Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister"

Transkript

1 Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport nr. 4, 2006 Nr. 4, 2006

2

3 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport nr. 4, 2006 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 1

4 H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af trafikministeren i Formålet med HVUs arbejde er at få mere viden om trafikulykker. Den ny viden skal anvendes til at forbedre trafiksikkerheden. HVU består af en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. HVUs analyse foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektion, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med HVUs egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet samt interviews med ulykkens parter og vidner. I specielle tilfælde interviewes politi og redningsfolk. HVUs viden om konkrete ulykkestyper skal bidrage til, at de ansvarlige institutioner og myndigheder kan forbedre arbejdet med at forebygge trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand. HVU har tidligere analyseret og udgivet rapporter om følgende ulykkestyper: Eneulykker med bilister under 25 år Ulykker på motorveje Ulykker med store varebiler Titel: Udgivet: Foto: Lay-out: Copyright: Oplag: Tryk: Udgiver: ISSN: Net-ISSN: ISBN: Net ISBN: Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2006 Christoffer Askman. Billede på side 48 er taget af Evan Hemmingsen. Billede på side 63 venligst udlånt af Daimler-Chrysler. Ole Søndergaard Havarikommissionen for Vejtrafikulykker eksemplarer Nofo Print Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse 2 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

5 FORORD Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) afslutter hermed sin fjerde dybdeanalyse. Denne gang har temaet været "Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister". Temaet er blandt andet valgt, fordi denne type ulykker er meget voldsom for de cyklister, der bliver impliceret i disse ulykker. Desuden er der ikke et fald i antallet af højresvingsulykker, som der er for de fleste andre ulykkestyper. Dette til trods for det store offentlige fokus på højresvingsulykkerne, og på trods af de ændrede krav til lastbilernes spejle, som blev indført i oktober HVUs primære målgruppe er de styrelser, myndigheder og organisationer, der arbejder med trafiksikkerhed, mens mediernes omtale understøtter udbredelsen af resultaterne. Med den store opmærksomhed, der er rettet mod højresvingsulykkerne, ser HVU frem til en dialog om forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. HVU har mødt stor velvilje fra alle parter i arbejdet med at indsamle oplysninger til brug for de dybdegående analyser af ulykkerne. Det har været af meget stor betydning for kommissionens arbejde at få lov til at interviewe de implicerede i ulykkerne samt vidner til disse. HVU takker for dette meget væsentlige bidrag til undersøgelserne. Kommissionen takker desuden for det positive samarbejde med en række myndigheder, især politiet, vejmyndighederne og sygehusene samt bilinspektørerne i Applus+. Endelig har HVU og andre offentlige myndigheder modtaget mange henvendelser med forslag til løsninger af problemerne omkring højresvingende lastbiler. Som det fremgår af rapporten, har alle disse forslag indgået i vores overvejelser. Vi takker for den store interesse for vores arbejde. Sven Krarup Nielsen Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 3

6 4 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

7 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Kommissionens medlemmer Formand: Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Suppleant: Civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Psykolog Gitte Carstensen, Danmarks TransportForskning Suppleant: Psykolog Lotte Larsen, Danmarks TransportForskning Civilingeniør Winnie Hansen, Vejdirektoratet Suppleant: Civilingeniør Anne Eriksson, Vejdirektoratet (indtil oktober 2005) Suppleant: Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet (fra november 2005) Bilinspektør Victor Hollnagel, Færdselsstyrelsen Suppleant: Bilinspektør Peter Dyrelund, Færdselsstyrelsen Vicepolitikommissær Ib Jensen, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i København Suppleant: Vicepolitikommissær Poul Andersen, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Slagelse Bilinspektør Palle Kofoed, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Roskilde (indtil december 2005 Applus+ Bilsyn) Suppleant: Bilinspektør Peder Kjærgaard, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Odense (indtil december 2005 Applus+ Bilsyn) Overlæge Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Suppleant: Læge, PhD-studerende Christian Færgeman, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Psykolog Lise Myhre Lildholdt, Vejdirektoratet (fra december 2005) Sekretariat Sekretariatsleder: Civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Fagsekretær: Diplomingeniør Thomas Wind, Vejdirektoratet (indtil september 2005) Cand.scient.adm. Susan Frausing Nielsen, Vejdirektoratet (fra oktober 2005) Civilingeniør Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet Konsulent: Psykolog Pete Kines (indtil december 2005) Medhjælper: Stud. psych. Fanny Andersen (indtil juni 2006) Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 5

8 INDHOLD Sammenfatning 9 Baggrund 9 Ulykkerne 9 Metode 10 Resultater og anbefalinger Indledning Baggrund Problemstilling, datamateriale og metode Rapportindhold Gennemgang og analyse af de 25 ulykker Trafikanterne Chaufførerne Cyklisterne Køretøjerne Lastbilerne Cyklerne Vejene og omgivelserne Ulykkesfaktorer Ulykkesfaktorer relateret til trafikanten Ulykkesfaktorer relateret til køretøjet Ulykkesfaktorer relateret til vejen og omgivelserne Afslutning Skadesfaktorer Skadesfaktorer i de 25 analyserede ulykker Lastbilen som modpart Sideafskærmning Brug af sikkerhedsudstyr Forebyggende foranstaltninger Trafikantrelaterede foranstaltninger Chauffører Cyklister Køretøjstekniske foranstaltninger Vejrelaterede foranstaltninger Løsninger med potentiale på længere sigt 67 6 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

9 6. Anbefalinger Executive Summary in English 79 Bilag A. Metode 87 Indsamling af materiale 87 Analysemetode og fremgangsmåde 88 Endelig rapport 92 B. Datagrundlag 95 Ulykkerne 95 Trafikanterne 96 Køretøjerne 100 Vejene og omgivelserne 105 C. Ulykkes- og skadesfaktorer 110 D. Foranstaltninger, der ikke anbefales af HVU 113 E. Udsyn fra lastbil til cyklist 119 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 7

10 8 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

11 SAMMENFATNING Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har analyseret ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Analysen af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er valgt, da disse ulykker ofte medfører meget alvorlige konsekvenser for de implicerede cyklister. Samtidig har der ikke for denne ulykkestype i modsætning til den generelle ulykkesudvikling kunnet spores et egentligt fald i antallet af ulykker samt i antallet af dræbte og tilskadekomne. Ulykkerne er indsamlet i politikredse over hele landet i en 8 måneders periode i I denne periode har HVU fået indberetning om 25 ulykker fra politikredsene. HVUs analyse dækker hovedparten af de højresvingsulykker med personskade, der er sket i perioden. Lastbilerne i denne rapport omfatter lastbiler med en tilladt totalvægt over kg og dækker såvel sololastbiler som vogntog (lastbiler med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn). Baggrund I 2005 blev 41 cyklister dræbt, og cyklister kom til skade i trafikken. Heraf blev 11 cyklister dræbt, og 27 cyklister kom til skade i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Antallet af dræbte cyklister i denne type ulykker udgør dermed omkring en fjerdedel af alle dræbte cyklister i trafikken. For at mindske antallet af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blev der i 2004 indført nye regler for udsyn via lastbilernes spejle. De nye krav er indført efter hollandsk forbillede, og kravene til udsyn kan opfyldes ved at montere et ekstra spejl det såkaldte blindvinkelspejl på lastbilen, ved montering af kamera, ved at anvende nye og mere krumme spejle eller spejle med større spejlareal. Indførelsen af de nye krav til udsyn via lastbilernes spejle ser indtil videre ikke ud til at have resulteret i en nedgang i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler. Ulykkerne Der var 25 mandlige chauffører, 13 mandlige cyklister og 12 kvindelige cyklister involveret i ulykkerne. 9 cyklister blev dræbt, 1 cyklist kom alvorligt til skade, 14 cyklister kom lettere til moderat til skade, og 1 cyklist fik ikke registreret fysiske skader efter ulykken. I alt 16 cyklister blev overkørt af et eller flere af lastbilens hjul, mens de øvrige pådrog sig skader i forbindelse med sammenstødet med lastbilen. Ingen lastbilchauffører kom fysisk til skade i ulykkerne. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 9

12 Til brug for HVUs analyse blev der indsamlet materiale fra alle relevante myndigheder, herunder politi, bilinspektion, vejmyndigheder og sygehuse. Dette materiale er suppleret med HVUs egne undersøgelser og observationer. Alle overlevende ulykkesimplicerede samt registrerede vidner blev kontaktet med henblik på interview. 23 af de 25 chauffører og 1 af 2 passagerer i de involverede lastbiler blev interviewet. 15 af 16 overlevende cyklister samt 34 vidner blev interviewet. Metode HVUs analysemetode tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, køretøj og vej/omgivelser umiddelbart før, under og efter ulykken. Metoden bidrager til et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne. Resultatet er udpegningen af en række ulykkesfaktorer, der tilsammen har bidraget til ulykkens opståen og et antal skadesfaktorer, der har bidraget til ulykkens alvorlighed. Analysemetoden er først og fremmest værdifuld i kraft af sin dybde og detaljeringsgrad, mens det begrænsede antal ulykker betyder, at der ikke kan påvises stærke statistiske sammenhænge. Resultater og anbefalinger Undersøgelsen omfatter ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, hvor lastbilchaufføren har vigepligten i forhold til cyklisten. Analyserne af de 25 ulykker viser, at samtlige ulykker kunne være undgået, hvis chaufføren havde orienteret sig ordentligt efter cyklister, og derfor retter hovedparten af anbefalingerne sig mod chaufføren og køretøjet. Hovedsigtet er, at de anbefalede ændringer og forbedringer af lastbilernes udstyr samt vejudformningen skal lette chaufførens arbejde med at orientere sig efter cyklister, når chaufføren skal svinge til højre. HVU har udpeget en række ulykkesfaktorer i de 25 ulykker. De hyppigst forekommende faktorer knyttet til trafikanterne er utilstrækkelig orientering og manglende opmærksomhed. Utilstrækkelig orientering er ulykkesfaktor i alle 25 ulykker I alle 25 ulykker har HVU vurderet, at en medvirkende faktor ved ulykken har været utilstrækkelig orientering fra lastbilchaufføren. Denne faktor optræder ikke som tilknyttet til cyklisten i nogle af de 25 ulykker. I alle 25 ulykker har HVU vurderet, at chaufførerne havde haft mulighed for at se cyklisterne, hvis chaufførerne havde orienteret sig omhyggeligt og hensigtsmæssigt. Den utilstrækkelige orientering hos lastbilchaufførerne kan blandt andet skyldes uopmærksomhed og manglende fokus på faren ved højresving. I andre tilfælde har chaufføren orienteret sig, men i de forkerte spejle på det forkerte tidspunkt eller også har chaufføren orienteret sig i nogle af spejlene i højre side, men typisk ikke i nærzone- og blindvinkelspejlet. 10 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

13 Opgaven med at orientere sig efter cyklister både gennem ruderne og i op til 4 spejle og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik og på at manøvrere lastbilen, er en vanskelig opgave, som muligvis ligger på grænsen af den menneskelige opfattelsesevne. Manglende opmærksomhed For 9 af de 25 chauffører er det vurderet, at utilstrækkelig opmærksomhed var en medvirkende ulykkesfaktor, mens det er vurderet, at 3 af cyklisterne var så uopmærksomme, at det var en medvirkende ulykkesfaktor. Chaufførerne var blandt andet uopmærksomme, fordi de var optagede af at finde vej, eller fordi vejarbejde eller mangelfuld lysregulering tog opmærksomheden. I 1 tilfælde har HVU vurderet, at chaufføren var generet af en blændende sol. HVU har endelig vurderet, at 1 chauffør var uopmærksom, fordi han var træt. Der er ikke fundet dokumentation for, at chaufførernes manglende opmærksomhed i ulykkerne skyldtes brug af mobiltelefon eller radio. 1 cyklist talte i mobiltelefon, 1 var koncentreret om at overhale en anden cyklist, og 1 cyklist udviste manglende fokus på trafikken. Nogle cyklister virkede, som om de følte sig så trygge på cykelstien, at de ikke var tilstrækkeligt opmærksomme på den øvrige trafik. Dette er dog ikke udpeget som en ulykkesfaktor. Kampagner rettet mod lastbilchaufførerne skal fokusere på ansvar og opmærksomhed Det er chaufførens ansvar at undgå påkørsel af cyklisten, og ved omhyggelig orientering vil stort set samtlige ulykker kunne undgås. Chaufføren skal have fuld opmærksomhed på trafikken. Kampagner overfor chaufførerne kan gennemføres gennem chauffør- og vognmandsorganisationerne. Kampagner rettet mod cyklisterne skal fokusere på egen sårbarhed Cyklisten er den sårbare part i en højresvingssituation. Mange ulykker kan undgås, hvis cyklisterne er opmærksomme på lastbiler, som skal svinge og ikke stoler på, at de bliver set af chaufføren. Kampagner overfor cyklister bør fokusere på, hvad chaufføren kan se og ikke kan se oppe fra førersædet. Kampagner rettet mod cyklister skal også fokusere på cyklisternes opmærksomhed Brug af mobiltelefon samt radio og musikafspillere afleder opmærksomheden fra trafikken og forringer muligheden for at høre lastbiler, der kommer bagfra. Lastbiler giver chaufføren begrænset udsyn til trafikken En lastbil er et stort køretøj, hvor chaufføren er højt placeret i forhold til den øvrige trafik, og chaufførens udsyn er begrænset i sammenligning med udsynet fra de fleste andre køretøjer. Lastbilchauffører er derfor meget afhængige af spejlene samt det direkte udsyn gennem for- og siderude. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 11

14 HVU har i 12 ulykker udpeget et eller flere forhold ved lastbilen som ulykkesfaktor. Det drejer sig primært om spejlindstilling og om konstruktionsmæssige forhold omkring udsynet gennem lastbilens vinduer. På 21 lastbiler var et eller flere spejle forkert indstillet. HVU har vurderet, at selv om 21 af 25 lastbiler havde forkert indstillede spejle, har chaufføren på trods heraf kunnet se cyklisten i det begrænsede område, som spejlene faktisk dækkede. I 7 tilfælde har HVU vurderet, at den forkerte indstilling af et eller flere spejle har haft betydning for ulykkens opståen. Hvis spejlene havde været indstillet rigtigt i disse ulykker, og chaufføren havde orienteret sig i dem på det rigtige tidspunkt frem til ulykken, ville ulykken have været afværget. 16 af lastbilerne havde forkert indstillet nærzonespejl, og på 12 lastbiler var blindvinkelspejlet ikke indstillet korrekt. Flere af chaufførerne giver udtryk for, at de ikke ved, hvordan blindvinkelspejlet skal indstilles. Der er desuden konstateret et problem med udvendigt monterede blindvinkelspejle. 8 af de 18 monterede blindvinkelspejle var monteret udvendigt på lastbilen, og i 6 af disse tilfælde sad blindvinkelspejlet, så bagsiden af de øvrige spejle i højre side skyggede for noget af det påbudte synlighedsareal. HVUs analyse tyder på, at der blandt både vognmænd, chauffører og værksteder er usikkerhed om, hvordan blindvinkelspejlet skal monteres, justeres og anvendes. Det skal være let at indstille spejlene og kontrollere indstillingen Rigtigt monterede spejle er lette at indstille, hvis man følger nogle enkle anvisninger, som bør kommunikeres til chaufførerne gennem chauffør- og vognmandsorganisationerne. Spejlindstillingen og udsynet skal kontrolleres ved syn I forbindelse med syn skal spejlenes montering og indstilling kontrolleres. Der skal vejledes i korrekt spejlindstilling. Køreuddannelsen og køreprøven skal omfatte indstilling og brug af spejle Køreuddannelsen skal give chaufførerne viden om og forståelse af spejlenes indstilling og brug. Fokuseret politikontrol Politikontrol skal rettes mod manglende opmærksomhed, udsynet fra kabinen og forkert indstillede spejle. Kravet om spejl- eller kameradækning af lastbilens frontzone skal gælde alle lastbiler Hele arealet foran og på højre side af lastbilens førerhus skal dækkes af direkte udsyn suppleret med spejle og kameraer og skal gælde alle lastbiler ikke kun de nye lastbiler. 12 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

15 Udsynet gennem for- og siderude er problematisk I mange af ulykkerne har cyklisten på et eller andet tidspunkt befundet sig tæt ved lastbilens førerhus, og det direkte udsyn gennem for- og siderude kan derfor have været afgørende. Mange lastbilers sideruder sidder imidlertid meget højt oppe. I 2/3 af lastbilerne sad underkanten mellem 2,1 og 2,2 m over jorden. En cyklist, der sidder på cyklen, vil typisk være omkring 1,5 m høj. I denne situation vil cyklisten ikke kunne ses direkte gennem sideruden, før de befinder sig mere end 3 m væk fra lastbilens førerhus. HVU har desuden fundet, at der på en række lastbiler var problemer med underkanten af forruden, som sad så højt, at cyklisten ikke var synlig for chaufføren i et knap 2 m bredt område foran førerhuset. Selve spejlhusets størrelse, udformning og placering kan skygge for udsyn og dermed skabe blinde vinkler. HVU har vurderet, at spejlhusenes størrelse og placering har været medvirkende ulykkesfaktor i 6 ulykker. I 2 af ulykkerne er det vurderet, at placeringen af genstande som hylder og skærme har taget chaufførens udsyn og været en medvirkende ulykkesfaktor. HVU har dog ikke i de 25 lastbiler fundet andre mere indretningsmæssige genstande som for eksempel vimpler, dukker og navneskilte, der har begrænset udsynet gennem forruden. Lastbiler skal have lav siderude i højre side og lav forrude Det vil lette chaufførens direkte udsyn gennem ruderne. Der skal være skærpede krav om udsyn fra lastbilernes førerkabine Der skal være frit udsyn til vejen gennem det fulde areal i alle ruder, og spejle skal placeres så højt og så langt væk fra hjørnestolpen, at der er frit udsyn under og på begge sider af spejlhusene. Kørsel med store lastbiler med højtsiddende førerhuse skal reduceres i byerne Lastbiler med højt placerede førerhuse, hvor det direkte udsyn til den nærmeste trafik er meget begrænset, er ikke egnet til bytrafik. Der bør derfor blandt andet arbejdes med særlige zoner for lastbiler i byerne og skærpede krav til lastbilernes konstruktion ved kørsel i byer. Det er en kompliceret opgave at foretage højresving og orientere sig i spejlene efter cyklister Hovedparten af chaufførerne tilkendegiver, at de havde orienteret sig i spejlene, men ikke havde set cyklisterne. Dette skyldes muligvis, at chaufførens opgave med at køre og manøvrere det tunge køretøj, orientere sig i trafikken og samtidig orientere sig i flere spejle opfattelsesmæssigt er en stor udfordring. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 13

16 Mere simple spejlløsninger, der kan lette chaufførens orientering efter cyklister for eksempel spejlene i højre side samlet på en fremstrakt arm placeret omkring forruden, som det kendes fra turistbusser - bør derfor overvejes. Lastbilernes spejle skal placeres samlet, så de kan overskues i et blik Der bør maksimalt være tre spejle på lastbilerne, som skal være placeret samlet på en frembygget arm, så spejlene kan overskues ved kun at se i én retning. Ved kameraløsninger skal skærmen placeres optimalt i samme synsretning som spejlene og uden at genere udsynet gennem ruderne. Der skal forskes i chaufførernes mulighed for at kunne overskue den trafikale situation via bilruderne, spejle og kameraer Ved opstilling af krav til spejle og kameraer er det vigtigt, at de menneskelige muligheder og begrænsninger indgår direkte. Kameraløsninger og sensorsystemer skal videreudvikles Der skal arbejdes med bedre kameraløsninger og mere driftssikre sensorsystemer. Ændret vigepligt, så lastbiler skal holde stille og orientere sig, inden de passerer cyklisternes køreareal I ingen af de 25 ulykker er chaufføren stoppet helt under svingningen for at orientere sig efter cyklister inden overkørslen af cyklisternes køreareal. Ved en sådan manøvre ville chaufføren kunne se eventuelle cyklister direkte ud af sideruden eller gennem korrekt indstillede spejle. Vigepligten for svingende lastbiler skal skærpes med krav om orienteringsstop under svingning Det skal være et krav, at lastbiler under selve svingningsmanøvren stopper helt for at orientere sig inden overkørsel af cyklisternes køreareal. Kravet skal gælde inden for byzonetavlerne. Vejen kan fortsat indrettes, så flere højresvingsulykker undgås Selv om vejens indretning og omgivelserne i de 25 ulykkeskryds kun er udpeget som ulykkesfaktor i 6 ulykker, er det fortsat muligt at indrette krydsene, så de i højere grad forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. I 14 kryds er det vurderet, at der kan foretages egentlige ombygninger for at forebygge højresvingsulykker. I en række kryds kan der desuden foretages mindre forbedringer eller ændringer i afmærkningen, som kan medvirke til at forebygge højresvingsulykker. Alle signalregulerede kryds skal bygges, så cyklister sikres Alle signalregulerede kryds, hvor der er plads til en selvstændig cyklistfacilitet (cykelsti eller cykelbane) skal indrettes med enten førgrønt for cyklister, 5 meter tilbagetrukket stopstreg for biltrafikken eller afkortet cykelsti ved separat højresvingsbane. 14 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

17 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 15

18 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har over en 8 måneders periode i 2005 indsamlet data om personskadeulykker, hvor en højresvingende lastbil rammer en ligeudkørende cyklist. Lastbilerne i denne rapport omfatter lastbiler med tilladt totalvægt over kg og dækker såvel sololastbiler som vogntog (lastbiler med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn) Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er udvalgt til analyse, fordi denne type ulykker ofte får fatale følger for de implicerede cyklister. Samtidig har der ikke for denne ulykkestype i modsætning til den generelle ulykkesudvikling - kunnet spores et egentligt fald i antallet af ulykker samt i antallet af dræbte og tilskadekomne. De seneste 10 år ( ) er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldet fra personskader i 1996 til personskader i 2005 svarende til et fald på 33 % Dræbte Tilskadekomne Figur 1.1: Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i perioden Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er derimod ikke faldet, men har ligget nogenlunde stabilt over de seneste 10 år. I ulykker med personskader mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister registreret af politiet kommer ca. 3/4 af de involverede cyklister alvorligt til skade eller bliver dræbt. Generelt for de af politiet registrerede trafikulykker er forholdet, at ca. halvdelen af de involverede kommer alvorligt til skade eller dør. I 2005 er 41 cyklister blevet dræbt, og cyklister er kommet til skade i trafikken. Af disse er 11 dræbt og 27 kommet til skade i ulykker med højresvingende lastbiler. Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister udgør under 5 % af alle personskadeulykker med cyklister, men står for en fjerdedel af alle dræbte cyklister i trafikken. 16 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

19 Cykelulykker er underrepræsenterede i den officielle ulykkesstatistik Undersøgelser i Danmark baseret på sammenligninger af registreringer på henholdsvis sygehusene og hos politiet viser, at ulykker med cyklister er underrepræsenterede i den officielle ulykkesstatistik. Denne er baseret på politiets ulykkesindberetninger, og indeholder kun 6 % af de tilskadekomne cyklister, der registreres på sygehusene. Hvor mange ulykker der politiregistreres, afhænger af forskellige faktorer som modpart ved ulykken og graden af tilskadekomst. Ved en stigende skadesgrad hos cyklisterne ses en stigende registreringsgrad i den officielle ulykkesstatistik. I tilfælde af dødsfald som følge af tilskadekomst ved ulykker har sygehusene pligt til at indberette ulykken til politiet. Ulykker med tilskadekomst efter kollision mellem cyklister og lastbiler er derfor godt repræsenterede i den officielle ulykkesstatistik. Der har desuden gennem de senere år været en markant offentlig opmærksomhed rettet mod ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, hvilket sandsynligvis også bidrager til, at flere ulykker af denne type kommer til politiets kendskab. Det er derfor vurderet, at en analyse baseret på de politiregistrerede højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler kan give et realistisk ulykkesbillede. Nye regler for udsyn via spejler Det fokus, der er på højresvingsulykker, og hvordan denne ulykkestype kan forebygges, har medført, at der fra 1. oktober 2004 er indført nye regler om udsyn via lastbilers spejle. De nye regler skal sikre, at chauffører bedre kan se cyklister i lastbilers blinde vinkel. I forlængelse heraf har politiet - siden de nye regler trådte i kraft - intensiveret kontrolindsatsen over for lastbilerne i forhold til korrekt spejlindstilling. I foråret 2006 har politiet således gennemført kontrol af i alt 141 lastbilers spejlindstilling. Heraf har spejlene på knap 70 % af lastbilerne været ulovligt indstillet. De nye regler for udsyn via lastbilers spejle er indført i et samarbejde mellem myndigheder og organisationer inden for området. Reglerne skal sikre, at lastbilchaufførerne får bedre udsyn til området til højre for lastbilerne, så de blinde vinkler reduceres, og højresvingsulykker dermed forebygges. Dette kan enten sikres ved at montere et ekstra spejl det såkaldte blindvinkelspejl på lastbilen, ved montering af kamera, ved at anvende nye og mere krumme spejle eller spejle med større spejlareal. Baggrunden for at indføre de nye regler har blandt andet været, at Holland umiddelbart efter at have indført et tilsvarende krav kombineret med en omfattende informationsindsats og medieomtale har haft positive erfaringer i form af færre højresvingsulykker. Da der imidlertid ligesom i Danmark er tale om et varierende antal ulykker, som de seneste år ser ud til at være Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 17

20 stigende igen, er det vanskeligt at sige, hvorvidt den positive tendens er vedvarende. Den store offentlige opmærksomhed, som højresvingsulykker er genstand for, viser sig også ved, at HVU under arbejdet med analysen af højresvingsulykkerne har modtaget mange henvendelser med forslag til forebyggende tiltag. Disse henvendelser er blevet besvaret og har indgået i HVUs samlede overvejelser. 1.2 Problemstilling, datamateriale og metode Problemstilling Det har ikke i Danmark været muligt at spore en afgørende nedgang i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler efter indførelsen af de nye regler for udsyn via spejlene. Samtidig er der tale om en meget alvorlig ulykkestype med alvorlige konsekvenser for de ulykkesimplicerede cyklister. Det forventes, at HVUs dybdeanalyse af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister kan påvise, hvilke faktorer, der har betydning for, at den enkelte ulykke opstår og udvikler sig, som den gør. Særligt forventes den at kunne belyse i hvor mange af ulykkerne, mangelfuld eller fejlindstillet spejldækning medvirker til, at ulykkerne sker, og i hvor mange af ulykkerne, trafikantrelaterede faktorer som manglende opmærksomhed eller utilstrækkelig orientering medvirker til, at ulykkerne sker. Datamateriale Datamaterialet, der lægges til grund for dybdeanalyserne, er indsamlet fra forskellige myndigheder herunder politiet, bilinspektørerne, sygehusene og vejmyndighederne - og fra HVUs supplerende undersøgelser og interviews. Grundlaget for undersøgelsen er ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i politikredse i hele landet over en 8 måneders periode i HVU har i denne periode fået indberettet 25 ulykker fra politikredsene. Disse ulykker udgør hovedparten af de ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, som er sket i indsamlingsperioden, og HVUs analyse af de 25 ulykker er dermed forholdsvis repræsentativ for denne ulykkestype i perioden. Analysemetode Den anvendte analysemetode tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, vej/omgivelser og køretøj umiddelbart før, under og efter ulykken. Metoden er nærmere beskrevet i bilag A. I forhold til den eksisterende viden bidrager dybdeanalysen til et mere præcist billede af de faktorer, der er medvirkende til ulykkens opståen og af de faktorer, der har betydning for, hvor alvorlig ulykken bliver. 18 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Retsudvalget REU alm. del - Bilag 107 Offentligt Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

SVING SIKKERT TIL HØJRE

SVING SIKKERT TIL HØJRE SVING SIKKERT TIL HØJRE - et materiale om, hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken Chaufførkonference 2015 HVORDAN SKER HØJRESVINGSULYKKEN? 2000: Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen,

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Talepapir til samråd om højresvingsulykker

Talepapir til samråd om højresvingsulykker Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Talepapir til samråd om højresvingsulykker Indledning Jeg vil starte med at sige tak for dette samråd. Jeg synes, det er en god lejlighed

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Temarapport

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD ANDERS KALSGAARD MØLLER, FLEMMING CHRISTENSEN OG DORTE HAMMERSHØI INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Gitte Carstensen Danmarks Transportforskning Baggrund og formål I 1996 nedsatte Trafikministeren en tværfaglig analysegruppe Analysegruppen for VejtrafikUheld

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU)

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU) Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling

Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0570 Bilag 3 Offentligt Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: 23. november 2006 J. nr.: FS 712-000003 Dep. j.nr.: 459-2 Grundnotat om forslag til Europa-parlamentets

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Temarapport MOTORCYKELULYKKER 1 H A V A R I

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Temarapport ULYKKER PÅ MOTORVEJE 1 H A

Læs mere

Brug og effekt af sikkerhedssele

Brug og effekt af sikkerhedssele H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U L Y K K E R Brug og effekt af sikkerhedssele En tværgående analyse af ulykkesdata fra HVUs temaanalyser April 2007 HVU Brug og effekt af sikkerhedssele

Læs mere

CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald. Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1

CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald. Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1 CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1 Ny viden = ny praksis Opfattelse før 2006 Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen, væltet

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker med ældre bilister Rapport nr. 9, 2012 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014 Velkommen Tæt på de udsatte fodgængere Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU Trafikdage 2014 HVU s dybdeanalyse af fodgængerulykker Rapport december 2013 27 fodgængerulykker - i byer - med

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH '\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH,QJHU0DULH%HUQKRIW 5nGHWIRU7UDILNVLNNHUKHGVIRUVNQLQJ (UPHOXQGVYHM*HQWRIWH,QGOHGQLQJ Et af delprojekterne under det EU finansierede projekt ADONIS - $nalysis

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Dybdeanalyse Velkommen Motorcykelulykker Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Oversigt Datagrundlaget Overblik ulykkesfaktorer Gennemgående ulykkestyper HVU s anbefalinger Opfølgningsaktiviteter

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Ulykker med lastbiler. Temarapport nr

Ulykker med lastbiler. Temarapport nr Ulykker med lastbiler Temarapport nr. 13 2016 Ulykker med lastbiler Temarapport nr. 13 2016 Temarapport nr. 13, 2016, Ulykker med lastbiler 1 Formålet med Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers arbejde

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Temarapport nr. 12, 2015, Trafikulykker om natten 1 Formålet med Havarikommissionen for vejtrafikulykkers

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december I mødet deltog: Dato J. nr. 9. december 2016 2015-4065 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december 2016 I mødet deltog: MF Kim Christiansen MF Lennart Damsbo-Andersen MF Kristian

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Sikkerhedsudstyr til børn i biler

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Sikkerhedsudstyr til børn i biler Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sikkerhedsudstyr til børn i biler Rapport nr. 10, 2012 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sikkerhedsudstyr til børn i biler Rapport nr. 10, 2012 Temarapport

Læs mere

TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER

TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER Senest ændret d. 11-2-2010 TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER Februar 2010 SKN, MARI, LK & TLR Baggrund: HVU vil undersøge grove hastighedsovertrædelser både i de 207 ulykker, der tidligere er undersøgt

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere