Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center"

Transkript

1 Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center

2 Guidet Egen-Beslutning Første idé til metoden GEB Idéen om manglende konsistens mellem filosofien empowerment og metoderne vi bruger i beslutningstagning Design og metode Groundede teorier som baggrund for GEB Udvikling og implementering Evidens for GEB både kvalitativ og kvantitativ Kontekster, hvor GEB er blevet anvendt Fortsat udvikling og forskning Antagelsen, at personspecifik evidens kan bygge bro mellem evidensbaseret praksis og personcentreret praksis

3 Ph.d. afhandling Guided Self-Determination, a life skills approach developed in difficult Type 1 Diabetes (2004)

4 Guidet Egen-Beslutning Første idé til metoden GEB

5 FØR forskning: 10 års praksis Teoretisk inspiration Grendstad Løgstrup Idé 1985 Imogene King Artikel 1992 Sygeplejeproces som samarbejdsmodel 3. Empiri Protokol 1995 Kvalitativ us Grounded T 1996 GEB udvikles og implementeres deltagerbaseret GEB evalueres kvalitativt i individuelt regi 2000 GEB gruppetræning evalueres i RCT MPH anden us Life skills teori Forandringsteori

6 Idéer kan ikke bestilles!! IDÉ i 1985 ved synet af Emogine King s model (på DSH) overførte Kings idé til sygeplejeprocessen Sygeplejeproces som samarbejdsmodel 1992 (Klinisk sygepleje)

7 Imogene Kings model Perception Feedback Judgment Nurse Action Reaction Interaction Transaction Patient Action Judgment Perception Feedback

8 Sygeplejeproces som samarbejdsmodel

9 Kvalitativ forskning afgørende Ville have lavet intervention med samarbejdsmodellen, men blev opfordret af Steen Wackerhausen til først at undersøge hvad der egentlig foregår i praksis - det troede jeg, at jeg vidste!! Fokus og selvindsigt ved at klarlægge mine idealer om god sygepleje Kvalitativ undersøgelse bekræftede idealerne, men gav uventede fund om barrierer Grounded Theory påviste mønstre, der skulle ændres

10 Guidet Egen-Beslutning Idéen om manglende konsistens mellem filosofien empowerment og metoderne, vi bruger i beslutningstagning (sygeplejeprocessen og den medicinsk diagnostiske metode)

11 Empowerment som filosofi Processen i empowerment er opdagelsen og udviklingen af ens indre kapacitet til at være ansvarlig for ens eget liv. Folk er empowered, når de har viden til at foretage rationelle beslutninger, når de har kontrol, når de har ressourcer til at implementere deres beslutninger og erfaring til at evaluere effektiviteten af deres handlinger (Funnell & Anderson, Michigan)

12 Livsdygtighed (fra Life skills på engelsk) De personlige, sociale, kognitive og fysiske færdigheder der sætter mennesker i stand til at kontrollere og give deres liv retning, og til at udvikle kapacitet til at leve med og producere forandringer i deres omgivelser. problemidentifikation problembenævnelse problemløsning, beslutningstagning konfliktløsning. Don Nutbeam in Health promotion glossary, Oxford University Press 1986

13 J.S.Wodarski 1988 Life skills training is proposed as " the treatment of choice

14 Inkonsistens Sundhedsprofessionelle går ind for ideen i empowerment Synes at overse, at metoder vi bruger i klinisk beslutningstagning er inkonsistente med empowerment

15 Empowerment ikke virkeliggjort i klinikken Teori Teori Observations studier Teoriophobning: Som resultat af mislykkede forsøg på at virkeliggøre patientinddragelse Praksi s 1 Praksi s 2

16 Empowerment ikke virkeliggjort i klinikken Teori Teori Observations studier Interventions studier Teoriophobning som resultat af mislykkede forsøg på at virkeliggøre patientinddragelse Praksi s 1 Praksi s 2

17 Guidet Egen-Beslutning Design og metode

18 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GSD-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GSD-GT

19 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GSD-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GSD-GT

20 Multiple kilder fra 11 forløb mellem patienter og sygeplejersker 2. Kollegial drøftelse 1. Startsamtale 6. Interview med patient ½ år efter forløb Relationel problemløsning 5. Interview med sygeplejerske 3. Slutsamtale 4. Interview med patient lige efter udskrivelse

21 Guidet Egen-Beslutning Groundede teorier som baggrund for GEB

22 GEB udviklet til at overkomme barrierer påvist i groundede teorier Konflikt i og mellem patient og professionel, som bevirker at liv og sygdom holdes adskilt. Tre tilgange til problemløsning Relationstyper, der sjældent udnytter det givne forandringspotentiale i relationen tilstrækkeligt Barrierer i refleksion og kommunikation, der hindrer patient og professionel i at indkredse patientens problemer/udfordringer og få indsigt I hinandens opfattelser af dem

23 Liv og sygdom holdes adskilt Patient Professionel Konflikt i patient Liv Sygdom Sygdom Liv Konflikt i professionelle Konflikt mellem patient og professionelle

24 Tilgange til problemløsning Fiaskoforventende (2 forløb) Patienten er et problem De professionelle har haft deres chance Compliance forventende (7 forløb) Patienten har et problem, vi skal løse Professionelle bestemmer uden at kende mine vanskeligheder med at leve med sygdommen Gensidighedsforventende (2 forløb) Patienten er problemløser Professionelle kender mine vanskeligheder med at leve med sygdommen og støtter mig i at løse dem

25 Fokus på patientens livsdygtighed med diabetes Patient Professionel Konflikt i patient Liv Sygdom Sygdom Liv Konflikt i professionelle Konflikt mellem patient og professionelle

26 Relationer Jeg-dudistanceret professionel dominans Jeg-du-uklar sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsningens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

27 Jeg-du-distanceret professionel dominans Forandringspotentialet opdages ikke på grund af afstand mellem parterne. Hvis svære følelser eller uenighed alligevel registreres, afbrydes kontakten eller de skifter til jeg-du-uklarsympati Jeg-du-uklar sympati Forandringspotentialet udnyttes ikke, da vanskelige følelser og uenighed sløres som en måde at håndtere øget spænding i relationen. Lighedspunkter mellem parterne overvurderes så grænserne bliver uklare. Jeg-du-sorteret gensidighed Får adgang til forandringspotentialet ved at tale om og udforske de vanskelige følelser og uenighed som en måde at håndtere spændingen på Spænding Vanskelige følelser Relationelt forandring s potentiale Særopfattelser Uenighed Zoffmann & Kirkevold 2007

28 Relationer Jeg-dudistanceret professionel dominans Jeg-du-uklar sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsningens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

29 Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel Ikke situationel refleksion Sygdomsorienteret dimension. Symptomer undersøges Livsorienteret dimension. Personspecifikke vanskeligheder undersøges Situationel refleksion

30 Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel Ikke situationel refleksion Sygdomsorienteret dimension. Symptomer undersøges Livsorienteret dimension. Personspecifikke vanskeligheder undersøges Situationel refleksion

31 Guidet Egen-Beslutning GEB s udvikling og implementering

32 Deltagerbaseret implementering Sygeplejersker i praksis har et stort potentiale, som kan mobiliseres - også under betingelserne i en travl klinisk praksis Deltagerbaseret implementering i samarbejde med sygeplejerskerne i praksis sikrede, at GEB blev en bæredygtig metode og skabte den første kvalitative evidens for GEB

33 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GSD-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GSD-GT

34 Definition Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der er udviklet til at facilitere meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Metoden guider begge parter, så de sammen og hver for sig bruger deres potentiale i en proces, der fremmer patientens livsdygtighed.

35 Virkemidler i Guidet Egen- Beslutning Semistrukturerede refleksionsark (n=20) Skriftlig invitation til jeg-du-sortering Avanceret professionel kommunikation Forskningsbaseret viden om anbefalelsesværdig patientadfærd formidles på en autonomistøttende måde, så patienten kan tage egne beslutninger angående egen adfærd

36 GEB kompetence oprindeligt 7 sessioner der formidlede den teoretiske ide i GEB Øvelse i at bruge GEB refleksionsark under supervision af forsker eller nøgleperson 3 sessioner der gennemgik kommunikationsteorier Træning af kommunikationsfærdigheder i typiske vanskelige situationer hentet fra det indledende studie

37 Semi-strukturerede refleksionsark Hjælper til selvrefleksion og jeg-dusorteret refleksion Identificerer og udforsker unikke vanskeligheder i livet med diabetes Identificerer behov for og egenbesluttet potentiale til forandring Støtter forandringsprocesserne Udnytter tiden mere effektivt

38 Tiden hvilken og hvis tid? Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles tid sammen med patienten Professionelles tid sammen med patienten

39 Bedre udnyttelse af patientens tid før og imellem aftalerne Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles tid sammen med patienten Professionelles tid sammen med patienten

40 Bedre udnyttelse af tiden sammen Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles tid sammen med patienten Professionelles tid sammen med patienten

41 Først indkredses det, der er svært / udfordrende Indsatsområde aftales Dynamisk problem løsning på aftalt indsatsområde Aktion i dagligdag Feedback fra aktion Motivation baseret på autonomi

42 Dynamisk problem løsning Inspireret af Alexander H. Bos, Holland. Dine observationer Dine mål og intentioner Noget, der aktuelt volder problemer Dine tanker Dine handlinger

43 GEB s teoretiske baggrund Værditeori (Grendstad, Steinberg) Løgstrup King, Orlando, m.fl. Groundede teorier (Zoffmann) Life skills teorier Arborelius Wackerhausen åbent sundhedsbegreb Motivationsteorier (Deci, Ryan, Sheldon) Forandringsteorier (Prochaska) Dynamisk problemløsning (Lex Bos)

44 Hvordan adskiller GEB sig fra lignende interventioner? Er udviklet til at overkomme barrierer påvist ved kvalitativ forskning Tager højde for barrierer ikke kun i patienten men også barrierer i relationen, som vi professionelle har del i uden at vi er opmærksomme på det Gør det muligt at komme fra ideen empowerment til virkeliggørelse i praksis

45 Guidet Egen-Beslutning Evidens for GEB både kvalitativ og kvantitativ

46 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GSD-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GSD-GT

47 Igen multiple kilder fra 11 forløb mellem patienter og sygeplejersker 2. Kollegial drøftelse 1. Startsamtale 6. Interview med patient ½ år efter forløb Relationel problemløsning 5. Interview med sygeplejerske 3. Slutsamtale 4. Interview med patient lige efter udskrivelse

48 25-årig kvinde ved starten af GEB

49 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov ( Rikke 1) De, som kender min måde at leve på, synes at jeg. Er kanongo til at være diabetiker - Har helt styr på tingene Det jeg er bedst til angående min sukkersyge er.. at glemme alt om det! Det værste ved at have sukkersyge er at det er pinligt at det ikke bliver passet ordentligt, så hellere skjule det, og hvem går det så ud over? Det jeg er dårligst til er. At indrømme overfor mig selv, at det er værre end jeg gerne vil tro Og få gjort noget ved det.

50 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov ( Rikke 2) Når jeg skal i diabetesambulatoriet tænker jeg. Åh nej! Jeg synes at mine kollegaer/ venner ved for lidt om mig men det er ikke deres skyld En vane jeg har svært ved at blive af med er.ikke at lade nogen komme tæt nok på til at se hvordan jeg i virkeligheden har det

51 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Jeg synes de der lægesamtaler man har, de går jo ind og siger, "det ser godt nok ikke godt ud, du skal sørme tage nogen flere blodsukre og så skal du komme igen, så må vi se" Og det har jeg jo gjort i årevis uden at der er sket noget. Der er aldrig nogen, der har præsenteret mig for en løsning altså. Det var bare jeg skulle gå hjem og tage mig sammen, og det har jeg jo hørt på mange gange Patient nummer 6

52 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Det der kvarter inde hos lægen. Man føler sig lille bitte ikke også, og sidder der og klamrer sig til stolen og har så dårlig samvittighed at tårerne står op i øjnene og så får man ikke sagt, at jeg gør virkelig hvad jeg kan. Så siger man: Ah men det er også for dårligt, jeg skal nok tage mig sammen. Så går man hjem og så kan man ikke alligevel Patient nummer 6

53 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Uh, så er der lige pludselig kun tre dage (til næste ambulante aftale).. Hvordan skal jeg nå at tage en måneds blodsukre på tre dage, ikke også. Altså, såh er det nemmest at aflyse det hele, eller også har jeg mødt op uden altså. Og så ku' jeg jo lige så godt have aflyst, fordi der jo ikke er nogen læger, der kan udtale sig på baggrund af ingen ting. Patient nummer 6

54 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Altså, hvis man bad mig måle blodsukre før i tiden, så skrev jeg bar nogen tal ned i bogen. Det var meget lettere end at stikke en nål i dig selv tre gange om dagen eller hvor tit det nu var. Så jeg skrev bare nogle tal ned som lå lidt i den høje ende af skalaen, men ikke for højt. Patient nr 1

55 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Nogen af de første papirer greb lige ind om problemets kerne. Det gik hurtigt. Ja, det var meget nemt, lynhurtigt. Ja, nærmest første gang at vi begyndte med papirerne og skulle sådan finde hvad hovedpunkterne skulle være. Det var det samme vi kunne blive ved med at finde frem. Altså, det skiftede ikke undervejs. De var der lige fra starten. Det var faktisk mig der valgte hvad det var. Men jeg tror også det var fordi det var det, der var problemet. Der var ikke så meget at diskutere.. Patient nr. 6

56 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Altså, det blev nok mere intenst, fordi at vi begge var forberedt at det var lige nøjagtigt det, vi skulle snakke om, så det ikke flød ud. Og jeg kunne sige: Nåh jamen det går meget godt. Det kunne jeg ikke bare sige vel? For det havde jeg jo selv siddet derhjemme og fundet ud af, at det ikke gjorde. patient nr. 6

57 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB og så lige så stille fik hun prikket hul på de ting der i virkeligheden var galt, for jeg har aldrig nogen sinde fortalt nogen før at jeg har glemt at tage min insulin om aftenen.... patient nr. 1

58 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Jeg skulle bare have en der ligesom kunne støtte mig I de ting jeg fik fundet frem, fik gravet op af dybet Jeg tror der kom nogen ting frem, som jeg egentlig ikke selv var klar over før Ja også nogen gange at hun fik spurgt ind til nogen ting, som pludselig. Ja Gud, det har jeg aldrig nogen sinde tænkt på den måde Der tror jeg hun fik stort indblik i hvordan jeg tænker og hvordan sådan det fungerer inde i hovedet på mig Det var simpelt hen så intenst ikke også. Det kørte simpelt hen bare. Det var sådan lidt pudsigt at tænke: hold da op, hvad har jeg dog snakket om så længe og tør i halsen, ja tiden er bare gået.

59 Sygeplejerske i kvalitativ evaluering af GEB Der kom meget op til overfladen, som jeg slet ikke anede om hende. Jeg troede at jeg kendte hende, men det viste sig, at det gjorde jeg jo slet ikke på den måde. En af de første samtaler hvor der kom noget op til overfladen hvor jeg tænkte: men så forstår jeg bedre. Der gik også nogle lys op for mig.

60

61

62

63

64 25-årig kvinde ½ år efter GEB-forløb Når jeg tager hjem på ferie og sådan noget, så står min lille taske med blodsukkerapparat og insulin, det står ude i køkkenet. Det er sådan, det er samlingspunktet og så drejer jeg lige forbi der hver eneste gang, så de er udmærket klar over at jeg er meget opmærksom på det. Før i tiden tror jeg nok den taske den lå gemt nede i bunden (griner) inde på værelset et eller andet sted. Altså nu jeg gider ikke have den til at stå derinde fordi det er jo ikke der jeg skal være vel. Den skal være hvor JEG ER, så den skal være der hvor fælles arealet er, ikke. For det skal jo bruges hele tiden. Det er noget de (forældrene) aldrig har oplevet før og se mig tage blodsukker hver eneste gang vi skal spise og hver eneste gang vi skal et eller andet. Jeg skal lige..

65 Viden om person-specifikke vanskeligheder i livet med diabetes Er så forskelligartede og konkrete at professionelle ikke kan gætte deres natur For eksempel den unge pige, der arbejder i en bagerbutik. Sygeplejersken mente at patienten vidste alt om sund mad, hvilket hun også gjorde. En del af hendes job var, imidlertid, hver dag at smage om kagerne var friske nok til at blive solgt i butikken. Det gjorde hun uden at være bevidst om indflydelsen på hendes blod sukker.

66 Forløsende viden Forløsende viden i dagliglivet Potentiale til forandring i relationer med familie, venner og kollegaer Forløsende viden i teamet Interdisciplinært potentiale til forandring Forløsende viden i støttende relation Relationelt potentiale til forandring Forløsende viden i patientens bevidshed Personspecifikt potentiale til forandring

67 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GSD-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GSD-GT

68 Programmatisk kvalitativ forskning Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

69 Signifikant effekt af GEB 1 år efter 16 timers gruppetræning (GEB-GT) RCT 30 GEB-GT og 20 kontrolgruppe øget støtte til autonomi fra sundhedsprofessionelle (p<0.01) øget frekvens af selv-monitorerede blodglukoser (median 8 før, 20 efter pr uge) (p<0.001) øget oplevelse af kompetence til at håndtere diabetes (p<0.01) færre diabetes-relaterede problemer (p<0.05) forbedret glycæmisk kontrol (-0,4%) 3-12 mdr. efter gruppetræningen (p<0.01). Zoffmann & Lauritzen 2006

70 Opnået i studiet Empowerment Filosofi Grounded theories Guided Egen- Beslutning Effektiv metode Livsdygtighed med Type 1 diabetes Mål for individuel patientomsorg

71 Ekstern validitet og overførbarhed Kvalitative fund i form af teoriudvikling Brugbare på tværs af faggrupper og sundhedsmæssige problemstillinger Guidet Egenbeslutning kan anvendes fællesfagligt og tilpasses andre patientgrupper med kroniske sygdomme Kvantitative fund i form af effekt af Guidet Egen-Beslutning kan generaliseres til lignende patientgrupper

72 Guidet Egen-Beslutning Kontekster, hvor GEB er blevet anvendt

73 GEB foreløbig tilpasset: Patienter med Diabetes (type 1 og 2) Unge (13-18) med dårligt reguleret type 1 diabetes KOL Hjertesygdom Overvægt Epilepsi Voksne med fremskreden kræft Dialyse Kolostomi Stress (indlagte unge) Depression Skizofreni Misbrug ADHD Kvinder opereret for gynækologisk kræft Kroniske smerter Pårørende til Unge (13-18) med dårligt reguleret type 1 diabetes Voksne med fremskreden kræft

74 Evaluering af GEB Gennemført: Voksne (18-49 år) med dårligt reguleret type 1 diabetes (individuelt: kvalitativt + gruppe: kvantitativt VZ) Misbrug af alkohol og stoffer (gruppe: kvantitativt) Masterprojekt Bente Borg, Sankt Hans. Skizofreni, (individuelt: kvalitativt i forbindelse med psykoedukation) Cand.cur. speciale Rikke Jørgensen, Ålborg Depression, (individuelt: kvalitativt) Cand.cur. speciale Chanett Simonsen Voksne m. fremskreden kræft og deres pårørende (individuelt: kvalitativt) Cand cur. Anne Rømer, Lektorbedømmelse, Hillerød Igangværende: Skizofreni Nordjylland (individuelt: kvantitativt) (Ph.D stud. Rikke Jørgensen) Unge (13-18 år) med dårligt reguleret type 1 diabetes og deres forældre Hillerød og Glostrup (individuelt: kvalitativt + kvantitativt) (Ph.D stud. Gitte Husted) Kort udgave til forældre til for tidligt fødte børn (RH) PhD stud. Janne Weis Unge voksne (18-35 år) med dårligt reguleret type 1 diabetes. Fokus på autonom motivation (individuelt og gruppe: kvantitativt) Vibeke Zoffmann & Mette Due Christensen, SDC Kvinder på SDC med type 1 diabetes og graviditetsønske (pilot) Lene Dobson, Henrik Ullits & Vibeke Zoffmann Under forberedelse: Kvinder opereret for gynækologisk kræft på Juliane Marie Centret RH. Planlægges som PhD for Mette Linnet Olesen

75 GEB mellem tre parter Unge (13-18) med dårligt reguleret type 1 diabetes og deres forældre Refleksionsark også til forældre

76 Gensidig problemløsning mellem tre parter Kommunikation Iagttagelser Tanker Følelser Professionelle

77 Magtspiral mellem professionel/forældre og patient Pres Modstand Pres Modstand Pres Modstand

78 15-årig dreng indlagt på Glostrup Problemet er at jeg pga mine målinger og insulintagninger ikke har kunnet gå med de andre i frikvarteret Det påvirker mig meget da det ikke er særlig rart at gå alene rundt I ens frikvarter Jeg bliver på en måde lukket ude Det resulterede i at jeg droppede nogle målinger for at komme med Snakket med venner og lærere om det

79 15-årig dreng og hans far (fælles) Mærker det mest, når der lyves om tal Få en bedre dialog om tallene og måske få løst høje tal tidligere eller I hvert fald få hjælp til de høje tal Gør det værre når der lyves for at få fred, ikke blive konfronteret. Forhindrer os i at få en fornuftig snak så problemer kan løses. Slipper for skænderi (kortvarigt) Kommunikere effektivt uden at hidse os op Været ærlig om høje tal (patient). Forsøgt at undgå at hidse mig op (far) siden sidste møde

80 Guidet Egen-Beslutning Antagelsen, at personspecifik evidens kan bygge bro mellem evidensbaseret praksis og personcentreret praksis

81 Antagelser affødt af GEB-forskning Essentielt, at der skabes en situationel indsigt, når man anvender GEB Situationel indsigt udløser et potentiale til forandring i patienten, i en støttende relation, i teamet af professionelle, i patientens dagligdag Situationel indsigt kan kaldes personspecifik evidens Personspecifik evidens kan bygge bro mellem evidensbaseret og personcentreret praksis Sygeplejersker bidrager til et personcentreret behandlingsteam hvis metoderne, vi anvender i problemløsning, er i stand til at skabe personspecifik evidens

82 Evidensbaseret praksis må også rumme personspecifik evidens Personspecifi k viden Skabes i samarbejde med patienten og rummer dennes vurderin g af egen situation i tid og sted Generel viden Erfarin gsbaseret Forskningsbase ret

83 Metoder, der kan skabe personspecifik evidens Evidensbaseret praksis Personcentreret evidens Personcentreret praksis

84 Personcentreret behandlingsteam Fordrer at viden om den enkeltes reaktioner på sygdommen Skabes i fællesskab med patienten Udveksles i teamet Bruges i teamet Fastholdes i teamet Sygeplejersker og vores metoder afgørende

85 GEB kurser på tværs af kroniske tilstande 2012 Steno Educ. Center GEB 1A+B: 2x6 timer, der formidler den teoretiske ide i GEB og kompetence til at bruge enkelte GEB refleksionsark GEB 2A+B: 2x6 timer giver kompetence i at bruge en hel GEB og den medhørende kommunikation i individuelle forløb. Afsluttes med en test GEB 3A kompetence til at bruge GEB i grupper GEB 3B kompetence til at bruge GEB i familie GEB 4 A trænerniveau individuelt GEB 4 B trænerniveau gruppe GEB 4 C trænerniveau familie

86 Et nyt initiativ i 2011 SCAN TRICC TRanslational Interventions assisting people to live well with Chronic Conditions a Scandinavian research initiative

87 Medlemmer af Scan TRICC Barbara Paterson Marit Graue Åsa Hörnsten Marit Kirkevold Vibeke Zoffmann Fremover desuden PhD studenter og post docs.

88 GEB- refleksionsark Kan hentes på hjemmeside

89 Tak for denne gang

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

forhold mellem panent og professionel

forhold mellem panent og professionel Copyright @ Munksgaard Klinisk Sygepleje SSN: 0902-2767 Det relationelle forhold mellem panent og professionel - interpersonelle relationer som udviklingsfelt i klinisk sundhedsarbej de Vibeke Zoffmann

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

det balancerende menneske

det balancerende menneske rapport e om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark klarhed SaMHØrIGHED KROPSLIG SKAVANK UDFORDRENDE RELATIONER SÆNKET OVERLIGGER VIBRERENDE SIND rettidighed HELHED det balancerende

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere