Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,"

Transkript

1 Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger, samt bebyggelser der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse 5. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Processen for lånindberetning 4 3. Generelle oplysninger 4 4. Lånindberetningssystemet Adgang til sitet Boligorganisationsoversigt Afdelingsoversigt Lånoversigt (lån i afdelinger) Lån detaljer Tilføj lån Match lån Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Afdelingsvis Samtlige afdelinger på en gang Generelt revisor Anvendte symboler mv Brødkrummen Status ikoner Infotekster Spørgsmål mv. 18 2

3 1. Indledning Der er i lov om almene boliger, bekendtgørelse om drift af almene boliger, samt Landsbyggefondens regulativ af 1. oktober 2013 fastsat regler for boligorganisationernes indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Det seneste Regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden indeholder en række ændringer i regler og procedure i forhold til tidligere gældende regulativ. Der vil som følge heraf også være ændringer til lånindberetningen for Herunder en videreudvikling af selve lånsitet. Nyhederne og ændringerne på sitet siden sidst er: - Alle lån i alle boligafdelinger skal nu indberettes - Det er nu muligt at se tidligere års indberetninger ( ) - Afdelinger, der tidligere år alene har haft udamortiserede lån, og hvor der ikke kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt Oplysningerne om lånene i de enkelte afdelinger består dels af indberetningen af lån fra 2013, dels af data vedrørende fondens egne lån og dels af data som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. I 2010 valgte fonden ud fra visse udvalgte kriterier at eliminerer fællesmængden af de 2 datagrundlag. For ca. 90 % af lånenes vedkommende har det været muligt at matche et lån fra sidste års indberetning med et lån fra realkreditinstitutterne, så det samme lån kun optræder en gang. Tidligere års indberettede godkendte match er videreført. Det er dog stadig muligt at ændre tidligere fejl/manglende match, jf. afsnit i denne vejledning. Systemet er opbygget som en slags selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, boligorganisationen og øvrige bygningsejere kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 3

4 2. Processen for lånindberetning Det første skærmbillede efter der er logget på indberetningssystemet beskriver overordnet forløbet i hele indberetningsprocessen. 3. Generelle oplysninger Lån-systemet indeholder realkreditlån for alle afdelinger, hvor fonden har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne. Som følge af ændringerne af fondens regulativ af 1. oktober 2013 skal samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt indberettes. Der er ikke pligt til at indberette lån for rene institutions- eller erhvervsafdelinger. (Selvom de fremgår af dataene, der præsenteres.) Lån, hvor LBF ikke har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne, eksempelvis lån i pengeinstitutter og lån i egen boligorganisation er overført som indberettet ved lånindberetningen i Lån i Landsbyggefonden er overført direkte fra fondens eget system. Er der lån i afdelingerne, der ikke fremgår af afdelingens lånoversigt, skal de tilføjes som et nyt lån. Modsat er der lån i afdelingerne, som ikke vedrører disse, så skal de afvises. Såfremt der er lån, som hører til i en anden afdeling, kan fonden være behjælpelig med flytning af lånet. Systemet er opbygget på den måde, at det er de seneste kendte data som fonden har til rådighed, der oplyses. Det betyder at de anførte beregnede årsydelser på eksempelvis rentetilpasningslånene tager udgangspunkt i en forven- 4

5 tet årsydelse, dvs. budgettal for 2014 og Det er således ikke længere alene historiske data, som vises, men et bedste skøn af den sidste normalydelse. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere skal godkende alle lånoplysninger i en afdeling, før de overgår til revisor. Herefter foretager revisor en kontrol af data, og godkender eller afviser disse. Både boligorganisationen/øvrige bygningsejere og revisor har adgang til lånsystemet. Det er dog kun muligt for en af parterne at godkende/afvise data, alt efter på hvilket stade i processen på side 4 (1,2,3) indberetningen er nået. 4. Lånindberetningssystemet 4.1 Adgang til sitet For at få adgang til lån-systemet skal følgende sti anvendes: laan.lbf.dk. Herefter indtastes den enkeltes brugernavn og adgangskode. Både brugernavn og adgangskode er det samme, som anvendes i forbindelse med fondens øvrige indberetninger. Såfremt disse ikke kendes kan henvendelse rettes til fonden. Hvis systemet i forbindelse med indberetningen har været inaktivt i en periode, vil det være nødvendigt at logge på med brugernavn og adgangskode igen. Her indtastes brugernavn og adgangskode for den enkelte organisation, kommune, region m.fl. Når der er opnået adgang til systemet vises nedenstående skærmbilleder. 1) Boligorganisationsoversigt 2) Afdelingsoversigt 3) Lånoversigt - Tilføj lån 4) Lån detaljer 5

6 4.2 Boligorganisationsoversigt En samlet oversigt over alle de boligorganisationer og øvrige bygningsejere, som er tilknyttet det indtastede LBF. nr. ved logon. Det er ikke nødvendigvis alle boligorganisationer, kommuner m.fl. der er indberetningspligtige. Er man en selvadministrerende boligorganisation, vil man her kun se én (sin egen) boligorganisation. Statustekst og ikoner ændrer sig i takt med at lånindberetning udføres. Vælg afdelingsvis herefter fremkommer alle afdelinger, tilknyttet boligorganisationen. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen. Via boligorganisationens oversigt er det nu muligt, at se tidligere års indberetninger ( ). Øverst i højre hjørne kan man vælge det år, man ønsker at tilgå. Det vil ikke være muligt, at ændre i tidligere års indberetninger. Disse er alle godkendt og lukket af Landsbyggefonden. Der kan alene indberettes for Her vælges det indberetningsår, der ønskes adgang til ( ). Der kan alene indberettes for

7 Ved klik på knappen afdelingsvis fremkommer næste skærmbillede: 4.3 Afdelingsoversigt Afdelingsoversigten giver et overblik over alle de afdelinger, hvor LBF enten har modtaget data fra realkreditinstitutterne eller i forvejen har haft data indberettet af boligorganisationen selv. Knappen ikke indberetningspligtig kan alene anvendes, hvis der er tale om rene institutions- eller erhvervsafdelinger. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen for afdelingen. Godkend og videresend den samlede indberetning til revisor. En tekstboks vil bekræfte godkendelsen. Vælg lån i afd. herefter fremkommer en samlet oversigt over lån i den enkelte afdeling. Såfremt der ikke er indberetningspligt klikkes her (Kun rene institutionseller erhvervsafdelinger). Herefter kan der vendes tilbage til boligorganisationsoversigten Danner forslag til ledelsespåtegning. (PDF-bilag) Såfremt man er påbegyndt indberetning af en ren institutions- eller erhvervsafdeling vil det IKKE senere hen være muligt at anvende knappen ikke indberetningspligtig. En boligorganisation har ikke mulighed for at oprette egne nye afdelinger. Nye afdelinger, herunder sammenlægninger af afdelinger mv. oprettes alene via fondens stamdata. Ændringer kan fremsendes på 7

8 Revisor kan kun modtage hele godkendte afdelinger. Er boligorganisationen og øvrige bygningsejere påbegyndt indberetning af en afdeling, er det et systemkrav, at hele afdelingen færdiggøres og godkendes. I forbindelse med at indberetningen godkendes og videresendes til revisor skal dannes et forslag til en ledelsespåtegning. Påtegningen skal udskrives via opret pdf-bilag, underskrives og fremsendes til revisor som brev eller mail. Det vil være muligt at foretage rettelser i fondens forslag til påtegning. Revisor fremsender samlet ledelsespåtegning og revisorerklæring til LBF. Der kan laves udtræk af oversigten til Excel, såfremt man ønsker dette. Eventuelle ændringer kan dog IKKE indberettes fra Excel. Ved klik på lån i afd. vises en oversigt over lån i afdelingen. Afdelinger, der tidligere år alene har indberettet udamortiserede lån, og hvor der ikke er kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt. Det vil således ikke være nødvendigt, at kontrollere disse oplysninger igen. Såfremt det konstateres, at der er ændringer til låneoplysninger i disse afdelinger, vil det fortsat være muligt at foretage disse, dog kræves ny revisorgodkendelse. Her fremgår, såfremt afdelingen i udgangspunktet er revisor godkendt. Kræver at alle lån lån tidligere år har været udamortiseret. 8

9 4.4 Lånoversigt (lån i afdelinger) Lånoversigten er et samlet overblik over de lån i den enkelte afdeling, som LBF har kendskab til. Lånoversigten skaber et hurtigt overblik over: Lån nr., Långiver, Anvendelse, Valuta, Hovedstol, Opkrævningsgrundlag, Årets faktiske ydelse, Restgæld 31. Lån nr: Lån nr. fra realkreditinstitutterne december, Udløbsår og Kvartal. Lånene kan sorteres på Lån nr. fra tidl. indberettede lån overskrifterne. Lån nr. fra fonden Tilføj lån, der ikke fremgår af lånoversigten. Vælg lån detaljer, herefter vil det være muligt, at foretage ændring mv. på det enkelte lån. Det er muligt at markere og herefter godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlag 2015 viser den faktiske- eller forventede udamortiserede ydelse på det enkelte lån. Kolonnen er kun aktuel såfremt lånet udamortiseres senest 3. kvt Der vises på lånoversigten to former for ydelser, dels den der kaldes opkrævningsgrundlaget for 2015 og dels den faktiske ydelse for Opkrævningsgrundlaget er beregnet som den sidste normalydelse omregnet til helårsydelse. Såfremt der er tale om lån, der udamortiseres i 2014 og 2015 har fonden ved indregning af opkrævningsgrundlaget taget udgangspunkt i det bedste skøn af sidste normale ydelse, hvilket i nogle tilfælde godt kan være den forventede (budgetterede) ydelse i 2014 eller Vil man ændre i opkrævningsgrundlaget på det enkelte lån, skal det ske via lån detaljearket. Vedrørende den faktiske ydelse, så er denne ligesom restgælden medtaget i oversigten, som en hjælp til sammenholdelse med årsregnskab, årsopgørelse 9

10 mv. Det er således ikke muligt at ændre eller rette i disse kolonner. Såfremt man ønsker at arbejde med tallene er der mulighed for at lave et udtræk til Excel. Data er medtaget i det omfang, fonden har fået disse stillet til rådighed. Lån nr. vil fremover altid være realkreditinstitutternes, bankernes m.fl. lånident (max. 14 tegn). På lang sigt er det meningen, at LBF lån numrene skal udgå af systemet. Lån der allerede på nuværende tidspunkt er udamortiseret, vil beholde LBF lån nummeret (for altid). Såfremt der i en afdeling optræder lån fra realkreditinstitutterne, der ikke er matchet op med et lån fra boligorganisationens indberetning, skal der i alle tilfælde tages stilling til anvendelse af lånet. Det er muligt at godkende alle- eller markerede lån fra denne oversigt. Vær dog i den forbindelse opmærksom på statusikonerne (de farvede kasser). Såfremt et lån er markeret med en gul kasse, er det nødvendigt at gå ned på lån detaljerne og rette den fejl, der måtte være. Der kan således ikke foretages rettelser fra lånoversigten, kun i lån detaljerne. Ved klik på lån detaljer fremkommer nedenstående skærmbillede: 4.5 Lån detaljer Det enkelte lån i detaljer: Lån nr: lån ident fra långiver i infoknapper med korte hjælpebeskrivelser. Mouseover giver kort information. Dobbelt klik og se lidt længere hjælpetekster. Oplysninger om hvilket byggeafsnit, BBR nr. mv. lånet knytter sig til. Anvendes til samkøring af data. Såfremt der er fejl i data, skal det kontrolleres, om BBR nr. er korrekt. Det enkelte lån kan godkendes eller afvises. Afvises et lån fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herefter skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt. Den beregnede årsydelse er fastsat som den sidste/forventede kendte normalydelse pr. termin ganget med antallet af terminer. 10

11 Ved beregningen af årsydelsen tages der udgangspunkt i den sidste/forventede kendte normalydelse gange med antallet af terminer. Såfremt det enkelte lån er en del af den oprindelige finansiering og udamortiseres senest i 3. kvt. 2015, vil den beregnede årsydelse, blive overført til den samlede lånoversigt som opkrævningsgrundlag. Såfremt lånet er lån til forbedringsarbejder mv. eller udamortiseres senere end 3. kvt vil den beregnede årsydelse alene fremgå af lån detaljerne. Alle rettelser på det enkelte lån SKAL foretages via lån detaljerne. Vedrørende lån fra realkreditinstitutter vil det kun være muligt at ændre i visse udvalgte felter, bl.a. ydelse pr. termin, udløbsår og udløbskvartal. Mens det vedrørende egne indberettede lån, vil være muligt at ændre i alle felter. Der er mulighed for at afvise et lån, såfremt det ikke vedrører den pågældende afdeling. Ved afvisning fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herudover skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt Tilføj lån Såfremt afdelingen har lån, der ikke fremgår af lånoversigten, skal lånet oprettes, lån detaljerne udfyldes og indberettes til LBF. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån skal dette påføres et nyt lån nr. Her er det særlig vigtigt, at lån nr. udfyldes korrekt. Der henvises til infoknap for antal cifre mv. hos de enkelte realkreditinstitutter. Vælg tilføj lån i lånoversigten (lån i afdelinger) så fremkommer nedenstående skærmbillede 11

12 Lån detaljer udfyldes og lånet kan godkendes. Stamoplysninger omkring BBR nr. mv. vil på forhånd være udfyldt. Bemærk her, at det ikke vil være muligt at anføre den faktiske ydelse samt restgæld pr. 31. december, da disse alene er hjælpeoplysninger, på den samlede låneoversigt. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån er det af stor betydning, at lån detaljerne udfyldes med omhu Match lån Hvis det systemmæssigt ikke har været muligt, at matche et realkreditlån med et lån fra allerede tidligere indberettede lån, kan det samme lån optræde på lån oversigten to gange. Er dette tilfældet skal de to lån matches. Dette gøres via lån detaljerne på det lån, som kommer fra realkreditinstituttet (se på lån nr.). Nederst på lån detaljerne vælges knappen Match med lån nr., åben herefter hængelåsen og vælg det lbf-lån nr. det skal matches med. Tryk dernæst på godkend. Herefter vil den samlede lånoversigt kun vise lånet en gang og med realkreditinstituttets lån nr. 12

13 I forbindelse med match er det vigtig at være opmærksom på, det er de rigtige lån oplysninger, der står tilbage. Her tænkes særligt på udløbstidspunkt og den beregnede årsydelse. 5. Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Revisor logger på systemet med eget brugernavn og adgangskode. Revisorerne modtager et brugernavn og en adgangskode pr. revisionsfirma. Det vil ikke være muligt for revisor at foretage rettelser, i det af boligorganisationen kommuner, institutioner m.fl. fremsendte. Det er alene muligt at kontrollere data, samt godkende eller afvise disse. Revisor logger på med brugernavn og adgangskode. Hvert revisionsfirma har ét brugernavn og en adgangskode, der kan fås ved henvendelse til fonden. Når der er opnået adgang til systemet, vises en samlet oversigt over revisors boligorganisationer, kommuner, institutioner m.fl. Der kan nu vælges to måder, at arbejde med den enkelte boligorganisation på. Enten afdelingsvis eller samtlige afdelinger. Det vil være muligt at godkende eller afvise indberetningen begge steder. 13

14 5.1 Afdelingsvis Ved klik på afdelingsvis er der adgang til en samlet afdelingsoversigt. Ved klik på samtlige afdelinger får revisor adgang til en total lånoversigt over alle afdelinger. Når der vælges afdelingsvis, fremkommer en samlet oversigt over den enkelte boligorganisations afdelinger. Ved klik på lån i afd. fremkommer en lånoversigt over alle lån i den enkelte afdeling. 14

15 De enkelte afdelingers lånoversigt indeholder følgende oplysninger: Opkrævningsgrundlaget for hver af de enkelte afdelinger samt den samlede checksum i alt overføres til pdf-fil med revisorerklæring. Revisors godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen foretages via afdelingsoversigten. I forbindelse med godkendelsen af lånindberetningen oprettes en PDF-fil indeholdende en checksum. Checksummen dannes som opkrævningsgrundlaget 2015 på alle godkendte afdelinger. Opkrævningsgrundlaget kan godt være nul. Godkendelse eller evt. afvisning af boligorganisationens indberetning. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til boligorganisationen. Opret revisionserklæring: Danner forslag til revisionserklæring inkl. checksum. Det er muligt at ændre indholdet af erklæringen. 15

16 5.2 Samtlige afdelinger på en gang Når der vælges samtlige afdelinger vises en total lånoversigt over alle lån i alle afdelinger, i den enkelte boligorganisation, kommuner, institutioner m.fl. Revisors godkendelse eller afvisning af lånindberetningen kan foretages direkte her fra den totale lånoversigt, herunder også oprettelsen af PDF-filen med revisionserklæringen. Godkendelse eller evt. afvisning af indberetningen. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til rettelse hos boligorganisationen m.fl. 16

17 Der vælges den af de to ovenstående arbejdsmetoder afdelingsvis eller samtlige afdelinger, som findes mest hensigtsmæssig. 5.3 Generelt revisor Der er pr. 1. oktober 2013 godkendt og udsendt nyt regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Dette betyder, at samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt, nu skal indberettes. Revisors godkendelse af boligorganisationens lånindberetning foretages enten fra den samlede afdelingsoversigt eller fra total lånoversigten. Revisor ser de samme skærmbilleder som boligorganisationen. Det vil være muligt at overføre data til Excel og udskrive mv. til brug for revision. Efter endt kontrol har revisor to muligheder enten at afvise hele indberetningen eller at godkende denne. Godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen kan foretages enten på afdelingsoversigten eller total lånoversigten. Enkelte lån kan afvises under lån detaljer. Afvises blot et enkelt lån, er det hele boligorganisations lånindberetning, der sendes retur til boligorganisationen. Boligorganisationen foretager herefter rettelser og genfremsender til revisor. Når revisor godkender lånindberetningen dannes der et eksempel på en revisionserklæring, som kan udskrives og underskrives. Erklæringen skal sammen med ledelsespåtegningen fremsendes på papir eller mail til LBF. Erklæringen indeholder en checksum for alle godkendte afdelinger (opkrævningsgrundlag 2015) samt en checksum i alt. Det er muligt at ændre indholdet i erklæringen. Den fremsendte erklæring skal indeholde checksum pr. afdeling samt en checksum i alt. 17

18 6. Anvendte symboler mv. 6.1 Brødkrummen Alle organisationer... Alle afd: 00XX - Boligorganisationen XX... Alle lån: Lånnr: 0XXX Det er muligt at bevæge sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, boligorganisationsoversigt, afdelingsoversigt, lånoversigt mv. vha. brødkrummen som vises øverst på alle skærmbilleder. 6.2 Status ikoner Ovenstående ikon viser stadet for, hvor langt man er med lånindberetningen. Den fungerer både på boligorganisationsniveau, afdelingsoversigtsniveau og lånoversigtsniveau. Samtidig med at kasserne skifter farve ændres statusteksten. Eksempel på afdelingsoversigtsniveau: Klar til indberetning Under indberetning Afvist af boligorganisationen Klar til revisor Under behandling af revisor Afvist af revisor Godkendt af revisor Godkendt med rettelser Landsbyggefonden En længere beskrivelse af statusikonerne kan ses på i felterne på de enkelte skærmbilleder. 6.3 Infotekster På skærmbilledet, der viser de enkelte lån detaljer, er det muligt at søge hjælp på infoknapperne. Infoknapperne er en beskrivelse af, hvilke data/oplysninger der skal stå i de enkelte felter. Ved mouseover fås en kort beskrivelse af lån detaljerne. Dobbelt klikkes på i fremkommer en mere beskrivende tekst. 7. Spørgsmål mv. Spørgsmål og kommentarer i forbindelse med anvendelsen af lånindberetningssystemet kan rettes til: Linda Stidsen: Lene Dabros Andersen:

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere