Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012"

Transkript

1 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Ishøj og Vallensbæk Kommune og dennes rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.: , Fax:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2A Frekvenstabeller 2B Frekvenskrydstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner ønsker med denne undersøgelse at afdække tilfredsheden med sagsbehandlingen i forbindelse med rottebekæmpelse i kommunen. Undersøgelsen er gennemført med et fælles standardiseret spørgeskema, så kommunerne får mulighed for sammenligning på tværs af kommunegrænserne. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internetundersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for kommunerne, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af kommunernes spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i afsnit Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 12. april til 19. april Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med kommunerne fastsat til virksomheder/landbrug og borgere, der har anmeldt rotter. Om undersøgelsen, side 1

4 Respondenterne er kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl samt søndag fra kl til kl Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. Var der ingen hjemme overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. For en undersøgelse af denne art er 113 interview i hver kommune et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve på 486 telefonnumre modtaget fra kommunen. 113 brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 61% er tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 486 Ubrugte 249 Fravalgte, udgået 7 Fravalgte, andet 44 Nettostikprøve % Nægtere 20 11% Ikke truffet 53 28% Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: 25. Hvor mange gange har du anmeldt rotter i år 2011/2012? 26A. Indlæs byzone/landzone 27. Indlæs Distrikt 28. Indlæs ejendomstype I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. Om undersøgelsen, side 2

5 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau, totalpopulation N=486 Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,36 6,48 5,17 4,37 3,52 2,90 2,32 1,53 0,90 0, ,89 8,92 7,11 6,01 4,85 4,00 3,19 2,10 1,24 0, ,34 10,61 8,47 7,16 5,77 4,76 3,80 2,50 1,47 0, ,18 11,89 9,49 8,02 6,47 5,33 4,26 2,80 1,65 0, ,60 12,87 10,27 8,68 7,00 5,77 4,61 3,03 1,79 0, ,69 13,62 10,87 9,19 7,41 6,10 4,88 3,21 1,89 0, ,49 14,17 11,31 9,56 7,71 6,35 5,08 3,34 1,97 0, ,05 14,56 11,62 9,82 7,92 6,53 5,21 3,43 2,02 0, ,37 14,78 11,80 9,97 8,04 6,63 5,29 3,49 2,05 0, ,48 14,86 11,86 10,02 8,08 6,66 5,32 3,50 2,06 0,00 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 80 interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 7,13 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Datamaterialet er stratificeret i forhold til kommune, således at respondentmassen udgør et repræsentativt udsnit af målgruppen. Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet. Rapporten er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielsen og projektleder Connie F. Larsen. Om undersøgelsen, side 3

6 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter ISO-20252:2006 standarderne. ISO er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 4

7 2A Frekvenstabeller Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

8 01. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 57 50% Tilfreds 33 29% Hverken tilfreds eller utilfreds 8 7% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 1 1% Ved ikke 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 13 12% med medarbejderen i kommunen Total % 02A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? Fagligt kompetente 23 26% medarbejdere Venlige/servicemindede 57 63% medarbejdere Medarbejderne overholder 33 37% aftalerne God mundtlig kommunikation 27 30% God skriftlig kommunikation 4 4% Gode råd/brugbar information 8 9% Andet 7 8% Ved ikke 3 3% Svar i alt % Total % 02B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Manglende faglighed hos 1 50% medarbejderne Ikke venlige/servicemindede 2 100% medarbejdere Medarbejderne overholder ikke 0 0% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 100% Dårlig skriftlig kommunikation 1 50% Dårlige råd/ikke brugbar 1 50% information Andet 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 7 350% Total 2 100% 03. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 63 56% Tilfreds 34 30% Hverken tilfreds eller utilfreds 4 4% Utilfreds 3 3% Meget utilfreds 2 2% Ved ikke 0 0% Ved ikke har ikke været i 7 6% kontakt med rottefængeren Total % Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenstabeller, side 1

9 04A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev bekæmpet meget 54 56% hurtigt Fagligt kompetent rottefænger 55 57% Venlige/serviceminded 63 65% rottefænger Rottefængeren overholder 38 39% aftalerne God mundtlig kommunikation 44 45% God skriftlig kommunikation 1 1% Gode råd/brugbar information 33 34% Andet 2 2% Intet positivt 0 0% Ved ikke 1 1% Svar i alt % Total % Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 04B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev ikke bekæmpet 1 20% Det tog alt for lang tid før 1 20% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 2 40% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 1 20% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 1 20% Dårlig skriftlig kommunikation 0 0% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% information Andet 2 40% Intet negativt 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 8 160% Total 5 100% 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenstabeller, side 2

10 05. Savnede du oplysninger n % forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? Mere generel information om 8 7% forløbet Mere information om 4 4% sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre efter besøget Andet 3 3% Nej, savnede ikke oplysninger 97 86% forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 1 1% rottefænger Ved ikke 2 2% Svar i alt % Total % Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved n % den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? Ja, Rottefængeren kom inden for % rimelig tid Nej, der gik for lang tid før 5 4% Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang 5 4% tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Total % 07. Kom rottefængeren på det n % aftalte tidspunkt ved det sidste besøg? Hvis nej: Hvor meget for sent kom han/hun ca.? Ja, kom til aftalte tid 92 81% Nej, kom for sent 1 1% Husker ikke/ved ikke, hvor meget 1 1% for sent rottefængeren kom Husker ikke/ved ikke om han/hun 19 17% kom på det tidspunkt vi havde aftalt Total % 08. Synes du generelt at n % rottefængeren optrådte venligt eller uvenligt ved besøget? Meget venligt 69 61% Venligt 26 23% Hverken/eller 2 2% Uvenligt 1 1% Meget uvenligt 0 0% Ved ikke 15 13% Total % 09. Kunne rotterfængeren n % konstatere, at der var rotter på din ejendom/virksomhed ved 1. besøg? Hvis ja: Foretog rottefængeren bekæmpelse ved 1. besøg? Nej, rottefængeren kunne ikke 26 23% konstatere, at der var rotter på min ejendom ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter og der 79 70% blev foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter, men 2 2% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja konstatering af rotter, men 3 3% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg pga. kloakbrud Ved ikke/husker ikke 3 3% Total % Frekvenstabeller, side 3

11 10. Blev der konstateret n % kloakbrud i forbindelse med rottefængeres besøg? Hvis ja: Forsvandt rotterne efter udbedring? Ja, der blev konstateret 9 8% kloakbrud og rotterne forsvandt efter udbedring Ja, der blev konstateret 2 2% kloakbrud men rotterne forsvandt ikke efter udbedring Ja, der blev konstateret 0 0% kloakudbrud, men der er ikke blevet udbedret Ja, der blev konstateret 0 0% kloakbrud udbedring er i gang Nej, der blev ikke konstateret % kloakbrud Ved ikke/husker ikke 2 2% Total % 11. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Meget tilfreds 1 9% Tilfreds 4 36% Hverken tilfreds eller utilfreds 2 18% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 0 0% Ved ikke/husker ikke 4 36% Total % 12A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Venlige/servicemindede 3 60% rottefænger Venlige/servicemindede 3 60% medarbejdere Rottefængeren var fagligt 2 40% kompetent Medarbejderen i 3 60% Ishøj/Vallensbæk kommune var fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 1 20% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var forståelig Jeg var tilfreds med at der blev 3 60% konstateret kloakbrud Andet 1 20% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt % Total 5 100% Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Hurtig behandling. Frekvenstabeller, side 4

12 12B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds/Meget utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Fordi jeg selv skulle betale for at 0 0% få udbedret kloakbruddet Ikke venlige/servicemindede 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 0 0% medarbejdere Rottefængeren var ikke fagligt 0 0% kompetent Medarbejderen i 0 0% Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 0 0% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke forståelig Jeg var ikke tilfreds med at der 0 0% blev konstateret kloakbrud Andet 0 0% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt 0 0% Total 0 100% 13. Forsvandt rotterne efter 1. n % besøg? Hvis nej: måtte du henvende dig igen til Ishøj/Vallensbæk kommune for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet efter 1. besøg? Ja, rotterne forsvandt efter % besøg Nej; jeg måtte henvende mig 4 4% igen for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet Nej, rotterne forsvandt ikke efter 7 7% 1. besøg, men jeg har ikke henvendt mig igen for nyt besøg Bekæmpelse er i gang pt. 6 6% Ved ikke/husker ikke 5 5% Total % 14. Hvordan anmeldte du, at du n % havde rotter? Elektronisk anmeldelse via 50 44% formular på Internettet Ringede til kommune 51 45% Skrev en mail 2 2% Skrev et brev 0 0% Personlig henvendelse 5 4% Andet 1 1% Ved ikke/husker ikke 4 4% Total % Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Direkte til rottefænger 15. Var du klar over, at man n % kunne anmelde rotter elektronisk på Kommunens hjemmeside på Internettet? Hvis ja: Hvorfor anmeldte du ikke rotterne via en formular på kommunens hjemmeside via Internettet? Jeg var ikke klar over, at man 28 44% kunne anmelde rotter elektronisk på kommunens hjemmeside på Internettet Jeg forsøgte, men kunne ikke 3 5% finde den relevante formular Jeg formodede, at det ville tage 2 3% mig for lang tid at sætte mig ind i, hvordan man udfylder formularen på Internettet Jeg synes det er nemmere at 8 13% henvende mig telefonisk (eller på anden måde) end via en hjemmeside. Jeg foretrækker at kommunikere 6 10% direkte med en person om anmeldelse af rotter. Jeg foretrækker generelt at 5 8% kommunikere med en person, når jeg henvender mig til det offentlige. Bruger ikke/har ikke computer 0 0% Andet 6 10% Ved ikke/husker ikke 5 8% Total % Andet: 6 respondenter 6 besvarelser Frekvenstabeller, side 5

13 1 Bruger ikke internettet 1 Det er lettere at ringe 1 Fandt linket på nettet til rottefængeren. 1 Formular, forsøgt udfyldt, men fik ingen kvittering 1 Kontakt, telefonisk, men fik besked på at bruge formularen- 1 Kontakt, tidligere ansat, så kontaktede dem da han alligevel var der. 16. Hvad kunne i højere grad få n % dig til, at benytte den elektroniske formular på Internettet frem for telefonen/personlig henvendelse/mail fremover, hvis du skal anmelde rotter? Blive gjort opmærksom på, hvor 25 22% man finder formularen på hjemmesiden Blive gjort opmærksom på, at 3 3% det offentlige sparer mange ressourcer, når man henvender sig via Internettet frem for via telefon eller personligt. At det er mere besværligt, at 15 13% komme igennem til en medarbejder på telefon. Bruger allerede formularen hver 45 40% gang Bruger ikke internet 9 8% Andet 9 8% Ved ikke 7 6% Total % Andet: 9 respondenter 9 besvarelser 4 Personlig kontakt, foretrækkes. 1 Bor ikke i kommunen. 1 Fejl i Java. 1 Foretrækker samtale over telefonen 1 Hurtigere at ringe. 1 Mangler en ipad app til det. 17. Ishøj/Vallensbæk kommune n % har som sagt en hjemmeside. Har du besøgt denne hjemmeside for at finde generel information om rottebekæmpelse? Ja 51 45% Nej 61 54% Ved ikke 1 1% Total % 18. Er du generelt tilfreds eller n % utilfreds med Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmesides indhold om rottebekæmpelse? Meget tilfreds 20 39% Tilfreds 20 39% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 10% Utilfreds 1 2% Meget utilfreds 1 2% Ved ikke 4 8% Total % 19. Har du forslag til forbedringer af Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmeside om rottebekæmpelse? 2 respondenter 2 besvarelser 1 Bedre link til rottebekæmpelse. 1 Mosegrise, skulle nævnes. 20. Har du i øvrigt en kommentar eller et råd, ud over det som vi har talt om, som du vil give Ishøj/Vallensbæk kommune med på vejen i forbindelse med rottebekæmpelse? 1 Afblæsning, officiel besked omkring rotternes forsvinden 1 Afvisninger af behandling, i mindre grad 1 Bekæmpe rotterne i de store kloaker bedre! 1 De skal fortsætte med det gode arbejde 1 Effektivitet 1 Forløb, okay, men undrede sig over at man ikke kunne ringe. Men fungerede fint med formular 1 Formular, godt! Meget nemmere end at ringe 1 Fuglefodring, tiltag imod 1 Følge op på sagerne 1 Gøre det billigere at installere automatisk rottedræber 1 Han har manglet opfølgning 1 Hun er i tvivl om hvad hun skal gøre når der er rotter generelt Frekvenstabeller, side 6

14 1 Info, mangel på hvornår han kom. Han dukkede bare op 1 Info, tydelig information på hjemmesiden. Kunne ikke finde info om rotter 1 Information, hyppigere 1 Information, omkring forløbet efter anmeldelse 1 Kloaker, skal være iorden 1 Kontakt, vil gerne kunne ringe over telefonen 1 Kontakt, vil ikke anmelde hvis ikke man kan ringe - så bevar den mulighed 1 Mere kontakt med rottemanden, og rottemanden skulle have kontaktet alle i rækkehusene. 1 Mere seriøsitet 1 Opfølgning 1 Opfølgning, savnes i forhold til kasse 1 Opfølgning, tingene blev hentet sent 1 Opfølgning, ønsker at vide om rotterne er væk 1 Rottefængers besøg, kommunikation omkring hvornår dette finder sted 1 Rottekassen måtte vi selv rykke for at den kom af vejen, vi måtte ringe til kommunen også kom de også med det samme 1 Service, god og formidabelt 1 Service, god og hurtig og hvad man kunne forvente 1 Service, god og venligt 1 Service, grundigt og god. Montering af rottespærring i samtlige huse fra kommunens side, burde de!! 1 Service, tilbagemelding fra rottefængeren tak! Kom og hent fælden 1 Service, tilfredshed og hurtigt 1 Tilbagemelding, han kom ikke og hentede rottekassen, selvom han sagde han ville komme inden for et par måneder. Kassen står der stadig 1 Tilbagemelding, hvor længe skal kassen stå, han har ikke hentet den? Skal han det? Har stået der i flere måneder? Havde forventet at der vil være en opfølgning. Formoder at den ikke virker, vil gerne fjerne den, men ved ikke om der en dag kommer en mand og fjerner den? Eller om den er glemt 1 Tilbagemelding, mere information og også hvad der sker. De satte bare fælder op, med fik ikke noget af vide om forløbet 1 Undersøgelse, undersøge resten af huset. 1 Ville gerne have haft mere opfølgning efter besøget 1 Vær opmærksom på rotter ved Ishøj station! 21. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at rotter spiser fuglefoder og nedfaldsfrugt, som ligger i din have? I meget høj grad 65 58% I høj grad 26 23% I nogen grad 5 4% I mindre grad 6 5% Slet ikke 9 8% Ved ikke 2 2% Total % 22. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at metalriste på gulvafløb eller udluftningskanaler er en effektiv måde at holde rotter ude? I meget høj grad 47 42% I høj grad 27 24% I Nogen grad 10 9% I mindre grad 12 11% Slet ikke 14 12% Ved ikke 3 3% Total % 23. Har du en sikringsordning n % hos et bekæmpelsesfirma? Hvis ja, hvornår er den etableret? Indsæt årstal på næste side 3 3% Har ikke en sikringsordning % Ved ikke/husker ikke 6 5% Total % 24. Hvordan blev du opmærksom n % på muligheden for at få en sikringsordning Jeg søgte på nettet 0 0% Jeg fik at vide fra kommunen at 0 0% man kan få en sikringsordning Jeg fik af vide af rottefængeren 0 0% at der var mulighed for at få en sikringsordning Naboen gjorde mig opmærksom 0 0% på det Andet 0 0% Husker ikke/ved ikke 3 100% Total 3 100% Frekvenstabeller, side 7

15 25. Hvor mange gange har du n % anmeldt rotter i år 2011/2012? 0 gange 2 2% 1 gang 82 73% 2 gange 25 22% 3 gange eller derover 2 2% Ved ikke 2 2% Total % 26A. Zone/placering n % Byzone % Landzone 12 11% Ikke angivet 0 0% Total % 27. Distrikt n % Ishøj 57 50% Vallensbæk 56 50% Total % 28. Ejendomstype n % Anden bygning på fremmed 0 0% grund, forbigået ved vurderingen Anden kommunal ejendom 4 4% (Skole, rådhus m.v.). Andre vurderinger. 0 0% Areal med bygning på fremmed 0 0% grund. Beboelses- og 3 3% forretningsejendom Beboelsesejendom 96 85% Fabrik og lager. 1 1% Ikke angivet 0 0% Kommunal beboelses- og 0 0% forretningsejendom. Landbrug, bebygget, mindst 0,55 3 3% Ha. Moderejendom for ejerlejligheder 1 1% Opkrævningsejendom (Areal 0 0% vurderet i anden kommune). Privat institutions- og 0 0% serviceejendom. Ren forretning. 3 3% Sommerhus 0 0% Ubebyggede landbrugslodder. 0 0% Ubebygget areal (Ikke 0 0% landbrugsareal), forskelsværdi max. 10 % Undtaget fra vurdering. 2 2% Total % 30. Hvad er dit postnummer n % % % % % % Total % Frekvenstabeller, side 8

16 2B Frekvenskrydstabeller Albertslund Kommune: 107 respondenter Glostrup Kommune: 100 respondenter Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

17 01. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 38 36% 45 45% 57 50% % Tilfreds 39 36% 40 40% 33 29% % Hverken tilfreds eller utilfreds 9 8% 6 6% 8 7% 23 7% Utilfreds 7 7% 1 1% 1 1% 9 3% Meget utilfreds 6 6% 2 2% 1 1% 9 3% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 8 7% 6 6% 13 12% 27 8% med medarbejderen i kommunen Total % % % % 02A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? All interviews Fagligt kompetente medarbejdere Venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 20 26% 24 28% 23 26% 67 27% 55 71% 60 71% 57 63% % 33 43% 41 48% 33 37% % aftalerne God mundtlig kommunikation 31 40% 31 36% 27 30% 89 35% God skriftlig kommunikation 4 5% 2 2% 4 4% 10 4% Gode råd/brugbar information 18 23% 19 22% 8 9% 45 18% Andet 5 6% 12 14% 7 8% 24 10% Ved ikke 2 3% 3 4% 3 3% 8 3% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 5 respondenter 5 besvarelser Andet: 12 respondenter 12 besvarelser Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 5 Hurtig, reaktion 8 Hurtig, reaktion 2 Service, god og venlig 1 Hun fattede ikke en brik 1 Internetformular, anvendt af respondenten 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenskrydstabeller, side 1

18 02B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Manglende faglighed hos medarbejderne Ikke venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder ikke aftalerne Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% 3 23% 2 67% 2 100% 7 39% 3 23% 1 33% 0 0% 4 22% Dårlig mundtlig kommunikation 10 77% 2 67% 2 100% 14 78% Dårlig skriftlig kommunikation 3 23% 0 0% 1 50% 4 22% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% information Andet 2 15% 0 0% 0 0% 2 11% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 7 233% 7 350% % Total % 3 100% 2 100% % Albertslund Kommune Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Der gik ti dage, fra jeg anmeldte at jeg havde rotter til jeg fik besøg. 1 Kunden blev ikke taget alvorligt. 03. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 51 48% 64 64% 63 56% % Tilfreds 28 26% 23 23% 34 30% 85 27% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 5% 1 1% 4 4% 10 3% Utilfreds 3 3% 2 2% 3 3% 8 3% Meget utilfreds 3 3% 0 0% 2 2% 5 2% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke har ikke været i 17 16% 10 10% 7 6% 34 11% kontakt med rottefængeren Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 2

19 04A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Rotterne blev bekæmpet meget hurtigt Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 38 48% 52 60% 54 56% % Fagligt kompetent rottefænger 50 63% 60 69% 55 57% % Venlige/serviceminded 60 76% 62 71% 63 65% % rottefænger Rottefængeren overholder 33 42% 47 54% 38 39% % aftalerne God mundtlig kommunikation 38 48% 53 61% 44 45% % God skriftlig kommunikation 4 5% 1 1% 1 1% 6 2% Gode råd/brugbar information 31 39% 43 49% 33 34% % Andet 1 1% 1 1% 2 2% 4 2% Intet positivt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 1% 1 1% 1 1% 3 1% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Tilfreds, men mangler opfølgning! Kasserne står der stadig. 1 Service, service og løsningsorienteret og gode! 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Frekvenskrydstabeller, side 3

20 04B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Rotterne blev ikke bekæmpet 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% Det tog alt for lang tid før 2 33% 0 0% 1 20% 3 23% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 3 50% 0 0% 2 40% 5 38% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 33% 1 50% 1 20% 4 31% Dårlig skriftlig kommunikation 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% information Andet 2 33% 1 50% 2 40% 5 38% Intet negativt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 2 100% 8 160% % Total 6 100% 2 100% 5 100% % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 2 respondenter 2 besvarelser Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Hun blev ikke taget alvorligt. 1 Opfølgning, ingen. 1 Reagerede ikke på at der er affald og rotter på en grund overfor hende. Kontakt, men intet skete. 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenskrydstabeller, side 4

21 05. Savnede du oplysninger forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? All interviews Mere generel information om forløbet Mere information om sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg kan gøre efter besøget Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 8 7% 5 5% 8 7% 21 7% 5 5% 0 0% 4 4% 9 3% 4 4% 2 2% 2 2% 8 3% 1 1% 1 1% 2 2% 4 1% Andet 1 1% 1 1% 3 3% 5 2% Nej, savnede ikke oplysninger 85 79% 90 90% 97 86% % forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 6 6% 3 3% 1 1% 10 3% rottefænger Ved ikke 4 4% 0 0% 2 2% 6 2% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Aftale, hvornår han kom, var uvist. 1 Betaling, ikke informeret om dette. 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? All interviews Ja, Rottefængeren kom inden for rimelig tid Nej, der gik for lang tid før Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 83 78% 95 95% % % 9 8% 2 2% 5 4% 16 5% 15 14% 3 3% 5 4% 23 7% Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 5

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter NOTAT Sagsbehandler: LON Journal-nummer: 201200592 Dato: 2. august 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af Greve Kommunes afgørelser på natur- og miljøområdet kommentarer

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af Greve Kommunes afgørelser på natur- og miljøområdet kommentarer Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af Greve Kommunes afgørelser på natur- og miljøområdet 2010 - kommentarer Nr.3: Hvordan søgte du informationen? (sæt gerne flere krydser) (Andet) Havde møde

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed Erhvervs- og Selskabsstylsen IT-parathed Tabelrapport, telefonundersøgelse September 2009 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle ttigheder til undersøgelsesmaterialet tilhør MEGAFON.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Tabelrapport, Telefonundersøgelse Oktober 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Rapport af brugermåling i grønlænderenheden edoc 2012-23266, pej, 31.01.14 Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Nærværende rapport er baseret på

Læs mere

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Brugerundersøgelse for registranter 017 Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Gennemført i samarbejde med RelationMonitor april-maj 017 Hvis du har spørgsmål til rapporten eller undersøgelsen,

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere