NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører"

Transkript

1 NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR DET FLOTTESTE HALVÅR NOGENSINDE OG OPJUSTERING AF FORVENTNINGERNE Alm. Brand udviklede sig over al forventning i første halvår Den positive udvikling gælder alle koncernens forretningsområder. Det er i høj grad koncernens grundforretning, der udvikler sig flot, om end også vejrliget har når man ser bort fra stormen - vist sig fra bedste side. Derfor opjusterer koncernen forventningerne til resultatet for hele Resultatet Alm. Brand A/S s resultat for første halvår 2005 blev et overskud på 325 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet i samme periode i 2004 blev 307 mio.kr. Det gode resultat er en følge af et særdeles positivt forløb på alle koncernens tre forretningsområder. Således har de seneste års udvikling af koncernens kundeportefølje og indførelsen af nye, effektive it- og forretningsprocesser fortsat påvirket resultatet positivt. Herudover er resultatet positivt påvirket af afløbsgevinster fra tidligere års hensættelser. Endelig har vejret i perioden bortset fra stormen været gunstigt. Combined ratio blev i første halvår 2005 på 94,1 mod 92,7 i Erstatningsprocenten i første halvår 2005 blev på 102,9. Den høje erstatningsprocent skyldes stormen, men er positivt påvirket af et generelt godt forløb af koncernens skadeforsikringsportefølje og et i øvrigt mildt vejrlig. Resultatet for første halvår 2005 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 17%. Forventninger Som følge af den positive udvikling i første halvår opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2005 med 140 mio.kr. til 560 mio.kr. før skat. Omsætningen forventes at blive i niveauet 6,5 mia.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig bedre end forventet, bortset fra stormen i januar Stormen kostede koncernen 175 mio.kr. og var dermed betydeligt større end en normal stormbegivenhed i Danmark. Resultatet for første halvår 2005 blev et overskud på 167 mio.kr. før skat. Præmieindtægterne har udviklet sig dårligere end forventet. Præmieindtægterne er blandt andet påvirket af afgang på mæglerbetjent erhverv og på arbejdsskade. Ligeledes var salget i 2004 lidt lavere end forventet, hvilket giver effekt i indeværende år. Med henblik på at sikre den fremtidige vækst har Alm. Brand iværksat en række aktiviteter for at styrke salget og kundeloyaliteten. Derfor har Alm. Brand styrket salgskorpset både hvad angår assurandører og kundekonsulenter og koncernen vil fortsætte med at øge bemandingen på dette område. Salget er i første halvår 2005 steget i forhold til samme periode i Det øgede salg er en følge af den større salgsstyrke og af en generel øget effektivitet i salgskorpset. Tiltagene forventes i 2006 at vende udviklingen i præmieindtægterne. Nettogenforsikringsprocenten blev på minus 28,7, hvilket primært skyldes reassuranceindtægterne efter stormen 8. januar En negativ genforsikringsprocent svarer til en indtægt for Alm. Brand. Omkostningsprocenten udgør 19,9 og er stort set uændret i forhold til samme periode Som følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til koncernens skadeforsikringsaktiviteter for hele 2005 med 100 mio.kr. til 360 mio.kr. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Banken Alm. Brand Banks resultat udgjorde 115 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 79 mio.kr. i samme periode Bag det tilfredsstillende resultatet ligger en meget positiv udvikling i alle bankkoncernens aktiviteter. Banken har haft en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter, og forretningsomfanget er generelt stigende samtidig med, at omkostningerne er uændrede. Således steg indtjeningen pr. omkostningskrone til 1,92 mod 1,54 i første halvår Endvidere har bankens børsaktiviteter bidraget betydeligt til indtjeningen i banken. Kreditpolitikken kombineret med de stabile konjunkturforhold medfører, at udviklingen i nedskrivninger og hensættelser er meget tilfredsstillende. Der var i første halvår 2005 nedskrivninger og hensættelser på 3 mio.kr. mod 14 mio.kr. i samme periode Som følge af den positive udvikling opjusteres også forventningerne til bankaktiviteterne med 20 mio.kr. til 160 mio.kr. for hele Liv og pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter bidrog i første halvår 2005 til koncernens resultat med 47 mio.kr. Resultatet i samme periode 2004 var 26 mio.kr. Det forbedrede resultat er en følge af, at koncernen i første halvår 2005 har indtægtsført det fulde risikotillæg. Ultimo første halvår 2005 udgjorde bonusgrad i liv- og pensionsselskabet 1,5% af de forsikringsmæssige hensættelser mod 1,0% primo året og har således udviklet sig positivt. For årets første halvår blev afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen 898 mio.kr. svarende til 16,7% p.a. Afkastet af de samlede investeringsaktiver - inklusive egenkapitalens investeringsaktiver udgjorde 919 mio.kr., svarende til et afkast på 15,6% p.a. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 1.halvår 1.halvår Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Vækst i præmier - 6% 2,5% Resultat før skat Combined ratio 92,6 92,7 94,1 Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat ekskl. min Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Afkast før pensionsafkastskat p.a. 9,6% 3,7% 15,6% Koncern Resultat før skat ekskl. min Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,25 0,97 1,26 For hele 2005 forventes et resultat på 60 Øvrige Koncernens samlede erhvervelses- og mio.kr. af liv- og pensionsaktiviteterne, hvilket er en opjustering med 20 mio.kr. og en følge af, at det nu forventes, at en del af risikotillægget administrationsomkostninger udgjorde 622 mio.kr. i første halvår 2005 mod 634 mio.kr. i samme periode året før. kan indtægtsføres, hvilket igen er en følge af et godt investeringsresultat. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. og forløber som forventet. Øvrige aktiviteter består af Den samlede omsætning blev på 3,1 mia.kr. Koncernens rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer udgjorde mio.kr. i første halvår 2005 mod 700 mio.kr. året før. Afkastet er på niveau med benchmark. reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, regulering af egne aktier, mv. Resultatet pr. aktie blev 10 kr. i halvåret, og ultimo første halvår 2005 var indre værdi pr. Resultatet af Kjøbenhavnske Re blev et aktie 177 kr. underskud på 1 mio.kr. og svarer til forventningerne. Det er fortsat koncernens beslutning ikke at tilføre selskabet yderligere kapital Resultatet for hele 2005 for øvrige aktiviteter forventes fortsat at blive et underskud på 20 mio.kr. Egenkapitalen var 4,4 mia.kr. ultimo første halvår 2005 mod 4,0 mia.kr. ultimo Aktien Alm. Brand-aktien steg fra 155 kr. ultimo første halvår 2004 til 223 kr. samme tidspunkt i år. Ultimo 2004 var kursen 208 kr. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 3

4 GODT PÅ VEJ MED BOLIGRÅDGIVNING Banker rådgiver i stigende grad på boligområdet. Boligen er ofte en af de væsentligste poster i en privatøkonomi, og en professionel håndtering af dette vigtige område skaber loyale kunder. Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank er Full service bank for stadig flere privatkunder og er derudover specialiseret inden for opsparing, investering og finansiering. Banken lægger særligt vægt på at fungere som rådgiver og sparringspartner for kunderne. Boligfinansiering Boligen er gennem de seneste år blevet en meget væsentlig post i vores kunders privatøkonomi. Alm. Brand Bank ønsker derfor at være helt fremme og tilbyde kompetent rådgivning af kunderne inden for hele boligrådgivningspakken. Alm. Brand Bank rådgiver om valg af lånetyper, udregner rådighedsbeløb og konsekvensberegner ved omlægning af lån og i forbindelse med køb, salg eller ombygning af fast ejendom. Boligrådgivning i alle filialer Fra at have bankens boligkompetence koncentreret i de større filialer, vil koncernen kunne tilbyde boligrådgivning på et højt niveau i alle filialer over hele landet. Det betyder, at vores kunder altid kan få professionel boligrådgivning - også når de henvender sig i deres lokale Alm. Brand Bank filial. Professionel boligrådgivning Samtlige af Alm. Brand Banks bankrådgivere har derfor deltaget i et særligt uddannelsesforløb i boligrådgivning, hvor de blandt andet har lært at arbejde i nye avancerede værktøjer med en lang række funktioner, som gør det lettere og hurtigere at rådgive og servicere kunden. Rådgiverne kan via værktøjerne hurtigt og nemt lægge et boligbudget inden kunden køber hus, eller de kan regne på de konkrete tal, når kunden har fundet drømmehuset. Endvidere kan kunden sammenligne de forskellige lånetyper og derved få et overblik over konsekvensen af de enkelte valgmuligheder. Løbende overvågning af lån En af de nye funktioner, som Alm. Brand Bank kan tilbyde kunderne, er låneovervågning. Med låneovervågning rapporteres der til kunden, når der er en mulig gevinst at hente ved omlægning af de eksisterende lån. Den konstante overvågning og sammenligning af lånetyper sikrer at kunden altid har det mest fordelagtige låneprodukt til lavest mulige pris i Alm. Brand Bank. Der er store forventninger til den fremtidige udvikling af boligfinansieringsprodukter, rådgivning og de værktøjer der ligeledes betyder, at Alm. Brand Bank hurtigt og let kan udarbejde lånebeviser og beregninger og overvågning de finansielle ydelser. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 JUST GO FOX - FÅ EN VW FOX FOR KUN 921 KR. OM MÅNEDEN INKLUSIV FORSIKRING Ultimo juni 2005 havde VWs nye bilmodel FOX premiere i Danmark. I den anledning lancerede Alm. Brand Bilkredit den helt ny finansierings- og forsikringspakke JUST GO FOX, hvor man kan få den splinternye FOX for kun 921,- kr. om måneden inklusiv forsikring. Alm. Brand Bilkredit A/S Alm. Brand Bilkredit er en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Selskabet startede op i 1985 og har siden været en attraktiv finansieringspartner for tusindvis af danske bilejere. Alm. Brand Bilkredit A/S samarbejder med de fleste VWforhandlere i Danmark, der formidler finansieringen let og enkelt og på favorable vilkår. Som det eneste finansieringsselskab i Danmark tilbyder Alm. Brand Bilkredit en samlet løsning med finansiering og forsikring fra samme koncern. Nyt tilbud fra Alm. Brand Bilkredit JUST GO FOX er en helt ny finansierings- og forsikringspakke. JUST GO FOX bygger på de samme principper som JUST GO-pakken, som Alm. Brand Bilkredit med stor succes lancerede med den nye Kia-Picanto i "Der er tale om et billigt og overskueligt produkt, som giver langt flere danskere råd til at køre godt og sikkert i ny bil. I stedet for at spare op i sin bil betaler bilejeren kun for sit forbrug, og efter tre år kan han sælge den eller få en ny finansiering. Ud over billig finansiering får JUST GO Fox-bilister særlige forsikringsfordele. 80% af den danske befolkning er elitebilister. Derfor tør vi give en klækkelig belønning for at køre pænt, og en ny bilist kan få sin præmie halveret i løbet af kun tre år. Til gengæld er selvrisikoen højere", forklarer Torsten Juel, adm. direktør i Alm. Brand Bilkredit. Godt tilbud og reelt regnestykke Fremtidens billån Princippet bag JUST GO FOX er, at kunden "Det danske marked er nu for alvor modent lægger en udbetaling på 35%, betaler for til, at folk lejer egen bil principielt det samme som at finansiere ejerbolig med afdrags- drift af bilen og sælger eller genfinansierer den efter tre år. Driftsudgifterne består af en frie lån", siger Torsten Juel adm. direktør i månedlig ydelse og en forsikringspræmie, Alm. Brand Bilkredit. der som enhver bilforsikring afhænger af alder, bopæl og skadefri kørselserfaring. Den "JUST GO Fox er en produktpakke, som månedlige pris for at køre i en ny VW Fox 1,2 Alm. Brand kan tilbyde kunderne med store ligger mellem 921 og kroner, mens fordele, fordi vi både har bank og forsikring i den lidt stærkere Fox 1,4 ligger fra 963 til Alm. Brand. Vi forventer derfor at se en stor kroner om måneden. interesse både fra kunder, der vil købe produktet, men også fra bilimportører, der Den månedlige ydelse er lavere end en traditionel lånefinansiering og består af rente og via denne form for attraktive samleproduk- ønsker at markedsføre deres nye modeller en lille afdragsdel. Restgælden svarer til den ter", understreger Torsten Juel. forventede restværdi på bilen. Fordelene ved et lån med restværdi hos Alm. Brand Bilkredit A/S er: Lav ydelse i lånets løbetid Belaster ikke øvrige lånemuligheder hos andet pengeinstitut Danmarks billigste rente ET KONKRET REGNESTYKKE SER SÅDAN UD: Thomas er 31 år, førstegangskøber og bor i Helsingør med sin kone og to små børn. Han køber en VW Fox 1,2 og giver kr. i udbetaling. Driftsudgiften består næsten kun af renter på 532 kr. *) plus forsikring for 576 kroner i alt kroner om måneden. Thomas sparer omkring kr. om året sammenlignet med typiske bilforsikringer. Efter tre år er bilens restværdi ifølge Alm. Brand Bilkredits beregninger kr. *) ÅOP 6,65% baseret på en variabel rente på 2,85% p.a RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 FÆRRE KUNDER KLAGER Børsens hjemmeside bragte den 22. juni 2005 en meget positiv artikel Friske øjne gav færre klager til Alm. Brand. Artiklen beskrev Alm. Brands nye praksis for behandling af klager, der har forbedret kundeservicen og sikret bedre kommunikation. Blandt andet kommer der friske øjne på en sag, hvis en kunde klager. Det har resulteret i et markant fald i antallet af klager over Alm. Brand til Ankenævnet for Forsikring. Ny praksis for behandling af klager Alm. Brand Koncernen havde i 2002 og 2003 henholdsvis 242 og 273 klager, der endte i Ankenævnet for Forsikring. Det er meget få klager, når man tager i betragtning, at Alm. Brand behandler over skadesager hvert år. Ikke desto mindre havde Alm. Brand lidt flere klager end de selskaber, Alm. Brand normalt sammenligner sig med. Det kunne vi ikke være tilfredse med. Vi kunne heller ikke være tilfredse med at tabe omkring 17% af klagesagerne, og det gav anledning til at kigge indad, siger skadedirektør Linda Ankerstjerne og forklarer, Derfor tog vi en række initiativer, som tilsammen havde til formål at nedbringe antallet af klagesager. Et af de nye tiltag blev formuleringen af en skadepolitik, der på den ene side skulle sikre, at alle kunder får, hvad de har krav på, og at medarbejderne i Alm. Brand leder efter dækninger og ikke undtagelser. På den anden side vil vi heller ikke give los og lade urimelige krav passere blot for at pynte på klagestatistikken. Kunder, der klager, skal ikke have mere, end kunder der ikke klager. Et sæt friske øjne Vi besluttede at gøre en særlig indsats for Alle breve, pjecer og lignende materialer til at sikre, at vores afgørelser i sagerne ikke kunderne er ved at blive gennemgået sprogligt, så vanskelige budskaber bliver forklaret alene er fagligt korrekte, men også at de bliver kommunikeret til kunderne på en forståelig måde, siger Linda Ankerstjerne og Brand stadig flere kunder via telefonen. Erfa- klart og tydeligt. Derudover hjælper Alm. fortsætter; Det førte blandt andet til en ny ringen viser nemlig, at det giver hurtig færdigbehandling af sagerne og mere tilfredse metode Et sæt friske øjne. Det betyder, at hvis en kunde ikke er enig i vores afgørelse af kunder. en sag, så bliver sagen behandlet af en anden medarbejder, der med friske øjne Markant forbedring undersøger, om sagen er behandlet fagligt Sammenligner vi 1. kvartal 2005 med 1. korrekt, og om vi har begrundet og forklaret kvartal 2004, er der sket et markant fald i afgørelsen, og konsekvenserne heraf, så antallet af afgjorte sager med 20% - hvilket kunden har forstået det. er en meget positiv udvikling. Ser man på antallet af anlagte klagesager til Ankenævnet Projekt friske øjne står ikke alene. Alle taksatorer og en lang række skadebehandlere det med 40%. er tallene endnu mere opløftende. Det er fal- har gennemgået en særlig uddannelse i kundebetjening. Målet er, at vi ikke skal have flere klager, og heller ikke tabe flere sager i Ankenævnet, end de tre største forsikringsselskaber har i gennemsnit. Vi må gerne ligge under gennemsnittet, men ikke over, fastslår Linda Ankerstjerne. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 KINA EKSPRESSEN KØRER Pas på med kinesiske aktier! Placér hellere pengene i udenlandske virksomheder, der får gavn af væksten, er Seniorportefølje manager Lars Hackenbergs råd til investorer efter sit besøg i Kina. Lars Hackenberg fra Alm. Brand Børs deltog som eneste dansker på Deutsche Banks konference i Beijing i foråret 2005 sammen med 1000 investorer fra 33 lande. Syn for sagn Det er meget vigtigt, at danske investeringsselskaber og -banker besøger de steder, der investeres i. En ting er statistik, analyser og rapporter, noget andet er at se tingene med egne øjne. På konferencen i Beijing talte Lars Hackenberg med både lederne af udenlandske virksomheder i Kina og ledere af kinesiske virksomheder, om deres syn på den kinesiske udvikling og på Kina som investeringsobjekt. Det giver det nære indtryk som er så vigtigt, når det gælder investeringer i de nye højvækst lande. Det kinesiske marked Ingen har råd til at ignorere det kinesiske marked. Heller ikke danske virksomheder. Kinas befolkning tæller 1,3 mia. borgere med en stærkt stigende købekraft. Kinas medlemskab af verdenshandelsorganisationen WTO - og dermed en del af den frie verdenshandel - er en af de største saltvandsindsprøjtninger til verdensøkonomien i nyere tid. På få år er Kina gået fra at vær et lukket land med begrænset samhandel og til en liberal økonomi. Virksomheder børsnoteres, og der bliver investeret som aldrig før. Lønningerne er lave og arbejdsstyrken veluddannet. Det gode klima trækker mange vestlige produktionsvirksomheder til Kina. Kinesernes indflydelse på den globale økonomi kan ikke ignoreres Kina er i dag verdens sjette største økonomi. Officielt er væksten på 8-10% om året, men de fleste iagttagere mener den reelt er endnu højere. Fortsætter udviklingen, vil Kina formentlig overhale verdens næststørste økonomi, Japan, om kun 10 år. USA's førerposition vil dog først blive truet om år. Store udfordringer Kina er et land med store udfordringer. Udviklingen fra planøkonomi til blandingsøkonomi er gået stærkt og er forløbet relativt gnidningsløst. Det er ikke sandsynligt, at en transformation af en så stor økonomi vil foregå uden problemer. En restrukturering af bankerne, der har op mod 40% dårlige lån, er helt afgørende for den fremtidige udvikling. Forskellen mellem rige og fattige regioner er stor, og det vil formentlig være nødvendigt at udjævne den, for at undgå social uro. BNP pr. indbygger er i dag kun 6000 kr. pr. år, hvilket svarer til en brøkdel af BNP i vesten. Samtidig skal kineserne hvert år skabe mere end 20 millioner job for at optage vandringen af folk fra land til by. En tilvandring, der allerede har medført mangel på elektricitet og vand samt alvorlige miljøproblemer. Stort potentiale Danske virksomheder kan og får også del i den rivende kinesiske udvikling. GN Store Nord har allerede flyttet en stor del af produktionen af høreapparater og headsets til Kina. A. P. Møller nyder godt af den øgede transport af varer til og fra Kina. Det har betydet stigende fragtrater og højere aktivitet for rederierne. Samtidig er Kinas mangel på energi medvirkende til at presse olieprisen i vejret. A.P. Møller deltager også i udbygningen af en containerhavn tæt på Beijing. Det faktum, at varerne i større og større grad produceres der, hvor det er billigst, har med stor sandsynlighed bidraget til den lave inflation og rente, vi har i den vestlige verden oplevet de seneste år. Det er ikke kun udflytning af produktion fra de industrialiserede lande, der driver væksten i Kina. Mange virksomheder, der hidtil har været forhindret i at etablere sig i Kina, investerer i disse år kraftigt i landet. Det drejer sig om alt fra produktion af biler, mobiltelefoner og elektronik til detailhandel. Virksomhederne forsøger ganske enkelt at få en andel af det kraftigt stigende privatforbrug i verdens folkerigeste land. Et eksempel er, at Kina allerede er verdens største marked for mobiltelefoni med mere end 350 mio. abonnementer og ca. 10 mio. nye brugere hver måned. Råvarer og fragt i højsædet Ud fra et investeringssynspunkt er det kinesiske aktiemarked alligevel ikke attraktivt. Helt overordnet er det kinesiske aktiemarked meget ungt i international målestok og endnu ikke effektivt. Staten er eksempelvis storaktionær i de fleste børsnoterede selskaber, og der er ingen effektiv beskyttelse af mindretalsaktionærer. Derfor er der stor risiko forbundet med at investere i kinesiske aktier. Der er straks mere fornuft i at investere i brancher, der kan få fordel af den stærke kinesiske vækst. Det vil sige i fragt som tidligere nævnt med eksemplet A.P.Møller eller i råvarer. Det sidste er det amerikanske selskab Phelps Dodge et godt eksempel på. Phelps Dodge er et af verdens største mineselskaber og den absolut største producent af kobber. Kobber anvendes i byggesektoren, ved fremstilling af forbrugselektronik, biler m.m. Kina er i dag verdens største forbruger af kobber - en tendens, der ser ud til at fortsætte de kommende år. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ WWWALMBRAND.DK 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND A/S AKTIEN Alm. Brand vs. KFX 175 Alm. Brand KFX 50 jan apr jul okt jan 02 apr jul okt jan 03 apr jul okt jan 04 Copenhagen SE, KFX Index, Price Return [rebase 2002 = Alm. Brand] Alm. Brand apr 05 Source: EcoWin EJERFORHOLD 39,9% 60,1% ALM. BRAND A/S FINANSKALENDER 2005 Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Øvrige Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapport Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

9 v Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde fordele v Jeg er ikke kunde i Alm. Brand v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. SUND FORNUFT

10 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere