SSP vejledende læseplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP vejledende læseplan"

Transkript

1 SSP vejledende læseplan Side 1

2 Side 2 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sådan anvendes materialet:... 5 Indskolingen (til og med 3. klasse)... 7 Mellemtrinnet klasse Udskolingen klasse Flyverkorpset SSP- kontaktlærerens rolle SSP strukturen i Egedal Kommune SSP- konsulenternes rolle De sociale myndigheders rolle Politiets rolle Hvem henvender jeg mig til i Egedal Kommune? Ideer til emner på forældremøder Supplerende litteraturliste Yderligere inspiration til lærermaterialer Side 3

4 Forord SSP defineres som samarbejdet mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politiet omkring en kriminalpræventiv indsats, der har indvirkning på børn og unges dagligdag. Læseplanen er blevet til i samarbejde mellem SSP og Pædagogisk Central i Egedal Kommune. Det anbefales, at der arbejdes med SSPlæseplanen på følgende måde: Denne SSP læseplan er lavet for bl.a. at kunne give en håndsrækning til lærerne i en travl og hektisk hverdag. Som et supplement til den trivselsfremmende undervisning og fordi vi har en masse gode ideer til, hvordan man kan arbejde med de unge. De ideer vil vi gerne dele med lærerne. Hvorfor egentlig en særlig indsats i folkeskolen omkring elevernes sociale skolemiljø? Alle børn og unge går i skolen i den periode af deres liv, hvor de former deres grundlæggende opfattelse af livet, deres sociale relationer og deres sundhedsvaner. Børn skal møde skolen uden at være bange for at være der. Følelsen af tryghed bør være fundamental og indsatsen for at nå det, skal prioriteres gennem hele skoleforløbet. Konsekvensen af mistrivsel og nederlag kan resultere i et handlepotentiale der kan bestå af kriminalitet, misbrug, aggressiv adfærd, isolation og dårligt selvværd. Derfor ønsker Ung Egedal SSP i samarbejde med folkeskolerne i Egedal kommune at implementere en læseplan med konkrete bud på at tilrettelægge en oplysende og forebyggende undervisning gennem hele skoleforløbet. SSP- konsulenterne i Egedal kommune er gerne behjælpelige med mere information ift. læseplanen. Klasseteamets kan drøfte den vejledende SSP- læseplan på teammøder. Klasseteamet kan i hvert skoleår arbejde med den vejledende SSP- læseplans anbefalede emner og mottoer. Det er klasseteamets ansvar at stå for den præventive undervisning og planlægning. Klasseteamet påfører et emne eller et motto fra læseplanen i årsplanlægningen. Klasselæreren har den koordinerende funktion. Man kan selvfølgelig også tage flere emner og/eller mottoer op i samme klasse. De enkelte emner/mottoer er relevante på mange klassetrin, så det angivne klassetrin er kun vejledende. Det er således muligt at springe i emner og mottoer. Skolelederen er ansvarlig for skolens SSParbejde, herunder skolens deltagelse i SSPkontaktlærergruppen og det kriminalitets forebyggende arbejde i klasserne og ved forældremøder. NB! Den til enhver tid gældende og opdaterede vejledende læseplan vil være at finde på God arbejdslyst! Egon Agerlin Skolecenterchef Side 4 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

5 Skolens forpligtelse til at udføre kriminalpræventivt arbejde er ikke i folkeskoleloven udtrykt direkte. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling. Herigennem skal eleven have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. Sammenholdt med andre af lovens bestemmelser om arbejde med tværgående emner og problemstillinger (projektopgaver, individuel målsætning og evaluering, elevers medbestemmelse og ansvar) gør det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af folkeskolens opgaver. Hertil kommer, at folkeskolen er forpligtet til som obligatorisk emne i undervisningen at behandle misbrugsområdet, som netop er en af de mest kriminalitetsskabende faktorer. Sådan anvendes materialet Materialet er tænkt som en praktisk håndsrækning til klasselærere fra børnehaveklasse til 9.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i kommunen. Materialerne kan enten lånes på Pædagogisk Central, eller er udsendt til alle skoler fra Det Kriminalpræventive Råd eller Sundhedsstyrelsen. Materialelisten fra Pædagogisk Central er opdelt i forhold til klassetrin, så det er nemt og hurtigt og gå ind at låne materialerne ved at bestille dem pr. telefon eller via Pædagogisk Centrals hjemmeside. Desuden er alle materialer, der indkommer i Pædagogisk centrals samling, og som er velegnet til SSP arbejdet er udstyret med et emneord SSP-, så man kan søge på dette, og finde alt relevant materiale. Materialelisten til hvert klassetrin er lavet i samarbejde med Pædagogisk Central Egedal, hvilket vil sige, at det er Pædagogisk Centrals egne materialer. Sidst i læseplanen forefindes en supplerende litteraturliste. Litteraturen der kan ikke bestilles fra Pædagogisk Central Egedal, men skal bestilles via det lokale skole/folkebibliotek. Side 5

6 En gang i kvartalet vil materialelisten blive opdateret af Pædagogisk Central. Læseplanen kan downloades på Forældremøder: Det er vigtigt at få forældrene på banen tidligt i skoleforløbet. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra børnehaveklassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til øget mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. Side 6 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

7 Indskolingen (til og med 3. klasse) Formålet med SSP- læseplanen for de enkelte klassetrin Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse: Eleverne skal gennem deres samlede skoleforløb blandt andet opleve en sammenhængende social progression inden for klassens fire vægge. Eleverne skal bevidstgøres om, hvad en god legekammerat er. Dialog omkring konfliktløsninger. 3. klasse: At øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre, samt styrke bevidstheden om de faktorer, der styrer klassens adfærd med hensyn til at udvikle klassens sociale liv og funktioner. Eleverne bevidstgøres om klassens trivsel. Her ud over skal der til stadighed være fokus på mobning i det daglige arbejde. Børnehaveklassen Elever: Trin for Trin. Spillet bruges i forbindelse med: at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater mellem eleverne i klassen at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden og hvorfor Skole/hjem: Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv Spil Ærlig Snak I, som evt. optakt til forældremøde Ideer fra Forældrene på Banen (Det Kriminalpræventive Råd) Fritidslivets betydning. SFO Side 7

8 Materiale: Børnehaveklassen - 1. klasse Faglitteratur: 37.1 Kort og godt i indskolingen (spil + Gult kort til Ebbe - film) Trin for trin 1 - (emnekasse) Trin for trin og forældresamarbejde - (emnekasse) Skønlitteratur: Faurby, Bent - Per i knibe - Drilleri 1. klasse Elever: Regler i Leg i dag og da Bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, kan læreren sammen med eleverne tale om regler for leg og samvær Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat Skole/hjem: Debataften om trivsel for børn i seks-syv års alderen Eventuelt med brug af eksterne oplægsholdere. Fritidslivets betydning. SFO Opnå enighed vedrørende fødselsdage, slik i madpakken med videre Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd 2. klasse Elever: Ugens løgnehistorie Arbejde med konfliktløsning (for eksempel fra Konfliktløsning for de Yngste Klassetrin) Arbejde med Trin for Trin 2. del / gul Side 8 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

9 Skole/hjem: Dialogspil om positiv og negativ sladder Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem) Hvordan løser vi konflikter? Fritidslivets betydning. SFO Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd Materiale 2. klasse Faglitteratur: 37.1 Kort og godt i indskolingen (spil + Gult kort til Ebbe - film) Skønlitteratur: Faurby, Bent - Tom på lejr - drilleri Guldager, Katrine M. - Frøken Ignora eksploderer 3. klasse Elever: Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi blandt andet fordi: det er i klassearbejdet mobning skal stoppes børn og voksne skal have temaet under huden klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved elevernes evne til at samarbejde Aktiviteter: Brainstorming, den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan) Træne rollespil om mobning Arbejde med makkerskab Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for den enkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen Side 9

10 Udarbejde klasseregler mod mobningudarbejde plakater/ skilte om mobbefri zone og andre slogans vedrørende mobning Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil Skole/hjem: Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder - eventuelt med hjælp fra eksterne oplægsholdere. Hvordan takler vi mobning i vores klasse Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund Video: Den Sorte Gryde. (BA) Fællestur/arrangement for børn og voksne Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Emne: Mobning Motto: Hos os mobber vi ikke. Mobbefri zone! Stikord: Hvad er mobning? Hvorfor er der nogle, der mobber? Hvordan føles det at blive mobbet? At drille/gøre nar af Påklædning/frisure/udseende Gruppepres Materiale: 3. klasse Faglitteratur: 10 Du og jeg: fire børn og filosofi - (film) 15.2 Kort og godt - (spil + Gult kort til Ebbe - film) Side 10 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

11 Skønlitteratur: Ekholm, Lasse - Du skal ikke være bange Hermansen, Knud - Hvem var tyven - tyveri Krog, Kirsten Mejlhede - De grå og de sorte - trusler Martlev, Ingrid - Farvel Rosa Over stregen - venskab - (film) Internetadresser: Undervisningsmateriale vedrørende trafiksikkerhed Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet Mellemtrinnet klasse Formålet med SSP læseplanen for de enkelte klassetrin 4. klasse: Børn i års alderen er stadig meget afhængige af fars og mors holdninger og adfærd. Men de er i højere grad begyndt at søge identifikation hos kammerater i skolen og i fritidsaktiviteter, som derved spiller en stadig større rolle. Ofte er ældre klasser modeller for de yngre årgange. Men usikkerheden omkring forventningerne til at blive ældre gør, at mange børn tror, deres kammerater gør ting, som de ikke selv er parate til endnu. Denne misforståelse må vi gå aktivt ind i at korrigere. 5. klasse: Generelt bør vægten i den forebyggende indsats lægges på, at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger,og vænner sig til at løse problemer sammen med andre. Side 11

12 6. klasse: På 6. og 7. klassetrin er det en god idé, at arbejdet tager udgangspunkt i lokalsamfundet og i elevernes egen hverdag. Det er vigtigt, at eleverne kan gennemskue og erkende, hvilke faktorer der spiller ind i situationer, hvor kriminel adfærd og misbrug kan forekomme. 4. klasse Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om, hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere, hvordan man omgås hinanden. Tema: Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø og drømme. Ideer kan hentes fra: Dit Liv Dit Valg side17-48, Det Kriminalpræventive Råd Spørgeskema Makkerskab Rollespil Klassemøde osv. Undervisningsforløb om graffitihærværk. DSB-udsendte materiale Giraf-/og ulvesprog som konfliktløsningsmetode Digte Ordløs dag/time. Anderledes kommunikation Skole/hjem: Debataften om trivsel for årige: Eksterne oplægsholdere voksne som ansvarlige rollemodeller. Video: Evt. Den Sorte Gryde Forældrene på Banen. Debatskabende aktiviteter side Det Kriminalpræventive Råd Side 12 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

13 Emne: Godt og dårligt kammeratskab Motto: Vi vælger de gode kammerater Stikord: Gruppepres Børnenes sprogbrug Udvikling af evnen til at føle empati En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender Klikedannelse Gode og dårlige kammerater Konfliktløsning Hærværk Sikker chat på internettet Materiale: 4. klasse Faglitteratur: 10 Du og jeg: fire børn og filosofi - (film) 15.2 Kort og godt - (spil + Gult kort til Ebbe film) Pigerne i 4. B - (film) Og dem udenfor - mobning - (film) Vælg dit liv - alkohol og sundhed 79 Hvad sker der med mig dreng 79 Hvad sker der med mig - pige Skønlitteratur: Bergman, Birgitta - Malin og drengen med huen Larsen, Knud Erik - Æbleskud Liljensøe, Jørgen - Hugo Hugorm Over stregen - venskab - (film) Smith, Doris Buchanan - Husker du smagen af brombær - reaktioner på død Wikander, Eva Ensom kriger - mobning Wikander, Eva Ensom blandt hajer - mobning Side 13

14 Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet Børns Vilkårs hjemmeside 5. klasse Elever: Mini-spørgeskema om klassens egen moral (fra Dit Liv Dit Valg) Dialog-/rollespil Gæstelærer: Butiksmedarbejder/-ejer fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra Arbejde med: Dit Liv Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd Skole/hjem: Forældre(børn) / temaaften: Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! Materiale: En mur af tavshed - tanker + følelser ved tab - (film) 15.2 Kort og godt - (spil + Gult kort til Ebbe film) Pigerne i 4. B - (film) Vælg dit liv 79 Hvad sker der med mig dreng 79 Hvad sker der med mig pige Side 14 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

15 Skønlitteratur: Larsen, Knud Erik - Æbleskud Reuter, Bjarne - Busters verden - mobning Smith, Doris Buchanan - Husker du smagen af brombær Talvik, Liina - Duften af vanilje Wikander, Eva - Ensom kriger Wikander, Eva - Ensom blandt hajer Zimakoff, Daniel - Fremmed fugl Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet Børns Vilkårs hjemmeside Emne: At stjæle Motto: Hos os stjæler vi ikke Side 15

16 Stikord: Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri Modetøj /Mærkevarer Gruppepres Butikstyveri/Moral Lommepenge Tyveri i klassen? Hvorfor bliver man kriminel? 6. klasse Elever: De mange begreber, der kan give forståelse af kriminalitet og misbrug, indlæres bedst ved at inddrage eleverne mest muligt gennem eksempelvis holdningsdiskussioner. Tema: Dit Liv Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd: Hvem er jeg?: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme med videre Hvem bestemmer mit liv? Hvad er levevilkår? klassediskussion, livskvalitet, sund/usund Rask/syg, livsstil med videre Du vælger selv: regler, konsekvenser, erstatningspligt, mobning osv. Hvad vil du med dit liv? Et godt liv, et dårligt liv, hvornår er man kriminel?, Hvad er kriminalitet? Retssystemet. Hvorfor straf? Butikstyveri og hærværk, hæleri, misbrug Besøg af sundhedsplejersken Snak om livsværdier (Liv om det at leve) Udarbejdelse af konsekvenser, hvis vi ikke laver lektier eller ikke har orden i tingene. Side 16 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

17 Skole/hjem: Debataften/temaaften Fra barn til ung: Oplæg (Sundhedsplejerske, SSP- konsulent eller lignende) efterfulgt af debatskabende aktiviteter. (Se evt. Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd). Alkoholdebat. Hvad gør vi som forældre, når vores børn begynder at stifte bekendtskab med alkohol? eventuelt med SSP konsulent som oplægsholder Dialogspil for forældre og elever. Blandede grupper Ærlig snak II ( Klasse). Samtalespil. Introvideo til Min Krop er Min Udarbejdelse af klassens fællesskabsværdier Emne: Fra barn til ung Motto: Vi respekterer hinanden, selv om vi er forskellige Stikord: Pubertet Kærester Mobning Hjemkomsttider Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob Materiale: 6. klasse Faglitteratur: 04 Midt i mellem. Pige - kvinde - (film) 04 Midt i mellem. Dreng - mand - (film) 15.2 Kort og godt - (spil + Gult kort til Ebbe film) Og dem udenfor - mobning - (film) Puberteten Side 17

18 66.83 Tre kolde til klassen? - (film) Børn, unge og alkohol - (emnekasse) Alkohol til debat 79 Hvad sker der med mig - dreng 79 Hvad sker der med mig - pige Skønlitteratur: Clausen, Jacob - Som et lille himmerige Ditlevsen, Tove - Annelise - tretten år Pohl, Peter - Men jeg glemmer dig ikke Reuter, Bjarne - Busters verden - (+ film) Talvik, Liina - Duften af vanilje Zimakoff, Daniel - Fremmed fugl Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Fyrværkerikampagnen Børns vilkårs undervisningsmateriale Spejlet 15 Side 18 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

19 Udskolingen klasse Formålet med SSP læseplanen for de enkelte klassetrin 7. klasse: Målet er hovedsageligt, at eleverne får viden om, holdninger til og handlekompetence i forhold til alkohol og rusmidler, således at både familien og den enkelte elev bliver i stand til at diskutere og tage stilling til, hvordan man omgås rusmidlerne. 8. klasse: Elevernes modenhed tillader nu ( klasse), at man i undervisningen kan bearbejde forhold vedrørende kriminalitet, misbrug og trivsel (et godt liv) mere generelt. Der kan arbejdes hen imod en erkendelse af, hvilke faktorer der indgår i det samlede kriminalitets- og misbrugsbillede. Endvidere kan der arbejdes med, hvordan kriminalitet, misbrug og et dårligt liv kan forebygges individuelt, i gruppen (klassen) og på samfundsplan. 9. klasse: I de sidste år af skoleforløbet får fest- og gå-i-byen-kulturen et stigende omfang samtidig med overgangen til for eksempel gymnasium og handelsskole. Derfor kan det i dette forløb være et mål at: Skaffe sig viden om og indsigt i rusmidler og de forskellige rusmidlers virkning. Skaffe sig viden om stofmisbrug og afhængighed samt indsigt i mulig betydning og konsekvenser for den enkelte, familien og samfundet. Side 19

20 7. klasse Elever: Rollespil om gruppepres og det gode kammeratskab Lave avis om alkohol Udarbejde fotoreportage eller diasserie Workshop med forumteater, hvor eleverne er aktører Video: Unge og Alkohol En Lille En Spil: Spillerus et spil der påvirker Alkoholspillet Rødvin og Sorte Svin Gæstelærere: SSP- lærer, SSP- konsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Nordsjællands politi. Skole/hjem: Det er vigtigt, at forældrene inddrages aktivt med hensyn til forståelse af, hvor nødvendig deres indsats og ansvarlighed er. Derfor skal emnet drøftes på forældremøder, hvor underviseren orienterer om deres planer og søger den bredest mulige opbakning og medvirken fra forældrene. Forældreaften: De unge, alkohol og det gode kammeratskab Besøg af SSP- lærer, SSP- konsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Nordsjællands politi. Børn, Unge og Alkohol, dvd fra Sundhedsstyrelsen, 2005 Forældreaftale, hvor fælles målsætning nedskrives Emne: Alkohol og det gode kammeratskab Motto: Vi passer på os selv og hinanden Side 20 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

21 Stikord: Første gang At sige nej At tage stilling De andre må! Aldersgrænser Holdninger til fester Til og fra fester Materiale: Faglitteratur: 14, fuld og for meget - (dvd) 04 Midt i mellem. Pige - kvinde - (film) 04 Midt i mellem. Dreng - mand - (film) 15.2 Tackling - selvværd og samvær Drikker dine kammerater? Alkohol og gruppepres De vilde unge - (film) Festen Tre fuldeture - (film) Vi skåler med vores venner Alkohol til debat Tre kolde til klassen? - (film) Alkohol - Rundfunk - (dvd) Skønlitteratur: Pohl, Peter - Men jeg glemmer dig ikke Søndergaard, Per Straarup - Det fede liv Zimakoff, Daniel - Fremmed fugl Side 21

22 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning 8. Klasse Elever: Projektformen kan med fordel anvendes. Stoffet åbner rig mulighed for, at eleverne selv fremskaffer oplysninger for eksempel gennem små undersøgelser (eleverne vælger selv emneområder). Gæstelærere inddrages i videst muligt omfang. Optakt ved gæstelærere fra for eksempel: Politi Sexualisterne, gratis tilbud, unge der taler til unge om sex, sprut og stoffer. SSP- konsulent, misbrugskonsulent. Det anbefales at invitere SSP- konsulenten til et klassebesøg i dagtimerne, og forældremøde samme dag, eller uge, om aftenen. Skole/hjem: Temaaften om kriminalitet blandt unge: Oplægsholdere: Politi, SSP- konsulent, misbrugskonsulent. Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Side 22 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

23 Materiale: 8. klasse Faglitteratur: Drikker dine kammerater? De vilde unge - (film) Hvis bare jeg havde vist det Afhængighedens labyrint - (film) Eksperimentet - (film) , fuld og for meget - (dvd) Alkohol - Rundfunk - (dvd) Festen - Tre fuldeture - (film) Vi skåler med vores venner Don t Even Try! Om rygeheroin - (film) Hash - (emnekasse) Klar - et videoprogram om stoffer - (film) De nye narkomaner - rygeheroin - (film) Skønlitteratur: Johansen, Anders - Sølvbroen Küchen, Maria - Sang til en sommerfugl Reuter, Bjarne - Zappa ( + film) Spørg bare Alice Søndergaard, Per Straarup - Det fede liv Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Side 23

24 9. klasse Elever: For eksempel emnedag(e) hvor klassen deltager (på skift) i tre workshops for eksempel: Workshop, hvor der blandt andet snakkes/diskuteres med tidligere misbrugere Workshop oplysning/diskussion v/ politiet Workshop med teater/film, hvor eleverne er aktører Fælles fokusering og afslutning på Workshops ved hjælp af teater/film. Spillerus. Kortspil. (Sundhedsstyrelsen): Et spil, der kan anvendes for de årige unge. Spillet lægger på en sjov og underholdende måde op til debat om de unges holdninger, moral og etik i forbindelse med omgang med rusmidler, specielt alkohol og hash. Foredrag ved tidligere misbruger. KRIM, telefon Misbrugskonsulent, politi, SSP konsulenterne. Skole/hjem: Temaaften: Oplægsholder evt. misbrugskonsulent, politi, SSP- konsulenter Materiale: klasse Faglitteratur: Og dem udenfor - mobning - (film) De vilde unge - (film) Hvis bare jeg havde vidst det Afhængighedens labyrint - (film) Eksperimentet - (film) , fuld og for meget - (dvd) Festen - Tre fuldeture - (film) Vi skåler med vores venner Don t Even Try! Om rygeheroin - (film) Hash - (emnekasse) Klar. - om stoffer - (emnekasse) De nye narkomaner - rygeheroin - (film) Side 24 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

25 Skønlitteratur: Johansen, Anders - Sølvbroen Reuter, Bjarne - Zappa - (+film) Rifbjerg, Klaus - Den kroniske uskyld - (+film) Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Side 25

26 Flyverkorpset SSP- kontaktlærerens rolle I Egedal Kommune har vi også et Flyverkorps. Flyverkorpset kan inddrages efter behov i en trivselsfremmende indsats i folkeskolen. Flyverkorpset tager udgangspunkt i den rummelige folkeskole, og vanskeligheder i skolen søges primært løst i den kontekst, de befinder sig i. Flyvernes arbejde består bl.a. i iagttagelser/observationer, samtaler, supervision, problembeskrivelser og videreformidling af brugbare redskaber til dagligdagen på skolen alt sammen i tæt samarbejde med lærerne, skolelederne, forældrene og ikke mindst eleverne. Har man et problem man ønsker hjælp til, kan ansøgningsskema rekvireres via skolens kontor. Problemet skitseres, og skemaet underskrives af skolelederen Herefter sendes det til Marianne Micheelsen, Skolecentret. Flyverkorpset bestræber sig på hurtig tilbagemelding. Kontaktoplysningerne på Flyverkorpset findes på Fællesnettet. SSP- kontaktlærerne har til opgave at have kendskab til og overblik over SSP relevant undervisnings- og informationsmateriale samt vejledning omkring og videreformidling af dette. Forestå evaluering/undersøgelser på skolen i relation til den pædagogiske SSP indsatsplan (læseplan). Gennem SSP- kontaktlærergruppen at sikre erfaringsudveksling mellem skolerne i kommunen ved de aftalte fælles SSP kontaktlærermøder med SSP konsulenten. SSP- kontaktlæreren arbejder ikke med enkeltsager og har ikke ansvaret for at kontakte Politiet, de sociale myndigheder eller andre hvis en ung har problemer. Dette ansvar påhviler de enkelte lærere samt den stedlige skoleledelse. SSP kontaktlæreren bør dog være orienteret om unge, der i dagligdagen har tilknyttet en kontaktperson og/eller er på vej ud på et skråplan. Det er ikke SSP kontaktlærerens opgave at forestå den kriminalpræventive undervisning, men i samarbejde med SSP konsulent, misbrugskonsulent og andre relevante undervisere at vejlede og rådgive den enkelte lærer i løsning af opgaven. Underretningspligt for alle Efter servicelovens 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer det sundhed eller udvikling i fare, Side 26 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

27 pligt til at underrette kommunen. Fagpersoners underretningspligt Efter servicelovens 153 og underretningsbekendtgørelsen (nr af 30/ ) har fagpersoner en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer. Kommunens pligt Når kommunen modtager en underretning, skal kommunen foretage en indledende vurdering af sagen. Hvis kommunen skønner, at der er forhold, der giver anledning til at tro, at barnet kan have behov for støtte, skal der iværksætte en grundig undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens 50, og på den baggrund vurdere, om barnet har behov for støtte. Den der underretter, er ikke part i sagen Den, der er underretter, bliver ikke part i barnets eller den unges sag, og underretteren vil derfor ikke kunne få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge. Kommunen skal dog senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretning sende en kvittering for modtagelsen. De sociale nævn og Ankestyrelsen har mulighed for af egen drift at gå ind i sager om særlig støtte til børn og unge efter reglerne i servicelovens 65. Det betyder, at hvis en person mener, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som det har behov for, kan alle gå til Ankestyrelsen, der har mulighed for at gå ind i sagen, hvis den skønner, at der er behov for det. De sociale nævn og Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at handle i en konkret sag. Side 27

28 SSP strukturen i Egedal Kommune SSP-struktur Strategisk niveau - mødes 1-2 gange årligt Nordsjællands Politi Vicepolitiinspektør Funktionsleder Egedal Kommune Direktør for skoler, institutioner, kultur og fritid Skoleleder/leder af SSP Koordinerende niveau - mødes ca. 6-8 gange årligt Suppleres med kommunikationsnetværk for: SSP-Konsulent 1 SSP-Konsulent 2 Leder af forebyggelse, Frederikssund Politi Fagleder, den sociale del Klubbernes opsøgende medarbejdere SSP-kontaktlærere Politiet SSP-gadeteam Fasciliteret af: SSP-konsulenterne Udførende niveau SSP-Konsulent 1 SSP-Konsulent 2 SSP Gadeteam INSTITUTIONER FORENINGER SSP - GADETEAM CENTRE POLITI SSP- konsulenternes rolle SSP- konsulenterne understøtter gerne lærernes arbejde med læseplanen og deltager gerne på opfordring i teammøder og som sparring i planlægningsfasen i det omfang, det er muligt for konsulenterne. SSP- konsulenterne kommer også gerne ud i klasserne ( klasse) og holder oplæg/ foredrag. Det kan eksempelvis omhandle temaer som vold, tyveri, hærværk, mobning, net etik, rusmidler, det gode kammeratskab osv. Når SSP- konsulenten har besøgt en klasse om formiddagen, er der som regel forældremøde i samme uge om aftenen. Til forældremødet klæder SSP- konsulenten forældrene på med de temaer klassen har arbejdet med. SSP konsulenterne kan rekvireres til specifikke problemstillinger i klassen. Som udgangspunkt besøger SSP - konsulenterne fortrinsvis udskolingsklasser, men i det omfang det er muligt kommer de også gerne til indskoling og mellemtrin, når vi kontaktes af lærere med konkrete problemstillinger. Se mere om SSP- konsulenten på herunder SSP. De sociale myndigheders rolle I Egedal Kommune varetages opgaven fra de sociale myndigheder i SSP - samarbejdet af Familiecenteret. Familiecenterets forebyggende indsats består Side 28 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

29 i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere, herunder deltagelse i børne- og ungeteams. Derudover har Familiecenteret mulighed for at undersøge forholdene for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På baggrund af undersøgelsen kan Familiecenteret iværksætte diverse forebyggende tiltag med udgangspunkt i den konkrete problemstilling for barnet/den unge. På Egenettet under familiecenteret finder man også Kommunens underretningsguide. Politiets rolle. Der har i de tre tidligere kommuner, før sammenlægningen til Egedal kommune, været forskellige traditioner for samarbejdet med politiet. Samarbejdet med Nordsjællands Politi er stadig under udvikling og der prøves forskellige modeller. Der kan i skrivende stund ikke sættes konkret på skrift, i hvilket omfang politiet har mulighed for at deltage i alle mødet, som er foreslået i denne læseplan. SSP konsulenten har kontakt til Præventiv afdeling i Nordsjællands politi. Medarbejdere derfra deltager i så mange møder, som det er muligt. SSP konsulenten vil altid kontakte politiet med henblik på deltagelse i møder, når det er relevant. Familiecenteret, Politiet og SSP- konsulenterne udgør tilsammen det koordinerende niveau. På dette niveau indsamles oplysningerne om kriminalitetsudviklingen i de enkelte distrikter samt generelle oplysninger om børn og unges forhold i Egedal Kommune bl.a. unges brug af alkohol og narkotika samt fritidstilbud og aktiviteter. Koordinationsgruppen kan indsamle erfaringer fra kriminalpræventive indsatser i andre kommuner. Koordinationsgruppen er ansvarlig for formidling af oplysninger til hele organisationen, så der kan ske en løbende justering af målsætning af arbejdet. Side 29

30 Formålet med at mødes er at sikre kommunikationen mellem netværksgrupperne (SSP kontaktlærerne, Gadeteam og klubkontakterne), politiet og familiecenteret. Hvem henvender jeg mig til i Egedal Kommune? SSP- konsulenterne, misbrugskonsulent og flere kan kontaktes via hjemmesiden herunder SSP - kontaktpersoner i Egedal Kommune Side 30 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

31 Ideer til emner på forældremøder Børnefødselsdage hvordan skal strukturen være kun piger, kun drenge eller hele klassen, hvad må en gave koste? Etc. Hvordan bliver alle børnene deltagende bl.a. i forbindelse med legekammerater (således at ingen bliver isoleret)? Hvad er forældrenes ansvar for de børn som går i skole/sfo Hvordan sørger man for, at ens børn er glade og glade for deres skolegang? Hvordan tager man imod nye elever? Hvordan kan man bruge hinanden til eksempelvis børnepasning Tonen i klassen hvilke normer skal der være? Hvad er vigtigst for børnene at få ud af at gå i skole? Hvad gør man, når der er konflikter mellem børnene eksempelvis uden for skolen fritiden? Hvad skal holdningen blandt klassens forældre være til mobning (mobbepolitik) Hvordan sikres kommunikation imellem forældrene i klassen, og vedr. skilsmisseforældre (de skal sørge for at informere hinanden) Forældre bakker skolen/sfo en op, bl.a. i børnenes nærvær Socialisering i klassen Hvad det vil sige at være rollemodel? Hvordan kan man tage ansvar i forhold til sit eget barn og til klassen? Basale behov (mad, søvn, tryghed) Fælles ansvar for børnene i klassen Sprog hvordan taler vi med og om hinanden Legeordning Hensynsordning hvordan tager vi hånd og ansvar for de tosprogede, socialt dårlige/svage børn? Hvordan får vi alle med? At de får talt om kost og sund mad i madpakken Sengetider Mobiltelefoner Hvad gør vi for at fastholde sammenholdet i klassen? Hvornår skal forældrene bestemme og hvornår skal de overlade ansvaret til den unge selv I dag kræver det kun få sekunder på tasterne at komme i forbindelse med hele vennekredsen. Giver det et særlig ansvar Hvor godt skal man kende folk, før man kan blande sig? Og hvor meget skal der til, før man f.eks. stopper en fest Fester og alkohol kommer hurtigt til at høre sammen. Men hvornår er det i orden at begynde med alkohol til festerne og hvornår tager det overhånd? Det er altid rart at være med i fællesskabet og få vennernes opmærksomhed. Men det er også en god undskyldning for at gøre noget ulovligt eller farligt? Hvad er vores ansvar, når vi tilfældigt bliver vidner til ulovlig situation? Hvornår ulejliger vi ukendte mennesker, og hvor langt vil vi lade tingene udvikle sig, før vi griber ind? Side 31

32 Til fester er det naturligt, at man bliver lidt løssluppen. Men hvor festligt må det blive? Hvilke grænse kan/bør/skal forældre sætte i forhold til unge, der vil drikke alkohol og holde fest? Er der tale om umyndiggørelse, hvis forældrene blander sig? Hvad er umyndiggørelse og hvad er positiv opmærksomhed? Hvornår skal man spørge/snakke og vise bekymring overfor den unge og stoffer? Hvornår skal vi undre os og vise bekymring overfor de andre unge i klassen? Hvordan skal man som forældre udtrykke sin bekymring om en ung fra klassen, til den unges forældre? Hvor skal man henvende sig, når man er bekymret for sit eget eller andres børn? Side 32 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

33 Supplerende litteraturliste Disse kan IKKE bestilles på Pædagogisk Central Egedal. Skal bestilles på det offentlige bibliotek Børnehaveklasse - 1. klasse: Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) Trin for Trin, 1. del, rød Børnehaveklasse - 1. klasse: Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) Trin for Trin, 2. del, gul Klassesæt: Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen billedbog Min Ven Jim af Kitty Crowther billedbog Tvillingsøster af Liv Marie Austrem billedbog Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse Jørn Jensen Emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: - Jeg er Glad - Jeg er Genert - Jeg er Ensom - Det er Uretfærdigt - Når Jeg er i Dårligt Humør Klassesæt: Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen billedbog Min Ven Jim af Kitty Crowther billedbog Tvillingsøster af Liv Marie Austrem billedbog Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse Jørn Jensen Emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: - Jeg er Glad - Jeg er Genert - Jeg er Ensom - Det er Uretfærdigt - Når Jeg er i Dårligt Humør Emne: Venner i stedet for uvenner Emne: Samværsregler i klassen Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Motto: I klassen hjælper vi hinanden Stikord: Kammeratskab Kontakter/legekammerater Venskab Makkerskab Stikord: Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed Hjælpe ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen Side 33

34 Materiale til 2. klasse Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul Klassesæt/emnesæt: At Lyve etik. Af Lise Andersen At Sladre etik. Af Lise Andersen Etik for Børn, lærervejledning. Af Lise Andersen Kalle Alene i Mørket af Marie Helfer læse let bog Frøken Ignora Eksploderer af Katrine Marie Guldager Frøken Ignora i Skolegården af Katrine Marie Guldager Film: Min Krop er Min, Det Danske Filminstitut, 1999 Emne: Sladre/lyve Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Stikord: Hvad sker der, når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe en kammerat De voksne taler sammen - forældre, - skole/hjem Have tillid til, at det de voksne siger, er rigtigt Materiale til 3. klasse Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel Skolens mobbemappe. Skole og Samfund Trin for Trin 3. del, grøn Klassesæt for klasse At Mobbe Etik. Af Lise Andersen Etik for Børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede En som Hodder af Bjarne Reuter Maria en Historie om Mobning + opgaver, af Lotte Kjærup, 1999 Lad os Tale om Mobning (fra 5.kl) af Anne Charlish, 1997 Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: Gummitarzan videofilm En som Hodder videofilm Og dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, 2001 Pigerne i 4. b om klikedannelse Den Sorte Gryde, 50 min. Ghettoprinsesse om kulturforskelle, 48 min. Junior Dox mobning, DR, 2004, 30 min. Side 34 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

35 Materialer 4. klasse Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel. (PC) Skolens mobbemappe. Skole og Samfund Trin for Trin 3. del, grøn Klassesæt for klasse At Mobbe Etik. Af Lise Andersen Etik for børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede En som Hodder af Bjarne Reuter Marie en Historie om Mobning med opgaver af Lotte Kjærup, 1999 Lad Os Tale om Mobning (fra 5. klasse) af Anne Charlish, 1997 Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: Gummitarzan videofilm En som Hodder videofilm Og dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, 2001 Pigerne i 4. b, om klikedannelse Den Sorte Gryde, 50 min. Ghettoprinsessen om kulturforskelle, 48 min. Junior Dox mobning DR, 2004, 30 min. Materialer 5. klasse Bud nr. 7: Du må ikke være tyv af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd Dit og Mit idémappe af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd Dit Liv Dit Valg af Tage Andersen Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd Farvel til Fremtiden, Dansk Handelsstandsforening (hos SSP-konsulenterne) Unge og Butikstyveri af Lyngby Kommune (hos SSP-konsulenterne) Side 35

36 Materialer 6. klasse Klassesæt for klasse Liv om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, 1996 Hvad Kommer det Mig Ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, 1993 Jeg Har Ret Til du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, 2002 Maria en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup Lad os tale om mobning af Anne Charlish Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, 2005 Spejlbilleder og andre noveller om konflikter antologi, 1996 Kicks1 lydbog, findes på skolebiblioteket af Janet Fitch, 1997 Video/dvd Og Dem Udenfor tre film om mobning, Det kriminalpræventive Råd, 2001 Tøser og Drengerøve (klassefest i 7.b) grænseafprøvning (64 min), 1998 Kriminalitet et valg. DR, 1994 (15 min.) Alkohol til Debat (bog og spil), 1997 Body Bio 14 alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og for Meget. DR, 2004 (40 min) også på dvd Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), 2000 Kundskabens Træ med undervisningsmateriale af Niels Malmros, 1983 Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Materiale 7. klasse Klassesæt klasse En stille aften Det Kriminalpræventive Råd (2005) og hos SSP-konsulenterne. Alkohol Rundfunk, (2004) PC og SSPkonsulenterne Liv om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, 1996 Hvad kommer det dig ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, 1993 Jeg Har Ret Til du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, 2002 Maria en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup Lad os tale om mobning af Anne Charlish Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, 2005 Spejlbilleder og andre noveller om konflikter antologi, 1996 Kicks1 lydbog findes på skolebiblioteket, af Janet Fitch, 1997 Video/dvd Og Dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, 2001 Tøser og Drengerøve (klassefest i 7. b) grænseafprøvning, (64 min), 1998 Kriminalitet et valg. DR, 1994 (15 min.) Alkohol til Debat (bog og spil), 1997 Body Bio 14 alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) Side 36 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

37 Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og For Meget. DR, 2004 (40 min) også på dvd Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), 2000 Kundskabens Træ med undervisningsmateriale, af Niels Malmros, 1983 Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Drenge en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, 2006 Materiale 8. klasse Klassesæt/emnesæt klasse: Zapp om heroin magasin, fra Mellemfolkelig Samvirke, 1998 Brug eller Misbrug en debatbog for unge om stoffer, 1998 Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, 2001 Vi Skåler med Vores Venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, 2002 Sang til en Sommerfugl roman om mobning af Marie Küchen, 2001 En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, 2002 Vicki Drikker af Maureen Stewart, 1997 Vold at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, 1995 Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte, af Kjeld Larsen, 1999 Fra Grineflip til Nedtur, af Monica C. Madsen, 1997 Emne: Kriminalitet et spørgsmål om valg Rusmidler Motto: Tænk dig om vælg det gode liv Stikord: Vold Kropssprog og signaler Rusmidler Tyveri/Hæleri Graffiti og hærværk Politi Rusmidler emnekasse om stoffer med seks titler á 6 eks.2001 Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, 2000 Dommerbanden af Alan Durant, 1996 Seje Tøser Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard Unge på Kant med Loven emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, 2004 En på Tæven om vold i Danmark af Erik Dehn, 1999 Vi er ikke Tøsedrenge! en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen Fuld Fredag Aften? en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, 1993 Alkohol baggrund og debat, af Emma Haughton, 1999 Stofmisbrug en faktabog, af Jørgen Green, 2004 Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien, Hertil dvd Side 37

38 Hiphop Der om rap, DJ ing, graffiti og breakdance af Peter Bejder og Kim Boye Holt, 2005 Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, 2006 Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Drenge en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, 2006 Seje Tøser Stakkels Piger af Per Straarup Søndergaard, Kroghs Forlag, 2003 Video/dvd: De Unge Mordere, 1995(50) Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) Unge og Rusmidler: Brug og misbrug 1+2+3, 2000 (3 x 30 min.) Ikke mig, 1998 (30 min.) Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) Don t Even Try om rygeheroin, 1996 (26 min.) Afhængighedens Labyrint om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer, (3 x 30 min.) Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) På Livet Løs om ecstasy. DR, 2000 (30 min) Voldens Verden. DR (30 min.) De Vilde Unge Tv (3x30 min.) Station 2 kriminalmagasin spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret, DR ( 30 min.), 2000 Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. Den stangstive ungdom på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, 1987 Kinder der Gewalt. Undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio CD og lærevejledning, 2000 Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Materiale 9. klasse Klassesæt/emnesæt klasse Zapp om heroin, magasin fra Mellemfolkelig Samvirke, 1998 Brug og Misbrug en debatbog for unge om stoffer, 1998 Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, 2001 Vi Skåler med vores Venner med opgavehæfte, af Jari Kickbusch, 2002 Sang til en Sommerfugl roman om mobning af Marie Küchen, 2001 En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, 2002 Vicki Drikker af Maureen Stewart, 1997 Vold at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, 1995 Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte af Kjeld Larsen, 1999 Fra Grineflip til Nedtur af Monica C. Madsen, 1997 Rusmidler emnekasse om stoffer med seks titler i 6 eksemplarer 2001 Side 38 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

39 Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, 2000 Dommerbanden af Alan Durant, 1996 Seje Tøser Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard Emne: Rusmidler og misbrug Motto: Én gang kan være én for meget! Stikord: Misbrug Ændret adfærd Gruppepres Ansvar Unge på Kant med Loven emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, 2004 En på Tæven om vold i Danmark, af Erik Dehn, 1999 Vi er ikke Tøsedrenge! en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen Fuld Fredag Aften? en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, 1993 Alkohol baggrund og debat, af Emma Haughton, 1999 Stofmisbrug en faktabog, af Jørgen Green, 2004 Alkohol til Debat af Vibeke Lenskjold og Kirsten Tholle, 1996 Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien, Hertil dvd Hiphop Der om rap, DJ ing, graffiti og breakdance, af Peter Bejder og Kim Boye Holt, 2005 Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, 2006 Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: De Unge Mordere, 1995(50) Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) Unge og Rusmidler: Brug eller misbrug 1+2+3, 2000 (3x30 min.) Ikke mig, 1998 (30 min.) Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) Don t Even Try Om rygeheroin, 1996 (26 min.) Afhængighedens Labyrint om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer (3x 30 min.) Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) På Livet Løs om ecstasy. DR, 2000 (30 min) Voldens Verden. DR (30 min.) De Vilde Unge TV (3x30 min.) Station 2 kriminalmagasin spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret DR ( 30 min.), 2000 Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Side 39

40 Tysk: Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, 1987 Kinder der Gewalt undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio cd og lærervejledning, 2000 Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Yderligere inspiration til lærermaterialer. Disse kan IKKE bestilles på Pædagogisk Central Egedal. A.MO.R antimobberåd, artikelsamling om udstødelse blandt skolebørn, 2001 Ballademageren Søren om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse og selvværd af Janne Hejgaard, 2005 Betingelser for Børns Sociale Ansvar af Connie Carøe Christiansen og Pernille Hohnen, 2002 Bogen om Trin for Trin, redigeret af Lone Gregersen, 2002 De Rolige Elever liv i skolen, marts 2001 Den Usynlige Rygsæk om unge og selvværd af Kirsten Rudbeck og Kirsten Møller-Nielsen, 1998 Det er Uretfærdigt tværfagligt materiale til samtale med elever i Børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Er Du med Mod Mobning 42 veje til bedre trivsel. af Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM, 2006 Fornemmelse for Rummelighed relationspædagogik i praksis af Annemarie Bjerre og Jesper Friis, 2004 Frikvarteret og Skolegården liv i skolen, november 2000 Girafsprog af Bodil Weirsøe, 2002 God Atmosfære i Klassen af Barbara Reider, 1998 Goddag, Giraf af Janne Hejgaard, 2000 Grib Konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning, 2003 Side 40 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

" # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !"*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(!

 # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(! ! " # $%%&!" #$$%!" & ' ( ) * ' ' ( +++, -!.*!/0$ 3 &!.*!/0$, 5(!.*!2 3!.*!/0$,!0*!. 4!.0$*!/0$ 3 64(!.0$*!2 )!0*!. 1!2*!% 4(!2*!% 4!"*!% 5(!2*!% &!2*!% -!20$*!%,!.*!/0$ 3 1!.*!/0$!2*!% 7!2*!% '( $%%)*'(!$%%&+,,

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Centret

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 3. klasse En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER STOF nr. 4, 2004 Forebyggelse Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER Hvis forebyggelse skal virke, kræver det samarbejde når man skal nå de unge, inddrage forældrene, udvikle

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Målsætning På Langeskov Skole arbejder vi på at skabe et trygt indlæringsmiljø, hvor respekt og hensyntagen præger det sociale miljø. Langeskov

Læs mere