Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år."

Transkript

1

2 Resume En ny hurtigtest Immunocomb ELISA-test til bestemmelse af hundes antistofniveau mod hundesyge- og parvovirus beskrives. Ved validering i forhold til virusneutralisationstest fandtes overensstemmelse meget afhængig af valgt niveau for beskyttende titer. Ved afprøvning på en stikprøve bestående af 109 hunde fandtes henholdsvis 97.3% og 86.2% af hundene med beskyttende titer. Der fandtes ikke statistisk sammenhæng med køn eller race. Hunde i aldersgruppen 5-14 år præsterede signifikant dårligere antistofrespons efter vaccination end yngre hunde. Ved gentestning af 4 udvalgte serumprøver fandtes høj grad af reproducerbarhed af testens resultater. Indledning I mange år har regelmæssige, årlige vaccinationer af hunde mod de alvorligste virussygdomme været en fast procedure hos smådyrspraktiserende dyrlæger verden over. Disse har tjent som basis for klientkontakt og årlige sundhedseftersyn og resulteret i en dramatisk reduktion i antallet af sygdomstilfælde relateret til livstruende sygdomme som hundesyge (CDV), parvovirus (CPV) og smitsom leverbetændelse (CAV) (1). Samtidig har teknologien indenfor vaccineproduktion resulteret i stadig mere effektive vacciner og, samtidig med en øget bevågenhed overfor bivirkninger ved medicinsk behandling, har dette medført et ønske om mere nuancerede vaccinationsstrategier. For øjeblikket opererer flere producenter af levende attenuerede vacciner med toårige intervaller for kernevacciner mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, i efteråret 2005 indføres, som allerede anbefalet i USA (2), treårige intervaller (3) og snart forventes fireårige vaccinationsintervaller for kernevacciner indført (4). Da mange faktorer er afgørende for, om et vaccineret dyr er effektivt beskyttet mod sygdom, er der opstået et behov for metoder, der hurtigt og pålideligt kan vurdere hundes immunstatus, før der tages stilling til evt. vaccination(1). En række serologiske tests har været anvendt i en del år. Det drejer sig om virusneutralisationstests i forskellige udgaver, hæmagglutinationsinhibitionstest, flourescenstest og andre. Fælles for dem er, at de er temmelig kostbare, tidskrævende og vanskelige at udføre. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 1 af 16

3 På en række områder har praksis fået adgang til hurtige diagnostiske in clinic tests, ofte baseret på ELISA-teknikken, og en sådan er nu også til rådighed til bestemmelse af hundes antistofniveau overfor de to mest betydningsfulde virussygdomme i hundepopulationen: hundesyge og parvovirus. I det følgende beskrives denne test, den valideres i forhold til virusneutralisationstesten for hundesyge, og den anvendes i en undersøgelse af immunstatus overfor CPV og CDV hos 109 østjyske hunde. Materialer og metoder I perioden juni 04 til marts 05 blev blodprøver udtaget fra 109 østjyske hunde. 94 stammende fra egen praksis og 15 fra nabopraksis. Blodprøverne stammede fra klinisk sunde hunde, enten indkaldt til årligt sundhedseftersyn(de fleste) eller i forbindelse med anden ikke decideret sygdomsmæssig behandling (ex. neutralisation, rutinemæssig tandrensning, HD-fotografering). Der deltog 58 hun- og 51 hanhunde i undersøgelsen. Alder Antal hunde <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 9,5-10,5 10,5-11,5 11,5-12,5 12,5-13,5 13,5-14,5 Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 2 af 16

4 Race Antal,abs Beagle 1 Blanding 21 Border terrier 2 Boxer 3 Breton 1 Cairn Terrier 3 Cocker 3 Dansk-Svensk G. 4 Dværg Schnauz 1 Foxterrier 1 Gl. Dansk Høns. 1 Golden Retriever 4 Gravhund 5 Islandsk Fårehund 1 King Charles Sp. 2 Kleiner Münst. 1 Labrador 16 Pekingeser 2 Puddel 4 Rotweiler 3 Ruh. Hønsehund 2 Samojede 1 Schaefer 8 Skotte 1 Springer sp. 3 Yorkshire ter. 1 Tabel 1. I alt 40 racer samt blandinger var repræsenteret i materialet. Tabel 1 angiver antallet af hunde indenfor 27 racer, som også figurerer i Dansk Hunderegisters seneste opgørelse (5). De 7 mest velrepræsenterede racer (markeret med mørk baggrund) blev undersøgt for statistisk signifikante forhold med chi square test. I forbindelse med blodprøveudtagning blev hundenes race, køn, fødselsdato og dato for sidste vaccination, samt for årligt regelmæssigt vaccinerede hunde, også dato for næstsidste vaccination, registreret, og sammen med dato for blodprøveudtagning blev data lagt ind i excell regneark til beregning af alder på prøvetidspunkt samt interval fra sidste vaccination. Den anvendte vaccine har til samtlige hunde været en levende, svækket vaccine: Nobivac fra Intervet; de seneste 2 år oftest som NobivacDHPlive, tidligere og for de sidste 15 hunde fra nabopraksis vedkommende som NobivacDHPPiL. Vaccinestammerne er identiske (CPV152, CDV Onderstepoort), og der skelnes i undersøgelsen ikke mellem de to vaccinekombinationer. Der er i øvrigt ikke ændret på vaccinens egenskaber siden den blev lanceret (3).Vaccinen blev opbevaret efter forskrifterne og vaccination blev foretaget subcutant dorsalt på halsen. Blodprøver blev udtaget fra vena cephalica i ustabiliserede vacuumglas, efterladt til koagulering og centrifugeret, hvorefter serum blev afpippeteret. Oftest blev serum målt for antistofindhold samme dag, lejlighedsvis opbevaret i køleskab ved +5 gr.c i op til 3 dage før måling. Dette i Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 3 af 16

5 overensstemmelse med vejledningen til testkittet. Efter måling blev serumprøverne opbevaret på frost ved 18 gr.c før videreforsendelse til undersøgelse for hundesygevirusneutraliserende antistoffer ved virusneutralisationstest gennem Institut for Virologi og Immunologi, KVL. Til denne supplerende undersøgelse blev udvalgt 27 tilfældige serumprøver samt yderligere 5, der ved den anvendte ELISA-test (se senere) var faldet ud med lave titre for enten distemper, parvovirus eller begge. Teknisk udførelse Egen undersøgelse for antistofniveau (IgG) for distemper og parvovirus blev udført med Immunocomb ELISA-test (Biogal Galed Labs, Israel). Det drejer sig om en klinikbaseret hurtigtest baseret på fastfase immunoassay teknologi. Testen udføres med en plastik kam, der på hvert ben er udstyret med 3 testfelter: Et indeholdende overfladebundet oprenset hundesygeantigen, et indeholdende parvovirusantigen samt et pretitreret kontrolfelt. Første trin i testen er afsættelse af 5 mikroliter af den aktuelle serumprøve i 1. brønd i den medfølgende brøndplade (fuldblod / plasma kan også anvendes). Herved fortyndes denne. Kammen placeres nu i 1. brønd og evt. tilstedeværende hundesyge- og parvovirusantistoffer bindes til respektive kontrolfelter. I brønd 2 vaskes overskud af antistoffer væk. Brønd 3 indeholder enzymkonjugeret IgG, der bindes til antigen-antistofkomplekserne. I brønd 4 og 5 vaskes ikkebundet IgG bort, hvorefter en enzymatisk farvereaktion proportional med indholdet af hundesygeog parvovirusigg kan finde sted i den sidste brønd. Til sidst standses farveudvikling, og resultatet fikseres. Efter lufttørring kan resultatet aflæses og sammenholdes med farveomslaget på kontrolfeltet. Dette svarer til en beskyttende titer, der i denne test er sat svarende til en hæmagglutinationstiter (HI)for parvovirusantistoffer på 1:80 og en immunoflouriscenstiter (IF) for hundesygeantistoffer også på 1:80. Ved aflæsningen tolkes et farveomslag mindst svarende til kontrolfeltets at svare til beskyttende titer. I manualen pointeres vigtigheden af, at samtlige reagenser afprøves ved stuetemperatur. Producenten angiver for hundesygevirus en sensitivitet: 92.9% og en specificitet: 96.3% og for parvovirus en sensitivitet: 100% og specificitet: 88.9%. Værdierne er fremkommet ved test af henholdsvis 97(CDV) og 100(CPV) hunde med indirekte immunoflourescens test (IFA) som sand metode. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 4 af 16

6 Den fundne +/- værdi indførtes i excell regneark sammen med data om de deltagende hundes race, køn, fødselsdato, dato for sidste vaccination samt dato for blodprøveudtagning. Kontrol af CDV-resultater med virusneutralisationstest Som nævnt blev i alt 32 serumprøver sendt til supplerende undersøgelse for CDV antistof-titer på KVL. Transporten foregik med ilpost fra egen dybfrost (-18 gr.c). Ved modtagelse var serumprøverne stadig frosne. Den anvendte antistofbestemmelse udført på KVL blev foretaget som en virusneutralisationstest (VN) efter mikroneutralisationsmetoden (6). Princippet er en bestemmelse af højeste titerfortynding af den aktuelle serumprøve inkuberet med hundesygevirus med beskyttelse mod cytopatogen effekt på en tilsat suspension af modtagelige celler. Testen blev udført som en dobbeltbestemmelse. De fundne titerværdier blev oversat til +/- for sammenligning med ELISA-resultater med en mindste beskyttende titer sat til 1:80 og indført i regnearket med øvrige data. Der blev ikke foretaget supplerende undersøgelser af ELISA-resultater på CPV-titer. De fundne resultater blev bearbejdet og fremstillet grafisk i excell. Statistiske sammenhænge i materialet søgtes påvist med chi square test. Sammenhæng mellem ELISA- og VN-resultater belystes ved beregninger af kappa, sensitivitet og specificitet. ELISA-testens validitet og praktiske anvendelse blev vurderet i forhold til litteratur på området, herunder en vurdering af betydningen for reviderede vaccinationsstrategier. Gentestning af udvalgte serumprøver For at belyse forhold omkring ELISA-testens reproducerbarhed blev 4 udvalgte serumprøver gentestet mdr. efter den oprindelige prøvedato. Prøverne havde i den mellemliggende periode været opbevaret på dybfrost ved 18 gr.c. Hver af de 4 serumprøver blev testet 3 gange i samme prøverunde. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 5 af 16

7 Resultater Med hensyn til materialet fandtes fordelingen på racer (Tabel 1) i store træk at være i overensstemmelse med Dansk Hunderegisters seneste opgørelse (5). Hundesyge Distemper Antal hunde <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 Ubeskyttet Beskyttet Interval [år] Fig. 2 Figur 2 viser fordelingen af hunde med og uden beskyttende hundesygetitre. Intervallet angiver afstanden opgivet i år fra sidste vaccination, post vaccination (PV), og selvom de fleste hunde ligger omkring det normale revaccinationstidspunkt ses 9 hunde (8.3%) med mere end 3.5 års interval stadig at have beskyttende titre. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 6 af 16

8 Kun enkelte hunde (2.7%) fandtes ikke at have beskyttende antistoftitre, nemlig 3 stk., alle blandt ældre hunde 7,10 og 13 år gamle med et gennemsnit på 9.6 år. Alle 3 fandtes ligeledes ubeskyttede ved VN-test. Intervallet fra sidste vaccination for ubeskyttede hunde var kort, gennemsnitligt 10.7 mdr., og gruppen bestod af 1 han- og 2 tævehunde. På grund af det lille antal ubeskyttede hunde var beregninger over sammenhæng med race og køn ikke mulige. Vaccinationsrespons, Distemper Antal hunde MEAN = 9,6 år Ubeskyttet Beskyttet Alder ved sidste vaccination [år] Fig. 3 Figur 3 deler materialet op i 3 aldersgrupper (0-1, 1-5 og 5-14 år) og viser sammenhængen mellem aldersgruppe på vaccinationstidspunkt og evnen til at opnå beskyttende titer. Samtlige ubeskyttede hunde var placeret i gruppen af ældre hunde, men materialet var for lille til at påvise signifikante forhold. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 7 af 16

9 ELISA-test contra VN-test. Som omtalt blev cut-of-værdien for beskyttende titer sat til 1:80 ved VN-testen og dette resulterede i en fordeling som følger: VN-positiv VN-negativ Total ELISA-positiv ELISA-negativ Total Til statistisk undersøgelse af overensstemmelsen mellem 2 tests kan værdien kappa beregnes. I dette tilfælde blev den beregnet til 0.46, hvor intervallet angiver moderat overensstemmelse (7). Divergensen drejer sig om 6 hunde, som VN-testen finder ubeskyttede modsat ELISA-testen. Det drejer sig fortrinsvis om ældre hunde med gennemsnitsalder på 8 år og med et gennemsnitligt interval til sidste vaccination på 1.6 år. Med VN-testen ophøjet til golden standard og en beskyttende titer sat til 1:80 giver dette følgende værdier for ELISA-testen: Sensitivitet: 100% Specificitet: 33% Pos. prædiktiv værdi: 0.79 Neg. prædiktiv værdi: 1.0 Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 8 af 16

10 Parvovirus Ved undersøgelsen fandtes totalt 15 hunde (13.8%) med titre under beskyttende niveau. Parvo Antal hunde <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 Ubeskyttet Beskyttet Interval [år] Fig. 4 Figur 4 viser fordelingen af hunde med og uden beskyttende parvovirustitre i forhold til afstand fra sidste vaccination (PV) angivet i år. Intervallet angiver afstanden fra sidste vaccination. Der er signifikant flere ubeskyttede hunde i gruppen år PV(Yates korr.p: 0.02) sammenlignet med resten af gruppen. Som ved hundesyge ses et antal hunde over 3.5 år PV, 8 stk., 7.3% stadig med beskyttende titer. Der fandtes ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem køn, race og titerstatus. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 9 af 16

11 Vaccinationsrespons, Parvo Antal hunde MEAN = 0,3 år MEAN = 2,1 år MEAN = 9,6 år Ubeskyttet Beskyttet Alder ved sidste vaccination [år] Fig. 5 Figur 5 deler materialet op i 3 aldersgrupper (0-1, 1-5 og 5-14 år) og viser fordelingen af beskyttede/ubeskyttede hunde i forhold til alder ved sidste vaccination. 12 ud af 15 (80%) af ubeskyttede hunde befandt sig i gruppen 5-14 år. Der var hermed signifikant flere ældre hunde, der responderede dårligt på vaccination i forhold til resten af gruppen ( Yates korr. P: 0.001). Gentestning af udvalgte serumprøver De 4 udvalgte serumprøver var følgende: Nr. 44. Ved 1. test fundet under grænseværdi for parvo, over grænseværdi for hundesyge Nr. 52. Ved 1. test fundet over grænseværdi for parvo, over grænseværdi for hundesyge Nr. 78. Ved 1. test fundet over grænseværdi for parvo, under grænseværdi for hundesyge Nr Ved 1. test fundet under grænseværdi for parvo, under grænseværdi for hundesyge Ved gentestning mdr. senere fandtes følgende: Nr. 44. Over grænseværdi for parvo, over grænseværdi for hundesyge Nr. 52. Over grænseværdi for parvo, over grænseværdi for hundesyge Nr. 78. Over grænseværdi for parvo, under grænseværdi for hundesyge Nr Under grænseværdi for parvo, under grænseværdi for hundesyge Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 10 af 16

12 Ved gentestningen af de 4 udvalgte serumprøver fandtes fuldstændig overensstemmelse mellem de 3 afprøvninger af samme serumprøve. Diskussion Den benyttede ELISA-test er fra producentens side angivet med acceptable værdier for sensitivitet og specificitet. Testen er hurtig og nem at udføre og kan bidrage til mulighederne for en vurdering af sygdomsbeskyttelse, især ved god korrelation med allerede anvendte, mere vanskelige og tidskrævende tests (8). Desværre har denne undersøgelses resultater for hundesyges vedkommende med en cut-off værdi på 1:80 umiddelbart ikke vist overbevisende overensstemmelse med en anerkendt målemetode som virusneutralisationstesten. Sidstnævnte er et direkte mål for tilstedeværende antistoffers biologiske aktivitet, og betragtes ofte som golden standard. Den relativt høje cut-off værdi på 1:80 er sat i forhold til stor divergens i opfattelsen af, hvor niveauet for beskyttende titer skal ligge (9,10,11). Her er spørgsmålet imidlertid om VN-testens cut-off værdi i virkeligheden skulle have været sat væsentligt lavere; om hundene ikke er fuldt beskyttede og i stand til at rejse et adækvat immunsvar allerede ved 1:40 eller lavere endnu. I en undersøgelse af varigheden af det serologiske respons fandt Mouzin et al. en meget stor procentdel af hundene (CDV: 98.4%) beskyttede 4 år eller længere efter sidste vaccination. Kriteriet var en VN-titer på mindst 1:32 eller mindst en 4-fold stigning af titer i forbindelse med vaccination (12). Vurderet efter disse principper er der god overensstemmelse mellem ELISA- og VN-testen, idet de 3 hunde, der blev fundet ubeskyttede med ELISA-testen også repræsenterede VN-testens 2 laveste testværdier (mindre end 1:10 og 1:20) og en værdi på 1:40, der med en oplyst testusikkerhed på et fortyndingstrin (4) kunne have været lavere. I forbindelse med CPV anvender Mouzin et al. cut-off værdien 1:80 i HI eller, som ved CDV, en 4- fold stigning i titerrespons ved vaccination og opnår 98.1% hunde beskyttet i 4 år eller mere. Dette er væsentligt højere end de fundne 86.3 ved undersøgelsen af danske hunde med ELISA. Divergensen opstår ved de ikke mindre end 12 hunde, der optræder i gruppen 5-14 år. Disse vil højst sandsynligt ikke være modtagelige for smitte med CPV, der næsten udelukkende rammer hvalpe og unghunde, og forklaringen på deres manglende antistofrespons kan ligge i biologiske Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 11 af 16

13 individuelle forskelle, hvor den enkelte hund har et toppunkt uden mulighed for yderligere påviselig titerstigning (13,1). Hvis man derfor ser bort fra den sidste gruppe af ældre hunde, kan andelen af ubeskyttede hunde udregnes til 4.5%, hvilket svarer til hvad andre lignende undersøgelser når frem til (12,11). Hovedparten af de ældre hunde med lav CPV-titer er i øvrigt relativt nyvaccinerede, de fleste i gruppen år PV, og er derfor også ansvarlige for den signifikante overrepræsentation af ubeskyttede hunde i denne gruppe (Fig. 4). Endvidere skal det huskes, at titerværdien kun udtrykker B-celleresponset på infektion, og at hunde med lave titre udmærket kan være godt beskyttede af deres cellemedierede, T-cellebetingede immunrespons, der måske netop i relation til intracellulære infektioner, som CPV og CDV har stor betydning (12,14). I den forbindelse kan der argumenteres for en kritisk vurdering af den enkelte hund, også i forbindelse med det fundne antistofniveau: En lav titer hos den yngre hund må anses for mere belastende end hos den ældre hund, og derfor i højere grad udløse en ekstra vaccination. Ligeledes bør hundens daglige miljø, og dermed smitterisiko, indgå i vurderingen (12). Forvirringen omkring serologien og cut-off værdier slår naturligt nok igennem i debatten om vaccinationsanbefalinger blandt andet i the American Animal Hospital Association s vaccinations guidelines, der efterlyser standardiseringer mellem forskellige laboratorier og en afklaring af forholdet mellem titer og graden af beskyttelse mod sygdom (2). ELISA-testen har i andre sammenhænge været afprøvet og fundet stor anvendelse; specielt flere israelske undersøgelser har benyttet den: En undersøgelse benyttede samtidig Hæmagglutinatinstest (HI) og Immunocomb ELISA til kortlægning af CPV-antistofniveau på 124 tilfældige serumprøver fra hunde og fandt god korrelation (r:0.89). Samme undersøgelse bestemte IgG mod CPV hos parvosmittede ikke-vaccinerede hvalpe med ELISA-testen (15). En anden undersøgelse beskæftiger sig med antistofmåling med ELISA test kit hos CPV-smittede hunde med god korrelation til detektion af virus i fæces (16). Flere undersøgelser beskæftiger sig med forholdet maternelle antistoffers hæmmende effekt ved tidlig vaccination af hvalpe og måling af serumigg til afklaring af mulig/manglende tidlig immunisering af hvalpe (17,18,19). Antistofniveau måles for CPV mod HI-test, for CDV mod VNtest og der findes i alle tilfælde god overensstemmelse med ELISA-testen. En undersøgelse fandt god overensstemmelse (CDV IgG r:o.89, CPV IgG r:0.90) mellem ELISAtest og immunoflouriscens-test ved målinger af IgM og IgG på 100 hundesera (20). Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 12 af 16

14 Ovenstående undersøgelser understøtter ELISA-testens validitet, og den er derfor benyttet i den aktuelle undersøgelse af danske hunde uden andre betænkeligheder, end der altid knytter sig til forhold omkring diagnostiske tests sensitivitet, specificitet og prævalens af den undersøgte tilstand. Et væsentligt statistisk forhold spiller nemlig her ind, idet der er tale om en tilstand med en meget høj prævalens, nemlig antistofpositive hunde, der for både CPV og CDVs vedkommende kan antages at ligge omkring 95% (12). Ved stigende prævalens af en undersøgt tilstand falder den prædiktive værdi af et negativt testresultat, mens værdien stiger for et positivt resultat (21). Da vi på enkeltdyrsniveau jo netop er interesseret i at finde ubeskyttede hunde med lav titer betyder dette i praksis, at mange af disse vil være falsk negative, og derfor vil blive vaccinerede uden grund. Dette er dog at foretrække frem for en situation med mange falsk positive, der ville resultere i, at ubeskyttede individer ikke ville blive fundet og vaccinerede (12). En mangel ved den aktuelle undersøgelse er udeladelse af en negativ kontrolgruppe af ikkevaccinerede hunde i forskellige aldersgrupper. Herved mangler information om evt. uspecifikke reaktioner/immunisering fra gadevirus. Årsagen er mangel på kontakt til et aldersmæssigt bredt sortiment af uvaccinerede hunde på klinikken. Ved aflæsning af Immunocomb ELISA-testen fandtes ingen testfelter totalt uden farveomslag, og dette kunne tolkes som tilstedeværelse af lave mængder antistof og dermed en vis grad af immunitet også hos ubeskyttede hunde. Denne slutning kunne dog ikke drages uden negativ kontrolgruppe. 2 uvaccinerede hunde blev dog testet i forbindelse med projektet: En 8 mdr. gammel labradorhvalp indbragt til kastration og en 12 år gammel blandingshund. Ingen af dem kunne præstere noget farveomslag på kontrolfelter for hverken CPV- eller CPD-antistoffer. Førstnævnte hvalp blev vaccineret i forbindelse med kastrationen og blev testet igen 10 dage senere og fundet fuldt beskyttet. Resultaterne af gentestningen efter mdr. viser overensstemmelse med tidligere fundne resultater undtagen for en hunds vedkommende, nemlig hund nr. 44, hvor en tidligere for lav titer for parvo ved gentestning findes over grænseværdien. De 4 prøver er udvalgt blandt resultater akkurat over eller under kontrolfeltets indikation af beskyttende titer, og små forskelle i testens fysiske udførelse, herunder reagensernes temperatur og omhu med blanding af reagenser i de forskellige brønde under nedsænkning af Immunocomb-kammens ben, kan forklare den lille divergens mellem 1. test og gentestningen. Ved gentestningen fandtes fuldstændig Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 13 af 16

15 overensstemmelse mellem farveomslag blandt de 3 afprøvninger af samme serumprøve som udtryk for stor homogenicitet af ELISA-testen ved afprøvning under samme fysiske forhold. Konklusion Immunocomb Elisatesten er fremstillet som et hurtigt og praktisk hjælpemiddel i forbindelse med vurderingen af vaccinationsbeskyttelse mod to af de alvorligste virulente patogener rettet mod hundepopulationen. Nærværende undersøgelse har, for hundesyges vedkommende, fundet god overensstemmelse med en anerkendt testmetode, virusneutralisationstesten. I forbindelse med parvovirusinfektion er de fundne resultater i overensstemmelse med lignende udenlandske undersøgelser. Graden af overensstemmelse varierer dog med valget af antistofniveau for beskyttelse i den enkelte testopstilling. Testresultater er fundet i høj grad reproducerbare ved gentagne testninger; dog bør testprotokollen følges nøje for at undgå fejlagtige fund af for lave serumtitre. Der er ved undersøgelse af serumprøver fra 109 danske hunde fundet langvarig beskyttende immunitet mod både hundesyge og parvovirus hos hunde op til 9 år efter sidste vaccination. 97.3% fandtes beskyttede mod hundesyge og 86.2% fandtes beskyttede mod parvovirus. Størstedelen (80%)af hunde med lave titre under grænsen for beskyttelse mod parvovirus fandtes blandt hunde i aldersgruppen 5-14 år. I forbindelse med ændrede vaccinationsstrategier kan testen tjene som en forsikring for dyrlæger og ikke mindst hundeejere om, at hunde har en acceptabel grad af beskyttelse, også i forbindelse med øgede vaccinationsintervaller. Testen har også sin berettigelse i forbindelse med vurderingen af vaccinationsbehov hos hunde med erkendt/mistanke om bivirkninger ved vaccination. Tak til: Jørgen Kruuse for sponsorering af testkits. Merete Blixenkrone-Møller og Trine Hammer, Institut for Virologi og Immunologi, KVL for udførelse af VN-tests og hjælp undervejs. Jacob Daasbjerg, Bjerringbro Dyrehospital, for bidrag til prøvematerialet. Bilag A: Excell regneark med resultater af Immunocomb ELISA test af 109 serumprøver. Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 14 af 16

16 Litteraturliste 1. Tizard, I., Ni, Y.: Use of serologic testing to assess immune status of companion animals. Journal of the American Veterinary Medical Association 1998, Vol 213, Paul,M.A., Appel, M., Barret,R., et al. Report of the American Animal Hospital Association. Canine Vaccine Task Force: Executive Summary and 2003 Canine Vaccine Guidelines and Recommendations. Journal of the American Animal Hospital Association (2), Skelborg, H. Intervet: Personlig meddelelse. 2005, September. 4. Blixenkrone-Møller, M. Institut for Virologi og Immunologi, KVL.: Personlig meddelelse. 2005, September 5. Dansk Hunderegister: Racestatistik.Skriftelig meddelelse. 2005, Aug. 6. Appel, M., Robson, D.S.: Microneutralization Test for Canine Distemper Virus. American Journal of Veterinary Research 1973, 34, Pfeiffer, D.U.: Interpretation of Diagnostic tests. Veterinary Epidemiology An Introduction. University of London, London 2002, pp Blixenkrone-Møller, M., Østerbye, J.: Vendepunkt i retningslinjer for vaccination af Hund. Dansk Veterinær Tidsskrift 2004, 24, McCaw, D.L., Thompson, M., Tate, D., Bonderer, A., Chen, Y.: Serum distemper virus and parvovirus antibody titers among dogs brought to a veterinary hospital for revaccination. Journal of the American Veterinary Medical Association 1998, 213, Coyne, M.J., Burr, J.H.H., Yule, T.D., Harding, J., Tresnan, D.B., McGavin, D.: Duration of immunity in dogs after vaccination or naturally acquired infection. Veterinary Record. London British Veterinary Association 2001, 147(17), Twark, L., Dodds, W.J.: Clinical use of serum parvovirus and distemper virus antibody titers for determining revaccination strategies in healthy dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 2000, 217(7), Mouzin, D.E., Lorenzen, M.J., Haworth, J.D., King, V.L.: Duration of serologic response to five viral antigens in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 2004, 224(1), Gorham, J.R.: Duration of Vaccination Immunity and the Influence on Subsequent Profylaxis. Journal of the American Veterinary Medical Association 1966, 149(5), Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 15 af 16

17 14. Waner, T.: A review of current international vaccination trends for dogs and cats. Israel Journal of Veterinary Medicine 2004, 59(3), Naveh, A., Waner, T., Wodowski, I., Zekaria, D., Harrus, S:, Freeman, E., Fuchs, P., Olshevsky, U.: A rapid self-contained immonoblot ELISA test kit for the evaluation of antibody to canine parvovirus in dogs. Proc. 3 rd Congree Europ. Soc. Vet. Virol. 1995, Waner, T., Keren-Kornblatt, E., Shemesh, O., Mazar, S.: Diagnosis of acute canine parvovirus infection in naturally infected dogs using serum IgM and IgG rapid dot ELISA. Israel Journal of Veterinary Medicine 2004, 59, Waner,T., Naveh, A., Schwartz Ben Meir, N., Babichev, Z., Carmichael, L.E.: Assesment of Immunization Response to Canine Distemper Virus Vaccination in Puppies Using a Clinic-based Enzyme-linked Immunosorbant Assay. The Veterinary Journal. 1998, 155, Waner, T., Naveh, A., Wudovsky, I., Carmichael, L.E.: Assesment of maternal antibody decay and response to canine parvovirus vaccination using a clinic-based enzyme-linked immunosorbent assay. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 1996, vol 8, Waner, T. Noam, J., Mazar, S.: Post-vaccination evaluation of the immunization status of puppies for canine parvo- and distemper viruses using an in-clinic ELISA test. Israel Journal of Veterinary Medicine 2003, 58(4), 20. Waner, T., Mazar, S., Nachmias, E., Keren.Kornblatt, E., Harrus, S.: Evaluation of a dot ELISA kit for measuring immunobulin M antibodies to canine parvovirus and distemper virus. Veterinary Record 2003, vol 10, Moore, G.E., Glickman, L.T.: A perspective on vaccine guidelines and titer tests for dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 2004, 224(2), Immunocomb ELISA-test for hundesyge & parvovirus Side 16 af 16

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Evaluering for sygdomsfrihed

Evaluering for sygdomsfrihed 1 Evaluering for sygdomsfrihed Fagdyrlægeogave Kjetil Johansen FD-2006 Formål med opgaven: At forstå nogle af de epidemiologiske begreber og værktøjer der bruges til at evaluere diagnostiske tests. At

Læs mere

SUNDHEDSBOG TIL HUND

SUNDHEDSBOG TIL HUND SUNDHEDSBOG TIL HUND INDHOLD 2 Sundhedseftersyn af hvalp... 4 Basisvaccinationer... 6 Sundhedscheck... 8 Anbefalede plejemidler/foder...20 Tandsæt... 22 Loppe- og flåtbehandling...24 Ormebehandling...26

Læs mere

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien I Identifikation af hunden 1. Dyrets navn: 2. Fødselsdato : 3. Køn (angiv med cirkel): Han Kastreret han Hun Steriliseret

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

SUNDHEDSBOG TIL HUND

SUNDHEDSBOG TIL HUND SUNDHEDSBOG TIL HUND INDHOLD 2 3 HUNDENS DATA Sundhedseftersyn af hvalp... 4 Basisvaccinationer... 6 Sundhedscheck... 8 Anbefalede plejemidler/foder...20 Tandsæt... 22 Loppe- og flåtbehandling...24 Ormebehandling...26

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension 1. juli 2016 PRODUKTRESUMÉ for Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 9683 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equip FT Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2 ml (1 dosis) indeholder

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver S4-S5 statistik Facitliste til opgaver Opgave 1 Middelværdien angiver det bedste bud på serummets sande værdi, mens spredningen angiver analyseusikkerheden. 95%-Konfidensinterval = Ja Standardafvigelsen

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip F Vet., injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip F Vet., injektionsvæske, suspension 13. juni 2016 PRODUKTRESUMÉ for Equip F Vet., injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 9684 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equip F Vet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Deklaration 2 ml (1 dosis)

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Racespecifikke forskelle 2016

Racespecifikke forskelle 2016 Racespecifikke forskelle 2016 Spaniels Cocker spaniel Springer spaniel Jagt hunderacer Stående (kontinentale) Ruhåret hønsehund Langhåret hønsehund Korthåret hønsehund Gammel dansk hønsehund Kleiner münsterländer

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan Forebyggende sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan er en abonnementsordning, som gør det nemmere for dig at sikre det bedst mulige grundlag for, at din hund eller

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte Dag 1 - Ring 1 Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hvalp 1 0001 Junior 1 0002 Champion 1 0003 Race Border Collie 2 startende hunde i racen Junior 1 0004 Junior 1 0005 Race

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Immunologi- det store overblik

Immunologi- det store overblik Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 0. D.SP.NR 28448 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cevac Ibird 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder : Aktivt

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Ansøgningsskema til hold af hund

Ansøgningsskema til hold af hund Ansøgningsskema til hold af hund Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Hundeejers fulde navn: Hundeejers lejlighedsnummer: Hundeejers telefonnummer: Hundeejers e-mail: Hundens navn: Hundens race: (hvis blanding

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

Har du flere dyr, eller skal vi lave flere behandlinger på samme tid, kan du kon- takte os for, at få en samlet pris.

Har du flere dyr, eller skal vi lave flere behandlinger på samme tid, kan du kon- takte os for, at få en samlet pris. Side 1 PRISOVERSIGT Herunder finder du prisen på de ydelser, som vi ofte får forespørgsler på. Har du spørgsmål til andre ydelser, er du selvfølgelig velkommen til, at kontakte os. Alle priser er inkl.

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul 1 Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer passive: patientens spontane rapport aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt,

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt, Statistik noter Indhold Datatyper... 2 Middelværdi og standardafvigelse... 2 Normalfordelingen og en stikprøve... 2 prædiktionsinteval... 3 Beregne andel mellem 2 værdier, eller over og unden en værdi

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere