NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører"

Transkript

1 NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR DET FLOTTESTE HALVÅR NOGENSINDE OG OPJUSTERING AF FORVENTNINGERNE Alm. Brand udviklede sig over al forventning i første halvår Den positive udvikling gælder alle koncernens forretningsområder. Det er i høj grad koncernens grundforretning, der udvikler sig flot, om end også vejrliget har når man ser bort fra stormen - vist sig fra bedste side. Derfor opjusterer koncernen forventningerne til resultatet for hele Resultatet Alm. Brand A/S s resultat for første halvår 2005 blev et overskud på 325 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet i samme periode i 2004 blev 307 mio.kr. Det gode resultat er en følge af et særdeles positivt forløb på alle koncernens tre forretningsområder. Således har de seneste års udvikling af koncernens kundeportefølje og indførelsen af nye, effektive it- og forretningsprocesser fortsat påvirket resultatet positivt. Herudover er resultatet positivt påvirket af afløbsgevinster fra tidligere års hensættelser. Endelig har vejret i perioden bortset fra stormen været gunstigt. Combined ratio blev i første halvår 2005 på 94,1 mod 92,7 i Erstatningsprocenten i første halvår 2005 blev på 102,9. Den høje erstatningsprocent skyldes stormen, men er positivt påvirket af et generelt godt forløb af koncernens skadeforsikringsportefølje og et i øvrigt mildt vejrlig. Resultatet for første halvår 2005 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 17%. Forventninger Som følge af den positive udvikling i første halvår opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2005 med 140 mio.kr. til 560 mio.kr. før skat. Omsætningen forventes at blive i niveauet 6,5 mia.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig bedre end forventet, bortset fra stormen i januar Stormen kostede koncernen 175 mio.kr. og var dermed betydeligt større end en normal stormbegivenhed i Danmark. Resultatet for første halvår 2005 blev et overskud på 167 mio.kr. før skat. Præmieindtægterne har udviklet sig dårligere end forventet. Præmieindtægterne er blandt andet påvirket af afgang på mæglerbetjent erhverv og på arbejdsskade. Ligeledes var salget i 2004 lidt lavere end forventet, hvilket giver effekt i indeværende år. Med henblik på at sikre den fremtidige vækst har Alm. Brand iværksat en række aktiviteter for at styrke salget og kundeloyaliteten. Derfor har Alm. Brand styrket salgskorpset både hvad angår assurandører og kundekonsulenter og koncernen vil fortsætte med at øge bemandingen på dette område. Salget er i første halvår 2005 steget i forhold til samme periode i Det øgede salg er en følge af den større salgsstyrke og af en generel øget effektivitet i salgskorpset. Tiltagene forventes i 2006 at vende udviklingen i præmieindtægterne. Nettogenforsikringsprocenten blev på minus 28,7, hvilket primært skyldes reassuranceindtægterne efter stormen 8. januar En negativ genforsikringsprocent svarer til en indtægt for Alm. Brand. Omkostningsprocenten udgør 19,9 og er stort set uændret i forhold til samme periode Som følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til koncernens skadeforsikringsaktiviteter for hele 2005 med 100 mio.kr. til 360 mio.kr. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Banken Alm. Brand Banks resultat udgjorde 115 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 79 mio.kr. i samme periode Bag det tilfredsstillende resultatet ligger en meget positiv udvikling i alle bankkoncernens aktiviteter. Banken har haft en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter, og forretningsomfanget er generelt stigende samtidig med, at omkostningerne er uændrede. Således steg indtjeningen pr. omkostningskrone til 1,92 mod 1,54 i første halvår Endvidere har bankens børsaktiviteter bidraget betydeligt til indtjeningen i banken. Kreditpolitikken kombineret med de stabile konjunkturforhold medfører, at udviklingen i nedskrivninger og hensættelser er meget tilfredsstillende. Der var i første halvår 2005 nedskrivninger og hensættelser på 3 mio.kr. mod 14 mio.kr. i samme periode Som følge af den positive udvikling opjusteres også forventningerne til bankaktiviteterne med 20 mio.kr. til 160 mio.kr. for hele Liv og pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter bidrog i første halvår 2005 til koncernens resultat med 47 mio.kr. Resultatet i samme periode 2004 var 26 mio.kr. Det forbedrede resultat er en følge af, at koncernen i første halvår 2005 har indtægtsført det fulde risikotillæg. Ultimo første halvår 2005 udgjorde bonusgrad i liv- og pensionsselskabet 1,5% af de forsikringsmæssige hensættelser mod 1,0% primo året og har således udviklet sig positivt. For årets første halvår blev afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen 898 mio.kr. svarende til 16,7% p.a. Afkastet af de samlede investeringsaktiver - inklusive egenkapitalens investeringsaktiver udgjorde 919 mio.kr., svarende til et afkast på 15,6% p.a. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 1.halvår 1.halvår Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Vækst i præmier - 6% 2,5% Resultat før skat Combined ratio 92,6 92,7 94,1 Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat ekskl. min Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Afkast før pensionsafkastskat p.a. 9,6% 3,7% 15,6% Koncern Resultat før skat ekskl. min Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,25 0,97 1,26 For hele 2005 forventes et resultat på 60 Øvrige Koncernens samlede erhvervelses- og mio.kr. af liv- og pensionsaktiviteterne, hvilket er en opjustering med 20 mio.kr. og en følge af, at det nu forventes, at en del af risikotillægget administrationsomkostninger udgjorde 622 mio.kr. i første halvår 2005 mod 634 mio.kr. i samme periode året før. kan indtægtsføres, hvilket igen er en følge af et godt investeringsresultat. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. og forløber som forventet. Øvrige aktiviteter består af Den samlede omsætning blev på 3,1 mia.kr. Koncernens rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer udgjorde mio.kr. i første halvår 2005 mod 700 mio.kr. året før. Afkastet er på niveau med benchmark. reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, regulering af egne aktier, mv. Resultatet pr. aktie blev 10 kr. i halvåret, og ultimo første halvår 2005 var indre værdi pr. Resultatet af Kjøbenhavnske Re blev et aktie 177 kr. underskud på 1 mio.kr. og svarer til forventningerne. Det er fortsat koncernens beslutning ikke at tilføre selskabet yderligere kapital Resultatet for hele 2005 for øvrige aktiviteter forventes fortsat at blive et underskud på 20 mio.kr. Egenkapitalen var 4,4 mia.kr. ultimo første halvår 2005 mod 4,0 mia.kr. ultimo Aktien Alm. Brand-aktien steg fra 155 kr. ultimo første halvår 2004 til 223 kr. samme tidspunkt i år. Ultimo 2004 var kursen 208 kr. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 3

4 GODT PÅ VEJ MED BOLIGRÅDGIVNING Banker rådgiver i stigende grad på boligområdet. Boligen er ofte en af de væsentligste poster i en privatøkonomi, og en professionel håndtering af dette vigtige område skaber loyale kunder. Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank er Full service bank for stadig flere privatkunder og er derudover specialiseret inden for opsparing, investering og finansiering. Banken lægger særligt vægt på at fungere som rådgiver og sparringspartner for kunderne. Boligfinansiering Boligen er gennem de seneste år blevet en meget væsentlig post i vores kunders privatøkonomi. Alm. Brand Bank ønsker derfor at være helt fremme og tilbyde kompetent rådgivning af kunderne inden for hele boligrådgivningspakken. Alm. Brand Bank rådgiver om valg af lånetyper, udregner rådighedsbeløb og konsekvensberegner ved omlægning af lån og i forbindelse med køb, salg eller ombygning af fast ejendom. Boligrådgivning i alle filialer Fra at have bankens boligkompetence koncentreret i de større filialer, vil koncernen kunne tilbyde boligrådgivning på et højt niveau i alle filialer over hele landet. Det betyder, at vores kunder altid kan få professionel boligrådgivning - også når de henvender sig i deres lokale Alm. Brand Bank filial. Professionel boligrådgivning Samtlige af Alm. Brand Banks bankrådgivere har derfor deltaget i et særligt uddannelsesforløb i boligrådgivning, hvor de blandt andet har lært at arbejde i nye avancerede værktøjer med en lang række funktioner, som gør det lettere og hurtigere at rådgive og servicere kunden. Rådgiverne kan via værktøjerne hurtigt og nemt lægge et boligbudget inden kunden køber hus, eller de kan regne på de konkrete tal, når kunden har fundet drømmehuset. Endvidere kan kunden sammenligne de forskellige lånetyper og derved få et overblik over konsekvensen af de enkelte valgmuligheder. Løbende overvågning af lån En af de nye funktioner, som Alm. Brand Bank kan tilbyde kunderne, er låneovervågning. Med låneovervågning rapporteres der til kunden, når der er en mulig gevinst at hente ved omlægning af de eksisterende lån. Den konstante overvågning og sammenligning af lånetyper sikrer at kunden altid har det mest fordelagtige låneprodukt til lavest mulige pris i Alm. Brand Bank. Der er store forventninger til den fremtidige udvikling af boligfinansieringsprodukter, rådgivning og de værktøjer der ligeledes betyder, at Alm. Brand Bank hurtigt og let kan udarbejde lånebeviser og beregninger og overvågning de finansielle ydelser. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 JUST GO FOX - FÅ EN VW FOX FOR KUN 921 KR. OM MÅNEDEN INKLUSIV FORSIKRING Ultimo juni 2005 havde VWs nye bilmodel FOX premiere i Danmark. I den anledning lancerede Alm. Brand Bilkredit den helt ny finansierings- og forsikringspakke JUST GO FOX, hvor man kan få den splinternye FOX for kun 921,- kr. om måneden inklusiv forsikring. Alm. Brand Bilkredit A/S Alm. Brand Bilkredit er en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Selskabet startede op i 1985 og har siden været en attraktiv finansieringspartner for tusindvis af danske bilejere. Alm. Brand Bilkredit A/S samarbejder med de fleste VWforhandlere i Danmark, der formidler finansieringen let og enkelt og på favorable vilkår. Som det eneste finansieringsselskab i Danmark tilbyder Alm. Brand Bilkredit en samlet løsning med finansiering og forsikring fra samme koncern. Nyt tilbud fra Alm. Brand Bilkredit JUST GO FOX er en helt ny finansierings- og forsikringspakke. JUST GO FOX bygger på de samme principper som JUST GO-pakken, som Alm. Brand Bilkredit med stor succes lancerede med den nye Kia-Picanto i "Der er tale om et billigt og overskueligt produkt, som giver langt flere danskere råd til at køre godt og sikkert i ny bil. I stedet for at spare op i sin bil betaler bilejeren kun for sit forbrug, og efter tre år kan han sælge den eller få en ny finansiering. Ud over billig finansiering får JUST GO Fox-bilister særlige forsikringsfordele. 80% af den danske befolkning er elitebilister. Derfor tør vi give en klækkelig belønning for at køre pænt, og en ny bilist kan få sin præmie halveret i løbet af kun tre år. Til gengæld er selvrisikoen højere", forklarer Torsten Juel, adm. direktør i Alm. Brand Bilkredit. Godt tilbud og reelt regnestykke Fremtidens billån Princippet bag JUST GO FOX er, at kunden "Det danske marked er nu for alvor modent lægger en udbetaling på 35%, betaler for til, at folk lejer egen bil principielt det samme som at finansiere ejerbolig med afdrags- drift af bilen og sælger eller genfinansierer den efter tre år. Driftsudgifterne består af en frie lån", siger Torsten Juel adm. direktør i månedlig ydelse og en forsikringspræmie, Alm. Brand Bilkredit. der som enhver bilforsikring afhænger af alder, bopæl og skadefri kørselserfaring. Den "JUST GO Fox er en produktpakke, som månedlige pris for at køre i en ny VW Fox 1,2 Alm. Brand kan tilbyde kunderne med store ligger mellem 921 og kroner, mens fordele, fordi vi både har bank og forsikring i den lidt stærkere Fox 1,4 ligger fra 963 til Alm. Brand. Vi forventer derfor at se en stor kroner om måneden. interesse både fra kunder, der vil købe produktet, men også fra bilimportører, der Den månedlige ydelse er lavere end en traditionel lånefinansiering og består af rente og via denne form for attraktive samleproduk- ønsker at markedsføre deres nye modeller en lille afdragsdel. Restgælden svarer til den ter", understreger Torsten Juel. forventede restværdi på bilen. Fordelene ved et lån med restværdi hos Alm. Brand Bilkredit A/S er: Lav ydelse i lånets løbetid Belaster ikke øvrige lånemuligheder hos andet pengeinstitut Danmarks billigste rente ET KONKRET REGNESTYKKE SER SÅDAN UD: Thomas er 31 år, førstegangskøber og bor i Helsingør med sin kone og to små børn. Han køber en VW Fox 1,2 og giver kr. i udbetaling. Driftsudgiften består næsten kun af renter på 532 kr. *) plus forsikring for 576 kroner i alt kroner om måneden. Thomas sparer omkring kr. om året sammenlignet med typiske bilforsikringer. Efter tre år er bilens restværdi ifølge Alm. Brand Bilkredits beregninger kr. *) ÅOP 6,65% baseret på en variabel rente på 2,85% p.a RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 FÆRRE KUNDER KLAGER Børsens hjemmeside bragte den 22. juni 2005 en meget positiv artikel Friske øjne gav færre klager til Alm. Brand. Artiklen beskrev Alm. Brands nye praksis for behandling af klager, der har forbedret kundeservicen og sikret bedre kommunikation. Blandt andet kommer der friske øjne på en sag, hvis en kunde klager. Det har resulteret i et markant fald i antallet af klager over Alm. Brand til Ankenævnet for Forsikring. Ny praksis for behandling af klager Alm. Brand Koncernen havde i 2002 og 2003 henholdsvis 242 og 273 klager, der endte i Ankenævnet for Forsikring. Det er meget få klager, når man tager i betragtning, at Alm. Brand behandler over skadesager hvert år. Ikke desto mindre havde Alm. Brand lidt flere klager end de selskaber, Alm. Brand normalt sammenligner sig med. Det kunne vi ikke være tilfredse med. Vi kunne heller ikke være tilfredse med at tabe omkring 17% af klagesagerne, og det gav anledning til at kigge indad, siger skadedirektør Linda Ankerstjerne og forklarer, Derfor tog vi en række initiativer, som tilsammen havde til formål at nedbringe antallet af klagesager. Et af de nye tiltag blev formuleringen af en skadepolitik, der på den ene side skulle sikre, at alle kunder får, hvad de har krav på, og at medarbejderne i Alm. Brand leder efter dækninger og ikke undtagelser. På den anden side vil vi heller ikke give los og lade urimelige krav passere blot for at pynte på klagestatistikken. Kunder, der klager, skal ikke have mere, end kunder der ikke klager. Et sæt friske øjne Vi besluttede at gøre en særlig indsats for Alle breve, pjecer og lignende materialer til at sikre, at vores afgørelser i sagerne ikke kunderne er ved at blive gennemgået sprogligt, så vanskelige budskaber bliver forklaret alene er fagligt korrekte, men også at de bliver kommunikeret til kunderne på en forståelig måde, siger Linda Ankerstjerne og Brand stadig flere kunder via telefonen. Erfa- klart og tydeligt. Derudover hjælper Alm. fortsætter; Det førte blandt andet til en ny ringen viser nemlig, at det giver hurtig færdigbehandling af sagerne og mere tilfredse metode Et sæt friske øjne. Det betyder, at hvis en kunde ikke er enig i vores afgørelse af kunder. en sag, så bliver sagen behandlet af en anden medarbejder, der med friske øjne Markant forbedring undersøger, om sagen er behandlet fagligt Sammenligner vi 1. kvartal 2005 med 1. korrekt, og om vi har begrundet og forklaret kvartal 2004, er der sket et markant fald i afgørelsen, og konsekvenserne heraf, så antallet af afgjorte sager med 20% - hvilket kunden har forstået det. er en meget positiv udvikling. Ser man på antallet af anlagte klagesager til Ankenævnet Projekt friske øjne står ikke alene. Alle taksatorer og en lang række skadebehandlere det med 40%. er tallene endnu mere opløftende. Det er fal- har gennemgået en særlig uddannelse i kundebetjening. Målet er, at vi ikke skal have flere klager, og heller ikke tabe flere sager i Ankenævnet, end de tre største forsikringsselskaber har i gennemsnit. Vi må gerne ligge under gennemsnittet, men ikke over, fastslår Linda Ankerstjerne. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 KINA EKSPRESSEN KØRER Pas på med kinesiske aktier! Placér hellere pengene i udenlandske virksomheder, der får gavn af væksten, er Seniorportefølje manager Lars Hackenbergs råd til investorer efter sit besøg i Kina. Lars Hackenberg fra Alm. Brand Børs deltog som eneste dansker på Deutsche Banks konference i Beijing i foråret 2005 sammen med 1000 investorer fra 33 lande. Syn for sagn Det er meget vigtigt, at danske investeringsselskaber og -banker besøger de steder, der investeres i. En ting er statistik, analyser og rapporter, noget andet er at se tingene med egne øjne. På konferencen i Beijing talte Lars Hackenberg med både lederne af udenlandske virksomheder i Kina og ledere af kinesiske virksomheder, om deres syn på den kinesiske udvikling og på Kina som investeringsobjekt. Det giver det nære indtryk som er så vigtigt, når det gælder investeringer i de nye højvækst lande. Det kinesiske marked Ingen har råd til at ignorere det kinesiske marked. Heller ikke danske virksomheder. Kinas befolkning tæller 1,3 mia. borgere med en stærkt stigende købekraft. Kinas medlemskab af verdenshandelsorganisationen WTO - og dermed en del af den frie verdenshandel - er en af de største saltvandsindsprøjtninger til verdensøkonomien i nyere tid. På få år er Kina gået fra at vær et lukket land med begrænset samhandel og til en liberal økonomi. Virksomheder børsnoteres, og der bliver investeret som aldrig før. Lønningerne er lave og arbejdsstyrken veluddannet. Det gode klima trækker mange vestlige produktionsvirksomheder til Kina. Kinesernes indflydelse på den globale økonomi kan ikke ignoreres Kina er i dag verdens sjette største økonomi. Officielt er væksten på 8-10% om året, men de fleste iagttagere mener den reelt er endnu højere. Fortsætter udviklingen, vil Kina formentlig overhale verdens næststørste økonomi, Japan, om kun 10 år. USA's førerposition vil dog først blive truet om år. Store udfordringer Kina er et land med store udfordringer. Udviklingen fra planøkonomi til blandingsøkonomi er gået stærkt og er forløbet relativt gnidningsløst. Det er ikke sandsynligt, at en transformation af en så stor økonomi vil foregå uden problemer. En restrukturering af bankerne, der har op mod 40% dårlige lån, er helt afgørende for den fremtidige udvikling. Forskellen mellem rige og fattige regioner er stor, og det vil formentlig være nødvendigt at udjævne den, for at undgå social uro. BNP pr. indbygger er i dag kun 6000 kr. pr. år, hvilket svarer til en brøkdel af BNP i vesten. Samtidig skal kineserne hvert år skabe mere end 20 millioner job for at optage vandringen af folk fra land til by. En tilvandring, der allerede har medført mangel på elektricitet og vand samt alvorlige miljøproblemer. Stort potentiale Danske virksomheder kan og får også del i den rivende kinesiske udvikling. GN Store Nord har allerede flyttet en stor del af produktionen af høreapparater og headsets til Kina. A. P. Møller nyder godt af den øgede transport af varer til og fra Kina. Det har betydet stigende fragtrater og højere aktivitet for rederierne. Samtidig er Kinas mangel på energi medvirkende til at presse olieprisen i vejret. A.P. Møller deltager også i udbygningen af en containerhavn tæt på Beijing. Det faktum, at varerne i større og større grad produceres der, hvor det er billigst, har med stor sandsynlighed bidraget til den lave inflation og rente, vi har i den vestlige verden oplevet de seneste år. Det er ikke kun udflytning af produktion fra de industrialiserede lande, der driver væksten i Kina. Mange virksomheder, der hidtil har været forhindret i at etablere sig i Kina, investerer i disse år kraftigt i landet. Det drejer sig om alt fra produktion af biler, mobiltelefoner og elektronik til detailhandel. Virksomhederne forsøger ganske enkelt at få en andel af det kraftigt stigende privatforbrug i verdens folkerigeste land. Et eksempel er, at Kina allerede er verdens største marked for mobiltelefoni med mere end 350 mio. abonnementer og ca. 10 mio. nye brugere hver måned. Råvarer og fragt i højsædet Ud fra et investeringssynspunkt er det kinesiske aktiemarked alligevel ikke attraktivt. Helt overordnet er det kinesiske aktiemarked meget ungt i international målestok og endnu ikke effektivt. Staten er eksempelvis storaktionær i de fleste børsnoterede selskaber, og der er ingen effektiv beskyttelse af mindretalsaktionærer. Derfor er der stor risiko forbundet med at investere i kinesiske aktier. Der er straks mere fornuft i at investere i brancher, der kan få fordel af den stærke kinesiske vækst. Det vil sige i fragt som tidligere nævnt med eksemplet A.P.Møller eller i råvarer. Det sidste er det amerikanske selskab Phelps Dodge et godt eksempel på. Phelps Dodge er et af verdens største mineselskaber og den absolut største producent af kobber. Kobber anvendes i byggesektoren, ved fremstilling af forbrugselektronik, biler m.m. Kina er i dag verdens største forbruger af kobber - en tendens, der ser ud til at fortsætte de kommende år. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ WWWALMBRAND.DK 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND A/S AKTIEN Alm. Brand vs. KFX 175 Alm. Brand KFX 50 jan apr jul okt jan 02 apr jul okt jan 03 apr jul okt jan 04 Copenhagen SE, KFX Index, Price Return [rebase 2002 = Alm. Brand] Alm. Brand apr 05 Source: EcoWin EJERFORHOLD 39,9% 60,1% ALM. BRAND A/S FINANSKALENDER 2005 Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Øvrige Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapport Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

9 v Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde fordele v Jeg er ikke kunde i Alm. Brand v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. SUND FORNUFT

10 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere