Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?"

Transkript

1 Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

2 Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses? Hvordan? Du har 3 muligheder Hvad koster det? Hurtigt i gang og færdig til tiden Krav til rensning i dit område Beskyttelse af drikkevand Alle skal have ny bundfældningstank Biologisk minirensningsanlæg Beplantet filteranlæg Biologisk sandfilteranlæg Rodzoneanlæg Nedsivningsanlæg Pileanlæg Hvad siger loven? Yderligere information

3 Hvorfor skal dit spildevand renses? Mange ejendomme uden for de større byer i Vordingborg Kommune leder dårligt renset spildevand til søer, vandløb og havet. Det betyder, at de fleste af kommunens vandløb og søer er forurenet med spildevand. Udledningen af spildevand belaster vandmiljøet i en sådan grad, at dyre- og plantelivet har fået dårligere livsbetingelser. Derfor har Folketinget besluttet, at vores spildevand skal renses bedre. Spildevand i det åbne land I Vordingborg Kommune er mange ejendomme ikke koblet på forsyningens kloaknet, der leder spildevandet til et centralt renseanlæg. Ejerne af disse ejendomme skal derfor selv sørge for, at spildevandet bliver renset. I Vordingborg Kommune skal en stor del af disse ejendomme have forbedret rensningen af spildevandet og din ejendom er en af dem. Inden længe skal du derfor have et nyt spildevandsanlæg på din ejendom. Denne pjece beskriver dine valgmuligheder og de mest almindelige typer renseanlæg. Der er også beskrivelser af det, som kommer til at ske, og overslag over, hvad de forskellige løsninger vil koste dig. Spildevand skader naturen Spildevandet i det åbne land skal renses for at forbedre miljøet i vores søer og vandløb. Selv små mængder urenset spildevand kan forstyrre den biologiske balance i naturen. Spildevandet indeholder kvælstof, fosfor og organisk stof. Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, der fungerer som gødning for alger. Når der kommer mange alger i vandet, bliver vandet uklart. Algerne skygger for sollyset, og bundplanterne dør. Når store mængder alger og organisk stof fra spildevandet nedbrydes, forbruges ilten i vandet, hvilket kan medføre lugtgener og fiskedød. Dermed forsvinder livsgrundlaget for mange dyr og planter i vandet. I mange år har vi ikke renset vores spildevand godt nok, og vi udleder stadig mere spildevand fra vores ejendomme end tidligere. Det betyder, at en række planter og dyr er blevet sjældne. Når du renser dit spildevand bedre, er det med til at sikre en mangfoldig og varieret natur i vores søer og vandløb. 3

4 Hvordan? Du skal vælge 1 af disse 3 muligheder 1. Eget renseanlæg Du kan etablere dit eget private renseanlæg. På side vises de mest almindelige typer renseanlæg. Du skal vælge et anlæg, der opfylder rensekravet i det område, hvor du bor. På side 8-9 kan du se, hvilke krav der gælder i dit område. Uanset hvilken renseløsning du vælger, skal du have en ny bundfældningstank. Vælger du at etablere dit eget anlæg, skal du selv betale alle udgifter til bundfældningstank og renseanlæg. 2. Fælles renseanlæg Du kan etablere et fælles renseanlæg med dine naboer. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, hvis jeres ejendomme ligger tæt på hinanden, eller hvis en af jer har meget plads til anlægget, mens en anden kun har lidt plads. Hvis der etableres et fælles renseanlæg, skal I etablere én stor fælles bundfældningstank. Størrelsen på bundfældningstanken og renseløsningen afhænger af det antal ejendomme, der er med i det fælles anlæg. Ved et fælles anlæg skal der altid stiftes et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og til at fordele udgifterne til etablering og drift. Ved oprettelse af et laug skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af kommunen. 3. Medlemskab af forsyningen Hvis du bor i en privat helårsbolig, kan du vælge at blive medlem af forsyningen. Forsyningen er derimod ikke forpligtet til at tilbyde denne løsning til virksomheder og sommerhuse. Vælger du et medlemskab af forsyningen, betyder det, at forsyningsselskabet Vordingborg Spildevand A/S etablerer, driver og vedligeholder dit renseanlæg og betaler for tømning af bundfældningstanken. Forsyningen kan også beslutte, at din ejendom i stedet skal tilsluttes kloaknettet. Som medlem af forsyningen skal du betale et tilslutningsbidrag og herefter et årligt vandafledningsbidrag, der afregnes efter dit vandforbrug. Kun ejere, der får et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, kan blive medlem af forsyningen. Vælger du at blive medlem af forsyningen, skal du selv betale for en ny bundfældningstank, eventuelle nye ledninger frem til tanken og de årlige el-udgifter til anlægget. Hvem gør hvad? Vordingborg Kommune vejleder, giver påbud, tilladelser og laver spildevandsplan. Forsyningen etablerer, driver og vedligeholder kloaknettet i kommunen. Autoriserede kloakmestre etablerer og færdigmelder private renseanlæg. 4

5 Hvad koster det? Prisen afhænger af, hvilken løsning du vælger. Det kan godt være svært at gennemskue økonomien i de forskellige løsninger, fordi betalingsmåden varierer. Et anlæg med en stor engangsinvestering kan godt være den billigste løsning i længden, hvis de årlige driftsudgifter er forholdsvis små. Eget renseanlæg Hvis du vælger at etablere dit eget anlæg, skal du selv betale alle udgifter. På side beskrives de mest almindelige typer renseanlæg. Ved hvert anlæg giver vi et skøn over prisen inkl. moms. Vær opmærksom på, at det kun er et skøn. Prisen afhænger blandt andet af forholdene på din grund, og den ændrer sig hele tiden efter udbud og efterspørgsel. Kontakt en eller flere autoriserede kloakmestre, hvis du vil have den nøjagtige pris på et anlæg. Forsyningens priser i 2011 inkl. moms: Tilslutningsbidrag ,50 kr. Vandafledningsbidrag pr. m ,50 kr. Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er et medlemskab af forsyningen ofte den billigste løsning. På lang sigt er det ofte billigere selv at etablere et renseanlæg, fordi du ikke skal betale vandafledningsbidrag. Fælles renseanlæg Du kan måske spare penge, hvis du etablerer et fælles renseanlæg med dine naboer. Alle udgifter til etablering og drift deles mellem dig og dine naboer. Læs mere om fælles renseanlæg på side 4 og kontakt en eller flere autoriserede kloakmestre, hvis du vil have priser på fælles anlæg. Medlemskab af forsyningen Hvis du foretrækker et medlemskab af forsyningen, skal du en gang for alle betale et tilslutningsbidrag. Hertil skal du hvert år betale vandafledningsbidrag pr. kubikmeter spildevand, du udleder. Vandafledningsbidraget bliver afregnet efter din årlige aflæsning af vandmåleren. Forsyningens priser ændrer sig fra år til år. 5 Foto: Colourbox

6 Hurtigt i gang og færdig til tiden Her kan du se forløbet. Læg mærke til tidsfristerne. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt indhenter tilbud fra kloakmestre og vælger en løsning. Varsel om påbud Du har modtaget et såkaldt varsel om påbud. I løbet af de næste 3 uger har du mulighed for at komme med bemærkninger. Først herefter vil du modtage det endelige påbud. Borgermøde Inden du modtager påbuddet, inviterer vi til et borgermøde. Vi fortæller blandt andet om baggrunden for påbuddet, de forskellige renseløsninger, hvad du skal foretage dig og om muligheden for et medlemskab af forsyningen. Påbud om forbedret rensning af spildevandet Du modtager et påbud om forbedret rensning af dit spildevand. Inden for 12 måneder skal dit nye spildevandsanlæg stå færdigt. Hurtigt overblik skitse over forløbet Medlem af forsyningen Fra du har modtaget påbuddet, har du 1½ måned til at beslutte, om du vil etablere et godkendt renseanlæg eller blive medlem af forsyningen. Vælger du at blive medlem af forsyningen, sørger forsyningen for at etablere en godkendt løsning til rensning af dit spildevand inden for de 12 måneder, du har til at efterkomme påbuddet. Du skal dog selv betale og stå for at få etableret en ny godkendt bundfældningstank og evt. nye ledninger frem til tanken. Varsel af påbud Forundersøgelser og valg af løsninger Kommunen behandler din ans Borgermøde Påbud Ansøgning 6

7 Privat renseanlæg Vælger du selv at etablere et renseanlæg, skal det ske i tæt samarbejde med en autoriseret kloakmester. Du skal selv sørge for at få en spildevandstilladelse fra kommunen. Dit nye renseanlæg skal opfylde rensekravet, der gælder for det område, din ejendom ligger i. Se side 8-9. Undersøgelser og valg af renseløsning For at kloakmesteren kan rådgive dig om den bedste renseløsning, skal han undersøge forholdene på din grund. Ved nogle anlægstyper skal kloakmesteren lave jordbundsundersøgelser og pejlinger til grundvand. Ansøgning og sagsbehandling Du skal indsende en ansøgning og en tegning, der beskriver det renseanlæg, du ønsker. Kloakmesteren kan hjælpe dig med dette. Du skal regne med, at kommunen er 2-4 måneder om at behandle din ansøgning. Herefter skal der være tid til at etablere anlægget. Etablering og færdigmelding Du må ikke lave om på dit spildevandsanlæg, før du har modtaget en spildevandstilladelse fra kommunen. Husk, at der højst må gå 12 måneder fra påbuddet er givet, til anlægget er etableret og færdigmeldt af din kloakmester. Før kommunen kan godkende dit anlæg, skal kloakmesteren have indsendt en færdigmelding og en endelig tegning. øgning måneder (ca.) 12 Tilladelse Etablering og færdigmelding Påbud efterkommet 7 Foto: Colourbox

8 Krav til rensning i dit område Når du skal vælge et renseanlæg, skal du kende kravet til rensning på din ejendom. På side beskrives de forskellige anlæg, og ud for hvert anlæg er angivet, hvilke krav det opfylder. Du skal vælge et anlæg, der opfylder kravet til rensning i dit område. Køng Lundby Der er fire renseklasser/krav til rensning: O Reduktion af organisk stof OP Reduktion af organisk stof og fosfor SO Skærpede krav til reduktion af organisk stof SOP Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor Organisk stof (O) og fosfor (P) forurener vandmiljøet. Store mængder organisk stof er særligt et problem i vandløbene, mens fosfor primært giver problemer i søer og indre farvande med lille vandudveksling. KNUDSHOVED ODDE Avnø Klarskov VORDINGBORG Kastrup Neder Vindinge ORE N MASNEDØ Der kan være krav om, at du skal rense for fosfor (P), selv om du leder spildevand til dræn eller vandløb. Dette skyldes, at vandet løber videre til en sø eller til et af de indre farvande, der er forurenet med fosfor. På kortet kan du se, hvilke krav der er til rensning af spildevandet i dit område. Udleder du spildevand til en sø, skal du altid rense for fosfor (P). Det gælder, uanset hvilken renseklasse der ellers er angivet for dit område. 8

9 Renseklasser O OP SO Bårse Præstø SOP Skibinge Ingen rensekrav p.t. Allerslev Ørslev Mern NYORD ULVSHALE MØN yråd Stensved Langebæk Gammel Kalvehave Kalvehave Stege LENDEMARKE Borre MØNS KLINT LANGØ FARØ BOGØ Bogø By TÆRØ Store Damme Damsholte 9

10 Beskyttelse af drikkevand Vordingborg Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivningsanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kun yderst sjældent gives tilladelse til nedsivningsanlæg i OSD og kun efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Køng Lundby På kortet er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) angivet med mørkeblåt. Du kan desuden se områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. KNUDSHOVED ODDE Avnø Klarskov OSD OD OBD Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Områder med begrænsede drikkevandsinteresser VORDINGBORG Kastrup Neder Vindinge ORE N MASNEDØ 10

11 Signaturforklaring OSD OD OBD Bårse Præstø Skibinge Allerslev Ørslev Mern NYORD ULVSHALE MØN yråd Stensved Langebæk Gammel Kalvehave Kalvehave Stege LENDEMARKE Borre MØNS KLINT LANGØ FARØ BOGØ Bogø By TÆRØ Store Damme Damsholte 11

12 Alle skal have en ny bundfældningstank Uanset hvilket renseanlæg du vælger, skal du have en ny godkendt bundfældningstank. Udgiften til bundfældningstanken skal derfor altid lægges oven i prisen på den efterfølgende renseløsning. En bundfældningstank blev tidligere også kaldt en septiktank, trixtank eller hustank. Da der er kommet nye regler for tankene, kan du ikke få tilladelse til at genbruge din gamle bundfældningstank. Bundfældningstanken tilbageholder fedt, papir og andre affaldsstoffer fra spildevandet, inden det bliver ledt videre til renseanlægget. Bundfældningstanken renser kun spildevandet for 30 procent af det organiske stof og en lille smule fosfor og kvælstof. Det er derfor nødvendigt at supplere tanken med et renseanlæg. Du må ikke lede regnvand til bundfældningstanken og renseanlægget. Regnvand skal derfor afledes på anden vis. Du kan for eksempel udlede regnvand via dræn til vandløb eller nedsive det i en faskine. Ændringer i den hidtidige udledning af regnvand og nedsivning i faskine kræver en kommunal tilladelse. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Du skal altid have en bundfældningstank. Uanset hvilken type renseanlæg du vælger, skal du have en bundfældningstank. 12

13 Biologisk minirensningsanlæg Et biologisk minirenseanlæg opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Det kan derfor etableres uanset forholdene på din grund. Sådan virker anlægget Spildevandet løber til bundfældningstanken og herefter over i minirenseanlægget, hvor den biologiske og kemiske rensning fjerner fosfor og kvælstof fra vandet. Sådan ser anlægget ud Et biologisk minirenseanlæg er gravet ned i terrænet. Det eneste synlige er et dæksel på cirka 1,4 m i diameter, som er hævet lidt over terrænet. Fordele og ulemper Anlægget giver dig relativt store udgifter til drift og el. Det kræver til gengæld ikke meget plads og er ikke særlig synligt. Et biologisk minirenseanlæg opfylder kravene til renseklasse: O, OP, SO, SOP Se forklaring på side 8. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Nogle biologiske minirensningsanlæg kræver en større bundfældningstank, for at anlægget fungerer. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et biologisk minirensningsanlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 13

14 Beplantet filteranlæg Et beplantet filteranlæg er en mulighed, hvis du ikke har ret meget plads til renseanlægget. Sådan virker anlægget Spildevandet løber til bundfældningstanken og herefter til en pumpebrønd, der pumper vandet ud gennem huller i anlæggets sivestrenge. Når spildevandet løber gennem sandet i anlægget, bliver det renset biologisk. Nederst i filterlaget opsamles det rensede spildevand i et drænrør, hvorfra det bliver ledt ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder det tæt. Sådan ser anlægget ud Anlægget er hævet i terrænet og synligt med 1-1,5 meter høje tagrørsplanter og iris. Anlægget kræver et areal på cirka 16 m 2 for en husstand. Et beplantet filteranlæg opfylder kravene til renseklasse: O, SO. Se forklaring på side 8. OP, SOP: Det er muligt at etablere fosforfældning i bundfældningstanken, så anlægget også kan leve op til disse rensekrav. Ekstra omkostninger hertil er ikke indregnet i prisoverslaget. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Fordele og ulemper Anlægget er meget synligt, men kræver ikke meget plads. Et beplantet filteranlæg er en god og stabil løsning, hvis du skal rense for organisk stof. Et beplantet filteranlæg kan ikke fjerne fosfor. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et beplantet filteranlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 14

15 Biologisk sandfilteranlæg Et biologisk sandfilteranlæg er en god løsning, hvis du ikke har mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg. Sådan virker anlægget Spildevandet løber til bundfældningstanken og herefter gennem en pumpebrønd til sandfilteranlæggets to sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når det løber gennem sandfilterlaget, bliver det renset biologisk. Nederst i anlægget bliver det rensede spildevand opsamlet i drænrør, hvorfra det siver ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder det tæt. Sådan ser anlægget ud I nogle tilfælde skal sandfilteranlægget hæves, og det vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Ofte er det dog kun to brønddæksler og et par udluftningsrør, der er synlige. Anlægget kræver et areal på cirka 30 m 2 for en husstand. Fordele og ulemper En god og stabil løsning, hvis du skal rense for organisk stof. Et sandfilteranlæg kan ikke fjerne fosfor. Et biologisk sandfilteranlæg opfylder kravene til renseklasse: O, SO. Se forklaring på side 8. OP, SOP: Det er muligt at etablere fosforfældning i bundfældningstanken, så anlægget også kan leve op til disse rensekrav. Ekstra omkostninger hertil er ikke indregnet i prisoverslaget. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et biologisk sandfilteranlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 15

16 Rodzoneanlæg Sådan virker anlægget Spildevandet løber til bundfældningstanken og herefter til en pumpebrønd. Herfra bliver det pumpet til en faskine og videre ind i filtersandet, hvor planterne optager en del af vandet og næringsstofferne. Herefter løber spildevandet til endnu en faskine og via en brønd til nærmeste dræn eller vandløb. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Sådan ser anlægget ud Anlægget er synligt som et vådt område med 1-1,5 meter høje tagrørsplanter. Kræver et areal på cirka m 2 for en almindelig husstand. Et rodzoneanlæg opfylder kravene til renseklasse: O Se forklaring på side 8. OP: Det er muligt at etablere fosforfældning i bundfældningstanken, så anlægget også kan leve op til dette rensekrav. Ekstra omkostninger hertil er ikke indregnet i prisoverslaget. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Fordele og ulemper Et rodzoneanlæg har en lang indkøringsperiode. Det er svært at opnå en stabil drift af anlægget, især i længere perioder med frost. Anlægget kræver en del plads. Et rodzoneanlæg kan ikke fjerne fosfor og kan ikke anvendes, hvor der er skærpede krav til fjernelse af organisk stof. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et rodzoneanlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 16

17 Nedsivningsanlæg Hvis jorden er sandholdig, kan du med fordel etablere et nedsivningsanlæg. Hvis jorden er lerholdig, kan du etablere anlægget som et hævet anlæg med filtergrus. Så bliver spildevandet renset, inden det når ned til lerlaget. Du skal være opmærksom på, at Vordingborg Kommune kun sjældent giver tilladelse til nedsivningsanlæg, hvis din ejendom ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Læs mere herom på side Afstanden fra nedsivningsanlægget til markboringer skal være mindst 150 meter, og afstanden til drikkevandsbrønde og -boringer skal være mindst 300 meter. Derudover må nedsivningsanlæg kun etableres, hvis der er mindst 1 meter til grundvand. Sådan virker anlægget Spildevandet løber til bundfældningstanken og herefter gennem en pumpebrønd til anlæggets 2-3 sivestrenge på hver 15 meters længde. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, bliver affaldsstofferne nedbrudt. Sådan ser anlægget ud Anlægget ses næsten ikke i terrænet. Ofte vil det kun være de to brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves og vil derfor fremstå som en jordvold i terrænet. Fordele og ulemper Et nedsivningsanlæg er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. En kloakmester skal udføre jordbundsundersøgelser og pejle afstanden til grundvand. Anlægget kræver meget lidt vedligeholdelse. Det overholder alle rensekrav og er ikke særlig synligt i terrænet, medmindre det etableres som et hævet anlæg. Et nedsivningsanlæg opfylder kravene til renseklasse: O, OP, SO, SOP. Se forklaring på side 8. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et nedsivningsanlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 17

18 Pileanlæg Et pileanlæg kræver ikke afløb. Anlægget er velegnet, hvor der er meget plads, eller hvor afledning af det rensede spildevand er vanskelig. Sådan virker anlægget Spildevandet løber fra bundfældningstanken til en pumpebrønd. Herfra pumpes spildevandet ud i nogle sivestrenge og fordeles gennem faskiner til pileplanterne. Pileplanterne optager næringsstofferne fra spildevandet, og vandet fordamper. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Et pileanlæg opfylder kravene til renseklasse: O, OP, SO, SOP Se forklaring på side 8. Prisoverslag inkl. moms Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Vedligeholdelse: timer pr. år Sådan ser anlægget ud Anlægget kræver et areal på mellem 50 og 120 m 2 pr. person i husstanden. Til en husstand skal anlægget dimensioneres til 5 personer. Arealet er synligt som et vådt område med flere meter høje piletræer. Det skal etableres om foråret og senest i starten af maj. Fordele og ulemper Et pileanlæg er stabilt i drift. Hvert år skal 1/3 af pilen fældes og fjernes fra anlægget. Anlægget kræver meget lys, luft og plads. Du skal altid have en bundfældningstank. Du kan vælge at få et pileanlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område. 18

19 Hvad siger loven? Vandmiljøplanen er baggrunden I 1987 vedtog Folketinget den første vandmiljøplan. Målet var at forbedre vandkvaliteten for vandløb og søer ved at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor. Målet skulle blandt andet nås ved bedre rensning af spildevand og ved regulering af landbrugets udkørsel af gødning. Den første vandmiljøplan er senere fulgt op af vandmiljøplan II og III. Miljøbeskyttelsesloven er grundlaget I forlængelse af vandmiljøplanerne vedtog Folketinget i 1997 ændringer i miljøbeskyttelsesloven, der skulle sikre bedre rensning af spildevand i det åbne land. Spildevandsrensning i det åbne land er den betegnelse, man bruger for de afløbs- og renseløsninger, der etableres fra ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningens kloaknet (tidligere kaldet den offentlige kloak). Ifølge miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen kan kommunen meddele påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomme i det åbne land. Påbud skal gives, hvis den nuværende spildevandsløsning ikke renser godt nok, og hvis spildevandet afledes til et vandområde, der ikke opfylder de fastsatte målsætninger for dyre- og planteliv. Vandplanen udpeger områderne Tidligere blev målsætningerne for vandløb og søer fastlagt i regionplanerne. Fremover bliver regionplanerne afløst af vandplaner, som udarbejdes af de statslige miljøcentre. Vandplanerne angiver de områder, hvorfra der afledes spildevand til søer og vandløb, som ikke lever op til målsætningen. De fastlægger også kravene til rensning af spildevandet inden for disse områder. Vandplanerne udpeger således de områder, hvor der er rensekrav O, SO, OP eller SOP. Kommunens spildevandsplan udpeger ejendommene Vordingborg Kommune skal løbende udarbejde reviderede spildevandsplaner. Spildevandsplanen skal sikre, at vandplanernes målsætninger, krav og retningslinjer føres ud i livet. Planen indeholder også kort over, hvilke ejendomme i det åbne land der skal have forbedret deres spildevandsrensning. Af Vordingborg Kommunes spildevandsplan for fremgår det, at omkring ejendomme i det åbne land skal have forbedret deres spildevandsrensning. Du kan se kommunens spildevandsplan på Kommunen giver tilladelser efter spildevandsbekendtgørelsen Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven er der i spildevandsbekendtgørelsen fastsat regler for kommunens administration på spildevandsområdet. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal der bl.a. indhentes en ny spildevandstilladelse, når der foretages væsentlige ændringer af eksisterende spildevandsanlæg. 19

20 Yderligere information På vores hjemmeside finder du ansøgningsskemaer og vejledninger til de forskellige typer spildevandsanlæg. Spørgsmål kan rettes til: Signe Niclasen Telefon: Martin Andersen Telefon: Telefontider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag /

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr.

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr. Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 2012 - Ansøgning om nedsivningsanlæg Dato Sagsnr. Brevid. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer:

Læs mere

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012 Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou 28. - 29. feb. 2012 Jens Bøgh Vinther, Vandmiljøafdelingen Miljømæssig begrundelse for kloakering Baggrund iværksættelsen af undersøgelser Hvilke

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere