K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme"

Transkript

1 K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1

2

3 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S og P/S marked 8 K/S og P/S Markedsandele 9 Baggrund for inverstering 1 Rådgiver 1 Overordnet vurdering af udbydere 11 K/S resultater i forhold til prospekt 1 36 Wealth profil 13

4 15 ser lovende ud Velkommen og tak for din interesse. Markedet for K/S og P/S bliver spændende i 15. Du kan på de følgende sider læse vores analyseresultater på markedet som det ser ud og på, hvad udbyderne forventer for det kommende år. Dette er tredje udgave af K/S markedsanalyse og vi har oplevet en stor positivitet fra vores kunder og andre interessenter siden vi lancerede den for første gang i 13. Som aktiv rådgiver inden for K/S og P/S investering, vil vi gerne bidrage til gennemsigtigheden og overblikket på det uregulerede marked. Vi vil gerne være med til at højne niveauet og hjælpe investorer og seriøse udbydere til et mere frugtbart samarbejde. Årlig temperatur på K/S markedet Derfor har den markedsanalyse, som du nu sidder med, udviklet sig til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Den vil i år og fremover tage temperaturen på K/S markedet på hver af de tre områder: Vindmøller, solceller og ejendomme og ikke mindst på, hvem der leverer varen, er troværdig, holder hvad de lover og har tilfredse kunder. For os drejer det sig ikke kun om, hvem der sælger mest, men også om, hvem der bliver vurderet bedst. Ærligt billede af K/S Vi tager det hele med. Indenfor de sidste par år er der kommet nye K/S investorer. De skal kende både den nye generation af K/S og P/S udbydere samt historikken på de gamle ejendomsinvesteringer fra før krisen og dermed få et helt og ærligt billede. Der er mange ting, som kan være svære at gennemskue for en privat investor, men med resultaterne i K/S markedsanalysen er det vores mål at gøre det lettere. Rigtig god læselyst! Jesper Sidenius, direktør, 36 Wealth 4

5 Formål med K/S markedsanalysen K/S og P/S markedet er til en vis grad præget af myter og mistillid til, hvad der er fakta eller ej. Årsagen er, at mange K/S investorer oplevede udfordringer i forbindelse med ejendomskrisen. Den sikkerhed, de blev stillet i sigte, viste sig ikke ikke altid at holde i praksis, og det gav K/S selskaberne et dårligt ry. Siden da er der blevet ryddet op på K/S markedet. Produkterne er blevet bedre, og markedet er modnet. Oprindelig lancerede 36 Wealth K/S markedsanalysen for at finde ud af om mistilliden var velbegrundet. Selvom der stadig er forskel på de bedste og dårligste projekter, har K/S og P/S aldrig været 1% sikre. Men vi forsøger gennem vores indsamlede data, på de følgende sider, at give et overblik over, hvem du kan have tillid til og hvem, du skal være varsom med. Hovedkonklusioner 15 K/S og P/S markedet anno 15 er præget af: Stagnation med udsigt til vækst Antallet af solgte K/S voksede i 14 fra 91 til 11. Stigningen i kroner er dog ikke tilsvarende stor, da gennemsnitsstørrelsen er faldet. De samlede K/S investeringer faldt således 1% fra,1 mia. kr. til 1,9 mia. kr. Et tal, der i 15 dog forventes at stige med 37% til,6 mia. kr. - fordelt på 16 K/S. Som nævnt er den afgørende faktor på faldet, at den gennemsnitlige størrelse på K/S og P/S størrelse er faldet - fra 4 mio. kr. til 19 mio. kr. Det skyldes, at anlæggene - specialt Solceller - er blevet billigere på grund af lavere tarifsatser, der igen betyder, at investor får flere MW pr investeret krone. Forsigtige investorer På investorsiden skinner det igennem, at den nye generation af K/S investorer er mere forsigtige end tidligere. En ny investor taler med gennemsnitlig tre udbydere, før de beslutter sig og 59% anvender rådgiver. Motiver for investering Motivet for K/S investering er ikke skiftet. Det er fortsat skattefordelen, investorerne går efter (54%), herefter pension og cash flow, der er de bærende kriterier for en investor. Ejendom er på vej tilbage 14 bød på en mindre stigning i antal K/S og en firedobling af udbydere. Selvom Ejendom fortsat vil udgøre under 1% af det samlede salg, forventer udbyderne op mod en fordobling af antal projekter i 15. Større kendskab og større tilfredshed Kendskabet til udbydere er steget, hvilket kan hænge sammen med beslutningsprocessen, hvor kunderne sonderer markedet mere grundigt inden de træffer deres beslutning. Generelt er investor tilfreds med deres K/S. Fordelingen på tilfredshedsscoren ( > 1) placerer Ejendomsinvestinger før 9 på 6,7 og Solcelle-, Vindmølle- og Ejendomsinvesteringer efter 9 på 7,3. Det tolker vi også som et tegn på prospekter og beregninger i højere grad holder, hvad de lover. Repræsentativitet Dataindsamling om investering, vurderinger af udbydere og demografi m.m. er sket ved udsendelse af spørgeskema produceret af 36 Wealth til 5.13 personer, der tidligere har vist interesse for K/S. Vi har i alt modtaget 48 indtastninger fra investorer. Alle data vedrørende 14 salg og forventninger til 15 er indsamlet via spørgeskema udsendt til K/S og P/S udbyderne. Markedsanalysen 15 er således baseret på resultater fra udbydere og investorer og er ikke vurderinger foretaget af 36 Wealth. Forbehold En stor del af oplysningerne i denne markedsanalyse er af statisktisk karakter, og baserer sig på et indsamlet datagrundlag. Alle statistiske resultater og konklusioner er lavet på baggrund af indtastede data, og 36 Wealth tager forbehold for statistiske usikkerheder. 36 Wealth kan ikke holdes ansvarlig for udeladelser eller fejl baseret på det indsamlede datagrundlag. Tal i tabeller og analyser er beregnet ud fra afrundede data og kan dermed ikke opsummeres. 5

6 Hvem køber K/S og hvad køber de? Den typiske K/S kunde er 49 år, bosiddende lige nord for København, har to K/S - mindst det ene er Solceller og begge anlæg er beliggende i Tyskland og investor er rimelig tilfreds (6/1). Hvis kunden har haft en rådgiver var det 36 Wealth eller en revisor og valgte at investere af hensyn til skat eller som opsparing til pension. Postnummer Investorer bor over hele Danmark. Et flertal er dog stadig bosiddende i København eller lige nord for hovedstaden. Østjylland er også godt repæsenteret - primært de større byer. Alder Gennemsnittet er på 49 år. Aldersgruppen år står for 6% af alle investorer. Yngste investor i undersøgelsen er 4 år, mens den ældste er 83 år K/S og P/S pr. investor Den nye generation af investorer har udover sikkerhed også fokus på disifikation og konjunkturuafhængighed. Det giver sig udslag i at gennemsnitsinvestoren har K/S. Derudover har mange allerede opbygget en portefølge af K/S indkøbt løbende, når det skattemæssigt har været optimalt. Fordeling i tal Fordeling i %

7 K/S og P/S udbydere Nedenfor er en samlet liste over de aktive K/S og P/S udbydere, der har været aktive siden 1 indenfor henholdsvis Ejendomme, Solceller og Vindmøller. Vi har indsamlet 14 salg i mio. kr. samt antallet af solgte K/S projekter i 1, 13 og 14. Salg mio. kr. Ejd Sol Vind Blue Capital Better Energy Cresendo Difko Energi Pension (Hellerup Finans) Estate Partner European Energy Global Investments 3 Green Profile Invest GPI 1 Habro 1 4 International Wind Energy (IWE) Momentum Obton SPI TranslutionPartners (TP) Vektor 3 3 Vindafkast.dk Invest 4 1 7

8 Det danske K/S og P/S marked Det danske K/S marked toppede i 7-8, hvor det estimeres, at det samlede marked var på 15- mia. kr. årligt (1) og bestod for 9% af Ejendoms K/S, men dette marked forsvandt helt i en årrække på grund af de faldende ejendomspriser, problemer med lejer og manglende finansieringsmuligheder. Ejendomsmarkedet er langsomt på vej tilbage, men bliver fravalgt af mange, da finansieringen sjældent er lige så attraktivt som Solceller og Vindmøller (uden hæftelse og kaution). K/S investeringer fordelt på land Den nye generation af K/S investorer er mere forsigtig end tidligere tiders investorer. Det viser sig blandt andet i udbyders udbudte projektor og investorernes valg af investeringsland. Tyskland er med 64% det foretrukne land, hvilket uden tvivl skyldes tillid til det politiske system samt en kendt og gennemprøvet tarifordning. Herefter følger Frankrig med 4%, Danmark med 1% og England med %. Forventninger til K/S investeringer i 15 I antal er blandt udbyderne en forventning om øget salg af Solceller (stigning fra 61% til 71%), Ejendomme stiger fra 1% til 16%, mens forventningen til antallet af nye Vindmølleprojekter er en markant tilbagegang fra 7% til 13%. Set med et økonomisk perspektiv, sker der ikke den store forskydning mellem de tre grupperinger - de forventes at holde fordelingen fra 14. Tilskuds- og skatteelementet på solinvesteringer bliver mindre, hvilket på plussiden betyder, at sund drift på markedsvilkør belønnes og den politiske risiko tilsvarende minimeres. Ejendomme 1% > 16% Vindmøller 7% > 13% Tyskland 64% Frankrig 4% Danmark 1% England % Italien % Stk Fordeling af Antal K/S og P/S investeringer Solceller 61% > 71% Samlet Solcelleanlæg Vindmølleanlæg Ejendom (mia. kr.) Ejendomme 13% > 14% Vindmøller 3% > 3% Kr Samlet antal K/S og P/S Solceller 64% > 63% Gennemsnitlig str. (mio. kr.) Forventet 1 5 Samlet (stk.) Samlet, nye (stk.) (1) Jf. artikel i Børsen 17/1-13 om Blue Capital og ejendomsmarkedet. 8

9 K/S og P/S Markedsandele Solcelleanlæg For de solgte solcelleanlæg på K/S i 14 er det mest bemærkelsesværdige, at Obton har manifesteret sit salg, og at de på kun 5 år er blevet markedsleder med 38 gennemførte K/S projekter i 14. På solcelleanlæg alene står Obton således for 56% af de 6 K/S, der blev solgt i 14. Overordnet på hele K/S markedet var 43% fra Obton. Vindmølleanlæg Overordnet blev der solgt lidt flere K/S vindmølle i 14. Lidt specielt for vindmølleprojekterne er det, at en større del af de udbudte vindmølleprojekter i K/S form, er udbudt via Private Placement. Det skyldes større investorers (f.eks. landmænd) ønske om at købe hele vindmøller. Tal for gennemførte Private Placement-projekter i K/S form, er af naturlige årsager forbundet med usikkerhed, og der kan have været gennemført flere sådanne projekter, end vi har haft kendskab til. Markedsandele Solceller Obton Better energy (sol) EstatePartner SPI IWE Momentum (Sol) Stk. Kr. Markedsandele Vindmøller Ejendomme Konkurrencen på ejendomsmarkedet er blevet større, da tre nye udbydere (Obton, EstatePartner og Habro) er kommet til i 14. Det har ikke haft den store betydning for salget i 14, da hver udbyder kun har solgt 1 K/S - men det forventes at ændre sig i 15. Momentum (Vind) IWE Obton (Vind) Better Energy (Vind) Vindafkast.dk (vind) Stk. Kr. Markedsandele Ejendomme Blue Capital Cresendo Habro EstatePartner Obton (Ejendom) Stk. Kr. 9

10 Baggrund for investering K/S markedsanalysen viser, at de største motivationsfaktorer for investorer er den konkrete skattebesparelse (54%) samt muligheden for at opbygge en pensionsopsparing via en K/S investering (6%). Skattebesparelsen består i, at investor på trods af positiv drift kan modregne et negativt skattemæssigt resultat (på grund af afskrivninger) i sin personlige indkomst og dermed få penge retur fra SKAT. Andet 8% Løbende cash flow 1% Skat 54% Pension 6% Den sparede skat betyder, at investor i løbet af 3-1 år vil spare skat svarende til indskuddet på K/S. Rådgiver En K/S eller P/S investering er en forholdsvis stor investering. Derfor vælger et stigende antal investorer at sikre deres investering og lette beslutningsprocessen, ved at inddrage en rådgiver i den - og her kan man se en meget markant udvikling i brug af rådgiver. Brugen af rådgiver er steget fra 6% til 58% i løbet af det seneste 9 år (). Advokat Bank Ven/bekendt Revisor 36 Wealth Brugte ikke rådgiver - Jeg råder altid mine kunder til at få en 'second opinion', spørge en, der kan udfordre dem lidt. Rådgivere, som eksempelvis mit eget firma 36 Wealth, en advokat eller en revisor, vil kunne hjælpe på hver deres måde det bør ikke kun være sælgerens argumenter, der afgør sagen. Man skal huske på, der altid er en risiko ved at investere og det jo er kunden selv, der træffer den endelige beslutning. Jesper Sidenius, direktør, 36 Wealth () De 6% er hentet fra K/S Markedsanalyse 13 1

11 Overordnet vurdering af udbydere For at få en idé om, hvad investorer mener om alle de udbydere de kender - og ikke kun dem, de har investeret i - har vi indsamlet data fra alle investorer om alle udbydere. Baggrunden er, at en investor kan have haft gode eller dårlige oplevelser hos en udbyder - uden at man nødvenligvis har investeret hos den pågældende udbyder. Vi finder, at denne viden er vigtig for en mulig ny investor at have i baghovedet, ved udvælgelse af potentielle kandidater for investering i K/S eller P/S Better Energy IWE Blue Capital Crescendo European Energy Habro Obton Difko SPI Momentum Protica 4 Invest EstatePartner Vindafkast.dk Ejendomsinvest Global Investment Hellerup Finans Vektor GPI / TP 11

12 K/S resultater i forhold til prospekt Én af de vigtigste kategorier er, i hvor høj grad udbydere holder løfterne fra prospektet. Her har investorerne givet vurdering i de K/Ser, de aktivt har investeret i. Solcelleanlæg Better Energy Obton (uden)* IWE SPI Difko Estate Partner Obton (med)* Hellerup Finans Vektor GPI/TP * Obton er udregnet med og uden projekter i Italien for at synliggøre sammenligningen på de samme markeder som konkurrenterne. Vindmølleanlæg Difko Ejendom IWE Global Invest Vindafkast Better Energy Momentum Mols Naturenergi ** European Energy Eurowind Blue Capital Euro Ejendomme** Kristensen Properties Crescendo Difko Ejendomsinvest Keops** InvestorPartner** Habro Griffin** 9% af alle nuværende udbydere har fået over 5 i score, hvilket er udtryk for at investorerne er tilfredse eller meget tilfredse. Da de repræsenterer over 8% af K/S salget synes vi, det er fair at konkludere, at K/S markedet er blevet seriøst og stabilt investeringsalternativ. ** Udbydere, der ikke længere eksisterer. 1

13 36Wealth profil Vi rådgiver højtlønnede lønmodtagere og selvstændige om økonomi alle 36 grader rundt. Vi rådgiver om: Hvordan du opbygger et løbende CashFlow, så du i mindre grad er afhængig af en høj månedlig lønindtægt Hvordan du bedst optimerer din største udgift - SKAT. Hvordan du forøger din opsparing gennem aktiv investering Hvordan tjener du penge på dit boliglån/optimerer din gæld. Vi tilbyder: 36 K/S Rating Overblik over alle udbudte K/Ser (skema og grafisk) giver dig et værktøj til udvælgelse af de rette K/Ser at arbejde videre med. 36 Profilark Opsummering af K/S investering på én side med sammenlignelige nøgletal giver dig mulighed for at vælge K/S på et objektivt grundlag 36 Skatteberegning Individuel beregning af likviditet, skat og opsparing for det K/S du overvejer betyder at du præcis kender dine tal for indbetaling, skattebesparelse og udbytte ud fra dine forudsætninger 36 CashFlow Individuel beregning der giver dig overblik over skat og udbytte de næste år på alle dine nuværende og kommende K/Ser giver dig overblik om dine investeringer imødekommer dine ønsker Resultater for 36 Wealth kunder I forlængelse af, hvad kunderne synes om vores service, har vi med denne markedsanalyse også analyseret, om der er en målbar forskel i resultaterne for de kunder, der valgte 36 i forhold til dem, der valgte en anden eller ingen rådgiver. Da vi blot har været en del af markedet i fire år, har vi alene fokuseret på investors oplevelse af, om resultaterne levede op til budgetterne. Resultatet kan ses i nedenstående figur (8). 7,5 5,,5 Udtalelser fra seminardeltagere hos 36 Wealth Investor 7 år Troværdig rådgivning og konstruktivt seminar. Dette var vigtigt for min beslutning om overhovedet at gå ind i en K/S investering. Investor 56 år Virker objektiv og kompetent. Jeg ville egentlig være mere tryg, hvis investor skulle betale for ydelsen. Svært at gennemskue, hvem der betaler for 36 Wealth, og hvilke afhængigheder det giver, og hvordan det påvirker rådgivningen. Investor 4 år 36 Wealth virkede meget kompetente og tillidsvækkende, hvilket er vigtigt i en beslutningsproces med mange ubekendte. Brugte 36 Wealth Brugte ikke 36 Wealth De investorer, som havde gjort brug af 36 Wealth rådgivning, gav en gennemsnitsscore på 6,63/1 (lever resultaterne op til prospektet). For kunder uden rådgiver var den tilsvarende score på 5,88/1. 13

14 På baggrund af at mange med rette skriver, at det er svært at vurdere så hurtigt, er det tilfredsstillende for os, at de %, af investorerne, der har brugt 36 Wealth, har 1% haft en bedre oplevelse af resultaterne end de 78% der ikke brugte 36 Wealth. Vurdering af 36 Wealth Vi spurgte også de investorer, der havde brugt 36 Wealth som rådgiver, om deres holdning til os samt om vi levede op til deres forventninger. Meget Tilfreds: 5% Tilfreds: 43% Hverken eller: 6% Utilfreds: % Yderst Utilfreds: % Viden Objektivitet Markedsoverblik Tillidsskabende Værdi af rådgivningen Det er selvfølgeligt meget glædeligt at 93% er tilfredse eller meget tilfredse og at meget få er utilfredse. Det er dog klart, at der er behov for, at alle kunder oplever, at vi er 1% objektive og at vi øger værdioplevelsen af vores analyser. Analyse og rådgivning er gratis 36 Wealth rådgiver og vurderer hvert enkelt projekt for vores kunder. Vi gør det efter No cure - no pay-princippet. Vores rådgivning er således gratis. Ønsker kunden efter vores rådgivning at deltage i et projekt honoreres 36 Wealth af udbyder (se 36wealth.dk/honorar). 36 Wealth er ofte spurgt, om vi er sælgere af projekterne. Det er vi ikke. Det er udbyder og det er ikke os, der tager beslutningen om deltagelse i projekterne - det er kunden. Der er altid risici i hvert enkelt projekt og det rådgiver vi også om. Hvis alting var 1% sikkert - så ville der ikke være behov for rådgivning! Vi har valgt en model, hvor vi honoreres af udbyder. Havde vi valgt at blive honoreret af kunden direkte for rådgivningen, tror vi, mange kunder ville føle et pres til at investere. Med vores set up, er rådgivningen økonomisk uafhængig for alle parter indtil kunden beslutter sig for at investere. Læs mere på 14

15 Copyright Wealth Korte uddrag må benyttes efter godkendelse af 36 Wealth samt med kildehenvisning til K/S markedsanalyse Wealth. 36 Wealth ApS Linnésgade 14A 1361 København K Telefon: Følg 36 Wealth på YouTube, LinkedIn og Facebook 15

16 Til dig, der overvejer at investere i vedvarende energi - Holder løfterne fra prospektet? - Hvordan udvikler K/S og P/S markedet sig? - Hvad siger kunderne? - Giver rådgivning bedre resultater? Det - og meget mere - svarer markedsanalysen på. 16

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 2014 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 2 Indhold Formål med K/S markedsanalysen...6 Hovedkonklusioner...7 Demografi...9 Profil af typisk K/S investor...10 K/S udbydere...11 Det danske

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Investering i vedvarende energi

Investering i vedvarende energi Be#er Investments Om Be&er Energy Investering i vedvarende energi Markedsorienteret og ikke volumendrevet Netværksbaseret kunde4lgang Ufravigelige udvælgelseskriterier Investeringer i Tyskland for over

Læs mere

Samarbejde fører til optimalt afkast

Samarbejde fører til optimalt afkast Samarbejde fører til optimalt afkast Projektudvikling Projektsalg Projektadministration Grib vindens værdier Henrik Amby Jensen Koncerndirektør Hos Global Wind Power udvikler, sælger og administrerer vi

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

SVANEN Gruppen Gødvad

SVANEN Gruppen Gødvad SVANEN Gruppen Gødvad Bakke 4 DK 8600 Silkeborg Tlf.. 8722 4545 www.as-svanen.dk svanen.dk Milestones SVANEN 1992 CEO Ingemann Brixhuus køber den første ejendom 1996 Første Private Placement etableres

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere