Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012"

Transkript

1 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Ishøj og Vallensbæk Kommune og dennes rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.: , Fax:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2A Frekvenstabeller 2B Frekvenskrydstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner ønsker med denne undersøgelse at afdække tilfredsheden med sagsbehandlingen i forbindelse med rottebekæmpelse i kommunen. Undersøgelsen er gennemført med et fælles standardiseret spørgeskema, så kommunerne får mulighed for sammenligning på tværs af kommunegrænserne. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internetundersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for kommunerne, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af kommunernes spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i afsnit Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 12. april til 19. april Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med kommunerne fastsat til virksomheder/landbrug og borgere, der har anmeldt rotter. Om undersøgelsen, side 1

4 Respondenterne er kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl samt søndag fra kl til kl Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. Var der ingen hjemme overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. For en undersøgelse af denne art er 113 interview i hver kommune et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve på 486 telefonnumre modtaget fra kommunen. 113 brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 61% er tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 486 Ubrugte 249 Fravalgte, udgået 7 Fravalgte, andet 44 Nettostikprøve % Nægtere 20 11% Ikke truffet 53 28% Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: 25. Hvor mange gange har du anmeldt rotter i år 2011/2012? 26A. Indlæs byzone/landzone 27. Indlæs Distrikt 28. Indlæs ejendomstype I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. Om undersøgelsen, side 2

5 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau, totalpopulation N=486 Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,36 6,48 5,17 4,37 3,52 2,90 2,32 1,53 0,90 0, ,89 8,92 7,11 6,01 4,85 4,00 3,19 2,10 1,24 0, ,34 10,61 8,47 7,16 5,77 4,76 3,80 2,50 1,47 0, ,18 11,89 9,49 8,02 6,47 5,33 4,26 2,80 1,65 0, ,60 12,87 10,27 8,68 7,00 5,77 4,61 3,03 1,79 0, ,69 13,62 10,87 9,19 7,41 6,10 4,88 3,21 1,89 0, ,49 14,17 11,31 9,56 7,71 6,35 5,08 3,34 1,97 0, ,05 14,56 11,62 9,82 7,92 6,53 5,21 3,43 2,02 0, ,37 14,78 11,80 9,97 8,04 6,63 5,29 3,49 2,05 0, ,48 14,86 11,86 10,02 8,08 6,66 5,32 3,50 2,06 0,00 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 80 interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 7,13 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Datamaterialet er stratificeret i forhold til kommune, således at respondentmassen udgør et repræsentativt udsnit af målgruppen. Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet. Rapporten er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielsen og projektleder Connie F. Larsen. Om undersøgelsen, side 3

6 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter ISO-20252:2006 standarderne. ISO er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 4

7 2A Frekvenstabeller Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

8 01. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 57 50% Tilfreds 33 29% Hverken tilfreds eller utilfreds 8 7% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 1 1% Ved ikke 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 13 12% med medarbejderen i kommunen Total % 02A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? Fagligt kompetente 23 26% medarbejdere Venlige/servicemindede 57 63% medarbejdere Medarbejderne overholder 33 37% aftalerne God mundtlig kommunikation 27 30% God skriftlig kommunikation 4 4% Gode råd/brugbar information 8 9% Andet 7 8% Ved ikke 3 3% Svar i alt % Total % 02B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra Ishøj/Vallensbæk kommune i forbindelse med din rotteanmeldelse? Manglende faglighed hos 1 50% medarbejderne Ikke venlige/servicemindede 2 100% medarbejdere Medarbejderne overholder ikke 0 0% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 100% Dårlig skriftlig kommunikation 1 50% Dårlige råd/ikke brugbar 1 50% information Andet 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 7 350% Total 2 100% 03. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? Meget tilfreds 63 56% Tilfreds 34 30% Hverken tilfreds eller utilfreds 4 4% Utilfreds 3 3% Meget utilfreds 2 2% Ved ikke 0 0% Ved ikke har ikke været i 7 6% kontakt med rottefængeren Total % Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenstabeller, side 1

9 04A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev bekæmpet meget 54 56% hurtigt Fagligt kompetent rottefænger 55 57% Venlige/serviceminded 63 65% rottefænger Rottefængeren overholder 38 39% aftalerne God mundtlig kommunikation 44 45% God skriftlig kommunikation 1 1% Gode råd/brugbar information 33 34% Andet 2 2% Intet positivt 0 0% Ved ikke 1 1% Svar i alt % Total % Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 04B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? Rotterne blev ikke bekæmpet 1 20% Det tog alt for lang tid før 1 20% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 2 40% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 1 20% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 1 20% Dårlig skriftlig kommunikation 0 0% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% information Andet 2 40% Intet negativt 0 0% Ved ikke 0 0% Svar i alt 8 160% Total 5 100% 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenstabeller, side 2

10 05. Savnede du oplysninger n % forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? Mere generel information om 8 7% forløbet Mere information om 4 4% sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg 2 2% kan gøre efter besøget Andet 3 3% Nej, savnede ikke oplysninger 97 86% forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 1 1% rottefænger Ved ikke 2 2% Svar i alt % Total % Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved n % den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? Ja, Rottefængeren kom inden for % rimelig tid Nej, der gik for lang tid før 5 4% Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang 5 4% tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Total % 07. Kom rottefængeren på det n % aftalte tidspunkt ved det sidste besøg? Hvis nej: Hvor meget for sent kom han/hun ca.? Ja, kom til aftalte tid 92 81% Nej, kom for sent 1 1% Husker ikke/ved ikke, hvor meget 1 1% for sent rottefængeren kom Husker ikke/ved ikke om han/hun 19 17% kom på det tidspunkt vi havde aftalt Total % 08. Synes du generelt at n % rottefængeren optrådte venligt eller uvenligt ved besøget? Meget venligt 69 61% Venligt 26 23% Hverken/eller 2 2% Uvenligt 1 1% Meget uvenligt 0 0% Ved ikke 15 13% Total % 09. Kunne rotterfængeren n % konstatere, at der var rotter på din ejendom/virksomhed ved 1. besøg? Hvis ja: Foretog rottefængeren bekæmpelse ved 1. besøg? Nej, rottefængeren kunne ikke 26 23% konstatere, at der var rotter på min ejendom ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter og der 79 70% blev foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja, konstatering af rotter, men 2 2% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg Ja konstatering af rotter, men 3 3% der blev ikke foretaget bekæmpelse ved 1. besøg pga. kloakbrud Ved ikke/husker ikke 3 3% Total % Frekvenstabeller, side 3

11 10. Blev der konstateret n % kloakbrud i forbindelse med rottefængeres besøg? Hvis ja: Forsvandt rotterne efter udbedring? Ja, der blev konstateret 9 8% kloakbrud og rotterne forsvandt efter udbedring Ja, der blev konstateret 2 2% kloakbrud men rotterne forsvandt ikke efter udbedring Ja, der blev konstateret 0 0% kloakudbrud, men der er ikke blevet udbedret Ja, der blev konstateret 0 0% kloakbrud udbedring er i gang Nej, der blev ikke konstateret % kloakbrud Ved ikke/husker ikke 2 2% Total % 11. Har du generelt været tilfreds n % eller utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Meget tilfreds 1 9% Tilfreds 4 36% Hverken tilfreds eller utilfreds 2 18% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 0 0% Ved ikke/husker ikke 4 36% Total % 12A. Hvorfor har du generelt n % været Meget tilfreds / Tilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Venlige/servicemindede 3 60% rottefænger Venlige/servicemindede 3 60% medarbejdere Rottefængeren var fagligt 2 40% kompetent Medarbejderen i 3 60% Ishøj/Vallensbæk kommune var fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 1 20% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var forståelig Jeg var tilfreds med at der blev 3 60% konstateret kloakbrud Andet 1 20% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt % Total 5 100% Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Hurtig behandling. Frekvenstabeller, side 4

12 12B. Hvorfor har du generelt n % været Utilfreds/Meget utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakbruddet? Er der andet? Fordi jeg selv skulle betale for at 0 0% få udbedret kloakbruddet Ikke venlige/servicemindede 0 0% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 0 0% medarbejdere Rottefængeren var ikke fagligt 0 0% kompetent Medarbejderen i 0 0% Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke fagligt kompetent Den skriftlige korrespondance 0 0% fra Ishøj/Vallensbæk kommune var ikke forståelig Jeg var ikke tilfreds med at der 0 0% blev konstateret kloakbrud Andet 0 0% Ved ikke/husker ikke 0 0% Svar i alt 0 0% Total 0 100% 13. Forsvandt rotterne efter 1. n % besøg? Hvis nej: måtte du henvende dig igen til Ishøj/Vallensbæk kommune for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet efter 1. besøg? Ja, rotterne forsvandt efter % besøg Nej; jeg måtte henvende mig 4 4% igen for nyt besøg, fordi rotterne ikke var bekæmpet Nej, rotterne forsvandt ikke efter 7 7% 1. besøg, men jeg har ikke henvendt mig igen for nyt besøg Bekæmpelse er i gang pt. 6 6% Ved ikke/husker ikke 5 5% Total % 14. Hvordan anmeldte du, at du n % havde rotter? Elektronisk anmeldelse via 50 44% formular på Internettet Ringede til kommune 51 45% Skrev en mail 2 2% Skrev et brev 0 0% Personlig henvendelse 5 4% Andet 1 1% Ved ikke/husker ikke 4 4% Total % Andet: 1 respondent 1 besvarelse 1 Direkte til rottefænger 15. Var du klar over, at man n % kunne anmelde rotter elektronisk på Kommunens hjemmeside på Internettet? Hvis ja: Hvorfor anmeldte du ikke rotterne via en formular på kommunens hjemmeside via Internettet? Jeg var ikke klar over, at man 28 44% kunne anmelde rotter elektronisk på kommunens hjemmeside på Internettet Jeg forsøgte, men kunne ikke 3 5% finde den relevante formular Jeg formodede, at det ville tage 2 3% mig for lang tid at sætte mig ind i, hvordan man udfylder formularen på Internettet Jeg synes det er nemmere at 8 13% henvende mig telefonisk (eller på anden måde) end via en hjemmeside. Jeg foretrækker at kommunikere 6 10% direkte med en person om anmeldelse af rotter. Jeg foretrækker generelt at 5 8% kommunikere med en person, når jeg henvender mig til det offentlige. Bruger ikke/har ikke computer 0 0% Andet 6 10% Ved ikke/husker ikke 5 8% Total % Andet: 6 respondenter 6 besvarelser Frekvenstabeller, side 5

13 1 Bruger ikke internettet 1 Det er lettere at ringe 1 Fandt linket på nettet til rottefængeren. 1 Formular, forsøgt udfyldt, men fik ingen kvittering 1 Kontakt, telefonisk, men fik besked på at bruge formularen- 1 Kontakt, tidligere ansat, så kontaktede dem da han alligevel var der. 16. Hvad kunne i højere grad få n % dig til, at benytte den elektroniske formular på Internettet frem for telefonen/personlig henvendelse/mail fremover, hvis du skal anmelde rotter? Blive gjort opmærksom på, hvor 25 22% man finder formularen på hjemmesiden Blive gjort opmærksom på, at 3 3% det offentlige sparer mange ressourcer, når man henvender sig via Internettet frem for via telefon eller personligt. At det er mere besværligt, at 15 13% komme igennem til en medarbejder på telefon. Bruger allerede formularen hver 45 40% gang Bruger ikke internet 9 8% Andet 9 8% Ved ikke 7 6% Total % Andet: 9 respondenter 9 besvarelser 4 Personlig kontakt, foretrækkes. 1 Bor ikke i kommunen. 1 Fejl i Java. 1 Foretrækker samtale over telefonen 1 Hurtigere at ringe. 1 Mangler en ipad app til det. 17. Ishøj/Vallensbæk kommune n % har som sagt en hjemmeside. Har du besøgt denne hjemmeside for at finde generel information om rottebekæmpelse? Ja 51 45% Nej 61 54% Ved ikke 1 1% Total % 18. Er du generelt tilfreds eller n % utilfreds med Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmesides indhold om rottebekæmpelse? Meget tilfreds 20 39% Tilfreds 20 39% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 10% Utilfreds 1 2% Meget utilfreds 1 2% Ved ikke 4 8% Total % 19. Har du forslag til forbedringer af Ishøj/Vallensbæk kommunes hjemmeside om rottebekæmpelse? 2 respondenter 2 besvarelser 1 Bedre link til rottebekæmpelse. 1 Mosegrise, skulle nævnes. 20. Har du i øvrigt en kommentar eller et råd, ud over det som vi har talt om, som du vil give Ishøj/Vallensbæk kommune med på vejen i forbindelse med rottebekæmpelse? 1 Afblæsning, officiel besked omkring rotternes forsvinden 1 Afvisninger af behandling, i mindre grad 1 Bekæmpe rotterne i de store kloaker bedre! 1 De skal fortsætte med det gode arbejde 1 Effektivitet 1 Forløb, okay, men undrede sig over at man ikke kunne ringe. Men fungerede fint med formular 1 Formular, godt! Meget nemmere end at ringe 1 Fuglefodring, tiltag imod 1 Følge op på sagerne 1 Gøre det billigere at installere automatisk rottedræber 1 Han har manglet opfølgning 1 Hun er i tvivl om hvad hun skal gøre når der er rotter generelt Frekvenstabeller, side 6

14 1 Info, mangel på hvornår han kom. Han dukkede bare op 1 Info, tydelig information på hjemmesiden. Kunne ikke finde info om rotter 1 Information, hyppigere 1 Information, omkring forløbet efter anmeldelse 1 Kloaker, skal være iorden 1 Kontakt, vil gerne kunne ringe over telefonen 1 Kontakt, vil ikke anmelde hvis ikke man kan ringe - så bevar den mulighed 1 Mere kontakt med rottemanden, og rottemanden skulle have kontaktet alle i rækkehusene. 1 Mere seriøsitet 1 Opfølgning 1 Opfølgning, savnes i forhold til kasse 1 Opfølgning, tingene blev hentet sent 1 Opfølgning, ønsker at vide om rotterne er væk 1 Rottefængers besøg, kommunikation omkring hvornår dette finder sted 1 Rottekassen måtte vi selv rykke for at den kom af vejen, vi måtte ringe til kommunen også kom de også med det samme 1 Service, god og formidabelt 1 Service, god og hurtig og hvad man kunne forvente 1 Service, god og venligt 1 Service, grundigt og god. Montering af rottespærring i samtlige huse fra kommunens side, burde de!! 1 Service, tilbagemelding fra rottefængeren tak! Kom og hent fælden 1 Service, tilfredshed og hurtigt 1 Tilbagemelding, han kom ikke og hentede rottekassen, selvom han sagde han ville komme inden for et par måneder. Kassen står der stadig 1 Tilbagemelding, hvor længe skal kassen stå, han har ikke hentet den? Skal han det? Har stået der i flere måneder? Havde forventet at der vil være en opfølgning. Formoder at den ikke virker, vil gerne fjerne den, men ved ikke om der en dag kommer en mand og fjerner den? Eller om den er glemt 1 Tilbagemelding, mere information og også hvad der sker. De satte bare fælder op, med fik ikke noget af vide om forløbet 1 Undersøgelse, undersøge resten af huset. 1 Ville gerne have haft mere opfølgning efter besøget 1 Vær opmærksom på rotter ved Ishøj station! 21. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at rotter spiser fuglefoder og nedfaldsfrugt, som ligger i din have? I meget høj grad 65 58% I høj grad 26 23% I nogen grad 5 4% I mindre grad 6 5% Slet ikke 9 8% Ved ikke 2 2% Total % 22. I hvilken grad er du n % opmærksom på, at metalriste på gulvafløb eller udluftningskanaler er en effektiv måde at holde rotter ude? I meget høj grad 47 42% I høj grad 27 24% I Nogen grad 10 9% I mindre grad 12 11% Slet ikke 14 12% Ved ikke 3 3% Total % 23. Har du en sikringsordning n % hos et bekæmpelsesfirma? Hvis ja, hvornår er den etableret? Indsæt årstal på næste side 3 3% Har ikke en sikringsordning % Ved ikke/husker ikke 6 5% Total % 24. Hvordan blev du opmærksom n % på muligheden for at få en sikringsordning Jeg søgte på nettet 0 0% Jeg fik at vide fra kommunen at 0 0% man kan få en sikringsordning Jeg fik af vide af rottefængeren 0 0% at der var mulighed for at få en sikringsordning Naboen gjorde mig opmærksom 0 0% på det Andet 0 0% Husker ikke/ved ikke 3 100% Total 3 100% Frekvenstabeller, side 7

15 25. Hvor mange gange har du n % anmeldt rotter i år 2011/2012? 0 gange 2 2% 1 gang 82 73% 2 gange 25 22% 3 gange eller derover 2 2% Ved ikke 2 2% Total % 26A. Zone/placering n % Byzone % Landzone 12 11% Ikke angivet 0 0% Total % 27. Distrikt n % Ishøj 57 50% Vallensbæk 56 50% Total % 28. Ejendomstype n % Anden bygning på fremmed 0 0% grund, forbigået ved vurderingen Anden kommunal ejendom 4 4% (Skole, rådhus m.v.). Andre vurderinger. 0 0% Areal med bygning på fremmed 0 0% grund. Beboelses- og 3 3% forretningsejendom Beboelsesejendom 96 85% Fabrik og lager. 1 1% Ikke angivet 0 0% Kommunal beboelses- og 0 0% forretningsejendom. Landbrug, bebygget, mindst 0,55 3 3% Ha. Moderejendom for ejerlejligheder 1 1% Opkrævningsejendom (Areal 0 0% vurderet i anden kommune). Privat institutions- og 0 0% serviceejendom. Ren forretning. 3 3% Sommerhus 0 0% Ubebyggede landbrugslodder. 0 0% Ubebygget areal (Ikke 0 0% landbrugsareal), forskelsværdi max. 10 % Undtaget fra vurdering. 2 2% Total % 30. Hvad er dit postnummer n % % % % % % Total % Frekvenstabeller, side 8

16 2B Frekvenskrydstabeller Albertslund Kommune: 107 respondenter Glostrup Kommune: 100 respondenter Ishøj/Vallensbæk Kommuner: 113 respondenter

17 01. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen i [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 38 36% 45 45% 57 50% % Tilfreds 39 36% 40 40% 33 29% % Hverken tilfreds eller utilfreds 9 8% 6 6% 8 7% 23 7% Utilfreds 7 7% 1 1% 1 1% 9 3% Meget utilfreds 6 6% 2 2% 1 1% 9 3% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke - Har ikke haft kontakt 8 7% 6 6% 13 12% 27 8% med medarbejderen i kommunen Total % % % % 02A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? Er der andet? All interviews Fagligt kompetente medarbejdere Venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 20 26% 24 28% 23 26% 67 27% 55 71% 60 71% 57 63% % 33 43% 41 48% 33 37% % aftalerne God mundtlig kommunikation 31 40% 31 36% 27 30% 89 35% God skriftlig kommunikation 4 5% 2 2% 4 4% 10 4% Gode råd/brugbar information 18 23% 19 22% 8 9% 45 18% Andet 5 6% 12 14% 7 8% 24 10% Ved ikke 2 3% 3 4% 3 3% 8 3% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 5 respondenter 5 besvarelser Andet: 12 respondenter 12 besvarelser Andet: 7 respondenter 7 besvarelser 5 Hurtig, reaktion 8 Hurtig, reaktion 2 Service, god og venlig 1 Hun fattede ikke en brik 1 Internetformular, anvendt af respondenten 4 Hurtig, reaktion 2 Internetformular, anvendt af respondenten 1 Service, god og venlig Frekvenskrydstabeller, side 1

18 02B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med medarbejderen fra [Kommune] i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Manglende faglighed hos medarbejderne Ikke venlige/servicemindede medarbejdere Medarbejderne overholder ikke aftalerne Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% 3 23% 2 67% 2 100% 7 39% 3 23% 1 33% 0 0% 4 22% Dårlig mundtlig kommunikation 10 77% 2 67% 2 100% 14 78% Dårlig skriftlig kommunikation 3 23% 0 0% 1 50% 4 22% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 1 33% 1 50% 2 11% information Andet 2 15% 0 0% 0 0% 2 11% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 7 233% 7 350% % Total % 3 100% 2 100% % Albertslund Kommune Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Der gik ti dage, fra jeg anmeldte at jeg havde rotter til jeg fik besøg. 1 Kunden blev ikke taget alvorligt. 03. Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteanmeldelse? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Meget tilfreds 51 48% 64 64% 63 56% % Tilfreds 28 26% 23 23% 34 30% 85 27% Hverken tilfreds eller utilfreds 5 5% 1 1% 4 4% 10 3% Utilfreds 3 3% 2 2% 3 3% 8 3% Meget utilfreds 3 3% 0 0% 2 2% 5 2% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke har ikke været i 17 16% 10 10% 7 6% 34 11% kontakt med rottefængeren Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 2

19 04A. Hvorfor har du generelt været Meget tilfreds / Tilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Rotterne blev bekæmpet meget hurtigt Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 38 48% 52 60% 54 56% % Fagligt kompetent rottefænger 50 63% 60 69% 55 57% % Venlige/serviceminded 60 76% 62 71% 63 65% % rottefænger Rottefængeren overholder 33 42% 47 54% 38 39% % aftalerne God mundtlig kommunikation 38 48% 53 61% 44 45% % God skriftlig kommunikation 4 5% 1 1% 1 1% 6 2% Gode råd/brugbar information 31 39% 43 49% 33 34% % Andet 1 1% 1 1% 2 2% 4 2% Intet positivt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 1% 1 1% 1 1% 3 1% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Tilfreds, men mangler opfølgning! Kasserne står der stadig. 1 Service, service og løsningsorienteret og gode! 1 Fungerede bare 1 Fælder, fjern efter noget tid Frekvenskrydstabeller, side 3

20 04B. Hvorfor har du generelt været Utilfreds / Meget utilfreds med den kontakt du har haft med rottefængeren i forbindelse med din rotteranmeldelse? Er der andet? All interviews Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total Rotterne blev ikke bekæmpet 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% Det tog alt for lang tid før 2 33% 0 0% 1 20% 3 23% rotterne blev bekæmpet Manglende faglighed hos 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% rottefænger Ikke venlige/servicemindede 3 50% 0 0% 2 40% 5 38% rottefænger Rottefængeren overholder ikke 0 0% 0 0% 1 20% 1 8% aftalerne Dårlig mundtlig kommunikation 2 33% 1 50% 1 20% 4 31% Dårlig skriftlig kommunikation 1 17% 0 0% 0 0% 1 8% Dårlige råd/ikke brugbar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% information Andet 2 33% 1 50% 2 40% 5 38% Intet negativt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 2 100% 8 160% % Total 6 100% 2 100% 5 100% % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 2 respondenter 2 besvarelser Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 2 respondenter 2 besvarelser 1 Hun blev ikke taget alvorligt. 1 Opfølgning, ingen. 1 Reagerede ikke på at der er affald og rotter på en grund overfor hende. Kontakt, men intet skete. 1 Kom aldrig og tjekkede op på fælden. 1 Kontakt mangel, ingen fast aftale om tidspunkt. Tilfreds, ellers god service og flink! Frekvenskrydstabeller, side 4

21 05. Savnede du oplysninger forud for rottefængerens besøg? Hvis ja: Hvilke oplysninger savnede du? All interviews Mere generel information om forløbet Mere information om sagsbehandlingstiden Mere information om, hvad jeg kan gøre inden besøget Mere information om, hvad jeg kan gøre efter besøget Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 8 7% 5 5% 8 7% 21 7% 5 5% 0 0% 4 4% 9 3% 4 4% 2 2% 2 2% 8 3% 1 1% 1 1% 2 2% 4 1% Andet 1 1% 1 1% 3 3% 5 2% Nej, savnede ikke oplysninger 85 79% 90 90% 97 86% % forud for rottefængerens besøg Har ikke haft besøg af 6 6% 3 3% 1 1% 10 3% rottefænger Ved ikke 4 4% 0 0% 2 2% 6 2% Svar i alt % % % % Total % % % % Albertslund Kommune Glostrup Kommune Ishøj/Vallensbæk Kommuner Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 1 respondent 1 besvarelse Andet: 3 respondenter 3 besvarelser 1 Aftale, hvornår han kom, var uvist. 1 Betaling, ikke informeret om dette. 1 Information, om hvilke stoffer der bruges. 1 Kontakt fik af vide at hun skulle melde på hjemmesiden. Info, mangel og der burde stå mere om rotter og hvad man skal gøre. 1 Synes at det er lidt besværligt at de kommer når man ikke er hjemme. 06. Synes du rottefængeren ved den sidste anmeldelse kom inden for rimelig tid efter du anmeldte rotterne? All interviews Ja, Rottefængeren kom inden for rimelig tid Nej, der gik for lang tid før Rottefængeren besøgte mig Ved ikke/husker ikke, hvor lang tid der gik, før rottefængeren besøgte mig Kommune Albertslund Glostrup Ishøj, Vallensbæk n % n % n % Total 83 78% 95 95% % % 9 8% 2 2% 5 4% 16 5% 15 14% 3 3% 5 4% 23 7% Total % % % % Frekvenskrydstabeller, side 5

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

INDHOLD. Præcision 3. Kvalitativt forarbejde 4. Kvalitativ styrke 5. Grundlaget for vækst 6. Hvad tænker kunderne om dine produkter?

INDHOLD. Præcision 3. Kvalitativt forarbejde 4. Kvalitativ styrke 5. Grundlaget for vækst 6. Hvad tænker kunderne om dine produkter? PRÆCISE ANALYSER INDHOLD Præcision 3 Kvalitativt forarbejde 4 Kvalitativ styrke 5 Grundlaget for vækst 6 Hvad tænker kunderne om dine produkter? 7 Dyb integration 8 Solidt beslutningsgrundlag Hvad koster

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

PRÆCISE OG KLARE ANALYSER

PRÆCISE OG KLARE ANALYSER PRÆCISE OG KLARE ANALYSER INDHOLD Præcision.................................................................................. 3 Klarhed....................................................................................

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere