SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun"

Transkript

1 SMART Kennsluleiðbeiningar 1

2 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Almennt um námsefnið... 3 Námsumhverfi... 3 Náms- og kennsluaðferðir Hlustun... 4 Munnlegur þáttur... 4 Lestur... 4 Ritun... 4 Orðaforði... 4 Endurtekning... 5 Myndefni... 5 Námsmat Grunnbækur... 5 SMART Söngvar... 6 Rím og þulur... 6 Myndasögur Fyrirmæli... 7 Leikir og spil... 7 Dyrenes verden... 8 Kæledyr Mit kæledyr Hundred mus med haler på Tallene Søndag morgen Min morfar og hunden/en kat i vaskemaskinen Hvem stjal fru Fionas hund? Dyr i Danmarks natur Farlige dyr Slanger i mørket Fisken De danske bogstaver Aben Nyheder Nu spiser vi Hvad får vi fra husdyrene? Vil du ha noget at spise? Spis sundt Min madpakke Mad i andre lande Isen, pizzaen og hamburgerens historie Skolen I skolen I klasseværelset Hvad lærer man i skolen? Mit skoleskema Hjælp det roder Den første skoledag Spil Byen Velkommen til byen Min drømmeby Følelser Hvad føler du? Hvad gør dig Tænk på en person Fritidsinteresser Hvad kan du li? Cykling Klatring Mine fritidsinteresser Kæmpeklippen Vi elsker sjov og ballade Idoler Hvad er idoler? At have idoler? Rigtige sørøvere Skatteøen Find skatten

3 Til kennara Almennt um námsefnið Mikilvægt er að nemendur fái í upphafi góða kynningu á uppbyggingu námsefnisins og dönskunáminu. Kynna þarf námsefnið, kennslugögn og þær vinnuaðferðir sem stuðst verður við. Námsefnið samanstendur af textum og verkefnum sem þjálfa hlustun, tal, lesskilning og ritun. Auk þess er í efninu lögð sérstök áhersla á að efla markvisst orðaforða nemenda. Í námsefninu er mikill fjöldi fjölbreyttra verkefna. Ekki er hægt að ætla öllum nemendum að vinna öll verkefnin. Kennari þarf að meta hvort hann lætur nemendur vinna með allt efnið eða velur úr textum og verkefnum. Það ræðst m.a. af getu og þörfum hvers nemanda og skipulagningu námsins. Í efninu er lögð áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir. Gengið er út frá að nemendur venjist því að vinna jafnt í hópum, pörum eða einstaklingslega allt eftir eðli verkefnisins. Mörg verkefni fylgja hverjum kafla og þannig er hægt að koma til móts við þarfir hvers og eins. Við samningu efnisins var unnið út frá Aðalnámskrá grunnskóla. Námsumhverfi Mikilvægt er að skapa ákveðin skilyrði í námsumhverfinu til að auðvelda börnum að læra tungumálið og skiptir miklu máli að námsumhverfið sé öruggt og hvetjandi. Kennslustofan á að bera vott um að verið sé að vinna með danskt mál og menningu. Mikilvægt er að kennslustofan sé lifandi vettvangur, þar sem myndir og veggspjöld, sem tengjast viðfangsefninu prýða veggina ásamt verkefnum nemenda. Nauðsynlegt er að hafa orðaforðann, sem fengist er við hverju sinni, sjáanlegan og áberandi í skólastofunni. Skrifa t.d. orð dagsins á töfluna eða á spjöld sem hengd eru upp. Öguð samskipti og jákvætt andrúmsloft skiptir miklu máli í byrjendakennslunni. Af ytri skilyrðum má nefna reglufestu, endurtekningar, stuðning, hvatningu og hrós sem hjálpar til við að skapa öryggi. Náms- og kennsluaðferðir Í dönskunáminu líkt og í öðru námi er mikilvægt að nemendur finni fyrir öryggi í kennslustundunum og að þeir þori að tjá sig og taka virkan þátt í því sem fram fer. Nemendur læra nýtt tungumál með því að prófa sig áfram og því þurfa nemendur að fá tækifæri til að beita málinu á mismunandi hátt og við mismunandi aðstæður. Nemendur þurfa að hlusta á málið, tala það, lesa og skrifa. Í námsefninu er gert ráð fyrir að unnið sé með alla færniþætti og þeir fléttaðir saman. Þannig á námið og kennslan að endurspegla eðlilega notkun málsins. Þess ber að gæta að kennslan einkennist ekki um of af einhliða færniþjálfun, heldur miði að því að gefa nemendum tækifæri til að nota málið sem tæki til tjáskipta. 3

4 Hlustun Nemendur þurfa að heyra tungumálið. Því meira sem þeir hlusta á erlenda málið, því betri tilfinningu fá þeir fyrir því. Auk þess að nota hlustunarefnið sem fylgir námsefninu ætti kennarinn að nota dönsku sem mest til samskipta. Einnig er mikilvægt að nota látbragð og myndrænt efni til að auka skilning. Munnlegur þáttur Nemendur þurfa að fá tækifæri til að prófa sig áfram með því að tala dönsku. Mikilvægt er að hvetja þá til að nota dönskuna eins og mikið og þeir geta og kennari þarf að leggja sig fram um að skapa aðstæður sem gera það mögulegt. Kennari getur með góðu fordæmi hvatt nemendur til að tjá sig á dönsku og þannig aukið færni þeirra í tungumálinu hratt og örugglega. Það er eðlilegt að gera villur og kennari ætti ekki að ganga hart fram í að leiðrétta þær. Það er mikilvægt að draga fram kunnáttuna en ekki að einblína á það sem er ábótavant. Lestur Þar sem um byrjendanámsefni er að ræða eru lestextar námsefnisins almennt stuttir en lengjast þegar líða tekur á. Myndefni í námsefninu styður við textana og auðveldar skilning. Með textum fylgja lesskilningsverkefni í verkefnabók þar sem gert er ráð fyrir að nemendur beiti mismunandi lestraraðferðum (yfirlits-, leitar-, nákvæmnislestur). Ritun Í ritunarverkefnum er nemendum ætlað að vinna með orðaforðann úr lestextum og hlustun. Í byrjendanámsefninu eru ritunarverkefni stutt og einföld. Gert er ráð fyrir að nemendur geti skrifað stök orð, t.d orðalista, setningar og örstutta texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við. Orðaforði Í námsefninu er lögð áhersla á markvissa vinnu með orðaforða. Í upphafi dönskunámsins er mikilvægt að nemendur verði meðvitaðir um hvernig þeir auka orðaforða sinn. Talið er árangursríkast að orðaforðinn sé þjálfaður í samhengi við færniþættina. Sýnt hefur verið fram á að orð lærast betur í merkingarlegu samhengi en ein og sér. Þess vegna er heppilegt að láta nemendur vinna t.d. með orðakort, orðtengslanet eða flokka skyld orð saman. Orðaforðaverkefni í námsefninu eru mörg og fjölbreytt. Einnig fylgja kennsluleiðbeiningum ýmis spil og leikir sem eiga að þjálfa enn betur og auka orðaforðann. 4

5 Endurtekning Mikilvægt er að endurtaka á mismunandi hátt í hverri kennslustund þau atriði sem kennari vill leggja sérstaka áherslu á og rifja þau upp sem unnið hefur verið með. Ekki er hægt að ætlast til að nemendur tileinki sér allan orðaforðann sem kemur fyrir í efninu. Mikilvægt er að kennari geri grunnorðaforðann, sem fengist er við hverju sinni, sjáanlegan og áberandi í skólastofunni. Myndefni Myndefni er hentugt til tungumálakennslu þar sem flestir nemendur átta sig á myndefni og eiga auðvelt með að setja sig inn í aðstæður tengdar því. Í námsefninu er lögð mikil áhersla á myndefni sem ætlað er að styðja við textana, auðvelda lesturinn og um leið að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum. Markmið með myndefni getur verið að: Útskýra innihald texta og styðja við orðaforðatileinkun. Virkja bakgrunnsþekkingu nemenda. Hvetja, virkja og vekja áhuga nemenda. Þjálfa munnlega og skriflega færni. Hugmyndir að notkun myndefnis má finna á vef: Námsmat Mikilvægt er að námsmat sé fjölbreytt og taki mið af þeim verkefnum sem nemendur hafa fengist við í náminu. Námsmat á að endurspegla leiðir, innihald og verkefni sem unnið hefur verið með. Árangur er æskilegt að meta með sjálfsmati, jafningjamati og símati á verkefnum sem unnin eru á kennslutímanum. Í námsmati þarf að taka mið af þeim fjórum færniþáttum sem fram koma í markmiðum. Auk þess er mat á orðaforða hluti af námsmati í öllum færniþáttum. Óvirkur orðaforði, þ.e. orðaforði til að skilja, er metinn í lestri og hlustun en virkur orðaforði, þ.e. orðaforði til að beita, í ritun og tali. Grunnbækur Bókunum er skipt í tvennt þ.e. Start og Smart. Þetta er gert með það í huga að byrjendanámsefnið virki ekki of yfirgripsmikið fyrir nemendur. Einnig mætti hugsa sér að einhverjir kennarar vildu byrja að kenna dönsku i 6. bekk og þannig getur fyrri bókin nýst til þess. fylgir báðum kennslubókunum ásamt hlustunaræfingum og kennsluleiðbeiningum á vef. 5

6 SMART in skiptist í átta mislöng þemu. Textarnir byggjast á grunnorðaforða hvers þema og er raðað upp eftir þyngdarstigi. Í lesbókinni er lögð mikil áhersla á fjölbreytt myndefni sem auðveldar nemendum að skilja textana og geta verið hvatning til munnlegrar þjálfunar. Söngvar Tveir söngvar eru í efninu. Þá er að finna í lesbók en einnig sem hlustunaræfingar. Söngurinn er mikilvægur til að auka máltilfinningu nemenda og hentar vel til að fá þá til að nota tungumálið. Söngur og söngtextar festast vel i minni og flestir hafa gaman af að syngja og/eða að hlusta á söng. Söngvana má finna á geisladisk sem fylgir efninu. Ekki er ætlast til þess að nemendur skilji öll orð í söngvunum. Rím og þulur Í rím- og þululeikjum (rim og remser) er lögð áhersla á hlustun, endurtekningu, takt og látbragð. Þetta hentar mjög vel til aukinnar færni í framburði, áherslum og orðaforðatileinkun. Rímleikir og þulur auka tilfinningu nemenda fyrir tungumálinu. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur skilji öll orð í rímleikjum og þulum. Þeir geta lesið rímið upp t.d. í hóp með tilþrifum og með réttum áherslum. Myndasögur Sjö myndasögur eru í lesbókinni. Myndasögur henta vel til kennslu tungumála. Myndefnið er hluti af textanum og eru verkefni því tengd bæði texta og myndum. Einnig eru í efninu tvær stuttar myndskreyttar smásögur. Í vinnubókinni er lögð áhersla á fjölbreytt verkefni. Verkefnin skiptast í lesskilningsverkefni, orðaforðaverkefni og hlustunarverkefni. Með lesskilningsverkefnum eru nemendur þjálfaðir í mismunandi lestraraðferðum. Orðaforðaverkefnin eru fjölbreytt og til þess gerð að auka orðaforða nemenda. Verkefnunum er ætlað að tryggja fjölbreytni og gefa tækifæri til þess að velja verkefni eftir áhuga og/eða færni hvers og eins. Hvort nemendur vinna öll verkefnin eða hluta þeirra hlýtur þó alltaf að vera í samráði við kennara. Nokkrar hlustunaræfingar fylgja hverjum kafla og þar er lögð áhersla á mismunandi færni. 6

7 Fyrirmæli Öll fyrirmæli í vinnubókinni eru á dönsku. Aftast í vinnubók má finna orðalista með skýringum á íslensku yfir helstu orð sem koma fyrir í fyrirmælunum. Leikir og spil Í vinnubók er einnig að finna vísun í leiki, spil og samtalsæfingar til útprentunar sem henta hverju þema fyrir sig. Spil, samtalsæfingar og leikir í tungumálakennslu hafa að markmiði að efla munnleg samskipti, þar sem nemendur beita tungumálinu. Börn hafa þörf fyrir að leika sér og flest börn hafa gaman af hvers konar spilum. 7

8 Dyrenes verden Í þemanu er fjallað um: gæludýr, dýr í danskri náttúru og hættuleg dýr. Einnig er í þemanu fjallað um tölurnar frá og danska stafrófið. Markmið er að nemendur: geti lesið sér til gagns og gamans um dýr og lifnaðarhætti þeirra. geti lesið stuttar fréttir og fræðslutexta um dýrin. skilji þegar rætt er á einfaldan hátt um dýr. geti rætt á einfaldan hátt um dýrin út frá orðaforða í þemanu. geti skrifað stutta texta um t.d. hegðun og útlit dýranna. geti talið upp að 100 og skilið þegar tölurnar eru nefndar í mismunandi samhengi, t.d. þegar fjallað eru um fjölda og verð. átti sig á muninum á danska og íslenska stafrófinu og skilji þegar orð eru stöfuð. átti sig á helstu persónufornöfnum Hugmyndir að kveikju: Ræða um ræða um gæludýr út frá myndinni á bls. 3 í lesbók. Gera munnlega könnun á dönsku á gæludýraeign nemenda. Að gera vinsældakönnun með svipuðum hætti og gert er í lesbókinni. Gera orðablóm tengt grunnorðaforða þemans. Skoða vefinn hjá Københavns zoo ( og ræða það sem þar er að sjá. Kæledyr bls. 3 og vinnubók bls Myndin á bls. 3 gefur tilefni til margskonar umræðu. Það er tilvalið að rifja upp orðaforða sem tengist húsgögnum og litum. Verkefni C Athugið að verðlaunapeningarnir tákna sæti dýrsins á vinsældarlistanum. Verðlaunapeningarnir eru ekki í réttri talnaröð. 8

9 Hlustunaræfing 1 Í verkefninu þurfa nemendur að hafa myndina í lesbók sér við hlið, þar sem spurt er um atriði sem sjást/sjást ekki á myndinni. Gott getur verið að gera hlé á milli setninga svo nemendur nái að finna það sem spurt er um. Sumar spurningar eru þess eðlis að nemandinn veit ekki hvort svarið sé rétt eða rangt út frá myndinni. Í þeim tilfellum má merkja við ved ikke. Númer 6. Í lið númer 6 má bæði svara með ja og nej. Lampinn stendur ekki á borðinu en er festur á borðröndina. Það er til of mikils ætlast að nemendur átti sig á þessu. Númer 8. Athugið að í lið númer 8 er fullyrðingin Kaninen har lange ører. Kanínan á myndinni er líkari héra. Það gætir ekki samræmis hvaða mynd í vinnubókinni táknar héra og hver kanínu. Sjálfsagt er að benda nemendum á þetta. Verkefni E Nemendur þurfa að hafa myndina á bls. 3 í lesbók til hliðsjónar við úrlausn verkefnisins. Mit kæledyr bls. 4 5 og vinnubók bls Myndirnar tengjast textunum og eru hentugar til umræðu áður en unnið er með textann. Vidste du at Textinn er erfiður og aðeins tekinn með til gamans. Verkefni B Ekki er ætlast til að nemendur skrifi heilar setningar heldur einungis stök lýsingarorð um dýrin sem nemendur geta fundið í textunum. Verkefni D Í þessu verkefni er tekið mið af dýrum sem fjallað er um í textunum. 9

10 Verkefni E Í verkefninu er áhersla á sagnir (hoppe, slikke, ligge, sove...). Nemendur geta stuðst við orðaforða úr textunum. Verkefni F Verkefnið er einungis úr fyrstu þremur textunum um Jan, Marie og Lucas (bls. 4). Verkefni G Verkefnið er einungis úr síðustu þremur textunum um Mikkel, Anna og Astrid (bls. 5). Hundred mus med haler på bls. 6 og vinnubók bls Söngurinn er á geisladiski sem fylgir efninu. Textinn er mjög erfiður og ekki hægt að ætlast til að nemendur skilji öll orðin. Markmiðið er að nemendur hlusti á lagið og átti sig á framburði og takti tungumálsins. Hlustunaræfing 3 Mælt er með því að láta nemendur byrja á að reyna að setja rétt orð inn í eyðurnar. Þeir hafa lesbókina lokaða á meðan. Síðan hlusta þeir á lagið og athuga hvort þeir hafi sett rétt orð í eyðurnar. Mælt er með því að nemendur fái tækifæri til að syngja með laginu. Verkefni A Hér er unnið með rím, takt og máltilfinningu. Við mælum með að kennari lesi setningarnar upp með áherslu á feitletraða orðið. Verkefni C Einhverjum gæti þótt erfitt að sjá mun á naggrísnum, músinni og hamstrinum. Sjá lausnir. Ósamræmis gætir í notkun mynda af kanínu og héra. Hér er um kanínu að ræða. 10

11 Tallene bls. 7 og vinnubók bls Takið eftir því að mynd og texti við tugina 30 og 70 eru ekki í samræmi. Við tuginn 30 stendur Tredive øgler (eðlur) á meðan myndin er af fuglum. Við tuginn 70 stendur Halvfjerds undulater (páfagaukar) en myndin er af eðlum. Þetta verður lagfært í næstu prentun. Æskilegt er að nemendur læri tugina utan að áður en unnið er áfram með vinnubók. Best er að þjálfa samsetningu allra tuganna. Gott getur verið að spyrja nemendur út frá myndunum og þannig þjálfa þá í tölunum t.d. Hvor mange katte er der under sengen? Við mælum með að hér verði tekið fyrir spil og leg 1A. Spil og leg 1 Verkefni A Tölurnar standa í lestrarátt og eru ekki í réttri tugaröð. Verkefni C Fyrsta orðið í setningunni er með stórum staf. Hlustunaræfing 5 Við mælum með að gert sé hlé í upplestrinum svo nemendur fái tíma til að skrifa tölurnar. Søndag morgen bls. 8 og vinnubók 14 Æskilegt er að nemendur lesi teiknimyndasöguna og vinni verkefnin samhliða. Höfundar telja nauðsynlegt að nemendur lesi teiknimyndasöguna sjálfir og reyni að átta sig á innihaldi hennar, jafnvel þótt þeir skilji ekki öll orðin. Annars er hætt við að teiknimyndasagan missi marks. 11

12 Verkefni B Þetta er algjörlega opið verkefni og þarf ekki endilega að tengjast innihaldi textans. Min morfar og hunden/en kat i vaskemaskinen bls. 8 og vinnubók bls Verkefni B Orðin sem skrifa á í reitina tengjast myndunum fyrir aftan kassana. Verkefni D Hér er lögð áhersla á orðaforða og forsetningar. Hvem stjal fru Fionas hund? bls. 9 og vinnubók bls Æskilegt er að nemendur lesi teiknimyndasöguna og vinni verkefnin samhliða. Höfundar telja nauðsynlegt að nemendur lesi teiknimyndasöguna sjálfir og reyni að átta sig á innihaldi hennar, jafnvel þótt þeir skilji ekki öll orðin. Annars er hætt við að teiknimyndasagan og gátan missi marks. Verkefni A Hér er bæði spurt út frá myndum og texta. Athugið að orðið pels getur bæði átt við um feld á lifandi dýri og yfirhöfnina loðfeld. Hlustunaræfing 7 Í verkefninu þurfa nemendur að hafa myndina í lesbók sér við hlið, þar sem spurt er um atriði sem sjást/sjást ekki á myndinni. Gott getur verið að gera hlé á milli setninga svo nemendur nái að finna það sem spurt er um. Sumar spurningar eru þess eðlis að nemandinn veit ekki hvort svarið er rétt eða rangt út frá myndinni. Í þeim tilfellum á hann að merkja við ved ikke. 12

13 Verkefni C Þetta verkefni er frjálst og sjálfsagt að hvetja nemendur til að nota hugmyndaflugið. Einnig er hægt að styðjast við textann í lesbókinni. Dyr i Danmarks natur bls og vinnubók bls Ekki er blaðsíðutal hér, ólíkt flestum öðrum síðum í bókinni. Myndinni er skipt upp í skóg, ár og vötn og akra og engi. Dýrunum er raðað á myndina út frá þessu, þ.e. eftir heimkynnum. Hver texti stendur við það dýr sem fjallað er um. Textarnir eru stuttir en nokkuð erfiðir. Ástæða er til að nota myndina til umræðu um náttúru Danmerkur og dýr sem þar er að finna. Myndin gefur einnig tækifæri á að fjalla um útlit og sérkenni dýranna. Athugið að moldvarpa heitir en muldvarp. Villan verður leiðrétt í næstu útgáfu. Verkefni A Sumum nemendum finnst ef til vill betra að skrifa orðin fyrst undir myndirnar og síðan finna þau í orðaruglinu. Verkefni B Í þessu verkefni eiga nemendur að finna orð númer 1 í texta 1 í lesbók o.s.frv. Orðin eru í sömu beygingarmynd og þau koma fyrir í textanum. Verkefni G Um er að ræða 3 myndaskrítlur. Nemendur eiga að skrifa textann inn í skrítlurnar. Athugið að hver texti er merktur með striki. Spil og leg 2 13

14 Farlige dyr bls og vinnubók bls Benda má á að Vidste du er hluti af textanum og því tekinn með í verkefnunum í vinnubók. Á Vísindavefnum kemur fram að Kodiak-björninn sem er deilitegund brúnbjarna er að jafnaði stærri en hvítabjörn. Verkefni B Nemendur eiga að þýða orðahlutana á dönsku svo úr verði heiti á dýri. Gott er að hvetja nemendur til að nota óákveðinn greini. Myndirnar gætu mögulega ruglað nemendur. Verkefni E Nemendur skrifa um dýr að eigin vali og því geta lausnirnar verið mismunandi. Slanger i mørket bls. 14 og vinnubók bls Um er að ræða ljóð. Textinn er mjög þungur og ekki ástæða til að ætla nemendum að skilja öll orðin. Frekar að lesa ljóðið með tilþrifum og vinna verkefnin sjálfstætt. En eins og víða gefa myndirnar tækifæri á ýmsum verkefnum og umræðum á dönsku. Verkefni B Nemendur eiga að nota bókstafina í bláa kassanum til að mynda orð sem finnast í ljóðinu. Þessir sömu bókstafir mynda orð lóðrétt, ef verkefnið er rétt leyst. Verkefni C Sagnirnar sem vinna á með eru í þátíð í textanum, en ekki í nafnhætti. 14

15 Fisken bls. 14 og vinnubók bls. 27 Æskilegt er að nemendur lesi teiknimyndasöguna og vinnu verkefnin samhliða. Höfundar telja nauðsynlegt að nemendur lesi teiknimyndasöguna sjálfir og reyni að átta sig á innihaldi hennar, jafnvel þótt þeir skilji ekki öll orðin. Annars er hætt við að teiknimyndasagan missi marks. Verkefni C Verkefnið gefur nemendum tækifæri til að skrifa út frá eigin forsendum. De danske bogstaver bls. 15 og vinnubók bls. 28 Danska stafrófið er töluvert frábrugðið því íslenska og sjálfsagt að fara yfir það. Neðri línan er einskonar hljóðskrift sem sýnir framburð bókstafanna. Hlustunaræfing 10 og 11 Mælt er með að nemendur fái að hafa stafrófið fyrir framan sig meðan þeir vinna hlustunarverkefnið. Spil og leg 3 og 4 Aben bls.15 og vinnubók bls. 29 Söngurinn er á geisladisk sem fylgir efninu. Textinn er mjög erfiður og ekki hægt að ætlast til að nemendur skilji öll orðin. Markmiðið er að nemendur hlusti á lagið og átti sig á framburði og takti tungumálsins. 15

16 Hlustunaræfing 12 Mælt er með því að láta nemendur byrja á að reyna að setja rétt orð inn í eyðurnar. Þeir hafa lesbókina lokaða á meðan. Síðan hlusta þeir á lagið og athuga hvort þeir hafi sett rétt orð í eyðurnar. Við mælum með að nemendur fái tækifæri til að syngja með laginu. Nyheder Lebók bls og vinnubók bls Um er að ræða 4 mismunandi fréttir sem unnar eru upp úr dagblöðum. Myndirnar útskýra efni fréttanna. Verkefni B Hér er lögð áhersla á nokkur persónufornöfn. Kennari þarf að útskýra notkun þeirra áður en nemendur vinna verkefnið. Verkefni C Athygli er vakin á því að finna má fleiri en 8 sagnir í orðaruglinu.sjá lausnir. Spil og leg 5 Verkefni E Orðaforðinn í krossgátunni er úr textanum. Hlustunaræfing 13 Nemendur eiga einungis að merkja við 4 orð. Sjá lausnir. 16

17 Nu spiser vi Í þemanu er fjallað um: helstu húsdýr og afurðir þeirra ýmsar matvörur, eins og grænmeti, ávexti, mjólkurafurðir og kjöt fæðuflokkana nesti mat frá öðrum löndum Markmið er að nemendur: geti lesið og leitað upplýsinga um húsdýr og ýmsar matartegundir skilji þegar rætt er á einfaldan hátt um mat og húsdýr geti tekið þátt í samræðum um mat og notað til þess rétta kurteisisfrasa geti unnið með orð tengd orðaforða kaflans geti notað algeng spurnarorð Hugmyndir að kveikju: Ræða um húsdýr og hvað þau segja út frá myndinni á bls.18 í lesbók Bera saman húsdýr á Íslandi og í Danmörku Gera orðablóm tengt grunnorðaforða þemans Ræða á dönsku um uppáhaldsmat nemenda Hvad får vi fra husdyrene? bls.18 og vinnubók bls Í textanum er að finna ýmsar áhugaverðar tölfræðilegar staðreyndir. Hægt er að ræða það við nemendur. Einnig má ræða mun á hljóðum dýranna í Danmörku og Íslandi. Eflaust má finna dýrahljóð á vefnum. Verkefni B Nokkur munur er á fjölda orða í flokkum. Hlustunaræfing 14 Ekki á að merkja við öll orðin. 17

18 Verkefni D Línurnar eru heldur stuttar, svo nemendur geta þurft að skrifa orðin fyrir ofan og neðan. Vil du ha noget at spise? bls. 19 og vinnubók bls Á þessari blaðsíðu eru helstu kurteisisfrasarnir teknir fyrir. Hægt er að vinna með myndirnar á fjölbreyttan hátt. Þegar búið er að vinna með verkefnin í vinnubók sem tilheyra þessari síðu er hægt að vinna myndirnar bæði munnlega og skriflega og eins að taka fyrir munnlega þjálfun í kurteisisfrösum. Verkefni A Nemendur eiga að númera setningarnar eftir myndunum í lesbók. Þar sem engin númer eru á myndunum þurfa nemendur sjálfir að telja þær út. Spis sundt bls. 20 og vinnubók bls Myndin hentar vel til upprifjunar orðaforða tengdum matartegundum. Verkefni E Verkefnið er tvíþætt. Í fyrsta lagi á að setja inn spurnarorðin. Athugið að sum þeirra á að nota oftar en einu sinni. Í öðru lagi eiga nemendur að krossa við rétt svar út frá spurningum og texta. 18

19 Min madpakke bls. 21 og vinnubók Rím og þulur Í rím- og þululeikjum (rim og remser) er lögð áhersla á hlustun, endurtekningu, takt og látbragð. Þetta hentar mjög vel til aukinnar færni í framburði, áherslum og orðaforðatileinkun. Rímleikir og þulur auka tilfinningu nemenda fyrir tungumálinu. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur skilji öll orð í rímleikjum og þulum. Þeir geta lesið rímið upp t.d. í hóp með tilþrifum og með réttum áherslum. Verkefni A Æfingin er sein unnin og nokkuð erfið. Verkefni B Ekki eru jafnmörg orð í hverjum hring. Sjá lausnir. Hlustunaræfing 17 Upplesturinn er heldur hraður. Við mælum með að gert sé hlé inn á milli og að hlustað sé oftar en einu sinni. Spil og leg 6 Mad i andre lande bls. 22 og vinnubók bls Til þess að gera textana trúverðuga er letrið haft eins og handskrift. Svona letur getur reynst sumum nemendum erfitt aflestrar. Kennari getur ef til vill tekið fyrir mismunandi form á rituðu máli. Hér eru dæmi um póstkort, en einnig mætti skoða bréf, tölvupóst og sms. Á póstkortunum má finna mismunandi ávörp og kveðjur. 19

20 Ef til vill mætti þjálfa nemendur í að skrifa póstkort til hvers annars, kennarans eða einhvers utan skólastofunnar. Til þess má hugsanlega nota heimasíðuna eða Verkefni A Línurnar eru heldur stuttar og nemendur gætu þurft að skrifa að skrifa hluta svaranna fyrir neðan spurningarnar. Verkefni B Kassarnir fyrir morgenmad og aftensmad eru heldur litlir. Hvetja þarf nemendur til að skrifa smátt. Lausnir geta verið mismunandi. Verkefni C Verkefnið er tvíþætt. Í fyrsta lagi á að setja inn spurnarorðin. Í öðru lagi eiga nemendur að krossa við rétt svar út frá spurningum og texta. Hlustunaræfing 18 Mælt er með að kennari ræði um myndirnar áður en nemendur hlusta til þess að þeir átti sig betur á því sem spurt er um. Spil og leg 7 Isen, pizzaen og hamburgerens historie bls. 23 og vinnubók bls Gott er að leiða athygli nemenda að myndunum á blaðsíðunni sem eru m.a. af Nero og dronnig Margherita, þar sem vitnað er í myndirnar í Spil og leg 8. 20

21 Kædeleg Þetta er munnleg æfing þar sem reynir á framburð og hversu mörg orð nemendur muna yfir matartegundir. Leikinn má vinna í litlum eða stærri hópum. Það reynir meira á ef unnið er í stórum hóp, því þá þurfa nemendur að muna fleiri orð. Verkefni D Nemendur eiga að byrja neðst þar sem stendur Hjem. Þeir eiga að fikra sig í átt að orðinu Supermarket. Leiðin er eingöngu farin yfir grænmetisorð og á að lita leiðina. Sjá lausnir. Hlustunaræfing 19 Textinn í hlustuninni er heldur erfiður. Ætlast er til að nemendur skrifi orðin inn í eyðurnar áður en hlustað er. Í hlustuninni geta nemendur athugað hvort þeir hafi skrifað rétt. Spil og leg 8 21

22 Skolen Í þemanu er fjallað um: skólastofuna orðaforða tengdan samskiptum í skólastofunni námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólanum Markmið er að nemendur: lesið og leitað upplýsinga um efni tengt grunnorðaforða um skóla skilið þegar rætt er á einfaldan hátt um daglegt skólalíf tekið þátt í munnlegum samskiptum á dönsku innan skólastofunnar unnið með orðaforða þemans munnlega og skriflega Hugmyndir að kveikju Gera orðablóm með grunnorðaforða þemans og styðjast td. við orð á bls. 24. Bera saman myndirnar á bls. 24 og 25 við skólastofu nemenda. Hvað er líkt og hvað er ólíkt? Hér mætti m.a. rifja upp tölur, liti og algengustu sagnir (sidde, stå, ligge, skrive...) ásamt forsetningum (på, under, ved siden af...) Varpa má upp myndum af íslenskum og dönskum skólum og ræða á dönsku um mismuninn. I skolen bls. 25 og vinnubók bls Hægt er að vinna með myndirnar á fjölbreyttan hátt, sérstaklega munnlega. T.d. spyrja: Hvad siger drengen med brillerne? Hvem må gerne sidde ved siden af pigen med det brune hår. Einnig mætti láta nemendur bera fram spurningar yfir bekk eða í pörum eða litlum hópum. Hlustunaræfing 20 Í verkefninu þurfa nemendur að hafa myndina í lesbók sér við hlið, þar sem spurt er um atriði sem sjást/sjást ekki á myndinni. Gott getur verið að gera hlé á milli setninga svo nemendur nái að finna það sem spurt er um. Sumar spurningar eru þess eðlis að nemandinn veit ekki hvort svarið sé rétt eða rangt út frá myndinni. Í þeim tilfellum á hann að merkja við ved ikke. 22

23 Í spurningu 6 má svara bæði já eða nei, þar sem talað er um bláa litinn, en buxurnar á myndinni eru lillabláar. I klasseværelset bls og vinnubók bls Mælt er með að nemendur þjálfi munnlega þá frasa sem eru í myndasögunni. Hugsanlega mætti láta nemendur leika hlutverkin á myndunum. Verkefni A Verkefnið er nokkuð erfitt og nemendur gætu átt í erfiðleikum með að finna orðin. Hugsanlega mætti auðvelda verkefnið með því að segja á hvaða mynd orðin eru. Verkefni B Sumum gæti þótt betra að setja öll spurnarorðin inn áður en þeir svara spurningunum, með því að krossa við rétt svar. Verkefni C Þetta verkefni er frjálst og sjálfsagt að hvetja nemendur til að nota hugmyndaflugið. Einnig er hægt að styðjast við textann í lesbókinni. Verkefni D Um er að ræða 3 myndaskrítlur. Nemendur eiga að skrifa textann inn í skrítlurnar. Athugið að hver texti er merktur með striki. Spil og leg 9 23

24 Hvad lærer man i skolen? bls og vinnubók bls Sjálfsagt er að styðjast við broskarlana þegar unnið er með textana þar sem þeir tákna hverja námsgrein og hvernig krökkunum líkar þær. AHA!! Í textunum er grunnorðaforðinn rifjaður upp og tengdur námstækni. Verkefni C Æskilegt er að nemendur nýti sér orðalagið sem kynnt er með broskörlunum efst á bls. 28 í lesbók. Hlustunaræfing 22 Nemendur eiga að fylla út í þá reiti sem passa viðkomandi persónu. Sjá lausnir. Mit skoleskema bls. 30 og vinnubók bls Benda má nemendum á að 6. bekkur í Danmörku samsvarar 7. bekk á Íslandi. Verkefni B Fyrsti reiturinn í stundatöflunni er ætlaður klukkunni. Hlustunaræfing 23 Ef til vill mætti rökstyðja að báðar myndirnar séu réttar. Verkefni D Nemendur svara spurningunum játandi eða neitandi allt eftir því sem við á. Hvert svar leiðir þá áfram að næstu spurningu í völdundarhúsinu. Í lokin kemur í ljós hvaða hlut þeir fá. Spil og leg 10 24

25 Hjælp det roder bls. 31 og vinnubók bls. 60 Hægt er að láta nemendapör lesa textann upp með leikrænum tilþrifum. Einnig er æskilegt að ræða myndina við nemendur. Den første skoledag bls og vinnubók bls Höfundar mæla með að nemendur lesi söguna og vinni verkefnið samhliða án þess að gerðar séu kröfur um að þeir skilji hvert orð. Hlustunaræfing 24 Þessi æfing er nokkuð erfið þar sem spurningarnar eru á íslensku og nemendur því að vinna með bæði tungumálin í einu. Spil og leg 11 Spil bls Nemendur geta spilað í pörum eða litlum hópum. Ef til vill mætti útnefna einn dómara, eða láta kennara dæma um vafaatriði. Nemendur skiptast á að kasta teningnum og svara þeirri spurningu sem þeir lenda á, á dönsku. Sá vinnur sem fyrstur kemur í mark. 25

26 Byen Velkommen til byen bls og vinnubók bls Ekki er blaðsíðutal hér, ólíktflestum öðrum síðum í bókinni. Myndin sýnir bæ og er hver texti skýring á þeirri byggingu sem númerið stendur við. Textarnir eru stuttir og frekar einfaldir. Ástæða er til að nota myndina til umræðu á dönsku um það sem einkennir bæi. Hlustunaræfing 25 Athugið að ekki á að númera öll orðin. Verkefni C Ef til vill má benda nemendum á að hægt sé að leita að upplýsingum um bæinn á netinu eða í ferðamannabæklingum. Spil og leg 12 Min drømmeby bls og vinnubók bls Ekki er blaðsíðutal hér, ólíkt flestum öðrum síðum í bókinni. Myndin sýnir bæ og er textinn til hliðar við myndina. Númerin á myndinni eru notuð í verkefnum í vinnubók. Ástæða er til að ræða myndina á dönsku og ef til vill bera hana saman við myndina á undan. Nemendur geta ef til vill rætt hvað er spennandi við þennan bæ sem ekki er að finna á þeirra heimaslóðum. Verkefni B Orðin í stafaruglinu eru fleiri en beðið er um. 26

27 Verkefni C Í verkefninu á ýmist að skrifa sagnirnar í nt. eða nh. Mikilvægt að ræða hvenær á að nota nt. og hvenær nh. Í verkefninu eru fleiri en einn möguleiki réttur. Hlustunaræfing 26 Orðin í æfingunni eru mörg en koma fyrir í réttri röð. Spil og leg 13 Tilvalið er að vinna stærra verkefni um bæinn sinn eða landið sitt. T.d. má setja á fót ferðaskrifstofu þar sem nemendur kynna munnlega og/eða skriflega sinn bæ. Einnig mætti hugsa sér að búa til nýjan draumabæ og kynna hann. 27

28 Følelser Hvad føler du? bls og vinnubók bls Til þess að festa orðin í minni sem eru undir myndunum, geta nemendur leikið mismunandi tilfinningar og t.d. haft leik þar sem hinir eiga að giska á hvaða tilfinningu verið er að leika. Nemendur finna myndir af andlitum/fólki í blöðum og/eða á neti og flokka þau eftir því hvaða tilfinningu þau lýsa. Þeir geta einnig spurt sessunaut sinn eða aðra í bekknum hvaða tilfinningum myndirnar lýsa. Verkefni A Í þessu verkefni er notast við sömu andlit og eru í lesbók. Það er ráðlegt að láta nemendur loka lesbókinni á meðan verkefnið er unnið. Verkefni C Hver stafur í stafrófinu hefur sinn tölustaf. Nemendur eiga að nota uppgefna tölustafi og finna hvaða staf hann á. Í lokin eiga nemendur að hafa fengið út lýsingu á manneskju. Nemendur geta teiknað andlitið í samræmi við lýsinguna. Verkefni D Hér á nemandinn að búa til talnaþraut fyrir sessunaut sinn. Hann þarf því að ákveða hvernig setningin á að vera á dönsku og skrifa talnarunu í samræmi við hana. Ef til vill er hentugra að skrifa setninguna á rúðustrikað blað. Hvad gør dig... bls og vinnubók Athugið að fyrirsögnin Hvad gør dig er botnuð á fyrsta orðinu í hverjum texta fyrir sig. 28

29 Verkefni C Tilfinningaorðin er að finna í textunum. Sums staðar koma fleiri en eitt orð til greina. Í lið 6 er fyrst spenntur og svo leiður þegar hann opnar pakkann. Eftir að hann finnur lykilin og opnar pakkann verður hann líklegast glaður. Spil og leg 14 og 15 Tænk på en person bls. 41 Verkefnið er paraleikur þar sem nemendur eiga að giska á hvaða persónu hinn er að hugsa um. 29

30 Fritidsinteresser Hvad kan du li? bls. 42 og vinnubók bls Textinn er stuttur en gert er ráð fyrir að nemendur vinni með myndirnar í vinnubók. Verkefni B Nemendur eiga að skrifa setningar þar sem þeir nota orðin sem gefin eru upp í bláa kassanum. Cykling bls. 43 og vinnubók bls. 76. Verkefni B Nemendur geta valið úr fleiri atriðum í textanum og ef til vill bætt við einhverju frá eigin brjósti. Klatring bls. 43 og vinnubók bls Verkefni C Hér á að flokka orðin eftir merkingu. Orð sem tengjast fötum, dýrum, íþróttum og tónlist Skrifa á orðin inn í myndirnar. Nemendur eiga einnig að gefa flokkunum nafn sem skrifa á fyrir ofan myndirnar. Kædeleg bls. 43 Þetta er munnleg æfing þar sem reynir á framburð og hversu mörg orð nemendur muna yfir áhugamál. Leikinn má vinna í litlum eða stærri hópum. Það reynir meira á ef unnið er í stórum hóp, því þá þurfa nemendur að muna fleiri orð. 30

31 Mine fritidsinteresser bls og vinnubók bls Rím og þulur Í rím- og þululeikjum (rim og remser) er lögð áhersla á hlustun, endurtekningu, takt og látbragð. Þetta hentar mjög vel til aukinnar færni í framburði, áherslum og orðaforðatileinkun. Rímleikir og þulur auka tilfinningu nemenda fyrir tungumálinu. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur skilji öll orð í rímleikjum og þulum. Þeir geta lesið rímið upp t.d. í hóp með tilþrifum og með réttum áherslum. Verkefni C Nauðsynlegt er að rifja upp hvenær er notuð nútíð og hvenær nafnháttur áður en nemendur vinna verkefnið. Verkefni D Nemendur svara spurningunum játandi eða neitandi allt eftir því sem við á. Hvert svar leiðir þá áfram að næstu spurningu í völdundarhúsinu. Í lokin kemur í ljós hvaða hlut þeir fá. Kæmpeklippen bls og vinnubók bls Æskilegt er að nemendur lesi teiknimyndasöguna og vinni verkefnin samhliða. Höfundar telja nauðsynlegt að nemendur lesi teiknimyndasöguna sjálfir og reyni að átta sig á innihaldi hennar, jafnvel þótt þeir skilji ekki öll orðin. Annars er hætt við að teiknimyndasagan og gátan missi marks. Krakkarnir eru öll með derhúfu með númerum. Það er gert til að aðgreina þau þar sem nöfn þeirra koma hvergi fram. Verkefni C Í verkefninu eiga nemendur að búa til setningar þar sem þeir nota eitt sagnorð úr æfingu A og eitt nafnorð og eitt lýsingarorð úr æfingu B. 31

32 Verkefni E Hér hafa krakkarnir fengið nöfn sem ekki er að finna í lesbókinni. Númerin í sviganum sýna hvern er átt við í myndasögunni. Verkefni G Ef til vill vija einhverjir byrja á því að skrifa orðin undir myndirnar áður en þeir finna þau í orðaruglinu. Hlustunaræfing 30 1 og 6. Í hlustunaræfingunni er spurt um lit á derfhúfum og gsm síma. Spurt er hvort derhúfurnar séu gular og síminn rauður. En þar sem guli liturinn er grænleitur og síminn rauðappelsínugulur þá má hugsanlegagefa rétt fyrir já, nei og veit ekki. Spil og leg 16 Vi elsker sjov og ballade bls og vinnubók bls Ef til vill má láta nemendur lesa textann upp með leikrænum tilþrifum. Verkefni D Mælt er að rifja upp fornöfnin í kassanum áður en nemendur vinna verkefnið. Nemendur taki viðtöl við hvert annað og spyrji út í áhugamál. Búa má til veggspjald með myndum og texta er tengjast áhugamálum. Önnur hugmynd er að þau taki upp viðtalið og birti á vef. 32

33 Idoler Hvad er idoler? bls. 50 og vinnubók bls At have idoler? bls. 51 og vinnubók bls Spil og leg 17 33

34 Rigtige sørøvere Skatteøen bls og vinnubók bls Höfundar mæla með að nemendur lesi söguna og vinni verkefni í vinnubók samhliða án þess að gerðar séu kröfur um að þeir skilji hvert orð. Verkefni C Þetta verkefni er erfitt og reynir á nokkra þætti samtímis. Nemendur eiga að finna út hvaða orð um er að ræða og skrifa það á strikin. Nemendur eiga að raða saman þeim bókstöfum sem lenda í hring þannig að úr komi orð. Sjá lausnir. Verkefni D Verkefnið er tvíþætt. Í fyrsta lagi eiga nemendur að setja orðin í bláa kassanum á réttan stað í textanum. Þegar það er búið eiga nemendur að raða setningunum í rétta númeraröð miðað við atburðarrás sögunnar. Verkefni E Athugið að einum kassa er ofaukið. Athugið að til er danskur söngleikur sem heitir Skatteøen og byggir á sömu sögu. Hægt er að finna m.a. tónlist úr honum á netinu. Find skatten bls og vinnubók bls. 95 Spil og leg 18 34

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014 SMIL b KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig b NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 5 Jagten på berømmelse...

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Lærervejledninger KRIMINALITET. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli.

Lærervejledninger KRIMINALITET. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli. Hugmyndir að kveikju: Umræður um myndina fremst í þemanu. Hvad er kriminalitet? Nemendur svara spurningunni munnlega

Læs mere

Kennsluleiðbeiningar

Kennsluleiðbeiningar Tænk Kennsluleiðbeiningar Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Yfirlestur: Astrid Juul Poulsen NÁMSGAGNASTOFNUN

Læs mere

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku Hugmyndir að kveikju: Umræða um myndina í lesbókinni bls. 30 fremst í þemanu. Umræður: Hvem ved noget om dansk mad? Hvad kender

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

4. Konfirmation. Konfirmation. Í þemanu er fjallað um. Hugmyndir að Kveikju. Til minnis

4. Konfirmation. Konfirmation. Í þemanu er fjallað um. Hugmyndir að Kveikju. Til minnis 4. Konfirmation Í þemanu er fjallað um Hefðir tengdar fermingum í Danmörku Fermingarveislur Blå mandag Hugmyndir að Kveikju Æskilegt er að umræður fari fram á dönsku. Kennari spyr nemendur: Hvorfor bliver

Læs mere

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Skoleliv... 9 Sport og motion.... 19 Spis dig glad... 29 Livsstil.... 39 Kriminalitet.... 49 Kommunikation... 60 Du og jeg og resten af livet....

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk.

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. Lærer: Jette Dige Pedersen Undervisningsmateriale: 1. Danmarks mosaik

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

9. bekkur. Kennsluáætlun í dönsku veturinn

9. bekkur. Kennsluáætlun í dönsku veturinn 9. bekkur Kennsluáætlun í dönsku veturinn 2009-2010 Kennarar: Björn Sigurbjörnsson, Kristín Hafsteinsdóttir og Kim Magnús Nielsen. Kennslugögn: Glimrende les- og verkefnabók, Dejlige Danmark les-og verkefnabók

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið 2006 Michael Dal Reykjavík júní 2006 Michael Dal Lektor við Kennaraháskóla Íslands Úttekt á samræmdu prófi i dönsku vorið 2006 Félag dönskukennara og Kennaraháskóli

Læs mere

GRAMMATIK 1. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla

GRAMMATIK 1. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla Kristín Jóhannesdóttir Arnbjörg Eiðsdóttir 1 Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla 1. útgáfa 2005 2. útgáfa 2006 Búið að laga villur í verkefnum 3a, 3b, 4, 10, 24, 32, 42, 43 og 44 6276 Ritstjóri:

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir

Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir Lokaverkefni til B.Ed. -prófs Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir Erla Lárusdóttir 171263-5309 Kennaraháskóli Íslands Grunnskólabraut Maí 2007 Ágrip Í þessari

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

Sådan. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir

Sådan.  Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir www.nams.is Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir Sådan Efnisyfirlit Um efnið... 3 Aðalnámsskrá... 4 Námsefni lagt til grundvallar... 5 Sådan A hluti Yfirlitsblað... 7 Sådan B hluti Yfirlitsblað....

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

Sådan A. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir

Sådan A.  Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir www.nams.is Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir Sådan A Efnisyfirlit Kynning 3 Tafla 4 Jeg og min familie 5 Postkort fra Island 6 Mad 8 Kalender 9 Min fødselsdag 11 Jul i Danmark 12 Regning-

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Sådan B. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir

Sådan B.  Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir www.nams.is Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir Sådan B Efnisyfirlit Kynning 3 Hvem er jeg? 4 Hjemmet 5 Jul 6 Konfirmation 8 Fritidsinteresser 9 Mystik eller Kriminalhistorier 10 Min islandske

Læs mere

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

GRAMMATIK 2. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla

GRAMMATIK 2. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla * Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla 1. útgáfa 2006 2. útgáfa 2007 Verkefni 1 15 Nafnorð = Substantiver 16 37 Lýsingarorð = Adjektiver 38 43 Forsetningar = Præpositioner 44 46 Persónufornöfn

Læs mere

Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir. Grammatik. Námsgagnastofnun

Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir. Grammatik. Námsgagnastofnun Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir Grammatik Námsgagnastofnun 1 Grammatik ISBN 9979-0-0988-8 2005 Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir 1. útgáfa

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

DÖNSKUKENNSLA Á TÍMAMÓTUM

DÖNSKUKENNSLA Á TÍMAMÓTUM DÖNSKUKENNSLA Á TÍMAMÓTUM Fræðslufundur Félags dönskukennara föstudaginn 9. október 2015 NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Danskundervisningen i Island 2 Dansk/nordiske

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

Ágúst/Sept. Sept./Okt. Október Nóvember Nóv./Des september Skali 1A október Skali 1A. tugabrot bls við núll bls.

Ágúst/Sept. Sept./Okt. Október Nóvember Nóv./Des september Skali 1A október Skali 1A. tugabrot bls við núll bls. 07.-11. 05.-09. október 02.-06. nóvember 30.-04. Stærðfræði Frumþáttun bls. 30-33 Hornamælingar Samhverfa og hliðrun Almenn brot og Tölur báðum megin bls. 80-93 bls. 116-123 tugabrot bls. 182-189 við núll

Læs mere

[SKÓLANÁMSKRÁ HRÍSEYJARSKÓLA]

[SKÓLANÁMSKRÁ HRÍSEYJARSKÓLA] 2015-2016 [SKÓLANÁMSKRÁ HRÍSEYJARSKÓLA] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract

Læs mere

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang!

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang! Fjölbrautaskólinn við Ármúla Lokapróf - Dagskóli Haustönn 2005 Miðvikudaginn 7. desember Kl. 13:00 14:30 DAN 102 NAFN: KENNARI: Leyfð hjálpargögn eru engin! A. Ólesinn texti 20% B. Lesinn texti 20% C.

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Frjálslestrarbækur, yndislestur alla önnina. Hrafnkels saga, bókmenntir. Kveikjur Valin verkefni.

Frjálslestrarbækur, yndislestur alla önnina. Hrafnkels saga, bókmenntir. Kveikjur Valin verkefni. Námsáætlun Vor 2015 8. bekkur Námsgrein: Íslenska Kennari: Guðrún Þóra Björnsdóttir Áætlun þessi er sett fram með fyrirvara um breytingar Tímabil Hæfniviðmið Efnisþættir Kennsluhættir Námsmat janúarfebrúar

Læs mere

Kennsluáætlun í dönsku fyrir 9. bekk haustið 2016

Kennsluáætlun í dönsku fyrir 9. bekk haustið 2016 Kennsluáætlun í dönsku fyrir 9. bekk haustið 2016 Kennari: Freyja Friðbjarnardóttir Námsefni: Tænk, lesbók og vinnubók, kvikmyndir, vefefni, Ipad forrit, söngtextar og fleira. Kenslutímar á viku: 3x 40

Læs mere

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni.

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni. Bréf Bjarna Pálssonar landlæknis til Landsnefnarinnar fyrri um meðöl gegn fjárpestinni, 14.03.1771. Lit. GG. ÞÍ. Skjalasafn rentukammers. B4/1, örk 22. (Ind. Ref. 2. Nor. B. nr. 391) Commissions Papiirer

Læs mere

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur 2012 Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA 1. TBL. 35. ÁRGANGUR 2012 Efnisyfirlit Amma, þú kannt ekki dönsku...3

Læs mere

Stoðkennarinn.is. Hefti sem nota má með námskeiðinu. Danska fyrir unglinga. www.stodkennarinn.is

Stoðkennarinn.is. Hefti sem nota má með námskeiðinu. Danska fyrir unglinga. www.stodkennarinn.is Höfundar: Guðmundur Ingi Jónsson og Stark aður Bark arson Hefti sem nota má með námskeiðinu Danska fyrir unglignastig á www.stodkennarinn.is Danska fyrir unglinga Stoðkennarinn.is Efnisyfirlit I. Ung i

Læs mere

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur Grammik TIL NEMANDA fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a láni. Bækur eru d rar og flví mikilvægt a fari sé vel me flær. Gættu fless vel a skrifa ekki í flessa bók. Bók nr. Skóli Tekin í

Læs mere

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem.

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem. Veffang: www.snaefellingar.is Netfang: frettir snaefellingar.is SÉRRIT - 28. tbl. 23. árg. 11. ágúst 2016 Stykkishólms - Póstinum er dreift ókeypis í Stykkishólmi og Helgafellssveit og liggur frammi í

Læs mere

EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 Efnisyfirlit SKOLELIV Læsebogen side 13: Tænk bare Elefantisk.. 3 Læsebogen side15: Motion er mange ting... 4 Læsebogen side 17: Tænk bare... 5 Læsebogen side 24

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni SKÓLAÞRÓUNARSVIÐ KENNARADEILDAR HA Þingvallastræti 23, 600 Akureyri Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni 2003 2006. Úttekt Birna María Svanbjörnsdóttir María Steingrímsdóttir

Læs mere

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer?

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer? 16 MÁLFRÍÐUR Björg Ólínudóttir Fluer i hovedet Sammenligning af danske og islandske idiomer Björg Ólínudóttir Björg Ólínudóttir er kennari í dönsku við Menntaskólann við Sund og Iðnskólann í Hafnarfirði.

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir Saman gegn sóun Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir 2015-2026 Stefna umhverfis og auðlindaráðherra til næstu 12 ára. Níu áhersluflokkar í brennidepli. Áhersla lögð á nægjusemi, að nýta betur og

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

Námsáætlun Haust 2015

Námsáætlun Haust 2015 Námsáætlun Haust 2015 Námsgrein: Íslenska Kennari: Anna Guðrún Jóhannesdóttir 6. janúar 6. mars Nemendur; átti sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka, fallorð, sagnorð og smáorð. geti

Læs mere

Vopnafjarðarskóli. Kennsluáætlanir haust bekkur. Kennarar Unnur Ósk Unnsteinsdóttir: íslenska, enska, samfélagsfræði,

Vopnafjarðarskóli. Kennsluáætlanir haust bekkur. Kennarar Unnur Ósk Unnsteinsdóttir: íslenska, enska, samfélagsfræði, Vopnafjarðarskóli Kennsluáætlanir haust 2016 7. bekkur Kennarar Unnur Ósk Unnsteinsdóttir: íslenska, enska, samfélagsfræði, heimilisfræði, lífsleikni og uppl.mennt Sólrún Dögg Baldursdóttir: stærðfræði

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

SMART. Opgavebog NÁMSGAGNASTOFNUN

SMART. Opgavebog NÁMSGAGNASTOFNUN SMART Opgavebog NÁMSGAGNASTOFNUN Efnisyfirlit Dyrenes verden... 3 Kæledyr.... 3 Lytteøvelse 1... 4 Mit kæledyr.... 5 Lytteøvelse 2... 8 Hundred mus med haler på... 9 Lytteøvelse 3... 9 Tallene.... 11 Lytteøvelse

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

Fóðurþarfir ungneyta til kjötframleiðslu Þóroddur Sveinsson, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Möðruvöllum

Fóðurþarfir ungneyta til kjötframleiðslu Þóroddur Sveinsson, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Möðruvöllum Fóðurþarfir ungneyta til kjötframleiðslu Þóroddur Sveinsson, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Möðruvöllum Freyr 98(9) 11-17. Inngangur Nautakjötsframleiðsla á Íslandi er mest stunduð sem hliðarbúgrein

Læs mere

Ársskýrsla Grunnskóla Vestmannaeyja

Ársskýrsla Grunnskóla Vestmannaeyja 2015-2016 Ársskýrsla Grunnskóla Vestmannaeyja Blaðsíða 1 Ársskýrsla Grunnskóla Vestmannaeyja 2015-2016 Efnisyfirlit Innihald Formáli... 5 Inngangur... 5 Hagnýtar upplýsingar... 5 Skólastjórnendur... 5

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

Et værdigt redskab for værdigt indhold

Et værdigt redskab for værdigt indhold Verðugt tæki fyrir verðugt inntak Upplýsingatækni hefur á undanförnum árum lagt til margvísleg tæki til að nota í stærðfræði en einnig má nota þau til að læra stærðfræði. Nemendur á miðstigi grunnskólans

Læs mere

Sådan C. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir

Sådan C.  Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir www.nams.is Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir Sådan C Efnisyfirlit Inngangur... 3 København... 4 Mobning... 5 Mode... 6 Horoscope... 7 Penneven............................ 8 Norden...

Læs mere

Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson. Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK

Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson. Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK STOFNUN STJÓRNSÝSLUFRÆÐA OG STJÓRNMÁLA Í SAMRÁÐI VIÐ STARFSMANNASKRIFSTOFU FJÁRMÁLARÁÐUNEYTISINS UPPHAFLEGA GEFTIÐ

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET

LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET HI NLS 2013 1 LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET Hafdís Ingvarsdóttir Islands Universitet NLS, Nyborg okt. 2013 HI NLS 2013 2 Den nordiske skole Fælles principper for den nordiske skole: Demokrati,

Læs mere

SKÖRYGGISMÁL Í ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

SKÖRYGGISMÁL Í ÍBÚÐARHÚSNÆÐI F R A M K VÆ M D A D E I LD SKÖRYGGISMÁL Í ÍBÚÐARHÚSNÆÐI Þ Ó R A R I N N M A G N Ú S S O N V E R K F R Æ Ð I N G U R Efnisyfirlit Formáli bls. 2 Inngangur bls. 3 Kafli 1 - Eldvarnir bls. 5 Kafli 2 - Félags-

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

2. SETNINGARLEG EINKENNI ORÐFLOKKA OG ORÐARÖÐ

2. SETNINGARLEG EINKENNI ORÐFLOKKA OG ORÐARÖÐ 2. SETNINGARLEG EINKENNI ORÐFLOKKA OG ORÐARÖÐ 2.0 Um einkenni orðflokka Í öllum tungumálum skiptast orðin í flokka, orðflokka. Þegar um er að ræða beygingarmál eins og íslensku er gjarna sagt að einkenni

Læs mere

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir Útilega með stæl! FRÍTT EINTAK / JÚNÍ 2008 Við erum allar flottar í réttu sniði! Hrönn Friðriksdóttir spámiðill leiðir og kennir andlega þenkjandi fólki Gróa Ásgeirsdóttir nýtti erfiða reynslu á jákvæðan

Læs mere

Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000. LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift

Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000. LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000 LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift HANDSKRIFT VIÐ ALDAMÓTIN 2000 Håndskrift ved år 2000 Leiðbeining unnin af Nordisk Idégruppe for Håndskrift Útgafan

Læs mere

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Ritgerð til BA-prófs í dönsku Hafrún Elma Símonardóttir Kt.: 260779-3709 Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir Maí

Læs mere

Þjóðsagnamyndir Ásgríms Jónssonar

Þjóðsagnamyndir Ásgríms Jónssonar Hugvísindasvið Þjóðsagnamyndir Ásgríms Jónssonar Orðræðan um þjóðerni og myndlist Ritgerð til B.A.-prófs í listfræði Guðrún Lilja K varan Júní 2013 Háskóli Íslands Íslensku- og menningardeild Listfræði

Læs mere

Bakrunnur verksins og meginþættir þess

Bakrunnur verksins og meginþættir þess Var Sókrates írónisti? Í ritgerð sinni, Um hugtakið írónía með samfelldri hliðsjón af Sókratesi (Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates), fullyrðir danski heimspekingurinn Søren Aabye Kierkegaard

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Verndarblaðið Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Stuðningsfélagi eftir afplánun Fangar með þroskahömlun Gamlir menn í fangelsi Raddir fanga Íslenskar fangelsisbókmenntir Fagnaðarefni Verndarblaðið

Læs mere

Siemens Børnerådg. ISLAND /5/03 10:28 PM Side 1. Heyrir. þú í. Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna. ...vinum þínum?

Siemens Børnerådg. ISLAND /5/03 10:28 PM Side 1. Heyrir. þú í. Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna. ...vinum þínum? Siemens Børnerådg. ISLAND 91558 11/5/03 10:28 PM Side 1 Heyrir þú í Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna....vinum þínum? www.rexton.dk Siemens Børnerådg. ISLAND 91558 11/5/03 10:29 PM Side

Læs mere

Færni í ferðaþjónustu II - Námsskrá -

Færni í ferðaþjónustu II - Námsskrá - Færni í ferðaþjónustu II - Námsskrá - Nafn námsskrár: Færni í ferðaþjónustu II Lengd náms: 100 kennslustundir Fjöldi eininga: Allt að 9 einingar Hverjum ætlað: Starfsfólki í ferðaþjónustu 1. útgáfa 2008

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere

Auglýsing mennta- og menningarmálaráðuneytis nr. 695/2016 með leiðréttingum.

Auglýsing mennta- og menningarmálaráðuneytis nr. 695/2016 með leiðréttingum. Ritreglur Ritreglur Auglýsing mennta- og menningarmálaráðuneytis nr. 695/2016 með leiðréttingum. Efni 1. Stór og lítill stafur... 3 2. Eitt orð eða fleiri... 15 3. é, je og e... 20 4. Sérhljóðar á undan

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Casus mixtus cum culpa

Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson Casus mixtus cum culpa - BA ritgerð í lögfræði Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2012 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 3 2 Réttarsöguleg

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere