Ledelsesstruktur 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesstruktur 2014/2015"

Transkript

1 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering og administration, Asger Poulsen. Afdelingsleder for basisskolen, Jennie Eckardt. Afdelingsleder for SFO/SFK/TIB/TIBO, William Th. Nielsen. Sekretariatsleder, Lone Fich Holmbjerg Jensen. Afdelingsleder for Dronninggårdklasserne, Tina Lynghøj. Afdelingsleder for Dronninggårdklassernes SFO/SFK, Anne-Mette Hahn. 1

2 Skoleleder Souschef/ afdelingsleder for overbygningen Afdelingsleder for basisskolen Afdelingsleder Dronninggårdklasser Afdelingsleder for SFO/SFK, TIB/TIBO Afdelingsleder for SFO Dronninggårdklasser Afdelingsleder for digitalisering og administration Sekretariatsleder Sekretariat Fælles arbejdsopgaver for ledelsesteamet på Dronninggårdskolen Skolens udviklingsplaner. Personaleudvikling. Personaleledelse, herunder MUS, TUS og sygefraværssamtaler. Ansættelser. Skole-hjem samarbejde. Skoleårets planlægning. Medlem af diverse arbejdsgrupper i Rudersdal Kommune. Medlem af diverse udvalg på skolen. 2

3 Øvrige arbejdsopgaver for ledelsesteamet på Dronninggårdskolen Skoleleder (Gitte Moltzen): Leder af skolens ledelsesteam. Overordnet leder for hele skolens virksomhed i samarbejde med relevante afdelingsledere, herunder bl.a.: Økonomi. IT-udvikling. Dronninggårdklasserne. Undervisningsvejledere. Supplerende undervisning. Skemalægning og fagfordeling. Informationsmateriale. Vedligeholdelse og drift. Medlem af Rudersdal Kommunes skoleledergruppe. Sekretær for Skolebestyrelsen. Formand for skolens MED-udvalg. Formand for skolens Evalueringsudvalg. Samarbejder med tillidsrepræsentanterne. Formand for Arbejdsmiljøgruppen. Pressekontakt. Servicemedarbejdere. Udviklingsudvalget. 3

4 Afdelingsleder for overbygningen /souschef (Anne Møller Boysen): Daglig ledelse af overbygningen, kl. Stedfortræder for skolelederen souschef. Sekretær og referent for skolebestyrelsen. Lærernes efteruddannelse og medlem af kommunalt netværk vedr. efteruddannelse. Koordinering af praktikanter. Ansvarlig for arbejdsfordeling og skemalægning i overbygningen. Medlem af skolens MED-udvalg. Koordinerende ledelsesrepræsentant i udviklingsudvalget. Ledelsesrepræsentant for undervisningsvejledere. Afvikling af termins- og afgangsprøver, 9. kl. og årsprøver, 8. kl. i samarbejde med sekretariatsleder i forhold til: Censorring. Udfærdigelse af oversigter (elevernes placering i lokaler). Information i 9. kl. vedr. regler omkring prøverne. Kontakt til Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen (UU-Sjælsø) Udvikling af undervisningen i overbygningen. Valgfag i overbygningen i samarbejde med sekretariatsleder. 4

5 Afdelingsleder for digitalisering og administration (Asger Poulsen): Ansvarlig for udarbejdelse af oplæg til grund for styring af skolens økonomi (regnskab, budget og budgetopfølgning for såvel hovedskolen og dens SFO som Dronninggårdklassernes to afdelinger (skolen og SFO/SFK). Udarbejder budget til og samarbejder med Økonomiudvalget for undervisningsmidler og fagkoordinatorer om fordeling af budget til undervisningsmidler. Samarbejder med Personaleområdet vedr. nedenstående forhold for skolens ansatte: Lønindberetning. Statistik på sygefravær. Ansættelser/opsigelser. Personalenormeringer. Ferie- og 6. ferieugeindberetning for lærerne. Planlægning af lærernes arbejdstid vedrørende: Ressourceberegninger. Fysiske rammer: Skolens vedligeholdelse. Ansvarlig for overordnet rengøringstilsyn evt. i samarbejde med sekretær. Medlem af skolens MED-udvalg. Deltager i Skolebestyrelsens møder, når der er økonomi på dagsordenen Leder af PC-teamet, herunder firstmovers. Overordnet ansvarlig for implementering af digitalisering. 5

6 Afdelingsleder for basisskolen (Jennie Eckardt): Daglig ledelse af basisskolen i samarbejde med afdelingsleder for SFO/SFK og TIB/TIBO: Pædagogisk ledelse af skoledelen i Indskolingshuset. Samarbejde med børnehaver koordinering af overlevering af mini-sfo børn. Klassedannelse til kommende 0. kl. Ansvarlig for fagfordeling og skemalægning i basisskolen. Samarbejder med afdelingslederen for SFO/SFK og TIB/TIBOom videreudviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger og den øvrige udvikling af baiskolen. Ansvarlig for den daglige vikardækning i hovedskolen ved uplanlagt fravær og kortere planlagt fravær i samarbejde med sekretær (ved fravær over en 1 uge inddrages relevant afdelingsleder i planlægningen). Ansvarlig for ansættelse af vikarer til hovedskolen. Repræsentant i udviklingsudvalget. Undervisning. Følg din nysgerrighed. 6

7 Afdelingsleder for SFO/SFK og TIB/TIBO (William Th. Nielsen): Daglig ledelse af basisskolen i samarbejde med afdelingsleder for basisskolen: Pædagogisk ledelse af SFO/SFK. Ansættelser og opsigelser, lønindberetninger, personalenormeringer, sygefravær og efteruddannelse. Ansvarlig for TIB/TIBO. Budget og regnskab for SFO og SFK i samarbejde med afdelingsleder for digitalisering og administration. Samarbejder med basisskolelederen om videreudviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger. 1. maj børn organisering (struktur, personale og indhold). Samarbejder med afdelingslederen for basisskolen om udvikling af basisskolen. Medlem af skolens MED-udvalg. Ansvarlig for pædagogstuderende i praktik. Samarbejde med øvrige skolers SFO-ledere I Rudersdal Kommune. Ikke-afdelingsopdelte opgaver: Ansvarlig ledelsesrepræsentant vedrørende legeplads og skolegård. Ansvarlig ledelsesrepræsentant vedrørende skolens teatersal. Tilsyn med Indskolingshuset. AV-tilsyn. 7

8 Afdelingsleder for Dronninggårdklasserne (Tina Lynghøj): Daglig ledelse af Dronninggårdklasserne i samarbejde med afdelingsleder for SFO/SFK: Pædagogisk ledelse af skoledelen i Dronninggårdklasserne og satellittilbud på andre matrikler. Ansvarlig for skemalægning i Dronninggårdklasserne. Ansættelser og opsigelser, lønindberetninger, personalenormeringer, sygefravær og efteruddannelse i samarbejde med afdelingsleder for digitalisering og administration. Samarbejder med afdelingslederen for SFO/SFK om videreudviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i Dronninggårdklasserne. Samarbejder med administrativ leder om økonomien i Dronninggårdklasserne (budget og regnskab). Samarbejde med PPR, autismeteam og satellittilbud. Samarbejde med Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen (UU-Sjælsø). 8

9 Afdelingsleder for Dronninggårdklassernes SFO/SFK (Anne-Mette Hahn): Daglig ledelse af Dronninggårdklassernes SFO/SFK/klub: Pædagogisk ledelse af i SFO/SFK/klub Dronninggårdklasserne. Ansvarlig for pædagogernes skema og års normer. Ansættelser og opsigelser, lønindberetninger, personalenormeringer, sygefravær, efteruddannelse, og MUS samtaler. Samarbejder med afdelingslederen for Dronninggårdklassernes skoledel om videreudviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i Dronninggårdklasserne. Samarbejder med afdelingsleder for digitalisering og administration om økonomien i Dronninggårdklassernes SFO/SFK (budget og regnskab). Koordinering af Praktikstuderende i SFO/SFK/klub i Dronninggårdklasserne. Medlem af skolens MED-udvalg, som observatør. Åben Rådgivning. Samarbejde med PPR og autismeteam. Taxakørsel. 9

10 Sekretariatsleder (Lone Fich Holmbjerg Jensen): Deltager i ledelsesmøder afhængig af dagsordenens relevans for sekretariatslederfunktionen. Redigerer skolens årskalender på Intra. Information: Redaktør af Forældreinformation. Intern/ekstern kommunikation, herunder fx opdatering af hjemmesiden. Personaleintra. Planlægning af censorring og udarbejdelse af vagtskemaer ifm.de skriftlige afgangs-, termins- og årsprøver samt kommunikation af disse. Afgangsprøver/terminsprøver/årsprøver i samarbejde med afdelingsleder for overbygningen: Tilmelding til afgangsprøverne. Udfærdigelse af diverse oversigter (bl.a. elevernes placering i lokaler). Information i 9. kl. vedr. regler omkring prøverne. Ansvarlig for klargøring af 9. kl. afsluttende prøver, 9. kl. terminsprøver samt 8. kl. årsprøver (se evt. årshjul). Standpunktskarakterer og afgangsbeviser. Optagelse.dk/UU Sjælsø. Elevadministration. Børnehaveklasse start. Administration af skolebuskort. Registrering af elevfravær. Udlån af skolens lokaler internt og eksternt (sekundærbrugere i samarbejde med Kultur). Koordinering af interne og eksterne arrangementer (møder, receptioner, fødselsdage o.l.). Referent i skolens MED-udvalg. Referent af ledelsens driftsmøder (i samarbejde med sekretær). Koordinator af skolens aktiviteter, f.eks. skolestart, skoleafslutning. Fotobog (planlægning og koordinering). TAP indberetninger (sygdom, ferie og 6. ferieuge). Telefonpasning. Personaleansvarlig for køkkenpersonale og sekretær. Indberetning af løn til vikarer. Valgfag i overbygningen i samarbejde med afdelingsleder for overbygningen. 10

11 Skolens kontor Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Kl Onsdag: Kl Medarbejdere: Sekretariatsleder: Sekretær: Lone Fich Holmbjerg Jensen, (på kontoret mandag-fredag). Lise Fauerby, (på kontoret mandag, tirsdag, torsdag og fredag). Fordeling af hovedansvarsområder på skolens kontor: Lone Lise Elevadministration: Regnskab: Indmeldelse/udmeldelse Daglig bogføring Vedligeholdelse af Afstemning database Budget Registrering Udskrifter Nye børnehaveklasser Fagkonti Standpunktskarakterer i 8. og 9. kl. FSA Indberetning af vikarløn Kontant udbetaling/overførsel Registrering af elevfravær Tjenestekørsel Stambøger Time-/dagpenge Sundhedsplejerske/tandlæge Administration af klassernes lokalefordeling ifm. nyt skoleår (bestilling af nye møbler, info til Jesper/Dan) TAP indberetninger Kontokort Jubilæer/fødselsdage HT-kort/klippekort Intern/ekstern Fraværsindberetning for kommunikation lærerne Koordinering af Ekskursioner/lejrskoler aktivitetsdage Afgangsprøver/ Koordinering, bestilling og terminsprøver/årsprøver afvikling af tider til de overbygningen nationale tests Koordinere mødeaktivitet ifm. interne og eksterne arrangementer Dagligt rengøringstilsyn og driftssamarbejde med rengøringsselskab 11

12 Lokaleudlån (internt/eksternt) Falck-kasser Fotobog Sygetransport Valgfag Forsikringssager Skolebestyrelse Intranet Forældreinformation Telefonpasning Årskalender Ad-hoc opgaver Hjemmesiden Koordinering af morgensamling Med-udvalg - referent Skolebuskort Telefonpasning Vagtskema til terminsprøver, afgangsprøver og årsprøver Intranet Personaleskuffer Optagelse.dk/UU-Sjælsø Valg til MED og SB Indberetning af arbejdsskader Listen er ikke udtømmende. 12