SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land"

Transkript

1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1

2 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye krav s. 6 Nedsivningsanlæg s. 8 Minirenseanlæg s. 10 Pilerenseanlæg s. 12 Biologisk sandfilter s. 15 Beplantet filteranlæg s. 17 Rodzoneanlæg s. 19 Samletank s. 22 Regnvand henvisning s. 23 Forkortet PDF udgave, april 2010, fra under Spildevand i det åbne land Natur & Vand, Teknik- og Miljøforvaltningen Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Telefon: , Mail: Tekst: Johanne Maria Jensen Fagredaktion: Annette Holtze og Dorthe Rugbjerg Modeller af renseanlæg: bundfældningstank Aalborg Kommune, minirenseanlæg Orbicon, øvrige fra DANVA 2005 Forsidefoto: Johanne Maria Jensen Grafik for- og bagside: Gurli B. Sams

3 Spildevand i det åbne land - små renseanlæg for ejendomme uden kloakering Den rigtige behandling af spildevand skal sikre forhold med god sundhed og hygiejne for borgerne. Hele vandmiljøet skal beskyttes, og der er krav til vandets kvalitet. Der kommer desuden nye planer om forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Udenfor kloakerede områder kan spildevandet renses i nye mindre renseanlæg. Disse renseanlæg vil blive beskrevet i afsnittene herunder. Beskrivelserne af renseanlæg svarer til under Spildevand. Regnvandet skal adskilles fra husspildevandet, og regnvandet skal enten nedsives, udledes eller bortledes separat. Du kan bl.a. benytte faskiner. Regnvand kan du finde nærmere beskrevet på hjemmesiden. På hjemmesiden kan du også finde links til forskellige foldere. Oplysninger på kort Du kan finde oplysninger på kort på kommunens hjemmeside Her kan du se, hvilke renseklasser, der kræves i de forskellige områder i Næstved Kommune. Du skal afkrydse Forsyning til venstre i kortets menu tag kun få emner ad gangen. Under Forsyning finder du: Krav til spildevandsrensning i landområder. I kortets menu kan du også afkrydse Grundvand for at se drikkevandsinteresser. Hvis du er kloakmester eller særligt interesseret, kan du ved kortet gå til punktet Vandindvinding og finde Boringer fra GEUS. Det viser bl.a. brønde og boringer. Spørgsmål og vejledning Læs først og fremmest her og på hjemmesiden. Ud over disse oplysninger kan du også få besvaret spørgsmål og få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand. Vi kan fortælle dig, hvilke typer renseanlæg du må bruge på din ejendom. Se oplysninger om kontakt på side 2 og bagsiden af denne udgave. Vi kan desuden oplyse om særlige forhold i dit område. Det er som nævnt ikke alle typer private renseanlæg, der kan benyttes overalt. Få hjælp hos autoriseret kloakmester Du skal dernæst have rådgivning hos en autoriseret kloakmester for at få en konkret vurdering af forholdene på din ejendom og planlægning af et renseanlæg. Ansøgningen skal skrives med hjælp fra en autoriseret kloakmester, der også skal lave de fleste af bilagene. Det valgte renseanlæg skal også udføres af en autoriseret kloakmester. Ansøgningsskemaer og Miljøstyrelsens vejledninger Ansøgningsskemaer findes på under Spildevand i det åbne land. Under hvert af hjemmesidens afsnit om Små renseanlæg - finder du både ansøgningsskemaer og link til Miljøstyrelsens vejledninger. Fra Natur & Vand

4 Andre problemer med kloakken eller tømningsordningen? Hvis dit område allerede er kloakeret, er du i stedet tilsluttet NK-Spildevand A/S, under det kommunale selskab NK-Forsyning A/S. Selskabet tager sig bl.a. af de offentlige kloaker, drift af kommunale renseanlæg og tømningsordninger. Du kan søge oplysninger på NK-Spildevand A/S, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved, Telefon , Betalingsregler og de konkrete takster for spildevand kan du få oplyst hos NK-Spildevand A/S. Forskellige miljøkrav i det åbne land Der skal tages hensyn til grundvand og drikkevand, og en del naturområder er sårbare og vigtige at beskytte mod forurening. Rensekravene i det åbne land vil blive sat ud fra en konkret vurdering af forholdene på hver enkelt ejendom jordtype, grundvand, drikkevand og vandet i omgivelserne. Rensningen af spildevandet skal leve op til de gamle og nye mål for kommunen og miljøbeskyttelsesloven og EU s vandplaner. Der vil komme en samlet spildevandsplan for Næstved Kommune i Indtil da gælder de enkelte spildevandsplaner fra de tidligere kommuner med eventuelle tillæg. Dem kan du finde på kommunens hjemmeside. Du kan finde nærmere beskrivelse af miljøkrav på hjemmesiden. Små renseanlæg og rensekrav Ud over tilslutning til kloak er der flere metoder, som du kan bruge for at forbedre rensningen af dit spildevand. I dag er der flere godkendte små renseanlæg, der kan benyttes af private husholdninger og andre ejendomme. Der er stillet en række krav til rensningen, der er beskrevet som renseklasser. Bundfældningstanke alene renser ikke nok Bundfældningstanke alene renser slet ikke godt nok. Der er en række krav til den moderne bundfældningstank (se side 6). En stor godkendt bundfældningstank kan dog blive det første led i et nyt mindre renseanlæg. Bedre rensning af spildevand Næstved Kommune kan pålægge dig at få renset dit spildevand bedre. Hvis kommunen planlægger kloakering for dit område, skal du tilsluttes kloaknettet. Uden for de kloakerede områder kan du få lavet et nyt mindre renseanlæg udført af en autoriseret kloakmester. Disse renseanlæg kan forhindre, at forurenende stoffer fra spildevandet havner i naturen. Forskelle på hvilken type renseanlæg, du må bruge Forskellige forhold i dit område og på selve ejendommen afgør, hvilke typer renseanlæg, du må benytte. Der kan være forskelle ejendommene imellem. Selv naboer skal måske opfylde forskellige rensekrav. Kommunen vil blandt andet se på grundvand og drikkevand, jordtyper, og hvor dit spildevand ledes hen. Fra Natur & Vand

5 Hensigten med loven er at gennemføre en bedre rensning i det åbne land. Målsætningerne om et bedre ferskvandsmiljø skal opfyldes i de kommende spildevandsplaner. Næste kommunale spildevandsplan kommer som nævnt i Rensekrav til ejendommens spildevand Kravet om rensning af spildevandet er inddelt i 4 klasser. Nedenstående tabel angiver, hvor meget der skal fjernes af organisk stof, fosfor og kvælstof for at opfylde de enkelte renseklasser. Renseklasser Organisk stof BI5 Rensning af kvælstof Rensning af fosfor SOP (reduktion af organisk stof, kvælstof og fosfor) SO (reduktion af organisk stof og kvælstof) OP (reduktion af organisk stof og fosfor) O (reduktion af organisk stof) 95% 90% 90% 95% 90% 90% 90% 90% Hvilken renseklasse spildevandet skal renses til, afhænger bl.a. af hvor sårbart et vandområde, spildevandet udledes til. Indvinding af drikkevand i et område medfører høj beskyttelse og skærpede krav. Det betyder øget krav om rensning af spildevand - f.eks. SOP, der den højeste renseklasse med flest krav. Udover renseklasserne kan der være særlige forhold lokalt og på din ejendom, der medfører skærpede krav. Du kan finde en henvisning til oplysninger på kort længere nede i teksten. Mindre private renseanlæg og renseklasser Herunder kan du se en oversigt over løsninger til rensning af spildevand i det åbne land, og hvilke renseklasser anlæggene opfylder. Til sammenligning opfylder kloakering alle renseklasser. En moderne bundfældningstank over 2 kubikmeter med flere kamre opfylder ingen renseklasser. En moderne godkendt tank kan dog indgå som første led i de nye mindre renseanlæg. Der findes i dag forskellige anlæg, der er godkendte til forskellige renseklasser. Groft sagt er der tre slags mindre renseanlæg: lukkede anlæg, hvor spildevandet behandles i anlægget eller køres til rensning nedsivningsanlæg, hvor spildevandet ledes til jorden og renses ved nedsivning gennem jordlagene eller det tilførte filtersand anlæg med rensning og udledning, hvor det rensede spildevand udledes til vandløb og søer mv. Fra Natur & Vand

6 Du kan se en oversigt over de enkelte renseanlæg nedenunder. En nærmere beskrivelse af hver type renseanlæg følger i de næste kapitler. Type renseanlæg Nedsivningsanlæg Pilerenseanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Beplantet filteranlæg Rodzoneanlæg Lukket samletank Renseklasser Opfylder alle renseklasser Opfylder alle renseklasser Kan opfylde alle renseklasser Opfylder renseklasser O + SO Opfylder renseklasse O + SO Opfylder kun renseklasse O Opfylder alle renseklasser På hjemmesiden finder du i samme oversigt link til hvert af renseanlæggene. Se under Spildevand i det åbne land og Små renseanlæg og rensekrav. Nederst i hjemmesidens beskrivelser af hvert renseanlæg er der henvisning til ansøgningsskemaer og Miljøstyrelsens vejledninger. Ændring af spildevandsanlæg i det åbne land Miljøbeskyttelsesloven danner ramme for anlæg og ændring af spildevandrensning. Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det er Næstved Kommune, der skal give tilladelsen. Bundfældningstanke og nye krav Der er nye krav til de nedgravede bundfældningstanke, hvor fastere dele i dit spildevand bundfældes. En moderne større tank med flere kamre kan være velfungerende. Selv en moderne bundfældningstank tilbageholder dog kun % af fosfor og kvælstof i dit spildevand. Når du bygger om, vil der derfor blive stillet krav til din bundfældningstank. Det samme gælder ved nye spildevandsplaner. En godkendt bundfældningstank kan indgå i et af de nye mindre renseanlæg, som skal oprettes i de kommende år. Fakta om bundfældningstanke Det kan være, at du har en tank, hvor slam og større dele lægger sig på bunden at de bundfælder sig. Tanken renser kun mekanisk, og den fjerner meget lidt af de forurenende stoffer. Fra Natur & Vand

7 Den moderne godkendte bundfældningstank tilbageholder fastere dele, især fra dit toilet tømmes få gange om året tilbageholder kun % af fosfor og kvælstof opfylder ingen renseklasser leder forurenet vand ud i naturen Når du bygger om, vil der derfor blive stillet krav til din bundfældningstank. Det samme gælder ved nye spildevandsplaner. En godkendt bundfældningstank kan indgå i et af de nye mindre renseanlæg, som skal oprettes i de kommende år. Ved tilslutning til kommunes kloak nedlægges bundfældningstankene ved de enkelte ejendomme. Det skal du selv betale. De ældre septiktanke og trixtanke Disse bundfældningstanke kan være udformet lidt forskelligt, men de renser kun mekanisk. De ældste septiktanke har kun et kammer, og de er ofte mindre end 2 kubikmeter / 2000 liter. Mindre trixtanke opfylder heller ikke kravene i dag. Mindre tanke med et kammer er ikke gode nok til at tilbageholde bundfældet materiale fra spildevandet. Den moderne bundfældningstank med flere kamre De nyere godkendte modeller af bundfældningstanke er opdelt i flere kamre. Der er forskellige krav som nu skal opfyldes for at tanken fungerer bedst. Bundfældningstanken skal: være stor nok, mindst 2 kubikmeter/2000 l for en enkelt husstand ved minirenseanlæg være en større og effektiv bundfældningstank på typisk 3 kubikmeter / 3000 liter for at minirenseanlægget fungerer ordentligt være opdelt i minimum 2 kamre ifølge krav tanken skal være CE-mærket være forsynet med såkaldte dykkede T-stykker i rørene for tilløb og afløb. T-stykker forhindrer tilstopning og flydeslam i afløbet Hvis du skal have installeret et minirenseanlæg, er der som nævnt særlige krav til bundfældningstanken. Producenten af minirenseanlægget kan oplyse herom. Bundfældningstanken kan indgå i et nyt renseanlæg Den moderne bundfældningstank kan blive det første led i nye mindre rensningsanlæg. Det gælder, hvis tanken er i orden og opfylder kravene. Kravene er nærmere specificeret i Miljøstyrelsens vejledninger for hver type mindre renseanlæg. Fra Natur & Vand

8 Bundfældningstanken skal tømmes Bundfældningstanken skal tømmes mindst en gang om året - også hvis den er første led i et mindre renseanlæg. Din husstand skal derfor være tilknyttet en kommunal ordning for tømning. Efter tømning skal tanken fyldes delvis op med vand. Vandet adskiller flydestofferne og bundslammet. Det sker nu automatisk ved tømning. Har du problemer med tømningen eller vil have nærmere oplysninger om tømning af bundfældningstanke, skal du henvende dig til NK-Spildevand (se side 4). Nedsivningsanlæg Før selve nedsivningen benyttes en godkendt bundfældningstank. Derefter ledes vandet til fordelerrør, der ligger nedgravet i jorden. Vandet renses ved langsom nedsivning gennem jordlagene. Nedsivningsanlæg er en enkel og forholdsvis billig løsning. Nedsivningsanlæg kan kun bruges i udvalgte områder. Blandt andet vurderes jordtyper og indvinding af drikkevand i området. Må nedsivningsanlæg oprettes, hvor du bor? Området hvor din ejendom ligger, skal være godkendt til nedsivningsanlæg. Du skal derfor først undersøge, om det er muligt at lave et nedsivningsanlæg i dit område. Godkendelse af nedsivningsanlæg afhænger af beskyttelse af grundvand, grundvandsspejl og nærhed til indvinding af drikkevand. Desuden vurderes udledning til vand i naturen og jordforhold. F.eks. er tung lerjord ikke velegnet til nedsivning. Model over nedsivningsanlæg Fakta om nedsivningsanlæg Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Nedsivningsanlægget er kendetegnet ved opfyldelse af alle renseklasser (O, SO, OP, SOP) et afprøvet og velfungerende anlæg en god og forholdsvis billig løsning Nedsivning kan som nævnt ikke benyttes alle steder. Fra Natur & Vand

9 Drift af nedsivningsanlægget Drift og vedligeholdelse omfatter: årlig tømning af bundfældningstank via den kommunale ordning spuling af fordelerrør - ca. hvert andet år vedligeholdelse af eventuel pumpe Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til nedsivningsanlægget, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand. Økonomi Følgende udgifter er kun vejledende. Anlægsudgifter med ny bundfældningstank og stikledninger er over kr. ifølge DANVA Det gælder for et nedsivningsanlæg til 5 personer. I den årlige drift skal du regne med tømning af bundfældningstank ( kr.) og eventuel strøm til pumpe. Dertil kommer service og anden vedligeholdelse med længere mellemrum. Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Levetiden for et nedsivningsanlæg, der er anlagt og drevet rigtigt, skønnes at være år. Pumpen må dog forventes at have en kortere levetid. Tank, pumpe og nedsivning En godkendt bundfældningstank er det første led før selve anlægget til nedsivning. Den moderne bundfældningstank skal fungere godt og er på minimum 2 kubikmeter. Her skal spildevandet passere videre til arealet med nedsivning. Efter bundfældningstanken bør der etableres en pumpe, der kan fordele vandet jævnt i nedsivningsanlægget. Selve nedsivningsanlægget opbygges af en række sivedræn, der graves ned i ca. 60 cm dybde. Der anvendes normalt to og i nogle tilfælde tre fordelerrør/sivedræn på 15 m hver. Et hævet nedsivningsanlæg I særlige tilfælde kan der laves et hævet anlæg, hvis forholdene omkring drikkevand tillader det. Du kan f.eks. lave et hævet nedsivningsanlæg, hvis jorden er mindre egnet til nedsivning eller grundvandet står højt. I et hævet anlæg foregår nedsivningen i en sandmile helt eller delvist over terræn. Sandet dækkes af et lag muldjord. Nedsivningsanlæggets størrelse Størrelsen af nedsivningsanlæg er afhængig af jordtype. Som regel regnes der med 6-9 m² pr. person. Et nedsivningsanlæg til en husholdning vil typisk være et såkaldt 5 PE anlæg, som er dimensioneret til 5 personer. Over jorden vil der vil kun være et dæksel og aflange låg over fordelerrørene. I et hævet anlæg vil dæksel og låg ligge på en lille vold af sand. Fra Natur & Vand

10 Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Minirenseanlæg I minirenseanlægget renses spildevandet biologisk og kemisk, efter at det har passeret en godkendt effektiv bundfældningstank på typisk 3 kubikmeter. Minirenseanlægget er en kompakt brønd med en pumpe, hvor spildevandet bliver renset ved hjælp af mikroorganismer. Efter rensning ledes vandet til dræn eller vandløb. Et typegodkendt anlæg kan opfylde alle renseklasser, og det kan derfor benyttes overalt. Der skal søges tilladelse i kommunen og det er lovpligtigt at indgå en serviceaftale. Model over minirenseanlæg Fakta om minirenseanlæg Minirenseanlægget bliver i nogle tilfælde kaldt minibiologisk renseanlæg andre steder, hvis du søger oplysninger det er samme anlæg. Minirenseanlægget er kendetegnet ved opfyldelse af alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). (I områder med begrænsede rensekrav kan du i enkelte tilfælde få lavet et godkendt anlæg, der ikke fjerner fosfor og derfor kun opfylder renseklasse O og SO) et kompakt anlæg en effektiv bundfældningstank på typisk 3 kubikmeter (større krav end andre små renseanlæg) følsomt overfor giftige kemikalier følsomt overfor svingende tilførsel af spildevand Minirenseanlægget skal være typegodkendt. Endnu har kun fire producenter opnået typegodkendelse. Erfaringerne tyder på at anlæggene fungerer godt efter hensigten. En tilstrækkelig stor (typisk 3 m²) og effektiv bundfældningstank er nødvendig, for at minirenseanlægget fungerer ordentligt. Fra Natur & Vand

11 Drift af minirenseanlægget Drift og vedligeholdelse omfatter: årlig tømning af bundfældningstank (typisk 3 m²) via den kommunale ordning lovpligtig årlig drift og serviceaftale - anlæg og mekaniske dele gennemgås, og prøvetagning skal sikre god rensevirkning påfyldning af kemikalier ved fosforfjernelse Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til minirenseanlægget, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand. Økonomi Følgende udgifter er kun vejledende. Anlægsudgifter for et minirenseanlæg med ny bundfældningstank og stikledninger er over kr. ifølge DANVA Det gælder for et minirenseanlæg til 5 personer. De skønnede udgifter i den årlige drift er tømning af bundfældningstank ( kr.) og strøm til pumpe. Dertil kommer lovpligtig årlig service, kemikalier og løbende vedligeholdelse. Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Levetiden for et minirenseanlæg, der vedligeholdes løbende, skønnes at være omkring år. Mekaniske og elektriske dele må dog forventes at have en kortere levetid, mens brønden forventes at have en levetid på over 50 år. Tank og brønd med pumpe og kemikalier En moderne, større bundfældningstank på mindst typisk 3 kubikmeter er det første led før spildevandet ledes videre. Minirenseanlægget er en brønd med pumpe, som renser spildevandet ved hjælp af mikroorganismer. Anlægget skal være typegodkendt. I minirenseanlægget renses spildevandet både biologisk og kemisk. Den kemiske rensning fjerner fosfor. På den måde omsættes og bindes størstedelen af de forurenende stoffer i spildevandet. Efter rensning ledes vandet til dræn eller vandløb. Der findes godkendte minirenseanlæg, der ikke fjerner fosfor. De kan kun anvendes i områder med begrænsede rensekrav. Minirenseanlæggets størrelse Minirenseanlægget er en kompakt løsning i forhold til de fleste andre rensemetoder. Over jorden vil der kun være to dæksler. En husholdning vil skulle bruge et såkaldt 5 PE anlæg, som kan rense spildevandet fra 5 personer. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Fra Natur & Vand

12 Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Pilerenseanlæg Spildevandet passerer først en godkendt bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter. Pilerenseanlæg etableres i et gravet hul, der fores med en tæt plastikdug, fyldes med jord og plantes til med pilebuske. Pilebuskene fordamper vandet, og pilene er i stand til at optage en del af de forurenende stoffer. Der sker hverken udledning eller nedsivning af vandet. Pilerenseanlæg kræver pasning og beskæring af pilebuskene. Pilerenseanlæg, kaldes også pileanlæg. Søg oplysninger andre steder på begge navne. Model over lukket pilerenseanlæg Fakta om lukket pilerenseanlæg Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Pilerenseanlægget er kendetegnet ved opfyldelse af alle renseklasser (O, SO, OP, SOP) pileanlæg har ingen direkte udledning af vand vandforbruget har stor betydning for hvor stort anlægget skal være, og det bør højst være på 40 m² pr. person pr. år. Vandbesparelser kan være nødvendige. Fra Natur & Vand

13 et stort anlæg 50 rson, mindst 5 personer følsomt overfor giftige kemikalier og belastende stoffer afhængigt af lokale regnmængder, regnen skal også fordampes afhængigt af årstiderne med mindre fordampning om vinteren der er arbejde med plantning, pasning, beskæring og høst af pil Erfaringerne tyder på at anlæggene fungerer godt efter hensigten. Drift og pasning af pilebuskene Du må regne med nogen pasning af anlægget, især de første år. Derefter skal en del af pilene beskæres hvert år. Hvis du ikke selv kan passe pileanlægget, bør du få en aftale med et træ- eller skovfirma, der løbende kan passe anlægget og sørge for beskæringen Pilerenseanlæg skal etableres om foråret, og det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt. Efter et år efterplantes med pil, hvis en del af pilene er gået ud. Efterplantning skal også ske løbende, hvor pilene evt. står for spredt. Efter første vækstsæson skæres halvdelen af pilene ned til 15 cm over jordoverfladen i januar/februar. Efter anden vækstsæson skæres den anden halvdel af pilene ned. Derefter vælges en cyklus for beskæring, så f.eks. en fjerdedel af pilene beskæres hvert år. Hvert fjerde år startes høsten så forfra. Det er meget vigtigt at pilene beskæres, så pilene holdes som store buske med slanke lange grene. Derved er pilene bedst til at optage og fordampe spildevand. Pilene skal også udpines gennem denne beskæring, for at de ikke bliver til træer med store rødder, der vokser ned gennem membranen/plastikdugen, der kan være i bunden. Drift i øvrigt Drift og vedligeholdelse af pileanlæg omfatter: årlig tømning af bundfældningstank spuling af fordelerrør/sivedræn (ca. hvert andet år) vedligeholdelse af pumpe Den præcise størrelse afhænger bl.a. af vandforbruget, der som nævnt højst bør være 40 m² pr person om året. På grund af størrelsen generelt er pileanlægget mindre følsomt overfor udsving i mængden af vand end andre private renseanlæg. Der kan dog ske en ophobning af salt i anlæg med tæt bund. Saltet kan på længere sigt hæmme væksten af pil, så det kan blive nødvendigt at skylle anlægget igennem. Hvis vandstanden i december er mere end ca. 20 cm over anlæggets overflade, skal vandet fjernes og køres til kommunens renseanlæg. Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til pileanlægget, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand. Fra Natur & Vand

14 Økonomi Følgende udgifter er kun vejledende. Anlægsudgifter for et pilerenseanlæg med ny bundfældningstank og stikledninger er over kr. ifølge DANVA Det gælder for et pilerenseanlæg til 5 personer. Prisen for pileanlæg er bl.a. afhængig af nedbør i området, om der etableres tæt dug, og om der etableres pumpe. Næstved Kommune anbefaler tæt bund og pumpe i de fleste tilfælde. De årlige driftsomkostninger for anlægget omfatter tømning af bundfældningstank (ca kr.) samt evt. strøm og service på pumpe. Med længere mellemrum kan det ske, at anlægget skal skylles igennem. Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Hvis du ikke selv kan passe og høste pilebuskene, kommer der også udgifter til det firma, som skal stå for dette. Tank, brønd med pumpe og pilerenseanlægget En moderne godkendt bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter er det første led, før spildevandet ledes videre til en brønd med pumpe. Derefter ledes spildevandet til pileanlægget, hvorfra vandet fordampes. Pilerenseanlægget etableres i et gravet hul, der fores med en tæt plastikdug, fyldes med jord og plantes til med pilebuske. Pilerenseanlægget kræver et stort areal. Pilerenseanlæg med nedsivning I enkelte tilfælde kan der etableres et pilerenseanlæg med nedsivning - uden tæt bund. Det gælder kun, hvis din ejendom og området er godkendt til nedsivningsanlæg. Her kombineres fordampning og nedsivning. Pileanlæg med nedsivning opfylder alle renseklasser. Godkendelse af pilerenseanlæg med nedsivning afhænger af grundvandsspejl og nærhed til indvinding af drikkevand. Desuden vurderes jordforhold og afstand til vand i naturen. Kan du nøjes med et nedsivningsanlæg? Hvis ejendommens areal ikke er stort nok, kan du eventuelt etablere det enklere nedsivningsanlæg i stedet for. Det gælder kun hvis ejendommen kan godkendes til nedsivning af spildevand. Det kræver en undersøgelse af grundvand, nærhed til drikkevand og jordtype. Nedsivningsanlægget opfylder alle renseklasser. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Fra Natur & Vand

15 Biologisk sandfilter Først skal spildevandet passere en godkendt bundfældningstank. Biologisk sandfilter etableres i et gravet hul, der fores med en tæt plastikdug. Hullet fyldes med filtersand, hvor fordelerrør ligger ovenpå sandet. Spildevandet renses ved at sive ned gennem filtersandet, og vandet udledes derefter. Anlægget dækkes med jord. Biologisk sandfilter renser ikke for fosfor og kan derfor kun benyttes i enkelte områder. Du skal undersøge, om du må benytte biologisk sandfilter. Model over biologisk sandfilter Fakta om biologisk sandfilter Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Biologisk sandfilter er kendetegnet ved opfyldelse af renseklasser O og SO - dvs. der renses ikke for fosfor Biologisk sandfilter kan kun benyttes i begrænsede områder, hvor der ikke er krav om rensning af fosfor. Erfaringerne tyder på at biologisk sandfilter fungerer godt efter hensigten. rræn Drift af biologisk sandfilter omfatter: årlig tømning af bundfældningstank spuling af fordelerrør (ca. hvert andet år) vedligeholdelse af en eller to pumper Fra Natur & Vand

16 Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til biologisk sandfilter, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand. Økonomi Følgende udgifter er kun vejledende. Anlægsudgifter for et biologisk sandfilter med ny bundfældningstank og stikledninger er over kr. ifølge DANVA Det gælder for et biologisk sandfilter til 5 personer. De årlige driftsomkostninger for anlægget omfatter tømning af bundfældningstank (ca kr.) samt evt. strøm og service på pumper. Med længere mellemrum kan det ske, at fordelerrør i anlægget skal skylles igennem. Tank, pumpebrønd, det biologiske sandfilter og udledning En moderne godkendt bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter er det første led, før spildevandet ledes videre til en brønd med pumpe. Sandfilteret anlægges i et 2 meter dybt hul, der er foret med en tæt plastikdug. På dugen lægges et 15 cm drænlag af perlegrus, hvor det rensede vand kan samles op. Herefter fyldes hullet med filtersand. Oven på sandet lægges fordelerrør, der bruges, når der skal ledes spildevand til filteret. Endelig dækkes hele filteret til med ca. 1 m jord, så det er frostfrit. I sandfilteret siver spildevandet ned gennem laget med filtersand, hvor mikroorganismer nedbryder en del af spildevandets indhold af forurenende stoffer. Det rensede spildevand samles i drænlaget i bunden af filteranlægget. Herfra ledes det vandet til dræn eller vand i naturen. Hvis sandfilteret ligger lavt, kan det være nødvendigt at have en pumpe ved slutningen af filteranlægget, som kan pumpe vandet ud til dræn eller vandløb. Biologisk sandfilter og dets begrænsninger Et biologisk sandfilter er en delvis lukket enhed med afledning af renset spildevand, der er løbet ned gennem et lag af filtersand. Det biologiske sandfilter har nogle af de samme træk som et nedsivningsanlæg. Da biologisk sandfilter er lukket i bunden, kan det anvendes nogle steder, hvor nedsivningsanlæg ikke kan godkendes. Biologisk sandfilter opfylder kun renseklasserne SO og O. Biologisk sandfilter kan derfor ikke benyttes i områder med drikkevandsinteresser eller et sårbart vandmiljø, der medfører krav til rensning af fosfor. Der er gennemført forsøg med fjernelse af fosfor, for at det biologiske sandfilter kan opfylde renseklasserne OP og SOP. Selv om forsøgene er lovende, har det har dog endnu ikke ført til samlede typegodkendte anlæg. Fjernelse af fosfor vil også medføre en fordyrelse af anlægget. Fra Natur & Vand

17 Kan du nøjes med et nedsivningsanlæg? Du kan eventuelt etablere det enklere nedsivningsanlæg, hvis ejendommen kan godkendes til nedsivning af spildevand. Det kræver en undersøgelse af grundvand, nærhed til drikkevand og jordtype. Nedsivningsanlægget opfylder alle renseklasser. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Beplantet filteranlæg Først skal spildevandet passere en godkendt bundfældningstank. Beplantet filteranlæg etableres i et gravet hul, der fores med en tæt plastikdug. Hullet fyldes med filtersand, hvor fordelerrør ligger ovenpå sandet. Spildevandet renses ved at løbe to gange gennem filtersandet, og derefter udledes det. Anlægget dækkes med et lag træflis og beplantes med tagrør. Beplantet filteranlæg renser ikke for fosfor, og det kan derfor kun benyttes i enkelte områder. Du skal undersøge, om du må benytte biologisk sandfilter. Model over beplantet filteranlæg Fakta om beplantet filteranlæg Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Fra Natur & Vand

18 Beplantet filteranlæg er kendetegnet ved opfyldelse af renseklasser O og SO - dvs. der renses ikke for fosfor mindst til 5 personer med en overflade på mindst 16 m² kræver at brugeren holder øje med anlægget, og det serviceres Beplantet filteranlæg kan kun benyttes i begrænsede områder, hvor der ikke er krav om rensning af fosfor. Erfaringerne tyder på at anlæggene fungerer godt efter hensigten. Drift af beplantet filteranlæg omfatter: årlig tømning af bundfældningstank årlig servicering og vedligeholdelse af pumper og anlæg ordningen med recirkulation af vandet efterses og renses jævnligt, f.eks. hver 3. måned spuling af fordelerrør (ca. hvert andet år) ukrudt skal fjernes manuelt, og tagrør efterplantes, hvis de står for spredt tilførsel af nyt træflis efter behov Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til det beplantede filteranlæg. Regnvandet skal behandles separat og nedsives, eller det ledes bort i ledninger til regnvand. Økonomi Følgende udgifter er kun vejledende. Anlægsudgifter for et beplantet filteranlæg med ny bundfældningstank og stikledninger er over kr. ifølge DANVA Det gælder med recirkulation af spildevandet. De årlige driftsomkostninger for anlægget omfatter tømning af bundfældningstank (ca kr.) samt strøm og service på pumper og recirkulation. Recirkulationen gør det beplantede filteranlæg noget dyrere end andre renseløsninger. F.eks. hvert andet år skal fordelerrør i anlægget desuden skylles igennem. Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Tank, pumpebrønd, det biologiske sandfilter og recirkulation En moderne godkendt bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter er det første led, før spildevandet ledes videre til en brønd med pumpe. Sandfilteret anlægges i et ca. 1,3 meter dybt hul, der er foret med en tæt plastikdug. På dugen lægges et 15 cm drænlag af perlegrus, hvor det rensede vand kan samles op. Herefter fyldes hullet med filtersand. Oven på sandet lægges fordelerrør, der bruges, når der skal Fra Natur & Vand

19 ledes spildevand til filteret. Endelig dækkes hele filteret med 15 cm træflis og tilplantes med tagrør. I sandfilteret siver spildevandet ned gennem laget med filtersand, hvor mikroorganismer nedbryder en del af spildevandets indhold af forurenende stoffer. Det rensede spildevand samles i drænlaget i bunden af filteranlægget. Spildevandet ledes tilbage til overfladen med tagrør for at blive renset endnu engang, inden det udledes. Herfra ledes vandet til dræn eller vand i naturen. Hvis sandfilteret ligger lavt, kan det være nødvendigt at have en pumpe ved slutningen af filteranlægget, som kan pumpe vandet ud til dræn eller vandløb. Beplantet filteranlæg og det begrænsninger Et beplantet filteranlæg er en delvis lukket enhed, hvor spildevandet løber ned gennem et lag af filtersand. Spildevandet recirkuleres til overfladen med tagrør, for at blive renset igen, inden det udledes til dræn eller vandløb. Det beplantede filteranlæg har nogle af de samme træk som et nedsivningsanlæg. Da beplantet filteranlæg er lukket i bunden, kan det anvendes nogle steder, hvor nedsivningsanlæg ikke kan godkendes. Beplantet filteranlæg opfylder kun renseklasserne SO og O. Beplantet filteranlæg kan derfor ikke benyttes i områder med et sårbart vandmiljø, der medfører krav om rensning af fosfor. Der er gennemført forsøg med fjernelse af fosfor, for at det beplantede filteranlæg kan opfylde renseklasserne OP og SOP. Selv om forsøgene er lovende, har det har dog endnu ikke ført til samlede typegodkendte anlæg. Fjernelse af fosfor vil også medføre en fordyrelse af anlægget. Kan du nøjes med et nedsivningsanlæg? Det anbefales at etablere det enklere nedsivningsanlæg, hvis ejendommen er godkendt til nedsivningsanlæg. Det kræver en undersøgelse af grundvand, nærhed til drikkevand og sandholdig jordtype. Nedsivningsanlægget opfylder alle renseklasser. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Rodzoneanlæg I et rodzoneanlæg passerer spildevandet først en godkendt bundfældningstank. Rensningen sker ved, at spildevandet siver vandret gennem sand og grus. Der er en plastikdug i bunden, en stenfaskine i hver ende, og der gror tagrør på overfladen. Rodzoneanlæg opfylder kun renseklasse O, og det kan kun bruges i få begrænsede områder. Erfaringerne med rodzoneanlæg er ikke så gode. Næstved Kommune anbefaler derfor ikke rodzoneanlæg. Du kan eventuelt undersøge hvilke andre renseløsninger, der kan passe til din ejendom. Fra Natur & Vand

20 Må rodzoneanlægget oprettes, hvor du bor? I området, hvor din ejendom ligger, skal det være tilladt at lave rodzoneanlæg. Du skal først undersøge, om du må lave et rodzoneanlæg i dit område. Fakta om rodzoneanlægget Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Rodzoneanlægget er kendetegnet ved kun opfyldelse af den laveste renseklasse (O) anlægget skal ligge lysåbent et anlæg, hvor der kan være problemer med stabil og optimal funktion problemer med plantedækkets vækst, fare for udtørring om sommeren og tilfrysning om vinteren problemer med lugtgener, så anlægget skal ligge afsides et stort areal på cirka m², der er et vådt område med cirka 1-1,5 meter høje tagrørsplanter Rodzoneanlæg opfylder som nævnt kun laveste renseklasse O, dvs. kun rensning af organisk materiale. Det kan kun benyttes i få begrænsede områder. Erfaringerne med rodzoneanlæg er heller ikke gode. Der er både problemer med plantedækket, overfladevand og lugtgener. Næstved Kommune anbefaler derfor ikke rodzoneanlæg. Som oftest skal du derfor finde andre renseløsninger. Drift af rodzoneanlægget Drift og vedligeholdelse omfatter: årlig tømning af bundfældningstank via den kommunale ordning vedligeholdelse af eventuel pumpe kontrol og pasning af plantevækst genplantning af tagrør, der hvor tagrørene står for spredt regulering af vandstand med årstid kontrol af, at der ikke dannes kanaler gennem anlægget tilsyn med ind- og udløbsdræn spuling af ind- og udløbsdræn (ca. hvert andet år) Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester. Fra Natur & Vand

21 Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til rodzoneanlægget, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand. Økonomi Vi har ikke nyere oplysninger om, hvad det koster at etablere et rodzoneanlæg. I den årlige drift skal du regne med tømning af bundfældningstank ( kr.) og eventuel strøm til pumpe. Dertil kommer service og anden vedligeholdelse med længere mellemrum. Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Levetiden for et rodzoneanlæg kendes ikke. Tank og rodzoneanlæg med stenfaskiner i hver ende Før selve rodzoneanlægget ledes spildevandet til en moderne godkendt bundfældningstank. I et rodzoneanlæg sker den begrænsede rensning ved at spildevandet siver vandret gennem et anlæg, der er fyldt med sand eller grus og beplantet med tagrør. Der er en tæt plastikdug under rodzonefilteret, og i hver ende af filteret etableres en stenfaskine. Det er mikroorganismer i rodzonen, der nedbryder det organiske stof i spildevandet. Når vandet er delvis renset ledes det ud i et dræn eller et vandløb. Rodzoneanlægget anlægges i et 0,6 meter dybt gravet hul, der er foret med en tæt plastikdug, så der ikke siver spildevand ud af eller grundvand ind i anlægget. Andre renseanlæg end rodzoneanlæg Næstved Kommune kan ikke anbefale et rodzoneanlæg på grund af problemer med at få en god og stabil drift. Rodzoneanlægget kan desuden kun benyttes i få begrænsede områder, da det kun renser for den laveste renseklasse O. Erfaringerne med rodzoneanlæg er heller ikke gode. Der er som nævnt både problemer med plantedækket, overfladevand og lugtgener. Hvis du ønsker et beplantet renseanlæg kan du i stedet vælge Beplantet Sandfilter (O, SO) eller Pilerenseanlæg, der opfylder alle renseklasser. Måske kan du etablere nedsivningsanlæg, hvis ejendommen er godkendt til nedsivning. Det kræver en undersøgelse af grundvand, nærhed til drikkevand og sandholdig jordtype. Nedsivningsanlægget opfylder alle renseklasser. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Fra Natur & Vand

22 Samletank Samletanken er en lukket tæt beholder, hvor spildevandet fra husstanden samles. Da tanken er tæt, udledes der ikke stoffer til vandløb og naturen i øvrigt. Samletanken kan derfor benyttes i områder uegnet til nedsivning. Samletanken kan vælges, hvis der absolut ikke kan oprettes et andet renseanlæg. Det er en dyr løsning, da slammet skal hentes af en slamsuger f.eks. hver måned, transporteres og renses i kommunens renseanlæg. Fakta om samletanke Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Samletanke til spildevand skal være typegodkendte eller leve op til nærmere krav, som Næstved Kommune stiller. Den godkendte samletank opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP) tilbageholder alt spildevand, derved også fastere dele fra dit toilet tømmes flere gange om året, måske hver måned, når den næsten er fyldt er let at passe for private fylder meget under jorden, især ved en større husstand er meget dyr i drift grundet tømning og bortskaffelse af indholdet via et kommunalt renseanlæg Der vil kun være et dæksel over jorden, hvor en slamsuger skal kunne komme til. Under jorden fylder tanken meget. Da det er en renseløsning, der er meget dyr i drift, vil man ofte vælge en anden type renseanlæg, hvis det er muligt. Samletankens størrelse Tanken skal have en passende størrelse i forhold til mængden af spildevand og hyppighed af tømning. Helårsboliger skal have en tankstørrelse, der mindst svarer til 5 personer - med en tankstørrelse, der bør være 5000 til 6000 liter. Samletanke i sommerhuse bør være på liter. Dette krav kommer på tale ved nyanlæg eller udskiftning, eller hvis kommunen laver en ny spildevandsplan. Drift Samletanken er et lukket system uden drift af pumpe. Når samletanken er næsten fuld, skal den tømmes, og indholdet afleveres til rensning i det kommunale renseanlæg. Det sker ved hjælp af en slamsuger. Din husstand skal derfor være tilknyttet en kommunal ordning for tømning. Antallet af tømninger om året afhænger af tankens størrelse og mængden af spildevand. Det kan f.eks. være en gang om måneden. Fra Natur & Vand

23 Økonomi Samletanken er først og fremmest meget dyr i drift, da indholdet skal hentes, transporteres og renses mange gange om året. Næstved Kommune har ikke oplysninger om anlægsprisen på en samletank. Du kan se, hvad skal du betale for tømning af tank NK-Spildevands hjemmeside, Du kommer også til at betale et bidrag til staten og en vandafledningsafgift ud fra, hvor meget vand du bruger om året. Kort, vejledning, kloakmester og ansøgningsskema Oplysninger på kort findes på kommunens hjemmeside, (brug af kortet, se side 3). Du kan også få vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur & Vand (se bagsiden). Der skal søges om tilladelse, og du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningsskemaet, som du finder på hjemmesiden. Han skal også udføre anlægget (se side 3). Regnvand henvisning Regnvand skal håndteres separat via udledning, nedsivning og genbrug. Regnvand fra tage, veje og pladser løber ikke direkte ned i jorden. Du kan selv være med til at mindske problemer med overskud af regnvand på din private grund. Du kan lave overflader, som kan opsuge regnvandet, og nedsive regnvandet via faskiner. Regnvandstanke til havevanding er også en god idé. Udledning af regnvand i separate rør eller brug af regnvand i husholdningen skal dog udføres af autoriserede VVS og kloakmestre. Du finder flere oplysninger om håndtering af regnvand på Næstved Kommunes hjemmeside hvor du også finder links til forskellige pjecer. Fra Natur & Vand

24 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land I det åbne land er der mange ejendomme, der kun har en bundfældningstank. Den renser slet ikke spildevandet godt nok og lever ikke op til nutidens rensekrav. I områder med spredt bebyggelse kan der anlægges små renseanlæg, der renser spildevandet fra en enkelt eller få ejendomme. Vi beskriver her især renseanlæggene: Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Pilerenseanlæg Biologisk sandfilter Beplantet filteranlæg Samletank Dette er en PDF udgave fra hjemmesiden og Bolig/Spildevand i det åbne land. Denne udgave er lavet af Natur & Vand Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Natur & Vand Rådmandshaven Næstved Telefon

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tømningsordning i Gribskov Kommune

Tømningsordning i Gribskov Kommune Tømningsordning i Gribskov Kommune Informationsfolder om tømning af bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke Denne folder beskriver ordningen for tømning af bundfældningstanke, som gælder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1 1 Samsø Kommune Teknisk Afdeling Søtofte 10 8305 Samsø 2. december 2012 Bemærkninger og ændringsforslag til: Udkast til Spildevandsplan 2012-2016 Grundejerforeningen Fredendal sender hermed sine spørgsmål,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg Sådan virker det Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Tømningsregulativ. bundfældningstanke. Kerteminde Kommune

Tømningsregulativ. bundfældningstanke. Kerteminde Kommune Tømningsregulativ for bundfældningstanke (septiktanke m.v.) i Kerteminde Kommune 1. februar 2013 Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Side 2 Regulativ for

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012 Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou 28. - 29. feb. 2012 Jens Bøgh Vinther, Vandmiljøafdelingen Miljømæssig begrundelse for kloakering Baggrund iværksættelsen af undersøgelser Hvilke

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere