INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3 Afsnit 2 Bestyrelsesmedlemmernes sagsområder/arbejdsdeling... 5 Bestyrelsesudvalg og rådgivende udvalg... 6 Retningslinier for bestyrelsesudvalg... 9 FS's vedtægter Afsnit 3 De tekniske skoler alfabetisk oversigt efter skolenavn Afsnit 4 FS's repræsentation i EUR, EAR, DE mv FS's repræsentation i udvalg, råd, nævn og arbejdsgrupper mv Afsnit 5 Interne arbejdsgrupper og udvalg Afsnit 6 Retningslinier for skoleudvalg Afsnit 7 Møder i Afsnit 8 Nyttige adresser Side 1

2 FORENINGEN AF SKOLELEDERES FORMANDSKAB OG SEKRETARIAT FORMAND: Direktør Lars Mahler Tlf Aalborg tekniske skole Fax Postboks 740 Mobil Øster Uttrup Vej Aalborg NÆSTFORMAND: Direktør Peter Amstrup Tlf EUC Vest Fax Postboks 514 Mobil Spangsbjerg Møllevej Esbjerg SEKRETARIAT: Foreningen af Skoleledere Tlf ved de tekniske skoler Fax Ny Vestergade 13, København K Sekretariatschef Tlf Carsten Eberhard Mobil Specialkonsulent Tlf Ulla Eriksen Mobil Sekretær Tlf Anne Skovby Mobil Side 2

3 FORENINGEN AF SKOLELEDERES BESTYRELSE Direktør Lars Mahler Tlf Aalborg tekniske skole Fax Postboks 740 Mobil Øster Uttrup Vej Aalborg Valgt for Direktør Peter Amstrup (næstformand) Tlf EUC Vest Fax Postboks 514 Mobil Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Valgt for Direktør Frank Tonsberg Tlf EUC Nordvestsjælland Fax Postboks 199 Mobil Absalonsvej Holbæk Valgt for Direktør Finn Karlsen Tlf EUC Syd Fax Grundtvigs Alle 88 Mobil 6400 Sønderborg Valgt for Rektor Anne Mette Zachariassen Tlf TEKO CENTER DANMARK Fax Birk Centerpark 5 Mobil 7400 Herning Valgt for Direktør Finn Arvid Olsson Tlf Erhvervsskolen HAMLET Fax Postboks 266 Mobil Milnersvej Hillerød Valgt for Side 3

4 Direktør Søren Kühlwein Kristiansen Tlf Hotel- og Restaurantskolen Fax Postboks 2030 Mobil Niels Hemmingsens Gade København K Valgt for Suppleanter Forstander Gitte Grønbæk Tlf Vitus Bering Danmark Fax Strandpromenaden 4C Horsens (1. suppleant) Valgt for Direktør Leif Bille Tlf TEC Fax Postboks Nordre Fasanvej Frederiksberg (2. suppleant) Valgt for Interne revisorer Direktør Svend Trøst Tlf Vitus Bering Danmark Fax Strandpromenaden 4C Horsens Direktør Niels Henning Olsen Tlf Odense Tekniske Skole Fax Postboks 220 Allegade Odense C Revisorsuppleant: Direktør Kerner Viinberg Tlf Holstebro Tekniske Skole Fax Døesvej Holstebro Side 4

5 BESTYRELSESMEDLEMMERNES SAGSOMRÅDER/ARBEJDSDELING 2005/2007 Hovedområde Underområde Ansvarlig person Politik Økonomi Personale Uddannelser og andre ydelser Markedsføring Uddannelsespolitik Internationalisering Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Økonomi, løn og personale Markedsføring Analyser og rapporter Taxametre Budget og regnskab Finanslov Revision Systemer Udvikling Overenskomster Personalepolitik Kvalifikationer Uddannelse af administrative medarbejdere Erhvervsskoleuddannelser (EUD) Erhvervsakademiuddannelser (KVU) HTX-uddannelse Voksen- og efteruddannelse (VEU) (AMU, åben uddannelse) Lars Mahler Peter Amstrup Peter Amstrup Finn Karlsen Søren K. Kristiansen Anne Mette Zachariassen Finn Arvid Olsson Frank Tonsberg Finn Karlsen Side 5

6 BESTYRELSESUDVALG EUD-udvalg (Udvalg for erhvervsuddannelser) Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen (formand) Direktør A. Neil Jacobsen, EUC NORD (Bygge og anlæg) Afdelingschef Erling Hansen, Odense Tekniske Skole (Bygge og anlæg) Direktør Peter Kristoffersen, Silkeborg Tekniske Skole (Fra jord til bord) Uddannelseschef Søren V. Nielsen, Aalborg tekniske skole (Jord) Uddannelseschef Lone Nauerby, Dalum UddannelsesCenter (Bord) Vicedirektør Flemming Brandt, Københavns tekniske Skole (Håndværk og teknik) Uddannelseschef Ib Kronborg Nielsen, Aarhus tekniske Skole (Håndværk og teknik) Direktør Per Lykke Christensen, Roskilde Tekniske Skole (Teknologi og kommunikation) Inspektør Asger Nielsen, Odense Tekniske Skole (Teknologi og kommunikation) Direktør Gert Meyer Madsen, EUC Lolland (Service) Uddannelseschef Louise Rosthøj, TeSe (Service) Direktør Falle Thomsen, EUC Sjælland (Mekanik, transport og logistik) Afdelingschef Frede Kruse, Odense Tekniske Skole (Mekanik, transport og logistik) Vicedirektør Peter Ø. Christensen, TeSe (Skolehjem) Afdelingschef Jørgen Fabricius, EUC Syd (Skolehjem) Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS HTX-udvalg Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet (formand) Områdedirektør Lars Thore Jensen, Selandia (FS-medlem) Vicedirektør Keld Skovsgaard, Aalborg tekniske skole (FS-medlem, bibliotek) Forstander Palle Rasmussen, Grenaa Tekniske Skole Rektor Peter Michael Kjærgård, Vejle Tekniske Skole (formand, HTX-udvalget) Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS MVU/KVU-/VVU-udvalg Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO (formand) Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Danmark (KVU/MVU byg) Direktør Preben Knorrenborg, Selandia (Installatør, IT- og elektronikteknolog) Direktør Mogens Nielsen, Københavns tekniske Skole (Multimediedesigner) Direktør Claus Christensen, DCJ (Jordbrugsteknolog) Direktør Kerner Viinberg (Laborant) Direktør Hans Skjerning, Dalum UddannelsesCenter (Procesteknolog) Direktør Johannes Olesen, Randers Tekniske Skole (Produktionsteknolog) Vicedirektør Michael Johansson, Aalborg tekniske skole (Serviceøkonom og Designteknolog)) Områdechef Marianne Juul Jensen, Hotel- og Restaurantskolen (VVU) Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen, Odense Tekniske Skole (VVU) Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS Side 6

7 HR-udvalg Kontorchef Henrik Vestergaard, Aalborg Handelsskole (formand) Direktør Finn Karlsen, EUC Syd Vicedirektør Anne Mette Kolringen, TEC Administrationschef Ulla Løgstrup, EUC Sjælland Forstander Jørn Peder Nielsen, Vestjydsk Handelsskole Administrationschef Jens Jacobsen, Niels Brock Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Voksen- og Efteruddannelse Direktør Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland (formand) Direktør Kirsten Holmgaard, EUC MIDT (FS-medlem) Direktør Else Erikstrup, Slagteriskolen Teamchef Johnny Bengtson, EUC Sjælland Forstander Ove G. Dalby, AMU Fyn Direktør Mogens Jørgensen, AMU Syd Kursuschef Aage Krogsdal, Aarhus tekniske Skole Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS Økonomiudvalg Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (formand) Direktør Peter Enevold, TietgenSkolen Direktør Lars Ry Jørgensen, Grenå Handelsskole Administrationschef Hans Chr. Jeppesen, Nordvestjysk Handelsgymnasium Vicedirektør Anne Hyrup Madsen, Hillerød/Lyngby Handelsskole Administrationschef Søren Schubert, Holstebro Tekniske Skole Økonomidirektør Poul Erik Andersen, Selandia Stabschef Ole Hjort Willatzen, Vitus Bering Danmark Vicedirektør Flemming Jørgensen, HFI Rådgivende udvalg Forsknings- og udviklingsgruppe Direktør Birger Hørning, CEU Kolding Uddannelseschef Annette Lauridsen, Aarhus tekniske Skole Inspektør Karsten Kühn Hansen, Aalborg tekniske skole Rektor Peter Michael Kjærgård, Vejle Tekniske Skole Uddannelseschef Allan Nielsen, TEC Uddannelseschef Jørgen Lørvig Jensen, Vitus Bering Danmark Henrik Bæch, EUC Sjælland Regionschef Hans-Jørgen Knudsen, DEL Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS LOP arbejdsgruppe Direktør Per Lykke Christensen, Roskilde Tekniske Skole Uddannelseschef Svend Erik Sørensen, CPH West Side 7

8 Projektkoordinator Ole Ervolder, Aalborg tekniske skole Uddannelseschef Finn Poulsen, Aarhus tekniske Skole Afdelingsleder Jan Monnerup, EUC Syd Afdelingsleder Ole Kæmpe, Svendborg Erhvervsskole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Marketing- og PR-udvalg Direktør Finn Karlsen, EUC Syd (formand) Marketingkonsulent Karen Petersen, Odense Tekniske Skole Inspektør Jens Mortensen, TEC Informations- og marketingchef Liza Brinch, EUC Vest Informationschef Henrik Bøll Larsen, Selandia CEU Markedsføringskoordinator Helle Mølbach Rubien, Aalborg tekniske skole Sekretær Anne Skovby, FS Side 8

9 RETNINGSLINIER FOR BESTYRELSESUDVALG Definition Et bestyrelsesudvalg er et landsdækkende udvalg, nedsat af Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler. Formål Bestyrelsesudvalgenes mål er at tage sig af strategiske opgaver, som har fælles interesse for flere områder og være bindeled mellem FS's bestyrelse og skoleudvalgene, hvor sådanne findes. Kommissorium Bestyrelsesudvalgene skal: udarbejde oplæg, som sendes videre til bestyrelsen til politisk behandling styrke skolernes indbyrdes samarbejde tage beslutninger inden for de af bestyrelsen udstukne rammer arbejde på tværs af skoler og skoleudvalg muliggøre, at bestyrelsen kan agere politisk FS's bestyrelse kan anmode bestyrelsesudvalgene om at behandle konkrete problemstillinger. Etablering/nedlæggelse Bestyrelsesudvalgene oprettes og nedlægges af generalforsamlingen efter indstilling af FS's bestyrelse. FS's generalforsamling bestemmer bestyrelsesudvalgenes antal ud fra en politisk og strategisk prioritering af de kommende års indsatsområder. Bestyrelsen kan desuden, hvis det anses for absolut nødvendigt, nedsætte bestyrelsesudvalg uden at høre generalforsamlingen. Sådanne beslutninger skal dog behandles på den førstkommende generalforsamling. FS's bestyrelse navngiver udvalgene. Struktur Formanden for et bestyrelsesudvalg skal være et FS bestyrelsesmedlem. Side 9

10 De øvrige FS-medlemmer af det enkelte bestyrelsesudvalg skal være valgt ud fra de til bestyrelsesudvalgene hørende skoleudvalgs rækker, hvis ellers sådanne findes. Disse medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der til et bestyrelsesudvalg ikke hører skoleudvalg, fastsættes antallet af øvrige FS-medlemmer i dette bestyrelsesudvalg af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer af disse bestyrelsesudvalg vælges på generalforsamlingen efter samme regler som for valg til skoleudvalg. Efter det første møde i bestyrelsesudvalget sendes navnene på udvalgets medlemmer og tilforordnede til FS's sekretariat. Bestyrelsesudvalget træffer selv afgørelse om tilforordning af personer med særlig faglig kompetence og erfaring inden for bestyrelsesudvalgets arbejdsområde. Bestyrelsesudvalgene afholder mindst 4 årlige møder. Kompetence Bestyrelsesudvalgene skal primært tage sig af strategiske opgaver, som har fælles interesse for flere områder eller skoleudvalg og forberede politiske sager. Bestyrelsesudvalgene kan henvende sig til eksterne parter i strategiske sager og i politiske sager efter nogle af bestyrelsen udstukne rammer. Bestyrelsesudvalgene kan således inddrage ministerielle og andre organisationsrepræsentanter i udvalgets arbejde eller beslutningsproces inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. Politiske problemstillinger, der ønskes behandlet enten i FS's bestyrelse eller højere plan, skal skriftligt indstilles til FS's sekretariat til videre ekspedition. Kommunikation Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes af udvalgets formand. Mødereferater sendes til medlemmer og tilforordnede og til FS's sekretariat til videreformidling senest 14 dage efter mødets afholdelse. Ved skriftlig indstilling til FS's sekretariat med anmodning om bestyrelsens behandling af et emne, vil bestyrelsesudvalget inden 14 dage modtage besked om, hvornår indstillingen vil blive behandlet i bestyrelsen. Side 10

11 Økonomi Det enkelte medlems og tilforordnedes deltagelse i udvalgsarbejdet forudsættes godkendt af hjemskolen, som også afholder de dermed forbundne udgifter. Retningslinier for dagsorden og referater 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 2. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater. 3. Sager til drøftelse og beslutning. 4. Orientering v/formanden. 5. Temadrøftelse. 6. Eventuelt: - Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesudvalgsmøde. Referatet skal udformes således, at både beslutninger og hovedsynspunkter bliver tilgængelige for andre end de personer, som deltager i mødet. Side 11

12 VEDTÆGTER FORENINGEN AF SKOLELEDERE PR Navn og hjemsted Stk. 1. Stk. 2. "Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler" (FS). Hjemstedet er sekretariatets adresse. 2 Formål Stk. 1. Foreningen af Skoleledere skal gennem initiativer, dialog og åbent samspil med alle interessenter øve maksimal indflydelse til gavn for skolernes liv og muligheder. 3 Medlemskab Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Som medlem optages den person, der af bestyrelsen for en godkendt erhvervsskole er udpeget som daglig leder af en teknisk skole. Som yderligere medlemmer fra hver skole kan optages op til 2 personer fra skolens øverste ledelse. Skoleledere fra andre skoleformer kan efter FS s bestyrelses godkendelse optages som medlemmer under forudsætning af, at de pågældende skolers aktiviteter eller dele heraf er faglige og tekniske uddannelser henhørende under erhvervsskolelovgivningen. Ved alle afstemninger i foreningens arbejde har kun ét medlem fra hver skole ret til at stemme, og der kan afgives én stemme. 4 Ophør af medlemskab Stk. 1. Ophør af medlemskab sker automatisk ved fratrædelse fra stillingen som leder på skolen. Side 12

13 5 Generalforsamling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i april kvartal. Skriftlig indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, bortset fra bestemmelserne i 12 og 14. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, som meddeles skriftligt senest én uge før generalforsamlingens afholdelse, skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fastlæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand (kun hvert 2. år). 7. Valg af næstformand (kun hvert 2. år). 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har begæret det, med angivelse af dagsorden. 6 Valg af bestyrelse, næstformand og formand Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år dog vælges suppleanter for en periode af 1 år. Side 13

14 Næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Formand og næstformand kan kun vælges blandt direktører/forstandere. Såfremt suppleanten ikke er direktør/forstander, kan pågældende indtræde i bestyrelsen under forudsætning af, at flertallet fortsat udgøres af direktører/forstandere jf. stk. 4. Stk. 2. Stk. 3. Ved valg til formand, næstformand og bestyrelse anvendes en afstemningsmetode med prioritering. De kandidater, der opnår flest point, er valgt. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan begære skriftlig afstemning. Er der opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning. Bestyrelsen udpeger et stemmeudvalg på 3 personer. Stk. 4 Stk. 5. Valgbare er alle, som er medlem af Foreningen af Skoleledere. Flertallet i bestyrelsen inklusive formand og næstformand skal dog være direktører/forstandere. Opstilling til bestyrelse, formands- og næstformandsposten kan ske direkte på generalforsamlingen. 7 Skolesamarbejder Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Med det mål at styrke skolernes indbyrdes samarbejde og herigennem igangsætte og udvikle den faglige debat, skal foreningen medvirke til at få etableret samarbejder mellem skoler, der har et naturligt fællesskab. Det eksterne formål med etablering af skolesamarbejder er blandt andet at styrke skolernes position i forhold til interessenterne. Samarbejde mellem skolerne tager sigte på koordinering, igangsættelse og udvikling af såvel eksterne som interne relationer, der kan styrke uddannelserne og uddannelsesmiljøet på de pågældende skoler. Det tages som en naturlig forudsætning, at dannelse af samarbejder mellem skoler sker i åbenhed og i respekt for skolernes interessenter. Side 14

15 Etablering af samarbejder skal samtidig ske med hensyntagen til den helhed, som skolerne og deres uddannelser indgår i herunder de lovgivningsmæssige og ministerielle krav om samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, som til enhver tid må være gældende. 8 Bestyrelsens virke Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og ansætter en sekretariatschef til at udføre de daglige forretninger. Bestyrelsen holder møde mindst én gang hvert kvartal, og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referat af alle bestyrelsesmøder udsendes til foreningens medlemmer. Alle hverv inden for bestyrelsen er ulønnede. Dog kan der efter generalforsamlingens beslutning ydes et vederlag til foreningens formand. Bestyrelsen udpeger repræsentanter for foreningen til eksterne nævn og udvalg mv. og kan selv nedsætte udvalg efter behov. 9 Kompetence Stk. 1. Foreningen hæfter alene for indgåede økonomiske forpligtelser med foreningens formue. Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatschefen. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt. 10 Budget Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager efter indstilling fra bestyrelsen budget for de kommende regnskabsår. Side 15

16 11 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret er fra Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Udgifter til foreningens drift fordeles på skolerne efter antal årselever for året forud. Det af sekretariatschefen afsluttede regnskab skal omfatte driftsregnskab og status. Regnskabet skal være revisorerne i hænde mindst 10 dage før den årlige ordinære generalforsamling. Det reviderede, af bestyrelsen godkendte, regnskab udleveres til medlemmerne senest ved generalforsamlingens åbning. 12 Vedtægtsændringer Stk. 1. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med 2/3 s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 13 Medlemsmøder Stk. 1. Stk. 2. Medlemsmøder afholdes efter behov. Såfremt en skole ikke kan blive repræsenteret af en af foreningens medlemmer, kan den lade sig repræsentere af en anden person fra skolens ledelsesgruppe. 14 Foreningens opløsning Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning træffes på en generalforsamling med 2/3 s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 15 Iværksættelsestidspunkt Stk. 1. Ovenstående vedtægter er gældende efter vedtagelse på generalforsamlingen afholdt den 19. maj 2006 Side 16

17 DE TEKNISKE SKOLER Bornholms Erhvervsskole Postboks 65 Minervavej Rønne Fax Rektor Lars Vesløv CEU Kolding Skovvangen Kolding Fax Direktør Birger Hørning CEU Uddannelsescenter Herning Lillelundvej Herning Fax Direktør John Egebjerg Forstander Thorkild Pedersen CEUS Postboks 173 Kringelborg Allé Nykøbing F Fax Direktør Lene Vestervang Olsen CPH West Vejlebrovej Ishøj Fax Direktør Eva Hofman-Bang Adm.chef Steffen Lund Vicedirektør Peter Christensen Side 17

18 CVU Øresund Fælledvej København N Fax Laborantskolen Sigurdsgade København N Fax Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej Odense S Fax Direktør Inge Prip Studierektor Sigrid Andersen Forstander Jørgen P. Jensen Uddannelseschef Asger Clausen Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej Odense S Fax Direktør Hans Skjerning Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Beder Gartnerskole Damgårds Allé Beder Fax Direktør Claus Christensen Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten Fax Direktør Henrik Øelund Administrationschef Flemming Jensen Side 18

19 Erhvervsskolen Hamlet Postboks 266 Milnersvej Hillerød Fax Direktør Finn Arvid Olsson Økonomidirektør Jens EUD-forstander Lars R. Kristensen Erhvervsskolerne i Aars Østre Boulevard Aars Fax EUC Lolland Postboks 170 Søvej Nakskov Fax Direktør Helene Reffstrup Møller Adm.chef Knud Erik Segerstrøm Afdelingsleder Egon Bekker Direktør Gert Meyer Madsen Områdechef Carsten Toft Nielsen EUC MIDT Postboks 68 H.C. Andersens Vej Viborg Fax Direktør Kirsten Holmgaard Vicedirektør Jan W. Christiansen Økonomichef Erling Bräuner EUC NORD Postboks 330 M.P. Koefoeds Vej Hjørring Fax Direktør A. Neil Jacobsen Side 19

20 EUC Nordvest Kronborgvej Thisted Fax EUC Nordvestsjælland Postboks 199 Absalonsvej Holbæk Fax Direktør Frank Tonsberg Vicedirektør Peter Sørensen Afdelingsforstander Jens Kronborg EUC Ringsted Postboks 119 Ahorn Allé Ringsted Fax Direktør Karsten Jacobsen Uddannelseschef Benny Petersen Uddannelseschef Jesper Ohlsson EUC Sjælland Postboks 90 Jagtvej Næstved Fax Direktør Falle Thomsen Uddannelseschef Hans Severinsen EUC Syd Grundtvigs Alle Sønderborg Fax Direktør Finn Karlsen Administrations- og personalechef Klavs Kildeby Afdelingsforstander Hans Lehmann Side 20

21 EUC Vest Postboks 514 Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Fax Direktør Peter Amstrup Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Postboks 719 Teknikervej Fredericia Fax Direktør Lars Middelboe Grenaa Tekniske Skole Århusvej Grenaa Fax Forstander Palle E. Rasmussen Grindsted Erhvervsskole Postboks 10 Tinghusgade Grindsted Fax Direktør Lars Rask Petersen Souschef Jesper Dahlmann Holstebro Tekniske Skole Døesvej Holstebro Fax Direktør Kerner Viinberg Administrationschef Søren Schubert Afdelingsforstander Jens Knudsen Side 21

22 Hotel- og Restaurantskolen Postboks 2030 Niels Hemmingsens Gade København K Fax Direktør Søren K. Kristiansen Områdechef Marianne Juul Jensen Københavns tekniske Skole Lygten København NV Fax Direktør Mogens Nielsen Vicedirektør Flemming Brandt Adm.chef Per Nielsen Odense Tekniske Skole Postboks 220 Munke Mose Allé Odense C Fax Direktør Niels Henning Olsen Randers Tekniske Skole Postboks 2009 Vester Allé Randers Fax Direktør Johannes Olesen Souschef Lars Michael Madsen Roskilde Tekniske Skole Postboks 132 Maglelunden Roskilde Fax Direktør Per Lykke Christensen Vicedirektør Jesper Østrup Administrationschef Jens Olsen Side 22

23 Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade Slagelse Fax Direktør Preben Knorrenborg Vicedirektør Michael Kaas-Andersen Områdedirektør Lars Thore Jensen Silkeborg Tekniske Skole Postboks 34 Kejlstrupvej Silkeborg Fax Direktør Peter Kristoffersen Vicedirektør Find Madsen Skive Tekniske Skole Postboks 20 Kongsvingervej Skive Fax Daglig leder Ann K. Østergaard Skjern Tekniske Skole Postbox 209 Skolebyen Skjern Fax Forstander Arne Refslund Souschef Per Rahbek Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard Aarhus C Fax Ledende tandlæge Bo Danielsen Ledende tandlæge Merete Hørsted Side 23

24 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Københavns Universitet Panum Instituttet Nørre Allé København N Fax Kst. skolechef Sten Nørmark Ledende tandlæge Ruth Højgaard Pedersen Uddannelsesleder Conni Parsner Skov og Landskab Nødebovej 77 A, Nødebo 3480 Fredensborg Fax Uddannelseschef Anders Bülow Slagteriskolen i Roskilde Postboks 209 Maglegårdsvej Roskilde Fax Direktør Else Erikstrup Uddannelseschef Kirsten Bach Larsen Struer Erhvervsskole Postboks 517 Jernbanegade Struer Fax Direktør Stig Sumborg Svendborg Erhvervsskole Skovsbovej Svendborg Fax Adm. direktør Aksel Strømkjær Side 24

25 TEC Postboks 204 Nordre Fasanvej Frederiksberg Fax Direktør Leif Bille Vicedirektør Anne Mette Kolringen TEKO Birk Centerpark Herning Fax Rektor Anne Mette Zachariassen Vejle Tekniske Skole Postboks 380 Boulevarden Vejle Fax Direktør Helmuth Schmidt Vitus Bering Danmark Strandpromenaden 4C 8700 Horsens Fax Direktør Svend Trøst Forstander Gitte Grønbæk Aalborg tekniske skole Postboks 740 Øster Uttrup Vej Aalborg Fax Direktør Lars Mahler Vicedirektør Michael Johansson Vicedirektør Keld Skovsgaard Side 25

26 Aarhus tekniske Skole Postboks 3322 Halmstadgade Aarhus N Fax Direktør Niels Horsted Vicedirektør Søren B. Schmidt Uddannelseschef Annette Lauridsen Side 26

27 Bygge- og Anlægsskolen i Grønland Postboks Sisimiut Fax Forstander Jokum Møller Fiskeindustriskolen Box Maniitsoq Fax Forstander Per Rasmussen Jern- og Metalskolen i Grønland Box Nuuk Fax Levnedsmiddelskolen Box Narsaq Fax Forstander Esben Toftdahl Tekniski Skúlín í Klaksvík Postboks 20 FO-700 Klaksvík Fax Forstander Rúni Heinesen Tekniski Skúlín í Tórshavn Postboks 3239 Marknagilsvegur 75 FO-110 Tórshavn Fax Forstander Egon Øregaard Side 27

28 FS's REPRÆSENTATION I REU, EAR, DE MV. Danmarks Erhvervsskoleforening bestyrelsen Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Stabschef Ole Hjort Willatzen, Vitus Bering Danmark Danmarks Erhvervsskoleforening arbejdsudvalget Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (suppleant) Erhvervsakademirådet Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO Erhvervsskolernes Forlag bestyrelse Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Danmark Direktør Niels Henning Olsen, Odense Tekniske Skole Inspektør Niels Rasmussen, Odense Tekniske Skole REU Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen (suppleant) REU ad-hoc Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen REU's underudvalg vedrørende økonomi og udbud Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Det gymnasiale Råd Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet Side 28

29 FS's REPRÆSENTATION I UDVALG, RÅD, NÆVN, ARBEJDSGRUPPER MV. "Byggeriets handlingsplan mod fejl og mangler" - projektstyregruppe Afdelingschef Erling Hansen, Odense Tekniske Skole DEL's bestyrelse Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen Dialogforum DE Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS EASY styregruppe Administrationschef Tove Nielsen, Dalum UddannelsesCenter IT-chef Torben Johannesson, Københavns tekniske Skole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Elevplan Overlærer Michael Frank, Aalborg tekniske skole Institutionsvendt indkøbs- og effektiviseringsprojekt Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (styringsgruppe) Administrationschef Kim Hassel-Pflugh, Odense Tekniske Skole (arbejdsgruppe) PiU-udvalget Direktør Finn Karlsen, EUC Syd Styregruppe for EUD-IT Direktør Gert Meyer Madsen, EUC Lolland Styregruppe for GYM-IT Uddannelseschef Allan Nielsen, TEC Styregruppe for udviklingsprogram om kompetencecentre Frank Tonsberg Uddannelsespolitisk Forum Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Side 29

30 Ung virksomhed Direktør Helmuth Schmidt, Vejle Tekniske Skole FS's sekretariat deltager i nedenstående eksterne udvalg Copy-Dan (CE) DEL's pædagogiske rådgivende udvalg (UE) EVA's repræsentantskab (UE) Kompetenceudviklingsprojekt igangsat af UVM og DEL (UE) Nævnet til vurdering af udenlandske kvalifikationer ved støtteberettigede uddannelser (UE) PISA følgegruppe (UE) Side 30

31 INTERNE ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG ERHVERVSUDDANNELSESLOVGIVNING Udvalg FS-medlem Formand Bygge og anlæg Direktør A. Neil Jacobsen EUC Nord Fra jord til bord (jord) Fra jord til bord (bord) Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Teknologi og kommunikation Direktør Peter Kristoffersen Silkeborg Tekniske Skole Direktør Peter Kristoffersen Silkeborg Tekniske Skole Vicedirektør Flemming Brandt Københavns tekniske Skole Direktør Falle Thomsen, EUC Sjælland Direktør Gert Meyer Madsen EUC Lolland Direktør Per Lykke Christensen Roskilde Tekniske Skole Afdelingschef Erling Hansen Odense Tekniske Skole Uddannelseschef Søren V. Nielsen Aalborg tekniske skole Uddannelseschef Lone Nauerby Dalum UddannelsesCenter Uddannelseschef Ib Kronborg Nielsen Aarhus tekniske Skole Afdelingschef Frede Kruse, Odense Tekniske Skole Uddannelseschef Louise Rosthøj TeSe Inspektør Asger Nielsen, Odense Tekniske Skole SÆRSKILT LOVGIVNING Udvalg FS-medlem Formand HTX Områdechef Lars Thore Jensen Selandia Rektor Peter Michael Kjærgård Vejle Tekniske Skole Side 31

32 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER Udvalg FS-medlem Formand Designteknolog Vicedirektør Michael Johansson Aalborg tekniske skole Lene Iversen TEKO Installatør, ITog elektronikteknolog Laborant MVU/KVU Byg Procesteknolog Direktør Preben Knorrenborg Selandia Direktør Claus Christensen DCJ Direktør Kerner Viinberg Holstebro Tekniske Skole Direktør Mogens Nielsen Københavns tekniske Skole Direktør Svend Trøst Vitus Bering Danmark Direktør Hans Skjerning Dalum UddannelsesCenter Uddannelsesleder Henriette Slebsager CEU Herning ceuherning.dk Forstander Thomas Bent Andersen Vejlby Landbrugsskole Afdelingsleder Claus Dreier Dalum UddannelsesCenter Afdelingschef Grethe Dahl Odense Tekniske Skole Afdelingsleder Jørgen Hansen EUC Sjælland Inspektør Jørgen Esbensen Slagteriskolen Jordbrugsteknolog Multimediedesigner Produktionsteknolog Serviceøkonom VVU Direktør Johannes Olesen Randers Tekniske Skole Vicedirektør Michael Johansson Aalborg tekniske skole Områdechef Marianne Juul Jensen Hotel- og Restaurantskolen Uddannelseschef Nanna Skulvad Randers Tekniske Skole Uddannelseschef John Callisen Hotel- og Restaurantskolen Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen Odense Tekniske Skole Side 32

33 ANDRE UDVALG Udvalg FS-medlem Formand Biblioteksfaggruppen Vicedirektør Keld Karin Høi Larsen Skovsgaard EUC MIDT Skolehjem/ kollegieområdet Vicedirektør Peter Ø. Christensen TeSe Afdelingschef Jørgen Fabricius EUC Syd Side 33

34 RETNINGSLINIER FOR SKOLEUDVALG JUNI 2004 Definition Et skoleudvalg er et landsdækkende udvalg, der beskæftiger sig med en gruppe beslægtede uddannelser/fagområder med henblik på kvalitativt samarbejde og erfaringsudveksling. Formål Skoleudvalgenes mål er at sikre koordination og samarbejde mellem Foreningen af Skoleledere, skolerne og de enkelte uddannelser og fagområder. Kommissorium Skoleudvalgene skal tage sig af ikke-politiske opgaver, som primært er af interesse for det enkelte udvalg: løse konkrete problemstillinger koordinere og styrke skolernes indbyrdes samarbejde udveksle informationer om, hvad der sker på området diskutere og ensarte fortolkning af reglerne udarbejde oplæg til FS s bestyrelsesudvalg deltage i bestyrelsesudvalgenes arbejde med oplæg til FS s bestyrelse Udvalgene kan nedsætte ad hoc grupper til løsning af nærmere definerede opgaver. Etablering/nedlæggelse Skoleudvalg kan etableres og nedlægges på initiativ af bestyrelsen. Der forventes normalt ikke oprettet skoleudvalg på enkelte uddannelser, men på flere beslægtede uddannelser. Udvalgene skal rumme en naturlig enhed af uddannelser og interesser. FS s bestyrelse godkender og navngiver udvalgene. FS s generalforsamling udpeger udvalgenes FS-medlemmer for en toårig periode. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges af de aktuelle skoler. Efter det konstituerende møde i udvalget sendes navnene på udvalgets medlemmer, den valgte formand og sekretær til FS s sekretariat. FS-medlemmet kan ikke vælges som formand eller sekretær. Side 34

35 Struktur Et FS-medlem, en formand og et antal medlemmer, der skal have ansvaret og reel ledelseskompetence for et hovedområde/afdeling på en skole. Der skal tilstræbes en rimelig geografisk repræsentation i udvalgene. Medlemmerne af skoleudvalgene er personligt udpegede og kan ikke erstattes med andre personer. Medlemmerne repræsenterer skole/samarbejde. Skoleudvalget udarbejder en forretningsorden, der fremsendes til FS s sekretariat. Kompetence Skoleudvalgene kan henvende sig til eksterne parter med ikke-politiske sager. Udvalgene kan således inddrage ministerielle eller andre organisationsrepræsentanter i udvalgets arbejde eller beslutningsproces i ikke-politiske sager. Politiske møder og problemstillinger, der ønskes behandlet enten i FS s bestyrelse, i bestyrelsesudvalg, i ministeriet eller på organisationsplan, skal altid skriftligt indstilles til FS s sekretariat til videre ekspedition. Kommunikation Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmer af skoleudvalget og til FS s sekretariat. Mødereferater sendes til deltagernes skoler og FS s sekretariat til videreformidling til bestyrelsesudvalgene senest 14 dage efter mødets afholdelse. Økonomi Det enkelte medlems deltagelse i udvalgsarbejdet forudsættes godkendt af hjemskolen, som også afholder de dermed forbundne udgifter. Retningslinier for dagsorden og referater 1 Godkendelse af referat fra seneste møde. 2. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater. 3. Sager til drøftelse og beslutning. 4. Orientering: v/formanden v/fs s medlem v/underudvalg. 5. Temadrøftelse. 6. Eventuelt: - Fastsættelse af tid og sted for næste skoleudvalgsmøde. Side 35

36 Referatet skal udformes således, at både beslutninger og hovedsynspunkter bliver tilgængelige for andre end de personer, som deltager i mødet. FS-medlemmets ansvar og kompetence i FS s skoleudvalg FS-medlemmet har ansvaret for skoleudvalgets underliggende struktur. Det er FS-medlemmet, der har initiativpligten til at få udvalget samt en eventuel underliggende struktur på plads. FS-medlemmet er procesansvarlig og skal med sin tilstedeværelse og sin aktive deltagelse i skoleudvalgets arbejde være med til at sikre, at udvalgets øvrige medlemmer er både motiverede og har kompetence til at løse opgaverne og aktivt indgår i skoleudvalgets arbejde. FS-medlemmet skal desuden vurdere sagernes politiske og strategiske karakter. FS-medlemmet er ansvarlig for, at påtænkte større arrangementer i skoleudvalget fx årsmøder har et forsvarligt indhold i forhold til varighed og omkostningerne for deltagerne. Der skal fremsendes oplysninger til FS's sekretariat om arrangementets tidspunkt, varighed, økonomi og udkast til program. Tidspunkt for et arrangement skal koordineres med andre arrangementer for de tekniske skoler via FS's sekretariat. Efter arrangementets gennemførelse er FS-medlemmet ansvarlig for, at der udarbejdes en kort rapport vedlagt det endelige program og evaluering af arrangementet. Dette fremsendes sammen med et detaljeret regnskab med afregning af et eventuelt overskud til FS's sekretariat. Endvidere skal FS-medlemmet vurdere, hvilke udvalgssager, der bredere bør informeres om. FS-medlemmet skal sammen med formanden for skoleudvalget sikre nye udvalgsmedlemmers indføring i skoleudvalgets arbejde. Ved udskiftning af FS-medlemmet skal det afgående FS-medlem sikre det nye FS-medlems indføring i skoleudvalgets arbejde. Side 36

37 MØDER 2006/2007 Bestyrelsesmøder Generalforsamling/ årsmøde Medlemsmøde (direktørmøde FS/HFI) Strategimøde i bestyrelsen Side 37

38 NYTTIGE ADRESSER Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse - DEL... Tlf Rosenørns Allé Frederiksberg C Danmarks Erhvervsskoleforening... Tlf Munkehatten Odense SØ Dansk Teknisk Lærerforbund - DTL... Tlf Rosenvængets Hovedvej København Ø Erhvervsakademirådet... Tlf Frederiksholms Kanal København K Erhvervsskolernes Forlag... Tlf Munkehatten Odense SØ HFI... Tlf Ny Vestergade København K REU... Tlf Vester Voldgade København V Rådet for de gymnasiale uddannelser... Tlf Frederiksholms Kanal København K Undervisningsministeriet... Tlf Frederiksholms Kanal København K Side 38

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI 24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Administrative edb-systemer HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere