Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulbjerg SDI Handleplan for læsning"

Transkript

1 Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august

2 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse... 4 Mål for læsning i 1. klasse... 6 Mål for læsning i 2. klasse... 7 Mål for læsning i 3. klasse... 8 Elever i risiko for læsevanskeligheder... 9 indskoling... 9 Overgang fra 3. klasse til 4. klasse... 9 Mellemtrinnet: klasse Mål for læsning i 4. klasse Mål for læsning i 5. klasse Mål for læsning i 6. klasse Elever i risiko for læsevanskeligheder mellemtrinnet Overgang fra 6. klasse til 7. klasse Pædagogisk Læringscenter (PLC)

3 Mål for læsning i Ulbjerg SDI Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Børnehaven I børnehaven arbejdes der dagligt med pædagogiske aktiviteter, der tager sigte mod den kommende læseundervisning. Børnene arbejder bl.a. med dialogisk læsning, rim og remser og bogstaver. Overgang fra dagtilbud til 0. klasse Fra påskeferien begynder de kommende skolebørn at gå i SFO hver eftermiddag. I løbet af foråret besøger kommende skolebørn sammen med deres pædagog børnehaveklassen 5 gange. De kommende skolebørn er med i undervisningen hele dagen. Fra oktober 2012 skal børnehaveklasselederen besøge kommende skolebørn i børnehaven svarende til en lektion om ugen. Her vil børnehaveklasselederen bl.a. arbejde med Hit med lyden. Inden skolestart i juni måned mødes børnehaveklasseleder og pædagog fra børnehave, hvor en mundtlig overlevering finder sted af alle børn. I forbindelse med børn, som har fået fokuseret eller særlig indsats i børnehaven, modtager børnehaveklasselederen en status på disse børn. Ansvarlig: Pædagog, forældre, talehørelærer/psykolog, børnehaveklasseleder/sfo. 3

4 Indskolingen: klasse Sprog og tidlig skrivning og læsning i 0. klasse. Det arbejde, der er påbegyndt i dagtilbuddene omkring børnenes sproglige udvikling, fortsætter i 0. klasse. Arbejdet fortsættes med sprogstimulering og sproglig opmærksomhed, læse- og skriveaktiviteter samt direkte undervisning i bogstav og lyd. Mål for læsning i 0. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering Lytte til oplæsning og fortalte historier og genfortælle tekstens indhold. Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse. I 0. klasse arbejdes der med dialogisk oplæsning. Dette er en måde at læse med børn på, hvor den voksne inddrager børnene som medlæsere i teksten, hvilket giver mulighed for at arbejde med teksten på mange forskellige niveauer. Ved at involvere børnene aktivt i oplæsningen af billedbøger skabes gode muligheder for sprogudvikling. Der foretages en sprogvurdering af børnene ved starten af børnehaveklassen. Resultaterne af sprogvurderingen skal bruges ved tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning, der tilgodeser børnenes aktuelle sproglige kompetencer og forudsætninger. Lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, sproglyde og ord. Have kendskab til bogstavernes navn, form og lyd. Lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelelser som middel til kommunikation Bruge bogstaver og eksperimentere med ord og sætninger i egen Udeskolen tilgodeser elevernes brug for en varieret adgang til ord og til erfaringer om, hvordan ord bruges, og hvad de betyder. Der arbejdes gennem førstehåndserfaringer i Udeskolen, gennem samtaler om ord (ved efterbehandlingen af Udeskolen) og ved at ordene anvendes i mundtlige og skriftlige tekster. Ved skrivning af logbog eksperimenteres der med ord og sætninger i egen håndskrift. Elevsamtale Elevplaner Der foretages en sprogvurdering igen til foråret. Resultaterne skal bruges til at afgøre om der er sket en udvikling i løbet af 0. klasse. Aktuelle 4

5 håndskrift og på computer. Eksperimentere med at læse små tekster. Ansvarlig: Børnehaveklasseleder Materialet Rim med Rimus anvendes til arbejdet med rim og rytme. Vi arbejder gennemgående med de tre alfabeter, ved at bruge Skalaj, lydkursus, Læsefidusbogen og værkstedsarbejde. Vi eksperimenterer med at læse små tekster på computeren og i letlæsningsbøger. sproglige kompetencer skal klarlægges og synliggøres for kommende dansklærer. En mundtlig overlevering foregår i slutningen af 0. klasse, hvor det enkelte barn gennemgås fagligt, sprogligt og socialt. Kommende dansklærer/klasselærer, læsevejleder, ledelse og børnehaveklasseleder deltager. Ansvarlig: Børnehaveklasseleder, læsevejleder 5

6 Den første læseundervisning. Der arbejdes videre ud fra det, der er lært i 0. klasse. Hensigten er, at eleverne gennem den første læseundervisning tilegner sig gode funktionelle læsefærdigheder, som kan danne grundlag for læsning i alle fag. Eleverne undervises i forskellige afkodningsmetoder og i sprogforståelse, så læse- og litteraturundervisning går hånd i hånd. Mål for læsning i 1. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering Fortælle en hændelsesforløb uden hjælp Samtale om tekster eleven har hørt eller set Erstatte lyttetalesituationen med en læseskrivesituation Anvende alfabetet(artikulation, lyd, navn, form) Skelne mellem vokaler og konsonanter Lærerens oplæsning og fortælling Fortsat udvikling af samtale og fortælling, herunder sprog, ordforråd, talemåder, begreber og faglige udtryk Sproglig opmærksomhed, f.eks. rim og remser og bogstav-lydforbindelser Frilæsning, læsebånd, læserutiner Afkodning og sprogforståelse fleksible læseog angrebsstrategier Den første læsning - Læsebog Opdele lydrette ord i Den første læsning - fonemer(enkelte lyde bogstavbog og stavelser) Finde, tilføje og Den første læsning - arbejdsbog fjerne forlyd i Skrive logbog lydrette ord Skrive dagens sætning Læse enkelte tekster Prikke vokaler, dele i med forståelse stavelser (lix. 5-10) Værksstedsundervisning Skrive små tekster, Udeskole som eleven selv kan Skrive breve m.m. gengive for Børnestavning andre(børnestavning) Fagliglæsning Kunne anvende Abc.dk stavning svarende til trin 1 Hval.dk Ansvarlig: LUS OS64 Elevplaner Elevsamtaler Logbog Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder 6

7 Lærerteam på 1. årgang Mål for læsning i 2. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering Skelne lyde, sætte lyde/bogstaver sammen og læse nye ord Læse lette tekster uden hjælp(lix.10 til 15) Anvende relevante afkodningsstrategier Lytteøvelser Frilæsning, læsebånd Lærerens oplæsning og fortælling Eleverne læser højt ABC.dk Hval.dk Anvende relevante og Cd-ord brugbare Boganmeldelser læsemåder(forberedt Eleven fortæller om den læsning, højtlæsning, læste tekst stillelæsning, fri Stavevejen start selvstændig læsning og Dagens sætning skærmlæsning) Logbog At eleven kan gengive Stavetræning indholdet af en læst eller skrevet tekst Læsestrategier Læse genrer(eventyr) Vide, at der er forskel på det talte og skrevne Læseteknikker sprog Den anden læsning - Vide at sproget består af opgavebog forskellige sprogklasser Den anden læsning - Udtrykke sig i lyd, tekst læsebog og drama Bogstav skrivning Skrive huskesedler, Kryds ord breve, som andre kan Værkstedsundervisning læse Fagliglæsning Skrive enkelte tekster, som andre kan læse Børnestavning Udeskole Skrive enkelte tekster om egne oplevelser, skrive ud fra fantasi, billeder, læste tekster i enkelt fiktive genrer som historie og eventyr Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift Anvende computer børnestavning Udnytte det fonematiske Elevplaner Nationale test i dansk (efterår - forår) ST2 Elevsamtaler LUS Logbog Screening for ordblindhed DVO - forår Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder 7

8 princip(stave lydret) Ansvarlig: Lærerteam på 2. årgang Mål for læsning i 3. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering At eleverne lærer at Højtlæsning bruge forskellige Elevernes oplæsning afkodningsstrategier i Frilæsning - læsebånd forbindelse med Læsekurser læsning. Læse forskellige At der læses forfatterskaber: f.eks. alderssvarende faglige Ole Lund Kirkegaard og skønlitterære tekster. forskellige genrer: At eleverne udvikler og f.eks. Eventyr, vedligeholder gode billedroman, digte læserutiner. At eleverne lytter og ordkendskab - via den stiller relevante litteratur som klassen spørgsmål. læser At eleverne lærer at formulere egne læsehastighed synspunkter og Bruge forskellige forholde sig til andres i teksttyper breve, forhold til tekster. dagbøger, mail osv. At eleverne Skriver fagbøger. dygtiggøres i at Stavetræning: f.eks. fortælle og oplæse staveord, staveregler, egne tekster. diktat. At eleverne forstår at Bruge biblioteket. reflektere over og samtale om indholdet i forskellige tekster. At elevernes læsehastighed og læseforståelse udvikles. At der læses med et ønske om at tilegne sig viden. At eleverne lærer at skelne mellem fakta og fiktion. National test i læsning - frivillig test efterår ST3 (efterår og forår) SL 60 (efterår og forår) Elevsamtaler Elevplaner LUS - skema Individuel screening for ordblindhed DVO - efterår. Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder 8

9 Ansvarlig: Lærerteam på 3. årgang Elever i risiko for læsevanskeligheder indskoling Senest før jul i 1. klasse tager læsevejleder og dansklærer initiativ til en foregribende indsats over elever, der ikke er kommet i gang med læseprocessen. - Fra jul og indtil påske tilbydes der kursus i læseløft. I 2. og 3. klasse tilbydes periodevis læse- og skrivekurser. I 3. klasse tilbydes der elever med behov 20 timers undervisning i afkodning (VAKS). Forældre til elever i risiko for læsevanskeligheder orienteres løbende og deltager i et udvidet forældresamarbejde. For at sikre optimale muligheder for at eleven udvikler viden og kompetencer, sikrer skolen elever i risiko for læsevanskeligheder en let og fleksibel adgang til IT som kvalificerende værktøj. Ansvarlig: Dansklærere, læsevejleder, specialvejleder Overgang fra 3. klasse til 4. klasse Skolen skal i samarbejde med forældre sikre, at viden om det enkelte barns kompetencer på læseog skriftsprogsområdet indgår i en pædagogisk drøftelse ved overlevering mellem skolens afdelinger. En mundtlig overlevering foregår i slutningen af 3. klasse, hvor det enkelte barn gennemgås fagligt, sprogligt og socialt. Kommende team i 4. klasse og team i 3. klasse deltager i klassekonferencen. Ansvarlig: Lærerteam 3. årgang 9

10 Mellemtrinnet: klasse På mellemtrinnet flyttes fokus mere og mere fra at lære at læse til at læse for at lære. Der er fokus på, at eleverne får automatiseret deres læsefærdigheder, at de bevarer deres læselyst og får udviklet strategier til læseforståelse i alle fag. Gode læserutiner indarbejdes i alle fag, så eleverne bliver gode funktionelle læsere, der er i stand til at læse på linjerne, mellem linjerne og bag linjerne, og som kan anvende læse- og forståelsesstrategier alt efter formålet med læsningen. Mål for læsning i 4. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering At bevare og styrke Lærerens oplæsning og National test i læsning elevernes læselyst fortælling - frivillig test efterår At udvide elevernes ord- og begrebsforråd samt arbejde med forforståelse i alle fag At eleverne arbejder med automatisering og effektivisering af afkodningsstrategier At styrke læsefærdigheden ved at præsentere eleverne for varierede tekster Elevernes oplæsning Frilæsning - læsebånd Læsekurser Læse forskellige forfatterskaber: f.eks. Bodil Bredsdorff, Bent Haller, Astrid Lindgren forskellige genrer: f.eks. Eventyr, fantastisk fortælling, billedroman, digte - obligatorisk test forår SL 40 (forår) ST4 (efterår og forår) Elevsamtale Elevplaner Logbog At skabe læsere med stigende bevidsthed om læsestrategier: VØL, udbyttet af egen læsning At eleverne lærer forskellige læseteknikker At eleverne lærer forskellige læseforståelseshandlingslinje, tankekort, nøgleord, handlingsbro, ordkendskab - via den litteratur som klassen læser Arbejder med 10

11 strategier At udvikle elevernes læsehastighed At eleverne arbejder med at strukturere At eleverne tilegner sig gode læserutiner Ansvarlig: Lærerteam på 4 årgang læseteknikkerne: Skimmelæsning, punktlæsning og nærlæsning. læsehastighed Skrive tekster i forskellige genrer Skriver fagbøger i samarbejde med PLC Stavetræning: f.eks. staveord, staveregler, lydfølgeregler Eksperimenterer med layout, skriftformer og billedredigering på computeren Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder Mål for læsning i 5. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering At bevare og styrke elevernes læselyst At udvide elevernes ord- og begrebsforråd samt arbejde med forforståelse i alle fag At eleverne arbejde med automatisering og effektivisering af afkodningsstrategier At styrke læsefærdigheden ved at præsentere eleverne for varierede tekster At skabe læsere med stigende bevidsthed om udbyttet af egen læsning At eleverne lærer forskellige Lærerens oplæsning og fortælling Elevernes oplæsning Frilæsning - læsebånd Læsekurser Læse forskellige forfatterskaber: f.eks. Ida Jessen, Cecilie Eken, Lene Kaaberbøl, Kim Fupz Aakensen forskellige genrer: f.eks. gys & gru, fantastisk fortælling, billedroman, digte læsestrategier: f.eks. VØL, handlingslinje, tankekort, nøgleord handlingsbro, resumé National test i læsning - frivillig test efterår ST5 (efterår og forår) Elevsamtale Elevplaner Logbog Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. 11

12 læseteknikker At eleverne lærer forskellige læseforståelsesstrategier At udvikle elevernes læsehastighed At eleverne arbejder med at strukturere At eleverne tilegner sig gode læserutiner Ansvarlig: Lærerteam på 5. årgang ordkendskab - via den litteratur som klassen læser Arbejder med læseteknikkerne: Skimmelæsning, punktlæsning og nærlæsning. læsehastighed Skrive tekster i forskellige genrer Skriver fagbøger i samarbejde med PLC Stavetræning: f.eks. staveord, staveregler, morfemer Eksperimenterer med layout, skriftformer og billedredigering på computeren Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder Mål for læsning i 6. klasse Mål Aktivitet - handling Evaluering At bevare og styrke Lærerens oplæsning og National test i læsning elevernes læselyst fortælling - frivillig test efterår At udvide elevernes ord- og begrebsforråd samt arbejde med forforståelse i alle fag At eleverne arbejde med automatisering og effektivisering af afkodningsstrategier At styrke læsefærdigheden ved at præsentere eleverne for varierede tekster At skabe læsere med Elevernes oplæsning Frilæsning - læsebånd Læsekurser Læse forskellige forfatterskaber: f.eks. Kenneth Bøgh Andersen, Bent Haller, Louis Jensen forskellige genrer: f.eks. krimi, sagprosa, billedroman, digte - obligatorisk test forår ST6 (efterår og forår) Elevsamtale Elevplaner Logbog 12

13 stigende bevidsthed om udbyttet af egen læsning At eleverne lærer forskellige læseteknikker At eleverne lærer forskellige læseforståelsesstrategier At udvikle elevernes læsehastighed At eleverne arbejder med at strukturere At eleverne tilegner sig gode læserutiner Ansvarlig: Lærerteam på 6. årgang læsestrategier: f.eks. nøgleord, resume, referat, VØL, handlingslinje, tankekort, nøgleord handlingsbro, ordkendskab - via den litteratur som klassen læser Arbejder med læseteknikkerne: Skimmelæsning, punktlæsning og nærlæsning. læsehastighed Skrive tekster i forskellige genrer Skriver fagbøger i samarbejde med PLC Stavetræning: f.eks. staveord, staveregler, morfemer Eksperimenterer med layout, skriftformer og billedredigering på computeren Klassekonference med deltagelse af ledelse, læsevejleder og dansklærer. Ansvarlig: Dansklærer, læsevejleder 13

14 Elever i risiko for læsevanskeligheder - mellemtrinnet I 4., 5. og 6. klasse tilbydes periodevis læse- og skrivekurser. Fra 4. klasse tilbydes enkelte elever med store og vedvarende læse- og skrivevanskeligheder et intensivt læsekursus på Viborg Kommunes Læsecenter. Forældre til elever i risiko for læsevanskeligheder orienteres løbende og deltager i et udvidet forældresamarbejde. For at sikre optimale muligheder for at eleven udvikler viden og kompetencer, sikrer skolen elever i risiko for læsevanskeligheder en let og fleksibel adgang til IT som kvalificerende værktøj. Ansvarlig: Dansklærere, læsevejleder, specialvejleder Overgang fra 6. klasse til 7. klasse Skolen skal i samarbejde med forældre sikre, at viden om det enkelte barns kompetencer på læseog skriftsprogsområdet indgår i en pædagogisk drøftelse ved overlevering mellem skolens afdelinger og ved lærer- og skoleskift. Tidlig forår sker en overlevering fra Ulbjerg Skole til Skals Skole, hvor der klarlægges, om der er elever i læsevanskeligheder. Teamet i 7. klasse deltager i klassekonference efter fire ugers introforløb i starten af 7. klasse. 6. klasselærerne fra Skals Skole og Ulbjerg Skole og læsevejlederen fra Skals Skole deltager i en overlevering, om omhandler det hele barn. Ansvarlig: Klasselærere fra Ulbjerg Skole og Skals Skole, Læsevejleder fra Ulbjerg Skole, Læsevejleder fra Skals Skole. 14

15 Pædagogisk Læringscenter (PLC) Skolebibliotekaren sørger for, at der forefindes et vedkommende udbud af højtlæsningsbøger både til lærer/pædagog- og forældrebrug. Skolebibliotekaren sikrer et varieret og interessant udbud af både skøn- og faglitteratur, som gavner læselysten. Skolebibliotekaren rådgiver og vejleder kollegerne med at finde velegnet læsemateriale til en gruppe børn og med sammensætning af læsekasser. Skolebibliotekaren rådgiver og vejleder eleverne med at finde alderssvarende og niveausvarende materialer. På PLC laves forskellige udstillinger med det formål at fremme elevernes læselyst. I forbindelse med lærernes årsplanlægning formidles egnet litteratur og læremidler. Ansvarlig: Skolebibliotekar 15

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune Skoleåret 2013/2014 10.06.13 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:... 4

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse Formålet med læsestrategien Man har det sidste årti arbejdet ihærdigt på at optimere de danske elevers funktionelle læsefærdighed. I Fælles Mål 2009 defineres

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Handleplan for læsning Frederiks skole

Handleplan for læsning Frederiks skole Handleplan for læsning Frederiks skole Læsevejledning: Denne handleplan er udbytterig læsning for alle undervisere på Frederiks skole. Benyt i begyndelsen læseteknikken nærlæsning. Når du kommer til de

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Borbjerg Skole Udarbejdet af Læsevejleder Dorthe Brødbæk Foråret 2011 1. udgave 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Skolens syn på læsning...3 Skolens opbygning...4 Skolens handleplan

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 10/11 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole Læsepolitik for Fjelstervang Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin Indledning Undervisningen i 1. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som er blevet opbygget i 0. klasse. Fokus for undervisningen i 1. klasse, vil være centreret omkring de ministerielle

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen 2012/2013 Læsehandleplan for Margretheskolen Margretheskolen Roskilde Kommune 2012/2013 2 Læsehandleplan for Margretheskolen Indhold Forord... 3 Mål... 3 Ansvarsfordeling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende Dialogisk Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles læsning

Læs mere

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen RETUR TIL INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Indledning Præstemarkskolens grundlæggende betragtninger om læsning Læsning i indskolingen (Kærhus) Trinmål

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Herskindskolen Indhold Overordnet målsætning for læseområdet:... 3 Delmål:... 3 At skabe en stærk læsekultur og et højt læseniveau på skolen... 3 Forældresamarbejde... 3 Mål, indsats

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mørke skole Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mål: Fælles mål dansk Handling: Bh.kl.: - Sproglig opmærksomhed (den daglige dosis). - Bogstavindlæring (f.eks. Markussen Lydhuset (lyde, håndfonemer).

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2 JUNI 2011 NR. FELDING SKOLES FORMÅLET MED EN Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, læring og personlig

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid Korrektur ved, hvordan man bruger afkodningsstrategien

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere