Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,"

Transkript

1 Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger, samt bebyggelser der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse 5. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Processen for lånindberetning 4 3. Generelle oplysninger 4 4. Lånindberetningssystemet Adgang til sitet Boligorganisationsoversigt Afdelingsoversigt Lånoversigt (lån i afdelinger) Lån detaljer Tilføj lån Match lån Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Afdelingsvis Samtlige afdelinger på en gang Generelt revisor Anvendte symboler mv Brødkrummen Status ikoner Infotekster Spørgsmål mv. 18 2

3 1. Indledning Der er i lov om almene boliger, bekendtgørelse om drift af almene boliger, samt Landsbyggefondens regulativ af 1. oktober 2013 fastsat regler for boligorganisationernes indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Det seneste Regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden indeholder en række ændringer i regler og procedure i forhold til tidligere gældende regulativ. Der vil som følge heraf også være ændringer til lånindberetningen for Herunder en videreudvikling af selve lånsitet. Nyhederne og ændringerne på sitet siden sidst er: - Alle lån i alle boligafdelinger skal nu indberettes - Det er nu muligt at se tidligere års indberetninger ( ) - Afdelinger, der tidligere år alene har haft udamortiserede lån, og hvor der ikke kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt Oplysningerne om lånene i de enkelte afdelinger består dels af indberetningen af lån fra 2013, dels af data vedrørende fondens egne lån og dels af data som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. I 2010 valgte fonden ud fra visse udvalgte kriterier at eliminerer fællesmængden af de 2 datagrundlag. For ca. 90 % af lånenes vedkommende har det været muligt at matche et lån fra sidste års indberetning med et lån fra realkreditinstitutterne, så det samme lån kun optræder en gang. Tidligere års indberettede godkendte match er videreført. Det er dog stadig muligt at ændre tidligere fejl/manglende match, jf. afsnit i denne vejledning. Systemet er opbygget som en slags selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, boligorganisationen og øvrige bygningsejere kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 3

4 2. Processen for lånindberetning Det første skærmbillede efter der er logget på indberetningssystemet beskriver overordnet forløbet i hele indberetningsprocessen. 3. Generelle oplysninger Lån-systemet indeholder realkreditlån for alle afdelinger, hvor fonden har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne. Som følge af ændringerne af fondens regulativ af 1. oktober 2013 skal samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt indberettes. Der er ikke pligt til at indberette lån for rene institutions- eller erhvervsafdelinger. (Selvom de fremgår af dataene, der præsenteres.) Lån, hvor LBF ikke har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne, eksempelvis lån i pengeinstitutter og lån i egen boligorganisation er overført som indberettet ved lånindberetningen i Lån i Landsbyggefonden er overført direkte fra fondens eget system. Er der lån i afdelingerne, der ikke fremgår af afdelingens lånoversigt, skal de tilføjes som et nyt lån. Modsat er der lån i afdelingerne, som ikke vedrører disse, så skal de afvises. Såfremt der er lån, som hører til i en anden afdeling, kan fonden være behjælpelig med flytning af lånet. Systemet er opbygget på den måde, at det er de seneste kendte data som fonden har til rådighed, der oplyses. Det betyder at de anførte beregnede årsydelser på eksempelvis rentetilpasningslånene tager udgangspunkt i en forven- 4

5 tet årsydelse, dvs. budgettal for 2014 og Det er således ikke længere alene historiske data, som vises, men et bedste skøn af den sidste normalydelse. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere skal godkende alle lånoplysninger i en afdeling, før de overgår til revisor. Herefter foretager revisor en kontrol af data, og godkender eller afviser disse. Både boligorganisationen/øvrige bygningsejere og revisor har adgang til lånsystemet. Det er dog kun muligt for en af parterne at godkende/afvise data, alt efter på hvilket stade i processen på side 4 (1,2,3) indberetningen er nået. 4. Lånindberetningssystemet 4.1 Adgang til sitet For at få adgang til lån-systemet skal følgende sti anvendes: laan.lbf.dk. Herefter indtastes den enkeltes brugernavn og adgangskode. Både brugernavn og adgangskode er det samme, som anvendes i forbindelse med fondens øvrige indberetninger. Såfremt disse ikke kendes kan henvendelse rettes til fonden. Hvis systemet i forbindelse med indberetningen har været inaktivt i en periode, vil det være nødvendigt at logge på med brugernavn og adgangskode igen. Her indtastes brugernavn og adgangskode for den enkelte organisation, kommune, region m.fl. Når der er opnået adgang til systemet vises nedenstående skærmbilleder. 1) Boligorganisationsoversigt 2) Afdelingsoversigt 3) Lånoversigt - Tilføj lån 4) Lån detaljer 5

6 4.2 Boligorganisationsoversigt En samlet oversigt over alle de boligorganisationer og øvrige bygningsejere, som er tilknyttet det indtastede LBF. nr. ved logon. Det er ikke nødvendigvis alle boligorganisationer, kommuner m.fl. der er indberetningspligtige. Er man en selvadministrerende boligorganisation, vil man her kun se én (sin egen) boligorganisation. Statustekst og ikoner ændrer sig i takt med at lånindberetning udføres. Vælg afdelingsvis herefter fremkommer alle afdelinger, tilknyttet boligorganisationen. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen. Via boligorganisationens oversigt er det nu muligt, at se tidligere års indberetninger ( ). Øverst i højre hjørne kan man vælge det år, man ønsker at tilgå. Det vil ikke være muligt, at ændre i tidligere års indberetninger. Disse er alle godkendt og lukket af Landsbyggefonden. Der kan alene indberettes for Her vælges det indberetningsår, der ønskes adgang til ( ). Der kan alene indberettes for

7 Ved klik på knappen afdelingsvis fremkommer næste skærmbillede: 4.3 Afdelingsoversigt Afdelingsoversigten giver et overblik over alle de afdelinger, hvor LBF enten har modtaget data fra realkreditinstitutterne eller i forvejen har haft data indberettet af boligorganisationen selv. Knappen ikke indberetningspligtig kan alene anvendes, hvis der er tale om rene institutions- eller erhvervsafdelinger. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen for afdelingen. Godkend og videresend den samlede indberetning til revisor. En tekstboks vil bekræfte godkendelsen. Vælg lån i afd. herefter fremkommer en samlet oversigt over lån i den enkelte afdeling. Såfremt der ikke er indberetningspligt klikkes her (Kun rene institutionseller erhvervsafdelinger). Herefter kan der vendes tilbage til boligorganisationsoversigten Danner forslag til ledelsespåtegning. (PDF-bilag) Såfremt man er påbegyndt indberetning af en ren institutions- eller erhvervsafdeling vil det IKKE senere hen være muligt at anvende knappen ikke indberetningspligtig. En boligorganisation har ikke mulighed for at oprette egne nye afdelinger. Nye afdelinger, herunder sammenlægninger af afdelinger mv. oprettes alene via fondens stamdata. Ændringer kan fremsendes på 7

8 Revisor kan kun modtage hele godkendte afdelinger. Er boligorganisationen og øvrige bygningsejere påbegyndt indberetning af en afdeling, er det et systemkrav, at hele afdelingen færdiggøres og godkendes. I forbindelse med at indberetningen godkendes og videresendes til revisor skal dannes et forslag til en ledelsespåtegning. Påtegningen skal udskrives via opret pdf-bilag, underskrives og fremsendes til revisor som brev eller mail. Det vil være muligt at foretage rettelser i fondens forslag til påtegning. Revisor fremsender samlet ledelsespåtegning og revisorerklæring til LBF. Der kan laves udtræk af oversigten til Excel, såfremt man ønsker dette. Eventuelle ændringer kan dog IKKE indberettes fra Excel. Ved klik på lån i afd. vises en oversigt over lån i afdelingen. Afdelinger, der tidligere år alene har indberettet udamortiserede lån, og hvor der ikke er kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt. Det vil således ikke være nødvendigt, at kontrollere disse oplysninger igen. Såfremt det konstateres, at der er ændringer til låneoplysninger i disse afdelinger, vil det fortsat være muligt at foretage disse, dog kræves ny revisorgodkendelse. Her fremgår, såfremt afdelingen i udgangspunktet er revisor godkendt. Kræver at alle lån lån tidligere år har været udamortiseret. 8

9 4.4 Lånoversigt (lån i afdelinger) Lånoversigten er et samlet overblik over de lån i den enkelte afdeling, som LBF har kendskab til. Lånoversigten skaber et hurtigt overblik over: Lån nr., Långiver, Anvendelse, Valuta, Hovedstol, Opkrævningsgrundlag, Årets faktiske ydelse, Restgæld 31. Lån nr: Lån nr. fra realkreditinstitutterne december, Udløbsår og Kvartal. Lånene kan sorteres på Lån nr. fra tidl. indberettede lån overskrifterne. Lån nr. fra fonden Tilføj lån, der ikke fremgår af lånoversigten. Vælg lån detaljer, herefter vil det være muligt, at foretage ændring mv. på det enkelte lån. Det er muligt at markere og herefter godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlag 2015 viser den faktiske- eller forventede udamortiserede ydelse på det enkelte lån. Kolonnen er kun aktuel såfremt lånet udamortiseres senest 3. kvt Der vises på lånoversigten to former for ydelser, dels den der kaldes opkrævningsgrundlaget for 2015 og dels den faktiske ydelse for Opkrævningsgrundlaget er beregnet som den sidste normalydelse omregnet til helårsydelse. Såfremt der er tale om lån, der udamortiseres i 2014 og 2015 har fonden ved indregning af opkrævningsgrundlaget taget udgangspunkt i det bedste skøn af sidste normale ydelse, hvilket i nogle tilfælde godt kan være den forventede (budgetterede) ydelse i 2014 eller Vil man ændre i opkrævningsgrundlaget på det enkelte lån, skal det ske via lån detaljearket. Vedrørende den faktiske ydelse, så er denne ligesom restgælden medtaget i oversigten, som en hjælp til sammenholdelse med årsregnskab, årsopgørelse 9

10 mv. Det er således ikke muligt at ændre eller rette i disse kolonner. Såfremt man ønsker at arbejde med tallene er der mulighed for at lave et udtræk til Excel. Data er medtaget i det omfang, fonden har fået disse stillet til rådighed. Lån nr. vil fremover altid være realkreditinstitutternes, bankernes m.fl. lånident (max. 14 tegn). På lang sigt er det meningen, at LBF lån numrene skal udgå af systemet. Lån der allerede på nuværende tidspunkt er udamortiseret, vil beholde LBF lån nummeret (for altid). Såfremt der i en afdeling optræder lån fra realkreditinstitutterne, der ikke er matchet op med et lån fra boligorganisationens indberetning, skal der i alle tilfælde tages stilling til anvendelse af lånet. Det er muligt at godkende alle- eller markerede lån fra denne oversigt. Vær dog i den forbindelse opmærksom på statusikonerne (de farvede kasser). Såfremt et lån er markeret med en gul kasse, er det nødvendigt at gå ned på lån detaljerne og rette den fejl, der måtte være. Der kan således ikke foretages rettelser fra lånoversigten, kun i lån detaljerne. Ved klik på lån detaljer fremkommer nedenstående skærmbillede: 4.5 Lån detaljer Det enkelte lån i detaljer: Lån nr: lån ident fra långiver i infoknapper med korte hjælpebeskrivelser. Mouseover giver kort information. Dobbelt klik og se lidt længere hjælpetekster. Oplysninger om hvilket byggeafsnit, BBR nr. mv. lånet knytter sig til. Anvendes til samkøring af data. Såfremt der er fejl i data, skal det kontrolleres, om BBR nr. er korrekt. Det enkelte lån kan godkendes eller afvises. Afvises et lån fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herefter skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt. Den beregnede årsydelse er fastsat som den sidste/forventede kendte normalydelse pr. termin ganget med antallet af terminer. 10

11 Ved beregningen af årsydelsen tages der udgangspunkt i den sidste/forventede kendte normalydelse gange med antallet af terminer. Såfremt det enkelte lån er en del af den oprindelige finansiering og udamortiseres senest i 3. kvt. 2015, vil den beregnede årsydelse, blive overført til den samlede lånoversigt som opkrævningsgrundlag. Såfremt lånet er lån til forbedringsarbejder mv. eller udamortiseres senere end 3. kvt vil den beregnede årsydelse alene fremgå af lån detaljerne. Alle rettelser på det enkelte lån SKAL foretages via lån detaljerne. Vedrørende lån fra realkreditinstitutter vil det kun være muligt at ændre i visse udvalgte felter, bl.a. ydelse pr. termin, udløbsår og udløbskvartal. Mens det vedrørende egne indberettede lån, vil være muligt at ændre i alle felter. Der er mulighed for at afvise et lån, såfremt det ikke vedrører den pågældende afdeling. Ved afvisning fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herudover skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt Tilføj lån Såfremt afdelingen har lån, der ikke fremgår af lånoversigten, skal lånet oprettes, lån detaljerne udfyldes og indberettes til LBF. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån skal dette påføres et nyt lån nr. Her er det særlig vigtigt, at lån nr. udfyldes korrekt. Der henvises til infoknap for antal cifre mv. hos de enkelte realkreditinstitutter. Vælg tilføj lån i lånoversigten (lån i afdelinger) så fremkommer nedenstående skærmbillede 11

12 Lån detaljer udfyldes og lånet kan godkendes. Stamoplysninger omkring BBR nr. mv. vil på forhånd være udfyldt. Bemærk her, at det ikke vil være muligt at anføre den faktiske ydelse samt restgæld pr. 31. december, da disse alene er hjælpeoplysninger, på den samlede låneoversigt. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån er det af stor betydning, at lån detaljerne udfyldes med omhu Match lån Hvis det systemmæssigt ikke har været muligt, at matche et realkreditlån med et lån fra allerede tidligere indberettede lån, kan det samme lån optræde på lån oversigten to gange. Er dette tilfældet skal de to lån matches. Dette gøres via lån detaljerne på det lån, som kommer fra realkreditinstituttet (se på lån nr.). Nederst på lån detaljerne vælges knappen Match med lån nr., åben herefter hængelåsen og vælg det lbf-lån nr. det skal matches med. Tryk dernæst på godkend. Herefter vil den samlede lånoversigt kun vise lånet en gang og med realkreditinstituttets lån nr. 12

13 I forbindelse med match er det vigtig at være opmærksom på, det er de rigtige lån oplysninger, der står tilbage. Her tænkes særligt på udløbstidspunkt og den beregnede årsydelse. 5. Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Revisor logger på systemet med eget brugernavn og adgangskode. Revisorerne modtager et brugernavn og en adgangskode pr. revisionsfirma. Det vil ikke være muligt for revisor at foretage rettelser, i det af boligorganisationen kommuner, institutioner m.fl. fremsendte. Det er alene muligt at kontrollere data, samt godkende eller afvise disse. Revisor logger på med brugernavn og adgangskode. Hvert revisionsfirma har ét brugernavn og en adgangskode, der kan fås ved henvendelse til fonden. Når der er opnået adgang til systemet, vises en samlet oversigt over revisors boligorganisationer, kommuner, institutioner m.fl. Der kan nu vælges to måder, at arbejde med den enkelte boligorganisation på. Enten afdelingsvis eller samtlige afdelinger. Det vil være muligt at godkende eller afvise indberetningen begge steder. 13

14 5.1 Afdelingsvis Ved klik på afdelingsvis er der adgang til en samlet afdelingsoversigt. Ved klik på samtlige afdelinger får revisor adgang til en total lånoversigt over alle afdelinger. Når der vælges afdelingsvis, fremkommer en samlet oversigt over den enkelte boligorganisations afdelinger. Ved klik på lån i afd. fremkommer en lånoversigt over alle lån i den enkelte afdeling. 14

15 De enkelte afdelingers lånoversigt indeholder følgende oplysninger: Opkrævningsgrundlaget for hver af de enkelte afdelinger samt den samlede checksum i alt overføres til pdf-fil med revisorerklæring. Revisors godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen foretages via afdelingsoversigten. I forbindelse med godkendelsen af lånindberetningen oprettes en PDF-fil indeholdende en checksum. Checksummen dannes som opkrævningsgrundlaget 2015 på alle godkendte afdelinger. Opkrævningsgrundlaget kan godt være nul. Godkendelse eller evt. afvisning af boligorganisationens indberetning. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til boligorganisationen. Opret revisionserklæring: Danner forslag til revisionserklæring inkl. checksum. Det er muligt at ændre indholdet af erklæringen. 15

16 5.2 Samtlige afdelinger på en gang Når der vælges samtlige afdelinger vises en total lånoversigt over alle lån i alle afdelinger, i den enkelte boligorganisation, kommuner, institutioner m.fl. Revisors godkendelse eller afvisning af lånindberetningen kan foretages direkte her fra den totale lånoversigt, herunder også oprettelsen af PDF-filen med revisionserklæringen. Godkendelse eller evt. afvisning af indberetningen. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til rettelse hos boligorganisationen m.fl. 16

17 Der vælges den af de to ovenstående arbejdsmetoder afdelingsvis eller samtlige afdelinger, som findes mest hensigtsmæssig. 5.3 Generelt revisor Der er pr. 1. oktober 2013 godkendt og udsendt nyt regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Dette betyder, at samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt, nu skal indberettes. Revisors godkendelse af boligorganisationens lånindberetning foretages enten fra den samlede afdelingsoversigt eller fra total lånoversigten. Revisor ser de samme skærmbilleder som boligorganisationen. Det vil være muligt at overføre data til Excel og udskrive mv. til brug for revision. Efter endt kontrol har revisor to muligheder enten at afvise hele indberetningen eller at godkende denne. Godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen kan foretages enten på afdelingsoversigten eller total lånoversigten. Enkelte lån kan afvises under lån detaljer. Afvises blot et enkelt lån, er det hele boligorganisations lånindberetning, der sendes retur til boligorganisationen. Boligorganisationen foretager herefter rettelser og genfremsender til revisor. Når revisor godkender lånindberetningen dannes der et eksempel på en revisionserklæring, som kan udskrives og underskrives. Erklæringen skal sammen med ledelsespåtegningen fremsendes på papir eller mail til LBF. Erklæringen indeholder en checksum for alle godkendte afdelinger (opkrævningsgrundlag 2015) samt en checksum i alt. Det er muligt at ændre indholdet i erklæringen. Den fremsendte erklæring skal indeholde checksum pr. afdeling samt en checksum i alt. 17

18 6. Anvendte symboler mv. 6.1 Brødkrummen Alle organisationer... Alle afd: 00XX - Boligorganisationen XX... Alle lån: Lånnr: 0XXX Det er muligt at bevæge sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, boligorganisationsoversigt, afdelingsoversigt, lånoversigt mv. vha. brødkrummen som vises øverst på alle skærmbilleder. 6.2 Status ikoner Ovenstående ikon viser stadet for, hvor langt man er med lånindberetningen. Den fungerer både på boligorganisationsniveau, afdelingsoversigtsniveau og lånoversigtsniveau. Samtidig med at kasserne skifter farve ændres statusteksten. Eksempel på afdelingsoversigtsniveau: Klar til indberetning Under indberetning Afvist af boligorganisationen Klar til revisor Under behandling af revisor Afvist af revisor Godkendt af revisor Godkendt med rettelser Landsbyggefonden En længere beskrivelse af statusikonerne kan ses på i felterne på de enkelte skærmbilleder. 6.3 Infotekster På skærmbilledet, der viser de enkelte lån detaljer, er det muligt at søge hjælp på infoknapperne. Infoknapperne er en beskrivelse af, hvilke data/oplysninger der skal stå i de enkelte felter. Ved mouseover fås en kort beskrivelse af lån detaljerne. Dobbelt klikkes på i fremkommer en mere beskrivende tekst. 7. Spørgsmål mv. Spørgsmål og kommentarer i forbindelse med anvendelsen af lånindberetningssystemet kan rettes til: Linda Stidsen: Lene Dabros Andersen:

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere