Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012"

Transkript

1 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Ishøj og Vallensbæk Kommune og dennes rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.: , Fax:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2A Frekvenstabeller 2B Frekvenskrydstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner ønsker med denne undersøgelse at afdække tilfredsheden med sagsbehandlingen i forbindelse med rottebekæmpelse i kommunen. Undersøgelsen er gennemført med et fælles standardiseret spørgeskema, så kommunerne får mulighed for sammenligning på tværs af kommunegrænserne. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internetundersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for kommunerne, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af kommunernes spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i afsnit Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 12. april til 19. april Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med kommunerne fastsat til virksomheder/landbrug og borgere, der har anmeldt rotter. Om undersøgelsen, side 1

4 Respondenterne er kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl samt søndag fra kl til kl Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. Var der ingen hjemme overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. For en undersøgelse af denne art er 113 interview i hver kommune et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve på 486 telefonnumre modtaget fra kommunen. 113 brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 61% er tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 486 Ubrugte 249 Fravalgte, udgået 7 Fravalgte, andet 44 Nettostikprøve % Nægtere 20 11% Ikke truffet 53 28% Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: 25. Hvor mange gange har du anmeldt rotter i år 2011/2012? 26A. Indlæs byzone/landzone 27. Indlæs Distrikt 28. Indlæs ejendomstype I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. Om undersøgelsen, side 2

5 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau, totalpopulation N=486 Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,36 6,48 5,17 4,37 3,52 2,90 2,32 1,53 0,90 0, ,89 8,92 7,11 6,01 4,85 4,00 3,19 2,10 1,24 0, ,34 10,61 8,47 7,16 5,77 4,76 3,80 2,50 1,47 0, ,18 11,89 9,49 8,02 6,47 5,33 4,26 2,80 1,65 0, ,60 12,87 10,27 8,68 7,00 5,77 4,61 3,03 1,79 0, ,69 13,62 10,87 9,19 7,41 6,10 4,88 3,21 1,89 0, ,49 14,17 11,31 9,56 7,71 6,35 5,08 3,34 1,97 0, ,05 14,56 11,62 9,82 7,92 6,53 5,21 3,43 2,02 0, ,37 14,78 11,80 9,97 8,04 6,63 5,29 3,49 2,05 0, ,48 14,86 11,86 10,02 8,08 6,66 5,32 3,50 2,06 0,00 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 80 interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 7,13 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Datamaterialet er stratificeret i forhold til kommune, således at respondentmassen udgør et repræsentativt udsnit af målgruppen. Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet. Rapporten er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielsen og projektleder Connie F. Larsen. Om undersøgelsen, side 3

6 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter ISO-20252:2006 standarderne. ISO er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 4

7 2A Frekvenstabeller Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

8 01. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 57 50% Tilfreds 33 29% Hverken tilfreds eller utilfreds 8 7% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 1 1% Ved ikke 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 13 12% med medarbejderen i kommunen Total % 02A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? Fagligt kompetente 23 26% medarbejdere Venlige/servicemindede 57 63% medarbejdere Medarbejderne overholder 33 37% aftalerne God mundtlig kommunikation 27 30% God skriftlig kommunikation 4 4% Gode råd/brugbar information 8 9% Andet 7 8% Ved ikke 3 3% Svar i alt % Total % 02B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Manglende faglighed hos 1 50% medarbejderne Ikke venlige/servicemindede 2 100% medarbejdere Medarbejderne overholder ikke 0 0% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 100% Dårlig skriftlig kommunikation 1 50% Dårlige råd/ikke brugbar 1 50% information Andet 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 7 350% Total 2 100% 03. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 63 56% Tilfreds 34 30% Hverken tilfreds eller utilfreds 4 4% Utilfreds 3 3% Meget utilfreds 2 2% Ved ikke 0 0% Ved ikke har ikke været i 7 6% kontakt med rottefængeren Total % Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenstabeller, side 1

9 04A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev bekæmpet meget 54 56% hurtigt Fagligt kompetent rottefænger 55 57% Venlige/serviceminded 63 65% rottefænger Rottefængeren overholder 38 39% aftalerne God mundtlig kommunikation 44 45% God skriftlig kommunikation 1 1% Gode råd/brugbar information 33 34% Andet 2 2% Intet positivt 0 0% Ved ikke 1 1% Svar i alt % Total % Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 04B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev ikke bekæmpet 1 20% Det tog alt for lang tid før 1 20% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 2 40% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 1 20% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 1 20% Dårlig skriftlig kommunikation 0 0% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% information Andet 2 40% Intet negativt 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 8 160% Total 5 100% 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenstabeller, side 2

10 05. Savnede du oplysninger n % forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? Mere generel information om 8 7% forløbet Mere information om 4 4% sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre efter besøget Andet 3 3% Nej, savnede ikke oplysninger 97 86% forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 1 1% rottefænger Ved ikke 2 2% Svar i alt % Total % Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved n % den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? Ja, Rottefængeren kom inden for % rimelig tid Nej, der gik for lang tid før 5 4% Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang 5 4% tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Total % 07. Kom rottefængeren på det n % aftalte tidspunkt ved det sidste besøg? Hvis nej: Hvor meget for sent kom han/hun ca.? Ja, kom til aftalte tid 92 81% Nej, kom for sent 1 1% Husker ikke/ved ikke, hvor meget 1 1% for sent rottefængeren kom Husker ikke/ved ikke om han/hun 19 17% kom på det tidspunkt vi havde aftalt Total % 08. Synes du generelt at n % rottefængeren optrådte venligt eller uvenligt ved besøget? Meget venligt 69 61% Venligt 26 23% Hverken/eller 2 2% Uvenligt 1 1% Meget uvenligt 0 0% Ved ikke 15 13% Total % 09. Kunne rotterfængeren n % konstatere, at der var rotter på din ejendom/virksomhed ved 1. besøg? Hvis ja: Foretog rottefængeren bekæmpelse ved 1. besøg? Nej, rottefængeren kunne ikke 26 23% konstatere, at der var rotter på min ejendom ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter og der 79 70% blev foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter, men 2 2% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja konstatering af rotter, men 3 3% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg pga. kloakbrud Ved ikke/husker ikke 3 3% Total % Frekvenstabeller, side 3

11 10. Blev der konstateret n % kloakbrud i forbindelse med rottefængeres besøg? Hvis ja: Forsvandt rotterne efter udbedring? Ja, der blev konstateret 9 8% kloakbrud og rotterne forsvandt efter udbedring Ja, der blev konstateret 2 2% kloakbrud men rotterne forsvandt ikke efter udbedring Ja, der blev konstateret 0 0% kloakudbrud, men der er ikke blevet udbedret Ja, der blev konstateret 0 0% kloakbrud udbedring er i gang Nej, der blev ikke konstateret % kloakbrud Ved ikke/husker ikke 2 2% Total % 11. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Meget tilfreds 1 9% Tilfreds 4 36% Hverken tilfreds eller utilfreds 2 18% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 0 0% Ved ikke/husker ikke 4 36% Total % 12A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Venlige/servicemindede 3 60% rottefænger Venlige/servicemindede 3 60% medarbejdere Rottefængeren var fagligt 2 40% kompetent Medarbejderen i 3 60% Ishøj/Vallensbæk kommune var fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 1 20% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var forståelig Jeg var tilfreds med at der blev 3 60% konstateret kloakbrud Andet 1 20% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt % Total 5 100% Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Hurtig behandling. Frekvenstabeller, side 4

12 12B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds/Meget utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Fordi jeg selv skulle betale for at 0 0% få udbedret kloakbruddet Ikke venlige/servicemindede 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 0 0% medarbejdere Rottefængeren var ikke fagligt 0 0% kompetent Medarbejderen i 0 0% Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 0 0% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke forståelig Jeg var ikke tilfreds med at der 0 0% blev konstateret kloakbrud Andet 0 0% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt 0 0% Total 0 100% 13. Forsvandt rotterne efter 1. n % besøg? Hvis nej: måtte du henvende dig igen til Ishøj/Vallensbæk kommune for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet efter 1. besøg? Ja, rotterne forsvandt efter % besøg Nej; jeg måtte henvende mig 4 4% igen for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet Nej, rotterne forsvandt ikke efter 7 7% 1. besøg, men jeg har ikke henvendt mig igen for nyt besøg Bekæmpelse er i gang pt. 6 6% Ved ikke/husker ikke 5 5% Total % 14. Hvordan anmeldte du, at du n % havde rotter? Elektronisk anmeldelse via 50 44% formular på Internettet Ringede til kommune 51 45% Skrev en mail 2 2% Skrev et brev 0 0% Personlig henvendelse 5 4% Andet 1 1% Ved ikke/husker ikke 4 4% Total % Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Direkte til rottefænger 15. Var du klar over, at man n % kunne anmelde rotter elektronisk på Kommunens hjemmeside på Internettet? Hvis ja: Hvorfor anmeldte du ikke rotterne via en formular på kommunens hjemmeside via Internettet? Jeg var ikke klar over, at man 28 44% kunne anmelde rotter elektronisk på kommunens hjemmeside på Internettet Jeg forsøgte, men kunne ikke 3 5% finde den relevante formular Jeg formodede, at det ville tage 2 3% mig for lang tid at sætte mig ind i, hvordan man udfylder formularen på Internettet Jeg synes det er nemmere at 8 13% henvende mig telefonisk (eller på anden måde) end via en hjemmeside. Jeg foretrækker at kommunikere 6 10% direkte med en person om anmeldelse af rotter. Jeg foretrækker generelt at 5 8% kommunikere med en person, når jeg henvender mig til det offentlige. Bruger ikke/har ikke computer 0 0% Andet 6 10% Ved ikke/husker ikke 5 8% Total % Andet: 6 respondenter 6 besvarelser Frekvenstabeller, side 5

13 1 Bruger ikke internettet 1 Det er lettere at ringe 1 Fandt linket på nettet til rottefængeren. 1 Formular, forsøgt udfyldt, men fik ingen kvittering 1 Kontakt, telefonisk, men fik besked på at bruge formularen- 1 Kontakt, tidligere ansat, så kontaktede dem da han alligevel var der. 16. Hvad kunne i højere grad få n % dig til, at benytte den elektroniske formular på Internettet frem for telefonen/personlig henvendelse/mail fremover, hvis du skal anmelde rotter? Blive gjort opmærksom på, hvor 25 22% man finder formularen på hjemmesiden Blive gjort opmærksom på, at 3 3% det offentlige sparer mange ressourcer, når man henvender sig via Internettet frem for via telefon eller personligt. At det er mere besværligt, at 15 13% komme igennem til en medarbejder på telefon. Bruger allerede formularen hver 45 40% gang Bruger ikke internet 9 8% Andet 9 8% Ved ikke 7 6% Total % Andet: 9 respondenter 9 besvarelser 4 Personlig kontakt, foretrækkes. 1 Bor ikke i kommunen. 1 Fejl i Java. 1 Foretrækker samtale over telefonen 1 Hurtigere at ringe. 1 Mangler en ipad app til det. 17. Ishøj/Vallensbæk kommune n % har som sagt en hjemmeside. Har du besøgt denne hjemmeside for at finde generel information om rottebekæmpelse? Ja 51 45% Nej 61 54% Ved ikke 1 1% Total % 18. Er du generelt tilfreds eller n % utilfreds med Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmesides indhold om rottebekæmpelse? Meget tilfreds 20 39% Tilfreds 20 39% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 10% Utilfreds 1 2% Meget utilfreds 1 2% Ved ikke 4 8% Total % 19. Har du forslag til forbedringer af Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmeside om rottebekæmpelse? 2 respondenter 2 besvarelser 1 Bedre link til rottebekæmpelse. 1 Mosegrise, skulle nævnes. 20. Har du i øvrigt en kommentar eller et råd, ud over det som vi har talt om, som du vil give Ishøj/Vallensbæk kommune med på vejen i forbindelse med rottebekæmpelse? 1 Afblæsning, officiel besked omkring rotternes forsvinden 1 Afvisninger af behandling, i mindre grad 1 Bekæmpe rotterne i de store kloaker bedre! 1 De skal fortsætte med det gode arbejde 1 Effektivitet 1 Forløb, okay, men undrede sig over at man ikke kunne ringe. Men fungerede fint med formular 1 Formular, godt! Meget nemmere end at ringe 1 Fuglefodring, tiltag imod 1 Følge op på sagerne 1 Gøre det billigere at installere automatisk rottedræber 1 Han har manglet opfølgning 1 Hun er i tvivl om hvad hun skal gøre når der er rotter generelt Frekvenstabeller, side 6

14 1 Info, mangel på hvornår han kom. Han dukkede bare op 1 Info, tydelig information på hjemmesiden. Kunne ikke finde info om rotter 1 Information, hyppigere 1 Information, omkring forløbet efter anmeldelse 1 Kloaker, skal være iorden 1 Kontakt, vil gerne kunne ringe over telefonen 1 Kontakt, vil ikke anmelde hvis ikke man kan ringe - så bevar den mulighed 1 Mere kontakt med rottemanden, og rottemanden skulle have kontaktet alle i rækkehusene. 1 Mere seriøsitet 1 Opfølgning 1 Opfølgning, savnes i forhold til kasse 1 Opfølgning, tingene blev hentet sent 1 Opfølgning, ønsker at vide om rotterne er væk 1 Rottefængers besøg, kommunikation omkring hvornår dette finder sted 1 Rottekassen måtte vi selv rykke for at den kom af vejen, vi måtte ringe til kommunen også kom de også med det samme 1 Service, god og formidabelt 1 Service, god og hurtig og hvad man kunne forvente 1 Service, god og venligt 1 Service, grundigt og god. Montering af rottespærring i samtlige huse fra kommunens side, burde de!! 1 Service, tilbagemelding fra rottefængeren tak! Kom og hent fælden 1 Service, tilfredshed og hurtigt 1 Tilbagemelding, han kom ikke og hentede rottekassen, selvom han sagde han ville komme inden for et par måneder. Kassen står der stadig 1 Tilbagemelding, hvor længe skal kassen stå, han har ikke hentet den? Skal han det? Har stået der i flere måneder? Havde forventet at der vil være en opfølgning. Formoder at den ikke virker, vil gerne fjerne den, men ved ikke om der en dag kommer en mand og fjerner den? Eller om den er glemt 1 Tilbagemelding, mere information og også hvad der sker. De satte bare fælder op, med fik ikke noget af vide om forløbet 1 Undersøgelse, undersøge resten af huset. 1 Ville gerne have haft mere opfølgning efter besøget 1 Vær opmærksom på rotter ved Ishøj station! 21. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at rotter spiser fuglefoder og nedfaldsfrugt, som ligger i din have? I meget høj grad 65 58% I høj grad 26 23% I nogen grad 5 4% I mindre grad 6 5% Slet ikke 9 8% Ved ikke 2 2% Total % 22. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at metalriste på gulvafløb eller udluftningskanaler er en effektiv måde at holde rotter ude? I meget høj grad 47 42% I høj grad 27 24% I Nogen grad 10 9% I mindre grad 12 11% Slet ikke 14 12% Ved ikke 3 3% Total % 23. Har du en sikringsordning n % hos et bekæmpelsesfirma? Hvis ja, hvornår er den etableret? Indsæt årstal på næste side 3 3% Har ikke en sikringsordning % Ved ikke/husker ikke 6 5% Total % 24. Hvordan blev du opmærksom n % på muligheden for at få en sikringsordning Jeg søgte på nettet 0 0% Jeg fik at vide fra kommunen at 0 0% man kan få en sikringsordning Jeg fik af vide af rottefængeren 0 0% at der var mulighed for at få en sikringsordning Naboen gjorde mig opmærksom 0 0% på det Andet 0 0% Husker ikke/ved ikke 3 100% Total 3 100% Frekvenstabeller, side 7

15 25. Hvor mange gange har du n % anmeldt rotter i år 2011/2012? 0 gange 2 2% 1 gang 82 73% 2 gange 25 22% 3 gange eller derover 2 2% Ved ikke 2 2% Total % 26A. Zone/placering n % Byzone % Landzone 12 11% Ikke angivet 0 0% Total % 27. Distrikt n % Ishøj 57 50% Vallensbæk 56 50% Total % 28. Ejendomstype n % Anden bygning på fremmed 0 0% grund, forbigået ved vurderingen Anden kommunal ejendom 4 4% (Skole, rådhus m.v.). Andre vurderinger. 0 0% Areal med bygning på fremmed 0 0% grund. Beboelses- og 3 3% forretningsejendom Beboelsesejendom 96 85% Fabrik og lager. 1 1% Ikke angivet 0 0% Kommunal beboelses- og 0 0% forretningsejendom. Landbrug, bebygget, mindst 0,55 3 3% Ha. Moderejendom for ejerlejligheder 1 1% Opkrævningsejendom (Areal 0 0% vurderet i anden kommune). Privat institutions- og 0 0% serviceejendom. Ren forretning. 3 3% Sommerhus 0 0% Ubebyggede landbrugslodder. 0 0% Ubebygget areal (Ikke 0 0% landbrugsareal), forskelsværdi max. 10 % Undtaget fra vurdering. 2 2% Total % 30. Hvad er dit postnummer n % % % % % % Total % Frekvenstabeller, side 8

16 2B Frekvenskrydstabeller Albertslund Kommune: 107 respondenter Glostrup Kommune: 100 respondenter Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

17 01. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 38 36% 45 45% 57 50% % Tilfreds 39 36% 40 40% 33 29% % Hverken tilfreds eller utilfreds 9 8% 6 6% 8 7% 23 7% Utilfreds 7 7% 1 1% 1 1% 9 3% Meget utilfreds 6 6% 2 2% 1 1% 9 3% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 8 7% 6 6% 13 12% 27 8% med medarbejderen i kommunen Total % % % % 02A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? All interviews Fagligt kompetente medarbejdere Venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 20 26% 24 28% 23 26% 67 27% 55 71% 60 71% 57 63% % 33 43% 41 48% 33 37% % aftalerne God mundtlig kommunikation 31 40% 31 36% 27 30% 89 35% God skriftlig kommunikation 4 5% 2 2% 4 4% 10 4% Gode råd/brugbar information 18 23% 19 22% 8 9% 45 18% Andet 5 6% 12 14% 7 8% 24 10% Ved ikke 2 3% 3 4% 3 3% 8 3% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 5 respondenter 5 besvarelser Andet: 12 respondenter 12 besvarelser Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 5 Hurtig, reaktion 8 Hurtig, reaktion 2 Service, god og venlig 1 Hun fattede ikke en brik 1 Internetformular, anvendt af respondenten 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenskrydstabeller, side 1

18 02B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Manglende faglighed hos medarbejderne Ikke venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder ikke aftalerne Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% 3 23% 2 67% 2 100% 7 39% 3 23% 1 33% 0 0% 4 22% Dårlig mundtlig kommunikation 10 77% 2 67% 2 100% 14 78% Dårlig skriftlig kommunikation 3 23% 0 0% 1 50% 4 22% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% information Andet 2 15% 0 0% 0 0% 2 11% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 7 233% 7 350% % Total % 3 100% 2 100% % Albertslund Kommune Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Der gik ti dage, fra jeg anmeldte at jeg havde rotter til jeg fik besøg. 1 Kunden blev ikke taget alvorligt. 03. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 51 48% 64 64% 63 56% % Tilfreds 28 26% 23 23% 34 30% 85 27% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 5% 1 1% 4 4% 10 3% Utilfreds 3 3% 2 2% 3 3% 8 3% Meget utilfreds 3 3% 0 0% 2 2% 5 2% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke har ikke været i 17 16% 10 10% 7 6% 34 11% kontakt med rottefængeren Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 2

19 04A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Rotterne blev bekæmpet meget hurtigt Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 38 48% 52 60% 54 56% % Fagligt kompetent rottefænger 50 63% 60 69% 55 57% % Venlige/serviceminded 60 76% 62 71% 63 65% % rottefænger Rottefængeren overholder 33 42% 47 54% 38 39% % aftalerne God mundtlig kommunikation 38 48% 53 61% 44 45% % God skriftlig kommunikation 4 5% 1 1% 1 1% 6 2% Gode råd/brugbar information 31 39% 43 49% 33 34% % Andet 1 1% 1 1% 2 2% 4 2% Intet positivt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 1% 1 1% 1 1% 3 1% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Tilfreds, men mangler opfølgning! Kasserne står der stadig. 1 Service, service og løsningsorienteret og gode! 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Frekvenskrydstabeller, side 3

20 04B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Rotterne blev ikke bekæmpet 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% Det tog alt for lang tid før 2 33% 0 0% 1 20% 3 23% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 3 50% 0 0% 2 40% 5 38% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 33% 1 50% 1 20% 4 31% Dårlig skriftlig kommunikation 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% information Andet 2 33% 1 50% 2 40% 5 38% Intet negativt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 2 100% 8 160% % Total 6 100% 2 100% 5 100% % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 2 respondenter 2 besvarelser Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Hun blev ikke taget alvorligt. 1 Opfølgning, ingen. 1 Reagerede ikke på at der er affald og rotter på en grund overfor hende. Kontakt, men intet skete. 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenskrydstabeller, side 4

21 05. Savnede du oplysninger forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? All interviews Mere generel information om forløbet Mere information om sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg kan gøre efter besøget Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 8 7% 5 5% 8 7% 21 7% 5 5% 0 0% 4 4% 9 3% 4 4% 2 2% 2 2% 8 3% 1 1% 1 1% 2 2% 4 1% Andet 1 1% 1 1% 3 3% 5 2% Nej, savnede ikke oplysninger 85 79% 90 90% 97 86% % forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 6 6% 3 3% 1 1% 10 3% rottefænger Ved ikke 4 4% 0 0% 2 2% 6 2% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Aftale, hvornår han kom, var uvist. 1 Betaling, ikke informeret om dette. 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? All interviews Ja, Rottefængeren kom inden for rimelig tid Nej, der gik for lang tid før Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 83 78% 95 95% % % 9 8% 2 2% 5 4% 16 5% 15 14% 3 3% 5 4% 23 7% Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 5

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI KOMMUNERNES KANALSTRATEGI OG BORGERNES TILFREDSHED - TI L BORGERNES OPLEVELSER OG TILFREDSHED MED KOMMUNAL KOMMUNIKATION DIG FRA INDHOLDSFORTEGNELSE Offentlig kommunikation i forandring...3 Konklusioner...4

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere