DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere"

Transkript

1 Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse Side 5 Extranet med adgang for alle ansatte Side 5 Sundhedsugen er vel overstået Af Elsebeth Rasmussen og Charlotte Ladegaard Vinderbilledet fra fotokonkurrencen. Billedet er taget af Kirsten Villumsen, Ringkøbing. Præmien var "Forkælelse for to på Fjordens Wellness. Nu er sundhedsugen vel overstået, og vi siger tak til de mange, som har deltaget i konkurrencerne og i de mange forskellige arrangementer, der har været rundt om i kommunen. Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør: Niels Erik Kjærgaard Dialog er forankret i Kommunikationsenheden under staben Ekstern udvikling og Erhverv. Birthe Færgemand, Kommunikationsenheden, tlf Esben Midtiby, Kommunikationsenheden, tlf Martin Thimes, Kommunikationsenheden, tlf Dialog udkommer sidste hverdag i hver måned, undtagen juli. Vi håber på, at aktiviteterne og artiklerne i Sundhedsavisen har været med til at inspirere dig til at tænke de små, sunde tiltag ind i din dagligdag, hvad enten det er på din arbejdsplads eller i din fritid. På Sundhedscenter Vest var det muligt at afprøve massagestole. Det var der mange, der benyttede sig af. Læs mere og se flere billeder på hjemmesiden:

2 Fra Direktionsgangen Kære Medarbejder Medierne har magten. Det er der i hvert fald nogle, der påstår. Og ja, det er nok ikke helt forkert. Men ligegyldigt om de har eller ej, hvordan udnytter vi så medierne bedst muligt til at fortælle vores historier? Når jeg kommer ud til møder eller lignende bliver jeg ofte mødt af kolleger med ordene: - Det er da utroligt, så meget der sker i Ringkøbing- Skjern Kommune. I bliver omtalt i TV, i radioen, og der kan læses om kommunen i Danske Kommuner, fagblade og den lokale presse! Det er skønt, at andre kan se og mærke, at der er sket en positiv udvikling. Men hvad er det, vi gør, der får andre til at bemærke, hvad vi laver? Fra starten har vi valgt at sige at dialog er en af vores værdier. Vi har også valgt at have kommunikationskonsulenter. Vi startede med to og i dag er der tre. De har sat meget af kommunikationen i system, og som mine kolleger siger: - I sprøjter jo pressemeddelelser ud! Ja, det er rigtigt. Men det har så også gjort, at en samlet kommunikationsstrategi endnu ikke er færdig. Det giver os til gengæld den mulighed at få nogle erfaringer, inden vi skriver noget ned. Men kommunikationskonsulenterne ville nærmest være arbejdsløse, hvis ikke der var historier at fortælle. Og det kan vi alle bidrage med. Vi skal fortælle, når vi søger penge til at projekt. Vi skal også fortælle, når vi får pengene. Vi skal fortælle, når vi laver nye indsatsområder. Men vi skal også huske at fortælle, når noget går helt skævt, og der sker fejl. Kort sagt - vi skal fortælle, når der sker noget, der interesserer folk. Og Kommunikationskonsulenterne skal nok hjælpe med at sætte ord på. En vigtig del af vores dagligdag handler faktisk i dag om at få fortalt vores historier - skabe synlighed om kommunen. Vi skal med et fint ord brande kommunen. At vi gør et godt stykke arbejde. Det er der ingen skam ved at fortælle til andre. Det ligger måske ikke helt i vores vestjyske natur. Men fortæl det nu alligevel. Der bliver arbejdet målrettet med kommunikation i kommunen. I maj måned skal ledergruppen på kommunikationsseminar sammen med en privat virksomhed. Vi vil gerne lære af hinanden. Vi vil også opprioritere vores hjemmeside og intranettet, som nu når ud til alle ansatte gennem extranettet. Også politikerne er der fokus på. Borgmester og udvalgsformænd skal have en indsigt i kommunikationsverdenen. Jeg vil gerne rose ikke mindst Kommunikationsenheden, men også ledere og medarbejdere, der gennem gode historier er med til at sende positive signaler til alle. Det giver gode oplevelser, større arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø og i sidste ende smitter det af på vores service over for borgerne - altså en dejlig positiv spiral! Historierne sender signaler til alle - virksomheder, borgerne og nabokommuner. Men ikke mindst til medarbejdere, ledere og politikere. Husk historierne - husk at få dem fortalt! Niels Erik Kjærgaard 2

3 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Af Esben Midtiby, Kommunikationsenheden I 2006 havde ansatte i kommunen Danmarks laveste sygefravær med 4,46 %. Nu viser tal fra Intern udvikling og Personale, at sygefraværet i 2007 kun var på 4,4 %. - Jeg er stolt af at have nogle sunde og raske medarbejdere. Hverken 2006 eller 2007 har været de nemmeste år at være kommunal medarbejder. Alligevel er sygefraværet lavt. Det er rigtigt flot, siger kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard i en kommentar til tallene. - I skal alle have stor ros - både medarbejdere og ledere. I gør et flot stykke arbejde - også omkring arbejdet med at reducere sygefraværet. - Generelt er der stor fokus på sygefraværet, men det er et område, hvor der hurtigt kan ske udsving. Derfor er det flot, at vi kan holde det lave niveau. - Og så tror vi faktisk selv, at vi kan blive endnu bedre. I HovedMED er vi enige om at sætte yderligere fokus på sygefraværet. Især indsatsen mod langtidssygdom vil vi gerne målrette endnu mere. Tallene for sygefraværet i kommunen er på samme niveau som sygefraværet i den private sektor og langt under gennemsnittet i kommunerne på 5,9 % i Område Procent Beskæftigelse 4,9 Borgerservice 3,1 Byrådssekretariatet 1,0 Børn og Familie 4,2 Dagtilbud 4,4 Ekstern udvikling og Erhverv 0,3 Intern udvikling og Personale 1,6 IT 8,2 Kultur og Fritid 2,9 Miljø og Natur 1,6 Planlægning 2,0 Sundhed og Omsorg 4,4 Teknik og Forsyning 5,6 Undervisning 3,8 Voksenhandicap og Socialpsykiatri 5,9 Økonomi 3,7 I alt 4,4 Oversigt over sygefraværsprocenter 2007 fordelt på områder. Kilde: Fraværsstatistik Ringkøbing-Skjern Kommune Om vi stadig har Danmarks sundeste medarbejdere bliver først afgjort efter sommerferien, når Danmarks Statistik har samlet alle tallene for Læs flere tal i bilagene til punkt 10 til Dagsordenen til HovedMED den 22. april på Intranettet/Extranettet. Sundhed kan kræve at holde tungen lige i munden. Her er det ved Åbent Hus i Ro og Kajakklubben. Flere billeder fra Sundhedsugen Læs mere og se flere billeder på hjemmesiden: Der var swing på til Kom og Dans-arrangementet i Sundhedsugen. 3

4 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Af Line Loldrup, Analyse- og Kvalitetsafdelingen Direktionen og fag- og stabscheferne har ønsket, at der iværksættes et projekt med at analysere sagsgange, og at der internt i kommunen er medarbejdere, der kan foretage sagsgangsanalyser. Derfor har Direktionen indgået en aftale med konsulentfirmaet Capacent Epinion om et uddannelsesforløb for interne konsulenter fra alle 16 fag- og stabsområder i at gennemføre analyser af sags og arbejdsgange. Det er målet, at projektet vil skabe arbejdsglæde, produktivitet og kvalitet. Ønsket er, at der på sigt skabes grundlag for en organisationskultur, der fokuserer på kontinuerlig udvikling og forbedring af kommunens arbejdsgange. Dette gælder både for den enkelte og for organisationen. Selve formålet med projektet er: At uddanne 18 interne konsulenter i at forberede og gennemføre arbejdsgangsanalyser samt understøtte implementeringen af de foreslåede forandringer At der gennemføres et antal konkrete arbejdsgangsanalyser, således at projektet med det samme giver konkrete resultater og ikke blot består at en teoretisk introduktion At der skabes sammenhæng i arbejdet med procesanalyser på tværs af kommunens forvaltninger At medarbejderne inddrages og selv er ansvarlige for design og implementering af nye og bedre arbejdsgange til glæde for kunderne (borgere, virksomheder, politikere, kolleger og samarbejdspartnere). De interne konsulenter skal hjælpe medarbejderne på udvalgte områder med at få overblik over egne sagsgange og ikke mindst forbedre dem. Uddannelsesforløbet vil blive afviklet i to hold: Et inden sommerferien og et i efteråret Det første hold er allerede i gang med at uddanne sig og arbejder med sagsgangsanalyser inden for følgende områder: Borgerservice, Sundhed og Omsorg, Miljø og Natur samt Kultur og Fritid. Det første hold interne konsulenter er: Benthe Holgersen (Borgerservice) Marianne Larsen (Borgerservice) Lene Anette Pedersen (Kultur og Fritid) Søren Lind (Økonomi) Maja Jørgensen (Økonomi) Karin Esmarch (Økonomi) Hans Smedegaard (Sundhed og Omsorg) Vibeke Drachmann (Sundhed og Omsorg) Thea Illum (Miljø og Natur) Charlotte Ladegaard (Analyse- og Kvalitetsafdelingen) Line Loldrup (Analyse- og Kvalitetsafdelingen). Projekt er ikke et besparelsesprojekt i forhold til for eksempel personalenormeringen. Der er nedsat en styregruppe for projektet, der består af Mogens Pedersen (direktør) Jens Chr. Bruun (direktør) Carsten Spang (fagchef, Borgerservice) John Christensen (fagchef, Sundhed og Omsorg) Jan Aas (stabschef, Økonomi) Thomas Andersen (chef, Analyse- og Kvalitetsafdelingen) Marianne Køpke (HovedMED) som repræsentant for medarbejderne. Den daglige projektledelse af projektet varetages af Charlotte Ladegaard, tlf og Line Loldrup, tlf (Analyse- og Kvalitetsafdelingen) i fællesskab med en konsulent fra Capacent Epinion. 4

5 Nyt fra UniQ-lederuddannelse Af Syrén Mortensen, Intern udvikling og Personale Afsluttende konference på Talent Master Class Konferencen den 17. april i Kongrescenteret i Herning havde ca. 100 deltagere. Et stort arrangement, som blev en succesfuld afslutning på et unikt forløb for topledere i de fem kommuner og de deltagende private virksomheder. De syv kommuner i UniQ I fremtiden deltager syv kommuner i UniQ-samarbejdet. Skive og Struer har også deltagere med på det Talentaspirantforløb, der startede med introduktionsmøde den 16. april. UniQ-samarbejdet er dermed endnu større og vi håber således at bestræbelserne omkring UniQvisionerne kan gå i opfyldelse. Uddannelsesforløb og kurser i efteråret 2008 På styregruppemødet den 7. april på AU/HIH i Herning blev det besluttet hvilke forløb der udbydes i efteråret UniQ-Diploma i ledelse disse kan ses på Lederaspirantforløb - UniQ-Basic og UniQ-Talent Der udbydes igen et forløb i efteråret 2008 og i foråret Talent Master Class Er endnu ikke afklaret udbydelse vil blive annonceret senere. Masteruddannelse indenfor ledelse AU/HIH arbejder forsat meget på at få anerkendt en udbydelse af en masteruddannelse i ledelse, som er fysisk placeret i Herning. Der arbejdes på en helt ny masteruddannelse, men lykkes det ikke vil der blive arbejdet på at få mastermoduler i ledelse placeret i Herning. Tidspunktet for udbydelse er uafklaret, men sandsynligvis i starten af Korte kurser Der udbydes et to-dags-kursus i Journalistisk skrivning et skrivekursus for ledere, der ønsker at opøve deres skriftlighed. Underviseren er uddannet journalist. Afslutning på socialfondsprojektet Socialfondsprojektet afsluttes den 30. april og statusrapporten skal være indsendt senest den 25. maj Fra RKSK har ca. 40 ledere /medarbejdere deltaget på de forløb der er gennemført via socialfondsprojektet Yderligere oplysninger om forløbene kan fås ved henvendelse til udviklingskonsulent Syrén Mortensen, e-post Extranet med adgang for alle ansatte Af Esben Midtiby, Kommunikationsenheden Siden kommunesammenlægningen i januar 2007 har alle ansatte i kommunen, der har adgang til netværket, haft mulighed for at se Intranettet, som er en lukket hjemmeside kun for ansatte. Nu bliver det muligt for alle ansatte at komme på Intranettet. Det sker gennem et såkaldt Extranet. Dette sker blandt andet for, at alle kan få fat i dagsordner og referater fra HovedMED, give adgang til Feriefonden, læse nyheder og meget mere. Adgang til Extranettet kræver brugernavn og password. Dette finder du på din sidste nye lønseddel. 5 Du finder Ringkøbing-Skjern Kommunes Extranet ved at gå på kommunens hjemmeside Øverst klikker du på Login. Billedet herover kommer frem. Indtast Brugernavn og Password, som står på din sidste nye lønseddel.

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere