Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister"

Transkript

1 Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport nr. 4, 2006 Nr. 4, 2006

2

3 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport nr. 4, 2006 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 1

4 H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af trafikministeren i Formålet med HVUs arbejde er at få mere viden om trafikulykker. Den ny viden skal anvendes til at forbedre trafiksikkerheden. HVU består af en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. HVUs analyse foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektion, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med HVUs egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet samt interviews med ulykkens parter og vidner. I specielle tilfælde interviewes politi og redningsfolk. HVUs viden om konkrete ulykkestyper skal bidrage til, at de ansvarlige institutioner og myndigheder kan forbedre arbejdet med at forebygge trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand. HVU har tidligere analyseret og udgivet rapporter om følgende ulykkestyper: Eneulykker med bilister under 25 år Ulykker på motorveje Ulykker med store varebiler Titel: Udgivet: Foto: Lay-out: Copyright: Oplag: Tryk: Udgiver: ISSN: Net-ISSN: ISBN: Net ISBN: Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2006 Christoffer Askman. Billede på side 48 er taget af Evan Hemmingsen. Billede på side 63 venligst udlånt af Daimler-Chrysler. Ole Søndergaard Havarikommissionen for Vejtrafikulykker eksemplarer Nofo Print Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse 2 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

5 FORORD Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) afslutter hermed sin fjerde dybdeanalyse. Denne gang har temaet været "Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister". Temaet er blandt andet valgt, fordi denne type ulykker er meget voldsom for de cyklister, der bliver impliceret i disse ulykker. Desuden er der ikke et fald i antallet af højresvingsulykker, som der er for de fleste andre ulykkestyper. Dette til trods for det store offentlige fokus på højresvingsulykkerne, og på trods af de ændrede krav til lastbilernes spejle, som blev indført i oktober HVUs primære målgruppe er de styrelser, myndigheder og organisationer, der arbejder med trafiksikkerhed, mens mediernes omtale understøtter udbredelsen af resultaterne. Med den store opmærksomhed, der er rettet mod højresvingsulykkerne, ser HVU frem til en dialog om forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. HVU har mødt stor velvilje fra alle parter i arbejdet med at indsamle oplysninger til brug for de dybdegående analyser af ulykkerne. Det har været af meget stor betydning for kommissionens arbejde at få lov til at interviewe de implicerede i ulykkerne samt vidner til disse. HVU takker for dette meget væsentlige bidrag til undersøgelserne. Kommissionen takker desuden for det positive samarbejde med en række myndigheder, især politiet, vejmyndighederne og sygehusene samt bilinspektørerne i Applus+. Endelig har HVU og andre offentlige myndigheder modtaget mange henvendelser med forslag til løsninger af problemerne omkring højresvingende lastbiler. Som det fremgår af rapporten, har alle disse forslag indgået i vores overvejelser. Vi takker for den store interesse for vores arbejde. Sven Krarup Nielsen Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 3

6 4 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

7 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Kommissionens medlemmer Formand: Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Suppleant: Civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Psykolog Gitte Carstensen, Danmarks TransportForskning Suppleant: Psykolog Lotte Larsen, Danmarks TransportForskning Civilingeniør Winnie Hansen, Vejdirektoratet Suppleant: Civilingeniør Anne Eriksson, Vejdirektoratet (indtil oktober 2005) Suppleant: Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet (fra november 2005) Bilinspektør Victor Hollnagel, Færdselsstyrelsen Suppleant: Bilinspektør Peter Dyrelund, Færdselsstyrelsen Vicepolitikommissær Ib Jensen, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i København Suppleant: Vicepolitikommissær Poul Andersen, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Slagelse Bilinspektør Palle Kofoed, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Roskilde (indtil december 2005 Applus+ Bilsyn) Suppleant: Bilinspektør Peder Kjærgaard, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen i Odense (indtil december 2005 Applus+ Bilsyn) Overlæge Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Suppleant: Læge, PhD-studerende Christian Færgeman, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Psykolog Lise Myhre Lildholdt, Vejdirektoratet (fra december 2005) Sekretariat Sekretariatsleder: Civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet Fagsekretær: Diplomingeniør Thomas Wind, Vejdirektoratet (indtil september 2005) Cand.scient.adm. Susan Frausing Nielsen, Vejdirektoratet (fra oktober 2005) Civilingeniør Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet Konsulent: Psykolog Pete Kines (indtil december 2005) Medhjælper: Stud. psych. Fanny Andersen (indtil juni 2006) Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 5

8 INDHOLD Sammenfatning 9 Baggrund 9 Ulykkerne 9 Metode 10 Resultater og anbefalinger Indledning Baggrund Problemstilling, datamateriale og metode Rapportindhold Gennemgang og analyse af de 25 ulykker Trafikanterne Chaufførerne Cyklisterne Køretøjerne Lastbilerne Cyklerne Vejene og omgivelserne Ulykkesfaktorer Ulykkesfaktorer relateret til trafikanten Ulykkesfaktorer relateret til køretøjet Ulykkesfaktorer relateret til vejen og omgivelserne Afslutning Skadesfaktorer Skadesfaktorer i de 25 analyserede ulykker Lastbilen som modpart Sideafskærmning Brug af sikkerhedsudstyr Forebyggende foranstaltninger Trafikantrelaterede foranstaltninger Chauffører Cyklister Køretøjstekniske foranstaltninger Vejrelaterede foranstaltninger Løsninger med potentiale på længere sigt 67 6 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

9 6. Anbefalinger Executive Summary in English 79 Bilag A. Metode 87 Indsamling af materiale 87 Analysemetode og fremgangsmåde 88 Endelig rapport 92 B. Datagrundlag 95 Ulykkerne 95 Trafikanterne 96 Køretøjerne 100 Vejene og omgivelserne 105 C. Ulykkes- og skadesfaktorer 110 D. Foranstaltninger, der ikke anbefales af HVU 113 E. Udsyn fra lastbil til cyklist 119 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 7

10 8 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

11 SAMMENFATNING Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har analyseret ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Analysen af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er valgt, da disse ulykker ofte medfører meget alvorlige konsekvenser for de implicerede cyklister. Samtidig har der ikke for denne ulykkestype i modsætning til den generelle ulykkesudvikling kunnet spores et egentligt fald i antallet af ulykker samt i antallet af dræbte og tilskadekomne. Ulykkerne er indsamlet i politikredse over hele landet i en 8 måneders periode i I denne periode har HVU fået indberetning om 25 ulykker fra politikredsene. HVUs analyse dækker hovedparten af de højresvingsulykker med personskade, der er sket i perioden. Lastbilerne i denne rapport omfatter lastbiler med en tilladt totalvægt over kg og dækker såvel sololastbiler som vogntog (lastbiler med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn). Baggrund I 2005 blev 41 cyklister dræbt, og cyklister kom til skade i trafikken. Heraf blev 11 cyklister dræbt, og 27 cyklister kom til skade i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Antallet af dræbte cyklister i denne type ulykker udgør dermed omkring en fjerdedel af alle dræbte cyklister i trafikken. For at mindske antallet af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blev der i 2004 indført nye regler for udsyn via lastbilernes spejle. De nye krav er indført efter hollandsk forbillede, og kravene til udsyn kan opfyldes ved at montere et ekstra spejl det såkaldte blindvinkelspejl på lastbilen, ved montering af kamera, ved at anvende nye og mere krumme spejle eller spejle med større spejlareal. Indførelsen af de nye krav til udsyn via lastbilernes spejle ser indtil videre ikke ud til at have resulteret i en nedgang i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler. Ulykkerne Der var 25 mandlige chauffører, 13 mandlige cyklister og 12 kvindelige cyklister involveret i ulykkerne. 9 cyklister blev dræbt, 1 cyklist kom alvorligt til skade, 14 cyklister kom lettere til moderat til skade, og 1 cyklist fik ikke registreret fysiske skader efter ulykken. I alt 16 cyklister blev overkørt af et eller flere af lastbilens hjul, mens de øvrige pådrog sig skader i forbindelse med sammenstødet med lastbilen. Ingen lastbilchauffører kom fysisk til skade i ulykkerne. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 9

12 Til brug for HVUs analyse blev der indsamlet materiale fra alle relevante myndigheder, herunder politi, bilinspektion, vejmyndigheder og sygehuse. Dette materiale er suppleret med HVUs egne undersøgelser og observationer. Alle overlevende ulykkesimplicerede samt registrerede vidner blev kontaktet med henblik på interview. 23 af de 25 chauffører og 1 af 2 passagerer i de involverede lastbiler blev interviewet. 15 af 16 overlevende cyklister samt 34 vidner blev interviewet. Metode HVUs analysemetode tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, køretøj og vej/omgivelser umiddelbart før, under og efter ulykken. Metoden bidrager til et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne. Resultatet er udpegningen af en række ulykkesfaktorer, der tilsammen har bidraget til ulykkens opståen og et antal skadesfaktorer, der har bidraget til ulykkens alvorlighed. Analysemetoden er først og fremmest værdifuld i kraft af sin dybde og detaljeringsgrad, mens det begrænsede antal ulykker betyder, at der ikke kan påvises stærke statistiske sammenhænge. Resultater og anbefalinger Undersøgelsen omfatter ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, hvor lastbilchaufføren har vigepligten i forhold til cyklisten. Analyserne af de 25 ulykker viser, at samtlige ulykker kunne være undgået, hvis chaufføren havde orienteret sig ordentligt efter cyklister, og derfor retter hovedparten af anbefalingerne sig mod chaufføren og køretøjet. Hovedsigtet er, at de anbefalede ændringer og forbedringer af lastbilernes udstyr samt vejudformningen skal lette chaufførens arbejde med at orientere sig efter cyklister, når chaufføren skal svinge til højre. HVU har udpeget en række ulykkesfaktorer i de 25 ulykker. De hyppigst forekommende faktorer knyttet til trafikanterne er utilstrækkelig orientering og manglende opmærksomhed. Utilstrækkelig orientering er ulykkesfaktor i alle 25 ulykker I alle 25 ulykker har HVU vurderet, at en medvirkende faktor ved ulykken har været utilstrækkelig orientering fra lastbilchaufføren. Denne faktor optræder ikke som tilknyttet til cyklisten i nogle af de 25 ulykker. I alle 25 ulykker har HVU vurderet, at chaufførerne havde haft mulighed for at se cyklisterne, hvis chaufførerne havde orienteret sig omhyggeligt og hensigtsmæssigt. Den utilstrækkelige orientering hos lastbilchaufførerne kan blandt andet skyldes uopmærksomhed og manglende fokus på faren ved højresving. I andre tilfælde har chaufføren orienteret sig, men i de forkerte spejle på det forkerte tidspunkt eller også har chaufføren orienteret sig i nogle af spejlene i højre side, men typisk ikke i nærzone- og blindvinkelspejlet. 10 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

13 Opgaven med at orientere sig efter cyklister både gennem ruderne og i op til 4 spejle og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik og på at manøvrere lastbilen, er en vanskelig opgave, som muligvis ligger på grænsen af den menneskelige opfattelsesevne. Manglende opmærksomhed For 9 af de 25 chauffører er det vurderet, at utilstrækkelig opmærksomhed var en medvirkende ulykkesfaktor, mens det er vurderet, at 3 af cyklisterne var så uopmærksomme, at det var en medvirkende ulykkesfaktor. Chaufførerne var blandt andet uopmærksomme, fordi de var optagede af at finde vej, eller fordi vejarbejde eller mangelfuld lysregulering tog opmærksomheden. I 1 tilfælde har HVU vurderet, at chaufføren var generet af en blændende sol. HVU har endelig vurderet, at 1 chauffør var uopmærksom, fordi han var træt. Der er ikke fundet dokumentation for, at chaufførernes manglende opmærksomhed i ulykkerne skyldtes brug af mobiltelefon eller radio. 1 cyklist talte i mobiltelefon, 1 var koncentreret om at overhale en anden cyklist, og 1 cyklist udviste manglende fokus på trafikken. Nogle cyklister virkede, som om de følte sig så trygge på cykelstien, at de ikke var tilstrækkeligt opmærksomme på den øvrige trafik. Dette er dog ikke udpeget som en ulykkesfaktor. Kampagner rettet mod lastbilchaufførerne skal fokusere på ansvar og opmærksomhed Det er chaufførens ansvar at undgå påkørsel af cyklisten, og ved omhyggelig orientering vil stort set samtlige ulykker kunne undgås. Chaufføren skal have fuld opmærksomhed på trafikken. Kampagner overfor chaufførerne kan gennemføres gennem chauffør- og vognmandsorganisationerne. Kampagner rettet mod cyklisterne skal fokusere på egen sårbarhed Cyklisten er den sårbare part i en højresvingssituation. Mange ulykker kan undgås, hvis cyklisterne er opmærksomme på lastbiler, som skal svinge og ikke stoler på, at de bliver set af chaufføren. Kampagner overfor cyklister bør fokusere på, hvad chaufføren kan se og ikke kan se oppe fra førersædet. Kampagner rettet mod cyklister skal også fokusere på cyklisternes opmærksomhed Brug af mobiltelefon samt radio og musikafspillere afleder opmærksomheden fra trafikken og forringer muligheden for at høre lastbiler, der kommer bagfra. Lastbiler giver chaufføren begrænset udsyn til trafikken En lastbil er et stort køretøj, hvor chaufføren er højt placeret i forhold til den øvrige trafik, og chaufførens udsyn er begrænset i sammenligning med udsynet fra de fleste andre køretøjer. Lastbilchauffører er derfor meget afhængige af spejlene samt det direkte udsyn gennem for- og siderude. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 11

14 HVU har i 12 ulykker udpeget et eller flere forhold ved lastbilen som ulykkesfaktor. Det drejer sig primært om spejlindstilling og om konstruktionsmæssige forhold omkring udsynet gennem lastbilens vinduer. På 21 lastbiler var et eller flere spejle forkert indstillet. HVU har vurderet, at selv om 21 af 25 lastbiler havde forkert indstillede spejle, har chaufføren på trods heraf kunnet se cyklisten i det begrænsede område, som spejlene faktisk dækkede. I 7 tilfælde har HVU vurderet, at den forkerte indstilling af et eller flere spejle har haft betydning for ulykkens opståen. Hvis spejlene havde været indstillet rigtigt i disse ulykker, og chaufføren havde orienteret sig i dem på det rigtige tidspunkt frem til ulykken, ville ulykken have været afværget. 16 af lastbilerne havde forkert indstillet nærzonespejl, og på 12 lastbiler var blindvinkelspejlet ikke indstillet korrekt. Flere af chaufførerne giver udtryk for, at de ikke ved, hvordan blindvinkelspejlet skal indstilles. Der er desuden konstateret et problem med udvendigt monterede blindvinkelspejle. 8 af de 18 monterede blindvinkelspejle var monteret udvendigt på lastbilen, og i 6 af disse tilfælde sad blindvinkelspejlet, så bagsiden af de øvrige spejle i højre side skyggede for noget af det påbudte synlighedsareal. HVUs analyse tyder på, at der blandt både vognmænd, chauffører og værksteder er usikkerhed om, hvordan blindvinkelspejlet skal monteres, justeres og anvendes. Det skal være let at indstille spejlene og kontrollere indstillingen Rigtigt monterede spejle er lette at indstille, hvis man følger nogle enkle anvisninger, som bør kommunikeres til chaufførerne gennem chauffør- og vognmandsorganisationerne. Spejlindstillingen og udsynet skal kontrolleres ved syn I forbindelse med syn skal spejlenes montering og indstilling kontrolleres. Der skal vejledes i korrekt spejlindstilling. Køreuddannelsen og køreprøven skal omfatte indstilling og brug af spejle Køreuddannelsen skal give chaufførerne viden om og forståelse af spejlenes indstilling og brug. Fokuseret politikontrol Politikontrol skal rettes mod manglende opmærksomhed, udsynet fra kabinen og forkert indstillede spejle. Kravet om spejl- eller kameradækning af lastbilens frontzone skal gælde alle lastbiler Hele arealet foran og på højre side af lastbilens førerhus skal dækkes af direkte udsyn suppleret med spejle og kameraer og skal gælde alle lastbiler ikke kun de nye lastbiler. 12 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

15 Udsynet gennem for- og siderude er problematisk I mange af ulykkerne har cyklisten på et eller andet tidspunkt befundet sig tæt ved lastbilens førerhus, og det direkte udsyn gennem for- og siderude kan derfor have været afgørende. Mange lastbilers sideruder sidder imidlertid meget højt oppe. I 2/3 af lastbilerne sad underkanten mellem 2,1 og 2,2 m over jorden. En cyklist, der sidder på cyklen, vil typisk være omkring 1,5 m høj. I denne situation vil cyklisten ikke kunne ses direkte gennem sideruden, før de befinder sig mere end 3 m væk fra lastbilens førerhus. HVU har desuden fundet, at der på en række lastbiler var problemer med underkanten af forruden, som sad så højt, at cyklisten ikke var synlig for chaufføren i et knap 2 m bredt område foran førerhuset. Selve spejlhusets størrelse, udformning og placering kan skygge for udsyn og dermed skabe blinde vinkler. HVU har vurderet, at spejlhusenes størrelse og placering har været medvirkende ulykkesfaktor i 6 ulykker. I 2 af ulykkerne er det vurderet, at placeringen af genstande som hylder og skærme har taget chaufførens udsyn og været en medvirkende ulykkesfaktor. HVU har dog ikke i de 25 lastbiler fundet andre mere indretningsmæssige genstande som for eksempel vimpler, dukker og navneskilte, der har begrænset udsynet gennem forruden. Lastbiler skal have lav siderude i højre side og lav forrude Det vil lette chaufførens direkte udsyn gennem ruderne. Der skal være skærpede krav om udsyn fra lastbilernes førerkabine Der skal være frit udsyn til vejen gennem det fulde areal i alle ruder, og spejle skal placeres så højt og så langt væk fra hjørnestolpen, at der er frit udsyn under og på begge sider af spejlhusene. Kørsel med store lastbiler med højtsiddende førerhuse skal reduceres i byerne Lastbiler med højt placerede førerhuse, hvor det direkte udsyn til den nærmeste trafik er meget begrænset, er ikke egnet til bytrafik. Der bør derfor blandt andet arbejdes med særlige zoner for lastbiler i byerne og skærpede krav til lastbilernes konstruktion ved kørsel i byer. Det er en kompliceret opgave at foretage højresving og orientere sig i spejlene efter cyklister Hovedparten af chaufførerne tilkendegiver, at de havde orienteret sig i spejlene, men ikke havde set cyklisterne. Dette skyldes muligvis, at chaufførens opgave med at køre og manøvrere det tunge køretøj, orientere sig i trafikken og samtidig orientere sig i flere spejle opfattelsesmæssigt er en stor udfordring. Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 13

16 Mere simple spejlløsninger, der kan lette chaufførens orientering efter cyklister for eksempel spejlene i højre side samlet på en fremstrakt arm placeret omkring forruden, som det kendes fra turistbusser - bør derfor overvejes. Lastbilernes spejle skal placeres samlet, så de kan overskues i et blik Der bør maksimalt være tre spejle på lastbilerne, som skal være placeret samlet på en frembygget arm, så spejlene kan overskues ved kun at se i én retning. Ved kameraløsninger skal skærmen placeres optimalt i samme synsretning som spejlene og uden at genere udsynet gennem ruderne. Der skal forskes i chaufførernes mulighed for at kunne overskue den trafikale situation via bilruderne, spejle og kameraer Ved opstilling af krav til spejle og kameraer er det vigtigt, at de menneskelige muligheder og begrænsninger indgår direkte. Kameraløsninger og sensorsystemer skal videreudvikles Der skal arbejdes med bedre kameraløsninger og mere driftssikre sensorsystemer. Ændret vigepligt, så lastbiler skal holde stille og orientere sig, inden de passerer cyklisternes køreareal I ingen af de 25 ulykker er chaufføren stoppet helt under svingningen for at orientere sig efter cyklister inden overkørslen af cyklisternes køreareal. Ved en sådan manøvre ville chaufføren kunne se eventuelle cyklister direkte ud af sideruden eller gennem korrekt indstillede spejle. Vigepligten for svingende lastbiler skal skærpes med krav om orienteringsstop under svingning Det skal være et krav, at lastbiler under selve svingningsmanøvren stopper helt for at orientere sig inden overkørsel af cyklisternes køreareal. Kravet skal gælde inden for byzonetavlerne. Vejen kan fortsat indrettes, så flere højresvingsulykker undgås Selv om vejens indretning og omgivelserne i de 25 ulykkeskryds kun er udpeget som ulykkesfaktor i 6 ulykker, er det fortsat muligt at indrette krydsene, så de i højere grad forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. I 14 kryds er det vurderet, at der kan foretages egentlige ombygninger for at forebygge højresvingsulykker. I en række kryds kan der desuden foretages mindre forbedringer eller ændringer i afmærkningen, som kan medvirke til at forebygge højresvingsulykker. Alle signalregulerede kryds skal bygges, så cyklister sikres Alle signalregulerede kryds, hvor der er plads til en selvstændig cyklistfacilitet (cykelsti eller cykelbane) skal indrettes med enten førgrønt for cyklister, 5 meter tilbagetrukket stopstreg for biltrafikken eller afkortet cykelsti ved separat højresvingsbane. 14 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

17 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 15

18 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har over en 8 måneders periode i 2005 indsamlet data om personskadeulykker, hvor en højresvingende lastbil rammer en ligeudkørende cyklist. Lastbilerne i denne rapport omfatter lastbiler med tilladt totalvægt over kg og dækker såvel sololastbiler som vogntog (lastbiler med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn) Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er udvalgt til analyse, fordi denne type ulykker ofte får fatale følger for de implicerede cyklister. Samtidig har der ikke for denne ulykkestype i modsætning til den generelle ulykkesudvikling - kunnet spores et egentligt fald i antallet af ulykker samt i antallet af dræbte og tilskadekomne. De seneste 10 år ( ) er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldet fra personskader i 1996 til personskader i 2005 svarende til et fald på 33 % Dræbte Tilskadekomne Figur 1.1: Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i perioden Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er derimod ikke faldet, men har ligget nogenlunde stabilt over de seneste 10 år. I ulykker med personskader mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister registreret af politiet kommer ca. 3/4 af de involverede cyklister alvorligt til skade eller bliver dræbt. Generelt for de af politiet registrerede trafikulykker er forholdet, at ca. halvdelen af de involverede kommer alvorligt til skade eller dør. I 2005 er 41 cyklister blevet dræbt, og cyklister er kommet til skade i trafikken. Af disse er 11 dræbt og 27 kommet til skade i ulykker med højresvingende lastbiler. Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister udgør under 5 % af alle personskadeulykker med cyklister, men står for en fjerdedel af alle dræbte cyklister i trafikken. 16 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

19 Cykelulykker er underrepræsenterede i den officielle ulykkesstatistik Undersøgelser i Danmark baseret på sammenligninger af registreringer på henholdsvis sygehusene og hos politiet viser, at ulykker med cyklister er underrepræsenterede i den officielle ulykkesstatistik. Denne er baseret på politiets ulykkesindberetninger, og indeholder kun 6 % af de tilskadekomne cyklister, der registreres på sygehusene. Hvor mange ulykker der politiregistreres, afhænger af forskellige faktorer som modpart ved ulykken og graden af tilskadekomst. Ved en stigende skadesgrad hos cyklisterne ses en stigende registreringsgrad i den officielle ulykkesstatistik. I tilfælde af dødsfald som følge af tilskadekomst ved ulykker har sygehusene pligt til at indberette ulykken til politiet. Ulykker med tilskadekomst efter kollision mellem cyklister og lastbiler er derfor godt repræsenterede i den officielle ulykkesstatistik. Der har desuden gennem de senere år været en markant offentlig opmærksomhed rettet mod ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, hvilket sandsynligvis også bidrager til, at flere ulykker af denne type kommer til politiets kendskab. Det er derfor vurderet, at en analyse baseret på de politiregistrerede højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler kan give et realistisk ulykkesbillede. Nye regler for udsyn via spejler Det fokus, der er på højresvingsulykker, og hvordan denne ulykkestype kan forebygges, har medført, at der fra 1. oktober 2004 er indført nye regler om udsyn via lastbilers spejle. De nye regler skal sikre, at chauffører bedre kan se cyklister i lastbilers blinde vinkel. I forlængelse heraf har politiet - siden de nye regler trådte i kraft - intensiveret kontrolindsatsen over for lastbilerne i forhold til korrekt spejlindstilling. I foråret 2006 har politiet således gennemført kontrol af i alt 141 lastbilers spejlindstilling. Heraf har spejlene på knap 70 % af lastbilerne været ulovligt indstillet. De nye regler for udsyn via lastbilers spejle er indført i et samarbejde mellem myndigheder og organisationer inden for området. Reglerne skal sikre, at lastbilchaufførerne får bedre udsyn til området til højre for lastbilerne, så de blinde vinkler reduceres, og højresvingsulykker dermed forebygges. Dette kan enten sikres ved at montere et ekstra spejl det såkaldte blindvinkelspejl på lastbilen, ved montering af kamera, ved at anvende nye og mere krumme spejle eller spejle med større spejlareal. Baggrunden for at indføre de nye regler har blandt andet været, at Holland umiddelbart efter at have indført et tilsvarende krav kombineret med en omfattende informationsindsats og medieomtale har haft positive erfaringer i form af færre højresvingsulykker. Da der imidlertid ligesom i Danmark er tale om et varierende antal ulykker, som de seneste år ser ud til at være Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER 17

20 stigende igen, er det vanskeligt at sige, hvorvidt den positive tendens er vedvarende. Den store offentlige opmærksomhed, som højresvingsulykker er genstand for, viser sig også ved, at HVU under arbejdet med analysen af højresvingsulykkerne har modtaget mange henvendelser med forslag til forebyggende tiltag. Disse henvendelser er blevet besvaret og har indgået i HVUs samlede overvejelser. 1.2 Problemstilling, datamateriale og metode Problemstilling Det har ikke i Danmark været muligt at spore en afgørende nedgang i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler efter indførelsen af de nye regler for udsyn via spejlene. Samtidig er der tale om en meget alvorlig ulykkestype med alvorlige konsekvenser for de ulykkesimplicerede cyklister. Det forventes, at HVUs dybdeanalyse af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister kan påvise, hvilke faktorer, der har betydning for, at den enkelte ulykke opstår og udvikler sig, som den gør. Særligt forventes den at kunne belyse i hvor mange af ulykkerne, mangelfuld eller fejlindstillet spejldækning medvirker til, at ulykkerne sker, og i hvor mange af ulykkerne, trafikantrelaterede faktorer som manglende opmærksomhed eller utilstrækkelig orientering medvirker til, at ulykkerne sker. Datamateriale Datamaterialet, der lægges til grund for dybdeanalyserne, er indsamlet fra forskellige myndigheder herunder politiet, bilinspektørerne, sygehusene og vejmyndighederne - og fra HVUs supplerende undersøgelser og interviews. Grundlaget for undersøgelsen er ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i politikredse i hele landet over en 8 måneders periode i HVU har i denne periode fået indberettet 25 ulykker fra politikredsene. Disse ulykker udgør hovedparten af de ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, som er sket i indsamlingsperioden, og HVUs analyse af de 25 ulykker er dermed forholdsvis repræsentativ for denne ulykkestype i perioden. Analysemetode Den anvendte analysemetode tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, vej/omgivelser og køretøj umiddelbart før, under og efter ulykken. Metoden er nærmere beskrevet i bilag A. I forhold til den eksisterende viden bidrager dybdeanalysen til et mere præcist billede af de faktorer, der er medvirkende til ulykkens opståen og af de faktorer, der har betydning for, hvor alvorlig ulykken bliver. 18 Temarapport ULYKKER MELLEM HØJRESVINGENDE LASTBILER OG LIGEUDKØRENDE CYKLISTER

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Temarapport

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker med ældre bilister Rapport nr. 9, 2012 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport

SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER rapport Gruppe: Guy-Alain Niyongabo Rasmus Kjærsgaard Nielsen Lasse Gammelgaard Christiansen Louise Regitze Skotte Andersen Klasse: 1.3 Lærer: Signe Koch

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Grove hastighedsovertrædelser

Grove hastighedsovertrædelser H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove hastighedsovertrædelser Rapport nr. 8, 2011 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion 1 I KCM cykler vi i grupperne M, T og R. (mountain, tur og race). Grupperne er opdelt efter gennemsnitshastighed og køretid. Vi sætter sikkerheden i højsædet. Af

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Undersøgelse af konfliktende adfærd Thomas Skallebæk Buch Maj 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Højresvingskonflikter i signalregulerede

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere