Analyse af den vederlagsfri fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014"

Transkript

1 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis således ud i perioden (i kr.). (1)(4) Figur 1.1 Udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksis i Vejen Kommune (årets priser) Vederlagsfri fys Ridefys Kilde: Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ( ) og Prisme ( ). Nedenstående viser regnskabsresultaterne for Vejen kommune (2014-priser): (4) : I alt kr. til både den vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til ridefysioterapi : i alt kr., kr. for vederlagsfri fysioterapi og kr. for ridefysioterapi. Først fra 2012 er der foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, hvilket betyder at udgifterne er opdelt på de to områder i økonomisystemet Prisme : I alt kr., kr. for vederlagsfri fysioterapi og kr. for ridefysioterapi : I alt kr., kr. for vederlagsfri fysioterapi og kr. for ridefysioterapi. 5. Herudover er der årligt udgifter til administrationsbidrag til Region Syddanmark og bidrag til fremme af fysioterapeutisk forskning på i alt omkring kr. Med udgangspunkt i udgifterne fra økonomisystemet, kostede den vederlagsfri fysioterapi i 2014 i gennemsnit kr. per person i ordningen, og dette er højere end i 2013, hvor prisen var kr. (i 2014-priser). Ridefysioterapi kostede i 2014 i gennemsnit kr. per person i ordningen, hvilket er 1

2 mindre end i 2013 hvor prisen var kr. (2014-priser), jfr. punkt 4 og tal fra tabel 2.1. (Dette er eksklusiv udgifterne fra punkt 5 i ovenstående). Konklusion Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis har været stigende i perioden Fra 2013 til 2014 ses en samlet stigning i udgifterne på næsten kr., svarende til næsten 5 procent. Heraf er udgifterne til den vederlagsfri fysioterpi i privat praksis steget med næsten 8 procent, mens der har været faldende udgifter ved ridefysioterapien på omkring 5 procent., jfr. foregående. 2. Hvilke faktorer forklarer udgiftsniveauet? Tabel 2.1 Antal personer i ordningen Vederlagsfri fys. (1)(2) Ridefys. (2) Kilde: Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og esundhed Figur 2.1 Antal personer i Vejen Kommune der modtager vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fys. Ridefys Kilde: Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og esundhed Tabel 2.2 Antal ydelser Vederlagsfri fys. i alt Gennemsnit (vederlagsfri fys) pr. person Ridefys. i alt Gennemsnit (ridefys) pr. person Kilde: esundhed 2

3 I 2014 modtog 42 borgere både vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, hvilket svarer til halvdelen (42 ud af 84). I 2013 var det 46% (37 ud af 80), i % (43 ud af 85), og i % (45 ud af 76). (2) Nedenstående diagram viser fordelingen af udgifterne i 2014 til henholdsvis holdtræning, individuelle behandlinger, ridefysioterapi samt tillægsydeler, der primært er kørsel, jfr. figur 2.3. Figur 2.3 Fordeling af udgifter i 2014 for alle borgere 4% 25% 23% Holdtræning borgere Individuelbehandling borgere Ridefys - 84 borgere Tillæg (primært kørsel) - 51 borgere 48% Kilde: Udarbejdet af ASRA og CTD, data fra esundhed. Diagrammet viser udgifter samt hvor mange borgere, der benytter de enkelte tilbud flere borgere modtager ydelser ved flere tilbud. Konklusion Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis følger antallet af personer som bruger ordningen. Disse personer modtager i gennemsnit lidt flere ydelser i 2014 end i Det øgede antal personer i ordningen samt at hver borger i gennemsnit modtager flere ydelser er med til at forklare den øgede udgiftsstigning fra 2013 til Udgifterne til ridefysioterapi i 2014 er lavere end i 2013, på trods af at flere personer benytter sig af tilbuddet. Antallet af ydelser pr. person er faldende, og dette ses i gennemsnitsprisen på området. Andelen af personer som modtager både ridefysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er steget fra 46% i 2013 til 50% i 2014, efter 2 år med faldende andel. 3. Tillægsydelser Baggrund Det samlede antal ydelser i speciale 62, vederlagsfri fysioterapi, omfatter: Individuelle behandlingsydelser 1 Holdtræningsydelser 2 Tillægsydelser , , , , , , , , xxx, 625xxx, 626xxx, 627xxx. 3

4 Tillægsydelser kan være: Tværfaglige konferencer Tillæg for behandling udenfor normal arbejdstid Afstandstillæg I dette års analyse vælges at belyse i hvilket omfang de forskellige tillægsydelser benyttes. Det kan blive interessant da den individuelle behandlingsydelse særligt tidskrævende behandlig pr ikke længere findes, og det kan give anledning til øget brug af andre ydelser. Resultater Tillægene for tværfaglig konference, behandling udenfor normal arbejdstid og afstandstillæg udgør tilsammen 4% af de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis og ridefysioterapi. Afstandstillægene er i alt registreret 1970 gange i gange har der været tale om en afstand over 10 km. Tværfaglig konference er anvendt 19 gange i Tillæg for behandling udenfor normal arbejdstid bliver ikke anvendt. Konklusion Tillæggene udgør kun en lille del af de samlede udgifter. Det er relevant at følge udviklingen når ydelsen særligt tidskrævende behandling bortfalder. Afstandstillæggene er de tillægsydelser som oftest bliver brugt. Tillæg for deltagelse i tværfaglige konferencer og for behandling udenfor normal arbejdstid er stort set ikke brugt. 4. Hold- og individuelle ydelser, antal gange I Sundhedsstyrelsen vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi lægges vægt på, at fysioterapien kan foregå på hold. Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for individuel fysioterapi mere end 20 gange på samme henvisning (pr. år), skal behovet dokumenteres i en redegørelse ( undtagelsesredegørelse ) udarbejdet af fysioterapeuten. Tabel 4.1 Hold- og individuel træning i praksis og kommune Praksis (2) Kommune (3) Kun individuelle ydelser 229 (53,0 %) 227 (50,9%) 35 (76,1 %) 43 (84,3 %) Kun holdydelser 62 (14,3 %) 65 (14,6 %) 6 (13,0 %) 6 (11,8 %) Hold- og individuelle ydelser 136 (31,5 %) 150 (33,6 %) 5 (10,9 %) 2 (3,9 %) Ingen ydelser registreret 5 (1,2 %) 4 (0,9 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) I alt 432 (100,0 %) 446 (100,0 %) 46 (100,0 %) 51 (100,0 %) Kilde: esundhed og egne tal , , , , , , , , , ,

5 Af Tabel 4.1 fremgår at flere end 4 ud af 5 borgere modtager individuel behandling, såvel i praksis som i kommunen. I Praksis er man bedre til at kombinere individuel med holdtræning (33,6 % i praksis mod 3,9 % i kommunen). Dermed får flere borgere i kommunen udelukkende individuel behandling (84,3 % i kommunen mod 50,9 % i praksis). Andelen af borgere som udelukkende går på hold er stort set ens for begge sektorer (14,6 % og 11,8 %). Disse tendenser er de samme i 2014 som i 2013, men hvor der i privat praksis er sket en lille ændring i retning af mere holdtræning og mindre individuel behandling, er der i kommunens tilbud sket en mere markant ændring i modsatte retning. I tabel 4.5 og 4.6 søges forklaringen på denne forskydning i kommunens tilbud. Tabel 4.2 Behandling udover 20 gange i alt (individuel + hold) Praksis (2) Kommune (3) Under (36,1 %) 155 (34,8 %) 26 (56,5 %) 21 (41,2 %) Over (63,9 %) 291 (65,2 %) 20 (43,5 %) 30 (58,8 %) I alt 432 (100,0 %) 446 (100,0 %) 46 (100,0 %) 51 (100,0 %) Kilde: esundhed og egne tal Tabel 4.3 Behandling udover 20 gange i alt (kun individuel) Praksis (2) Kommune (3) Under (48,0 %) 102 (44,9 %) 19 (54,3 %) 19 (44,2 %) Over (52,0 %) 125 (55,1 %) 16 (45,7 %) 24 (55,8 %) I alt 229 (100,0 %) 227 (100,0 %) 35 (100,0 %) 43 (100,0 %) Kilde: esundhed og egne tal Tabellerne 4.2 og 4.3 viser andelen af borgere som modtog mere end 20 behandlinger i 2013 og 2014 i hhv. praksis og kommunen. De kommunale data tillader ikke at antallet af behandlinger gøres særskilt op for hold- og individuelle behandlinger. Derfor kigges i tabel 4.2 på alle borgere, og andelen af dem som får mere end 20 behandlinger i alt, uanset om disse behandlinger foregår på hold eller individuelt. Det skal understreges at der i vejledningen ikke lægges op til at begrænse antallet af holdbehandlinger. I tabel 4.3 undersøges hvor stor en andel af borgerne, som udelukkende modtager individuelle behandlinger, får mere end 20 individuelle behandlinger. For begge sektorer og begge opgørelsesmetoder gælder i 2014 at mere end 20 behandlinger snarere er reglen end undtagelsen. Ser man på alle borgere i ordningen, er der lidt flere borgere i privat praksis end i kommunens tilbud som modtager mere end 20 behandlinger (hhv. 65 % og 59 %). Betragter man de borgere som kun modtager individuelle behandlinger, er andelen ens: 55 % modtager mere end 20 behandlinger Også her ses en markant udvikling i kommunens tilbud i retning af flere borgere som modtager mere end 20 behandlinger: fra ca. 45 % til ca. 55 % (alt efter opgørelsesmetode). I privat praksis ses ligeledes en lille 5

6 stigning i andelen af borgere som modtager flere end 20 behandlinger. I tabel 4.5 og 4.6 søges forklaringen på forskydningen i kommunens tilbud. Aldersfordeling i ordningen Tabel 4.4 viser, at der lige som i 2013 er stor forskel på aldersfordelingen mellem de 3 tilbud. Borgere der benytter ridefysioterapi er fortrinsvis under 65 år, med en hovedvægt på årige. For den vederlagsfri fysioterapi i privat praksis er det tilsvarende de årige, der fylder mest med omkring 57 procent, efterfulgt af de 65+, der udgør omkring 38 procent af patienter i ordningen. I det kommunale tilbud ligger hovedvægten på de 65+ med omkring 55 procent. Andel af børn og unge under 18 år udgør her 27,5 procent. Denne kommunale aldersfordeling er i 2014 endnu tydeligere end i Tabel 4.4 Aldersfordeling 2014 Ridefys.(2) Vederlagsfri fys. (2) Komm.tilbud (3) årige 31 (38,8 %) 34 (40,5 %) 19 (4,4 %) 22 (5,0 %) 10 (21,7 %) 14 (27,5 %) årige 44 (55 %) 44 (52,4 %) 227 (52,5 %) 253 (56,7 %) 15 (32,6 %) 9 (17,6 %) +65-årige 5 (6,2 %) 6 (7,1 %) 186 (43,1 %) 171 (38,3 %) 21 (45,7 %) 28 (54,9 %) I alt (100 %) 84 (100 %) 432 (100 %) 446 (100 %) 46 (100 %) 51 (100 %) Kilde: esundhed og egne tal I tabellerne 4.5 og 4.6 undersøges det om stigningen i andelen af individuelle behandlinger og andelen af borgere som modtager flere end 20 behandlinger i kommunens tilbud kan forklares ud fra den ændrede alderssammensætning. I 2013 fandt vi at alder ikke så ud til at betyde noget for antallet af behandlinger. Derimod så det ud til at alder betyder noget for hvilket tilbud man modtager. Fx modtog stort set alle børn, i såvel kommune som praksis i 2013 individuel behandling. I begge sektorer var det gruppen af årige som i 2013 oftest kombinerede hold med individuel behandling. Der var i 2013 store forskelle i hvilket tilbud de ældste borgere får mellem sektorerne. For 2014 er kun de kommunale data analyseret, da det er her, de tydeligste ændringer i alderssammensætning er sket. Tabel 4.5 Antal behandlinger ift. alder - kommune Kommune 2014 (3) Antal pers. I alderen i alt maksimalt 20 Over 20 Antal % af aldersgr. Antal % af aldersgr årige ,7 9 64, årige ,6 4 44,4 +65-årige , ,7 I alt , ,8 Kilde: Egne tal. Tallene vedrører både individuel og holdtræning 6

7 Procentdelen af en aldersgruppe som modtager flere end 20 behandlinger varierer fra 44% til 64%. 64% af børnene og 61% af de + 65-årige modtager flere end 20 behandlinger i det kommunale tilbud i Disse 2 grupper udgør sammen mere end 80% af borgerne i tilbuddet. Tabel 4.6 Hold- og individuel træning ift. alder - kommune Kommune 2014 (3) Antal pers. i alderen Individuel Hold Hold+Individuel Antal % af aldersgr. Antal % af aldersgr. Antal % af aldersgr årige , , årige ,9 1 11, årige ,6 5 17,8 1 3,6 I alt ,3 6 11,8 2 3,9 Kilde: Egne tal Procentdelen af en aldersgruppe som modtager individuel behandling varierer fra 79 % til 93 %. Børnene modtager lige som i 2013 også i 2014 oftest individuel behandling. Børn under 18 samt borger over 65 år udgør tilsammen end 80 % af alle borgere i kommunens tilbud. De 2 aldersgrupper modtager væsentligt oftere end de årige mere end 20 behandlinger. Børnene er den aldersgruppe som oftest modtager individuel behandling Konklusion: Flere end 4 ud af 5 borgere modtager individuel behandling, såvel i praksis som i kommunen. Denne tendens er den samme i 2014 som i 2013, men hvor der i privat praksis er sket en lille ændring i retning af mere holdtræning og mindre individuel behandling, er der i kommunens tilbud sket en mere markant ændring i modsatte retning. For begge sektorer gælder i 2014 at mere end 20 behandlinger snarere er reglen end undtagelsen. Også her ses en markant udvikling i kommunens tilbud i retning af, at flere borgere modtager mere end 20 behandlinger. I privat praksis ses ligeledes en lille stigning i andelen af borgere som modtager flere end 20 behandlinger. Børn under 18 samt borger over 65 år udgør tilsammen end 80 % af alle borgere i kommunens tilbud. De 2 aldersgrupper modtager væsentligt oftere end de årige mere end 20 behandlinger. Børnene er den aldersgruppe som oftest modtager individuel behandling. Overvægten af individuelle behandlinger til børn fandt vi også i Sammenhængen mellem alder og antallet af behandlinger så vi ikke i Der bør sættes fokus på om kommunens tilbud i højere grad kunne foregå som holdtræning og begrænses til max. 20 behandlinger, selvom udviklingen i aldersfordelingen blandt borgere i tilbuddet kan spille en rolle i den observerede udvikling. 5. Klinikkerne i Vejen kommune I analysen for 2014 har vi valgt, at undersøge nærmere, hvorvidt, der er forskelle på udgifterne samt aktivitetsniveauet for de enkelte klinikker (privat praksis kun speciale 62), og der er her taget udgangspunkt i klinikkerne, der har fysisk placering i Vejen Kommune. 7

8 Størstedelen af aktiviteten og udgifterne til vederlagsfri fysioterapi afholdes af disse klinikker. Nærmere bestemt er det lidt over 90 procent af udgifterne, der går til klinikkerne i Vejen Kommune, svarende til ca. 3,8 mio. kr. ud af ca. 4,2 mio. kr. Tilsvarende ses at størstedelen af aktiviteten (93 procent) også afholdes her, svarende til ydelser ud af i alt ydelser, jfr. afsnit 1. Klinikkerne i Vejen Kommune er fordelt på følgende adresser i alfabetisk orden: Jels Vestergade 13, Jels (tilknyttet 2 fysioterapeuter) Kongevej 6, Rødding (tilknyttet 2 fysioterapeuter) Nørregade 58, Vejen (tilknyttet 2 fysioterapeuter) Plantagevej 2 B, Vejen (tilknyttet 4 fysioterapeuter) Skolegade 14, Brørup (tilknyttet 4 fysioterapeuter) Søndergyden 15, Rødding (tilknyttet 1 fysioterapeut) I nedenstående præsentation forekommer klinikkerne anonymiserede som klinik A-F. For at foretage sammenligning af de enkelte klinikker, er der taget udgangspunkt i udgifter/ydelser per borgere, der er tilknyttet den enkelte klinik. Af nedenstående diagram 5.1 ser man, at der er forskelle mellem udgifterne per borger for de enkelte klinikker. Ved det laveste niveau (klinik E) er udgiften i kr. per borger, og ved det højeste niveau (klinik B) er udgiften væsentlig højere med kr. per borger. Udgifterne per borger ved den dyreste klinik, er altså næsten 64 procent højere end ved den billigste. I gennemsnit kostede den vederlagsfri fysioterapi kr. for alle behandlinger, jfr. afsnit 1. Diagram 5.1 Udgifter pr. borger pr. klinik i 2014 (i kroner) Klinik A Klinik B Klinik C Klinik D Klinik E Klinik F Kilde: Udarbejdet af CTD, Økonomi, data fra esundhed. De enkelte ydernummer er klynget, svarende til de fysioterapeuter, der har virke på den samme klinik. Diagram 5.2 viser, en sammenligning af antal ydelser per borger på de enkelte klinikker. Den klinik med det laveste antal ydelser er her klinik E, med 31 ydelser per borger. Modsat ses klinik B, hvor der i 2014 var registreret 53 ydelser per borger. Dette betyder, at den dyreste klinik, registrerer omkring 70 procent flere ydelser per borger end den billigste klinik. 8

9 Diagram 5.2 Antal ydelser pr. borger pr. klinik i Klinik A Klinik B Klinik C Klinik D Klinik E Klinik F Kilde: Udarbejdet af CTD, Økonomi, data fra esundhed. De enkelte ydernummere er klynget, svarende til de fysioterapeuter, der har virke på den samme klinik. Fra diagram 5.3 fremgår det gennemsnitlige antal gange, den pågældende klinik har registreret ydelser, der relaterer sig til en individuel behandling, holdtræning eller tillægsydelser. Sidstnævnte er primært tillæg for kørsel, hvis terapeuten kører hjem til borgeren. Generelt set, er det ydelser vedrørende individuel behandlinger, der anvendes oftest (mellem gange årligt pr. borger). Det er alle klinikker, der tilbyder holdtræning, men det er ikke ved alle klinikker, at denne type træning registreres lige ofte (3-18 gange årligt i gennemsnit per klinik). Det ses endvidere, at det ikke er alle klinikker, der anvender tillægsydelser, og anvendelsen heraf varierer mellem 0-8 tillægsydelser per borger fordelt per klinik, jfr. diagram 5.3. Diagram 5.3 Individuelle behandlinger, holdtræning og tillægsydelser pr. klinik i Klinik A Klinik B Klinik C Klinik D Klinik E Klinik F Antal individuelle ydelser per borger Antal holdtræningsydelser per borger Tillægsydelser per borger Kilde: Udarbejdet af CTD, Økonomi, data fra esundhed. De enkelte ydernummere er klynget, svarende til de fysioterapeuter, der har virke på den samme klinik. Individuelle ydelser er: , , Ydelser vedr. hold: 624*, 625*,626*, 627*. De resterende ydelser er tillægsydelser. 9

10 Konklusion Af ovenstående fremgår det, at der er store forskelle for de enkelte klinikker, både i antallet af ydelser og udgifter per borger. Det er primært ydelser vedrørende individuel behandling, der anvendes oftest, og der er stor spredning på, hvor ofte klinikkerne anvender holdtræning samt tillægsydelser. 6. De 50 dyreste borgere i Vejen kommune I analysen for 2014 har vi endvidere set på de 50 dyreste borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi ved privat praksis og ved ridefysioterapi. Den dyreste borger kostede næsten kr. for 2014, og de samlede udgifter for disse 50 borgere ligger på omkring 1,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser fordelingen af udgifterne for de 50 dyreste borgere disse er fordelt på henholdsvis hold- og individuelbehandling samt ridefysioterapi og tillægsydelser, sidstnævnte er primær udgifter til kørsel, jfr. diagram 6.1. Af de 50 borgere, modtager 20 både vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, 22 kun vederlagsfri fysioterapi og 8 kun ridefysioterapi. Af disse 8, modtager 2 borgere vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Diagram 6.1 Fordeling af udgifter 2014 for de 50 dyreste borgere ift. ydelsestype 7% 6% Holdtræning - 14 borgere 38% 49% Individuelbehandling - 40 borgere Ridefys - 28 borgere Kørsel - 17 borgere Kilde: Udarbejdet af ASRA og CTD, data fra e-sundhed. Diagrammet viser udgifter samt hvor mange borgere, der benytter de enkelte tilbud flere borgere modtager ydelser ved forskellige tilbud. 10

11 Udgifterne fordeler sig primært mellem Vejen Kommunes klinikker og 3 ridefysioterapeuter på følgende måde: Tabel 6.2 Fordeling af udgifter 2014 for de 50 dyreste borgere ift. behandler Klinikker Antal borgere Udgifter i kr. Klinik A Klinik B Klinik C Klinik D Klinik E Klinik F Ridefysioterapeuter Ridefys Ridefys Ridefys Øvrige behandlere TOTAL Konklusion Udgiften til den dyreste borger, er langt højere, end hvad gennemsnitsudgiften er for både den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Næsten halvdelen af udgifterne for disse borgere går til individuel behandling, og dette svarer til nogenlunde samme fordeling af udgifterne som for alle borgere i kommunen. Derimod går en langt større andel af udgifterne til de 50 dyreste borgere, til ridefysioterapi end, når man sammenligner med alle Vejen Kommunes borgere, jfr. diagram 2.3 og Perspektivering Denne analyse af den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er til dels en gentagelse af de forrige års analyser, og bidrager således til at skitsere den fortsatte udvikling af området over årene, med hensyn til udgifter, antal personer i ordningen og antallet og type af ydelser fra år til år. I analysen for 2014 har vi valgt at undersøge forskellen i antal ydelser og udgifterne per borger, for de klinikker, der har fysisk placering i Vejen Kommune. Vi har endvidere set på de 50 dyreste borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi ved privat praksis og ved ridefysioterapi. Til sidst har vi interesseret os for anvendelsen af tillægsydelser. I de foregående år har analysen været suppleret med en uddybende sammenligning mellem forløbene (antal og type af ydelser) på klinik og i kommunen, sammenholdt med borgernes alder (analysen fra 2013) og henvisningsmønstre (analysen fra 2012). Som udgangspunkt er det ikke planlagt at disse dele af analysen gentages hvert år. Denne analyse tager primært udgangspunkt i data fra esundhed for 2014 samt egne tal vedr. borgere fra Vejen Kommune. 11

12 Kilder (1) Tal fra Fælles Kommunal Sundhedssekretariatet (FKS) (2) Data fra e-sundhed (3) Egne tal (4) Prisme 12

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,53 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,53 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,53 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 12,2 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 12,2 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 12,4 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 10,9 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 10,9 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 11,1 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 7,6 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 7,6 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 7,8 Reguleringsprocent rideskole: 7,9

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,58 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,58 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 021-08 Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere