Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund"

Transkript

1 Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen 28. september Besøg på: Vandrehjemmet & campingpladsen d.29. sep. og 10. okt. Københavnsvej 35 & P.M. Møllersvej (unge) d. 3.okt. Specieltilbuddet Nysted & Schillers Maskinfabrik d. 4. okt. Vævestuen & labyrinten den. 7. okt. Konsulenterne Anette Spandet og Steffen Michelsen talte med medarbejdere og borgere. 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Den sociale Virksomhed Guldborgsund Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing Organisationen har enheder på flere adresser. Leder: Jørgen Frank Hansen Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 103 (beskyttet beskæftigelse) og Servicelovens 104 (aktivitet og samværstilbud) Antal godkendte pladser: 263 ( 103 ) 97 ( 104 ) (fuld tid) Antal medarbejdere: 137 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Der er udarbejdet et nyt værdigrundlag i forbindelse med sammenlægningen af de to virksomheder. 1.2 De teoretiske referencer GØRE DET GODT: Vi har et stort engagement Vi er professionelle Vi overholder vores aftaler GØRE DET SAMMEN: Vi er forskellige, og det er vores styrke Vi arbejder sammen Vi går nye veje sammen. GØRE DET, SÅ DET KAN MÆRKES: Vi arbejder målrettet og kontinuert Vi er handlingsorienterede Vi evaluerer vores arbejde og måler dets effekt. 1.3 De pædagogiske metoder Der udmøntes forskellige metoder i forhold til den enkelte borger. Afspejles af de forskellige fagligheder, Den Sociale Virksomhed rummer. 1.4 Pædagogisk målsætning 1.5 Operationelle mål Der lægges vægt på, at DSV Guldborgsund er en organisation og ikke en institution. Den nye organisation er fortsat under tilpasning, forandring og udvikling i forhold til målgruppen og opgaver. Der arbejdes med kommunikation, velvære og sansetræning. 1.6 Justering af mål Der arbejdes målrettet på at bevæge organisationen fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse, dvs. job med løntilskud, som inddrager både private og offentlige arbejdsgivere. Et tidligere mål er blevet udført ved at lave et specielt tilbud for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse, der har beliggenhed i Nysted. 3

4 Et af fokuspunkterne for fremtiden er at få skabt et arbejdsfællesskab, med andre aktører f. eks kulturforsyningen der er målrettet for sindslidende. Formålet med det er b.la. at den enkelte borger bliver mere selvstændig i forhold til transport, netværk m.m. 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale Dialogbaseret aftale. 2.2 Udviklingstendenser Fra beskyttet til støttet beskæftigelse. Specialgruppen i Nysted er blevet etableret. Praktikpladser for STU ordningen. Opkvalificerer de beskyttede arbejdsfællesskaber. Århusvej flyttet sammen med Københavnsvej 35. Få oprettet et arbejdsfællesskab for sindslidende med andre samarbejdsparter f.eks. Kulturforsyningen. At udvikle medarbejderne til at være specialiserede. 2.3 Projekter Træværkstedet flyttes fra Københavnsvej 5 til Københavnsvej 35 i slutningen af Arbejdsfælles med kulturforsyningen. Forholdene forbedres for Labyrinten og evt. overtagelse eller samarbejde med netværket hjernelauget Succesen for uvisiteret værested evalueres. Der er arbejdes på at Grafiks værksted skal flyttes til Rådhuset. Flyveteam det er et borgerønske, om mere fleksibilitet i løbet af arbejdsdagen. Spredning af tilbuddene og mindre koncentration på Saxenhøj. 4

5 2.4 Andet Økonomien skal være med, for at imødekomme nogle af de projekter der ønskes realiseret. 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er godt at man ikke lader sig begrænse af en stram økonomi. Rigtigt godt at der kan tænkes forandringer og nye tiltag, så den enkeltes borgers tilbud og behov tilgodeses. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet har været anstrengt i forbindelse med sammenlægningen. Der har været/ er løn tunge opsigelser i den forbindelse. Der bliver nævnt, at det nye økonomi system Opus, kan være en af årsagerne til manglende overblik af DSV løbende forbrug. 3.2 Aktuelle indtægter Der er budget forventning om indtægter på ca. 15 millioner i Indtægtsdækket virksomhed Det giver fortsat problemer, at der stilles for høje forventninger til den indtægtsdækkede del af produktionen. Der kan ikke skaffes opgaver, og der er mangel på arbejdsopgaver fra de store firmaer. 3.4 Individuelle takster Der er tillægstakster for specieltilbuddet i Nysted, da det er borgere med særlig adfærd. Der arbejdes med at få ens takster fra Vikarforbrug Konsekvensen af besparelsen i 2011 er et totalt stop af vikar forbrug for resten af året. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder Beboerråd - 5

6 4.3 Bruger / pårørenderåd DSV Guldborgsund har en række forskellige brugerråd: 103 område: 2 medarbejderråd 104 området: 2 borgerråd 1 Ungeråd Der er ikke noget pårørende råd. Der afholdes en brugerrådskonference hvert år. Der er fællesmøder ca. hvert ½ år. Københavnsvej 35 Borgerne var ikke specielt tilfredse med brugerrådet. De fik ikke meget at vide om hvad der foregik i rådet. Vævestuen Brugerrådet var ikke noget de benyttede sig ret meget af og der var ikke særlig stor interesse for det fra borgernes side. Schillers En af borgerne var repræsenteret i brugerrådet, og informationerne fra møderne blev meldt ud ved borgermøder i gruppen. Specieltilbuddet Nysted Borgergruppen er ikke kommunikations bare i forhold til, at skulle forholde sig til et brugerråd. Pga. at være kommunikations svage er de berettige til at blive hørt i brugerrådet. Vandrehjem / Camping Borgergruppen havde en kritik af bruger rådet, mente ikke de ting der blev vendt på mødet blev taget til efterretning, og der kom ingen respons tilbage. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Der er et begrænset samarbejde. Borgerne er voksne, så der arbejdes med en høj grad af selvbestemmelse. Dørene er åbne, så alle pårørende er velkomne. Der er samarbejde med de pårørende i forhold til det behov den enkelte borger måtte have. 6

7 Specielt labyrinten har et tæt og særligt samarbejde med de pårørende. Der afholdes en årlig lysfest, som i en vis grad også er netværks skabende for de pårørende. Ungegruppen Medarbejderne har et godt samarbejde med borgernes netværk, da borgergruppen kommunikerer via tegnsprog. Labyrinten Har et samarbejde med pårørende til borgerne i det omfang der er behov for det. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der arbejdes med en høj grad af borgerinddragelse. Borgerne er bevidste om deres mulighed for inddragelse. Det afspejler at borgerne er i centrum. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Der laves handleplaner for alle, og de skal være brugbare og sikre en udvikling. Det er væsentligt, at formålene med handleplanen er synlige og kan aflæses i de daglige aktiviteter. DSV er bevidst om, at det nye handleplans koncept skal bruges for fremtiden. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der er statusmøder efter behov. 5.3 Inddragelse af borgeren Altid 5.4 Opbevaring af planerne Planerne findes både i it og papirversion. 5.5 Evaluering og justering af planerne 5.6 Andet Københavnsvej 35 Der bliver lavet handleplaner, men de trænger til at blive opdateret. Specielt det at have fokus på hvad målet er. De har valgt i medarbejdergruppen at det er en person der er ansvarlig for handleplansudførslen. Ungegruppen Der er stor fokus på handleplaner, og det bliver brugt som arbejdsredskab i hverdagen. Vævestuen 7

8 Der udarbejdes handleplan sammen med borgeren. Medarbejdere og borgere kunne godt tænke sig at der var noget mere respons fra kommunerne på handleplanen. Det er meget sparsomt det der kommer fra dem. Schillers Handleplanerne bliver udfærdiget for den enkelte borger, og bliver brugt som arbejdsredskab. Specieltilbuddet Nysted Handleplanerne bliver brugt som arbejdsredskaber, og bruges i forhold til dagsprogrammerne. Der er stort fokus på at alle medarbejdere gør de samme ting hver dag, individuelt for den enkelte borger. Labyrinten Bruger handleplanerne med det formål de er tiltænkt. Vandrehjem / Campingplads De laver ikke handleplaner, men udarbejder statusrapporter. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet mener det er sårbart at det er en enkelt medarbejder der har ansvaret for udførslen af handleplanen. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Der er meget få brugere med anden etnisk baggrund der er udviklingshæmmede eller psykiske syge der frekventerer DSV. 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 6.4 Andet Der er en større gruppe af unge med anden etnisk baggrund i Norma projektet. Det er en entreprenør ydelse i samarbejde med jobcentret. Der er i alt 120 årsværk. 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tankevækkende, at der stort set ikke visiteres brugere med anden etnisk baggrund. Det kunne tyde på, at der er et stykke informationsarbejde, som mangler i Kommunen. Det er nogle tanker værd at de opgaver 8

9 man tager ind i organisationen, ikke kommer til at fylde mere en godt er. Det virker som mange årsværk fra Norma og må helst ikke overskygge den egentlige målgruppe. 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Der er forskellige udgangspunkter i hvordan den daglige aktivitet former sig på det enkelte arbejdssted. Målet for aktiviteterne er at viften af tilbud skal være så bred som muligt. At der også kan tilbydes praktikker. Hvad enten der er tale om produktion eller socialt samvær arbejdes der struktureret, så brugernes dag er forudsigelig. Man visiteres til et tilbud man går på arbejde og er i produktionen er et socialpædagogisk tilbud, hvor der ikke stilles krav om produktion. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Alle grupper har adgang til sociale aktiviteter i form at udflugter, motion og fester. Københavnsvej 35 Borgerne var godt tilfreds med den måde at arbejdet var tilrettelagt på. De var en del af produktionen, og stolte af deres arbejde. Ungegruppen Hverdagen er struktureret, med et fast uge program. Borgerne havde helt styr på dagens program. Der er mange forskellige tilbud bl.a. svømning, musik, indkøb, køreture ud i det blå, pc spil m.m. Vævestuen Deres hverdag er bygget op så den enkelte kan klare sig selv så meget som muligt. De deltager i mindre netværk sammenkomster så som fastelavn, grisefest, høstfest, banko, varmvandsgymnastik. m.m. der har ikke været interesse i fællesfesterne. Schillers Borgerne møder kl samtidige som 9

10 de øvrige ansatte på Schillers, og indgår i regler og aftaler der er gældende for ansatte på Schillers. Borgerne tilbydes aktiviteter som øvrige borger der ansat i DSV. Specieltilbuddet Nysted Hverdagen fungerer i stramt dagsprogram fra kl Der benyttes piktogrammer, som en hjælp for den enkelte borger. En af aktiviteterne er at der er ture ud af huset, besøg i snoezelhuset, svømning, massage. Labyrinten Aktivitets tilbud er tilrettelagt ud fra hvad den enkelte borger kan præstere, i forhold til sin senhjerneskade. Der tilbydes aktivitet med baggrund i det borgeren tidligere i sit erhverv har beskæftiget sig med. Det kan være smykkefremstilling, pileflet, pc er, pakkeopgaver mm. Der er busture, fester, bankospil, gymnastik. Første fredag i hver måned er der brunch. Vandrehjem / Campingplads Der er flere arbejdsteams på stedet, Rengøring, pedel, havehold, reception og køkkenhold. Der mødes ind om morgen kl hvor de starter med et arbejdsmøde hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt. I sommerperiode gør rengøringsholdet rent på campingpladsen i toiletbygningen samt hytterne. Pedelholdet laver alt forfaldent arbejde, samt haveholdet passer udenoms arealerne. Køkkenholdet er primært på vandrehjemmet hvor de servicere gæster og kursister, med deres gode mad. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Flere borgere fremhæver funktionsuddannelsen som et fremskridt. De er bevidste om, at uddannelsen giver dem dokumentation for deres færdigheder, og at dette kan tages med til kommende arbejdspladser. 7.4 Andet 10

11 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Generelt en god bred vifte af socialpædagogiske og beskæftigelsestilbud. Vandrerhjemmet og Campingpladsen er gode tilbud for de borgere, som nyder at være i servicebranchen. Det giver kontakt med kunderne og direkte respons på arbejdsindsatsen. Disse steder giver funktionsuddannelsen god mening for borgerne. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler 8.3 Andet Området ikke aktuelt for DSV 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste DSV Guldborgsund har indberettet 8 for tilsyn Intern procedure Det er souschefen, som ekspederer sagerne. 9.3 Opfølgning på magtanvendelse Souschefen laver opfølgning på alle sager. 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er tilsynets erfaring, at arbejdet med magtanvendelser har høj kvalitet. Indberetningerne er godt udfyldt, og der er altid lavet opfølgning på sagerne, så sagerne bruges til læring og forbedring. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Der findes ikke en overordnet kostpolitik; men der er nedsat en gruppe, som arbejder med formulering af en politik. Gruppen arbejder med forslag om tilbud, det er MED -udvalget der beslutter den endelige kostpolitik Tilberedning centralt eller lokalt DSV tilbereder mad centralt og lokalt. Der 11

12 produceres mad til videre salg. Vandrehjemmet tilbereder mad til gæster der måtte komme Borgerens indflydelse og deltagelse I alle køkkener er der borgere, som har ansættelse og deltager i funktionen Spisetider 10.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Positivt, at der arbejdes med en overordnet kostpolitik. Tilsynet afventer spændt den endelige kostpolitik, og hvordan de vil tilgodese den store borgergruppe. Det vil være godt hvis man kan få økologien inddraget i forhold til kosten, der er kendetegn for organisationen Saxenhøj. 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinier Ingen bemærkninger Seksualoplysning/undervisning 11.3 Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der er rygepolitik for hele organisationen Information 12.3 Andet 12.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Rygepolitikken bliver håndhævet alle steder, og borgerne er bevidste om den. 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin 13.2 Dosering 13.3 Ansvarlige medarbejdere 13.4 Medicinkursus Alle medarbejdere har medicinkursus Tilsynets bemærkninger, herunder Det er tilsynets opfattelse at der er godt 12

13 styr på medicinudlevering, der hvor der er behov for det. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler Ingen bemærkninger 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet Tilbuddene i organisationen DSV er opmærksomme på de hjælpemidler der kan være behov for, også bliver stillet til rådighed Tilsynets bemærkninger, herunder Specieltilbuddet i Nysted benytter sig af kugledyne og stol, og andre hjælpemidler der kan skabe tryghed og ro for denne målgruppe med autisme. 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner 15.2 Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse 15.5 Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse Ledelsen finder den tydelige adskillelse af Beskæftigelse og bolig som et gode for den enkelte borger. Det må gerne være tydeligt, at der er tale om to miljøer, og at borgeren kan have forskellig status i miljøerne Andet Specieltilbuddet Nysted har et tæt samarbejde med boligerne, når de henter og bringer borgerne. Denne kommunikation er meget værdifuldt, da det kan være med til at forebygge og afhjælpe misforståelser Tilsynets bemærkninger, herunder Generelt er der stor opmærksomhed på at borgerne får en funktionsuddannelse, i forhold til at kunne udfører en specifik arbejdsopgave. 13

14 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Pædagoger og værkstedsassistenter. HK, socialrådgiver ergoterapeut, landmænd, gartner og ledelse Rekruttering af personale Det er nemt at rekruttere medarbejdere Brug af vikar Pt. er der lukket for brug af vikar i hele organisationen pga. økonomi. Der kan dog være en åbning, men der skal den øverste ledelse indover Arbejdsplaner På vandrehjemmet / campingpladsen bliver der arbejdet fra morgen til aften, og i weekenderne. Det er et problem at få arbejdsplanerne til at hænge sammen. Det er specielt køkkenet som mangler en medarbejder Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Mødevirksomhed for alle. Der holdes ledelsesteammøde hvor områdelederne er samlet. Drift møder. Arbejdsmiljø / trivselsmøder 16.7 MED- udvalg Organisationen afholder 4 møder om året. Ungegruppen Har et godt samarbejde med med-udvalget, hvor de føler at være en del af organisationen. Vævestuen De føler sig godt informeret om hvad der foregår i MED udvalget via deres områdeleder. Vandrehjem / campingpladsen Medarbejderne fortalte at de havde svært ved, at få information fra MED- udvalgets møder, da der ikke er PC er tilgængeligt for medarbejderne Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Beskæftigelsesområdet er et af de steder, hvor der er tradition for, at man dækker hinanden ind kollegialt ved sygdom og ferier. Man bør fra ledelsens side være opmærksom på, at der er sygdomsperioder, som bør vikardækkes. Det øgede sygefravær kan være tegn på, at nogle medarbejdere er slidte. 14

15 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Supervision tilbydes; men kun situationsbestemt. Der arbejdes nogle af stederne med kollegial supervision på 104. Nysted har fast supervision 1 gang om mdr Interne og eksterne kurser Der er medarbejdere i gang med følgende kursusvirksomhed: Diplomuddannelse - 4 pædagoger i gang. Kontakt/mentoruddannelse Tegn til tale instruktører Sanseintegration Værkstedsassistentkursus Diverse temadage Efteruddannelse 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet Ungegruppen Har en medarbejder på diplomuddannelse, og medarbejder prioriterer højt at komme på kurser og uddannelse når muligheden byder sig. Specieltilbuddet Nysted Har en medarbejder på diplomuddannelse, og har et samarbejde med autismecenteret i Vordingborg, hvor de får faglig supervision. Vandrehjemmet / campingpladsen Der var oprettet netværksgrupper for medarbejderne i DSV. Medarbejderne oplevede at møderne ikke fungerede optimalt, kom ikke rigtig i gang Tilsynets bemærkninger, herunder Ledelsen bør lave en opfølgning af netværksgrupperne, da samarbejdet ikke er implementeret i grupperne. 18. Sygefraværspolitik 15

16 18.1 Opgørelse over sygefravær Der er et sygefravær på omkring 5 % i har mindre fravær end Omsorgssamtaler 18.3 Andet Ledelsen udtaler at sygefraværet er normalt i forhold til organisationens størrelse, men det er ønskeligt at det ville være mindre. Specieltilbuddet Nysted har 2 langtidssygemeldinger pga. af stress Tilsynets bemærkninger, herunder Ledelsen har fokus på sygefraværet. Der skal være skærpet opmærksomhed på sygefraværet i Nysted, da det er et belastende arbejdsområde. 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ikke noget af betydning Procedure for behandling og opfølgning på klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der er lavet APV ud fra kommunens koncept. Der bliver lavet APV hvert år, skiftevis mellem udarbejdelse af fysiske og psykiske APV. I forhold til udarbejdelsen af APV en er der metodefrihed, dette er med til at involvere sikkerhedsgruppen. DSV er med i projekt Trivselsmeter Generelt arbejdes der med arbejdsmiljøet i hverdagen Fysisk arbejdsmiljø Københavnsvej 35 Det fysiske arbejdsmiljø virkede rigtigt godt. Der var god plads omkring den enkeltes arbejdsfunktion. Vævestuen Det er rigtigt godt at der er forudsigelighed, når man er blind og svagtseende. 16

17 Schillers Det er gode forhold og det er organiseret fint på fabrikken med maskinerne og passagen mellem dem. Specieltilbuddet Nysted Det fysiske arbejdsmiljø kan være belastede af at der ikke er meget plads, da borgerne bevæger sig meget rundt. Labyrinten Det fysiske arbejdsmiljø kan være trangt i forhold til at komme rundt og hjælpe borgerne. Specielt kørestolene fylder en del i de små rammer. Vandrehjemmet / campingpladsen Det fysiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende Psykisk arbejdsmiljø Ledelsen giver udtryk for, at det psykiske arbejdsmiljø bliver taget op i grupperne. Ved akut psykisk hjælp er der mulighed for at gøre brug af Falck Healthcare. Københavnsvej 35 Både medarbejderne og borgergruppen gav udtryk for at de havde et godt arbejdsmiljø. Alle var glade for at være der, og der var plads til arbejdsindhold og det sociale aspekt. Ungegruppen Medarbejderne gav udtryk for at være tilfredse med deres arbejde. Tilsynet oplevede at medarbejderne havde mange arbejdsopgaver at skulle varetage, dels pga. borgernes handicap. Borgerne signaleret at de var tilfredse med tilbuddet. Vævestuen Medarbejderne og borgergruppen gav udtryk for at der var et godt arbejdsmiljø. Der var et fint samarbejde med områdelederen. Alle følte sig mere en del af organisationen nu end tidligere. Schillers Medarbejder gav udtryk for at det var en god arbejdsplads og der var et godt samarbejde med Schillers ansatte, direktøren og nærmeste leder fra DSV. 17

18 Specieltilbuddet Nysted Arbejdsmiljøet er belastet af, langtidssygemeldinger deraf stor udskiftning af medarbejder i personalegruppen. Fysisk og psykisk vold fra borgerne, samt et højt støjniveau. Medarbejderne oplever en manglende refleksion af dagen. Der er ikke tid til at satte sig sammen efter endt arbejdsdag. Årsagen til dette er, at tiden bliver brugt til bustransport af borgerne. Labyrinten Det psykiske arbejdsmiljø bærer præg af at det er i et kælderrum, hvor der er mange borgere i et lille rum. Der er dårlige lys forhold. Det påvirker arbejdet at der skal vælges borgere fra, når gruppen skal ud af huset pga. af bus kapacitet. Medarbejderne gør en stor indsats for, at det er et godt sted at komme. Vandrehjemmet / campingpladsen Medarbejdergruppen oplever ikke at være en del af den store organisation. Pga. af manglende resurser er det frustrerende at skulle sige nej til gæster / kursister. Problemer med at få Arbejdsplanerne sammen ugebasis. Der Mangler personale faciliteter, og pc adgang hvor medarbejderne kan komme på Guldborgsund Kommunes netværk. Køkkenet havde problemer med at få tilpasset levering af økologiske varer fra Saxenhøj. Internt i medarbejdergruppen er de gode til at tage hånd om hinanden Arbejdsskader I perioden 30/ / har der i Den Sociale Virksomhed Guldborgsund været 5 arbejdsskadesanmeldelser og 9 arbejdsskadesregistreringer Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Vedr. Nysted og Vandrehjemmet skal der ske nogle ændringer i forhold til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 18

19 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Generelt er der gode adgangsforhold alle steder. Københavnsvej 35 God tilgængelighed, og fine adgangsforhold. Ungegruppen Adgangsforholdene er gode i forhold til kørestolsbrugere. Vævestuen Det er nemt at komme til stedet og gode indgangsforhold. Specieltilbuddet Nysted Der er gode adgangsveje til stedet, hvor der er plads til kørestolsbrugere. Labyrinten Der er dårlig tilgængelighed til stedet. Det er meget besværligt for kørestolsbrugere, da de skal rundt om bygningen for at komme i kælderen. Vandrehjemmet / campingpladsen Der er gode forhold på vandrehjemmet og campingpladsen Udendørs fysiske rammer Bygningsmassen er af meget forskellig karakter. Generelt er bygningerne i pæn stand. Københavnsvej 35 Der er god udenomsplads på matriklen, og god tilgængelighed for borgerne til at komme rundt med deres maskiner og redskaber. Ungegruppen Udendørs arealerne virker og, en god lukket have, hvor borgere kan føle sig trygge. Vævestuen Ikke noget at bemærke til stedet, men der er en del trafik i forbindelse med de kunder der kommer til butikken. Specieltilbuddet Nysted Der er fine udendørsforhold med god lukket have hvor der er trampolin, gynge, terrasse, som giver en tryghed for denne målgruppe. 19

20 Labyrinten Der er gode forhold, og benyttes meget i sommerperioden Indendørs fysiske rammer Nørrevang 24 administrationen er adgangsvejene og tilgængeligheden ikke speciel gode for kørestolbrugere eller gangbesværet. Administrationen er placeret på 1. sal. Københavnsvej 35: Gode fysiske rammer, hvor der er gode forhold i til kørestolsbruger og gangbesværet. Der er opmærksomhed på at tilpasse arbejdspladserne til den enkelte borger. Der blev bemærket fra en borger, at der om sommeren var meget varmt og indelukket på værkstedet. Vandrehjemmet / campingpladsen: Gode forhold og virker godt til formålet. De lange gange virker mørke og lidt tillukket. Tilsynet bemærkede at taget i forhallen var utæt. Vævestuen: Det er store lyse rum, og der er god plads mellem de store væve. Det gør borgerne mere selvhjulpne og deres bevægelses frihed gør det nemt for dem. Labyrinten: Opholder sig i et stort mørkt kælderrum, med højt til loftet. Det er indrettet med åbent køkken, og gulv til loft reoler som skillevæg. Inventar står meget tæt, rummet er meget lille i forhold til det antal personer som benytter det. Toiletterne befinder sig i gangen. Schillers Maskinfabrik. Forholdene er ok i forhold til at det er en fabriksbygning man befinder sig i. Speciel tilbuddet Nysted: Et stort rum som er delt op med rumdelere. Hver borger har deres egen lille sted som består af et bord, stol, samt høj reol til at afskærme, så borgeren kan holde fokus. Derudover er der 3 fællesborde med rumdelere imellem der benyttes ved spisning. 20

21 Personale rummene er meget små. Toilet og håndvask er ikke i samme rum. Garderobeforholdene var i håndvaskerummet. I medarbejderkontoret er der ikke vindue. Ungegruppen: De fysiske rammer er gode, men ikke særlig stort i forhold til antallet af borgere. Det kræver meget plads i forhold til de hjælpemidler som borgerne er afhængig af. Mange af de aktiviteter som foregår i huset, kræver meget plads, og de redskaber som benyttes i forbindelse med aktiviteterne Udnyttelse af de fysiske rammer Rammerne udnyttes fuldt ud. De fleste steder er der ikke plads til aktivitetsudvidelser Akutberedskab 21.6 Sikring af flugtveje 21.7 Alarmer 21.8 Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Tilsynets bemærkninger, herunder Specieltilbuddet Nysted: Pga. af støjniveauet virker det uhensigtsmæssigt med rumdeler. Når økonomien tillader det, ville det være hensigtsmæssigt, at opfører permanente skillevægge. Dette vil være med til at nedsætte støjniveauet. Der skal opsætte en vask i toiletrummet pga. hygiejne. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at få etableret ordentlige gaderobeforhold til medarbejderne, med aflåste skabe. 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Der er beredskabsplan for de enkelte arbejdssteder Evakueringsplan 22.3 Brandtilsyn Arbejdstilsynet kommer på besøg Brandøvelse 22.6 Førstehjælp Alle medarbejdere har førstehjælpskursus og der tilbydes opfølgningskurser Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder 21

22 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Generelt var der god markering i forhold til håndhygiejne Standarder for rengøring Generelt god hygiejne Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme 23.4 Brug af engangsprodukter Ja - efter behov Andet Københavnsvej 35 Opbevaring af rengøringsmidler er ikke optimal, da skabet rengøringsmidlerne stod i ikke var aflåst Tilsynets bemærkninger, herunder Der skal ændres på opbevaringen af rengøringsmidler, og skabene skal kunne aflåses. Øvrige steder ingen bemærkninger, da der kommer rengøringsselskab. 24. Tilbudsportal 24.1 Status Mangler at blive opdateret Siden sidst 24.3 Andet Hjemmesiden er ok mangler at opdatere telefonliste Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynets afsluttende bemærkninger: Konsulenterne var i juni måned rundt og besøge arbejdsstederne der er i DSV Guldborgsund. Hvor vi oplevede, at det er en stor arbejdsplads med en bred vifte af tilbud, og rummede mange målgrupper, hvor den enkelte borgers behov tilgodeses. DSV Guldborgsund er placeret på flere forskellige matrikler i Kommunen, og har mere end 20 arbejdsfællesskaber. I forbindelse med sammenlægningen af DSV Falster og DSV Saxenhøj var et af målene, at få lavet et fælles værdigrundlag. De 8 steder tilsynet har været, er de nye værdier bekendt i medarbejdergruppen. Flere steder var det mere implementeret end andre steder. Værdierne var synlige, og hang flere steder på kontorer og i personale rum. 22

23 DSV - Guldborgsund tilbyder dagtilbud og beskyttet beskæftigelses for fysisk, psykisk, eller socialt funktionsnedsættelse i kommunen. DSV- Guldborgsund søger gennem sine tilbud at kunne levere en vifte, der når ud til hele borgergruppen. Derudover er man samarbejdspartner med STUordningen, jobcenteret vedr. NORMA opgaver, og diverse private firmaer. Følgende steder har tilsynskonsulenterne været på besøg. Københavnsvej 35 I forbindelse med sammenlægningen, og det at være en del af en stor organisation, har det ikke påvirket deres hverdag. Der bliver dog nævnt fra medarbejdergruppen, at der er lang afstand til den øverste ledelse. De ser gerne at der er en tættere kontakt til områdelederen. Medarbejdergruppen synes de har en god indflydelse via medudvalget. De var påvirket af den økonomiske situation i forhold til besparelserne der er pt. i organisationen. Gruppen har forståelse for, at der skal løftes i flok, og de skal bidrage til fællesskabet ved ikke at bruge vikarer. Tilsynet oplever at der er en god atmosfære på stedet, og det virker som et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og borgere. Ungegruppen Tilsynet oplevede en medarbejdergruppe som fagligt formår, at lave et læringsmiljø for de unge borgere. Vi overværede hvordan borgergruppen var i stand til at have tålmodighed til at vente på taletid, i forhold til hinanden. Der var ved mødet udnævnt en ordstyrer, som med hjælp fra en medarbejder fik oplevelsen af at styrer et møde. Det var tydeligt at se, at denne måde var indarbejdet i gruppen, og der var en respekt for hinanden. Medarbejderne udtrykte en frustration i forhold til transporten af borgerne, da det er meget tidskrævende. Ungegruppen modtog borgere fra STU- ordningen i praktikforløb, men der var ikke et tæt samarbejde med dem, selv om man var i samme bygning. Vævestuen Mødet med vævestuen er en fornøjelse. Der er et stille og roligt miljø og man mærker straks den gode atmosfære. Det er rigtigt godt, at opleve at deres flytning fra P.M.Møllersvej er gået godt. Medarbejderne er godt tilfredse med at være på matriklen Saxenhøj, og oplever at være en del af organisationen som en fordel. Medarbejderne gav udtryk for, at det var godt og være en del af fællesskabet, og have kollegaer tæt på. I samarbejde med borgerne bliver der udviklet nye hjælpemidler til brug for at gøre vævningen nemmere for den enkelte. Medarbejderne savner deres inspirations tur til Sverige for at få nye ideer til nye produkter i vævestuen. De klarer selv en del af den daglige rengøring, og der er rengøringshjælp til toiletter m.m. Transporten og brug af busser er lidt problemfyldt. Det kan være svært at få en bus til udflugter. Borgerne der frekventerer vævestuen er ikke kun blinde, der er døve og svagtseende. Borgerne er rigtig glade for de nye omgivelser, også selv om det har betydet længere transporttid for den enkelte. De er stolte af det de fremstiller og oplever succesen ved, at deres produkter er efterspurgte. De har ikke megen kontakt med bruger rådet. De benytter ikke kantinen på Saxenhøj, da maden er for fed. De savner, at komme til varmvands gymnastik. Vævestuen er et rigtigt godt tilbud til brugergruppen der er blinde, svagtseende og døve. Man bør overveje at få flere borgere til gruppen ved, at være opmærksom på hvad vævestuen kan tilbyde. Stor ros til alle i vævestuen for nogle rigtigt gode varer der produceres. Schillers Maskinfabrik Det var en positiv oplevelse at være på besøg på Schillers. Tilfredse borgere der gav udtryk for at det var et godt sted at være. De var synlige stolte af deres arbejde, og gik meget op i, at det der blev produceret var korrekt og i orden. De har en naturlig tilgang til den daglige fabrikshumor, der nu 23

24 engang finder sted på en fabrik. En af borgerne illustrerede det på følgende måde man føler sig på en rigtig arbejdsplads, har det rigtige arbejdstøj, og er en af arbejderne, og det der bliver produceret giver mening. Borgerne er med i et læringsmiljø dvs. når der starter en ny kollega, er de med til at oplære hvordan maskiner og værktøj bruges på en sikkerhedsmæssig måde. Der er p.t. 5 6 borger tilknyttet stedet, og der er plads til flere. Den medarbejder der tager hånd om borgergruppen, har et godt samarbejde med de samarbejdspartnere der relevante i forbindelse med arbejdsopgaverne. Det er ikke bare et arbejdssted for borgerne, der er også plads til at hjælpe borgerne med personlige ting. Der er en del socialt arbejde indadtil på stedet. Der lægges vægt på høj sikkerhed og arbejdsudstyret er i orden. Værkstedslederen som er ansat under DSV, gav udtryk for at være en del af organisationen DSV Det er tilsynet oplevelses at det er et godt lille arbejdssted for den gruppe af borgere, der kan have svært ved at finde indpas andre steder. Stedet kan opfylde de ønsker som borgerne måtte have for at arbejde som maskinarbejder. Specieltilbuddet Nysted Tilbuddet er 1 år gammel, og tilsynets oplevede medarbejdere der var meget engageret i deres arbejde. Det har været en udfordring, at få etableret en struktureret hverdag for borgerne. Årsagen har været, at der har været meget sygdom og udskiftning i medarbejdergruppen. Medarbejdergruppen har brug for, at der bliver taget hånd om deres psykiske arbejdsmiljø, fra ledelsens side. Transporten giver en del besværligheder i forhold til, at medarbejderne ikke har den fornødne tid til refleksion efter endt arbejdsdag. Når der er fundet en løsning på denne problemstilling, vil det være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der skal ske ændringer i forhold til medarbejdernes kontorer, toilet og gaderobeforhold. Værdigrundlaget for DSV er bekendt på stedet, men er pt. ikke en del af hverdagen. Tilsynet oplevede en medarbejdergruppe der var godt i gang med, at oparbejde faglige kompetencer på autismeområdet. Det bliver interessant at følge hvordan de får udviklet området. Labyrinten Det var en god oplevelse, at komme på tilsyn i Labyrinten, der var en god atmosfære og vi blev modtaget med fredags brunch. Fik en god snak med borgerne og de gav udtryk for følgende. De fysiske rammer var bedre på P. M. Møllersvej, end de nuværende. Tilbudsmuligheder for at kunne benytte de andre værksteder på Saxenhøj er bedre, i forhold til tidligere. Gå afstanden kan blive for lang, og specielt om vinteren, for nogle af brugerne. Generelt udtrykte borgerne en tilfredshed om stedet. Borgerne nævnte, at der var nogle af dem der ikke havde mulighed for at komme på labyrinten, hvis de ikke blev afhentet med bus. Lokaleforholdene er ikke værdige, at tilbyde denne borgergruppe, da lokalet er mørkt og kommer til at virke afsides i forhold til, at være en del af de øvrige matrikler på Saxenhøj. Medarbejderne formår, at få det bedste ud af rammerne, og ser nu sig selv som en del af organisationen. Tilsynet oplever Labyrinten som et godt tilbud for de senhjerneskadet. Vandrehjemmet / campingpladsen Besøget på vandrehjemmet/campingpladsen var en god oplevelse, hvor vi bliver godt modtaget af glade borgere og imødekommende medarbejdere. Det er tydeligt at mærke, at det er en velfungerende arbejdsplads, og alle bidrager til fællesskabet. Ved samtale med medarbejdere, kommer det frem, at der er nogle problemstillinger / mangler vedr. IT, arbejdsplaner, personalefaciliteter, som påvirker deres psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdergruppen giver udtryk for, at der mangler forståelse og anerkendelse fra ledelsen, om at de er en servicemindet virksomhed der er indtægt givende. 24

25 Medarbejderne er meget bevidste om læringsmiljø i forhold til målgruppen, og dette forgår ved gentagende træning af den enkelte arbejdsfunktion, så borgeren bliver tryg ved arbejdsopgaven. Borgergruppen gav udtryk for at være trygge og tilfreds med deres arbejdsopgaver, og havde det godt socialt i grupperne. Tilsynet mødte en borgergruppe der tydeligt, der viste stolthed ved deres arbejde. Der er en lang god tradition for brugerinddragelse i organisationen. Det ses i de mange brugerråd, brugersikkerhedsrepræsentanter og den åbne dialog, som finder sted i grupperne. Det er tilsynets generelle opfattelse, at borgergruppen ikke syntes, at bruger rådene fungere optimalt i forhold til kommunikationen imellem rådene og de forskellige værkstedsområder. Medarbejdernes kompetencer udfordres, og der tilbydes løbende kurser og uddannelse. Der er et godt uddannelsesniveau. Det bør løbende vurderes, om andre faggrupper kan være til gavn for det faglige niveau. Der er nogle af områderne der bør have ledelsens opmærksomhed. Enkelte steder er det personalefaciliteterne der kunne gøre en forskel i arbejdsmiljøet hvis der blev lavet få ændringer. Logistikken vedr. transporten blev flere steder nævnt som enten et problem eller en belastning, i forhold til de øvrige arbejdsopgaver, som medarbejderne skal udfører. Vedr. det psykiske arbejdsmiljø mener tilsynet, at der skal ekstra opmærksomhed på specieltilbuddet Nysted, og Vandrehjemmet. Det vil være godt, at kunne imødekomme langtidssygemeldinger. DSV har været igennem en sammenlægningsproces det sidste år, som har haft en stor betydning for mange borgere og medarbejdere. Det har også betydet besparelser, og det er prisværdigt at opleve hvordan medarbejderne fortsat har et engagement i deres arbejde. I forhold til besparelserne er der stor fokus på fortsat at udvikle og forandre DSV- Guldborgsund. Det var gode besøg på DSV Guldborgsund. Især var det dejligt at opleve ånden på tilbuddene. Der foregik en åben og livlig debat mellem borgerne og medarbejdere. Medarbejderne har flot fokus på borgernes potentiale, så der også arbejdes med udvikling og læring. Ledelsen oplever at smertegrænsen i forhold til besparelserne er nået, og ved yderligere besparelser kan det være svært, at opretholde det sammen niveau for dagbeskæftigelsen. Med venlig hilsen Dorthe Foersom Teamleder Team for Kvalitetssikring og Udvikling Anette Spandet Tilsynskonsulent Team for Kvalitetssikring og Udvikling Steffen Michelsen Myndighedskonsulent Team for Kvalitetssikring og Udvikling 25

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Samtale med Forstander Erik Søndergaard. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og praktikant Micol Nielsen 28. juli 2011. Besøg på forsorgshjemmet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Direktør Hans Stokvis Ella og Møller Sørigs Fond Bestyrelsesformand Kurt Christensen Ella og Møller Sørigs

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Hus 10 Botilbudet Åge Holsmvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335567/ 68 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere