Brugermanual RI Revisor Informatik ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual RI. 2012 Revisor Informatik ApS"

Transkript

1 Brugermanual RI 2012 Revisor Informatik ApS

2 2 Brugermanual RI Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 5 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 6 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer Import... 8 port fra E-conom ic Im... Im... port fra tekstfil og Excelfil Tilknytning... af mappenumre Indholdsfortegnelsen enter Dokum Automatiske... dokumenter Caseview... dokumenter Andre... dokumenter Dokumentbiblioteket Opfølgninger Råbalance Konto Afrunding... CaseWare Pengestrøm Grupperinger Fremmed... valuta 37 Efterposteringer Andre... posteringer Mappekontoplan Årsafslutning Årsafslutning... til næste regnskabsår Overførsel Kapitel 4 CaseView Opsætning... - stamdata Masterbibliotek Opsætning... til Gå... aoplysninger Firm... m v Kundedata 4.2 Opsætningsdokument regnskab Byg... visningen af regnskabselem enterne Begræns Sideopsætning Layout Regnskabstype... enter Regnskabselem 4.3 Færdig... Årsrapport mv. til udprintning 66

3 Contents Menu Gå... til Opsætning Rediger Resultatdisponering Dateringer Opsætning af påtegning Regnskabsvisning Opsætning... af dokument Afrunding Vis Indsæt frispecifikation Udkast Poster mappeefterposteringer... til pengestrøm Opret nyt... mappenummer Udskrifter Sorter XBRL Redigering Redigering/Brugerdefineret/Master Linier Forside Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... og Balance 78 Noter Opgørelse... af skattepligtig indkomst Indkom... st opgørelse 80 Frem... ført underskud 82 Obligationer Driftsm... idler 83 Bygninger... og installationer 84 Udskudt... skat 86 Opgørelse... selskabsskat 87 Lønafstem... ning 88 3

4 4 Forord Forord Velkommen til Revisor Informatiks brugermanual version 1. Denne brugermanual indeholder en række forklaringer på en masse features. Brugermanualen hjælper den enkelte bruger med opsætning og generel forståelse af daglig dagens brug heraf.

5 Introduktion 1 Introduktion Velkommen til Revisor Informatik's brugermanual. Vores målsætning med brugermanualen er, at du som bruger kommer godt igang med anvendelsen af CaseWare og CaseView. Manualen tager brugeren igennem alle de grundlæggende elementer af CaseWare og CaseView. Med venlig hilsen Revisor Informatik ApS Allesø-Norden 170 DK-5270 Odense N Tel:

6 6 2 Brugermanual RI Oprettelse af ny kunde Ved oprettelsen af en CaseWare fil er det vigtigt at komme rigtigt igang. Det første step i processen er, at CaseWare er installeret på din maskine. Dernæst, at du har en modelskabelon liggende. Både programmet CaseWare og den regnskabsmodel, som skal være udgangspunktet for udarbejdelsen af regnskabet, hentes via webshare. Adgang til webshare, sker fra vores hjemmeside Når programmet og modelskablonen er installeret kan du gå igang. Åbn CaseWare, hvorefter følgende billede dukker op: Når der skal oprettes en ny fil, vælg "Opret et nyt Arkiv". Tryk herefter "OK". Du får nu følgende billede frem:

7 Oprettelse af ny kunde 7 I den hvide linie under nyt arkivnavn navngiver du din regnskabsfil. Et eksempel kunne være, Handel A/S Det er en fordel at navngive efter selskabets navn. Det gør det nemmere at skille de enkelte filer ad, hvis du skal lave flere regnskaber. Herefter vælger du placeringen af den nye regnskabsfil. Som udgangspunkt vil programmet gemme filen på C-drevet. Har du en anden placering trykker du på "Gennemse". Endelig skal man vælge hvilken model, det nye regnskab skal bygges på. Som det kan ses af ovenstående, er der 3 muligheder. Den første er modelskabelonen, som du har hentet på webshare. Brug denne. Klik derfor en gang på modelskabelonen, og tryk herefter på "OK". Når der er trykket på "OK", vil programmet generere din nye regnskabsfil. Du er nu klar til, at gå igang.

8 8 Brugermanual RI 3 CaseWare Arbejdspapirer 3.1 Import Importfunktionaliteten i CaseWare kan håndtere en lang række af forskellige filformater. Vi vil i dette afsnit gennemgå de mest anvendte metoder til import af finansdata. Import fra E-conomic Import af tekstfil Import af Excelfil Du finder CaseWare's importfunktionalitet her Import fra E-conomic Når du vil importere direkte fra E-conomic vælges der import fra bogføringsprogrammer. Herinde vælger du E-conomic. Du vil nu blive mødt med følgende billede.

9 CaseWare Arbejdspapirer 9 Her vælger du så. hvilken import du ønsker "Saldobalance" eller "Posteringer". Endvidere tager du stilling til, hvorvidt du ønsker at importere kundens stamdata. Næste trin i processen er at sige til CaseWare, hvilken kunde det er, som den skal grave frem. Dette gøres ved at indtaste Aftalenr. mv. Husk endvidere at sætte kryds i "Tilslut som administrator", hvis dette er nødvendigt. Sidste trin i processen er at definere hvilke årstal, som importen skal medtage. I ovenstående eksempel er der skrevet 2010 ved regnskabsåret. Dette betyder at indeværende års tal er Du skal endvidere sørge for at API'en er åben på kunden. En beskrivelse af hvordan du åbner for API'en ligger under FAQ på vores hjemmeside Import fra tekstfil og Excelfil Import af tekstfiler sker under menupunktet ASCII Tekstfil. Når du trykker her, starter du samtidigt en importguide. Denne importguide ser således ud.

10 10 Brugermanual RI (Import fra Excelfil og tekst fil er generelt den samme, du starter dog Excel importen ved at klikke på Excelfil) I lighed med importen fra E-conomic, så indeholder importguiden til tekstfiler også to muligheder. Du kan her vælge imellem at importere "Kontoplan og råbalance" eller "Finansposteringer". Det næste man gør, er at finde stien til tekstfilen, som man vil importere. Hvis man evt. vil gøre brug af en rekordfil, så henvises der til dennes placering. Endelig kan man, hvis der anvendes import i flere perioder, vælge hvilken periode vi befinder os i.

11 CaseWare Arbejdspapirer 11 Det næste trin i processen er at fortælle programmet, om filen er adskildt, eller om kolonnerne har en fast bredde. Hvis din fil er komma, tabulator eller lign. separeret, så skal du vælge adskildt.

12 12 Brugermanual RI Når du har valgt adskildt åbnes ovenstående billede. Start med at sætte den rigtige "Felt Separator", den er som udgangspunkt sat til tabulator separeret. Derefter sætter du "Tekst Kvalifikationen", samt om du vil udelade nogle rækker i importen. Som det fremgår af ovenstående billede, så skal den første linie springes over. Dette kan gøres på 2 måder, enten ved at sige udelad første eller ved at sætte et flueben i checkboksen yderst til venstre i rækken.

13 CaseWare Arbejdspapirer I dette billede tildeler du egenskaberne for kolonnen. Du tildeler egenskaber til kolonnerne ved at højreklikke på ignorer over kolonnen. Når du gør dette åbnes en menu. 13

14 14 Brugermanual RI Menuen der åbnes for varierer alt efter om du importerer "Kontoplan og råbalance" eller "Finansposteringer". I ovenstående eksempel bliver der importeret "Finansposteringer". Du tildeler nu de enkelte kolonner den egenskab, som er påkrævet. Når du har tildelt egenskaber til de enkelte kolonner, trykkes der på næste eller udfør. Ved tryk på udfør springer du de næste trin i importen over. Ved tryk på næste kommer du til følgende billede.

15 CaseWare Arbejdspapirer 15 Det væsentligste ved dette billede er, om du vil nulstille åbningsbalancen samt eventuelle importerede data. Endvidere kan du ændre i formatet vedrørende punktummer og kommaer. Hvis du vælger at nulstille åbningsbalancen eller finanskontiene, så kan dette valg ikke fortrydes efterfølgende. Du skal således være helt sikker på, at det skal slettes. Du har i dette billede igen valgmuligheden for enten at udføre importen eller springe til det næste billede. Det sidste billede er følgende.

16 16 Brugermanual RI Her vælger du alene om du ønsker at lave en rekordfil af den foretagne import. Hvis du ønsker dette, tryk da på gennemse ellers trykker du "Import". 3.2 Tilknytning af mappenumre Efter du har importeret råbalance eller posteringer, skal du have opmappet de importede konti. Det gør du på følgende måde.

17 CaseWare Arbejdspapirer 17 Efter du har valgt "Tilknyt til mappenumre" får du følgende billede frem. I venstre rude kan du se de konti, der ikke er opmappet, du opmapper disse konti ved at trække dem over på den placering, som du nu ønsker i mappestrukturen. (Du kan med fordel markere flere konti af gangen.) Hvis det er andet år du importerer, er det kun de nye konti, der er oprettet siden sidste år der skal opmappes. Hvis du ønsker flere informationer omkring de konti du opmapper, kan du højreklikke på de ikke tilknyttede konti, du vil nu få følgende billede.

18 18 Brugermanual RI De funktioner du hovedsageligt vil få brug for er skjul/vis "Saldi", "FÅ Saldo" og "FÅ2 Saldi". Før du går videre, skal du sikre dig, at alle konti med beløb er opmappet, hvis du ikke mapper alle konti med beløb, vil du IKKE kunne få regnskabet til at stemme.

19 CaseWare Arbejdspapirer Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen er maskinrummet i CaseWare Arbejdspapirer. Det er her du finder alle funktionaliteterne i programmet. I de kommende afsnit vil de forskellige funktionaliter i programmet blive gennemgået. Det vil sige en nærmere gennemgang af: Dokumenter Opfølgning Råbalance Efterposteringer Andre posteringer Indholdsfortegnelsen i ovenstående billede indeholder ingen dokumenter, som er det første vi vil se på. (Der vil normalt altid være dokumenter, hvis det er baseret på en model fra RI)

20 Brugermanual RI Dokumenter Dokumenterne i indholdsfortegnelsen kan være mange og det i forskellige filformater. Under dette afsnit i brugermanualen gennemgås de dokumenttyper, som kan anvendes i programmet. Dokumenterne kan ligge frit og flyde i indholdsfortegnelsen, men kan også ligge i nogle mapper, som i ovenstående tilfælde. Du kan lave rækkefølgen i dine mapper efter eget ønske. Du kan ved at markere mappen og trække med musen flytte rundt på mappestrukturen. Når du vil udvide mappestrukturen med nye mapper, gøres dette let ved at trykke på følgende knap. Når du trykker på knappen, vil du blive mødt af egenskaberne for mappen.

21 CaseWare Arbejdspapirer 21 Her navngiver du mappen, og giver den de egenskaber, som du ønsker mappen skal have. Du kan nu lægge dokumenter ned i din ny-oprettede mappe Automatiske dokumenter De automatiske dokumenter, som kan laves i CaseWare Arbejdspapirer, relaterer sig til de importerede data, som ligger i den enkelte kundefil. Som navnet antyder, så er denne form for dokumenter automatiseret. Brugeren har derfor begrænset adgang til at individualisere dokumenterne fra hinanden. Når du vil oprette et nyt dokument, så kan det gøres på 2 måder. Enten ved at vælge: Hvorefter du vælger nyt dokument og så automatisk dokument. Den anden mulighed ligger i følgende.

22 22 Brugermanual RI Når du har valgt "Automatisk dokument", så åbnes dokumentegenskaberne for det automtiske dokument, som du er ved at oprette. Du tildeler nu et nummer og et navn til dokumentet. Når dette er udført vælges der, hvilken dokument type, som ønskes anvendt i det pågældende dokument.

23 CaseWare Arbejdspapirer 23 Når der er valgt dokument type, skal der herefter vælges format. Det vil sige, hvilken opstilling dokumentet skal have. Du skal her vælge, om der skal vises finanskonti/mappekonti eller grupperingskonti. Herefter ser man på opsætningen af dokumentet. Du tilpasser opsætningen, således den passer til formålet med dokumentet Caseview dokumenter Med Caseview dokumenterne kan du næsten lave alt imellem himmel og jord. Det er dog ikke bare lige og lave noget, som virker i CaseView dokumenterne, hvis man ikke ved, hvordan CaseWare arbejdspapirer fungerer. Der vil således ikke blive gennemgået, hvordan man opretter et CaseView dokument, da dette er en brugermanual i sig selv.

24 24 Brugermanual RI Hvis du vil oprette et Caseview dokument, så har du samme muligheder, som beskrevet under Automatiske dokumenter. Revisor Informatik's modeller er udviklet i CaseView Andre dokumenter Du kan sætte andre dokumenter ind i en CaseWare fil end blot de automatiske og Caseview dokumenter. Du kan således vælge at indsætte word eller excel dokumenter. Ved oprettelsen af et word eller excel dokument, åbner programmerne inde i selve CaseWare filen, og du arbejder let videre igennem processen. Du har endvidere også mulighed for at indsætte billeddokumenter, pdf dokumenter mv. Dette gøres via en af følgende 3 knapper. Funktionaliteterne i de forskellige knapper er ikke helt den samme, og de tager ikke det samme udgangspunkt. Essensen er dog den samme, og det er at sætte nogle dokumenter ind i CaseWare filen Dokumentbiblioteket I dokumentbiblioteket kan du gemme en række standard dokumenter, som kan sættes ind i din CaseWare fil alt efter den enkelte kundes behov. Fra Revisor Informatik's side af har vi valgt, at vores revision/ reviewproces,

25 CaseWare Arbejdspapirer 25 protokol samt selvangivelsesblanketter skal tilføres den enkelte kunde via dokumentbiblioteket. I ovenstående eksempel kan der vælges imellem alle 3 modeller. For at eksemplificere tingene vælger vi nu blanketter. Du vil nu kunne se, hvilke dokumenter, der kan tilvælges. Ved tryk på knappen "Kilde", kan du endvidere vælge imellem de forskellige modeller, som er tilgængelige i dokumentbiblioteket. Herefter kan man filtrere dokumenterne i modellen efter de tilgængelige filtre. Endelig vælges de dokumenter, som man vil have sat ind i sin kundefil. Til slut trykkes der på tilføj, og dokumenterne bliver tilføjet i indholdsfortegnelsen. Du skal som bruger være opmærksom på, at eventuelle tidligere versioner af samme dokument, som du vil indsætte er slettet. Hvis ikke du sikrer dig at dokumenterne er slettet og tømt fra papirkurven, så kan der ske ulykker. Dokumenterne har nemlig samme ID, og da der kun kan være et unikt dokument ID i indholdsfortegnelsen, så skal de gamle versioner af dokumenterne slettes Opfølgninger Når der er oprettet dokumenter i indholdsfortegnelsen, og disse anvendes, så har du mulighed for at tilknytte bemærkninger/opfølgninger til disse dokumenter.

26 26 Brugermanual RI Du åbner for indtastningen af opfølgninger ved tryk på knappen opfølgning. Når der trykkes her kommer følgende billede frem nederst i skærmen. Her tilknytter du så din opfølgning til det område og eventuelt også til det dokument i indholdsfortegnelsen, som opfølgningen vedrører. I ovenstående eksempel er der lavet en opfølgning til et bestemt dokument i indholdsfortegnelsen. I ovenstående eksempel kan det endvidere ses, at der en række kolonner vist i forbindelse med denne opfølgning. Der kan ændres i rækkefølgen samt visningen af kolonner ved at højreklikke på musen. Når du højreklikker får du mulighed for organisere kolonnerne, og det er her du ændrer i rækkefølgen samt antallet af kolonner som vises.

27 CaseWare Arbejdspapirer 27 Når du har oprettet en opfølgning til et dokument, kan du endvidere se det på dokumentet. Der er nu et opfølgningssymbol ud for dokumentet. Hvis du trykker på dette opfølgningssymbol, bliver du mødt med følgende. Du kommer ind i dokumentegenskaberne for det aktuelle dokument, som opfølgningen hører til. Du kan nu filtrere imellem de forskellige opfølgninger, som måtte være knyttet til dokumentet. Du kan endvidere oprette nye opfølgninger, redigere i eksisterende opfølgninger samt slette opfølgninger.

28 Brugermanual RI Råbalance Råbalancen indeholder en række muligheder, som er fordelt ud på en række underpunkter. Øverst har du knapper, som der kan trykkes på, mens du nederst har de faneblade som knapperne kan påvirke. Vi vil starte gennemgangen her med en gennemgang af fanebladene. De faneblade som vil blive brugt mest er "Konto", "Pengestrøm", "Grupperinger" samt "Fremmed mønt". Disse vil blive gennemgået nærmere her, mens "Rapport", "Skat" og "Mængder" ikke vil blive gennemgået Konto Vi starter med Konto, det er her finanskonti mv. gemmmes. Fra Revisor Informatik's side af er vores modeller født med en række standardkonti. Disse bruges til afrunding af CaseView dokumenter samt til automatisk bogføring af årets resultat og skat. Du importerer finanskonti til dette faneblad via CaseWare's import funktion. Se mere om dette under kapitlet import. Du kan endvidere oprette nye konti, slette konti samt ændre egenskaberne for den enkelte konto. Dette gøres ved tryk på knapperne "Ny", "Slet" eller "Egenskaber". Når du vælger "Ny", så åbnes der en messagebox med følgende muligheder.

29 CaseWare Arbejdspapirer 29 Du starter med at give den nye konto et nummer. Dette nummer skal som minimum være på 3 karakterer. Der er ikke noget til hinder for at kontonummeret kun består af bogstaver. Fremgangsmåden for oprettelsen af konti er meget ligetil. Du tager bare punkterne en af gangen, og tildeler kontoen de egenskaber, som er de rette. Når du er kommet igennem egenskaberne, kan du afslutte oprettelsen på flere måder. Du kan således vælge at oprette flere konti, dette gøres ved tryk på "Næste". Vælger du "OK" afsluttes oprettelsen af nye konti, og din nye konto er oprettet. Vælger du derimod "Annuller", så oprettes din nye konto ikke og messageboxen lukkes. Ved tryk på "Hjælp", åbnes CaseWare's egen brugermanual til oprettelsen af konti. Denne brugermanual er på engelsk. Ønsker du derimod at gøre brug af "Slet" knappen, så sletter den med det samme den markerede konto.

30 30 Brugermanual RI I ovenstående eksempel er kontoen 100 Testkonto markeret. Trykkes der på knappen Slet, så slettes kontoen med det samme. Trykkes der derimod på egenskaber, så åbner du en messagebox, som viser egenskaberne for kontoen.

31 CaseWare Arbejdspapirer 31 Her retter du så egenskaberne til og afslutter med tryk på "Luk". Du kan endvidere tilføje en bemærkning til kontoen, dette gøres ved tryk på knappen "Bemærkning".

32 32 Brugermanual RI Du vil nu blive mødt med en messagebox, som ser således ud. Du kan nu lave din bemærkning med en reference til et andet dokument eller lignende, men du kan også vælge at give kontoen et checkmærke. Dette checkmærke kan således anvendes i revisionsmæssige øjemed, hvor du med checkmærkerne kan signalere de udførte revisionshandlinger på hver enkelt bogføringskonto. Du har endvidere muligheden for at lave en note til kontoen. Når du har lavet en bemærkning kan den ses i råbalancen. Den oprettede bemærkning eller note kan ses i råbalancen under kolonnen "Bemærkning". Her vil du kunne se et checkmærke symbol eller en cirkel, som i ovenstående billede, hvor der er lavet en note til kontoen. Du kan her se hvem, der har oprettet samt eventuelt ændret i checkmærket/noten. Når der trykkes på opsætning, åbnes der for opsætningen af afrundingsfunktionaliteterne i programmet. Dette

33 CaseWare Arbejdspapirer 33 er beskrevet i afsnittet afrunding CaseWare Afrunding CaseWare Afrundingsfunktionaliteten i CaseWare finder du her under "Råbalance". Du trykker på "Opsætning", når du står på fanebladet konto. Du bliver nu mødt med denne Messagebox. Det som du skal gøre her, er at få sat kontiene for "Overført overskud", "Status" samt "Resultatopgørelse". Processen er meget enkel, du vælger nemlig bare kontoen fra listen. Kontooversigten findes frem ved tryk på trekanten i højre side af indtastningsfeltet. Du kan med fordel anvende Revisor Informatik's standard afrundingskonti AFBAL og AFRES. Når du har sat kontiene op, så skal du derefter sætte afrundingen efter, hvordan du ønsker tallene vist i regnskabet. Hvis du ønsker, at tallene i årsregnskabet vist i enere, så vælger man dette. Der kan vælges mellem enere, tusinder, millioner, milliarder, ti tusinder samt hundrede millioner.

34 34 Brugermanual RI I den næste række vælges der altid "Rapport". Under "Medtag justering til" er det vores anbefaling, at der vælges justering til mappenummer. Endelig kan du notere antallet af decimaler, som skal tages med, når der skal anvendes fremmed valuta Pengestrøm Pengestrømskontiene er nogle, der følger med modellen fra Revisor Informatik's side af. Disse konti et nix pille område, som du som bruger skal holde fingrene fra. Kontiene bruges til at automatisere processen med udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen. Kontiene oplistet under rapport er ligeledes et nix pille område Grupperinger Grupperingerne kan i lighed med mappestrukturen hægtes op til finanskontiene. Som udgangspunkt er Revisor Informatik's modeller født med nogle standard grupperinger. For at tilgå grupperingerne trykkes der på gruppeopsætning. Når der trykket på Gruppeopsætning, åbnes der et nyt billede. I dette billede har du disse tilgængelige grupper. Med modellerne følger en standard gruppeopsætning, som bruges forskelligt alt efter hvilken model, som der arbejdes med. For det første er der Lead Sheets, som kan vise de enkelte regnskabsposter i de automatiske dokumenter, som du finder i indholdsfortegnelsen.

35 CaseWare Arbejdspapirer 35 Hvis du ønsker at tilføje eller slette nogle af de oprettede lead sheets, så er det her. Hvis du ændrer i opsætningen her, så skal du huske at ændre i finanskonto tilknytningen til lead sheet numrene. Den næste gruppe er "Funktionsopdelt" og denne bruges alene i den funktionsopdelte model. Med dette filter kan de automatiske dokumenter opdeles efter de tre funktioner i gruppen. Segmenterings grupperingerne er oprettet til brug for de selskaber, som udarbejder regnskaber i segmenter. Det er således hensigten, at disse grupperinger skal fungere i CaseView dokumenter.

36 36 Brugermanual RI Under "Group 8" er der alene en gruppering, den er ikke desto mindre meget væsentlig. Denne gruppering skal bruges i forbindelse med udvælgelsen af de mapper, som indeholder repræsentationsomkostningerne. Rent praktisk, så går du ind i mappekontoplanen og vælger de mapper, som skal med i beregningen af de ikke fradragsberettigede omkostninger. Når dette er gjort, beregner programmet selv, hvad den ikke fradragsberettigede del af repræsentationsomkostningerne er. Når du står i råbalancen og kan se dine finanskonti m.v, dvs. at du står her.

37 CaseWare Arbejdspapirer 37 Her har du muligheden for at vælge "Grupperinger". Hvis du gør dette, så får du muligheden for at hægte de enkelte finanskonti op på en gruppe. I ovenstående eksempel er der tilknyttet et "Lead Sheet" nummer til den enkelte finanskonto. Et andet godt eksempel på tilknytning til gruppenumre er tilknytningen til de ikke fradragsberettigede repræsentationsomkostninger. Denne sker ved tilknytning af mappenumret til gruppen for ikke fradragsberettiget repræsentation Fremmed valuta Under fanebladet "Fremmed valuta" styrer du hvorvidt dit regnskab skal aflægges i danske kroner eller i en anden valuta. Udgangspunktet er, at regnskabet aflægges i den valuta, som finanskontiene er læst ind med. Om det så er danske kroner, euro eller dollars, det styrer brugeren selv.

38 38 Brugermanual RI I kolonnen satstype vælger du imellem "Historisk" eller "Aktuel". Med denne henvisning fortæller du programmet i hvilken af kolonnerne "Primosats" og "Aktuel sats", at den skal omregne beløbet fra. Dette skal gøres for hver enkelt bogføringskonto. Vær opmærksom på at den aktuelle sats kan variere alt efter finanskontoens tilknytning. Er der tale om en resultatkonto, så har den en sats, mens balancekontiene har en anden sats Efterposteringer Under funktionaliteten "Efterposteringer", kan du ikke alene lave efterposteringer, det er også her du laver reklassifikationer mv. Når du åbner for funktionaliteten bliver du mødt med følgende billede. Du starter med at oprette en ny postering. Dette gøres ved tryk på "Ny Postering". Får du ved en fejl oprettet en postering, som du ikke skal bruge, så vælges der "Slet Postering". Ønsker du en anden nummereringsrækkefølge end den, som programmet automatisk vælger, så har du mulighed for at renummerere posteringen. Dette gøres ved tryk på "Renummerer". De efterfølgende knapper i samme område bruges til at bladre imellem efterposteringerne.

39 CaseWare Arbejdspapirer 39 De yderste knapper bruges til at skifte til første eller sidste efterpostering. De midterste knapper bruges således til at bladre til næste eller forrige efterpostering. Når der er oprettet en efterpostering, vil det fremgå af efterposteringen, hvilken bruger der har oprettet den pågældende efterpostering. I ovenstående tilfælde er det Nikolaj Levi Hansen, der har oprettet efterposteringen. Når efterposteringen er oprettet, så har du en række muligheder for at redigere i den. For det første skal du sikre dig, at datoen for posteringen er rigtig. Du skal altså sætte den rigtige dato (som oftest datoen for regnskabsårets afslutning). Dernæst har du mulighed for at lave en reference til et andet dokument i kundefilen, hvor grundlaget for efterposteringen er vist. Dette gøres under Reference.

40 40 Brugermanual RI Under "Type" vælger du formen af efterposteringen. Ved valg af "Normal korrektion", laver man en normal efterpostering. Under "Type" kan du endvidere vælge følgende posteringstyper. Udover "Normal korrektion", så vil "Reklassifikation" være den, som brugerne oftest vil anvende. Under "Konti" skal du vælge hvor du vil lave din efterpostering. Vælger man finans, så bogføres efterposteringerne på de normale bogføringskonti. Vælger man derimod en af de andre valgmuligheder, så posteres der på enten gruppe eller mappenumre. "Reklassifikationer" kan med fordel laves på mappenumre. Efter foretaget valg af konti, som ligger til grund for efterposteringen, så skal der vælges hvortil efterposteringen skal laves. Dette valg foretages under Saldo. Saldoknappen giver dig tre valgmuligheder, "I/A", "Budget" samt "Prognose". "I/A" står alene for, at

41 CaseWare Arbejdspapirer 41 der skal laves efterpostering i regnskabsårene, mens valg af "Budget" eller "Prognose" sender efterposteringen ned, som en efterpostering til det foreliggende budget eller prognose. Dernæst laver du en beskrivelse af efterposteringen i lighed med den du ville lave til et almindeligt bilag. Sidder du og er ved at lave en postering, som vil gå igen i efterfølgende regnskabsår, så kan du med fordel anvende funktionaliteten "Gentagelse". Denne giver dig mulighed for at bruge et eller flere elementer i efterposteringen til næste år. Ved tryk på "Avanceret" får du ovenstående billede frem. Her foretages opsætningen af gentagelsen. Det vigtigste er egentlig at fortælle den, hvorvidt man ønsker at medtage beløbene eller ej. En ny feature med CaseWare 2011 er kalkulerede efterposteringer. Med kalkulerede efterposteringer kan du få programmet til at beregne dine efterposteringer automatisk. Denne funktionalitet kunne findes anvendlig ved

42 42 Brugermanual RI konsolidering af regnskaber, når der skal elimineres mellemregningskonti mv. Vi er nu nået til at indtaste vores efterpostering. Processen er simpel, vælg blot det kontonummer, mappenummer, gruppenummer som er relevant for denne efterpostering. Husk at dette hænger sammen med det valg du har foretaget på Konti knappen. Hvis du ønsker at ændre på udseendet af indtastningskollonnerne i efterposteringerne, så er det knapperne nederst til højre du skal arbejde med. Det er disse knapper. Har du ændret i tallene i efterposteringen, så kan du få den til at rekalkulere beløbene i efterposteringen. Med tryk på "Historik" åbnes der op for historikken i efterposteringen. Ved tryk på tilret får du i lighed med tryk på "Historik", et nyt billede frem. Dette billede ser således ud.

43 CaseWare Arbejdspapirer 43 Hvis du ikke er tilfreds med standard opsætningen, så vælger du til/fra i denne boks, så det passer til dine forhold. Luk knappen siger lidt sig selv, denne fører dig ud af "Efterposteringer" og tilbage til indholdsfortegnelsen. Trykker du på Hjælp, så åbnes CaseWares eget hjælpeværktøj, hvor du står i efterposteringer. Denne hjælp er på engelsk Andre posteringer Under "Andre posteringer" foretages der en række forskellige ting. Et overblik over andre posteringer kan ses her.

44 44 Brugermanual RI Dine importerede data i form af finansposteringer eller råbalance kan ses her under "Period Balances". Under "General Journal" har du mulighed for selv at bogføre dine posteringer til finanskontiene. Samme procedure kan foretages under de andre faneblade.

45 CaseWare Arbejdspapirer Mappekontoplan Mappekontoplanen findes ved at trykke på "Engagement" i menuen og vælge "Mappekonti". Mappekontoplanen er maskinrummet for Revisor Informatik's modeller. Det er her alle regnskabsposterne er samlet. For hver regnskabspost er der en række undermapper, der skal bruges til at specificere den enkelte regnskabspost. Ovenstående er et udsnit af mappekontoplanen, og vi er her inde i regnskabsposten "Nettoomsætning". Her er der nogle overliggende mappenumre med en titel og de underliggende mapper, som bruges til specifikationerne. Du kan godt ændre i teksterne til mappenumrene. Dette gør du ved at ændre teksten under kolonnen tekst. Hvis det enkelte mappenummer har en udvidet beskrivelse, så er det denne beskrivelse, som bliver vist i regnskabet. Når en mappe har en udvidet beskrivelse, så er der er en knap med et plus i. Denne knap er yderst til højre i kolonnen tekst. Hvis du trykker på knappen til et kontonummer, så bliver du mødt med en tekstboks som denne.

46 46 Brugermanual RI Først vil der stå en udvidet dansk beskrivelse efterfulgt af en lodret streg, hvorefter den engelske tekst vil stå der. I nogle tilfælde kan det være, at der alene er en engelsk tekst. I disse tilfælde vil feltet blot bestå af den lodrette streg efterfulgt af den engelske tekst. (Den lodrette streg sættes ved at trykke på Alt Gr + knappen til højre for plus.) Modellen er født med en standardopsætning, hvilket bl.a. betyder, at Lead Sheets er hægtet op på mappekontoplanen. Der er endvidere andre grupperinger, som er hægtet op på mappekontoplanen. Dette gøres i kolonnerne, der starter med L/S og i de efterfølgende kolonner til højre. Det kan ikke anbefales at ændre i mappestrukturen uden forudgående samtale med Revisor Informatik. Der kan tilføjes mappenumre inden for samme regnskabspost uden at det betyder noget.

47 CaseWare Arbejdspapirer 3.5 Årsafslutning Årsafslutning Enden er nær, og vores regnskab er næsten færdigt. Der mangler kun en ting, nemlig at aktiver og passiver stemmer. I forbindelse med at programmet selv afrunder, kan det ske, at den ikke får afrundet helt rigtigt. Når aktiver og passiver ikke stemmer, giver programmet dig besked herom. Øverst oppe i højre hjørne er der en gul trekant. Den fremkommer, når aktiver og passiver ikke stemmer. Man kan prøve at afhjælpe problemet ved at lukke regnskabet ned og åbne det igen. En anden mulighed er at gå op i fuktioner og trykke "Rekalkuler". Den tredje mulighed kræver, at man lukker CaseView ned, så vi kun har vores oversigt i CaseWare. 47

48 48 Brugermanual RI Nu trykker du så på "Funktioner" øverst i skærmen. Du vælger herefter "Reparer arkiv". Så kommer følgende billede frem:

49 CaseWare Arbejdspapirer 49 Her sætter du flueben i "Reposter alle posteringer" og "Rekalkuler saldi", og trykker "ok". Så kører programmet lige en gang. Du kan nu gå ind i CaseView igen, og trekanten skulle gerne være forsvundet. En anden god ting at lave i forbindelse med afrunding, er at der oprettes særskilte konti for afrundning. For at de kommer til at virke, så kræver det lige at vi opretter dem. Dette gøres nemmest ved, at vi vender tilbage til vores CaseWare oversigt. Herefter trykkes der på "råbalance", så vi får følgende billede frem: Næste step er så, at oprette en ny konto. Det sker ved, at trykke på knappen "Ny". Når dette er gjort, kommer følgende billede frem:

50 50 Brugermanual RI Her udfyldes kontonummer, navn og mappenummer, og herefter trykkes der på "ok". Man kunne med fordel anvende, kontonumre som AFRES og AFBAL. Navnene kunne være "Afrundning Resultatopgørelse" og "Afrunding Balance". Programmet styrer uden problemer, at kontonummeret er et navn. Det vigtigste i denne proces er at få hægtet kontiene rigtig op. De skal hægtes op på samme måde, som øvrige konti. Dette er tidligere beskrevet i afsnittet "Ophægtning til mapper". Det er en fordel at hægte dem op på mapper, hvor der i forvejen er konti. Når kontiene er hægtet op, så mangler der kun en ting. Det vi skal er at fortælle programmet, at vi har valgt netop de 2 konti, som værende afrundingskonti. Dette gøres ved at vi stiller os tilbage i råbalancen.

51 CaseWare Arbejdspapirer Nu trykker vi på "opsætning", så vi får følgende billede frem: 51

52 52 Brugermanual RI Nu går vi så ind og vælger vores to konti, som værende dem, der skal afrundes efter. Dette gøres i Afrundingsdifference vedr. henholdsvis status og resultatopgørelse. Endvidere kan man vælge at følge ovenstående afrundingsmodel eller lave sin egen. Ønsker man f.eks. at sammenligningstallene er i t.kr. så vælger man dette, ved at trykke på den grå knap, hvor der i ovenstående eksempel står enere. Når man har udfyldt skemaet, trykker man "ok", og billedet lukker ned Overførsel til næste regnskabsår Når regnskabet er færdigt, godkendt og indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan vi pakke årets regnskabsfil ned. Vi skal så overføre den til det næste regnskabsår. For at kunne lave overførslen, så er det vigtigt, at der kun er CaseWare åbent. Vi skal således kun have dette oversigtsbillede åbent:

53 CaseWare Arbejdspapirer Tryk derfor nu på "Engagement" i den øverste toolbar, så vi får følgende valgmuligheder: Vælg her "Årsafslutning", så vi får følgende billede frem: 53

54 54 Brugermanual RI Vi er nu tilbage, hvor det hele startede med oprettelsen af et nyt regnskab. Vi er nu ved sidste etape i årsafslutningen, og vi er nu klar til at rulle vores regnskabsfil frem. Vi gemmer derfor vores fil i den mappe, hvor vi synes den skal gemmes. Herefter tildeler vi et kundenavn til vores nye fil. I Rul-fremad opsætningen skal man tænke sig lidt om. Som standard, er der sat flueben i "Opdater forrige års saldi", samt "Opdater næste års åbningsbalance med". Som udgangspunkt er det altid godt, at vi opdater forrige års tal, det vil kun være i særtilfælde, hvor indeværende års tal ikke skal overføres til næste år. Den anden derimod skal man lige tænke lidt over. Indlæser man posteringer med åbningsbalancetal, så skal man fjerne fluebenet her, ellers bliver balancen ikke rigtig i det efterfølgende år. Ved at sætte flueben i "Opdater CaseView Rul-fremad celler" overføres sidste års tal i ultimo-konti automatisk til næste års primo-konti. Endvidere kan man sætte flueben i "Komprimer forrige års arkiv", og sæt da også flueben i "Medtag BAK Filer". Dette bevirker, at alle underliggende filer i vores kundemappe samles til en fælles fil, som så kan åbnes igen på almindelig vis. Overfører man tal til næste års primobalance, så husk at definere hvilken konto årets resultat skal overføres på. Når man er færdig med at krydse flueben af trykkes der på "ok", og programmet overfører data til det nye regnskabsår.

55 CaseView 4 55 CaseView Efter du har importeret og opmappet skal du i gang med at lave årsrapporten mv. Der vil i dette afsnit blive forklaret om standardfunktionerne i Revisor Informatik's standard model, vi vil i dette afsnit kigge nærmere på "Opsætning", "Færdig Årsrapport mv. til udprintning" og "Opgørelse af skattepligtig indkomst". 4.1 Opsætning - stamdata Det første dokument du skal benytte er " Opsætning", som ligger under dokumenter. Dobbeltklik på dokumentet for at komme i gang med opsætning af årsrapporten. CaseView vil nu blive åbnet, og du står nu med følgende billede. Hvis der kommer en fejlmelding, når du åbner dokumentet, er det næsten altid, fordi "Masterbibliotek" ikke er sat til den rette sti Masterbibliotek Du bør altid kontrollere "Masterbibliotek" stien, ligemeget om der kommer en fejl eller ej. Du kan se, hvilken sti masterbibliotekket peger på, ved at køre musen henover knappen "Masterbibliotek". Hvis stien er forkert, retter du den ved at klikke på knappen "Masterbibliotek", og finder den rigtige sti. Stien skal altid pege på mappen "Library", hvis "Library" mappen ligger på en fælles server, skal stien pege på denne. Hvis du retter i stien, skal du gemme dokumentet før du går videre ellers registreres den ændrede sti

56 56 Brugermanual RI ikke Opsætning Før du bygger er det en god idé at opdatere. "Opdater" gennemgår biblioteket og markerer regnskabselementerne med en gul trekant, hvis byggeklodsen er opdateret. "Scan for opdateringer" funktionaliteten giver dig mulighed for at genindsættte alle de byggeklodser, der er opdateret. Funktionen "Reparer" kunne i praksis også kaldes oprydningsfunktionen, hvis du har store problemer i årsrapporten eller skattebilaget pga. du sidder i et ældre regnskab, kan det være meget fornuftigt at bruge denne funktion. Da den erstatter grunddokumentet med et nyt og sætter alle de valgte byggeklodser ind på ny. (Vær opmærksom på alt brugerdefineret vil blive slettet) "Opdater sideopsætning og vandmærke" løber alle siderne igennem og opdaterer sideopsætning og vandmærke, så det er identisk hele vejen igennem dokumentet.

57 CaseView Gå til Her har du mulighed for at hoppe mellem de forskellige hængemapper, hvilket gerne skulle hjælpe dig med at navigere rundt i opsætningsdokumentet Firmaoplysninger Under firmaoplysninger skal du indtate oplysninger om indsenderen af årsrapporten samt eventuelle oplysninger om revisor. Indsenderen af XBRL instance dokument samt pdf fil indestår overfor styrelsen, at det pågældende regnskab er godkendt på generalforsamlingen, samt at der er sammenhæng imellem instance dokument og PDF. Når du indtaster CVR nummeret for indsenderen skal dette skrives uden mellemrum. Du skal under oplysningerne om revisor minimum udfylde data vedrørende navn, undertitel, adresse, postnr. og by, revisorsted samt revisors CVR nummer. Endelig skal du skrive navnet på den/de underskrivende revisor(er) samt denne/deres titel.

58 Brugermanual RI Kundedata mv. Her skal du udfylde alle virksomhedens oplysninger. Efter firmaoplysninger kommer kundedata. Kundedata retter du ved at trykke på knappen "Ret kundedata", du kan endvidere redigere i øvrige kundedata, som stiftelsesdato, 1. regnskabsår, ledelsens underskriftssted og dato samt selskabstype. Det er kun nødvendigt at udfylde navn og titel for direktionen, samt navn og bestyrelsespost for eventuelle bestyrelsesmedlemmer.

59 CaseView 59 Ved direktionen vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring direktionsmedlemmet/direktionsmedlemmerne. Ved bestyrelsen vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring bestyrelsesmedlemmet/bestyrelsesmedlemmerne.

60 60 Brugermanual RI Ved bankforbindelser vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring banken. Ved advokatforbindelser vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring advokaten. 4.2 Opsætningsdokument Vi skal nu have opsat regnskabsbyggeren, for at gøre dette skal vi ind i " Opsætning", som ligger under dokumenter Byg regnskab Når du har valgt, hvilke elementer du kunne tænke dig i årsrapporten og skattehæftet, er det her du starter funktionen, der generer årsrapporten. Teksterne er meget forklarende i sig selv, så der vil ikke være en dybdegående forklaring.

61 CaseView Begræns visningen af regnskabselementerne For at danne overblik over de forskellige regnskabselementer er der her mulighed for at begrænse visningen vha. nedenstående valgmuligheder Sideopsætning Under sideopsætning har du mulighed for at redigere marginer og kolonnebredde. Som udgangspunkt skal du som bruger ikke beskæftige dig med dette, da firmastandarden gerne skulle være sat som noget fast, således alle regnskaberne bliver så ens som muligt. (Før du ændrer i sideopsætningen bør du diskutere dette med kontorets/firmaets super bruger. Afsnittet vil ikke blive uddybet yderligere.)

62 Brugermanual RI Layout Under layout har du mulighed for at redigere talbetegnelse, passiver, aktiver og årstal. Som udgangspunkt skal du som bruger ikke beskæftige dig med dette, da firmastandarden gerne skulle være sat, som noget fast, således alle regnskaberne bliver så ens som mulig. (Før du ændrer i sideopsætningen bør du diskutere dette med kontorets/firmaets super bruger. Afsnittet vil ikke blive uddybet yderligere.)

63 CaseView Regnskabstype "Type" Det er en nix pille drop-down menu, da typen allerede skulle stå rigtigt pga. det oprettede dokument. I linien "Sporg" kan du skifte mellem om årsrapporten skal være "Dansk" eller "Dansk/Engelsk". I linien "Hoved- og nøgle tal" kan du vælge om du vil have tallene i "Årsrapport" eller "Specifikationshæftet" 63

64 64 Brugermanual RI I linien "Egenkapital" vælger du om egenkapital skal indsættes som note eller efter passiver. "Selskabets hovedaktivitet" indtastes i det gråtonede felt. Her vælger du om skattehæftet skal være en del af specifikationshæftet eller et selvstændigt hæfte. Her kan du lave et specifikt vandmærke, hvis du ikke har valgt "Udkast", du indtaster blot det ønskede vandmærke i det gråtonede felt. Her kan du vha. drop-down menuen vælge, om der skal være logo på forsiden. Det sidste under regnskabstyper er XBRL dokumenterne, først vælger du, hvor de skal placeres, det gør du ved at klikke på det gråtonede felt. Derefter vælger du opsætningsfil og møntenhed, hvis du laver et standardregnskab, skal du kun vælge destinationsmappen, resten bør være sat i standardregnskabet.

65 CaseView Regnskabselementer Under regnskabselementer skal du vælge alle de elementer du ønsker at tilføje/fjerne. Du fjerner/indsætter de ønskede byggeklodser ved at sætte fluetegn i rækken for byggeklodsen i kolonnerne indsæt/fjern. Hvis der er fluetegn i kolonnen "Nuværende", er byggeklodsen allerede indsat i årsrapporten/ skattehæftet. Hvis det ikke er de nyeste byggeklodser der er indsat, vil du kunne se dette ved, at der er en gul trekant, som vist nedenfor. Hvis du benytter en byggeklods, hvor der er en advarselstrekant efter, bør du genindsætte byggeklodsen. Efter du har valgt de ønskede byggeklodser, går du op og trykker på "Byg regnskab" og vælger "Indsæt/fjern valgte byggeklodser og åben årsrapport" eller "skattemæssig opgørelse".

66 66 Brugermanual RI 4.3 Færdig Årsrapport mv. til udprintning Menu Gå til I "Gå til" kan du navigere hurtigt rundt mellem de forskellige punkter og afsnit Opsætning I menuen opsætning kan du skifte mellem en masse forskellige funktioner til både redigering og visning, alle de forskellige funktioner vil blive forklaret i de underliggende afsnit.

67 CaseView Rediger Hvis du slår "Redigering" til skifter CaseView udseende. Du vil nu have mulighed for at redigere i de afsnit, du har skiftet til brugerdefineret. Brugerdefineret vil være forklaret i afsnittet "Redigering/brugerdefineret/Master" Resultatdisponering Her kan du fordele årets resultat mellem de nedenstående poster. Efter du har fordelt resultatet har du mulighed for at bogføre det som efterpostering vha. knappen "Bogfør". Du lukker resultatdisponeringen ved at trykke på knappen "Luk" Dateringer Her sætter du dato på ledelsespåtegningen, revisors påtegninger og generalforsamling. Du lukker dateringen ved at trykke på knappen "Luk".

68 68 Brugermanual RI Opsætning af påtegning Her kan du opsætte revisors påtegning. Du vælger hvilke forbehold eller supplerende oplysninger mv., der nu måtte være. Efter du har valgt hvilke forbehold mv., der måtte være, kan du vha. knapperne "Eksempler" indsætte nogle tekster. Du indsætter/fjerner de enkelte eksempler, ved at sætte fluetegn i kolonnen ud for de enkelte afsnit.

69 CaseView 69 Når du trykker "OK" vil de tilvalgte/fravalgte bliver indsat/fjernet. Du lukker opsætning af påtegning ved at trykke på knappen "Luk" Regnskabsvisning Her kan du skifte mellem visning af regnskabet, punktet giver lidt sig sel,v det du vælger er det der bliver vist.

70 70 Brugermanual RI Opsætning af dokument "Vis oplysninger om generalforsamling" Alt efter om knappen er slået til eller fra vises generalforsamlingen på forsiden. "Indlæs typografi" Her kan du vælge hvilket typografiskema, der skal indlæses. Du vælger typografiskemaet ved at trykke på knappen "Typografi - alm. regnskab dansk", efter du har fundet dit typografiskema indlæser du typografien ved at trykke på knappen "og indlæs". Du lukker menuen ved at trykke på "OK". "Opdater kolonnebredder" Når du trykker på denne knap vil der blive afviklet et script. Scriptet løber dokumentet igennem, og sørger for at kolonnebredden bliver identisk dokumentet igennem. "Vis mappenumre" Her har du mulighed for at slå visning af mappenumre til, det der bliver vist efter talkolonner er mappenumre, som vist nedenfor. "Aktiver og passiver på samme side" Hvis du f.eks. laver et lille holding selskab, kan der være et ønske om, at aktiver og passiver er på samme side, denne funktion fjerne/tilføjer sideskiftet før passiver. "Sæt marginer" Når du trykker på denne knap vil der blive afviklet et script. Scriptet løber dokumentet igennem og sørger for, at marginerne bliver identisk dokumentet igennem.

71 CaseView Afrunding Her har du mulighed for at tilføje/fjerne afrunding. Under "Opsætning af afrunding" kan du vælge om der skal afrundes til enere, tusinder eller millioner. Hvis afrunding ikke virker, så mangler du formentlig opsætning i CaseWare, se under afsnittet "Afrunding CaseWare" under menuen konto under råbalance. Du lukker afrunding ved at trykke på knappen "Luk" Vis Her får du mulighed for at kunne vise bruttoresultat samt et yderligere sammenligningsår. Du slår dem til og fra ved at trykke på de enkelte områder Indsæt frispecifikation Hvis du vil tilføje en ekstra specifikation i specifikationshæftet, kan du gøre det vha. denne knap. Når du har trykket på knappen får du følgende frispec sat ind, som den første specifikation i specifikationshæftet. Alle de gråtonede felter er redigeringsfelter, dvs. du kan skrive din ønskede tekst.

72 72 Brugermanual RI Hvis du klikker på drop-down menuen til højre for linien, får du mulighed for at lænke linien til den ønskede mappekonto, tallene for den valgte mappekonto vil nu blive vist. Hvis du ikke ønsker at lænke linien til en konto, har du mulighed for at ændre tallene til indtastning ved at højreklikke på teksten og vælge "Indtastning i beløbskolonner". I denne menu er der flere forskellige muligheder, de meste anvendte er "Indsæt linie" og "Indsæt/fjern sideskift". Hvis du ønsker at slette menuen, kan det gøre vha. knappen "Setup", denne knap giver dig mulighed for at slette specifikationen, tilføje tekst før/efter eller tilføje flere subtotaler. (Hvis du vælger slet, vil du ikke få nogen advarsel, specifikationen bliver slettet med det samme)

73 CaseView Udkast Hvis du trykker på "Udkast" tilføjer du et vandmærk på alle sider, hvor der står udkast, samt over påtegningerne bliver der tilføjet en tekst som nedenstående Poster mappeefterposteringer til pengestrøm Her får du mulighed for at tilføje mappeefterposteringer til pengestrøm Opret nyt mappenummer Her har du mulighed for at oprette nye mappenumre, hvis du skulle have behov herfor. Du indtaster det ønskede mappemummer, derefter vælger du hvilket nummer, det skal laves på baggrund af. Når du har valgt, hvordan mappenumret skal være, trykker du på knappen "Opret", og kontoen vil nu være oprettet. Hvis du ikke ønsker at oprette flere mappenumre, kan du lukke menuen ved at trykke på knappen "Luk". Vær dog opmærksom på, at hvis du opretter et nyt mappenummer, kan det ske regnskabet ikke stemmer, da kontoen skal indarbejdes i regnskabet.

74 74 Brugermanual RI Hvis du ønsker yderligere information om kontooprettelse, kan det findes under afsnittet "Konto" under menuen råbalance Udskrifter Her har du mulighed for at opsætte og benytte udskriftsjobs. Hvis du vælger "Opsætning af udskriftsjob" får du nedenstående billede. For at opsætte et udskriftsjob, skal du først trykke på knappen "Opdater printerliste", så alle dine printere kommer med på listen. Derefter udfylder du hver enkelt linie med, hvilken printer, antal, dokument og dirigent efter hvilket behov, du måtte have. Efter du har opsat dine udskriftsjob lukker du menuen ved at trykke på knappen "Luk". Nu kan du udskrive dine opsatte udskriftsjob ved at vælge udskriftsjob Sorter Her har du mulighed for at ændre i sorteringen af de enkelte noter mv.

75 CaseView 75 Ligemeget hvilken en af de ovenstående punkter du vælger, vil der komme en menu op, der ligner nedenstående. Hvis du klikker på en af nedenstående punkter, kan du flytte de enkelte noter op og ned. Samt gendanne orden vha. knapperne i højre side XBRL I XBRL menuen har du mulighed for at se dine indsendelsesoplysninger, samt danne instance dokumentet, som skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Når du trykker på dan instance, slettes de gamle tags og der indsættes nye tags efter seneste taxanomi. Derefter vil de to dokumenter, du skal bruge til indsendelse, være udskrevet til den destination, du har valgt i opsætningsdokumentet.

76 Brugermanual RI Redigering Under dette punkt kan du se de mest normale redigeringsmetoder Redigering/Brugerdefineret/Master Du har under en stor del af byggeklodserne mulighed for at vælge mellem "Master", "Begge" og "Brugerdefineret". Byggeklodserne vil som standard stå med valget "Master", hvis du ønsker at lave en brugerdefineret, skifter du vha. drop-down menuen til "Brugerdefineret", for at få lov til at skrive i den brugerdefinerede skal du slå redigering til, det gør du vha. "Opsætning" -> "Rediger". Hvis du ønsker at redigere i standard teksten, kan du kopiere standard teksten fra master til den brugerdefineret, hvis du skifter over til begge og trykker på knappen "Kopier master til Brugerdefineret" Linier Hvis du ønsker en anden tekst i linierne i resultatopgørelsen, balance eller noter, har du mulighed for at redigere i disse ved at højre klikke på linie teksten og vælge "Rediger tekst".

77 CaseView 77 Der vil efterfølgende komme en menu op i bunden af CaseView, under kolonnen title kan du ændre teksten. Først dansk, derefter deles der op vha. tegnet " ", og så kan du skrive den engelske tekst. Der er i dette tilfælde også en tysk beskrivelse, det er dog ikke indarbejdet i nogen modeller. Du højre klikker i menuen og vælger "Luk" for at lukke menuen Forside På forsiden er der et begrænset antal muligheder. Hvis du sætter fluetegn ud for "Årsrapport for XXXX" ændres det til "Årsrapport for perioden X. januar til X. december XXXX" Fluetegn ud for regnskabsåret bestemmer om regnskabsåret skal vises eller ej. Dirigentnavnet kan du tilføje ved at skrive i det gråtonede felt under stregen. Datoen for generalforsamling ændres under afsnittet "Dateringer" under menuen opsætning Indholdsfortegnelse Du har mulighed for at sortere i indholdsfortegnelsen, hvis du ønsker en anden orden. Du åbner muligheden for at sortere ved at klikke på knappen "AZ" Efter du har trykket på knappen får du følgende billede frem, du kan nu redigere ordenen ved at klikke på elementet, du vil flytte, og derefter bruge funktionerne i højre side.

78 78 Brugermanual RI Hvis du sætter fluetegn ud for "Resultatopgørelse" eller "Balance" fjerner/tilføjer du dato/årstal Resultatopgørelse og Balance De funktioner der som oftes anvendes i resultatopgørelsen og balancen er funktionerne "Resultatdisponering", "Bruttoresultat" og "Rediger tekst". Funktionerne: "Resultatdisponering" og "Bruttoresultat" er forklaret under punktet menu. "Rediger tekst" er forklaret under redigering. Du kan ved at højreklikke på de røde notereference celler redigere i hvilke noter, der skal refereres til.

79 CaseView Noter Her vil der blive taget udgangspunkt i brugen af to typer af noter, en standardnote og en anlægsnote. Da de to typer af noter dækker de mest almindelige funktioner i notesystemet. Standardnoten. Hvis du højreklikker på overskriften får du nedenstående menu frem, funktionerne i menuen giver lidt sig selv, da det står kort beskrevet, hvad der sker, hvis du klikker på dem. Derudover er det muligt at tilføje tekst før/efter noten, vha. setup knappen til højre. Genrelt ligger funktionerne i en setup knap eller på overskriften. Anlægsanoten Næsten alle funktionerne ligger i setupknappen, de ekstra funktioner der er frem for en standard note er "Opdater kolonner" og "Vis i alt kolonne". Derudover er det muligt at vise linier uden tal, ved at slå fluetegn til/fra i den grønne kolonne. Hvis du ikke kan se den grønne kolonne skal du gå op i "Opsætning" -> "Opsætning af dokument" og klikke på "Vis mappenumre" I specifikationshæftet er det muligt at indsætte frispecifikationer se afsnittet "Indsæt frispecifikation" under menuen opsætning.

80 Brugermanual RI Opgørelse af skattepligtig indkomst Der er to forskellige skattehæfter, der hvor den er i sit eget hæfte eller en del af specifikationshæftet. Manualen tager udgangspunkt i, at skattehæftet er en del af specifikationshæftet. Forskellen er, om man i opsætningen har valgt, om det er et samlet hæftet eller ej. Hvis man kører i en samlet hæfte skal følgende punkter i opsætningsarket ikke være indsat under mappen "Bilag til selvangivelse m.v.". Forside Indholdsfortegnelse Revisorerklæring Der vil i "Opgørelse af skattepligtig indkomst" blive kigget nærmere på følgende byggeklodser. Indkomstopgørelse Fremført underskud Obligationer Driftsmidler Bygninger og installationer Udskudt skat Opgørelse selskabsskat Lønafstemning Indkomst opgørelse Du har mulighed for vha. af dropdown-menuen at skifte mellem 3 forskellige overskrifter: Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2010 Opgørelse af skattapligtig indkomst for indkomståret 2010

81 CaseView 81 Opgørelse af skattepligtig indkomst Hvis du skifter overskriften, vil den automatisk blive ændret de andre steder i dokumentet, hvor overskriften fremgår. Derudover kan du også her i toppen af menuen vælge om den skattepligtige indkomst opgøres i DKK eller fremmed valuta, hvis der angives i fremmed valuta, skal valutakursten noteres i det gråtonede felt. I indkomstopgørelsen er der flere muligheder for redigering af indholdet i de forskellige linier, som du kan se i menuen til højre herunder. De to funktioner du kommer til at anvende mest er, "Indsæt standardkalkulation" og "Indtastningscelle". "Indtastningscelle", hvis du ønsker et andet tal i cellen, fordi standardkalkulation ikke dækker behovet. Som du kan se herunder i eksemplet, bliver cellen grå, hvis den bliver ændret til indtastningscelle, du har nu mulighed for at skrive det ønskede tal i cellen. "Indsæt standardkalkulation", hvis du har haft benyttet en anden form for celle, har du mulighed for at kommet tilbage til den oprindelige kalkulation. Hvis du mangler nogle linier, er der linier som f.eks. andre reguleringer eller tomme linier, som du selv kan definere ved at redigere i teksten samt lave en indtastningscelle til tallene.

82 82 Brugermanual RI I bunden af indkomstopgørelsen kan du vælge, om du vil vise den forventede pålignede skat ved at sætte fluetegn i "Forventet pålignet...". "Selskabet er sambeskattet med" skjules, hvis der IKKE står noget i det gråtonede felt efter teksten Fremført underskud Her har du, som i så mange andre byggeklodser, mulighed for at indsætte og fjerne sideskift ved at højreklikke på overskriften. Hvis der er fremført underskud, og der er overskud i året, vil underskuddet automatisk blive mordregnet i året. Du har mulighed for at tilføje linier mv. vha. knappen til højre for linierne.

83 CaseView 83 Derudover har du mulighed for at tilføje tekst før/efter vha. setupknappen Obligationer Her kan du specificere tilgang/afgang mv. for firmaets obligationer, vha. de gråtonede felter har du mulighed for at opgøre en eventuelt avance/tab. I knappen opsætning har du ud over muligheden for at indsætte/fjerne sideskift mulighed for at indsætte linier. Du kan vælge, om den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi skal vises Driftsmidler I denne byggeklods vil tilgang til driftsmidler blive hentet automatisk fra opmapningen, hvis det ikke er det

84 84 Brugermanual RI ønskede tal, der kommer frem, kan det ændres vha. af knappen til højre for linien. Hvor du har mulighed for at ændre linien til en indtastningscelle eller lænke den til en anden mappekonto. Sideskift og årstal over noten styres ved at højreklikke på overskriften, som vist nedenfor Bygninger og installationer Du tilføjer visning af de enkelte kolonner ved at sætte fluetegn over den enkelte kolonne, hvis kolonnen ikke er bred nok til at vise hele tallet, kan du ændre kolonnebreden ved at ændre tallet under fluetegnet. Hvis du ser eksemplet herunder, er der ikke plads nok til anskaffelsessummen.

85 CaseView 85 Hvis du nu ændrer kolonnebreden til 2,5, er der nu plads nok til tallet, cellebreden ændres med det samme du ændrer i tallet. I knappen opsætning styrer du alle de andre forhold for opsætning af denne byggeklods, du har mulighed for at: Indsætte/slette de linier, hvor du kan fordele de enkelte elementer for ejendommen Indsætte/slette en ejendom Ændre skriftstørrelsen, hvis det er nødvendigt for, at det hele kan være der Vis/skjul ikke valgte kolonner, for at danne et nemmere overblik over den samlede brede Sideskift, under dette punkt kan du styre alt vedrørende sideskift.

86 Brugermanual RI Udskudt skat Her vil alle de værdier, der er opmappet til det specifikke område blive samlet op til udregning af udskudt skat, hvis du ønsker at ændre i tallene kan du gøre det i de gråtonede felter, samt ved at ændre felttypen til indtastningscelle vha. knappen til højre for linien. Du kan vha. af menuen til højre for linien skifte mellem "Indtastningscelle", "Indsæt standardkalkulation" mv. Her kan du afstemme grundlaget for udskudt skat, som udgangspunkt skal det altid give 0 i difference. Ud over muligheden for de forskellige afrundinger er der mulighed for at skjule og vise de forskellige områder, så som skatteafstemning og forrige år

87 CaseView Opgørelse selskabsskat I "Opgørelse af selsskabsskat" bliver resultat automatisk hentet fra indkomstopgørelsen, der vil blive beregnet skat efter gældende skattesats. Du kan herefter udfylde skemaet med udenlandsk indkomst, ordinære rater og frivillig indbetaling. Der vil ud fra den beregnede skat og indbetalte aconto skat, blive beregnet et rentetillæg eller en rente godtgørelse. Du kan ændre rentesatsen vha. dropdownmenuen til højre for rentetillægget Sideskift styrer du ved at højreklikke på overskriften og til/fravælg efter behov.

88 Brugermanual RI Lønafstemning Lønafstemningen er generelt lige ud af landevejen, det er +/- hele vejen ned igennem byggeklodsen. Du kan efter ønske skifte egenskaber for linien, det gør du ved at klikke på menuen til højre for linien. Alle de gråtonede felter er indtastningsfelter og kan redigeres efter behov.

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik Brugermanual Revisionsproces 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 1.1 Installation... af revisionsproces 2 1.2 Sådan... kommer du i gang 3 1.3 100 - Opsætning... revisionsmodel

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere