REFERAT PU-Møde kl Domkirkepladsen 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4"

Transkript

1 REFERAT PU-Møde kl Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase. MHR satser på at kunne bygge fra MHR har ultimo 2011 opsparet 9 mill. Der skal opspares 19 mill. svarende til halvdelen af budget hvorefter der skal søges om 30 årigt lån til resten. PU anmodes om at godkende financieringsplan og bekræfte intention om at tilføre de nødvendige ligningsmidler i årene 2012, 2013 og Orgel og udsmykning er ikke en del af financieringsplanen, men skal tænkes med ind i arkitekturen, hvilket vil gøre det billigere at implementere, når det kan anskaffes. Det er psykologisk meget vigtigt, at aftalen er på plads inden næste menighedsrådsvalg. Mange fra Trekronerområdet deltager i arrangementer i Himmelev kirke og i sognegård og åben kirke på Trekronergrunden trækker også mange mennesker. MHR er synlige 1

2 . kl besøg fra Roskilde Domsogn vedr. lån sognegårdsbyggeri når der er andre aktiviteter i området. Der er mange bofællesskaber med aktivt kultur- og musikliv. Et tiltag fra kirkemodstandere om at hindre børnenes deltagelse i julegudstjeneste i Himmelev kirke fik forældre til at protestere, så traditionen med juleafslutning i kirken bevares. kasserer og administrationschef fortalte, at byggeri forløber planmæssigt, der er en mindre budgetoverskridelse forårsaget af ekstra arkæologiske undersøgelser, hvor rampe til kælder skulle udgraves. Den tidligere lade ventes færdig inden ferien og konventgården i oktober. Konventhusets renovering venter til MHR vil søge Stiftet om omlægning og udvidelse af eksisterende lån, samt 30 årig løbetid, hvilket vil betyde ligningstildeling på 2.2 mill. pr. år. En ejendom er solgt og jord sættes til salg indenfor kort tid. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2. Cirkulærer og bekendtgørelser Det blev også nævnt, at MHR overvejer at outsource regnskabsdel, personaledel og statistikdel til professionel udbyder. Dok /11 fra KM anmodning fra kirkeminister om at sætte tæring efter næring og holde skatteprocent i ro Orienteret. Domprovstiet ligger 6% under gennemsnittet af kirkeskatteprocenter 2

3 Dok /11 Forsikringsbidrag for de lokale kasser 2012 KM delvis brugerbetaling ved provstikurser på TPC fra efterår 2011 Orienteret Orienteret ønske om at provstikursus afholdes hvert 3.år 3. Efterretningssager Roskilde Stift har meddelt, at provstiet selv kan vælge skæringsdato for pristalsregulering på kirkegårdene, men Roskilde Stift kan kun påtage sig at udsende takstblade en gang årligt, 1.4. Roskilde Domsogn: tilladelse til frigivelse af del af opsparing til sognegårdsprojekt. samt frigivelse af del af opsparing til energiprojekt.. Efter ny bestemmelse skal arbejde med kirkegårdstakster foregå i Århus og Viborg stifter, PU laver fremover arbejdet og fremsender til Stift. Roskilde Kirkegårde/Roskilde Domsogn skal foretage prohiberet henlæggelse af obligationsdepot vedr. gravstedskapitaler under betegnelsen særlig henlæggelse. Roskilde Søndre Sogn: meddelelse fra KM om at vedtægtsændring vedr. Roskilde kirkegårde skal ske med godkendelse af Søndre Sogns menighedsråd og KM s tilladelse. Himmelev: Formålsbeskrivelse for kirkekomité Trekroner Vor Frue-Vindinge: ST har anmodet om nærmere redegørelse for nyt varmeanlæg. Gundsømagle: udfyldningsvalg skal finde sted Jyllinge: Tidsubestemt OA præstestilling er godkendt til fortsættelse med nuværende præst. 3

4 4. Drøftelse af plan for det videre arbejde med Der er en positiv indstilling i Kirke i Trekroner PU for at få en ny kirke i Trekroner området, og det vil blive tilstræbt at fastholde niveau for tildeling af ligningsmidler de næste 3 år til dette formål. 5. Låneansøgning Domsognet til sognegårdsbyggeri I forlængelse af Domsognets fremlæggelse anbefaler PU, at der optages lån med 30 års løbetid. PU henstiller til, at egne opsparede midler ansøges omlagt og anvendt til dette formål. PU imødeser ny ansøgning om Stiftslån. 6. Syv udskiftning af automatisk ringeanlæg Godkendt. MHR har indhentet tilbud fra Thubalka, som kender det eksisterende ringeanlæg. Der skal ikke indhentes ekstra tilbud på dette arbejde. 7. Jyllinge Ansøgning om 5% midler til overvågning Godkendt. Det skal annonceres ved Hellig Kors Kirke både på stedet og offentligt, at der er overvågning. 8. Bygningssyn Jyllinge Kirkes bygninger Liste med overslagspriser gennemgået. Arbejderne kan igangsættes ved budgetmæssig dækning. 9. Notat fra møde i Stiftet vedr. færdiggørelse Byggeleder og entreprenør Hellig Kors Kirke indstillet på at foretage ændringer u/beregning. Da der har været uafklarede spørgsmål omkring tagkonstruktion, er arkitekt anmodet om at udfærdige en redegørelse til Stiftet. 4

5 10. Ørsted-Dåstrup budgettal 2012 Besvarelse afventer besøg i Ørsted A Ørsted-Dåstrup salg af præstegård Besvarelse afventer besøg i Ørsted Svogerslev: momsgodtgørelse kirkegårdsudvidelse Refunderet moms skal ikke indbetales til Stift, men modregnes i senere ydelse. 11A Svogerslev OA præstestilling PU udbeder sig nærmere forklaring på, hvad der søges om. 12. Gundsømagle redegørelse til KM En del af redegørelsen vedrører budget 2011 og regnskab For i 2010 regnskabet at få rettet op på tidligere uoverensstemmelser, har PU besluttet, at der tages direkte kontakt til regnskabsfører samt at den af PU udpegede person honoreres af PU for det udførte arbejde. 13. Gundsømagle Brand gul længe svar vedr. referat fra PU ønsker at se udstedt, udløbet møde byggetilladelse med evt. bilag samt nedrivningstilladelse. Byggerådgiverhonorar skal holdes på normale 10%. Udgifter til genopbygning skal finansieres af forsikringssum. Der kan ikke tilføres ekstra ligningsmidler til dette formål. 14. Indsamling informationer til Stiftsrådet PU skal medio juni overfor Stiftsråd redegøre for MHR indmeldte målsætninger og indsatsområder. De MHR som ikke har meldt ind for 2011 rykkes. 5

6 15. GRØN KIRKE Biskop ønsker 3 pilotprovstier JA svarer biskop. 16. Budget 2012 Den foreløbige budgetoversigt ændres, således at driftsbeløb og renteudgift opføres hver for sig, derefter kan foreløbig driftsligning udmeldes. Det bør drøftes, om der skal være loft over driftsligning målt på antal folkekirkemedlemmer. PU skal sætte penge af til at støtte gode ideer og aktiviteter. 17. Evt. På sigt kan der arbejdes på en gasaftale for hele Stiftet, den dag det nye krematorium kan komme med ind. Mødet slut kl Referent UC 6

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere