhvervsudviklingssamarbejder Finansieringsstøtte Støtte landbaserede erhverv og turisme Procesbevilling ankesag. Konkurrencenæv Brugerdrevne erhvervsfremmeakt Eksport af vand og is fra Grønland Projekter, vedvarende energi Vandkraft forundersøgelser Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Udgifter til kommunesammenlægning Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommun Borgerråd Bloktilskud til kommunerne Tilskud til kommunerne Bankforsyning Indhandlingstilskud, sælskind Vareforsyning Driftaftaler, produktionsanlæg Godstransport Tilskud til passagerbefordring Overgangsreserve - Trafikstruktur GLV, reduktion af passagerafgifter Flyrute Island Servicekontrakter Tilskud til ITCIP Bygdekonference Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan Kontante udgifter til aktieselskaber Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Brandingsstrategi Forebyggende virksomhed Qaanaaq pulje Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudsty Strategisk Miljøvurdering Kunsthåndværk, husflid, skindprodukter GLV, serviceydelser til staten Eftersøgnings- og Redningsberedskab Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Miljø, anlæg

17 Forbrug Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Erhvervsuddannelsesområdet Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Universitetsparken i Nuuk Kultur- og idrætsbyggeri Kollegiebyggeri Kulturbyggeri Institutioner for børn og unge Øvrige skolebygninger Kirken Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke SP renovering af vandledningsnettet Tilskud til Nuuk Kommune Nukissiorfiit tilskudsbevillinger Havneanlæg Havnerelaterede anlæg Forundersøgelser for div.trafikanlæg Udbygning af landingsbanestruktur GLV - helistop GLV - landingspladser GLV, personaleboliger Nukissiorfiit - anlægsudlån Nukissiorfiit-Byggemodning Offentlige arbejder mv Omkostninger ved salg af udlejningsboli Reinvest. Hjem. udlejningsboliger Personaleboliger i Nuuk /40 byggeri /40 - modernisering Særlig renovering Forsøgsbyggeri Andelsboligbyggeri Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikter Boligstøtte, istandsættelsestilskud Overdr.saneringsm. udlejningsejend. kom Sanering af udlejningsboliger mm Støttet privat boligbyggeri Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand, anlæg Miljøteknologi, anlæg Affaldsbortskaf. i mellemstore byer Affaldsbortskaff. i byer Tilbageførsler fra Anlægsfonden Disponeringsbeløb til påbeg. projekt SP monitorering og planlægning

18 Forbrug Nyt IT- system til skat Udlån til renovering Servicehuse, bygder Tilskud til kommuner Køb af administrationsbygning Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Grl. andel fra Danske Spil Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Statens kompensation for passagerafgift Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat Selskabsskat, Hjemmestyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift AEB-bidrag Indirekte skatter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Nettorenter Grønlands Radio - KNR, rente Renteindtægter Renteindtægter Nukissiorfiit, renter Boligstøtte, terminsrenter Boligstøtte, rykkergebyrer Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Forrentning af investeret kapital Grønlands Radio - KNR, afdrag Afdrag rentebærende udlån Afdrag på uddannelseslån Nukissiorfiit, afdrag Boligstøtte, afdrag

19 Forbrug Restanceudlån, husleje, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Indbet. på tidl. afskrevne skatter Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Betaling for bolignumre Salg af udlejningsejendomme Salg af boligstøttehuse Andre indtægter Indtægter

20 Forbrug Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU-saldo

21 01 Landstingets Formandsskab Aktivitetsoversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Anlægsudgifter Driftsudgifter Indtægter Lovbundne udgifter Tilskud DAU-saldo Hovedkontooversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Landstingets Bureau Inuit Circumpolar Conference Politisk arbejde Tilskud til ITCIP Landstinget Landskassens hædersgaver Oppositionens repræsentation Vestnordisk Råd Reserve til ny landstingssal Landstingets Ombudsmand Landstingets Ombudsmand, anlæg DAU-saldo Landstingets Bureau 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER Forbrug i alt Inuit Circumpolar Conference 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt

22 Politisk arbejde 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Tilskud til ITCIP 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Landstinget 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER Forbrug i alt Landskassens hædersgaver 11 LØNNINGER ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Oppositionens repræsentation 12 TJENESTEYDELSER Forbrug i alt

23 Vestnordisk Råd 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Reserve til ny landstingssal 78 ANLÆGSUDGIFTER OG -INDTÆGTER Forbrug i alt Landstingets Ombudsmand 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE SALG AF PRODUCEREDE YDELSER ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER RENTEUDGIFTER M.V RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE Forbrug i alt Landstingets Ombudsmand, anlæg 78 ANLÆGSUDGIFTER OG -INDTÆGTER Forbrug i alt

24 10 Landsstyrets Sekretariat Landsstyrets Sekretariat (Sekretariatet) varetager sekretariatsfunktioner for landsstyreformanden og Landsstyret. Sekretariatet består af følgende afdelinger: - Direktion og Ledelsessekretariat - Indenrigskontor - Lovkontor og intern administration - Informationskontor - Bestyrelsessekretariatet - Sekretariatet for grønlandsk-dansk selvstyrekommission Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt budgetområde 12, henhører under sekretariatet. Endvidere varetager Sekretariatet sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn (hovedkonto Det Sociale Ankenævn) og for Tilsynsrådet for kommunerne. Beredskabsplanlægningen, som tidligere blev varetaget i Sekretariatet, er ved ressortændring overført til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Justitsområdet er ved ressortændring overført fra Familiedirektoratet til Sekretariatet. Det grønlandske sekretariat for den grønlandsk-danske selvstyrekommission hører ligeledes under Sekretariatet. Det grønlandske sekretariat har særskilt budget (hovedkonto Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission). Under hovedkontoen afholdes endvidere halvdelen af udgifterne til kommissionens arbejde, herunder bl.a. møder i kommissionen og arbejdsgrupper. Staten afholder den anden halvdel af disse udgifter. Med henblik på opfølgning på den forventede betænkning fra den grønlandsk-danske selvstyrekommission, er der i 2007 etableret et selvstyrekontor under Sekretariatet. Bevillingen hertil er afsat på hovedkonto Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission. Kontoret har særligt til opgave at planlægge og gennemføre en informationskampagne om selvstyre, og det indledende arbejde er påbegyndt i Endvidere har Sekretariatet varetaget opgaver omkring gennemførelse af Strukturreformen. Der er i den forbindelse nedsat en tværdirektoral administrativ styregruppe. Indenrigskontoret varetager sekretariatsbetjeningen for styregruppen. Sekretariatet har varetaget de opgaver og aktiviteter, som er forudsat i finansloven. Det vurderes, at de forudsætninger, som har ligget til grund for bevillingerne, i væsentligt omfang er opfyldt. 24

25 10 Landsstyrets Sekretariat Aktivitetsoversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Anlægsudgifter Driftsudgifter Indtægter Lovbundne udgifter Tilskud DAU-saldo Hovedkontooversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Landsstyrets Sekretariat Det Sociale Ankenævn Tilsynsrådet for kommunerne Udgifter til kommunesammenlægning Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommu Borgerråd Landsstyret Udgifter til valg Udgifter til sagsanlæg Udbytte,udlodning og salg fra A/S Kontante udgifter til aktieselskaber DAU-saldo Landsstyrets Sekretariat 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE SALG AF PRODUCEREDE YDELSER ANDRE INDTÆGTER TILSKUD TIL KULTUR, FRITID, UDDANNELSE M.V ANDRE TILSKUD AFSKRIVNINGER RENTEUDGIFTER M.V Forbrug i alt

26 Det Sociale Ankenævn 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Tilsynsrådet for kommunerne 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Udgifter til kommunesammenlægning 55 TILSKUD TIL KOMMUNERNE Forbrug i alt Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommune 82 ØVRIGE UDLÅN Forbrug i alt

27 Borgerråd 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt Landsstyret 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE TILSKUD TIL KULTUR, FRITID, UDDANNELSE M.V ANDRE TILSKUD RENTEUDGIFTER M.V Forbrug i alt Udgifter til valg 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER DRIFTSMIDLER, REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE Forbrug i alt Udgifter til sagsanlæg 12 TJENESTEYDELSER Forbrug i alt Udbytte,udlodning og salg fra A/S 67 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE AKTIER Forbrug i alt

28 Kontante udgifter til aktieselskaber 84 AKTIER Forbrug i alt

29 12 Grønlands Repræsentation Grønlands Repræsentation har til opgave at yde service til landsstyret, landstinget, centraladministrationen, hjemmestyrets virksomheder og kommunerne, og herunder at varetage de opgaver, som det findes mest hensigtsmæssigt at løse i eller fra Danmark. Grønlands Repræsentation varetager som husvært fællesadministrationen for direktoratsafdelinger samt hjemmestyrevirksomhederne Inuit Service Company og Greenland Tourism, der har lokaler i Hjemmestyrets lejemål i Nordatlantens Brygge i Strandgade, København. Endvidere har Grønlands Naturinstitut i 2007 overtaget lokaler til 2 forskere. Repræsentationen varetager herudover tilsynet med samt driften af landsstyrets 2 lejligheder for landsstyremedlemmer i København. Repræsentationen har endvidere siden 1/ varetaget afviklingen af 'Kursus for Nyansatte i Grønland'. Grønlands Repræsentation som en helhed henhører under Sekretariatet. Følgende direktorater har afdelinger i Grønlandsrepræsentationen, der budgetmæssigt og ledelsesmæssigt henhører under det pågældende direktorat: Udenrigsdirektoratet; Skattedirektoratet; Familiedirektoratet; Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke; Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse; Direktoratet for Sundhed; Tusagassiivik. Repræsentationschefen varetager funktionen som landsstyrets repræsentant i Danmark og hjemmestyrets repræsentant ved henvendelser udefra. Nærværende aktivitetskonto vedrører alene Grønlandsrepræsentationens fællesdrift, dvs. udgifterne til husleje, kontorhold, edb og servicepersonale i forbindelse med varetagelse af de faglige opgaver. Forudsætningerne for de givne bevillinger under aktivitetskonto 12 er indfriet, og aktiviteterne har svaret til det forventede. 29

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2014 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2014... 4 Sammenstilling af regnskabsår 2012, 2013 og 2014... 12 01

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 Inatsisartuts Formandskab 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 01 Fællesudgifter 26.949.000 26,9 26,9 26,9 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 01.01.01 Landstingets Bureau 20.446.000 2.500.000 01.01.01 Landstingets Bureau 500.000 23.446.000 01.10.10 Landstinget 12.768.000 (500.000) 12.268.000 LANDSSTYREFORMANDEN

Læs mere

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7) ressort bo 00 bo 01 bo 02 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 13.01.01 OK 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 (1.450.000) (1,7) (1,7) (1,7)50.01.01 OK

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres

Læs mere

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Grønlands Hjemmestyre Forslag til LandstingsFinanslov 2006 Udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre side Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 3-73 Bilag 1: Bevillingsoversigt

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for 2013... 3 Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og 2013... 11 01

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 26.329.000-20.000 21-10-2015 Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 400.000 26.709.000 24-11-2015

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 a. Bilag 1 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Afvigelser på de enkelte konti

Afvigelser på de enkelte konti Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2005 Bilag 7 April 2006 Afvigelser på de enkelte konti I dette bilag gives forklaring på afvigelserne

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2013

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2013 FM 2014/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2013 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2013 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2011 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2011... 4 Sammenstilling af regnskabsår 2009, 2010 og 2011... 11 01

Læs mere

Budgetoversigt Marts 2016

Budgetoversigt Marts 2016 KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1 Side 1 FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27 FL 2008 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet.

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet. Bilag 2 Side l TEKSTANMÆRKNINGER Landstingets formand - Aktivitetsområde 01-09. Til hovedkonto 01.01.10 (10.01). Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2012 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2015 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 Forslag til Finanslov 2010 (Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser) Svarnotat 2. behandling Jeg vil gerne takke Finansudvalget for dets betænkning, som Naalakkersuisut

Læs mere

FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1

FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1 Side 1 FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 121 Offentligt

Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 121 Offentligt Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 121 Offentligt Grønlands Hjemmestyre Landsstyrets Sekretariat Nuuk april 2006 Landsstyrets ressortfordeling: Landsstyreformand Hans Enoksen

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2013 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2014 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Forord. Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi.

Forord. Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi. Forord Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi. For at opretholde væksten i bygge- og anlægssektoren investeres der store beløb i fremtiden,

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Landsstyrekoalitionsaftale Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har indgået aftale om dannelse af en landsstyrekoalition for valgperioden 2005 2009. Koalitionsparterne har tolket

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

Landstingsfinanslov Resultatoversigt

Landstingsfinanslov Resultatoversigt Landstingsfinanslov 2003 1. Resultatoversigt 2. Landstingsfinanslov 2003 a. Bilag 1: Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2003 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2003 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands

Læs mere

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Redegørelsens opbygning...2 3. Formålet med fonden...3 4. Forudsætninger...4 4.1. Aflyste projekter...7 4.2. Afsluttede projekter...7 5. Projekter i Anlægs- og

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Budgetvejledning 2008, 1. udsendelse

Budgetvejledning 2008, 1. udsendelse 1 Budgetvejledning 2008, 1. udsendelse Kap. 2 for 2008 2.1 Generelle forudsætninger 2.2 Specielle forudsætninger 2.2.1 Skatteudligning 2.2.2 Konjunkturudligningsfond 2.2.3 Befolkning 2.2.4 Pris- og lønstigninger

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9

Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 2 Godkendelse af landskassens regnskab 2 Beretning for 2005 3 Revisionspåtegning 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultat for 2005 12 Status pr.

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2006 på 775.431.000

Læs mere

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg 30.oktober EM2008/111 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Forslag til Landstingsforordning om planlægning og arealanvendelse (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og

Læs mere

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2006 EM 2006/53 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Der har været tvivl om, hvilke hjemmelsbeføjelser 24 og 25 i landstingsforordning

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2. 16. marts 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Kvikmanual artskontoplan Sektion 2.3

Kvikmanual artskontoplan Sektion 2.3 Kontogruppe Selvstyrets kontoplan Bemærkninger 1080-1089 Budgetkonti 1081-1085 Budgetkonti Benyttes til finanslov og tillægsbevillinger Der kan ikke foretages regnskabsmæssige posteringer på kontiene 1100

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018 Finansloven for 2018 i hus Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance Finanslov for 2018 Finansloven har fokus på både de nuværende borgere og de kommende generationer De gode tider bruges til

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere