Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,"

Transkript

1 Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger, samt bebyggelser der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse 5. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Processen for lånindberetning 4 3. Generelle oplysninger 4 4. Lånindberetningssystemet Adgang til sitet Boligorganisationsoversigt Afdelingsoversigt Lånoversigt (lån i afdelinger) Lån detaljer Tilføj lån Match lån Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Afdelingsvis Samtlige afdelinger på en gang Generelt revisor Anvendte symboler mv Brødkrummen Status ikoner Infotekster Spørgsmål mv. 18 2

3 1. Indledning Der er i lov om almene boliger, bekendtgørelse om drift af almene boliger, samt Landsbyggefondens regulativ af 1. oktober 2013 fastsat regler for boligorganisationernes indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Det seneste Regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden indeholder en række ændringer i regler og procedure i forhold til tidligere gældende regulativ. Der vil som følge heraf også være ændringer til lånindberetningen for Herunder en videreudvikling af selve lånsitet. Nyhederne og ændringerne på sitet siden sidst er: - Alle lån i alle boligafdelinger skal nu indberettes - Det er nu muligt at se tidligere års indberetninger ( ) - Afdelinger, der tidligere år alene har haft udamortiserede lån, og hvor der ikke kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt Oplysningerne om lånene i de enkelte afdelinger består dels af indberetningen af lån fra 2013, dels af data vedrørende fondens egne lån og dels af data som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. I 2010 valgte fonden ud fra visse udvalgte kriterier at eliminerer fællesmængden af de 2 datagrundlag. For ca. 90 % af lånenes vedkommende har det været muligt at matche et lån fra sidste års indberetning med et lån fra realkreditinstitutterne, så det samme lån kun optræder en gang. Tidligere års indberettede godkendte match er videreført. Det er dog stadig muligt at ændre tidligere fejl/manglende match, jf. afsnit i denne vejledning. Systemet er opbygget som en slags selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, boligorganisationen og øvrige bygningsejere kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 3

4 2. Processen for lånindberetning Det første skærmbillede efter der er logget på indberetningssystemet beskriver overordnet forløbet i hele indberetningsprocessen. 3. Generelle oplysninger Lån-systemet indeholder realkreditlån for alle afdelinger, hvor fonden har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne. Som følge af ændringerne af fondens regulativ af 1. oktober 2013 skal samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt indberettes. Der er ikke pligt til at indberette lån for rene institutions- eller erhvervsafdelinger. (Selvom de fremgår af dataene, der præsenteres.) Lån, hvor LBF ikke har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne, eksempelvis lån i pengeinstitutter og lån i egen boligorganisation er overført som indberettet ved lånindberetningen i Lån i Landsbyggefonden er overført direkte fra fondens eget system. Er der lån i afdelingerne, der ikke fremgår af afdelingens lånoversigt, skal de tilføjes som et nyt lån. Modsat er der lån i afdelingerne, som ikke vedrører disse, så skal de afvises. Såfremt der er lån, som hører til i en anden afdeling, kan fonden være behjælpelig med flytning af lånet. Systemet er opbygget på den måde, at det er de seneste kendte data som fonden har til rådighed, der oplyses. Det betyder at de anførte beregnede årsydelser på eksempelvis rentetilpasningslånene tager udgangspunkt i en forven- 4

5 tet årsydelse, dvs. budgettal for 2014 og Det er således ikke længere alene historiske data, som vises, men et bedste skøn af den sidste normalydelse. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere skal godkende alle lånoplysninger i en afdeling, før de overgår til revisor. Herefter foretager revisor en kontrol af data, og godkender eller afviser disse. Både boligorganisationen/øvrige bygningsejere og revisor har adgang til lånsystemet. Det er dog kun muligt for en af parterne at godkende/afvise data, alt efter på hvilket stade i processen på side 4 (1,2,3) indberetningen er nået. 4. Lånindberetningssystemet 4.1 Adgang til sitet For at få adgang til lån-systemet skal følgende sti anvendes: laan.lbf.dk. Herefter indtastes den enkeltes brugernavn og adgangskode. Både brugernavn og adgangskode er det samme, som anvendes i forbindelse med fondens øvrige indberetninger. Såfremt disse ikke kendes kan henvendelse rettes til fonden. Hvis systemet i forbindelse med indberetningen har været inaktivt i en periode, vil det være nødvendigt at logge på med brugernavn og adgangskode igen. Her indtastes brugernavn og adgangskode for den enkelte organisation, kommune, region m.fl. Når der er opnået adgang til systemet vises nedenstående skærmbilleder. 1) Boligorganisationsoversigt 2) Afdelingsoversigt 3) Lånoversigt - Tilføj lån 4) Lån detaljer 5

6 4.2 Boligorganisationsoversigt En samlet oversigt over alle de boligorganisationer og øvrige bygningsejere, som er tilknyttet det indtastede LBF. nr. ved logon. Det er ikke nødvendigvis alle boligorganisationer, kommuner m.fl. der er indberetningspligtige. Er man en selvadministrerende boligorganisation, vil man her kun se én (sin egen) boligorganisation. Statustekst og ikoner ændrer sig i takt med at lånindberetning udføres. Vælg afdelingsvis herefter fremkommer alle afdelinger, tilknyttet boligorganisationen. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen. Via boligorganisationens oversigt er det nu muligt, at se tidligere års indberetninger ( ). Øverst i højre hjørne kan man vælge det år, man ønsker at tilgå. Det vil ikke være muligt, at ændre i tidligere års indberetninger. Disse er alle godkendt og lukket af Landsbyggefonden. Der kan alene indberettes for Her vælges det indberetningsår, der ønskes adgang til ( ). Der kan alene indberettes for

7 Ved klik på knappen afdelingsvis fremkommer næste skærmbillede: 4.3 Afdelingsoversigt Afdelingsoversigten giver et overblik over alle de afdelinger, hvor LBF enten har modtaget data fra realkreditinstitutterne eller i forvejen har haft data indberettet af boligorganisationen selv. Knappen ikke indberetningspligtig kan alene anvendes, hvis der er tale om rene institutions- eller erhvervsafdelinger. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen for afdelingen. Godkend og videresend den samlede indberetning til revisor. En tekstboks vil bekræfte godkendelsen. Vælg lån i afd. herefter fremkommer en samlet oversigt over lån i den enkelte afdeling. Såfremt der ikke er indberetningspligt klikkes her (Kun rene institutionseller erhvervsafdelinger). Herefter kan der vendes tilbage til boligorganisationsoversigten Danner forslag til ledelsespåtegning. (PDF-bilag) Såfremt man er påbegyndt indberetning af en ren institutions- eller erhvervsafdeling vil det IKKE senere hen være muligt at anvende knappen ikke indberetningspligtig. En boligorganisation har ikke mulighed for at oprette egne nye afdelinger. Nye afdelinger, herunder sammenlægninger af afdelinger mv. oprettes alene via fondens stamdata. Ændringer kan fremsendes på 7

8 Revisor kan kun modtage hele godkendte afdelinger. Er boligorganisationen og øvrige bygningsejere påbegyndt indberetning af en afdeling, er det et systemkrav, at hele afdelingen færdiggøres og godkendes. I forbindelse med at indberetningen godkendes og videresendes til revisor skal dannes et forslag til en ledelsespåtegning. Påtegningen skal udskrives via opret pdf-bilag, underskrives og fremsendes til revisor som brev eller mail. Det vil være muligt at foretage rettelser i fondens forslag til påtegning. Revisor fremsender samlet ledelsespåtegning og revisorerklæring til LBF. Der kan laves udtræk af oversigten til Excel, såfremt man ønsker dette. Eventuelle ændringer kan dog IKKE indberettes fra Excel. Ved klik på lån i afd. vises en oversigt over lån i afdelingen. Afdelinger, der tidligere år alene har indberettet udamortiserede lån, og hvor der ikke er kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt. Det vil således ikke være nødvendigt, at kontrollere disse oplysninger igen. Såfremt det konstateres, at der er ændringer til låneoplysninger i disse afdelinger, vil det fortsat være muligt at foretage disse, dog kræves ny revisorgodkendelse. Her fremgår, såfremt afdelingen i udgangspunktet er revisor godkendt. Kræver at alle lån lån tidligere år har været udamortiseret. 8

9 4.4 Lånoversigt (lån i afdelinger) Lånoversigten er et samlet overblik over de lån i den enkelte afdeling, som LBF har kendskab til. Lånoversigten skaber et hurtigt overblik over: Lån nr., Långiver, Anvendelse, Valuta, Hovedstol, Opkrævningsgrundlag, Årets faktiske ydelse, Restgæld 31. Lån nr: Lån nr. fra realkreditinstitutterne december, Udløbsår og Kvartal. Lånene kan sorteres på Lån nr. fra tidl. indberettede lån overskrifterne. Lån nr. fra fonden Tilføj lån, der ikke fremgår af lånoversigten. Vælg lån detaljer, herefter vil det være muligt, at foretage ændring mv. på det enkelte lån. Det er muligt at markere og herefter godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlag 2015 viser den faktiske- eller forventede udamortiserede ydelse på det enkelte lån. Kolonnen er kun aktuel såfremt lånet udamortiseres senest 3. kvt Der vises på lånoversigten to former for ydelser, dels den der kaldes opkrævningsgrundlaget for 2015 og dels den faktiske ydelse for Opkrævningsgrundlaget er beregnet som den sidste normalydelse omregnet til helårsydelse. Såfremt der er tale om lån, der udamortiseres i 2014 og 2015 har fonden ved indregning af opkrævningsgrundlaget taget udgangspunkt i det bedste skøn af sidste normale ydelse, hvilket i nogle tilfælde godt kan være den forventede (budgetterede) ydelse i 2014 eller Vil man ændre i opkrævningsgrundlaget på det enkelte lån, skal det ske via lån detaljearket. Vedrørende den faktiske ydelse, så er denne ligesom restgælden medtaget i oversigten, som en hjælp til sammenholdelse med årsregnskab, årsopgørelse 9

10 mv. Det er således ikke muligt at ændre eller rette i disse kolonner. Såfremt man ønsker at arbejde med tallene er der mulighed for at lave et udtræk til Excel. Data er medtaget i det omfang, fonden har fået disse stillet til rådighed. Lån nr. vil fremover altid være realkreditinstitutternes, bankernes m.fl. lånident (max. 14 tegn). På lang sigt er det meningen, at LBF lån numrene skal udgå af systemet. Lån der allerede på nuværende tidspunkt er udamortiseret, vil beholde LBF lån nummeret (for altid). Såfremt der i en afdeling optræder lån fra realkreditinstitutterne, der ikke er matchet op med et lån fra boligorganisationens indberetning, skal der i alle tilfælde tages stilling til anvendelse af lånet. Det er muligt at godkende alle- eller markerede lån fra denne oversigt. Vær dog i den forbindelse opmærksom på statusikonerne (de farvede kasser). Såfremt et lån er markeret med en gul kasse, er det nødvendigt at gå ned på lån detaljerne og rette den fejl, der måtte være. Der kan således ikke foretages rettelser fra lånoversigten, kun i lån detaljerne. Ved klik på lån detaljer fremkommer nedenstående skærmbillede: 4.5 Lån detaljer Det enkelte lån i detaljer: Lån nr: lån ident fra långiver i infoknapper med korte hjælpebeskrivelser. Mouseover giver kort information. Dobbelt klik og se lidt længere hjælpetekster. Oplysninger om hvilket byggeafsnit, BBR nr. mv. lånet knytter sig til. Anvendes til samkøring af data. Såfremt der er fejl i data, skal det kontrolleres, om BBR nr. er korrekt. Det enkelte lån kan godkendes eller afvises. Afvises et lån fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herefter skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt. Den beregnede årsydelse er fastsat som den sidste/forventede kendte normalydelse pr. termin ganget med antallet af terminer. 10

11 Ved beregningen af årsydelsen tages der udgangspunkt i den sidste/forventede kendte normalydelse gange med antallet af terminer. Såfremt det enkelte lån er en del af den oprindelige finansiering og udamortiseres senest i 3. kvt. 2015, vil den beregnede årsydelse, blive overført til den samlede lånoversigt som opkrævningsgrundlag. Såfremt lånet er lån til forbedringsarbejder mv. eller udamortiseres senere end 3. kvt vil den beregnede årsydelse alene fremgå af lån detaljerne. Alle rettelser på det enkelte lån SKAL foretages via lån detaljerne. Vedrørende lån fra realkreditinstitutter vil det kun være muligt at ændre i visse udvalgte felter, bl.a. ydelse pr. termin, udløbsår og udløbskvartal. Mens det vedrørende egne indberettede lån, vil være muligt at ændre i alle felter. Der er mulighed for at afvise et lån, såfremt det ikke vedrører den pågældende afdeling. Ved afvisning fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herudover skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt Tilføj lån Såfremt afdelingen har lån, der ikke fremgår af lånoversigten, skal lånet oprettes, lån detaljerne udfyldes og indberettes til LBF. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån skal dette påføres et nyt lån nr. Her er det særlig vigtigt, at lån nr. udfyldes korrekt. Der henvises til infoknap for antal cifre mv. hos de enkelte realkreditinstitutter. Vælg tilføj lån i lånoversigten (lån i afdelinger) så fremkommer nedenstående skærmbillede 11

12 Lån detaljer udfyldes og lånet kan godkendes. Stamoplysninger omkring BBR nr. mv. vil på forhånd være udfyldt. Bemærk her, at det ikke vil være muligt at anføre den faktiske ydelse samt restgæld pr. 31. december, da disse alene er hjælpeoplysninger, på den samlede låneoversigt. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån er det af stor betydning, at lån detaljerne udfyldes med omhu Match lån Hvis det systemmæssigt ikke har været muligt, at matche et realkreditlån med et lån fra allerede tidligere indberettede lån, kan det samme lån optræde på lån oversigten to gange. Er dette tilfældet skal de to lån matches. Dette gøres via lån detaljerne på det lån, som kommer fra realkreditinstituttet (se på lån nr.). Nederst på lån detaljerne vælges knappen Match med lån nr., åben herefter hængelåsen og vælg det lbf-lån nr. det skal matches med. Tryk dernæst på godkend. Herefter vil den samlede lånoversigt kun vise lånet en gang og med realkreditinstituttets lån nr. 12

13 I forbindelse med match er det vigtig at være opmærksom på, det er de rigtige lån oplysninger, der står tilbage. Her tænkes særligt på udløbstidspunkt og den beregnede årsydelse. 5. Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Revisor logger på systemet med eget brugernavn og adgangskode. Revisorerne modtager et brugernavn og en adgangskode pr. revisionsfirma. Det vil ikke være muligt for revisor at foretage rettelser, i det af boligorganisationen kommuner, institutioner m.fl. fremsendte. Det er alene muligt at kontrollere data, samt godkende eller afvise disse. Revisor logger på med brugernavn og adgangskode. Hvert revisionsfirma har ét brugernavn og en adgangskode, der kan fås ved henvendelse til fonden. Når der er opnået adgang til systemet, vises en samlet oversigt over revisors boligorganisationer, kommuner, institutioner m.fl. Der kan nu vælges to måder, at arbejde med den enkelte boligorganisation på. Enten afdelingsvis eller samtlige afdelinger. Det vil være muligt at godkende eller afvise indberetningen begge steder. 13

14 5.1 Afdelingsvis Ved klik på afdelingsvis er der adgang til en samlet afdelingsoversigt. Ved klik på samtlige afdelinger får revisor adgang til en total lånoversigt over alle afdelinger. Når der vælges afdelingsvis, fremkommer en samlet oversigt over den enkelte boligorganisations afdelinger. Ved klik på lån i afd. fremkommer en lånoversigt over alle lån i den enkelte afdeling. 14

15 De enkelte afdelingers lånoversigt indeholder følgende oplysninger: Opkrævningsgrundlaget for hver af de enkelte afdelinger samt den samlede checksum i alt overføres til pdf-fil med revisorerklæring. Revisors godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen foretages via afdelingsoversigten. I forbindelse med godkendelsen af lånindberetningen oprettes en PDF-fil indeholdende en checksum. Checksummen dannes som opkrævningsgrundlaget 2015 på alle godkendte afdelinger. Opkrævningsgrundlaget kan godt være nul. Godkendelse eller evt. afvisning af boligorganisationens indberetning. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til boligorganisationen. Opret revisionserklæring: Danner forslag til revisionserklæring inkl. checksum. Det er muligt at ændre indholdet af erklæringen. 15

16 5.2 Samtlige afdelinger på en gang Når der vælges samtlige afdelinger vises en total lånoversigt over alle lån i alle afdelinger, i den enkelte boligorganisation, kommuner, institutioner m.fl. Revisors godkendelse eller afvisning af lånindberetningen kan foretages direkte her fra den totale lånoversigt, herunder også oprettelsen af PDF-filen med revisionserklæringen. Godkendelse eller evt. afvisning af indberetningen. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til rettelse hos boligorganisationen m.fl. 16

17 Der vælges den af de to ovenstående arbejdsmetoder afdelingsvis eller samtlige afdelinger, som findes mest hensigtsmæssig. 5.3 Generelt revisor Der er pr. 1. oktober 2013 godkendt og udsendt nyt regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Dette betyder, at samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt, nu skal indberettes. Revisors godkendelse af boligorganisationens lånindberetning foretages enten fra den samlede afdelingsoversigt eller fra total lånoversigten. Revisor ser de samme skærmbilleder som boligorganisationen. Det vil være muligt at overføre data til Excel og udskrive mv. til brug for revision. Efter endt kontrol har revisor to muligheder enten at afvise hele indberetningen eller at godkende denne. Godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen kan foretages enten på afdelingsoversigten eller total lånoversigten. Enkelte lån kan afvises under lån detaljer. Afvises blot et enkelt lån, er det hele boligorganisations lånindberetning, der sendes retur til boligorganisationen. Boligorganisationen foretager herefter rettelser og genfremsender til revisor. Når revisor godkender lånindberetningen dannes der et eksempel på en revisionserklæring, som kan udskrives og underskrives. Erklæringen skal sammen med ledelsespåtegningen fremsendes på papir eller mail til LBF. Erklæringen indeholder en checksum for alle godkendte afdelinger (opkrævningsgrundlag 2015) samt en checksum i alt. Det er muligt at ændre indholdet i erklæringen. Den fremsendte erklæring skal indeholde checksum pr. afdeling samt en checksum i alt. 17

18 6. Anvendte symboler mv. 6.1 Brødkrummen Alle organisationer... Alle afd: 00XX - Boligorganisationen XX... Alle lån: Lånnr: 0XXX Det er muligt at bevæge sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, boligorganisationsoversigt, afdelingsoversigt, lånoversigt mv. vha. brødkrummen som vises øverst på alle skærmbilleder. 6.2 Status ikoner Ovenstående ikon viser stadet for, hvor langt man er med lånindberetningen. Den fungerer både på boligorganisationsniveau, afdelingsoversigtsniveau og lånoversigtsniveau. Samtidig med at kasserne skifter farve ændres statusteksten. Eksempel på afdelingsoversigtsniveau: Klar til indberetning Under indberetning Afvist af boligorganisationen Klar til revisor Under behandling af revisor Afvist af revisor Godkendt af revisor Godkendt med rettelser Landsbyggefonden En længere beskrivelse af statusikonerne kan ses på i felterne på de enkelte skærmbilleder. 6.3 Infotekster På skærmbilledet, der viser de enkelte lån detaljer, er det muligt at søge hjælp på infoknapperne. Infoknapperne er en beskrivelse af, hvilke data/oplysninger der skal stå i de enkelte felter. Ved mouseover fås en kort beskrivelse af lån detaljerne. Dobbelt klikkes på i fremkommer en mere beskrivende tekst. 7. Spørgsmål mv. Spørgsmål og kommentarer i forbindelse med anvendelsen af lånindberetningssystemet kan rettes til: Linda Stidsen: Lene Dabros Andersen:

Landsbyggefonden april 2016

Landsbyggefonden april 2016 Landsbyggefonden april 2016 Brugervejledning 2016 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunaleog regionale ældreboliger, samt

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejledning til Indberetning af boringsanvendelser

Vejledning til Indberetning af boringsanvendelser Vejledning til Indberetning af boringsanvendelser Oprettelse som indberetter Når kommunen indstiller dig som indberetter for et anlæg, vil du modtage en e-mail. I e-mailen vil der være et link, som du

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 20. oktober 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FAST MÅNEDLIG OPGØRELSE OVER LEDIGE BOLIGER PÅ FORSIDEN...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Indhold... 1. Introduktion... 2

Indhold... 1. Introduktion... 2 Notat Vedrørende: Vejledning til indberetning af data vedr. introdansk Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa Version: 1: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014) 08.11.2012 / JL Indhold Indhold... 1 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere