NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører"

Transkript

1 NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR DET FLOTTESTE HALVÅR NOGENSINDE OG OPJUSTERING AF FORVENTNINGERNE Alm. Brand udviklede sig over al forventning i første halvår Den positive udvikling gælder alle koncernens forretningsområder. Det er i høj grad koncernens grundforretning, der udvikler sig flot, om end også vejrliget har når man ser bort fra stormen - vist sig fra bedste side. Derfor opjusterer koncernen forventningerne til resultatet for hele Resultatet Alm. Brand A/S s resultat for første halvår 2005 blev et overskud på 325 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet i samme periode i 2004 blev 307 mio.kr. Det gode resultat er en følge af et særdeles positivt forløb på alle koncernens tre forretningsområder. Således har de seneste års udvikling af koncernens kundeportefølje og indførelsen af nye, effektive it- og forretningsprocesser fortsat påvirket resultatet positivt. Herudover er resultatet positivt påvirket af afløbsgevinster fra tidligere års hensættelser. Endelig har vejret i perioden bortset fra stormen været gunstigt. Combined ratio blev i første halvår 2005 på 94,1 mod 92,7 i Erstatningsprocenten i første halvår 2005 blev på 102,9. Den høje erstatningsprocent skyldes stormen, men er positivt påvirket af et generelt godt forløb af koncernens skadeforsikringsportefølje og et i øvrigt mildt vejrlig. Resultatet for første halvår 2005 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 17%. Forventninger Som følge af den positive udvikling i første halvår opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2005 med 140 mio.kr. til 560 mio.kr. før skat. Omsætningen forventes at blive i niveauet 6,5 mia.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig bedre end forventet, bortset fra stormen i januar Stormen kostede koncernen 175 mio.kr. og var dermed betydeligt større end en normal stormbegivenhed i Danmark. Resultatet for første halvår 2005 blev et overskud på 167 mio.kr. før skat. Præmieindtægterne har udviklet sig dårligere end forventet. Præmieindtægterne er blandt andet påvirket af afgang på mæglerbetjent erhverv og på arbejdsskade. Ligeledes var salget i 2004 lidt lavere end forventet, hvilket giver effekt i indeværende år. Med henblik på at sikre den fremtidige vækst har Alm. Brand iværksat en række aktiviteter for at styrke salget og kundeloyaliteten. Derfor har Alm. Brand styrket salgskorpset både hvad angår assurandører og kundekonsulenter og koncernen vil fortsætte med at øge bemandingen på dette område. Salget er i første halvår 2005 steget i forhold til samme periode i Det øgede salg er en følge af den større salgsstyrke og af en generel øget effektivitet i salgskorpset. Tiltagene forventes i 2006 at vende udviklingen i præmieindtægterne. Nettogenforsikringsprocenten blev på minus 28,7, hvilket primært skyldes reassuranceindtægterne efter stormen 8. januar En negativ genforsikringsprocent svarer til en indtægt for Alm. Brand. Omkostningsprocenten udgør 19,9 og er stort set uændret i forhold til samme periode Som følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til koncernens skadeforsikringsaktiviteter for hele 2005 med 100 mio.kr. til 360 mio.kr. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Banken Alm. Brand Banks resultat udgjorde 115 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 79 mio.kr. i samme periode Bag det tilfredsstillende resultatet ligger en meget positiv udvikling i alle bankkoncernens aktiviteter. Banken har haft en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter, og forretningsomfanget er generelt stigende samtidig med, at omkostningerne er uændrede. Således steg indtjeningen pr. omkostningskrone til 1,92 mod 1,54 i første halvår Endvidere har bankens børsaktiviteter bidraget betydeligt til indtjeningen i banken. Kreditpolitikken kombineret med de stabile konjunkturforhold medfører, at udviklingen i nedskrivninger og hensættelser er meget tilfredsstillende. Der var i første halvår 2005 nedskrivninger og hensættelser på 3 mio.kr. mod 14 mio.kr. i samme periode Som følge af den positive udvikling opjusteres også forventningerne til bankaktiviteterne med 20 mio.kr. til 160 mio.kr. for hele Liv og pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter bidrog i første halvår 2005 til koncernens resultat med 47 mio.kr. Resultatet i samme periode 2004 var 26 mio.kr. Det forbedrede resultat er en følge af, at koncernen i første halvår 2005 har indtægtsført det fulde risikotillæg. Ultimo første halvår 2005 udgjorde bonusgrad i liv- og pensionsselskabet 1,5% af de forsikringsmæssige hensættelser mod 1,0% primo året og har således udviklet sig positivt. For årets første halvår blev afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen 898 mio.kr. svarende til 16,7% p.a. Afkastet af de samlede investeringsaktiver - inklusive egenkapitalens investeringsaktiver udgjorde 919 mio.kr., svarende til et afkast på 15,6% p.a. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 1.halvår 1.halvår Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Vækst i præmier - 6% 2,5% Resultat før skat Combined ratio 92,6 92,7 94,1 Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat ekskl. min Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Afkast før pensionsafkastskat p.a. 9,6% 3,7% 15,6% Koncern Resultat før skat ekskl. min Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,25 0,97 1,26 For hele 2005 forventes et resultat på 60 Øvrige Koncernens samlede erhvervelses- og mio.kr. af liv- og pensionsaktiviteterne, hvilket er en opjustering med 20 mio.kr. og en følge af, at det nu forventes, at en del af risikotillægget administrationsomkostninger udgjorde 622 mio.kr. i første halvår 2005 mod 634 mio.kr. i samme periode året før. kan indtægtsføres, hvilket igen er en følge af et godt investeringsresultat. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. og forløber som forventet. Øvrige aktiviteter består af Den samlede omsætning blev på 3,1 mia.kr. Koncernens rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer udgjorde mio.kr. i første halvår 2005 mod 700 mio.kr. året før. Afkastet er på niveau med benchmark. reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, regulering af egne aktier, mv. Resultatet pr. aktie blev 10 kr. i halvåret, og ultimo første halvår 2005 var indre værdi pr. Resultatet af Kjøbenhavnske Re blev et aktie 177 kr. underskud på 1 mio.kr. og svarer til forventningerne. Det er fortsat koncernens beslutning ikke at tilføre selskabet yderligere kapital Resultatet for hele 2005 for øvrige aktiviteter forventes fortsat at blive et underskud på 20 mio.kr. Egenkapitalen var 4,4 mia.kr. ultimo første halvår 2005 mod 4,0 mia.kr. ultimo Aktien Alm. Brand-aktien steg fra 155 kr. ultimo første halvår 2004 til 223 kr. samme tidspunkt i år. Ultimo 2004 var kursen 208 kr. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 3

4 GODT PÅ VEJ MED BOLIGRÅDGIVNING Banker rådgiver i stigende grad på boligområdet. Boligen er ofte en af de væsentligste poster i en privatøkonomi, og en professionel håndtering af dette vigtige område skaber loyale kunder. Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank er Full service bank for stadig flere privatkunder og er derudover specialiseret inden for opsparing, investering og finansiering. Banken lægger særligt vægt på at fungere som rådgiver og sparringspartner for kunderne. Boligfinansiering Boligen er gennem de seneste år blevet en meget væsentlig post i vores kunders privatøkonomi. Alm. Brand Bank ønsker derfor at være helt fremme og tilbyde kompetent rådgivning af kunderne inden for hele boligrådgivningspakken. Alm. Brand Bank rådgiver om valg af lånetyper, udregner rådighedsbeløb og konsekvensberegner ved omlægning af lån og i forbindelse med køb, salg eller ombygning af fast ejendom. Boligrådgivning i alle filialer Fra at have bankens boligkompetence koncentreret i de større filialer, vil koncernen kunne tilbyde boligrådgivning på et højt niveau i alle filialer over hele landet. Det betyder, at vores kunder altid kan få professionel boligrådgivning - også når de henvender sig i deres lokale Alm. Brand Bank filial. Professionel boligrådgivning Samtlige af Alm. Brand Banks bankrådgivere har derfor deltaget i et særligt uddannelsesforløb i boligrådgivning, hvor de blandt andet har lært at arbejde i nye avancerede værktøjer med en lang række funktioner, som gør det lettere og hurtigere at rådgive og servicere kunden. Rådgiverne kan via værktøjerne hurtigt og nemt lægge et boligbudget inden kunden køber hus, eller de kan regne på de konkrete tal, når kunden har fundet drømmehuset. Endvidere kan kunden sammenligne de forskellige lånetyper og derved få et overblik over konsekvensen af de enkelte valgmuligheder. Løbende overvågning af lån En af de nye funktioner, som Alm. Brand Bank kan tilbyde kunderne, er låneovervågning. Med låneovervågning rapporteres der til kunden, når der er en mulig gevinst at hente ved omlægning af de eksisterende lån. Den konstante overvågning og sammenligning af lånetyper sikrer at kunden altid har det mest fordelagtige låneprodukt til lavest mulige pris i Alm. Brand Bank. Der er store forventninger til den fremtidige udvikling af boligfinansieringsprodukter, rådgivning og de værktøjer der ligeledes betyder, at Alm. Brand Bank hurtigt og let kan udarbejde lånebeviser og beregninger og overvågning de finansielle ydelser. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 JUST GO FOX - FÅ EN VW FOX FOR KUN 921 KR. OM MÅNEDEN INKLUSIV FORSIKRING Ultimo juni 2005 havde VWs nye bilmodel FOX premiere i Danmark. I den anledning lancerede Alm. Brand Bilkredit den helt ny finansierings- og forsikringspakke JUST GO FOX, hvor man kan få den splinternye FOX for kun 921,- kr. om måneden inklusiv forsikring. Alm. Brand Bilkredit A/S Alm. Brand Bilkredit er en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Selskabet startede op i 1985 og har siden været en attraktiv finansieringspartner for tusindvis af danske bilejere. Alm. Brand Bilkredit A/S samarbejder med de fleste VWforhandlere i Danmark, der formidler finansieringen let og enkelt og på favorable vilkår. Som det eneste finansieringsselskab i Danmark tilbyder Alm. Brand Bilkredit en samlet løsning med finansiering og forsikring fra samme koncern. Nyt tilbud fra Alm. Brand Bilkredit JUST GO FOX er en helt ny finansierings- og forsikringspakke. JUST GO FOX bygger på de samme principper som JUST GO-pakken, som Alm. Brand Bilkredit med stor succes lancerede med den nye Kia-Picanto i "Der er tale om et billigt og overskueligt produkt, som giver langt flere danskere råd til at køre godt og sikkert i ny bil. I stedet for at spare op i sin bil betaler bilejeren kun for sit forbrug, og efter tre år kan han sælge den eller få en ny finansiering. Ud over billig finansiering får JUST GO Fox-bilister særlige forsikringsfordele. 80% af den danske befolkning er elitebilister. Derfor tør vi give en klækkelig belønning for at køre pænt, og en ny bilist kan få sin præmie halveret i løbet af kun tre år. Til gengæld er selvrisikoen højere", forklarer Torsten Juel, adm. direktør i Alm. Brand Bilkredit. Godt tilbud og reelt regnestykke Fremtidens billån Princippet bag JUST GO FOX er, at kunden "Det danske marked er nu for alvor modent lægger en udbetaling på 35%, betaler for til, at folk lejer egen bil principielt det samme som at finansiere ejerbolig med afdrags- drift af bilen og sælger eller genfinansierer den efter tre år. Driftsudgifterne består af en frie lån", siger Torsten Juel adm. direktør i månedlig ydelse og en forsikringspræmie, Alm. Brand Bilkredit. der som enhver bilforsikring afhænger af alder, bopæl og skadefri kørselserfaring. Den "JUST GO Fox er en produktpakke, som månedlige pris for at køre i en ny VW Fox 1,2 Alm. Brand kan tilbyde kunderne med store ligger mellem 921 og kroner, mens fordele, fordi vi både har bank og forsikring i den lidt stærkere Fox 1,4 ligger fra 963 til Alm. Brand. Vi forventer derfor at se en stor kroner om måneden. interesse både fra kunder, der vil købe produktet, men også fra bilimportører, der Den månedlige ydelse er lavere end en traditionel lånefinansiering og består af rente og via denne form for attraktive samleproduk- ønsker at markedsføre deres nye modeller en lille afdragsdel. Restgælden svarer til den ter", understreger Torsten Juel. forventede restværdi på bilen. Fordelene ved et lån med restværdi hos Alm. Brand Bilkredit A/S er: Lav ydelse i lånets løbetid Belaster ikke øvrige lånemuligheder hos andet pengeinstitut Danmarks billigste rente ET KONKRET REGNESTYKKE SER SÅDAN UD: Thomas er 31 år, førstegangskøber og bor i Helsingør med sin kone og to små børn. Han køber en VW Fox 1,2 og giver kr. i udbetaling. Driftsudgiften består næsten kun af renter på 532 kr. *) plus forsikring for 576 kroner i alt kroner om måneden. Thomas sparer omkring kr. om året sammenlignet med typiske bilforsikringer. Efter tre år er bilens restværdi ifølge Alm. Brand Bilkredits beregninger kr. *) ÅOP 6,65% baseret på en variabel rente på 2,85% p.a RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 FÆRRE KUNDER KLAGER Børsens hjemmeside bragte den 22. juni 2005 en meget positiv artikel Friske øjne gav færre klager til Alm. Brand. Artiklen beskrev Alm. Brands nye praksis for behandling af klager, der har forbedret kundeservicen og sikret bedre kommunikation. Blandt andet kommer der friske øjne på en sag, hvis en kunde klager. Det har resulteret i et markant fald i antallet af klager over Alm. Brand til Ankenævnet for Forsikring. Ny praksis for behandling af klager Alm. Brand Koncernen havde i 2002 og 2003 henholdsvis 242 og 273 klager, der endte i Ankenævnet for Forsikring. Det er meget få klager, når man tager i betragtning, at Alm. Brand behandler over skadesager hvert år. Ikke desto mindre havde Alm. Brand lidt flere klager end de selskaber, Alm. Brand normalt sammenligner sig med. Det kunne vi ikke være tilfredse med. Vi kunne heller ikke være tilfredse med at tabe omkring 17% af klagesagerne, og det gav anledning til at kigge indad, siger skadedirektør Linda Ankerstjerne og forklarer, Derfor tog vi en række initiativer, som tilsammen havde til formål at nedbringe antallet af klagesager. Et af de nye tiltag blev formuleringen af en skadepolitik, der på den ene side skulle sikre, at alle kunder får, hvad de har krav på, og at medarbejderne i Alm. Brand leder efter dækninger og ikke undtagelser. På den anden side vil vi heller ikke give los og lade urimelige krav passere blot for at pynte på klagestatistikken. Kunder, der klager, skal ikke have mere, end kunder der ikke klager. Et sæt friske øjne Vi besluttede at gøre en særlig indsats for Alle breve, pjecer og lignende materialer til at sikre, at vores afgørelser i sagerne ikke kunderne er ved at blive gennemgået sprogligt, så vanskelige budskaber bliver forklaret alene er fagligt korrekte, men også at de bliver kommunikeret til kunderne på en forståelig måde, siger Linda Ankerstjerne og Brand stadig flere kunder via telefonen. Erfa- klart og tydeligt. Derudover hjælper Alm. fortsætter; Det førte blandt andet til en ny ringen viser nemlig, at det giver hurtig færdigbehandling af sagerne og mere tilfredse metode Et sæt friske øjne. Det betyder, at hvis en kunde ikke er enig i vores afgørelse af kunder. en sag, så bliver sagen behandlet af en anden medarbejder, der med friske øjne Markant forbedring undersøger, om sagen er behandlet fagligt Sammenligner vi 1. kvartal 2005 med 1. korrekt, og om vi har begrundet og forklaret kvartal 2004, er der sket et markant fald i afgørelsen, og konsekvenserne heraf, så antallet af afgjorte sager med 20% - hvilket kunden har forstået det. er en meget positiv udvikling. Ser man på antallet af anlagte klagesager til Ankenævnet Projekt friske øjne står ikke alene. Alle taksatorer og en lang række skadebehandlere det med 40%. er tallene endnu mere opløftende. Det er fal- har gennemgået en særlig uddannelse i kundebetjening. Målet er, at vi ikke skal have flere klager, og heller ikke tabe flere sager i Ankenævnet, end de tre største forsikringsselskaber har i gennemsnit. Vi må gerne ligge under gennemsnittet, men ikke over, fastslår Linda Ankerstjerne. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 KINA EKSPRESSEN KØRER Pas på med kinesiske aktier! Placér hellere pengene i udenlandske virksomheder, der får gavn af væksten, er Seniorportefølje manager Lars Hackenbergs råd til investorer efter sit besøg i Kina. Lars Hackenberg fra Alm. Brand Børs deltog som eneste dansker på Deutsche Banks konference i Beijing i foråret 2005 sammen med 1000 investorer fra 33 lande. Syn for sagn Det er meget vigtigt, at danske investeringsselskaber og -banker besøger de steder, der investeres i. En ting er statistik, analyser og rapporter, noget andet er at se tingene med egne øjne. På konferencen i Beijing talte Lars Hackenberg med både lederne af udenlandske virksomheder i Kina og ledere af kinesiske virksomheder, om deres syn på den kinesiske udvikling og på Kina som investeringsobjekt. Det giver det nære indtryk som er så vigtigt, når det gælder investeringer i de nye højvækst lande. Det kinesiske marked Ingen har råd til at ignorere det kinesiske marked. Heller ikke danske virksomheder. Kinas befolkning tæller 1,3 mia. borgere med en stærkt stigende købekraft. Kinas medlemskab af verdenshandelsorganisationen WTO - og dermed en del af den frie verdenshandel - er en af de største saltvandsindsprøjtninger til verdensøkonomien i nyere tid. På få år er Kina gået fra at vær et lukket land med begrænset samhandel og til en liberal økonomi. Virksomheder børsnoteres, og der bliver investeret som aldrig før. Lønningerne er lave og arbejdsstyrken veluddannet. Det gode klima trækker mange vestlige produktionsvirksomheder til Kina. Kinesernes indflydelse på den globale økonomi kan ikke ignoreres Kina er i dag verdens sjette største økonomi. Officielt er væksten på 8-10% om året, men de fleste iagttagere mener den reelt er endnu højere. Fortsætter udviklingen, vil Kina formentlig overhale verdens næststørste økonomi, Japan, om kun 10 år. USA's førerposition vil dog først blive truet om år. Store udfordringer Kina er et land med store udfordringer. Udviklingen fra planøkonomi til blandingsøkonomi er gået stærkt og er forløbet relativt gnidningsløst. Det er ikke sandsynligt, at en transformation af en så stor økonomi vil foregå uden problemer. En restrukturering af bankerne, der har op mod 40% dårlige lån, er helt afgørende for den fremtidige udvikling. Forskellen mellem rige og fattige regioner er stor, og det vil formentlig være nødvendigt at udjævne den, for at undgå social uro. BNP pr. indbygger er i dag kun 6000 kr. pr. år, hvilket svarer til en brøkdel af BNP i vesten. Samtidig skal kineserne hvert år skabe mere end 20 millioner job for at optage vandringen af folk fra land til by. En tilvandring, der allerede har medført mangel på elektricitet og vand samt alvorlige miljøproblemer. Stort potentiale Danske virksomheder kan og får også del i den rivende kinesiske udvikling. GN Store Nord har allerede flyttet en stor del af produktionen af høreapparater og headsets til Kina. A. P. Møller nyder godt af den øgede transport af varer til og fra Kina. Det har betydet stigende fragtrater og højere aktivitet for rederierne. Samtidig er Kinas mangel på energi medvirkende til at presse olieprisen i vejret. A.P. Møller deltager også i udbygningen af en containerhavn tæt på Beijing. Det faktum, at varerne i større og større grad produceres der, hvor det er billigst, har med stor sandsynlighed bidraget til den lave inflation og rente, vi har i den vestlige verden oplevet de seneste år. Det er ikke kun udflytning af produktion fra de industrialiserede lande, der driver væksten i Kina. Mange virksomheder, der hidtil har været forhindret i at etablere sig i Kina, investerer i disse år kraftigt i landet. Det drejer sig om alt fra produktion af biler, mobiltelefoner og elektronik til detailhandel. Virksomhederne forsøger ganske enkelt at få en andel af det kraftigt stigende privatforbrug i verdens folkerigeste land. Et eksempel er, at Kina allerede er verdens største marked for mobiltelefoni med mere end 350 mio. abonnementer og ca. 10 mio. nye brugere hver måned. Råvarer og fragt i højsædet Ud fra et investeringssynspunkt er det kinesiske aktiemarked alligevel ikke attraktivt. Helt overordnet er det kinesiske aktiemarked meget ungt i international målestok og endnu ikke effektivt. Staten er eksempelvis storaktionær i de fleste børsnoterede selskaber, og der er ingen effektiv beskyttelse af mindretalsaktionærer. Derfor er der stor risiko forbundet med at investere i kinesiske aktier. Der er straks mere fornuft i at investere i brancher, der kan få fordel af den stærke kinesiske vækst. Det vil sige i fragt som tidligere nævnt med eksemplet A.P.Møller eller i råvarer. Det sidste er det amerikanske selskab Phelps Dodge et godt eksempel på. Phelps Dodge er et af verdens største mineselskaber og den absolut største producent af kobber. Kobber anvendes i byggesektoren, ved fremstilling af forbrugselektronik, biler m.m. Kina er i dag verdens største forbruger af kobber - en tendens, der ser ud til at fortsætte de kommende år. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ WWWALMBRAND.DK 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND A/S AKTIEN Alm. Brand vs. KFX 175 Alm. Brand KFX 50 jan apr jul okt jan 02 apr jul okt jan 03 apr jul okt jan 04 Copenhagen SE, KFX Index, Price Return [rebase 2002 = Alm. Brand] Alm. Brand apr 05 Source: EcoWin EJERFORHOLD 39,9% 60,1% ALM. BRAND A/S FINANSKALENDER 2005 Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Øvrige Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapport Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

9 v Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde fordele v Jeg er ikke kunde i Alm. Brand v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. SUND FORNUFT

10 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. SUND FORNUFT

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere