K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme"

Transkript

1 K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1

2

3 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S og P/S marked 8 K/S og P/S Markedsandele 9 Baggrund for inverstering 1 Rådgiver 1 Overordnet vurdering af udbydere 11 K/S resultater i forhold til prospekt 1 36 Wealth profil 13

4 15 ser lovende ud Velkommen og tak for din interesse. Markedet for K/S og P/S bliver spændende i 15. Du kan på de følgende sider læse vores analyseresultater på markedet som det ser ud og på, hvad udbyderne forventer for det kommende år. Dette er tredje udgave af K/S markedsanalyse og vi har oplevet en stor positivitet fra vores kunder og andre interessenter siden vi lancerede den for første gang i 13. Som aktiv rådgiver inden for K/S og P/S investering, vil vi gerne bidrage til gennemsigtigheden og overblikket på det uregulerede marked. Vi vil gerne være med til at højne niveauet og hjælpe investorer og seriøse udbydere til et mere frugtbart samarbejde. Årlig temperatur på K/S markedet Derfor har den markedsanalyse, som du nu sidder med, udviklet sig til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Den vil i år og fremover tage temperaturen på K/S markedet på hver af de tre områder: Vindmøller, solceller og ejendomme og ikke mindst på, hvem der leverer varen, er troværdig, holder hvad de lover og har tilfredse kunder. For os drejer det sig ikke kun om, hvem der sælger mest, men også om, hvem der bliver vurderet bedst. Ærligt billede af K/S Vi tager det hele med. Indenfor de sidste par år er der kommet nye K/S investorer. De skal kende både den nye generation af K/S og P/S udbydere samt historikken på de gamle ejendomsinvesteringer fra før krisen og dermed få et helt og ærligt billede. Der er mange ting, som kan være svære at gennemskue for en privat investor, men med resultaterne i K/S markedsanalysen er det vores mål at gøre det lettere. Rigtig god læselyst! Jesper Sidenius, direktør, 36 Wealth 4

5 Formål med K/S markedsanalysen K/S og P/S markedet er til en vis grad præget af myter og mistillid til, hvad der er fakta eller ej. Årsagen er, at mange K/S investorer oplevede udfordringer i forbindelse med ejendomskrisen. Den sikkerhed, de blev stillet i sigte, viste sig ikke ikke altid at holde i praksis, og det gav K/S selskaberne et dårligt ry. Siden da er der blevet ryddet op på K/S markedet. Produkterne er blevet bedre, og markedet er modnet. Oprindelig lancerede 36 Wealth K/S markedsanalysen for at finde ud af om mistilliden var velbegrundet. Selvom der stadig er forskel på de bedste og dårligste projekter, har K/S og P/S aldrig været 1% sikre. Men vi forsøger gennem vores indsamlede data, på de følgende sider, at give et overblik over, hvem du kan have tillid til og hvem, du skal være varsom med. Hovedkonklusioner 15 K/S og P/S markedet anno 15 er præget af: Stagnation med udsigt til vækst Antallet af solgte K/S voksede i 14 fra 91 til 11. Stigningen i kroner er dog ikke tilsvarende stor, da gennemsnitsstørrelsen er faldet. De samlede K/S investeringer faldt således 1% fra,1 mia. kr. til 1,9 mia. kr. Et tal, der i 15 dog forventes at stige med 37% til,6 mia. kr. - fordelt på 16 K/S. Som nævnt er den afgørende faktor på faldet, at den gennemsnitlige størrelse på K/S og P/S størrelse er faldet - fra 4 mio. kr. til 19 mio. kr. Det skyldes, at anlæggene - specialt Solceller - er blevet billigere på grund af lavere tarifsatser, der igen betyder, at investor får flere MW pr investeret krone. Forsigtige investorer På investorsiden skinner det igennem, at den nye generation af K/S investorer er mere forsigtige end tidligere. En ny investor taler med gennemsnitlig tre udbydere, før de beslutter sig og 59% anvender rådgiver. Motiver for investering Motivet for K/S investering er ikke skiftet. Det er fortsat skattefordelen, investorerne går efter (54%), herefter pension og cash flow, der er de bærende kriterier for en investor. Ejendom er på vej tilbage 14 bød på en mindre stigning i antal K/S og en firedobling af udbydere. Selvom Ejendom fortsat vil udgøre under 1% af det samlede salg, forventer udbyderne op mod en fordobling af antal projekter i 15. Større kendskab og større tilfredshed Kendskabet til udbydere er steget, hvilket kan hænge sammen med beslutningsprocessen, hvor kunderne sonderer markedet mere grundigt inden de træffer deres beslutning. Generelt er investor tilfreds med deres K/S. Fordelingen på tilfredshedsscoren ( > 1) placerer Ejendomsinvestinger før 9 på 6,7 og Solcelle-, Vindmølle- og Ejendomsinvesteringer efter 9 på 7,3. Det tolker vi også som et tegn på prospekter og beregninger i højere grad holder, hvad de lover. Repræsentativitet Dataindsamling om investering, vurderinger af udbydere og demografi m.m. er sket ved udsendelse af spørgeskema produceret af 36 Wealth til 5.13 personer, der tidligere har vist interesse for K/S. Vi har i alt modtaget 48 indtastninger fra investorer. Alle data vedrørende 14 salg og forventninger til 15 er indsamlet via spørgeskema udsendt til K/S og P/S udbyderne. Markedsanalysen 15 er således baseret på resultater fra udbydere og investorer og er ikke vurderinger foretaget af 36 Wealth. Forbehold En stor del af oplysningerne i denne markedsanalyse er af statisktisk karakter, og baserer sig på et indsamlet datagrundlag. Alle statistiske resultater og konklusioner er lavet på baggrund af indtastede data, og 36 Wealth tager forbehold for statistiske usikkerheder. 36 Wealth kan ikke holdes ansvarlig for udeladelser eller fejl baseret på det indsamlede datagrundlag. Tal i tabeller og analyser er beregnet ud fra afrundede data og kan dermed ikke opsummeres. 5

6 Hvem køber K/S og hvad køber de? Den typiske K/S kunde er 49 år, bosiddende lige nord for København, har to K/S - mindst det ene er Solceller og begge anlæg er beliggende i Tyskland og investor er rimelig tilfreds (6/1). Hvis kunden har haft en rådgiver var det 36 Wealth eller en revisor og valgte at investere af hensyn til skat eller som opsparing til pension. Postnummer Investorer bor over hele Danmark. Et flertal er dog stadig bosiddende i København eller lige nord for hovedstaden. Østjylland er også godt repæsenteret - primært de større byer. Alder Gennemsnittet er på 49 år. Aldersgruppen år står for 6% af alle investorer. Yngste investor i undersøgelsen er 4 år, mens den ældste er 83 år K/S og P/S pr. investor Den nye generation af investorer har udover sikkerhed også fokus på disifikation og konjunkturuafhængighed. Det giver sig udslag i at gennemsnitsinvestoren har K/S. Derudover har mange allerede opbygget en portefølge af K/S indkøbt løbende, når det skattemæssigt har været optimalt. Fordeling i tal Fordeling i %

7 K/S og P/S udbydere Nedenfor er en samlet liste over de aktive K/S og P/S udbydere, der har været aktive siden 1 indenfor henholdsvis Ejendomme, Solceller og Vindmøller. Vi har indsamlet 14 salg i mio. kr. samt antallet af solgte K/S projekter i 1, 13 og 14. Salg mio. kr. Ejd Sol Vind Blue Capital Better Energy Cresendo Difko Energi Pension (Hellerup Finans) Estate Partner European Energy Global Investments 3 Green Profile Invest GPI 1 Habro 1 4 International Wind Energy (IWE) Momentum Obton SPI TranslutionPartners (TP) Vektor 3 3 Vindafkast.dk Invest 4 1 7

8 Det danske K/S og P/S marked Det danske K/S marked toppede i 7-8, hvor det estimeres, at det samlede marked var på 15- mia. kr. årligt (1) og bestod for 9% af Ejendoms K/S, men dette marked forsvandt helt i en årrække på grund af de faldende ejendomspriser, problemer med lejer og manglende finansieringsmuligheder. Ejendomsmarkedet er langsomt på vej tilbage, men bliver fravalgt af mange, da finansieringen sjældent er lige så attraktivt som Solceller og Vindmøller (uden hæftelse og kaution). K/S investeringer fordelt på land Den nye generation af K/S investorer er mere forsigtig end tidligere tiders investorer. Det viser sig blandt andet i udbyders udbudte projektor og investorernes valg af investeringsland. Tyskland er med 64% det foretrukne land, hvilket uden tvivl skyldes tillid til det politiske system samt en kendt og gennemprøvet tarifordning. Herefter følger Frankrig med 4%, Danmark med 1% og England med %. Forventninger til K/S investeringer i 15 I antal er blandt udbyderne en forventning om øget salg af Solceller (stigning fra 61% til 71%), Ejendomme stiger fra 1% til 16%, mens forventningen til antallet af nye Vindmølleprojekter er en markant tilbagegang fra 7% til 13%. Set med et økonomisk perspektiv, sker der ikke den store forskydning mellem de tre grupperinger - de forventes at holde fordelingen fra 14. Tilskuds- og skatteelementet på solinvesteringer bliver mindre, hvilket på plussiden betyder, at sund drift på markedsvilkør belønnes og den politiske risiko tilsvarende minimeres. Ejendomme 1% > 16% Vindmøller 7% > 13% Tyskland 64% Frankrig 4% Danmark 1% England % Italien % Stk Fordeling af Antal K/S og P/S investeringer Solceller 61% > 71% Samlet Solcelleanlæg Vindmølleanlæg Ejendom (mia. kr.) Ejendomme 13% > 14% Vindmøller 3% > 3% Kr Samlet antal K/S og P/S Solceller 64% > 63% Gennemsnitlig str. (mio. kr.) Forventet 1 5 Samlet (stk.) Samlet, nye (stk.) (1) Jf. artikel i Børsen 17/1-13 om Blue Capital og ejendomsmarkedet. 8

9 K/S og P/S Markedsandele Solcelleanlæg For de solgte solcelleanlæg på K/S i 14 er det mest bemærkelsesværdige, at Obton har manifesteret sit salg, og at de på kun 5 år er blevet markedsleder med 38 gennemførte K/S projekter i 14. På solcelleanlæg alene står Obton således for 56% af de 6 K/S, der blev solgt i 14. Overordnet på hele K/S markedet var 43% fra Obton. Vindmølleanlæg Overordnet blev der solgt lidt flere K/S vindmølle i 14. Lidt specielt for vindmølleprojekterne er det, at en større del af de udbudte vindmølleprojekter i K/S form, er udbudt via Private Placement. Det skyldes større investorers (f.eks. landmænd) ønske om at købe hele vindmøller. Tal for gennemførte Private Placement-projekter i K/S form, er af naturlige årsager forbundet med usikkerhed, og der kan have været gennemført flere sådanne projekter, end vi har haft kendskab til. Markedsandele Solceller Obton Better energy (sol) EstatePartner SPI IWE Momentum (Sol) Stk. Kr. Markedsandele Vindmøller Ejendomme Konkurrencen på ejendomsmarkedet er blevet større, da tre nye udbydere (Obton, EstatePartner og Habro) er kommet til i 14. Det har ikke haft den store betydning for salget i 14, da hver udbyder kun har solgt 1 K/S - men det forventes at ændre sig i 15. Momentum (Vind) IWE Obton (Vind) Better Energy (Vind) Vindafkast.dk (vind) Stk. Kr. Markedsandele Ejendomme Blue Capital Cresendo Habro EstatePartner Obton (Ejendom) Stk. Kr. 9

10 Baggrund for investering K/S markedsanalysen viser, at de største motivationsfaktorer for investorer er den konkrete skattebesparelse (54%) samt muligheden for at opbygge en pensionsopsparing via en K/S investering (6%). Skattebesparelsen består i, at investor på trods af positiv drift kan modregne et negativt skattemæssigt resultat (på grund af afskrivninger) i sin personlige indkomst og dermed få penge retur fra SKAT. Andet 8% Løbende cash flow 1% Skat 54% Pension 6% Den sparede skat betyder, at investor i løbet af 3-1 år vil spare skat svarende til indskuddet på K/S. Rådgiver En K/S eller P/S investering er en forholdsvis stor investering. Derfor vælger et stigende antal investorer at sikre deres investering og lette beslutningsprocessen, ved at inddrage en rådgiver i den - og her kan man se en meget markant udvikling i brug af rådgiver. Brugen af rådgiver er steget fra 6% til 58% i løbet af det seneste 9 år (). Advokat Bank Ven/bekendt Revisor 36 Wealth Brugte ikke rådgiver - Jeg råder altid mine kunder til at få en 'second opinion', spørge en, der kan udfordre dem lidt. Rådgivere, som eksempelvis mit eget firma 36 Wealth, en advokat eller en revisor, vil kunne hjælpe på hver deres måde det bør ikke kun være sælgerens argumenter, der afgør sagen. Man skal huske på, der altid er en risiko ved at investere og det jo er kunden selv, der træffer den endelige beslutning. Jesper Sidenius, direktør, 36 Wealth () De 6% er hentet fra K/S Markedsanalyse 13 1

11 Overordnet vurdering af udbydere For at få en idé om, hvad investorer mener om alle de udbydere de kender - og ikke kun dem, de har investeret i - har vi indsamlet data fra alle investorer om alle udbydere. Baggrunden er, at en investor kan have haft gode eller dårlige oplevelser hos en udbyder - uden at man nødvenligvis har investeret hos den pågældende udbyder. Vi finder, at denne viden er vigtig for en mulig ny investor at have i baghovedet, ved udvælgelse af potentielle kandidater for investering i K/S eller P/S Better Energy IWE Blue Capital Crescendo European Energy Habro Obton Difko SPI Momentum Protica 4 Invest EstatePartner Vindafkast.dk Ejendomsinvest Global Investment Hellerup Finans Vektor GPI / TP 11

12 K/S resultater i forhold til prospekt Én af de vigtigste kategorier er, i hvor høj grad udbydere holder løfterne fra prospektet. Her har investorerne givet vurdering i de K/Ser, de aktivt har investeret i. Solcelleanlæg Better Energy Obton (uden)* IWE SPI Difko Estate Partner Obton (med)* Hellerup Finans Vektor GPI/TP * Obton er udregnet med og uden projekter i Italien for at synliggøre sammenligningen på de samme markeder som konkurrenterne. Vindmølleanlæg Difko Ejendom IWE Global Invest Vindafkast Better Energy Momentum Mols Naturenergi ** European Energy Eurowind Blue Capital Euro Ejendomme** Kristensen Properties Crescendo Difko Ejendomsinvest Keops** InvestorPartner** Habro Griffin** 9% af alle nuværende udbydere har fået over 5 i score, hvilket er udtryk for at investorerne er tilfredse eller meget tilfredse. Da de repræsenterer over 8% af K/S salget synes vi, det er fair at konkludere, at K/S markedet er blevet seriøst og stabilt investeringsalternativ. ** Udbydere, der ikke længere eksisterer. 1

13 36Wealth profil Vi rådgiver højtlønnede lønmodtagere og selvstændige om økonomi alle 36 grader rundt. Vi rådgiver om: Hvordan du opbygger et løbende CashFlow, så du i mindre grad er afhængig af en høj månedlig lønindtægt Hvordan du bedst optimerer din største udgift - SKAT. Hvordan du forøger din opsparing gennem aktiv investering Hvordan tjener du penge på dit boliglån/optimerer din gæld. Vi tilbyder: 36 K/S Rating Overblik over alle udbudte K/Ser (skema og grafisk) giver dig et værktøj til udvælgelse af de rette K/Ser at arbejde videre med. 36 Profilark Opsummering af K/S investering på én side med sammenlignelige nøgletal giver dig mulighed for at vælge K/S på et objektivt grundlag 36 Skatteberegning Individuel beregning af likviditet, skat og opsparing for det K/S du overvejer betyder at du præcis kender dine tal for indbetaling, skattebesparelse og udbytte ud fra dine forudsætninger 36 CashFlow Individuel beregning der giver dig overblik over skat og udbytte de næste år på alle dine nuværende og kommende K/Ser giver dig overblik om dine investeringer imødekommer dine ønsker Resultater for 36 Wealth kunder I forlængelse af, hvad kunderne synes om vores service, har vi med denne markedsanalyse også analyseret, om der er en målbar forskel i resultaterne for de kunder, der valgte 36 i forhold til dem, der valgte en anden eller ingen rådgiver. Da vi blot har været en del af markedet i fire år, har vi alene fokuseret på investors oplevelse af, om resultaterne levede op til budgetterne. Resultatet kan ses i nedenstående figur (8). 7,5 5,,5 Udtalelser fra seminardeltagere hos 36 Wealth Investor 7 år Troværdig rådgivning og konstruktivt seminar. Dette var vigtigt for min beslutning om overhovedet at gå ind i en K/S investering. Investor 56 år Virker objektiv og kompetent. Jeg ville egentlig være mere tryg, hvis investor skulle betale for ydelsen. Svært at gennemskue, hvem der betaler for 36 Wealth, og hvilke afhængigheder det giver, og hvordan det påvirker rådgivningen. Investor 4 år 36 Wealth virkede meget kompetente og tillidsvækkende, hvilket er vigtigt i en beslutningsproces med mange ubekendte. Brugte 36 Wealth Brugte ikke 36 Wealth De investorer, som havde gjort brug af 36 Wealth rådgivning, gav en gennemsnitsscore på 6,63/1 (lever resultaterne op til prospektet). For kunder uden rådgiver var den tilsvarende score på 5,88/1. 13

14 På baggrund af at mange med rette skriver, at det er svært at vurdere så hurtigt, er det tilfredsstillende for os, at de %, af investorerne, der har brugt 36 Wealth, har 1% haft en bedre oplevelse af resultaterne end de 78% der ikke brugte 36 Wealth. Vurdering af 36 Wealth Vi spurgte også de investorer, der havde brugt 36 Wealth som rådgiver, om deres holdning til os samt om vi levede op til deres forventninger. Meget Tilfreds: 5% Tilfreds: 43% Hverken eller: 6% Utilfreds: % Yderst Utilfreds: % Viden Objektivitet Markedsoverblik Tillidsskabende Værdi af rådgivningen Det er selvfølgeligt meget glædeligt at 93% er tilfredse eller meget tilfredse og at meget få er utilfredse. Det er dog klart, at der er behov for, at alle kunder oplever, at vi er 1% objektive og at vi øger værdioplevelsen af vores analyser. Analyse og rådgivning er gratis 36 Wealth rådgiver og vurderer hvert enkelt projekt for vores kunder. Vi gør det efter No cure - no pay-princippet. Vores rådgivning er således gratis. Ønsker kunden efter vores rådgivning at deltage i et projekt honoreres 36 Wealth af udbyder (se 36wealth.dk/honorar). 36 Wealth er ofte spurgt, om vi er sælgere af projekterne. Det er vi ikke. Det er udbyder og det er ikke os, der tager beslutningen om deltagelse i projekterne - det er kunden. Der er altid risici i hvert enkelt projekt og det rådgiver vi også om. Hvis alting var 1% sikkert - så ville der ikke være behov for rådgivning! Vi har valgt en model, hvor vi honoreres af udbyder. Havde vi valgt at blive honoreret af kunden direkte for rådgivningen, tror vi, mange kunder ville føle et pres til at investere. Med vores set up, er rådgivningen økonomisk uafhængig for alle parter indtil kunden beslutter sig for at investere. Læs mere på 14

15 Copyright Wealth Korte uddrag må benyttes efter godkendelse af 36 Wealth samt med kildehenvisning til K/S markedsanalyse Wealth. 36 Wealth ApS Linnésgade 14A 1361 København K Telefon: Følg 36 Wealth på YouTube, LinkedIn og Facebook 15

16 Til dig, der overvejer at investere i vedvarende energi - Holder løfterne fra prospektet? - Hvordan udvikler K/S og P/S markedet sig? - Hvad siger kunderne? - Giver rådgivning bedre resultater? Det - og meget mere - svarer markedsanalysen på. 16

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere