Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder"

Transkript

1 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform Offentliggørelsesdato Opgavetype Kontrolbesøg Administrativ kontrol Autorisation Forbrugerklage Analyseattest Dokumentationsform Kontrolrapport Foreløbig kontrolrapport Tillægsside Kontrolinformationsblanket Dokumentation af kontrollen Hvem skal den udførte kontrol dokumenteres overfor (Hvem skal have kontrolrapporten) Transportører Hvornår skal der ske dokumentation af kontrollen Dokumentation ved kontrolrapport Kontrol uden kontrolrapport Særligt vedr. certifikatudstedelse Særligt vedr. prøver Ændring af eksisterende kontroldokumentation Flere kontrolrapporter på én dag og kontrol strækker sig over flere dage Kontrolobjekt kontrolleres af flere fødevareafdelinger Identifikation af virksomheden navn, adresse, CVR-nr. mv Basis Kontroltype og kontrolundertype Ordinær kontrol Ekstra kontrol Anden kontrol Oversigt over kontroltyper og kontrolundertyper Kontrolaktivitet Analyseattest, opfølgning på prøver Autorisationer, Godkendelser mv Forbrugerklager Kontrolkampagne Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget Omstændigheder ved kontrollen Anmeldt/uanmeldt Fødevarestyrelsens udførende Kontrolsted/Kontrolstedstype Kontrolsted Kontrolstedstype Øvrige oplysninger Lovgivningsområde Kontrol af egenkontrol og faglig regel Kontrol af regler der ikke er fødevarelovgivning Veterinære regler, herunder dyreværn Specificeret lovgivningsområde Aktion/Sanktion (kontrolresultater) Aktion/Sanktion specificeret Tilsynsførendes bemærkninger Revideret 2. januar 2017 Side 1 af 43

2 6.6.1 Begrundelsestekster og Standardtekster Beskrivelse af kontrolfund Partshøring, vejledning, andre bemærkninger osv Mindre væsentlige overtrædelser (MVO er) Bilag Sanktioner Område hos kontrolobjekt Kampagner Regler og bestemmelser Handling, bøde, afgørelse m.v Handling Bøder og afgørelser Opfølgning på prøver (Prøver) Kontrolrapporttekst Tid og Faktura Historik og elite Kontrolhistorik (flytning, ejerskifte, ny registrering eller autorisation) Videreført kontrolhistorik efter anmodning Elite-smiley Kommentarer Virksomhedens kommentarer Fødevarestyrelsens oplyser Tillægsside Kontrolinformationsblanketten Kontrolresumé Generelt Kontrolresumédata Dokumentation Overblik Autorisationsrapport Vedhæftede filer Tilsynsførendes underskrift Appendiks Revideret 2. januar 2017 Side 2 af 43

3 1. Indledning 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation Bilag 11 b beskriver, hvordan den tilsynsførende skal dokumentere al kontrol udført på engrosområdet. Vejledningen omfatter både dokumentation af kontrol udført som kontrolbesøg, men også administrativ kontrol og udtagning af prøver m.v. Der er en tilsvarende vejledning til dokumentation af kontrollen på detailområdet. Vejledningen fokuserer på dokumentation af al udført kontrol i det Digitale Kontrolsystem (DIKO), i stedet for på selve kontrolrapporten. Baggrunden for dette er, at kontrollen i det Digitale Kontrolsystem betyder, at dokumentation af kontrollen sker gennem skærmbilleder. Systemet er sat op til, at der ud fra de registrerede data printes en kontrolrapport og samtidig journaliseres til WorkZone. Den udførte kontrol dokumenteres således ved, at der registreres data i DIKO. Ved administrative kontroller skal data også registreres, men her skal ikke altid printes en kontrolrapport. Selve registreringen af data i de forskellige skærmbilleder, dvs. skærmbilledernes indhold og hvad man skal vælge ud fra de forskellige skærmbilleder m.v., er beskrevet i Vejledning om registrering i DIKO ved kontrolbesøg og administrativ kontrol på fødevareområdet. Det fremgår ligeledes af denne vejledning, hvilke oplysninger, der kommer med på den kontrolrapport, der printes ud. Bilag 11 b er så vidt muligt bygget op ligesom skærmbillederne i DIKO, og følger dermed også Vejledning om registrering i DIKO ved kontrolbesøg og administrativ kontrol på fødevareområdet. Bilag 11 b fokuserer på, hvordan den udførte kontrol dokumenteres. Vejledningen omhandler således, hvordan man beskriver den udførte kontrol, hvad der er kontrolleret, hvad der er observeret, hvad der er konklusionen (dvs. kontrolresultatet), hvornår der skal ske dokumentation af kontrollen osv. Det er vigtigt, at al udført kontrol er dokumenteret, dvs. at kontrolfund dokumenteres og registreres i det Digitale Kontrolsystem (DIKO), og at breve, notater, fotos og andre observationer journaliseres i WorkZone. Virksomheder med både detail- og engrosaktiviteter skal have en kontrolrapport svarende til hovedaktiviteten og dermed hovedbranchen anført i autorisationen eller registreringen. Dog skal virksomheder med hovedbranchen detail med engrosvirksomhed altid have en engrosrapport. Hvis en virksomhed både har fødevare- og veterinæraktiviteter, skal den både have en detail- eller engrosrapport samt en veterinær kontrolrapport. For virksomheder med fast kontrol dokumenteres kontrollens, således at der udfyldes én kontrolrapport hver dag for hvert autorisationsnummer. Én autorisation betragtes som ét kontrolobjekt, selvom dette kontrolobjekt er opdelt i forskellige afdelinger. Revideret 2. januar 2017 Side 3 af 43

4 Primærproducenter kontrolleret af Fødevarestyrelsen skal have en engrosrapport, hvis virksomheden ikke har salg direkte til forbrugere, f.eks. producenter af spirede frø, tankkølefartøjer og strygning af rogn til konsum. Både detail- og engrosrapporter samt kontrolresuméer bliver offentliggjort på smiley-hjemmesiden. Kontrolrapporten til engrosvirksomheder og kontrolresumé har ikke smiley er, men de kan få en elite-smiley til ophængning. 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform 2.1 Offentliggørelsesdato Ved samlet kontrolresultat markeres dette felt automatisk med samme dato som datoen for den udførte kontrol. Ved samlet kontrolresultat på 2,3 eller 4 skal dette felt udfyldes manuelt med den dato som kontrolrapporten skal offentliggøres fra. Når kontrolrapporten sendes med posten, skal datoen for offentliggørelsen ligge to hverdage efter, at den endelige kontrolrapport sendes til virksomheden. For yderligere omkring offentliggørelse af kontrolrapport mv., se vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater. 2.2 Opgavetype Alle kontroller skal have en opgavetype. Her er det muligt at vælge mellem følgende Kontrolbesøg Kontrolbesøg vælges i alle de tilfælde, hvor der skal udføres et kontrolbesøg, uanset hvilken kontroltype, der vælges Administrativ kontrol Administrativ kontrol vælges, hvis der udføres kontrol, men ikke udføres et kontrolbesøg. Dette kan f.eks. være i forbindelse med kontrol af virksomheder, der kun forhandler fødevarer over internettet, eller ved kontrol af indsendt dokumentation Autorisation Autorisation vælges, når der udføres kontrol i forbindelse med, at Fødevarestyrelsen skal autorisere en virksomhed, der endnu ikke er i drift. Det er typisk i forbindelse med nyetablering af en virksomhed. Hvis der udføres kontrol af vilkår for autorisation i virksomheder, der er i drift, sker det i forbindelse med et kontrolbesøg. Det er f. eks ved autorisation som følge af indretningsmæssige ændringer eller ved udløb af en betinget autorisation. I disse tilfælde vælges opgavetypen kontrolbesøg. Se også afsnit 13. Revideret 2. januar 2017 Side 4 af 43

5 2.2.4 Forbrugerklage Forbrugerklage er en midlertidig opgavetype der vælges, når Fødevarestyrelsen modtager en relevant forbrugerklage, som der skal følges op på. Når kontrollen er gennemført og kontrollen skal afsluttes, skal opgavetypen ændres til kontrolbesøg eller administrativ kontrol. Opgavetypen forbrugerklager sikrer, at der i planlægningssystemet (PLS) kan beregnes en frist for kontrollens gennemførelse Analyseattest Analyseattest er en midlertidig opgavetype der vælges, når Fødevarestyrelsen modtager interne så vel som eksterne analyseattester, som der skal følge op. Når kontrollen er gennemført og kontrollen skal afsluttes, skal opgavetypen ændres til kontrolbesøg eller administrativ kontrol. Se nærmere om prøver i afsnit Dokumentationsform Den tilsynsførende skal også vælge dokumentationsform for kontrollen. Der er følgende dokumentationsformer: en kontrolrapport, en tillægsside, en kontrolinformationsblanket eller en autorisationsrapport Kontrolrapport Kontrolrapport skal vælges i de tilfælde, hvor der efter den udførte kontrol skal afleveres en kontrolrapport til kontrolobjektet. Der skal som udgangspunkt udarbejdes en kontrolrapport ved alle kontrolbesøg og i visse situationer ved administrativ kontrol. Nærmere om hvordan der skal ske dokumentation og hvordan se afsnit Foreløbig kontrolrapport Hvis kontrollen resulterer i et resultat 3 eller 4 skal der altid afleveres en foreløbig kontrolrapport til kontrolobjektet. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, og der er skrevet påbud, forbud, bødeforlæg, tilbagetrækning af autorisation eller politianmeldelse eftersendes den endelige kontrolrapport. Er der tvivl om et forhold skal resultere i et resultat 1 eller 2, skal virksomheden også have en foreløbig kontrolrapport med et 2-tal og formuleringen Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt med en beskrivelse af det konstaterede forhold. Når det rette aktion/sanktion, og derved det rette resultat, er besluttet, eftersendes den endelige kontrolrapport. Den efterfølgende sagsbehandling kan godt føre til et andet resultat end det tal, der står på den foreløbige rapport. Som udgangspunkt bør det være den strengeste sanktion, der anføres på den foreløbige kontrolrapport. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt, at give en strengere sanktion på den endelige kontrolrapport, end der er anført på den foreløbige kontrolrapport. Dog er der visse undtagelser til dette. F.eks. ved eskalerende myndighedsudøvelse, altså hvor der har været noget forhistorie i kontrolobjektets sanktionshistorik, som taler for en strengere sanktion, end den der er anført på den foreløbige kontrolrapport. Selvom rapporten ikke offentliggøres, fungerer den stadig som partshøring, når kontrolbesøget er det eneste grundlag for en efterfølgende afgørelse eller sanktion. Revideret 2. januar 2017 Side 5 af 43

6 Når der gives kontrolresultaterne 3 og 4, vinges feltet Dette er en foreløbig kontrolrapport automatisk af. Dette kan ses under Udskriv og journaliser i DIKO. Hvis der som ovenfor beskrevet er tvivl i forbindelse med kontrolresultat 2, skal den tilsynsførende selv ind manuelt og vinge feltet Dette er en foreløbig kontrolrapport af. Der kommer automatisk til at stå Offentliggøres ikke på kontrolrapporten når den bliver printet ud. Den endelige kontrolrapport sendes efterfølgende med posten, sammen med afgørelsen. Se nærmere om dokumentation af kontrolrapport sendt med posten under afsnit Tillægsside Tillægssiden vælges, når der i forbindelse med kontrollen skal dokumenteres oplysninger, der ikke må offentliggøres. Det kan f.eks. være personfølsomme oplysninger eller ved kontrol af områder hvor Fødevarestyrelsen ikke har hjemmel til at offentliggøre kontrolresultatet. Tillægssiden printes ud på multiblanketten. Nærmere om anvendelse af tillægssiden, se afsnit Kontrolinformationsblanket Kontrolinformationsblanketten anvendes f.eks. som brev ved opfølgning på prøver uden anmærkninger, eller hvor det ved forgæves kontrolbesøg konstateres, at en virksomhed er permanent lukket. Kontrolinformationsblanketten printes ud på multiblanketten. Se nærmere om kontrolinformationsblanketten i kapitel Dokumentation af kontrollen 3.1 Hvem skal den udførte kontrol dokumenteres overfor (Hvem skal have kontrolrapporten) Kontrollen udføres og dokumenteres pr. kontrolobjekt. Kontrolobjekter er oprettet i Kontrol Objekt Registret (KOR). Kontrolobjektet skal normalt altid have en kontrolrapport ved afslutningen på et kontrolbesøg. Hvis det ikke kan lade sig gøre at printe rapporten, f.eks. fordi printeren er nede, skal den tilsynsførende skrive rapporten i hånden. Hvis der ved kontrol af en virksomhed konstateres overtrædelser, der vedrører en anden virksomhed, skal der rettes/forsøges taget kontakt til den pågældende virksomhed inden kontrollen iværksættes. Den pågældende virksomhed skal så vidt muligt oplyses om, at der vil blive foretaget en kontrol og have mulighed for at komme til stede ved kontrollen. Dette kontaktforsøg skal dokumenteres, jf. notatpligten. Hvis den pågældende virksomhed ikke ønsker at møde op ved kontrollen, udarbejdes en kontrolrapport til den ansvarlige virksomhed. Ved f.eks. kontrolbesøg på et lagerhotel, er det som udgangspunkt ejeren af lagerhotellet der er kontrolobjektet. Hvis der ved kontrolbesøget kontrolleres nogle varer, som ejes af en tredjemand, skal denne tredjemand, der er ejer af de oplagrede varer på lagerhotellet, have en selvstændig Revideret 2. januar 2017 Side 6 af 43

7 kontrolrapport, hvis der konstateres en overtrædelse vedrørende tredjemands varer. Omvendt skal der ikke udstedes en kontrolrapport til tredjemand, hvis der ikke gives nogen anmærkninger vedrørende de pågældende fødevarer. Ejeren af lagerhotellet skal have en kontrolrapport uanset om tredjemand får en kontrolrapport eller ej, da der foretages kontrolbesøg på lagerhotellet. Kontrollen skal dateres den dag, hvor Fødevarestyrelsen får kendskab til overtrædelsen eller de oplysninger, der lægges til grund for overtrædelsen Transportører. En transportør anses som ét kontrolobjekt. Kontrollen af transportørens lastbiler, skal således dokumenteres under et og samme kontrolobjekt. Derved kan en transportør godt få flere kontrolrapporter på en og samme dag. Hvis kontrolresultaterne udelukkende har været 1 og 2, kan den kontrollerende afdeling udlevere rapporten på kontrolbesøget. Ved resultaterne 3 og 4 udleveres en foreløbig kontrolrapport til virksomheden. Hvis det ikke er muligt at lave en endelig kontrolrapport ved kontrolresultat 1 og 2, kan der også her laves en foreløbig kontrolrapport. I alle tilfælde hvor der i første omgang udarbejdes en midlertidig kontrolrapport, skal der efterfølgende udarbejdes en endelig kontrolrapport, som skal sendes til virksomheden, sammen med eventuelle afgørelser. 3.2 Hvornår skal der ske dokumentation af kontrollen. Der skal stort set altid ske dokumentation af kontrollen, uanset hvordan den udføres. Nedenfor vil dokumentation af kontrollen ved en kontrolrapport, samt ved dokumentation uden kontrolrapport (her dokumenteres data alene i systemet), blive gennemgået. For dokumentation af kontrollen ved tillægssiden og kontrolresumé, se afsnit 10 og Dokumentation ved kontrolrapport Udgangspunktet er, at der ved alle kontrolbesøg skal ske dokumentation af kontrollen for de relevante kontrolobjekter, og at der skal udleveres en kontrolrapport til kontrolobjektet ved kontrollens slutning. Hvis ikke det kan lade sig gøre at printe kontrolrapporten, skal den tilsynsførende skrive en kontrolrapport i hånden. Kontrolbesøg Her skal altid ske dokumentation af kontrollen ved en kontrolrapport. Administrativ kontrol Ved administrativ kontrol er udgangspunktet, at der skal ske dokumentation af kontrollen i form af en kontrolrapport ved anmærkninger. Som eksempler på denne kontrol kan nævnes: - Overtrædelser konstateret på anden måde end ved kontrolbesøg, f.eks. på baggrund af en politirapport. - Kontrol af indsendt dokumentation. Revideret 2. januar 2017 Side 7 af 43

8 Ved kontrol af virksomheder, der kun forhandler fødevarer over Internettet, skal der ske dokumentation af kontrollen i form af en kontrolrapport, uanset hvilket kontrolresultat kontrollen giver anledning til. Autorisationsbesøg i eksisterende virksomheder Ved autorisationsbesøg i eksisterende virksomheder, som udføres i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, skal kontrollen dokumenteres ved en kontrolrapport. Det kan f.eks. være tilfældet ved autorisation som følge af indretningsmæssige ændringer eller ved udløb af en betinget autorisation. Vedr. autorisationsbesøg i nye virksomheder, se afsnit Kontrol uden kontrolrapport. I nogle tilfælde dokumenteres kontrollen, uden der dannes en kontrolrapport. Dette gælder som udgangspunkt for administrativ kontrol uden anmærkninger. Dog er der en undtagelse til dette ved kontrol af fødevarevirksomheder, som udelukkende driver fødevarevirksomhed over internettet, og derved ikke har nogen fysisk adresse, hvor der skal føres kontrol. Denne type kontrol skal dokumenteres ved en kontrolrapport, på samme måde som ved kontrolbesøg. Ved autorisation af nye virksomheder skal kontrollen kun dokumenteres på en autorisationsrapport. Virksomheden er lukket Når virksomheden selv oplyser, at den er lukket, er der ikke tale om nogen kontrol. Derfor skal der ikke ske nogen dokumentation af dette i DIKO. I disse tilfælde udarbejdes der et brev til virksomheden i WorkZone, hvor det beskrives at virksomheden selv d.d. har oplyst, at den er lukket og derved ophørt. Herefter lukkes virksomheden i KOR. Ved forgæves kontrolbesøg, f.eks. når virksomheden er midlertidigt lukket på grund af ferie, udarbejdes der ikke nogen kontrolrapport. Konstateres det ved et forgæves kontrolbesøg, at virksomheden må antages at være permanent lukket dokumenteres dette i DIKO som en administrativ kontrol, uden der udarbejdes en kontrolrapport. Det forgæves kontrolbesøg dokumenteres ved at der udarbejdes en kontrolinformationsblanket med en standardtekst om at Fødevarestyrelsen ved forgæves kontrolbesøg har konstateret, at virksomheden må antages at være ophørt., og derved ikke længere eksisterer som fødevarevirksomhed. Virksomheden gives en frist til at oplyse andet. Kontrolinformationsblanketten sendes til virksomheden. Kontrolinformationsblanketten kan sendes med digital post til virksomheden. Fremsendelse af kontrolinformationsblanketten med digital post forudsætter, at virksomheden har et gyldigt CVR-nr. eller, at der er registreret et CPRnr. på ejeren i DIKO, som virksomhedens e-boks er knyttet op på. Efter fristen udløb registreres i KOR, at virksomheden er ophørt, hvis dette stadig er aktuelt Særligt vedr. certifikatudstedelse AFSNIT FØLGER! Revideret 2. januar 2017 Side 8 af 43

9 Særligt vedr. prøver Prøvetagning, der skal dokumenteres på kontrolrapporten. Prøver der tages på den tilsynsførendes eget initiativ til understøttelse af det konkrete kontrolbesøg, skal dokumenteres på kontrolrapporten. Dette omhandler en meget lille del af de prøver, der tages og kun de prøver der udtages af den tilsynsførende på hendes/hans eget initiativ. Når prøverne tages som understøttelse af den konkrete kontrol, registreres kontrolaktiviteten på basisfanen i DIKO: Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget. Der afleveres en kontrolrapport til virksomheden for selve kontrolbesøget, og prøvetagningen dokumenteres på samme måde som resten af kontrollen, så den kommer til at fremgå under Tilsynsførendes bemærkninger. På kontrolrapporten skal det beskrives, hvilke prøver, der er udtaget, hvad prøverne analyseres for, samt om der er udtaget kontraprøve. Prøvetagning, der ikke skal dokumenteres på kontrolrapporten. Prøvetagning som ikke har sammenhæng med det konkrete kontrolbesøg, eller som tages uden et kontrolbesøg, skal ikke dokumenteres på en kontrolrapport men udelukkende i LIMS, hvorfra prøvekvittering udskrives. Dette gælder bl.a. prøver udtaget i forbindelse med prøveprojekter og kampagner. Behandling af prøveresultater, der er dokumenteret på kontrolrapporten: Resultaterne sendes af laboratoriet til den tilsynsførende eller anden relevant sagsbehandler, som er registreret i LIMS som modtager af svar. Den tilsynsførende skal herefter lave den opfølgning, der konkret vurderes at være nødvendig. Den kontrolrapport, der foreligger fra den dato prøven blev udtaget, rettes til, så bemærkninger og kontrolresultat fremgår af kontrolrapporten. Behandling af prøveresultater, der ikke er dokumenteret på kontrolrapporten: Når resultaterne overholder reglerne (ingen anmærkninger), og kontrolobjektet har en e- mailadresse, sender laboratorierne svaret (analyseattesten) direkte til kontrolobjektet. Registrering i WorkZone sker automatisk. Har kontrolobjektet ikke en adresse, sender laboratorierne altid svaret (analyseattesten) direkte til den, der er registreret i LIMS som modtager af svar. Svarmodtager skal herefter sende svarbrev og analyseattest til kontrolobjektet og registrere det på sagen i WorkZone. Når resultaterne ikke overholder reglerne, eller laboratoriet er i tvivl om hvorvidt resultatet kræver opfølgning, oprettes der automatisk en opgave i DIKO med opgavetypen Til fordeling, prøver. Opgaven oprettes hos den, der er registreret i LIMS som modtager af svar. Svarmodtager skal herefter dokumentere sagsopfølgningen som en administrativ kontrol eller som et kontrolbesøg i DIKO. Hvis flere analyseattester: Hvis der er flere analyseattester, samles disse på én og samme kontrol, hvis det kan lade sig gøre. Revideret 2. januar 2017 Side 9 af 43

10 Beslutningstræ om dokumentation af prøver: Prøver udtaget til at understøtte det konkrete kontrolbesøg Prøver udtaget uden at de understøtter det konkrete kontrolbesøg, f.eks. prøveprojekter og kontrolkampagner Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Kontroldata skal registreres i DIKO på eksisterende kontrol Kontrolrapport udleveret ved kontrolbesøget tilføjes anmærkning og eventuelle ændringer i resultat. Fremsendes til virksomheden med oplysning om, at den erstatter den tidligere kontrolrapport, sammen med analyseattesten. Kontroldata skal registreres i DIKO på eksisterende kontrol. Kontrolrapport udleveret ved kontrolbesøget tilføjes bemærkning om, at prøver ikke giver anledning til anmærkninger. Kontrolrapport sendes til virksomheden sammen med analyseattesten. Kontrolopgave oprettes i DIKO og kontroldata skal registreres. Kontrolrapport sendes til virksomheden. Laboratoriet sender prøveresultatet direkte til virksomheden, medmindre der er tvivl. Hvis laboratoriet sender til sagsbehandler oprettes en kontrolopgave i DIKO og kontroldata registreres. Ingen kontrolrapport, i stedet sendes en Kontrolinformationsblan ket, sammen med analyseattesten. 3.3 Ændring af eksisterende kontroldokumentation Forskellige situationer kan gøre, at en ellers endelig kontrolrapport skal ændres. Dette kan f.eks. være tilfældet på baggrund af et prøveresultat (ved en prøve der understøtter kontrollen), pga. en afgørelse fra domstolene eller at Fødevareministeriets Klagecenter kræver en omgørelse af Fødevarestyrelsens afgørelse, eller Fødevarestyrelsen af egen drift beslutter at omgøre en afgørelse. Hvis de kontroldata der ændres dokumenteres på kontrolrapporten, skal der fremsendes en ny kontrolrapport til kontrolobjektet Hvis en afgørelse truffet af f.eks. Fødevareministeriets Klagecenterets på nogen måde ændrer en afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, skal kontrolobjektet have en ny kontrolrapport. Det gælder også, hvis ændringen ikke får betydning for det samlede kontrolresultat, dvs. hvis der eksempelvis er tale om en omgørelse af en indskærpelse, og der også er givet et påbud. Revideret 2. januar 2017 Side 10 af 43

11 Hvis man ændrer en endelig kontrolrapport, skal det fremgå af kontrolrapporten, hvornår denne er ændret. Dette gøres med en standardtekst Ændret kontrolrapport pr. dato, som placeres i øverste skrivbare felt, på fanen Kontrolrapport tekst. 3.4 Flere kontrolrapporter på én dag og kontrol strækker sig over flere dage. Flere kontrolrapporter på én dag Det er muligt at give samme kontrolobjekt flere endelige kontrolrapporter på én og samme dag, jf. f.eks. afsnit om transportører ovenfor. Det kan f.eks. også være nødvendigt i de tilfælde hvor en virksomhed lukkes om morgenen og åbnes igen f.eks. om aftenen. Her skal kontrolobjektet have to endelige kontrolrapporter på én og samme dag. Da der kan gives flere kontrolrapporter på én dag, er det meget vigtigt, at start og slut tidspunkt udfyldes i DIKO. Vedr. registrering af tid, se afsnit 8. Dette gælder dog ikke for kødvirksomheder. Kontrollen strækker sig over flere dage I enkelte tilfælde, hvor der er en særlig begrundelse, kan et kontrolbesøg strække sig over mere end én dag. I de tilfælde udarbejdes én samlet kontrolrapport, der dækker alle dage for kontrolbesøget. Der udarbejdes således kun én kontrolrapport, og først når kontrollen er endelig færdig, foreligger der er en endelig kontrolrapport, som kan offentliggøres. Det skal fremgå af teksten på kontrolrapporten, hvornår kontrollen er gennemført, og der printes en kladde af kontrolrapporten i DIKO, som udleveres til kontrolobjektet, når kontrollen afbrydes. Ved daglig kontrol På virksomheder med daglig kontrol udfyldes en kontrolrapport en gang i døgnet. Observationer kan ikke gemmes til brug for senere reaktioner. I virksomheder med daglig kontrol kan observationer dog helt undtagelsesvist gemmes maksimalt én dag, hvis formålet med kontrollen - f.eks. verifikation af egenkontrolprogrammet - forspildes, hvis virksomheden gøres bekendt med observationerne. Disse observationer noteres i et særskilt notat, der journaliseres og observationerne påføres kontrolrapporten senest den efterfølgende dag. 3.5 Kontrolobjekt kontrolleres af flere fødevareafdelinger. Som udgangspunktet er det den fødevareafdeling som udfører den pågældende kontrol, som er ansvarlig for at dokumentere kontrollen, herunder bl.a. at udarbejde en kontrolrapport mm. Hvis der skal følges op på anmærkninger, foretages det opfølgende kontrolbesøg som udgangspunkt af den kontrolafdeling, hvor kontrolobjektet er hjemmehørende, medmindre andet aftales specifikt mellem afdelingerne. Ved udarbejdelse af kontrolresuméer ligger ansvaret hos den kontrolafdeling, hvor kontrolobjektet er hjemmehørende, medmindre andet aftales specifikt mellem afdelingerne. Revideret 2. januar 2017 Side 11 af 43

12 4. Identifikation af virksomheden navn, adresse, CVR-nr. mv. Oplysningerne omkring virksomheden der findes i KOR, overføres automatisk til kontrolrapporten, tillægssiden, kontrolresuméet eller kontrolinformationsblanketten, alt efter hvilket dokument kontrollen dokumenteres på. Det er således kun i de tilfælde, hvor der ikke er oplysninger i KOR om et bestemt kontrolobjekt, at den tilsynsførende skal udfylde felterne selv. Kontrolobjektet skal efterfølgende oprettes i KOR og data overføres til DIKO. De oplysninger, der bliver overført automatisk er: - Kontrolobjektets navn og adresse - CVR-nr. - Autorisationsnummer. Mobile virksomheders adresse er den, der fremgår af autorisation eller registrering. 5. Basis 5.1. Kontroltype og kontrolundertype Der findes tre kontroltyper: ordinær kontrol, ekstra kontrol og anden kontrol. Under hver kontroltype findes der flere forskellige kontrolundertyper. Der skal altid vælges en kontroltype og en kontrolundertype, når kontrollen dokumenteres i DIKO. De kontrolundertyper, som hører under henholdsvis ordinær, ekstra og anden kontrol, vil blive gennemgået nedenfor. Kontrolundertyperne bliver ikke vist på den kontrolrapport, der printes ud Ordinær kontrol. Standard/elitefrekvens Standard/elitefrekvens vælges, når det er kontrol efter de fastsatte kontrolfrekvenser i kontrolfrekvensvejledningen, der dokumenteres. Stikprøvekontrol transport fødevarer Stikprøvekontrol transport fødevarer vælges, når det er stikprøvekontrol af engrostransportører, der skal dokumenteres Ekstra kontrol. Opfølgning: Indskærpelse Opfølgning: Indskærpelse vælges ved opfølgende kontrol efter indskærpelse. Opfølgning: Påbud/forbud/bøde Opfølgning: Påbud/forbud/bøde vælges ved opfølgende kontrol efter påbud, forbud eller bøde. Opfølgning: Andet Opfølgning: Andet vælges ved opfølgende kontrol efter f.eks. analyseattester der ikke understøtter kontrollen. Bestilt: Anmærkninger Revideret 2. januar 2017 Side 12 af 43

13 Bestilt anmærkninger vælges når kontrolobjektet har bestilt et kontrolbesøg efter anmærkninger på seneste kontrol, og hvor Fødevarestyrelsen ikke foretager opfølgende kontrolbesøg Bestilt: certificering Bestilt: Certificering vælges når kontrolobjektet har bestilt et kontrolbesøg efter registrering som 3. partscertificeret med henblik på at få tildelt elitestatus. Bestilt: ejerskifte Bestilt: Ejerskifte vælges når kontrolobjektet har bestilt et kontrolbesøg efter ejerskifte. Skærpet kontrol Skærpet kontrol vælges ved skærpet kontrol. Det første kontrolbesøg i rækken af skærpet kontrol skal dog dokumenteres som Opfølgning: Indskærpelse eller Opfølgning: Påbud/forbud/bøde. Herefter dokumenteres kontrollen som skærpet kontrol Anden kontrol. AM/PM AM/PM vælges, når der alene dokumenteres kontrol af AM/PM på kødvirksomheder. Animalsk USA/Kina eksport Animalsk USA/Kina eksport vælges, når der dokumenteres kontrol, som foretages som daglig, ugentlig eller månedlig kontrol i virksomheder der eksporterer til USA/Kina. Animalsk USA/Kina eksport og AM/PM. Animalsk USA/Kina eksport og AM/PM vælges hvis der dokumenteres kontrol af både AM/PM og Animalsk USA/Kina eksport. Andet Andet vælges, når der dokumenteres kontrol hyppigere end standardfrekvensen, som f.eks. ved kontrol med specificeret risikomateriale, kontrol efter restriktionsbekendtgørelsen, kontrol af økologi osv. Andet vælges endvidere som kontrolundertype, når der dokumenteres kontrol, som ikke umiddelbart kan passes ind under en af de andre ovenfornævnte kategorier. Dette er således en opsamlingsbestemmelse Oversigt over kontroltyper og kontrolundertyper Beskrivelse af kontrollen Ordinær kontrol efter standard- eller elitefrekvensen Ekstra kontrol efter anmærkninger Ekstra kontrol på grund af relevant forbrugerhenvendelse Bestilt kontrolbesøg Kontroltype/Kontrolundertype Ordinær kontrol Standard/elitefrekvens Ekstra kontrol Opfølgning, indskærpelse, Opfølgning påbud/forbud/bøde eller Skærpet kontrol Ekstra kontrol Opfølgning: Andet Ekstra kontrol Revideret 2. januar 2017 Side 13 af 43

14 (Nedenstående gælder kun, når kontrolområdet ikke udføres i forbindelse med ordinær kontrol.) Når kontrolområdet kontrolleres hyppigere end standardfrekvensen f.eks.: - AM/PM-kontrol - Kontrol i forbindelse med USA/Kina-eksport. - Kontrol med specificeret risikomateriale - Kontrol jf. restriktionsbekendtgørelsen Når kontrollen ikke kan nås ved den fastsatte standardfrekvens f.eks. : - Økologikontrol - Kontrol med handelsnormer - Kontrol i forbindelse med 3. landseksport - Importkontrol udover kontrol ved indførsel af ikke animalske fødevarer med særlige restriktioner, f.eks. kontrol med import af kosttilskud.. - Kontrolkampagner, medmindre kontrollen gennemføres i forbindelse med ordinære eller ekstra kontrolbesøg. Bestilt certificering Bestilt anmærkninger Bestilt ejerskifte Anden kontrol AM/PM Animalsk USA/Kina-eksport Andet 5.2. Kontrolaktivitet Kontrolaktiviteter anvendes som en yderligere dokumentation af, hvilke aktiviteter den tilsynsførende har udført i forbindelse med kontrollen. Kontrolaktivitet skal ikke vælges hver gang, men kun når det er relevant. Der kan vælges flere kontrolaktiviteter for hver kontrol. Kontrolaktiviteten vises ikke på selve kontrolrapporten, med undtagelse af kontrolkampagner, disse vises på kontrolrapporten. Der er følgende kontrolaktiviteter: Analyseattest, opfølgning på prøver Denne kontrolaktivitet vælges, når der følges op på et eller flere analyseresultater, se nærmere om prøver i afsnit Autorisationer, Godkendelser mv. Denne kontrolaktivitet vælges, når eksisterende virksomheder (virksomheder i drift) autoriseres i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg. Det kan f.eks. være i forbindelse med endelig autorisation eller ved ændringer af virksomhedens indretning, produktion eller vareudbud. Denne kontrolaktivitet omfatter ikke godkendelse af egenkontrolprogram, økologirapport eller frivillig mærkningsordning Forbrugerklager Denne kontrolaktivitet vælges, når kontrollen udføres på baggrund af en forbrugerklage Kontrolkampagne Denne kontrolaktivitet vælges, når der udføres kontrol i forbindelse med en kontrolkampagne. Revideret 2. januar 2017 Side 14 af 43

15 5.2.5 Prøveudtagning, understøttelse af kontrolbesøget Denne kontrolaktivitet vælges, når der på kontrollen foretages prøveudtagning, der understøtter kontrollen. Kontrolaktiviteten skal ikke vælges, hvis prøveudtagningen ikke understøtter kontrollen, og der derfor udelukkende er tale om et tidsmæssigt sammenfald mellem kontrol og prøveudtagning Omstændigheder ved kontrollen Omstændigheder ved kontrollen bruges til at dokumentere særlige omstændigheder i forbindelse med udførelsen af kontrollen. Omstændigheder ved kontrollen bliver ikke vist på en evt. kontrolrapport Anmeldt/uanmeldt Der skal altid vælges hvorvidt kontrollen er anmeldt eller uanmeldt. 5.4 Fødevarestyrelsens udførende Feltet Udførende TF udfyldes med den tilsynsførende der udfører kontrollen. Feltet Udførende FVST afd. udfyldes med den kontrolafdeling som udfører kontrollen, uanset om kontrolobjektet kommer fra en anden kontrolafdeling Kontrolsted/Kontrolstedstype Kontrolsted Dette felt vælges til at beskrive, hvor kontrollen rent fysisk har fundet sted, idet det gode kan være et andet sted end på kontrolobjektets adresse. Dette er f.eks. tilfældet ved stikprøvekontrol af engrostransportører på landevejen Kontrolstedstype Kontrolstedstype udfyldes kun, hvis kontrolstedet er forskelligt fra kontrolobjektet. Der kan, på fødevareområdet, vælges mellem følgende kontrolstedstyper: - Lager - Grænsekontrol - Offentlig vej 5.6. Øvrige oplysninger Under feltet Øvrige oplysninger vælges nummerplade anhænger og/eller nummerplade forvogn i de situationer, hvor der sker kontrol af transportører. Under feltet Øvrige oplysninger ligger også Kontrolbesøg med USA-auditenheden. Denne vælges når der udføres kontrol i samarbejde med USA-auditenheden. Revideret 2. januar 2017 Side 15 af 43

16 6. Lovgivningsområde De regler, der skal kontrolleres efter, er inddelt i tolv lovgivningsområder: - Hygiejne o Håndtering af fødevarer o Rengøring o Vedligeholdelse - Virksomhedens egenkontrol - Offentliggørelse af kontrolrapport - Mærkning og information - Godkendelser m.v. - Særlige mærkningsordninger - Varestandarder - Tilsætningsstoffer m.v. - Kemiske forureninger - Emballage m.v. - Andet Dokumentation og observationer ved kontrollen skal dokumenteres under de forskellige lovgivningsområder. Der kan kontrolleres flere lovgivningsområder pr. kontrol, ligesom der kan kontrolleres flere forskellige emner pr. lovgivningsområde. Før den udførte kontrol kan dokumenteres, skal der vælges et lovgivningsområde. Hvilke regler, der hører under de forskellige lovgivningsområder, fremgår af dette bilags Appendiks 1. Når der vælges et lovgivningsområde, er det muligt at tilføje kontroloplysninger. Dette sker via vinduet Delresultat. Her skal den tilsynsførende registrere kontroldata og beskrive konklusionen for hvert af de emner, der er kontrolleret i forbindelse med kontrollen, dvs. de forskellige forhold, der resulterer i kontrolresultat 1, 2, 3 eller 4. Ved opfølgning på anmærkninger givet ved en tidligere kontrol skal vinduet Delresultat tilgås ved at vinge af i tjekboksen Fulgt op under Emner til opfølgning under det relevante lovgivningsområde. Der kommer en dialogboks, der spørger, om du vil oprette et nyt delresultat. Det skal der svares ja til. På den måde bliver det tidligere kontrolresultat og opfølgningen kædet sammen. Ved opfølgning på anmærkninger, som kun delvist er efterkommet, se eksempel nedenfor under afsnit under indskærpelser. Delresultater er en eller flere resultater, der gives ved kontrol af et enkelt lovgivningsområde. Det er Aktion/Sanktion, der skal registreres og som automatisk giver et delresultat. Aktion/Sanktion kan f.eks. være Ingen anmærkninger som giver resultat 1, Indskærpelse som giver resultat 2, Forbud som giver resultat 3. Jf. tekst på kontrolrapporten. Lovgivningsområde med kun delresultat 1 (Ingen anmærkninger) Ved Aktion/Sanktion Ingen anmærkninger (delresultat 1) kan der samles flere forskellige observationer med Ingen anmærkninger i det samme delresultat-skærmbillede for et lovgivningsområde. Det betyder, at de forhold der er kontrolleret uden anmærkninger, kan samles i et delresultat. Revideret 2. januar 2017 Side 16 af 43

17 I særlige tilfælde må flere forskellige observationer med Ingen anmærkninger ikke samles under et samlet delresultat. Det gælder f.eks. ved kontrol af emner under en kontrolkampagne og ved opfølgning på anmærkninger. Hvis der gives delresultat 1 på en kontrolkampagne og ved samme kontrol også gives delresultat 1 i forbindelse med den øvrige kontrol, må disse delresultater ikke samles under et samlet delresultat Lovgivningsområde med delresultater 2, 3 eller 4 Hvis der gives en Aktion/Sanktion, der giver delresultat 2, 3 eller 4, ved kontrol indenfor samme lovgivningsområde, skal der altid oprettes et nyt delresultat for hver Aktion/Sanktion. Det betyder, at de konstaterede overtrædelser af reglerne hver resulterer i et nyt delresultat. Flere forskellige observationer kan kun samles i samme delresultat-skærmbillede for et lovgivningsområde, når de hører til den samme overtrædelse af reglerne. 6.1 Kontrol af egenkontrol og faglig regel Under lovgivningsområdet egenkontrol skal udelukkende stå kontrolresultater om virksomhedens skriftlige egenkontrol, det vil sige om egenkontrolprogrammet. Kontrolresultater fra kontrol af de faglige regler skal stå under de andre lovgivningsområder. Til egenkontrolprogrammet hører: - Risikoanalyse, risikovurdering, eventuelle flowdiagrammer, udpegning af kritiske kontrolpunkter samt håndtering, overvågning, grænseværdi, frekvens og korrigerende handling for de kritiske kontrolpunkter. - Registreringer for hvert kritisk kontrolpunkt, afvigerapporter og eventuelt kundeklager. - Revision af egenkontrolprogrammet. Når der sker kontrol af, om en faglig regel er overholdt, og om der er udført skriftlig egenkontrol for overholdelse af reglen, skal der gives kontrolresultater for begge lovgivningsområder. Kontrol af procedurer, registreringer og implementering af kritiske kontrolpunkter dokumenteres under Virksomhedens egenkontrol, mens kontrol af de faglige regler skal dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Resultaterne er ikke nødvendigvis identiske der kan f.eks. godt stå et 2-tal ved den faglige regel og et 1-tal ved egenkontrol, når den målte opbevaringstemperatur ikke overholder lovgivningen, men registreringerne i egenkontrolprogrammet er i orden. Når den tilsynsførende, på baggrund af kontrol med virksomhedens egenkontrolprogram, vælger at give et påbud om reviderede egenkontrolprocedurer, skal 3-tallet dokumenteres under lovgivningsområdet Virksomhedens egenkontrol. Når den tilsynsførende tillige har kontrolleret overholdelse af den faglige regel i virksomheden, skal resultatet af denne kontrol dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Når den tilsynsførende på baggrund af kontrol med en faglig regel vælger at give et påbud om, at virksomheden skal indføre skriftlige procedurer for en god arbejdsgang, som f.eks. en rengøringsplan og kontrol af udført rengøring, skal det dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel, her Hygiejne, rengøring. Revideret 2. januar 2017 Side 17 af 43

18 For kødvirksomheder, hvor der gælder særlige regler, f.eks. USA/Kina-virksomheder gælder ovenstående retningslinjer også. Dog skal man være opmærksom på, at kontrol med særlige regler dokumenteres som beskrevet i planlægningsarket. Det er således ikke alle disse særregler, som skal dokumenteres som beskrevet ovenfor. Dokumentation af kontrol skal desuden altid ske i overensstemmelse med inddelingen af regler under lovgivningsområde, som er vist i appendikset bagest i dette bilag. Kontrol af Metode Dokumentation på kontrolrapport Gode arbejdsgange (art. 4 i hygiejneforordningen) Visuel og analytisk kontrol. Under faglig regel Kritiske kontrolpunkter (art. 5 i hygiejneforordningen) HACCP (art. 5 i hygiejneforordningen) Specifik lovgivning kræver skriftlig egenkontrol enten i form af procedurer eller i form af både procedurer og dokumentation af kontrol (Eksport, import, materialer og genstande, prøvning for BSE, frekvenser hakket kød m.m.) Audit. Kontrol af kritiske kontrolpunkter: Procedurer, overvågning, registrering, afvigerapporter, implementering og effekt. Audit. Risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter, procedurer, overvågning, korrigerende handlinger, revision Audit. Kontrol. Under egenkontrol ved kontrol af procedurer, registreringer og implementering. Under faglig regel ved kontrol af kritiske kontrolpunkter, f.eks. temperaturer (effekten). Under egenkontrol Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter. Økologi egenkontrol Dokumentation (f.eks. art. 18 og 19 i fødevareforordningen) Kontrol. Audit Kontrol. Verifikation, dokumentkontrol Under faglig regel. Under faglig regel Revideret 2. januar 2017 Side 18 af 43

19 Andre lovgivningsområder (Offentliggørelse, uddannelse, mærkning, godkendelser, særlige mærkningsordninger, varestandarder, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, emballage) Kontrol. Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter. Eksport til tredjelande Kontrol. Audit. Under faglig regel. For kødvirksomheder: Jf. liste over fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde eller på tillægsside, samt planlægningsarket, som detaljeret angiver hvor de forskellige regler skal placeres. Dokumentation på kontrolrapporten: 6.2 Kontrol af regler der ikke er fødevarelovgivning. Ved kontrol af vegetabilske bi- og restprodukter og særlige sporbarhedsregler for fisk, samt kontrol med miljøbeskyttelsesloven har vi ikke hjemmel til at offentliggøre kontrolresultaterne. Resultatet af kontrollen skal derfor dokumenteres på tillægssiden til kontrolrapporten, herunder bemærkningerne. Der er lavet standardtekster til denne kontrol i DIKO. Se nærmere om tillægssiden i afsnit Veterinære regler, herunder dyreværn. Kontrol af veterinære regler skal dokumenteres på en veterinær kontrolrapport til slagteriet, når slagteriet er ansvarligt for overtrædelsen, dvs. når kontrollen er rettet mod slagteriet. Der er ikke hjemmel til offentliggørelse af kontrolresultater på veterinærområdet, herunder dyreværnsområdet, og kontrolresultaterne må derfor ikke fremgå af fødevarekontrolrapporten. Kontrol af dyrevelfærd rettet mod primærproducenten eller transportøren skal ikke dokumenteres for slagteriet, og dermed heller ikke med på den kontrolrapport, som slagteriet modtager - medmindre forholdet har betydning for slagteriet. Kontrolresultater fra Loven om hold af dyr og biproduktforordningen skal dokumenteres på en veterinær kontrolrapport. Se kontrolvejledningens bilag 11c om dokumentation af kontrol på veterinærområdet, særligt afsnit Specificeret lovgivningsområde Dette felt skal altid udfyldes, når lovgivningsområdet, der kontrolleres, er nærmere specificeret, som f.eks. lovgivningsområdet Særlige mærkningsordninger der er opdelt i følgende 2 specificerede lovgivningsområder: økologi og FMO (frivillig mærkning oksekød). Desuden findes specificerede lovgivningsområder der svarer til USA lovgivningsområderne til kødvirksomheder der er USA godkendt. Revideret 2. januar 2017 Side 19 af 43

20 6.4 Aktion/Sanktion (kontrolresultater) Under aktion/sanktion dokumenteres den aktion/sanktion, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig over for kontrolobjektet. Når der vælges en sanktion, bestemmes kontrolresultat automatisk. Aktioner/sanktioner og kontrolresultater hænger sammen som vist: Aktion/sanktion Kontrolresultat Betydning Ingen anmærkninger 1 Kontrollen har ikke haft anmærkninger til de kontrollerede regler. Indskærpelse 2 Der er givet indskærpelse Påbud 3 Der er givet påbud, forbud eller Forbud Autorisation, godkendelse eller autorisation/godkendelse/ registrering er suspenderet registrering suspenderet Bødeforlæg, administrativ 4 Der givet et administrativt bødeforlæg, Bødeforlæg, politiet Politianmeldelse Autorisation, godkendelse eller registrering inddraget/frataget indgivet politianmeldelse eller virksomheden har fået frataget autorisation eller har fået meddelt periodevist salgsforbud i henhold til økologireglerne. Det er vigtigt, at bødeforlæg ændres til politianmeldelse i DIKO, når dette sker i praksis. 6.5 Aktion/Sanktion specificeret Aktion/sanktion specificeret bruges på fødevareområdet til at dokumentere, at der er givet f.eks. MVO (mindre væsentlig overtrædelse) og Her og nu forbud. 6.6 Tilsynsførendes bemærkninger Under hvert delresultat findes der begrundelses- og standardtekster. Disse vælges til at beskrive den tilsynsførendes bemærkninger Begrundelsestekster og Standardtekster Begrundelsestekster er tekster, som er lagt ind i systemet under hvert lovgivningsområde. Teksterne er delt op efter hvilken sanktion, der gives. Således kan der, under hvert delresultat vælges mellem nogle tekster, der svarer til den sanktion, der er valgt. Teksterne skal hjælpe til, at der ikke skal skrives så meget. Den tilsynsførende vil dog stadig skulle beskrive nogle ting selv. Begrundelsesteksterne skal således ses som et supplement til beskrivelse af kontrollen. Standardtekster er tekster, som ikke hører til noget lovgivningsområde. Dvs. det er generelle tekster om f.eks. vejledning, der kan sættes ind, uafhængigt af hvilket lovgivningsområde, man har valgt Beskrivelse af kontrolfund. Det er vigtigt at følgende beskrives grundigt: - Hvad er kontrolleret (f.eks. opbevaringstemperaturer, papir og sæbe ved håndvask) - Hvor er det kontrolleret (f.eks. kølerum i lagerlokale 1, håndvask på toilet) Revideret 2. januar 2017 Side 20 af 43

21 - Hvad er observeret (kontrolfund) - Hvad er konklusionen (f.eks. Ingen anmærkninger/ok, indskærpelse, osv.) Ved beskrivelsen af, hvad der er observeret (kontrolfund), er det meget vigtigt, at beskrivelsen er detaljeret og tilstrækkeligt beskrevet, så man kan se præcis hvad overtrædelsen går ud på. Herunder er det vigtigt at beskrive f.eks. perioden for dokumentation af egenkontrol, eller antal varer og hvilke varer, der er tale om i forbindelse med overtrædelsen. Ved vurderingen af, hvor detaljeret beskrivelsen skal være, skal det tages med i vurderingen, at det efterfølgende skal kunne læses og forstås præcis hvad det er, der er kontrolleret, samtidig med at bemærkningerne skal være korte og præcise. Det er således heller ikke tilstrækkeligt at skrive, at der er kontrolleret kemiske forureninger. Det skal her beskrives hvilke kemiske forureninger der er tale om. Det er vigtigt at beskrive hvor i virksomheden, der er udført kontrol, og hvad der blev observeret og konkluderet. F.eks. skal der for måling af temperaturer stå i bemærkningerne, hvor køleskabet står, hvilke varer der er målt på, hvor mange varer der er tale om, samt hvordan målingen er foretaget, og hvad konklusionen på målingerne er. Et andet eksempel er, at der for Varestandarder stå i bemærkningerne, om det er kontrol af varestandarder, handelsnormer for fjerkræ eller handelsnormer for frugt og grøntsager. Et eksempel kan ligeledes være ved kontrol af om virksomheden udtager prøver til kontrol af overholdelse af mikrobiologiske kriterier, herunder om disse prøver udtages som påkrævet efter microbiologiforordningen. Her skal dokumenteres hvorvidt de pågældende prøver er taget, samt om dette er sket efter gældende kriterier. Der er udarbejdet et sæt autotekster i DIKO til kontrol af disse mikrobiologiske kriterier. I enkelte tilfælde er teksten på lovgivningsområdet dog selvforklarende f.eks. Instruktion i hygiejne, så der kun behøver at stå f.eks. Instruktion i hygiejne: Ingen anmærkninger. Mens Hygiejne, håndtering altid skal have tilknyttet bemærkninger. Hvis der f.eks. ikke står, i hvilken del af virksomheden rengøring er kontrolleret, betyder det, at hele virksomhedens rengøring er kontrolleret. I disse tilfælde skal der angives at kontrollen er af hele virksomheden. Kontrol af at kontrolrapporten er hængt op skal stå under lovgivningsområdet Offentliggørelse af kontrolrapport med bemærkning som Kontrolrapport er ophængt, Visning på hjemmeside i orden eller en lignende formulering. Alle observationer skal beskrives, uanset om kontrolresultatet er 1,2,3 eller 4. Hvis der gives flere kontrolresultater for samme lovgivningsområde, skal alle resultater beskrives. Bagatelagtige overtrædelser, som dokumenteres under kontrolresultatet 1, skal også beskrives på kontrolrapporten som en bagatelagtig overtrædelse. Baggrunden for dette er, at den bagatelagtige overtrædelse kan ses og kontrolleres igen, herunder sanktioneres, hvis det vurderes at der ikke længere kan være tale om en bagatelagtig overtrædelse. Der skal være klar overensstemmelse mellem beskrivelsen af kontrolfundene og kontrolresultatet. Er der valgt aktion/sanktion indskærpelse, kan der kun vælges begrundelsestekster, der vedrører indskærpelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må ændre den valgte tekst til en anden aktion/sanktion, f.eks. påbud. Ønsker man at beskrive et påbud, skal der vælges en begrundelsestekst for et påbud, under kontrolresultat 3. Det skal fremgå af bemærkningerne, om der er fysisk kontrol eller dokumentkontrol, hvor dette kan give anledning til tvivl. Revideret 2. januar 2017 Side 21 af 43

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. J.nr.: 2010-20-2301-00486 Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning... 1 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet.... 2 2.1 Generelt....

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Charlotte Kølln MSc Chem Eng Sektionsleder i Fødevarestyrelsen siden 1. juni 2010 3 Fødevareafdeling Rødovre: Største fødevareafdeling

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Bilag 11b J.nr: 2010-20-2301-00349 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport og tillægsside...2 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...2 Ved

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning Indholdsfortegnelse: 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer og vejledninger...

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

TALEPUNKT. [det talte ord gælder]

TALEPUNKT. [det talte ord gælder] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Dep/GMKJ Den 18. maj 2011 TALEPUNKT

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Notat om forenklinger på fødevareområdet

Notat om forenklinger på fødevareområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 19. november 2008 Notat om forenklinger på fødevareområdet 1. Indledning... 1 2. Kommende forenklingsinitiativer på fødevareområdet... 2 2.1. Virksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 - årlig revision af fødevarekontrollen Hovedformålene med fødevarelovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Formål med kontrolplanlægning 1 Bilag 3 For autoriserede kødvirksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) 1. april

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Rigsarkivets konference 8. nov. 2017 Annelise Fenger, Kunde- og udviklingsdirektør, Fødevarestyrelsen Miljø- og Fødevareministeriets organisering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5 0 X 794548 27 side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Personlig hygiejne og helbred samt husorden: procedure og dokumentation. Kontrolleret husorden i opskæringslokale, opbevaring af redskaber i pauser.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Den 3. august 2015 FVST/Kontrolstyring Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 8 2. Generelle forhold 9 2.1. Strategiske mål 9 2.1.1 Audit

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

HORESTA Møde med Folketingets Fødevareudvalg 27. august 2014

HORESTA Møde med Folketingets Fødevareudvalg 27. august 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 341 Offentligt HORESTA Møde med Folketingets Fødevareudvalg 27. august 2014 Input til Fødevareforlig 3 HORESTA repræsenterer godt 2000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 8/9-2009 HEE/FCL Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 2 2. Analyse af kontrollen 3 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer, dyrevelfærd

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere