En sandfærdig og analyserende beretning om ledelsessvigt og et kort, men yderst risikabelt bestyrelsesansvar i DBL s forretningsudvalg (FU) i 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sandfærdig og analyserende beretning om ledelsessvigt og et kort, men yderst risikabelt bestyrelsesansvar i DBL s forretningsudvalg (FU) i 2012."

Transkript

1 Danske Biavleres Landsforening (DBL) En sandfærdig og analyserende beretning om ledelsessvigt og et kort, men yderst risikabelt bestyrelsesansvar i DBL s forretningsudvalg (FU) i Indledning!! Denne artikel danner baggrund for, at den pænt voksende biavlerforening Vestbien har meldt sig ud af DBL og ind i SDE, der med sit kontingent på kr. 125,00 årligt! er lidt mere attraktiv. Udvikling kommer altid fra ledelsen - hvad enten det er i foreninger eller virksomheder. Kontingentstørrelsen fik Vestbien m. f. til foreløbigt at opgive planerne, om at skabe en ny dynamisk og medlemsaktiv landsforening, på trods af den stærke politiske opbakning, der var tilvejebragt. Lokalforeningerne: Lokalforeningerne bør naturligvis altid sikre sig, at der i landsforeningerne ligger en medlemsgodkendt udviklingsplan, og at landsledelsen arbejder effektivt på at realisere den alt andet er jo pjank. Lokalforeningerne planlægger yderst sjældent sammen med deres delegerede, at den og den opgave skal tages op til debat på et kommende repræsentantskabsmøde. Det er reelt forkert, fordi lokalforeningerne jf. vedtægterne, tildeles X antal delegerede, alt efter deres medlemsantal! Derfor er det principielt også lokalforeningerne, der sætter dagsordenen for sine delegerede. De delegerede repræsentere naturligvis deres lokalforening og de skal dermed forsvare dens meninger og ikke deres egne. Det må i øvrigt vække undren hos den velbegavede og lidt eftertænksomme biavler, at lokalforeningernes delegerede ikke for længst har råbt vagt i gevær, over den kritiske stilstand formanden har bragt DBL ud i. Formanden burde naturligvis forlængst have været udskiftet med en selvstændig Go Go profil, da den nuværende tydeligvis ikke besidder de kvalifikationer DBL har behov for! Landsforeningen Et stort netværk, omhyggeligt dyrket, binder en, til ikke bare en samling mennesker, men til et vigtigt udviklende organ! Men som skrevet flere gange før! FU skal kunne levere value for money før nye biavlere gider betale et kontingent til DBL. FU bør være sammensat af kompetente personer, som alle besidder vilje som evne til at udvikle foreningen iht. en medlemsgodkendt plan! Det er altså langt fra nok, at være foreningens Vicevært eller vedligeholder! 1

2 Jo længere vi dykker ned i materien, desto tydeligere bliver det, at naturen herunder samfundsøkonomien er truet på mange måder! Dette skaber et enormt behov for PR. i offentligheden om biernes betydning, uden den forståelse, skabes der ikke gunst hos beslutningstagerne, som i dette tilfælde er politikkerne. Derfor er det uhyre vigtigt, at landsforeningernes FU ikke er sammensat af bovlamme medlemmer, som sagde ja blot fordi dem, der kunne, sagde nej! Vil medlemmerne have et dygtigt FU, så skal de være på vagt overfor erfaringsløse skræppemaskiner, som er imod alt det, de ikke selv evner herunder deres ubetinget pligt til at udvikle landsforeningen. Hvis FU ikke blandes med ledelsesvante og udviklingsorienterede erhvervspersoner! så fortsætter sygdommen i DBL hvor ingenting i en årrække, har været godt nok! Lokalforeningerne er måske selv en del af problemet, fordi de ikke for længst har stillet FU til ansvar, for deres utilstrækkelige handlinger og resultater. Forretningsudvalget FU bør naturligvis altid sikre sig, at der foreligger en medlemsgodkendt udviklingsplan, og at FU, s medlemmer har format til at realisere den. I 2012 kom der endnu flere personer ind i FU, de skulle tilsyneladende fjernestyres! De fleste havde samme kemi! altså ligner personerne hinanden, dermed kan de i deres utilstrækkelighed sidde og klappe hinanden på ryggen - taberne er medlemmerne. Et enkelt medlem (OV) fra valget i 2011, blev genvalgt i 2012 uden at have udført noget som helst i sit første valgår, arbejdet blev varetaget af en person uden for FU. Udenforstående og ansvarsløs. En udenforstående skolelærer går rundt med fjernbetjeningen til de ukompetente i FU, men da denne faggruppe i sagens natur, ikke er velegnet til voksen ledelse, udvikling, produktion og markedsføring, vil nedturen for DBL mf. forsætte! Det er ikke nok at kunne være pennefører. Redaktøren. Modsat det der står skrevet i bladet, så er analog kemi en trussel for enhver forening. Omvendt er det noget, som de fleste bovlamme forretningsudvalg & bestyrelser søger! De synes, at det er åh så dejligt, når alle udvalgsmedlemmer har samme kemi, eller er af samme støbning, hvad de ikke ved, er at ensartet kemi har samme virkning i en forening, som pest har i et bistade. 2

3 En foreningsledelse udbrændes over tid!! Sidder personerne i et udvalg alt forlænge, så begynder de at pudse deres personlige glorie, gerne på medlemmernes bekostning!! Ligesom angsten for at få sløvhedsridser i deres image, får dem til at bremse enhver spirende udvikling "som de ikke uretmæssig kan sole sig selv i". Andres udvikling viste sig da også at være en trussel for formanden & FU, fordi man blev afsløret i aldrig, at have udført noget af betydning for landsforeningen. Ved nærmere analyse viser det sig at være en af landsforeningernes største skandaler, noget som mange kløgtig biavlere ler af. Desværre siger nogle mennesker ja tak til bestyrelsesposter som de er uegnet til at bestride. Deres motiv er at de vil pudse den glorie, der blev en smugle anløbet gennem deres arbejdsliv. Formanden / foreningsvicevært.. På landsmødet i 2012 blev den såkaldte formand Arne Jensen en smugle presset, det fik ham til at stå frem med en ren tilståelsessag! Han meddelte pludselig, at DBL blot skulle være en lille hyggelig forening!! Det høres tydeligt, da hele mødet er optaget på film. Spørgsmålet er, om det er hans egen beslutning eller medlemmernes men der er ingen tvivl om, at her ender landsforeningen! formanden har forlængst med sin uegnethed givet den dødsstødet? Spørgsmålet er, hvor minimeret ønsker DBL s medlemmer, at landsforeningen skal være, pga. af en ukompetent formand. Det er heller ikke nok, at et forretningsudvalg holder møder hist og pist, hvis det ikke munder ud i konkrete forbedringer for medlemmerne. Kun snakkebasser holder møder for mødernes skyld, altså uden at der mellem møderne gennemføres noget værdifuldt. Problemet ligger ikke hos landsforeningen, som er en sammenslutning af foreninger, hvis formål er at styrke arbejdet ved at stå sammen, problemet ligger hos dem der påtager sig, at lede den fælles og målrettet indsats, desværre finder man ofte sol søgende blålys på de poster. Hvad laver formanden egentlig for de godt kr. han hæver hver mdr., har han et aftalt bi-budget? Hvad er motivet for at formanden bruger medlemmernes penge på en rejserekognoscering, fordi DBL s FU ønsker at inviterer medlemmerne ud på en selvbetalt udenlandsrejse. Formanden kunne jo blot spørge et medlem om hjælp, der modsat ham selv, beherskede brugen af en computer. Udvikling til gavn for biavlerne. Samfundets embedsmandsværk får altid arbejdsrammerne udstukket af politikerne, det betyder i sin enkelthed, at når Biavlerne hovedsageligt arbejder sammen med embedsmandsværket, så er det indlysende, at de vedligeholder de retningslinjer som politikerne har udstukket. 3

4 Der udvikles absolut intet uden for de politisk udstukne rammer, derfor er det en blindgyde ikke at have klare mål i form af en gennemtænkt udviklingsplan. Afvikling FU medlemmerne i DBL har pga. deres ensartethed og mangel på vidde. De har ikke forstået, at de udelukkende er valgt for at servicere de tilsluttede lokalforeninger mv.! Landsforeningen " DBL". Foreningen havde bl.a. 800 medlemmer, da de delegerede i sin tid lod sig forblænde af den nuværende foreningsvicevært Arne Jensen, som lovede dem en udvikling, men han startede i stedet en afviklingslavine fra 800 til de nuværende 300 medlemmer. Her stopper DBL s nedtur næppe! hvis ikke repræsentantskabet stopper FU`s arbejdsmodel krage søger mage. Ligesom de bør sikre dem en udvikling og at batterierne i fjernbetjeningen til FU fjernes, engang for alle. Hvor blev de 500 erstatningsmedlemmer egentlig af, altså dem der skulle erstatte alle dem, der har forladt DBL! Forventede de potentielle medlemmer mon noget andet til gengæld for deres kontingent, noget foreningsviceværten ikke kunne levere ved sin evindelig sniksnak om jordskokker! DBL er pga. sin svage FU og skaden efter flere års håbløs ledelse, ikke et kontingent værd på kr. 300,00 En holdning flere medlemmer gav udtryk for på DBL s landsmøde. DET SKAMFULDE og RISIKABLE RODERI I DBL. Undertegnede blev valgt ind i DBL s forretningsudvalg den 17. marts 2012, altså under vores ferie i Thailand, som strakte sig frem til den 28. marts På DBL s landsmøde i Års 14. april deltog Johan Johansen, Meta Christensen og Christian Petersen mf. samt undertegnede fra det sydlige. Under landsmødet i Års, blev det tydeligere og tydeligere, at formand Arne Jensen ikke havde den fjerneste anelse om, hvad et bestyrelsesarbejde var for en størrelse! Han talte som han var formand for et arbejdssjak. Men sådan snurrer dygtige og velfungerende bestyrelser slet ikke Det blev ligeledes tydeligere og tydeligere, at formanden ikke ville sky nogen midler, seriøse som useriøse for at bremse enhver udvikling, som han ikke kunne fremstille sig selv som fader til!! Det kan nogen måske forstå, han har jo behov for lidt succes i form af resultater. Det klares ikke med en gang Ole sniksnak om jordskokker eller et par kroner på en konto, Nej her tæller er de faktiske resultater, noget som kan måles og vejes ude hos den enkelte biavler. Hertil kommer, at det siddende forretningsudvalg tilsyneladende var så svagt funderet, at det umuligt kunne bringe DBL et kvantespring ind i det 20. århundrede og derved vende afvikling til udvikling. 4

5 Derfor foreslog jeg Christian Petersen som kommende formand for DBL! Uden at kende ham dybere så virker han som fremsynet, udviklings- og resultatorienteret! Det er ikke nok at være fodsporstraver, derved opnår foreningen ikke andet end at være til alm. morskab blandt andre foreninger. Et forretningsudvalg bør max sidde i 3-5 år så bør de alle udskiftes, helst tidligere hvis de ikke når de i forretningsplanens lovede delmål. Når et menneske har sagt A til at sidde i en bestyrelse, så har man overvejet sit JA så kan man ikke som formand sige, at man ikke har tid for så er det nemlig tid for retræte, omvendt påfører man sin forening skade. Inden vi forlod landsmødet i Års, meddelte jeg Christian Petersen, som havde ladet mig vælge ind i repræsentantskabet, at jeg som antydet i et af mine mundtlige indlæg på landsmødet, definitivt havde besluttet at trække mig fra repræsentantskabet og forretningsudvalget, da jeg fandt, at posten i forretningsudvalget var i dyb disharmoni med enhver ansvarlig ledelsesform og selv den tåbeligste risikoprofil. Formand Arne Jensen DBL taler stereotypt om sin deltagelse i et foredrag om bestyrelsesansvar, det eneste han glemmer at fortælle er, at han enten ikke har forstået et mug af det hele, eller ikke har hørt efter!! For handlet derefter har han beviseligt ikke hverken før eller siden. Jeg foreslog på landsmødet, at det ville være en god ide at nominere Christian Petersen til formand for DBL det stod som malet i lysende neon på mødet, at han var den eneste, som havde den pondus der skulle til for at trække den sovende forening ud af hulesøvnen! Det formandsskifte som forretningsudvalget og redaktøren tilsyneladende har forberedt, vil blot blive en ny ørkenvandrig! Set ud fra en Management vurdering, sælger den udpegede person næppe billetter, et udvalgsmedlem bør vælges på sin dygtighed og ikke på kemi eller kammerateri, eller fordi denne lader sig styre af en FU uvedkommende. Uansvarlig ledelse gennem årene: Forretningsudvalget forvalter i sagens natur en pæn sum penge i løbet af et år. F. eks kom det frem, at der ikke har været afholdt forretningsudvalgsmøder i hele 2010, 2011 og en del af 2012! Formanden havde formentlig blot kontaktet foreningens daværende kasserer og bedt denne sende ham penge. Af samme årsag havde repræsentantskabet, som øverste myndighed, ikke modtaget mødereferater fra forretningsudvalgsmøderne, som de skulle jf. foreningens vedtægter 6! Foreningsadressen skal, jf. vedtægterne, være oprettet hos den til enhver tid siddende formand!!!! 5

6 Hos selskabsstyrelsen konstaterede jeg, at DBL s foreningsadresse fejlagtigt var oprettet hos den tidligere kasserer, som dermed kontrollerede sig selv. Foreningen er momsregistret, derfor er den oprettet hos EOGS. (Erhvervs og selskabsstyrelsen) Forretningsudvalg havde, jf. Sparekassen, glemt at tilbagekalde de gamle fuldmagter fra de personer, som h.h.v. havde været formand og kasserer for flere år siden. Det betød, at urgamle fuldmagter fortsat var aktive. En bestyrelse skal sikre at vedtægterne overholdes, ligesom alle i forretningsudvalget har en ubetinget pligt til at føre tilsyn med såvel værdierne som økonomien! Et sådant bestyrelsesansvar kan aldrig uddelegeres. På grundlag af det forfærdelige roderi besluttede vi, at fuldmagten til Djursland Sparekasse skulle tilbagekaldes. I mellemtiden kom der nye fuldmagtsblade fra kassereren til underskrift, denne gang drejede det sig om en fuldmagt til en helt ny og ekstra DBL konto i kassererens egen bank Sparekassen "Boddum - Ydby Sparekasse"!! Men heller ikke her havde formanden / og den nuværende kassereren format til at læse landsforeningens egne vedtægter, som klart foreskriver, at en sådan sag skal have været fremlagt for repræsentantskabet - og tilladelsen til kontooprettelsen skal fremgå af et efterfølgende, men godkendt referat fra et repræsentantskabsmøde! DBL s bogholderi skulle oprettes i samme finansbogholderi (IT system) som kassereren havde sin egen udstyrsforretning i. Kassererens ad hoc bogføringsdame skulle nu bogføre for både DBL og den såkaldte BIudstyrsforretning! Det kræver, jf. 6, endnu en godkendelse fra repræsentantskabet, da denne ikke var medsendt var hele adfærden vedtægtsstridig og yderst betænkelig, så var det bedste jeg kunne gøre for mig selv og DBL, var at bremse sagen ved at lade dokumenterne ligge på kontoret! Så var jeg i det mindste sikker på ikke at blive fedtet ind i en eventuel sag, som lå ret til højre fod. Et forretningsudvalg/en bestyrelse har en ubetinget pligt til at følge foreningens vedtægter i ånd som bogstav, ligesom et forretningsudvalg aldrig kan dispensere for noget vedtægtsbestemt! Sjælden har jeg set mage til roderi og egenrådighed! Man kan sige manglende medlemsrespekt. På trods af, at de er lægfolk, så skriger useriøsiteten mod himmelen. Bestyrelsesdemokratiet ville komme til at lide under, at formanden i de 6 år han havde siddet, åbenbart havde kunnet skalte og valte, ganske som han ville - og en ændring af samme ville være håbløst. Jeg forsøgte at påvirke situationen, men fik besked på at Vestbien bare kunnet skride ad h til!! Samme melodi anvendte foreningens nye velbegavede kasserer. Alle forretningsudvalgsmedlemmer er valgt af landsforeningens øverste myndighed, de delegerede, på et forretningsudvalgsmøde, så dette har forretningsudvalget ingen indflydelse på og bør aldrig have det. Kemiens forskelligheder er meget udviklende, hvorimod ensartethed i begavelse og viden, er en begrænsende faktor. 6

7 Formandens fremherskende sygdom gør, at forretningsudvalget risikerer at tage mere hensyn til sygdommen end til foreningen og dens medlemmer. Snik snak om jordskokker og et gl. kursus er ikke et stabilt og udviklende ledelsesgrundlag.. Ledelseskulturen ønskede formanden ikke at ændre på, dermed tegnede der sig en forstenet og konfliktfyldt vej. Da jeg telefonisk forsøgte at påvirke formanden lidt i den rigtige retning, fik jeg som tidligere skrevet, besked på at alt skulle være som hidtil og at Vestbien bare kunne skride ad h til!! Forretningsudvalget blev af Meta Christensen (delegeret) skriftligt opfordret til at stille deres mandater til rådighed på det først kommende repræsentantskabsmøde, denne opfordring sad forretningsudvalget også overhørig, (limen er god, men levere gør de ikke) På grund af, at afsenderen havde sendt opfordringen urettidig, skulle forslaget naturligvis læses op på repræsentantskabsmødet og noteres i det udsendte referat, da dette skal noteres i protokollen. Gud ved om de har en sådan eller ved hvad det er! Protokollen skal i øvrigt fremlægges til eftersyn på samtlige repræsentantskabsmøder. Efter min bedste mening sejler DBL derudaf på bedste beskub! Der er ikke styr på ret meget i den organisation. Lokalforeningerne burde gribe ind, ved at pålægge deres delegerede, at de ubetinget på alle repræsentantskabsmøder skal repræsentere deres lokalforening. Den af forretningsudvalget udsendte dagsorden bør altid debatteres i lokalforeningerne og den konklusion man kommer til, er den konklusion de delegerede skal arbejde for på repræsentantskabsmødet. For kun på den måde kan lokalforeningerne medvirke til at få skabt en funktions- og udviklingsduelig landforening inden det hænder er foreningen stærkt udviklingshæmmet og ikke sit kontingent på 300 kr. værd. Mine synspunkter giver sikkert anledning til nogle aggressioner, sandheden er ilde hørt, men det ændrer jo ikke på fakta. Jeg er for længst udtrådt af både repræsentantskabet og forretningsudvalget og har modtaget det vigtigste, nemlig en bekræftelse herfor fra Djursland Sparekasse, som i øvrigt undrede sig over min risikovillighed. Men bekræftelsen skulle jeg nødvendigvis have i hånden, inden jeg sagde noget officielt og til de øvrige i forretningsudvalget. Alt dette DBL rod har den stærkt voksende biavlerforening Vestbien nu taget konsekvensen af!! Vi har meldt os ud af denne skændsel, hvor sandheden ikke når ud til alle de medlemmer, som betaler foreningsdriften. En af årsagerne er, at de delegerede ikke ved, at de på ethvert repræsentantskabsmøde repræsenterer deres lokalforenings mening og ikke deres egen. Det er lokalforeningerne der får tildelt x antal delegerede til at varetage foreningens interesser i landsforeningen. Formanden for landsforeningen er mødeleder på forretningsudvalgets møder og repræsenterer foreningen udadtil men derudover har denne ikke flere beføjelser end et hvert andet forretningsudvalgsmedlem. 7

8 Vestbien sendte et forslag til Sammenslutningen af Danske Biavlere (SDE) hvori vi foreslog, at de burde optage foreninger og ikke kun personer! Det tog SDE s bestyrelse seriøst og indkaldte straks efter til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fik ændret vedtægterne, således at de fremover kan optage lokalforeninger! Det koster 125 kr. pr. medlem (den tid man allerede har betalt for i en hver anden forening, er gratis!) hvilket svarer til mit forslag i DBL. Samtidig er det i SDE, man kan få fagligheden opdateret! Så måske, ses vi der ============================================================================= Vi siger i sagen natur ofte både ja og nej tak til bestyrelsesposter, efter at vurderet sagen i forhold til risikoprofilen. ===================================================================================== 8

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere