Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl Sted: Central Åderupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller, Michael Rex. Lars Fischer mødte kl og deltog i mødet fra punkt 73. Afbud: Søren Hartmann Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Øvrige tilstede: Gert Jensen Åben dagsorden 69. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat: Godkendelse af referat nr /12 fra den 7. februar 2012: Lars Fischer har gjort indsigelse mod referatet i pkt. 58. Bestyrelsens beslutning omkring gratis tilslutning til el-opvarmede huse er blevet præciseret i pkt. 77 i dette referat. Referat blev godkendt. 70. Orientering fra formand og direktør: Formanden orienterede om følgende: - deltagelse i Fjernvarmens Udviklingscenters generalforsamling. Vores kontingent til selskabet vil stige fra ca kr. til godt kr. - deltagelse i regionalmødet i Maribo - om formandsskabets drøftelser med ingeniørvirksomheder om vores forestående projekter Direktøren orienterede om følgende: - Næstved Varmeværk har i den senere tid holdt foredrag for Næstved Erhvervsråd og Rotaryklubber - status på evt. samarbejdsaftale med Fuglebjerg Fjernvarme - status på samarbejdet med Dalum Papir A/S - reaktioner fra andelshaverne vedrørende vedtægtsændringer Side 1 af 6

2 71. Vision og mål: I fortsættelse af bestyrelsens strategiseminar fremlægges hermed selskabets vision og mål til godkendelse. Efterfølgende vil der blive udarbejdet handlingsplaner for de enkelte mål. I det omfang den enkelte handlingsplan går udover rammerne i budgettet forelægges handlingsplanen til bestyrelsens godkendelse. Koncept og forretningsgang for strategiplanens årshjul vil snarest blive udarbejdet og forelagt bestyrelsen til godkendelse. Bilag 1 vision og mål Administrationen indstiller vision og mål til bestyrelsens godkendelse. 72 Medlemskab af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab: Der er udtrykt ønske om at være medlem af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab. Geotermiselskabet oplyser, at fjernvarmeselskaber, som er medlem af Dansk Fjernvarme, og som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med geotermi kan optages som andelshavere. Et medlemskab af selskabet koster et engangsbeløb på kr., hvorved Næstved Varmeværk bliver andelshaver af selskabet. Bilag 2 geotermiselskab, folder Bilag 3 geotermiselskab, mail af Bilag 4 geotermiselskab, vedtægter Administrationen indstiller medlemsskabet til nærmere drøftelse og beslutning i bestyrelsen. På nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen ikke medlemskab af Dansk Fjernvarme Geotermiselskab. Side 2 af 6

3 73. Ændring af leveringsgrænse: I bestræbelserne på at tilbyde vores kunder en bedre service kunne vi til nye og gamle kunder tilbyde en udvidet service, hvor vores nuværende leveringsgrænse flyttes til den anden side af fjernvarmeuniten, således at service af fjernvarmeuniten fremover bliver en del af vores leverance. En betingelse for at flytte leveringsgrænsen er at kunden har købt fjernvarmeuniten igennem Næstved Varmeværk. Service af fjernvarmeuniten kan tilbydes til 150 kr. inkl. moms pr. år for ejendomme indtil 500 m 2. For ejendomme på mere end 500 m 2 tillægges 0,25 øre/m 2. Servicen omfatter en løbende remote kontrol af temperaturforhold og vandmængder samt servicebesøg, hvis de løbende kontroller tilsiger dette. Udskiftning af komponenter foretages efter regning. Det kan oplyses at denne nye service, herunder salg af fjernvarmeunits, fra Næstved Varmeværk har været drøftet med repræsentanter for de lokale VVS-virksomheder. Administrationen indstiller: at serviceordningen indføres samtidigt med at salg af fjernvarmeunits starter. 74. Salg af fjernvarmeunit til fjernvarmekunderne: Der har været dialog med leverandører af fjernvarmeunits, som i dag er leverandør til andre fjernvarmeværker i Danmark. Ved valg af fjernvarmeunit skal der overvejes hvilken anlægstype der ønskes fremmet. Der findes 2 anlægstyper direkte anlæg og indirekte anlæg. Traditionelt har Næstved Varmeværk altid anbefalet indirekte anlæg for at have en klar adskillelse af Varmeværkets og kundens vand- og ledningssystem af forsyningssikkerhedsmæssige årsager. Det kan f.eks. nævnes at der i denne vinter var en lækage på et direkte anlæg, som betød at vi skulle spæde vand til vores system med 6 m 3 i timen indtil lækagen hos kunden rent tilfældigt blev opdaget. Hvis lækagen havde været større havde der været risiko for at vi måtte lukke store dele af forsyningsområdet indtil lækagen blev fundet. Bilag 5 notat af Fordele og ulemper fjernvarmeunits Side 3 af 6

4 Administrationen indstiller at det drøftes, hvilken anlægstype der skal tilbydes vores kunder (direkte eller indirekte) at administrationen, ud fra drøftelse af anlægstype, bemyndiges til at indgå en aftale med en leverandør. at prisen for fjernvarmeuniten viderefaktureres uden avance. Det blev vedtaget, at vores tilbud af vekslertyper kun skal omhandle indirekte anlæg. Købet udbydes i licitation blandt udvalgte leverandører. 75. Forsøgsprojekt Fjernvarmens Serviceordning: Der er gennemført en forsøgsordning med at udføre et servicetjek af forbrugerens fjernvarmeinstallation i området Blommevej, Morelvej og Kirsebærvej. Projektet viser, at servicetjekket ikke har haft den store effekt på temperaturforholdene om vinteren, mens der er sket en markant positiv ændring af temperaturforholdene om sommeren. Det vurderes, at den positive sommer-effekt skyldes, at der modsat tidligere har været sommer-lukket på den enkelte fjernvarmeunit. Det vurderes at, ved at gennemføre en oplysningskampagne om at sommer-lukke fjernvarmeuniten efter fyringssæsonen kan der opnås en besparelse - potentielt op til ca. 500 til kr. om året. Bilag 6 notat af Forsøgsprojekt fjernvarmeeftersyn på Blommevej mv. Administrationen indstiller, at der årligt gennemføres en oplysningskampagne overfor vores kunder, om at huske at sommer-lukke fjernvarmeuniten. Side 4 af 6

5 EFTERRETNINGSSAGER 76. Indsendelse af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen: Blandt andet på foranledning af Næstved Varmeværk har Dansk Fjernvarme henvendt sig til Erhvervsstyrelsen og forespurgt om, hvilke regler der er gældende for indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen oplyser: at varmeværker der er omfattet af 3 i bek. nr af 11/ dvs. erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om varmeforsyning, elforsyning eller vandforsyning er bortset fra kapitlerne 1, 2 og 7 undtaget fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis virksomhedernes årsregnskaber og vedtægter er offentligt tilgængelige. Heraf følger, at sådanne virksomheder ikke skal registreres i styrelsen. I konsekvens heraf skal disse virksomheders årsregnskaber IKKE indsendes til styrelsen, dels som følge af at styrelsen ikke kan tilknytte evt. modtagne årsregnskaber til en virksomhed og dels da virksomheden selv forestår offentliggørelsen i henhold til bekendtgørelsen. Næstved Varmeværk skal således ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, som værende pligtig til at indsende regnskab. Det kan oplyses, at Næstved Varmeværk ikke tidligere har indsendt regnskab til Erhvervsstyrelsen. Taget til efterretning 77. Gratis tilslutning el-opvarmede huse: I fortsættelse af bestyrelsens tidligere beslutning om at yde gratis tilslutning til el-opvarmede huse har der været en dialog med repræsentanter fra EnergiDanmark om fælles markedsføring og en orientering om planerne for repræsentanter fra de lokale VVS-installatører. Næstved Kommune (EnergiDanmark) undersøger pt. om de må indgå i en fælles markedsføringskampagne målrettet mod el-opvarmede huse i et fjernvarmeområde. Kampagnen iværksættes når Næstved Varmeværk er klar til at tilbyde en fjernvarmeunit. I kampagnen opfordres kunderne til at kontakte en VVS-installatør (ikke en bestemt leverandør) for at få et konkret tilbud på en fjernvarmeinstallation. Taget til efterretning. Side 5 af 6

6 78. Eventuelt. Intet til dette punkt. 79. Næste møde. Tirsdag den 3. april 2012 kl Jens Andersen 19. marts 2012 Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Lars Fischer Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex Side 6 af 6

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 29. november 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter.

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter. Referat. 1 Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a., afholdt tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19:00 ordinær generalforsamling, på Korsagergård 121, Vallensbæk. Til stede var: Formand Børge Ravn, (BR), kasserer

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere