Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010"

Transkript

1 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

2 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun.

3 Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

4 Innehåll Om Trollhättan...3 Utgångspunkt till workshop...4 Frågeställning...7 Workshop Grupp 1 & Grupp 3 & Grupp 5 & Hur går vi vidare

5 Kort om Trollhättan Kommunen har ca 55 ooo invånare. Vision: En förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa. Redan på talet etablerade sig industriföretag i Trollhättan pga. av fallen och slussarna. I dag lockar samma fall och slussar många turister till kommunen. I Trollhättan Stad är följande enheter aktiva i SkanKomp-projektet. Lärcentrum (vuxenutbildning 19 år) 80 anställda 50 miljoner års omslutning 1500 elever passerar på ett år 7000 kvm Magnus Åbergsgymnasiet (ungdomar ca år) 160 anställda 100 miljoner års omslutning 1100 elever kvm Nils Ericssonsgymnasiet (ungdomar ca år) 160 anställda 100 miljoner års omslutning 1100 elever kvm Samtliga enheter finns inom frivilliga skolformer i kommunens egen regi. 3

6 Vintern 2009 larmslogs hela Trollhättan med kranskommuner av beskedet att Saab eventuellt skulle läggas ner. Enhetscheferena på LC, MÅG och NE fick i uppdrag att ta fram 1000 nya utbildningsplatser. Motsvarande 50 miljoner skr. Uppdraget gav incitament till att göra en kartläggning på VAD som finns och HUR vi kan använda våra resurser på bästa sätt. Hur hanterar vi kompetensbehoven i kommunen om ett företag som Saab lägger ner? Flera underleverantörer blir även drabbade och behöver hjälp med att växla om. 4

7 Metodutveckling och tydlighet internt och mot företag blev ingången till Aktivitet 1.1 inom SkanKomp-projektet för Trollhättan. För att stå rustade inför framtiden behöver vi säkra upp kompetensförsörjningen och öka tillgängligheten. Metodutveckling och samarbete kommer göra oss starkare. Trollhättan har tillsatt en styrgrupp bestående av projektledare, projektekonom samt enhetscheferna för de olika enheterna. I starten av projektet har vi valt att lägga fokus på att ta fram en förklaringsmodell på VAD vi skall göra och VARFÖR. Enheterna måste vara överens om hur vi skall prioritera för att nå en tydlig och kompetensstark organisation inom 3 år. Metodutveckling inom Blended learning och it-kunskap har vi identifierat som avgörande för utbildningsorganisationens framtid. Och skall därför prioriteras! Vi kommer aktivt att medverka i de andra aktiviteterna inom SkanKomp för att lära oss, hitta nya arbetssätt, funktioner och idéer samt delge våra tankar och kunskaper. Vi kommer inte att nå målet utan våra skandinaviska kollegor och partners. 5

8 Fas 1 (2010) Vi valde att synliggöra vår tanke kring Kompetenskluster i bildform. Utgångspunkten är tre enheter som samarbeter sporadiskt. Samarbetsvägarna är inte självklara och framför allt inte tydliga för våra brukare/kunder. På varje ö finns det 1 enhetschef som bestämmer över budget och utveckling. Styrgruppen har arbetat med frågan. Genom att bygga samman och göra en väg in till det kommunala utbildningssystemet tror vi att vi kan skapa tydlighet och hitta nya och effektiva former för kompetensförsörjningsarbetet. Genom att 3 enheter samverkar med kompetens och ekonomi kan vi erbjuda mer och bättre kompetensutveckling för våra brukare/kunder. Styrgruppen har arbetat med frågan och lyft in den på respektive enhets ledningsgrupp. Fas 2 ( ) Kompetensklustret skall vara öppet och flexibelt för brukaren/kunden oavsett om man är företag, vuxen eller ungdom. Det stora arbetet, metodutveckling inom våra kompetenskluster kommer att involvera personal på samtliga nivåer inom våra 3 enheter. Arbetet kommer att ta fart under

9 Tänker vi rätt? 7

10 Workshop Grupp 1 & 2 HUR skapar kompetenskluster (ex service) ökad tydlighet för våra företag, vuxna och ungdomar? Vad måste då bevakas? - man når ut till flera olika målgrupper, fast ordet Kompetenskluster förvirrar (uppfattas som något större...) - gemensam ingång för marknadsföring - ökad tydlighet för grundskola, bygg broar som gör att grundskolans elever kan komma på utbildningsdagar som leds av gymnasieungdomar. - bättre nyttjande av ressurser (klustret vet mer) - APU - kompetensbehov - skapa seminarieserier, kompetensutveckling för företag och samtidigt marknadsföra ungdomar som nästan är färdigutbildade - vad är ett kompetenskluster? - anställ en journalist för att fånga upp de goda historierna. Både när det gäller gymnasialt och vux. Företag är duktiga på att möta media och nå ut med bra marknadsföring varumärke - intervallutbildning - sök upp nya företag t.ex UF-Ung företagsamhet - uppsökande verksamhet bör prioriteras - marknadsföringen - hur skall ni nå ut? Varumärke? - jobba aktivt med praktik och studiestöd - yrkesläraren bör besöka företag inom samma branch...vad är på gång osv. - specialister inom varje kluster som är eftertraktade av företagen - jobba med kampanjer inom varje kluster för att fånga upp och nå ut - vad ser 15 åringen? Image...praktikplatser - jobba ständigt med utveckling och lärande, behoven ändras ca 3: år - personliga besök på SME-små och medelstora företag 8

11 Workshop Grupp 3 & 4 HUR kan kompetenskluster bli attraktivt för företag, vuxna och ungdomar? Vad måste då bevakas? - gruppen tycker att Kompetenskluster istället borde kallas kompetensnätverk, har svårt att förstå vad det är annars - enligt forskning är kompetenskluster något annat... - Lite olika läger i gruppen, vuxna utan full gymnasiekompetens mot vuxna i behov av kompetens - måste vara kundfokuserat - jobba med kompetensstrategier - utveckla nya utbildningar - praktiken kommer att vara jätteviktig - skapa mervärde för både ungdomar och vuxna, hitta vinna-vinna - vill gärna se att det är ett antal utbildare kring ett yrkesområde - nya kompetenser - kompetensutvecklingen skall vara billig!!! - flexibelt, tidsmässigt, snabb leverens oavsett antal deltagare - erbjud studiestöd - geografisk flexibilitet - spetskompetens, marknadsföring, information och hög kvalité - praktik, mentorer, validering, löpande intagning, varierat tempo - individualisering- finns för ungdomar men inte lika mycket för vuxna och företag - yrkeslärare MÅSTE ha praktisk erfarenhet - troligtvis ett värde i att blanda vuxna och ungdomar inom en flexibel utbildning - kompetent personal - stort + för gemensamma metoder och verktyg 9

12 Workshop Grupp 5 & 6 HUR kan kompetenskluster säkra analysen av framtida utbildningsbehov Vad måste då bevakas? - vems är behoven? Är det företagens...små eller medelstora? - vad är ett kluster? - det måste vara tydligt för brukaren - ALLA måste kunna se varför man skall jobba tillsammans - Vem är den viktigaste aktören i omvärlden? - skapa en vision utifrån behoven och de uppgifter som kommer in - Hur är tanken med kluster? 1 chef??? - branchen måste vara aktiv, hur skall man locka dom? - olika brancher sänder ut signaler på kompetensbehov...sedan kommer det inga studerande - kompetensråd som diskuterar behoven 3 ggr/år - inventering - central vägledning - förr fanns det ssa-sekreterare (samordning) kanske det behövs?? 10

13 Hur går vi vidare? 2010 har vi lagt mycket fokus på att skissa och planera en utvecklingsplan inom aktivitet 1.1. samt gjort en prioritering av vilka kompetenskluster som skall utvecklas inom SkanKomp. Workshopen gav massor av nya ideér och bra förslag till fortsatt utveckling. Förvirring uppstod kring begreppet Kompetenskluster. Detta tar med oss hem och jobbar vidare med. För Trollhättans del var det viktigt att visa vad vi tänkt och varför, Det är första fasen av ett stort utvecklingsarbete. Temat för workshopen 2011 blir troligtvis Blended Learning. Följande personer är utsedda till referensgrupp inom Aktivitet 1.1: Tor Arne Bellika - Norge Marianne Wede - Sverige Louise Højsgaard Nilsen - Danmark Vi tackar samtliga deltagare för stort engagemang och delaktighet i vår uppstartsworkshop! 11

14

15 Aktivitet Mobila Yrkeslärare Laholms Kommun

16 Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk Rapport Aktivitet Metodutveckling Mobila lärare Bakgrund Efterfrågan på yrkesutbildning är stor i Sverige och den nationella satsningen på Yrkesvux bidrar till utveckling och framtagande av yrkesutbildning. En av orsakerna till det ökade intresset för yrkesutbildning beror främst på politiskt tryck, ändrade attityder till hantverksyrken, stora pensionsavgångar samt brist på kvalificerad arbetskraft. En flaskhals i detta sammanhang är den stora bristen på utbildade och behöriga yrkeslärare. De flesta yrkeslärare idag har en bakgrund som praktiskt utövande yrkesmän, utan tillräcklig formell lärarutbildning. Detta skapar problem, främst i samband med myndighetsutövning i form av betygsättande, men även i fråga om pedagogiska färdigheter. För att övervinna denna flaskhals finns en idé att sambruka behöriga yrkeslärare inom Region Halland, där mobila yrkeslärare skulle kunna verka inom samtliga sex kommuner. Grundtanken är att deltagarna inte flyttar sig, utan lärarna. Övergripande verksamhetsidé Den övergripande idén utgår från arbetssätt där så stor del av utbildningen som möjligt ska bedrivas på en arbetsplats, även teoretiska moment. Deltagaren placeras på ett företag med en i förväg utsedd handledare som närmsta kontakt. Kunskapsutvecklingen sker i den miljö som utbildningen syftar till att ge kompetens inom och de olika kursmomenten genomförs i så stor utsträckning som möjligt i den takt och den ordning som bestämt av arbetsplatsens villkor. I modellen Mobila Yrkeslärare skulle arbetssättet vidareutvecklas genom att möjliggöra studier på arbetsplatsen i ännu högre grad. Genom att utveckla ännu ett led i stödet för deltagaren, nämligen ett nätverk av experter inom olika yrkeskategorier och branscher. Målgrupp Anställda i offentlig och privat utbildningsorganisation, anställda i samarbetande organisationer. Genomförande hösten 2010 Laholms ansvarar för projektet och genomför i samverkan med de övriga fem kommunerna i Halland projektet utifrån en framtagen projektplan. Operativa i projektet, förutom Laholm är Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och Hylte kommun. Projektet leds av en styrgrupp med representation från samtliga medverkande kommuner. Laholms kommun har som projektägare anställt två personer som tillsammans med en person från Hylte bildar ett projektteam. Initialt genomförde styrgruppen rekrytering av personer i projektteamet. Projektteamet har genom sitt nätverk och sina kontakter rekryterat personer som ska ingå i en regional- och lokal referensgrupp. De har deltagit i konferenser anordnade av Skolverket, med anledning av förändringar i skolsystemet som införs hösten Medverkat i utbildningsinsats för yrkeslärare och handledare anordnad av Campus Varberg och Göteborgs universitet, inom ramen för deras Tiwolte projekt. Tillsammans med styrgruppen har de planerat och genomfört workshop i Göteborg samt deltagit i workshops anordnade i Danmark. Tillsammans har vi tagit fram en projektkarta som bildligt beskriver vad vi står nu, se bilaga 1

17 Aktivitetsschema för vecka jullov 37 Kick off MoL 38 Ref grupp 51 MoL 39 MoL möte 50 MoL Refgrup 40 Ref grupp 49 MoL 36 DK 41 Möte refgrup 48 MoL 42 Tiwolte 47 Rander s 43 Fgb styrgrup 46 Tiwolte Skolv 45 GBG konfe 44 Gbg förbere Workshop Göteborg 8-9 november 2010 Workshopen genomfördes i Göteborg tillsammans med Trollhättans Stad under två dagar. Deltagarantalet på de båda dagarna var 63 personer, 32 kvinnor och 31 män. Laholms inbjudan och program framgår av bilaga 2. Dokumentation från workshopen framgår av bilaga 3. Aktivitetsschema vecka Vecka 2 25 Operativt arbete med nedbrytning av kursplaner Vecka 3 Skolverkskonferens för yrkeslärare Vecka 7 och 20 Avstämning med regional referensgrupp Vecka 8 och 21 Avstämning med styrgrupp Preliminärt planeras genomförande av en workshop oktober/november Budget Budgeten för den projektanställda personalen är inte fullt utnyttjad för år 2010 då bemanningen av alla i projektteamet var tillsatt först den 1/ Laholm 19 november 2010 Pia Svensson

18 BILAGA Mobila lärare-projektet Styrgrupp Här är vi nu Utformas under projekttiden Utvärdering Projektteam Regional Referensgrupp Uppstart/Kickoff: I workshopen: Bryta ner en kurs Verktyg: Willmer Arbetsmodell som skapar en struktur Modellen prövas: Dokumentation Kvalitetssäkring Bedömning/ betygssättning Hur går vi vidare? Expertis: Skolverket Forskare Yrkeslärare Lärarutbildare Lokal Referensgrupp Färdig modell! Layout Tillgänglighet Erfarenhetsbank Databas

19 BILAGA 2 Skandi navi skt Kompet ensut veckl i ngsnät ver k Wor kshop Göt ebor g 8-9 november 2010 Aktivitet Metodutveckling Mobila lärare Laholm Bristen på yrkeslärare i Sverige är stor liksom behovet av att samverka med arbetslivet inom utbildning för vuxna. Projektet går ut på att utveckla ett arbetssätt där studierna förläggs till en arbetsplats och kunskapsutvecklingen sker i den miljö som utbildningen syftar till att ge kompetens inom. Lärande på arbetsplatsen bidrar också till en process som ökar medvetenheten om kontinuerligt lärande och ökar därmed också kompetensen hos arbetsplatsens personal. Yrkeslärare och handledare blir tillsammans viktiga för den studerandes möjlighet att nå målen i kursen. Metoden går ut på att ta fram en modell där kursens innehåll blir enkel att förstå och ta till sig för både den studerande och handledaren ute på arbetsplatsen. En Mobil lärare ska med metodens hjälp kunna serva inom ett större geografiskt område och inom ett antal utbildningsinriktningar, där man också breddar sig utanför sin egna profession. Syftet med workshopen är att presentera Laholms tankar och idéer kring Mobila lärare. Målgrupp: Utbildningsansvariga och yrkeslärare Dag 2 9 november Presentation av aktivitet Mobila lärare, Laholms kommun Workshop inkl. fika mellan kl: Presentation och summering av workshop Avslutning dag Lunch Kontaktperson: Pia Svensson, e-post:

20 BILAGA Dokumentation konferens i Göteborg 9/ ! Aktivitet Mobila lärare i Halland! Bakgrund Gymnasieskolan består av olika typer av program, yrkes -och teoretiska program. Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma kursplaner och från den 1 juli 1994 har de också samma läroplan. Enligt nya skollagen och gymnasiereformen som träder i kraft 1/7 2011, år 2012 för vuxenutbildningen, ska det utarbetas nya tydligare studievägar. Det ska bli tydligare skillnader mellan yrkesprogram och teoretiska program. Yrkesutbildningar inom gymnasiala vuxenutbildningen kan genomföras i lärlingsliknande former dvs. förlagda till arbetsplatsen i form av entreprenad. För nya reformen gäller att göra den studerande förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Den studerande ska ges möjlighet att ta del av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Det finns18 nationella program. 12 yrkesprogram och 6 teoretiska program. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Det utbildningspolitiska målet för verksamhetsområdet för vuxnas lärande är att ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning. Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas föränderliga och ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle. Individens lärande och kunskapssökande stöds genom rådgivning och vägledning, baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper. Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad utbildning tillhandahålls i en omfattning som så långt som möjligt svarar mot alla vuxnas varierande behov av och förutsättningar för lärande. Yrkeslärare verksamma på vuxengymnasiet, ungdomsgymnasiet och på arbetsplatsen är väl medvetna om behovet av dokument som är lätthanterliga för handledare och personal ute på arbetsplatserna. Skolverkets ämnes- och kursmål i programmet behöver vara nedbrutna till praktisk användbarhet. Att göra teoretiska delar i kursen möjliga att arbeta med praktiskt är en viktig del i arbetet för yrkesläraren att utforma. Detta är ett problem/uppgift som kontinuerligt följer lärarnas vardag. Vi vet av erfarenhet att utbildning och kompetenshöjning ute på arbetsplatsen ofta ger ringar på vattnet och får effekten att fler medarbetare ser vikten av kompetensutveckling. Processer startar och det ökar möjligheten till reflektion. Samtalen som yrkesläraren har tillsammans med processhandledare och studerande, så kallat; trepartsamtal, är ett samtal där den studerandes kunskaper synliggörs. Det ger också handledaren en ökad möjlighet till kunskapsinhämtning. Förståelsen för de mål som skall nås i kursen ökar och det stärker samarbetet mellan yrkesläraren och processhandledaren. Alla parter bidrar på detta sätt till en högre kvalitet för den studerande. Det ger också den studerande en ökad anställningsbarhet på sikt då det blir en kvalitetssäkring av kurs och examensmål. Ett materiel och verktyg som är lätt att använda för alla är en utomordentligt bra plattform för samarbete mellan processhandledare och medarbetare på arbetsplatsen. Kunskap och nytänkande blir som en självklar del i det vardagliga arbetet. Yrkesläraren är en viktig länk mellan skolan och arbetsplatsen! Önskvärt är även att processhandledarna har möjlighet att bilda nätverk där utrymme för diskussion och nytänkande i förändringsprocessen finns.

21 BILAGA 3 Det finns ett stort behov av en metod/verktyg för gymnasiala yrkesprogram där målen för kursen och det centrala innehållet bryts ned till lätt användbart materiel för verksamheterna ute i arbetslivet. Vi kan på så vis öka samarbetet mellan skola och arbetsliv. Mål/ Syfte Att genom konferensen i Göteborg sprida grundtankar om en ny utbildningsmodell och lyssna in deltagarnas åsikter och funderingar om fortsatt utformning av metoden. Genomförande Vår del av konferensen startade med en presentation av vårt uppdrag och vår nuvarande situation där styrdokument, behov, önskemål och krav från verksamheter ute i arbetslivet är viktiga parametrar som styr vårt arbete. Deltagarna delades in i grupper/workshops med uppgift om att bryta ner en kurs i begrepp, och på så vis synliggöra det centrala innehållet i kursen. För att på detta sätt göra det lättare för processhandledare och elev att uppnå målen i kursen på E-nivå som i vårt nya betygssystem enl. GY 11 innebär Godkänd. Sammanfattning Efter en genomgång av deltagarnas åsikter och funderingar kan vi sammanfatta materialet med tio punkter. Handledaren ute på arbetsplatsen är en oerhört viktig del i länken. Det behövs en branschexpert och erfaren person inom området till stöd när man bryter ner kurser. Viktigt att tänka på; Vem är det som vi bryter ner kursen för!? Organisationen / Branschen måste delta i utformningen av modellen. Språket!? År det tillräckligt lätt för alla? Vi skall skapa en light variant av kursen! Hur stor frihet skall läraren och handledaren ha inom ramen för kursen? Nyckelord räcker för att ge en van yrkesläraren en bra bild över vad som skall utföras. Ska en yrkeslärare från ett annat program kunna bedöma krävs dessutom ett kompletterande case. Nätverk för handledare är betydelsefullt för utveckling och för att hålla materialet levande. Studerande lär sig på olika sätt. Det är viktigt att beakta att det finns olika metoder för inhämtning av kunskap. Ska yrkeslärarna valideras i sitt yrkesområde? Då deltagarna genomförde workshopen frågade många sig om de hade tillräcklig kunskap för att utföra uppgiften. Många ansåg att detta var den mest komplicerade uppgiften dom fått hittills i projektet. Att bryta ner kursmål och samtidigt behålla kärnan och på så sätt kvalitetssäkra kursinnehållet är en svår uppgift. Konferensen avslutades med en gemensam diskussion om vad de olika grupperna i workshopen hade kommit fram till. Det var en mycket givande och trevlig konferens med många goda idéer och tankar från våra kollegor i Skandinavien! Gisela

22 Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning VIA University College/ VIA Erhvervsuddannelse

23 SkanKomp Aktivitet 1.2 Status pr. 10/ Arbejdspakke 1.2 Kompetensmäklarutbildningen: Fra hjemmesiden En af de mest centrale målsætninger i SkanKomp er at øge kompetenceniveauet hos de deltagende uddannelsesinstitutioner, så de kan blive endnu bedre til at betjene de virksomheder, der har behov for kompetenceudvikling. Uddannelsesinstitutionerne skal kunne fungere som kompetencepartnere for virksomhederne og tilbyde sig som en slags proceskonsulenter i tæt dialog med virksomhedens ledelse og medarbejdere. I denne opsøgende funktion spiller uddannelsesinstitutionerne en ganske betydelig rolle for virksomhedernes kompetenceudvikling, og de udgør en væsentlig samarbejdspartner i det fortsatte arbejde med rammebetingelserne for erhvervsudvikling i både Danmark, Sverige og Norge. Uddannelsesinstitutioner skal være stærkere i udvikling af nye uddannelsesudbud i tæt dialog med efterspørgerne. Det kræver strategisk tænkende ledelser og en ny type, mere udadvendte medarbejdere, der med analytiske kompetencer kan afdække virksomhedernes behov og omsætte dem til operationelle uddannelsesudbud med tilhørende moderniserede læringsformer. Professionaliseringen af den opsøgende funktion forudsætter en organisationsudvikling hos uddannelsesinstitutionerne, på flere planer, fra bestyrelse, over den strategiske ledelse, til nøglemedarbejdere og ud til staben af markarbejdere. Herom handler indsatsområdet kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutioner. Fokus under overskriften Kompetencemægleruddannelsen er således at uddanne relevante faggrupper (herunder f.eks. faglærere, kursussekretærer og uddannelseskonsulenter ) fra danske, svenske og norske erhvervsskoler og uddannelsessamordningsinstitutioner til: bedre at kunne kommunikere med private virksomheder om deres kompetenceudviklingsbehov og til at kunne bistå virksomhederne i strategisk uddannelsesplanlægning. 2. Opstartsworkshop: Der er, indenfor aktivitet i overensstemmelse med beskrivelsen af arbejdspakkerne i projektansøgningen - afholdt opstartsworkshop/fællesseminar d september 2010 på Idélaboratoriet, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens m. overnatning på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Opstartsworkshoppen havde 48 deltagere - heraf 10 fra Sverige og 4 fra Norge. Formålet med workshoppen var at få så mange input som muligt til, hvad Kompetensmäklarutbildningen skal indeholde, hvordan den skal opbygges Udarbejdet af LHN November

24 og hvem (hvilke typer af medarbejdere i uddannelsesinstitutionerne) den skal målrettes så den kan bruges og giver mening i alle tre lande. Opstartsworkshoppen blev gennemført under ledelse af facilitator Laura Møller fra Idéværkstedet, og forløbet var opbygget som gruppearbejde med spørgsmål/overskrifter i relation til de tre punkter beskrevet herover. Resultaterne fra opstartsworkshoppen blev ved hjælp af IT-værktøjerne i Idéværkstedet samlet i en rapport som er udsendt til alle deltagerne. Det videre arbejde med Kompetensmäklarutbildningen bygger på opstartsworkshoppens input til de tre elementer som skal udgøre uddannelsen. Flere af deltagerne pointerede, at uddannelsen skal tilbydes alle typer af medarbejdere både ledere, konsulenter, undervisere og administrative medarbejdere - i uddannelsesinstitutionerne. Dette for at sikre både en strategisk og en praktisk forankring. Der arbejdes derfor mod, at uddannelsen skal have en generel karakter som kan anvendes praktisk i landespecifik sammenhæng. 3. Status november 2010: Vi er på baggrund af opstartsworkshoppen og dialog med sparringsgruppen stadig i proces omkring den endelige programsætning af uddannelsen. Overskrifterne er: Virksomhedsforståelse og værktøjer til behovsafdækning / Need to know (Stikord: Forståelse for strategi og for hvordan man snakker strategi med forskellige virksomheder, gapanalyser, knyttet op imod fremtidsanalyser og arbejdsmarkedsbehov) Kommunikation, viden-deling og intern organisation / How to do (Stikord: Intern og ekstern kommunikation og dialog, Forståelse for organiseringen af arbejdet i egen uddannelsesinstitution og for den enkeltes rolle/betydning i forhold til kerneydelsen.) Fremtidsscenarier / Out of the box (Stikord: Fremtidsforskning, nye samarbejder og partnerskaber, nye muligheder både i forhold til udvikling, organisation og markedsføring afdækning af hvad virksomhederne vil få brug for i fremtiden/ikke erkendte behov) 3.1 Praktisk Datoerne for de tre workshops i 2011 er fastsat: 1. Virksomhedsforståelse og værktøjer til behovsafdækning: 4, 5 og 6. april Kommunikation, videndeling og intern organisation: 23, 24 og 25. august Fremtidsscenarier: 15,16 og 17. november Den første workshop afholdes på Skarrildhus, Endeligt sted for årets to andre workshops er endnu ikke på plads men det bliver i Danmark. 3.2 Indholdsmæssigt Vi er i dialog med en masse potentielle oplægsholdere som vi selv har opsøgt. Derudover er udsendt udbudsmateriale i vores netværk og der afholdes idéudviklingsmøder med interne og eksterne videnspersoner. Et forslag til programsætning vil blive udsendt til kommentering hos både sparringsgruppe og workshopdeltagere ultimo november/primo december. Ud over skriftlige tilbagemeldinger vil vi arbejde mod at gennemføre interviews med udvalgte/interesserede projektpartnere om indhold og opbygning af uddannelsen. Målet er naturligvis, at uddannelsen skal være interessant for partnerne fra alle tre lande. Udarbejdet af LHN November

25 Der er udviklet/samlet et skriftligt materiale som visuelt anskueliggør de tre forskellige landes uddannelsessystemer og samarbejdet mellem uddannelsesudbydere og virksomheder - samt en ordliste med de oftest forekommende forskelligheder og mulige misforståelser. Derudover en oversigt over det danske erhvervsservice-system. Materialet er sendt til projektleder og kan anvendes på projektets hjemmeside. MØDER Der er afholdt møder med: Favrskov Erhvervsråd (som deltager i projektet) omkring input til indhold i projektet. På baggrund af disse kontakter er vi i dialog men en virksomhed omkring udvikling af et værktøj til kompetenceafdækning og planlægning til projektpartnerne. Virksomheden vi er i dialog med, har tidligere udarbejdet et værktøj som mange af de midtjydske erhvervsråd, bl.a Favrskov, anvender sig af i sine dialoger med virksomhederne. Made by Makers omkring input til workshop 3 hvordan arbejder virksomheder med innovation, og hvordan kan uddannelsesudbydere matche virksomhedernes behov for innovative tiltag i forhold til uddannelsesplanlægning og afvikling, Xafir vedrørende IT-baseret værktøj til strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomheder. TELEFONMØDER Der er afholdt telefonmøder med: Growth Compagny Den Kreative Platform Helle Brokjær Erhverv Aarhus TILBUD Der er indhentet tilbud fra: Growth Compagny Xafir Dorte Sachmann Møller Fremforsk Helle Brokjær Region Midtjylland Den Kreative Platform 4. Internt: Er vi i gang med at planlægge hvordan vi kan kompetenceudvikle og professionalisere virksomhedskontakten på både leder- og medarbejderniveau i relation til overskrifterne i kompetencemægleruddannelsen. Vi planlægger at igangsætte interne aktiviteter (som en opstart/forberedelse til uddannelsen) enten i slutningen af dette år eller umiddelbart i starten af det nye år. 5. Ændringer i forhold til tidligere ideer: - Ideen omkring etablering af et virtuelt forum hvor alle workshoppens deltagere (og deres interesserede kollegaer) kan kommentere de foreløbige planer - og også selv komme med forslag til uddannelsen er nedlagt. Omkostningerne skønnedes at blive for store i forhold til udbyttet. Input til uddannelsen tænkes i stedet hentet gennem dialog (skriftlig og telefonisk) med sparringsgruppen og udvalgte/interesserede andre partnere i projektet samt evt. via aktivitetens undersider på den samlede projektside. Udarbejdet af LHN November

26 - Ideen med at lade workshop-afholdelsen rotere mellem deltagerlandene er, grundet økonomi og den forventede oplægsholdersammensætning (primært fra DK) nedlagt. Udarbejdet af LHN November

27 Aktivitet 1.3 Realkompetencevurdering i forhold til uddannelsessystemet og realkompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarked (Validering) Arendal Kommune.

28 SØRLANDET KUNNSKAPSHAVN Velkommen til Arendal og den fremtidige Sørlandet Kunnskapshavn!

29 Rapport fra arbeidspakke 1.3 Realkompetencevurdering i forhold til uddannelsessystemet og realkompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarked Oppstarts workshop 16. og 17. november, 2010, Arendal Oppstarts workshop ble gjennomført november med 17 deltakere. Hovedmålet med workshopen var å drøfte temaer og form på en større konferanse. Program for samlingen ligger ved. Arbeidspakke 1.3 omfatter egentlig to ulike felt innen vurdering av realkomptanse. Metodikk og formål kan variere sterkt, men også være realtivt lik. Definisjoner/avklaringer et forsøk Realkompetanse vurdering i forhold til utdanningssystemet er basert på et lovverk og på faste kriterier for godkjenning i forhold til en formell utdannelse med gitte krav.. Den som gjennomfører realkompetansevurderingen sammen med kandidaten er som regel sertifisert til denne oppgaven og kjenner det formelle fagområdet meget godt. Kandidaten kan etter godkjent realkompetanse på deler av opplæringsløpet, få til en kortere vei til formell sluttkompetanse/videre studier. (Norge - tror det er relativt likt i DK og S) Realkompetanse avklaring i forhold til arbeidsmarkede noe annet, og den er ikke basert på lovverk og det formelle utdannelsessystemet. Her kan vi sikkert bruke lang tid på definisjoner, avklaringer og avgrensninger. Enkelt kan en kanskje si at : Realkompetanseavklaring i forhold til arbeidsmarkedet er å kartlegge den enkeltes kompetanse i forhold til de krav arbeidsmarkedet og virksomheten setter. Denne formen for kartlegging ligger også inne i arbeidspakkene: 1.2 Kompetansemeklerutdanning, 3.2 Analyse og kartlegging av fremtidens kompetansebehov (under blant annet Strategisk kompetanseplanlegging.) Samt delvis i andre arbeidspakker Dette vil medføre et behov for avklaringer med de andre arbeidspakkene

30 Workshopen startet med at hvert land la fram status/utfordringene. Se powerpoint presentasjoner. (Norge og DK, Sverige mangler) Felles utfordringer er behovet for informasjon, implementering i virksomheter og samfunn samt skreddersøm i etterkant av kartleggingen. Det viser også forskningen på området.rapporter foreligger fra Nordisk Ministerråd, Danmark og Norge. Har ikke sett noe fra Sverige. Likevel er det relativt store forskjeller mellom de tre lendene. Det skyldes: At Norge har gjennomført realkompetanse vurdering ut fra lovverk siden 2002, Danmark fra 2007 og Sverige først starter i 2012 Utdannelsessystemene i landene er ulike Det ble gjennomført 2 workshoper med følgende teama: Workshop 1 Hva er utfordringene innenfor Realkompetencevurdering i forhold til uddannelsessystemet Realkompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarked å Workshop 2 Med utgangspunkt i felles utfordringer og/eller ulike utfordringer : Hovedspørsmål: Hva foreslår dere som temaer på en større konferanse om realkompetansevurdering Kommenter også dersom tid : Bør en konferanse bare ha fokus på realkompetansevurdering i forhold til det formelle utdanningssystemet? Er det viktig med en felles nordisk forståelse overbygging av lovverk og forskning? Bør konferansen vektlegge praktisk gjennomføring av realkompetansevurdering? Verktøy hva er relevante verktøy? Innspill fra workshopene Jeg har per nå ikke mottatt referat fra alle gruppene.det som imidlertid kom fram slik jeg oppfatter det i forhold til tema og målgruppe på et større seminar kan jeg antyde:

31 Målgruppe: lærere/konsulenter/rådgivere ledelse virksomheter? Struktur på konferansen: noe felles for alle noe i parallell sesjoner for de ulike målgrupper? arbeid i mindre grupper Tema : Kort om overordnete problemstillinger og status i de tre land alle Pratisk tilnæring gjennomgang av en realkompetansevurdering fra A- Å alle Utfordringer på ledelsesnivå ledere Utfordringer på praktisk nivå lærere/ konsulenter/rådgivere Hvordan implementere i egen organisasjon nasjonale grupper/grupper fra den enkelte skole? Andre innspill/avklaringer Undertegnede, Marie Tveiten, spilte inn at Arendal kommune også ønsker å sette fokus på framtidas kompetansebehov ved å prioritere miljøkompetanse. Hun foreslo derfor at det blir en konferanse med fokus på realkompetanse i første omgang. Skulle denne konferanse avstedkomme et behov for flere, kan det justeres i et styremøte senere. Tidspunkt for konferansen foreslås til medio av september 2011 Videre arbeid Det ble nedsatt en gruppe for videre arbeid; Titte Eklund, Trollhettan, Sverige Charlotte Kastrup, UCH, Danmark Marie Tveiten, Arendal kommune, Norge Marie Tveiten vil i løpet innen mars samle inn flere innspill, drøfte med arbeidsgruppen og komme med en skisse til program. Datoer må fastsettes snarest. Ref Marie Tveiten

32 Aktivitet 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder Tradium / Handelsskolen Minerva

33 Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Arbejdspakke 2.1 Forprojektet for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk konkluderer blandt andet, at ønsket om øget økonomisk vækst gennem forbedret kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet kun kan opnås gennem skabelsen af nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne kan fremmes ved at skabe en tættere og mere professionel dialog, hvor konsulenterne fra uddannelsesinstitutionerne mødes med virksomhederne i et etableret netværk. Den tætte dialog kan skabe fundament for, at uddannelsesinstitutionerne opnår en bedre forståelse og indsigt i virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Dette kan danne baggrund for, at uddannelseskonsulenterne bliver en bedre sparringspartner for virksomhederne i forbindelse med, at der sættes fokus på strategisk uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere. Virksomhederne vil via den strategiske uddannelse af medarbejderne opnå et værktøj, der kan være en væsentlig parameter med henblik på fastholdelse af medarbejdere. Desuden vil virksomheden være klar til fremtidens globale udfordringer, når medarbejdernes kompetencer er gearet til de nye krav. Dermed vil den tætte dialog mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne og den systematiske og strategiske uddannelsesplanlægning kunne medvirke til at fremme væksten i virksomhederne. Tradium, tidligere Minerva er ansvarlig for arbejdspakke 2.1 med fokus på organisering af netværk mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Målet for arbejdspakke 2.1 er: Etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne Udvikling af nye modeller for samarbejdet Skabe rammer for bedre kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet

34 Vi har i arbejdspakken valgt at sætte fokus på etablering af virksomhedsnetværk, som kan etableres på forskellig vis med deltagere fra regionen, erhvervsfremme aktørerne, jobcentrene og arbejdsmarkedets parter foruden private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Opstartsworkshoppen Tradium afholdt opstartsworkshop i Randers den 21. og den 22. september 2010 på Hotel Randers. Der var tilmeldt 62 deltagere fra Region Midtjylland, Norge og Sverige Program: Den 21. september Velkomst og kort præsentation af SkanKomp Præsentation af programmet Netværk som et strategisk værktøj og at arbejdet med netværksanalyser Pause Workshop 1. Hvad er et godt netværk og hvordan bruger vi det i en læringsmæssig sammenhæng? Præsentation og dialog om resultaterne fra workshop Introduktion til teamøvelse i netværk / walk and talk in Randers City Afslutning af dag Spisning på Hotel Randers D. 22. september Intro til dag 2 og opsamling på dag Workshop 2 Hvem skal vi danne netværk med og om hvad? Præsentation og dialog om resultaterne fra workshop Afslutning og hvordan kommer vi videre? Frokost Afrejse Kirsten Johannsen bød velkommen og gennemgik formålet med arbejdspakken samt målet med opstartsworkshoppen med fokus på følgende: Mulighed for formelle og uformelle diskussioner af arbejdspakkens nærmere indhold og gennemførelse Mulighed for en anderledes tilgang til samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Etablering og dannelse af netværk på nye måder Etablering af netværk mellem aktørerne Programmet for opstartsworkshoppen blev præsenteret af adm. direktør John Hermansen, SBK Skandinavia A/S, som varetog styringen af programmet og de enkelte workshop. Ekstern lektor Jens Martinus Pedersen, Syddansk Universitet var hyret som oplægsholder og satte fokus på: Netværk som et strategisk værktøj og at arbejde med netværksanalyser. Jens Martinus Pedersen har forsket i og arbejdet med at bruge og videreudvikle Social Network Anlysis (SNA) som værktøj til at forstå betydningen af sociale netværk i organisationer i forhold til en lang række forhold som fx videndeling, innovation, 2

35 jobtilfredshed samt indsigt i, hvad der sker med arbejdsgangene i forbindelse med større omlægninger, fusioner, fyringer, etc. I oplægget kom Jens Martinus Pedersen ind på: Netværk er det mønster, som vores kommunikation og adfærd tilsammen skaber Hvor mange netværk? Grafiske eksempler på netværk Barrierer for videndeling og innovation Kuben - Det rette netværk til den rette opgave (Stadil, C. and C. Waldstrøm (2009). Corporate Networking - Strategisk ledelse af virksomhedens netværk) Workshop 1 tog udgangspunkt i ovennævnte Kuben model. Hvordan kan vi med afsæt i de 8 modeller, opbygge gode netværk til brug i en læringsmæssig sammenhæng? 3

36 Modeller: Stærke sider: Svage sider: Vil jeg bruge til : 1. Corporate relations Uformel ingen kontakt, ingen forpligtigelser. Uforpligtende Uforudsigelig Kan på sigt udvikle sig formelt virksomhedssamarbejde Spontanitet frivillige. 2. Virksomhedssamarbejde 3. Personlige relationer beslutninger Kendskab til hinanden uddannelsesinstitutioner imellem Videndeling og udveksling af erfaringer Synergi Afstand Kundegrundlag men begrænset til personlige bekendtskaber Fortrolighed, tillid Konkurrence Mange roller Tid Afstand Relationen er væk, når personen flytter til andet job Inspiration/innovation På tværs i nordisk samarbejde Følge en kollega Markedsføring i flere lag Til at åbne døre med Inspiration via personlig relation til yderligere kompetence udvikling Bruges til indhentning af viden Markedsføring i flere fag Nye samarbejdspartnere Interessefællesskab God til idé udveksling og nye vinkler Godt kendskab til personer og deres holdninger Personafhængig Skaber ikke store resultater i forhold til kompetenceudvikli ng Forståelse og reference rammer ikke fælles Risiko for at udviklingen går i stå Blive for personligt (følelser) Indsnævret syn hvis udelukkende personlige relationer Afprøve ideer er jeg på rette vej Til indhentning af inspiration og viden 4. Professionelle relationer Personlig interesse Vidensgenerering Return of investments = værdi på bundlinjen Stærke personlige relationer Risiko for sammenspisthed Personbåren (person forsvinder) Kaffeklub Manglende udbytte 4

37 Udbygning af viden Professionel interesse Udbytte = ny viden Inspiration Gensidig tillid 5. Relationskultur (ingen kommentarer på planchen) 6. Organisationskultur Nemt skabe samme mål/retning kommunikere det ud 7. Kollegaer Alle deler al viden Formel magt Orden og redelighed Tydelig struktur Videndeling tilpas Fastlåst hierarki Predefineret struktur Mangler eksternt modspil Ikke udsat for konkurrence Manglende værdi Kulturopbygning Målrettet virksomhed: kultur og kommunikation Hurtigere reaktion optimering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitution & virksomheder Afklarede forhold Information kan deles med mange hurtigt Uafklarede forhold om videndeling Videndeling (alt) Holde snor/ha styr på udvikling i vores branche hente /få nye opgaver Afklaret formål og mål Fokus Spildtid i kaffeklub Optimere viden genererer ny viden Accept af værdi af netværk Stå stærkere med flere aktører/argumenter 8. Arbejdsfællesskaber (ingen gruppe ingen kommentarer) Tovholder Deltagerne var efterfølgende på teamøvelse i netværksdannelse med en walk and talk i Randers city på stjerneruten. Teamøvelsen medførte uddeling af små præmier under middagen. Dag 2 startede med en opsummering af formålet med arbejdspakken og efterfølgende workshop med fokus på Hvem skal vi danne netværk med og om hvad? Deltagerne blev i denne workshop opdelt efter deres geografiske hjemsted med henblik på at få iværksat aktiviteter i SkanKomp projektet efter konferencens afslutning. Hermed referat fra gruppernes arbejde: Overordnet er der behov for at få oversat arbejdspakkerne til alle tre sprog. Grupperne fra Norge og Sverige: Sammenligning mellem Norge, Sverige og Danmark hvem er bedst til de forskellige ting? Behov for kort udgave af forstudiet til SkanKomp på Svensk 5

38 Behov for en kommunikationsplatform Hver arbejdspakke er et netværk Bud på konkrete netværk: Håndtering af studenter, der vil studere i andre lande Gæsteforelæsere til div. fag og emner Hvordan arbejder konsulenter i DK? Hvordan fungerer erhvervsråd i DK? Ledelsesnetværk Uddannelseskoordinatorer Markedsføringsansvarlige Lærere i projektet Region midt gruppe 1: Bruttoliste over netværk udarbejdes Skabelon for nyskabelse af netværk Gerne vide hvad velfungerende netværk arbejder Hvad er rammerne for netværksdannelse Region midt gruppe 2: Konkrete eksempler fra hverdagen Kvalitet kontra kvantitet? Hvilke konsekvenser har det for organisationen Netværk skal påvirke og påvirkes ind i organisationen Region midt gruppe 3: Fokus på vores erfaringer Eksempler på fungerende netværk Favrskov Erhvervsråd har gode erfaringer Sælger rollen / uvildig konsulent. Opsamling af viden fremadrettet Som det fremgår af ovenstående er der fokus på forskellige typer af netværksdannelse i de tre lande, ligesom der er varianter mellem de forskellige konsortier. Gode ideer og erfaringer tænkes opsamlet via en kommunikationsplatform alternativt SkanKomp s hjemmeside Indtil dato har Tradium og partnere i SkanKomp afholdt 2 konferencer og etableret 3 netværk. der er afholdt 2 erhvervskonferencer med indlægsholdere, der kan give gode ideer til virksomhedens vækst og udviklingsmuligheder. Favrskov Erhvervsråd har etableret et virksomhedsnetværk og CV2 Viden Djurs har afholdt netværksmøde med fokus på Viral markedsføring samt etableret netværk for turisme sektoren. 6

39 Aktivitet 3.1 Jobrotationsordninger, hvor medarbejdere sendes på kursus mens arbejdsløse i kursusperioden overtager medarbejdernes plads Mercantec

40

41

42

43

44 Aktivitet 3.2 Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Silkeborg Handelsskole

45 Status rapport vedrørende arbejdspakke november

46 Status på arbejdspakke 3.2 pr. 19. november 2010 Indledning: Denne status er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg i samarbejde med 3 øvrige partnere: Trivselsgruppen A/S, Social og Sundhedsskolen og Teknisk Skole. Ligeledes er det forsøgt at hente oplysninger fra andre partnere og interessenter, der aktivt eller indirekte deltager i afvikling og udvikling af arbejdspakke 3.2. Der er kun kommet få tilbagemeldinger, hvorfor denne afrapportering hovedsagligt omhandler erfaringer fra Silkeborg. Billede: Opstartsworkshop 2

47 Status 1. Der er afviklet opstartsworkshop den 11. og 12. oktober med god og aktiv deltagelse fra ca. 50 deltagere. 2. Der er nedsat styregruppe for arbejdspakke 3.2 bestående af partnere og tovholdere for arbejdsgrupperne 3. Der er nedsat 5 arbejdsgrupper: - Fælles sprog - PR og markedsføring - Strategi - Konsulentkompetencer - Værktøjer til kompetenceudvikling 4. Det er besluttet på hvilken måde styregruppe og arbejdsgrupper fremover skal kommunikere, således at vi sikrer videndeling, udvikling af metoder og koncepter, samt bedst mulig afrapportering om progression i arbejdspakken. 5. Der er siden august foretaget ca. 150 besøg i Silkeborg Kommune. På alle besøg har det været højt prioriteret at præsentere Skankomp. Der har været stor interesse og der er sendt ca. 10 tilbud, om strategisk uddannelsesplanlægning i Skankomp regi. På kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg afvikles første aktivitet den 1. december og på Teknisk Skole igangssættes 2 aktiviteter i indeværende år. Herudover er der møder i kalenderen, med virksomheder som på forhånd har vist interesse. 6. Emner der er vist interesse for er bl.a. er kompetenceudvikling i forhold til: - Strategimplementering - Kvalitetsstyringssystemer i forhold til ISO Afdækning af Real Kompetencer - Trivsel og fælles værdier - Teamorganisering i forbindelse med fusion - Undersøgelse af kompetencer i forbindelse med outsourcing til udlandet 3

48 - Generel kompetenceregnskab og udvikling i forhold til igangsættelse af HR system - Indførelse af anerkendende kommunikation som fundament i afdeling - Strategisk kompetenceafklaring med direktionen. - Udvikling af medarbejdersamtalen med fokus på implementering af virksomhedens værdier - Kompetenceudvikling via virksomhedens visioner og strategier ønsker frem mod Af virksomheder vi har været i seriøs dialog ( tilbud, ordre, positive tilsagn m.v.) med, kan bl.a. nævnes: - Afdelinger ved Silkeborg kommune - Svostrup Kro - Energi Midt - Hair and Body Care - Solomatic - AB Dental Service - Byens Fuge- og Glarmesterforretning - AMC-Schou - Brdr. Thybo - Café Evald - Danfoss - Elfac - Føtex - Henning Mortensen - Hvidtved Larsen - Maki - NET - Tange Frilandsgartneri - Unika - Vawin - Mekonomen - AAB 7. Den 17. december holdes der internt partner/underleverandør seminar, hvor emner som markedsføringsplan 2011, handlingsplan 2011, fælles overblik over registreringer/afrapporteringer er på dagsordenen, således at vi fra januar 2011, er klar til at afvikle og udvikle arbejdspakke 3.2. yderligere. Disse planer kan indgå i dokumentationen fremover. 8. Der er udviklet fælles brochure for arbejdspakke 3.2, som revideres den 17. december og gøres klar til

49 Billede: Opstartsworkshop Yderligere kommentarer/læringspunkter Jeg oplever særligt, at det er konsulenternes opgave at kunne kombinere SkanKomp muligheder med de eksisterende tilbud, som vi kan tilbyde. Det er konsulenternes opgave at sammensætte et efterfølgende tilbud til kunden, så vi kan dække kundens fulde behov, frem for kun at have fokus på kun SkanKomps muligheder. Min oplevelse er, at en strategisk satsning på kompetenceudvikling forudsætter en forudgående strategisk overvejelse fra virksomhedens side spørgsmålet er så om det er en opgave som vi skal med i og løfte. Hidtil har jeg oplever både virksomheder som tilkendegivelser et behov hjælp til denne indledende fase, mens andre indser et behov for at afslutte denne indledende fase før vi inddrages Maria Lynggard Ehmsen Kursuscenteret, Handelsskolen Silkeborg Westum håller just nu på att planera och lägga fram en utbildningsserie för svenska partners inom den första delen av aktivitet 3.2; Analys och kartläggning. Tanken är att deltagarna ska få lära sig olika metoder och verktyg för att bedriva kartläggning av t.ex. branscher eller kluster. Vi håller jst nu på att ta in offerter från externa aktörer och företag som ska kunna genomföra utbildningen och tanken är att det ska starta senast i början av 2011 och sedan genomföras under hela första halvan av Vi ska även försöka att få in någon form av kvantitativ/statistisk kartläggning av behovet i regionen. Vi ska även försöka vidareutveckla ett verktyg vi använder för att göra enkätundersökningar vilket kommer att förbättra våra möjligheter att genomföra en statistisk kartläggning. Jens Kleverud, Westum 5

50 Det er tydeligt at flere, af de virksomheder jeg har haft kontakt med ikke har fokus på deres visioner, strategier, forretningsplaner og værdier. Det handler meget om daglig drift men også at de samtidig er meget glæde for de muligheder der i SkanKomp. Dan Cort Jørgensen Teknisk Skole Vi har endnu ikke nogen konkrete cases med virksomhedsforløb herfra. Vi markedsfører projektet og regner naturligvis med, at vi over de næste par år, nok skal lande en række spændende cases! Erhvervschef Dan Skovgaard Favrskov Erhvervsråd Berit Schau Muster 19. november

51 Aktivitet 4 Informationsformidling (markedsføring, hjemmeside, evaluering) Region Midtjylland

52 !" # $% &'# #$ $ % "& ' "%&&( )' "#" *" $ $ &() +, " & -.,&& $,( $$ $& ) $/ " ), 0 o 1 $& " " /& o 1 $,,". o o o!!! " (,$" / $".)& ) & 1$($,& " /." " $ " " ",/ 1 ($" & $ " & 2& & & ' "%&&( )/ $ 3 $ $ " $&' "%&&( &.(3&) " )$ #$/ &$ /& $,&&$ $,/ &!" 3 &$," $ $,,&3 & 4#$ $ 3 5 4#$ $ & 5 6. & " "& #"$ 8 " - &9 ) 4 : - ;& $ &

53 < ;! 3& ( ".$ $ )/( $ $. "" $ $ & 3&,& :=& 9" ;,&:),& ),& & ),&. ),& $,&$ & $#$ (, $& "" & " $ 1 "0>. "" 3 5 ( $ )$ " % %!"# $! ( & ' $ 5 ". &#$ $ 3 5

54 1 "6 $!"# $$ $$ $$ $ * # 3 ) $ $ $),) " ( &3 ($ ", $# "% #$ $ & "% & ), $".,+ " ) #$ / ($ $ ($ "& 3 $ / ) $ 4$ "& )/ & "&$,$,.&$," $ "$( 0?& ' "%&&( &( &"$ $ ".& 4$,+ 3., )$ $( $ $( &.(4$ $ " ) $ #

55 #$ '?' $ " $/ "" )$ 553 "" $( $ #$ (, $ " " (% $". "" ) ) " " ) &"? "" " ( 5 & ' 3 /"!$ &' "%&&( ". 0,"088!!! ",$A>+& B> + + #$ (, $.$A7& $ >9& $ $$: C &&/&" $ )+, /& % $ &' "%&&( 3 $/ $ 0 & $ " ) & $ & )+ ) % $ " 9 $ &$ $%:)$ 4 & " & (# " -/$ "&&' "%&&( &," )&"&% 3 )D &?$ $ 0 o o 3 &. $ $/$ & $ $ &) & &$ ) $" -/$ / + & " & " " % $.( +&) & $ " $ / 3 $ & $/$ & / 0:6 "& " $.))" $/ : & ( " " / 8 & 3 ".$ $ + 0 o ' "$ o ' "$ o ' " "" o ' "$ $ % o "$ $ 3 && ".5) 3''".$/ $"& E& $ & $ / 5 55 "&$&.&&B?A>?)B $? $ &??7? 7&

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Arbejdspakke 2.1 Forprojektet for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse Procedure for gennemførelse af aktiviteter 2 Hovedaktivitet 1 - Kompetenceudvikling 3 Aktivitet 1.1 - Metodutveckling för kompetensförsörjning 3 Aktivitet 1.1.1 Mobila Yrkeslärare

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Mere uddannelse stærkere virksomheder

Mere uddannelse stærkere virksomheder Mere uddannelse stærkere virksomheder På edb-kurset fandt jeg ud af en del ting, som det ellers ville have taget mig lang tid selv at regne ud. Nu er jeg knap så lost. Det var også rart at lære nogle nye

Læs mere

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard SkanKomp Larvik Februar 2012 Søjle 3 Bestillerkompetence Formål At skabe mere kompetenceudvikling via forbedring af virksomhedernes

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Aktivitet 3.2 - Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Nedenstående tekst er en omskrivning af det oprindelige arbejdspakkeudkast. Omskrivningen sker som følge af de erfaringer, der er gjort

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

Grænseoverskridende samarbejde

Grænseoverskridende samarbejde Grænseoverskridende samarbejde 1. Udkast: Work in progress Introduktion Når man spørger folk, hvad de mener om "grænseoverskridende samarbejde", så vil man opleve, at udtrykket for manges vedkommende er

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Markedsscreening af videopræsentation August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Formål...3 3. Præsentationsopgaven...4 2 1. Baggrund Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger Sammenskrivning af resultaterne fra workshop i Randers d. 7. oktober 2010 om, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at blive en bedre cykelby Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (version 1.3, 2010-09-07) STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK Instruktion för statusrapportmall. Syftet med statusrapporten är att programsekretariatet ska kunna följa projektet så att

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Kursuscenteret En del af Handelsskolen Silkeborg Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg Telefon: 87221400 www.kursuscenteret.dk

Kursuscenteret En del af Handelsskolen Silkeborg Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg Telefon: 87221400 www.kursuscenteret.dk HVEM STÅR BAG? Skandinavisk Kompetence Udviklings Netværk er et EU Interreg projekt i RegionMidt, Formålet er, at udnytte det store potentiale, der findes hos både private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Evaluering af SkanKomp

Evaluering af SkanKomp Evaluering af SkanKomp Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Et tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt fra 2010 til Program 2013 Kelvin Baadsgaard Mads Peter Klindt Rasmus Juul Møberg Joakim Tranquist

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Ledelsesrapport SkanKomp

Ledelsesrapport SkanKomp Ledelsesrapport SkanKomp Pr. ultimo juli 2012 udarbejdet af Projektledelsessekretariatet SAMMENFATNING Indholdsfortegnelse Tabel Side SAMMENFATNING 1 Samlet forbrugsoversigt 1 2 Akkumuleret forbrug pr.

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder 2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder fortid Projektansøgningens punkt 6.5, 6.6 og 6.7: Mål: Der etableres en løbende dialog om kompetenceudvikling mellem uddannelsessteder

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY NEOTHERM / 03 2015 Vi skaber værdi for alle Kontaktpersoner Jimmy Sørensen Projektmedarbejder / Internt salg Uddannet indenfor VVS-engroshandel. Internt

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget FLL UngHerning Sønderager Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Skolen

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN 6.3 Projektorganisation (max 4000 tecken) Region Midtjylland i Danmark er Lead Partner for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk og har det praktiske ansvar for projektets

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere